نخبگان سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران

نخبگان سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران، یا به عباراتی مقامات بلند پایه دولت ایران؛ شامل شخص رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزراء و و روسای سازمانهای مهم دولتی می باشند. … ادامه مطلب

عالی ترین مقامات قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران

طبق قانون اساسی، رئیس قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر انقلاب اسلامی به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود. رئیس قوه باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و … ادامه مطلب

مقامات عالی رتبه مجلس شورای اسلامی

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی اعضای مجلس شورای اسلامی با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مقامات عالی رتبه مجلس شورای اسلامی با اخذ اکثریت آرای اعضای این … ادامه مطلب

برجسته ترین چهره های مجلس خبرگان رهبری

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی اعضای مجلس خبرگان رهبری با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. عالی ترین مقامات مجلس خبرگان رهبری با اخذ اکثریت آرای اعضای این … ادامه مطلب

تاثیرگذارترین چهره سیاسی در سرنوشت حال و آینده مردم ایران

مطلب جامعی در خصوص تاثیرگذارترین چهره های سیاسی در سرنوشت حال و آینده مردم ایران تدوین شده است. این مطلب به زودی در این صفحه بارگزاری خواهد شد. برای ورود … ادامه مطلب

محبوب ترین رئیس جمهور ایران

محبوبترین رئیس جمهور ایران/ پس از جایگاه رهبری، بالاترین رتبه سیاسی کشور، که مستقیما از طریق آرای مردم بدست می آید؛ ریاست جمهوری است. بنابراین هر مدیری که پا در … ادامه مطلب