نوابـغ و مدال آوران جهـانی کشتـی آزاد

غلامرضا تختی مدال طلای وزن 87 کیلوگرم در المپیک جهانی 1956 ملبورن، دو مدال نقره در وزن 79 کیلوگرم المپیک جهانی 1952 هلسینکی و وزن 87 کیلوگرم المپیک جهانی 1960 رم، دو مدال طلای جهان در 1959و 1961، مدال نقره جهان در 1951 و مدال نقره جهان 1962

عبداله موحد مدال طلای وزن 70 کیلوگرم در المپیک جهانی 1968 مکزیکوسیتی و پنج مدال طلای جهان در 1965، 1966، 1967، 1969 و 1970

امامعلی حبیبی مدال طلای وزن 67 کیلوگرم در المپیک جهانی 1956 ملبورن و سه مدال طلای جهان در 1959، 1961 و 1962

رسول خادم مدال طلای وزن 90 کیلوگرم در المپیک جهانی 1996 آتلانتا، مدال برنز وزن 82 کیلوگرم در المپیک 1992 بارسلون، دو مدال طلای جهان در 1994 و 1995 و یک مدال نقره جهان در 1998

ابراهیم جوادی پور مدال برنز وزن 48 کیلوگرم در المپیک جهانی 1972 مونیخ و چهار مدال طلای جهان در 1969، 1970، 1971 و 1973

علیرضا دبیر مدال طلای وزن 58 کیلوگرم در المپیک جهانی 2000 سیدنی، یک مدال طلای جهان در 1998 و سه مدال نقره جهان در 1999، 2001 و 2002

حسن یزدانی مدال طلای وزن 74 کیلوگرم در المپیک جهانی 2016 ریو، مدال طلای جهان در 2017، مدال نقره جهان در 2015 و مدال برنز جهان در 2018

منصور مهدی زاده سه مدال طلای جهان در 1961، 1962، 1965 و مدال برنز جهان در 1963

علیرضا حیدری مدال برنز وزن 96 کیلوگرم در المپیک جهانی 2004 آتن، مدال طلای جهان در 1998، سه مدال نقره جهان در 1999، 2002، 2003 و مدال برنز جهان در 1997

محمد ابراهیم سیف پور مدال برنز وزن 52 کیلوگرم در المپیک جهانی 1960 رم، دو مدال طلای جهان در 1961، 1965 و مدال نقره جهان در 1963

منصور برزگر مدال نقره وزن 74 کیلوگرم در المپیک جهانی 1976 مونترال، مدال طلای جهان در 1973 و دو مدال نقره جهان در 1975 و 1977

شمس الدین سید عباسی مدال برنز وزن 63 کیلوگرم در المپیک جهانی 1968 مکزیکوسیتی، مدال طلای جهان در 1970 و دو مدال نقره جهان در 1969 و 1971

عسکری محمدیان دو مدال نقره در وزن های 57 کیلوگرم المپیک جهانی 1988 سئول و 62 کیلوگرم المپیک 1992 بارسلون و مدال نقره جهان در 1989

عباس جدیدی مدال نقره وزن 100 کیلوگرم در المپیک جهانی 1996 آتلانتا، مدال طلای جهان در 1998 و دو مدال برنز جهان در 1995 و 1999

رضا یزدانی دو مدال طلای جهان در 2011 و 2013 و دو مدال برنز جهان در 2006 و 2007

حسن رحیمی مدال برنز وزن 57 کیلوگرم در المپیک جهانی 2016 ریو، مدال طلای جهان در 2013، مدال نقره جهان در 2015 و دو مدال برنز جهان در 2011 و 2014

امیر رضا خادم دو مدال برنز در وزن های 74 کیلوگرم المپیک جهانی 1992 بارسلون و 82 کیلو گرم المپیک 1996 آتلانتا، مدال طلای جهان در 1991 و مدال برنز جهان در 1990

صادق گودرزی مدال نقره وزن 74 کیلوگرم در المپیک جهانی 2012 لندن، دو مدال نقره جهان در 2010 و 2011 و مدال برنز جهان در 2009

محمد علی صنعتکاران مدال برنز وزن 78 کیلوگرم در المپیک جهانی 1964 توکیو، مدال طلای جهان در 1961 و مدال نقره جهان در 1965

مهدی تقوی دو مدال طلای جهان در 2009 و 2011

کمیل قاسمی مدال نقره وزن 125 کیلوگرم المپیک جهانی 2016 ریو، مدال برنز وزن 120 کیلوگرم در المپیک جهانی 2012 لندن و مدال نقره جهان در 2014

مراد محمدی مدال برنز وزن 60 کیلوگرم در المپیک جهانی 2008 پکن، مدال طلای جهان در 2006، دو مدال برنز جهان در 2005 و 2010

مجید ترکان مدال طلای جهان در 1990، مدال نقره جهان در 1985 و مدال برنز جهان در 1989

محمد طلایی مدال طلای جهان در 1997، مدال نقره جهان در 1994 و مدال برنز جهان در 2002

توفیق جهانبخت مدال برنز وزن 67 کیلوگرم در المپیک جهانی 1952 هلسینکی و مدال طلای جهان در 1954

اکبر فلاح مدال طلای جهان در 1993 و مدال نقره جهان در 1995

عباس حاج کناری مدال طلای جهان در 1997 و مدال نقره جهان در 1998

غلامرضا محمدی دو مدال نقره جهان در 1993 و 1995 و دو مدال برنز جهان در 1994 و 1998

محمد مهدی یعقوبی مدال نقره وزن 57 کیلوگرم در المپیک جهانی 1956 ملبورن، و مدال برنز جهان در 1951

علیرضا رضایی مدال نقره وزن 120 کیلوگرم در المپیک جهانی2004 آتن و مدال برنز جهان در 2003

ابوطالب طالبی مدال برنز وزن 57 کیلوگرم در المپیک جهانی 1968 مکزیکوسیتی و سه مدال برنز جهان در 1969، 1967 و 1966

عباس زندی مدال طلای جهان در 1954

محمد علی خجسته پور مدال نقره وزن 52 کیلوگرم المپیک جهانی 1956 ملبورن

محمود ملا قاسمی مدال برنز وزن52 کیلوگرم در المپیک جهانی 1952 هلسینکی و مدال نقره جهان در 1951

ناصر گیوه چی  مدال نقره وزن62 کیلوگرم در المپیک جهانی1952 هلسینکی

نبی سروری مدال طلای جهان در 1957

محسن فرح وشی مدال طلای جهان در 1973

رضا سوخته سرایی دو مدال نقره جهان در 1978 و 1981

علیرضا سلیمانی مدال طلای جهان در 1989

مهدی حاجی زاده مدال طلای جهان در 2002

مسعود مصطفی جوکار مدال نقره وزن 60 کیلوگرم در المپیک جهانی 2004 آتن

عبد اله مجتبوی مدال برنز وزن 73 کیلوگرم در المپیک جهانی 1952 هلسینکی و مدال برنز جهان در 1951

محمد فرهنگ دوست دو مدال نقره جهان در 1970 و 1971

محمد حسن محبی مدال نقره جهان در 1985 و مدال برنز جهان در 1990

فردین معصومی مدال نقره جهان در 2009 و مدال برنز جهان در 2006

احسان لشگری مدال برنز وزن 84 کیلوگرم در المپیک جهانی2012 لندن و مدال برنز جهانی 2013

مسعود اسماعیل پور مدال نقره جهان در 2014 و مدال برنز جهان در 2013

سید احمد محمدی مدال نقره جهان در 2014 و مدال برنز جهان در 2015

حسین ابراهیمیان (ملا قاسمی) مدال نقره جهان در 1957

رمضان خدر مدال نقره جهان در 1974

محمد خادم مدال نقره جهان در 1962

محمد علی فرخیان مدال نقره جهان در 1965

علی اکبر حیدری مدال برنز وزن 52 کیلوگرم در المپیک جهانی 1964 توکیو

محمد علی فردین مدال نقره جهان در 1954

نصراله سلطانی نژاد مدال نقره جهان در 1961

محمد حسین محبی مدال نقره جهان در 1978

امیر توکلیان مدال نقره جهان در 2001

بابک نورزاد مدال نقره جهان در 2001

علی اصغر بذری مدال نقره جهان در 2006

سعید ابراهیمی مدال نقره جهان در 2007

عزت اله اکبری مدال نقره جهان در 2013

ابوالفضل انوری دو مدال برنز جهان در 1966 و 1969

علیرضا کریمی دو مدال برنز در 2015 و 2018

حسین تهامی مدال برنز جهان در 1966

حمید توکل مدال برنز جهان در 1961

محمد رضا نوایی مدال برنز جهان در 1973

محمد بزم آور مدال برنز جهان در 1978

محمد رضایی مدال برنز جهان در 1978

اویس ملاح مدال برنز جهان در 1991

بهروز یاری مدال برنز جهان در 1994

مجید خدایی مدال برنز جهان در 2002

محمد حسین محمدیان مدال برنز جهان در 2014

مصطفی حسین خانی مدال برنز جهان در 2016

پرویز هادی مدال برنز جهان در 2018

منبع: کتاب نخبگان ورزش ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *