امیر ناصر کاتوزیان؛ از برجسته ترین حقوقدانان ایران

امیر ناصر کاتوزیان از چهره های برجسته علم حقوق و از نویسندگان و تدوین کنندگان پیش‌نویس اولیهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. اکثر کتاب‌های او از منابع اصلی درسِ حقوق مدنی دانشجویان حقوق بوده … ادامه مطلب