صفرعلی محبی نژاد، عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی آرد لنگرود

صفرعلی محبی نژاد با نام کامل «صفرعلی محبی نژاد لیله کوهی»، در حال حاضر عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی نانوایان لنگرود است. محبی نژاد به واسطه سالها تجربه کاری و … ادامه مطلب