لیست اصناف تولیدی لنگرود

لیست اصناف تولیدی لنگرود

لیست اصناف تولیدی لنگرود، شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان لنگرود در حوزه تولیدی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله لیست اصناف تولیدی لنگرود را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «لیست اصناف تولیدی لنگرود» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار لیست اصناف تولیدی لنگرود در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانلنگرودسید اسمعیلمیر حسینیخامود سازی سید020812193300281112 درب و پنجره سازی آهنیجاده چمخواله 0 0 0
گیلانلنگرودسید اشرفخنیادرب و بنجره سازی سید007188055405227185281112 درب و پنجره سازی آهنیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودسید علیرضاحسینی یزدیتندیس مشهد فلز020802786200281112 درب و پنجره سازی آهنیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودهادیحاصل مهری020812272400281112 درب و پنجره سازی آهنیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودزاهدشریف نیادرب و بنجره سازی بارسا020802721400281112 درب و پنجره سازی آهنیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعباسبخشی پورآرمین030550081601420281112 درب و پنجره سازی آهنیفردوس 0  0
گیلانلنگرودسید تقیرضایی دریاکناریسید031995919200281112 درب و پنجره سازی آهنیدریاسر 0 0 0
گیلانلنگرودناصرکریمیناصر032865939200281112 درب و پنجره سازی آهنیروستای دیوشل 0 0 0
گیلانلنگروداصغرمحمدیان کیاکلایهمحمدیان033223887200281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – بن بست جمهوری نوزدهم – طبقه دوم
گیلانلنگرودحمزهبخشی دهبنهبخشی033466201201420281112 درب و پنجره سازی آهنیبلوار جمهوری 0 0 0
گیلانلنگرودسامانرضا زاده خاتونیسامان033692276701420281112 درب و پنجره سازی آهنیروستای دیوشل 0 0 0
گیلانلنگرودمصطفیسماکی موبندانیندارم034016823201425228330281112 درب و پنجره سازی آهنیبلوار جمهوری روبروی دانشگاه پیام نور  0
گیلانلنگرودغلامحسینسماکی موبندانیسماکی0446005304281112 درب و پنجره سازی آهنیجاده چمخالخ نبش کوچه امام حسن مجتبی
گیلانلنگرودحسنعابدینی تمیجانیعابدینی0446041840281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود خیابان سعدی کلیدبر روبروی بریدگی
گیلانلنگرودیحییاسماعیلی بازاردهدرب و پنجره سازی مدرن0448913241281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدغلام نیای ارباستانغلام نیا045056466100000000000281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود ، بلوار شهید املاکی ، خیابان جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسننبی پورمهیار045745011000000000000281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه استخر ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسانازنظریان پرشکوهنظریان045978562700000000000281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود ، زردآب محله ، خیابان سعدی ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنعلی پورموبندانیجوشکاری مصطفی046293993401342520833281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود ، بلوار شهید املاکی ، خیابان جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیفرشادیانفرشادیان0466072198281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود ، جالکیاسر ، کوچه ((فرعی اول)) ، خیابان مطهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودراضیهکاظمی دهبنهکاظمی0466188490281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود ، بلوار شهید املاکی ، خیابان جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالفضلرمضان خواه گولکگولک0466374570281112 درب و پنجره سازی آهنیاطاقور ، امام علی ، خیابان امام علی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلعلی زادهعلیزاده0298414342281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه سی و دوم ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودولیحق پرستحق پرست0146025418281112 درب و پنجره سازی آهنیکومله ، چهارراه کومله ، خیابان سعدی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودصنعتیصنعتی0299878115281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه استخر ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاپورذکریاشیرجوپشتپاسارگاد دور0466447556281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود ، بلوار شهید املاکی ، خیابان جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسید عباسحسینیسید0071840197281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود ، راه پشته ، کوچه (کیائی ) ، خیابان خرمشهر شمالی ، پلاک -628 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضازمانیزمانی0466468373281112 درب و پنجره سازی آهنیگل سفید ، خیابان ( مسعود ترابی 1 ) ، بلوار امام خمینی ، پلاک 58 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهوشنگعابدینی تمیجانیآهن آرا0466489648281112 درب و پنجره سازی آهنیکلیدبر – روستای دریاسر – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیکبیری نژادمرتضی0466497613281112 درب و پنجره سازی آهنیچاف وچمخاله – خال کیاسر – کوچه شهید علی دردک – خیابان ( خالکیاسر ) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلناصری مقدمکارگاه فنی شمال046655069601342521111281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – . – خیابان جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیابراهیمیتلاش0466597682281112 درب و پنجره سازی آهنیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه رسالت – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 191 – طبقه همکف
گیلانلنگروداصغراصغرپورسیگارودیاصغرپور0466605069281112 درب و پنجره سازی آهنیشلمان – قاضی محله(آخوند محله) – خیابان (قاضی محله) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودطیبهایمانی ملاطیایمانی0466622612281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – کلیدبر – کوچه (( غلامحسین خباز رحیمی )) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهویداگل دوست کهلبونیدرب و پنجره سازی0466624115281112 درب و پنجره سازی آهنیاطاقور – امام علی – کوچه مهر دو – بلوار امام علی(ع) – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودمهدیحسنی پیشکلیجانیجوشکاری حمید0466637220281112 درب و پنجره سازی آهنیپلت کله – روستای گل سفید – کوچه شهید حبیب زاده – خیابان ایثارگران – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعذراقاسم پورملومهمهارت0466641204281112 درب و پنجره سازی آهنیاطاقور – کیش پشت – جاده (طالب سرا) – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودگلبانوملااحمدی لیلیدرب وپنجره سازی0466660046281112 درب و پنجره سازی آهنیبالاشکرکش – روستای اطاقور – کوچه (ناوسر) – خیابان اطاق وربه خرما – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینساکتی لنگرودیساکتی0466663089281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلغلامی پورگلسفیدیغلامی پور0466663168281112 درب و پنجره سازی آهنیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 345 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحنیفعلی پورشلمانیحنیف0466663355281112 درب و پنجره سازی آهنیشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار آیت اله خامنه ای – خیابان (شهید شیخ الاسلامی) – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرعلیصفرنژاددریاکناریدرب وپنجره سازی0466667517281112 درب و پنجره سازی آهنیشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودعزتزارع چنیجانیکارگاه صنعتی آهنکار0361498275281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنحبیبی کمنیکارگاه صنعتی سام0353313624281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – چالکیاسر – بلوار  آزادگان – خیابان (رجایی بیست و پنجم) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعزیزحسین زاده موبندانیساحل0093436128281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه دلاور – کوچه شهید هادی فدایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیناسمعیل زاده مریدانیاسماعیل زاده0466743833281112 درب و پنجره سازی آهنیاطاقور – امام علی – کوچه مهر دو – کوچه محبت – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجوادسمیع پورگاوچراسرسمیع پور0466756306281112 درب و پنجره سازی آهنیکومله – چهارراه کومله – کوچه (پاسگاه) – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدگلچین عسکری لنگرودیدرب و پنجره سازی گلچین0466767580281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلییکتاچافیدرب و پنجره سازی0466776263281112 درب و پنجره سازی آهنیچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان دریا – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیسجودیاهنگری مهران0354619253281112 درب و پنجره سازی آهنیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه رها – بن بست ((شمالی1)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضامشیری لنگرودیمشیری0146080086281112 درب و پنجره سازی آهنیکومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلجعفری فتیدهجعفری0466881463281112 درب و پنجره سازی آهنیچاف وچمخاله – فتیده – خیابان شهیدمحمدحسین محمدی – خیابان آزادی – پلاک 655 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاشمغلام زاده شلمانیدرب و پنجره سازی فلزی الهیه0379956189281112 درب و پنجره سازی آهنیشلمان – قاضی محله(آخوند محله) – خیابان (قاضی محله) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدغنی زاده ملاطیجوشکاری حامد0466892187281112 درب و پنجره سازی آهنیچاف وچمخاله – چمخاله – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – بن بست ((صغری میرحسینی)) – پلاک 89 – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیاسدی بازاردهایلیا0466931368281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیعباسی شلمانیدوجداره عباسی0466933941281112 درب و پنجره سازی آهنیشلمان – بالا خالجیر(سیدعلی کیا) – خیابان (نواب صفوی) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه اول
گیلانلنگرودیوسفعبدمحمودی لنگرودیمحمودی0466936012281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – درویشانبر – کوچه (جهاد شانزدهم) – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمرجب زاده لنگرودیحلبی سازی وصله کار0466962449281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیعطاهریطاهری0466991595281112 درب و پنجره سازی آهنیچاف وچمخاله – رادارکومه – خیابان (کلانتری) – خیابان ( کانال ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانعلیغلامی سیگارودیوحدت0467033419281112 درب و پنجره سازی آهنیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 340 – طبقه همکف
گیلانلنگرودداودزلفی جلیسهداود0467055549281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – کلیدبر – کوچه شهید مدرس – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعبانعلیاصغرپورسیگارودیاصغرپور0467061510281112 درب و پنجره سازی آهنیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده اصلی پایین قاضی محله – بن بست گلستان 4 – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیمهدی نیارودپشتیداربست فلزی پیام0467123028281112 درب و پنجره سازی آهنیطالش محله – روستای دیوشل – کوچه ((حسین برهانی )) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک -256 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدمسکین چافیآهنگری امید0467129563281112 درب و پنجره سازی آهنیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرغلام نیای ارباستاندرب و پنجره سازی ناصر0467138838281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – انزلی محله – کوچه ولی اله حیدرپور – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمقلی نیاشوکیآریایی0467145685281112 درب و پنجره سازی آهنیطالب سرا – روستای اطاقور – خیابان امام خمینی – خیابان ( کومله به اطاقور ) – پلاک 68 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیمحمدیخزر صنعت0467160141281112 درب و پنجره سازی آهنیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 530 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضاسلوکیکارگاه فنی صنعتی جهان0405396580281112 درب و پنجره سازی آهنیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 860 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیپورپنجه علی مریدانیپور پنجه علی0420203369281112 درب و پنجره سازی آهنیمریدان – روستای مریدان – ندارد – کوچه ساعی – خیابان امام – پلاک -159 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودابوالقاسممسکین چافیشیشه آرزم0467246718281112 درب و پنجره سازی آهنیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهاشممیرحق جولنگرودیدرب وپنجره سازی0467287395281112 درب و پنجره سازی آهنیدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 385 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسمرهباندرب و پنجره سازی0467360495281112 درب و پنجره سازی آهنیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه کوی طالقانی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 577 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعبانرمضانی لوکلایهدرب و پنجره سازی0467361792281112 درب و پنجره سازی آهنیچاف وچمخاله – سلطان مرادی – خیابان (سلطان مرادی) – جاده (چمخاله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنارژنگ جليسهدرب و پنجره آهنی ارژنگ0467382398281112 درب و پنجره سازی آهنیچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه محبتی – بلوار کاسپین – پلاک 264 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیپورزلفیدرب و پنجره سازی ولی عصر0467388873281112 درب و پنجره سازی آهنیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه رسالت – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 209 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکاسعلیاحمدی گورجیدرب و بنجره سازی حقیقت0467391662281112 درب و پنجره سازی آهنیکومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – پلاک 55 – طبقه همکف
گیلانلنگرودكاظمخموش درويشانه بريدرب وپنجره سازی 0467404938281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفيقاسميآکاردیونی سازی مصطفی0467415296281112 درب و پنجره سازی آهنیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 772 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراملکیملل0467427186281112 درب و پنجره سازی آهنیشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیباطروش نالکیاشریدرب وپنجره عظیم0467427245281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – انزلی محله – خیابان شهید محمدصادق گیلانی – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرمهدیمیرباقری لنگرودیآزادگان0467450117281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهنورعلی قاضی محلهشهرزاد0467458981281112 درب و پنجره سازی آهنیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 151 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلینیکپورکورندهدرب و پنجره سازی0467460490281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحمتجان افزادهبنهدرب و بنجره سازی جان افزا0467498292281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید میرباهوش – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدهاشمی لنگرودیدرب و بنجره سازی صاحب0467498344281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان شهدای سالکویه – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودآتيهحق جوترابی0339387496281112 درب و پنجره سازی آهنیچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمبهشتی بین کلایهجوشکاری0467551915281112 درب و پنجره سازی آهنیپایین محله نالکیاشر – روستای دیوشل – ندارد – جاده اصلی پایین محله نالکیاشهر – خیابان شهیدکیانوش رفیعی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعليرجب زاده لنگروديدرب و پنجره سازی ماهر0467561379281112 درب و پنجره سازی آهنیلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینباقدام طلب کماچالیاقدام طلب046697599101342540641151933آجیل پزی و آجیل فروشیلنگرود – پارک فجر – میدان ( شهید نورانی ) – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیسجادی دخت لنگرودینور0467242277311060آرمیچرسازیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف قاضی محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 909 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدكريمي كليدبريدینام و استارت کریمی0467405882311060آرمیچرسازیکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودنادرحمام چی بحریبحری033972255301425234831153112آسیاب کردن حبوبات، غلات، ذرت خشک بجز گندمخیابان سلمان فارسی بن بست صدرا  0
گیلانلنگرودرمضانعلیعلی نژادطالشندارد0466638157153111آسیاب کردن گندمطالش محله – روستای دیوشل – کوچه ایثار – کوچه مسجد – پلاک -526 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمجعفرپوردیوشلیجعفرپور0466638993153111آسیاب کردن گندمطالش محله – روستای دیوشل – جاده ( طالش محله ) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک 127 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریم ساداتترخوانترخوان0466747015153111آسیاب کردن گندملنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید رحیم تقی پورفلاح 1 – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودرسولنیک پوردیوشلیآرد کوبی نیک پور0466867510153111آسیاب کردن گندملنگرود – رکج محله – خیابان (طلوع) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجررمضان پورقاضی محلهسبزینه ی شلمان رود0467119416153111آسیاب کردن گندمشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیعلی نیادرب و بنجره سازی020811137801420281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعادلزارع چنجالیاهن هذین020811328401420281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودحسنقلیبوردرب و بنجره سازی حسن02080295525251193281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودیعقوببابائی بور02080288690281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودحسینسلیمان تبارالمینیوم سازی تبار020802710605662526281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاصلی 0 0 0
گیلانلنگروداحمدفاتحدرب و بنجره سازی فاتح020812149200281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودامیرفلاح سلوشیدرب و بنجره سازی امیر020811216900281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمصطفیشعبانی سرشتالمینیوم سازی مصطفی020811361700281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودهوشنگفلاح007187615800281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلیکاملی لنگرودیدرب و پنجره سازي020811494801420281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمحمدحبیبی کوملهحبیبی014600900201420281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهبلوار امام 0  0
گیلانلنگرودکامیارعسکری پروشکابینت سازی عسکری027987573601425211740281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهسعدی دریاسرروبروی کبابی خاطره  000
گیلانلنگرودفرهادحیدری درویشانه بریالومینیم ولیعصر029084982401425250000281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهجمهوری روبروی کارگاه روحی  000
گیلانلنگرودابراهیمشهرزادقاضی محلهپارس آلومینیم شهرزاد031904230801425422369281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهشلمان امام  23
گیلانلنگرودرحمانعزیززاده نشلیالومينيوم آرش033449234401425211703281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهشهید رجایی پشت اداره نوغان نبش همیاری پنج 1
گیلانلنگرودمحمدحسناکبری پلت کلهصنایع آلومینیم رسول034003359701425251459281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهخ ازادی جاده چمخاله سه راه خالکیاسر  000
گیلانلنگرودجوادصادق دقیقیصادق دقیقی0421729902281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهروستای الوغفک
گیلانلنگروداحمدرضائیرضائی009020483001425230663281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهجاده چمخاله جنب چوب بری فرحناک
گیلانلنگرودمهنازپورقاضی گلباغیدرب و بنجره سازی هادی0208026315281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود جاده چمخاله اول سه راه خالکیاسر
گیلانلنگرودسیدعلی اصغرجوادی پورتپهعلی0448175143281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهبخش مرکزی – شهر لنگرود – جاده چمخاله – بلوار  آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – ساختمان   – طبقه اول
گیلانلنگرودمسعودپورهاشم فخارلنگرودیمسعود046048557000000000000281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود ، کیاکلایه ، جنب آتش نشانی ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنبزرگیشاهین صنعت0460877490281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکومله ، میان محله ، بلوار امام خمینی روبروی خانه معلم ، خیابان حسینی ها ، طبقه همکف
گیلانلنگروداکبرصفائی مقدم ضیابریصنایع آلومینیوم آلوم گیل046608643901342522727281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود ، کلیدبر ، خیابان جاده کومله ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمرادی چافیمرادی029570667701342596168281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچاف وچمخاله ، چاف پایین ، خیابان ( چاف پایین ) ، خیابان ساحل ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیمحقق منتظریمنتظری0466369037281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود ، انزلی محله ، کوچه محمدصادق اسلامی گیلانی ، خیابان شهید کلانتری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودملیحهپوریونسی لنگرودیپوریونس0466381132281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهپایین قاضی محله ، خیابان آیت اله مرتضوی ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، پلاک 233 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجمشیدپورذکریاآریا0071816014281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود – طولازده – کوچه شهید سالکویه – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسعلی پورمقدممقدم0466529017281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاطاقور – امام خمینی – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودداودبوستانیداود0466630120281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهپایین قاضی محله – روستای دریاسر – کوچه ((فرعی اول)) – خیابان آیت اله مرتضوی – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبینجفیمجتبی0466637237281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهمیان گوابر – روستای لات لیل – خیابان جاده اصلی میان گوابر – کوچه صفری – طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجرمضان پوردریاسریایرج0466644605281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهدریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 264 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحوریبستانی کوملهبستانی0466644639281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیسجودی مقدم لنگرودیسجودی0208024517281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمهدی زاهدی – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغرحبیب پورتوحید0466787785281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهدریاسر – روستای دریاسر – کوچه ولی عصر – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 223 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنحیدری درویشانه بریحیدری0466830849281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدمحقق منتظریمحقق0146072427281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه محبتی – بلوار کاسپین – پلاک -262 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسمخجسته سادات محلهخجسته0093443005281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودشریعت نالکیاشریصنایع آلومینیوم مهرداد0365491782281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – بلوار کشاورز – کوچه ( تربیت ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاضلعلی پورموبندانیفاضل0466930209281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنطالبی گلسفیدصنایع آلمنیوم 0466931111281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 332 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبعابدی گوابریچراغ سازی0467036001281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکیاگهان – روستای مریدان – ندارد – خیابان به طرف روستای خاله سر – خیابان سردارجنگل – پلاک 167 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودسیمائی چافیمسعود0467134239281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحمانسجودی مقدم لنگرودیسجودی0467252831281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنعمت الهصادقی پاپکیادهدرب و بنجره سازی برادران صادقی0467386706281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدمحرمعلی کامیاب[بینش 4] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیباقرنژادفتیدهندارم0467442666281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 1,006 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعليرضااقدامي سادات محلهدرب و بنجره سازی هاشم0467484588281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود – راه پشته – کوچه آیت – خیابان خرمشهر – پلاک 658 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسينمهاجرانيپارس0467564250281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیآردی دیوشلیآردي031985984401420372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک -158.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعین الهرحیمی پیشکلیجانیرحیمی046595911201342533770372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیلنگرود ، زردآب محله ، خیابان سعدی ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمنیک نژاددیوشلیکوهپایه046664791401342590078372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیجدانوکر – روستای دیوشل – خیابان (جدانوکر) – خیابان شهید اولیامعصومی – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیفلاح راسخضایعاتی فلاح046667614701342370175372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیدیوشل – روستای دیوشل – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاخوشه چین گالش خیلیخوشه چین0361127535372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید احمدغمگسار – کوچه شهید سهراب طرقی – پلاک 245 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیاحمدی گیلارکشجمع آوری فلزات و پلاستیک046681394301342533815372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیکومله – بل امام – خیابان صنایع – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودکلثومبازگشت دیوشلیکیان046683862001342590424372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیسیاهکلده – روستای دیوشل – جاده (سیاهکلده) – خیابان (کانال آب) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهراننقی نژادندارد0347295919372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیلنگرود – دیوشل – بلوار سردار شهید املاکی – بن بست ((رمضان داداشی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیمحرابی دیوشلیضایعاتی ناصر0401696147372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیسیاهکلده – روستای دیوشل – ندارد – جاده اصلی سیاهکلده – خیابان (کانال آب) – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودخورشیدعاشوری تقینخستین046690586101342525247372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیجدانوکر – روستای دیوشل – ندارد – خیابان (جدانوکر) – خیابان شهید اولیامعصومی – پلاک -92 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادفلاح نوروزی نژاددیوشلیبرادران نوروزی046691255201342590406372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیسیاهکلده – روستای دیوشل – ندارد – جاده (سیاهکلده) – خیابان (کانال آب) – طبقه همکف
