نحوه انتخاب صادرکنندگان منتخب

نحوه انتخاب صادرکنندگان منتخب کشور

نحوه انتخاب صادرکنندگان منتخب/

جهت مشاهده صادرکنندگان منتخب کشور در سال 1399 می توانید روی همین عنوان کلیک کنید.

تندیس صادركننده منتخب در حوزه تجارت خارجی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به صادركنندگان فعال كشور اهدا می گردد. طبق ماده 2 آیین نامه تشویق صادركنندگان نمونه موضوع تصویبنامه شماره 4522 /ت 24152 ه مورخ 9/2/1380. و با در نظر گرفتن اصلاحیه 14/5/1391 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی. ؛ صادركننده نمونه به  شخصیت حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود كه دارای شرایط زیر باشد:

الف:  ارزش صادرات كالاهای او دریك دوره مالی. (از آغاز فروردین ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب.) در مقایسه با سایر اشخاص یا شركتهایی كه كالاهای مشابه را صادر می كنند در بالاترین سطح باشد.

ب : صادركننده از حسن شهرت برخوردار بوده. و گزارشی مبنی بر خلف وعده یا عدم ایفای تعهد از جانب وی از خریداران، طرفهای تجاری، گمرك جمهوری اسلامی ایران ، شبكه بانكی، نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور یا سایر منابع موثق دریافت نشده باشد.

 ج: كالاهای صادراتی شخص حقیقی یا حقوقی كه به عنوان صادركننده نمونه انتخاب میشود. (با در نظر گرفتن بسته بندی این كالاها) در مقایسه با رقبا از كیفیت بالاتری برخوردار باشد.

د- شاخصهای نام و نشان تجاری (برند) و فناوری بالا (های تک). به عنوان شاخصهای ویژه در انتخاب صادرکنندگان در کلیه مراتب ملی و استانی.

تبصره 1 – كارگروه (كمیته) موضوع ماده 4 این آیین نامه میتواند شخص حقیقی یا حقوقی را كه كالای جدیدی را صادر كند یا بازار جدیدی را به دست آورد به عنوان صادركننده نمونه انتخاب نماید.

تبصره 2 – كالای جدید كالایی است كه سابقه صدور ندارد. و بازار جدید به بازاری اطلاق میشود كه صدور كالا به آن در سا لهای گذشته سابقه نداشته است.

تبصره 3 – افرادی كه كیفیت كالاها یا خدمات تولیدی آنها-  با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی – به تشخیص كارگروه )كمیته( موضوع ماده 4 این آیین نامه در بالاترین سطح باشد می توانند به عنوان صادركننده نمونه انتخاب شوند.

قابل ذکر است طبق ماده 4 همین آیین نامه و با در نظر گرفتن اصلاحیه 14/5/1391 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی هر ساله كارگروهی با عضویت دفتر تخصصی ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان ملی استاندارد ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرك جمهوری اسلامی ایران، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده تشکل صادراتی ذیربط حسب مورد و به ریاست نماینده سازمان توسعه تجارت ایران تشكیل و نسبت به انتخاب صادركنندگان نمونه و معرفی آنان در روز صادرات  اقدام می نمایند.

منبع: کتاب نخبگان اقتصادی ایران/نحوه انتخاب صادرکنندگان منتخب

نظر برای “نحوه انتخاب صادرکنندگان منتخب کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *