نفرات برتر کنکور زبان در ده سال اخیر

برگزیدگان آزمون سراسری زبان در سالهای اخیر به شرح زیر می باشند: امیرحسین زرندی از خوی نفر اول گروه زبانهای خارجی در کنـکور سراسری سال 1400 کیان بهادری از شمیرانات … ادامه مطلب