گیلانلنگرودکلثومامیری نژادپشگلی جانامیری نژاد046693000001342590700372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیسیاهکلده – روستای دیوشل – ندارد – جاده (سیاهکلده) – خیابان (کانال آب) – پلاک 10.002 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمقاسمی دیوشلیقاسمی046699403001342590743372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیجدانوکر – روستای دیوشل – ندارد – خیابان (جدانوکر) – خیابان شهید اولیامعصومی – طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهصفرپوردیوشلیصفرپور046699427301342591815372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیلنگرود – دیوشل – بلوار سردار شهید املاکی – بن بست ((رمضان داداشی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودکمالصفری پیشکلیجانیصفری0404275552372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیلنگرود – دیوشل – بلوار سردار شهید املاکی – بن بست ((رمضان داداشی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادنقی نژاددیوشلیضایعات046705877401342564284372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیلنگرود – دیوشل – بلوار سردار شهید املاکی – بن بست ((رمضان داداشی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودطهماسبشعاعی لنگرودیشعاعی046706910101342523342372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیلنگرود – دیوشل – بلوار سردار شهید املاکی – بن بست ((یوسف حسن پور)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیننیک زاددیوشلینیکزاد0467088464372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیجدانوکر – روستای دیوشل – ندارد – خیابان (جدانوکر) – خیابان شهید اولیامعصومی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهنازبابائی پیشکلیجانیهدف046713347501342530968372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیجدانوکر – روستای دیوشل – ندارد – خیابان (جدانوکر) – خیابان شهید اولیامعصومی – طبقه همکف
گیلانلنگرودساراحسین نژادامیر046714177101342538745372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیجدانوکر – روستای دیوشل – ندارد – خیابان (جدانوکر) – خیابان شهید اولیامعصومی – طبقه همکف
گیلانلنگرودصابررحیمی پیشکلیجانیصابر046715564301342528917372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیجدانوکر – روستای دیوشل – ندارد – خیابان (جدانوکر) – خیابان شهید اولیامعصومی – پلاک -60 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکامرانعوض پورلشکستانعوض پور046717994801342583379372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیکومله – 24 متری(چهارراه) – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان 13 آبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدصدیق پورکارتن پرس046718009801342526652372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیکومله – میان محله – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (گاز) – طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدمعصومیمعصومی046718440201342425328372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیلنگرود – دیوشل – بلوار سردار شهید املاکی – بن بست ((حسین شناور)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنآقاجانی پیشکلیجانیندارد0353753020372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیلنگرود – دیوشل – بلوار سردار شهید املاکی – بن بست ((رمضان داداشی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهحاجتیپارسیان0340488691372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیلنگرود – خراط محله – کوچه شهید علی رحمانی – خیابان شهیدمجید آل شعبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمآقاجانی پیشکلیجانیعدالت046733546701342536901372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیلنگرود – دیوشل – بلوار سردار شهید املاکی – بن بست ((رمضان داداشی)) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحساناحمدپوراحمدپور046737340201342544702372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیحاج ابراهیم ده – روستای دیوشل – ندارد – جاده (حاج ابراهیم ده) – جاده اصلی حاج ابراهیم ده – پلاک -28 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی مرتضیفضلی جلیسهضایعاتی فضلی046738585301349290031372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیسیاهکلده – روستای دیوشل – ندارد – جاده (سیاهکلده) – خیابان (کانال آب) – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسسروري نالكياشريبازیافت سروری0421222819372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیلنگرود – انزلی محله – خیابان شهید محمدصادق گیلانی – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیتذروتذرو0466392607153118بوجاری و بسته بندی برنجشلمان ، جاده رودسر ، خیابان شهرداری ، بلوار ذوب آهن ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداشرفپورعباسپورعباس0466626665153118بوجاری و بسته بندی برنجکومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیصدیقیصدیق0467481839153118بوجاری و بسته بندی برنجلنگرود – انزلی محله – کوچه هجدهم – خیابان سلمان فارسی – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیتراجاودانگل ریحان0453384459151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلنگرود ، شریعتی ، کوچه توسلی ، کوچه گنبد ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده کبرینیک فلاحگشنیز0456159370151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه آقا سیدرضا ، خیابان آیت الله صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگروداعظمرحمان خواه گل سفیدیسبزیران046607892701342534909151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه مولوی ، کوچه (عابدینی) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضوانفلاح زاغ چشمگل پامچال046616442701342551871151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلنگرود ، فرهنگیان ، کوچه رجایی هفتم ، خیابان شهیدرجائی ، ساختمان مهلا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمعسکری کوشالشاهیدهکده سبز0466218681151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه بلال ، خیابان بهشتی ، پلاک -164 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهفکوری ناصرکیادهسبزی خرد کنی میخک0466400434151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلنگرود ، گمرکات ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر علی شریعتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودغریب علیحبیبی کوملهسبزی خردکنی حبیبی046650274501342574480151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتکومله – بل امام – خیابان شهید مدرس – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنسترننظریان پرشکوهمحصولات خانگی نیایش0466661931151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتکومله – چهارراه کومله – جاده (پرشکوه) – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرمحمدحسینتوکلی صبورتوکلی046724376301342525450151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلنگرود – شریعتی – کوچه (توسلی) – خیابان شهید بهشتی – پلاک 652 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفوراجوادی نسبآسان پخت0467324292151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتاطاقور – کیش پشت – جاده (پاروش) – خیابان شهید اسماعیلی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمبیطرف بازاردهسبزی محلی نیکان0467430155151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلنگرود – بازارده – خیابان حاج میرزا احمد – بن بست ((عینعلی فتحی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهنازحاجتی زرج آبادخدمات خانگی گلخونه0467538027151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلنگرود – پارک فجر – کوچه ( گیلار ) – کوچه ساحل 3 – طبقه همکف – واحد 244
گیلانلنگرودفریباجوادپورکوملهارگانیک0467562335151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلنگرود – راه پشته – کوچه شریف واقفی – کوچه (شهید حسین کریمی ابدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودربابغنی زاده کمنیج گ لیز046615191201342523861154625پیراشکی پزی و سوخاریکومله ، بازار چه ، خیابان بقعه آقاسیدحسن ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمیرزائی لنگرودیشیرین سرای فرهاد046619896101342534188154625پیراشکی پزی و سوخاریلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهیدرجائی ، خیابان سعدی ، پلاک 279 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریممحمدی پورمتعلق محلهعرفان046634187301342553478154625پیراشکی پزی و سوخاریلنگرود ، گمرکات ، کوچه پروین اعتصامی ششم ، خیابان دکتر علی شریعتی ، طبقه دوم ، واحد 4
گیلانلنگرودلالهخداویسیدایی رضا046664203001342544375154625پیراشکی پزی و سوخاریلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادميرزائي لنگروديمیرزائی0467412326154625پیراشکی پزی و سوخاریلنگرود – آقاسید عبدالله – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه ( سینما آزادی ) – پاساژ کارو – طبقه همکف
گیلانلنگرودعارفغنی زادهغنی زاده046756235001342523861154625پیراشکی پزی و سوخاریلنگرود – جاده موبندان – کوچه بینش 24 [بینش 3سابق] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودگرابیگرابی027339615701425231956181013پیراهن دوزیلنگرود میدان گنبد پشت بانک انصار  44761
گیلانلنگرودمحمدیحیی پور فتیدهپیراهن دوزی مردانه031450250501425241495181013پیراهن دوزیراه پشته سرای پزشک  13618
گیلانلنگرودابوالحسنآزادکارلنگرودیآذادکار0266406225181013پیراهن دوزیلنگرود ، راه پشته ، کوچه فاطمه امینی ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، طبقه اول
گیلانلنگروداباصلتگلچین چافیپیراهن دوزی0315149994181013پیراهن دوزیچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کادوس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهمیرزائی بارکوسرائیفرهاد0466637229181013پیراهن دوزیلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید رحیم تقی پور فلاح 3 – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیکنعانی نژادشلمانیکنعانی نژاد0314501489181013پیراهن دوزیشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک -24 – طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودسیدعلیآبگستهآبگسته0466799618181013پیراهن دوزیلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه اول – واحد 59
گیلانلنگرودعباسشبرنگ لنگرودیشبرنگ0278032854181013پیراهن دوزیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((محمد جعفری)) – کوچه (پاساژ شهرداری) – پاساژ شهرداری – طبقه اول – واحد 54
گیلانلنگرودعلیرضامجاهدیکلاسیک معروف0466726010181019/1پیراهن و شلوار دوزی مردانهلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودساسانقلی پوردریا0467207473181019/1پیراهن و شلوار دوزی مردانهلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه اول – واحد 56
گیلانلنگرودكريمدريادریا0467385510181019/1پیراهن و شلوار دوزی مردانهچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بوستان سوم – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرجبي نژادمقدم پاپكيادهرجبی0467488112181019/1پیراهن و شلوار دوزی مردانهلنگرود – گمرکات – خیابان دکتر علی شریعتی – کوچه شهید موقری[چهارم شهیدعزیزرحیمی – پلاک -199 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلشکوهی کوشالیخیاطی شکوهی046751299901342536636181019/1پیراهن و شلوار دوزی مردانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – پاساژ آریا – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمشبرنگ مریدانیتابلو سازی افتاب033072597001425252263289915تابلوسازی فلزیخ سعدی 0  0
گیلانلنگرودمحمدعلیاسماعیلیسورنا0466004151289915تابلوسازی فلزیلنگرود ، سبزه میدان ، میدان شهیدنورانی ، خیابان شهیدرجائی ، جنب رستوران حاجی بابا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینغفوری جدانوکریغفوری0146024951289915تابلوسازی فلزیلنگرود – سبزه میدان – کوچه شهید رضا فروتن – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینجهانی فردجهانی0146097915289915تابلوسازی فلزیلنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – پاساژ ملت – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمهدی پورپاپکیادهگالری ماه0466918949289915تابلوسازی فلزیلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه شهید بهمن اکبری – کوچه رسالت – مجتمع پزشکی مهدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودادیبنیکوکارلیسه رودیندارد0360427438289915تابلوسازی فلزیکومله – 24 متری – خیابان 13 آبان – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیرسولی املشیندارد0353597494289915تابلوسازی فلزیکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودیحییبابائی دستکهنر جدید0208033624289915تابلوسازی فلزیلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بن بست نسیم – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدامیدساداتی گلسفیدیرایکا0467380004289915تابلوسازی فلزیلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدسلطانی فرمحمد0208033183289915تابلوسازی فلزیلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 51
گیلانلنگرودروح الهاکباتانی فرداکباتان0467552402289915تابلوسازی فلزیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( شهرداری) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینمحمدیمحمدی046689910901342561476154523تافتونی ماشینیلنگرود – سبزه میدان – کوچه تاج لنگرودی (واعظ) – خیابان شهید باهنر – پلاک -18 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفنوروزبور خوشدل لنگرودیتراشکاری خشدل007187983601425222083289221تراشکاری وفلزکاریسعدی 0  0
گیلانلنگرودمرتضیبور محمد موبندانیتراشکاری مرتضی020811159401420289221تراشکاری وفلزکاریامام خمینی 0 0 0
گیلانلنگرودسعیدهکریمیتراشکاری حمید020802653101420289221تراشکاری وفلزکاریاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمحمدحام محمودی نژادتراشكاري ابتكار020802743001420289221تراشکاری وفلزکاریاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمحمدرضاملائیملائی031948012200289221تراشکاری وفلزکارییعقوبیه 0 0 0
گیلانلنگرودعلیرضارضائیانزاوش029759853601425226946289221تراشکاری وفلزکاریخیابان سعدی روبروی گلشهر  0
گیلانلنگرودحسنافسرده خالکیاسریافسرده0302062064289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود جاده چمخاله اول سه راه خالکیاسر
گیلانلنگرودمعینرضاخواه دهبنهرضاخواه045534476700000000000289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود ، درویشانبر ، خیابان حسن دهگان ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهباقری طلب دریاسریسید046614378400000000000289221تراشکاری وفلزکاریکلیدبر ، کوچه امام رضا 10 ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاجوینده لنگرودیجوینده0466241884289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر ، کوچه شهید محسن غمگسار ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 384 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکوثرتقی زاده موبندانیتراشکاری کاو0466371518289221تراشکاری وفلزکاریچاف وچمخاله ، تازه آباد ، کوچه (فرعی 2) ، بلوار کادوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاصادق بیکیبیگی0466399137289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود ، درویشانبر ، خیابان حسن دهگان ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابوذرمعصومیمعصومی0466482775289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – کیاکلایه – خیابان سعدی – خیابان جاده کومله – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضازمانی پورتراشکاری برادران زمانی پور0348774596289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید حسین اصغری – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 598 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیعاقلی کلیدبریهادی0302926878289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – کیاکلایه – کوچه سعدی سی و دوم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودآسیهآذری کورندهچکش0298401090289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 6[مرادی سابق] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضابرکاتی حقیقتحقیقت0146130610289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – بن بست بهار – طبقه دوم
گیلانلنگرودمهرنوششکرگذارشلمانیتراشکاری0466622570289221تراشکاری وفلزکاریسیگارود – روستای دریاسر – خیابان ( بطرف کومله ) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانعلیاحمدپورکوشالشاهیتراشکاری0466624169289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید نادر رمضانپور – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 327 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجوادمیرزابابائی زردابیتراشکاری0466630115289221تراشکاری وفلزکاریکلیدبر – روستای دریاسر – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونصادق بیکیتراشکاری0466659052289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – شادی آباد – خیابان قائم(عج) – خیابان شهید شعبانی پور 10 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفهیمهشکوهی جلسهتراشکاری0466660000289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 664 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصاحبمحمدیتراشکاری0466666675289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – خیابان کانال هوایی جنوبی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 536 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاحدادیان لنگرودیماشین سازی حدادیان0352826672289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه شقایق – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانعلیخوش سرشت لنگرودیابتکار0466693450289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 272 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرزاصفائی مقدم ضیابریامید پیمان0352843555289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه شقایق – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانعاقلی کلیدبریایمان0466729597289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 354 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیحسنعلی پوردریاکناریفجر0466733243289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف قاضی محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 889 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینمحمدجعفری لنگرودیزمانی پور0466733498289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 910 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمشیدسجاسیتراشکاری ابتکار0466880772289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 276 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپویاتراشکاری پویا0466896014289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – بلوار لنگرود رودسر – بن بست توحید – پلاک 809 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیعاقلیعاقلی0466996782289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان کانال 18 3 – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 108 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیآزادمهرتراشکاری پارس0466999027289221تراشکاری وفلزکاریپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 430 – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرشغلامی پورفتیدهارش غلامی پور0467109356289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیناظنی پورعلیجانیاطلس نوین0467120856289221تراشکاری وفلزکاریپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بوستان غربی – خیابان شهیدسیدمهدی بنی سعید – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلینوچیاننوچیان0467134297289221تراشکاری وفلزکاریپلت کله – روستای گل سفید – جاده اصلی پلت کله – خیابان ایثارگران – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعبانبایون دیوشلیوحدت0297621333289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه شقایق – بلوار سعدی – پلاک 408 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنشاکری سادات محلهشمال نور0467367249289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – جاده چمخاله – جاده (چمخاله) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسناسدي بازاردهانتظارسبز0467392551289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیمتینی فردتراشکاری پارس0467393733289221تراشکاری وفلزکاریکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودطیبهرمضانیرویال0467427932289221تراشکاری وفلزکاریکومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهمهترپورقائم0467481319289221تراشکاری وفلزکاریلنگرود – جاده چمخاله – بلوار  آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – پلاک 130 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهنازمرادپوردوشانلوتراشکاری0467519868289221تراشکاری وفلزکاریچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و پنجم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودايروانآلبويه سمامينیما0467537975289221تراشکاری وفلزکاریدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف قاضی محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 741 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیشایگانی پورلنگرودیپرس شیلنگ شایگان007181979101342527400369941تعمیر ، پرس  و تولید انواع لوله و شیلنگلنگرود – پارک فجر – کوچه سعدی دوم – بلوار سعدی – پلاک -122 – طبقه همکف
گیلانلنگروداباصلتحسن نژادگلباغيهیدرولیک شیلنگ رامین0410019080369941تعمیر ، پرس  و تولید انواع لوله و شیلنگلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیباقری کلیدبریتودوزی ظریف0456332535172114تودوزی انواع خودرولنگرود ، کلیدبر ، خیابان جاده کومله ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنصالحیصالحی030495715501342533033172114تودوزی انواع خودروسعدی 0  0
گیلانلنگرودیوسفحسین پورسلوشدوزندگی اتومبیل جلال030358804801342537702172114تودوزی انواع خودرولنگرود – درویشانبر – کوچه سهیل – بلوار حافظ – پلاک 299 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادقربانی نژادکاکرودیمهرداد0466793584172114تودوزی انواع خودرولنگرود – کلیدبر – کوچه شهید مدرس – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقشریفی نالکیاشریتودوزی کلاسیک0466838715172114تودوزی انواع خودرولنگرود – آنسر محله(شهرباغ،لیلاشهر) – کوچه واحدی 15 – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشاپوراحمدیان دریاسریشمال0146024186172114تودوزی انواع خودرودریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید فاضلی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 497 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدحجامی رودپشتیامید0467147026172114تودوزی انواع خودرولنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاترابی دریاسریعلیرضا ترابی0293098054172114تودوزی انواع خودرولنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانباقری کلیدبریباقری0093476701172114تودوزی انواع خودرودریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 724 – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقیحمیدی دریاکناریاهنگری تقی0466867919342011تولید اتاق وسایل نقلیه به جز سواریشلمان – قاضی محله(آخوند محله) – خیابان (قاضی محله) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعوددلالت گرلنگرودیقصر آبی046622257701342533451261221تولید آکواریوملنگرود ، گمرکات ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر علی شریعتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینسجودی خالکیاسریندارد0344578274261221تولید آکواریوملنگرود – جاده چمخاله(گمرکات) – کوچه شریعتی سوم[صدیق سابق] – خیابان دکتر علی شریعتی – پلاک -33 – طبقه دوم
گیلانلنگرودآمنهرضاپورفتیدهزرین پوش شمال0467173882181049تولید البسه پزشکی و بیمارستانیچاف وچمخاله – پیرپشته – جاده (چمخاله) – بن بست ((ابراهیم شاکری)) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدمیرفلاحمیرفلاح0466827307252092تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی و یو پی وی سی )لنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجوادرحمتی چهاردهتکنو مدرن0467182054252092تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی و یو پی وی سی )شلمان – جاده رودسر(بیجارپشت محله) – خیابان شهرداری – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبهرامی کلیشمیدوجداره آریا0467238752252092تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی و یو پی وی سی )کومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرستگارجلیسهگروه صنعتی برادران رستگار0467314318252092تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی و یو پی وی سی )اطاقور – امام خمینی(بل شورا) – جاده (محمد جعفر محله) – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبخموشی درویشانه بریحیدری0467416701252092تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی و یو پی وی سی )لنگرود – درویشانبر – کوچه ((رحمت رحمتی)) – بن بست ((رضا پورمحمد)) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحسانعلی نژادآرک0467433099361029/8تولید انواع سرویس خواب چوبیلنگرود – کیاکلایه – کوچه سعدی سی و دوم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودشکری چافیتبریزی  شعبه  2  لنگرود0466873848154619/8تولید انواع شیرینی سنتیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بوستان سوم – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمکرمرمضانی مال بیجارندارد0467011739154619/8تولید انواع شیرینی سنتیلنگرود – رکج محله – خیابان (طلوع) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهابراهیم پورکوملهموسوی046701693901342572811154619/8تولید انواع شیرینی سنتیکومله – کوی شعبانی – بلوار امام خمینی(ره) – کوچه شهید شعبانی ها – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسقربانی کلاته خیجیمرکزی046701756201342530066154619/8تولید انواع شیرینی سنتیلنگرود – امام خمینی(انقلاب) – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعادلعلوی سالکویهحمید0466668063191211تولید انواع کیفلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه دوم – واحد 6
گیلانلنگرودسیدجوادمنفردنالکیاشری046623546201342554543154539/4تولید انواع نان( پخت دو نوع نان ) به صورت آزاد پزلنگرود ، جاده چمخاله ، بالاتر از مدرسه امینی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودریحانهصادق دقیقیبرادران عبدی046744781901342550824154539/4تولید انواع نان( پخت دو نوع نان ) به صورت آزاد پزلنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدشیلاحسینی دهبنهخیاطی گلها0312658907181021تولید پوشاک زنانهخیابان حافظ روبروی کلوچه جوادیان -بن بست همت  49193
گیلانلنگرودنعیمهآب سالانخیاطی زنانه0315017633181021تولید پوشاک زنانهمیدان نماز پاساژ شهرداری  68165 پاساژ شهرداری 2
گیلانلنگرودسعیدهحافظی توتکلهنیکا0466690060181021تولید پوشاک زنانهمریدان – روستای مریدان – خیابان شهیدرجایی – خیابان شهیدمرزبان – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامحمدی زاهدخانه دوخت ساتن 046716593301342550941181021تولید پوشاک زنانهلنگرود – انزلی محله – خیابان سلمان فارسی – کوچه شهیدحسن کریمی ابدی – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلنگرودداریوشکریمیکریمی0278034112181012تولید پوشاک مردانهلنگرود پارک بازار B  44716
گیلانلنگرودغلامحسنپورسلیمان لنگرودیخیاطی پورسلیمان031265666801425244828181012تولید پوشاک مردانهخیابان امام خمینی پاساژ خاوری  65313
گیلانلنگرودسید محمدمحسن پورخیاطی مردانه031502158801425231986181012تولید پوشاک مردانهراه پشته سرای پزشک  13565 پزشک
گیلانلنگرودعلیرضاحسین نیای فشوپشتهتولیدی0364776933181012تولید پوشاک مردانهلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودمهدیامیرپورپاپکیادهپارسا0400383317181012تولید پوشاک مردانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه منجم باشی یکم – کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمترابی پلت کلهتولید ترشیجات ترابی0466926851151919/5تولید ترشیجات و شوریجاتپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – کوچه (زمین ورزش ) – بن بست (( علی پور )) – پلاک 146 – طبقه همکف
گیلانلنگروداردشیرکاظمی گاوچراسریبلوك زني صداقت028464792101425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکومله مسیر جاده نماز جاده نماز  0
گیلانلنگرودساسانعلیزاده گالشکلامیگيلان بلوك030854545501425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف و چمخاله روستای گالشکلام  0
گیلانلنگرودعیسیعلی محمدی سلطانمرادیبلوك زني علي محمدي سلطانمرادي031449356101425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیروستای سلطانمرادی 0  0
گیلانلنگروداحمدپورشریف بیجارپسبلوك زني پورشريف031449424401425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکومله روبروی جاده سیگارود  0
گیلانلنگرودقربانعلیجعفرزاده شلمانیاطمينان بلوك031450070701425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیشلمان امام خمینی روبروی دانشگاه 0
گیلانلنگرودمحسنمیرزایی خلیفه محلهبلوك زني ميرزايي031734030101425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمریدان بالاتر از ساعی  0
گیلانلنگرودعیسیمیرزایی خلیفه محلهبلوک زنی عیسی میرزایی0317341200269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمریدان جنب کارگاه خزر  0
گیلانلنگرودصالحهدرخشیدهبلوك زني درخشيده031734285501425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمیان محله پاپکیاده 0  0142
گیلانلنگرودموسیبستان بانبلوك زني بستان بان031734353801425234036269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیحافظ نرسیده به کانال  0
گیلانلنگرودفاطمهتحوازبلوك زني تحواز032604509501425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونییعقوبیه خیابان کشاورز  9
گیلانلنگرودرضاخوشدل دیوشلیبلوك سازي خوشدل ديوشلي026760735401425290068269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیشهرک صنعتی نالکیاشر  0
گیلانلنگرودبتولصنایع پرکاربلوك سازي بتول صنايع پركار026760980901425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدیوشل نرسیده به پل  0
گیلانلنگرودمحمدآریانسببلوك زني قربانعلي زاده027683727301425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلنگرود دریاسر بعد از پل هوایی  
گیلانلنگرودافسانهملازادهبلوك زني ملازاده031150630501425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکومله جنب ایستگاه گاز  0
گیلانلنگرودعباساریسبلوك زني اريس031151810901425224748269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیانزلی محله جاده بارکوسرا  0
گیلانلنگرودحسینخوشدل دیوشلیبلوك زني خوشدل031155130001422590068269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدیوشل روبروی لنگر بار  0
گیلانلنگرودقاسمآزادخواه شلمانیبلوك زني آزادخواه032851713301425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیشلمان جاده گلسفید روبروی تالار جام جم 0
گیلانلنگرودحبیبترابیبلوك زني ترابي034001516701425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیآزادی کیلومتر 4  0
گیلانلنگرودزهراسرهندیبلوك زني كشاورز034017701501425269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدیوشل پشت سی ان جی  0
گیلانلنگرودروزبهمهرابیانمهرابیان0425800074269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیخیابان حافظ بالاتر از ستاد فرماندهی
گیلانلنگرودسیروسفخریفخری0448609154269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلنگرود کلیدبر-جاده کومله زرداب محله
گیلانلنگرودربابهنخستین گلسفیدیپارس بتن045795146601342552463269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیگل سفید ، خیابان ( شالیزار ) ، خیابان ( شهید مسعود ترابی ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهارهمحمدپورمحمد پور0463246879269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلنگرود ، درویشانبر ، کوچه صبا ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضامطیع دوست کوملهمحمد رضا0463888632269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکومله ، میان محله ، خیابان حسینی ها ، بن بست شهیدجوادپور ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلآرونفرهام0464542546269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله ، تازه آباد ، خیابان ( چاف پایین ) ، بلوار کادوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادحسین زادهحسین زاده0465792050269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیشلمان ، بالا خالجیر ، خیابان جاده لنگرود ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیناپاکاری شلمانیصفری0465977551269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله ، کمال الدین پشته ، خیابان جاده گالشکلام ، خیابان گلستان ، پلاک 85 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریملکیاطمینان0466038011269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیشلمان ، بیجار پشت محله ، خیابان (اصلی بیجار پشت محله) ، خیابان آیت الله خامنه ای ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسننیک منش سیگارودیتیرچه و بلوک نیک منش0466104129269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیشلمان ، بالا خالجیر ، خیابان جاده لنگرود ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودنسرینپوررمضان چافجیریکشاورز0466432673269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدریاسر ، کوچه شهید احمدغمگسار ، بلوار لنگرود رودسر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانبلوکی ناصریبلوکی0466532089269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدیوشل – روستای دیوشل – خیابان شهیدمیرمسعود جوادین – خیابان آیت الله فقیهی – طبقه همکف
گیلانلنگرودجابرعلی پورتیرچه جابر0466571838269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلنگرود – موبندان(بلوار شهیداملاکی) – خیابان جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنیژهصالح پوربارکوسرائیصالح پور0466630083269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکومله – میان محله(انزلی محله) – خیابان شهید حسینی ها – بن بست شهید حسینی ها – پلاک 27 – طبقه اول
گیلانلنگرودحجتشعبانی سلطانمرادیقائم0466640001269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – سلطان مرادی – خیابان جاده سلطان مرادی – خیابان جاده چمخاله – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدخلیلی املشیخلیلی0093466362269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیخاله سر – روستای لات لیل – خیابان جاده کفش کن محله – خیابان جانبازان – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلمرادمندطاهر0466661478269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسالکویه بالا – روستای دریاسر – خیابان ( کانال زمینی ) – خیابان ولی عصر ( عج ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونحسین پوردستکیحسین پور0350823967269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – تپه – بلوار شهیددهگان – بن بست ( خالقی ) – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیشعبان زاده شلمانیشعبانزاده0348426133269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – بلوار ذوب آهن – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهفرهودی دیوشلیبلوک زنی فرهودی0339719272269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدیوشل – روستای دیوشل – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک -409 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجعفرقندورپلت کلهبلوک زنی قندور0466783031269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپلت کله – روستای گل سفید – خیابان شهیدحسن علی یاری – جاده اصلی پلت کله – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدصادقحسینی فتیدهمصالح ساختمانی حسینی046682504701342500445269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – فتیده – خیابان شهید محمود نارنجی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعینمسعودی لله رودیمسعودی0466825257269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – رجب آباد فتیده – خیابان (رجب آباد فقیده) – جاده (چمخاله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقمهدوی محتشممحتشم0466883958269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – رادارکومه – کوچه ((محمد نژادمهدی)) – بن بست (گاوداری مهدوی) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلحسین پورشلمانیحسین پور شلمانی0146136976269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهعلی نیای چافیندارد0364415002269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – سلطان مرادی – خیابان (سلطان مرادی) – جاده (چمخاله) – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلاکاظمی دریاکناریخانه بلوک0466921702269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – کوچه (زمین ورزش ) – جاده اصلی پلت کله – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسماستوارپورچافیبلوک سازی استوار0402917665269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان (ساحل 2) – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریمیوه چیبلوک زنی میوه چی0306934238269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمریدان – روستای مریدان – ندارد – خیابان امام – خیابان شهید محمدی نژاد – پلاک -7 – طبقه اول
گیلانلنگرودرضاذوقی شلمانیبلوک زنی  ذوقی0356525774269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیشلمان – جاده رودسر(بیجارپشت محله) – خیابان شهرداری – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده هاجرجوادین دیوشلیجوادین046697946000000000000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلنگرود – دیوشل – بلوار سردار شهید املاکی – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودحجتپورمهدوی پلط کلهپور مهدوی0466986686269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – خیابان معلم – جاده اصلی پلت کله – پلاک 117.003 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنسریننیک پیخجسته0466989222269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – سادات محله – خیابان ( سادات محله ) – خیابان شهدای سادات محله
گیلانلنگرودامیرحسین پورسلوشیاعتماد0406332295269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکولاک محله – روستای مریدان – ندارد – خیابان شهید املاکی – کوچه رضوان 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمسعودی لله رودیمسعودی0467015209269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – سلطان مرادی – جاده (سلطان مرادی) – خیابان (سلطان مرادی) – پلاک 199 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهوشنگمهرپورگالشکلامیبلوک زنی مهرپور0312183964269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – گالشکلام چمخاله – خیابان شهید حسین حسن نیا – کوچه مهرپور – پلاک -119 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهشیدشعبانیکشاورز0467033623269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمداسمعیلی مقدماسماعیلی0467062099269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – خالکیاسر – خیابان صداقت – خیابان ( خالکیاسر ) – پلاک 70 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبرزگرفتیدهبهسازان0467114013269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – سلطان مرادی – خیابان (سلطان مرادی) – جاده (چمخاله) – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودرضائی کلیدبریرضائی0467205720269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلنگرود – کلیدبر – کوچه (( غلامحسین خباز رحیمی )) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهنامنصیری رادنصیری راد0467210560269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکومله – میان محله(انزلی محله) – خیابان (سالکویه) – خیابان (گاز) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبعلیغلامی سلطانمرادیتیرچه و بلوک غلامی0310978053269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – سلطان مرادی – خیابان (سلطان مرادی) – جاده (چمخاله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقیمسعودی لله رودیمسعودی0467312046269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – سلطان مرادی – جاده (سلطان مرادی) – خیابان (سلطان مرادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینچهره ساقاضی محلهچهره نسا0467319473269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکومله – میان محله(انزلی محله) – خیابان (گاز) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنبی الهترابی پرشکوهبلوک زنی سعید0381196792269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکومله – بل امام – خیابان صنایع – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودآذرآسودهاطمینان0433275881269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – تازه آباد – کوچه ( فاز 2 اسماعیل راستی ) – خیابان ( عباس آباد ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادنخستین دیوشلینخستین0467386554269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – بلوار امام رضا ( ع ) – خیابان آزادگان – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیراثکشت کارلنگرودیکشتکار0467386930269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – تپه – خیابان (تپه) – بلوار شهیددهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودحجت الهحسین پورحسین پور0208001691269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکندسر – روستای اطاقور – ندارد – خیابان ( بطرف کفش کن محله ) – خیابان ( املش به اطاقور ) – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانلنگرودضیاءسرورکوشالشاهیبلوک زنی مسرور0313984583269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسادات محله کوشالشاه – روستای دیوشل – ندارد – جاده (سادات محله کوشالشاد) – خیابان امامزاده میرمحمدتقی(ع) – پلاک 353 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهنخستین دیوشلینخستین0467440510269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – بلوار امام رضا ( ع ) – خیابان آزادگان – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفیض الهترابی پرشکوهترابی پرشکوه0146084663269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکومله – بل امام – خیابان صنایع – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده معصومهسادات کیائیکیائی0467488013269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیقندورپلت کلهقندور046748802301342503171269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – خیابان شهیدحسن علی یاری – جاده اصلی پلت کله – طبقه همکف
گیلانلنگرودحافظاصغری نژاداصغری نژاد0467499490269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – رادارکومه – کوچه ((محمد نژادمهدی)) – کوچه ((رضا رجبی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانمهدی زاده لنگرودیمهدی زاده0467510687269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیگل سفید – روستای گل سفید – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانخیزابندارد0418850230269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیجدانوکر – روستای دیوشل – ندارد – خیابان (جدانوکر) – خیابان شهید اولیامعصومی – پلاک -86 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهخان زرینبلوک زنی ساحل0312183640269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچاف وچمخاله – تازه آباد – خیابان ( تازه آباد ) – خیابان ( کادوس ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدیعقوبی حسنعلی دهیعقوبی0407263652210211تولید جعبه و قوطی و لوله مقواییلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – جاده (موبندان) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدهدائی لنگرودیتولیدی کیف و کفش هدائی0466367725191212تولید چمدان وساکخیابان شهید بهشتی پاساژ ناصر شریف  17377 پاساژ ناصر شریف
گیلانلنگرودعلیپوررجب قاضی محلهپوررجب0467055132289954تولید خاموتپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 504 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسید صادقحسینی تپهحسيني028463042500020110تولید ذغالروستای تپه خیابان پردیس سبز  33937
گیلانلنگرودعلینیک زاددیوشلینیک زاد0466809343020110تولید ذغاللوکلایه – روستای دیوشل – خیابان شهید محمد تقوی – بن بست گلستان 5 – پلاک 177.002 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهدروگررز خزر0466178970172119/1تولید روکش مبللنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهید صنایع پرکار ، بن بست صفا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامینعلی اکبری فتیدهامین0466188486261102تولید شیشه سکوریتپایین قاضی محله ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، بن بست گلستان 11 ، پلاک 436 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیزریانزریان0466430803261102تولید شیشه سکوریتلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه سی و دوم ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاپورباقرشلمانیشیشه کار گیلان0466659798261102تولید شیشه سکوریتشلمان – شوره باغ – کوچه شهید سیدحسین اشرف زادگان – بلوار ذوب آهن – طبقه همکف
گیلانلنگرودناطقفکری بارکوسرائیشیشه0466675300261102تولید شیشه سکوریتپلت کله – روستای گل سفید – کوچه شهید حبیب زاده – خیابان ایثارگران – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدجهانی مقدمجهان0465988106172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیلنگرود ، لنگرود ، کوچه ( صابری ) ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پورقاسم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهرضادوستگیلانه0466039810172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیشلمان ، شلمان ، خیابان امام خمینی ، بلوار ذوب آهن ، روبروی پارک ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفهیمهآرزومندچافیکادوس0466247965172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان بیست و دوم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسارادرسیدنیای صورتی ها0466665884172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیلنگرود – پارک فجر – کوچه ( شبنم ) – کوچه گیلار 1 – طبقه همکف – واحد 379
گیلانلنگرودذکریاهادیزاده ماسالیبلوار0071815547172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک 229 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادآخرت دوست بارکوسرائیگالری قاب کلبه0467202524172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیلنگرود – نواب صفوی – کوچه نامجو – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبمحمدی سراجاریشمال0467260372172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 190 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمعبدالکریمی کوملهعبدالکریمی0467329013172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – بلوار شهدای گمنام – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینفلاح سوربنیقاصدک0467372416172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیملاط – روستای دریاسر – ندارد – جاده (آبچالکی) – خیابان شهدا – پلاک 591.002 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنطالبیان کیاکلایهبامبو0467482656172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیلنگرود – پارک فجر – کوچه ( شاهد ) – کوچه شاهد 5 – طبقه همکف – واحد 88
گیلانلنگرودهاجرمقدسی مریدانیباغ گیلاس0467538759172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیراحمدتوکلی طالب نظرتوکلی046610644201342522116152009تولید فالوده و بستنیلنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه رزاقی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ بی نیاز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودپیماننیک سرشتنیک سرشت0466840465252060تولید فایبرگلاسشلمان – بیجار پشت محله – خیابان (بیجار پشت محله) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریماسمعیلی بازاردهاسمعیلی045811777201342537615172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودربابهپژوهان دیوشلیپژوهان045929326101342590486172411تولید فرش و قالی دستبافدیوشل ، خیابان ( بطرف عطاکوه ) ، خیابان شهیدمیرمسعود جوادین ، پلاک 43 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلامیراب دیوشلیمحنا045959810401342590148172411تولید فرش و قالی دستبافدیوشل ، خیابان شهید حسین شفیعی  ، خیابان آزادگان ، پلاک 45 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداکرمپایدارپایدار046028210700000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، انزلی محله ، کوچه شهید امیرکنده ، خیابان فلسطین ، پلاک 16 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمارنوازدیزبنیهفت046028365400000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحواثابت سیدآبادیسما046039064400000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیناحسن پوراربوکلایهنارنج046039132700000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده رقیهسادات مرتضوی دافچاهینارنج046070273200000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکبریپاکزادمالفجانینارنج046072073000000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراشعبانی دیوشلیماهرخ046107252700000000000172411تولید فرش و قالی دستبافدیوشل ، کوچه شهیدرجایی ، خیابان جانبازان (1) ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهشعبانی دیوشلیماهرخ046107443300000000000172411تولید فرش و قالی دستبافدیوشل ، کوچه شهیدرجایی ، خیابان جانبازان (1) ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمطهرهایمانی دیوشلیماهرخ046107544000000000000172411تولید فرش و قالی دستبافدیوشل ، کوچه شهیدرجایی ، خیابان جانبازان (1) ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراپورحسینی لیله کوهینورا046141610700000000000172411تولید فرش و قالی دستبافدیوشل ، کوچه شهید علی حقانی ، خیابان آیت الله فقیهی ، پلاک 72.001 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهغلامی دموچالینورا046141700600000000000172411تولید فرش و قالی دستبافدیوشل ، کوچه شهید علی حقانی ، خیابان آیت الله فقیهی ، پلاک 72.001 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریگل پورحسنعلی دهنسترن046189304600000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، انزلی محله ، خیابان شهیدپیراسته ، خیابان فلسطین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدهکشاورزرادنورا046256589500000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهبازگشت دیوشلینورا046280555000000000000172411تولید فرش و قالی دستبافدیوشل ، کوچه شهید علی حقانی ، خیابان آیت الله فقیهی ، پلاک 72.001 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریماکبرنژادکوشالیسیب سرخ046282020300000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعذراارقندایوان استخریسیب سرخ046283513600000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدهمحمودمحمدزمانیترنج046596464400000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودشمسیصادق دقیقیترنج046596467600000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودشعلهقربانی رادقالی بافی046600009000000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، کلیدبر ، کوچه کانال ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجمیلهقدیمی پیرکلاچاهیسما0466020734172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکافیهغلامی جدانوکریگلچین046602932100000000000172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، انزلی محله ، کوچه ((کاظم بحری)) ، کوچه (رجب پور) ، پلاک 113 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودراضیهناصحیناصحی0466282857172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودياسيننظري باركوسرائينظری0467503880172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه اول – واحد 81
گیلانلنگرودزهراکریمیحدیث بافت0467506316172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود – پارک فجر – کوچه ( ابریشم ) – کوچه گلسار 2 – طبقه همکف – واحد 605
گیلانلنگرودرقيهمحمدنياي باركوسرائينگین0467513106172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه اول – واحد 81
گیلانلنگرودزهرامحمدنياي باركوسرائيمحمدنیای0467513122172411تولید فرش و قالی دستبافلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه اول – واحد 81
گیلانلنگرودمجیدحسن پورحسن پور0284601297192021تولید کفش (ماشینی)خ ملا صدرا بالاتر از آزانس خزر  44716
گیلانلنگرودحسنعظیمی رادمهتاب0287955508192021تولید کفش (ماشینی)لنگرود سالی پاکه  44718
گیلانلنگرودسیدابراهیمنصیری چافیبرند0466668062192021تولید کفش (ماشینی)لنگرود – پارک فجر – کوچه ( هوشمند ) – کوچه گلسار 5 – طبقه همکف – واحد 538
گیلانلنگرودحسینعلی پورچافیعلیپور0287959752192021تولید کفش (ماشینی)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید محمود نیک پی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودبابکپورعاشوریپدرام0284398943192021تولید کفش (ماشینی)لنگرود – جاده چمخاله(گمرکات) – کوچه شریعتی سوم[صدیق سابق] – خیابان دکتر علی شریعتی – پلاک -181 – طبقه همکف
گیلانلنگرودروح الهموقری سراجاریموقری0345182114192021تولید کفش (ماشینی)لنگرود – پارک فجر – کوچه ( هوشمند ) – کوچه گلسار 3 – طبقه همکف – واحد 589
گیلانلنگرودغلامرضاموقريموقری0467555145192021تولید کفش (ماشینی)لنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودرویاپور عاشورماه پوشاک0273381764181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیپارک بازار شاهد 2  78591
گیلانلنگرودزهرازاهدیزاهدی0281199379181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود خ آذادی  44719
گیلانلنگرودمائدهصادق دقیقیصادق دقیقی0281200150181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود کوچه فرید پاساژ شیک  44719
گیلانلنگرودانیسهجهانیجهانی028120158901425242848181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود پاساژ جوادی  44719
گیلانلنگرودسمیهعلی زادهعلی زاده0281205626181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیاطاقور کوچه مسجد جامع  44741
گیلانلنگرودسیده زینبحسینیپارسیان0315022604181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیمیدان انقلاب پاساژ شهرداری طبقه اول  67157
گیلانلنگرودکلثومامین رودپشتیامین0324284447181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیانزلی محله خ سلمان فارسی روبروی نانوایی صباغپور .  .
گیلانلنگرودسیده سکینهرحمانیسیده0324412176181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچالکیاسر خ آیت الله صدر جنب نانوایی دلپسند  0
گیلانلنگرودزهرهباقری طلب دریاسریزهره0447914352181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیبخش مرکزی – شهر لنگرود – انزلی محله – خیابان شهیدپیراسته – خیابان سلمان فارسی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهشیدرادمهرمهشید0447914892181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیبخش مرکزی – شهر لنگرود – جالکیاسر – کوچه صاحب 12 – کوچه رضا فروتن – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهربانوصفری سخاوتآذر0448754919181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – ساختمان پاساژ جوادی – طبقه اول
گیلانلنگرودسمیهستاری شاهدترمه0455693157181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچاف وچمخاله ، چمخاله ، بلوار شهیددهگان ، خیابان بازار ، طبقه اول
گیلانلنگرودرویانوریآی تک0457329474181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه رزاقی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ بی نیاز ، طبقه اول
گیلانلنگرودحمیدهحیدریکوک0465988509181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، امام خمینی ، کوچه غفاری ، خیابان امام خمینی( ره ) ، طبقه دوم
گیلانلنگرودهاجراصغری تکاسساراناز0466037995181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، جالکیاسر ، کوچه همیاری 8 ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزمردتراشنده اراسته لنگرودیزمرد0466088270181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان امامیها ، کوچه شهید امامیهای چهارم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهریدرویش پورصنم0466094470181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ( صابری ) ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پورقاسم ، طبقه اول
گیلانلنگرودمحبوبهعلیپوراشیانینازبانو0466112413181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیاطاقور ، رجایی ، خیابان شهیدرجائی ، خیابان مسجد جامع ، طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودحکیمهچاوشی دریاسریسادریک0466114531181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، انزلی محله ، کوچه دوازدهم ، خیابان سلمان فارسی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودقدسیهفیروزی کنگلوترلان0466169838181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه موسوی ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآسیهگل پوربارکوسرائیالزهرا0466192020181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهاحمدیانشیما0466197060181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچاف وچمخاله ، میان محله پاپکیاده ، خیابان آزاده جانباز حسن مهدی پور ، خیابان (پاپکیاده) ، پلاک 65 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرافتحی رودپشتیتین تک0466200386181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، امام خمینی ، کوچه غفاری ، خیابان امام خمینی( ره ) ، طبقه اول
گیلانلنگرودسیده رقیهحسینی فتیدهسید0466206602181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ((ماهی فروشان)) ، کوچه (عاشوری) ، پاساژ شهرداری ، طبقه اول ، واحد 8
گیلانلنگرودمعصومههوشنگیگل نرگس0466206613181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکومله ، بل امام ، خیابان مدرس ، بلوار امام ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهفلاح رجب زادهرجب زاده0466232949181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، فیشکالی ، کوچه شهید موسوی(مولوی پنجم1) ، خیابان پروین اعتصامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرامیرحسینی پلت کلهآیدا0466234795181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه ((شهید صفر علی ملایی)) ، بلوار شهیددهگان ، پلاک 176 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیپنام0466269664181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ((ماهی فروشان)) ، کوچه (عاشوری) ، پاساژ شهرداری ، طبقه اول ، واحد 2
گیلانلنگرودفاطمهفرزادیحقیقت0466290496181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، راه پشته ، کوچه شهید قاسم آذر ارجمند ، کوچه والفجر15 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهمحمدنژادسعادت0466345023181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه آزادگان یازدهم ، خیابان کنارگذر35 متری آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهگنجی سیگارودیارکید0466422120181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه حسین نیاء ، بن بست کوثر سوم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراجلیلی خالکیاسریارمغان هنر0466428969181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود ، موبندان ، خیابان نیروی انتظامی ، خیابان ((جاده موبندان)) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهمحمدنژادسعادت0466461062181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکفش کن محله ، جاده ( کفش کن محله ) ، خیابان امیرشهیدان ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودشیواقاسم پوراطاقوریخیاطی قاسم پور0346021061181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیاطاقور – امام علی – خیابان (شهید رجایی) – بن بست (صندوق بیمه روستائیان) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده زهرهاحمدی دریاسرفاطمیه0466605669181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – ساختمان پزشکان آراد بابک – طبقه همکف – واحد 16
گیلانلنگرودفاطمههمتی پرشکوههمتی0466622593181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکومله – سید محله – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید دکتر سیف اله عبدالکریمی – پلاک 1 – طبقه اول
گیلانلنگرودسپیدهمعصومی کوملهمعصومی0466622626181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکومله – بل امام – خیابان شهید مدرس – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودپروینانتظامی لنگرودیانتظامی0466622654181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – کوچه شهیدابراهیم زمانی – خیابان پاسداران – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهفانی نالکیاشریفاطیما0466662885181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – انزلی محله – کوچه (اشکوری) – خیابان سلمان فارسی – مجتمع پاسارگاد – طبقه همکف
گیلانلنگرودجهانگیرکنف چیان لنگرودیکنفچیان0466663434181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – درب مسجد – خیابان شهید بهشتی – کوچه بلال – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشتهمظلومی لیلیمظلومی0466701613181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیاطاقور – امام علی – کوچه محبت – بن بست محبت – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینباسماعیل دوستآناهید0466716618181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه جواد – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراصفری کورندهباران0466773309181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 8 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودکبریابراهیم دوستسوزن طلائی0466804487181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – جاده چمخاله(کاسگرمحله) – کوچه شهید موقری[چهارم شهیدعزیزرحیمی – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهمحمدزاده کندسریمبینا0466808518181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیدیوشل – روستای دیوشل – خیابان آیت الله فقیهی – بن بست ((عیسی ربیعی)) – طبقه اول
گیلانلنگرودصدیقهعلی آذردوست دانبرانسلین0466809807181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهبیکی شلمانینمونه0466813332181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیاطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلاآقائی خراطیمزون دوز برفا0466814917181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 30
گیلانلنگرودراضیهپورشریف یوسفدهگل یاس0466842943181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان ( خرمشهر ) – خیابان پاسداران – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودمرضیهحسن زاده ثابتماه بانو0466848820181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – جاده (محمد جعفر محله) – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهترابی پلت کلهیگانه پوش0400383101181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه اول – واحد 5
گیلانلنگرودفیروزهخاک بیزتک0466866392181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیاطاقور – مسجد جامع – خیابان نور – خیابان مسجد جامع – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمهدست پیمانماهک0466910641181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – چالکیاسر – کوچه کریم موسوی – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودعاطفهخوشاپدیده0288091994181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهرسول پورنالکیاشریبست0466920780181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدعلی بابائی – خیابان شهیدمطهری – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفوراعابدپاپکیادهترمه0406000248181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – گمرکات – کوچه پروین اعتصامی ششم – خیابان دکتر علی شریعتی – پلاک -22 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعزت خانمفلاح خیری لنگرودیاکسون0466952924181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – خیابان شهید مدرس – پاساژ بنی هاشمی – طبقه دوم – واحد 32
گیلانلنگرودنرجس خاتونمقصودی ولنیخیاطی زنانه0295271983181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان سعدی – کوچه شهید مرتضی نورمحمد – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنپورابراهیمی نالکیاشریحمید0467043074181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – ساختمان بازارچه شیشه – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودعذراموسی پوررودپشتیجوانان046711179700000000000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – انزلی محله – کوچه شهاب – خیابان شهیدپیراسته – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودرقیهزاغی لنگرودیزاغی0467112432181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 42
گیلانلنگرودمریمدهدارایوان استخریفجر0467114982181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – پارک فجر – کوچه ( یلدا ) – کوچه مروارید 4 – طبقه همکف – واحد 462
گیلانلنگرودفاطمهقلعهصدف0402188674181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 55
گیلانلنگرودفیروزهعبداله پورحسن کیادهزیپ0467122535181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه دوم – واحد 37.004
گیلانلنگرودفایقهآگاهی مریدانیخاطره0467122690181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 52
گیلانلنگرودمدینهمحمدنژادبیجارپسآراد0467159120181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 30
گیلانلنگرودمحبوبهارضی شلمانیبی تا0467162429181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((محمد جعفری)) – کوچه (پاساژ شهرداری) – پاساژ شهرداری – طبقه اول – واحد 40
گیلانلنگرودمریمپاکاری شلمانیپاکاری0467174097181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیشلمان – شوره باغ – کوچه عیسوی پور – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه اول
گیلانلنگرودآرزوعلیپورموبندانیگیله لو0467223690181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – جاده موبندان – کوچه بینش 24 [بینش 3سابق] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده مکرممیرفلاح نصیرینسیم0467242957181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه اول – واحد 55
گیلانلنگرودسمیهمجاهدیمجاهدی0467245833181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – خیابان شهید مدرس – پاساژ بنی هاشمی – طبقه اول – واحد 15
گیلانلنگرودفاطمهزحمتکش بارکوسرائیخیاطی عسل بانو0467246734181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – فیشکالی – کوچه شهیدمحمدحسین موسوی[مولوی پنجم] – کوچه شهید ابراهیم برکاتی حقیقت – پلاک 301 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکلثومحسین زادهسنا0467303858181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلات لیل – روستای لات لیل – ندارد – کوچه قائم 6 – خیابان جاده لات لیل – پلاک 262 – طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهبازگشت دیوشلیفاطمه0467305948181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – کوچه شهید  محمدحسین قربانی – خیابان آیت الله فقیهی – پلاک 98.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسامرهمظفرپورتمانه0467342110181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((محمد جعفری)) – کوچه (پاساژ شهرداری) – پاساژ شهرداری – طبقه اول – واحد 37
گیلانلنگرودهاجرحقیقت ناصریترمه0467348593181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهیدان فیاض و جبار بلوکی – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودپرستوپیرایفرادوخت0467351237181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 24
گیلانلنگرودسمیهعلی پورخشکدشتیکیان0467356600181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیاطاقور – توکش – کوچه ((ابراهیم کهنسال)) – بلوار (خرما) – طبقه همکف
گیلانلنگرودخديجهشعبانينومود0467393590181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((محمد جعفری)) – کوچه (پاساژ شهرداری) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودرؤیاکاظم زاده لنگرودیرویا0467396064181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – کوچه شهید هادی سالکویه – طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهنوروزی ترشکوهیترمه قبا0467399191181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – کیاکلایه – کوچه ((صالح اولیائی)) – کوچه شهیدان حبیبی ها – طبقه همکف
گیلانلنگرودميناوجدان پورلنگروديوجدان پور0467429477181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 59
گیلانلنگرودحمیرابابائی کوملهمادام0467480837181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکومله – بل امام – کوچه شهیدمصطفی حسینی – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودتهمینهشعبان زادهیوتا0467482618181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – گمرکات – کوچه ششم – خیابان دکتر علی شریعتی – پلاک 62 – طبقه دوم
گیلانلنگرودامينهخدمتي پاپكيادهدنیا0467533484181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((محمد جعفری)) – کوچه (پاساژ شهرداری) – پاساژ شهرداری – طبقه اول – واحد 55
گیلانلنگرودمصطفیخجستهخجسته046688107901342549558154615تولید نان بستنی، خامه ای و شکریکومله – بازار چه(24متری) – خیابان شورا – کوچه پارسیان – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنعلی نژاداشکانان ساندویچی033939347401425228914154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیانزلی محله خ فلسطین جنب پارک  95
گیلانلنگرودعباسنجفی ارباستاننان شهر ما046621273801342427982154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیلنگرود ، سعدی ، میدان شهید نورانی ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیرافتحیبرکت046625123501342534014154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیلنگرود ، گمرکات ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر علی شریعتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدمنفردولیعصر0347904128154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیلنگرود – طولازده – کوچه شهیدان منفرد – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیممرادعلی بیگی لنگرودینانوائی فانتزی تک نان0288606249154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیلنگرود – فرهنگیان – کوچه شهیداسماعیل موسی پور[سعدی 17] – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده ساغرصدرائیصدرائی0467021766154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیلنگرود – انزلی محله – کوچه ولی اله حیدرپور – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمهری شاهیجانپیشرو صنعت045742523501342573132292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)سیگارود ، کوچه سیدعلی مشتاق ، خیابان شهید سیدرضاکمالی ، پلاک 191 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهفریبفریب0466381912292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)دریاسر ، کوچه شهید صادق صائمی ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 97 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنامیدی رادامیدی راد0466408998292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)کومله ، بل امام ، خیابان صنایع ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودداودجمشیدپورترابیتسلا الکترونیک0466987656319041تولید و تعمیر انواع بردهای الکترونیکیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراابدی خواه فتیدهالكترو آمپر علي031863132101425235917291211تولید و تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدکی آنخ آزادی نبش کوچه علیپور  84649
گیلانلنگرودیاسرمویدياسر014604899101425233323291211تولید و تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدکی آنبلوار شهید املاکی جنب سوپرمارکت جعفرپور  86834
گیلانلنگرودبهروزنصیری رادبلوك زني نصيري راد031734219801425289912تولید و تعمیر انواع تورهای سیمیکومله جاده گاز 0 0
گیلانلنگرودحدیثهترابی پلت کلهزمانی پور0466044298289912تولید و تعمیر انواع تورهای سیمیدریاسر ، کوچه شهید حسین اصغری ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 596 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدنقدینقدی0466303731289912تولید و تعمیر انواع تورهای سیمیاطاقور ، مسجدجامع ، خیابان شهید آقاجانی ، خیابان جاده خرما ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهقوسیتولید فنس شمال0466826748289912تولید و تعمیر انواع تورهای سیمیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 690 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکریماحمدی بازاردهکارخانه صنوبر020812016101420000000361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیانزلی محله خ سلمان فارسی روبه روی مسجدقامیه  0
گیلانلنگرودسیدمحمدهادیپورشافع لنگرودیدیزاین گروپ0466036064361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیلنگرود ، میدان معلم ، کوچه شهید امین ، بلوار شهید عبدالکریمی ، پلاک -311 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادخاکزادکابینت سازی خاکزاد020802685501425235205361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیاصلی 0 0 0
گیلانلنگروداسدالهبراتی لنگرودیبراتی0339322965361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار  آزادگان ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودقنبرعباسی جلیسهشرق گیلان0466092994361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلنگرود ، بلوار شهید املاکی ، خیابان جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، ساختمان رجایی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدپورمهدوی پرشکوهیکابینت0466671595361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیکومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیصباغ پورلنگرودیصباغ پور0290794706361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلنگرود – درویشانبر – کوچه سهیل – بلوار حافظ – پلاک 301 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمندرتاجدرتاج0466842035361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلییگانهآذین کابین0377022522361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهچگانی چم خالهفراز0466851161361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیپلت کله – روستای گل سفید – کوچه شهید حبیب زاده – خیابان ایثارگران – پلاک 97 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپورمهدوی پرشکوهیپورمهدی0307356562361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیکومله – چهارراه کومله – جاده (پرشکوه) – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعاشوری رودپشتیعاشوری0071838364361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – مجتمع سپید – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمحسنی سراجاریهادی زاده0467118301361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – جاده (موبندان) – طبقه اول
گیلانلنگرودمحمدشیوعی لنگرودینگین0467122367361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدخورسندی پورخورسندی 0421210898361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانمنصوری کنفیکابینت سازی ایمان0467399160361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه شهید بهمن اکبری – کوچه 15 خرداد – طبقه همکف
گیلانلنگرودذبيح الهدرساکابینت سازی  درسا0467539176361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودکیوانسهرابی لنگرودیسهرابی020806464901425250500312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیخیابان مدرس پاساژ بنی هاشمی  65587
گیلانلنگرودعلیباقرپسندالکترونیک سبحان020813218101425232887312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیخیابان امام خمینی روبروی اداره نوغان  69787
گیلانلنگرودحسنقنبری ناصرکیادهزیمنس014604532201425222539312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیخیابان سعدی جنب بقعه آقا سید محمد  78983
گیلانلنگرودمحمداسماعیلعلیزادهعلیزاده046602075001342539265312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهید فریبرز ارجمندی ، خیابان آزادی ، پلاک 14 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینبذرافشان دریاسریسیم پیچی دقیق0208066771312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیپایین قاضی محله ، یعقوبیه ، جاده (پایین قاضی محله) ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، پلاک 426 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمشکری پینوندیاتوماسیون صنعتی شکری046662115000000000000312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیلنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (لیلاکوه) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی رضامحقق منتظریبرق منتظری046677221901342523955312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بلال – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعبانمحقق منتظریبرق صنعتی 2000020808455301342528476312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیلنگرود – پارک فجر – میدان ( شهید نورانی ) – بلوار سعدی – پلاک -192 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضاناظمي رادناظمی046739724101342526647312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پلاک -140 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدشعبانزادهشعبانزاده046754260601342527248312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – پاساژ حاج رضا بزرگ دعاگو – پلاک 377 – طبقه همکف – واحد 20 – 
گیلانلنگرودمحمدابراهیم نزادفرغون سازی محمد020811261001420359920تولید و تعمیر فرقوناصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمرتضیدوستدارنانکیاشریدوستدار0298393486359920تولید و تعمیر فرقونلنگرود ، راه پشته ، کوچه جابر ، خیابان خرمشهر شمالی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیددستواردکوراسیون مجید028460655701420000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود خ ازادی کوچه ترانس چالکیاسر  36989
گیلانلنگروداسماعیلافتخاریصنایع چوب افتخار028460698901420000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود ابتدای یعقوبیه بالاترازیدکی  71115
گیلانلنگرودمحسنوفاکابینت وفا028460688101420000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرودکلیدبر روبه روی مسجد امام حسین  73734
گیلانلنگرودمالکنورانیبلوط020800540401425244268361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود ج چمخاله جنب نان تافتون  48164
گیلانلنگرودابوطالبجعفرزاده شلمانیجعفرزاده009344891301420000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی شلمان خ امام خمینی روبه روی پمپ گاز  53468
گیلانلنگرودمهیارصالحی گلسفیدیصالحی032962243701342543994361028تولید و تعمیر کابینت چوبی خیابان سعدی جنب سازمان اب  18171
گیلانلنگرودعباساکبریرضا033162956501420361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرودلیلاشهر جنب میدان مادر  37995
گیلانلنگرودفرزامدام یارهيراد029505108800000000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرودقبل ازپمپ بنزین دریاسر روبه روی بریدگی  76691
گیلانلنگرودامیرسعیدمیررضالنگرچوب030866166000000000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی شلمان روبه روی کارخانه برنجکوبی مشیری  33844
گیلانلنگرودرجبخورسندخورسند033919692600000000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی شلمان خ شیخ السلام ک جانباز  0
گیلانلنگرودمزدکصدقی لوکلایهسرزمين چوبي034037018300000000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرودرکج محله خ طلوع  0
گیلانلنگرودسید حسنقریشی ملاطیدكوراسيون قصر0442798515361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود روستاي ملاط روبه روي اژانس صداقت
گیلانلنگرودفرزاد قلی زاد زرتاربهنام0444486704361028تولید و تعمیر کابینت چوبی انزلي محله خ كشاورز پايين تر از درمانگاه وليعصر چهار
گیلانلنگرودسیدمرتضیپورعباس کیائیسید044984034500000000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بوستان 5 ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودعمرانکاظمی پورپاپکیادهکاظمی پور0454210271361028تولید و تعمیر کابینت چوبی پلت کله ، خیابان ایثارگران ، خیابان امامی ها ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسحیدرپورسورکوهیمهدی045859507000000000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی شلمان ، بالا محله ، کوچه شهید نیکوکار ، خیابان آیت الله خامنه ای ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمنوچهرلطفی کوره کابیجاریامیر  عباس045896964900000000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی اطاقور ، امام خمینی ، خیابان شورا ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرجب پورسادات محلهرجب پور046307365000000000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهید صنایع پرکار ، بن بست (شاکری) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودآذرهوش دریاسریارتیه046597466100000000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی دریاسر ، کوچه طالقانی ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 597 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودتودمندلنگرودیدکوراسیون بلوط0466029903361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه بینش 6 ، خیابان نیروی انتظامی ، پلاک -2 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلکشاکیکشاکی0466043991361028تولید و تعمیر کابینت چوبی شلمان ، بیجار پشت محله ، خیابان (اصلی بیجار پشت محله) ، خیابان آیت الله خامنه ای ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده خدیجهموسویرنجور0466079984361028تولید و تعمیر کابینت چوبی مریدان ، کوچه ساعی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیابراهیمی گالشکلامیترنج0466203836361028تولید و تعمیر کابینت چوبی شلمان ، بالا خالجیر ، خیابان شهدا ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیعلیجانی پورارباستانعلیجانی0466243448361028تولید و تعمیر کابینت چوبی سادات محله کوشالشاه ، کوچه سادات 6 ، خیابان امام زاده محمدتقی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرورزصفری چافیافرا0466316201361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چاف وچمخاله ، چاف پایین ، خیابان ( چاف پایین ) ، خیابان ساحل ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصابر رحمانی دریاسری 0445892922361028تولید و تعمیر کابینت چوبی یعقوبیه بالاتر از تابلو شلمان 
گیلانلنگرودمحرمعلییوسفی سادات محلهخاص کابین0466407836361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آزادی ، خیابان آیت الله صدر ، پلاک 240 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیعلی پورفوشازدهنوآوران0466433046361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آزادی ، بلوار  آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسفلاحی موبندانیفلاحی0423627234361028تولید و تعمیر کابینت چوبی خ سعدی-انتهای بیست متری رجایی-سه راه چالکیاسر
گیلانلنگرودمحمدهادیآقابیکی کلاکیاقا بیگی0466478741361028تولید و تعمیر کابینت چوبی اطاقور – مسجدجامع – خیابان (اصلی مسجد جامع) – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحامدمیرفرجودلنگرودیالماس0466482566361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – جاده کمربندی – کوچه شهید نیک پی – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثممحمدپورمحمدپور0466528513361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید جعفریان – کوچه شهید محمدحسین باقرپور – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدانگارهانگاره0347948288361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لیلاکوه – روستای دیوشل – خیابان بطرف دیوشل پشته – کوچه خوابگاه – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضانصیری رادتک کابین0342839156361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضانصیری رادتک کابین0466625598361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – کلیدبر – بلوار امام رضا(ع) – کوچه ( کانال ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیشعبان زاده گلسفیدیکابیران0466625673361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید فهمیده – خیابان (رجایی بیست و پنجم) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنکردمحسن0466650729361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان ( خرمشهر ) – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانلنگرودجابرشکری پینوندینیکارا0466650778361028تولید و تعمیر کابینت چوبی دریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثممهرخواه کورندهمیثم0466650817361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چاف وچمخاله – حسین آباد – خیابان ((ساحلی)) – بن بست ((صیادان)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیداسدی بازاردهاسدی0466650830361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – موبندان(کاسگرمحله) – کوچه شانزدهم – خیابان بینش – ساختمان ترنج – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودرضارمضان نیای ارباستانرضا0466659004361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – حیدر آباد – کوچه واحدی 14 – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبادگیسوتپهعلی0466674983361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – جاده چمخاله – جاده (چمخاله) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضافتوح شهسواریرضا0466675784361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیفرزادیفرزادی0466720747361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – درویشانبر – کوچه (جهاد شانزدهم) – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمونافریدی سادات محلهصنایع چوبی احد0466728676361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – کیاکلایه – کوچه آزادگان چهارم[شهیدزاهدی چهارم] – بلوار  آزادگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهنامرحمانی دریاسریجزیره0466738274361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – زردآب محله – خیابان ( زردآب محله ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعذرااسدیصنایع چوب مدرن0284606773361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کومله – میان محله – بلوار امام خمینی(ره) – کوچه شهید وحید رزاقی – طبقه همکف
گیلانلنگرودواحدعلی زادهعلیزاده0379780047361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چاف وچمخاله – چمخاله – بلوار کاسپین – خیابان (بازار) – ساختمان عمارت خالوشجاع – طبقه همکف
گیلانلنگروداکرمناصریکابینت سازی شعبانی0466842912361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – جالکیاسر – کوچه شهیداحمدپورزلفی[همیاری دوم] – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسبحانملکیسبحان0466883501361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – راه پشته – خیابان (مصطفی خمینی) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسمیرزاجانی لیچائیمیرزاجانی0466958992361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (کمربندی) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادعلی دوستعلی دوست0380719800361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیداسماعیل موسی پور[سعدی 17] – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – پلاک -35 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیعزیزی امیرآباددکوراسیون عزیزی0370378914361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – چالکیاسر – کوچه صاحب 4 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرفاتحفاتح0411373642361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – آنسر محله(شهرباغ،لیلاشهر) – خیابان (شهید واحدی) – کوچه هفدهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنحسنوندرحمت0467420340361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (کمربندی) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدنعمت اللهی جلالوندنعمت الهی0467432120361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چاف وچمخاله – چمخاله – بلوار کاسپین – خیابان (بازار) – ساختمان عمارت خالوشجاع – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشادصادقی لوکلایهصادقی0467439838361028تولید و تعمیر کابینت چوبی جدانوکر – روستای دیوشل – ندارد – خیابان (جدانوکر) – خیابان شهید اولیامعصومی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهعسکریمدرن دکور0467466121361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – کوچه ( تربیت ) – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیامکامینی زاهدشلمانیکابینت کده برتر0467498856361028تولید و تعمیر کابینت چوبی شلمان – بالا محله – کوچه جلالیه – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودصابرعلی پورفوشازدهصابر0467500232361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – جاده چمخاله – جاده (چمخاله) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینمفیدی فرمفیدی فر0467504661361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – پلاک 515 – طبقه همکف
گیلانلنگرودالههرفیعی نالکیاشریمحمد پور0467522034361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرفلاح سراجاریدوستان0467546381361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیمعصومی رادسالکویهآداک چوب0467548667361028تولید و تعمیر کابینت چوبی دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسيداكبرميرنظاميماشین سازی میرنظامی0467537858292514تولید و تعمیر ماشین آلات آماده سازی محصولات کشاورزیلنگرود – کیاکلایه – کوچه سعدی سی و دوم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسففخریان نژادتانکرسازی ملت0466078238281211تولید و تعمیر مخزن و تانکر، تراک میکسر و بونکرطالش محله ، خیابان شهید مهدی دوستی ، بلوار امام رضا ، پلاک 144 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلینصیری فتیدهحقیقت0307928813281211تولید و تعمیر مخزن و تانکر، تراک میکسر و بونکرپایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان شهید مهدی بنی سعید – خیابان بوستان شرقی – پلاک 24 – طبقه اول
گیلانلنگرودجعفرعباسقلی پوردریاسریعباسقلی0305496700281211تولید و تعمیر مخزن و تانکر، تراک میکسر و بونکرلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرطالب پورطالب پور0093462766281211تولید و تعمیر مخزن و تانکر، تراک میکسر و بونکرپایین قاضی محله – روستای دریاسر – جاده اصلی پایین قاضی محله – خیابان آب و فاضلاب – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدارحمنبحری نژادبحری نژاد014604521401425239763311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورخیابان مدرس جنب پارک آزادی  73169
گیلانلنگرودمصطفیفخرائیالکتروتکنیک مهر046611193201342524400311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورلنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تربار – پلاک 526 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودسبحانمظلومی لیلیسیم پیچی سبحان مظلومی046611787900000000000311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورلنگرود ، جالکیاسر ، کوچه صاحب 6 ، خیابان شهیدرجائی ، جنب نانوایی عزیزی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودملک ابراهیمموسی نژادجدیدی لنگرودیالکتروتکنیک جهان009345891901342582005311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوردریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید صادق صائمی – بن بست فلاح – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیحسینی کوملائیسیم پیچی حسینی0272750971311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورکومله – 24 متری – خیابان 13 آبان – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنصورمقصودی خاله سریمقصودی0467159961281113تولید و ساخت انواع درب و پنجره دو جداره فلزیکیاگهان – روستای مریدان – ندارد – خیابان به طرف روستای خاله سر – خیابان سردارجنگل – پلاک 111 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی رضاجعفریکاکو046610638501342514074152005تولید و فروش آبمیوه ، بستنی و فالوده شلمان ، علی اوسط ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان شورا ، طبقه اول
گیلانلنگرودحسینگردی کوملهکردی0466439241152005تولید و فروش آبمیوه ، بستنی و فالوده اطاقور ، مسجدجامع ، خیابان شهید محبی ها ، خیابان شورا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانحبیبی کوملهکلبه یخی046700911301342575734152005تولید و فروش آبمیوه ، بستنی و فالوده کومله – بازار چه(24متری) – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنصورهشریعت ناصریارمغان046716770401342548261152005تولید و فروش آبمیوه ، بستنی و فالوده لنگرود – جاده چمخاله – جاده (چمخاله) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاحاج صادقیصادقی0466147310172119/7تولید و فروش انواع پشتی ،لحاف، تشک و بالش دستی و ضایعات الیاف مصنوعیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان آیت اله غفاری ، پاساژ شیک ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهپژوهانرویان خوشخواب0467494123172119/7تولید و فروش انواع پشتی ،لحاف، تشک و بالش دستی و ضایعات الیاف مصنوعیلنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (کمربندی) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودعادلآهنگریتک مزه0208016633153212تولید و فروش فالودهلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسمبراتي لنگروديبراتی0467428503281118تولید و نصب انواع درب کرکره اتوماتیک آلومینیومیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید منصور جعفریان – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجرمحمدیانعدالت031948749505442495291114تولید وتعمیر انواع موتورهای دیزلی بجز وسایل نقلیه24متری اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلیغلامی ابراهیم دهیعدالت0146121386291114تولید وتعمیر انواع موتورهای دیزلی بجز وسایل نقلیهلنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدابراهیمنیازمندخالکیاسریحقیقت0146061630291114تولید وتعمیر انواع موتورهای دیزلی بجز وسایل نقلیهلنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاروستائی ناصرکیادهروستائی046617925600000000000291910تولید وتعمیر انواع یخچال و فریزر و آبسردکن غیر خانگیلنگرود ، انزلی محله ، خیابان (اصلی انزلی محله) ، خیابان شهید شعبانی پور ، جنب کارخانه استوار ، پلاک 53 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنحجامیتولید یخچالهای صنعتی حجامی046662118500000000000291910تولید وتعمیر انواع یخچال و فریزر و آبسردکن غیر خانگیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 333 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضازارعمبلمان زارع020811955101425228371361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیخیابان سعدی جنب چلوکبابی گلشهر  74816
گیلانلنگرودجلالشاکریشاكري036118688801420361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلنگرود موبندان بالاتر ازبقعه آقاسيد جواد  .
گیلانلنگرودمسلممحبی نژادلیله کوهیمهرزاد0444967832361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلنگرود ج لاهيجان خ حافظ نبش كوي شهيدان منفرد
گیلانلنگرودشهروزپورنقدی لیله کوهینوین فیکا045731666300000000000361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلنگرود ، جاده کمربندی ، کوچه شهید نیک پی ، بلوار شهید عبدالکریمی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجاسمرحمانی مقدمونوس0466056274361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلنگرود ، درویشانبر ، کوچه شهیدعلیرضاجنت پور ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینحسن پوردیوشلیحسن پور0466118969361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیدیوشل ، خیابان آزادگان ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 24 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودافسانهعسکرنیااحمدی0466313045361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیدریاسر ، کوچه شهید حسین اصغری ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 626 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلیاحمدی گیلارکشیاحمدی0466442135361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیدریاکنار ، کوچه شهید داوود حیدری ، خیابان امام خمینی ، پلاک 390 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانانشائیانشائی0466455502361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیچاف وچمخاله ، وسطپشتلله سر ، خیابان آیت اله بهجت ، کوچه ( مسجد ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیجمشیدزاده بارکوسرائیجمشیدزاده0466671628361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلنگرود – راه پشته – کوچه (توحیدی) – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرتقوائی نالکیاشریتقوایی0369735481361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلنگرود – کیاکلایه – کوچه آزادگان چهارم[شهیدزاهدی چهارم] – بلوار  آزادگان – ساختمان سیروس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودنظرینظری0466816761361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیکومله – چهارراه(جاده کولاک محله) – کوچه ( فجر ) – بلوار شهید لاهوتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودخانزادهخانزاده0467095362361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – کوچه شهید رحمت نیک پی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسرجب پوررجب پور0362028541361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلنگرود – انزلی محله – کوچه شهیدشیوعی – خیابان سلمان فارسی – پلاک 204 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیپاس ماچانمبلمان محمد مهدی0467533343361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلنگرود – پارک فجر – کوچه سعدی دوم – بلوار سعدی – پلاک -88 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضارهنمارودپشتیرهنما0467305996173200جوراب بافیلنگرود – بازار – خیابان هفده شهریور – بن بست فرهنگ – پاساژ توسلی – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودعذراجانعلی پورجوشکاری0466641186289228جوشکاری چدن آرگونلنگرود – کلیدبر – کوچه (( غلامحسین خباز رحیمی )) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدروحانی امیریجوشکاری0466644433289228جوشکاری چدن آرگوندریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید صادق صائمی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 81 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادحسین زاده نیکوکارجوشکاری سجاد0467196900289228جوشکاری چدن آرگونلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه شقایق – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسلیمهطاهریجوشکاری0466644606289222جوشکاری فلزاتچاف وچمخاله – چمخاله – بلوار (چمخاله) – بلوار شهیددهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودعزیزهسیدرضائیجوشکاری امیر محمد0466659273289222جوشکاری فلزاتحاج ابراهیم ده – روستای دیوشل – جاده (حاج ابراهیم ده) – جاده اصلی حاج ابراهیم ده – پلاک -48 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسعباسقلی پوردریاسریعباسقلی0466992100289222جوشکاری فلزاتدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 142 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرپورزالفی کمنینوین سازه0467220042289222جوشکاری فلزاتپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 534 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسينعسكري كوشالشاهيآهن فرم0467401510289222جوشکاری فلزاتدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانلنگرودخالقاکبری حاجی ابراهیم دهیاهنگری عدالت0467434932289222جوشکاری فلزاتحاج ابراهیم ده – روستای دیوشل – ندارد – خیابان شهید علی میرزایی – کوچه جواد الائمه – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمحدادی املشیچلنگری برادران حدادی020801742401420289312چلنگری (آهنگری سنتی)اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودتقیاسماعیل زادهخامود سازی ایران020802674701425251378289312چلنگری (آهنگری سنتی)اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودجلالصافدل رادصافدل045345008500000000000289312چلنگری (آهنگری سنتی)کومله ، چهارراه ، کوچه مسجد لات ، خیابان شهید رجایی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفقاسم پوریوسف0466622579289312چلنگری (آهنگری سنتی)دیوشل – روستای دیوشل – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 184 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاغریبغریب0466767576289312چلنگری (آهنگری سنتی)کفش کن محله – روستای اطاقور – خیابان امیرشهیدان – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانعلیشعبانی چلنگری شعبانی0467466947289312چلنگری (آهنگری سنتی)لنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه ((رحیم پور یونس)) – کوچه ((حسین هدائی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدنیماصدراییصدرایی033233127901425225021201010چوب بریلنگرودانزلی محله روبه روی پلبتونی پاسگاه  خیابان شهیدکلانتری  53977
گیلانلنگرودسیدمهدیحسنیحسني026268605100000000000201010چوب بریجنب میدان شهیداملاکی داخل کوچه  0
گیلانلنگرودبهنامآب سالاننارون046001752200000000000201010چوب بریبالامحله کوشالشاد ، خیابان بطرف میان محله ، خیابان بالا محله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزادبرزوئی مرادلنگرودیبرزویی مراد0466016412201010چوب بریچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان بیست وهشتم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیرجبی خالکیاسریچوب بری رجبی046621852701342594442201010چوب بریچاف وچمخاله ، خال کیاسر ، خیابان شهید حمید ترابی ، بن بست ( رجبی ) ، پلاک 26 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیفریبفریب0345663566201010چوب بریلنگرود – آنسر محله(خراط محله) – خیابان شهیدفرهادخوشه بر – خیابان شهیدمجید آل شعبان – طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودمحمدعلیآذرخشاذرخش0351744013201010چوب بریپشتل سرا – روستای اطاقور – خیابان جاده اصلی پشتل سرا – کوچه گل چین پور – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاکریمیکریمی0346524764201010چوب بریپلت کله – روستای گل سفید – جاده اصلی پلت کله – بن بست لاله 2 – پلاک 247 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیجهان دیدهجهاندیده0466742168201010چوب بریپلت کله – روستای گل سفید – خیابان ایثارگران – جاده اصلی پلت کله – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدنبی مرادنبی مراد0370290640201010چوب بریپلت کله – روستای گل سفید – خیابان ایثارگران – جاده اصلی پلت کله – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنحق گودریاسریحقگو0284607564201010چوب بریدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه کوی طالقانی – بن بست ( حقگو ) – پلاک 687 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنشاط ناصرکیادهنشاط0383177795201010چوب بریلنگرود – خراط محله – کوچه شهید علی رحمانی – خیابان شهیدمجید آل شعبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدبرزوئی مرادلنگرودیصداقت0467008891201010چوب بریچاف وچمخاله – تازه آباد – خیابان ( تازه آباد ) – خیابان ( کادوس ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضابرزوئی نژادلنگرودیبرزوئی0467009117201010چوب بریپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – کوچه شهید حبیب زاده – خیابان ایثارگران – پلاک 169 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرجهاندیدهنادرجهاندیده0347640865201010چوب بریدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان زردان محله – خیابان کانال 18 3 – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنجمه صفری دریاسریحقگو0432619349201010چوب بریدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه کوی طالقانی – بن بست ( حقگو ) – پلاک 693 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرعشوری لیله کوهیعشوری0467561209201010چوب بریلیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – بلوار کشاورز – بن بست (بهزیستی ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدجواهربینسنگ بري اصفهاني020812912501425231181269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیجاده لاهیجان بعد از ستادف رماندهی  0
گیلانلنگرودسعیدنادریسنگ تراشي نادري033033407601425269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیتالش محله 0  0
گیلانلنگرودعلی اصغرپورحسین شلمانیپور حسین0466463293269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیکومله ، بل امام ، کوچه ((پرورش)) ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهقربان پژندبارکوسرائیسید0466625842269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیلنگرود – رکج محله – خیابان (طلوع) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادعطاریانقائم0466867153269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیکومله – 24 متری(خشک سل) – بلوار امام خمینی(ره) – کوچه شهیدغلامرضاصیقلی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدشمسی پورحسینیشمسی پور حسینی0093464996269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیلنگرود – راه پشته – خیابان (راه پشته) – خیابان (وادی) – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودایوبثابت دیوشلیصنایع سنگ تخت جمشید0410753430269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودناطقیناطقی0467138934269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیلنگرود – بابک – خیابان شهید نواب صفوی – کوچه ( دباغ محله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودبورفتعلیحلب سازی007183174701420289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودناصرعابدینیحلب سازی ناصر020811563100289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)ازادی 0 0 0
گیلانلنگرودشهرامشاکریحلب سازی شاکری020811663800289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)ازادی 0 0 0
گیلانلنگرودصفر علیفلاح جمشیدیحلب سازی ساسان020801774801420289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودحسینجعفری پورجعفرپور020802922801420289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)اصلی ندارد  0
گیلانلنگرودموسیبهمنی چالدشیعرفان020802865301420289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)اصلی ندارد  0
گیلانلنگرودالیاسساکتی لنگرودیساکتی029209477801425221295289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)حافظ روبروی بانک صادرات  000
گیلانلنگرودمهدیملکی مقدمندارم033916186401425227930289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)خیابان آزادی  0
گیلانلنگرودناصرنبوی نبی زادهنبوی033936514601425228330289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)خیابان 17 شهریور بازار روز  0
گیلانلنگرودعلی رضانوروزیان لنگرودیکوروش034021371200142289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)راه  پشته خیابان خرمشهر-جنب کوچه تقوائی  0
گیلانلنگرودامیرکوشاحلبی سازی کوشا0455310388289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان تراهی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمنبوی نبی زادهنبی زاده046604998300000000000289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود ، زردآب محله ، خیابان سعدی ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسید نوریخورکیائی چیحجانیخورکیائی0466242097289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)چاف وچمخاله ، تپه ، خیابان بطرف سلطان مرادی ، بلوار شهیددهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمخوشدل دیوشلیخوشدل0466424596289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهید مدرس ، خیابان شهید صنایع پرکار ، پلاک 490 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیفلاح تبارتبار0466574135289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – رکج محله – بن بست فردوس15 – خیابان فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنفلاح اکبرپورحلب سازی0071829797289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید محمود نیک پی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضانیری لنگرودینیری0093436452289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنراه کاهکشانحلب سازی0466668420289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسنملکی مقدمملکی0302740838289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه توحید – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمختاررجبی نیاولرجبی0466810399289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)اطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاباباپورچافیحلبی سازی رضا0466826207289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – بلوار  آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – پلاک 711 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدپورفتحعلی لنگرودیحلبی سازی پورفتحعلی0208029768289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدامیدوارلنگرودیامیدوار0401764336289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)طالش محله – روستای دیوشل – ندارد – کوچه کشاورز – بلوار امام رضا(ع) – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمشیخ طاهرلنگرودیحلب سازی فلاح0403510483289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – رکج محله – خیابان فردوس – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفحق پرستآلومینیوم0466969570289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – خیابان آزادی – پلاک -480 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنصورگلباغی فرمنصور0071834336289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه موسوی – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاپورفتحعلی لنگرودی00467131674289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه توحید – خیابان آزادی – پلاک 235 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیپورفتحعلی لنگرودیحلبی سازی پورفتحعلی0208021379289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید محمود نیک پی – بن بست پارسا ششم – ساختمان فلاح – طبقه اول
گیلانلنگرودمهرانخاکیخاکی0295294368289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید محمود نیک پی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیجعفری پورناصریحلبی سازی0467355924289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاخموشی درویشانه برپوشش ساختمانی شیک 0430425084289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – درویشانبر – کوچه فردوس 1 – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقگلباغي فرحلبی سازی صادق0208020588289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه موسوی – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفيخوشه برمصطفی0467418704289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – بازار – کوچه (دوم) – کوچه (بازار روز دوم) – پلاک 530 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیباقریباقری0467474818289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودكبراافروزتپهپوشش ساختمانی عابدینی0436133193289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه امیر – خیابان آزادی – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهفلاح اکبرپورحلبی سازی0467508403289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – بازار – خیابان هفده شهریور – کوچه (بازار روز اول) – پلاک 704 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنغلامي پورفتيدهحلب فروشی محسن غلامیپور0341472863289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانعليمولوي نژادمولوی0460835236289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه توحید – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیمنصوری نالکیاشریحلبی سازی0467551904289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لنگرود – راه پشته – کوچه گلبانگ – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -82 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفزربخشسعادت020803071101425224233222101خدمات چاپامام خمینی ندارد  0
گیلانلنگرودمجیدخداپرست کورندهشمال0447956831222101خدمات چاپبخش مرکزی – شهر لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (عابدینی) – کوچه اکبری – ساختمان پاساژ برق – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادزحمتکشپارسه0448887207222101خدمات چاپلنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – طبقه اول
گیلانلنگرودمیرشاهینکیائی قدیمیولیعصر (عج)044916589701342551218222101خدمات چاپلنگرود – 17شهریور – کوچه بازار روز سوم – خیابان هفده شهریور – ساختمان پاساژ ملت – طبقه اول
گیلانلنگرودفاطمهنوروزپورسیکارودیچاپ سامان0450761866222101خدمات چاپلنگرود ، انزلی محله ، خیابان سلمان فارسی ، خیابان شهیدپیراسته ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبیژنسلیمانیچاپ بیژن0451241833222101خدمات چاپبخش مرکزی – شهر لنگرود – چالکیاسر – خیابان آیت اله مطهری – خیابان آیت اله طالقانی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهقاسم نژادکوملهدیجیتال0459043221222101خدمات چاپلنگرود ، جالکیاسر ، کوچه همیاری 6 ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنادربازرگانیان پوربازرگانیان0465959067222101خدمات چاپلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه کفش ملی ، کوچه شهید اندرزگو ، پاساژ بابک ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادحسن پورکلیدبراندیشه0465989775222101خدمات چاپلنگرود ، لنگرود ، کوچه صبور ، خیابان شریعتی ، اتاق اصناف ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهنامصالحی گلسفیدیصالحی0466306860222101خدمات چاپلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهیدمطهری ، خیابان امام خمینی ، پاساژ امینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیجلالیانبهرنگ0466310448222101خدمات چاپلنگرود ، نواب صفوی ، کوچه ( کریمی ) ، کوچه نامجو ، طبقه اول ، واحد 2
گیلانلنگرودمحدثهخیزآبتجسم نگار0466390260222101خدمات چاپلنگرود ، سبزه میدان ، روبروی سینماآزادی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ امینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدطاهردریادریا0342529900222101خدمات چاپلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ( صابری ) – خیابان امام خمینی – پاساژ پورقاسم – طبقه اول
گیلانلنگرودمصطفیکشاورزموبندانیکشاورز0146113286222101خدمات چاپلنگرود – جاده چمخاله(گمرکات) – خیابان دکتر علی شریعتی – بن بست نهم – طبقه اول – واحد 1
گیلانلنگرودصادقغلامی پورلیله کوهینارنجی0466736652222101خدمات چاپلیلاکوه – روستای دیوشل – خیابان شهید شیخی – بلوار کشاورز – پلاک -124 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدزاهدی کوملهبعثت0466941668222101خدمات چاپکومله – سید محله – خیابان شهید دکتر سیف اله عبدالکریمی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدطولگیلانیچاپ ارژنگ0466963660222101خدمات چاپلنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودگیلیارجوانمردبابک0467155937222101خدمات چاپلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 37
گیلانلنگرودسلمانگلشاهی کریمعرفان0418802538222101خدمات چاپلنگرود – فیشکالی – کوچه شهیدمحمدحسین موسوی[مولوی پنجم] – کوچه شهید ابراهیم برکاتی حقیقت – پلاک 285 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسامانبهرامی فردبهار0467273840222101خدمات چاپلنگرود – رکج محله – خیابان (طلوع) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودمعصومهمدبرلزرجانیمحراب0467343331222101خدمات چاپشلمان – پایین محله(بالامحله) – خیابان (پایین محله) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده شادیمیرحیدریهنر سبز0407667160222101خدمات چاپلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 23
گیلانلنگرودمسعودآل شعبان سالکویهخدمات چاپ صاحب046740967901342544449222101خدمات چاپشلمان – بیجار پشت محله – خیابان شهید انصاری – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودناهیدنوروزپورخوشدلمهر0466037863222109/1خدمات چاپ کامپیوتریلنگرود ، خیابان شهیدبهشتی ، کوچه مسجدجامع ، جنب بنیادشهید ، پلاک -3 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسحریحیی پورکوملهانعکاس0466963652222109/1خدمات چاپ کامپیوتریلنگرود – قصاب محله – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – خیابان شهید آیت اله سعیدی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدصادقیان گالش کلامیجام جم0467132580222109/1خدمات چاپ کامپیوتریچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان شهید ملایی – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک -182 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضاعلویعصر جدید0467157243222109/1خدمات چاپ کامپیوتریلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 13
گیلانلنگرودمحمدرسولبابائی مراددهندهآسمان0467412405222109/1خدمات چاپ کامپیوتریلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادوطن خواه کورندهارتباطات0467419107222109/1خدمات چاپ کامپیوتریلنگرود – جاده موبندان – کوچه بینش 24 [بینش 3سابق] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودآقاجانی قاضی محلهنگین045190162800000000000202921خراطی و تولید ابزارآلات چوبیلنگرود ، فرهنگیان ، کوچه شهیداسماعیل موسی پور[سعدی 17] ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودمحمدعلیافزون حاجی سراییصنایع چوب علی028460644901420000000202210درودگری (نجاری)لنگرود کومله خ24متری  16785
گیلانلنگرودحکیمهخموشیتابلوشیک028460890401425230340202210درودگری (نجاری)لنگرود خ حافظ خ فیازبخش  38717
گیلانلنگرودخدیجهپورشریف یوسفدهصنایع چوب علی020812060201420000000202210درودگری (نجاری)لنگرود خ ازادی روبه روی چوب بری فرهناک  47618
گیلانلنگرودعباسپورقاسمصنایع چوب پورقاسم020811965901425251581202210درودگری (نجاری)لنگرود خ حافظروبه روی اداره گاز  863
گیلانلنگرودفریبافرخیعدالت020812059301427227935202210درودگری (نجاری)کومله روستای کیاگهان خ شهیدکودک پور  14591
گیلانلنگرودرضافرهناکرضا020800338101425220736202210درودگری (نجاری)لنگرودخ حافظ روبه روی کلوچه جوادیان  49431
گیلانلنگرودجعفررنجبرانرنجبران009021328001425229026202210درودگری (نجاری)خ ازادي قربان اباد  86784
گیلانلنگرودمصطفیحاصل مهریسرزمين چوب009021260601420202210درودگری (نجاری)خ ازادي كوچه نيروي انتظامي بالاترازكارگاه عليمرادي  97565
گیلانلنگرودرضاپورقاسمپورقاسم014612812001420000000202210درودگری (نجاری)ديوشل روبه روي كارخانه چاي رحمانيان  17783
گیلانلنگرودعباسکریمی کلیدبریعباس009021407101420202210درودگری (نجاری)کلیدبر نرسیده به کانال اب  0
گیلانلنگرودمحسنصالحی گلسفیدیصالحي009342777701420202210درودگری (نجاری)کمربندی نبش کوی شهیدسلطانی ام دی اف صالحی  18181
گیلانلنگرودحمیدجهاندیدهجهاندیده028460889501420000000202210درودگری (نجاری)بلواردهگان نرسیده به ابیاری  65941
گیلانلنگرودفریبرزحیدرپور سورکوهیحيدرپور032502663500000000000202210درودگری (نجاری)شلمان بعدازپمپ بنزین  53815
گیلانلنگرودعلیفغانی لنگرودیسرخ دار033027496800000000000202210درودگری (نجاری)لنگرود پارک بازارگیلار2شماره 36  73419
گیلانلنگرودحسنعادلی رادعادلي راد033101024100000000202210درودگری (نجاری)لنگرود کوچه اتشکارخ شهیدنادم جنب بنگاه  69501
گیلانلنگرودمجیدحسنیحسنی033608344100000000000202210درودگری (نجاری)کومله چهارراه جنب نانوایی املاکی  44666
گیلانلنگرودمهدیمحمدی کوملهمهدي026137656600000000000202210درودگری (نجاری)کلیدبر جنب چلوکبابی  0
گیلانلنگرودصفرعلیافتخاری سراجاریافتخاري026534455000000000000202210درودگری (نجاری)لنگرود جاده چمخاله بقل چوب بری صداقت  0
گیلانلنگروداصغرشیری گهرازمهساكابين032554803801420000000202210درودگری (نجاری)جاده چمخاله خ نیروی انتظامی انتهای بینش22  96345
گیلانلنگرودعباسشفیعی اکرامشفیعی0449837388202210درودگری (نجاری)لنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید یوسف نیک پی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیغلام پورپاپکیادهنارون045879494600000000000202210درودگری (نجاری)لنگرود ، چالکیاسر ، کوچه آقا سیدرضا ، خیابان آیت الله صدر ، پلاک -197 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فاطمهسیدخاوری لنگرودیخاکزاد0466085451202210درودگری (نجاری)لنگرود ، بلوار شهید املاکی ، بلوار جمهوری اسلامی ، بن بست دانشگاه پیام نور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجباقری ولنیباقری ولنی0090213496202210درودگری (نجاری)لنگرود ، طولازده ، کوچه صابرین ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاجانی پورچوب بری افرا009021306401342543803202210درودگری (نجاری)لنگرود ، راه پشته ، خیابان خرمشهرجنوبی ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحجترمضانی سراجاریرمضانی0466218192202210درودگری (نجاری)لنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آیت الله صدر ، خیابان آزادی ، پلاک -499 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیمحمدنوربخشنوربخش0090214404202210درودگری (نجاری)خ یاسر یاسر  35864
گیلانلنگرودفرهادتقوی ارجمندتکیار0466273732202210درودگری (نجاری)کومله ، صیقل کوچه ، خیابان شهدا ، خیابان شهیداشرف کیائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودتقیامین بندرامین بندر0466289926202210درودگری (نجاری)لنگرود ، کیاکلایه ، خیابان شهیدمجیدثابت قدم ، بن بست (اشرفی) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآدینهحراجیان لنگرودیسعیدی0466345887202210درودگری (نجاری)لنگرود ، آنسر محله ، کوچه شهید عیسی آذر ارجمند ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیجان زمینمهدی0466368965202210درودگری (نجاری)حاجی سرا ، جاده اصلی حاجی سرا ( 1 ) ، جاده اصلی حاجی سرا ، پلاک 174 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراارزانیگیلاچو0349936717202210درودگری (نجاری)لنگرود – موبندان(بلوار شهیداملاکی) – خیابان ((جاده موبندان)) – خیابان نیروی انتظامی – طبقه دوم
گیلانلنگرودحسنابراهیمی خراطیابراهیمی0093427561202210درودگری (نجاری)لنگرود – راه پشته – خیابان (موسی صدر) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینجمشیدی خالکیاسریجمشیدی0352996620202210درودگری (نجاری)پلت کله – روستای گل سفید – خیابان ایثارگران – جاده اصلی پلت کله – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیماکبرخواه چافیتک ناب0466633738202210درودگری (نجاری)چاف وچمخاله – چاف بالا – کوچه شهید هادی محمدی – بلوار کشاورز – طبقه اول
گیلانلنگرودامیرحق پرست ماسولهنانیا0466659443202210درودگری (نجاری)لنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه صدف – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاقربان پورقربان پور0361813860202210درودگری (نجاری)لنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیآقائی خراطیاقایی0093449263202210درودگری (نجاری)لنگرود – طولازده – کوچه مهر یازدهم – خیابان ابوالفضل آزموده – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیکشاورزخاله جیرکشاورز0093483461202210درودگری (نجاری)پایین قاضی محله – روستای دریاسر – جاده اصلی پایین قاضی محله – خیابان شهید مهدی بنی سعید – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلیرستم زادهرستم زاده0466757733202210درودگری (نجاری)لنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضاعلیجانی جلالوندعلیجانی0347926586202210درودگری (نجاری)دریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف قاضی محله – کوچه کوی طالقانی – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلرمضانی بازارمحلهندارد0349885843202210درودگری (نجاری)چاف وچمخاله – چمخاله – بلوار (چمخاله) – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانحمیدیدکوراسیون بهسازان0466781206202210درودگری (نجاری)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید یوسف نیک پی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباساکباتانی فرداکباتان0466811830202210درودگری (نجاری)کلیدبر – روستای دریاسر – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیخوش سرشت لنگرودیخوش سرشت0369743914202210درودگری (نجاری)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشادندیمی سادات محلهچوب توسکا0466848516202210درودگری (نجاری)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانحیدری ولنیحیدری0093482886202210درودگری (نجاری)لنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینیونس حقیقییونس حقیقی0466967809202210درودگری (نجاری)پلت کله – روستای گل سفید – ندارد – جاده ( پلت کله ) – جاده اصلی پلت کله – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانلنگرودپیاماکبری نژادپیام0466974054202210درودگری (نجاری)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده سعیدهخلیل پورچالکیاسریغیرتمند0284607672202210درودگری (نجاری)شلمان – قاضی محله(آخوند محله) – خیابان (قاضی محله) – بلوار امام خمینی (ره) – ساختمان عرشیا – طبقه همکف
گیلانلنگرودهوشنگنظری لنگرودیکاج سبز0284607456202210درودگری (نجاری)لنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودامینکشکولی نالکیاشریکیانا0467122919202210درودگری (نجاری)لنگرود – درویشانبر – کوچه (ورزشگاه) – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیگل پوربارکوسرائیندارد0353198049202210درودگری (نجاری)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدمحرمعلی کامیاب[بینش 4] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاآگاهیاگاهی0208005287202210درودگری (نجاری)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاغلام نیای ارباستانغلام نیا0401757243202210درودگری (نجاری)لنگرود – راه پشته – کوچه وفا – خیابان خرمشهر – پلاک 640 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیحسن پوردیوشلیحسن پور0362042619202210درودگری (نجاری)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدحسینی گلسفیدبلوط046738510901342529442202210درودگری (نجاری)پایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده اصلی پایین قاضی محله – بن بست گلستان 4 – پلاک 85 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبیاسمعیلی بازاردهاسماعیلی0467420261202210درودگری (نجاری)لنگرود – درویشانبر – کوچه (جهاد شانزدهم) – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرماناصغرخواه چافیمدرن0467420435202210درودگری (نجاری)چاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان شهید سادات کیایی[بوستان چهارم] – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادفلاح پور کچلامیفلاح پور0467432546202210درودگری (نجاری)لنگرود – جاده موبندان – کوچه بینش 24 [بینش 3سابق] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودکلثومتقوی پرشکوهیارمان0467437977202210درودگری (نجاری)پرشکوه – روستای دریاسر – ندارد – خیابان ( نظامی پور ) – کوچه ( براتی ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرفرجی اشقلیخیاطی ناصر0466826309181017دوخت شلوار تکدریاسر – ندارد – کوچه طالقانی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 627 – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیجروندمعراج0466843227181017دوخت شلوار تکلنگرود – سبزه میدان – کوچه جاوید – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودروح الهپوررضاکورندهپوررضا0467171070181017دوخت شلوار تکلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – پاساژ شیک – طبقه اول – واحد 30
گیلانلنگرودحميداسماعيليحمید0467376353181017دوخت شلوار تکچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان شهید سادات کیایی[بوستان چهارم] – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودمحمدعلی پوردریاسریمسعود0466063470172117دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه، دور دوزی پتو و تولید کمربند خودروپایین قاضی محله ، خیابان آیت اله مرتضوی  ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، پلاک 267 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمداقدامیاقدامی028792682101425247039172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود خ آزادی 12 متری  44718
گیلانلنگرودرحمتزمانی پورمهر030264543601425246065172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود خ سعدی نرسیده به تالار مهدی  44716
گیلانلنگرودفرشادنوروزیپرده دوزی نوروزی0312637879014200172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهجاده چمخاله موبندان- نرسیده به کلانتری 12  99899
گیلانلنگرودرضاحسین زادهحسن زاده0450831745172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود ، . ، روبروی زندان ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرامشغولی چافیدکور برتر045163814001342552943172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود ، گمرکات ، کوچه پروین اعتصامی ششم ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک 22 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیناصفرپورنیکولنگرودیپرده الماس0466439627172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود ، رکج محله ، خیابان شهید واحدی ، خیابان فردوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینابراهیم عطاکوئیپرده سرای عطاکویی0466662893172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (لیلاکوه) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادخسروانیماهان0372415645172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهکومله – بازار چه – خیابان ( بقعه آقاسیدحسن ) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاضلرجبی نژادپاپکیادهحریر0362442198172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – پاساژ جوادی – طبقه همکف – واحد 30
گیلانلنگرودرضاشعبانیپرده سرای پرند0466803653172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پلاک -104 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدبافراست دریاسریبافراست0466825358172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهکومله – بازار چه – خیابان ( بقعه آقاسیدحسن ) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنوحیدوحید0466955993172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودامیرحسیناکبرزاده ثابت لنگرودیگالری پرده آفرینش0466974668172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمفلاح زادهنارین0466994686172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان آزادی – بلوار آزادگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسینداوریپرده آسمان0467138195172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پلاک -138 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدامیرمیرزاده نوشرآسیادکور0400383209172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – انزلی محله – کوچه جوانمرد – خیابان کشاورز – پلاک 161 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینقوامی پورکوملهسایبان0422007404172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – کلیدبر(کیاکلایه) – خیابان شهید علی نورمحمد – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضافخرائی شلمانیپرده دوزی فخرائی0317388381172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – کوچه ( تربیت ) – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – ساختمان سعید – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیترابی پلت کلهکلاسیک پرده0467359600172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه موسوی – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیاقدامی چافیایده آل0467465623172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهریارپورخیری لنگرودیخیری0467416935181042دوزندگی لباس نظامیلنگرود – شریعتی – کوچه (مدرن) – کوچه ((محمود پورحشمتی)) – پلاک -32 – طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودوحدتجمال نیکوئی لنگرودیابتکار0466236382273126ریخته گری قطعات آهنی و چدنی در قالب فلزیچاف وچمخاله ، رجب آباد فتیده ، خیابان جاده چمخاله ، بن بست ولیعصر ، پلاک 1,103 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداصغرمیرموسویمیرموسوی0466843857202212ساخت درب و پنجره چوبیلنگرود – کلیدبر – کوچه (( غلامحسین خباز رحیمی )) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهديفرهناك لنگروديفرهناک0467490055202212ساخت درب و پنجره چوبیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید میرباهوش – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیظریفی رودپشتیستاره0458479738269611سنگ بریپلت کله ، کوچه شهیدموسوی ها ، خیابان شهدا ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهعلی جمشیدی نژادسنگ فروشی رضایی0331969613269611سنگ بریمسیر دریاسر جنب کانال زمینی  0
گیلانلنگرودقاسمفلاح حسین دوست046626752501311111111269611سنگ بریلنگرود ، رکج محله ، خیابان طلوع ، خیابان دکترچمران ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیابراهیم پورپاپکیادهسنگ نمونه0466469942269611سنگ بریکلیدبر ، خیابان نوین ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهعشوری میان پشتهمحمدی0466663721269611سنگ بریشلمان – بالا محله – کوچه جلالیه – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدصالحی نجف آبادیسنگ فروشی نگین0466801735269611سنگ بریشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگروداکرمدهقانسنگ فروشی دهقان0314498380269611سنگ بریکومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغراحسن پورقاسم آبادسفلیشمال0467232711269611سنگ بریطالش محله – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( طالش محله ) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک -231 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فهیمهحسینی له داربنیحاجی آسیون0466346231154312سوهان پزیلنگرود ، فیشکالی ، کوچه مولوی ، خیابان 15 خرداد ، پلاک 81 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فاطمهفصیح الزمان لنگرودیفصیح الزمان0404048329369422عروسک سازیلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – پاساژ شیک – طبقه اول – واحد 21
گیلانلنگرودعلیکشت نورددریاسریعلي009344937101420202922قاب سازی چوبیخ سعدی بعدازتالارمهدی  74396
گیلانلنگرودسیدمصطفیمیرموسوی دریا0466266218202922قاب سازی چوبیلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودذکریاعلیجانی پریزادعلیجانی0466892556202922قاب سازی چوبیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغررفیعی نورودیقنادی خاتون020811192700154617قنادی و شیرینی پزیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمرتضیجوادیانقنادی جوادیان020802944400154617قنادی و شیرینی پزیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعزیز اللهکشتکارقنادی کشتکار020801785601420154617قنادی و شیرینی پزیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلیخیاط خوشکارقنادی گل سرخ007181385701425226413154617قنادی و شیرینی پزیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودسید هاشممنفردقنادی ولیعصر033422362300154617قنادی و شیرینی پزیحافظ 0 0 0
گیلانلنگرودشهینکریمی امشلشیرینی سرای صفابخش031352138901425250000154617قنادی و شیرینی پزیبلوار کشاورز جاده لیلاکوه  44713
گیلانلنگرودداودرحمن پورسیاهگلدهپخش رحمان پور0446839831154617قنادی و شیرینی پزیخ حافظ سیاهگلده
گیلانلنگرودناهیدامین املششاخه نبات046601832701342591386154617قنادی و شیرینی پزیدیوشل ، خیابان شهید حسین شفیعی  ، خیابان شهید مرتضی آگاه ، پلاک 69 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومههاشمی فردخاتون046603219301342575517154617قنادی و شیرینی پزیکومله ، بازار چه ، خیابان بقعه آقاسیدحسن ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیشکرزادهقنادی مهدی046608372601342574868154617قنادی و شیرینی پزیاطاقور ، رجایی ، خیابان شهید رجایی ، خیابان نور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسینحسینی زاهدبهارنارنج046608457301342531271154617قنادی و شیرینی پزیدریاسر ، خیابان بطرف قاضی محله ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 901 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبعرب عامریمرکزی046612463002332553396154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه صدیق ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضاصفابخشصفابخش046618408801342564170154617قنادی و شیرینی پزیسالکویه بالا ، خیابان چهارده معصوم ، بن بست رسول اکرم ( ص ) ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلیعقوبی بارکوسرائیمجتبی046628469201342533275154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهید فدایی ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلاموحدیآرامیس046634264002166846483154617قنادی و شیرینی پزیدریاسر ، خیابان بطرف زردان محله ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 150 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسودابهاکبری شاهسوناکبری0071837897154617قنادی و شیرینی پزیشلمان ، پایین محله ، کوچه شهید برنجکار ، خیابان آیت الله خامنه ای ، پاساژ قوسی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهمحمدی سالکویهیادگار پدر046655048901342521111154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان آیت اله مطهری – پلاک -140 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینمولاپورکاکتوس046655066701342521111154617قنادی و شیرینی پزیکومله – بل امام – خیابان صنایع – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسبیاتبیات046667268301342597709154617قنادی و شیرینی پزیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرح روزپورحنیفهکارن046667272301342722245154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – سبزه میدان – کوچه تاج لنگرودی (واعظ) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحجت الهجوادیان لنگرودیجوادیان0146028763154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – کوچه صابر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده زهراحسینیعندلیب0466792068154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – جاده چمخاله – بلوار  آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – پلاک -136 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهکاظم نژاداشکیتقنادی0466829037154617قنادی و شیرینی پزیشلمان – بیجار پشت محله – خیابان (بیجار پشت محله) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمرودخانهءشاخه نبات046684305001341513373154617قنادی و شیرینی پزیشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار آیت اله خامنه ای – خیابان شهید شیخ الاسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسنفرجی سزاوارندارد0354720084154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – فرهنگیان – کوچه شهیداسماعیل موسی پور[سعدی 17] – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهاسماعیل پورملکه046694743601342583351154617قنادی و شیرینی پزیاطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعدیعاطفینان خشکی0368375265154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – میدان انقلاب – میدان (انقلاب) – کوچه (ماهی فروشان) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمسیحمیرگذارلنگرودیشاتوت0402691440154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودحیدرعلیسلیمانی امیرآبادیقنادی ساحل0071836242154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه موسوی – خیابان شهید مدرس – پلاک 179 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنوچهرحسینی رادقنادی زینی0208013612154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – طولازده – کوچه صاحب الزمان(عج) – بلوار حافظ – پلاک -342 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلحسین پورفیروزآبادقنادی حسین پور0303853874154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – راه پشته(رکج محله) – خیابان خرمشهر – خیابان (موسی صدر) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعيلقربان نژادكياكلايهقنادی تبریز0288605782154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – کیاکلایه – کوچه (شهید محمدحسین باقرپور) – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودشیواسن شناس کوملهچهار فصل046747768201342525467154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید رحیم تقی پور فلاح 3 – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفنصیریدبورا046748802401342549070154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – کوچه شهید رحمت نیک پی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرسولي مدني لنگروديشیرینی سرای رسولی0411574227154617قنادی و شیرینی پزیلنگرود – راه پشته(رکج محله) – خیابان خرمشهر – خیابان (موسی صدر) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنبحرکاظمیبحرکاظمی009024395501425245315181014کت و شلوار دوزی17 شهریور بازار ملت  44716
گیلانلنگرودشاپورکریمی ابدیکریمی027342644401425229387181014کت و شلوار دوزیخ 17 شهریور بازار حسینیه  44718
گیلانلنگرودمصطفیامیدی بویهامیدی027751599201420181014کت و شلوار دوزیاطاقور نرسیده به میدام  44791
گیلانلنگرودقاسمموسی زادهموسی زاده027802554501425443324181014کت و شلوار دوزیکومله نرسیده به میدان شهر  44761
گیلانلنگرودحسینعلیپور تقی باهوشپور تقی028790591001425234765181014کت و شلوار دوزیلنگرود شهید بهشتی ساختمان  44716
گیلانلنگرودباقرپرویز پرشکوهپرویزی028790760001425227559181014کت و شلوار دوزیلنگرود سرای پزشک طبقه دوم  44717
گیلانلنگرودعلیخدا پرستخدا پرست0298116989014200181014کت و شلوار دوزیلنگرود خ آرادی بالاتر از میدان بسیج  44718
گیلانلنگرودسیدعلیمحسن پور قاضی محلهمحسن پور0314499720014200181014کت و شلوار دوزیخیابان شهیدبهشتی کوچه حسینیاء- پاساژ ولیعصر  17197 ولیعصر 1
گیلانلنگرودفیروزهاشمی پورشلواردوزی هاشمی پور031833702401425220215181014کت و شلوار دوزیخیابان امام خمینی –  66916 پاساژ بی نیاز 2
گیلانلنگرودقربانعلیروحی دهبنهروحی032423509101425245336181014کت و شلوار دوزیلنگرود خ امام خمینی پاساژ خاوری طبقه اول  0
گیلانلنگرودمحمدبرزگر چافیخیاطی برزگر033991547001425226853181014کت و شلوار دوزیلنگرود خ شهید بهشتی پاساژ دعاگو طبقه اول  .
گیلانلنگرودحسننوروزینوروزی007180308601425221025181014کت و شلوار دوزیخ امام خمینی پاساژ ثلاث  44719
گیلانلنگرودکاظم علیپور عیسیپور عیسی027802835001425222591181014کت و شلوار دوزیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدابراهیم ثابت پور – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – ساختمان سجاد – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرفکریفکری0447923243181014کت و شلوار دوزیبخش مرکزی – شهر لنگرود – راه پشته – کوچه آیت – خیابان خرمشهر شمالی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدنادرمیرفرجودلنگرودیامیر علی0466008759181014کت و شلوار دوزیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه دوم ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودداریوشسیفیانآریا0466038003181014کت و شلوار دوزیلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه صنایع پرکار ، خیابان شهید صنایع پرکار ، پلاک -501 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودربیعترابیترابی0287899987181014کت و شلوار دوزیلنگرود خ امام روبروی پمپ بنزین  44716
گیلانلنگرودشعبانشریعتی بین کلائیشریعتی0466259805181014کت و شلوار دوزیلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه (چوب فروشان 1) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسمدهبان سادات محلهدهبان0090242948181014کت و شلوار دوزیلنگرود راپشته سرای پزشک  44717
گیلانلنگرودمحمدبرزوئی نژادلنگرودیبرزوئی0466293403181014کت و شلوار دوزیلنگرود ، انزلی محله ، خیابان شهیدپیراسته ، خیابان سلمان فارسی ، پلاک 260 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالعلیذاکراکبریذاکری0466317134181014کت و شلوار دوزیلنگرود ، راه پشته ، کوچه فاطمه امینی ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، طبقه اول
گیلانلنگرودابوالقاسمراهیمی گلسفیدراهیمی0466587550181014کت و شلوار دوزیلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – بن بست سینا – پلاک 720 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدبیکی دیوشلیخیاطی مجید0356483791181014کت و شلوار دوزیلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ خاوری – طبقه اول – واحد 24
گیلانلنگرودغلامرضادلسوزمقدم لنگرودیخیاطی دلسوز0343441954181014کت و شلوار دوزیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – پاساژ حاج رضا بزرگ دعاگو – طبقه اول – واحد 31
گیلانلنگرودرضاقربانی نژادکاکرودیقربانی نژاد0093485808181014کت و شلوار دوزیکومله – سید محله – خیابان شهید دکتر سیف اله عبدالکریمی – کوچه شهید ابو الحسنی ها – پلاک 74 – طبقه اول
گیلانلنگرودمحمددخت محمدیدخت محمدی0287909497181014کت و شلوار دوزیشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار آیت اله خامنه ای – خیابان (شهید شیخ الاسلامی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسنکشت کارلنگرودیکشتکار0466748694181014کت و شلوار دوزیکومله – بازار چه – خیابان ( بقعه آقاسیدحسن ) – خیابان شهید مدرس – پلاک 76 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودبابائی گلسفیدبابایی0401975683181014کت و شلوار دوزیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – پلاک -103 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمقاری زاده گلسفیدیمیلاد0287899015181014کت و شلوار دوزیلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ خاوری – طبقه اول – واحد 36
گیلانلنگرودمحموداسمعیلی پورلوکلایهتاباد0466920297181014کت و شلوار دوزیلنگرود – راه پشته – خیابان شهیدچمران – خیابان (طلوع) – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیراحمی لنگرودیراحمی0287900866181014کت و شلوار دوزیلنگرود – سبزه میدان – کوچه رضوان – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ شهر(ثلاث سابق) – طبقه اول – واحد 18
گیلانلنگروداسماعیلرجب پوربارکوسرائیرجب پور0277396173181014کت و شلوار دوزیلنگرود – بازار – کوچه (دوم) – کوچه (بازار روز اول) – پلاک 608 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهديعسكري كچلامعسکری0467386243181014کت و شلوار دوزیلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه اول – واحد 87
گیلانلنگرودقاسمشبرنگ لنگروديشبرنگ0071802736181014کت و شلوار دوزیلنگرود – سبزه میدان – کوچه رضوان – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ شهر(ثلاث سابق) – طبقه اول – واحد 60
گیلانلنگرودمجیدقوی پنجه جوماهان046610290701342528951154622کلوچه پزیلیلاکوه ، کوچه میراث ، بلوار کشاورز ، پلاک 368 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسندرویش پوریوسفدهگل گندم046644551501342546738154622کلوچه پزیلنگرود ، انزلی محله ، خیابان شهیدپیراسته ، خیابان فلسطین ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجهانبخشجودی چافیکلوچه جهان046720239401342561193154622کلوچه پزیلنگرود – پارک فجر – کوچه ( هوشمند ) – کوچه گلسار 3 – طبقه همکف – واحد 587
گیلانلنگرودحسینبلباسیگل گندم046598391001342553283154621کیک پزیلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه حسین نیاء ، خیابان هفده شهریور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاپورشریف بیجارپسآریایی046633285601342572020154621کیک پزیکومله ، بل امام ، خیابان صنایع ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودالهامبلوک آذریگل یاس0466229623369931گلسازی مصنوعیلنگرود ، 17شهریور ، کوچه بازار روز سوم ، خیابان هفده شهریور ، پاساژ ملت ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیددهبانگونی دوزی0445839935172111گونی و کیسه دوزیراه پشته جنب بانک ملی
گیلانلنگرودعلیناطقیانناطقیان034270913301342524045172111گونی و کیسه دوزیلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – سرای پزشک – پلاک 160 – طبقه همکف – واحد 46
گیلانلنگرودحمیددهبانندارد0355187368172111گونی و کیسه دوزیلنگرود – درویشانبر – کوچه (ورزشگاه) – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنکامکار00466787330749419لابراتوار چاپ عکس رنگیلنگرود – سبزه میدان – کوچه شهید قاضی طباطبایی – لنگرود خ امام خمینی جنب نساجی مازندران – طبقه همکف
گیلانلنگرودکامرانصالح پورکامران0466058307181041لباس کار دوزیپلت کله ، خیابان معلم ، جاده اصلی پلت کله ، پلاک 163 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنپدراملحاف دوزی پدرام0314498488014200172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیچالکیاسر جنب نانوائی لواشی  57469
گیلانلنگرودزهراملائی متعلق محلهندافی031501551101425223620172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیکاسه گر محله خیابان ابطحی  76106
گیلانلنگرودمعصومهباباییبابایی030520741801425236566172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلنگرود خ امام خمینی رویروی زندان کوچه صدف  0
گیلانلنگرودکمالهاشمی لنگرودیرنگارنگ0450133508172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلنگرود ، کوزه فروشان ، جنب مغازه هدایی ، خ شریعتی ، پلاک 706 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیعقوبهادی زاده کورندهندافی یعقوب0315230273172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلنگرود ، انزلی محله ، خیابان شهیدپیراسته ، خیابان سلمان فارسی ، پلاک 264 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدپورعباس گاوچراسریاحمد0466512907172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیکومله – چهارراه – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – پلاک 155 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقمرشمس درخشان لیلیدرخشان0466528833172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیاطاقور – رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجرعلیزاده دادقانسرائیندافی علیزاده0466695090172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینکیانندارد0353679402172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیکومله – کوی شعبانی – خیابان (شهید رحیم نژاد) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادزلفی جلیسهلایکو0467052201172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی سیزدهم[اعتصام سابق] – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدظريف پورلنگروديظریف پور0419446790172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (پاساژ کدیور) – کوچه شهید بهمن اکبری – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسيدنادرپورمعصومي كوملهولیعصر0432590977172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلنگرود – سبزه میدان – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنمحمدنیان مقدم گواسرائیعبداله0315157122172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیشلمان – علی اوسط – بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شهید مهدی علیپور – طبقه همکف
گیلانلنگرودايمانتابشتابش0284404101172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (تورج) – کوچه ((سید مهدی میرفرجود)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسمشكين لوكلايهندافی مشکین0467556077172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه توحید – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمرمضانی سالکویهلبنیات سنتی لنگر0449511751152002ماست بندیلنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان شهدای سالکویه ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنایبغلامیلبنیات سنتی نیلا045241833801342526534152002ماست بندیلنگرود ، شریعتی ، کوچه شهید نجفی ، خیابان یاسر ، پلاک -10 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسامانرحمن پورفشوپشتهخوش طعم046666396401342553502152002ماست بندیلنگرود – راه پشته – کوچه ((حسین علی محمدی)) – کوچه جابر – طبقه دوم
گیلانلنگرودسیدنیمانوادهسعید0466750449152002ماست بندیچاف وچمخاله – سادات محله – خیابان شهدای سادات محله – کوچه قائم – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرهشهرستانیگیله گاو046723330501342580260152002ماست بندیلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – بلوار کشاورز – بن بست رسالت 8 – طبقه دوم – واحد 1
گیلانلنگرودسیده فتانهخوشخوکوشالشاهلبنیات مادر046747855601342520000152002ماست بندیلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودنيك پوروليسهامید0467506098152002ماست بندیلنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهیارطالبی بیجاربنهگیل0459951258369942مهر و پلاک سازی(تولید و تعمیر)لنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان بهشتی ، بن بست (( دعاگو )) ، ساختمان دعاگو ، طبقه دوم
گیلانلنگرودفرزینمهدی معقولیمعقولی0465983083369942مهر و پلاک سازی(تولید و تعمیر)لنگرود ، لنگرود ، خیابان بهشتی ، خیابان شریعتی ، انتهای پاساژدعاگو ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنوری پورصادقی033977236701425250000154516نان بربری سنتیازادی جاده موبندان پل بازارده  000
گیلانلنگرودمجیدکریمیتهران پخت046600144801342720331154516نان بربری سنتیکیاگهان ، خیابان به طرف روستای خاله سر ، خیابان سردارجنگل ، پلاک 37 ، طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودصادقصباغ پورلنگرودیصباغپور046608370001342529023154516نان بربری سنتیلنگرود ، راه پشته ، خیابان (اصلی راه پشته) ، کوچه (صباق پور) ، پلاک -201 ، طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودجعفرفتحیفتحی046664168901342581567154516نان بربری سنتیلنگرود – انزلی محله – خیابان (انزلی محله) – خیابان شهیدپیراسته – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحمتشعبانی درویشانه بریمیراث046699131001342530246154516نان بربری سنتیلنگرود – طولازده – کوچه شهیدان منفرد – بلوار حافظ – پلاک -748 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهمیرارسولبور عین شیخنانوایی بربری فرهمندنیا020811026301420154527نان بربری ماشینیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودسید سبحانخلیل بورنانوایی بربری020811271800154527نان بربری ماشینیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمحمدکامرانبورنانوایی بربری ماندگار020811282600154527نان بربری ماشینیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلیبور پور رستمنانوایی میلاد020812182501420154527نان بربری ماشینیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودهادیجعفر خواهنانوایی خیر خواه007183699801425223953154527نان بربری ماشینیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودرضاپور حسننانوایی پور حسن020801764001420154527نان بربری ماشینیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودبهروزیعقوبینانوایی یعقوبی020801809801420154527نان بربری ماشینیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلیپور نقدیقفائم020811642201425591080154527نان بربری ماشینیاصلی 0 0 0
گیلانلنگروداسماعیلرضا اغ کندینانوایی اغ کندی020812418901420154527نان بربری ماشینیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودناهیدحاجیاننانوائي بربري خوشه طلائي020812351501420154527نان بربری ماشینیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعبداللهفتحیثامن020801439401420154527نان بربری ماشینیازادی 0 0 0
گیلانلنگروداکرمعلی دوخت لیلاکوهیشاهمرادی020801529300154527نان بربری ماشینیسعدی 0 0 0
گیلانلنگرودمهدیمسعودی فرنانوائي مهدي020811004705230523154527نان بربری ماشینیخيابان آزادي خيابان نيروي انتظامي جنب بقعه آقاسيدجواد
گیلانلنگرودمهدیاسلامیشهروند014610584301420154527نان بربری ماشینی0 0  0
گیلانلنگرودنعمت اللهاکبریاکبری031948447405246937154527نان بربری ماشینیروستای خالکیاسر 0 0 0
گیلانلنگرودمحمد اسماعیلاسماعیل زادهاسماعیل زاده032066533805683383154527نان بربری ماشینیروستای خمیر محله 0 0 0
گیلانلنگرودفاضلکاظمیبربري026874379101425221547154527نان بربری ماشینیخ  حافظ ندارد اکبری – نانوایی بربری 0
گیلانلنگرودمریمشفیعی فربربري اذربايجان027211306501425246746154527نان بربری ماشینیسعدی ندارد  0
گیلانلنگرودابوطالبخشنودکلیشمینانوایی بربری و لواشی خشنود027975125001425533503154527نان بربری ماشینیکومله اطاقور  0
گیلانلنگرودصفرعلیمحبی نژادلیله کوهینانوایی سرسبز لیلاکوه032145935401425363488154527نان بربری ماشینیبلوارکشاورز جاده  لیلا کوه  000
گیلانلنگرودمهدیصمدی بهرامینانوایی خوشه طلایی033616699501425250000154527نان بربری ماشینیخ بهشتی میدان شهیدنورانی روبروی زندان  000
گیلانلنگرودناصرحسین نیای شلمانینانوایی گل گندم033749873101425422494154527نان بربری ماشینیشلمان خ ایت اله خامنه ای پاساژ اوسی  000
گیلانلنگرودمرسلعبدینانوایی گل گندم033863211801425246308154527نان بربری ماشینیبلوار کشاورز جاده لیلاکوه  000
گیلانلنگرودعیسیبابائی رودپشتینانوایی بابایی033902856001425233401154527نان بربری ماشینیچهارراه فلسطین جنب پارک  00
گیلانلنگرودمحمدعلیفرضی پورجلالوندنانوایی محمدامین034039603001425343361154527نان بربری ماشینیازادی چمخاله  000
گیلانلنگرودآسیهسعیدی سرائیساقه طلایی034062509501425482009154527نان بربری ماشینیکومله مریدان جنب پست بانک  0000
گیلانلنگروداحمدنجفینانوایی گل گندم034081946001425440000154527نان بربری ماشینیکومله اطاقور روبروی شهرک صنعتی  0000
گیلانلنگرودبابکنجفی جلالوندنانوایی بابک034083007601425342583154527نان بربری ماشینیچمخاله جنب میدان  000
گیلانلنگرودرجبعلیقربان پوررضامحلهنانوایی الغدیر034084163801425210834154527نان بربری ماشینیکلیدبر خ سعدی جنب میدان  00
گیلانلنگرودزکیهوقاری لنگرودیتک نان046603584101342529459154527نان بربری ماشینیلنگرود ، قصاب محله ، کوچه شهید جلال نور محمدی ، خیابان شهید آیت الله سعیدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنپورقرباننان گندم046604935001342563546154527نان بربری ماشینیلنگرود ، طولازده ، بلوار کشاورز ، بن بست بهاران ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانلنگرودمهدیبهاریبهاری046604941201342722093154527نان بربری ماشینیسیاه منسه پائین ، کوچه بهاران ، خیابان ( جاده سیاه منسه پایین ) ، پلاک 32 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهمحمودیمحمودی046635491201342502500154527نان بربری ماشینیچاف وچمخاله ، گالشکلام چمخاله ، کوچه شهیدمطهری ، خیابان شهیدروستایی ، پلاک 45 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیسعادتی چافیقدس046635494401342533817154527نان بربری ماشینیلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه آقا سیدرضا ، خیابان آیت الله صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینکنکاورنظریتقوی046635525901342513884154527نان بربری ماشینیشلمان ، علی اوسط ، خیابان شورا ، خیابان شهید بهشتی ، پلاک 81 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینخیرخواه رودپشتیصداقت046635526701342521338154527نان بربری ماشینیلنگرود ، راه پشته ، کوچه گلستان 5 ، خیابان شهید تقی نادم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدیزدانی نژادنان آوران046635718401358503763154527نان بربری ماشینیلموش پشت ، خیابان اصلی خرما ، کوچه مسجد ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاکوچک پوردیوشلیکوچک پور 046635730301342590878154527نان بربری ماشینیدیوشل ، خیابان امام حسین ، خیابان شهید حسین شفیعی ، پلاک 65 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهعشورپورلیله کوهیرضا046635755801342564372154527نان بربری ماشینیلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه مهر دوم[شاهد ششم] ، خیابان 12 متری شهدا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانشافعی کورندهبوی گندم046635769401342596083154527نان بربری ماشینیچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان بیست و دوم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلافتحیفتحی046636999801342852216154527نان بربری ماشینیچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان پنجم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیرامحبیمحبی046637046601342531985154527نان بربری ماشینیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (محمدپور) ، خیابان شهید مدرس ، پاساژ بنی هاشمی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکبراپوراسماعیل بین کلایهسلامت046664119501342528976154527نان بربری ماشینیلنگرود – سبزه میدان – کوچه جاوید – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراپابوس سراجاریفتحی046664163501342535216154527نان بربری ماشینیلنگرود – جاده چمخاله – بلوار  آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – پلاک -713 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضافتحیقائم046664164001342536594154527نان بربری ماشینیلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 64
گیلانلنگرودآیداکریمی فردندارد0348057894154527نان بربری ماشینیلنگرود – کاسگر محله(گمرکات) – خیابان شهید محمدعلی ابطحی – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرعلیجانی ملاطینانوایی نمونه0347525559154527نان بربری ماشینیلنگرود – درویشانبر – خیابان شهید قبادی – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپوررجبی دریاسریپوررجبی046666512801342580410154527نان بربری ماشینیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید آزغ – کوچه شهید میر اشرفی – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکیومرثاسمعیلی پروشیاسماعیلی046667050101342517298154527نان بربری ماشینیپروش پایین – روستای اطاقور – خیابان شهیدشجاع شعبان نژاد – خیابان پروش – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبذرافشاننانوایی بذرافشان0345180208154527نان بربری ماشینیچاف وچمخاله – پیرپشته – خیابان جاده چمخاله – کوچه شهید محمدابرهیم زاده – پلاک 206 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهنازاسکندریاسکندری046668068601342581655154527نان بربری ماشینیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید احمدغمگسار – کوچه شهید سهراب طرقی – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرامیدبخش ثانی اطاقورینانوایی0363170191154527نان بربری ماشینیاطاقور – لک پشت – جاده (لک پشت) – خیابان شهید آقاجانی ولاتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینقسمت الدهرنانوایی قسمت0343562114154527نان بربری ماشینیچاف وچمخاله – رادارکومه – کوچه ( رجبی ) – خیابان (( کلانتری )) – پلاک -19 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیباقری نیانانوایی بربری باقر نیا0291772891154527نان بربری ماشینیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 209 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیماکرمیگل گندم046677309201342465031154527نان بربری ماشینیلنگرود – موبندان(کاسگرمحله) – خیابان بینش – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانعلیابراهیم خواهنانوایی بربری ابراهیم خواه0146099272154527نان بربری ماشینیشلمان – بالا محله – کوچه شهید رضا قلی نیکوکار – خیابان شهید شیخ الاسلامی – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمفرخ نژاددریاسریالمهدی046682380201342581360154527نان بربری ماشینیلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبعلیفرحناک طالمینانوایی لواشی عدالت0466827127154527نان بربری ماشینیکومله – کشت سرا – خیابان آزادگان – خیابان سردارجنگل – پلاک 164 – طبقه همکف
