نوابـغ و مدال آوران جهـانی کشتـی فرنگی

حمید سوریان مدال طلای المپیک جهانی 2012 لندن و شش مدال طلای جهان در 2005، 2006، 2007، 2009، 2010 و 2014 امید نوروزی مدال طلای المپیک جهانی 2012، مدال طلای … ادامه مطلب