تعاونی های برتر کشور

معاونت تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هر ساله در مراسمی تحت عنوان « جشنواره تعاونی های برتر » شرکت های تعاونی و اتحادیه های برتر کشور را در حوزه … ادامه مطلب

برند های منتخب کشور

سازمان توسعه تجارت ایران در راستای اجرای تکالیف قانونی تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … ادامه مطلب

کارآفرینان برتر کشور در سال 1399

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هر ساله با محوریت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال جهت انتخاب برترين کارآفرينان و معرفي آنان، اقدام به برگزاری جشنواره کارآفرينان برتر در سطح ملی … ادامه مطلب