چتربر محصولی که بدون دخالت دستها چتر را روی سرتان نگه می دارد

چتربر یا نگه دارنده چتر/ چتربر محصولی است که بدون نیاز به استفاده از دست ها چتر را نگه می دارد. این وسیله در حالی که بسیار سبک است اما … ادامه مطلب