مصاحبه نخبگان تایمز با علی مرادی، بنیانگذار، مدیر و مالک تالار لوتوس لنگرود – بخش دوم

تالار لوتوس لنگرود/ علی مرادی، بنیانگذار، مالک و مدیر تالار لوتوس لنگرود (مجتمع پذیرایی و تشریفات لوتوس) و از چهره های موفق و برجسته در حوزه راه اندازی و توسعه … ادامه مطلب

مصاحبه نخبگان تایمز با علی توصیفیان، بنیانگذار و مالک لوازم خانگی توصیفیان

لوازم خانگی توصیفیان لنگرود/ در راستای درج مصاحبه و معرفی چهره ها و برند های برجسته اقتصادی و کسب و کار در کتاب نخبگان اقتصادی ایران؛ مصاحبه اختصاصی با علی … ادامه مطلب

مصاحبه نخبگان تایمز با علی مرادی، بنیانگذار، مدیر و مالک تالار لوتوس – بخش اول

علی مرادی، بنیانگذار، مالک و مدیر مجتمع پذیرایی و تشریفات لوتوس لنگرود و از چهره های موفق و برجسته در حوزه راه اندازی و توسعه کسب و کار است. این … ادامه مطلب

سالن زیبایی گلگونه لنگرود | مصاحبه نخبگان تایمز با سپیده طالبیان، بنیانگذار سالن زیبایی گلگونه

سالن زیبایی گلگونه لنگرود / نخبگان تایمز سپیده طالبیان، بنیانگذار، مالک و مدیر سالن زیبایی گلگونه لنگرود و از چهره های موفق و برجسته در حوزه راه اندازی و توسعه … ادامه مطلب