نفرات برتر کنکور انسانی در ده سال اخیر

نفرات برگزیده کنکور انسانی در سالهای اخیر بدین شرح می باشند: امیرمهدی زلفی از ابهر نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 1400 مهدی محمدی تمر از ارومیه … ادامه مطلب