لیست اصناف توزیعی لاهیجان

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانلاهیجانرمضانعلیحسین زادهاتو گالري نگين028214823801414224997501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکخ کمربندی جنب چوب فروشی جهاندیده  3310
گیلانلاهیجانرقیهدمانعسل بانو0282147555014100000523232بوتیکخیابان شهید کریمی بازار روز شماره 2  0
گیلانلاهیجانمحمدرضانیک بینجین سیتی02821465480141000523232بوتیکخیابان شهید کریمی روبروی پاساژ رضا  4294
گیلانلاهیجاننیرهباباییمهرآنا028215107801412672201523232بوتیکخیابان ازادگان مولانای 23  0
گیلانلاهیجانطاهرهمحمدیاندخترک02821409380141000523232بوتیکخیابان شهید کریمی بازار شماره 2  0
گیلانلاهیجانناهیدمحمدیبیوتی028214118001414225918523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهشهید بهشتی بین کوچه 6 و 4  0
گیلانلاهیجانرخسارآقایی پور لیموئیآیدین028215890101412220253523232بوتیکانقلاب جنب داروخانه بهزاد  0
گیلانلاهیجانعلیصنعت توفیقیتوفیقی028217501901413233142522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حاجی اباد –  0
گیلانلاهیجانمحسنجهاندیده لاکمه سریسوپرمارکت028217275401413235180522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خ خزر سه راه خزر  0
گیلانلاهیجانعباسمیرزائی مقدم طالمیسوپرمارکت028217343701414222820522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا (ع) گلستان 33  0
گیلانلاهیجانغلام عباسشریفیسپنتا028217142301412237858523232بوتیکانقلاب کوچه برق  0
گیلانلاهیجانفضهدریانوردتبسم028216735101412221871523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهسردار جنگل 10  0
گیلانلاهیجانماناتقی نژاد لاکمه سریمات028216790001412235476523232بوتیکشهید کریمی پاساژ مروارید  0
گیلانلاهیجانعلیداژبختتي تي 2028216991401412232794523232بوتیکخ کشاورزی 16  0
گیلانلاهیجاننجمهیحیی پور رودبنهرضائي0282159467014100522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه سپهرپشت قریه سپهرپشت  0
گیلانلاهیجانسید رامینموسویسوپرماركت028213273001414221678522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان شیخ زاهد جنب پل هوایی  0
گیلانلاهیجانمحمدرضاغریب نواز حسن کیادهغريب نواز026936692501412240723522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف شرقی کاشف شرقی  0
گیلانلاهیجانبهزادخوشرنگ دهبنهسوپر طهران026936457801412229251522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوی زمانی بازارچه  0
گیلانلاهیجانفاطمهمهدی زاده پستکیميلاد026936727501410522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوه بنه کوه بنه  0
گیلانلاهیجانعباسمحمودی نوشریمحمودي024900923201414220666501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبککمربندی کمربندی  0
گیلانلاهیجانجعفرففلاح خوش قلبفلاح024901844701413224078512942عمده فروشی چایشهید فهمیده روبروی اداره راه و ترابری  0
گیلانلاهیجانعباسیاورزادهیاورزاده026359659601410512942عمده فروشی چایخ شهدا کوی یاورزاده  0
گیلانلاهیجانابوالقاسمکریمی پورکریمی0265070633 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبلوار امام رضا (ع)
گیلانلاهیجانمیلادجرکیدهمرکز موبایل02490383512239785523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنپاساژ شهر سبز –  57538
گیلانلاهیجانمیلادقویدل ثابت ششکلپردیس02821682503220001523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخ شهدا پاساژ محمودی  53355
گیلانلاهیجانمرتضیمحمدی 02196559120523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکاشف شرقی  0
گیلانلاهیجانفخرالدینایمانی 00136048380523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخیابان آزادگان –  17321
گیلانلاهیجانمعصومهتوشه جو 02821667760523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنخیابان شهید کریمی بازار شماره 2  102
گیلانلاهیجانمهرنازمحمدپور قانع 02821328382239762523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخ شهدا کوچه نوربخش  0
گیلانلاهیجانحجتگرامی نژاد پنجاه 02693770652237919523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکاشف غربی –  76510
گیلانلاهیجانمهدیجباری آهندانی 02693892023220968523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخیابان امام خمینی(ره) پاساژ خیرخواه  159
گیلانلاهیجانعلیشمسی 02821329462248448523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخیابان فیاض لاهیجی 11  2663
گیلانلاهیجاناکبرپورفلاح کوشالی 02685047640523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکاشف شرقی –  22194
گیلانلاهیجانعلیرضاحجت انصاری 02685939282224385523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنخیابان فیاض لاهیجی –  2170
گیلانلاهیجانعاطفهمیرگل درگاهی 02490356543223873523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکوی امیر شهید –  4258
گیلانلاهیجانسید مهدیامیر شنوا 02686057762231020523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکاشف شرقی سه راه قیام  0
گیلانلاهیجانامینپاریاب لاکمه سری 02686093722236277523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخیابان ایثار –  0
گیلانلاهیجانرضاعلیشایان 02686373762235796523232بوتیکلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز  – پلاک 0 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیمانشیرواغلامی 02687665092232156523232بوتیکخیابان شهید کریمی تکیه بر  563
گیلانلاهیجانشهرامپورافراسیابی 02490393582221396523232بوتیکدکتر حشمت –  9074
گیلانلاهیجاناحمددیوباد 02688178152233577523232بوتیکخ کشاورزی 3  0
گیلانلاهیجانسانازشمسی کسمائی 02490488973233825523232بوتیکخ شهدا –  2101
گیلانلاهیجانمنیژهرضائی دلیجانی 00132809463220509523232بوتیکخ شهدا کوی یاورزاده  31111
گیلانلاهیجانکامراننورمحمدی ذاکله بری 02821611922248372523232بوتیکخیابان شهید کریمی تکیه بر  1400
گیلانلاهیجانحسینصادقی 00134942342234383523233خرده فروشی مقنعه و روسریخ شهید کریمی کوچه برق  6550
گیلانلاهیجانپروانهعلیپور گورندانیپاییز 8002703832260523232بوتیکلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – بن بست ملک زاده – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکرمرسولی املشی 02821640062242310523825خرازیخ سلمان فارسی –  2829
گیلانلاهیجاناحسان الهفکوری 02704623200523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیکوی بوجائیه وحدت 6  0
گیلانلاهیجانزهرامهدی پور اکبر آباد 02705129432230575523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیتربیت معلم –  1857
گیلانلاهیجانسید نوریمهدوی سعیدیگلستان0271662334 523324خرده فروشی مبلمان منزلبلوار امام رضا (ع)
گیلانلاهیجانسیدعیسیسید ابراهیمی شیرجوپشت 02745737863226507522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآزاداگان ـ خیابان فردوسی  0
گیلانلاهیجانحسینعلیاحمدی کوشالشاهی 02746259913235254522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکوی امیر شهید –  18
گیلانلاهیجانغلامرضاآفتاب پور 02490090162233019522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکاشف شرقی –  2055
گیلانلاهیجاناکبرقربانی شالدهی 02746470453227526522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاشیدان مطلق رسالت 6  2/182
گیلانلاهیجانفرهادکاظمی گیلده 02746501103232879522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتمیدان جانبازان –  0
گیلانلاهیجانمحمدرضاکریمی 02746526642242232522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکاشف غربی کوی پردسر  1774
گیلانلاهیجانکریمباقری پور فلاح 00133433000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتطالقانی –  11080
گیلانلاهیجانمحمد باقررضازاده 02746573752241281522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتقریه سوستان شقایق 18  17953
گیلانلاهیجانجوادتوکلی زیگساری 02821573452245170522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکاشف شرقی بازار روز شماره 3  3/56
گیلانلاهیجانعلیمفتاح بکائی 02821568784220627522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتبلوار امام رضا (ع) 7  1/879
گیلانلاهیجانحسنعباس پورنادری 02821675672248562522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکاشف غربی کوی پردسر  1783
گیلانلاهیجانسکینهبحرکاظمی 02821753434223725522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتبلوار امام رضا (ع) 33  5/320
گیلانلاهیجانزهرازحمت کش کوشالی 02746746903225247522315خرده فروشی مرغ و ماکیانخیابان آزادگان –  11503
گیلانلاهیجانرقیهآسمان برین 02196621323234498522315خرده فروشی مرغ و ماکیانخزر 21  3758
گیلانلاهیجانحسنرهنمائی سرشکه 02821317232240982523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیخیابان شهید کریمی کوچه برق  575
گیلانلاهیجانمحمدرضاابوالقاسمی جورشری 028217264602230376523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیخ انقلاب شعربافان  594
گیلانلاهیجانجاویدباقری بیجاربنه 018379247403233003523621خرده فروشی نوشت افزارخ شهدا پاساژ ولیعصر عج  1/310
گیلانلاهیجانمراددوبرادرانگل مریم0277009233001342336477523891گل فروشیخیابان شهداء ـ چهار راه ممتاز
گیلانلاهیجانرضاطاهر پذیز 024904108302239319523344خرده فروشی کابینت و کالاهای تزیینی منزلکشاورزی –  8691
گیلانلاهیجانحجتجودتی گورابی 001348689002248874524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)کاشف غربی –  1336
گیلانلاهیجانمعصومهنیک بخش 028216062602223850523861خرده فروشی مصنوعات گلی و دستی و سفالیبلوار خلیج فارس مجتمع استخر  75
گیلانلاهیجانشهربانوبخشی کتشالی 028218109602773416523621خرده فروشی نوشت افزارخیابان فیاض لاهیجی –  0
گیلانلاهیجانبابکشعبان نژاد گیلا کجانی 024904375400523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیشهداء پاساژ ولیعصر  1/310
گیلانلاهیجانعلیساجدی کنفینیما027874650000523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورخیابان شهداء ـ پاساژ ضمیریان
گیلانلاهیجانربابحسن دوست 027884034602247427523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – شعربافان – کوچه قیام 13 – خیابان قیام – پلاک 0 – طبقه دوم
گیلانلاهیجانحجتنژادفارابی 028214308600523331خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهکاشف غربی –  0
گیلانلاهیجانآمیرکشاورز خالقی 027888854302225164523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیطالقانی –  289
گیلانلاهیجانابوطالببرجی زمیدانی 018377346902239821523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفخیابان فیاض لاهیجی –  10
گیلانلاهیجانابراهیمنیک فرجام 021965212603231608523837خرده فروشی ماهی آکواریوم و ملزومات آکواریوممیدان برق –  1/20
گیلانلاهیجانحسنرضاپور شعیه 021967113102230403523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیکوی شهید مطهری –  0
گیلانلاهیجانجمشیدبقائی مهربن 019715243903227675523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیکوی غریب آباد –  1086
گیلانلاهیجاناسماعیلالیاسی 027916097502249049523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیکاشف شرقی –  4739
گیلانلاهیجانابراهیمنجم صادقی 027916266503228457523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفکوی امیر شهید –  2420
گیلانلاهیجانعبدالعلیکوچکی گل افزایی 027916950702226724523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیخیابان قیام –  1880
گیلانلاهیجانسامانتوانا 024904343002245349523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیسردار جنگل 5  1609
گیلانلاهیجانحمیدعلی نژاد 015422037902235239524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)سردار جنگل 20  4053
گیلانلاهیجانصغریتوصیفیانطراوت0197187384001342246788523891گل فروشیخیابان قیام ـ بین کوچه 7 و 9
گیلانلاهیجانصادقنوروزی 028218747103232919523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیخیابان امام خمینی (ره) کوچه خسروی  39155
گیلانلاهیجانسید حسنفراسمیپالاز موکت0013633192001342235120523512خرده فروشی فرش ماشینیمیدان معلم ـ خیابان کاشف شرقی
گیلانلاهیجاناصغراکبری لاشیدانی 027946638403231694523473خرده فروشی شیشه و آیینهکوی شادهسر شادهسر  00
گیلانلاهیجاننصیرخندان سوستانی 028217790602231537523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیخیابان امام خمینی (ره) پاساژ  شهر سبز  575
گیلانلاهیجانسجادمهدی پور لفوت 028218042202292510523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیبازکیاگوراب کوچه شهید عیسی مهدی پور  904
گیلانلاهیجانفرشتهربیع پور شیخانی مسکن 028214856202223775523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهشهید فهمیده –  1/94
گیلانلاهیجانمحمدیوسفی نژادشاده سری 028214028103224903523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاشیدان مطلق –  0
گیلانلاهیجانصفیهایوبی شبخوسکله 018378358303225241523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیطالقانی –  219
گیلانلاهیجانسید مرتضیرضوی طوسی 027969494703227348523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفخیابان شهید کریمی بازار شماره 2  64
گیلانلاهیجانمحمدعلیاسماعیل نژاداسماعیل نژاد028215331701342237974523344خرده فروشی کابینت و کالاهای تزیینی منزللاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 20 ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 365 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعذراءشهریزادبلور 027973098702221705523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورخیابان ایثار ـ روبروی تاکسی تلفنی پیام
گیلانلاهیجانمیثمدادرس کوچکده 028214050604226505523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفخیابان شهید کریمی بازار روز 2  13
گیلانلاهیجانسیف اله خانقماش پسندقماش پسند0279870701001342233378523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوربازار روز شماره 2
گیلانلاهیجانسید شاهرخمیر اسدی 027987764202232678523323خرده فروشی تخت، کمد، میز و قفسهخیابان فیاض لاهیجی 10  1891
گیلانلاهیجانمژگانیوسف زاده سیاهکلی 028213318802232590523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکاشف شرقی –  0
گیلانلاهیجانعلیفرهی 028213183103234026523512خرده فروشی فرش ماشینیشهداء –  6/216
گیلانلاهیجانسیف الهروشنی 028213395304225298523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیبلوار امام رضا(ع) بعثت  1/537
گیلانلاهیجانریحانهرفیع پرهیزکار 028006744602221998523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیقیام ایثار  9468
گیلانلاهیجانفرزادخسروی دانش 028215802802229125523891گل فروشیمیدان دکتر حشمت –  4879
گیلانلاهیجانمحمدطالب نژاد نوبیجاری 028216835802222942523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیشهرک جانبازان –  19574
گیلانلاهیجانعلیسلیمی سرشکه 024904120000523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادآهندان –  0
گیلانلاهیجانالیاسپورنصیری 024904432903227495523415خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته فلزیبلوار امام رضا (ع) نرسیده به خ خزر  1/807
گیلانلاهیجانجوادخوش تراش سطلسری 028249872400505002خرده فروشی روغن موتورکوی بوجائیه وحدت 23  1274
گیلانلاهیجاناسمعیلقربان پورپهمدانی 028553211403227671523211خرده فروشی پارچه طالقانی روبروی آژانس مقدم  289
گیلانلاهیجانسیده فاطمهکیائی خوشحال 028656537302231003523211خرده فروشی پارچه خیابان شهید کریمی سرای محمد علیخانی  13478
گیلانلاهیجانمحمدرمضانی مژدهی 028692447002294298523413خرده فروشی یراق آلاتقریه بازکیاگوراب –  36207
گیلانلاهیجانشهرامدلشاد سرچشمه 028692536902227269523413خرده فروشی یراق آلاتخ سلمان فارسی –  18676
گیلانلاهیجانرامیناستوار 028692951402236167523413خرده فروشی یراق آلاتمیدان جانبازان –  1671
گیلانلاهیجانمحمودمحمدی عاشورآبادی 028693034002240646523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکوی بوجائیه –  21959
گیلانلاهیجانشهربانوحمزوی 028693246202226858514432عمده فروشی کاشی و سرامیکجمهوری –  1171
گیلانلاهیجانعزیزتوحیدی 028693548302248380523317خرده فروش دستگاه تصفیه آبخیابان فیاض لاهیجی –  84
گیلانلاهیجاناسمعیلخوال 028693828802542129523413خرده فروشی یراق آلاتآهندان –  29318
گیلانلاهیجانمهدیابراهیمی کنفگورابی 028696348703224180523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاخ شهدا 26  0
گیلانلاهیجانمحمد حسینحسنی نیا 028706524402223990523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاکاشف شرقی –  21952
گیلانلاهیجانفریدرمضانی انارستانی 028706680004220773523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانبلوار امام رضا (ع) 24  6/736
گیلانلاهیجانمهدیعباس پور نادری 028783616500523413خرده فروشی یراق آلاتخیابان امام خمینی (ره) –  13
گیلانلاهیجانمحمدزمانی 028799261903231093523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانجمهوری –  1171
گیلانلاهیجانحسینابراهیم زاده 028799495702229641523413خرده فروشی یراق آلاتخیابان قیام –  2399
گیلانلاهیجانامیدحسین پوربیجائیه 028819516300523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاسردار جنگل –  1281
گیلانلاهیجانشهلاسماک محمدی 028852726302226531523720خرده فروشی دستگاه – تجهیزات ولوازم عکاسی و فیلمبرداریمیدان معلم –  18258
گیلانلاهیجانمجیدغلامی بازکیائی 028869595303224954523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – جیرسر – کوچه (سوپر مارکت جواد ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانالهام ساداتحسینی 028872446802236319523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقینیما –  18860
گیلانلاهیجانافسرجلالی بستی 028891447202239669522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پردسر ، کوچه راجی ، کوچه بزرگی ، پلاک 19 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانبهزادخوشرنگ دهبنه 028891605402244766522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سردار جنگل –  2644
گیلانلاهیجانزهرهبابائی سوستانی 028897786202241413522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه سوستان –  0
گیلانلاهیجانسکینهعبدالرحیم پورهروی 028903891203223779522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خ شهدا –  315
گیلانلاهیجانانعامعباسی نصب لفمجانی 029131510003223482522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان گیل –  0
گیلانلاهیجانسید رامینموسوی 028903981104221678522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیخانبر –  7/391
گیلانلاهیجانمحسنکرمانشاهی 028904031302270081522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه سوستان –  3074
گیلانلاهیجانزریرمضانی شکاکم 028929931702235224522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوی بوجائیه –  0
گیلانلاهیجانسیامکعباس پور نادری 028948269502248859522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف غربی کوی پردسر  –
گیلانلاهیجانعلیصنعت توفیقی 029013743602233142522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حاجی آباد –  25/32
گیلانلاهیجانزهراستاری وحید 029019502603232886522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیر شهید –  2428
گیلانلاهیجانصغراصابرهمیشه گی 029025946702240398522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شیشه گران(شهیدبهشتی) – کوچه حشمت 4 [نواب] – خیابان شهید بهشتی
گیلانلاهیجاناحمدیوسفی پوردره جیر 029026991403291341522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان فیاض لاهیجی –  2
گیلانلاهیجانخسرواصغر نژاد بازکیاگوراب 029038590302292586522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب شاه بلوط محله  36140
گیلانلاهیجانمهرانیاسری 029046577903228751522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف غربی –  1808
گیلانلاهیجانیدالهدریا کناری 029047053402235805522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خ انقلاب –  582/2
گیلانلاهیجانزهراصفرپوربازکیائی 029074499102293978522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب –  0
گیلانلاهیجانایرجمیرزائی کوره کابیجاری 029144386503292001522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرنساء –  0
گیلانلاهیجانحسننصیری ساطی 029148435603292078522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)زمیدان –  0
گیلانلاهیجانهاجرصبح زاهدی 029153231700522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خ فردوسی –  12722
گیلانلاهیجانشربتامین لیلی 029155121402225793522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تربیت معلم –  2932
گیلانلاهیجانعلیبنیاد سیگارودی 029155502603229605522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدات برق جنب بیمه ایران  756
گیلانلاهیجانمستانهرمضانی مال بیجار 029190465703222654522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهداء –  216/3
گیلانلاهیجانشعبانعلیرازی شیخانی 029214989604220199522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه شیخانبر –  0
گیلانلاهیجانطاهرهرفاهتی مژدهی 029215857102270708522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تربیت معلم 3  1838
گیلانلاهیجانآرشصدیق سالکده 029219201302249266522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان کشتارگاه –  20506
گیلانلاهیجانسجادثبوتی تاسنده 029219525002244142522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تربیت معلم کوی آزادگان  0
گیلانلاهیجاناصغرشادمهر 029220048102231468522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف شرقی –  674/1
گیلانلاهیجانامیررادپور 029220552504220598522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف غربی –  1809
گیلانلاهیجانسید حسنآقائی نژاد رودبنه 029220998503231413522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان گیل –  1195
گیلانلاهیجانابوالقاسمسعیدی 029227736502233382522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان امام خمینی(ره) جنب بیمارستان 22 ابان  0
گیلانلاهیجاناکرمخطرایه 029231329702223497522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف غربی کوی کاروانسرابر  1375
گیلانلاهیجانعباسمیرزائی مقدم طالمی 029232888704225019522231خرده فروشی فرآورده های لبنیبلوار امام رضا (ع) 33  5/454
گیلانلاهیجانسیدابراهیمسعادت میرقدیم 029249188502221637522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوی بوجائیه سادات محله  0
گیلانلاهیجانعبدالهکاویانی وحید 029249368300522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان گیل جنب پل هوایی  10009
گیلانلاهیجانسیده حکیمهفلاح قوی بازولیالستانی 029249581402573295522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه لیالستان –  0
گیلانلاهیجانمحمدابراهیمی کوه بنه 029262613202220442522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خرمشهر 3  8388
گیلانلاهیجانابوالقاسمشمس معطر 029270522600522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف شرقی –  689
گیلانلاهیجانبهنامفلاح شعبانی 029280487204226738522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه لیالستان –  11400
گیلانلاهیجانرضامباشرامینی 029369471300523424خرده فروشی سیمانلیالمان –  0
گیلانلاهیجانثریاشریف پور پروش 029416567202221922523823خرده فروشی لوازم تزیینی ساختمانسردار جنگل 11  20257
گیلانلاهیجانمحمدرضاربیع پور 029504666602224824523254خرده فروشی کیفخیابان امام خمینی(ره) –  15539
گیلانلاهیجانفریدرحمتی ذوالپرانی 029507578502228410523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکشاورزی –  400
گیلانلاهیجانمرتضینیک پی سراجاری 029508255400523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیبازار روز شماره 2 –  104
گیلانلاهیجانحسنرمضانی نوروز محله 029524502100514414عمده فروشی گچ و مصنوعات گچیکوی شهید مطهری –  0
گیلانلاهیجانثریااصغرزاده اسمعیل گوابر 029539783502240572523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیسردار جنگل بلوار دیلمان  0
گیلانلاهیجانمحمدکریم 029555827902238473523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکاشف غربی کوی گابنه  21682
گیلانلاهیجانمحمدجانی کتشالی 029556962502542107523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکوهبنه –  0
گیلانلاهیجانشاهینجمال امیدی 029631566000503012فروش لوازم تزیینات اتومبیلجمهوری –  1417
گیلانلاهیجانهاجرکامکارفتیده 029632052302249747523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آن22 آبان نبش قیام  2766
گیلانلاهیجانقربانعلیعطابخش صیقلسرائی 029632599003229700503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)خیابان آزادگان –  7
گیلانلاهیجانسیده نسرینسیدنصیری 029636123003227900503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاشیدان مطلق –  184
گیلانلاهیجاننویداسدی راد 029636760503222681503012فروش لوازم تزیینات اتومبیلخیابان امام خمینی(ره) کوچه بروشان  10
گیلانلاهیجانمیثمهادی نژاد 029637012103230799503012فروش لوازم تزیینات اتومبیلجمهوری –  98
گیلانلاهیجانحمیدپاسیار 029643021002294383523823خرده فروشی لوازم تزیینی ساختمانبازکیاگوراب –  0
گیلانلاهیجانعلیرضایوسفی پورشاده سری 029653748003229226514414عمده فروشی گچ و مصنوعات گچیخیابان آزادگان –  12720
گیلانلاهیجانسید محمدمشکواه سیاهکل 029678047103227245503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)جمهوری 9  1116
گیلانلاهیجانفرشتهمحمد دوست پنچاه 029685236404223759503012فروش لوازم تزیینات اتومبیلبلوار امام رضا (ع) 31/2  6/437
گیلانلاهیجانمحمدشکوری 029722476603230588503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)کوی شادهسر –  2/261
گیلانلاهیجانفرشادآقائی پیرکوهی 029726302702244199503015نمایندگی فروش لوازم یدکی ماشینهای سبککوی بوجائیه وحدت 23  1585
گیلانلاهیجانعباسجلال سفری 029728728300503015نمایندگی فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکخیابان امام خمینی(ره) –  11
گیلانلاهیجانمهری الساداتمیربابابئی 029757437903223834512941عمده فروشی دخانیاتخیابان آزادگان –  13314
گیلانلاهیجانغفورجاماسبی 0297577409001342225263522222خرده فروشی برنجکوی شعربافان
گیلانلاهیجانصادقپورحسینی دستکی 029777719403230671522222خرده فروشی برنجمیدان گیل –  935
گیلانلاهیجانمصطفیشعبانزاده قدیم 029778573502238323512941عمده فروشی دخانیاتسردار جنگل 6  91927
گیلانلاهیجانحسینابراهیم زاده 029778674202239691522222خرده فروشی برنجکاشف غربی –  1822
گیلانلاهیجانکیومرثحسین نیای سلیمی 029778774902422164522222خرده فروشی برنجروستای سپهرپشت –  0
گیلانلاهیجانحسینمیرزائی آذرمنکرآبادی 029778854003228281512941عمده فروشی دخانیاتخیابان امام خمینی(ره) کوچه خسروی  4/151
گیلانلاهیجانمنوچهرمیرزائی کتشالی 029779250402294401512941عمده فروشی دخانیاتقریه بازکیاگوراب جنب کلوچه ارغوان  36778
گیلانلاهیجانسیده مرضیهمیرمؤید 029779987703223650512971عمده فروشی مواد و محصولات غذایی بصورت نمایندگی وپخش آنمیدان جمهوری –  26351
گیلانلاهیجانهادیگنجه خسروی 029780233803227741512941عمده فروشی دخانیاتجمهوری –  11252
گیلانلاهیجانعلی اکبرانصاری 029780399303223464522222خرده فروشی برنجخ شهدا –  240/2
گیلانلاهیجانحسینرمضانی دهبنه 029780580002235726512941عمده فروشی دخانیاتخیابان شهید کریمی بازار شماره 2  49
گیلانلاهیجانجوادفیروزی سرشکه 029780892902243372522222خرده فروشی برنجکاشف غربی –  1545
گیلانلاهیجانصغراباغنده 029828203602238916523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیکاشف غربی –  1428
گیلانلاهیجانمحمدرضاکیومرثی 029828862702237537523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیخ انقلاب –  4/637
گیلانلاهیجانآمنهمیربلوکی ثابت 029829841703222380523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیخیابان امام خمینی(ره) –  853/4
گیلانلاهیجانحمیدرضاحبیبی کیاسرائی 029830814302228196523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیخیابان فیاض لاهیجی 6  27
گیلانلاهیجانامیرشریفی 029831476904222348523816خرده فروشی لوازم ورزشیخیابان شهید کریمی تکیه بر  36415
گیلانلاهیجانابراهیمحسین پور ششکل 029836246103223723523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیخ شهدا روبروی مسجد امیرصادق  1
گیلانلاهیجانعلیرضاملکی 029839493400523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیتربیت معلم 2  22311
گیلانلاهیجانزینبیحیی پور 029840264602246279523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیکشاورزی نبش خیابان ایثار  18/91
گیلانلاهیجانمجیدیزدان بخش تندرو 029841186102542352523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیخ شهدا نرسیده به میدان برق  8/273
گیلانلاهیجانبتولفیاض ایزدی 029841477402245357523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیخ شقایق نرسیده به میدان دانشگاه  18527
گیلانلاهیجانرضاپاهکیده 029841837002245242523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیخ شقایق نرسیده به میدان دانشگاه  18122
گیلانلاهیجانسید محمد مهدیروحی پوررازی0298420968001342236895523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیخیابان امام خمینی (ره) ـ روبروی بانک ملت مرکزی
گیلانلاهیجانحیدررامبد 029944962403233214523612خرده فروشی کتاب خ شهدا –  162
گیلانلاهیجانکاظماسماعیل نژاد گوکه 029950780702226111523612خرده فروشی کتاب کاشف شرقی –  1578
گیلانلاهیجانسعیددعائی 029968407403233463523612خرده فروشی کتاب خیابان امام خمینی(ره) پاساژ خیرخواه  155
گیلانلاهیجانمیرمیثمعلوی گلرودباری 030002908102240155522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سردار جنگل 17  20898
گیلانلاهیجاننورسیدهاصغری کمائی 030003178703232842522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلاشیدان مطلق –  1212
گیلانلاهیجانربابهارشادی صفی 030004449002224537522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف غربی –  21554
گیلانلاهیجانکلثومصدر ممتازفامیلی030004909300522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان آزادگان ـ نبش فرعی یکم شمالی
گیلانلاهیجانبهرامامینی پاشاکی 030005136703254451522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالا محله پاشاکی –  0
گیلانلاهیجانکبریحسن علی زاده لرده 030007710602463330522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)یوسف آباد تربیت 12  1024
گیلانلاهیجانحسنشمالی 030016933503221630522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه آزار ستانکی –  0
گیلانلاهیجانطهمورثجهانی دره جیری 030017060200522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای رحیم آباد –  0
گیلانلاهیجانمهرانپیرسحرخیز 030020177902249458523621خرده فروشی نوشت افزارخیابان امام خمینی(ره) ابتدای کوچه امیر مومن  0
گیلانلاهیجانمحمودنصرتی 030025541400512511عمده فروشی خوراک دام و طیورخیابان امام خمینی (ره) –  0
گیلانلاهیجانعلیرهسپارپورحسن کیاده 030031279748222293525501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبازکیاگوراب روبروی بیمارستان  23884
گیلانلاهیجانمحمدتقیمرادنیای شیرجوپشت 030080652902732408522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای بالامحله شیرجوپشت
گیلانلاهیجانحسینبخشی سلیمی 030081182403230052522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حاج سلیم محله –  0
گیلانلاهیجانعطاءاللهحسینی لطفی 030081307300522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حاج سلیم محله –  0
گیلانلاهیجانحسینرسولی بین کلائی 030081383802353485522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای بین کلایه –  0
گیلانلاهیجانحسنفلاح مشفقی 030081452102732424522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امام ده بالا –  0
گیلانلاهیجانصفرشعبان پورگانیه 030081519502732271522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امام ده بالا –  0
گیلانلاهیجانسیداحمدمیرزاده نوشری 030081631902353451522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای نوشر –  0
گیلانلاهیجانسیدمجتبیمیرکریم پور 030081775802353143522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالا رودپشت –  381
گیلانلاهیجانمهدیرجبی شیخعلی کلایه 030082128102483216523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیمهدی آباد شیخعلی کلایه –  0
گیلانلاهیجاناحمدخدمتگذار فشوپشته 030082294505234253523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیروستای فشوپشته –  0
گیلانلاهیجانعباسبان برتینا 030084903402633396522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای سراجار پائین –  0
گیلانلاهیجانرضاسلیمی نوبیجاری 030085094902443128522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ـ خیابان گلستان
گیلانلاهیجاننادرزائررضائی سراجاری 030085375400522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای سراجار پائین –  0
گیلانلاهیجانهوشنگصادقی گلرودباری 030109128703282355522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گلرودبار –  0
گیلانلاهیجانمصطفیخراسانیخراسانی030115137602249862523891گل فروشیخیابان قیام –  18/91
گیلانلاهیجانمرتضیملک زاده 030117945303233316523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیبلوار امام رضا(ع) نبش گلستان 1  18428
گیلانلاهیجانصابرشعبانزاده آهندانی 030119331502243083523891گل فروشیکاشف شرقی روبروی قالی سلیمان  1593
گیلانلاهیجانهژبرانتصاری تطفیکافه گپ030119755902239824552512بستنی فروشیکاشف شرقی میدان معلم  10091
گیلانلاهیجانحامدسوفالچین لنگرودیفروشگاه حامد 2030148332403225087523232بوتیکشهداء –  329
گیلانلاهیجانمکرمشیخانی نژاد فلاح 030168689503220420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)توحید –  2/306
گیلانلاهیجانرویاابراهیمی سوخته کوهی 030169625302243168522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سردار جنگل –  19303
گیلانلاهیجانرجبرحمتیگلستان030173521503226853522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا (ع) خیابان شهید میثم حسینی  3071
گیلانلاهیجانمصطفیمحمدی نخجیرینخجیری030185321802292893503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکبازکیاگوراب سه راهه سیاهکل  1362
گیلانلاهیجانمحمدقشلاقی 030185803700523232بوتیکخیابان امام خمینی (ره) پشت پاساژ خیرخواه  34155
گیلانلاهیجانفاطمهصفرنیای کوشالیشهیدیان030226106703227910522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوی امیر شهید –  2422
گیلانلاهیجانهمتخانه گرهمت030226283902247346522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)یوسف آباد –  11073
گیلانلاهیجانکبریعابد بیجائیهبهزاد030230359002237058522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتبازارجه کوی زمانی روبروی قصابی جنب نانوایی بربری  0
گیلانلاهیجانلطیفعلی نیای دیزبونیخرید ضایعات علی نیا030246342402252119514781عمده فروشی ضایعات  فلزاتدیزبن جنب تراشکاری رضاخواه  0
گیلانلاهیجانحسینصنایع منتقمیایران030250573103235471523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخ شهداء جنب مکتب زینببیه  0
گیلانلاهیجانمریمفیروزی نیادلبورس پیچ و مهره آزادگان030263701202226422523413خرده فروشی یراق آلاتخیابان طالقانی کوچه 3  0
گیلانلاهیجانموسی کاظمخوشیپوشاک تهرونی030263823503233077523232بوتیکخیابان طالقانی طالقانی 11  0
گیلانلاهیجانمهوششریفی زمیدانی 030265195400522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان کاشف شرقی ـ کوی شعربافان
گیلانلاهیجانروح الهرستمی نژاد رودبنهچوب فروشی رستمی030288111800523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 3 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانربیعقاسم پور 030291600800503016نمایندگی فروش لوازم یدکی ماشینهای سنگین و راه سازیکمربندی –  1265
گیلانلاهیجاناکبرقاسم پور کچلامماهان030292151904223600514411عمده فروشی آهن آلاتبلوار امام رضا (ع) نبش گلستان 33  6/372
گیلانلاهیجانشاهینکریمی کوه بنهمیعاد030292400000523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیکوی کوه بنه –  0
گیلانلاهیجاناسمعیلیحیی پور داخلآران سیستم030292712902236685523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنمیدان معلم –  9761
گیلانلاهیجانمحمدرضامقدسی پهمدانی 030361966600522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه بالا محله پهمدان  0
گیلانلاهیجانعلیرضاروحی دهبنهفرزاد030382903400522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ـ روستای سحرخیز
گیلانلاهیجانهادیذکریائی کوملهشرکت کاسپین تجارت گیتی030401471305442121523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیبلوار امام رضا(ع) گلستان 8  0
گیلانلاهیجانمحمدمرتضی پور شمس0304107733042237877522212خرده فروشی انواع شیرینیخیابان کاشف غربی
گیلانلاهیجانلیلاابراهیم پورپهمدان 030423250503230992522212خرده فروشی انواع شیرینیکمربندی روبروی شرکت گاز  2/100
گیلانلاهیجانحافظقلی پور خباز 030425140203220333523881خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد و جشن تولدلاشیدان مطلق –  0
گیلانلاهیجانحسنقاسمی فرید 030425251702235209522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )خیابان امام خمینی(ره) –  377/3
گیلانلاهیجانمصطفیتبرکول 030467791700522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای کلشتاجان
گیلانلاهیجانرضامیرزازاده کوبیجارینوبهار030469580702227123522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوه بیجار –  4202
گیلانلاهیجانگل اندامچراغعلی پور ذاکله برییاس030490094002238336522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 3 – خیابان سردار جنگل – پلاک 394 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهقاسمی پورثابتمهر030581767000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیر شهید –  24317
گیلانلاهیجانمحمدرعنای اخواناخوان030581968403230236522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان گیل –  935
گیلانلاهیجانبهمنعبدالهیپرسپولیس030585524802242276522101خرده فروشی سبزیامیر شهید خ دانش  0
گیلانلاهیجانمولودذاکر جعفریترنج0305859609014101342211759523233خرده فروشی مقنعه و روسریپاساژ شهر سبز جدید
گیلانلاهیجانمهدیصفائی مقدم ضیابری 030605408802220819523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیکشاورزی نبش کوچه 6  18281
گیلانلاهیجانوحیدحقیقی 030605452902235436523232بوتیکخیابان کشاورزی نبش ایثار  18869
گیلانلاهیجانزینبپورعلی رودبنه 030605553600523232بوتیکخیابان آزادگان کوچه بهارستان شرقی  14653
گیلانلاهیجانمسعودرمضانی مال بیجار 030606118103238911523825خرازیخ استقلال –  2509
گیلانلاهیجانعباسفلاح واحد 030614150702292527503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکبازکیاگوراب سه راه سیاهکل  0
گیلانلاهیجانبهمنمحمودی کلده 030619186104352703522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف شرقی بعد از میدان حشمت  
گیلانلاهیجانکوشابنی مهدالبرز030622955602229241523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنکاشف شرقی جنب مدرسه عبدالرزاق  2273
گیلانلاهیجانناهیدمحمدیسنجاقک030628959203222938523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهکشاورزی بین 4و6  18281
گیلانلاهیجانطیبهپورمحمدیآویشن030630116000523232بوتیکخ فردوسی –  87
گیلانلاهیجانموسیزارع خوش چهره 030632272802232497523232بوتیکخیابان امام خمینی(ره) پاساژ آصفی  575
گیلانلاهیجانسجادمحمودی رودپشتی 030633410002232938523232بوتیککشاورزی 18  1055
گیلانلاهیجانرضایاپیر لاکمه سری 030640148903225092523825خرازیطالقانی –  28945
گیلانلاهیجانهادیعباسپور نادریگالری نادری030643083302247494523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیخیابان امام خمینی (ره) روبروی بانک قوامین  61395
گیلانلاهیجانابوطالبساجدی 030661543402234399523233خرده فروشی مقنعه و روسریخیابان شهید کریمی روبروی داروخانه اخوت  1/563
گیلانلاهیجانمعصومهخسرو 030666949203229835523232بوتیکتوحید –  1009
گیلانلاهیجانغفورثابت قدم لاکمه سری 030667021900523817خرده فروشی لباسهای ورزشیخیابان ملت –  10996
گیلانلاهیجانصدیقهغریبی خوشکار 030667302402226325523825خرازیکشاورزی –  3131
گیلانلاهیجانعبدالرضاکریمی پاشاکیکریمی030671813600523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفروستای بالامحله پاشاکی –  0
گیلانلاهیجانطاهرهاحمدی نژاد درگاهباران030684993103230690523211خرده فروشی پارچه میدان برق بعد از تاکسی تلفنی دریا  279/1
گیلانلاهیجانمحمودرهنمائی بازکیائیشهرک030685604302293195522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه بازکیاگوراب 
گیلانلاهیجانزهراافرازکماچالی 030687930102234670523232بوتیککشاورزی جنب پیتزا خورشید  75
گیلانلاهیجانطاهرهملک زاده رودبنه 030691667203233932523232بوتیکطالقانی –  173
گیلانلاهیجانسید محمودکشاورز احسان بخش 030691969303224657523825خرازیخیابان شهداء –  293
گیلانلاهیجاناعظم الساداتحسینیمارال030739435602238078523232بوتیکخیابان شهید کریمی جنب کفش بلا  415/7
گیلانلاهیجانصدیقهحسن پور رودبنه 030739994000523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیرودبنه بلوار دکتر حشمت  0
گیلانلاهیجانحسینعموزاده لاکمه سری 030741330603224263522222خرده فروشی برنجرودبنه بلوار دکتر حشمت  0
گیلانلاهیجانسید ابوالقاسمآقائی نژاد رودبنه 030763667302443487523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکرودبنه بلوار دکتر حشمت  0
گیلانلاهیجانمهدیقدیم پورجلال وند 030764175200523882خرده فروشی لوازم صید وشکاررودبنه روستای حسن بکنده بالا  0
گیلانلاهیجاناسمعیلصفری شرفشاده 030765467104453319522222خرده فروشی برنجرودبنه شرفشاده  0
گیلانلاهیجانعلیرستمی نژاد رودبنه 030765680202443833522222خرده فروشی برنجرودبنه بلوار دکتر حشمت  
گیلانلاهیجانیحییامین رودپشتی 030766043300512511عمده فروشی خوراک دام و طیوررودبنه بالا رودپشت  345
گیلانلاهیجاناسماعیلفلاح دلاور 030766244702353964512511عمده فروشی خوراک دام و طیوررودبنه بالا رودپشت  364
گیلانلاهیجانافشیندرویش نیای 030770464602483265522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودبنه مهدی آباد شیخعلی کلایه  0
گیلانلاهیجانمحمدرضااکبری 030771108202743227522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودبنه ناصرکیاده  826
گیلانلاهیجانعلی اکبراصغرنژاد کیسمیاتوگالری سفیر030773008702294411501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبازکیاگوراب روبروی کلوچه پیمان  0
گیلانلاهیجانایمانرمضانی زمیدان 030774053402252435522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه دیزبن  0
گیلانلاهیجانمهدیمحمدی دموچالی 030785245103232482523621خرده فروشی نوشت افزارخیابان آزادگان نبش فردوسی 7  11038
گیلانلاهیجانسید هادیمیرنژاد کنف گورابیمینژاد030785468103230586523232بوتیکخیابان امام خمینی (ره) پاساژ  شهر سبز  575
گیلانلاهیجانخدیجهجمال امیدی 030821329102442514514412عمده فروشی سیمانرودبنه خیابان امام خمینی(ره)  0
گیلانلاهیجانسکینهشریعت ناصری 030827009002221949523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیرودبنه ناصرکیاده پائین  0
گیلانلاهیجانعبدالهآئین پرست 030827200502443389523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفرودبنه گلستان 2  0
گیلانلاهیجانفریدونصفرپور کنفیصفرپور030830998902442058523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیرودبنه ـ بلوار دکتر حشمت
گیلانلاهیجانرضاشهبازی پاشاکیاسپرت شهبازی030831686602246475503012فروش لوازم تزیینات اتومبیلحاجی اباد نبش کوچه 5  0
گیلانلاهیجانسحرستاره فردستاره030846075100523232بوتیکخیابان کشاورزی کشاورزی 6  1429
گیلانلاهیجانموسیآزمون نیا 030847503602442768523621خرده فروشی نوشت افزاررودبنه خیابان گلستان  0
گیلانلاهیجانسیده فاطمهمیرخوشخوی پهمدانی 030848234500523621خرده فروشی نوشت افزاررودبنه قاضی محله پهمدان  859
گیلانلاهیجاناسمعیلعباسیعباسی030874032202246709514781عمده فروشی ضایعات  فلزاتسادات محله – روستای آهندان – خیابان حافظ – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخدیجهعابد فیاضابریشم030874212000523336خرده فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیک و سفالیمیدان ابریشم –  0
گیلانلاهیجانعباسخیرخواه حسن زاده فومنی 030874916902229042513211عمده فروشی انواع فرش و قالیچهمیدان معلم نبش کوچه 35 کاشف شذقی  65
گیلانلاهیجانصمدرنجبر عاشورآبادی 030875838402236371524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)کوی بوجائیه نبش وحدت 27  21566
گیلانلاهیجانرامینصمدی چوشلیصمدی030924889702220621522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان سردار جنگل بین وحدت 7و 9  0
گیلانلاهیجانزهراپروانتی تی گل030979662303222704523232بوتیکخیابان طالقانی نرسیده به کوچه نهم  10801
گیلانلاهیجانمجیدغلامی بازکیائیمهتاب الکتریک030979820503222027523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان شهداء پیچ قنوعی  5823
گیلانلاهیجانرمضاننوروزی 030980534202229124522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مهرگان کوچه 3  4
گیلانلاهیجانحجتابراهیمی سادات محلهسحر031002347400522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزخیابان فیاض لاهیجی 5  2120
گیلانلاهیجانمهدیهظهیری نژاد 031007833203226503522315خرده فروشی مرغ و ماکیانلاشیدان مطلق –  17413
گیلانلاهیجانحبیبپورعبداله 031008988503223795522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخیابان شهداء –  326
گیلانلاهیجانمهدیکشاورزفتاحی بازکیائی 031009017102293057522315خرده فروشی مرغ و ماکیانقریه بازکیاگوراب –  1352
گیلانلاهیجانرضاکوهستانی محمدیخانه نوکیا031013819602230182523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکشاورزی –  6266
گیلانلاهیجانجوادتوکلی زیگاریتوکلی031014115302245170522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتخیابان قیام 7  12614
گیلانلاهیجانحجتنژاد فارابی 031016037402233521523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفکاشف غربی –  0
گیلانلاهیجانمصطفیعلی مردان نوبیجاری 031017430902238395523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانتربیت معلم –  4452
گیلانلاهیجانپوریاشیخ شعربافان 031020995503229004523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانجمهوری –  8637
گیلانلاهیجانمیلادیحیی پورابزار میلاد031090675304224436523413خرده فروشی یراق آلاتکمربندی –  51923
گیلانلاهیجانبهمندانافر 031102214702236381522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیخیابان شهید کریمی –  3/487
گیلانلاهیجانبتولموسوی 031104438904224034522315خرده فروشی مرغ و ماکیانبلوار امام رضا (ع) نبش گلستان 7  15355
گیلانلاهیجانفرشتهسید شفیعی لنگرودی 031104607902242039522315خرده فروشی مرغ و ماکیانخ خرمشهر –  11716
گیلانلاهیجانسیدمحمودفلاح منتظری 031134955602242364522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان فیاض لاهیجی خیابان فیاض لاهیجی 5  0
گیلانلاهیجانمحمد تقیرجبی کجیدیاحمد031163183304224653522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا(ع) گلستان 7  0
گیلانلاهیجانافسانهکرتولی نژادپوشاک سارا031195567202237862523232بوتیکخیابان شهید کریمی کوچه برق  9/559
گیلانلاهیجاناسمعیلصفرنژاد لاکمه سریقصر آریا031229678002442953522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودبنه خیابان اما حسین (ع)  0
گیلانلاهیجاناصغرقربانی دهشالیقربانی031290330803234539522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فردوسی بین دانش و فرهنگیان  275
گیلانلاهیجانسعیدقوامی لاهیجیسعید031290755202237557522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مهرگان کوچه 6  9581
گیلانلاهیجانحسامیوسف پور سربازیاسپیناس031290945802227255523232بوتیککشاورزی –  4090
گیلانلاهیجانحسنوجدی 031295445303221737523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان شهداء کوچه شهید جوانمرد  29267
گیلانلاهیجانعلیطایفه محمودیرعد031301874000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان انقلاب ـ جنب مجتمع کاوه
گیلانلاهیجانمحمدرضاربانی 031313965602238089523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکاشف غربی –  13382
گیلانلاهیجانسیداحمدمیرراجعی 031333711202228982523851خرده فروشی طلا و جواهراتخیابان شهید کریمی –  2466
گیلانلاهیجانشاهینکریمی کوه بنهمیعاد031345543900523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیکوی کوه بنه –  0
گیلانلاهیجانحمیدآقاجانی 031385804804225822522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا(ع) بعثت  862
گیلانلاهیجانلیلامحمدی حسن کیادهمانی031414138503223209523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان شهداء بعد از تالار نور  5823
گیلانلاهیجانمیثمحیدری نژادشادهسری 031423408100523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکوی شادهسر –  0
گیلانلاهیجانمریمسلگیآرش031425485804223255522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا(ع) گلستان 31  6/285
گیلانلاهیجانهنگامهشفیعی ثابتجوان فردا031426062002234160523232بوتیککشاورزی نبش کوچه 5  10413
گیلانلاهیجانحامدشفاعی درگاهیحامد031439557002233157523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکشاورزی کوچه عظیمیه  5891
گیلانلاهیجانعباسخوش تراش سلمانی نوبیجاری 031485848402231060522315خرده فروشی مرغ و ماکیانمهرگان –  9579
گیلانلاهیجانمختارمرادمندجلالی 031498750903221628522315خرده فروشی مرغ و ماکیانطالقانی 9  26286
گیلانلاهیجانآذرمستور نیاکیشیک پوشان031519221900523232بوتیکخیابان شهید کریمی بازار روز 2  148
گیلانلاهیجانعلیداودیاستخر031519588802241541522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مجتمع تجاری استخر روبروی فلامینگو  0
گیلانلاهیجانسلیمانکریمی 031571723602222232522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف غربی کوی پرده سر  1774
گیلانلاهیجانسمیهمحمددوست درگاه 031571935802244543522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف شرقی 16  0
گیلانلاهیجانجعفرکیومرثیمرغ فروشی بیژن031572263902231311522315خرده فروشی مرغ و ماکیانکاشف شرقی بازار روز شماره 3  72
گیلانلاهیجانمحمدرضااخلاقی سیاهکوچه 031580924900522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)توحید –  2/280
گیلانلاهیجانحسیناسدی گیسل 031587861702245231522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سادات محله بوجائیه  21618
گیلانلاهیجانمعصومهرجب پوردموچالی 031589203803231588522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاشیدان مطلق نبش سجاد 6  2/675
گیلانلاهیجانمسعودحقیقی 0315930749009359865876522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوی شهید مطهری
گیلانلاهیجانجلالکریمی آهندانیکاله031593110802245731522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار دیلمان ـ ابتداء بوجائیه
گیلانلاهیجانراضیهفروزنده گرکرودی 031598415904225269522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا (ع) گلستان 23  6/948
گیلانلاهیجانمحمدرضامحمدپور اکبرآبادمحمدپور031607868000504011فروش موتور سیکلت و موتور گازی و موتور سیکلت برقی و لوازم آنهارودبنه روستای اکبرآباد  526
گیلانلاهیجانمهدیبختیاریمیوه فروشی مهرگان031616130602223060522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتخیابان مهرگان –  9578
گیلانلاهیجانعارفحقانیفروشگاه کامپیوتر لاهیج031661331503233036523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنپاساژ ضمیریان –  0
گیلانلاهیجانحسینرفیعی پورشیرزاد031733129300522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه امام ده بالا  0
گیلانلاهیجانتیموررحمتی کچلامیرحمتی031733208402652188522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه کچلام بالا  0
گیلانلاهیجانفرهادفخاری سالمگل پوش031759066503227396523232بوتیکخ شهداء روبروی بانک سینا  15216
گیلانلاهیجانرقیهنگاری نوبیجاریصادقی031776357002235528522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخیابان شهید کریمی بازار روز 2  0
گیلانلاهیجانجوادفیروزی سرشکهرعد031827085802243372524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)کاشف غربی –  1545
گیلانلاهیجانرقیهحیدری کارسیدانیخاطره031827110902236760523232بوتیککاشف شرقی جنب باشگاه سام  642
گیلانلاهیجانپورانبابائیانشقایق031855949200523232بوتیکخیابان شهید کریمی بازار شماره 2  0
گیلانلاهیجانکورشزنگانه رنجبرزنگانه031864402403222554522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوی امیر شهید –  2431
گیلانلاهیجانمحمدرضاجوادی هنده خالهشمال031920519800512941عمده فروشی دخانیاتسردار جنگل کوچه سوم  0
گیلانلاهیجانمدینهکریمی آهندانیمهلا031928378102542320523232بوتیکآهندان جنب مسجد جامع  0
گیلانلاهیجانمعصومهطوافیپردیس031928705303229843523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیخزر خزر 23  0
گیلانلاهیجاناسمعیلکوچکی دهکاءسروش031928850100523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیتربیت معلم 18  0
گیلانلاهیجانآمنهپاکسرشت کوبیجاریتداعی031981679003223647523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیشهداء –  0
گیلانلاهیجانمحمدداداشی 031993504400523821خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آنخیابان شهید کریمی بازار شماره 2  128
گیلانلاهیجانناهیدهپورباقری نوبریگوکوش0319953915001342242890523334خرده فروشی ظروف و لوازم نقرهمیدان حشمت ـ مجتمع تماشا
گیلانلاهیجانزهراعابد بیجایهشرفی032003538902234422522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیکاشف شرقی ابتدا بازار شماره 3  684
گیلانلاهیجانآرینآقائی 032025574402240666523258خرده فروشی کیف و کفشکشاورزی –  6498
گیلانلاهیجانمحمدرضاپروانک 032036384902242639523821خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آنکشاورزی نبش خیابان ایثار  7234
گیلانلاهیجانفرهمندسلیمانی قصاب محلهالکتریکی فرهمند032058322302573070523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیقریه قصاب محله –  8236
گیلانلاهیجانآذردلاوررفیعی دهکائی 032065184402232250523258خرده فروشی کیف و کفشکشاورزی بالاتر از بهشتی 7  8353
گیلانلاهیجانآرشعابدین پور فرهمند 032096456203228931523258خرده فروشی کیف و کفشخیابان شهداء –  327
گیلانلاهیجانمحمدروستائی توچقازی 032099951600523258خرده فروشی کیف و کفشکشاورزی روبروی بانک صادرات  8588
گیلانلاهیجانزهراتستیمبل کودک نیکی032116207104222545523324خرده فروشی مبلمان منزلبلوار امام رضا(ع) –  1030
گیلانلاهیجانمحسنرحیمیگلچین032116408504223284523324خرده فروشی مبلمان منزلبلوار امام رضا(ع) نبش گلستان 27  2903
گیلانلاهیجانملیحهتقی پورماهان032117139402231129523825خرازیانقلاب –  2/604
گیلانلاهیجانحمیدرضاشاهوییاسمن032117363303234721522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مولانا روبروی مرکز مخابرات 3  21
گیلانلاهیجانعلیجمال امیدیرویال032117633003233902522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیجیره سر نبش کوچه شهید حجام پور  0
گیلانلاهیجانمحمدرضاپورنصیر رودبنهگالری موبایل من032118017702243770523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنخیابان امام خمینی (ره) پاساژ  شهر سبز  575
گیلانلاهیجانحمزهفلاح افراسیابیدانیال032119666602239343523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیسردار جنگل –  1994
گیلانلاهیجانوحیدقربانی بیدرونیوحید032120437803273141514411عمده فروشی آهن آلاتقریه کلشتاجان –  0
گیلانلاهیجانمحمدصادقیماهان032121326904223636514412عمده فروشی سیمانکمربندی بعد از پمپ بنزین نخجیری  2680
گیلانلاهیجانعلیجانسلیمی برمچیگالری مطهره032207776800523825خرازیکوی زمانی کوچه شهید جعفری  4359
گیلانلاهیجانمهدینصرتی پورمشکی مشکی032209039802239919523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیخیابان امام خمینی (ره) پاساژ  شهر سبز  61
گیلانلاهیجانحسنفلاح خوش چهره بازکیائیرنگین کمان032212618703228360523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – جیرسر – کوچه کنارنگ – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیدعرشی تمیجانیرویال سیستم032212652002443010523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنرودبنه بلوار دکتر حشمت  0
گیلانلاهیجانسید اسلاممیرباقریمیرباقری032229847302242812522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف شرقی –  2300
گیلانلاهیجانایمانزاهدی عبقریآهن آلات عبقری032253453204225456523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادکمربندی –  2070
گیلانلاهیجانثریاصفائی زاده کوبیجاریفروشگاه چای محمد032263676702235830522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوخیابان کاشف شرقی ـ کوی شعربافان
گیلانلاهیجانسید محمدفضلی احمدیاحمدی032303080703228056523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیخیابان شهداء پاساژ ولیعصر  –
گیلانلاهیجانجمالعباسی امیرهندهگیلان پلاستیک032315262204220887523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفبلوار امام رضا(ع) کوی کارگران  2984
گیلانلاهیجانفرشتهربیع پور شیخانی مسکنممتاز032320316302223775523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهشهید فهمیده –  1/94
گیلانلاهیجانالههاحمدی بازکیائیشهرام032368277302293508522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب سه راهی سیاهکل  0
گیلانلاهیجانعبدالهصدیقی پاشاکیصدیقی032368626103254149522315خرده فروشی مرغ و ماکیانقریه بالا محله پاشاکی –  –
گیلانلاهیجانشروینحسنی نیافروشگاه دیلمی032476691502244402523442خرده فروشی ژنراتور ترانسفورماتور برقی و موتور آب و موتور برقی و مشعلکاشف شرقی روبروی آژانس مرکزی  22995
گیلانلاهیجانمحمدرضارجبی پورمهبد032477591403222396523232بوتیکخیابان شهید کریمی پاساژ سینا ز 0
گیلانلاهیجانحسیناحمدی پهمدانیاحمدی032492120900522101خرده فروشی سبزیفردوسی –  0
گیلانلاهیجانمحمدعلیآقایی پور فطرتینور032496123303223503523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشهداء –  311
گیلانلاهیجانمریمعباسینانوایان-عباسی032535713500512951عمده فروشی آرد و نشاسته و فرآورده های مرتبط به آنکمربندی بعد از پمپ بنزین نخجیری  1328
گیلانلاهیجانمحمدرضاقنبری دوستمطبوعاتی مهر032535936503227116523621خرده فروشی نوشت افزارمیدان ازادگان روبروی 12 متری ادب  6550
گیلانلاهیجانآرزوصحرائیحاجی ارزونی032588045303231653523211خرده فروشی پارچه خیابان طالقانی –  10
گیلانلاهیجانالیاسمسکین بین کلایهیاس032588693602242037523232بوتیکخیابان شهید کریمی روبروی کوچه لولیتا  3/399
گیلانلاهیجاناحمدحسنعلی پورحسنعلی پور032623532400524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)یوسف آباد –  8706
گیلانلاهیجانمحمدرضابلورچین مقدمپایا032625051702234682522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف غربی جنب بانک صادرات  1987
گیلانلاهیجانمازیاراکبریسیگار032719456802238766512941عمده فروشی دخانیاتلاهیجان ، کوی یاسر ، کوچه هدایت 12 ، خیابان تربیت معلم ، ساختمان سهیل 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادمهدویمهدوی0120110991264801673523625خرده فروشی لوازم کمک آموزشیکرج – جاده قزل حصار بعد از میثم 2 و 8 متری اتحاد پ 0 0 0
گیلانلاهیجانسیمینرهنمائی بازکیائیرهنمائی032777491900522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب قریه ایشکاه  0
گیلانلاهیجانسیدجوادعطرچیانعطرچیان032777592602235727522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف شرقی سرای محمد علیخانی  689
گیلانلاهیجانآرشاکبری گورندانیآرش032780713800523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیمیدان آزادگان –  5746
گیلانلاهیجانعلیرضارستاررستار032839894302245281512941عمده فروشی دخانیاتلاهیجان – فیاض(کاشف شرقی) – خیابان فیاض لاهیجی – بن بست فیاض دوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشیدایمانیبرادران ایمانی032893940402231669523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانخیابان امام خمینی (ره) جنب بانک کشاورزی  11794
گیلانلاهیجاننیماقنبرینیکی032894112902244082523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکاشف غربی بازار پردسی غرفه 6  1478
گیلانلاهیجانمهدیمعانیبهرنگ032896852300522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کمربندی –  1/9
گیلانلاهیجانآقاجانآذرگونطاهره032929166802243554522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیمیدان چهار پادشاه جنب بانک تجارت  2059
گیلانلاهیجانعلیعلی پور پهمدانیگلرخ032969921303227054523232بوتیکخیابان شهداء کوی یاورزاده  11311
گیلانلاهیجانفتح الهفتحی هشترودیسه گل032970041602225357522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شقایق کوی دانشگاه  17967
گیلانلاهیجانسعیدشکری رادسعید033018308903221129503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکخیابان امام خمینی (ره) روبروی کارخانه گلستان  11751
گیلانلاهیجانشهینشعاع حسنی لاشیدانیآوا033018410502229001523232بوتیکخیابان شهید کریمی پاساژ مروارید  17547
گیلانلاهیجانمرضیهسعادت میرقدیمآنیتا033018464503221758523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهخیابان شهداء روبروی بانک سرمایه  141/4
گیلانلاهیجانسمیهمحمدزاده بیجاربنهکلبه033128443802223881523232بوتیکمیدان شهداء مجتمع فرهنگی تجاری شهر سبز واحد 18  575
گیلانلاهیجانمحمد مهدیکوچکی بازکیاییکوچکی033128602000523413خرده فروشی یراق آلاتبازکیاگوراب –  0
گیلانلاهیجانطالبمعصوم پور امیر آبادیمعصوم پور033138667304783677522222خرده فروشی برنجرودبنه امیر آباد  64
گیلانلاهیجانلطیفآلاوهامیر033153139302249555523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیخیابان شهید کریمی 5  81714
گیلانلاهیجانسیرانمجیدینیلوفر آبی033173285102232893523232بوتیکشیشه گران روبروی بهشتی 19  3337
گیلانلاهیجانفرشیدفارسی مقدمفرشید033173342602238710523258خرده فروشی کیف و کفشخیابان امام خمینی (ره) مجتمع تجاری فرهنگی شهر سبز  57561
گیلانلاهیجانعلیصابری علی نودهیمیخک033210369702247043522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان فیاض لاهیجی نبش فیاض 4  2217
گیلانلاهیجانمهدیمحبی رضائیلوازم قنادی محبی033211449402248411523881خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد و جشن تولدخیابان قیام نبش 11  12763
گیلانلاهیجانعلیرضاغریبیغریبی033212227002231923522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کاشف شرقی سرای محمدعلیخانی  689
گیلانلاهیجانالهامیدالهینیاز033298203100522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف شرقی خیابان نیک پی  12290
گیلانلاهیجاناسماعیلرنجبر خوبدهشیخ زاهد033298717404221363522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیخ زاهد روبروی آرامگاه  0
گیلانلاهیجانفاطمهطوافی قصبهمهسا033300448700522212خرده فروشی انواع شیرینیقریه لیالستان نبش فرعی 6  0
گیلانلاهیجانغزالاعزازیخاتون033348578700523825خرازیجاده لنگرود روبروی هتل آبشار  0
گیلانلاهیجانعلیایمانی مالفمجانیمهران033350160800519026نمایندگی فروش ظروف یکبار مصرف و کیسه های پلاستیکی ، اسفنج و اسکاچ و فویل آلومینیملاهیجان – کوی زمانی – کوچه چهاردهم – بلوار دیلمان – طبقه اول – واحد 1
گیلانلاهیجانحسننویدینویدی033359580704220769514781عمده فروشی ضایعات  فلزاتنخجیر کلایه 100 متر بعد از دانشگاه اندیشمند  0
گیلانلاهیجانسید مهدیامیرشنوامانی033378145002228525523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکاشف شرقی روبروی مسجد میر فاطمه  22994
گیلانلاهیجانعلیرزاق مرندیفردا رایانه033378188203224742523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنامیر شهید ابتدای خیابان دانش  13/18
گیلانلاهیجانجان مرادشیخیشیخی033378288902249490522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان ابریشم –  25619
گیلانلاهیجانسید موسیطباطبائینشاط033447646802247271522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نیما بین 18 و 16  5126
گیلانلاهیجانپروینسرخوش ضیابریصدف033447948903227403523232بوتیکتربیت معلم نبش کوچه 12  12258
گیلانلاهیجانعلیمحقق منتظریمیلاد033449202003228248524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)کاشف غربی کوچه امیر مومن  1425
گیلانلاهیجانعلیفلاح تقی پور رودبنه 033533935602443402522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتخیابان دکتر حشمت –  0
گیلانلاهیجانآرمینبابائی بازکیائیمینی مارکت تک ستاره033539478902292137522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه بازکیاگوراب سه راه سیاهکل  
گیلانلاهیجانسید اکبرخسروی دانشکفش شیک پا033561612203229737523258خرده فروشی کیف و کفشمیدان برق ابتدای خیابان طالقانی  44289
گیلانلاهیجانعلیذبیحیتجهیزات آشپزخانه مدرن033561990803231358523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیخیابان آزادگان نرسیده به میدان  12108
گیلانلاهیجانهادیفرهودیستاره شهر033568638003225904523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیخیابان طالقانی روبروی طالقانی 5  287
گیلانلاهیجانعادلهنجفعلی نصبگالری سنجاقک033631643503229551523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهخیابان امام خمینی (ره) پاساژ  شهر سبز  575
گیلانلاهیجانمجیدپوراصغرلباس زیر یاس033632788002236502523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهشیشه گران روبروی مجتمع فنی تهران  24017
گیلانلاهیجانزینبنعیمی بستیایرانمهر033638356402234735523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیخیابان شهید کریمی نبش کوچه توکلی پ 6  837
گیلانلاهیجانسپیدهفرهنگ دوستداروشه033639277900523111خرده فروشی  گیاهان داروییکوی امیر شهید خیابان استقلال  11
گیلانلاهیجانعیسیقانع کنفیپویا033645567302443060522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه خیابان امام خمینی(ره)  0
گیلانلاهیجانزینبچرب قامتسوپر تک033645690500522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه سوستان بالا –  0
گیلانلاهیجانمحمدرضاصادق دقیقیشقایق033646053604227341522212خرده فروشی انواع شیرینیکیلومتر 3 جاده لنگرود جنب فارابی  26467
گیلانلاهیجانرمضانعلیعباسپور نادرینادری033716084902237407512511عمده فروشی خوراک دام و طیورکوی کوه بنه –  0
گیلانلاهیجانمحمدحائریگل سرخ033716243103222817523825خرازیخیابان شهداء نرسیده به میدان ممتاز  213
گیلانلاهیجانرضاآقازادهکفش امین033716422903231636523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیخیابان طالقانی نبش کوچه 7  28771
گیلانلاهیجانمریمحیدرپور سوستانینگین02502455290523232بوتیکخیابان شهید کریمی بازار روز دو  0
گیلانلاهیجانمحمودپیرجوانانماهک02502530802238346523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیخیابان شهید کریمی کوچه همت  0
گیلانلاهیجانمیترامجاوری سماکمجاورتی02504081042293199505002خرده فروشی روغن موتوربازکیاگوراب بعد از بانک صادرات  0
گیلانلاهیجانمهرانوثوقی لاهیجانیکارور02506647702224634523232بوتیکخیابان امام خمینی پاساژ جدید شهر سبز  0
گیلانلاهیجانمجیدراستگوی حقیجواهری راستگو02512172052222690523851خرده فروشی طلا و جواهراتخیابان شهید کریمی روبروی کوچه دوازده  0
گیلانلاهیجانجمشیدحسندوست یوسفدهشاهین02517040864221422501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبلوار امام رضا نبش گلستان سی و یک  0
گیلانلاهیجانزهراشاکر مظلومیشاهین02517106132246895523413خرده فروشی یراق آلاتخیابان امام خمینی خیابان امام خمینی  0
گیلانلاهیجانابراهیمزابلیزابلی02542924460523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان فیاض لاهیجی روبروی مدرسه شهید کشاورز  0
گیلانلاهیجانسیدابراهیمسعادت میرقدیمفروشگاه بهترین025430160601413225968523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنمیدان شهداء پشت پاساژ خیرخواه  0
گیلانلاهیجانسید حسنمولائی سپردانیحسام02570967010523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیبیست و دوم آبان روبروی مخابرات  0
گیلانلاهیجانحسیننبی زاده میشامندانیفردوس02586814690522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کشتارگاه بیست متری حافظ  0
گیلانلاهیجانجلالسجاسی شادهسری 0261414080 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکمربندی ـ نبش مولانای شمالی
گیلانلاهیجانابراهیموارستهپرمد02616004880523232بوتیکخیابان شهداء یکم  0
گیلانلاهیجانحسینفتحی زادهفروشگاه فتحی زاده02616162212234237522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان شهید کریمی سرای محمدعلیخانی  0
گیلانلاهیجانمریمخالق پرست سرشکهبوژنه02630526272246025523232بوتیکخیابان امام خمینی پاساژ جدید شهر سبز  0
گیلانلاهیجانملیحهاحمدی نژاد درگاهموید ناصری02637743642743494523413خرده فروشی یراق آلاترودبنه روستای ناصر کیاده  0
گیلانلاهیجانسید علیرسولی موسویامیرحسین02637946012239736523232بوتیکخیابان شهید کریمی بازار روز شماره دو  0
گیلانلاهیجانحامدقنبری دوست نوبیجاریچرم یاک02658410144224361523258خرده فروشی کیف و کفشبلوار امام رضا نبش بعثت  0
گیلانلاهیجانسید جلالهادی نژاد علویفروشگاه لاستیک علوی02686710340503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)سردار جنگل روبروی کوچه بیست  0
گیلانلاهیجانعباسشمس کهن 0272356885 523621خرده فروشی نوشت افزارکوچه برق ـ
گیلانلاهیجانکاظمفلاح حیدری نژادفلاح02737977332223546523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیسلمان فارسی جنب بنگاه تازه  0
گیلانلاهیجانآرشاکبری گورندانیکالا برق آرش02738086820523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان آزادگان ابتدای خزر  0
گیلانلاهیجانیعقوباسماعیل خواه 02738200890523891گل فروشیاستقلا خیابان استقلال  0
گیلانلاهیجانحسنبهزاد تجن گوکهبهزاد02744127380523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آننبش میدان آزادگان ابتدا خزر  0
گیلانلاهیجانمحمد اسمعیلنیک خوی سلیمیسبحان02747479230522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوی شادهسر خیابان رسالت سی و چهار  0
گیلانلاهیجانعلیرضانوع بختآرمینا02773649063235489523232بوتیکمیدان شهداء روبروی پاساژ ولیعصر  0
گیلانلاهیجانمحمدرضارجب پور دموچالیرجب پور028481020701342442341522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه خیابان امام خمینی  0
گیلانلاهیجانمهدیپورقاسم سوستانیپورقاسم02848466002235202523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاخیابان فیاض لاهیجی چهارده  0
گیلانلاهیجانبهناممفتاح بکائینارون02849504524225318522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا نبش گلستان هفتم  0
گیلانلاهیجانحسینپریان فراتوگالری پریان02850256442294052501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکقریه بازکیاگوراب روبروی تصفیه آب  0
گیلانلاهیجانشهریاراسمعیلینمانو02854905633227166523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیخ جمهوری خیابان جمهوری  0
گیلانلاهیجانمهری الساداتمیرباباییفروشگاه پدر02921416243223834522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان آزادگان میدان آزادگان  0
گیلانلاهیجانحسیناصغرینگین شرق02924339712242053523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیکاشف شرقی میدان معلم  0
گیلانلاهیجانسیدرضانژاد حسینیگل میخک02926495970523825خرازیخیابان امام خمینی پشت پاساژ خیرخواه  0
گیلانلاهیجانمحمدرضاپولادرگهرضا02928788430514433عمده فروشی ورق استیل و حلبیتربیت معلم –  0
گیلانلاهیجانکبرافیروزی نیاولابزار یراق واعظی02928848210523413خرده فروشی یراق آلاتکوی زمانی بلوار دیلمان  0
گیلانلاهیجانامینآقاجانیفروشگاه کامپیوتر متین02932949092243802523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنسردار جنگل –  0
گیلانلاهیجانسیده فاطمهرنودالکتریکی آفتاب02933031872228413523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان قیام بین کوچه 2 و 4  0
گیلانلاهیجاننورالهمیثابخلیج فارس029337691622413333523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیکاشف شرقی سه راه تربیت معلم  0
گیلانلاهیجاناکرمطوفانی امیرهندهابوالفضل02933924592382614522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه روستای حسنعلی ده  0
گیلانلاهیجانعباسچهره پردازچهره02935800170523232بوتیکخیابان شهداء جنب قنادی لاله  0
گیلانلاهیجانزهراشاکر مظلومییراق آلات شاهین02947026450523413خرده فروشی یراق آلاتجمهوری نبش کوچه یکم  0
گیلانلاهیجانعیسیفضلی سوستانیعیسی02947090462238527522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکاشف شرقی روبروی کوچه فضیلت  0
گیلانلاهیجانفاطمهفهیمفهیم02987557212233643523851خرده فروشی طلا و جواهراتخیابان شهید کریمی –  0
گیلانلاهیجانمحمدرضانیک بینجین آسیا03014283232249728523232بوتیکخیابان شهید کریمی کوی تکیه بر  0
گیلانلاهیجانرجبعلیغلامعلی پور بیجاربنهغلامعلی پور03028812260522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان شهداء بیجاربنه بالا  0
گیلانلاهیجانناطقعلائی خانقاهپوشاک تی تن جامه03028850380523232بوتیکخیابان شهداء جنب بانک سرمایه  0
گیلانلاهیجانمهدیفرحمند حبیبیگیلان گستر03029171230523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیخیابان شهید کریمی پاساژ رضا  0
گیلانلاهیجانمریمحیدری شلمانیلیکو03029302932229507522212خرده فروشی انواع شیرینیکاشف شرقی کاشف شرقی  0
گیلانلاهیجانشهرامحاجی میرزا شریفشهر ابزار03049199104220535523413خرده فروشی یراق آلاتشیخانبر –  0
گیلانلاهیجانزهراحسن پور کماچالیآران03050379663228589522212خرده فروشی انواع شیرینیروستای حاج سلیم محله –  0
گیلانلاهیجانزهراصنایع عباسیفروشگاه محصولات رژیمی و دیابتی03075405242237330522212خرده فروشی انواع شیرینیکاشف شرقی جنب خشکشوئی مطلوبی  0
گیلانلاهیجانسید کاظممیرمشتاقیمانتو سرای نو03075521123233118523232بوتیکخیابان شهداء روبروی شهداء 5  0
گیلانلاهیجانروح الهاحمدی نخجیریسنگ آنتیک شرق گیلان030807062901414221213523823خرده فروشی لوازم تزیینی ساختمانبلوار امام رضا گلستان دوم  5
گیلانلاهیجانزهراپوررجبی طالبیظروف یکبار مصرف استاد03116688012241219523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفحکیم فیاض روبروی وانت بار آسیا  0
گیلانلاهیجانفرزادهادی پور کینچاهتهران مدیا03134660204220014523324خرده فروشی مبلمان منزلقریه شیخانبر شیخانبر  0
گیلانلاهیجانفرامرزراسخی اطاقوریراسخی03136534352221454522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان جانبازان –  0
گیلانلاهیجانمجیدپاسیارالکتریکی مجید03311314812294282523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیقریه بازکیاگوراب بازکیاگوراب  0
گیلانلاهیجانطاهرهفرهنگ دوستسبزینه03316438594273520522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف شرقی کوی شعربافان  0
گیلانلاهیجانمطهرعلی پورپویا صنعت03318331072231988523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیمیدان جانبازان روبروی پارک  0
گیلانلاهیجانعیسیرحمانی مهراسپرت عارف03325741273234911503012فروش لوازم تزیینات اتومبیلکوی شادهسر بین 32 و 34  0
گیلانلاهیجانعلیمجتبویفرهنگ03325797112233194523825خرازیمیدان شهداء جنب بانک کشاورزی  0
گیلانلاهیجانامیدشیدیان اکبرامیر03359740510523232بوتیکقیام نبش کوچه 9  0
گیلانلاهیجانعلیطایفه جلالیکفش برتر03366201892238566523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، پردسر ، کوچه فرهود ایمانی ذوق ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرمینکشاورز زیرکنمایشگاه ارسطو03366586050501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکقریه بازکیاگوراب قریه بازکیا گوراب  0
گیلانلاهیجانمحمدمحمدی نخجیرینخجیری03370165323221977503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکانتهای خیابان شهداء نرسیده به میدان گیل  0
گیلانلاهیجانهومنمحقق منتظری3103370290190503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)انتهای خیابان شهداء نرسیده به میدان گیل  0
گیلانلاهیجانرضامسعودی خورسندرضا03377297112238016523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی هفتم – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینقاسم زادهآرمین03377963003221277514432عمده فروشی کاشی و سرامیکجمهوری جنب کوچه 5  0
گیلانلاهیجانسمیهعلی زاده سادیانیخانه ال جی03386552594221513523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیبلوار امام رضا ع روبروی پمپ بنزین  0
گیلانلاهیجانبراتعلیدهقاندالاهو03387070320522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا ع 16 متری شهید حسینی مقدم  0
گیلانلاهیجانرضاداداشیداداشی03387130102232833522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان سردار جنگل نبش کوچه 23  0
گیلانلاهیجانعسکرحکمتی چینجانیسوغات عسکر033874187802573525522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالستان جنب پل هوایی  0
گیلانلاهیجانبهارهکیهانیسوپر مارکت همسایه03389027632242517522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)منظریه نرسیده به میدان سلمان فارسی  0
گیلانلاهیجاناحمدجباریخانه سبز گیلان03391281333223008523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیخیابان شهید کریمی پاساژ رضا  0
گیلانلاهیجانرضامظلوم کچلامیگیلان پلاستیک033928771601422652191523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیرودبنه روستای بالامحله کچلام  0
گیلانلاهیجاناحمدنژاد عبداله شیرجوپشتنژاد عبداله03392909880523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکرودبنه روستای پائین محله امام ده  0
گیلانلاهیجانعلیپوررمضان گابیهپوررمضان03392938023226653522222خرده فروشی برنجرودبنه روستای قاضی محله پهمدان  0
گیلانلاهیجانغفورمنصوری رودبنهمنصوری03392968230522222خرده فروشی برنجرودبنه پاساژ  0
گیلانلاهیجانحسینرحیم نژادکوثر03393856980523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیشقایق 14  0
گیلانلاهیجانمحبوبهتوفیقی نعیمبهار03394170270552512بستنی فروشیحکیم فیاض نرسیده به دبستان کشاورز  0
گیلانلاهیجانسیدرضانیری فلاحپایتخت03396805700523720خرده فروشی دستگاه – تجهیزات ولوازم عکاسی و فیلمبرداریپاساژ خیرخواه ط اول  0
گیلانلاهیجاناکبرصیادنیاجوان03399506752242568522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوی زمانی جنب کوچه ارشادی  0
گیلانلاهیجانحسنقوامی نیکوقوامی03399559350522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتخیابان شهید بهشتی کوچه 8  0
گیلانلاهیجانرقیهاحمدی پور رودپشتیتکچین0339969861 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوی لاشیدان مطلق نبش یاسر 8  
گیلانلاهیجانعلیرفیعی پورخانه نمونه03401077292242932523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانقیام روبروی تاکسی تلفنی هما  0
گیلانلاهیجاناسماعیلعباس زاده رودبنهپیشگامان فناوری03401765483234783523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنملت پاساژ مهرگان  0
گیلانلاهیجانتقیخسروی دانشخسروی دانش03405434213225232512941عمده فروشی دخانیاتخیابان آزادگان روبروی ساختمان هندسی  0
گیلانلاهیجانسجادجنکوکجنکوک03406177602235614523413خرده فروشی یراق آلاتخیابان تربیت معلم نبش کوچه 30  0
گیلانلاهیجانجهانگیررضاپور ششکللاستیک رضا پور03409910253232080503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)خیابان جمهوری میدان جمهوری  0
گیلانلاهیجانفاطمهآکستهآپادانا03409948113222877523233خرده فروشی مقنعه و روسریخیابان شهداء میدان ممتاز  0
گیلانلاهیجانبهنامجمالی مقدمزنبور03410892504222718523258خرده فروشی کیف و کفشسردار جنگل جنب داروخانه  0
گیلانلاهیجانحسیناسلام مسلکفانوس03413950275552982523612خرده فروشی کتاب ملت پاساژ مهرگان  0
گیلانلاهیجاناکبربخشی کتشالیحمید03414056262234513523621خرده فروشی نوشت افزارحکیم فیاض اول فیاض  0
گیلانلاهیجانابراهیممسرور خسرویفروشگاه خسروی034284423503233571523621خرده فروشی نوشت افزارخیابان جمهوری غریب آباد  0
گیلانلاهیجانسیده سمانهباقی پوررز سفید03446604332236341523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهکاشف شرقی کوچه آقا سید حسین  0
گیلانلاهیجانعلیبابائیکالای ساختمانی03664716663222046523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدجوادبرسانبرسان0401619984 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیخیابان کاشف شرقی
گیلانلاهیجاناصغرعلی نژاد شادهسریعلی نژاد0402242613 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورمیدان گیل ـ جنب مسجد
گیلانلاهیجانسمیهعلی پور تخم شلیسندباد0403091738 523825خرازیخیابان کاشف شرقی ـ روبروی بانک تجارت
گیلانلاهیجانناعمعوض پور کیاسراسامان0404723101 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان دانشگاه آزاد ـ زیر ساختمان تامین اجتماعی
گیلانلاهیجانزهراوثوقی عابدینآناهیتا 10423333296 523234خرده فروشی پوشاک زنانهکوچه برق ـ نبش پاساژ سینا
گیلانلاهیجانذبیح الهدادرس کوچکدهملوان0436035211 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا (ع) ـ گلستان 37
گیلانلاهیجانمعصومهمباشر امینیامیرگسترلاهیج0436349584 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه لیالمان
گیلانلاهیجانمتینشعبانی کوه بنهخانه لاک0436439043 523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیخیابان کاشف شرقی ـ نبش خیابان تربیت معلم
گیلانلاهیجانصفرعلیخیرخواهپرسیاوش0436460322 523111خرده فروشی  گیاهان داروییخیابان قیام ـ روبروی دبیرستان مدرس
گیلانلاهیجانبردیاشمس معطرفریور0436615877 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا (ع) ـ نبش گلستان 43
گیلانلاهیجانعبدالعظیمحقیقی بین کلائیحقیقی0436920098 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ـ روستای بین کلایه بالامحله
گیلانلاهیجانمسعودصابریمحمد0437031070 522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزخیابان شهداء ـ خیابان ولیعصر ـ روبروی دبیرستان دخترانه سما
گیلانلاهیجانمسلممرآتی بیجاربسته سریمسلم0437687514 502026باطری فروشیخیابان رسالت ـ نبش کوچه 34
گیلانلاهیجانرضاپیله ور جاویدشهر باران0437699642 523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخیابان حکیم فیاض ـ نبش کوچه 15
گیلانلاهیجاناحمدرشیدی نژادرشیدی0438038024 523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادبلوار دیلمان ـ نبش کوچه وحدت ششم
گیلانلاهیجانحامدهدایتیخانه ما0438188167 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان ، شعربافان ، کوچه سنگ مزار ، کوچه همام ناصح ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاقدیمینیک0438197274 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان چهارپادشاه ـ داخل کاروانسرابر
گیلانلاهیجانمحمد هادینیاکان پاکرایانه گلبرگ0438356793 523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخیابان شهداء ـ پاساژ ولیعصر
گیلانلاهیجاننجفداستانحمزه علی0438584483 523419/2خرده فروشی لوازم فلزی ساختمان ازقبیل :سیم توری ،فرقون، بیل، کلنگ، استامبولی و غیرهابتداء قریه دهسر
گیلانلاهیجانعلیرضامفردی دوستسوپر مفرد0438590245 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان حکیم فیاض ـ انتهای خیابان سبحان
گیلانلاهیجانرجبعلیالهامی نسبالهامی نسب0438792593 523621خرده فروشی نوشت افزارخیابان شهداء ـ کوی یاورزاده
گیلانلاهیجانفرشادعبدی کوه بنهعبدی0438970253 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای کوه بنه ـ روبروی زمین ورزشی
گیلانلاهیجانرقیهرجبی مقدم بازکیائیپری سان0439059695 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ ارژنگ – طبقه اول – واحد 32
گیلانلاهیجانسیده زهرامیربابائی گلرودباریگیل فوم0439083563 523879/4خرده فروشی یونولیتکمربندی ـ نبش آزادگان 
گیلانلاهیجانفردادگنجه خسرویگنجه ای0439099179 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانخیابان کاشف شرقی ـ جنب کوچه بیستم
گیلانلاهیجانحسینعلیقنبری نژادفاطیما0439128351 523258خرده فروشی کیف و کفشمیدان شهداء ـ جنب تعاونی 11
گیلانلاهیجانلیلاچطریمهدی پور0439742459 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان رسالت چهارم ـ نبش کوچه 4/7
گیلانلاهیجانمنوچهرفتحی دخت لاحشریبرنج فروشی0439957078 522222خرده فروشی برنجخیابان طالقانی ـ کوچه نهم
گیلانلاهیجانسیدمعصومحسینی اجدادیمحله0440123823 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای میان محله گلرودبار
گیلانلاهیجانزهراپورشمسائی درگاهیجهان گستر0440169889 523413خرده فروشی یراق آلاتخیابان کاشف غربی ـ جنب سوپرمارکت قانع
گیلانلاهیجانجلیلعسگرینیما0440810507 523222خرده فروشی پوشاک مردانهبازار روز شماره 2 غرفه 3
گیلانلاهیجاننعمتیوسف پور توستانیسوغات سرای یوسف پور0440906008 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازارچه بازکیاگوراب
گیلانلاهیجانموسیشفیعی مطلق پاشاکیموسی0441000456 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پاشاکی ـ بالا محله
گیلانلاهیجانمحمدصادقیچارقد0441132061 523233خرده فروشی مقنعه و روسریکوچه برق ـ پاساژ ارژنگ
گیلانلاهیجانمعصومهبشارتیطاها0441293010 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)یحیی آباد ـ خیابان مسلم
گیلانلاهیجانسیده حاجیهعلیزاده بیجاربنهارزانسرای ارین0441409872 523234خرده فروشی پوشاک زنانهبلوار امام رضا (ع) ـ گلستان 33
گیلانلاهیجانپروینپاس ماجانتهفه0441839703 523111خرده فروشی  گیاهان داروییخیابان کاشف شرقی ـ روبروی بانک ملی
گیلانلاهیجانسلمانفاختهB130442030478 523222خرده فروشی پوشاک مردانهمیدان چای ـ روبروی کارخانه گلستان
گیلانلاهیجانناصرنیک پورسبحان0442019322 523621خرده فروشی نوشت افزارانتهاء خیابان دانش
گیلانلاهیجاناکبررمضان زاده آهندانیاهرم0442010682 523413خرده فروشی یراق آلاتکوی زمانی ـ نبش وحدت هشتم
گیلانلاهیجانطاهرهفلاح تقی پور رودبنهچرم توچال0442069244 523222خرده فروشی پوشاک مردانهپشت پاساژ خیرخواه
گیلانلاهیجانمحمدمهدیسعادتسعادت0442206080 523317خرده فروش دستگاه تصفیه آبخیابان امام خمینی (ره) ـ روبروی بانک صادرات مرکزی
گیلانلاهیجانزینتحسین زاده پیشکلی جانینوین0442232403 512971عمده فروشی مواد و محصولات غذایی بصورت نمایندگی وپخش آندیزبن ـ جنب پایگاه
گیلانلاهیجانمحمودآذرتینادآذرتیناد0442238877 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیرودبنه ـ روستای اکبرآباد
گیلانلاهیجانحامدمحقق زاهدمحقق0442285238 523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیرودبنه ـ روستای شیرچوپست پایین
گیلانلاهیجانرحمتملائی صداپشتهآمارد0442269470 523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان شهداء
گیلانلاهیجانفاطمهابهری خوشدلآرمان0442362966 523612خرده فروشی کتاب پاساژ خیرخواه ـ طبقه اول
گیلانلاهیجانجمالنصیری کوچکدهکاج0442365015 552511آبمیوه فروشیحاشیه استخر
گیلانلاهیجانعلیمحقق منتظریبهار0442417652 522222خرده فروشی برنجخیابان شهید فهمیده ـ روبروی ساختمان ممتاز
گیلانلاهیجانطاهرهصابر مبصرگلابتون0442438455 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوبلوار امام رضا (ع) ـ جنب نوشین
گیلانلاهیجانعبدالرضااعلائیآریانا0442460084 523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیلاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – کوچه بهشتی 6 – خیابان شهید بهشتی – پلاک -171 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسینکریمی توچائیپلاس0442612519 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنخیابان شهید بهشتی ـ کوچه 19
گیلانلاهیجانسیدمهدیقربانیآستین0442633646 523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان خزر ـ نبش کوچه هفتم
گیلانلاهیجانکیوانکاظمی بازکیائیکیوان0442679280 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکبازکیاگوراب ـ سه راه سیاهکل
گیلانلاهیجانمنیرهاموری چافیدوگل0442693907 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهخیابان کاشف ـ میدان انقلاب
گیلانلاهیجانمجیدحسین پور گیلدهکلبه بچه ها0442777487 523258خرده فروشی کیف و کفشمیدان برق ـ جنب آژانس مقدم
گیلانلاهیجانرمضانعلیحسن پور ایشکاءحسن پور0442887615 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودبنه ـ روستای ایشکاء
گیلانلاهیجانسپیدهحسن نژاد صداپشتهحسن نژاد0442888514 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودبنه ـ بلوار دکتر حشمت
گیلانلاهیجاناحمدکیومرثیآرش0442997185 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان فردوسی ـ بین کوچه 6 و 8
گیلانلاهیجانفرحنازنژادقنبرتن تن0443116526 523234خرده فروشی پوشاک زنانهبازار روز شماره 2
گیلانلاهیجانعباسرضاپورامیر0443163967 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفخیابان شهداء ـ نبش کوچه 19
گیلانلاهیجانسیده مرضیهفلاح مرتضی دوست لیالستانیمیلاد0443232515 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا (ع) ـ گلستان 33 کوچه هجرت 3
گیلانلاهیجانمحمدحکیمیصنعت0443268908 523413خرده فروشی یراق آلاتخیابان کاشف غربی ـ جنب دفتر امام جمعه
گیلانلاهیجانآراستهامیر مظفری ثابتامیر مظفری0443298269 523233خرده فروشی مقنعه و روسریکوچه برق 
گیلانلاهیجانمسعودجرنگیدهمسعود0443350518 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان گیل ـ یاسر 20
گیلانلاهیجانحسینمیرزازاده کوه بیجاریتعطیلات0443387261 523234خرده فروشی پوشاک زنانهمیدان گلستان ـ بلوار امام رضا (ع) ـ نبش گلستان 13
گیلانلاهیجانبیژنسروشسروش0443453004 522318خرده فروشی گوشت گوسفندخیابان کاشف شرقی ـ جنب بازار روز شماره 3
گیلانلاهیجانمیثمبابائی نوبیجاریقیام0443491338 522315خرده فروشی مرغ و ماکیانخیابان قیام ـ نبش کوچه پنجم
گیلانلاهیجانآذرآفتاب گردآفتاب0443637786 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان تربیت معلم ـ روبروی کوچه 12
گیلانلاهیجانمحمددادرس گیلاوندانیآپادانا0443735237 523323خرده فروشی تخت، کمد، میز و قفسهکوی حاجی آباد
گیلانلاهیجانحسینعموئی لاحشریعمو حسین0444093444 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتخیابان شهداء ـ نبش کوچه کنارنگ
گیلانلاهیجانهادیرجبعلی شیخعلی کلایههادی0444399942 523413خرده فروشی یراق آلاترودبنه ـ روستای مهدی آباد شیخعلی کلایه
گیلانلاهیجانحسینفخیمی بیجاربنهآسیاگستر0444401387 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانخیابان خرمشهر ـ نبش کوچه 4
گیلانلاهیجانهادیصفریهادی0444505537 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان مهرگان ـ نبش کوچه 4
گیلانلاهیجانزهراحسن دوست اربوکلایهولیعصر0444507227 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفبازار روز شماره 2
گیلانلاهیجانفرامرزیوسفیلنگه به لنگه0444662125 523258خرده فروشی کیف و کفشخیابان کاشف شرقی ـ نرسیده به سه راه قیام
گیلانلاهیجانغلامحسینخلیلی زادهخلیلی زاده0445000688 522222خرده فروشی برنجخیابان امام خمینی ـ کوچه شهید بروشان
گیلانلاهیجاننرگسدرویش زاده فریدنرگس0445601626 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان کاشف شرقی ـ روبروی مسجد الهادی
گیلانلاهیجانعلیصفرینگین خزر0445682906 523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیابان شهید کریمی ـ کوی تکیه بر
گیلانلاهیجانقربانعلیمیرزائی توستانیمیرزائی0445744028 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان انتظام ـ خیابان شهید کشاورز
گیلانلاهیجانعلیجهان بینجهان بین0445770018 522316خرده فروشی ماهیخیابان کاشف شرقی ـ بازار روز شماره 3
گیلانلاهیجانمجیدصیادنیاکیبلوک 240445777616 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان ولی عصر – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرارهنما رودپشتیرهنما0445780888 522222خرده فروشی برنجرودبنه ـ روستای میردریاسر سراجار
گیلانلاهیجانمعصومهفلاح آزادخواه رودبنهیاس سفید0445830863 523234خرده فروشی پوشاک زنانهکوچه برق ـ پاساژ ارژنگ
گیلانلاهیجاناکبرامین محمدیامین0445837264 552512بستنی فروشیبلوار امام رضا (ع) ـ مجتمع تجاری شهرداری
گیلانلاهیجانیاسرجهانگیری لاهکانییاسر0445891366 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لفمجان ـ روبروی ایستگاه مسافربری
گیلانلاهیجانسهیلرفاهیسهیل0445901965 503012فروش لوازم تزیینات اتومبیلخیابان طالقانی ـ نبش کوچه 6
گیلانلاهیجانناهیدمحبی نخجیریبهمنی0445905129 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبلوار امام رضا (ع)
گیلانلاهیجانکامبیزدلجوی کوشالیدلجو0445906568 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبککمربندی ـ مجتمع جهاندیده
گیلانلاهیجانجعفرحسین پور بارکوسرائیحسین پور0445961785 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ـ روستای بارکوسرا
گیلانلاهیجانفاطمهوارسته گابیهبهار0445964590 523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودبنه ـ روستای امامده بالا
گیلانلاهیجانمهدیهکریمی خوشحال پهمدانیمهبانو0445969085 523234خرده فروشی پوشاک زنانهمیدان برق ـ به سمت خیابان طالقانی
گیلانلاهیجانمعصومهارشادی صفیگنجینه آیسان0445982588 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیخیابان سردار جنگل ـ روبروی درمانگاه حکیم زاده
گیلانلاهیجاناسماعیلپورتقی یوسفدهاسماعیل0446132297 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه دیزبن ـ جنب کارخانه برنجکوبی روشندل
گیلانلاهیجانحسینحقانی ذاکله بریحقانی0446264991 523424خرده فروشی سیمانروستای ذاکله بر
گیلانلاهیجانسیدرضامیرگلی امیرکیاسرکاج0446268479 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا (ع) ـ میدان گلستان
گیلانلاهیجانزهرامقصودی جلالیهوشمند0446270429 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لفمجان ـ کلنگران
گیلانلاهیجانصادقمحمدپورشرکت نفت پارس ایرانول0446378823 505002خرده فروشی روغن موتوربازکیاگوراب  ـ خروجی پمپ بنزین
گیلانلاهیجانشهینمتولی کسمائیسرو0446390662 522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )خیابان خرمشهر ـ روبروی کوچه چهارم
گیلانلاهیجاناعظمپیرمرد خداپرست دهبنهخداپرست0446432105 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیرودبنه ـ روستای سحرخیزمحله
گیلانلاهیجانسیدعلیحسینیحسینی0446472561 523413خرده فروشی یراق آلاتمیدان آزادگان ـ جنب چهار راه مولانا
گیلانلاهیجانمریمقاسمیآی هان0446520846 523234خرده فروشی پوشاک زنانهچهار راه شیشه گران
گیلانلاهیجانابراهیمریحانی بازکیاگورابیپخش چای بهاره0446529702 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوبازکیاگوراب ـ سل کول
گیلانلاهیجانراضیهعلی خواه نوشریتک سوار0446777395 504011فروش موتور سیکلت و موتور گازی و موتور سیکلت برقی و لوازم آنهالاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت بیست و ششم ، خیابان رسالت ، طبقه اول
گیلانلاهیجانابراهیمعاشوری کچلامعاشوری0446792372 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان گیل ـ نبش رسالت 10
گیلانلاهیجانمحمدتقیاسمعیل زاده اسدیچشم روشنی اسدی0446848173 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورخیابان شهید کریمی ـ نبش بازار روز شماره 2
گیلانلاهیجانسمیرابیگی شاهگلک0446861568 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهخیابان شهید بهشتی ـ بعد از کوچه یازدهم
گیلانلاهیجانمهدیسپرده سیدانینگین سبز0446882587 522246خرده فروشی زیتونخیابان شهداء ـ جنب بانک ملت
گیلانلاهیجانفاطمهمظفرنژاد شیخانیتک0447075134 523234خرده فروشی پوشاک زنانهشیخانبر ـ بین کوچه 21 و 23
گیلانلاهیجانمحمدعلیفقیه شجاعیشجاعی0447162976 519013عمده فروشی لوازم قنادیخیابان کاشف شرقی ـ نبش کوچه ششم
گیلانلاهیجانعزیزالهاسلام پرستپازل0447164126 523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیابان شهداء ـ روبروی بقعه امیرصادق
گیلانلاهیجانرضاجهانچیآویشن0447296163 523111خرده فروشی  گیاهان داروییخیابان حکیم فیاض ـ نبش کوچه دوم
گیلانلاهیجانمرتضیقربانی پهمدانیگیلان یدک0447323753 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکخیابان رسالت ـ کوچه 42
گیلانلاهیجانمهوشقاسمی محبوب رودپشتیسراجی بهاران0447349816 523841خرده فروشی چرمخیابان شهداء ـ پاساژ ولیعصر
گیلانلاهیجانمحمدرضاغلام پور گابیهساعد0447378611 524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)خیابان کاشف غربی ـ نبش کوچه 11
گیلانلاهیجانفرنوشدوابیبانوان نیلی0447387718 523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیابان شهید بهشتی ـ بین کوچه 14 و 16
گیلانلاهیجانزهرهنواده امینیممتاز0447395269 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان شهداء ـ میدان فیض ـ نبش دبیرستان سماء
گیلانلاهیجانسیده لیلاوزیریپرهیزی0447403422 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانخیابان جمهوری ـ نبش کوچه هفتم
گیلانلاهیجانمحبوبهامانی زاده فینیحیدری0447475919 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوهبنه ـ بالاتر از مسجد
گیلانلاهیجانیاسررضائی تمی جانییاس0447597185 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان جمهوری ـ نبش کوچه یکم
گیلانلاهیجانامینآذربودل مد0447609150 523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیابان شهید بهشتی ـ خیابان ایثار
گیلانلاهیجانفریبرزپرهنرپرهنر0447622437 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاکمربندی ـ بین آزادگان و مولانا
گیلانلاهیجانشایانپرهنرپرهنر0447622977 523413خرده فروشی یراق آلاتکمربندی ـ بین آزادگان و مولانا
گیلانلاهیجانمریمپورتیموریقانع0447623336 523851خرده فروشی طلا و جواهراتخیابان شهید کریمی ـ نرسیده به مسجد جامع
گیلانلاهیجانسیدمصطفیبرسانرسول0447677403 523832خرده  فروشی پرنده های زینتی (قناری و غیره) خیابان جمهوری ـ روبروی مصالح ساختمانی هاشمی
گیلانلاهیجانسیدمحمودخسرو انجم 031582210400522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازار روز شماره 3
گیلانلاهیجانطاهرهخیرجو مالفمجانی 0320627976001342342300523258خرده فروشی کیف و کفشخیابان طالقانی ـ روبروی کوچه پنجم
گیلانلاهیجانسید حسینپورجلالیان کهن 030411406100522212خرده فروشی انواع شیرینیخیابان امام خمینی (ره) ـ روبروی پارک ملی
گیلانلاهیجانسعیداحمدیسعید031334420500523851خرده فروشی طلا و جواهراتخیابان شهید کریمی ـ نبش کوچه 7
گیلانلاهیجانحسنکلابی لاحشری 031591008000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوی کوه بیجار ـ سعدی چهارم
گیلانلاهیجانربابابراهیمی میاندهیسیرتی0383663030 523851خرده فروشی طلا و جواهراتخیابان شهید کریمی ـ روبروی بانک ملت  
گیلانلاهیجانسیده فاطمهاحمدی نژاد علویدانش031624442800522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان مسلم (یحیی آباد) ـ جنب کوچه طهماسبی
گیلانلاهیجانزهرارمضانی مقدم 0269780042 523825خرازیخیابان شهید کریمی ـ بازار روز شماره 2
گیلانلاهیجانپیمانحضوری لاحشریحضوری0408605006 523419خرده فروشی انواع ورق و لوازم کابینتکوی حاجی آباد ـ انصاری 15
گیلانلاهیجانحسنبابائی لشکامترافیک0412907338 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبککوی حاجی آباد ـ انصاری 25
گیلانلاهیجانطاهرهلبکیامیر0406440076 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان تربیت معلم ـ کوی یاسر ـ کوچه هدایت 12
گیلانلاهیجانمحمدسعیدی عموئیسعیدی031497558804228401522318خرده فروشی گوشت گوسفندخیابان سردار جنگل
گیلانلاهیجانسیروسمحمدی نوشریسینا0372049779 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیبلوار امام رضا (ع) ـ گلستان 31  
گیلانلاهیجانطیبهمهدی پور نوشریتینا0372075877 523234خرده فروشی پوشاک زنانهبلوار امام رضا (ع) ـ گلستان 31  
گیلانلاهیجانمحمودصفارنیا 029842636200523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیخیابان کاشف شرقی
گیلانلاهیجانمحسنصفارنیا 031018474700523413خرده فروشی یراق آلاتخیابان انقلاب ـ نبش میدان حکیم فیاض
گیلانلاهیجانمحمدعلیکریم پور شیخانی 0315905874042421464522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیخانبر ـ زیر پل هوایی پ 684
گیلانلاهیجانبمانیمحمدپور حسنعلی دهسوپر فرشتگان0302645328001342423489522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا (ع) ـ گلستان 31/1
گیلانلاهیجانحیدرکاظمی ایشکاء 03022369570013423395575522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان رسالت ـ جنب مهمانپذیر جوادی
گیلانلاهیجانقنبرعلیچراغ پرهیز 030767346000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتروبنه ـ بلوار دکتر حشمت
گیلانلاهیجانسید امیراحمدی حاذقیجمهوری0413953344 504011فروش موتور سیکلت و موتور گازی و موتور سیکلت برقی و لوازم آنهاخیابان جمهوری ـ روبروی کوچه 11
گیلانلاهیجانسیدمحمدمیرواحدیبانوی شرقی0412215511 523258خرده فروشی کیف و کفشکوچه برق ـ پاساژ ارژنگ ط 2
گیلانلاهیجانفریدونزینعلی تاجانیچای جم0412074746 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکیلومتر 3 جاده لنگرود ـ جنب هتل فجر
گیلانلاهیجانحسنتقی پورعدالت0314974365001342230825522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتخیابان کاشف غربی ـ روبروی مسجد الزهرا
گیلانلاهیجانمعینفلاح دوست کچلامیسپنتا0413573984 523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخیابان شهید بهشتی ـ کوچه 19
گیلانلاهیجاناحمدپناهی 0278789761001342222295523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفخیابان شهداء ـ روبروی مسجد
گیلانلاهیجانسید محمدسیدی دهبنهسیدی0303784138009117101957522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ـ روستای دهبنه 
گیلانلاهیجانمحمد حسنمرادی دوست 031038890202238746523851خرده فروشی طلا و جواهراتخیابان شهید کریمی
گیلانلاهیجانسید صغریذاکر نقیبی 031015685100523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانخیابان امام خمینی (ره) 
گیلانلاهیجانمحمدحسنگورابی بازکیائیپویا0414040924 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنمیدان شهداء ـ روبروی قنادی شکوه
گیلانلاهیجانمحمودپورعلیپورعلی031205976702224806523851خرده فروشی طلا و جواهراتخیابان شهید کریمی روبروی مسجد گلشاهی  443
گیلانلاهیجانمحمدرضابابائی ولنیرنگ تو رنگ0447822123 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیاستان گیلان – شهرستان لاهیجان – بخش مرکزی – شهر لاهیجان – تکیه بر – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – ساختمان پاساژ ارژنگ  – طبقه اول
گیلانلاهیجاننعمت الهپیک سرشکهآسان044782223101342424845523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفبلوار امام رضا (ع) ـ گلستان 31
گیلانلاهیجانعذرامامائی همدانیارزانسرا0447858948 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)استان گیلان – شهرستان لاهیجان – بخش مرکزی – شهر لاهیجان – جیرسر – بلوار توحید شرقی – میدان گیل – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدریاضی حسن کیادهمسعود044786405301342234074523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنبخش مرکزی – شهر لاهیجان – شعربافان – خیابان کاشف شرقی – خیابان انقلاب – ساختمان   – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهمایونملاعلی پورلاهیج سرام0447879859 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکشیخانبر ، خیابان ( بطرف روستای قصاب محله ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 525 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودداداش پورلاکمه سریداداش پور044788126001342442079523413خرده فروشی یراق آلاتبخش رودبنه – شهر رودبنه – بازار سر – خیابان گلستان 2 – بلوار حشمت – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصابرپیله ورجاویدسپنتا044791133101342233772523258خرده فروشی کیف و کفشبخش مرکزی – شهر لاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – ساختمان پاساژ شهرسبز  – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسینعلی پورکیف یاس0447911439 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ ارژنگ – طبقه اول – واحد 53
گیلانلاهیجانایرججنتیجنتی044791165501342232493523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفبخش مرکزی – شهر لاهیجان – پردسر – خیابان شهید کریمی – خیابان کاشف غربی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحواءابراهیم نژادپهمدانی4419697145044791334501342344633503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکبخش مرکزی – شهر لاهیجان – شادهسر – کوچه رسالت هفدهم [نسیم] – خیابان رسالت – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمابراهیمی کوه بنهابراهیمی044792403401342210286522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – شهر لاهیجان – خرمشهر – کوچه خرمشهر ششم – خیابان خرمشهر – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمسعیدی مهرورزسعیدی044793224201342337220522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – شهر لاهیجان – جیرسر – بلوار توحید شرقی – میدان گیل – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرامخجسته دیزبنیخجسته044793289001342248897522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – شهر لاهیجان – پردسر – خیابان کیا موسوی – خیابان سردار جنگل – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرحسینقائمیایران کولر044793390601342345806523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیبخش مرکزی – شهر لاهیجان – خمیر کلایه – خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدقبادقدیمی ذاکرچای قدیمی044800307301342341527522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوبخش مرکزی – شهر لاهیجان – غریب آباد – کوچه شهیدحامدی – خیابان امام خمینی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدملائی لاحشریمجید0448010490 523222خرده فروشی پوشاک مردانهبخش مرکزی – شهر لاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – ساختمان پاساژ شهرسبز  – طبقه دوم
گیلانلاهیجانمسعودرمضان پوررودبنهرمضانپور044802072101342345913523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیبخش مرکزی – شهر لاهیجان – جیرسر – کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] – خیابان استقلال – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانربابهاخشیککاج044803756001342213065523621خرده فروشی نوشت افزاربخش مرکزی – شهر لاهیجان – سلمان فارسی – کوچه سلمان فارسی 3(فرعی پنجم) – خیابان سلمان فارسی اصلی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهتوفیقی نعیمعطر ریحون0448061320 512923نمایندگی فروش ترشی جات و ادویه جاتبخش مرکزی – شهر لاهیجان – شیشه گران – کوچه بهشتی 12 – کوچه بهشتی 10 – ساختمان ساختمان آریان 20 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرویارحمت پور دلشادبانوی بهشت0421779383 523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیخیابان کاشف شرقی ـ ابتداء خیابان شقایق
گیلانلاهیجانعیسیاکبرپورگلرودباریاکبرپور044818637201342372386522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – آبادي میان محله گلرودبار – اول میان محله گلرودبار – کوچه ( برنجکوبی ) – خیابان امام خمینی – ساختمان   – پلاک 305 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینکنعانی فشتمیسوپر بهار0448282889 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش رودبنه – آبادي حاج سلیم محله – کوچه صفرعلی سجاسی – خیابان رسالت – ساختمان   – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمداکبری شرفشادهاحمد0448350970 522101خرده فروشی سبزیبخش مرکزی – شهر لاهیجان – لاشیدان مطلق – خیابان رسالت – بن بست رسالت هفتم – ساختمان   – طبقه اول
گیلانلاهیجانصدیقهوارسته بازقلعهبهنام0448351545 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – آبادي لیالستان – خیابان شهید خیرخواه – خیابان شهید فلاح رنجبر – ساختمان   – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضامحمدی نژادکنفگورابیمطبوعاتی فرهنگ044837468601342443284523621خرده فروشی نوشت افزاربخش رودبنه – شهر رودبنه – بازار سر – خیابان بوستان – بلوار حشمت – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنواحدپوردانبرانواحدپور044842095701342225362522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان – فیاض – کوچه فیاض 10( کوشالی 17) – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمسلیمانی قصاب محلهباران044846425301342367977522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیخانبر ـ جنب رستوران ستاره 
گیلانلاهیجانحنانهترابی پاریزیپاریز044846446901342211929523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیابان 22 آبان
گیلانلاهیجانفتح الهرازقی کیسمیپردیس044846479301342232303524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)خیابان کاشف غربی
گیلانلاهیجانایرجطیران سیدانیخانواده044847246101342425782522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکوی امیر شهید
گیلانلاهیجانمحمدرضاعرب نیاگل آرام044847289301342220669523891گل فروشیخیابان تربیت معلم
گیلانلاهیجانحمیداسکندریمونا044855850501342225045523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیابان شهید بهشتی ـ کوچه نهم
گیلانلاهیجانحسنندیم پورفصل فصل044871680101342233990552512بستنی فروشیلاهیجان – خزر – خیابان خزر – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآزیتاپیروزرین044876347701342243625523869/1خرده فروشی صنایع دستیلاهیجان – معلم – خیابان شهید بهشتی – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اکبرحجتی سعیدیسعیدی044892076601342234590523211خرده فروشی پارچه لاهیجان – چهارپادشاه – خیابان کاشف شرقی اصلی – خیابان شهید کریمی – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرجانبحرکاظمینهال044892313901342238573523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – تکیه بر – کوچه شهید کریمی 4 – کوچه تکیه آقا پیر رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانروزیتادروی پورتانیش0448928174 523214خرده فروشی لحاف- بالش-تشک و پشتیلاهیجان – پردسر – کوچه امیرالمومنین – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدیزدانی بجاربنهیزدانی044910877401342243830523211خرده فروشی پارچه لاهیجان – شیشه گران – کوچه شهید بهشتی 9 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضافلاح خوش قلبپاسارگاد044917489601342425362523324خرده فروشی مبلمان منزللاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 6 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهروزپیک موسویبهداد044918570201342231608522222خرده فروشی برنجلاهیجان – پردسر – خیابان شهید کریمی – خیابان کاشف غربی –   – پلاک   – طبقه   – واحد  
گیلانلاهیجانحبیب الهبخشی پورصداپشتهدنیای نور044925679501342335212523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – جیرسر – کوچه کنارنگ – خیابان شهدا – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمرتضینوری حصارایران تک0449256912 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – اردوبازار – کوچه میرشمس الدین [ شهدا2] – خیابان شهدا – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانسیدمهدیمیرفلاح نصیرینصیری044933502501342343955523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان – جیرسر – کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] – خیابان استقلال – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمحمدفهامیچرم رابو0449344564 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی یازدهم – خیابان طالقانی – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانیوسففلاح طلب سیاهگورابیافق0449345247 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمصطفیبابائیالمپیک044934781001342343339523817خرده فروشی لباسهای ورزشیلاهیجان – جیرسر – خیابان بهارستان [ فردوسی 4 ] – خیابان فردوسی – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمحمدداداش پورلاکمه سریهمشهری044952175701342333873522319خرده فروشی گوشت گاولاهیجان ، امیرشهید ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان استقلال ، پلاک -103 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحدبردنوشعادل044952254801342342110523454خرده فروشی انواع ایرانیت و لوله های ایرانیتی و پوشش سقف سولهلاهیجان ، غریب آباد ، خیابان جمهوری اسلامی ، کوچه جمهوری سیزدهم ، طبقه پ
گیلانلاهیجاننگیننیک نژادحبیبیزرگیس044961815701342244666523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیلاهیجان ، انقلاب ، کوچه برق اصلی ، خیابان انقلاب ، ساختمان کاوه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسید علینقیمیرحیدریحیدری0449644912 523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان امام خمینی (ره) ـ پاساژ آصفی
گیلانلاهیجانامیرمحمودهدایت پژوهامیر045023217301342420010501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه لاله شماره 3 ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضامخصوص بازکیائیایرانیان045047656801342294470514731فروشندگی ضایعات و باطله انواع کاغذ و مقوابازکیاگوراب ، کوچه امیر شهید یکم ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 3,912 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدطواف زاده قنبریکرمان موتور045057599801342221969501013نمایندگی فروش خودروهای سبک و سنگین داخلی و خارجیلاهیجان ، نیما ، کوچه نیما4 ، خیابان نیما ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانلاهیجانفردینابراهیمیخانه و آشپزخانه045058255101342234828523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان ، سردار جنگل ، کوچه سردارجنگل چهارم ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -523 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحبیباصغرپورنخجیریحبیب0450584781 552512بستنی فروشیلاهیجان ، استخر ، بلوار امام رضا ، بن بست ( اول) ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینابراهیمی گلرودباریامین045073364601342372261522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میان محله گلرودبار ، اول میان محله گلرودبار ، خیابان برزالم ، خیابان امام خمینی ، پلاک 311 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبراداندرپوشاک بچه045085869801342338836523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] ، خیابان شهدا ، پلاک -281 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهاحمدزاده کماچالیمینو0450871769 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت بیست و ششم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجتآهکی لاکهآهکی0450890234 523424خرده فروشی سیمانلاهیجان ، خمیر کلایه ، خیابان امام خمینی ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه اول
گیلانلاهیجانعالیهمهدوی سعیدیدیبا0451127426 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه مهدوی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمنجفی چالکیاسریآروین0451175334 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان ، شعربافان ، خیابان قیام ، بن بست قیام 7 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسننایبیکتان بافته0451309978 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلیالستان ، خیابان ( بطرف دیزبن ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 351 ، طبقه دوم
گیلانلاهیجانحامدگنجه خسرویپارسیان0451385998 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جمهوری نبش جمهوری 7  0
گیلانلاهیجانابوالقاسمفیاض ایزدیفیاض0277022295 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، جیرسر ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنبزرگ لفمجانیحسن بزرگ045146084801342376057522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازارسرلفمجان ، بازار لفمجان ، روبروی پست بانک ، پلاک 37 ، طبقه  
گیلانلاهیجانعطاءالهپیشیارعمو عطا045154242301342212302522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (اصلی حاجی آباد) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراعلیدوست درگاهامیر0451757258 522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیلاهیجان – آزادگان – کوچه فردوسی دهم  – خیابان آزادگان شمالی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمرضازاده صنعتیکوهستان0451764900 522318خرده فروشی گوشت گوسفندلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه شهید کریمی 4 ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشمیمپورخوش سعادتچیاکو045177861001342345274523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلاهیجان ، جیرسر ، کوچه کنارنگ ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضافلاح آبرومندفروشگاه رضا0316316969 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه شبنم2 ، کوچه شبنم1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسیمحسن پورکینچاهصدرا0451834446 552512بستنی فروشیخیابان امام خمینی (ره) میدان شهداء  0
گیلانلاهیجانحمیدرضاسودمندسودمند0310180719 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه (( شهید حدادی )) ، کوچه کاشف شرقی سی و یکم ، پلاک -41 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانساسانقنبری مطلق پاشاکیبرادران قنبری045183613601342384030522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالاپاشاکی ، خیابان شهیدبرادران بخشی پور ، خیابان امام خمینی  ، پلاک 299 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیماءکریمی آهندانیشعبان زاده045186155101342239395523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیلاهیجان ، سلمان فارسی ، کوچه سلمان فارسی 3 ، خیابان سلمان فارسی اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسطوسی مجردشیخ الرئیس045188278601342338607523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه ((باران )) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضارجب پوردموچالیرجب پور0303280733 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ، بازار سر ، کوچه (عاشورپور) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهایلبگی طاهرتکیه بر0451900729 523825خرازیخیابان شهید کریمی تکیه بر  489
گیلانلاهیجانحمزهتاش پوراکبرآبادتاش پور045194982501342460045522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغاکبرآباد ، خیابان ( بطرف شالیزار ) ، خیابان علی سرمست ، پلاک 117 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعینمهدی دوست رودبنهمادر045202372101342442308523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی دوم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیروسحسین نژاددفتر چوب شرق گیلان045204217701342423063523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه یکم ، بلوار توحید شرقی ، ساختمان آفتاب شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدفلاح راسخمجید0452122386 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیزبن ، خیابان ( بطرف روستای تالش محله ) ، بلوار امام رضا( جاده دیزبن ) ، پلاک 529 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرضیهصابرهمیشگیمهر بانو0452166231 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهخیابان آزادگان روبروی آزادگان 1/2  2/20
گیلانلاهیجانهادیاطاعت گرلاکمه سریاطاعت گر045217857501342427334501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه لاله شماره 3 ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننعمتمنتهای درگاهنمونه045219322801342424034522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه لاله 4 ، کوچه گلستان هفتم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینسعیدی عموئیقصابی سعیدی0452224954 522319خرده فروشی گوشت گاولاهیجان ، سردار جنگل ، کوچه سردارجنگل چهارم ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیناقاسمی جسیدانیاردلان0452250512 523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیابان شهید بهشتی ـ کوچه یکم
گیلانلاهیجانمحمدصفریچای اکسیر045225062001342244479522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، فیاض ، خیابان فیاض لاهیجی ، کوچه بختیاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسینرشیدی نژاداریال0311452077 523851خرده فروشی طلا و جواهراتخیابان شهید کریمی –  82711
گیلانلاهیجانمکرمقوامی پورسرشکهایلیا0452448896 523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیمیدان سلمان فارسی ـ خیابان منظریه
گیلانلاهیجانمسعودمحمدنژادپهمدانیسامیار0303291638 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پهمدان ، خیابان شهید عیسی قربان دوست ، خیابان شهدا ، پلاک 723 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالفضلحاج پورمعراج0452854354 522212خرده فروشی انواع شیرینیبازکیاگوراب ، کوچه ( فرعی دوم ) ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 2,494 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهاسماعیلی شاهیجانمصطفی مهیار0452902855 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، کوچه ( شهید حسین زاده ) ، خیابان ( شهید شاهپور باقری ) ، پلاک 2,630 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاحاتمی داخلیداخل0452933988 522319خرده فروشی گوشت گاورودبنه ، میان محله رودبنه ، کوچه شهید ذکریاپور ، خیابان مطهری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیهوشیارهوشیار0277951909 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضواناسمعیل نژادرنجکشآرا گل کادو0277050740 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه آقا سید حسین ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک -99 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهروزدلیلی کاجاندلیلی0276445902 523612خرده فروشی کتاب کشاورزی –  1163
گیلانلاهیجانحسینجنابی حق پرستشفق0453223411 523612خرده فروشی کتاب لاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه بهشتی 6 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجهانبخشپوربابائی رودبنهپوربابائی0303271842 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ، بازار سر ، خیابان گلستان 1 ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانتیمورتقی زاده توستانیچهار فصل0453224418 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه طایفه ، کوچه محمودی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحدثهبامدادناردین045334890401342211591523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه اول ، واحد 216
گیلانلاهیجانمسلماسمعیل زادآهندانیبرق تاپس0289112854 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، پردسر ، خیابان سردار جنگل ، کوچه سردارجنگل 21 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرابزرگ پور کرباسدهیحشمت و پسران0413554871 523258خرده فروشی کیف و کفشکوچه برق ـ پاساژ ارژنگ
گیلانلاهیجانمهدیرضاپورشیعهلاستیک مهدی0297267487 503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه دارابی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدصداقت پناهنیکو تن پوش045360128801342225117523224خرده فروشی پوشاک زیر مردانهلاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه مطهری 5 [ فلاح ] ، کوچه بهشتی 6 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیبابائی شکریفروشگاه بابائی045360442601342222167523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 16 ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 379 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحاتمجمشیدی عینیجمشیدی0453607447 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، برق ، کوچه شاهانی ، کوچه برق اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدصادقمیرحیدریعطاری شیخ045371890601342337076523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان فهمیده ، خیابان شهدا ، پلاک 173 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیغلامی لالمیبرادران غلامی0453749382 503012فروش لوازم تزیینات اتومبیللیالستان ، بلوار امام رضا ، پلاک 95 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشریفصفری پنچاهآوش0453773898 503012فروش لوازم تزیینات اتومبیلدهسر ، کوچه گلستان 3 ، جاده سیاهکل ، پلاک 152 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاشیخانی نژادفلاحوزراء045377727801342334829523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه امام رضوی ، خیابان ملت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیمقربانی کلدهقربانی0295091013 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 12 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضااسداللهیخوراک دام و طیور045378034301342363176523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکوه بنه ، کوچه طراوت هفتم ، خیابان ( جاده کوه بنه ) ، پلاک 384 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفربحرکاظمیبحرکاظمی045387289601342225351523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان ایثار ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاجوان بخت فلاح رودبنهفروشگاه جوانبخت045390332601342347734522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، جیرسر ، کوچه فردوسی 1 ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنمحمدپورکچلاممحمدپور0453916029 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کچلام ، خیابان فرهنگ ، خیابان ( جاده کچلام  ) ، پلاک 27 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفرموقری پهمدانیموقری0453918916 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پهمدان ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهدا ، پلاک 965 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصادقپیرخندانخندان0311043274 512611عمده فروشی انواع میوه و مرکباتلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (اصلی حاجی آباد) ، خیابان شهیدایرج کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانملوکرستم نژادمردمکدهیسجاسی045392971301342230768522316خرده فروشی ماهیلاهیجان ، پردسر ، کوچه طایفه ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسناکبری لیالستانیارغوان0454032287 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاشف غربی –  1/795
گیلانلاهیجانرمضانبابائی پهمدانیبابائی0454033186 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پهمدان ، خیابان جاده( پهمدان ) ، خیابان شهدا ، پلاک 937 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهنعیمینعیمی0454295912 522222خرده فروشی برنجلاهیجان ، پردسر ، کوچه کریمی 2 ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاحسین زاده ناصرکیادهحسین زاده0454301277 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغرودبنه بالا محله ناصرکیاده  675
گیلانلاهیجانمحمدتقیعلی نیای رودبنهعلی نیای045448087201342443272522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغرودبنه ، بازار سر ، خیابان بوستان ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیفهیم فرفهیم0454482454 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان چهل ونهم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنبابائی شکریفروشگاه بابائی045448367701342225447523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 4 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضامظهرسرمدیآهن آلات مظهری0454549160 523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلاهیجان ، جیرسر ، کوچه سنگ دماوند ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاعابدفیاضنوشین ـ نادری ـ نادی0454610948 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه شبنم1 ، بلوار توحیدغربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرپرندآورگلکده خزر045468458601342331388523891گل فروشیلاهیجان ، خزر ، کوچه هفتم [ بعثت هشتم ] ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمازیارعاشوری مقدمروژینا045477772301342233973523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیلاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان شهید کریمی ، کوچه شهید کریمی 12 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمرعنای اخوانسوغات سرای فرشید045506386501342330675522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهید مطهری  ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپرهامجهاندیده چفلیجهاندیده0455085135 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز  ، طبقه دوم
گیلانلاهیجانبهزادشیخ رواتسبزآوران0455159690 523814خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزیلاهیجان – جیرسر – کوچه (سوپر مارکت جواد ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکوروششعبان زاده آهندانیفروشگاه موتور سیکلت خزر045518064501342236088504011فروش موتور سیکلت و موتور گازی و موتور سیکلت برقی و لوازم آنهالاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان شهر ک فرهنگیان ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیافشاردیتا رایانه شمال0455186471 523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان ، شعربافان ، کوچه صفاری ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودشعبانپورسیاهکلدهمهرسام0455190759 523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان شهید کریمی ـ بازار شماره 2
گیلانلاهیجانبهمنمهربان پهمدانیعطاری مهر0455274024 523111خرده فروشی  گیاهان داروییخیابان شهداء ـ جنب بانک تجارت
گیلانلاهیجانربابهحسین آبادیشهر کودک045527747701342210452523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه شهید کریمی 4 ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشیدعلی دوست کنف گورابیدکمه دکمه0455277810 523825خرازیلاهیجان ، شهید کریمی ، خیابان شهید کریمی ، کوچه کریمی 5 [ذوقی] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدخوش بین قماشقماش0455295475 523825خرازیلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه شهید کریمی 14 ، خیابان شهید کریمی ، پلاک 27 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنرحیمی دوستبستنی شیطان کوه0455329142 552512بستنی فروشیلاهیجان ، استخر ، بلوار امام رضا ، بن بست ( اول) ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسینذاکرگلرودباریفروشگاه چای زفه0455350196 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوخیابان شهداء ـ خیابان شهید فهمیده
گیلانلاهیجانوحیدتوحیدی مقدمناز سرام0455498839 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلاهیجان ، آزادگان ، کوچه آزادگان 1 ، خیابان آزادگان ، ساختمان روما  ، طبقه دوم ، واحد 3
گیلانلاهیجانمسعودروشنیصنایع دستی مسعود0455504537 523867خرده فروشی مصنوعات چوبی(باستثنای درب وپنجره پیش ساخته)لاهیجان ، استخر ، بلوار امام رضا ، بن بست ( اول) ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانراضیهحسین نژاد کماچالیطلای سبز لاهیجان0455758173 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار امام رضا (ع) ـ جنب گلخانه
گیلانلاهیجانحسینبابائی رودپشتیبابایی0455760447 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالارودپشت ، خیابان ( بطرف روستای بین کلایه ) ، خیابان امام حسین ( 1 ) ، پلاک 1,253 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانربابهقربانیخاله رباب045576145401342428003522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – پمپ بنزین – بلوار توحید شرقی – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدریحانی بازکیاگورابیچای سرگل0455761670 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، خیابان ( شهید خوشبخت ) ، پلاک 414 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلکوچکی شیخانیستاره گیلان0455785386 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبازکیاگوراب ، خیابان ( شهید میرزایی ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 1,467 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجاعلائی بازکیائیاعلائی0456047777 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، کوچه ( فرعی دوم ) ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 2,434 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکلثوماصغری چمندانیصیاد045607869401342237666522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بوجائیه ، بلوار دیلمان ، بن بست وحدت 17 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانتیمورغلامی سراجاریغلامی0456407665 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سراجار ، خیابان ( بطرف کورنده ) ، خیابان ( جاده سراجار ) ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیموظیفه شناس کنارسریسمساری امیر ارسلان0456420520 524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)لاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی 9 ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیراکریمی امیرکیاسرچرم شوکا0362411065 523258خرده فروشی کیف و کفشخیابان کاشف شرقی ـ مجتمع تجاری تماشا  0
گیلانلاهیجانهادیحسینی پیرکوهیپوشاک مهدی0456454566 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، کوچه رزمندگان نهم[شهید پیکری] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعلیپورکنفیعلی پور0456455033 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ، بازار سر ، خیابان بوستان ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسرنوروزپورسوپر گوشت لاهیج0456520741 522319خرده فروشی گوشت گاوکاشف غربی –  795
گیلانلاهیجانزینبصدرممتازمد روز045652534401342331158523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، آزادگان ، خیابان آزادگان ، بن بست شهید احمد پور قاسمی  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبصدرممتازمد روز045659078301342331158523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، آزادگان ، خیابان آزادگان ، بن بست شهید احمد پور قاسمی  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهعلی پورگورندانیسوپر مارکت گلها045664075801342428101522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پمپ بنزین ، بلوار توحید شرقی ، خیابان شهید سیدرضا میرحسینی مقدم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیپورحسینحسینی045678985901342233760523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان انقلاب اصلی ، خیابان برق اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانگل چهرهکلابی لاحشریباطری فروشی پارسا045680624601342247649502026باطری فروشیبوجائیه ، کوچه وحدت 25 ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمجانعلی زاده حسین آبادیفروشگاه ماه مهر0456872584 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کوی اسلامی ، بلوار امام رضا(ع) ، کوچه گلستان سی و یکم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدسعیدی بازکیائینوشت افزار اندیشه045695099501342239256523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض یکم ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفیض الهکارگرنیاولکارگر0456963158 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 17 ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیومرثمباشرامینیمباشر امینی0456989977 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالمان ، خیابان صادق مباشر امینی ، خیابان ( جاده سیاهکل ) ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدسجادنصیریشهر ماشین0456997105 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، حسن بیگدشت ، بلوار توحید شرقی ، خیابان حسن بیگدشت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصادقامیدی نوبیجارچای امیدی045712006801342345427522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، آزادگان ، خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] ، خیابان آزادگان ، ساختمان پروما1و2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناصغرابراهیم پورچفلییکبار مصرف فدک045713914601342293820523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفبازکیاگوراب ، کوچه ( حافظ دوم ) ، خیابان ( بازار حافظ ) ، پلاک 4,350 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضانیری فلاح بارکوسرانیری فلاح0457232093 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بارکوسرا ، کوچه فرهمند ، کوچه شهید مسلم نیری ، پلاک 33 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلزائررضائی سراجاریدوستان0457232966 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سراجار ، خیابان ( جاده کورنده ) ، خیابان ( جاده سراجار ) ، پلاک 611 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقیصردلشادمادرسرائیشادابی045724052601342373204522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلشتاجان ، خیابان ( جاده کلشتاجان ) ، خیابان ( جاده قدیم ) ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده معصومهمیرواحدییاس045737223901342299110522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ایشگاه ، خیابان ( بطرف بازکیا گوراب ) ، خیابان ( اندیشه ) ، پلاک 14 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیسبحانی گلرودباریسبحانی045737324601342373281522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهسر ، کوچه گلستان 6 ، جاده سیاهکل ، پلاک 93 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدسهیلسیدی اقبالیالکتریکی نور باران045737378601342221289523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، یحیی آباد ، میدان جانبازان ، خیابان 20 متری حافظ ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدعلی پورخوشقلبفروشگاه خوشقلب0457463245 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – جیرسر – خیابان شهید مطهری – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعباسراضی نالگیاشریسوپر مارکت سید045746547501342425924522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بل امام رضا ، بلوار امام رضا(ع) ، کوچه گلستان چهل وپنجم ، پلاک -7 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمینآقاجان پورصنایع نادری045757203301342240579523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه شهید بنیاد ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسپورمهدیموسسه خدمات کشاورزی دشت سبز0457646705 523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیلاهیجان ، شعربافان ، خیابان قیام ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 219 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیآورندهشیرینی سرای تجریش045764737901342222020522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه 8 [انوشیروان سالمی] ، خیابان بهار ، ساختمان مصلح ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدمیرعباسی لسکوکلایهپاپیون045817403101342234413523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – تکیه بر – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ مروارید – پلاک 157 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانفائزهجانبازپشکهمهرگان045817413901342330329523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه میر مشتاقی ، خیابان شهید فهمیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدرضاسیدبحریفروشگاه پگاه0458195374 523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه آقا سید حسین ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدمیرفلاح لیالستانیسوپر مارکت ارزانسرا045829056001342367833522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالستان ، کوچه امام رضا 6 ، بلوار امام رضا ، پلاک 330 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهومنقاسمی معبودنیکا0458364359 523258خرده فروشی کیف و کفشخیابان شهید کریمی کوچه برق  575
گیلانلاهیجاناشرف الساداتمیرنیاءمیرنیاء045842667801342223960523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان برق اصلی – پاساژ سینا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرزوجعفرپورآرمیتا0458433987 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، بن بست (شجاعی) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرافلاح بلندهمتزنانه فلاح045864782401342235646523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاشیدان حکومتی ، بلوار توحیدغربی ، کوچه جوان ناکام هادی فتحی نژاد ، پلاک 74 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجترهبر مهرپورهبر0458687191 523852خرده فروشی سکه طلاخیابان شهید کریمی –  24551
گیلانلاهیجانمهدیپیرجوانانفروشگاه جزیره0458717370 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه مهدوی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفیروزهتقوی باباولیقنادی معین045871758601342246095522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه چهاردهم ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینآورجهکاشی و سرامیک آورجه0458764604 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان ، فیاض ، کوچه فیاض 10( کوشالی 17) ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاعموزاده لاکمه سریطاها045887821101342442001523422خرده فروشی مصالح ساختمانیرودبنه ، خیابان امام خمینی (ره) ،   ،   ، طبقه  
گیلانلاهیجانعباسحاجی سعیدیسعیدی0458934155 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورخیابان شهید کریمی –  394/1
گیلانلاهیجانبهتاشنباتی حسن کیادهکتابفروشی نباتی0459161872 523612خرده فروشی کتاب لاهیجان ، انقلاب ، کوچه برق اصلی ، خیابان انقلاب اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اکبرزابلی سوستانیزابلی0459307456 523424خرده فروشی سیمانلاهیجان ، یوسف آباد ، کوچه (صادقی) ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدابراهیمبگلرینوشین045942445201342334915522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان ، خزر ، خیابان بعثت ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف و اول
گیلانلاهیجاننسیبهعلی پورشصتن رودیچای نوبر045975358601342246580522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولیالستان ، خیابان ( بطرف دیزبن ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 363 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهوشنگکوچکی نیامحب الرضا0459805143 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، کوی سردار جنگل ، کوچه سردارجنگل  ، چهارم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرعلیعباسیبوتیک کادوس0459806582 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، حاجی آباد ، بلوار توحیدغربی ، خیابان شهیدایرج کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیعلی پورکنفیعلیپور0459960473 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی نهم(شهید اخوان) ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشتهمهاجری فلاحتک پوش0459987435 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، پردسر ، کوچه کریمی 2 ، کوچه شمس ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهمت علیشاهینبستنی فروشی شاهین0460080074 552512بستنی فروشیلاهیجان ، قیام ، کوچه حشمت 5 [قیام 12] ، کوچه کاشف شرقی 28 ، ساختمان تندیس ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیصلواتی خوش قلبجامعه0460080839 523211خرده فروشی پارچه لاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه دارابی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 210 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپرویزاصغرنژادکیسمیاصغرنژاد046008118901342292141522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)توستان ، خیابان شهید منصور میرزائی ، بن بست شهید میرزائی 3 ، پلاک 166 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسیناسمعیلی قدسیقدسی0460082196 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان انقلاب اصلی ، خیابان برق اصلی ، پلاک 117 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمقصودامیدی پیشکلیجانیامیدی0460083095 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان ، بوجایه ، کوچه وحدت ششم ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراتقوای نخجیریاستاندارد046021551801342427434522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نخجیرکلایه ، خیابان نخجیر شرقی ، خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری ، طبقه سوم
گیلانلاهیجانسیدمحمودمدنیمدنی0312951756 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیسردار جنگل –  1879
گیلانلاهیجانمسعودهمرنگلیانا0460247226 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان ایثار ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدزمانکامرانکامران0460248017 523882خرده فروشی لوازم صید وشکارلاهیجان ، جیرسر ، کوچه کنارنگ ، خیابان شهدا ، پلاک -236 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمنبابائی پورپهمدانیبابائی0460248881 503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 2 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینبلوکی ناصریبلوکی046025162201342443037522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالامحله ناصرکیاده ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 663 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمهدیمدنیمدنی0460362964 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه نیما 17 ، کوچه بهشتی 16 ، پلاک -1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینرمضانی کلیشمیدویار0460503729 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه سعدی 11 ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهیارمیرسهیلسهیل رایانه046050531101342239775523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، پاساژ رضا ، طبقه اول
گیلانلاهیجانسیدرضامحمدی زارنجیمگات046071788101342210052523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان ، باغ ملی ، خیابان 22 آبان  ، بن بست دوم 22 آبان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعزالدینرضوی طوسیپارس ترافیک0460718456 503012فروش لوازم تزیینات اتومبیللاهیجان ، خمیر کلایه ، خیابان امام خمینی ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانگل صفانیازی چوشلینیازی046071878001342232257523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی سیزدهم ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلعاشوری توستانیسوپر عاشوری046083232301342293280522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)توستان ، خیابان ( بطرف لاشیدان ) ، خیابان شهید منصور میرزائی ، پلاک 161 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعباس پورنادریارمغان جزیره046087202301342337095523825خرازیلاهیجان ، خمیر کلایه ، خیابان ملت ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدهادی پورلاکمه سریهادی پور046099931401342336561523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، خیابان ولی عصر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعطافررنگین کمان0461093870 523349/3خرده فروشی آیینه و شمعدانلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه شهید کریمی 4 ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنفلاح نیک مرادیآجیل آفتاب046112238501342224631522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 4 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودنوروزپورسلیمیسوپور خوراک سلیمی0461336438 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، شهرداری سابق ، کوچه ملت 1[محمدامین] ، خیابان ملت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانانوشطوافیشقایق046133990001342236316522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 3 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، پلاک -599 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهذوقیذوقی046148201301342233807522319خرده فروشی گوشت گاولاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه برق اصلی ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفتحعلیربیعی سادات محلهربیعی0461498610 523424خرده فروشی سیمانسادات محله ، خیابان شهید نعمت رمضانی ، خیابان ( جاده سادات محله ) ، پلاک 42 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدقنبری جوپیشبرنج فروشی محمد قنبری0461500487 522222خرده فروشی برنجبازارسرلفمجان ، خیابان بازارچه ، خیابان شهدا ، پلاک 118 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزانهآقاجان زاده لیلییوسفی نیا0461502618 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)زمیدان ، خیابان ( جاده زمیدان بطرف مشکین سرا ) ، خیابان شهدا ، پلاک 303 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزین العابدینعبادتیفروشگاه فرش و موکت معراج046150596301342335384523513خرده فروشی فرش ماشینی و انواع موکت لاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهدا 12 ، خیابان شهدا ، پلاک 180 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانضیاءعباسی امیرهندهفروشگاه برادران عباسی046152194701342421497522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه گلستان سی و یکم ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهزادیوسفی نصیری نژادصیادان شمال046152888801342332182523882خرده فروشی لوازم صید وشکارلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه گلستان [ شهدا شانزدهم] ، کوچه طالقانی ششم ، پلاک 13 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرارجب زاده کنفیهیلد046155200001342223346523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان ایثار ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیممحمدی گلوندانییاس0461686600 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، آزادگان ، کوچه 12 متری آزادگان ، خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] ، مجتمع محمدپور ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدرضاپورسوپرمرغ حامد046168817301342236465522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض یکم ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینحاجی نژادامیرهندهیحاجی نژاد046169303601342231672523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، برق ، کوچه شاهانی ، کوچه برق اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیناپرخیدهنوید046169415101342237577523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی 2 ، کوچه جهان بین ، پلاک 750 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیصفری مذنبیحامد046188638501342332903523894خرده فروشی حلبلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی نهم(شهید اخوان) ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادحسن زاده میرصادقیمواد غذایی فرهاد046188929801342420227522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پمپ بنزین ، بلوار امام رضا(ع) ، کوچه گلستان سی وسوم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشکرالهسیفیسیفی0461899421 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، خزر ، کوچه خزر 8 ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیفلاح خوش قلب لیالستانیفروشگاه چای خوش قلب046200215601342225208522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، شعربافان ، کوچه شعربافان اصلی ، خیابان انقلاب ، پلاک -23 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرنامکوچکی رودبنهپارسیان046242913801342347670503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه رسالت ششم [سجاد یکم] ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصررستمی پوردیلمیمصالح ساختمانی رستمی046243231101342423060523424خرده فروشی سیمانلاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه فرعی دهم ، کوچه گلستان سی و یکم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنبابائی پیشکلیجانیبابائی0383666267 514781عمده فروشی ضایعات  فلزاتقریه لیالستان ـ روبروی رستوران ولی  0
گیلانلاهیجانخسرونیکخوی پهمدانیآرمین0462563989 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پهمدان ، خیابان (بطرف پایین محله رودبنه) ، خیابان شهدا ، پلاک 102 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنتقی پورشیرجوپشتتقی پور0462564564 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرجوپشت بالا ، خیابان آقا سید امیر کیا ، خیابان امام رضا ، پلاک 39 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکامرانمیرزائیدامون چوب0463670335 523419خرده فروشی انواع ورق و لوازم کابینتلاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان پانزدهم ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپویاملائیکفش شینا046367145001342240156523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه بهشتی 10 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدعسگری امیریدامون 0463765153 523439/1فروش، نصب، راه اندازی و خدمات پس از فروش مراکز ارتباطی و برقرای ارتباط از طریق شبکه اینترنت (voip)لاهیجان ، انقلاب ، خیابان انقلاب اصلی ، بن بست اسدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیمحقق منتظریابزار یراق بهروز046385817301342339439523413خرده فروشی یراق آلاتشادهسر ، کوچه رسالت 38 ، خیابان رسالت  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانخسروفلاح دادرس بازکیائیسوپرمارکت فلاح0463858281 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، خیابان ( بازار حافظ ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 4,540 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیصباغ خوشکارصباغ046410933501342234453523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه دارابی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 164 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبیژنپوراصغرلفمجانیفروشگاه عدل046425969401342376152522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالامحله لفمجان ، خیابان ( جاده بالا محله لفمجان  ) ، خیابان شهید سید غلامرضامنعم ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهرادمردمعظمتی تن046427625301342334587523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه کنارنگ ، خیابان شهدا ، پلاک 231 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالقاسمشهبازی سیاه اسطلخیشهبازی046427646901342423120522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 20 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاحسین پورنجارلاهیجیفروشگاه حسین پور046427870801342236030523881خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد و جشن تولدلاهیجان ، فیاض ، میدان انقلاب ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانآزادبرآزادبر0464279382 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، خیابان ( شهید میرزایی ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 1,423 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیپورملای رودبنهگالری آیس046427959801342336150523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] ، خیابان شهدا ، پلاک 153 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهنریمانیدالیز046427960701342348862523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، شهدا ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینخالقیخالقی046427982301342339177523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانربیعشمسی لاهیجانیوسایل آموزشی و فکری شمسس046428086501342343447523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه آزاد سرو ، خیابان فهمیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرهفلاح حسن دوستآفتاب046428100801342231210523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه مهدوی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدرضائی صوفینی نی ماه046446781301342213272523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، کاشف السلطنه ، کوچه ((کوثر)) ، خیابان شهید هاشمی نژاد ، پلاک -47 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدزارع پورکلیشمیزارع پور046446938601342335460523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان فهمیده ، خیابان شهدا ، پلاک 187 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسید اسمعیلذائری مقدمماهان0464602959 513119نمایندگی فروش واحد های تولیدی تشکخیابان امام خمینی(ره) پاساژ آصفی  0
گیلانلاهیجانکامبیزفروتن پهمدانیگلکده شمیم046462970501342343091523891گل فروشیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهیدحسن جوانمرد ، خیابان شهدا ، پلاک -391 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابراهیممیرقاسمی شاده سریبرنج فروشی میرقاسمی0464739824 522222خرده فروشی برنجلاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] ، خیابان شهدا ، پلاک 169 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدچهره سای فلاحبورس برنج شالیزار046485087701342346020522222خرده فروشی برنجلاهیجان ، جیرسر ، بلوار توحید شرقی ، بن بست آقاجانپور  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهشعبانیشادمان0428381881 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان شیخ زاهد ـ بعد از کوچه پنجم
گیلانلاهیجانجوادکشورسیمالفمجانیکشورسیما046488493201342233806523211خرده فروشی پارچه لاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه کریمی 5 [ذوقی] ، خیابان شهید کریمی ، پلاک 118 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنعلیمرادی چالکسرائینمایشگاه علیمرادی046509961301342231319501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه سوم ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعلی نژادپهمدانیعلی نژاد0465100591 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتپهمدان ، خیابان شهید عیسی قربان دوست ، خیابان شهدا ، پلاک 833 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرامشادمندبین کلایهتک046510081601342454107522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بین کلایه ، خیابان (  جاده بین کلایه ) ، خیابان ولیعصر ، پلاک 40.003 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرضامقدم ضیابریستاره شب046540575801342333384523825خرازیلاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه ((باران )) ، خیابان امام خمینی ، پاساژ خیرخواه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدموسی نژادکفشدوزک0465777946 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهفلاح خوش قلبخوشقلب046580085101342246334523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان انقلاب اصلی ، کوچه برق ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنصادقی لفوتماهی فروشی0465809482 522316خرده فروشی ماهیلاهیجان ، پردسر ، کوچه محمودی ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیبرومندبازکیاگوراببرومند0465812115 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاشیدان حکومتی ، کوچه شهید ابراهیم کشاورز 5 ، کوچه شهیدابراهیم کشاورز ، پلاک 107 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکریماکبریمرغ ارزان046581635901342330077522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه بابائی ، کوچه (روان خواه ) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبحسین دوست توچاهیساینا0465958716 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه مهدوی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، پلاک 83 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانفهیمهعلیجانی کوه بنهبارانا0465958786 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، پاساژ ارژنگ  ، طبقه سوم ، واحد 97
گیلانلاهیجانسیدابوالفضلپوراشرف رودبنهپوراشرف046595896401342235998512611عمده فروشی انواع میوه و مرکباتلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (اصلی حاجی آباد) ، خیابان شهیدایرج کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضاننوروزی امیرهندهسوپرماکان046595907401342212642522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (اصلی حاجی آباد) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینمحمدپورسرمستحسین0465959133 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بارکوسرا ، کوچه رضایی ، کوچه شهید مسلم نیری ، پلاک 44 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقیپورقرباننمونه046595914801342223837523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، سل تی تی ، خیابان 22 آبان  ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلبحرکاظمیبحرکاظمی0465959263 522319خرده فروشی گوشت گاوشیرجوپشت پائین ، کوچه شهیدعلی امیری ، خیابان امام رضا ، پلاک 87 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهزاغی کریمیبهشتی046595931601342237389522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه بهشتی 12 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهحاتم چوریآجیل فروشی0465960436 522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لاهیجان – شهیدرجائی – کوچه نیما 14 – کوچه رجائی 9 – ساختمان الماس – پلاک 110 – طبقه اول – واحد غربی – 
گیلانلاهیجانفرهادآزادبرآزادبر0465960859 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه جهانگیری ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنعلی نژادپهمدانیگل یاس0465960912 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه سعدی 11 ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکبریصابرهمیشه گیصابر046596107501342241900523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان حشمت ، کوچه حشمت 4 [نواب] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودهادی پورلشکریانیشهر سبز046596108901342231616523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه کریمی 5 [ذوقی] ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهنیک نژادحبیبیبوعلی046596114401342240215523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه بهشتی 12 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیآزادخواه کماچالیخانه سامسونگ0465961395 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه نوربخش ، خیابان فهمیده ، پلاک -63 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسمحمدی سراجاریمحمدی046596142301342822035522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ایوان استخر ، کوچه اندیشه هفتم ، خیابان ( جاده ایوان استخر ) ، پلاک 195 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریبرزمعینیتک0465971042 523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان ایثار ـ جنب کفش نادر
گیلانلاهیجانمحترمرحیمی نژادکیسمیرحیمی نژاد046597152401342230640522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه آزادبر ، خیابان مسلم[کوی یحیی آباد] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیملون آمیزفروشگاه ملت046597153201342336603523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان ، شهرداری سابق ، کوچه ملت 1[محمدامین] ، خیابان ملت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهشمس امانیپوشش0465971551 523211خرده فروشی پارچه لاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان سردار جنگل ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودقاسمی محبوب رودپشتیمحبوب0465971564 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالارودپشت ، کوچه صدف ، خیابان امام حسین ( 1 ) ، پلاک 929 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرارحیم پوردهکاءکلبه شیرینی0465971565 522212خرده فروشی انواع شیرینیرودبنه ، کنف گوراب ، کوچه بوستان 2 ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهخوشاشقایق046597158001342221199523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، شقایق ، میدان حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرجبعلیعبدی ناصرکیائیعبدی046597159001342449119522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ایوان استخر ، خیابان ( بطرف ناصرکیاده پایین ) ، خیابان ( جاده ایوان استخر ) ، پلاک 231 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادنبی پوردانش بشر046597160301342344004523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه نوربخش ، خیابان فهمیده ، مجتمع ممتاز ، طبقه دوم ، واحد شرقی
گیلانلاهیجانمحمدحسنرهنمائی سرشکهسینا046597161401342230432523331خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهلاهیجان ، سردار جنگل ، کوچه سردارجنگل چهارم ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -511 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاعلی پورعلیپور0465971616 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان انقلاب اصلی ، خیابان برق اصلی ، پاساژ سینا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینبزرگی نیابزرگی نیا046597242401342331109522222خرده فروشی برنجلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهحسن زادهپوشانا046597289601342248371523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پنجم – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسینپیک موسویموسوی046597303901342234066523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 5 ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمقبولخانجانی توستانیخانجانی046597312001342362102522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوه بنه ، کوچه شهید مرادی ، خیابان شهید رجبی کامران ، پلاک 41 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسرایزدی مقدمکالای برقی ایزدی046597533701342340971523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان حسن بیگدشت ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنعاشورپورمواد غذایی گلها046597555001342228732522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، معلم ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان نیما ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودصفریکالای خواب مروارید خزر046597566701342223025523214خرده فروشی لحاف- بالش-تشک و پشتیلاهیجان ، کاشف شرقی ، خیابان کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 11[سیگارچیان] ، پلاک 226 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفمحمدی نیاءنیکواتومبیل نفیس046597656901342425222501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان 13 ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهرامپورافراسیابیبی بی ویژن046597658001342221396523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه شهید بهشتی 21 [حشمت 8] ، خیابان دکتر حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانافسانهمساحیفروشگاه شهر ابریشم0465976587 505002خرده فروشی روغن موتورلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه لاله شماره 7 ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدرجب زاده کنفیرجب زاده046597659301342422295523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلاهیجان ، بل امام رضا ، خیابان (اصلی امام رضا(ع) ) ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاپاک نیتپاک نیت046597661101342337809523894خرده فروشی حلبلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی نهم(شهید اخوان) ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصمدطاوسیطاوسی0465976688 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان ، کاشف السلطنه ، کوچه بهشتی 26 ، خیابان شهید بهشتی ، پلاک -29 ، طبقه دوم ، واحد غربی
گیلانلاهیجانزهرافلاح آبرومندکوکی ماورا046597823201342222828522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (اصلی حاجی آباد) ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیصلاحیصلاحی0465978349 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، شعربافان ، خیابان قیام ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 225 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدامیرمحمدهاشمی پوردیوشلیاستاندارد0465978376 523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولاددیزبن ، خیابان ( بطرف روستای تالش محله ) ، بلوار امام رضا( جاده دیزبن ) ، پلاک 597 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرویانقدی تخم شلیگلچین0465979340 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، گلستان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان 8 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهگلشاهی نوبیجاریاستانبول0465979352 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، پاساژ ارژنگ  ، طبقه دوم ، واحد 74
گیلانلاهیجانمسعودظریف کاراصلیظریف کار0465980011 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان اصلی کوه بنه ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاکرجی کاربورس حوله گرجی046598041601342225903523213خرده فروشی روبالشی و ملافه و روتختی و حولهلاهیجان ، شعربافان ، خیابان قیام ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهپرآذرانرامین0465982323 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ابتدا جاده ایشکا ـ نبش بن بست دوم
گیلانلاهیجانعلیمحمدپورشادهسریایران یدک046598267601342330583503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکشادهسر ، خیابان رسالت  ، بن بست رسالت 33 ، طبقه اول
گیلانلاهیجاناسدالهامینکیف امین046598285901342235563523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان شهید کریمی ، کوچه شهید کریمی 12 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیشاکرمظلومیسوپرمارکت باران046598288501342236173522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پردسر ، بلوار حکیم زاده ، خیابان کیا موسوی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدخوشبخت بازکیائیدرویش046598403601342292828522319خرده فروشی گوشت گاوبازکیاگوراب ، کوچه ( حافظ یکم ) ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 4,492 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپروانهاقتداری گورندانینگین 25046598404301342335545523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، خزر ، کوچه بیست و پنجم  ، کوچه بیست و سوم  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنشمس احسانشمس046598487601342234450523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 1 ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 464 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیحبیبی معینیحبیبی046598490001342236754522318خرده فروشی گوشت گوسفندلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه شهید کریمی 12 ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدمیرسهیللوازم کشاورزی میرسهیل046598604301342235976523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیلاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 3 ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 352 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجت الهقنبریآرایشی صدف046598671301342230604523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، تکیه بر ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، پاساژ رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسینغلام پوراشکاءغلام پور0465987400 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ایشگاه ، کوچه شهید حمیدرضا غلامپور ، خیابان شهیدرجائی ، پلاک 407 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمرتضیدانائی هوشیاردانائی046598811501342333244503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، خمیر کلایه ، خیابان امام خمینی ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدمهدی پورایشکاءابزار یراق مهدی پور046598863801342330900523413خرده فروشی یراق آلاتبازکیاگوراب ، کوچه لاله سوم ( شرقی ) ، خیابان ( شهید عیسی مهدی پور ) ، پلاک 1,824 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمهدیبابائی پوراندیشه سبز خزر046598931701342238008523439/1فروش، نصب، راه اندازی و خدمات پس از فروش مراکز ارتباطی و برقرای ارتباط از طریق شبکه اینترنت (voip)لاهیجان – شعربافان – خیابان انقلاب – خیابان 22 آبان  – ساختمان آپادانا – پلاک 21 – طبقه دوم – 
گیلانلاهیجانرجبعلیبوته کارفروش چای غنچه تی چای046598932801342292928522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوبازکیاگوراب ، خیابان ( نگارستان ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 3,154 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیرحسینمیراحسانمیراحسان046598995101342236390522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه بازار روز شماره 3 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابوالفضلسیدپورکالای برق آرامش046599038101342337328523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، شهدا ، میدان شهدا ، خیابان امام خمینی ، پلاک 205 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآتنامحمودیگالری ساختمان دانژه046599039201342223301523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان ، کاشف السلطنه ، کوچه ((کوثر)) ، خیابان شهید هاشمی نژاد ، طبقه چهارم
گیلانلاهیجانعسگرزمانی پهمدانینمایشگاه اتومبیل مهدی046599391201342233813501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، کوی طوافی ، کوچه ارغوان ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینمهدی زاده تجن گوکهاتوگالری مدرن046599563501342233169501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه انصاری 17 ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفپورجعفری پشتیرییدک سیکلت بهرام046599565701342246855504013فروش لوازم یدکی موتور سیکلتلاهیجان ، یوسف آباد ، کوچه تربیت 12 ، کوچه (صادقی) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصادقمیرزائی حنفچهنسل جوان0465996284 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، بن بست ملک زاده ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنشیدیان اکبرلوازم ماهیگیری شیدیان0465996289 523882خرده فروشی لوازم صید وشکاررودبنه ، بازار سر ، خیابان امام خمینی ، کوچه تقی پور ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدکاظممیرموسوی بارکوسرائیمیرموسوی0465996702 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیدمحله بارکوسرا ، کوچه (میرسیار ) ، کوچه آقاسید ابوالجعفر ، پلاک 222 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضامحمد دوست رودبنهمحمد دوست0436667822 523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیخیابان شهید کریمی ـ کوچه توکلی
گیلانلاهیجانمریمنگارنده اقتدارمانتو ایبک046599826601342348783523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرزوتریزکوک0465999445 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، پاساژ ارژنگ  ، طبقه اول ، واحد 34
گیلانلاهیجانحسنصبح زاهدیاهورا0466000681 523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیابان شهداء ـ کوچه شمس الدین
گیلانلاهیجانمحمدآصف زادهرنگارنگ046600096801342233450523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی 5 ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرازرعی چیانولیعصر046600097501342423300523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – گلستان – میدان اصلی گلستان – بلوار امام رضا – ساختمان ارنج – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجاناحمدمیکانیک حسن کیادهپل چوبی046600416801342248360523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه همکف ، واحد 115
گیلانلاهیجانکامرانامین اسمعیلیگالری امیر046600418801342237531523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز  ، طبقه اول
گیلانلاهیجانسیداسمعیلختمی تاجانیختمی046600567301342373336522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلشتاجان ، خیابان ( جاده کلشتاجان ) ، خیابان ( جاده قدیم ) ، پلاک 58 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبپورمحمدی آهندانیداروخانه کشاورزی مهندس پورمحمدی0466005754 523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیبازکیاگوراب ، خیابان گلها 1 ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 3,638 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیمؤذنمهدی0466005780 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه جهانگیری ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمشعبانی بازکیائیپوشاک نازگل046600630701342293472523234خرده فروشی پوشاک زنانهبازکیاگوراب ، کوچه ( حافظ دوم ) ، خیابان ( بازار حافظ ) ، پلاک 4,332 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلخلیلیابزار یراق خلیلی046600857001342335731523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، آزادگان ، خیابان ادب ، خیابان آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبصیرنوروزی چفلینوروزی046600990201342292390522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چفل ، کوچه بهارستان 3 ، خیابان ( جاده چفل ) ، پلاک 472 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینماهورگیلانیزرگری گیلانی046601077201342236283523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان ، شهید کریمی ، خیابان شهید کریمی ، بن بست کریمی 9 وثوقی ، پلاک 94 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعلیجانی ارباستانعلیجانی0466011458 522222خرده فروشی برنجارباستان ، کوچه  شهید اکبر نجفی ، خیابان  ( جاده ارباستان ) ، پلاک 153 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدصباغآهن فروشی قائم046601169001342338787523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه جمهوری نهم ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدشعبانپورسیاهکلدهسبزی فروشی شعبانپور046601346201342234629522101خرده فروشی سبزیلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه بازار روز شماره 3 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهریخادمی فرفروشگاه یاسر046601347301342235493522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بوجائیه ، کوچه وحدت 25 ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیرامهدی پوراکبرآبادتورنگ046601354201342342482523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان دانش ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاایلبگی طاهرسون046601574001342239470523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه مطهری 5 [ فلاح ] ، کوچه بهشتی 6 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراچشم خروشانآستین0466016190 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه دوم دانش ، خیابان دانش ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجت الهرنجبرمقدمبارفروشی رنجبر0466016916 512611عمده فروشی انواع میوه و مرکباتلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (اصلی حاجی آباد) ، خیابان شهیدایرج کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدقلی پوربازکیائیسوپر گوشت حمید046601692201342293152522319خرده فروشی گوشت گاوبازکیاگوراب ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 4,520 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقیقبادیصنعت سیم و کابل046601783801342224359523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، سه راه کشاورزی ، کوچه آقا سید حسین ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه اول
گیلانلاهیجانامیرحسینگنجعلی خانی رمضانیگنجعلی خانی0466018112 523881خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد و جشن تولدلاهیجان ، آزادگان ، کوچه آزادگان 1/1 ، خیابان آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدعلی اسلامماژیک046601812701342213024523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، عباس آباد ، بلوار 45متری ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرسولنژادشریف پورشهر صندل0466019403 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 25 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراابراهیمی شیخانیارزانسرای بهار0466019417 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهدا 12 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیتنهائی بازکیائیتنهائی046602007401342292996522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، خیابان ( شهید میرزایی ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 1,393 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیمجیدی پورطهران046602137701342237295523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه برق اصلی ، کوچه شاهانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودپوربابائی رودبنهپوربابائی0466024426 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ، بازار سر ، خیابان بوستان ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسهادی نیای دموچالیهادی نیا046602443201342443748522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ، بازار سر ، خیابان گلستان 1 ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضامؤیدناصرکیادهیرضا0466024447 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوربالامحله ناصرکیاده ، خیابان احمد تجر ، خیابان امام خمینی ، پلاک 713 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشفیعشفیق نیاکادوس رایانه046602449401342330284523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان ، جیرسر ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهدا ، پاساژ ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرسعیدی مهرورزمصالح فروشی سعیدی046602743701342337191523424خرده فروشی سیمانلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، خیابان رسالت یکم [یاسر] ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمتقی پورتقی پور0466027442 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالاتموشل ، تموشل بالا ،   ، جاده گلرودبار ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدابراهیمپورنوروزالکتریکی دانش046602748601342237037523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، کاشف شرقی ، میدان انقلاب ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهوشنگقاسمی نژادکوشالیسوپرمارکت حامد046602751701342348226522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، آزادگان ، خیابان آزادگان ، کوچه 12 متری آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلحجام پورحجام پور046602805901342234405503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان ((جنب دادگستری)) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهرامبابائیبابائی0466032053 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی ششم – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآسیهفکری سوستانیدالاهو046603271801342422724522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه ( علی اکبری ) ، کوچه ((رشادت)) ، پلاک 33 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمنیرومندفروشگاه لوله و اتصالات نیروشم0466032737 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان ، سلمان فارسی ، کوچه سلمان فارسی 3(فرعی پنجم) ، خیابان سلمان فارسی اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیشمس احسانمصالح ساختمان شمس0262274551 523424خرده فروشی سیمانکاشف غربی کاشف غربی  4
گیلانلاهیجانصفرعلیحسین زاده کورندهدام و طیور حسین زاده046603528301342457433523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکورنده ، خیابان شهید مطهری ، خیابان شهید باهنر ، پلاک 113 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهماترابی نیاالمهدی0466035293 523419خرده فروشی انواع ورق و لوازم کابینتحاج سلیم محله ، کوچه دوبرادران 10 ، جاده اصلی حاج سلیم محله ، پلاک 109 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرابهبودی نوشریگلها046603533301342332561523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی دوم ، خیابان آیت اله طالقانی ، پلاک 592 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحبیب الهخوش فطرتنانوپلاستیک نوین0466038836 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان ، منظریه ، خیابان بهشت ، خیابان منظریه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسینقربان پورمسرورقربانپور0466041996 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کهنه رودپشت ، خیابان ( جاده کهنه رود پشت ) ، خیابان امام رضا ، پلاک 304 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالحسندرویش پورآهندانیالکتریکی شاد046604202101342238502523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، شعربافان ، کوچه فضلی شاد3 ، کوچه شهیدرضافضلی شاد ، طبقه سوم
گیلانلاهیجانسکینهکشوری پهمدانیافرا0466042542 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، پاساژ ارژنگ  ، طبقه سوم ، واحد 111
گیلانلاهیجاننسرینصفری ابراهیم سرائیمزون عروسی آفتاب046604465701342239137523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز  ، طبقه دوم
گیلانلاهیجانعلیعبادتی کنفیصنایع دستی046604466301342370016523869/1خرده فروشی صنایع دستیلیالستان ، جاده شیخانبر ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده معصومهخاوریسروین046604466401342425828523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان بیست و سوم ، کوچه فرعی دوازدهم[ اندیشه هفتم] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اکبرمحمدیالکتریکی درخشان046604793401342294020523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه حافظ دوم – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 4458 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاانوشاءسوپرمارکت صبا0466047942 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، شهرک جانبازان ، خیابان هدایت ، میدان هدایت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفهیمهخلیلی ذاکله بریامیرعلی0466047971 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)زمیدان ، خیابان ( جاده زمیدان بطرف مشکین سرا ) ، خیابان شهدا ، پلاک 425.001 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهغریب نوازحسن کیادهپوشاک امیرصادق046604797901342343835523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهدا 12 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرااعتدال سنگجوئیسوپر مارکت سیتا046604866301342296490522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کتشال بالا ، خیابان دانشگاه ، بن بست دانشگاه 2 ، پلاک 28 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرابهشتی بین کلایهلوازم خانگی علی0466048673 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوربیجاربنه بالا ، خیابان یاسر ، کوچه یاسر 8 ، پلاک 232.016 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانسیامککارگرگرانسایهسفید رود اشرفیه046604890001342213195522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی 24 ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیپلوانپلوان0466048918 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 11[سیگارچیان] ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 216 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهتجددی ضیابریپل گیلان0466049880 523439/8خرده فروشی لوازم جانبی انواع تلفن همراهخیابان 22 آبان ـ مجتمع آپادانا
گیلانلاهیجانمحسنصفرزاده بی نظرنیاپارت0466049971 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه بهشتی 16 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیداسماعیل پور تخم شلیمجید046604997201342238264522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، خیابان بهار ، ساختمان مجید ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده مریمموذنی محمدیچاشو046604997401342210326523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، قیام ، کوچه ایثار 6 ، کوچه حشمت 1 [قیام 10] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاپورزاده دانبرانیفروشگاه رامتین046604997601342231254523825خرازیلاهیجان ، بازار روز شماره 2 ، کوچه ((فرعی6)) ، کوچه بازار روز شماره 3 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینشاهی پورخانه ستیک046604998201342210434523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی سی و سوم ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشبنمکریمیپوشاک دیبا046604998601342428526523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان ، بلوار امام رضا ، بلوار توحید شرقی ، کوچه گلستان سی و یکم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحسانپناهیپوشاک هرمس0466049989 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 25 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمخیری چوشلیالبرز رایانه046604999901342212982523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض  3 ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبابائی کچلامبابائی046605000001342452155505002خرده فروشی روغن موتورکچلام ، خیابان فرهنگ ، خیابان ( جاده کچلام  ) ، پلاک 31 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمانهزابلیچای زرگل046605000801342122895522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 6 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامددریائیابزار لاهیجان046605001101342129561523413خرده فروشی یراق آلاتحاج سلیم محله ، کوچه رسالت چهل ودوم ، خیابان رسالت ، پلاک 57 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالحسینصفرپورعدالت0466050013 522222خرده فروشی برنجلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 7 [محبوبی] ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننعمترحیمی اشکاءرحیمی0466050014 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ایشگاه ، خیابان  ( بطرف روستای پهمدان ) ، خیابان شهیدرجائی ، پلاک 34 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیبکمازنمایندگی پخش محصولات لپ لپ046605047601342426473512971عمده فروشی مواد و محصولات غذایی بصورت نمایندگی وپخش آنلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 26 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیمقدوری ماشکملوان دست چین046605051001342238923522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه انصاری 21 ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهیلایوسفی رادیوسفی0466053754 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالافیدره ، جاده سراش ، خیابان فیدره ، پلاک 235 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینبابائی چمندانیآرین046605382201342424052523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، لاهیجان ، بلوار امام رضا (ع) ، گلستان 33 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفرقانع نفوتیکاسپین0466055140 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، کوی کارگران ، کوچه کوی کارگران ، کوچه گلستان سی وسوم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبمیربلوکی اکبرآبادکالای کیش046605679801342230375523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 3 ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 370 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهسامحسنی کبیرخانه مد0466059797 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، پاساژ ارژنگ  ، طبقه اول ، واحد 40
گیلانلاهیجانعزیزبنی مهدکاوه0442373763 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیخیابان تربیت معلم ـ نبش کوچه 12
گیلانلاهیجانمسلممؤتمنی ششکلیموتمنی0466060032 524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)لاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 3 ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 392 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیصدیقی اکبرآبادصدیقی0466060740 523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیاکبرآباد ، کوچه علی درویشی ، خیابان شهید رحمان رجبی ، پلاک 477 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینکفاش زرگریتجهیزات پزشکی سلامت046606184201342233660523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان ، باغ ملی ، خیابان پرستار ، خیابان 22 آبان  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اصغرمقریکراس دوک046606376601342227611523214خرده فروشی لحاف- بالش-تشک و پشتیلاهیجان ، شعربافان ، خیابان قیام ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحدثهخوشقدم اخلاقیسوغات0443606113 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوی حاجی آباد ـ جنب پل هوایی
گیلانلاهیجانمحمدرضازمین افشانپارک046606406401342225071522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، قیام ، کوچه کاشف شرقی 28 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمپندارلات لیلیپندار046606408701342233159523869/1خرده فروشی صنایع دستیلاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان شهید کریمی 8 ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودپورمحمودحسین0440326854 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان امام خمینی (ره) ـ روبروی بانک رفاه
گیلانلاهیجانزهراپوراستادپوشاک الینا046606429001342212386523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، بازار روز شماره 2 ، کوچه ((فرعی11)) ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، پلاک 68 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانریحانهبلوری نوربخشخانم طلا0466066204 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه تکیه میرفاضله[تربیت معلم 2] ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسماحمدی نوشراحمدی0466066227 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نوشر ، کوچه بسیج ، خیابان ( جاده نوشر ) ، پلاک 470 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمموسی زادهآنتیک0440248011 523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان کاشف شرقی ـ نبش کوچه فضیلت
گیلانلاهیجانرضاعاشوری گورابیترمه046606819001342334363523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، جیرسر ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمشیدیحیی پورخلیقیحیی پور046606945101342234861522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان سردار جنگل ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده مهسامیرواحدیماهور0442013820 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیکوچه برق ـ پاساژ ارژنگ پلاک 60
گیلانلاهیجانعارفنبی زاده فشالمیفروشگاه مرغ مزرعه سبز0466070865 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، آزادگان ، خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] ، خیابان آزادگان ، ساختمان پروما1و2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینرنجکش نخجیریرنجکش046607195901342423733522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نخجیرکلایه ، خیابان شهید سیف اله محمدی ، خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری ، پلاک 195 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیامدادی لشکریانیآرادین0466071969 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی چهارم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآمنهندیمی دانشدانش0442761007 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ـ نبش خیابان صنعت چای
گیلانلاهیجانحمیدمحمدی ارکنیحمید046607346701342242385522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 3 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، پلاک -603 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلفرجی لاهیجیتوزیع گاز مایع0442721739 523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکبازکیاگوراب ـ نبش خیابان صنعت چای
گیلانلاهیجانسکینهمیرمشتاقیمیرمشتاقی046607349301342234806523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شهدا ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلپوراسمعیل آهندانیبرادران پوراسمعیل0466074911 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، بوجایه ، کوچه (حسین پور) ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اصغرعسکری اربوکلایهزیتون سرای عسکری0466074925 522246خرده فروشی زیتونلاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی چهارم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسناحمدیان لاهیجفروشگاه آوچین046607668301342342828523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمینافرخ روزلاشیدانیاطلس046607668701342226748523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 3 ، کوچه شهید کریمی 12 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپرویزآذرونپرویز آذرون0466076701 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، بازار روز شماره 2 ، کوچه بازار روز شماره 3 ، کوچه ((فرعی12)) ، پلاک 29 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبافلاکی فشتمیپرسپولیس اسپرت046607670601342346179503012فروش لوازم تزیینات اتومبیللاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه شهید بنیاد ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدینورعلی زاده سوستانیارغوان046607671501342239358522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لاهیجان ، پردسر ، کوچه طایفه ، خیابان کاشف غربی ، پلاک 86 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعذرارفیعی رودبنهسوپر مارکت پارسا046607702601342225660522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، شعربافان ، خیابان قیام ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک -261 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده نرگسشرفییاس046607726201342228839523899/13خرده فروشی کالای خوابلاهیجان ، فیاض ، خیابان سلمان فارسی اصلی ، میدان اصلی جانبازان  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینجودتخط 110466077976 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان انقلاب اصلی ، خیابان برق اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینگلشاهیابزار صنعتی و یراق گلشاهی046607840201342341983523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، آزادگان ، خیابان آزادگان ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعالیهیعقوبی بیجاربنهیوپر مارکت خدمتگزار046607972801342336240522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بیجاربنه پائین ، خیابان شهید حسن خرم پشته ای ، خیابان امام رضا (1) ، پلاک 76 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصرپیرخوشحال کیخائیگیلانه0466080934 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه شهید کریمی 8 ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفیض الهراستگوکورندهراستگو0466080951 522319خرده فروشی گوشت گاوکورنده ، خیابان ( بطرف  سراجار) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 351 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلفلاح زادهفلاح زاده0466080963 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلیالستان ، جاده شیخانبر ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفیروزتم زارتمزاد0466082995 524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)لاهیجان ، پردسر ، کوچه هفدهم ، کوچه کاشف غربی 9 ، پلاک 10 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپروانهابراهیمی کوجلنیما0466083020 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه دوم ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدمشیریخشکبار مشیری046608305201342222891522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه شهید کریمی 12 ، کوچه بازار روز شماره 3 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدنفیسی پورسوپر ولیعصر046608306001342241534522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، باغ ملی ، خیابان پرستار ، خیابان 22 آبان  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیشیدای قربانیپریا046608307601342332269523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه نوربخش ، خیابان شهدا ، پلاک -213 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانساراجمشیدعینیفروشگاه دستچین0466084518 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه یکم ، بلوار توحید شرقی ، ساختمان آفتاب شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیامینی رادامینی0466084526 512611عمده فروشی انواع میوه و مرکباتلاهیجان – حاجی آباد – خیابان (حاجی آباد) – خیابان شهیدایرج کشاورز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانوگل پورفروش گچ و سیمان046608458201342335420523424خرده فروشی سیمانلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه جمهوری چهاردهم ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمیلهکاربخش راوریلباس بارداری ماه بانو046608593501342210535523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – شهید بهشتی – خیابان نیما – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپوریاصفارنیاسوپرمارکت عسل0466085974 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان بیست و سوم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنسلیمانی لفمجانینوشت افزار مهرگان046608680101342229738523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه تکیه میرفاضله[تربیت معلم 2] ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضارمضانی پوررودبنهپارسیان0466086853 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکارودبنه ، بازار سر ، کوچه بهشت ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاغلام پورزریابیگالری چشمک046608824501342339179523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، خیابان ولی عصر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبادزهرهیاس0466088263 523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه بابائی ، خیابان ((بازارچه امیر شهید)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداسماعیلسعادت میرقدیمگل گیس0466090017 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، استخر ، کوچه بهشتی 2 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسیمصفارنیااندیشه046609277601342426866523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان بیست و سوم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنمهدوی سعیدیموبایل امیر046609281801342343872523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان استقلال ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهپاک نعمتمارال درسا046609418001342331865523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان فردوسی ، خیابان دانش ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیمانامیری حبیب آبادعطریات پیمان0466094210 523123خرده فروشی عطریاتلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، پاساژ رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکامبیزقاسم نژادبازکیائیمهربانو046609690901342294118523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی بازکیاگوراب ، خیابان ( نگارستان ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 3,174 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانام لیلافلاح رنجبرلیالستانیرنجبر046609703201342367212522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولیالستان ، خیابان (  بطرف شیخانبر ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 116 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدگودرزیچای دست چین046609832001342348141522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان – جیرسر – کوچه شهیدحسن جوانمرد – خیابان شهدا – ساختمان حافظ – پلاک 345 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانسیاوشجعفریمعطر0466098333 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان بهار ، بن بست (رحیمی) ، ساختمان امیرمحمد4 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاکاظمی سلیمیاتوگالری راستین0466098406 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، آزادگان ، بلوار توحید شرقی ، کوچه بیست و پنجم  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینیاتوگالری ارشیا046610004501342427719501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه گلستان سی و یکم ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهرضانژادفرحمندتوزیع تجهیزات پزشکی046610109601342213775523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه امیرالمومنین ، کوچه کریمی 5 [ذوقی] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی رضاسلیمانیارزانسرای برادران0466101117 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاصفرپوردموچالیصفرپور046610155701342443072504013فروش لوازم یدکی موتور سیکلترودبنه ، بازار سر ، خیابان امام خمینی ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادرمضانی نژادصبا باطری0466101643 502026باطری فروشیبازکیاگوراب ، خیابان ( فضیلت ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 739.01 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدتقوای سلیمیظروف یکبار مصرف حسام0466102740 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، جیرسر ، کوچه سنگ دماوند ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانخسروشمسی کسمائیپارچه سرا معلم046610279501342242977523211خرده فروشی پارچه لاهیجان ، تکیه بر ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، پاساژ رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاندولتعلینصیری لنبرارزانسرای نصیری0466102995 523211خرده فروشی پارچه لاهیجان ، جیرسر ، کوچه (مقدس نژاد) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانافسانهقاسمیآنو046610321101342235227523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، کاشف السلطنه ، کوچه بهشتی 26 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانژیلاکریمیهدیه0466104934 523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودبنه ، بازار سر ، خیابان بوستان ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیعبدالهی توستانیسوپر مارکت عبدالهی046610522201342292433522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)توستان ، کوچه شهید ربانی 2 ، خیابان شهید منصور میرزائی ، پلاک 374.002 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوذرکوچک نیای سیکاشهیراد046610620001342223138523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، پاساژ رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیاکبری معینپلاسکو معاد046610639801342240807523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 13 [شهیدپورغفاری] ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرادلخوش نخجیریپوشاک دلخوش0466106410 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، خیابان رسالت یکم [یاسر] ، کوچه یاسر ششم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمربیعی پورسلیمیبستنی سرخ کرده آقای بستنی046610642701342335341552512بستنی فروشیلاهیجان – گلستان – خیابان شیخ زاهد – بلوار خلیج فارس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمانابوالحسنی کماچالیسکه امیرعلی046610644501342237426523852خرده فروشی سکه طلالاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالمطلبحسینقلی پورشیخعلی کلایهاطلس0466107966 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورمهدی آباد ، کوچه شهیدمحمدپورمیرزایی  ، خیابان شهیدمطهری  ، پلاک 237 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلمهدی نیای دهکائیگالری رز طلائی0466109383 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، بازار روز شماره 2 ، کوچه ((فرعی11)) ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، پلاک 34 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیامکعبدیظروف یکبار مصرف عبدی046610983001342367841523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلیالستان ، خیابان (  بطرف شیخانبر ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 254 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانگلرخقلیان چی لیالستانیچای بهدم046610993501342342303522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، آزادگان ، کوچه آزادگان 1/1 ، خیابان آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفیض الهمرادی کیسمیسوپرمارکت علیرضا046611085001342240455522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کوی زمانی ، بلوار دیلمان ، میدان روحانی شهیدخانعلی جعفری ، پلاک -86 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلیمانخان پورمرکز خرید آسمان0447510187 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان بیست و سوم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده مریممیررازقیاوات046611130501342224454523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شقایق ، کوچه شقایق چهارم ، خیابان شقایق ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاشفیعی شیخانیکشتی نقره ای046611134401342343234523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی چهارم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبلقیسخوشبخت سنگجوئیفروشگاه خوشبخت046611209101342332174522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بیجاربنه بالا ، کوچه یاسر 24 ، خیابان یاسر ، پلاک 274 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودذاکررمضانیذاکری046611252901342329799522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه سرفراز ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانتقی پوردهسریرمضان تقی پور0466113259 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهسرتموشل ، کوچه گلها 3 ، خیابان ( جاده دهسر تموشل ) ، پلاک 267 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننرجسجمشیدی عینیلی دیز0466113270 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه مهدوی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدرضابرهشامید0439614126 523825خرازیکوچه برق ـ روبروی پاساژ ارژنگ
گیلانلاهیجانمهدیامینیمهدی0466115366 522319خرده فروشی گوشت گاولیالمان ، کوچه (خلیلی ) ، خیابان ( جاده لیالمان ) ، پلاک 187 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبی بی جانرنجکش بیجاربنهپوشاک بی بی جان046611540201342762379523234خرده فروشی پوشاک زنانهکوه بنه ، کوچه شهدا ، خیابان ( جاده کوه بنه ) ، پلاک 231 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکرمقنبرپورکهنه رودپشتطراوت046611542601342342137522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، جیرسر ، خیابان فردوسی ، بن بست فردوسی 1/1 ، پلاک 35 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقمرپورفلاح بازکیائیفلاح0466115463 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه تربیت معلم 4 ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانافسانهعباسقلی پورافسانه0466115769 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه همکف ، واحد 104
گیلانلاهیجانامیرپویادانائی هوشیارفروشگاه پویا046611595201342333244503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه شهیداکبری ، خیابان توحید ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینرضوی طوسیرضوی046611667201342335345522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه حامدی ، کوچه قطب تحریری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعلیصدیقی شیخعلی کلایهصدیقی0466118425 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مهدی آباد ، خیابان جاده شیرجوپشت ، خیابان شهیدمطهری  ، پلاک 311 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضابندربرنتی0430567901 523258خرده فروشی کیف و کفشخیابان شهید بهشتی ـ نبش کوچه 15
گیلانلاهیجانحمیدکریمی خوشحال پهمدانیدلتا سیستم046612139701342342855523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی هفتم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدباقرتقوای نخجیریتقوائی0466121406 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی دوم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیامکبحرکاظمیفروشگاه تامین صنعت شمال046612141801342220768523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (اصلی حاجی آباد) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهفتحی بازقلعهقنادی نور046612142701342233697522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه کاشف شرقی یکم ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 358 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبعلی نژادپهمدانیعلی نژاد046612278101342232143523211خرده فروشی پارچه لاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، بن بست ((سوم)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآذرخدمتگذاربیجاربنهپوشاک سینا046612278601342335210523234خرده فروشی پوشاک زنانهبیجاربنه پائین ، خیابان شهید حسن خرم پشته ای ، خیابان امام رضا (1) ، پلاک 74 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعاشوریگیلانیکا046612279901342348000523891گل فروشیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهیدحسن جوانمرد ، خیابان شهدا ، پلاک -449 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمتینحافظی امشلآهن آلات راغبی046612281201342427491523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه گلستان سی و یکم ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومه ساداتمهدوی سعیدیکالای پزشکی سایا گستر لاهیج046612365501342227639523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان ، کاروانسرابر ، خیابان امام خمینی ، کوچه امیرالمومنین ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیاحمدزاده خمامی مقدمآیس پک046612560601342222777552512بستنی فروشیلاهیجان ، استخر ، خیابان شهید بهشتی ، بلوار شهیدمطهری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیغلام نژادبازکیائیفروشگاه لوله و اتصالات مصطفی046612565201342293379523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکابازکیاگوراب ، کوچه ( لاله چهارم ) ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 2,364 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیرااسمعیل پورتخم شلیسوپرمارکت سادات046612565701342245675522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سادات محله ، خیابان شهید فرهاد صفری ، خیابان ( جاده سادات محله ) ، پلاک 228 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیراصغرپوربازکیائیالماس شهر0466126281 523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانلاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه همکف ، واحد 132
گیلانلاهیجانعنایتکریمی لاخانیمطبوعاتی فرهنگ046612693901342227797523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه نور ، کوچه ((بازارچه)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقیمحمدزادهپوشاک بچگانه مریم0466127480 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه مهدوی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنآزادضیابریضیابری046612749001342425612522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، آقاسیدمحمد ، کوچه تربیت معلم 5 ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسبحانحضوری لاحشرییادگار پدر0466127505 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالامحله لفمجان ، کوچه شهید سیدمهدی پوروهاب ، خیابان شهید سید غلامرضامنعم ، پلاک 42 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهشکوهیموبایل سلکت046612754601342330757523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهدا 12 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکرماسمعیلی سوخته کوهیروز به روز046612796201342341612523211خرده فروشی پارچه لاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهدا 12 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمودشرفیپارچه سرای امیر046612833001342233781523211خرده فروشی پارچه لاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، خیابان شهید کریمی ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرمانمیرزائی بیدرونیآرمان همراه0449887751 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، شعربافان ، کوچه صفاری ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدباقراسمعیل پورپنچاهاسماعیل پور046613130701342292189522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چفل – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان آقا سید یحیی – جاده اصلی چفل – پلاک 392 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایمانجلیل زاده قدیماتحاد 30440219432 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانبلوار امام رضا (ع) ـ روبروی پمپ بنزین
گیلانلاهیجاننیلوفرمبارکی املشگالری هدیه مرمر046613141401342426064523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان 17 ، کوچه (جهاد 1) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسناصغری گلرودباریاصغری0466131600 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهسرتموشل ، خیابان فرهنگ ، خیابان ( جاده دهسر تموشل ) ، پلاک 600 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاشب افروزاکبریعروس گیلان0466132770 523211خرده فروشی پارچه لاهیجان ، تکیه بر ، کوچه شهید کریمی 6 ، خیابان شهید کریمی ، پلاک 91 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسدالهمهندس صنایعصنایع0466135379 503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه اول ، واحد 214
گیلانلاهیجانعلیمحمدعلی نژادسوپرمارکت گلسار046613707301342425173522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان بیست و یکم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرضاجعفریچای نورجعفری0466137121 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، سردار جنگل ، کوچه سردارجنگل چهارم ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 489 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعزیزهشعاع کاظمیصنعت پمپ و تصفیه آب046613734101342337245523317خرده فروش دستگاه تصفیه آبلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه جمهوری نهم ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسشهابی شیشه گورابیشهابی046613886001342443341523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیرودبنه ، بازار سر ، کوچه شهیدحمیدرمضانپور ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیقائمیستاره شهر0466138891 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 3 ، کوچه شهید کریمی 12 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانعلیمحمدی پورمیرصادقیشیکان0466140447 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهترابی پیرکوهیشاهرخ046614301901342224456523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه چهاردهم ، بلوار دیلمان ، پلاک 106 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراطالبی پهمدانیشیک پوش046614354301342462266523234خرده فروشی پوشاک زنانهپهمدان ، خیابان شهدا ، بن بست ( زمانی 2) ، پلاک 661 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدصلواتی خوش قلبلوازم خانگی صلواتی046614375101342233279523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه دارابی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهکریمی پهمدانیسمبل046614376201342213647523825خرازیلاهیجان ، فیاض لاهیجی ، کوچه فیاض6 ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسرینباقری گیلدهچرم کاپری046614395201342211202523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، قیام ، کوچه ایثار 6 ، خیابان ایثار ، ساختمان فرهومند  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدپرتوی نالکیاشریپرتوی0466144712 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، انقلاب ، کوچه برق اصلی ، خیابان انقلاب اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجعفردانشورانچای فروشی دانشوران046614640201342235450522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه کریمی 3[توکلی] ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمهدیخلوصیلوازم خانگی حافظ046614720901342213569523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، حاجی آباد ، بلوار توحیدغربی ، کوچه انصاری 13 ، ساختمان بلوک 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریباخداپرست سرشکهگلسا0466147605 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه بهشتی 12 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیمحب دوستسوپر هانی0466148301 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، شقایق ، کوچه شقایق یازدهم ، خیابان شقایق ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیاوشقربان پورمسروردفتر شن و ماسه مسرور046614946001342335045514415عمده فروشی شن و ماسهلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان دانش ، خیابان فردوسی ، ساختمان رفاه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسنفاطمیکادوئی نفیس046614969001342249538523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان ، انقلاب ، کوچه برق اصلی ، خیابان انقلاب اصلی ، مجتمع مجتمع پزشکی شیدا  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجقوام زادهنشریات جام جم046614977401342298018523611خرده فروشی نشریات ادواریلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه کاشف شرقی یکم ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنسلیمی طارمسریفروشگاه لوازم یدکی سلیمی046614988901342238525503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – حاجی آباد – کوچه سوم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمحمدعلی نیاءعلی نیا046615017701342239963523869/1خرده فروشی صنایع دستیلاهیجان ، بازار روز شماره 2 ، کوچه ((فرعی19)) ، کوچه ((فرعی12)) ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشادصحرائی لشکریانیموبایل الماس046615018301342348766523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه ((باران )) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاقانع خداپرستقانع046615045701342244784523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان – تکیه بر – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ مروارید – پلاک 157 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمریممهدی پوربازکیائیمهدی046615056701342292584522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغبازکیاگوراب ، خیابان ( شهید عیسی مهدی پور ) ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 2,406 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادکیانفرسرزمین بچه ها046615102801342244087523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه همکف ، واحد 124
گیلانلاهیجانمصطفیپورشفیع کوشالیمصطفی046615131001342423356522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نخجیرکلایه ، خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری ، خیابان نخجیر غربی ، پلاک 590 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهنازموسی دهسریمیوه فروشی توکلی0466152552 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکاشف شرقی بازار شماره 3  0
گیلانلاهیجانسیمینسعیدی عموئیفروشگاه هایمپک046615413401342248388523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی 2 ، کوچه سردار جنگل 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیکاظمیفروشگاه ایده آل046615454001343340525523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی دوم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانروح الهاشنویدهاشنویده046615454801342442854522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ، بازار سر ، بلوار حشمت ، خیابان گلستان 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضامحمدی فهیمشیشه بری فهیم046615787101342234559523473خرده فروشی شیشه و آیینهلاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 3 ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 366 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرامرزفکری سوستانیفکری046615895301342239808522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سوستان ، خیابان ( جاده پایین محله ) ، بن بست یاس 11 ، پلاک 86 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده رقیهفامیل زوارجلالیپاپلوس046615897601342230584522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان کاشف شرقی ، خیابان دکتر حشمت ، ساختمان حشمت  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرعباس پورنادریخرازی نادری046616429801342231312523825خرازیلاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، کوچه سرای محمد علی خانی 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسیممؤذن آبکنارخانه پمپ گیلان046616433301342237176523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، آقاسیدمحمد ، کوچه فخاری ، کوچه قاسمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفکریم زاده مالفجانیفروشگاه کریم زاده046616441101342230488523813خرده فروشی ترازو و لوازم توزینلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (اصلی حاجی آباد) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفشمسی نخجیریشمسی046616444201342426821522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نخجیرکلایه ، خیابان شهید سیف اله محمدی ، خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمپورابراهیمی مالفجانیابراهیمی0269235238 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه گلستان سی و یکم ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهپاینده کارآصف046616641101342344529523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، جیرسر ، خیابان بهارستان [ فردوسی 4 ] ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیومرثرضاخانیلاکو0449348925 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – اردوبازار – کوچه میرشمس الدین [ شهدا2] – خیابان شهدا – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانرحیممرادمندجلالی دیوشلیمرادمند046616772101342227580522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، سلمان فارسی ، کوچه سلمان فارسی 3(فرعی پنجم) ، کوچه فیاض لاهیجی 14 ، پلاک -8 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینخورسندیخورسندی046617068601342246621522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی 7 ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدکریمبرزوپورسعید046617070601342232806523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، خیابان شهید کریمی ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرفعتمتحدیستره046617073401342337049523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، خزر ، کوچه بیست و پنجم  ، کوچه بیست و سوم  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدفلاح حسن پورلوازم التحریر علم و تربیت0013462850 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، باغ ملی ، خیابان پرستار ، خیابان 22 آبان  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنرضائی کاشکیرضائی046617100701342240762522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، شهرک آزادگان ، کوچه 3 شهرک آزادگان ، کوچه کوی آزادگان  ، طبقه اول
گیلانلاهیجانرضااطاعت گربارکوسرائیحقیقت046617112401342463131522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بارکوسرا ، کوچه شهید مسلم نیری ، خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) ، پلاک 362 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهرعنای رئوفکاژین046617170601342221743523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، قیام ، کوچه حشمت 5 [قیام 12] ، کوچه کاشف شرقی 28 ، ساختمان تندیس ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمهرانسلیمانی قصاب محلهمهران046617353701342443013522920خرده فروشی مواد دخانیاترودبنه ، بازار سر ، خیابان بوستان ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانایماننوروزی چفلینوروزی046617370601342293739523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیچفل ، کوچه بهارستان 3 ، خیابان ( جاده چفل ) ، پلاک 496 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسلمرحیمیچای بهارستان کیاموسوی046617523801342236192522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، پردسر ، کوچه کیا موسوی 1 ، خیابان کیا موسوی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجوادجبینی اصلیتورنج046617592701342225021552511آبمیوه فروشیلاهیجان ، سوستان ، کوچه (( ترنج )) ، بلوار شهید اسماعیل پور ، طبقه اول ، واحد غربی
گیلانلاهیجاناسماعیلیوسفیپارچه مبلی شیک046617630001342228736523216خرده فروشی پارچه های مبلی لاهیجان ، شعربافان ، خیابان قیام ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 185 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصالحذبیحی کورندهسیب046617700401342249508523439/8خرده فروشی لوازم جانبی انواع تلفن همراهلاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه بهشتی 20 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمازیارطوسی مجردمازیار046617888301342233568501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه رسالت  هجدهم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننقیکاظمیگلها046617896301342292173522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، خیابان ( بطرف کماچال ) ، خیابان سید الشهدا ء ، پلاک 63 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهنوروزحقی نوبجاریرضا0466179662 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بیجاربنه بالا ، کوچه مطهری 9 ، خیابان مطهری ، پلاک 379 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانناهیدشاهی پورنوشت افزار مسعود046617981101342331815523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشاپوررهبرمهرپوآریان0466179828 523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه شهید کریمی 14 ، خیابان شهید کریمی ، پلاک 21 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدسیدپورآهندانینور046617986701342362633522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آهندان ، خیابان ( بطرف کوه بنه ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 118 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانمحمدنیانگین046617996501358521866522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالاتموشل ، تموشل بالا ، خیابان شهیدحسین پور ، خیابان گلستان ، پلاک 120 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمبلندپایه لیلاکوهیارزانسرای 18046617998401342221773523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شهید کریمی ، خیابان شهید کریمی ، بن بست کریمی 9 وثوقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمنصیرمسلمنصیرمسلم0279148047 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز  ، طبقه دوم
گیلانلاهیجانهادیرحیمیان امامیرنج و چای رحیمیان046618210301342240353522222خرده فروشی برنجلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه فرعی دوم ، کوچه رزمندگان نهم[شهید پیکری] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیصابرهمیشگیمطبوعاتی صابر0275329468 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، شهدا ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضایوسفی نژاد نوعیسه گام0466187468 523817خرده فروشی لباسهای ورزشیلاهیجان ، باغ ملی ، خیابان پرستار ، خیابان 22 آبان  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکبریعبرتی کنفیخرازی ونداد046618775701342337375523825خرازیلاهیجان ، شهید کریمی ، خیابان شهید کریمی ، کوچه کریمی 5 [ذوقی] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینرضائی خلیقتارا0466188073 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 11[سیگارچیان] ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 218 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادعابدبیجائیهسرزمین کودک046618863501342222697523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه مهدوی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادکاظمی رادابزار یراق کاظمی046618965901342237495523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 5 ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانگداعلیهمتی بیجاربنههمتی0276420630 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 12 ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 419 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکریمهمتی زمیدانیهمتی046619023901342245848523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلاهیجان ، عباس آباد ، کوچه تربیت معلم 26 ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهرزادپورمحمدحسین نیاکینیلا046619033001342231518523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان کاشف شرقی ، خیابان دکتر حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپان ته آصادقی صبورهپی لند046619106601342222641523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان 31/1 ، بلوار امام رضا(ع) ، ساختمان رشد ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپوریابهمن یاردیارجانرز سیاه0466191076 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه حشمت 4 [نواب] ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده تهمینهمیرصادق پورذوقیوانیشا0466191087 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان شهید بهشتی ، بن بست شهید بهشتی 8 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفائقهخیراندیش املشبارانا046619296501342347845523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، اردوبازار ، کوچه میرشمس الدین [ شهدا2] ، خیابان شهدا ، پاساژ محمودی  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسید ابوطالبمیرنوری درگاهیباطری برتر0466193797 502026باطری فروشیمیدان گیل اول شادهسر  0
گیلانلاهیجانفریباجعفری فردخانه من046619540901342346324523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه نوربخش ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداسماعیل زادهایستگاه ارزانی0466195857 523859فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)لاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، پاساژ ارژنگ  ، طبقه همکف ، واحد 7
گیلانلاهیجانبهرامپورآقائی تجن گوکهسوپرمارکت صادق0454683147 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، خیابان ( فضیلت ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 723 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرایوسفی شادهسریسهند046619633201342340840503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکحاج سلیم محله ، جاده (کانال 1) ، خیابان رسالت ، پلاک 159 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاباقرپورکماچالیابزار یراق باقرپور046619651801342211807523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه کیا موسوی 1 ، خیابان کیا موسوی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنعلی نیای آهندانیعلافی علی نیا046619726401342234996522222خرده فروشی برنجلاهیجان ، سردار جنگل ، کوچه سردارجنگل چهارم ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 483 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدعلی نقی زاده لاله دشتیمانتو سرای ابراهیمی0440177665 523236خرده فروشی روپوش و مانتوکوی تکیه بر ـ کوچه مهدوی ـ تکیه آقا پیر رضا
گیلانلاهیجانمهرانحبیبی مقدم بازکیائیحبیبی0466198072 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکبازکیاگوراب ، خیابان ( شهید مظفر یوسف پور ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 1055 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده فاطمهمدعوی محمدیچای سعید0466198505 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، گلستان ، میدان اصلی گلستان ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسعلیمردانستایش0466199216 523342خرده فروشی گل های مصنوعیلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه کریمی 3[توکلی] ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاتقی دوست رودبنهتقی دوست0307415428 522222خرده فروشی برنجرودبنه ، بازار سر ، بلوار حشمت ، خیابان گلستان 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقیرجبی درگاهفروشگاه رجبی0466200598 513119نمایندگی فروش واحد های تولیدی تشکلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان 13 ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفتح الهعابدعلافی عابد046620099301342335306522222خرده فروشی برنجلاهیجان ، جیرسر ، کوچه صادق 1 ، کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیخوشقدم اخلاقیحامد0443633326 503012فروش لوازم تزیینات اتومبیلکوی حاجی آباد ـ جنب پل هوایی
گیلانلاهیجانهوشنگپارسافرپنجره دوجداره ویستاوین046620234701342212973523415خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته فلزیلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه (آزاده) ، بلوار توحیدغربی ، مجتمع جهاندیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعمل آورابریشمباطری فروشی سعید0466202402 502026باطری فروشیبوجائیه ، کوچه وحدت سی و سوم ، خیابان ( جاده بوجائیه ) ، پلاک 56 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرپورنصیرنمایندگی پورنصیر046620549801342237559503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، کوی طوافی ، کوچه ارغوان ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانالهاممحسنیانفروشگاه بعثت046620559501342331894523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان ، خزر ، خیابان بعثت ، بن بست شانزدهم ، طبقه همکف ، واحد 2
گیلانلاهیجانعلیروشن نژادرودپشتیابزار یراق پارس046620622701342453380523413خرده فروشی یراق آلاتبالارودپشت ، خیابان امام حسین ( 1 ) ، خیابان امام حسین ، پلاک 1,145 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیفرهودیشیرینی فرهودی0304233071 522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان بهارستان [ فردوسی 4 ] ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجعفرنظری یوسفیمجتمع تجاری لیالستان0466206864 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلیالستان ، خیابان ( بطرف دیزبن ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 351 ، طبقه پنجم
گیلانلاهیجانعلیمیرفلاحمیرفلاح0466207598 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررودبنه ، میان محله رودبنه ، خیابان امام خمینی ، خیابان مطهری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهنیک فطرتپوشاک آنتیک046620876401342221383523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه طهماسبی ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدرفیع نژادلاکمه سری135046620921301342342633504011فروش موتور سیکلت و موتور گازی و موتور سیکلت برقی و لوازم آنهالاهیجان ، جیرسر ، بلوار توحیدغربی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیکهن سال سادات محلهآهن آلات کهن سال0466209881 523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلاهیجان ، بوجایه ، کوچه (حسین پور) ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهزادحسین پوردنیای کودک046621266901342345308523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه دانش 11 [ فرعی 3 ] ، خیابان دانش ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاجمال امیدیلاستیک پارس046621470101342346225503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان ، خزر ، خیابان خزر ، بن بست خزر 19/1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانذبیح الهرجب پوردموچالرجب پور0300628869 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ، بازار سر ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیاسمعیل پورکورندانیگلستان046621548201342339548522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، جیرسر ، کوچه فردوسی 6 ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسنحسین پورحسین پور0466216341 523424خرده فروشی سیمانلاهیجان ، بوجایه ، کوچه وحدت بیست و دوم ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعموئی سراجاریعموئی046621711201342456215522222خرده فروشی برنجسراجار ، خیابان ( جاده کورنده ) ، خیابان ( جاده سراجار ) ، پلاک 823 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانادیب عباسیمطبوعاتی دهخدا0276930229 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، جیرسر ، کوچه نوربخش ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسمهدی پورپیربستیموبایل وزیر046621754301342332605523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، جیرسر ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهدا ، پاساژ ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمشیداسماعیلیامیر046621815101342345775522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، بن بست شهدابیست وهشتم[وثوقی](رجب پور) ، پلاک -532 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیننوروزینوروزی0466218594 522101خرده فروشی سبزیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه نوربخش ، خیابان شهدا ، پلاک 201 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینرجب پورنیک فامبرادران رجب پور0292579394 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیزبن ، خیابان شهیدعلی رضا  ساکت ، بلوار امام رضا( جاده دیزبن ) ، پلاک 170 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیفتحیمطبوعاتی جامع0276429810 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، پردسر ، خیابان شهید کریمی ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانخسروپوربابائی رودبنهبابائی0466219782 522222خرده فروشی برنجرودبنه ، بازار سر ، خیابان بوستان ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیفتح اله زادههزاره سوم0268410953 523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان کاشف شرقی ، بن بست کاشف شرقی 32 ، طبقه دوم ، واحد 3
گیلانلاهیجانالهامحسن زاده سیاهگورابیخانوم خاص046622127901342344575523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، اردوبازار ، خیابان استقلال ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدسلیمی وربنسلیمی0466221384 523413خرده فروشی یراق آلاتپائین محله ناصرکیاده ، پایین محله ناصرکیاده ، خیابان ( بطرف تی تی پریزاد ) ، خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) ، پلاک 239 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهصفرپورکنفیفردین0466221484 523258خرده فروشی کیف و کفشرودبنه ، بازار سر ، خیابان امام خمینی ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاضلیحیی پورکچلامیحیی پور0300803940 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کچلام ، خیابان فرهنگ ، خیابان شهید فلاح دوست ، پلاک 52 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظم الساداتمیرحقیخواربارفروشی میرحقی046622352701342229198522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، سلمان فارسی ، کوچه سلمان فارسی 3[فرعی پنجم] ، خیابان سلمان فارسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعلیعباس پوربازانالکتریکی عباسپور046622399701342213248523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه نور 4 ، کوچه ( بازارچه ) ، پلاک 79 ، طبقه اول
گیلانلاهیجاناردشیرخوش قدم اخلاقیتابلو بزرگ نادری0452562007 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه انصاری 27 ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمهدیمیرحیدری ایشکاءمرغ ارزان0466224952 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، جیرسر ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهدا ، پلاک 330 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمونستزواللاکچری046622522901342337388523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهدا ، پلاک -488 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدرضاقاسمی پژندآرایشی ناوک046622834601342230704523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، تکیه بر ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، پاساژ رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلگیسوگالری هلی046622841301342213621523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – پلاک 107 – طبقه همکف – واحد 107 – 
گیلانلاهیجانرامینمرادی داخلموسیقی خزان046622856401342346423523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیلاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه امام رضوی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه دوم ، واحد 46
گیلانلاهیجانگداعلیفلاح حسن زاده شیخان مسکنحسن زاده046622958901342420178522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیخانبر ، خیابان ( بطرف روستای قصاب محله ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 155 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودفکوری مریدانیاستانبول0458174571 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه شهید بهشتی13 ، خیابان شهید بهشتی ، پلاک -158 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمناصفرنژادلاکمه سریسوپرمارکت مبین0466232288 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی دهم ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدصالحرضاپورمحمدیمطبوعاتی مصطفی046623263201342338810523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، شهدا ، میدان شهدا ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانام البنینصفری توستانیسعادت0466235678 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، شهرک جانبازان ، خیابان هدایت ، میدان هدایت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلمانعلی نژادیلبنیات بام سبز046623568501342347367522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیسعادت پوردلنشین0466235783 522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )استان گیلان – شهرستان لاهیجان – بخش مرکزی – شهر لاهیجان – شهرک سلمان – خیابان سلمان فارسی – خیابان هدایت – ساختمان ساختمان ایرج – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجپورنقدی کتشالیسینا0448145557 524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)بخش مرکزی – شهر لاهیجان – پردسر – خیابان کاشف غربی – بن بست کاشف غربی12 – ساختمان   – پلاک 150 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینالماسی موسویزوک046623888001342211574523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان ، سل تی تی ، خیابان شهید بهشتی ، بن بست شهیدبهشتی 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهخسرومهرسانا046623967901342439835523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی دوم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصرفهیمی صالحتیراژه046624148301342339117523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، خیابان امام خمینی ، پاساژ خیرخواه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرنوشبوته کاربازکیاگورابگالری نگین046624162601342233217523891گل فروشیلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض پنجم ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیددژپورگلکده پارادایس046624232501342227117523891گل فروشیلاهیجان ، حزین لاهیجی ، کوچه حزین 10 ، خیابان حزین ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسروشنادریسروش046624258301342245050523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان امام خمینی ، خیابان انقلاب اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننبی الهجانعلی پورپرشکوهجانعلی پور0466244223 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه چمران 6[شهیدعزیز درویش نیا] ، کوچه گلستان چهل وپنجم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفشاعری رودبنهشاعری046624473001342442396522222خرده فروشی برنجرودبنه ، بازار سر ، خیابان بوستان ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادرعلی خواه گلرودباریعلی خواه046624631201342294302522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، خیابان گلها ، جاده اصلی بازکیاگوراب 1 ، پلاک 3,630 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدذاتی قاضیانیفتاح0458032636 523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهید مطهری  ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکامبیزعمونژادبازکیائیعمونژاد0466246697 523413خرده فروشی یراق آلاتبازکیاگوراب ، خیابان گلها ، جاده اصلی بازکیاگوراب  ، پلاک 3,426 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلی پورحسنعلدهمحمد0466246962 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حسنعلی ده ، کوچه شهید محمد پور ، خیابان شهید عباس میر موسوی ، پلاک 444 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسید مهدیروشندلکوروش0319715130 523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه کریمی 5 [ذوقی] ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادتضرعی بازکیائیتضرعی046624776901342292280522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، خیابان شهداء ، خیابان شهیدرمضانعلی مهدی پور ، پلاک 1,986 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرحیمی پورجورشریشیشه بری محمود0466248930 523473خرده فروشی شیشه و آیینهبازکیاگوراب ، خیابان ( بازار حافظ ) ، جاده اصلی بازکیاگوراب 1 ، پلاک 4414 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدگلشاهی کریمابزار یراق گلشاهی کریم046624919601342227577523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، فیاض ، کوچه فیاض لاهیجی 14 ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیربیعی پورسلیمیربیعی پور046625054501342341375522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه گلبندی ، کوچه امام رضوی ، پلاک 33 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنظهراب زاده لیلیخواربارفروشی مجتبی046625116801358521339522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دره جیر ، خیابان شهید اسحاق یوسفی پور ، پلاک 197 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپورانعلی پورگورندانیشاپرک0465960939 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدباقرمصطفویمصطفوی0466253712 523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه امیرالمومنین ، کوچه کریمی 3[توکلی] ، مجتمع پزشکی همت 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابراهیمامیرمظفری ثابتقصر پارچه046625411301342238390523211خرده فروشی پارچه لاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه شهید کریمی 12 ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانروزبهمجتبویگیلان سوپر046625428301342233597522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه برق اصلی ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلتوت کاربیدریغفروشگاه مرغ دانش046625451701342293725522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغبازکیاگوراب ، کوچه لاله چهارم  ، جاده اصلی بازکیاگوراب 1 ، پلاک 2,346 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینداداشی نیاکیقطعات یدکی داداشی046625480801342294148503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکبازکیاگوراب ، کوچه ( شهید یوسف پور یکم ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 909 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنحکیمی چهارخانه سریحکیمی046625525901342245508523319/4فروشندگی لوازم یدکی دستگاههای صوتی و تصویریلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض یکم ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادرمضان زاده کلدهسوپرمارکت سجاد0466255977 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، کوچه (( فرعی دوم )) ، جاده اصلی بازکیاگوراب 1 ، پلاک 2,466 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانریحانهقاسمی لاشیدانمعلم0448060196 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – شهر لاهیجان – جیرسر – بلوار توحید شرقی – میدان گیل – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشرارهصیدگرقنبرسیمان0466256213 523424خرده فروشی سیمانلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان سردار جنگل ، خیابان 20 متری حافظ ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعارفهمحجوب لاکمه سریچهل گیاه046625940101341213291523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه شهید جعفری ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانتبتگل046625963701342223578523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 8 ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 455 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنصورمرادی کلاردهستاره0466259691 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه امام رضوی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه دوم
گیلانلاهیجانغلامرضاعباسپور صداپشتهعباسپور0301678147 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی یکم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدنقیمقام آساءکتابسرای امید046626018501342335411523612خرده فروشی کتاب لاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، خیابان امام خمینی ، پاساژ خیرخواه ، طبقه اول
گیلانلاهیجانحسینبابائی قانعمرغ بابائی0466260352 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغکاشف غربی –  1846
گیلانلاهیجانموسیبابائی قانعسوپر لاله0301672321 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پردسر ، کوچه کریمی 2 ، کوچه شمس ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنصادق دقیقی860447897092 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جیرسر – کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] – خیابان شهدا – پلاک 263 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمتشت سیمینشهرسبز046626341101342249038523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه سردارجنگل هشتم ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهدیبوستانی فردجهرمیخندان0466263432 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهکچلام ، خیابان شهید مظلوم ، بن بست ( مسجد جامع ) ، پلاک 365 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدپایندهپاینده046626369401342336625522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، آزادگان ، خیابان آزادگان شمالی ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاغلامعلی پورذاکله بریارزانسرا0466265463 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضابی غرض عاصیچای حجت046626698901342336688522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضانقدینمایشگاه اتومبیل شرق گیلان046626727601342292977501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبازکیاگوراب ، خیابان گلها ، جاده اصلی بازکیاگوراب  ، پلاک 3,454 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیرفیع جهاندیدهجهاندیده046626728001342239992523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه دارابی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآمنهریحانی بازکیاگورابیچای دهکده046626729401342292466522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوبازکیاگوراب ، خیابان گلها ، جاده اصلی بازکیاگوراب  ، پلاک 3,466 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصرجانی پورسوپر مارکت باستان046626821401342347728522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، اردوبازار ، خیابان استقلال ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسایناآریایی فرسهیل0466268225 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان امام خمینی ، خیابان انقلاب اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضااسحق زادهقندون046627030201342225763522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان – شقایق – میدان حشمت – خیابان کاشف شرقی – پلاک -40 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدمحمدیچای بهنام046627035501342425678522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان بیست و یکم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدگلشاهیگلشاهی046627068601342238036523825خرازیلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه امیرمومن ، کوچه فرهود ایمانی ذوق ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاصفری مذنبیصفری046627076901342231982503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان ((جنب دادگستری)) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدرضاناصرعلویایساکو0466270792 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان ((جنب دادگستری)) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنپیروقوامی سرشکهپوشاک قوامی046627103001342237063523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، بازار روز شماره 2 ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه ((فرعی11)) ، پلاک 72 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضایوسفی نژادرودسریفروشگاه دقیق046627162101342233460523825خرازیلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه فرهود ایمانی ذوق ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمسعیدی ساعدینادر0466271716 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، یحیی آباد ، میدان جانبازان ، خیابان 20 متری حافظ ، ساختمان برسا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده مولودهاشمی اشکاءچهارفصل0274729601 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاغلامی نوبیجاریدایی محمد046627227701342339827522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه یاسر چهارم ، خیابان رسالت یکم [یاسر] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینقدسی اثناعشریزبانکده کالج0299644590 523612خرده فروشی کتاب لاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه بهشتی 20 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسناکبری شرفشادهالکتریکی اکبری0312962121 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهدا 12 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمپوراسمعیل فوشازدهخیابان شهداء046627281301342343921523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، بن بست شهدا8 ، پلاک 152 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیقربان خواه اکبرآبادیمهدی046627313401342337292523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلاهیجان ، بیجاربنه ، خیابان حاجی پور ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدرجبی نژادمرغ فروشی آریا046627322001342339404522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه حکیمی شمالی دوازدهم ، کوچه غریب آباد (طالقانی ششم) ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهوشفلاح کاشف زرع لیالستانینادی0291985937 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالستان ، کوچه شهید رمضان حبیبی 2 ، خیابان شهید رمضان حبیبی ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآزالیاصالحیکاملیا046627385101342211702523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان ، حشمت ، کوچه حشمت 4 [نواب] ، خیابان دکتر حشمت ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعلی دوست سلیمینساجی بروجرد046627394201342221912523211خرده فروشی پارچه لاهیجان ، تکیه بر ، کوچه برق اصلی ، کوچه شاهانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیاعلائیسوپرمارکت علی0292731432 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، جاده اصلی بازکیاگوراب 1 ، خیابان شهیدعیسی مهدی پور  ، پلاک 1684 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدسپیدکار3610449623776 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان ، برق ، کوچه برق اصلی ، کوچه شاهانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدهادیمیرحسینیبلور و چینی میرحسینی046627562201342244246523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه کاشف شرقی یکم ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک -360 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرخورسندگوهریمبلمان دفراز0447937718 523324خرده فروشی مبلمان منزلبخش مرکزی – شهر لاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 26 – بلوار امام رضا – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمانحبیبیشا انار0456586504 552511آبمیوه فروشیلاهیجان ، خزر ، خیابان بعثت ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجاسمعیلیگالری ماهک0466279268 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 4 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیعقوببخشی مازودرهبخشی0466279505 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، کاشف شرقی ، خیابان کاشف شرقی ، بن بست کاشف شرقی 9 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیعاطفی حسنعلی دهعاطفی0466279732 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حسنعلی ده ، خیابان بطرف روستای پایین رود پشت ، خیابان ( جاده حسنعلیده ) ، پلاک 367 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلزیبائی مریدانسوپرمارکت زیبا0289239164 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کوی یاسر ، خیابان هدایت ، کوچه هدایت 14 ، پلاک -8 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداسمعیلمیرحسنی شاده سریفروش آلات موسیقی صبا0280018090 523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیلاهیجان ، یحیی آباد ، خیابان فیاض لاهیجی ، کوچه فیاض 7 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهصفری فتمه سریصفری0466281828 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، جیرسر ، خیابان بهارستان [ فردوسی 4 ] ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودگنجی بازکیائیگنجی0466282080 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، جاده ( بازکیاگوراب ) ، جاده اصلی بازکیاگوراب ، پلاک 70 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرحیمیمبل متین0456021066 523324خرده فروشی مبلمان منزللاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان سی وسوم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهدهکردیان نژادرئوف0466283948 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، پردسر ، کوچه کیا موسوی 4 ، خیابان کیا موسوی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضارنجبرچای ایران046628403601342421861522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوشیخانبر ، خیابان ( بطرف روستای قصاب محله ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 483 ، طبقه اول
گیلانلاهیجاناسکندرشهبازیظروف یکبار مصرف شهبازی0466284302 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، آزادگان ، کوچه فردوسی دهم ، خیابان آزادگان ، ساختمان منصوری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانطلعتاسدی دخت لیشایمان046628496101342422270523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه امام سجاد [فرعی یازدهم] ، کوچه گلستان سی و یکم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریبرزروحی دهبنهفریبرز0466285703 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سحرخیزمحله ، خیابان انقلاب ، خیابان ( جاده سحرخیز محله ) ، پلاک 113 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقیحقانی صیقلدهحقانی0466287106 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه سردارجنگل هجدهم ، خیابان سردار جنگل ، مجتمع شاداب ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلجمال امیدیالبرز0466287220 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، جیرسر ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهدا ، پاساژ ولیعصر ، پلاک 27 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهعلی پرست نوبیجاریشریفی046628750801342226473523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، بازارروز شماره 3 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، کوچه ((فرعی7)) ، پلاک 131 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننقیخیراندیش بین کلائیخیراندیش0466288178 522222خرده فروشی برنجلاهیجان ، شهرک سلمان ، خیابان شهرک سلمان ، خیابان سلمان فارسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانمهری سوستانسوستان0291909044 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سوستان ، کوچه شهید حسن فگاری ( 1 ) ، خیابان ( جاده سوستان ) ، پلاک 511 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاندامونعباسی املشیبستنی عباسی046628958901342222020552512بستنی فروشیلاهیجان ، کاشف السلطنه ، کوچه فرعی چهارم ، خیابان شهید هاشمی نژاد ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدحبیبی توستانیسامیار046629136001342238762522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاشیدان حکومتی ، کوچه شهید گلچین 8 ، کوچه شهید محمد گلچین 1 ، پلاک 69 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظممحمدپورکچلامیآیسن0466292887 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، بن بست شهدا ششم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاسائیالماس سیستم046629394301342246795523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه ( بازارچه ) ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیتقی دوستتوانا الکترونیک046629395101342333178523319/4فروشندگی لوازم یدکی دستگاههای صوتی و تصویریلاهیجان ، جیرسر ، کوچه نوربخش ، خیابان شهدا ، پلاک 225 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیرجب پورشیرجوپشتنمایشگاه اتومبیل یاران0466296105 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان سی وهفتم ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرجبعلیحسین پوردرگاهیابزار مجید046629651101342342463523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان دانش ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاروشن پناهگیل0292796836 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه انصاری بیست ویکم[ یونس فلاح ] ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراابراهیمی ثابت دافچاهیمحبی0466296905 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه شهید جعفری ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمقلی پورلفمجانیپازل046629778001342223987523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 25 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشکوفهپورنصیری طوافپورنصیری0466298670 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بازارروز3 ، کوچه ((فرعی19)) ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، پلاک 107 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهیوسفییوسفی0291977945 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالستان ، خیابان شهدای لیالستان 5 ، بن بست شهید مجید فلاح غلامعلی پور ، پلاک 45 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرااحمدی پورسرشکهشهریور0466300743 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیزبن ، خیابان بهار ، بلوار امام رضا( جاده دیزبن ) ، پلاک 395 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسترنبهرامعلیکندی پارت0466302128 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، پاساژ ارژنگ ، طبقه اول ، واحد 29
گیلانلاهیجانیاسرشریفیمیشا0466302136 523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیلاهیجان – جانبازان – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمقماش پسندانرژی خورشیدی آفتاب046630343201342420562523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان فرهنگیان [فردوسی 3] ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنپورنوادریانپورنوادریان0267781581 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبازکیاگوراب ، خیابان فضیلت ، جاده اصلی بازکیاگوراب ، پلاک 753 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرضاجعفرکیاءجواهری جعفری کیا046630393801342233692523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه سوم توکلی ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسروراحمدی جورشریاحمدی046630439901342248954523891گل فروشیلاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 9 ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسید محمودمیری صداپشتهمحمود0466304525 522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان ، شهدا ، میدان شهدا ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمادهم ملکیفروشگاه امیر046630465501342425666503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، امام رضا ، کوچه گلستان سی ونهم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانصدرممتازیکی یدونه046630503901342225964523824خرده فروشی لوازم بارداری و لوازم نوزادلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی سی و سوم ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالقاسمباقری خواهبیژن0466306145 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه مهدوی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدطوافیپارسا0266574798 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه ((رمضان نوروزی)) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهراننیک بخش بیدرونیمهران0301668141 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پردسر ، خیابان سردار جنگل ، کوچه سردار جنگل 9 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینطاهرافشارحاجی ارزونی046630735201342345724523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان استقلال ، کوچه (بابائی) ، ساختمان لبخند ، طبقه اول
گیلانلاهیجانعیسیمحمدپور متعلق محلگیبهمن0446881796 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه جمهوری چهاردهم ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانخدیجهصادقیگالری شاپرک0466307720 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی چهارم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهاجرحسین نژادحسین نژاد0298900981 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه بابائی ، خیابان ((بازارچه امیر شهید)) ، ساختمان پاکدل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدامیرنژادسیاهکلیامیرنژاد0466308882 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه سوم ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرضیهنیک بخشصنایع دستی نیک جم046630988501342223850523869/1خرده فروشی صنایع دستیلاهیجان ، استخر ، میدان پاسداران ، بلوار امام رضا ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنپیک موسویوحدت046631069401342232028522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پردسر ، کوچه (جهان بین) ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 456 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغراتردهصدرا046631070401342368149522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالستان ، خیابان شهدای لیالستان 3 ، خیابان شهید مجید فلاح غلامعلی پور ، پلاک 28 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصدیقهشعبانیپوشاک زنانه0466310710 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، بن بست 19شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحسانسیماءکهنه سریپژو یدک046631077101342216184503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه (( اکبر آزاده روز )) ، بلوار توحیدغربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآذرحق شناس ماشکحق شناس0290920529 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، خالو باغ ، کوچه چهارم ، کوچه شهید محمدتقی لاجوردی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرامرزجنابی قدسشرکت سلامت دام لاهیج0466310804 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی سی و یکم ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانضیاءزینعلی تاجانیزینعلی0466311415 524040خرده فروشی لوازم خودرو و موتور سیکلت دست دومکلشتاجان ، خیابان آزادگان ، خیابان ( جاده کلشتاجان ) ، پلاک 179 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالفضلجرنگیدهابوالفضل046631151101342460450504013فروش لوازم یدکی موتور سیکلتمهدی آباد ، کوچه شهیدمحمدپورمیرزایی ، خیابان شهیدمطهری ، پلاک 233 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانترابگورزادی کهنه رودپشتتراب0466311549 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کهنه رودپشت ، جاده ( کهنه رودپشت ) ، جاده اصلی کهنه رود پشت ، پلاک 34 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاقطب تحریریجهان تایر046631180201342337252503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه طوافی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلصالح فخاری کوچصفهانیلوله و اتصالات آذین046631258301342227493523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکابوجائیه ، کوچه (فرعی اول) ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدحسن پورگالری روبینا046631688401342231450523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان – تکیه بر – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ مروارید – پلاک 157 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمسعودرفیع پورکفش نگین046631769701342344110523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، بن بست شهدا ششم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقنبرکارگرشیخعلی کلایهسوپر کارگر0466317806 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، آزادگان ، کوچه خزر 6 ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنفلاح دلاورفلاح دلاور0466318047 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرجوپشت بالا ، خیابان امام علی ، خیابان امام رضا ، پلاک 144 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدابراهیمی بین کلائیابراهیمی0307639811 523413خرده فروشی یراق آلاتمهدی آباد ، کوچه شهیدمحمدپورمیرزایی ، خیابان شهیدمطهری ، پلاک 227 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجلیلسهرابیرفا046631883601342243223522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، فیاض ، کوچه (( عبدالرضا بختیاری )) ، کوچه اسماعیل دوست ، طبقه سوم ، واحد 5
گیلانلاهیجانمهردادعسکریفروشگاه توریست0466318972 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حاجی آباد ، بلوار توحیدغربی ، کوچه (انبارشرکت گاز) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهرفیع نژادلاکمه سرینیما0269709822 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان 13 ، کوچه شماره 1 لاله ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینبی غرض عاصیپائیز 20466319209 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه شهید بهشتی13 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودمهدی پوراصل گابیهءچای مهدی پور046631961301342216466522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، استخر ، میدان پاسداران ، بلوار امام رضا ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعراجاسماعیل پورپاکوچولو046631967301342339871523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، جیرسر ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهدا ، پلاک 410 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرشمحمدیرایان046632076201342241077523829/1خرده فروشی عینک آفتابیلاهیجان ، انقلاب ، کوچه جواهرپشته اصلی ، خیابان انقلاب اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثممحمودی صیقلسرائیملکه0466321165 523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهریدانش رفتاررها0466322422 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، پاساژ ارژنگ ، طبقه اول ، واحد 54
گیلانلاهیجانمریم شهیره به ثریاشفیعیکریمی046632318501342223125523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، قیام ، خیابان ایثار ، خیابان اصلی قیام ، پلاک -53 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیداسمعیل نژادگوکهتاپ تاب046632455001342226111522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، شقایق ، میدان حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدمطلوبی اکبرکیسم0466326915 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه سردارجنگل دوم ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -549 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنزحمت کش محمدیمرجان0310077109 522315خرده فروشی مرغ و ماکیانلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 3 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدنیک بختپارس خلیج0466327769 523317خرده فروش دستگاه تصفیه آبلاهیجان ، غریب آباد ، خیابان جمهوری اسلامی ، کوچه جمهوری دهم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرعلیشریفیشریفی046632790001342340731523422خرده فروشی مصالح ساختمانیلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه جمهوری چهاردهم ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالحسینحسینی پورصنعتینگین مشهد0466328228 523513خرده فروشی فرش ماشینی و انواع موکت لاهیجان ، فیاض ، کوچه حجت انصاری [ علما یکم ] ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعلی پورکوه بنهمرغ الیاس046632846601342362056522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه ارشادی ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهیارعباس پورنادریآهن آلات نادری0268937508 514411عمده فروشی آهن آلاتلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه چمران 5 ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامعزیزی یونجالیسی گل0432980235 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان بهارستان [ فردوسی 4 ] ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشیدفرهنگ دوستابزار صنعتی نگین0288024217 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان سردار جنگل ، خیابان 20 متری حافظ ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمعلی دوست چمندانینوین چوب046632912801342347461523869/5خرده فروشی کابینت چوبی، لترون و ام دی افلاهیجان ، آزادگان ، کوچه 12 متری آزادگان ، خیابان آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهحبیبیطلا سبز046632939201342211349522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، یحیی آباد ، خیابان فیاض لاهیجی ، کوچه فیاض  3 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاابراهیمی دموچالیسوپر گوشت رضا0310088230 522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلاهیجان ، شهدا ، کوچه شهدا چهاردهم ، خیابان شهدا ، پلاک 248 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشتهجمال امیدیالکتریکی درخشان0314179801 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، شهدا ، کوچه شهدا چهاردهم ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهافروختهقاصدک046633439901342348640522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حسن بیگدشت ، کوچه ( روحانی ) ، کوچه شهید صفاکار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپگاهبختیاری بخت آزمائینوین0466334444 523475خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی )لاهیجان ، شعربافان ، خیابان 22 آبان ، کوچه پانزدهم 22 آبان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالجوادنجفی لاهیجینجفی0290371968 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، خمیر کلایه ، خیابان ملت ، خیابان امام خمینی ، پلاک 259 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهعزیزیسلیمانی0466334722 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه فرعی یکم ، کوچه رزمندگان یازدهم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاصدیقی شیخعلی کلایهصدیقی0308747587 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه (سوپر مارکت جواد ) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیقویدل کوشالیترنج0292688623 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه بعثت سوم ، خیابان بعثت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدطلوعی فرطلوعی فر0466335440 523473خرده فروشی شیشه و آیینهلاهیجان ، شعربافان ، خیابان انقلاب ، خیابان 22 آبان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرجبی نژادآی تک0466336206 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی سی و یکم ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهسفرینگین046633623001342213195523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، شقایق ، کوچه شقایق دوازدهم [ حزین 5 ] ، خیابان شقایق ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانخدیجهغلامی قاسم آبادسفلیوروجک046633648301342338615523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان استقلال ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدامین کوشالیامین0466337916 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه شمس ، خیابان مسلم[کوی یحیی آباد] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوطالبقانع خداپرستقانع046634043701342339143523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شهید کریمی ، خیابان شهید کریمی ، کوچه فرهود ایمانی ذوق ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنحسنی لیالمانیحسنی0466340846 523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکلیالمان ، کوچه کوهپایه 3 ، خیابان شهید صادق مباشر امینی ، پلاک 51 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصادقبخشی خشکدشتیلوازم یدکی پل046634094001342298040503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، یوسف آباد ، خیابان ( یوسف آباد ) ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرحمانارمارم0466341454 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان ، بوجایه ، کوچه ((مهردادحسین پور)) ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهنوری حصارآتی سان0466341710 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی یکم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمجهاندیده چفلیجهاندیده0279725917 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، فیاض ، خیابان کاشف شرقی ، خیابان فیاض لاهیجی ، ساختمان جهاندیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحرمتمنوچهریفروشگاه لوازم یدکی حجت046634300001342227451503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکبوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمرستگارمرداب سریالکتریکی تابان046634332401341230844523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیبوجائیه ، خیابان ( بطرف سادات محله ) ، خیابان ( جاده بوجائیه ) ، پلاک 11 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیجباری آهندانبهترین0466343538 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، کاشف شرقی ، خیابان کاشف شرقی ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانناهیدعلیخانی نیکسر2 ستاره046634424501342347358523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی پنجم – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودحسین پوررز آبی0466247297 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه همکف ، واحد 119
گیلانلاهیجانربابهپیک موسویکریستال0278051094 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، پردسر ، کوچه امیرالمومنین ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدتصدیعخاطره0466345167 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، پردسر ، کوچه امیرالمومنین ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودسرفرازسرافراز046634555301342226494523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان ، شهدا ، میدان شهدا ، خیابان امام خمینی ، پلاک 203 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدهادیمیرمؤیدمیرموید0466345813 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکشیخانبر ، جاده ( شیخانبر ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 57 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینمقامینار تی تی 0465978240 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه همکف ، واحد 101
گیلانلاهیجانعماداصغری لفمجانیلوازم یدکی اصغری0466351085 504013فروش لوازم یدکی موتور سیکلتلاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه سرفراز ، خیابان امام خمینی ، پلاک -361 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهرهبرادران فلاح خیرشهره046635153901342242420523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه همکف ، واحد 123
گیلانلاهیجانعلیرضامحمودی اشکاءامید0466351602 522212خرده فروشی انواع شیرینیپهمدان ، خیابان شهید عیسی قربان دوست ، خیابان شهدا ، پلاک 757 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرخانی پورسوپر امیر046635163201342222587522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، جانبازان ، خیابان 20 متری حافظ ، خیابان سبحان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسبحاناصلاحی شیخعلی کلایهالکتروبان0466351935 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه فرعی یکم ، کوچه طالقانی یکم ، ساختمان جمشیدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهادرهاشم پوررودسریگالری هاشم پور046635197101342231860523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه شهید کریمی 4 ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسینصادقی ده بنهفروشگاه استادیوم046635215601342336163523817خرده فروشی لباسهای ورزشیلاهیجان ، آزادگان ، کوچه آزادگان 2 [ مرادی 3 ] ، خیابان آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیناعابدین پورفرحمندکفش فرهمند046635220801342346636523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان امام خمینی ، خیابان استقلال ، برج مظفر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاظمباقری بازکیائیفروش کپسول مایع046635221901342292443523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکبازکیاگوراب ، جاده ( بازکیاگوراب ) ، خیابان صنعت چای ، پلاک 561 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضوانهجمال امیدیکمربندی0466352644 523477خرده فروشی درب های ضد سرقتلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه دهم ، بلوار توحید شرقی ، ساختمان مینیاتور ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانلاهیجانسیدهانیمسچیانمینیاتور0286733675 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه دهم ، بلوار توحید شرقی ، ساختمان مینیاتور ، طبقه سوم ، واحد 5
گیلانلاهیجانپیمانبرکاتی حقیقتنظری046635291501342234953523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان ، شعربافان ، خیابان کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 16 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرادخت محمدیرز گل046635324301342231308523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهیدحسن جوانمرد ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدزنگانه رنجبرزنگانه0293049895 523424خرده فروشی سیمانلاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان بیست و سوم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده حمیدهپرورهشهر کودک بادبادک046635463601342227710523612خرده فروشی کتاب لاهیجان ، شیشه گران ، کوچه آقا سید حسین ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک -103 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهاقبالیانسرزمین پاک046635464001342222474523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیلاهیجان – کوی یاسر – خیابان هدایت – خیابان سلمان فارسی – ساختمان پرهام – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننجمهعباس پورکهکشان046635464701342241865523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه امیرمومن ، کوچه فرهود ایمانی ذوق ، ساختمان پزشکان گلشاهی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنیررضوانی توچائیمعین046635465401342427291522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان پنجاه و یکم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیمنتموسی پورسیاه کشبرادران موسی پور0466354656 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی 11 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیمباشرامینیفرهنگ0219657269 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبازکیاگوراب ، کوچه شهیدمظفر یوسف پور یکم ، جاده اصلی بازکیاگوراب ، پلاک 911 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی گلکوچکی پنچاهپارسا046635523701342294493501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکتوستان ، خیابان شهید منصور میرزائی ، بن بست فرمانداری ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانملاحتمعتضدمنجمیخانه کتاب0466356450 523612خرده فروشی کتاب نیما –  7156
گیلانلاهیجانمنیرکامرانعطر و ادکلن وزراء046635693401342346630523123خرده فروشی عطریاتلاهیجان ، شهدا ، کوچه میرشمس الدین [ شهدا دو] ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادکشاورزویشکائیسلطان کوچولو046635724001333339348523323خرده فروشی تخت، کمد، میز و قفسهلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 22 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمسعودنبویمیلاد046635785301342216513522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، شعربافان ، خیابان 22 آبان ، کوچه پانزدهم 22 آبان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصمدشب زنده دارنخجیریسامان046635796301342424256522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نخجیرکلایه – خیابان نخجیر غربی – بن بست نخجیر 5 – ساختمان سامان – پلاک 460 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانقدیرنمایان مرغوبفردین046635824301342231338523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی پانزدهم ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشادایزدیچای طراوت046635831001342231251522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 8 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآتیهعلی پورمباشربهپوش046635837701342338811523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – اردوبازار – کوچه میرشمس الدین [ شهدا دوم ] – خیابان شهدا – پاساژ محمودی – پلاک 10 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانحامدمعظمیملودی0466359948 523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیلاهیجان ، سه راه کشاورزی ، کوچه آقا سید حسین ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمیرشکارکلاسیک046636019401342342030523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانلاهیجان ، میدان بسیج ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان بسیج ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرهصادق پورکاجانگالری ترنج046636062501342334054523869/1خرده فروشی صنایع دستیلاهیجان ، خزر ، بلوار امام رضا ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمکامرانی لفمجانیتی تو0466363559 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، تکیه بر ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، پاساژ رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهردادشهبازیشهبازی0466363639 522920خرده فروشی مواد دخانیاتکاشف غربی –  13/1
گیلانلاهیجانمیلادعلی نژادیزرین شمال046636370301342330244522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لاهیجان ، آزادگان ، خیابان آزادگان ، خیابان شهید فهمیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیفرهادیجهان کالا0466364661 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (حاجی آباد) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبتولسیدیچای معروف046636468501342422100522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان هفتم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهمحمدی شیخعلی کلایهمهتاب046636473601342561064523899/13خرده فروشی کالای خوابلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه حشمت 4 [نواب] ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیهاشمیگالری یاس046636476101342242591523867خرده فروشی مصنوعات چوبی(باستثنای درب وپنجره پیش ساخته)لاهیجان ، کوی طوافی ، کوچه (( ایمان جوانبخت )) ، کوچه ارغوان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصریوسف پورتوستانیناصر046636530101342292814522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)توستان ، کوچه شهید ربانی 2 ، خیابان شهید منصور میرزائی ، پلاک 422 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرشیدیرشیدی046636702801342233912522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه ((نانوایی)) ، خیابان ((بازارچه امیر شهید)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجباقری نژادایرج046636730601342235425523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه شهید کریمی 6 ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرادپالیکلوکس اسپرت پالیک0466367316 503012فروش لوازم تزیینات اتومبیللاهیجان ، لاشیدان مطلق ، خیابان رسالت ، کوچه رسالت شانزدهم [سجاد نهم] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودشجاعی کوشالیشجاعی046636814001342338902523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان ، آزادگان ، کوچه 12 متری آزادگان ، خیابان آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادرحقیقت شناس امیرهندهیحقیقت شناس046636822901342220926522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه انصاری بیست و سوم ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیپیک موسویپیک موسوی046636823201342235280522222خرده فروشی برنجلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 3 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، پلاک 581 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیخانجانی بین کلایهخانجانی0466368680 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیبین کلایه ، کوچه گلستان ، خیابان شهیدمحمدجعفرغمگین ، پلاک 870 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاسلمانی خوشدل پورمیدان046636946301342331614523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، بازار روز شماره 2 ، کوچه ((فرعی12)) ، کوچه ((فرعی11)) ، پلاک 38 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرامایمانی فردسوپرمارکت مهر046637064501342373447522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهسر ، خیابان شهدا ، جاده سیاهکل ، پلاک 264 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرسولمؤتمن صالحیآجر نسوز نما آذرخش046637079401342237924523823خرده فروشی لوازم تزیینی ساختمانلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 4 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوذرصفرپوردیزبنیمهیار0466370819 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغدیزبن ، خیابان شهیدعلی رضا  ساکت ، بلوار امام رضا ، پلاک 220 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانساراامینی بهمدانینوبرانه046637086201342212762522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان حکیم فیاض لاهیجی – ساختمان سیدرضا – پلاک 73 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانسیدحسینحسینی لاحشریحسینی046637100301343231389522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، خالو باغ ، کوچه سی و ششم ، خیابان شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشادالماسیفرشاد046637126701342233903522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه طهماسبی ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرعلیجعفرنژادساحل046637541001342340518522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، جیرسر ، کوچه ش اخوان یکم[فرعی دوم] ، کوچه طالقانی نهم[ش اخوان] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدقاسممیرخوشخویایران ژاپن046637549401342346641503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت بیستم[آقاسیدمحمد] ، کوچه رسالت بیست و ششم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرلطیفی بیدرونیمطبوعاتی لطیفی0466376241 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه آقا سید حسین ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبادآهنگ30 600466376375 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه طوافی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرداژبختگندم046637638101342232418523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان ، برق ، کوچه شاهانی ، کوچه برق اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدمحمدی دهسریآرشام046637742401342373747522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهسر ، کوچه گلستان 12 ، جاده سیاهکل ، پلاک 133 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهعباس پورامیرهندهپژمان0466377769 523413خرده فروشی یراق آلاترودبنه ، بازار سر ، کوچه شهیدحمیدرمضانپور ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفررمضان پورتاسندهسوگند046637831701342335346523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهیدحسن جوانمرد ، خیابان شهدا ، پلاک -357 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصابرعلیدوست چمندانیبرادران علیدوست046637832801342243792523424خرده فروشی سیمانسادات محله ، خیابان شهید نعمت رمضانی ، خیابان ( جاده سادات محله ) ، پلاک 48 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدهقناعت پورگالری تندیس046637882001342346682523817خرده فروشی لباسهای ورزشیلاهیجان ، آزادگان ، کوچه 12 متری آزادگان ، خیابان آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلعباسیعباسی0466378957 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکناصرکیاده میان محله ، خیابان ( بطرف پایین محله ) ، خیابان (( آقا سید رضا کیا )) ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادرحسن پورخوش قلبپیچ و مهره نادر046638033301342225395523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه تربیت معلم 2 [تکیه میرفاضلیه] ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیدادرس کوشالیمیوه فروشی 046638107801342340893522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتبیجاربنه بالا ، خیابان یاسر ، خیابان مطهری ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدطاعتی سرشکهیاس046638149001342373877522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انارستان ، کوچه بوستان 6 ، جاده سیاهکل ، پلاک 173 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودگلشاهی کریمگلشاهی0306402829 523825خرازیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، خیابان شهدا ، پلاک 60 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهراممیرفلاح دموچالیمیرفلاح0466382399 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ، دموچال ، خیابان حافظ ، خیابان شهید پور قاسمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسراشنودقصابی محله0466382539 522319خرده فروشی گوشت گاوبیجارباغ – روستای لیل – ندارد – خیابان کارگرکتشال – جاده اصلی بیجار باغ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسندرویش پورآهندانیمحسن0290999427 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه چهاردهم ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلارستمی سیزکوهیمیرطلایی0466383415 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان ( کوه بنه ) ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدشریفیشاه توت046638480901342235442522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، کاشف شرقی ، خیابان شقایق ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیپاکدامن لاهیجینادی0466385264 522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان ، استخر ، میدان پاسداران ، بلوار امام رضا ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدنیک منش سگیارودیدنیای موبایل046638651201342226210523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه بهشتی 20 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیعجمالی مقدمآرد تجارت046638694801342421002522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایلاهیجان ، پمپ بنزین ، بلوار توحید شرقی ، خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکبرینوشریقاری0297321642 523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه کاروانسرابر ، خیابان امام خمینی ، پلاک -272 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامتینبیات اسدیالتیام0466387301 523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه بابائی ، خیابان ((بازارچه امیر شهید)) ، پلاک -64 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودفرهپورنورگستر0370898843 523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان انقلاب اصلی ، خیابان برق اصلی ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابوالقاسمشرفیشرفی0310088770 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 3 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، پلاک 579 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآقاسیزینعلی تاجانیایمان0266902330 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، خزر ، کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] ، خیابان خزر ، پلاک -167 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیعلی پورنوشرپوشاک امین0466389168 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، خیابان امام خمینی ، پاساژ خیرخواه ، طبقه اول
گیلانلاهیجانعبداللهشریعت ناصریشریعت046638969201342447071522222خرده فروشی برنجبالامحله ناصرکیاده ، خیابان طالقانی ، خیابان سید موسی فلاح هاشمی نسب ، پلاک 198 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسنوروزی دهسرینوروزی046639146201342373290522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهسر ، خیابان شهیدجوادعاشوری ، جاده سیاهکل ، پلاک 124 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اکبرزرعی چیانزرعی چیان0279716585 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقی– خیابان شهید کریمی  0
گیلانلاهیجانمهدینوان هادی لاهیجیبوستان کتاب0321233065 523612خرده فروشی کتاب لاهیجان ، کاشف شرقی ، خیابان کاشف شرقی ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدفرحمندحبیبینیلوفر046639220201342241828522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، قیام ، کوچه حشمت 1 [قیام 10] ، خیابان دکتر حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینیکخوی پهمدانیمهراب046639226001342334522523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان ، جیرسر ، خیابان بهارستان [ فردوسی 4 ] ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضارحیمیرحیمی046639393501342339501503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت بیست و ششم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانموسی پورحسن کیادهحسام046639414401342245295522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان ، کوی یاسر ، کوچه هدایت 8 ، خیابان تربیت معلم ، ساختمان مبینا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودمحمدنیای پنچاهمحمدنیا0466394230 522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان ، یحیی آباد ، خیابان فیاض لاهیجی ، کوچه فیاض یکم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدحمیدی مقدمروبروی سنجاقک046639647001342216207523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه خرمشهر 1 ، بن بست کاشف شرقی 25 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودابهری خوشدلابهری046639765201342220244522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، شعربافان ، کوچه وکیلی ، کوچه کاشف شرقی 8 ، ساختمان خادم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیمانامینناردیس046639835001342211939523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان ، معلم ، کوچه بهشتی 22 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانتیمورشیخانشیخان0290407973 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، شقایق ، خیابان شقایق ، کوچه شقایق چهاردهم [ حزین 9] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهارژنگی پیش کناریهانی046639944901342334732523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان ، آزادگان ، خیابان فردوسی ، خیابان آزادگان ، ساختمان قدیمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسفرخ نژادگلاویژ0466400478 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمپورنصیررودبنهارکیده0465974405 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدجان نثاروظیفهسوپر سوغات سعید046640089701342427520522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه سوم ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننعیمهمحمدجعفری لنگرودیکسری0466401530 523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه بهشتی 6 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانطهمورثتجارتیسوشا046640471301342239544523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهساحقانی امیرهندهچهارفصل0466406933 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه بهشتی 10 ، کوچه بهشتی 12 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیدالهحسینیانانرژی مثبت046640785301342420191552511آبمیوه فروشیلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان هفتم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشیرینعلی نیای متعلق محلکیایمانی0466408706 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه 8 [انوشیروان سالمی] ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضافلاح توشه بخش بازکیائیپدیده0466408822 523891گل فروشیبازکیاگوراب ، خیابان شهداء ، جاده اصلی بازکیاگوراب 1 ، پلاک 2,344 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدجوادمشکاتنوین046640998701342246211503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان – امام رضا – کوچه گلستان سی وپنجم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهرامجعفری ششکلیصنایع سرد و گرم جعفری0466410476 523316فروش یخچالهای صنعتی و ویترینیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه بهارستان شرقی ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهخیرخواه کوشالیخروس نشان046641265801342337745522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغبیجاربنه بالا ، خیابان مطهری ، خیابان یاسر ، پلاک 542 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسعباس پورنادرینادری046641278501342226306523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه ( شهید خوشحال ) ، بن بست (( سید حمید فلاح چای )) ، طبقه اول
گیلانلاهیجاناسمعیلپیرخوش سیرتکبابی ناب0466413143 522319خرده فروشی گوشت گاولاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان سردار جنگل ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 404 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودمحمدیمهتا046641317201342226288523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، شیشه گران ، کوچه بهشتی 10 ، کوچه بهشتی 12 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرضیهمحمدیراما0466413682 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان شهید بهشتی ، بن بست شهید بهشتی 15 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدمحبوبی نیازمندیکامران0466414299 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهدا ، ساختمان لقمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرابزرگی کیاسرائیوستا046641469201342332015523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان ایثار ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدعلی نیای آهندانیکاسپین046641473801342222695523817خرده فروشی لباسهای ورزشیلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه طهماسبی ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادقاسمی سوستانینیروشم0466415081 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، سلمان فارسی ، کوچه سلمان فارسی 3[فرعی پنجم] ، خیابان سلمان فارسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلفرخ نژادفرخ نژاد0466416105 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه سوم توکلی ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانایمانشعبانی وسمه جانیسینا0466416974 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 23 ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودتنهائی بازکیائیمسعود0269671911 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، خیابان گلها ، جاده اصلی بازکیاگوراب ، پلاک 3408 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادمحمدپورتوستانیگیلکان046641763601342346164522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه دوم دانش ، خیابان دانش ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهردادکریمیکاسپین0301741625 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهید علی خود شاد ، خیابان شهدا ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفررحیمیکیمیا046642010301342427683523324خرده فروشی مبلمان منزللاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 22 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهارقند لاکمه سرینیلو0466420272 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان ، معلم ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان نیما ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجوادعلی پورعابدیعلیپور046642067801342442041523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررودبنه ، بازار سر ، کوچه ((توحید)) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشتهشیخانامپراطور046642082501342224347523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، پاساژ ارژنگ ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانایماناحمدخانی پرشکوهجزایرقناری046642218901342563811523832خرده  فروشی پرنده های زینتی (قناری و غیره) لاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری سیزدهم-برادران باغبان – بلوار توحیدغربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجهاندیدهجهاندیده046642228201342232522523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه (( اکبر آزاده روز )) ، بلوار توحیدغربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیراکبری نیاسوپر مارکت یاس0466423114 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، آقاسیدمحمد ، کوچه کوشالی ، خیابان آدینه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیداباوربابک0466423386 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه (( اکبر آزاده روز )) ، بلوار توحیدغربی ، مجتمع جهاندیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودصفارحمیدیآسان046642342401342229745523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 4 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنرمضانی داخلروژان سیستم046642364001342228881523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، شعربافان ، کوچه قیام 11 ، خیابان قیام ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمکیومرثیکیومرثی0466423957 523324خرده فروشی مبلمان منزللاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی پنجم ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلاعلیزادهفروشگاه رضا046642403901342334362503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه شهیدحامدی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 327 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکلثومعباسی امیرهندهفروشگاه جوافشان046642445401342293245522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، خیابان ابریشم ، خیابان اصلی بازکیاگوراب ، پلاک 276 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپرویزابدرمحسین0466424886 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت سیزدهم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسفلاح آزادخواه رودبنهازادخواه0300807428 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه ، بازار سر ، خیابان بوستان ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحبیبتنقطارپارمیدا0466426260 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 8 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاچترمهردنیای الکتریک046642703001342442262523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودبنه ، بازار سر ، بلوار حشمت ، خیابان گلستان 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنحسن پورلاهیج چای0466427372 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، شعربافان ، خیابان کاشف شرقی ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانخسروقاسمی معبودپولادین0287062979 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه کاروانسرابر ، خیابان امام خمینی ، پلاک 264 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزینراهروان لاهیجیعقیق046642991901342235806523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان ، شعربافان ، کوچه صفاری ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهمیرزازاده کوبیجاریدخانیات قیام046643062801342234639522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان ، شعربافان ، کوچه قیام 9 ، خیابان قیام ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاشعبانیشکوفه046643065401342238824523891گل فروشیلاهیجان ، امام خمینی ، کوچه امیرمومن ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپروانهگل پرست نالکیاشریدلارام0466430787 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، امام رضا ، کوچه سوم ، خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحیاءپوررضااشکیکیموبایل احد0466048010 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه دوم دانش ، خیابان دانش ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیخورسندثابتمقدسی0299096505 523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، کوچه سرای محمد علی خانی 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاهمدست جومرغ کیسم0310024265 522315خرده فروشی مرغ و ماکیانلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه بابائی ، خیابان ((بازارچه امیر شهید)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرنصرالله پوردموچالیامیر046643239901342442020522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغرودبنه ، بازار سر ، بلوار حشمت ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلی جانیمجید046643269501342344525523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان ، لاشیدان مطلق ، خیابان رسالت یکم [یاسر] ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشریفپنادپناد0443640959 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوخیابان سردار جنگل
گیلانلاهیجانسیده فاطمهمرادی موسویمرادی046643377901342233310523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان ، پردسر ، کوچه (کریمی 2) ، کوچه شمس ، پلاک 32 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیفکری فلاحفکری046643390501342234143522222خرده فروشی برنجلاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی 22 ، خیابان کاشف غربی ، پلاک -258 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیزاهدی رودپشتیزاهدی0466434566 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیمهدی آباد ، کوچه شهیدمحمدپورمیرزایی ، خیابان شهیدمطهری ، پلاک 221 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمانهسیروس بختسلیمانی046643474401342226752523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه بهشتی 20 ، خیابان شهید بهشتی ، پلاک -73 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعدیکریمیدرفک046643506001342334820523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، کوچه شهید صفاکار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکرمپدرامپدرام0271708021 523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه سردارجنگل هجدهم ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهعبدیعبدی0466436553 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه سعدی سوم ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیشافعیپاژم گام046643660401342427780523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان چهل ونهم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیممدامیمدامی0311443294 523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان ، بازارروز3 ، کوچه ((فرعی7)) ، کوچه ((فرعی12)) ، پلاک 115 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیوانهادی پوریاسین0466436796 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، آقاسیدمحمد ، کوچه تربیت معلم 1 ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرحسینمحمدزادهارزانسرای خزر0466438429 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، خزر ، خیابان خزر ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهریارفلاح خوش قلب لیالستانیخوش قلب046643915001342225208522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولیالستان ، جاده (  لیالستان ) ، بلوار امام رضا (ع) ، پلاک 397 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهبکتاش ایشکاءباران046643916501342348101522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه یاسر 2 ، خیابان رسالت یکم [یاسر] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفینجاتیایران کاوه0466439280 523813خرده فروشی ترازو و لوازم توزیندیزبن ، خیابان نظام ، بلوار امام رضا ، پلاک 636 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباساکبری فردفرد046644007601342229772522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، امام خمینی ، کوچه امیرمومن ، خیابان امام خمینی ، پلاک 106 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآمنهبابائی قانعنوعروس046644012001342346606523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه امام رضوی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه اول ، واحد 32
گیلانلاهیجاننسترنزمانی ششکلینخجیر0466440209 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، امام رضا ، کوچه سوم ، خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالرضافرهومندماسو046644029701342333066522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه شهید کریمی 4 ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلتوسلی کجیدیتوسلی046644046701342224820522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، شعربافان ، کوچه همام ناصح ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 441 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمندارآفرینبهمن0466440511 522246خرده فروشی زیتونلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه شبنم1 ، کوچه شبنم2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشادفلاح شعبانیآبی046644115501342216594523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 25 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبرضائیزنگ تفریح046644117301342334357523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، بن بست شهدا ششم ، پاساژ ضمیریان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسنمیرزاپورصنعتیصنعتی0466441506 523513خرده فروشی فرش ماشینی و انواع موکت لاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه سوم توکلی ، خیابان شهید کریمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفردینفلاح دادرس بازکیائیسوپر مرغ فردین046644154601342292751522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغبازکیاگوراب ، جاده اصلی بازکیاگوراب 1 ، خیابان ( بازار حافظ ) ، پلاک 4,250 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیمباشرامینیمصالح ساختمانی مصطفی046644216401342362019523422خرده فروشی مصالح ساختمانیلیالمان ، کوچه کوهپایه شمالی 8 ، جاده اصلی لیالمان ، پلاک 130 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفرهاجریهاجری0466442171 512941عمده فروشی دخانیاتلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، خیابان رسالت ، کوچه رسالت سیزدهم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهتابحمیدیحمیدی0466442181 512941عمده فروشی دخانیاتلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، خیابان رسالت ، کوچه رسالت سیزدهم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننقیاحمدیان لاهیجاحمدیان0288060096 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه تربیت معلم 2 [تکیه میرفاضلیه] ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدناطقناطق046644230701342367364522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولیالستان ، جاده (  لیالستان ) ، بلوار امام رضا (ع) ، پلاک 110 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبصیرمهدی پوراکبرآبادمهدی پور0466442960 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اکبرآباد ، کوچه شهید کاظم مروت دار ، خیابان شهید رحمان رجبی ، پلاک 296 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرداداحمدی سلیماحمدی0466443045 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودبنه ، بازار سر ، خیابان بوستان ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاچهره پردازاکوال0466443385 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه بهشتی 12 ، کوچه بهشتی 10 ، ساختمان آریا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسمحمدی چولابیترمه پوش046644345501342333798523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهدا ، پاساژ ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدطوافیمروارید046644348001342231717501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه انصاری سیزدهم[برادران باغبان ] ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلیمانعلی نیای آهندانیعلی نیا046644431901342362028522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آهندان ، جاده ( آهندان ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 184 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیآریانی فرپارسا0466444336 523832خرده  فروشی پرنده های زینتی (قناری و غیره) لاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 9 ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشیدفاختهدر دونه ها046644514801342343960523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه نوربخش ، خیابان شهدا ، پلاک -217 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینارض پیمامنصوریمنصوری046644539501342364566523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی هفتم ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیجعفرپورجعفرپور0466445645 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه همکف ، واحد 131
گیلانلاهیجانفرانکقیامی رودسریامیر046644608401342294252501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبازکیاگوراب ، جاده ( بازکیاگوراب ) ، جاده اصلی بازکیاگوراب ، پلاک 22 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرطالعمهدیار0466446164 522101خرده فروشی سبزیلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه ((فرعی7)) ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیشیخ الاسلامیاسلامی046644660501342333497503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان ، آزادگان ، خیابان آزادگان شمالی ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدصفاریصفاری0466446687 503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان – جیرسر – بلوار توحیدغربی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینوروزیرادیال تایر046644697501342232330503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه سوم ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپرویزرحیمی انارستانیرحیمی0466447748 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کوی اسلامی ، بلوار امام رضا(ع) ، کوچه گلستان سی و یکم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانپورحسین پریزادتی تی مارکت046644782701342345564522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، امیرشهید ، کوچه دانش 3 [ مولانا2/2 ] ، خیابان دانش ، مجتمع  دانش ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده سکینهمیرقاسمی شادهسریرحیمی0310020453 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه (محمودی) ، خیابان کاشف غربی ، پلاک 102 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثاقمظهرسلوکپارسین046644816301342347574523319/11خرده فروشی پکیج و شوفاژلاهیجان ، آزادگان ، خیابان آزادگان ، کوچه آزادگان 1 ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلحسام محسنیحاج حسام وپسران046644817201342331985523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیرودبنه ، بازار سر ، خیابان گلستان 2 ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینسعادت میرقدیمسعادت میر قدیم0310032257 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، کوی زمانی ، بلوار دیلمان ، خیابان بهار ، پلاک -92 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفقادریاراش046644840501342344405523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، خزر ، خیابان خزر ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمگلی پوربارکوسرائینوین0466448499 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیغریبیکاسپین046644855301342345187523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان ، خمیر کلایه ، خیابان امام خمینی ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینآزادی خواه سلیمیساحل046644870901342246476523894خرده فروشی حلبلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه ( بازارچه ) ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدزابلی سوستانیزابلی0430551520 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه جمهوری سوم ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقیطیرانابن سینا0276393796 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه بهشتی 12 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیناصرپیرسرائیفروشگاه شتاب0466451463 504011فروش موتور سیکلت و موتور گازی و موتور سیکلت برقی و لوازم آنهالاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 5 ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننعمتفلاح کاشف زرع لیالستانیکاشف0291180313 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالستان ، جاده (  لیالستان ) ، بلوار امام رضا (ع) ، پلاک 266 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرکرامکرام046645209901342238777523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه کاروانسرابر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنباانصافبا انصاف0466452235 522319خرده فروشی گوشت گاولاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدعلی نژادیمسلم046645243401342442080523869/1خرده فروشی صنایع دستیرودبنه ، بازار سر ، خیابان (اصلی بازارسر) ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینعابدعصر ورزش046645273101342338004523817خرده فروشی لباسهای ورزشیلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه فردوسی 7 ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکرممؤمنی پورمقدم صومعه سرائیرزآنتیک046645307101342332183523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسنذاکرگلرودباریگیلان خودرو0466453399 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکبازکیاگوراب ، خیابان ( بازار حافظ ) ، جاده اصلی بازکیاگوراب 1 ، پلاک 4394 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومههادی پورشرفشادهنسیم046645344501342345741523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی دهم ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیغلامی دوست سوستانیغلامی دوست046645351201342226067505002خرده فروشی روغن موتورلاهیجان ، سلمان فارسی ، خیابان آدینه ، خیابان سلمان فارسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدحسینی نژادحاجی ارزونی0466454521 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، شهرک سلمان ، خیابان شهرک سلمان ، خیابان سلمان فارسی ، ساختمان ایرج ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینپرتوی دیلمیپرتوی0466454680 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه سردارجنگل چهاردهم ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلافتوحی طارمسریمواد غذائی حجتی0290400600 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، پردسر ، کوچه بزرگی ، کوچه (محمودی) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجت الهپوررجبی طالمیالکتریکی حجت046645478601342233282523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض سیزدهم ، کوچه ( نرگس ) ، طبقه اول
گیلانلاهیجانحسنرفیعی امیرهندهرفیعی046645523201342421016523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 20 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهاجراکبری ماشکبهشت046645523901341214656523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، سوستان ، خیابان شقایق ، خیابان کاج ، ساختمان بهشت ، طبقه سوم
گیلانلاهیجانکاظمملک زادهپلاستیک گیل0308748711 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، جیرسر ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهدا ، پلاک 568 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاعلی پناکیف لیانا046645631401342233162523254خرده فروشی کیفلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، پاساژ ارژنگ ، طبقه همکف ، واحد 28
گیلانلاهیجانحوریبخشی پوردرخشان0466456704 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان ، پردسر ، کوچه (کریمی 2) ، کوچه شمس ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدجوادمیرمشتاقیسردار046645806701342233667523894خرده فروشی حلبلاهیجان ، سردار جنگل ، کوچه سردارجنگل چهارم ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -517 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصدیقهایل درویشچای برگ سبز لاهیجان046645883801342427514522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه یکم ، بلوار توحید شرقی ، ساختمان آفتاب شرقی ، طبقه سوم
گیلانلاهیجانمهدیربیعی سیدانیعصر جدید صوت0466459173 523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیرودبنه ، لاکمه سربالا ، خیابان امام حسین ، کوچه امام حسین 6 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلسیرتیسورسات046645985501342244727523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، فیاض ، کوچه اسماعیل دوست ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنمحمودی نعیممروارید046645986901342246789512831عمده فروشی تخم مرغلاهیجان ، شعربافان ، کوچه قیام 3 ، خیابان قیام ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنغلامی پورگالری ذاکری0466460456 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیبخش مرکزی – شهر لاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – ساختمان مجتمع فرهنگی تفریحی شهرسبز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودقماش پسندقماش پسند0320342938 523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان ، شهید کریمی ، خیابان شهید کریمی ، بن بست نهم وثوقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمددناصری گنجه لاهیجانیمدد0466461392 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، خزر ، کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحجتبرزوبرزوپور0297863273 523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه بهشتی 2 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدبخشی کتشالیبخشی046646142801342212760522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، یوسف آباد ، کوچه سی ام شهدای 7تیرشمالی ، کوچه تربیت دوازدهم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرعلی نیای رودبنهگالری نگاه0466461750 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمسخن گوشعبانزاده0466461767 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان شهر ک فرهنگیان ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیفرزادیمرتضی0466462743 522319خرده فروشی گوشت گاولاهیجان ، جیرسر ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهدا ، پلاک 406 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشادیکیهان خدیوکیهان046646317001342425424522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 18 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمتاقتداری سلیمیسهره046646317601342339297522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنعاشوریدهکده سلامتی ملکه0466463356 523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان ، فیاض ، خیابان فیاض لاهیجی ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینیک خصلتگالری تک سین046646352001342247645523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، کوچه شاهانی ، پاساژ ارژنگ ، طبقه همکف ، واحد 27
گیلانلاهیجانعلی اصغرخواستهابوالفضل046646353501342363196522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالمان ، جاده اصلی لیالمان ، خیابان شهید صادق مباشر امینی ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرهاحمدی بیجرودکلیمسعود0466464160 522212خرده فروشی انواع شیرینیرودبنه ، بازار سر ، خیابان امام خمینی ، بلوار حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمهدیاحمدیان لاهیجاحمدیان0287897757 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان ، کاشف شرقی ، خیابان فیاض لاهیجی ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینجاتییار مهربان046646499401342237020523612خرده فروشی کتاب لاهیجان ، 22 آبان ، خیابان 22 آبان ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابراهیمروان خواهسید0306668710 523825خرازیخیابان شهید کریمی بازار شماره 2  26
گیلانلاهیجاناسماعیللبکیتک0304862769 522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان ، کمربندی ، کوچه لاله ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعارفاکبریموبایل عارف046646790001342247947523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان ، انقلاب ، کوچه جواهرپشته اصلی ، خیابان انقلاب اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننصرالهحبیب نژادسوستانیدامنه046646808201342298258522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سوستان ، خیابان مهر ، خیابان ( جاده سوستان ) ، پلاک 186 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدعلویعلوی0466468183 523254خرده فروشی کیفلاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان شهید کریمی ، کوچه شهید کریمی 6 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحدیثریاحیپاکان046647077101342217131522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه فضیلت ، کوچه خرمشهر 1 ، ساختمان ماکان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنشیخ پاکدلنوشت افزار پاکدل046647102801342236898523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان ، بازار روز شماره 2 ، کوچه ((فرعی7)) ، کوچه ((فرعی8)) ، پلاک 54 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفضهحقیقی بین کلائیارسلان046647110301342454014522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بین کلایه ، خیابان (  جاده بین کلایه ) ، خیابان ولیعصر ، پلاک 138 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاآجلی لاهیجیآجلی0314988291 512611عمده فروشی انواع میوه و مرکباتلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (حاجی آباد) ، خیابان شهیدایرج کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلعلی نژادشادهسریعلی نژاد046647233801342337519523422خرده فروشی مصالح ساختمانیشادهسر ، کوچه رسالت 28 ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانربابمعنوی رودسریآرام0466472730 523899/13خرده فروشی کالای خوابلاهیجان ، جیرسر ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیولیخانیدختران آفتاب046647375001342335941523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان شهدا – بن بست شهدا ششم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادزنگانه رنجبرزنگانه046647418601342426137503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان ، گلستان ، خیابان شیخ زاهد ، کوچه گلستان 8 ، طبقه اول ، واحد شمالی
گیلانلاهیجانلوئیزکریمی کیسمیمینا0466474530 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، بازارروز شماره 3 ، کوچه بازار روز شماره 3 ، کوچه ((فرعی10)) ، پلاک 147 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانارسلانابراهیمی سوخته کوهیابراهیمی0466475299 522319خرده فروشی گوشت گاولاهیجان ، پردسر ، کوچه (جهان بین) ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 432 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحیدرعلیقطب تحریریتحریری046647603701342344347523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه یوسفی نژاد ، خیابان ملت ، مجتمع تجاری مهرگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدابراهیمیکیان046647615801342294696522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب ، جاده ( بازکیاگوراب ) ، جاده اصلی بازکیاگوراب ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغریمجیدیآیدان046647704301342348838523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان ، خزر ، کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] ، خیابان خزر ، ساختمان رایان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینبصیرت پوردخانیات مرکزی0466477628 522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان – کوی یاسر – خیابان سلمان فارسی – خیابان تربیت معلم – ساختمان پرهام – پلاک 4 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمطهرهرستمی پوردیلمیگل رز046647950901342423469522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه فرعی دهم – کوچه گلستان سی و یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمپرهنرخزر قاب046647952101342340506523623خرده فروشی قاب عکسلاهیجان – آزادگان – کوچه خزر 6 – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرهمسکرچیان دقیقارزانسرای جیگیلی0466479650 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – بن بست شهدا  چهارم – ساختمان مرکز خرید ابریشم – طبقه اول – واحد 24
گیلانلاهیجانیاسینغلامی مبارک آبادشهروند0438024197 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان – پردسر – کوچه (کریمی 2) – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاجانفشان لیالستانیجانفشان0299090454 522222خرده فروشی برنجلیالستان – روستای لیالستان – خیابان شهید مجید فلاح رنجبر – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 73 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضامؤیدناصرکیادهناصری046648069001342447129522319خرده فروشی گوشت گاوبالامحله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – خیابان امام خمینی – بن بست ( حسینی ) – پلاک 155 – طبقه اول
گیلانلاهیجانسلیمانخوشحال نوروزمحلهخوشحال046648187201341247719523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – خیابان سردار جنگل – ساختمان یاسین 3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعابداسکندریخانه مدل046648213801342348609523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جیرسر – کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] – خیابان شهدا – پلاک 273 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننوابقلیزاده سرچشمهآسایش0291448684 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – سلمان فارسی – کوچه سلمان فارسی 1[فرعی هفتم] – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدعلیجهان بین مراددهندهجهان بین0466482476 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – کوی یاسر – کوچه هدایت 12 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهعباسی جوپیشیالکتروپارس046648250501342376232523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیبازارسرلفمجان – روستای لفمجان – خیابان شهدا – خیابان بازارچه – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمبارکهفتحی پورامیرهندهسید بابا046648298201342292125522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهیدمظفر یوسف پور – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 1,025 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرعطابخشسعید046648375901342348864522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بیجاربنه بالا – خیابان یاسر – کوچه یاسر 8 – ساختمان رومینا 3 – پلاک 58 – طبقه اول – 
گیلانلاهیجانمصطفیفرزادیقصابی مصطفی046648418101342343453522319خرده فروشی گوشت گاولاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانقوتی چوشلیدیلمان0466484373 523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیبوجائیه ، بلوار دیلمان ، بن بست وحدت 17 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقرداشعلیعبدلیعبدلی0466484755 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهبازکیاگوراب ، خیابان شهیدشاهپور باقری ، خیابان شهید کاظم علیپور ، پلاک 2,642 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیلؤلؤئیانشهر شب0466484797 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – حزین لاهیجی – خیابان حزین – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحبوبهامیرامجدیتبسم 20466485225 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 3/1 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرشعبانیشعبانی046648639901342222744522222خرده فروشی برنجلاهیجان – یحیی آباد – کوچه طهماسبی – خیابان مسلم[کوی یحیی آباد] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرینقادرشالیزار0466486650 523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیرودبنه ، بازار سر ، خیابان میرزاکوچک خان ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادبیدریغ شادمیسبزی فروشی محله0466486687 522101خرده فروشی سبزیلاهیجان – کوی زمانی – کوچه دوم – کوچه شهید جعفری – ساختمان حامی سازه 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمفیروزیفیروزی0313184543 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – فیاض – کوچه اسماعیل دوست – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدباقرحق پرستحق پرست0300641175 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نوشر – روستای شیرجوپشت – کوچه بسیج – خیابان ( جاده نوشر ) – پلاک 518 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینباقری پورفلاحفروشگاه مرکزی باقری پور0466489246 523813خرده فروشی ترازو و لوازم توزینشیخانبر – روستای لیالستان – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 197 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانستارفیروزی نیاولفیروزی0321078879 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – پردسر – کوچه (کریمی 2) – کوچه شمس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتهمینهکریمیآوا0466491068 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – فیاض – کوچه اسماعیل دوست – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسنحافظی بفراجردعالیجناب0466491129 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه همکف ، واحد 113
گیلانلاهیجانسامشیوعیلاهیج0466491326 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (دادگستری) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاظمخانی پورکهنه رودپشتخانی پور0297589096 522222خرده فروشی برنجلاهیجان – جیرسر – کوچه شهدا دوازدهم – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرگانارمندهنوین046649150901342337604522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بیجاربنه پائین – روستای لیالستان – کوچه شهید اسماعیل جعفرپور 2 – خیابان شهیداسماعیل جعفرپور – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهبهبودی نوشریعمو پورنگ046649352901342343477523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیخادم لاهیجی لاهیجی046649383201343225475522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان ، خمیر کلایه ، خیابان جمهوری اسلامی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرضیهطورچی رودسریامیرعلی0466494076 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان – چهارپادشاه – کوچه جهانگیری – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهرابقاسمی پورسینا046649541001342233162523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – شعربافان – کوچه صفاری – خیابان انقلاب – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحاتمشیرزاده جناقودآدینه نو046649643301342336822523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – میدان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان امام خمینی – پاساژ خیرخواه – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادریوسفی پوردرگاهیوسفی046649701801342237544523894خرده فروشی حلبلاهیجان – حاجی آباد – کوچه (( اکبر آزاده روز )) – بلوار توحیدغربی – ساختمان آریان 10 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننرگسوحیدی بازکیائیرنگارنگ046649702001342293382523234خرده فروشی پوشاک زنانهبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهیدموسی ربانی – خیابان شهیدمظفر یوسف پور – پلاک 1,093 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقیعلی پورعابدیعلیپور046649703901342338568523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی سیزدهم شهیدصفری – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده طاهرهقدیمی ذاکرنوشین یاران046649707701342336354522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – خمیر کلایه – خیابان ملت – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضااسداللهیاسدالهی0301739243 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل هشتم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهرستمی خشکدشتیاحسان0466497300 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان حکیم فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهارهباقری درگاهباقری046650028901342333139523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه امام رضوی – خیابان امام خمینی – پاساژ پارادایس – طبقه اول – واحد 17
گیلانلاهیجاناصغرفروتنفروتن0466500853 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلیالمان – روستای آهندان – جاده اصلی لیالمان – خیابان شهید صادق مباشر امینی – پلاک 223 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرضعلیبردبارالبردبار0466501362 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 3 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسپیدهساحلی لنگرودیزن روز046650310901342426230523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان 13 – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسنمسروری بازکیائیمسروری0466504316 523482خرده فروشی ضایعات آهنیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان صنعت چای – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 557 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدفکری کنف گورابیپخش سیگار آرش0466505102 512941عمده فروشی دخانیاتلاهیجان – امیرشهید – کوچه نوربخش – بن بست نوربخش 15 – پلاک 167 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدصادقرضاپورمحمدیابوریحان0298358281 523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – کوچه برق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخدیجهزنگانه رنجبرلاهیجان046651055301342426515522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان یازدهم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانایوباکبریاکبری0302260276 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – امیرشهید – خیابان شهید فهمیده – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اکبرجبینی اصلیحبیبی0466510638 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان – کاشف شرقی – خیابان فیاض لاهیجی – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدترکیایران نوکیا0466510648 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان – جیرسر – کوچه نوربخش – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدجعفری نژادرودبنهجعفری نژاد046651077501342421611522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیخانبر – روستای لیالستان – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 431 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجوادبحرکاظمیسوپر سینا0447941673 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – پمپ بنزین – کوچه کوی کارگران – کوچه ( کارگران 2 ) – طبقه سوم
گیلانلاهیجانسعیدناصرحجتی رودسریبلوچ0345429250 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – قیام – خیابان اصلی قیام – کوچه 2 قیام [بهشتی 7] – طبقه اول
گیلانلاهیجانمعصومهآیینه دارسارینا046651254001342244692523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – یحیی آباد – خیابان فیاض لاهیجی – کوچه فیاض 7 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانثمرهپاک طینتمهر و ماه0466514052 523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلاهیجان – اردوبازار – خیابان استقلال – کوچه ((شجاع العلماء)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینشیخانشیخان046651438701342421949522319خرده فروشی گوشت گاوشیخانبر – روستای لیالستان – کوچه گلستان 54-(شیخ زاهد32) – بلوار امام رضا – پلاک 492 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکریمبخشی پورصداپشتهچهارفصل0466515293 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – کاشف شرقی – خیابان کاشف شرقی اصلی – کوچه کاشف شرقی 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننیلوفرپرتوی جیرندهنور0456405327 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – تکیه بر – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ ارژنگ – طبقه دوم – واحد 73
گیلانلاهیجانسیروسحسینعلی زادهسجاد0466515626 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – کوچه ( بازارچه ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدپورشفیع کوشالیمحمد0466516745 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتنخجیرکلایه – روستای لیالستان – خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری – خیابان نخجیر غربی – پلاک 592 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینپورخرمیری را046651678801342239828523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – سل تی تی – خیابان 22 آبان – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیداداشی نیاکیداداشی046651683801342292215523222خرده فروشی پوشاک مردانهبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه عرفان – خیابان عرفان – پلاک 4,800 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداحمدقوامیفروشگاه قوامی0343515213 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 20 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینآزادبخشمدرن046651922201342333256523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی ششم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنکاظمی شادایران شاد046651938101342420100522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیخانبر – روستای لیالستان – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 475 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاهنرمندهنرمند0272365776 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – میدان شهدا – خیابان امام خمینی – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهائیدهاحسانی گلرودباریماهور0466521058 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان – غریب آباد – کوچه گلستان [ شهدا شانزدهم] – کوچه طالقانی ششم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاظمقماش پسندنوین جامه0466524036 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادفلاح توشه بخش بازکیائیمرغ فرهاد0310936447 522315خرده فروشی مرغ و ماکیانبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان نگارستان – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,166 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرحسینورزش نماماندیرو046652977601342231478523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان – کاشف السلطنه – کوچه فرعی چهارم – خیابان شهید هاشمی نژاد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیرستم نژادرودبنهبازرگانی لاهیج دشت0466530547 512511عمده فروشی خوراک دام و طیورلاهیجان – شیشه گران – کوچه شهید بهشتی 11 – کوچه شهید بهشتی 9 – ساختمان بهشت – طبقه ششم
گیلانلاهیجانحسنسلیم خواه املشیسیلم خواه046653062101342225597523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – فیاض – کوچه ابوالقاسم حسنی دیلمی – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاحمزه علیغدیر046653070301342243204522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – یحیی آباد – کوچه ( نرگس ) – کوچه فیاض سیزدهم – ساختمان نصرتی – طبقه دوم – واحد شرقی
گیلانلاهیجانروزبهمنصورقناعیقناعی046653089101342384519523422خرده فروشی مصالح ساختمانیبالاپاشاکی – روستای لفمجان – خیابان شهید برادران جهانگیری – خیابان امام خمینی – پلاک 628 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصدیقهرضائی ندیمیگالری یراق کوبه046653141001342347495523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان فردوسی – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسنکیائی خوشحالستاره0466531871 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – تکیه بر – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزمردحسینی پورگابیهصادق046653203001342462238522319خرده فروشی گوشت گاوبارکوسرا – روستای شیرجوپشت – خیابان ( جاده بارکوسرا ) – خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیداکبریابزار صنعتی اکبری0466532232 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – غریب آباد – کوچه شهیدحامدی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهراماصغرپوربازکیائیبهرام0290777166 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهیدرمضانعلی مهدی پور – خیابان شهداء – پلاک 2,324 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشرارهکهن سال دیزبنیفرخ046653321501342246192522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی زمانی – خیابان شهر ک فرهنگیان – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیزمانی پوررودپشتیفرزاد0466533432 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – جیرسر – کوچه (سوپر مارکت جواد ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهصانع دوست کارسیدانیدنیای مد0466533438 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – شهدا – کوچه بازار روز 4 – کوچه ((حسین فرخی)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهنازبوستانی فردجهرمیدوک0466533452 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – شهید بهشتی – کوچه بهشتی 2 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیرضالشکری حسینیشهرتحریر046653358001342233140523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – انقلاب – کوچه برق اصلی – خیابان انقلاب اصلی – ساختمان کاوه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابراهیمذائری مقدمزائری0466533709 523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان – تکیه بر – کوچه مهدوی – کوچه تکیه آقا پیر رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشعبانعلیقربان دوست دموچالقربان دوست0466533717 522222خرده فروشی برنجرودبنه – بازار سر – کوچه دانش – کوچه دانش دوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرضیهمحمدپورضیائیفروشگاه پردازان رایانه0466533723 523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 12 – خیابان کاشف شرقی – پلاک 415 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودریحانی بازکیاگورابیمهیار0466533756 522315خرده فروشی مرغ و ماکیانبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهید کاظم علیپور – خیابان شهداء – پلاک 3,704 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرمانمسجدیآرمان0466533152 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان – آزادگان(جیرسر،امیرشهید) – خیابان آزادگان – خیابان شهید فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهاسکندریایثار0466537577 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده ( بازکیاگوراب ) – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهحسن نیای رودبنهدانیال 20466538250 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – آزادگان(خزر) – کوچه آزادگان 1 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدقاسمی نژادسیمرغ0466538259 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان – کوی زمانی – کوچه ارشادی – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکرمحبیبی مقدم بازکیائیمارال0325359914 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – بن بست شهید بهشتی 15 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیرهنمائی بازکیائیمصطفی0310938785 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان ( بازار حافظ ) – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 4,538 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصدیقهاکبرپورفرحمندپریناز0400466115 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه یوسفی نژاد – خیابان ملت – مجتمع تجاری مهرگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیحقگوسیاهگورابیناب0279144343 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – شعربافان – کوچه همام ناصح – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدنیکخوی نوابیفرید0466539321 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان – برق – کوچه برق اصلی – کوچه شاهانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهرمزپاکدامن لاهیجینادری0350186341 522212خرده فروشی انواع شیرینیشیخانبر – روستای لیالستان – خیابان شیخ زاهد – بلوار امام رضا – پلاک 988 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانوفلاح حسن دوسترضا 1100466539446 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – تکیه بر – کوچه مهدوی – کوچه تکیه آقا پیر رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسکریمنیل0442656571 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – تکیه بر – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ ارژنگ – طبقه اول – واحد 46
گیلانلاهیجاناسمعیلقدیمیمقداد0466539563 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان برق اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسودابهرونق لنگرودیرونق0466539714 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جیرسر – کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپرویزاشترابهسوغات سرا محمد046653971501342296668522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکتشال بالا ، خیابان ، خیابان شهید پور صفر ، پلاک 40 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهقاسمی اروشکیقاسمی0466545766 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالیالمان – روستای آهندان – جاده (لیالمان) – جاده اصلی لیالمان – پلاک 223 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنلقائیشهر شادی0466546290 523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان – شعربافان – کوچه شعربافان اصلی – خیابان انقلاب – ساختمان روشن – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیقاضی فردپالیز046654629301342240045523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – باغ ملی – خیابان پرستار – خیابان 22 آبان – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننگارفردوسی رادکاداکو اسپرت0466546446 523817خرده فروشی لباسهای ورزشیلاهیجان – باغ ملی – خیابان پرستار – خیابان 22 آبان – پلاک 135 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداحمدمدنی کوچکامیر0466546786 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 10 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاگل پرورچپکیلبنیات ییلاق0466546822 522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلاهیجان – سلمان فارسی – خیابان آدینه – خیابان سلمان فارسی – ساختمان سعید – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصراحیباباپورنوروزمحلهسهیل0466546874 523424خرده فروشی سیمانسوستان – روستای لیل – خیابان استخر – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 165 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدمهدی پوربازکیائینمایشگاه امید0466549683 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان صنعت چای – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 457 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیرسهیلسیددانشفروشگاه سهیل046654999101342341606523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه شهید بنیاد – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشادسعادتفریما0290770225 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شقایق(خرمشهر،عدالت) – کوچه شقایق هفتم [خرمشهر دهم] – خیابان مهرگان یکم – مجتمع فریماه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاشکوهیبابک0466551475 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – کوچه بهشتی 2 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانثریافدائیفدائی0466551574 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان بیست و هفتم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدپورعلیمجید0466551685 522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنقلی پورمقدمفروشگاه مقدم046655186601342226007523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – شعربافان – خیابان قیام – خیابان کاشف شرقی – پلاک 223 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدذاکرجعفریذاکری0466551966 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کاشف السلطنه – خیابان شهید هاشمی نژاد – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهمرادی بیجائیهیلدا0466552027 522249/3چای فروش و بسته بندی چایلاهیجان – کوی یاسر – خیابان تربیت معلم – کوچه هدایت 8 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمصفری کوشالیصفری0466552124 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – امیرشهید – خیابان ((بازارچه امیر شهید)) – کوچه (نوروزی ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضافیاضفیاض0299511438 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی پانزدهم – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانلطیفی لاکوجدهیچوب فروشی امیر0466552533 523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلاهیجان – کوی زمانی – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – بن بست ((محمودعابدینی)) – طبقه اول
گیلانلاهیجانگلنازافرازشرفشادهیرسول اله0466553434 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – بل امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – کوچه گلستان چهل ونهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهمتین صفتمتین0466554494 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 21 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلعبادتی کنفیعبادتی0466554509 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی زمانی – خیابان سردار جنگل – بن بست شهید احمدعلی خیری – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلشیخ حسینی آهندانیشیخ حسینی0466555224 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – پردسر – خیابان سردار جنگل – خیابان کوی شهید کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناردلانشعبانی سبزه میدانیمهرگان046655534301342233814523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – عدالت – کوچه مهرگان هفتم – خیابان مهرگان – ساختمان فرهاد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیمرادی سرچشمهمرادی0301821726 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – جانبازان – خیابان سبحان – بن بست شهید غلامرضا پاکدل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهارهحسن پوراصیلچای غنچه اصیل0466556559 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان – سه راه کشاورزی – کوچه یاسمن – خیابان کاشف شرقی – ساختمان ایمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالحسنمباشرامینیپارسا0466558699 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان 20 متری حافظ – ساختمان سهیل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقیگل پوربارکوسرائیگل پور0300808759 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بارکوسرا – روستای شیرجوپشت – کوچه سیف عسکری – خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) – پلاک 405 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصرخانعلی پورسلوشیارزانسرای خانه لوکس0466559161 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان – امیرشهید – خیابان امام خمینی – خیابان استقلال – برج مظفر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدصادقتقوایی نخجیریولیعصر0302690539 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شعربافان – کوچه قیام 3 – خیابان قیام – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمظفرالدینرضوی طوسیدیدگاه0352879624 523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلاهیجان – میدان شهدا – خیابان شهید کریمی – میدان شهدا اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیدهبانپارس طلا0310730611 523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان – چهارپادشاه(تکیه بر،برق) – خیابان شهید کریمی – کوچه برق اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینرنجبرشیخانیرنجبر0291962463 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیخانبر – روستای لیالستان – جاده ( شیخانبر ) – خیابان شیخ زاهد – پلاک 244 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیسیاره پیمای ششکلیکاسپین0466560435 523316فروش یخچالهای صنعتی و ویترینیلاهیجان – جیرسر – خیابان حسن بیگدشت – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضادانای طوسیرویال0441172085 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – کوچه فرهود ایمانی ذوق – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعزتبرفنجکعزت0466560472 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – چهارپادشاه – خیابان سردار جنگل – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرنجبرشیخانیکوهپایه0466560492 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوشیخانبر – روستای لیالستان – خیابان شیخ زاهد – بن بست شیخ زاهد 27 – پلاک 216 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرفیعی رودبنهصدف0466560829 523322خرده فروشی  میز و صندلی ناهارخوریلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان بیست و سوم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیفلاح نیک سیرتنیک سیرت0466560838 523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت،خزر) – خیابان حسن بیگدشت – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرخسارعلیجانی کوه بنهمیوه فروشی حمید مجرد046656128001342362711522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکوه بنه – روستای آهندان – خیابان شهید ابوالقاسم مرادی – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 396 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاصابریصابری0466561621 524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)لاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی 24 – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزینواعظ پورواعظ پور0466562163 522249/3چای فروش و بسته بندی چایلاهیجان – فیاض – کوچه فرعی دوم [ احمدی پور ] – کوچه فیاض6 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمباشرامینی091124493200466562208 523422خرده فروشی مصالح ساختمانیلاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت دوازدهم[شهید بهمن وارسته] – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننازنینقماش پسندآناهید0466562535 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان شهدا – بن بست شهدا  چهارم – ساختمان مرکز خرید ابریشم – طبقه اول – واحد 31
گیلانلاهیجانحسنمحمدی جوچای پرشکو0466562596 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان – جیرسر – کوچه شهید علی خود شاد – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدثابتیسبحان0301692657 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی پانزدهم – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسامره ساداتبصیرکسمائینصیری0466563643 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوربیجاربنه پائین – روستای لیالستان – خیابان شهید حسن خرم پشته ای – خیابان امام رضا (1) – ساختمان سید اسماعیل میرفلاح نصیری – پلاک 100 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجاناسمعیلمسیب نژادرودبنهمسیب نزاد0466563828 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان – بل امام رضا – کوچه ( چهارم  ) – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیدالهنورعلی زاده سوستانیکوه پایه0466563832 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سوستان – روستای لیل – خیابان ( بطرف زمیدان ) – خیابان شهیدجانعلی خانی – پلاک 693 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاآقاجانیدست چین0466563846 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – حاجی آباد – کوچه (انبارشرکت گاز) – بلوار توحیدغربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجلالکوچکی رودبنهکوچکی0466563858 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننوریکاظمی سطلسریکاظمی0289377071 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سطلسر – روستای لیل – خیابان شهیدمحمدشمسی – خیابان شهیدمحمدمحمودی – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجوادآموزگارلاکمه سریممتاز0466565024 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – جیرسر – کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] – خیابان شهدا – پلاک -291 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهجهاندیده سراجاریجهاندیده0466566021 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سراجار – روستای شیرجوپشت – کوچه شهید زائررضایی – خیابان امام رضا(ع) – پلاک 539 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراغلامحسنی بازکیائیمحسنی0441527767 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – کوی زمانی – کوچه شهید جعفری – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینحیدری کورندهحیدری0307409882 522222خرده فروشی برنجکورنده – روستای شیرجوپشت – خیابان ( بطرف ناصر کیاده ) – خیابان  ( جاده چاف به کورنده ) – پلاک 42 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانومعصومی پهمدانیعلی نژاد0443063962 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – کوچه یوسفی نژاد – کوچه (بازارچه زرجام) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیذاکرسلطانیپارس0466567693 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررودبنه – بازار سر – کوچه شهیدحمیدرمضانپور – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضایوسف زادهگالری دنیا0466567730 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجاویدنجف زاده رودبنهگالری جاوید0350777264 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان – آزادگان(خزر) – کوچه آزادگان 1 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدتقیمؤیدمرتضویحاجی موید0466568158 522222خرده فروشی برنجلاهیجان – یحیی آباد – خیابان 20 متری حافظ – خیابان سردار جنگل – پلاک 215 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانگیزلطیفی ذاکله بریبرادران عبدی0466568238 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغکوه بنه – روستای آهندان – کوچه طراوت بیست و دوم – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 307 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیعاطف صفریجام جم0466568879 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – کوچه مطهری 1[ اکبری ] – بلوار مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانولی پورچهلستون0466569025 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی زمانی – کوچه 8 [انوشیروان سالمی] – کوچه جعفری 11 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجلیلرضائیسوپر مرغ شادی0466569059 522315خرده فروشی مرغ و ماکیانبارکوسرا – روستای شیرجوپشت – کوچه بلوک آذری – خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) – پلاک 288 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادرنوروزیپارادایس0290405527 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،خرمشهر) – کوچه نیک پی 6 – خیابان شهید علیرضا نیک پی – ساختمان پیروز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهراماسمعیل نژادگوکهبهرام0466569166 522920خرده فروشی مواد دخانیاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان گلها – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,446 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیقبادیقبادی0466569507 522222خرده فروشی برنجلاهیجان – چهارپادشاه – خیابان شهید کریمی – کوچه شهید کریمی 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلالهغلام پورگابیهءدوستان0466569733 524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)لاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی نهم – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکتایونشریفی خوبدهشریفی0466570215 522222خرده فروشی برنجبازارسرلفمجان – روستای لفمجان – کوچه یاس – خیابان توحید – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکبریدلجوی درگاهیکبری0466570496 523869/1خرده فروشی صنایع دستیامامدوست محله – روستای رودبنه – خیابان آزادگان – بن بست آزادگان 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیتازهتازه0466570512 523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیزمیدان – روستای لیل – خیابان شهید باباپور – خیابان ( شهدا 1 ) – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانفردصفاریکودک شاد0466570902 523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان – قیام – کوچه حشمت 1 [قیام 10] – خیابان اصلی قیام – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودهادی پورلاکمه سریهدیه0279185266 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان نهم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاقلی پورهلی0466573227 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – طبقه همکف – واحد 117
گیلانلاهیجانهادیپورابراهیم گلرودباریشهید مطهری0299656727 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – شهدا(جیرسر) – خیابان شهدا – بن بست شهدا هشتم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباستزوالتزوال0307467040 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکارودبنه – کنف گوراب(بازارسر) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانگلعلیامیدبخش پروشیامیر0466574127 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکبوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 25 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرمسیب نژادرودبنهتورنگ0466574673 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – بل امام رضا – کوچه ( چهارم  ) – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهعباسی حسنعلی دهعباسی0466574759 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهکوه بنه – روستای آهندان – کوچه شهدا – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 203 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهمایونکیانیپارس خزر0466574871 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – جیرسر – خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیروشن نژادرودپشتیروشن نژاد0300806313 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین محله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – پایین محله ناصرکیاده – خیابان ( بطرف ناصرکیاده بالا ) – خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) – پلاک 194 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسرقربان دوستصدف0466577539 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی دوم(لاله) – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرویاءفلاح خوش قلبگلسار0466577557 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان – بلوار امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – کوچه گلستان 17 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدفلاحتگرمتحدجوشال وروسری شیکانو035726781001342210822523825خرازیلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ ارژنگ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهلایاسری کهلبونیگالری سوگند0466578647 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – کوچه جمهوری 5/1 [سیف] – کوچه حکیم زاده – ساختمان سهیل – پلاک 28 – طبقه دوم – 
گیلانلاهیجانسیدامیرهوشنگراستگوی حقیراستگو0466579060 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان ، بل امام رضا ، بلوار امام رضا(ع) ، بن بست ( بهار ) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپویاحاتم چوریحاتم0466579119 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – خالو باغ(حاجی آباد) – خیابان (دادگستری) – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدابراهیمجانی پورفلاحخاتون0466579335 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان – پردسر – کوچه شمس – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاحقانی فربرگ سبز046657959101342241811523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – شیشه گران – کوچه شهید بهشتی13 – خیابان شهید بهشتی – پلاک -154 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمودعلیزادهعلیزاده0466580334 523422خرده فروشی مصالح ساختمانیلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان پانزدهم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمددرویشی سیاهگلدهولیعصر0466580371 512621عمده فروشی سبزیجاتلاهیجان – امام خمینی(طوافی،انتظام) – بلوار امام خمینی – خیابان شهیدایرج کشاورز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسماکرام نصرتیانکلبه برفی0342756682 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – جیرسر(امیرشهید) – کوچه نوربخش – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیشهبازیشهبازی046658163201342332070501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان – آزادگان – خیابان آزادگان شمالی – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهارهنظری پورخشکدشتیچای بهاره046658168801342341652522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان – جیرسر – کوچه کنارنگ – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبدیع الهآذینآذین0466581766 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – قیام – خیابان ایثار – خیابان اصلی قیام – پلاک -95 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکام بخشطاهرخانییامی0300803724 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی زمانی – خیابان سردار جنگل – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسآینه دارمیلاد0300640276 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – آزادگان – کوچه آزادگان 1/1 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبیزدان بخش تندرویزدان بخش0466582133 522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – خیابان شهید کریمی – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحواپورحسن بارکوسرائیعلیدوست0466582176 523424خرده فروشی سیمانسادات محله – روستای آهندان – خیابان ( بطرف آهندان ) – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 225 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراعلیجانی ارباستانهایپر کیومرث0466582560 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت بیست و دوم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمآقاجانی نژادرودبنهآقاجانی0300626198 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه – کنف گوراب(بازارسر) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمزمانی پهمدانیزمانی0466583742 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پهمدان – روستای رودبنه – خیابان ( بطرف روستای ایشکا ) – خیابان شهید عیسی قربان دوست – پلاک 857 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناردشیرمتولی کسمائیاردشیر0445590560 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – خرمشهر – خیابان صادقیه [ نیک پی 10] – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهیارکریمی پاشاکیکریمی0466584037 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالاپاشاکی – روستای لفمجان – خیابان شهید عبدالرضا صدیقی – خیابان امام خمینی – پلاک 311 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسننژادقنبرغزال0306558042 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان – چهارپادشاه – کوچه بازار روز شماره 3 – کوچه شهید کریمی 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیکارگرنیاولآریا046658491501342231195522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – یحیی آباد – کوچه طهماسبی – خیابان سردار جنگل – پلاک 209 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعزیزبی غم آزادشادهیتوحید0466585779 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اسلامده بالا (بالاشادده ) – روستای لفمجان – اسلامده بالا – خیابان رسالت – خیابان شهیدرجایی – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآذربشارتیکوثر0466586717 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – خیابان شهید فهمیده – ساختمان ستاره – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدابراهیمحسین نژادسلیمیبحر خزر0466586750 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – جیرسر – کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمازیارفرخ روزلاشیدانیچای فرخ0466586767 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان – جیرسر – کوچه (سوپر مارکت جواد ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسرورسحرخیزلاهیجانیدالاهو0466587046 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – سوستان(کوی استادان) – کوچه شقایق شانزدهم – خیابان شقایق – ساختمان پرنیان وپویا – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناصغرشعبانی گلرودباریسپیدران0466587328 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – کوچه ( بازارچه ) – پلاک -3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلادهشت مقدمالماس046658783101342235753523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان – چهارپادشاه – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – کوچه جهانگیری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمشیدداوطلب میکالداوطلب0290445659 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی زمانی – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینباقری بیجاربنهباقری0466588425 523422خرده فروشی مصالح ساختمانیلاهیجان – آزادگان(خزر) – کوچه فرعی دوم – خیابان آزادگان شمالی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدقماش پسندسوپر نیما0466588470 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شهیدرجائی(نیما) – کوچه رجائی 11 – کوچه نیما 16 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهمباشرامینیمباشرامینی0466588687 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالمان – روستای آهندان – جاده ( کانال ) – خیابان شهید رمضان علی نعمتی – پلاک 81 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانشریعت ناصریشریعت ناصری 0466589401 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین محله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – پایین محله ناصرکیاده – خیابان ( بطرف تی تی پریزاد ) – خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) – پلاک 147 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلیمانفرهومندفرهومند0466589671 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – کوچه برق – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلفردپورشیرایهجزیره0466589906 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان – چهارپادشاه(تکیه بر) – خیابان شهید کریمی – کوچه شهید کریمی 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهینآزادسروآرامیس0466589944 523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان – جیرسر – کوچه شهیدحسن جوانمرد – خیابان شهدا – پلاک -361 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمرحمان پوررحمان پور0466591896 522101خرده فروشی سبزیلاهیجان – بازار روز شماره 2 – کوچه ((فرعی13)) – کوچه ((فرعی10)) – پلاک 79 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفباقری توستانیباقری0466593777 522316خرده فروشی ماهیلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،2-3) – خیابان کاشف شرقی اصلی – کوچه ((فرعی7)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداحسانرمضان نیاطلوتیرمضان نیا0466593817 503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان – آزادگان – خیابان فردوسی – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانانیسرضاپورسیاهگورابیرضاپور0466593849 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه ((فرعی7)) – خیابان کاشف شرقی اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنصفارحمیدیبینا0298342989 523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلاهیجان – شهید کریمی(میدان شهدا) – کوچه امیرمومن – کوچه سوم توکلی – ساختمان زحمتکش – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیآورجهپازل0466594111 523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان – فیاض – کوچه ابوالقاسم حسنی دیلمی – خیابان سلمان فارسی – ساختمان رز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفتح الهعباسیآرد فروشی0426336554 522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایلاهیجان – کوی زمانی(کوه بنه) – خیابان ( کوه بنه ) – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – پلاک -40 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیراقادری واجارگاهیقادری0466598546 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوربوجائیه – روستای آهندان – کوچه (بطرف رودخانه) – کوچه وحدت 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحرابپورنصیررودبنهپارسه لاهیجان0466599293 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکشیخانبر – روستای لیالستان – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمدروگرجومیثم0466599561 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – جیرسر – کوچه شهیدمهدی قربانپور [فرعی چهارم] – کوچه طالقانی هفتم – پلاک -150 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاپرهیزییاسمین0466599863 523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیلاهیجان – جیرسر – کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] – خیابان شهدا – پلاک -157 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداکبرنژادکوشالیشهاب الکترونیک046660001101342337089523315خرده فروشی لوازم یدکی الکتریکی و الکترونیکیلاهیجان – شهدا(جیرسر) – کوچه شهدا دوازدهم – خیابان شهدا – پلاک -172 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسناسدیاسدی0466600037 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – کاروانسرابر – کوچه امیرالمومنین – کوچه وزیری – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهلااصغرپورگلرودباریعلی خواه0466600125 522222خرده فروشی برنجلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – کوچه ((سعید رفیعی )) – کوچه شقایق شانزدهم – ساختمان امیر عباس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدقاسمحسینی ویشکائیپارس لامپ0466600465 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – یوسف آباد – خیابان ( یوسف آباد ) – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینجعفرنیالوازم خانگی مهرشاد0466012826 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان – خزر – بلوار توحید شرقی – خیابان بعثت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعلی پورشادهیوحدت0315982685 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پایین شادده – روستای لفمجان – خیابان بهار – خیابان شهیدفرامرز نوروزی – پلاک 118 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیزیباچهره سیاهکوچهیاسین0466600942 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان نگارستان – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,130 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبحاتم چوریفروش رایانه و قطعات جانبی0462430621 523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه یوسفی نژاد – خیابان ملت – مجتمع تجاری مهرگان – طبقه دوم – واحد 15
گیلانلاهیجانعلیرضارحیمیرحیمی0466603572 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شهیدرجائی(هوختیف) – کوچه رجائی 6 – خیابان شهیدرجائی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودقنادی کریمیقناد0466604318 523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان – امام خمینی(طوافی،انتظام) – بلوار امام خمینی – خیابان شهیدایرج کشاورز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودحق شناس لیچائیعینک محمود0358093353 523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه برق اصلی – خیابان انقلاب اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیابراهیمیآق بانو0466605181 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان ولی عصر – خیابان شهدا – مجتمع پزشکی پاستور – طبقه همکف
گیلانلاهیجانباقررفیع پرهیزکارسوپر تعاون پرهیزکار0292300054 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شهیدرجائی(هوختیف) – کوچه رجائی 6 – خیابان شهیدرجائی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودفدائی کشوریفدایی0278492919 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه ((فرعی7)) – خیابان کاشف شرقی اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاشعبانی سیاهکلدهشعبانی0466606250 522101خرده فروشی سبزیلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – کوچه گلستان [ شهدا شانزدهم] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیارشادی صفیپرنده سرای عروس گیلان0466606704 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه مهدوی – کوچه تکیه آقا پیر رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاپوراحمدپوراحمد0466606918 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی هفتم – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهپژومرازقی0466606923 523841خرده فروشی چرملاهیجان – خزر – بلوار توحید شرقی – خیابان بعثت – ساختمان صالح – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمزهبصیلی امینیمهدی0013264089 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان – یحیی آباد – کوچه آریا سوم – کوچه فیاض  3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعلی پورفلاح رودبنهعلی پور0302261832 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – خزر – کوچه 12 متری ادب – خیابان خزر – پلاک -63 – طبقه دوم
گیلانلاهیجانسیدمحمدعلیسیدبحریبحری0466610534 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – خمیر کلایه – خیابان جمهوری اسلامی – بن بست جمهوری دوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیحیدری چوریکالای ساختمانی حیدری046661055601342341447523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری 7/1 – خیابان جمهوری اسلامی – پلاک 109 – طبقه اول
گیلانلاهیجانبهمنمحمدیمحمدی0466611081 523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکلیالستان – روستای لیالستان – کوچه (( حامد همت خواه )) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 438 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیداداشی نیاکوداداشی0466611117 522222خرده فروشی برنجلاهیجان – بل امام رضا – بلوار توحید شرقی – میدان شیخ زاهد – ساختمان آفتاب شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفائزهراست روانبهاران0466611197 523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیلاهیجان – بوجایه – کوچه ((مهردادحسین پور)) – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادذوقی تواناتوانا0466611256 523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،منظریه) – خیابان بهشت – خیابان منظریه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاخدمتی اشمان کماچالیگل بهار0466611291 523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان – امیرشهید – خیابان ((بازارچه امیر شهید)) – خیابان شهید فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسریننصرتی فلاح کاردهکده پرندگان046661252701342244115523832خرده  فروشی پرنده های زینتی (قناری و غیره) لاهیجان – پردسر – خیابان سردار جنگل – بن بست سردارجنگل 7 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهسیرتیرازان0466612795 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – بن بست شهید بهشتی 8 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصاحبهحجتی کوشالیپیشکش0466612844 523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ مروارید – پلاک 157 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانعباسعلیافکارافگار0466613526 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان – کوی زمانی – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمهدیمیرحسینیمیرحسینی0279904467 523512خرده فروشی فرش ماشینیلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،انقلا – کوچه جواهرپشته اصلی – خیابان انقلاب اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضانیک نژادحبیبینیک نژاد0466614211 523349/3خرده فروشی آیینه و شمعدانلاهیجان – چهارپادشاه – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکبریعلی دوست معززیبرازی0358668517 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،2-3) – کوچه کاشف شرقی 4 – خیابان کاشف شرقی اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرشیدعلی نژادپهمدانیرشید0466616185 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان – جیرسر – کوچه شهید علی خود شاد – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانخسروی چهارخانه سرصدف0466616223 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی کارگران(کوی اسلامی) – کوچه فرعی یکم – کوچه گلستان سی و یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهانیهجعفری سیاهگورابیالماس0466616313 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان شهدا – بن بست شهدا  چهارم – ساختمان مرکز خرید ابریشم – طبقه اول – واحد 29
گیلانلاهیجانرحمانبالائی سوتگوابریبالائی0466616757 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – فیاض(آقاسیدمحمد) – کوچه فیاض 10[کوشالی 17] – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعفتیآرشام0466616958 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان – پردسر – کوچه (جهان بین) – خیابان سردار جنگل – پلاک 450 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمانهتهماسبی ملک رودیپدیده سرام0402045300 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکبوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیزابلی سوستانیکوهپایه0361206080 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکسوستان – روستای لیل – خیابان ( جاده سوستان ) – بن بست کوهپایه 1 – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیجانی کلیدسرعلیجانی0300846229 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ایشگاه – روستای رودبنه – کوچه شهید حمیدرضا غلامپور – خیابان شهیدرجائی – پلاک 429 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرآقاجانی نژادبوعلی0466617523 523111خرده فروشی  گیاهان داروییرودبنه – بازار سر – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک 534 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننقیسرمست کچلامسرمست0300807320 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کچلام – روستای شیرجوپشت – خیابان شهید فلاح دوست – خیابان شهید محقق – پلاک 715 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیفلاح تقی پوررودبنهنمونه0466618941 522319خرده فروشی گوشت گاورودبنه – بازار سر – کوچه شهیدحمیدرمضانپور – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصراحمدی گورواناحمدی0466622316 523882خرده فروشی لوازم صید وشکارلاهیجان – یحیی آباد – کوچه ایرج ترابی – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیدپاریاب لاکمه سریشهروند0466622512 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه – بازار سر – خیابان بوستان [پنجم] – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآمنهقربان دوست دموچالیریحانه0466624013 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدابراهیمذاکریحجامت0466624534 523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان – شیشه گران – کوچه بهشتی 10 – کوچه بهشتی 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخدیجهمنصوریمنصوری0466626414 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی زمانی – کوچه رزمندگان نهم[شهید پیکری] – کوچه فرعی دوازدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیامکخوش سیرتونوس0466626651 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – امیرشهید – خیابان استقلال – خیابان ((بازارچه امیر شهید)) – پلاک -80 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهراماسمعیل پوراسماعیلی پور0466628553 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – پردسر – کوچه امیرالمومنین – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسامرهعباس نیااستاد0466628630 523612خرده فروشی کتاب لاهیجان – شقایق – خیابان شقایق – کوچه شقایق سیزدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلمنصوری مساح رودبنهفروشگاه منصوری 0466629312 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیرودبنه – بازار سر – خیابان بوستان [پنجم] – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالقاسمدسکرهدسکره0466630743 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – فیاض(کاشف شرقی) – خیابان فیاض لاهیجی – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآیدینهمرنگ برمچیخورشید شب0466632503 523343خرده فروشی لوستر، آباژور، آیینه و شمعدانلاهیجان – بل امام رضا – میدان شیخ زاهد – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهنازجعفریانفجر0299479966 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل هشتم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنمحبی نخجیریامید0315939929 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – پمپ بنزین – خیابان هجرت – کوچه گلستان سی وسوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریباکاویانی وحیدبوتیک تحفه0357906361 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز – طبقه دوم
گیلانلاهیجانخانعلیخانعموئیعدالت046663489801342237276523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان – چهارپادشاه – کوچه جهانگیری – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیملک زاده رودبنهپلاستیک گیل0466634928 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان – غریب آباد(جیرسر) – کوچه گلستان – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینخیرخواه مؤیدخیرخواه0466635346 523339خرده فروشی ظروف آلومینیوملاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – خیابان شهید کریمی – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیمجعفرپوربیجاربنهعدالت046663544601342423850522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – بل امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – خیابان بعثت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیهرجب زادهارزان شیک0466636082 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیوانجانعلی پورسورن0466637563 523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان – آزادگان(امیرشهید) – خیابان آزادگان – کوچه آزادگان 2 [ مرادی 3 ] – طبقه سوم
گیلانلاهیجانلیلادولت آبادیکوکی نیک0466639465 522212خرده فروشی انواع شیرینیشیخانبر – روستای لیالستان – کوچه گلستان 54-(شیخ زاهد32) – بلوار امام رضا – پلاک 920 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیمظهرسرمدیپاییزان0466639964 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – کوچه شهید بهشتی 6 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلحسن پورخوش قلبحسن پور0466640643 523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودبنه – بازار سر – کوچه دانش یکم – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهحسن پورلاکمه سریعدالت0466640783 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – پردسر – کوچه بزرگی – کوچه (محمودی) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیعطامنشعطامنش0466641735 523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانلاهیجان – میدان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیذوقی تواناذوقی0466641770 523891گل فروشیلاهیجان – شعربافان – خیابان کاشف شرقی – کوچه کاشف شرقی 8 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعسکرفکریفکری0466642791 523891گل فروشیلاهیجان – پردسر – کوچه اکبریه – کوچه سردار جنگل 5 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدچراغیلاهیج مرسدس0466643122 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان سی وهفتم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهعلیجانیعلیجانی0466643280 523869/1خرده فروشی صنایع دستیلاهیجان – پردسر – خیابان سردار جنگل – خیابان کوی شهید کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاایزدی فردپدر0358570993 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه برق اصلی – خیابان انقلاب اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدخادم محمدیملودی تم0466645735 523881خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد و جشن تولدلاهیجان – شعربافان – کوچه وکیلی – کوچه کاشف شرقی 8 – ساختمان خادم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپوریاهوشیارمبلمان هوشیار0466646506 523324خرده فروشی مبلمان منزللاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 1 – خیابان سردار جنگل – پلاک 458 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادهاشم پوررودسریگالری میلاد0466646801 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – مجتمع فرهنگی تفریحی شهرسبز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودیزدان عاشورییزدان0319939288 523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – کوچه برق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفیروزجمشیدی عینییار0301821069 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – فیاض(یحیی آباد) – خیابان کاشف شرقی – خیابان فیاض لاهیجی – ساختمان جهاندیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننصیرامین کیانوشسوپر دامنه0290242736 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شهیدرجائی(هوختیف) – کوچه رجائی 6 – خیابان شهیدرجائی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلاددرویشی پهمدانیدرویشی 0466648848 523222خرده فروشی پوشاک مردانهپهمدان – روستای رودبنه – کوچه شهید رجبعلی آپرویز – خیابان شهدا – پلاک 842 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلاقربان دوست دموچالییاس0466649439 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیرودبنه – بازار سر – کوچه دانش یکم – خیابان امام خمینی – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلاهیجانغلامرضاتجررضوان0466649823 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالامحله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک 677 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبابکمظهرسرمدیپرتو0466650355 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – شیشه گران(حشمت) – خیابان ایثار – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآصفتیرماهیتیرماهی0466651130 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ مروارید – پلاک 157 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمحمدتیرماهیپوتین0466651148 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان ولی عصر – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشیدسحرخیزانآریا تل0466651303 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 1 – خیابان سردار جنگل – پلاک 462 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیسبک سیرمهدی0319948620 523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – کوچه فرهود ایمانی ذوق – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغریسحرخیزپهمدانیارسام0466652367 522315خرده فروشی مرغ و ماکیانلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری بیست و سوم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهدقیقی بیدرونیبرکه0466652558 523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پنجم – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهنگامهصفری مذنبیآوای شادی0466652643 523899/18خرده فروشی کالای تولدلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی نهم[شهید اخوان] – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمانزنگانه رنجبربی تا0466652827 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه شاهانی – کوچه برق اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیومرثحاجی پورچای سرگل0363377700 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان – کوی زمانی – کوچه جعفری 11 – کوچه چهاردهم – طبقه دوم – واحد 8
گیلانلاهیجانسیدرضوانرئوفیرئوفی0466655344 523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز – طبقه دوم
گیلانلاهیجانمریمحسن نیای دموچالینوبهار0466655432 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی دوم(لاله) – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفروزانجباری آهندانشاین046665627901342244440523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – شهید بهشتی – کوچه بهشتی 20 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودقنبریکاندید046665721901342427595501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 10 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسحرقاسمی معبودقاسمی046665732901342212158523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ ارژنگ – طبقه همکف – واحد 6
گیلانلاهیجانمحمدرضازائری مقدمآیبک0466657391 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جیرسر(اردوبازار،امیرشهید) – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانماکانحسین زاده نوریپارسی0466657562 522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلاهیجان – پردسر – کوچه امیرالمومنین – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیصدرممتازاسپرت صدر ممتاز0295080648 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان – میدان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان امام خمینی – پاساژ خیرخواه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهکریمی کوه بنهکریمی046665925701342240448523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه سردارجنگل چهاردهم ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 411 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیناحمدپورپهمدانیاحمدپور0466659916 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – امیرشهید – خیابان شهید فهمیده – خیابان ((بازارچه امیر شهید)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدنیک سیرت سوستانینیک0466660016 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سوستان – روستای لیل – خیابان استخر – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 271 – طبقه اول
گیلانلاهیجاناحمدحبیب نژادسوستانیحبیب نزاد0466660109 524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)سوستان – روستای لیل – خیابان مهر – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 188 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینرستمی سالکدهپرشیا0466660117 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان گلها – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,422 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیخوشحال سوستانیامین0466660809 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – سوستان – بلوار حزین لاهیجی – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفهیمرفیعیرفیعی0466660881 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان – کوی یاسر – خیابان هدایت – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده کبریاسمعیل پورسیفیاسمعیل پور0466661252 523254خرده فروشی کیفبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه عرفان – خیابان عرفان – پلاک 4,792 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننعمت الهشیدیان اکبربازار0466661332 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان – بازار روز شماره 2 – کوچه ((فرعی10)) – کوچه بازار روز شماره 3 – پلاک 77 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیوکیلی صادقیرز0466661382 523891گل فروشیلاهیجان – میدان بسیج – خیابان شهید فهمیده – کوچه ((شهید جعفری)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدپرسیان ظفریپرسیان0274672676 522315خرده فروشی مرغ و ماکیانلاهیجان – پردسر – کوچه (کریمی 2) – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانروح الهمهدی پورذاکله بریسارینا0466662029 523891گل فروشیلاهیجان – شعربافان – کوچه همام ناصح – خیابان کاشف شرقی – مجتمع سعادت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبابکگنجه خسرویتجهیزات کابینت0402918024 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری 7/1 – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناشرفوالی نژادچشم ابی0466662460 523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیلاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – کوچه بهشتی 2 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرمانمیربلوک بزرگیآرمان0466662694 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان – چهارپادشاه(تکیه بر) – کوچه شهید کریمی 6 – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیمنیافتاحناب0466663209 522249/3چای فروش و بسته بندی چایلاهیجان – آزادگان – کوچه فردوسی دهم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاسلیمی یکتاباران0466665201 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،منظریه) – خیابان شهید علیرضا نیک پی – بن بست نیک پی 9 – طبقه اول
گیلانلاهیجانبهادرطاهرقاسمیقاسمی0466665218 523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،انقلا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان کاشف شرقی اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنحسینعلی زادهبهمن0291557913 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سادات محله – روستای آهندان – کوچه اندیشه – خیابان شهید نعمت رمضانی – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاصرفه جوپوشش ساختمانی وحدت046666620901342235751523894خرده فروشی حلبلاهیجان – کوی زمانی – خیابان شهر ک فرهنگیان – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمطلبسالمیسالمی0466667693 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت شانزدهم [سجاد نهم] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیظریفیظریفی0466667762 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،بازار3) – کوچه ((فرعی7)) – کوچه ((فرعی12)) – پلاک 114 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحبیبزارع زادهزارع زاده0466668912 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلاهیجان – کمربندی – کوچه ولیعصر – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضارشیدی نژادحمید0346826469 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – فیاض – کوچه اسماعیل دوست – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیتم زارمطبوعاتی مهدی0276737052 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،2-3) – خیابان کاشف شرقی اصلی – کوچه ((فرعی7)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانارغوانلون آمیزپرن0466669032 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – شیشه گران – خیابان کاشف شرقی – خیابان دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهردادبزرگ لفمجانیبزرگ0466669530 523413خرده فروشی یراق آلاتبازارسرلفمجان – روستای لفمجان – کوچه لاله 12 – خیابان شهدا – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنبشدنیای ارزونی0361829476 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی سیزدهم – خیابان کاشف غربی – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکبرااحمدزادهگل ابریشم0466669936 523898خرده فروشی نخ قالی، خامه و مواد اولیه فرش دستیلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز – طبقه اول
گیلانلاهیجانمجیدرستم نژادپاسارگاد0466670098 523477خرده فروشی درب های ضد سرقتلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه شهید بنیاد – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیجعفری گوکهجعفری0466670284 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 26 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهحدادخوش کارمهران0288257158 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،منظریه) – کوچه تربیت معلم 12 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهاسماعیلیستاره046667153801342241770523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان – شیشه گران – کوچه شیشه گران [ بهشتی 10 ] – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدرضاجهانی کرارودیموکارلو046667161201342342074523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – خزر(آزادگان) – کوچه گلستان 1 – بلوار امام رضا – ساختمان موکارلو – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهشمسائیسعید0466672299 523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان – جیرسر – خیابان بهارستان [ فردوسی 4 ] – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیعلی نیای آهندانیمشکی0291282656 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – فیاض(کاشف شرقی) – خیابان فیاض لاهیجی – بن بست فیاض دوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضافرخیمیرصادق046667397301342340142522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – جیرسر – کوچه شهیدحسن جوانمرد – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداسدیمهدی0310188235 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه شهیدحسن جوانمرد – خیابان شهدا – پلاک -439 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضازارع ترویجیزارع0466675532 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری بیست وپنجم-حسین زارع – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانذکریاخداپرستدلنشین0466678647 522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلاهیجان – شقایق – خیابان کاشف شرقی – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینقماش پسندعینک نگاه0364257138 523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلاهیجان – شهید کریمی(میدان شهدا) – کوچه امیرمومن – کوچه سوم توکلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضادست مردیکامیار0299475830 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – سلمان فارسی – خیابان آدینه – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدصفری محسن آباددانیال0466678769 522319خرده فروشی گوشت گاولاهیجان – شیشه گران – کوچه شهید بهشتی 9 – خیابان شهید بهشتی – ساختمان بهشت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاحاجی پورلاکمه سریرضا 0466678798 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودبنه – کنف گوراب(بازارسر) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعباسفلاح علی دوستفلاح علیدوست 0466678808 522222خرده فروشی برنجرودبنه – بازار سر – خیابان شهدا – خیابان گلستان یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینوقارمبارکیسناتور0466678872 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – کوچه فرهود ایمانی ذوق – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصادقایمانی فرپیکان0466680014 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت ششم [سجاد یکم] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشتهخوش خلق سیماءنخ کوک0466680226 523825خرازیلاهیجان – پردسر – خیابان سردار جنگل – بن بست سردارجنگل 11 – پلاک 304 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیخسرویشهر جین0466680237 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان برق اصلی – پاساژ سینا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعطاءالهابوصابرتوحید0266971257 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – فیاض(کاشف شرقی) – خیابان فیاض لاهیجی – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزادجان فزاجان فزا0466680403 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پایین شادده – روستای لفمجان – خیابان (بطرف روستای کتشصت آبادان ) – خیابان بهار – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحرمتبزانبزان0289348609 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سطلسر – روستای لیل – خیابان گلستان – خیابان شهیدمحمدمحمودی – پلاک 184 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودمهم کارخیراندیشخیراندیش0271646242 523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان بیست و هفتم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانباقردولتخواه خرطومیطاها مارکت0466680886 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شهرک جانبازان – کوچه هدایت 1 – خیابان هدایت – ساختمان ایمانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهنوان مقصودییدکی احمد فضلی0464108112 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – کوی زمانی – خیابان شهر ک فرهنگیان – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدراهروان لاهیجیرهروان0466681031 523473خرده فروشی شیشه و آیینهلاهیجان – باغ ملی – خیابان پرستار – خیابان 22 آبان – پلاک 133 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمپوراصغرسوپر محله0292712094 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بیجاربنه بالا – روستای لیالستان – کوچه مطهری 3 – خیابان مطهری – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصررضائی فلاحرضائی0466681608 522222خرده فروشی برنجلاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،خرمشهر) – کوچه فضیلت – کوچه خرمشهر 1 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینخوش سیمابازکیائیخوش سیما0466682161 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه لاله چهارم – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 2,348 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهآقائی کماچالیمطلوب0276574261 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – چهارپادشاه – کوچه سردارجنگل دوم – خیابان سردار جنگل – پلاک -551 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمعابدی کوره کاه بیجاریعابدی0466684151 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض نهم – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهیلمحمدعلی نیاءلاهیج قطعه0466684156 523314خرده فروشی لوازم یدکی کالاهای برقی و غیر برقی خانگیلاهیجان – خمیر کلایه – خیابان ملت – بن بست ((ملت )) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرامجمالی شادهیجمالی0466684349 522222خرده فروشی برنجپایین شادده – روستای لفمجان – خیابان (بطرف روستای کتشصت آبادان ) – خیابان بهار – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدرستم نژادالماس شرق0466684438 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان ، کاشف شرقی ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، کوچه کاشف شرقی 4 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدجمالابطحیزاینده رود0466684731 523211خرده فروشی پارچه لاهیجان – جیرسر – کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] – خیابان شهدا – پلاک 293 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاآینه دارسوپر مارکت شمال034300707901342335389522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بیجاربنه بالا – روستای لیالستان – خیابان مطهری – خیابان یاسر – پلاک 540 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینخوشحال پهمدانیفرهاد0367720540 523413خرده فروشی یراق آلاتپائین محله رودبنه – روستای رودبنه – خیابان  ( بطرف پهمدان ) – خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاحسن دوست بندبونیلاله زار0466685873 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – فیاض – کوچه اسماعیل دوست – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه اول
گیلانلاهیجانعلیارشیازمیدانیمیوه فروشی ارشیا0466259351 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – بل امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – کوچه گلستان یازدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدغلامی مبارک آبادیغلامی0466686454 523882خرده فروشی لوازم صید وشکارلاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی هفتم – خیابان کاشف غربی – پاساژ پردیس – پلاک 3 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانسیدنیماخسروانجموزرا0466686525 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان – پمپ بنزین – کوچه لاله شماره 3 – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهسانسماک محمدیامید046668667101342237552512941عمده فروشی دخانیاتسوستان – روستای لیل – خیابان ( جاده سوستان ) – خیابان شهیدحسن بابایی – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلی نژادیمهران0466688389 523869/1خرده فروشی صنایع دستیحاج سلیم محله – روستای رودبنه – کوچه رسالت 39 – خیابان رسالت – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیسلیمانی کورندهپارسا0466688692 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکورنده – روستای شیرجوپشت – خیابان  ( جاده چاف به کورنده ) – خیابان ( ورزش ) – پلاک 1,289 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعظیماپیشدادی جوپیششالیزار0300186218 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – یوسف آباد – خیابان ( یوسف آباد ) – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیاسلامیتی سی تی0466688861 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – معلم – خیابان شهید بهشتی – کوچه بهشتی 22 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادتسلیمیانمارال چرم0466688971 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان بیست و سوم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسذکی زاده صداقتصداقت0466689730 522222خرده فروشی برنجلاهیجان – چهارپادشاه – کوچه بازار روز شماره 3 – خیابان کاشف شرقی اصلی – پلاک 583 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشکوفهپورنصیررز گلد0466689763 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان – معلم – کوچه بهشتی 22 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنمعروفخانیچای معروف0466690141 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان هفتم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحیانکاکوئی ازبرملیل0385621972 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – بل امام رضا – کوچه یکم – بلوار توحید شرقی – ساختمان آفتاب شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراعلی دوست پهمدانیعلیدوست0466690449 523422خرده فروشی مصالح ساختمانیدهسر – روستای باز کیاگوراب – کوچه گلستان 7 – جاده سیاهکل – پلاک 188 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمیحیی پوردموچالییحیی پور 0466690534 523869/1خرده فروشی صنایع دستیرودبنه – بازار سر – خیابان (شهید پور قاسمی) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبابکفلاح حیدری نژادمادام0466691345 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان برق اصلی – پاساژ سینا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشتهمقدم امندانیبوعلی0466691511 523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان – شیشه گران – خیابان دکتر حشمت – کوچه شهید بهشتی 21 [حشمت 8] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرشنظرییونیک استوک0466693141 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – کاشف شرقی – خیابان کاشف شرقی – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزانهسیارسیزکوهیآریا0466693371 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بوجائیه – روستای آهندان – خیابان فرهنگ – خیابان ( جاده بوجائیه ) – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادینژادباقرلاهیجیلاهیج سوله0466694499 523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده ( بازکیاگوراب ) – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهانینژادباقرلاهیجیآهن الات اسکلت سازان0466694728 523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده ( بازکیاگوراب ) – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 44 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقیاوفیشهریار0466694824 523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادکوه بنه – روستای آهندان – کوچه طراوت دوم – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینزوجاجی طهرانیترنج0371289593 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – کوچه بهشتی 6 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدعلی دوستگلمایه0466696255 523881خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد و جشن تولدلاهیجان – چهارپادشاه – خیابان سردار جنگل – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیننورمحمدی ذاکله بریحسین0466696454 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی زمانی – کوچه ( بازارچه ) – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیارژنگارژنگ0466697328 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ ارژنگ – طبقه چهارم – واحد 114
گیلانلاهیجانزهراصمدیصمدی0466697542 522249/3چای فروش و بسته بندی چایلاهیجان – عباس آباد – بلوار 45متری – خیابان تربیت معلم – ساختمان نازنین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانگلزارنیک پی مراددهندهمهدی0466697618 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – یوسف آباد – جاده ( سوستان ) – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکبرینصیری کامرانکامران0466697794 522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان – آزادگان – خیابان آزادگان – کوچه آزادگان 1 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرااسمعیل پورکیفدونی0466698579 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – امام خمینی(میدان شهدا) – خیابان امام خمینی – خیابان شهید کریمی – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهینوطن دورجلیسهدوقوها0466698614 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی زمانی – کوچه فرعی هشتم – کوچه رزمندگان نهم[شهید پیکری] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلمانابراهیم پورآهندانیابراهیم پور0278532015 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان ولی عصر – خیابان شهدا – پاساژ ولیعصر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمسلطان زادهسلطانی0466698719 522222خرده فروشی برنجلاهیجان – کاروانسرابر(پردسر) – خیابان کاشف غربی – کوچه کاشف غربی پنجم – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهاحمدی پوررودپشتیاحمدی0466698756 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – جیرسر – کوچه شهیدحسن جوانمرد – خیابان شهدا – پلاک -451 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهمایونربیعی کنارسریربیعی0466698781 522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لاهیجان – سوستان – بلوار حزین لاهیجی – خیابان شقایق – ساختمان آریان 15 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرعلی حقی نوبیجاریمارال گل0466700411 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – پلاک 588 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهحق طلب کماچالیپوشاک آوا0466287269 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جیرسر – خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] – بلوار بهارستان – طبقه اول
گیلانلاهیجانمحسنپیرمرادیپاسارگاد0317334755 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان – شیشه گران(حشمت) – خیابان ایثار – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانستارولی سیانیداریوش0466701232 552512بستنی فروشیلاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – خیابان شهید بهشتی – بلوار مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسخلیلیخلیلی0298384487 523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان – باغ ملی – خیابان پرستار – خیابان 22 آبان – ساختمان آپادانا2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفورازیباچهرهصورتی0466319474 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – طبقه همکف – واحد 105
گیلانلاهیجانحمیدرضاشاهرخیپرند0323181633 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – شیشه گران(سل تی تی،قیام) – کوچه شهید بهشتی 11 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیرفرهنگخراسانی رادظروف آلومینیومی خراسانی0372857604 523331خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،بازار3) – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – کوچه تکیه آقا پیر رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفتح الهخادمی مراددهندهخادمی0430528227 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مراددهنده – روستای لیل – خیابان (به طرف روستای رحیم آباد) – خیابان (جاده مراددهنده) – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنزوبینزوبین0466703924 523123خرده فروشی عطریاتلاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – خیابان شهید کریمی – بن بست کریمی هفتم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنزاهدی رودپشتیبهمن0466704290 522319خرده فروشی گوشت گاونوشر – روستای شیرجوپشت – خیابان ( بطرف بالارود پشت ) – خیابان ( جاده نوشر ) – پلاک 76 – طبقه اول
گیلانلاهیجانپیمانجوان بختبرج پیزا0466704535 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – شهید بهشتی – کوچه نیما 18 – خیابان نیما – ساختمان برج پیزا – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمحمدابراهیمابراهیمی خوشکارشهر عروس0307647146 523825خرازیلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،بازار3) – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – کوچه تکیه آقا پیر رضا – پاساژ رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادرجبی نیاولناب0466704790 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – فیاض – کوچه فیاض لاهیجی 14 – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرنظری لسکوکلایهتاج046670503901342344159523891گل فروشیلاهیجان ، کاشف السلطنه ، کوچه بهشتی 26 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمیلادسیدزاده تجن گوکهایران نوین0466705423 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری بیست و هفتم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجتبیاقبال آذرمجتبی0466705498 503012فروش لوازم تزیینات اتومبیللاهیجان – پردسر – خیابان سردار جنگل – خیابان کوی شهید کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانماناشفیعیگندم0466706216 523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان – شهید کریمی(میدان شهدا) – کوچه سوم توکلی – خیابان شهید کریمی – پلاک -206 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپورنگنوروزی امیرهندهپارسینا0466706224 502026باطری فروشیلاهیجان – خزر – خیابان بعثت – بن بست بیستم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینفلاح مرتضی نژادلیالستانیمازو0466708566 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – شیشه گران – کوچه بهشتی 10 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرضیهفرح وشیمادر0466708902 523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – خیابان کاشف غربی – کوچه امیرمومن – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهصابرهمیشه گیامروز0466709379 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – شیشه گران(شهیدبهشتی) – کوچه حشمت 4 [نواب] – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهپورغلام توسروندانیرنگینه0466709506 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ مروارید – پلاک 157 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانبهمنشاهدصحنه سرائیمیوه فروشی شاهد0310087439 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتبیجاربنه بالا – روستای لیالستان – کوچه یاسر 24 – خیابان یاسر – پلاک 278 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاپورملای نوبیجاریرسالت0466710898 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورحاج سلیم محله – روستای رودبنه – جاده (کانال 1) – خیابان رسالت – پلاک 213 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسامانیوسف صفت رودبنهستاره شهر0466711042 522319خرده فروشی گوشت گاورودبنه – بازار سر – بلوار دکتر حشمت – خیابان گلستان یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرامحمدی زاده رودپشتیباران0466434995 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – کوی زمانی – کوچه بهار چهارم – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمخوش بین خشکنودهانیارزانسرای پورهادی0366617907 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 9 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمرمضانپوررمضان پور0466712510 523891گل فروشیلاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی پنجم – خیابان کاشف غربی – پلاک -87 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیناخوت پوراخوت0466712788 523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان – شعربافان – کوچه شعربافان اصلی – کوچه صفاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراحسن زاده کنف گورابیحسن زاده0466712800 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان – شعربافان – کوچه پانزدهم 22 آبان – کوچه فضلی شاد6 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضابدرودمحمدرضا0300630603 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی یاسر – کوچه هدایت 8 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفردینکوچکی شیخانیفردین مارکت0466714046 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 8 – خیابان کاشف شرقی – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیبرارجانی بندبونیبرازجانی0466714356 523216خرده فروشی پارچه های مبلی لاهیجان – کوی زمانی – کوچه دوم – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهصالحی نجف آبادیشفابخش0465961118 523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه تربیت معلم 1 – کوچه کاشف شرقی 13 [شهیدپورغفاری] – پلاک -204 – طبقه دوم – واحد غربی
گیلانلاهیجانفهیمهعضدی پوردیلمیآنام0466715311 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – امیرشهید – خیابان شهید فهمیده – خیابان ((بازارچه امیر شهید)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرانجفی جلالوندتلکده0466716236 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان – جیرسر – کوچه شهیدحسن جوانمرد – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمجعفریجعفری0466716297 524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)لاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی پانزدهم – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناشرفیحیی پورخلیقاسپوزا0466716395 523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – طبقه همکف – واحد 112
گیلانلاهیجانبابکهادی پورلاکمه سریروجا0466716400 523323خرده فروشی تخت، کمد، میز و قفسهلاهیجان – کوی زمانی – کوچه ( بازارچه ) – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژدهصادق طروقیطروقی0466717201 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه حامدی – کوچه شهیدهادی قطب تحریری – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنستوده پیماءپاپلی0466718181 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – کوچه بهشتی 2 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاقاسمیقاسمی0466718188 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه شهید بنیاد – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناصغربلیانگاردینا0466718199 523891گل فروشیلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیسعیدی عمویقصابی سعیدی0310017721 522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،2-3) – کوچه کاشف شرقی 4 – خیابان کاشف شرقی اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودمحمدحسین پورپهمدانیمزرعه سبز0466718211 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان – جیرسر – کوچه شهیدحسن جوانمرد – خیابان شهدا – پلاک -435 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمانهرجب پوررحمتیرز آبی0466718891 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – طبقه همکف – واحد 118
گیلانلاهیجانزهراملائی لفمجانیآوا0466719010 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان شهدا – بن بست شهدا  چهارم – ساختمان مرکز خرید ابریشم – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلاهیجانزینبنیازی سیاه اسطلخینیازی0466719273 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان – کوی زمانی – کوچه بهار چهارم – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعلیعاشوری اکبرآبادعاشوری0372317006 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتحاج سلیم محله – روستای رودبنه – خیابان رسالت – جاده اصلی حاج سلیم محله – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکبریخوشحال نخجیریپوشاک سینا0466257250 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان – چهارپادشاه – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – بن بست ((اول)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدباقری نژادرودبنهباقری نژاد0307638579 523413خرده فروشی یراق آلاترودبنه – بازار سر – خیابان گلستان یکم – بلوار دکتر حشمت – ساختمان مهرداد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدعسکری نیاعصر یخبندان0466719953 523316فروش یخچالهای صنعتی و ویترینیلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 24 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتیمورخاکپورآراللوی بزرگاینتو0447341751 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – جیرسر – کوچه ((علیرضا مقدس نژاد)) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانراحیلمزین کوپسمزین0466720319 512511عمده فروشی خوراک دام و طیورلاهیجان – امیرشهید – کوچه میر مشتاقی – خیابان شهید فهمیده – ساختمان مهرسام – طبقه اول – واحد 2
گیلانلاهیجانعادلههاشمی پورهاشمی0466721658 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان – شعربافان – خیابان قیام – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیصاحبی دهکائیجی تی0466721661 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان – جیرسر – کوچه بهارستان – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجاداخوان آستانهخانه ماشین0378025223 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان ابریشم – خیابان اصلی بازکیاگوراب – پلاک 256 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحدسیفیپیشتازان مهارآتش0466721783 523827خرده فروشی لباس و لوازم ایمنی کارلاهیجان – کاروانسرابر – کوچه کاشانی چهارم – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهرجب خواه اصلاصل0466722080 522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان – میدان بسیج – خیابان شهید فهمیده – خیابان بسیج – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیسجاسی شادهسریسجاسی0466722321 523477خرده فروشی درب های ضد سرقتلاهیجان – پردسر – بلوار حکیم زاده – خیابان کوی کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانالیاسحیدری کورندهطاها0466722907 523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان – بل امام رضا – کوچه یکم – بلوار توحید شرقی – ساختمان آفتاب شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصابرنوروزی دهسرینوروزی0466723162 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهسر – روستای باز کیاگوراب – کوچه گلستان 3 – جاده سیاهکل – پلاک 164 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهکریم نژادصنعت چوب کیوان046672477301342336233514421عمده فروشی چوب و مصنوعات چوبی ( الوار – تخته چند لایی – سه لایی – روکش چوب – فیبر – فورمیکا – نیوپان )لاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدنریمانهاشمی پوردیوشلیهاشمی0466724855 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان – کاروانسرابر(پردسر) – کوچه شهیدرضا وارسته – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانگلعلیمهری مراددهندهمهری0466724914 522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان – فیاض(یحیی آباد) – خیابان فیاض لاهیجی – کوچه فیاض یکم – ساختمان ملک – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهپوربابائی رودبنهعبادت طلب0466279924 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – خزر(آزادگان) – بلوار امام رضا – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمشعبان نژادرودبنهنیکا0466724999 523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودبنه – بازار سر – خیابان امام خمینی – بن بست نوید – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادگلشاهی کریمژست0466725011 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – پلاک 486 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانافسانهبشردوسترخ046672502801342348565523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیلاهیجان – شیشه گران(سل تی تی،قیام) – کوچه شهید بهشتی 11 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانراحلهرجب فهیمیپورجعفری0466725072 523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلاهیجان – جیرسر(اردوبازار،امیرشهید) – کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادمنصوری قناعیصوفی0466725394 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – شیشه گران – کوچه آقا سید حسین – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمطوافینگین پتو0466725507 523899/13خرده فروشی کالای خوابلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان حکیم فیاض لاهیجی – پلاک -10 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایماندلجوی ششکلیبرادران دلجو0466726288 523316فروش یخچالهای صنعتی و ویترینیلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت،خزر) – کوچه سنگ دماوند – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدسعیدشهبازی سیاه اسطلخیلوازم خیاطی گلابتون0452489504 523825خرازیلاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – خیابان ایثار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخشنودمقصودی لیلیمقصودی0466726536 522249/3چای فروش و بسته بندی چایلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 25 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدصفری کوشالیادب0466726753 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان – خزر – خیابان ادب – بن بست ادب 6 – پلاک -59 – طبقه اول
گیلانلاهیجانغلامرضامحمدپورشرفشادهمحمد پور 0466726776 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شرفشاده – روستای رودبنه – کوچه شهید افرازه – بن بست شهید محمدپور – پلاک 430 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلرفیع پورکفش نگین0320990444 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان شهدا – بن بست شهدا ششم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجوادآجیلی لاهیجیاطلس0298250112 523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیلاهیجان – شیشه گران(شهیدبهشتی) – خیابان دکتر حشمت – بن بست حشمت 6 – طبقه سوم
گیلانلاهیجانعلیدانشورمرکز فروش سپر خودرو0466727589 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – حاجی آباد – کوچه (( اکبر آزاده روز )) – بلوار توحیدغربی – ساختمان ابریشم – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلپرکانپرکان0304095984 522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لاهیجان – عباس آباد – بلوار 45متری – خیابان تربیت معلم – ساختمان نازنین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضامحمدیجهان ورزش0466727603 523817خرده فروشی لباسهای ورزشیلاهیجان – میدان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان امام خمینی – پاساژ خیرخواه – طبقه اول
گیلانلاهیجانمجیدپورقلیرضا0466727710 503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه (( اسروش )) – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیعلی نیای آهندانیخوجیر مارکت0466727993 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – پردسر – خیابان سردار جنگل – خیابان کوی شهید کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرجب زادهرجب زاده0371797619 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،2-3) – خیابان کاشف شرقی اصلی – کوچه ((فرعی7)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیچراغی لاکمه سریچراغی0296757943 503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکامرانمحمدپورشادهریمحمدپور0466728365 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکشادهسر – روستای لیالستان – جاده (شادهسر) – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدکاظمحسینی یکتایکتا0372358685 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت،خزر) – خیابان حسن بیگدشت – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاعلی زاده ثابتلاهیج آب صنعت0360793251 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه تربیت معلم 2 [تکیه میرفاضلیه] – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیماکبری فردیاسر یدک0466729719 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان پانزدهم – بلوار توحید شرقی – پلاک -62 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیطلوعی نودولقیطلوعی0286937389 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان – شعربافان – خیابان قیام – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیقاسمی پورثابتتعمیر سه تار0466730790 523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیلاهیجان – فیاض – خیابان فیاض لاهیجی – کوچه اسماعیل دوست – ساختمان مانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعموپورتجن گوکهبرکت0466730901 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوربازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب – خیابان ( بازار حافظ ) – پلاک 4,274 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخدیجهطوافیپویا0466730972 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان – چهارپادشاه – خیابان شهید کریمی – کوچه شهید کریمی 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینطاهریبوستان0466731349 522249/3چای فروش و بسته بندی چایلاهیجان – جیرسر – خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینرجبی توستانیرجبی0312946461 523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان – فیاض – کوچه (( عبدالرضا بختیاری )) – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدقانع کنفیمرغ فروشی عرفان046673177501342443505522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغرودبنه – بازار سر – کوچه شهیدحمیدرمضانپور – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانمحبی سطلسریافشین0466732609 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – کاشف شرقی(آقاسیدمحمد) – خیابان کاشف شرقی – بن بست کاشف شرقی 9 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهچگنیساسان0466732759 523869/1خرده فروشی صنایع دستیلاهیجان – انقلاب – کوچه جواهرپشته اصلی – خیابان انقلاب اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمنژادعلی شیرجوپشت7 قلم0466732956 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – شهدا(جیرسر) – کوچه شهدا دوازدهم – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبپنجعلی پورخشکدشتیکاشی و سرامیک حسینی0287825692 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلاهیجان – کوی یاسر – خیابان سلمان فارسی – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسررمضانی اکبرآبادپلازا0466733477 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – طبقه همکف – واحد 130
گیلانلاهیجانسیده فاطمهفلاح علی پورلیالستانیبندر0285743137 523211خرده فروشی پارچه لاهیجان – شهدا(جیرسر) – کوچه شهدا دوازدهم – خیابان شهدا – پلاک 170 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابراهیمبزم آرای حسینیبزم آرا0466734740 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه شعربافان اصلی – کوچه کاشف شرقی 6 – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدآزادگانبورس پیچ و مهره حامد0466736045 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – کوی زمانی – خیابان شهر ک فرهنگیان – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننرگسابراهیمی شیخانی093568528710466736463 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – کوی زمانی – کوچه فرعی دوم رزمندگان – کوچه رزمندگان نهم[شهید پیکری] – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناصغررعنای اخواناخوان مارکت0300633624 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کاشف شرقی – خیابان کاشف شرقی – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینعلیدوست رادکلبه گیاهی هدایت0300631610 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – کوچه شهید بهشتی 6 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنصدارت طلبحکیم037183121301342248234523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان – یحیی آباد – خیابان فیاض لاهیجی – کوچه فیاض یازدهم[شهید معصومی نیا] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاصدردانشصدر0300629876 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – معلم – خیابان شهید بهشتی – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرستم زاده کورکابیجاریرستم زاده0290277897 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شعربافان – خیابان انقلاب – کوچه شعربافان اصلی – پلاک -34 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریدونبابائی بازکیائیصدف0466737074 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهید میرزایی – جاده اصلی بازکیاگوراب – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیعسکری بازکیائیعسکری0466737669 522249/3چای فروش و بسته بندی چایبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه (( فرعی دوم )) – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 2,486 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعمونژادبازکیائیسهیل0289280131 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – منظریه – کوچه آوینی 6 – خیابان منظریه – ساختمان 12واحدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزیبافقیه پرشکوهینمونه0466738810 522249/3چای فروش و بسته بندی چایلاهیجان – فیاض(کاشف شرقی) – خیابان فیاض لاهیجی – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدرضاعسگری شادآریا046673890401342228585523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان – امام خمینی(میدان شهدا) – کوچه امیرمومن – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپریساپرستارگالری تماشا0466739337 523869/1خرده فروشی صنایع دستیلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – طبقه اول – واحد 224
گیلانلاهیجانبهزاداسماعیلی انارستانیاسمعلی0466740124 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انارستان – روستای باز کیاگوراب – کوچه بوستان 5 – جاده سیاهکل – پلاک 472 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرمینمهدی زاده چهاردهکهکشان0466740616 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – شهید بهشتی – کوچه بهشتی 16 – خیابان شهید بهشتی – ساختمان هانا – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمهدیعلی پورعلیپور0466740627 523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیگورندان – روستای لیالستان – کوچه وحدت 5 – خیابان شهید حسین ارجمند – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیمکشاورزکشاورز0466740630 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – بیجاربنه – خیابان حاجی پور – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخسروخسروی دانشچای خسروی0466740837 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کاروانسرابر – کوچه شهیدحمید  قلی پور – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانترکمانهیراب سازان046674173801342345242523317خرده فروش دستگاه تصفیه آبلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی هفتم – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلقانع کنفیقانع0466741763 522315خرده فروشی مرغ و ماکیانرودبنه – بازار سر – خیابان بوستان [پنجم] – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحیدربابائی سیاهکلرودیناصری0466741864 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – شهرک سلمان(صفاری) – خیابان سبحان – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعابدجوی دیوشلیعادل0466742084 503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان – غریب آباد – کوچه شهیدهادی قطب تحریری – کوچه شهیدحامدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمپورمیرزائی شیخعلی کلایهطرح جهانی0466742190 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه شهید بنیاد – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنفلاحکالای برق فلاح0466741935 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – شقایق(خرمشهر) – کوچه خرمشهر ششم – خیابان خرمشهر – ساختمان بهشت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانافسانهکمالی پورمانلی0466743478 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جیرسر – کوچه فردوسی 1 – کوچه شهیدحسن جوانمرد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصابرعزیزالهیدانشجو0298955839 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – میدان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان امام خمینی – پاساژ خیرخواه – طبقه دوم
گیلانلاهیجانعلیقربانی شرفشادهروشن بهار لاهیج0466743847 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولاهیجان – امام رضا – کوچه گلستان سی وهفتم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیدالهاسمعیل زاده آهندانیتابش0466743991 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – پردسر – بلوار حکیم زاده – خیابان کوی شهید کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشتهفلاح طاهرپذیربازکیائیامین0257746265 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان نگارستان – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,146 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمعموشاهیبین الملل0466745527 523861خرده فروشی مصنوعات گلی و دستی و سفالیلاهیجان – یحیی آباد – خیابان سردار جنگل – بن بست سردارجنگل ششم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاصدرممتازصدر0306402388 523817خرده فروشی لباسهای ورزشیلاهیجان – شیشه گران – کوچه شیشه گران [ بهشتی 10 ] – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشیواآقاجانی اشمان کماچالیگل همیشه بهار0466745592 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – امام خمینی(میدان شهدا) – کوچه امیرمومن – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلآقائیآقائی0466745619 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان – امام رضا – کوچه گلستان سی وهفتم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتبسمفدای فولادیتبسم0466745810 523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان برق اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسسلیمانی رودبنهممتاز0466745864 523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – کوچه شهیدحسن جوانمرد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیعابدبیجائیهشادی0466746334 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان – کوی زمانی – کوچه 8 [انوشیروان سالمی] – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخشایارسعادتسعادت0466746527 522249/3چای فروش و بسته بندی چایبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان استاد شهریار – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 3,668 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعباسمیرحیدری محسن آبادمیرحیدری0466747541 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاشیخانبر – روستای لیالستان – بلوار امام رضا – جاده (اصلی شیخانبر ) – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجهانبخشویونا0466747808 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی سوم – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانیوسفی نژادشاده سرییوسفی نژاد0300166638 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – شهدا(اردوبازار) – میدان شهدا – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینمیراسدی بیجائیهامیر0466749615 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – بازار روز شماره 2 – کوچه ((فرعی17)) – کوچه ((فرعی12)) – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانواحدمحمددوست درگاهیمحمد دوست0466749828 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورحاج سلیم محله – روستای رودبنه – کوچه رسالت 45 – خیابان رسالت – پلاک 188 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیحاج باقری فرخندهفرخنده0466749893 522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه طوافی – کوچه امام رضوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانگوهرپوراحمدکتشالیپور احمد0466750150 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – عباس آباد(تربیت معلم) – خیابان تربیت معلم – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – ساختمان روشن 7 – پلاک 83 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجاناکرمابهری خوشدلشهر سبز0466750158 523419خرده فروشی انواع ورق و لوازم کابینتلاهیجان – امام خمینی(طوافی،انتظام) – کوچه بنفشه – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدکارگرکفش ملی0466750179 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدنداففصل تازه0466751590 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – شیشه گران(حشمت) – خیابان ایثار – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهایدهپیرخندان لسکوکلایهملورین0466751770 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – طبقه همکف – واحد 109
گیلانلاهیجانرقیهعزمی کوچصفهانیایران موبایل037231452501342334351523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضااکبری سادات محلهسارگل0298247155 523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 3 – خیابان سردار جنگل – پلاک 386 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدمردانی بندبونیممتاز0466753103 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضااکبری پوراکبری پور0466753116 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکحاج سلیم محله – روستای رودبنه – خیابان شهید مجید تقوی – خیابان رسالت – پلاک 288 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمپورجاودانیگیل و دیلم046675339901344444444522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیزبن – روستای لیالستان – خیابان بهار – بلوار امام رضا – پلاک 429.002 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیاممیرزازادهمیزازاده0466753725 522249/3چای فروش و بسته بندی چایلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 3 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیناعیسی زاده ماتکطبی ورزشی سام0466753910 523817خرده فروشی لباسهای ورزشیلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،انقلا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان کاشف شرقی اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهساقربان خواه اکبرآبادیتی تی0466753982 523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان – شهید بهشتی – خیابان نیما – خیابان شهید بهشتی – مجتمع تجاری سیتی سنتر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدخیرخواهخیرخواه0466754113 523817خرده فروشی لباسهای ورزشیلاهیجان – میدان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان امام خمینی – پاساژ خیرخواه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنعاجلی بازکیائیعاجلی0466754161 523415خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته فلزیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهید میرزایی – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 1,391 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانگلدستهعلی نیاعلی نیا0466754189 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآهندان – روستای آهندان – کوچه خیبر 1 – خیابان امام خمینی – پلاک 181 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگاننوروزیشهیرا0466754354 523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلاهیجان – میدان شهدا – خیابان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرنژادقنبرارغوان0308749502 523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – پردسر – کوچه اکبریه – خیابان کاشف غربی – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغریحسن زاده بیربنهسلامت0466754860 522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت) – کوچه حق پرست  [ فردوسی 2 ] – خیابان شهدا – پلاک 481 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانافسانهبحرکاظمی رودپشتیپرستو0466755361 523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – طبقه اول – واحد 207
گیلانلاهیجانفرهادبرکتانآنیل0466756147 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – باغ ملی – خیابان پرستار – خیابان 22 آبان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنقاسمینی نی0466756151 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – طبقه همکف – واحد 127
گیلانلاهیجانمریمآشپزبیغمبیغم0466756170 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائودیزبن – روستای لیالستان – خیابان بهار – بلوار امام رضا – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرحم دل تجن گوکهشهر سبز0266719051 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری بیست وپنجم-حسین زارع – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدقاسمیامین0466756352 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – یحیی آباد – کوچه ((فیاض 13.1)) – خیابان حکیم فیاض لاهیجی – ساختمان جاهد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیهنخسروشاهیخسروشاهی0466756533 522249/3چای فروش و بسته بندی چایشیخانبر – روستای لیالستان – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 163 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنمذنبی رودپشتیمذنبی0466758254 504013فروش لوازم یدکی موتور سیکلتلاهیجان – جیرسر – کوچه شهیدحسن جوانمرد – خیابان شهدا – طبقه اول
گیلانلاهیجانصادقرحمن پورسیاهکلدهسوغات گیلان0466758464 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیزبن – روستای لیالستان – خیابان نظام – بلوار امام رضا – پلاک 604 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرجب پورشیرجوپشتپرهام0466758549 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت  هجدهم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدخندان کوچکیاسپرت محمد0372239900 503012فروش لوازم تزیینات اتومبیللاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی دهم – خیابان طالقانی – طبقه اول
گیلانلاهیجانعلیرفیعی خشگبجاریکاشی ایران0466758716 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلاهیجان – لاشیدان مطلق(غریب آباد) – خیابان ( لاشیدان مطلق) – بلوار توحیدغربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینرمضانییاقوت0466758998 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکلاهیجان – حاجی آباد – کوچه سوم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدکریم دوستکریم دوست0466762187 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننوشادشیخ زمیدانیشیخ0466762240 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)زمیدان – روستای لیل – خیابان ( بطرف سوستان ) – خیابان شهدا – پلاک 334 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادعلی حقی نوبیجاریمیلاد0466762364 522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 9 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدبختومقدس خو0377042534 523111خرده فروشی  گیاهان داروییلاهیجان – پردسر – کوچه امیرالمومنین – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیدآریانفرحکیم فیاض0466762880 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض  3 – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیواحدپورآیلار0466762911 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – کوی زمانی – خیابان شهر ک فرهنگیان – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرخنژادقنبرفرخ نژاد0466763411 523825خرازیلاهیجان – شهید کریمی(میدان شهدا) – خیابان شهید کریمی – کوچه فرهود ایمانی ذوق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصربیگلینخل046676369201344444444522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – غریب آباد – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیعلیجانی پورمیلاد0375961684 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ارباستان – روستای شیرجوپشت – کوچه شهید سید علی حسینی – خیابان  ( جاده ارباستان ) – پلاک 481 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفروزانکوچکی شیخانیجور واجور0466764241 523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلاهیجان – فیاض(کاشف شرقی) – خیابان فیاض لاهیجی – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیرجب پورنیک فامنیک0466764353 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالستان – روستای لیالستان – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 214 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلی نژادهمیشه بهار0466764370 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه حافظ یکم – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 4,490 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیخوش صولت بارکوسرائیخوش صولت0466764394 523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلاهیجان – بازار روز شماره 2 – کوچه بازار روز شماره 3 – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنآذرپورداریوش0466764673 523512خرده فروشی فرش ماشینیلاهیجان – شیشه گران(شهیدبهشتی) – کوچه حشمت 4 [نواب] – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیدعباس پورنادریعباسپور0466764854 523313خرده فروشی وسایل خانگی گازیلاهیجان – پردسر – کوچه (کریمی 2) – کوچه شمس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالرضاشعبانی کامرانکامران0466764918 522319خرده فروشی گوشت گاولاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 20 – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنهادی پورصنعتیصنعتی0466765309 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – بیجاربنه – خیابان حاجی پور – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنرحمن پورسیاهکلدهرحمان پور0466767710 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – آزادگان – کوچه 12 متری ادب – خیابان ادب – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلام حسینقاسم نژادبازکیائیغلامحسین0300085314 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان استاد شهریار – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,392 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیچراغ چشم تاجانیثامن0466768244 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهاجرعبرتی کنفیرمضان نیا046676882401344444444522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی ششم – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعین الهخانه زرخانه زر0466768913 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – فیاض – کوچه شهید علیرضا ضیائی – خیابان فیاض لاهیجی – ساختمان هدیه 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینحاجی پورلاکمه سریسایلنت0466769961 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودبنه – بازار سر – خیابان بوستان [پنجم] – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمترنجبرعاشورآبادیرنجبر037229758901341210616523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان – کوی زمانی – خیابان سردار جنگل – کوچه ( بازارچه ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمانیصابری اطاقوریصابر0466770250 523477خرده فروشی درب های ضد سرقتلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی دهم – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیناصرعلویکارنوگیل0466770263 523878خرده فروشی انواع چسب صنعتیلاهیجان – غریب آباد – کوچه شهیدحامدی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیآقائیبامبو0466770266 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – چهارپادشاه – کوچه شهید کریمی 12 – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدعطاءطلب کوبیجاریعطاطلی0466770512 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی سوم – خیابان سعدی – پلاک -36 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیشادمندبین کلائییاس0466770787 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیبین کلایه – روستای شیرجوپشت – خیابان ( بطرف روستای بالا رود پشت  ) – خیابان ولیعصر – پلاک 342 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسحسنی مالفجانیحسنی0466772789 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان – کوه بنه – کوچه رزمندگان یازدهم – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهنقدی پورایران0466773004 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی یازدهم سمیه – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدپورموسویمهر0466773635 523867خرده فروشی مصنوعات چوبی(باستثنای درب وپنجره پیش ساخته)بیجاربنه بالا – روستای لیالستان – کوچه یاسر 28 – خیابان یاسر – پلاک 226 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمقدسمقدس0466773991 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایمانزیرک فلاح دوستایمان0466774323 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهیدشهرام میرزایی – کوچه رودکی – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادرمضانی دهبنهگیلانا0466774397 523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلاهیجان – پردسر – کوچه سردارجنگل 21 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمشیدموسی نژادموسی نژاد0466774907 523894خرده فروشی حلبلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان حکیم فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنارفیع پورنگین0466774990 523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان ولی عصر – خیابان شهدا – ساختمان لقمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپژمانیوسفی دره جیریوسفی0466775024 522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لاهیجان – چهارپادشاه – خیابان سردار جنگل – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهحکیمی لفمجانیمرغ کیسم0466776468 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل چهاردهم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهساخاقانیشالیز0466776628 523814خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه ایرج ترابی – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالحسینرمضان پوریاس نبی0466776875 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – خیابان ( بازار حافظ ) – پلاک 3,982 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاوصفیشرکت تک نام ایده لاهیج046677693701342241923523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه کاشف شرقی 11[سیگارچیان] – خیابان کاشف شرقی – پلاک 210 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهعادلی تموشلیبارانا0466776998 523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،بازار3) – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – کوچه تکیه آقا پیر رضا – پاساژ رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدکریممیرکریم پورابرار0297724035 522222خرده فروشی برنجلاهیجان – نمک آیه – کوچه (( سیدکریم میرکریم پور )) – کوچه تربیت 6 – طبقه اول
گیلانلاهیجانمحمددلداردلدار0315056542 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – امیرشهید – خیابان فهمیده – خیابان شهدا – پلاک 177 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیصدیقی صابرسیاه کوچهدنیای کمربند0466777903 523841خرده فروشی چرملاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض یکم – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمنعلی نیای آهندانیرحمان046677851301344444444522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آهندان – روستای آهندان – خیابان امام خمینی – بن بست جانباز – پلاک 230 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراطاهرپرورپهمدانیچرمینه0466778514 523843خرده فروشی مصنوعات چرمیلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان شهدا – بن بست شهدا  چهارم – ساختمان مرکز خرید ابریشم – طبقه اول – واحد 20
گیلانلاهیجانسجادابراهیم پورآهندانیامیر0466778957 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آهندان – روستای آهندان – خیابان خوارزمی – خیابان امام خمینی – پلاک 139 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانساسانهنرخواههنرخواه0466779084 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان – بل امام رضا – کوچه فرعی دوازدهم – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهاکرام نصرتیاننصرتیان0466779416 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی هفتم – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانالههجعفری جوبیشیپاساگارد لاهیج0466780367 523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلاهیجان – حاجی آباد – کوچه (( اکبر آزاده روز )) – بلوار توحیدغربی – مجتمع جهاندیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبحسین نیای سلیمیصالح046678044601344444444523314خرده فروشی لوازم یدکی کالاهای برقی و غیر برقی خانگیلاهیجان – فیاض – کوچه فیاض لاهیجی 14 – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیاصغرنژادکاشف0466780547 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – شقایق – میدان حشمت – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعادلحقانیآرمین0466780846 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان ولی عصر – خیابان شهدا – پاساژ ضمیریان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیحجتیزیورآلات نگین 20466781329 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – کوچه برق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابوالقاسممهدی نژادثابتنساجی فخر ایران0285551119 523211خرده فروشی پارچه لاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل هشتم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانوحسینی گوکهارمغان گیلان0466434474 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 10 – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینحسام محمودی نژادیاقوت سرخ046678178501342370658523324خرده فروشی مبلمان منزللیالستان – روستای لیالستان – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 552 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننیمازاهدی فردزاهدی046678184301344444444522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – آزادگان – کوچه مولانا 19 – خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] – طبقه دوم
گیلانلاهیجانمهدیبهمن یارکیسمیبهار0466782095 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – بن بست بهار یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضادکادکا0466785598 523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهید خوشبخت – بن بست فرهنگ 12 – پلاک 672.01 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکلثومرجب نژادرودسریآنیتا0466786627 523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ ارژنگ – طبقه اول – واحد 33
گیلانلاهیجانمحمودحسن زاده ویشکیحسن زاده0466787121 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – آزادگان(امیرشهید) – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلافرجام بوئینیبانوکا0466787532 523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلاهیجان – شهید بهشتی – خیابان شهید بهشتی – کوچه بهشتی 14 – ساختمان مروارید – طبقه اول – 
گیلانلاهیجانهانیهوزوائیالماس گیلان0466789071 523475خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی )سادات محله – روستای آهندان – خیابان ( بطرف آهندان ) – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 353 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرامشکیبای مقدمشکیبا0466789866 523233خرده فروشی مقنعه و روسریلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – کوچه برق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریممهدی نژادبلگوریرهاست0466790076 523254خرده فروشی کیفلاهیجان – جیرسر – کوچه فردوسی 1 – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاجعفریشما046679015901344444444523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان سی و یکم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه اول
گیلانلاهیجانفاطمهصادقی سیاهکلدهصادقی0466790296 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چفل – روستای باز کیاگوراب – خیابان آقا سید یحیی – جاده اصلی چفل – پلاک 364 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرامرزفروزان فرتن ساز0466790307 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – بن بست حبیبی درگاهی – پاساژ خاتون – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنامیری پیشکلیجانییاران0466790317 524021فروش کالاهای خانگی دست دوم (سمساری)لیالستان – روستای لیالستان – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 582 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهرامصدرممتازصدر ممتاز0377372351 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی دوم(لاله) – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلارمضان زاده خشت مسجدیکانگرو0466790488 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – خزر(آزادگان) – کوچه گلستان 1 – بلوار امام رضا – پلاک -40 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغراقلی پورنالکیاشریباران0365738486 514781عمده فروشی ضایعات  فلزاتدیزبن – روستای لیالستان – خیابان بهار – کوچه شهید رمضانپور – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینسبک سیرمرکز سوغات لاهیجان0466791490 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالستان – روستای لیالستان – خیابان شهید جهان فلاح زاده – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 307 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامعلیطلوعیطلوعی0466791513 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – فیاض(آقاسیدمحمد) – کوچه فیاض 10[کوشالی 17] – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدبدیهایرانیان 0466791637 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه – بازار سر – خیابان گلستان یکم – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمتعسکری زمیدانفرحمند0300163284 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)زمیدان – روستای لیل – خیابان ( شهدا 1 ) – خیابان شهدا – پلاک 287 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبلیانگاردینیا0466792675 523891گل فروشیلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینگل پورنقره و بدلیجات0386470989 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان – بازار روز شماره 2 – کوچه بازار روز شماره 3 – کوچه ((فرعی12)) – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعاشوری رودپشتیستایش046679303201344444444523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – جیرسر – کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده زهرامعصومی رادگالری چیک0466793101 523124خرده فروشی لوازم آرایشی و بهداشتی لاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – کوچه شهیدحسن جوانمرد – پلاک 68 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمابراهیم زادهعلیرضا0466793160 522249/1خرده فروشی تخم مرغ و مرغلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهوحیدی نیامرکزخرید آرامش0466793167 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان 31/1 – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانماریاپورحیدرصوت علیرضا046679386601344444444523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیلاهیجان – یوسف آباد – خیابان ( یوسف آباد ) – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدیاسینمیرحسنی شاده سریساروج0466793953 523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادسوستان – روستای لیل – کوچه شهیدمجیدبابایی – خیابان شهیدحسن بابایی – پلاک 254 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیپورقاسمیپورقاسمی0466794478 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – خیابان جمهوری اسلامی – کوچه جمهوری سوم – طبقه اول
گیلانلاهیجانیوسفولی زادهولی زاده0466794614 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکوه بنه – روستای آهندان – خیابان بهارنارنج – کوچه طراوت بیست و دوم – پلاک 311 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفیروزهارجمندیاسمن0466795243 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی سیزدهم شهیدصفری – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیمروحی کوشالشاهروحی0314988948 522101خرده فروشی سبزیلاهیجان – امیرشهید – کوچه بابائی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینفهیمپوشاک خانواده فهیم046679632801342231400523825خرازیلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه مهدوی – کوچه تکیه آقا پیر رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدربیع نژاداحمد0370535330 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – آزادگان(امیرشهید) – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانابراهیمیپاسارگاد0360134291 523867خرده فروشی مصنوعات چوبی(باستثنای درب وپنجره پیش ساخته)لاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل هجدهم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناهیداحمدی پهمدانطاها0466797311 523891گل فروشیرودبنه – بازار سر – خیابان (شهید پور قاسمی) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادنژادقنبرلاهیگ0466797713 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهوشنگمنصورخاکیمنصور0466798219 522319خرده فروشی گوشت گاولاهیجان – چهارپادشاه – خیابان سردار جنگل – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودمحقق منتظریمحقق منتظری0296802118 503011لاستیک فروشی (خرده فروشی)لاهیجان – جیرسر – بلوار توحیدغربی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیمرتضی پورقنادی مرتضی پور0466289547 522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان – کوی زمانی – کوچه ارشادی – خیابان بهار – طبقه اول
گیلانلاهیجانمحمدقطب تحریریبهداشتی ساختمانی قطب0466302891 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری چهاردهم – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیباباپورنوروزمحلهمصالح ساختمانی مهدی0380861770 523424خرده فروشی سیمانسوستان – روستای لیل – خیابان مهر – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 42 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینمحمدیمحمدی0466801924 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبنه – بازار سر – کوچه شهید اسداله تقی نژاد – خیابان میرزاکوچک خان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریممنصورخاکیدکتر خاکی0466803446 522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیلاهیجان – چهارپادشاه – خیابان سردار جنگل – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانساراصفارحمیدیعینک دقیق046680516601342239994523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان برق اصلی – پاساژ سینا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهعلیجانی برمچیدیاکو046680611101344444444523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ ارژنگ – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلاهیجانعلیرضاشریفی هادی کیاشریمدرن0466807585 523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلاهیجان – جیرسر(امیرشهید) – کوچه نوربخش – خیابان شهدا – پلاک -215 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدرجب زاده شهرستانیرجب زاده0466808815 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،2-3) – خیابان کاشف شرقی اصلی – کوچه ((فرعی7)) – پلاک 141 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیخشنودمیثم046681145601344444444523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – خیابان رسالت یکم [یاسر] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهحسین نژادلنگرودیحسین نژاد0466811556 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتشیخانبر – روستای لیالستان – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 277 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخسروناصری گنجهءناصری0466812417 504013فروش لوازم یدکی موتور سیکلتلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 9 – خیابان سردار جنگل – پلاک 302 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیفلاح ابراهیم نژادبازکیائیفرشید0371772131 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان استاد شهریار – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,394 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالحسنحکمتحامد0466812524 522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض یکم – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفیهحسن دوست رودبنهمحمددوست0466812553 523317خرده فروش دستگاه تصفیه آبلاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضااکبرنژادایلیا046681333301344444444522920خرده فروشی مواد دخانیاتلاهیجان – کاروانسرابر(پردسر) – کوچه وزیری – کوچه امیرالمومنین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهاداکرام نصرتیانفرهاد0300857458 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین محله رودبنه – روستای رودبنه – خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) – خیابان انقلاب – پلاک 308 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیعبادی پورشمال تراکتور0466164948 523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیرودبنه – بازار سر – خیابان بوستان [پنجم] – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهردادرفیع جهاندیدهجهاندیده0286737379 523413خرده فروشی یراق آلاتلاهیجان – کاروانسرابر – کوچه دارابی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانساسانرفوشهفروشگاه ساسان0466814163 523825خرازیلاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – خیابان شهید کریمی – خیابان کاشف غربی – ساختمان آریا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیرااخوان آستانهتولیکا0466814175 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان 13 – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانافشینگلشاهیگلشاهی0466814685 522249/3چای فروش و بسته بندی چایلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی 16 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغراگلی پورصورتی0466814696 523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلاهیجان – جیرسر(امیرشهید) – کوچه نوربخش – خیابان شهدا – پلاک -221 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرناماسدی رادفرنام0466814717 523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیلاهیجان – فیاض – کوچه فیاض6 – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیشعاعی لفمجانیفروشگاه شعاعی0466814881 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری پنجم – خیابان جمهوری اسلامی – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمجهان دیده سرشکهبرادران جهاندیده037916737801342237609522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – کاشف شرقی – خیابان کاشف شرقی اصلی – کوچه بازار روز شماره 3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسرینمهری سوستانیتک046681517501344444444522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سوستان – روستای لیل – کوچه کوهپایه 5 – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 568 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدسیناختمی تاجانیعینک طبی سینا0466815188 523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه برق اصلی – خیابان انقلاب اصلی – پلاک 76 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیپیروبانک الکترونیک0466815680 523315خرده فروشی لوازم یدکی الکتریکی و الکترونیکیلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی هشتم – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزلیخاگلشاهی نوبجارعلیپور0466815931 523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالاهیجان – خزر – کوچه هفتم [ بعثت هشتم ] – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرسدهرفیع صداقتطلایی ناب0377309250 522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان – بل امام رضا – کوچه فرعی اول[فرعی دوم] – کوچه گلستان پانزدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمناصرپیرسرائیپیرسرائی0466816394 523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلاهیجان – شعربافان – خیابان 22 آبان – بن بست پنجم 22 آبان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهکوچکی بازکیائیکوچکی0293020604 523424خرده فروشی سیمانبازکیاگوراب – خیابان گلها – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,440 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدصابرصابر0466816913 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – 22 آبان – خیابان فرهنگ – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرامبهمن یارایوان استخریبهرام0466817136 512512نمایندگی فروش خوراک دام و طیورایوان استخر – خیابان ( بطرف ناصرکیاده پایین ) – خیابان ( جاده ایوان استخر ) – پلاک 241 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیچراغیاسپرت سیتی0466817192 503012فروش لوازم تزیینات اتومبیللاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی دهم – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانروح الهدلجوی کوشالیثامن0466817217 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – شادهسر – کوچه رسالت بیست و ششم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدنوریمحمدی دلیجانیسید0466817281 523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورمیان محله گلرودبار – روستای باز کیاگوراب – جاده (میان محله گلرودبار) – جاده اصلی میان محله گلرودبار – پلاک 176 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینتضرعی بازکیائیپلاسکو میلاد0382585479 523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیبازکیاگوراب – خیابان شهداء – خیابان شهیدرمضانعلی مهدی پور – پلاک 1,986 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفیهرمضانی کوه بنهمهران0291161524 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیالستان – ندارد – خیابان شهید مجید فلاح غلامعلی پور – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 211 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسردوبرادراناکسیر سازه0368766943 523874خرده فروشی انواع مواد شیمیاییلاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری پنجم – خیابان جمهوری اسلامی – پلاک 49 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریممذنبی رودپشتیلوتکا0466818213 522316خرده فروشی ماهیلاهیجان – آزادگان – خیابان فردوسی – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنفکری فلاحفکری0466818309 523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری چهاردهم – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسرینشکوهی جلیسهفلاح پسند0466818324 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – بازار روز شماره 2 – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – بن بست ((فرعی9)) – پلاک 60 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزانهحقانی فرفاراد0466818634 523314خرده فروشی لوازم یدکی کالاهای برقی و غیر برقی خانگیلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 1 – خیابان تربیت معلم – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدصیادبازکیائیبه چین0466818997 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 4,500 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعابدزاده ضیابریغدیر0466819161 523621خرده فروشی نوشت افزارلاهیجان – کوی زمانی – کوچه چهاردهم – بلوار دیلمان – پلاک -112 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمهدیصلواتیانآهن آلات صلواتیان0466085453 523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلاهیجان – بل امام رضا – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیراستگوی نویدهینویدی0466820106 523222خرده فروشی پوشاک مردانهلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،2-3) – کوچه کاشف شرقی 4 – خیابان کاشف شرقی اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهتوشه جوآلن0466820127 523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،انقلا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان کاشف شرقی اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینحسینی کیسمیحسینی0466820420 523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلاهیجان – شعربافان – کوچه شعربافان اصلی – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهاسماعیل خواهاسماعبل خواه0466821313 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیپهمدان – ندارد – خیابان ( بطرف روستای امامده ) – خیابان شهدا – پلاک 1,181 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده ربابهمیراحمدی دهنه سرسوغات سرای باقری046682148101342423525522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – بلوار امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهیلخاموشی بازکیاگورابیسهیل0466821596 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کاروانسرابر – کوچه شهیدحمید  قلی پور – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهپرویزیپرویزی0466821687 523328خرده فروشی تخت و مبلمان و مصنوعات چوبیلاهیجان – آزادگان(امیرشهید) – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانوپیرفلک سرشکهماهک0466821695 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان برق اصلی – پاساژ سینا – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلعلی پورنوشرآزادگان0466822596 522222خرده فروشی برنجلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض یکم – کوچه آریا سوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدسراجیفروش آلات موسیقی سراجی0361204507 523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی یازدهم سمیه – خیابان طالقانی – طبقه دوم
گیلانلاهیجانمریمنوروزی نوحدانیجعفری0466823434 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعرفانهادی پورلشکریانیبرگ زرین0352995064 523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان – امام خمینی(میدان شهدا) – خیابان امام خمینی – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعذراءخانمپالیکگنجه ای0380292009 523454خرده فروشی انواع ایرانیت و لوله های ایرانیتی و پوشش سقف سولهلاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیچائی چی منصورچائیچی0466824879 523825خرازیلاهیجان – چهارپادشاه – کوچه شهید کریمی 8 – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبیژنطاهرقاسمیعلیرضا0466825003 502026باطری فروشیلاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت بیست و دوم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینرسولیخروس قندی046682532901344444444523825خرازیلاهیجان – پردسر – خیابان کاشف غربی – کوچه (کریمی 2) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصادقجمشیدیجمشیدی0466826115 523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری پنجم – خیابان جمهوری اسلامی – پلاک -55 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلییوسفی سوستانیکاج طلایی0466826139 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – کوی زمانی – کوچه چهاردهم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراراستگوی حقیجواهری راستگو0400089992 523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان – شهید کریمی(میدان شهدا) – کوچه سوم توکلی – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهصفری کوشالیمرکز خرید فلاح0466826434 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیزبن – دیزبن – دیزبن – جنب آهن آلات هاشمی – پلاک 549 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانملوکمحمدی کسمائیبلوچ0466826451 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان برق اصلی – پاساژ سینا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینکاظم نژاددهکائیالماس آبی0466828086 523821خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آنلاهیجان – شیشه گران – کوچه شیشه گران [ بهشتی 10 ] – خیابان شهید بهشتی – طبقه دوم
گیلانلاهیجانحسینکاظم نژاددهکائیالماس آبی0466828106 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان – شیشه گران – کوچه شیشه گران [ بهشتی 10 ] – خیابان شهید بهشتی – طبقه دوم
گیلانلاهیجانمجیدعسکریعسکری0466828662 523851خرده فروشی طلا و جواهراتلاهیجان – امام خمینی(میدان شهدا) – خیابان امام خمینی – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبارانحقانی فرفاطیما0466828695 523825خرازیلاهیجان – میدان شهدا – خیابان انقلاب اصلی – خیابان برق اصلی – پاساژ سینا – پلاک 31 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانشعبانپوررمضان گابیهبهارستان0466828912 501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکحاج سلیم محله – ندارد – کوچه رسالت 37 – خیابان رسالت – پلاک 48.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیرمضان نیاعدالت0466828945 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه ششم – کوچه گلستان هفتم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکمیلباقری بیجاربنهکمیل0351642093 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بیجاربنه پائین – خیابان امام رضا (2) – خیابان امام رضا (1) – ساختمان باران – پلاک 269 – طبقه اول – 
گیلانلاهیجانناهیدهقلیان چی لیالستانیزیبا0466829426 523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – پلاک 218 – طبقه اول – واحد 218 – 
گیلانلاهیجاناصغرغلامیتک تاز0314181085 523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلاهیجان – شیشه گران – کوچه آقا سید حسین – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانملیحهاکبرپورنوشریاکبرپور0466830383 522316خرده فروشی ماهیلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – خیابان شهید فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحدفخیمی اصلبرنا0466830615 502026باطری فروشیلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 1 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلی اصغرهاشمی نیاسید0466830731 522222خرده فروشی برنجلاهیجان – پردسر – خیابان کاشف غربی – کوچه کاشف غربی پانزدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفائزهصالح پورسالم0466831340 522212خرده فروشی انواع شیرینیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل هشتم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانرحمانی پیشکلیجانیرحمانی0466831813 523482خرده فروشی ضایعات آهنیدیزبن – روستای لیالستان – جاده ( دیزبن ) – بلوار امام رضا – پلاک 615 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسارامحمدیرنگارنگ0466831837 523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیبوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – پلاک 275 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشیرینبزرگی پوربازکیائیسعید046683186901344444444522920خرده فروشی مواد دخانیاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهیدمظفر یوسف پور – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 1,071 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیآیریانآیریان0466832203 523869/1خرده فروشی صنایع دستیلاهیجان – پردسر – خیابان کاشف غربی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده معصومهانواری مومنگام0466832538 523258خرده فروشی کیف و کفشلاهیجان – چهارپادشاه(تکیه بر) – کوچه شهید کریمی 4 – کوچه تکیه آقا پیر رضا – طبقه اول
گیلانلاهیجاناحمدحسین پوربارکوسرائیحامد0400066203 523234خرده فروشی پوشاک زنانهلاهیجان – امیرشهید – خیابان فهمیده – خیابان شهدا – پلاک 175 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفعلیاسمعیل زاده آهندانیاسمعیل زاده046683283101342362211522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آهندان – ندارد – خیابان امام خمینی – بن بست جانباز – پلاک 202 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضافضلیآرتا فلز0466832960 524030خرده فروشی درب و پنجره فلزی و غیر فلزی دست دومدیزبن – روستای لیالستان – جاده ( دیزبن ) – بلوار امام رضا – پلاک 609 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودنویدیداود0466833110 522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوشیخانبر – ندارد – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 31.01 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعطاءالهقدم خیرکیان یدک0466833125 503013فروش لوازم یدکی ماشینهای سبکلاهیجان – امام رضا – کوچه گلستان سی وپنجم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیبیک وردیفروشگاه باطری مرتضی0466833880 502026باطری فروشیلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان سی وهفتم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصدیقهامینعظیمی0466834334 523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلاهیجان – خزر – کوچه پنجم [ بعثت چهارم ] – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاامیرخانی سرارودیافق کورش0466834353 522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاهیجان – حاجی آباد – کوچه ((رمضان نوروزی)) – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهخوشحال سوستانیپرن0466834392 523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیلاهیجان – چهارپادشاه(تکیه بر) – کوچه شهید کریمی 4 – کوچه تکیه آقا پیر رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجتبیعاشوریسعید0466834569 502026باطری فروشیلاهیجان – پردسر – کوچه کیا موسوی 4 – خیابان کوی کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننصیرنصرالهی سرشکهنصرالهی0466834999 522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جات