گیلانلنگرودذبیح الهقامتی فرقامتی0305519885154527نان بربری ماشینیاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرعلیموسی پورشاهیجاننانوایی لواشی موسی پور0466837102154527نان بربری ماشینیحاجی سرا – روستای مریدان – کوچه نوری شکوفه 2 – جاده اصلی حاجی سرا – پلاک 294 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومههم آوردنخجیرینخجیری046688361801342513069154527نان بربری ماشینیسیگارود – روستای دریاسر – ندارد – کوچه سیدعلی مشتاق – خیابان شهید سیدرضاکمالی – پلاک 131 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفیروزمیثمینانوایی بربری0302653860154527نان بربری ماشینیلنگرود – جاده چمخاله – خیابان آزادی – خیابان شهیدان تراهی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنسترنشمسی گلسفیدقایقران046704620001342512143154527نان بربری ماشینیشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبعبدی تنهانانوایی گل گندم0369701543154527نان بربری ماشینیچاف وچمخاله – فتیده – خیابان شهید محمود نارنجی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 59 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفتحعلیعباسی رادنانوائی بربری برادران عباسی0146058241154527نان بربری ماشینیکومله – بازار چه – خیابان ( بقعه آقاسیدحسن ) – خیابان شهید مدرس – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانعلیسلیمیسلیمی0403769712154527نان بربری ماشینیلنگرود – خراط محله – کوچه شهید علی رحمانی – خیابان شهیدمجید آل شعبان – طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودرقیهخانی پورخشکدشتیصداقت046716555801342574221154527نان بربری ماشینیاطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنحسینی کردی بیجارپسینانوایی حسن0208116314154527نان بربری ماشینیکفش کن محله – روستای اطاقور – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 25 – طبقه اول
گیلانلنگرودابوالحسنامینیامینی046731736001342503275154527نان بربری ماشینیچاف وچمخاله – تپه – خیابان (تپه) – بلوار شهیددهگان – پلاک 155 – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرشریفینانوایی بربری ناصر0467326638154527نان بربری ماشینیلنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدمحمدینانوایی بربری محمدی0288605026154527نان بربری ماشینیچاف وچمخاله – چاف بالا – کوچه شهید ابراهیم یوسفی – کوچه شهید ابراهیم ثابت پور – طبقه همکف
گیلانلنگرودپیمانصادقیصادقی0404626009154527نان بربری ماشینیلنگرود – انزلی محله – کوچه شریفی – خیابان شهید رفیع آسوده – طبقه همکف
گیلانلنگرودداودعباسی رادنانوایی بربری عباسی0467371086154527نان بربری ماشینیکومله – سید محله – کوچه شهید شعبانی ها – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنوچهرخانی نژادلیلیمنوچهر0146129343154527نان بربری ماشینیپیله محله – روستای اطاقور – ندارد – خیابان ( بطرف نشاط ) – کوچه ( مسجد جامع ) – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضافتحیثامن046740439501342536594154527نان بربری ماشینیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه توحید – خیابان آزادی – ساختمان 2002 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسینارهنمای لیلیرهنما046744720101342580395154527نان بربری ماشینیدریاکنار – روستای گل سفید – کوچه شهید داوود حیدری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 436 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسيدآقاحسينينانوایی بربری سید0467450778154527نان بربری ماشینیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودشاهرخاخلاقی دریاکنارینمونه046745589601342506526154527نان بربری ماشینیدریاکنار – روستای گل سفید – کوچه ایثارگران – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیحییصابریان لنگرودیسعید046746554901342531082154527نان بربری ماشینیلنگرود – آنسر محله(آتشکار) – کوچه (( حسین رمضانی )) – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدفکری کلانکلایهگل گندم046748116201342547318154527نان بربری ماشینیتازه آبادلیسه رود – ندارد – کوچه نیلوفر – خیابان (جاده اصلی تازه آبادلیسه رود) – پلاک 192 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسيدصادقحسيني ديوشلينانوایی بربری حسینی0301032474154527نان بربری ماشینیدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – کوچه شهید حبیب الله نیک نژاد – خیابان آیت الله فقیهی – پلاک -92 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقحسین زاده سیاخلکیصادق0146027540154527نان بربری ماشینیلات لیل – روستای لات لیل – ندارد – کوچه قائم 5 – خیابان جاده لات لیل – پلاک 236 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلينقيصباغ پورلنگرودي صباغپور0467504392154527نان بربری ماشینیلنگرود – انزلی محله – کوچه شهیدشیوعی – خیابان سلمان فارسی – پلاک -160 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلي جانحداديان اطاقورينانوائی بربری علی جان0208016417154527نان بربری ماشینیکفش کن محله – روستای اطاقور – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 155 – طبقه اول
گیلانلنگرودسکینهرمضانی سلطانمرادینمونه046752557701342506023154527نان بربری ماشینیچاف وچمخاله – سلطان مرادی – خیابان (سلطان مرادی) – کوچه ((علی رمضانی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعليكاظمي پورلوكلايهنانوایی انقلاب0355240183154527نان بربری ماشینیلوکلایه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه والفجر 1 – خیابان شهید رحمت جنت پور – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیمطلوبی خالکیاسریمطلوبی0466730053154514نان تافتون سنتیشلمان – شوره باغ – کوچه ایثار – کوچه عیسوی پور – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقرشوندنانوایی تافتون0467434633154514نان تافتون سنتیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه (پاساژ اسلام) – پاساژ اسلام – طبقه همکف – واحد 26
گیلانلنگروداسمعیلقربانیان چافینان سنگكي026596088801425663516154513نان سنگکی سنتیچاف اصلی ندارد 0
گیلانلنگرودعبدالرضاشفازندشفازند046600354801342590039154513نان سنگکی سنتیدیوشل ، بلوار امام رضا ( ع ) ، خیابان آیت الله فقیهی ، پلاک 40 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغررهنماشلمانیرهنما046605142201342514129154513نان سنگکی سنتیشلمان ، بالا خالجیر ، کوچه شهید حسینی ، بلوار امام خمینی ، پلاک 131 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضامهدی پورارباستاننون وریحون046635496401342529109154513نان سنگکی سنتیلنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان شهدای سالکویه ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسآقائیآقائی046635740401342510377154513نان سنگکی سنتیلنگرود ، راه پشته ، خیابان طلوع ، خیابان مصطفی خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمسلمنبی زادهراسخی046636378901342548032154513نان سنگکی سنتیاطاقور ، مسجدجامع ، خیابان (اصلی مسجد جامع) ، خیابان شورا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنیکروان دریاسرینمونه046637042501342580290154513نان سنگکی سنتیدریاسر ، خیابان کانال هوایی جنوبی ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 528 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیرافتحیتک046664173801342555027154513نان سنگکی سنتیلنگرود – رکج محله – خیابان (رکج محله) – بن بست فردوس15 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیحییکاشفینانوائی سنگکی کاشف0017820632154513نان سنگکی سنتیلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – خیابان امام خمینی( ره ) – بن بست ( نانوایی کاشفی ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریماقبالیولیعصر046696099901342523976154513نان سنگکی سنتیلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – بن بست (تقوایی ) – پلاک -60 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمکهن سال بیجارپسعلی اصغر046699137701342561074154513نان سنگکی سنتیکومله – سید محله – خیابان شهید دکتر سیف اله عبدالکریمی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفکاظمیکاظمی020811451601425236237154522نان سنگکی ماشینیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی – بن بست بانک سپه – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحجتمهدویان030385275901425230550154522نان سنگکی ماشینیایت الله صدر 0 0 0
گیلانلنگرودعلیهادی پور قاسم ابادنعلی030595514501420154522نان سنگکی ماشینیکاسگر محله 0  0
گیلانلنگرودرقیهسالخورده چافیشهید سالخورده0465991337154522نان سنگکی ماشینیچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه ( ستوده ) ، بلوار کادوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصدیقهآگاهآگاه0465991351154522نان سنگکی ماشینیلنگرود ، آقاسید عبدالله ، خیابان شهید آیت الله سعیدی ، بن بست البرز ، پلاک -148 ، طبقه اول
گیلانلنگرودشهربانوثباتی شلمانیخوشه طلایی0465992600154522نان سنگکی ماشینیشلمان ، جاده رودسر ، خیابان شهرداری ، بلوار ذوب آهن ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده طیبهمهدوی پاپکیادهمهدوی046635221601342529900154522نان سنگکی ماشینیچاف وچمخاله ، بالامحله پاپکیاده ، کوچه شهیدسیدعیسی نورموسوی ، خیابان (پاپکیاده) ، پلاک -436 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنشبرنگ مریدانیسبزه میدان046635528001342543941154522نان سنگکی ماشینیلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه شهید رضا فروتن ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضوانرحیم پورلنگرودیبرکت046635763501342534014154522نان سنگکی ماشینیلنگرود ، گمرکات ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر علی شریعتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزینترهبرقصابینفیس0466629084154522نان سنگکی ماشینیلنگرود – درویشانبر – کوچه شهیدعلیرضاجنت پور[گاز] – بلوار حافظ – پلاک 377 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضائی دریاسریرضائی046664202901342530873154522نان سنگکی ماشینیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودصدیقهسعیدپورناشیشاطر عباس046664203201342513731154522نان سنگکی ماشینیشلمان – شوره باغ – کوچه ایثار – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودذلفقارنجفی جلالوندنجفی0466669718154522نان سنگکی ماشینیچاف وچمخاله – چمخاله – بلوار شهیددهگان – خیابان (( بازار )) – پلاک 245 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسینکاسکی لنگرودینانوایی اذر0466689910154522نان سنگکی ماشینیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – کوچه بلال – پلاک -45 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهمحمدپورکچلامقائم046676246201342533469154522نان سنگکی ماشینیلنگرود – انزلی محله – خیابان کشاورز – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدبابکموسوی اشکوریآریان0466938722154522نان سنگکی ماشینیلنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجعفرتقی زاده کیاکلایهنانوائی سنگکی0208014286154522نان سنگکی ماشینیلنگرود – کیاکلایه – کوچه آزادگان چهارم[شهیدزاهدی چهارم] – بلوار آزادگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودنوروزعلیبهرامیبهرامی046664139501342533389154515نان لواش سنتیلنگرود – انزلی محله – کوچه شهیدعلی اصغرنوروزپور – بن بست بوستان – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیاوشهژبری ویشکاهینانوایی سیاوش0346803328154515نان لواش سنتیلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید رحیم تقی پور فلاح 3 – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدکریمرفیعی نژادکیاکلایهنانوایی کریم0346702091154515نان لواش سنتیلنگرود – کلیدبر – کوچه ( کانال ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانرحیمی گیلار کشنانوایی لواشی میلاد020811047901420154524نان لواش ماشینی24متری اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعزیزرحیمیرحیمی020811160301420154524نان لواش ماشینیلیسه رود 0 0 0
گیلانلنگرودنجواادهم نزادنانوایی لواشی ولی العصر020811227700154524نان لواش ماشینی24متری اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمرسلنقی لوکناره020811249300154524نان لواش ماشینیمیدان معلم 0 0 0
گیلانلنگرودحسناقا محمدلونانوایی صداقت020811350900154524نان لواش ماشینیاصلی 0 00 0
گیلانلنگرودحسینراهنوردنانوایی انقلاب020811653001425590019154524نان لواش ماشینیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودنوروز علیبهرامیاذربایجان020801595000154524نان لواش ماشینیشهید نورانی 0 0 0
گیلانلنگرودرمضاناقابراری0014612988301420154524نان لواش ماشینیاطاقور 0 0 0
گیلانلنگرودمحمدلطفی ملاطینانوایی لواشی کربلایی لطفی033374131801425444277154524نان لواش ماشینیبلوار کشاورز روستای ملاط  0000
گیلانلنگروداصغراوجاقلونان تافتونی مهرامام رضا033504341301425250000154524نان لواش ماشینیامام فلکه شهر جنب پاساژ شهرداری  0000
گیلانلنگرودغلامرضادلریشنانوایی دلریش033625465601425250000154524نان لواش ماشینیانزلی محله خیابان شهید آسوده  0
گیلانلنگرودقربانعلیبابائی رودپشتینانوایی بابائی033724242401425227237154524نان لواش ماشینیسلمان فارسی انزلی محله  000
گیلانلنگرودکاظمرضازاده کورندهنانوایی رضازاده033983101701425250000154524نان لواش ماشینیخ شهید قبادی درویشانه بر  137
گیلانلنگرودمهدیحیدری پورچافیتکستاره چاف034000124101425662053154524نان لواش ماشینیچاف جنب اژانس پیام  0
گیلانلنگرودمعصومهرحیمینانوایی رحیمی034004205601425260246154524نان لواش ماشینیبلوارکشاورز روستای سالکویه  0000
گیلانلنگرودرمضانعلینورینانوایی تافتون دانیال034065756801425233506154524نان لواش ماشینیلنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – کوچه شهید اکبری – طبقه همکف
لیست اصناف تولیدی لنگرود
گیلانلنگرودسیدجوادمیرکشورینانوايي لواشي مير كشوري007183020000154524نان لواش ماشینیآنسرمحله خیابان پاسداران 0 0
گیلانلنگرودشیرالهامام یاریامام یاری046600156801342634430154524نان لواش ماشینیپایین قاضی محله ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، بن بست گلستان 1-((غلامحسین)) ، پلاک 150 ، طبقه اول
گیلانلنگرودحسنشمسی بیجارپسشمسی046600165501342583794154524نان لواش ماشینیکفش کن محله ، خیابان شهدا ، جاده اصلی کفش کن محله ، پلاک 173 ، طبقه اول
گیلانلنگرودمحسنبحرکاظمیبحرکاظمی046600177001342532934154524نان لواش ماشینیلنگرود ، انزلی محله ، خیابان (اصلی انزلی محله) ، خیابان شهید کلانتری ، پلاک 28 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسمارجمندبهجتارجمند046600208401342538014154524نان لواش ماشینیلنگرود ، بازارده ، خیابان (جاده بازارده) ، خیابان شهیدشعبانی پور1 ، پلاک 131 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامینخانه زرینزرین046635499601342596276154524نان لواش ماشینیچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه وحدت 2 ، بن بست ( ملایی ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعابدپاپکیادهعابد046635528801342543793154524نان لواش ماشینیپلت کله ، جاده اصلی پلت کله ، خیابان شهدا ، پلاک 92 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریمحمدخواه دیوشلیمحمد خواه046635750201342514459154524نان لواش ماشینیشلمان ، شوره باغ ، کوچه بسیج ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدامام یاریامام یاری046664115201342590705154524نان لواش ماشینیدیوشل – روستای دیوشل – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 124 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهحکیمی نیاصاحب الزمان046664171601342544085154524نان لواش ماشینیلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – پلاک -26 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجوزاپورلنگرودیجوزاپور046664174001342526699154524نان لواش ماشینیلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودایوبرحیمی گیلارکشییاران046664203301342571119154524نان لواش ماشینیکیاگهان – روستای مریدان – خیابان شهید نوری – خیابان سردارجنگل – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمازیارخشنودفربرکت046664205201342522643154524نان لواش ماشینیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی( ره ) – بن بست (بندری) – طبقه دوم – واحد 5
گیلانلنگرودقربانرحیمی گیلارکشیرحیمی046664482001342571425154524نان لواش ماشینیکومله – چهارراه(جاده کولاک محله) – بلوار شهید لاهوتی – بن بست (صنعت 1) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودمسلمی جلالوندمسلمی046665629301342503586154524نان لواش ماشینیچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه (بازرگان) – بلوار شهیددهگان – پلاک 226 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهمیزبان شلمانی برادران نجاری046665801201342514671154524نان لواش ماشینیشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهفدائی چافیفدایی0146071852154524نان لواش ماشینیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاحیدریان لنگرودینانوایی لواشی0071873569154524نان لواش ماشینیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – کوچه پنجم – پلاک 152 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمشعبان زادهشعبانزاده0466683554154524نان لواش ماشینیکهلستان – روستای لات لیل – کوچه گلستان 6 – خیابان جاده لات لیل – پلاک 102 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحوریهدوستیلواشی دوستی0355141842154524نان لواش ماشینیچاف وچمخاله – خالکیاسر – کوچه شهیدصفرعلی یعقوبی – خیابان (پاپکیاده) – پلاک -16 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنوچهرسلیمیسلیمی0466854444154524نان لواش ماشینیسادات محله نالکیاشر – روستای دیوشل – ندارد – جاده (سادات محله نالکیاشر) – خیابان امام رضا (ع ) – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهحسن پورگیلارکششهروند046686870601342571425154524نان لواش ماشینیاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار امام خمینی(ره) – بن بست ((رضا قربانپور)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبحسن پورحسنعلی دهخوش برکت046695583301342537715154524نان لواش ماشینیلنگرود – موبندان(کاسگرمحله) – کوچه شهیدخوش سرشت[بخارایی نوزدهم] – کوچه ((رضاحسین پور)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرفرحناک طالمینانوایی لواشی فرحناک0146093338154524نان لواش ماشینیکومله – بازار چه – کوچه ((علی اکبر ملک آرا)) – خیابان شهید مدرس – پلاک 175 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنصورنیک پوردیوشلینانوایی لواشی نیک پور0467158935154524نان لواش ماشینیطالش محله – روستای دیوشل – خیابان شهید حمید محمد زاده – خیابان شهید مهدی دوستی – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهمهدیونخوشه046717770001342825499154524نان لواش ماشینیلنگرود – طولازده – کوچه صابرین[مهر هفدهم] – بلوار حافظ – پلاک 618 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادساکت جوی دیوشلینان میلاد046735578501342246049154524نان لواش ماشینیلنگرود – میدان فرمانداری – کوچه شهید عبدالرضا امین – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلخانه زرینخانه زرین046745564701342596276154524نان لواش ماشینیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان هفدهم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادجلیل پورکوملهجلیل پور0466644807154524نان لواش ماشینیکومله – کوی شعبانی – خیابان (شهید رحیم نژاد) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلپور رجبی دریاسرینانوایی پوررجبی0363008641154524نان لواش ماشینیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید سهراب طرقی – کوچه شهید احمدغمگسار – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنرگسنورینوری046746427001342554641154524نان لواش ماشینیکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اشرفاسلامیاسلامی046746622902432343282154524نان لواش ماشینیکومله – بل امام – خیابان سردارجنگل – بلوار امام خمینی(ره) – ساختمان دریا – طبقه همکف
گیلانلنگرودراحلهاسلامیاسلامی046746623002432343282154524نان لواش ماشینیلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید آیت اله سعیدی – خیابان شهید سلطانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیعلوی دریاسریعلوی046754917801342581046154524نان لواش ماشینیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه رسالت – کوچه ولی عصر – پلاک 33 – طبقه همکف

1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *