نفرات برتر کنکور ریاضـی در ده سال اخیر

نفرات برگزیده کنکور سراسری در گروه ریاضی و فنی در سالهای اخیر به شرح زیر می باشند:

محمدپیام تائبی از تهران نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 1400

ابوالفضل حاجی محمد حسین کاشی از تهران نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 99

علیرضا سخایی راد از اهواز نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 98

علیرضا شاطری از بابلسر نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 97

صابر دین پژوه از تبریز نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 96

احسان شریفیان از تهران نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 95

پژمان شهبازی دستجرده از اصفهان نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 94

یاسمن سعیدی از تهران نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 93

سجاد صادقی زاده از کرج نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 92

محمد استاد محمدي از كاشان نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 91

ساغر سيد عباس زاده اسفهلا از تهران نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 90

اشکان اسمعیلی از تهران نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 89

معین فلاحتگر از بهشهر نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 88

محمدشایان شعبانی از رفسنجان نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 1400

ایلیا هاشمی راد از تهران نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنکور سراسری سال 99

محمد صادق مجیدی یزدی از تهران نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 98

محمد صادق کشاورزی از تهران نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 97

محمدکاظم فقیه خراسانی از یزد نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 96

امیر محمد فرزانه از شمیرانات نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 95

محمدرسول یزدیان از قم نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 94

نگین یغمایی از تهران نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 93

سید محمد حسین موسوی از قم نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 92

سينا ملكيان از بابل نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 91

سعيد مفيدي استانه از آستانه اشرفیه نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 90

حمیدرضا عباسپور آزاد از تهران نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 89

مسعود بهزادی نسب از شیراز نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 88

محمد اسماعیلی از اراک نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 1400

علی انصاری از مشهد نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 99

دانا افاضلی از تهران نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 98

بهار رادمهر از قم نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال97

علی فاطمی مفرد از تهران نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 96

کوشا جافریان از تهران نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 95

وحید بالازاده مرش از بابلسر نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 94

صدرا صفادوست از تبریز نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 93

سید محمد جواد مبارکه از مبارکه نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 92

الهام احساني مقدم از بابل نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 91

سيده سحر صدري‌زاده از تهران نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 90

فریبرز صالحی از تهران نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 89

وهاب زارعی از مشهد نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 88

پارسا نوروزی نژاد از سبزوار نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 1400

آرمین ثقفیان از اصفهان نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 99

آریا جلالی از لاهیجان نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 98

محمدرضا اسکندری از تهران نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال97

محمدحسن احمدیارندی از تهران نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 96

حسین مقدس از سیرجان نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 95

مهدی لطافتی از شیراز نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 94

شایان نیک کار از اصفهان نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 93

پویان مینایی از ممسنی نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 92

ونداد داودنيا از تهران نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 91

سيد ميلاد موسوي‌فر از کرج نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 90

حمیدرضا احمدی نیا از تهران نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 89

احسان عباسی از اهواز نفر چهارم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 88

امیرمهدی میقانی از اراک نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 1400

سروش شرافت بفروئی از یزد نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 99

علی عباسی از شهرکرد نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 98

روزبه امین تفرشی از تهران نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال97

سعید نعیمی از تهران نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 96

فراز فرح وش از تبریز نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 95

امیر حسینی از شیراز نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 94

امید چهر ه گشا از اصفهان نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 93

هومن واصلی از شیراز نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 92

ميلاد اكرمي از مشهد نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 91

احمدرضا مومني سدئي از اصفهان نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 90

محمد سعید آقا محمد حسین تجریشی از شمیرانات نفر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 89

رامین فروزنده شهرکی از اصفهانن فر پنجم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 88

کسری ملیحی از ساری نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 99

ترانه خسروجردی از مشهد نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 1400

سید ارشان دلیلی از ساری نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 98

سجاد فغفور مغربی از تهران نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال97

محمدامین مطهری نیا از یزد نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 96

امیر علی محمدعلی حسین از تهران نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 95

کیانوش عباسی از شمیرانات نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 94

سپند فرقدانی چهاسوقی از اصفهان نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 93

سید سهراب مدنی از تهران نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 92

آرمان محمدي از قزوين نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 91

شادي شهسواري از سنندج نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 90

رسول شفیع پور چنگایی از تهران نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 89

سجاد موذنی از اصفهان نفر ششم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 88

محمدجواد احمدپور از اصفهان نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 1400

محمد مولوی سرند از فردوس نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 99

پارسا امینی از مشهد نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 98

علی سالار حسینی از بندرعباس نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال97

محمد قیدی نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 96

امیر حسین افشار راد از تهران نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 95

محمد سعید مسیحا از یزد نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 94

مهسا خوش نما از اصفهان نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 93

روژان ربانی از ارومیه نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 92

حسین طالهری از اهواز نفر هفتم (مشترکا) گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 92

بهروز طهماسبي از اهواز نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 91

امير حسين توكلي از تهران نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 90

محمد صالح نیکورو از کرمانشاه نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 89

مهدی گنجی از اصفهان نفر هفتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 88

امیرحسن جعفرآبادی از تهران نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 1400

مهرداد میلانلو از لاهیجان نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 99

فاطمه جعفری از تهران نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 98

امیرحسین استقامت از یزد نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال97

محمدحسین زارعی اردستانی از اصفهان نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 96

محمدامین سالار کیا از تهران نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 95

سینا رنج کشزاده از ارومیه نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 94

میعاد لقایی از بابل نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 93

حسین طالهری از اهواز نفر هشتم (مشترک با نفر هفتم) گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 92

سينا فرجي الموتي از كرج نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 91

دانيال درويش رحيم آبادي از رشت نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 90

علی یکه خانی از بیرجند نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 89

امیرحسین افشاری نژاد از تهران نفر هشتم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 88

ماهان بیهقی از تهران نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 1400

محمد مهدی حیدری نسب از زابل نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 99

مهران منتظر از تفت نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 98

احمد سلیمی از بندرعباس نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال97

اروین آذرمینا نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 96

محمدرضا صالحی از تهران نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 95

کیمیا اسدی جوزانی از تهران نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 94

امیر نوری پور از آمل نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 93

سهند سروری از رشت نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 92

سروش آرايي از اصفهان نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 91

حسين حيدري از اصفهان نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 90

مریم فرحناک غازانی از تبریز نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 89

مهدی جعفرنیای جهرمی از جهرم نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 88

دانیال غریب از مشهد نفر دهم گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 1400

مهدی سعادت بخت از تهران نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 99

محمد مهدی ابوترابی از تهران نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 98

عرفان مظفری وانایی از شهرکرد نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال97

سید حسن موسوی بندرآبادی نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 96

سید علیرضا سمیعی گلیان از شیروان نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 95

مسعود امیری کندبن از تهران نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 94

مهدی بخشی از تبریز نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 93

سید سروش میرجلیلی ازیزد نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 92

اميرمهدي صوفي عنايتي از تهران نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 91

نفيسه قرقچيان از تهران نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 90

آیدین یوسف زاده فرد از تهران نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 89

شهریار آقایی میبدی از تهران نفر دهم  گروه علوم ریاضی و فنی در کنـکور سراسری سال 88

منبع: کتاب نخبگان قرن 15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *