کتاب نخبگان ورزش ایران

کتاب نخبگان ورزش ایران «همه‌ی شما زیر نظرید، زیر نظر مردمید، مردم شماها را میشناسند؛امّا فقط در میدان ورزش شما را نمی‌شناسند، در خیابان و در محلّ کار و امثال … ادامه مطلب