دکتر علی خادم‌حسینی؛ استاد مهندسی شیمی، مهندسی زیستی و رادیولوژی در دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا و دارنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

برای یک پژوهشگر رشته مهندسی زیستی، بهشتی خوشایندتر از آزمایشگاهی روی «پل» میان یک دانشکده پزشکی و یک دانشکده مهندسی در یکی از پیشروترین دانشگاه‌های جهان نمی‌توان متصور شد. درست … ادامه مطلب