نوابـغ و مدال آوران جهـانی کشتـی فرنگی

 • حمید سوریان مدال طلای المپیک جهانی 2012 لندن و شش مدال طلای جهان در 2005، 2006، 2007، 2009، 2010 و 2014
 • امید نوروزی مدال طلای المپیک جهانی 2012، مدال طلای جهان در 2011 و مدال نقره جهان در 2014
 • قاسم رضایی مدال طلای المپیک جهانی 2012، مدال برنز المپیک جهانی 2016، مدال نقره جهان در 2015 و دو مدال برنز جهان در 2007 و 2014
 • رحیم علی آبادی مدال نقره المپیک جهانی 1972، مدال نقره جهان در 1969 و مدال برنز جهان در 1973
 • سعید عبدولی مدال برنز المپیک جهانی 2016، مدال طلای جهان در 2011 و مدال برنز جهان در 2017
 • حسن رنگرز مدال طلای جهان در 2001 و مدال برنز جهان در 2002
 • امیر علی اکبری مدال طلای جهان در 2010 و مدال برنز جهان در 2009
 • فیروز علی زاده مدال طلای جهان در 1969
 • طالب نعمت پور مدال طلای جهان در 2013
 • محمد پذیرایی مدال برنز المپیک جهانی 1960
 • محمد بنا مدال نقره جهان در 1983
 • رضا سیم خواه مدال نقره جهان در 1991
 • علی اشکانی مدال نقره جهان در 2005
 • سامان طهماسمبی دو مدال برنز جهان در 2006 و 2007
 • حبیب اله اخلاقی دو مدال برنز جهان در 2009 و 2015
 • علیرضا قلیج خانی مدال برنز جهان در 1961
 • ایرج خورشیدفر مدال برنز جهان در 1966
 • مراد علی شیرانی مدال برنز جهان در 1977
 • فرشاد علیزاده مدال برنز جهان در 2009
 • بشیر باباجان زاده مدال برنز جهان در 2011
 • افشین بیابانگرد مدال برنز جهان در 2014
 • یوسف قادریان مدال برنز جهان در 2015
 • محمد علی گرایی مدال برنز جهان در 2017
 • حسین نوری مدال برنز جهان در 2017
 • مهدی علیاری مدال برنز جهان در 2018

منبع: کتاب نخبگان ورزش ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *