لیست اصناف تولیدی لاهیجان

مشاغل و کسب و کارهای تولیدی دارای مجوز شهرستان لاهیجان به شرح زیر می باشند:

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانلاهیجانمهدیمحمدی نخجیری 02704631112227519361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیخ شقایق روبروی 8  0
گیلانلاهیجانحسینپیوسته 02704654490361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیخیابان شهید کریمی جنب مکتب زینبیه  6127
گیلانلاهیجانعبدالرضاسماک محمدیسماک0270475239 202210درودگری (نجاری)لاشیدان مطلق ـ خیابان یاسر
گیلانلاهیجانمهدیزعیمی 02704762463233312361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیجمهوری 6  0
گیلانلاهیجانمسعودربیع نژاد سادات محله 02704769032234198361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیکوی سادات محله بوجائیه  21976
گیلانلاهیجانابراهیمبابائی نیا 02821416212240844361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیکوی بوجائیه –  0
گیلانلاهیجانکمالکشاورز شیخانی 02704797084224267361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیشیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – کوچه شیخ زاهد 24 – خیابان شیخ زاهد – پلاک 432.002 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمکریمی مراد دهنده 02704858930361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیکوی شادهسر –  0
گیلانلاهیجانمصطفی رزگارماورانی 02704888154226660202120تولید محصولات چوبی نظیر فیبر – نئوپان – پارکت و اکوستیککمربندی –  93658
گیلانلاهیجانپروانهزارعی 02821302753230411361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیکوی شادهسر –  0
گیلانلاهیجانسیروساحمدی پور 02821574534220694201010چوب بریکمربندی –  36150
گیلانلاهیجانمحمدداداشی پنچاه 02490103820202210درودگری (نجاری)کلشتاجان –  0
گیلانلاهیجانمریمخانی پور پهمدانی 02490225190202210درودگری (نجاری)حاج سلیم محله –  0
گیلانلاهیجانرمضانعلیکشاورز اخلاقی 02709273563220865361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیکوی شادهسر –  0
گیلانلاهیجانحبیبشیخانشیخان0271522413 202210درودگری (نجاری)بلوار امام رضا (ع) ـ روبروی اداره آبیاری
گیلانلاهیجانبیغمبخشایشی تیل 00135862472223466202210درودگری (نجاری)کوی بوجائیه –  20138
گیلانلاهیجانمهدیپورغفاری بشری 02821478794222406361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیبلوار امام رضا (ع) 18  61518
گیلانلاهیجانغلامحسنرحیمی باهوش 02821460082234852202210درودگری (نجاری)کاشف غربی –  1819
گیلانلاهیجانساسانمحرم زاده گلیانی 00137325233228539202210درودگری (نجاری)لاشیدان مطلق –  0
گیلانلاهیجانمحمدپاکدامان 02196642543221055202210درودگری (نجاری)خ فردوسی –  3279
گیلانلاهیجانزهرهفلاح رمضان نژاد لیالستانی 02717115183231372361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیکوی شادهسر –  446
گیلانلاهیجانعبدالهباباشکوری 02821418372233459202210درودگری (نجاری)حاجی اباد –  0
گیلانلاهیجانعلیرضاکشاورز معظم 02821566622244822361027تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبیکوی بوجائیه –  0
گیلانلاهیجانرحمانداریوش کوشالی 027396807501422432255269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکوشال کوشال  163/1
گیلانلاهیجانحامدعوض خواه 028213352103231922289915تابلوسازی فلزیکوی امیر شهید –  0
گیلانلاهیجانحسنثامنی 028001360404222323172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیبلوار امام رضا(ع) میدان گلستان  491
گیلانلاهیجانفرهادعبدالهی پینوندی 028109433902252042372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیدیزبن – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهدا – بلوار امام رضا – پلاک 638 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمعلی نژاد لاکمه سری 028109545402442910281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکوی شادهسر –  0
گیلانلاهیجانمرادحقانی زمیدانی 002146600902241817281112 درب و پنجره سازی آهنیتربیت معلم 8  1336
گیلانلاهیجانرمضانزارعی 024904274702225492281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان ، بوجایه ، کوچه ((مهردادحسین پور)) ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلپورحقگوی سرشکه 024904029200281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهسادات محله – روستای آهندان – کوچه شهید بهشتی – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 204 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرامعباسی میانرودی 024903040303222925289221تراشکاری وفلزکاریکوی شادهسر –  0
گیلانلاهیجانامیدفلاح پور سیاه گورابی 024904968804224892281112 درب و پنجره سازی آهنیکمربندی –  0
گیلانلاهیجانمهدیپورخواجه وندی 024901866302221486281113تولید و ساخت انواع درب و پنجره دو جداره فلزی22 آبان –  2767
گیلانلاهیجانعلیپوررجب ایمن آبادی 024901307900281112 درب و پنجره سازی آهنیکوی بوجائیه –  0
گیلانلاهیجانعباسقربان پور اکبر آباد 028214453402483053281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکوی شادهسر –  2531
گیلانلاهیجانهادیمیربلوکی ثابتمیربلوکی0282052413 281112 درب و پنجره سازی آهنیبلوار امام رضا (ع)
گیلانلاهیجاناکبرآزادبر 028254354700172114تودوزی انواع خودروکمربندی نبش بهارستان  88
گیلانلاهیجانسجادصالحی رشت آبادی 024903309100172114تودوزی انواع خودروقریه بازکیاگوراب –  0
گیلانلاهیجانحمیدخانی پور پهمدانی 0283892049042421704172114تودوزی انواع خودروشیخانبر ـ گلستان 48
گیلانلاهیجانسید ابراهیممیرحسنی شادهسری 028466234903226153343013تولید قطعات غیر فلزی اتومبیلشادهسر –  1057
گیلانلاهیجانزهرارنجبر پهمدانی 028498540600181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیقریه بازکیاگوراب –  3807
گیلانلاهیجانکلثومشمسی پور 028499105104221238181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیخیابان قیام 9  7564
گیلانلاهیجانسیده صغریپوراسمعیل نیاکی 028501240102245399181021تولید پوشاک زنانهخیابان امام خمینی(ره) پاساژ آصفی  575
گیلانلاهیجانسیده الههبرزوپور 028505476302231118181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیخیابان فیاض لاهیجی –  23
گیلانلاهیجانزهرادرویش زاده فرید 028552879802231043181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیخیابان فیاض لاهیجی 7  2118
گیلانلاهیجانسیده فاطمهمیرحسنی شاده سری 028567873403231415181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیخ شهدا بازار روز شماره 4  19
گیلانلاهیجاننسرینخمان 028576358100181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکاشف شرقی –  4221
گیلانلاهیجانآمنهصادقی چهارده 028615286602222938181044دستکش و کلاه دوزیکاشف شرقی جنب بیمارستان شفا  6035
گیلانلاهیجانهائدهطربی هلستانی 028622634104222467181021تولید پوشاک زنانهکوی امیر شهید –  2073
گیلانلاهیجانزینبمباشر امینی 028638325300181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلیالمان –  29638
گیلانلاهیجانسید آمینهسیدباقری دیلمی 028651253802222828173140کاموابافیخیابان فیاض لاهیجی سبحان  19247
گیلانلاهیجانمحمدتقویمی 028655558302542940172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهآهندان –  0
گیلانلاهیجانحسینشایانی 028762726403231397181014کت و شلوار دوزیخیابان امام خمینی (ره) پاساژ آصفی  575
گیلانلاهیجانمریمصلواتی خوش قلب 028892077400152002ماست بندیکاشف غربی جنب گیلان پلاک  0
گیلانلاهیجانسجادمحمدی کویشاهی 029282779702246341269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکوی سادات محله –  0
گیلانلاهیجانمهدینوروزی پاشاکی 029286930400269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبادان محله پاشاکی  0
گیلانلاهیجانمهیارهدایت پژوه 029303798302228181269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیجیرگواه بر –  0
گیلانلاهیجانوحیدکشاورز 029364064602222789269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکاه بیجار –  0
گیلانلاهیجانرقیهکنعانی فشتمی 029391323200154516نان بربری سنتیحاج سلیم محله –  0
گیلانلاهیجانسیمینحسین پور خوش قلب 029391625303235313154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیخیابان آزادگان نبش کوچه 1/1  83571
گیلانلاهیجانمنصورنوری 029403183700154524نان لواش ماشینیبلوار امام رضا (ع) 20  0
گیلانلاهیجانعبدالرضامعینی 029403410200154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیتوستان شهرک صنعتی  0
گیلانلاهیجانمیلادوکیلی صادقی 029417298104222557269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونینوبیجار –  0
گیلانلاهیجانعلیحیدری شادهسری 029639078103229430289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیکوی شادهسر –  0
گیلانلاهیجاناسماعیلدلیلی کوشالی 029893103400369942مهر و پلاک سازی(تولید و تعمیر)خیابان امام خمینی(ره) پاساژ خیرخواه  155
گیلانلاهیجانبهمنیاوری فرگوتنبرگ0299671812 222101خدمات چاپخیابان امام خمینی(ره) 
گیلانلاهیجانسعیدیوسفی پور 029976641402238131154524نان لواش ماشینیقریه دره جیر –  0
گیلانلاهیجانراضیهسلمانی سراجاری 029991649300201010چوب بریسراجار پائین –  0
گیلانلاهیجانسیدفاضلمیرموسوی 030060695103230794361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیحاج سلیم محله –  0
گیلانلاهیجاناحساناصغرپور گلرودباری 030181643102234856154822بسته بندی سایر مواد غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگرکاشف غربی –  0
گیلانلاهیجانرقیهقاسمی داخلی 030303057602443849154527نان بربری ماشینیرودبنه خیابان امام حسین (ع)  0
گیلانلاهیجانعمرانرفیعی 030341350602732031154527نان بربری ماشینیرودبنه امام ده بالا  –
گیلانلاهیجاننقیتاش پور اکبرآباد 030342328702483044181044دستکش و کلاه دوزیرودبنه روستای اکبر اباد  0
گیلانلاهیجانمحمدحسینبگلری 030489941303224915154617قنادی و شیرینی پزیبلوار امام رضا (ع) –  2599
گیلانلاهیجانمحمدکشلی توچائی 030500516903220033154617قنادی و شیرینی پزیجمهوری –  1130
گیلانلاهیجانمحمدرضاقربانی 030500628402237787154617قنادی و شیرینی پزیکاشف شرقی –  22731
گیلانلاهیجانسهرابرهبرگل گندم030643410502227453154524نان لواش ماشینیاستقلال بازارچه امیر شهید  117
گیلانلاهیجانعلی اصغرمحمدنیای امیرهنده 030822050102483170269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه روستای اکبر اباد  435
گیلانلاهیجانمحمدرضاپورحسن بارکوسرائی 030822082502333544269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه بارکوسرا  0
گیلانلاهیجانعلیرضاکشاورزاخلاقی 030822106702442411269611سنگ بریرودبنه خیابان شهید مطهری  0
گیلانلاهیجانعبدالهپورخورسندی کیادهی 030822117500269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه میردریاسر  0
گیلانلاهیجانمیثممهرابی 030822128302743335269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه بالا محله ناصرکیاده  1183
گیلانلاهیجانعباسنیک پور کورنده 030822150800269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه روستای کورنده  0
گیلانلاهیجاننرجسترابی 030822273102442446269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه خیابان امام خمینی(ره)  1126
گیلانلاهیجانهاجررمضانی پور رودبنه 030855366300202210درودگری (نجاری)رودبنه خیابان گلستان  0
گیلانلاهیجانمجیدندیمی حاج سلیم محله 030873758103223811269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه حاج سلیم محله  0
گیلانلاهیجانحسننیک پور کورنده 030873848002753320269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه روستای کورنده  0
گیلانلاهیجاننسرینعسکری نژاد رودپشتی 030980311203230688181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیمیدان گیل یاسر 6  2/525
گیلانلاهیجانبهناممحمدی 031058512604222858154527نان بربری ماشینیخیابان فردوسی جنب خشکشویی  2633
گیلانلاهیجانعیسیحسینی بیجائیه 031062430402293346154524نان لواش ماشینیروستای ایشکاء –  0
گیلانلاهیجانلیلافلاح واحدبازکیائی 031062484402292649154527نان بربری ماشینیقریه بازکیاگوراب پائین  0
گیلانلاهیجانمهدیمحمدزاده خشکدشتی 031062508602241456154527نان بربری ماشینیمیدان جانبازان خیابان سبحان  19215
گیلانلاهیجانمهوشجوادی امیر کیاسرینانسی031135228802229782181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشی22 آبان روبروی خیابان پرستار  2375
گیلانلاهیجانغلامحسینشوارعی 031157688702227845154513نان سنگکی سنتیتربیت معلم –  18/57
گیلانلاهیجانسیده نوراکیائیخاتون031399538002249408181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکشاورزی کوچه 8  3128
گیلانلاهیجانعلیپورنوروز لفمجانی 031423441400311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورخیابان فردوسی نبش مخابرات 3  11647
گیلانلاهیجانسیداکبرفلاح عباسی لیالستانی 031447513102573114154527نان بربری ماشینیلیالستان –  0
گیلانلاهیجانرهبرعلیفلاحی 031461510500154524نان لواش ماشینیلاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 23 ، خیابان سردار جنگل ، طبقه اول
گیلانلاهیجانمحمودزبرجد 031471464302236057369113نقره کاری و نقره سازیبازار روز شماره 2 –  144
گیلانلاهیجانرحیمکشاورز مصلحجوشکاری کشاورز031572130802233189281112 درب و پنجره سازی آهنیلاشیدان حکومتی –  26736
گیلانلاهیجانسید علیمیرصفای مقدمنمونه031659022904225166154617قنادی و شیرینی پزیبلوار امام رضا(ع) نبش گلستان 28  1699
گیلانلاهیجانساداتحسینی پورهاشم031668738502231336181014کت و شلوار دوزیکاشف غربی –  1826
گیلانلاهیجانرضاصفری دلیجانیادریس031669178103232397181014کت و شلوار دوزیکشتارگاه –  42
گیلانلاهیجانفرهادوکیلی صادقیفرهاد031758894000242212تولید انواع رنگ وسایل نقلیهخیابان شهداء نرسیده به میدان گیل  74
گیلانلاهیجانافسانهیعقوبی حسنعلی دهخیاطی کوک031826603000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیمیدان گیل رسالت1 یاسر 6  0
گیلانلاهیجانمصطفیسارانیشمال031864355700281112 درب و پنجره سازی آهنیقریه بازکیاگوراب –  0
گیلانلاهیجانشهرهآقائی سیاهکلپورحقگو031928994002239524281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهمیدان ابریشم –  0
گیلانلاهیجانمحسنپوربیع بارکوسرائیمحسن031983223400361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلاشیدان مطلق –  0
گیلانلاهیجانمهدیاسماعیل زادهگالری بهمن032060494302232538369113نقره کاری و نقره سازیخیابان شهید کریمی بازار شماره 2  0
گیلانلاهیجانایمانمحمد دوست 032133620802230588281112 درب و پنجره سازی آهنیرودبنه خیابان مطهری  884
گیلانلاهیجانعیسیبذیونتکنو دیزل عیسی032212785102443356289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیرودبنه پائین محله  0
گیلانلاهیجانمهدیافشاریسنگبری افشار032253733704225466269611سنگ بریکمربندی 16 متری  665
گیلانلاهیجانکیانانیکیترنج032262611302339467181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیخیابان شهید کریمی ابتدای کوچه توکلی  837/2
گیلانلاهیجانشهرامضمیریانضمیریان032297605003231173273111قالب سازی و پاشنه سازی فلزیخیابان شهداء نرسیده به میدان گیل – 2559
گیلانلاهیجانسیدسجادقرشی فلاح رودبنهصنایع چوبی032366971100361028تولید و تعمیر کابینت چوبی خیابان شهداء روبروی کارخانه قنوعی  1/972
گیلانلاهیجانحجتفقیه شجاعیحکمت032475690903228068273111قالب سازی و پاشنه سازی فلزیلاشیدان مطلق –  2/275
گیلانلاهیجانرضامحمدنیاامیر حسین032627221905240590269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه روستای صیقل بنه  0
گیلانلاهیجانسعیدنیک سیرتسعید032719691500181014کت و شلوار دوزیبلوار امام رضا(ع) گلستان 31  5/659
گیلانلاهیجانعبدالحمیدمیرزاپور بارکوسرائیگل گندم032893748902333353154524نان لواش ماشینیرودبنه روستای بارکوسرا  0
گیلانلاهیجانبهرامعباسی میانرودیپارس لاهیج032895203403235118361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کوی شادهسر بین رسالت 24 و 26  0
گیلانلاهیجانفرزانهپورنصیری کماچالیایران مد033047364700172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهخیابان شهداء کوچه شهید جوانمرد  0
گیلانلاهیجاننسیمعلیزاده جوریابیصنایع چوب مهران033128868200361028تولید و تعمیر کابینت چوبی جاده رودبنه رسالت 35  0
گیلانلاهیجانعباسخلوصی دهقان پورتخت جمشید033153172600269611سنگ بریلاشیدان مطلق –  2/920
گیلانلاهیجانصادقصادقی ثابتصنایع چوبی توسکا033561702102230627202210درودگری (نجاری)قریه بازکیاگوراب روستای چفل نرسیده به دو راهی گلرودبار  0
گیلانلاهیجانامیننوروزی لیالستانینوین نما02500699912574383202917حکاکی روی چوبجاده لنگرود نبش خیابان شهید غلامعلی پور  112
گیلانلاهیجانصادقحسنی لاکمه سریماشین سازی نوین ابتکار02577526753233248289221تراشکاری وفلزکاریشادهسر بعد از مسجد دو برادران  0
گیلانلاهیجانمجیدقلی پور سلیمینارون02585844853231045361028تولید و تعمیر کابینت چوبی حاج سلیم محله حاج سلیم محله  0
گیلانلاهیجانرمضانعلینوروزی اربوکلایهنوروزی02625798262732992201010چوب بریرودبنه روستای اربوکلایه  0
گیلانلاهیجانهادیمظلوم کچلامپارس02658468140289221تراشکاری وفلزکاریقریه بازکیاگوراب سه راه سیاهکل  0
گیلانلاهیجانسید علی کیاروحانیروحانی02743860472222308181013پیراهن دوزیکاشف شرقی روبروی پارک رفته گر  0
گیلانلاهیجانمحمدرستمی کندرقشهریار02778417813229612361028تولید و تعمیر کابینت چوبی میدان گیل رسالت یکم  0
گیلانلاهیجانمحترمقربانی توچائیگل گندم02781985140154522نان سنگکی ماشینیخیابان شهداء پشت مسجد امیر صادق  0
گیلانلاهیجانعفتاسماعیلی شاددمان02848882060289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)بوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدعبداله نژاد لیالستانیآلومینیوم سازی حمید02921138364223658281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلیالستان نرسیده به شرکت نادری  0
گیلانلاهیجانذوقعلیمحمودیخوشه طلایی029872659300154527نان بربری ماشینیکوه بیجار کوه بیجار  0
گیلانلاهیجانولیمحمدزاده بارزیلیتبریزی0298731780 154522نان سنگکی ماشینیمیدان انقلاب
گیلانلاهیجانحبیبپوررمضان سیک چاهیتابلوسازی ویژن02991735763228878289915تابلوسازی فلزیخیابان شهداء کوچه نوربخش  0
گیلانلاهیجانابوالحسنسعادتی کنفیفریدون03048175582442870369932تولید و تعمیر انواع جاروی به استثنای جاروی برقیرودبنه بلوار دکتر حشمت  0
گیلانلاهیجانمحمدضیاءپورسعید زاهدبورس تولیدی خاموت و آهن فروشی رضا03086494882241722273111قالب سازی و پاشنه سازی فلزیکمربندی نرسیده به مجتمع جهاندیده  0
گیلانلاهیجانفرشتهعباسیگل گندم03093560300154527نان بربری ماشینیکوی زمانی کوی حاجی آباد  0
گیلانلاهیجانمحمدکوچکی رودبنهمحمد03156649963231110289221تراشکاری وفلزکاریلاشیدان مطلق روبروی ساختمان شکفته  0
گیلانلاهیجانمیرمحمدتقیذاکر نقیبیصنایع چوب نقیبی03189443632234735361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلاهیجان – حاجی آباد – کوچه کاکتوس – بلوار توحیدغربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسید هادیرضوی طوسیتابلو سازی رضوی03213019110289915تابلوسازی فلزیکشتارگاه نبش کوچه نظام پزشکی  0
گیلانلاهیجانسیده فرهنگآقازاده گهرازرزمندگان03232632080154516نان بربری سنتیخیابان مالک اشتر بین رزمندگان 9 و 7  0
گیلانلاهیجانسیروسمزینمزین03317166510154524نان لواش ماشینیقریه بازکیاگوراب قریه چفل  0
گیلانلاهیجانمیلادرستم نژاد سوستانیپاسارگاد03386594040361028تولید و تعمیر کابینت چوبی روستای لیالمان روستای سوتی  0
گیلانلاهیجانعلیرضاسجاسی شاده سریآریا03387212180281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهخیابان فردوسی نبش مولانا  0
گیلانلاهیجانسید جلالمیری نژاد رودبنهسید03391645612442450269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه امام حسین (ع)  0
گیلانلاهیجانحسنپور خوش نواروشن03396810370281112 درب و پنجره سازی آهنیقریه سوستان بالا  0
گیلانلاهیجانمجیدملک زاده رودبنهسیم پیچی دینام03401831010311050تولید و تعمیر انواع ترانسفورماتور و ژنراتوررسالت جنب آهن فروشی حکمت  0
گیلانلاهیجانسیف الهعباسیقائم03420281030154527نان بربری ماشینیآزادگان روبروی کوچه 4  0
گیلانلاهیجانمهدیحسن زادهبهاران03424352164227156269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیروستای سپهر پشت –  0
گیلانلاهیجانفرشادجمال امیدیشاد فلز03424361150289222جوشکاری فلزاتقریه بازکیاگوراب ابتدای جاده سیاهکل  0
گیلانلاهیجانعلیرضارسولیشلوار دوزی رسولی0362018103 181014کت و شلوار دوزیخیابان سلمان فارسی ـ روبروی خیابان هدایت
گیلانلاهیجانحسنفاتح لوکلایهفاتح0385814781 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکوی زمانی ـ جاده سیاهکل
گیلانلاهیجانمحمدمحمدی بندبونیولیعصر0436048994 154524نان لواش ماشینیلاهیجان ، نمک آیه ، کوچه تربیت 4 ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشاهپورمنصوری رودبنهمهر0436051735 154527نان بربری ماشینیرودبنه ـ بلوار دکتر حشمت
گیلانلاهیجانسمیهفیضفیض0436651657 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیخیابان طالقانی ـ کوچه نهم
گیلانلاهیجانامیرصالح فخاریامین0438259593 281112 درب و پنجره سازی آهنیانتهای سادات محله بوجائیه
گیلانلاهیجانشهربانوخوش بین دشمن کردهیشیوا0438161646 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیخیابان فردوسی ـ روبروی دبستان هدف
گیلانلاهیجانخورشیدپورخانی بازکیائیمهدی پور0438664701 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبازکیاگوراب ـ جاده سیاهکل
گیلانلاهیجانعلیرضازائری مقدمزائری0440336428 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه ـ روستای دموچال
گیلانلاهیجانمریمسخاوتیدیبا0441228543 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیخیابان امام خمینی (ره)  ـ پاساژ شهر سبز
گیلانلاهیجانسیده ام البنینحسینی میکالعادل0441643648 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهخیابان شهید کریمی ـ کوچه شهید ذوقی
گیلانلاهیجانلالههنرخواهفرحمند0441755349 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکوی بوجائیه
گیلانلاهیجانمریمگلشاهی نوبیجاریعروس دریا0442171307 151412تولید روغن از دانه های روغنی12 متری آزادگان
گیلانلاهیجاناصغرجانی پور فلاحگلساران0442776048 154617قنادی و شیرینی پزیجاده لنگرود ـ جنب میز و صندلی کادوس
گیلانلاهیجانزینبحجتی سعیدیدوزندگی خجسته0443706550 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)خیابان شهداء ـ پاساژ ضمیریان
گیلانلاهیجانسیدمحمدشفیع پورخوشه طلایی0445737151 153113بوجاری در کارگاهحاج سلیم محله ـ قبل از مسجد دو برادران
گیلانلاهیجاناحترامسلمانی قصاب محلهامین0445992603 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کوی زمانی ـ بعد از شهرک فرهنگیان
گیلانلاهیجانفاطمهحسن زاده شیخعلی کلایهدنیای صنعت0446435126 281112 درب و پنجره سازی آهنیرودبنه ـ روستای شیرجوپشت بالا
گیلانلاهیجانسیدحسنحسن نژادالکترونیک0446816249 311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورخیابان سردار جنگل ـ بین کوچه 14 و 16
گیلانلاهیجانعزیز اللهوکیلی صادقیرنگ اتومبیل صادقی0446991159 242212تولید انواع رنگ وسایل نقلیهخیابان شهداء ـ روبروی شبکه برق
گیلانلاهیجانسکینهجان زمینآرزو0447134648 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)کوچه برق ـ پاساژ مروارید ـ ط اول
گیلانلاهیجانحمزهیوسف نژاد شاده سرییوسفی0447424009 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)خیابان شهید کریمی ـ کوچه لولیتا
گیلانلاهیجانطاهرهجلالی کلدهجلالی0406461536 154527نان بربری ماشینیخیابان حکیم فیاض 14
گیلانلاهیجانرضابابائی لیالستانی 0297448492001342368388269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلیالستان ـ روبروی هتل البرز
گیلانلاهیجانمحمدبروامیالاهیج سازه0296443129001342298580269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکوی یوسف آباد ـ روبروی تالار سبز
گیلانلاهیجاناحمدعلیرستمی گوهردانی 0286245022001342333577181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)خیابان امام خمینی (ره) ـ پاساژ خیرخواه
گیلانلاهیجاناسمعیلکشاورز مصلحارم0377195266 222101خدمات چاپخیابان دانش ـ روبروی آژانس فرهنگ
گیلانلاهیجانبهمنداریوش کوشالیاعتماد لاهیج0371114835 289954تولید خاموتمیدان گیل ـ جنب باسکول
گیلانلاهیجانیاسربازی ذاکله برییاسر044803284901342222402289915تابلوسازی فلزیلاهیجان – سلمان فارسی – خیابان آدینه – خیابان سلمان فارسی – طبقه اول – واحد 1
گیلانلاهیجانحسنحبیبی پورنوین کار044810833801342220885291211تولید و تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدکی آنبخش مرکزی – شهر لاهیجان – قیام – خیابان ایثار – خیابان دکتر حشمت – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصرپدیداررویپدیدار044811600601342238096289915تابلوسازی فلزیبخش مرکزی – شهر لاهیجان – امیرشهید – کوچه دوم دانش – خیابان دانش – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجتاکرامیاکرامی044820308301342238760361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیبخش مرکزی – آبادي بوجائیه – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضامتشبثتابلو سازی متشبث044837681701342230245289915تابلوسازی فلزیبخش مرکزی – شهر لاهیجان – پردسر – خیابان کاشف غربی – کوچه کاشف غربی 3  – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیخسروی لاشیدانیخسروی044858538501342231365361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاشیدان حکومتی – کوچه شهید ابراهیم کشاورز 5 – کوچه شهیدابراهیم کشاورز – پلاک 151 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلعلی پورامیرآبادیآرش0448739618 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت هشتم – بلوار دیلمان – ساختمان ساختمان شیخ پور – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهرامسمیع زادگانارسی044893415201342294060281113تولید و ساخت انواع درب و پنجره دو جداره فلزیشهرصنعتی لاهیجان – خیابان ( بطرف توستان ) – بن بست ( شهرک – یاس 5 ) – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهعلی نژادکورکاءگلناز044952657601342443349181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)رودبنه ، میان محله رودبنه ، کوچه شریعتی دوم ، خیابان بوعلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیرفیعی زمیدانیموسی رفیعی0450466022 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاهیجان ، کوه بنه ، خیابان اصلی کوه بنه ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهامیدی نوبیجارگیلان بلوک0450906659 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، خیابان رسالت ، کوچه رسالت سیزدهم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیبلباسیآبشار045118846901342337686154527نان بربری ماشینیلاهیجان – استخر – بلوار مطهری – خیابان رجائی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآسیهپوررضاشیخ علی کلایهرحمت0451188793 154524نان لواش ماشینیمهدی آباد ، خیابان شهدا ، خیابان شهیدمطهری  ، پلاک 49 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپروینداداشیمحبی0451189584 154527نان بربری ماشینیسوستان ، خیابان مهر ، خیابان ( جاده پایین محله ) ، پلاک 269 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهمتنوری اسمعیلی کندیهمت0451192109 154522نان سنگکی ماشینیکوه بنه ، کوچه شهدا ، خیابان ( جاده کوه بنه ) ، پلاک 213 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیمحمودیملت0451199050 154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض سیزدهم ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعشق علیعباسیملت0451201584 154527نان بربری ماشینیشیخانبر ، بلوار امام رضا ، بن بست گلستان 69 ، پلاک 323 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانمعصومهبلباسیبلباسی0451229769 154524نان لواش ماشینیلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان سردار جنگل ، خیابان 20 متری حافظ ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمیوسفی سیاهگورابیتهران پخت0451271194 154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )لاهیجان ، امام رضا ، کوچه سوم ، خیابان شهید سیدرضا میرحسینی مقدم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاپاینده کاردانیال0285753800 181012تولید پوشاک مردانهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهدا ، پلاک 586 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانسیدنقیاسدی بیجائیهاسدی0271783358 202210درودگری (نجاری)بوجائیه ، خیابان ( بطرف سادات محله ) ، خیابان ( جاده بوجائیه ) ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننجفغلامغلام0451326096 154527نان بربری ماشینیبالامحله ناصرکیاده ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 649 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعمیدی ذوقیخبازی045133542801342236179154524نان لواش ماشینیلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه انصاری 17 ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنخانجانی توستانیخانجانی0451339672 154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 11[سیگارچیان] ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 214 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکریماحمدیمطهری045135454101342128500154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، خالو باغ ، خیابان (اصلی خالوباغ) ، خیابان شهید مطهری  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجواددلجوی فردلجوی فر0451380855 154524نان لواش ماشینیلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه بهشتی 10 ، کوچه بهشتی 12 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانخدیجهکمال پوردهکاءسینا چوب آذیش045155153001342347121202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه یاسر چهارم ، خیابان رسالت یکم [یاسر] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنوچهرکامران ماسولهکلوچه سنتی فومن0451787492 154622کلوچه پزیلاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی 5 ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانعلیمحمدی نژاد ناصرکیادهمحمدی نژاد0302952760 154524نان لواش ماشینیرودبنه ناصرکیاده  0
گیلانلاهیجاناسمعیلیکتای ارباستانیکتا0453362973 289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیشیرجوپشت پائین ، خیابان ( بطرف روستای ارباستان ) ، خیابان امام رضا ، پلاک 253 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاکریمیروغن کنجد زرناب0453458798 151412تولید روغن از دانه های روغنیلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 3 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، پلاک 585 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدنقیکاظمینانوائی شهداء0453724011 154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه بازار روز 4 ، خیابان شهدا ، پلاک 238 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهردادشعبان پورششکلمهرداد045386840101342348137361028تولید و تعمیر کابینت چوبی حاج سلیم محله ، خیابان جاده کانال 1 ، خیابان رسالت ، پلاک 197 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینقدی بازکیائیکابینت سازی علی045517971101342292646361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیبازکیاگوراب ، جاده لاهیجان ، بن بست ( نقدی ) ، پلاک 3,106 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننجمهنوروزفلاحت کارچهاردهینانوائی گل گندم0455496501 154527نان بربری ماشینیاسلامده بالا (بالاشادده ) ، اسلامده بالا ، خیابان رسالت ، کوچه شهیدکریمی ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداحمدرضاگیلانیگالری شادی0455616454 369113نقره کاری و نقره سازیلاهیجان ، چهارپادشاه ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه ((فرعی19)) ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهانیعاشوری کچلامیعاشوری0455921872 289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانینوشر ، خیابان مظلوم ، خیابان ( جاده نوشر ) ، پلاک 75 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیمعلیرنجبرنوشریرنجبر0456795729 269515تولید مصنوعات سیمانی (لوله سیمانی- کلاف حوض و قرنیز، پله)نوشر ، خیابان مظلوم ، خیابان ( جاده نوشر ) ، پلاک 267 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهیلاغلام پورخیاطی سارا0456953584 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – سوستان(کوی استادان) – خیابان شهید پرویز نجفی – خیابان شقایق – پلاک 52 – طبقه اول
گیلانلاهیجانمحمدرضاعاشورنژادپهمدانیتودوزی محمد عاشوری0457248807 172114تودوزی انواع خودرولاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت بیست و ششم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضااحمدپورکیاسرائیمحمد0457345350 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه ، کنف گوراب ، کوچه بوستان 8 ، بن بست حسام محسنی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاظمپورمحمدکاظم0457378173 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمیان محله چاف گاویه ، میان محله چاف ، خیابان بطرف روستای بالامحله شیرجوپشت  ، خیابان شهیدحسن فلاح رجب پور ، پلاک 20 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینیوسفی کیارودیصنایع چوبی ایده آل045765033601342345288202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، لاشیدان مطلق ، خیابان توحید ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه اول
گیلانلاهیجانموسیعبدی کوه بنهبلوک سازی عبدی0457740443 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکوه بنه ، کوچه برنج کوبی ، کوچه شهید  شعبانی 3 ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحافظفرزینباران045774806701342338455289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لاهیجان ، اردوبازار ، خیابان استقلال ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیچهره پردازقنادی لاله0457989009 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، بن بست شهدا بیست و چهارم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلبابائییگانه0458031296 181012تولید پوشاک مردانهبیجاربنه بالا ، کوچه فرعی اول ، کوچه یاسر 24 ، پلاک 51 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعالیهایوبی کوشالیپوشش بام شمال0458198395 289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)شیخانبر ، خیابان ( بطرف روستای قصاب محله ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 253 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیرفیعیرفیعی0459151218 154527نان بربری ماشینیپهمدان ، خیابان معلم ، خیابان شهدا ، پلاک 512 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنجرکه ارجمندارجمند0459154455 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان اصلی کوه بنه ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعاشورنیای دموچالیعاشوری0459416568 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی شادهسر ، کوچه رسالت 32 ، خیابان رسالت  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضازکوةروشن دلفروشگاه روشندل0460082313 289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی 3  ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهوشیاررمضانی انارستانیرمضانی0460215302 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهانارستان ، کوچه بوستان 6 ، جاده سیاهکل ، پلاک 187 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلاشمسیماهان بلوک شرق0460216201 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپایین شادده ، خیابان شهیدفرامرز نوروزی ، بن بست شهید فرامرز نوروزی ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیگودرزینجاری گودرزی046037868801342234550202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه کاشانی 4 ، خیابان آیت اله کاشانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصابرهنرخواهعصر جدید0460504304 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان ، بوجایه ، کوچه (حسین پور) ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیپورشیخ پهمدانیمرتضی046050653401342462427154527نان بربری ماشینیپهمدان ، خیابان ( بطرف روستای امامده ) ، خیابان شهدا ، پلاک 1,185 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعاطفهگنجهءخسرویگنجه ای046067053901342230625269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاهیجان ، کوی طوافی ، خیابان (اصلی طوافی) ، کوچه بنفشه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادباقری حسنیباقری0461004823 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز  ، طبقه اول
گیلانلاهیجانبهروزپورنوادریانبهروز0461335215 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان ، بوجایه ، کوچه وحدت چهارم ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیننجاتی بسته دیمیدانش0461501611 289222جوشکاری فلزاتلاهیجان ، عباس آباد ، کوچه تربیت معلم 26 ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینصالح فخاریفخاری0463667486 289222جوشکاری فلزاتلاهیجان ، کوی طوافی ، کوچه بنفشه ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجعفرعباسیعباسی046411138401342134367154527نان بربری ماشینیبازکیاگوراب ، کوچه ( حافظ دوم ) ، خیابان ( بازار حافظ ) ، پلاک 4,320 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرامرزبختوپرده سرای ابریشم046426502401342347369172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان ، جیرسر ، خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداسمعیلعلوی نیاکیتابلو سازی میرعماد046428198001342337118921429/7تابلو و خطاط تابلو(نئون، پلاستیک، پارچه ای)لاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی یکم ، کوچه ش یوسف علی خود شاد ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهفلاح پوراصغریجوشکاری سبحان0464282015 289222جوشکاری فلزاتحاج سلیم محله ، کوچه رسالت 42 ، خیابان رسالت ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناردشیرپورنصیریچوب اردشیر0464335983 202213تولید پالترودبنه میدان امام حسین (ع)  0
گیلانلاهیجانعبداللهمحمدی سراجاریمحمدی0464463668 154527نان بربری ماشینیایوان استخر ، خیابان ( بطرف کچلام ) ، خیابان ( جاده ایوان استخر ) ، پلاک 64 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانمهرگانکمالیطرح شهر046447378201342222385202210درودگری (نجاری)نخجیرکلایه ، خیابان شهید سیف اله محمدی ، خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری ، پلاک 355 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداسماعیلحجتی طارمسرینانکده ابریشم046473691101342212531154524نان لواش ماشینیلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه شبنم2 ، کوچه شبنم1 ، ساختمان النا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسیننیری فلاحصنایع چوب آبرنگ0464743455 202210درودگری (نجاری)حاج سلیم محله ، کوچه رسالت 41 ، خیابان رسالت ، پلاک 104 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانتورانعوضی فشتالیتارا046476134501342348868181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، امیرشهید ، کوچه میر مشتاقی ، خیابان شهید فهمیده ، ساختمان مهرسام  ، طبقه دوم ، واحد 4
گیلانلاهیجانرسولپرهنرخزر فریم046488291801342333194202922قاب سازی چوبیبیجاربنه بالا ، خیابان یاسر 32 ، خیابان یاسر ، پلاک 124 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمروزبهانیپرسپولیس0465102065 154513نان سنگکی سنتیبوجائیه ، کوچه وحدت 25 ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهکامورشلمانیناردون046510351301342211735151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه (محسنیان) ، کوچه آریا سوم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهعلی پوراشیانیعلیپور046540622501342293824281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهبازکیاگوراب ، کوچه ( لاله چهارم ) ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 2,372 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاشریف پوریوسفدهشریف پور046596089801342333483289915تابلوسازی فلزیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه صادق 1 ، کوچه شهیدحسن جوانمرد ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینیوسفی چلکیبهرام046596101201342421685281112 درب و پنجره سازی آهنیشیخانبر ، کوچه گلستان 48 ، بلوار امام رضا ، پلاک 802 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیراپورقاسم سوستانیکارن046597158701342221193369113نقره کاری و نقره سازیلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان شهید کریمی ، بن بست کریمی 1صادقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلاحمدی پورناصریاحمدی نژاد0465971621 289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیپائین محله ناصرکیاده ، پایین محله ناصرکیاده ، خیابان ( بطرف ناصرکیاده بالا ) ، خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) ، پلاک 220 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرسولنوروزی گورابینوروزی046597170201342233909154524نان لواش ماشینیلاهیجان ، پردسر ، کوچه محصصی 1 ، کوچه محصصی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجتبییاراحمدییاراحمدی0465973457 269611سنگ بریبازکیاگوراب ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، بن بست ( بیانی ) ، پلاک 4,866 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادرحاتم سیاهکل محلهخدمات فنی حاتم046597414201342247585311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورلاهیجان ، جانبازان ، میدان جانبازان ، خیابان سبحان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیجوکارلتگاهنان جوکار046598665801342342123154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیلاهیجان ، آزادگان ، کوچه فردوسی دهم  ، خیابان آزادگان ، ساختمان منصوری  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفربخشنده پهمدانیبخشنده046598858901343227406289222جوشکاری فلزاتلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه رسالت شانزدهم [سجاد نهم] ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیاندیششلوار دوزی گلچین0465993942 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه فضیلت ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیتائیدیتاییدی0465997523 361029/9تولید میز و صندلی چوبیلاهیجان ، پردسر ، کوچه کریمی ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلپارساپارسا046599830101342226924281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان ، آقاسیدمحمد ، کوچه تربیت معلم 12 ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدوحیدذاکرنقیبینقیبی0465999309 361029/9تولید میز و صندلی چوبیلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه کاکتوس ، بلوار توحیدغربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهمقدسی پهمدانیمقدسی0465999315 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)پائین محله رودبنه ، خیابان  ( بطرف پهمدان ) ، خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) ، پلاک 103 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمسلطانی امامنعناع پوشش046600092401342220878151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه شیشیه گران ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاوهابی مشهوروهابی046600092901342230544289221تراشکاری وفلزکاریلاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (اصلی حاجی آباد) ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهامیدی اشکاءپری ناز0466004162 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)میدان سلمان فارسی ـ کوچه تربیت 18
گیلانلاهیجانفاطمهشب دینی پاشاکیاستادپور046600419801342384269154516نان بربری سنتیبادان محله ، خیابان (جاده بادان محله ) ، خیابان (جاده پنابندان) ، پلاک 16 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحکیمهعبدالهی سیاهگورابیتهران پخت0466021142 154538تولید انواع نان  سنگک به صورت آزاد پزلاهیجان ، فیاض لاهیجی ، کوچه فیاض6 ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیمجانی تاجانیتاجانی0466021393 172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلاهیجان ، صفاری ، کوچه ((جانبازان 6)) ، خیابان سبحان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشعباناپرویزشعبان046602447101342372006202210درودگری (نجاری)رعیت محله ، خیابان ( بطرف پایین محله رودبنه) ، خیابان  (سادات محله ) ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمدینهشعبانی رودبارکیخیاطی آتنا0466025896 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)پهمدان ، خیابان شهدا ، خیابان معلم ، پلاک 424 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدهاشمعلوی نیاکیهنرکده علوی046602816101342227620315040تولید،نصب و تعمیر تابلو نئون و پلاستیکلاهیجان ، شعربافان ، کوچه قیام 3 ، خیابان قیام ، پلاک 70.2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیداریوش کوشالیداریوش0466029301 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکوشال ، خیابان ( شالیزار ) ، کوچه شهیدموسی توشه جو ، پلاک 77 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیفراهانیپرده دوزی دوک046602962601342242349172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان ، شعربافان ، خیابان قیام ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسینعمونژادگیلدههنرکده یاسین046603205801342339834289915تابلوسازی فلزیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابراهیمموسویموسوی0466032726 202210درودگری (نجاری)لیالستان – خیابان حقیقت شعار – خیابان شهید رمضان حبیبی – ساختمان ** موسوی – پلاک 184 – طبقه اول – 
گیلانلاهیجانموسیعباسینانوایی عباسی0466032949 154538تولید انواع نان  سنگک به صورت آزاد پزبازکیاگوراب ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 4,496 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودحیدرزادهخانه و آشپزخانه مرکزی046603479601342334030361028تولید و تعمیر کابینت چوبی حاج سلیم محله ، کوچه رسالت 39 ، خیابان رسالت ، پلاک 66 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپروینناظمی حسنعلی دهناظمی0466035271 154527نان بربری ماشینیحسنعلی ده ، خیابان ( بطرف روستای تی تی پریزاد ) ، خیابان ( جاده حسنعلیده ) ، پلاک 38 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغریخوش خلق گورندانیخیاطی مدرن046603660201342334153181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، آزادگان ، کوچه 12 متری آزادگان ، خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] ، پلاک -73 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده سمیهسعادت میرقدیمتک پوشان0466041989 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، تکیه بر ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، پاساژ رضا ، طبقه اول
گیلانلاهیجانهادیقاسمیقاسمی0466042942 154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )میدان گیل خیابان رسالت  0
گیلانلاهیجاناسمعیلزارع دل آورزارع0466043520 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان ، حاجی آباد ، بلوار شهید انصاری ، بلوار توحیدغربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوذرعبادتی فرح آورنوبیجاریچوبین0466044523 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت بیست و ششم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسرینکیومرثیکیومرثی0466047939 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، پردسر ، کوچه راجی ، کوچه بزرگی ، پلاک 11 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسرینمهماندوست لنگرودینایس046604795101342237378181022لباس عروس دوزیلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز  ، طبقه اول
گیلانلاهیجانسجادخانجانی توستانیصنایع چوبی اکاژور046604800401342234441202210درودگری (نجاری)نخجیرکلایه ، خیابان نخجیر غربی ، بن بست ( نخجیر 5 ) ، پلاک 460 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرارحیمی ششکلصنایع چوب اوستان0466052456 202210درودگری (نجاری)شادهسر ، کوچه رسالت 32 ، خیابان رسالت  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیپارسای اشکلنیپارسا046605374401342220656361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان ، کاشف شرقی ، خیابان کاشف شرقی ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیدالهفلاح باقری نژادلیالستانیباقری0466053901 154527نان بربری ماشینیلیالستان ، خیابان شهید رمضان حبیبی ، بن بست ( باقری نژاد ) ، پلاک 108 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینغلام پور ایشکاءایشکاء چوب0444049348 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی خیابان شهداء ـ نرسیده به میدان گیل
گیلانلاهیجانمریمحجتی کوشالیحجتی0285752352 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیقریه کوشال کوچه وحدت  1859
گیلانلاهیجانسیدعلیجلیلیان آبکناریگیل چوب046606093601342292653361028تولید و تعمیر کابینت چوبی بازکیاگوراب ، خیابان ( بطرف سیاهکوچه ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 62 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانایوبپروانپروان0466061348 154536تولید انواع نان  تافتون ماشینی به صورت آزاد پزلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه امیرالمومنین ، کوچه کریمی 5 [ذوقی] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسالارتقی پورخطایلوئیبستنی طوفان0466070803 152001تولید بستنیلاهیجان ، قیام ، خیابان دکتر حشمت ، خیابان کاشف شرقی ، پاساژ تماشا ، طبقه همکف ، واحد 128
گیلانلاهیجانطاهرهتقوای سلیمیسنگ فروشی دماوند0466070843 269611سنگ بریلاهیجان ، جیرسر ، خیابان حسن بیگدشت ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننعمانعلی نیای ششکلیکابین سازی رایان0466078446 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان ، لاشیدان مطلق ، خیابان رسالت ، بن بست (گودرزی) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانروح الهاسمعیل نژادلاکمه سریکلهر0466080942 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی حاج سلیم محله ، کوچه رسالت چهل ودوم ، خیابان رسالت ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضافلاح واحدبازکیائیفلاح046608300301342293767202213تولید پالتبازکیاگوراب ، کوچه امیر شهید یکم ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 3,920 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلاپورصفری نژادمرزدشتیمیرزازاده046608309601342211623281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه (آزاده) ، بلوار توحیدغربی ، مجتمع جهاندیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلاکبرنژاددموچالیاکبرنژاد0466084252 289221تراشکاری وفلزکاریحاج سلیم محله ، جاده (کانال 1) ، خیابان رسالت ، پلاک 225 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهنگامهرجب زاده میاندهصنایع چاپ و بسته بندی نیل کارتن046608447401342330975222101خدمات چاپلاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه ((باران )) ، خیابان امام خمینی ، پاساژ خیرخواه ، طبقه دوم
گیلانلاهیجانعباسپوررضاشیرجوپشتپوررضا0466084501 289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیشیرجوپشت بالا ، خیابان (بطرف روستای شیرجوپشت پایین) ، خیابان امام رضا ، پلاک 533 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودعیسی پورنخجیریمصطفی046608454401342422082202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه هفتم ، خیابان شهید سیدرضا میرحسینی مقدم ، ساختمان پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانومتولی کسمائیسوپر کاشانی046609140101342238285151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه حکیمی شمالی دوازدهم ، کوچه غریب آباد (طالقانی ششم) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینیوسفی چلکییوسفی0466096455 202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان ((جنب دادگستری)) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیراستگویوسفیراستگو046610966501342338856181014کت و شلوار دوزیلاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه ((باران )) ، خیابان امام خمینی ، پاساژ خیرخواه ، طبقه سوم
گیلانلاهیجانکیوانرشیدیفروشگاه فریدونی046611080101342428553291911تولید وتعمیر یخچال های ویترینی و صنعتیلاهیجان – پمپ بنزین – کوچه لاله شماره 3 – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدیزدانیمهرداد0466115497 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، غریب آباد ، کوچه حکیمی شمالی دوازدهم ، کوچه غریب آباد (طالقانی ششم) ، پلاک -12 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنزارع عظمت خواهزارع046611665801342330067269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاشیدان حکومتی ، کوچه شهیدابراهیم کشاورز ، خیابان شهیدشهرام میرزایی ، پلاک 38 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرهپورحسیندوزندگی آوا046611733801342347173181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، آزادگان ، کوچه مولانا 23 ، کوچه فردوسی دهم  ، پلاک -2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیعقوببیگی دیوشلییعقوب بیگی0466118435 372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکینخجیرکلایه ، خیابان ( بطرف روستای قصاب محله ) ، خیابان نخجیر شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضااوجانیحصاران0466118474 289912تولید و تعمیر انواع تورهای سیمیبازکیاگوراب ، خیابان ( نگارستان ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهریارفقیه شجاعیشهریاز0466131197 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان ، شادهسر ، خیابان رسالت ، کوچه رسالت بیست و ششم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفتح الهفیاض مجتهدینانوائی سنگکی بازارچه0466135311 154522نان سنگکی ماشینیلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه شهیدعلی صابری ، کوچه ابوالمکارم ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزادواکفواکف046613584501342220737154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، خمیر کلایه ، خیابان ملت ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرنظامی گوگجه قیانانوائی نظامی0466135999 154527نان بربری ماشینیکوچک ده ، خیابان امام علی ، خیابان شهید کیایی جمالی ، پلاک 112 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانناهیدفلاح زادهنانوائی بربری آزادگان0466136361 154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] ، خیابان فردوسی ، طبقه دوم ، واحد غربی
گیلانلاهیجانفاطمهبزرگی گوابریکاج سبز0466138858 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه سجاد ، کوچه رسالت چهارم ، پلاک 27 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاضلعلی پورنوشریعلی پور046614008001342453204269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونینوشر ، خیابان ( جاده نوشر ) ، بن بست ( علی پور ) ، پلاک 52 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسشادمندبین کلایهشادمند0466143738 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکچلام ، خیابان شهید فلاح دوست ، خیابان شهید محقق ، پلاک 783 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآزیتاحسین زاده نوریسبزیجات آماده طبخ سرگل0466145324 151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه آقا سید حسین ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریدوندهباندهبان0466147227 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیارباستان ، خیابان  ( جاده ارباستان ) ، خیابان ( رودبنه به دستک ) ، پلاک 37 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفیهکشاورزچنیجانیریحان046614776001342240723151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 16 – خیابان کاشف شرقی – ساختمان بهروزعارف – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانلیلااکبری حاجی آبادیسیم پیچی ایران046614782701342220805311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه انصاری 21 ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاکشوری پهمدانیکشوری046614962701342462072181012تولید پوشاک مردانهپهمدان ، خیابان شهید علیپور ، بن بست شهید حسین محمد نژاد ، پلاک 551 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلعزت جلیل پوستین سرائیدینا0466153933 154617قنادی و شیرینی پزیحاج سلیم محله ، کوچه رسالت 39 ، خیابان رسالت ، پلاک 116 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقیعاجلیبلوک سازی عاجلی0466154553 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبازکیاگوراب ، خیابان ( امیر شهید ) ، کوچه امیر شهید یکم ، پلاک 3,836 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیفلاح شجاعی مردمکدهیصنایع چوبی شجاعی046615712401342232018361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان شهر ک فرهنگیان ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداحمدی پورسرشکهصنایع چوب شاد0466157950 202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه (آزاده) ، بلوار توحیدغربی ، ساختمان آریان 10 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهحسن زاده ناصریحسن زاده046616416001342447489154524نان لواش ماشینیبالامحله ناصرکیاده ، خیابان شهید حسن همتی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 191 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیمشادروامیرهندهصنایع چوب شادرو0466164233 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان ، یوسف آباد ، جاده ((سوستان)) ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرفیعی کورکابیجاریرفیعی046616459001358522153154527نان بربری ماشینیشیرنساء ، خیابان ( بطرف کوره ) ، خیابان ( فاطمیه ) ، پلاک 55 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقیامیدی نوبیجاریدرب و پنجره جمشید046616588101342330989281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهشادهسر ، جاده (شادهسر) ، خیابان رسالت  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزیبارحیمی گندوانیرز0466166920 181021تولید پوشاک زنانهلاهیجان ، خالو باغ ، کوچه چهارم ، کوچه (پیرخندان) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرامرتضوی اسفیدواجانیسنگ افشار046616914501342426937269611سنگ بریلاهیجان ، خزر ، بلوار توحید شرقی ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعادلقربان پوراکبرآبادیصنایع چوبی عادل046618082701342334958202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه یاسر چهارم ، خیابان رسالت یکم [یاسر] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمخانعلیخانعلی0287638718 172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلاهیجان ، سردار جنگل ، کوچه سردارجنگل چهارم ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیوانسلیمانی قصاب محلهنجاریکیش چوب0466189055 202210درودگری (نجاری)قصاب محله ، کوچه آبشار یکم ، خیابان امام ، پلاک 52 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدعلی دوست شرفشادهعلیدوست0466190471 289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)پائین محله رودبنه ، خیابان شهدا ، خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) ، پلاک 242 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنمحمدی صابرمحمدی0466191232 281112 درب و پنجره سازی آهنیبازکیاگوراب ، خیابان ( شهید میرزایی ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 1,451 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداندیش طولازدهیخیاطی اندیش0466191376 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، فیاض ، خیابان کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی پنجم [شهدا] ، طبقه اول ، واحد شرقی
گیلانلاهیجانمنیژهباقری نیای سلیمیصنایع آلومینیوم رئوف046619173501342343383281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدمختاری اصفهانیمختاری046619230301342421748269611سنگ بریشیخانبر ، خیابان ( بطرف روستای قصاب محله ) ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیهکارگذارکوچکیطراحی و دوخت مزون آذرخت046619542201342222599181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، کوی یاسر ، کوچه هدایت 8 ، خیابان هدایت ، طبقه اول
گیلانلاهیجاناحمدعاشوری آزادکسمائیعاشوری0287617582 172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلاهیجان ، پردسر ، کوچه جهان بین ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 426 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهشعبانی پورناصریخیاطی سماء046619693501342336410181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه ( کارگران 2 ) ، کوچه کوی کارگران ، ساختمان ملیکا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسنابراهیمی لیالستانیبلوک سازی ابراهیمی046619752401342367260269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلیالستان ، خیابان (  بطرف شیخانبر ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 20 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسبلباسیبلباسی0466200284 154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه پنجم ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراحسین پورحسین پور046620055501342332557154524نان لواش ماشینیبالاتموشل ، تموشل بالا ، کوچه بوستان 1 ، خیابان شهیدحسین پور ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضانجم صادقیرضا046620535701342343373289221تراشکاری وفلزکاریلاهیجان ، جیرسر ، کوچه فرعی 2 [ المپیک ] ، بلوار توحید شرقی ، ساختمان المپیک ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجلیلپیراننانوائی پیران0466206016 154527نان بربری ماشینیلاشیدان حکومتی ، کوچه (ثابت ) ، خیابان شهیدشهرام میرزایی ، پلاک 114 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهفلاح ابراهیمی بازقلعهچای رفاه046620970401342337077154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان ، خزر ، کوچه خزر 2 ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهاجرخداپرستی دهبنهزارع046621508701342236090269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاشیدان حکومتی ، خیابان شهیدشهرام میرزایی ، کوچه شهید محمد گلچین 1 ، پلاک 104 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپورانکاظمی کوره کابیجاریتولیدی پوران دوخت046621558901342237869181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه آریا سوم ، کوچه فیاض یازدهم[شهید معصومی نیا] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهوشنگنژاد عبداله خوشحالنانوائی خوشحال0311483651 154524نان لواش ماشینیخیابان فیاض لاهیجی –  2206
گیلانلاهیجاناحمدمحمدعلی پورنجاری امید0271649047 202210درودگری (نجاری)بوجائیه ، خیابان سردارجنگل ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیسفیدکارسفیدکار0283278049 172114تودوزی انواع خودرولاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان 31/1 ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزرینمیرزازادهمیرززاده0466238631 181021تولید پوشاک زنانهلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز  ، طبقه دوم
گیلانلاهیجانمریمبزرگ پورمطلقخاکپور046623909401342238815281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان ، خشت پل ، خیابان شهید مطهری  ، خیابان شهید نورانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیزائررضائی سراجاریرضائی0466248193 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسراجار ، خیابان ( بطرف میردریاسر ) ، خیابان ( جاده سراجار ) ، پلاک 903 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانباب الهخاتمیحاتمی046625050901342224460154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، یوسف آباد ، کوچه تربیت دوازدهم ، کوچه (( احمد صادقی )) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصدیقهمصفیمیراندا0287247796 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان ، فیاض ، میدان انقلاب ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمفراهانیرایکا046625485001342210387154316تولید شکلاتپایین محله تموشل ، جاده ( پایین محله تموشل ) ، خیابان نور ، پلاک 14 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانشعبانی گورندانیدرب و پنجره شعبانی0271691669 202210درودگری (نجاری)نخجیرکلایه ، خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری ، خیابان نخجیر غربی ، پلاک 614 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرزادفیضی درگاهدکوراسیون داخلی فیض0466256067 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – امام رضا – کوچه گلستان سی وپنجم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامعلیاسمعیل زادهاکبر0466256286 154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، حسن بیگدشت ، کوچه ( روحانی ) ، کوچه شهید صفاکار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیه الساداتمیرهوشیاربرادران صدیق نژاد046625633801342240420202213تولید پالتزمیدان ، خیابان ( بطرف سوستان ) ، خیابان شهدا ، پلاک 146 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاقربان دوست فوشازدهیقرباندوست0466259576 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه رسالت  هجدهم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاخواه دهبنهدیاموند046625959701342370095289221تراشکاری وفلزکاریدیزبن ، خیابان شهدا ، بلوار امام رضا( جاده دیزبن ) ، پلاک 734 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرصابری سرشکهدلنشین0466261183 154617قنادی و شیرینی پزیلیالستان ، خیابان شهید غلامعلی پور ، بلوار امام رضا ، پلاک 171 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعلیجرنکیدهبرکت0466261689 154527نان بربری ماشینیمهدی آباد ، خیابان دانش  ، خیابان شهیدمطهری  ، پلاک 68 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریممحمدی داخلچکاوک046626241301342333342181021تولید پوشاک زنانهلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] ، کوچه مولانا 9 [ رحمت الله فتحی ] ، طبقه دوم
گیلانلاهیجانموسیرحیمی محبوبنوژن046626341401342237386202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، کوی طوافی ، بلوار امام خمینی ، خیابان شهیدایرج کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهمحبوبی تمرینتابلوسازی نورمحمدی046626443901342213404289915تابلوسازی فلزیلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدصفری کوشالیپاتریس046626517601342424121361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیشیخانبر ، کوچه گلستان 54 ، بلوار امام رضا ، پلاک 904 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانسجادبذری شرفشادهبذری046626736501342342859154536تولید انواع نان  تافتون ماشینی به صورت آزاد پزشرفشاده ، کوچه شهید قنبر عاشوری ، خیابان ( امام خمینی ) ، پلاک 178 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیبابائیفرآورده های بتونی بابائی0273453873 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلنگران ، کوچه شهید محمدعلی هادیان ، خیابان ( جاده کلنگران ) ، پلاک 152 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیعاشوری رودپشتیعاشوری0466269060 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان ، جیرسر ، کوچه (سوپر مارکت جواد ) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاپورششکلپیام046627038501342338576289221تراشکاری وفلزکاریشادهسر ، جاده (شادهسر) ، خیابان رسالت  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفعیسی نژادشیرجوپشتعیسی نژاد0466270426 154524نان لواش ماشینیشیرجوپشت پائین ، کوچه ولی عصر ، کوچه شهیدحسنعلی پورجعفر ، پلاک 182 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفائزهصدیقی توستانییادگار046627126801342294425154527نان بربری ماشینیبازکیاگوراب ، خیابان ( بازار حافظ ) ، جاده اصلی بازکیاگوراب  ، پلاک 4,530 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیپوراحمدیپوراحمدی046627214401342347948202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، خزر ، کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدبهمن یاراطمینان046627299201342332873289222جوشکاری فلزاتلاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت بیست و ششم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانناهیدرحیمیانفروشگاه قصر پرده046627947301342222202172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه حشمت 4 [نواب] ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرحسین پورشرق گیلان0271709136 202210درودگری (نجاری)بوجائیه ، خیابان فرهنگ ، خیابان ( جاده بوجائیه ) ، پلاک 40 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحرم علیاصلانیقنادی گل0304116840 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه بابائی ، خیابان ((بازارچه امیر شهید)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعارفمجدیصنایع چوبی قصر0466285466 202210درودگری (نجاری)دهسر ، کوچه گلستان 3 ، جاده سیاهکل ، پلاک 174 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنتیماستیماس0013437543 202210درودگری (نجاری)شادهسر ، کوچه رسالت 38 ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیفلاح عباسیعباسی0466288053 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی قریه شیخانبر –  0
گیلانلاهیجانمحمددلجوی فرگل گندم0466290579 154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )لاهیجان ، سه راه کشاورزی ، خیابان کاشف شرقی ، کوچه آقا سید حسین ، پلاک 89 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصابرعلی نیای آهندانیتابلو سازی علی نیا046629392701342220249289915تابلوسازی فلزیلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض پانزدهم ، خیابان 20 متری حافظ ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودپورقاسمیمحمود046629601301342332502289221تراشکاری وفلزکاریلاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت بیست و ششم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیرمحمدجوادمیرصفای مقدمشمس0466296117 154622کلوچه پزیلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه نوربخش ، خیابان فهمیده ، پلاک -63 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینمیرزائی آذرمنکرآبادیمیرازئی046629774401342226559154522نان سنگکی ماشینیلاهیجان ، یوسف آباد ، کوچه (( احمد صادقی )) ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینرحیمیرحیمی046629795401342343250361028تولید و تعمیر کابینت چوبی حاج سلیم محله ، کوچه گلستان 6 ، خیابان گلستان ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانام البنینهادی نژادرحیمی046629954901342292420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبازکیاگوراب ، جاده ( بازکیاگوراب ) ، خیابان صنعت چای ، پلاک 571 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننصیرصمدی صوفینانوائی گلها0466303199 154522نان سنگکی ماشینیلاهیجان ، معلم ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان نیما ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدموسیابراهیمیمجتمع سنگ ابراهیمی046630776301342425114269611سنگ بریلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان سی وهفتم ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدساعتی کرباسدهیساعتی0295426998 311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورلاهیجان ، امام خمینی ، کوچه سوم توکلی ، کوچه امیرمومن ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابوالحسنسعادت میرقدیمصنایع چوب آروشا046630962601342211015361028تولید و تعمیر کابینت چوبی بوجائیه ، خیابان فرهنگ ، خیابان ( جاده بوجائیه ) ، پلاک 10 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیحضوری لاحشریحضوری046631037801342233868202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه سوم ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیخوشنودرادخوشنود0466310737 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، بازار روز شماره 2 ، کوچه ((فرعی6)) ، کوچه ((فرعی5)) ، پلاک 160 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیدرشیدی لاشیدانصنایع آلومینیوم امید046631117801342294418281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهدهسر – روستای باز کیاگوراب – ندارد – کوچه گلستان 6 – جاده سیاهکل – پلاک 97 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسافتخاری سراجاریحاج عباس0466312077 289222جوشکاری فلزاتسراجار ، کوچه شهید احمدمسکین ، خیابان امام رضا(ع) ، پلاک 305 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادنیک قلب عاشوریلاهیج گرافیک0466316144 289915تابلوسازی فلزیسادات محله ، خیابان ( بطرف آهندان ) ، خیابان ( جاده سادات محله ) ، پلاک 199 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلینیک سرشتمعطر046631671901342225283154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه آقا سید حسین ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودعلیجانیامیرحسین046632004201342535057210211تولید جعبه و قوطی و لوله مقواییتی تی پریزاد ، وسط تی تی پریزاد ، کوچه شهیدابراهیم شعبان زاده ، خیابان جاده تی تی پریزاد ، پلاک 168 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیممحمدزادهولیعصر0466321837 202210درودگری (نجاری)آهندان ، خیابان امام خمینی ، بن بست شهید اسماعیلی 2 ، پلاک 31 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسامانجمشیدیالماس046632907901342427974269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاهیجان ، کمربندی ، کوچه ( پمپ بنزین ) ، بن بست (مسجد حضرت ابوالفضل) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمد تقیشیدیان اکبرشهیدیان0271784257 202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه گلستان سی و یکم ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهبهشتیبهشتی0466332680 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، چهارپادشاه ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، کوچه سرای محمد علی خانی 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپوراندست مردیدستمردی046633352501342237974202210درودگری (نجاری)بالامحله ناصرکیاده ، خیابان شهید حسن همتی ، خیابان فرهنگ ، پلاک 35 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناصغرصفارحمیدیسنگتراشی میثاق0292838603 269611سنگ بریلاهیجان ، آقاسیدمحمد ، کوچه لطیفی ، کوچه کاشف شرقی پنجم [ گلزار شهدا ] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحدیثهپوریوسفی بین کلایهپوریوسفی0466334442 289221تراشکاری وفلزکاریلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهحبیب نیای کنف گورابیحبیب نیا0466336074 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه ، کنف گوراب ، کوچه بوستان 8 ، کوچه بوستان 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبمانیرضائی فرمیرفلاح046633622001342442148361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودبنه ، دموچال ، خیابان شهید پور قاسمی ، بن بست ( بهره ور) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهوشنادریصنایع چوب نادری0466338112 202210درودگری (نجاری)لاهیجان ، جیرسر ، کوچه کنارنگ ، بن بست کنارنگ 7 ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلطانعلیتیوایتیوایی046634550101342220787201010چوب بریبوجائیه ، کوچه وحدت سی و سوم ، خیابان ( جاده بوجائیه ) ، پلاک 64 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادردهدستخیاطی گلریز046634638901342244746181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه تربیت معلم 2 [تکیه میرفاضلیه] ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسحردندان نمایابوالفضل0466349372 292514تولید و تعمیر ماشین آلات آماده سازی محصولات کشاورزیجاده رودبنه ـ رسالت 13
گیلانلاهیجاناحمدرضاتجارتیتجارتی0262293124 269515تولید مصنوعات سیمانی (لوله سیمانی- کلاف حوض و قرنیز، پله)لاهیجان ، پردسر ، خیابان آیت اله کاشانی ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیپاکدامن لاهیجینادران0304877486 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 26 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدسپیدکارشایسته046635144701342222845361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلاهیجان ، آقاسیدمحمد ، کوچه تربیت معلم 3 ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداحمدمسچیانمینیاتور0466352808 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان ، کمربندی ، توحید شرقی ، مینیاتور ، طبقه دوم
گیلانلاهیجانسیدحسناشرفاشرفی046635465901342230385154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان ، پردسر ، کوچه طایفه ، کوچه اصمعی ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصمداصغرپورامید046635912201342237103281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه انصاری بیست ویکم[ یونس فلاح ] ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی پناهبلباسیبلباسی0466360821 154516نان بربری سنتیلاهیجان ، کوی کارگران ، کوچه شهید جمشید خنگاه ، کوچه کوی کارگران ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجتبیحسنیبربری ممتاز0466143744 154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، پردسر ، خیابان کوی شهید کیا موسوی ، کوچه نصیحت گذار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدانتصاریاستیل0466364644 281211تولید و تعمیر مخزن و تانکر، تراک میکسر و بونکردیزبن ، جاده ( دیزبن ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 144 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپویابافکرآرامش0466364771 252095تولید و فروش درب وپنجره آلومینیومی وupvcشیخانبر ، بلوار امام رضا ، میدان شیخ زاهد ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرامحمدیعبدی0466364822 154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )بازکیاگوراب ، جاده ( بازکیاگوراب ) ، جاده اصلی بازکیاگوراب ، پلاک 102 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغریبریشنانوائی مهدی0466364868 154522نان سنگکی ماشینیخیابان شهید کریمی 7  415
گیلانلاهیجانزهراسلیمانیتک046636540801342243206154536تولید انواع نان  تافتون ماشینی به صورت آزاد پزلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض پانزدهم ، خیابان 20 متری حافظ ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیناکبرپورششکلاکبرپور0466365535 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت بیست و ششم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینفتحیخرمشهر0466366874 154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، خرمشهر ، کوچه خرمشهر ششم ، خیابان خرمشهر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبادپروانان شیرینی نادی046636687701342224046154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 16 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسنمیرموسویموسوی046636835901342354451269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسیدمحله بارکوسرا ، جاده ( کانال ) ، جاده اصلی سیدمحله بارکوسرا ، پلاک 28 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعبدی کوه بنهعبدی0466372075 154524نان لواش ماشینیکوه بنه ، خیابان مهر ، جاده اصلی کوه بنه ، پلاک 432 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاصفری مذنبیصفری046637208101342344968181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه (حیرت) ، کوچه شهیدهادی قطب تحریری ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیقنبری اکبرآبادعیسی خان0466372235 154522نان سنگکی ماشینیاکبرآباد ، خیابان شهید رحمت صفایی ، خیابان شهید رحمان رجبی ، پلاک 224 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرسولمیرتقی پورپهمدانینانوایی سید0466374637 154527نان بربری ماشینیپائین محله رودبنه ، کوچه زنده یاد حسین نیکخو ، خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) ، پلاک 37 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبلقیسنظری سرشکهنظری0466375049 154524نان لواش ماشینیلاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه شهید حسین گلابی ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانام البنینکراریرهبر046637541901342423065154524نان لواش ماشینیلاهیجان ، کوی کارگران ، کوچه گلستان سی و یکم ، کوچه کوی کارگران ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکشوررمضانی مومزمیخیاطی بهاران0284980686 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه دوم ، کوچه شهید جعفری ، ساختمان حامی سازه 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنیعقوبی سلیمییعقوبی0466377523 154524نان لواش ماشینیحاج سلیم محله ، جاده اصلی حاج سلیم محله ، خیابان رسالت ، پلاک 250 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمفلاح اصغرنژادصنایع آلومینیومی فلاح046638030201342292417281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهبازکیاگوراب ، خیابان شهیدعیسی مهدی پور ، جاده اصلی بازکیاگوراب 1 ، پلاک 2,410 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحرمقادریقادری0369995752 154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، پردسر ، کوچه بزرگی ، کوچه (محمودی) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدفلاح ابراهیمی بازقلعهچای رفاه0466382555 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه شبنم1 ، بلوار توحیدغربی ، ساختمان ستاره لاهیج 4 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمانعسکری زمیدانعسکری0466386249 154527نان بربری ماشینیزمیدان ، خیابان ( جاده زمیدان بطرف مشکین سرا ) ، خیابان شهدا ، پلاک 313 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمزابلیخیاطی هانا046638734001342231536181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، شقایق ، خیابان حزین ، خیابان حزین 7 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانزینباحمدیعباسی0466389704 154527نان بربری ماشینیشیرجوپشت پائین ، کوچه شهید علیزاده ، کوچه شالیزار ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادمحمدنژادپهمدانیمحمدنژاد0466390928 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی پائین محله رودبنه ، خیابان تختی ، خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) ، پلاک 566 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزانهرمضان نژاددهکاسبزیجات آماده طبخ کاکوتی0466391326 151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه طایفه ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانومدهوششومینه نقش جهان0466392103 269519/1تولید و نصب شومینهلاهیجان ، شعربافان ، کوچه شیخ ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 389 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیفلاح توشه جوبازکیائیدرب و پنجره صالح046639300201342292543289222جوشکاری فلزاتبازکیاگوراب ، کوچه شهیدمظفر یوسف پور یکم ، جاده اصلی بازکیاگوراب ، پلاک 957 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیمباشرامینیلیالمان0466393272 154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )لیالمان ، جاده اصلی لیالمان ، بن بست (( وهاب مباشر امینی )) ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرعلیکاظمیکاظمی0314569923 154516نان بربری سنتیکوشال ، کوچه شهیدموسی توشه جو ، خیابان امام رضا ، پلاک 173 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاهادیان کیاسرائیهادیان0466397105 154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه شهیدفریدون شعبانزاده[سعدی نهم] ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضافکری نخجیریولیعصر046639756401342425040154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )نخجیرکلایه ، خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری ، خیابان نخجیر غربی ، پلاک 312 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدداداش زاده سوستانیداداش زاده0466398468 202210درودگری (نجاری)سوستان ، خیابان ( جاده پایین محله ) ، بن بست شهید زارع دوست-بن(زارع دوست 1) ، پلاک 15 ، طبقه اول
گیلانلاهیجاناسماعیلزمانی پهمدانیصنایع چوبی امیر0466398832 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی بیجاربنه بالا ، خیابان یاسر ، کوچه یاسر 12 ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداسماعیلخوش گذران رودبنهخوش گذران0466403612 289221تراشکاری وفلزکاریلاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت بیست و ششم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحبیبربیع نژادربیع نژاد046640742101342246211289911کانال سازی کولربوجائیه ، خیابان ( بطرف سادات محله ) ، خیابان ( جاده بوجائیه ) ، پلاک 21 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهعباسیبی نظیر046641043901342333169181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، خزر ، خیابان خزر ، کوچه بیست و پنجم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجعفراسدی حقیتعمیرگاه پارس046641375501342231720311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه فرهود ایمانی ذوق ، بن بست (( عنایت گلشاهی )) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشعبانتیزهوش نخجیریتیزهوش046641637601342426734154516نان بربری سنتینخجیرکلایه ، خیابان شهید محمد گلروز ، خیابان شهید سیف اله محمدی ، پلاک 92 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدنعمت طلب بین کلائیولیعصر0466418689 154527نان بربری ماشینیقصاب محله ، کوچه شهید حسینی ، خیابان امام ، پلاک 263 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانمجدرلیله کوهیخیاطی ساحل046641925901342243924181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، شعربافان ، کوچه اپیک چیان ، کوچه وکیلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبرضاپورسیاهگورابیمهدی046642593701342339419154513نان سنگکی سنتیلاهیجان ، آزادگان ، خیابان فردوسی ، خیابان آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده مرجانرضوی مال بیجارخیاطی سحرخیزان0466426005 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی 22 ، خیابان کاشف غربی ، پلاک -282 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپروانهافتخاری احمدآبادنان سالم046642659801342425821154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیلاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه فرعی دهم ، کوچه گلستان سی و یکم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانربابکاظمیکاظمی0466427338 154516نان بربری سنتیلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه ابوالمکارم ، کوچه شهریزاد ، پلاک 47 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدنیک سیرتنیک046642751801342235251921429/7تابلو و خطاط تابلو(نئون، پلاستیک، پارچه ای)لاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی نهم ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننصرالهبهرادبرق و صنعت046642821101342333153312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه شهیدحامدی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمزهدوستی دیوشلیصنایع آلومینیوم دوستی0282152742 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهنخجیرکلایه ، خیابان شهید سیف اله محمدی ، خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری ، پلاک 73 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهحسن دوست بارکوسرائیآفرینش0466431187 172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیبارکوسرا ، کوچه فرهمند ، کوچه شهید مسلم نیری ، پلاک 23 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضابقائیگروه صنعتی آذریاب046643261601342422137289222جوشکاری فلزاتلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه نهم ، خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضامرادنیای شیرجوپشتزرلا046643692901342216400281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان ، حاجی آباد ، بلوار توحیدغربی ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاگودرزیشیرینی سرای الف0466440331 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان ، بل امام رضا ، میدان شیخ زاهد ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنحسنی سراجاریحسنی0311459351 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسراجار ، کوچه شهید احمدمسکین ، خیابان امام رضا(ع) ، پلاک 271 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابوالقاسمسیدابراهیمی شیرجوپشتالبرز0308223630 269611سنگ بریحاج سلیم محله ، خیابان شهید مجید تقوی ، خیابان رسالت ، پلاک 340 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدارسلانتوکلی لاهیجانیتوکلی0466442156 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمال بیجار ، اول مال بیجار ، کوچه معلولین ، کوچه نقدیپور ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرامعبدیماهان046644220101342343025269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیحسنعلی ده ، کوچه گلستان 1 ، خیابان ( جاده حسنعلیده ) ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیعلیپور فوشازدهآریا0466447526 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبیجاربنه پائین ، کوچه شهید اسماعیل جعفرپور 3 ، خیابان شهیداسماعیل جعفرپور ، پلاک 49 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاحقیقیالماس حقیقیت0466447765 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه (انبارشرکت گاز) ، بلوار توحیدغربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالقاسمفروتن پهمدانیلاهیج جامعه0466448316 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، خزر ، خیابان ادب ، کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکافیهنورمحمدی ذاکله بریآرین046644863601342222432269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدره جیر ، خیابان دره جیر ، کوچه طالقانی 13 ، پلاک 209 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسنخوش سیمای نظمیخوش سیما0311523287 154524نان لواش ماشینیلاهیجان ، پردسر ، کوچه بزرگی ، کوچه (محمودی) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدتقیحیدری بازاردهیبرادران حیدری0466455332 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبازارده ، بازار ده لفمجان ، خیابان ش احمد محسنی ، پلاک 78 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمینمحمدنژادپهمدانیوحدت0466457670 154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )بوجائیه ، کوچه (فرعی اول) ، بلوار دیلمان ، ساختمان مهدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدشادرام بازکیاگورابیشادرام046645817601342243783181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 5 ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 338 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینابراهیمی شاده سریابراهیمی046645818201342231315181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، پردسر ، خیابان کاشف غربی ، کوچه کاشف غربی 4 ، پلاک 12 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآمنهقانع کنفیحاتم0300672101 289221تراشکاری وفلزکاریرودبنه ، بازار سر ، خیابان میرزاکوچک خان ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیپوریانسبپدیده046645942701342421169289915تابلوسازی فلزیلاهیجان ، امام رضا ، کوچه گلستان سی وپنجم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنمحمدی پاشاکیمحمدی046645994701342383213269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپائین محله پاشاکی ، کوچه ( علیزاده ) ، خیابان جهاد ، پلاک 39 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیحییسعیدیسعیدی0311607857 154527نان بربری ماشینیلاهیجان ، بل امام رضا ، بلوار امام رضا(ع) ، کوچه گلستان سی ونهم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصرفریدفرید0466462354 154524نان لواش ماشینیپائین محله ناصرکیاده ، پایین محله ناصرکیاده ، خیابان ( بطرف تی تی پریزاد ) ، خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) ، پلاک 205 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدرسولیان لفمجانیامیرمهدی046646362401342293240181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)بازکیاگوراب ، جاده اصلی بازکیاگوراب ، کوچه شهید اسدی پناه ، پلاک 3,178 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثاقطاهریکوکی تو0304851000 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان ، استخر ، کوچه مطهری 1[ اکبری ] ، بلوار مطهری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیفردی شیخعلی کلایهفردی0303407744 154527نان بربری ماشینیشیخ علی کلایه ، خیابان دانش ، خیابان جاده شیرجوپشت ، پلاک 97 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدترابمؤذن جمشیدیقاب تراب0466470111 202922قاب سازی چوبیلاهیجان ، انقلاب ، کوچه برق اصلی ، خیابان انقلاب اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهمرادی انجیلانیموسوی046647250901342236510154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )لاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی هشتم ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهنازصالح نژادبین کلائیسارا046647320701342237589181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان ، جواهرپشته ، کوچه مهدوی ، کوچه ((فرعی7)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهحسین پورپیربستیآریا046647321601342333171172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض پنجم ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسحرنظرپورتکرمیشیک046647323001342292425181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)بازکیاگوراب ، کوچه عرفان ، خیابان عرفان ، پلاک 4,776 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحبوبهمحمدی گیلدهمحمدی046647602701342334330289221تراشکاری وفلزکاریلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، خیابان رسالت یکم [یاسر] ، بن بست ((مجید شعبانی)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنابراهیمی محسن آبادیهاون0466476053 153119/2تولیدو فروش آرد برنجلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه میر مشتاقی ، خیابان شهید فهمیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآغاافخمی شیخانیکافی046647950401342225550269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه کوشالی 18 – خیابان آدینه – پلاک -40 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهعبداللهی کاکرودیماه بانو046648432901342428296181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه جهاد سیزدهم[شانزدهم] – کوچه گلستان سی و یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینکرمی بنمارانمیدان حشمت046648434201342211416172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه کاشف شرقی 25 – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناصغرقنبرپوردیلمیقنبرپور0466484690 289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 3 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضااکبرنژاددموچالیتولیدی شیک0466485995 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – پردسر – کوچه (جهان بین) – خیابان سردار جنگل – پلاک 422 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیحیدری نژادشاده سریحیدری نژاد0466491051 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – بن بست شهدا هشتم – پلاک 156 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیمسروری بازکیائیمسروری046649316701342292572269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان ابریشم – خیابان اصلی بازکیاگوراب – پلاک 302 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمنجدی پس ویشهمحسن0466493658 242212تولید انواع رنگ وسایل نقلیهلاهیجان – حاجی آباد – خیابان (حاجی آباد) – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمانهعسکری بازرگانیماه بانو046649372701342211767181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – نمک آیه – کوچه (( رضا شیرزادپور )) – بلوار 45متری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمشاهواروقیطهران046649922301342347803181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی ششم – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرمهدیزادهمهدی زاده046650114001342338545361028تولید و تعمیر کابینت چوبی حاج سلیم محله – روستای رودبنه – کوچه رسالت 45 – خیابان رسالت – پلاک 182 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیحسین نیای کچلامبرادران حسین نیا0308313737 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکچلام – روستای شیرجوپشت – خیابان فرهنگ – جاده اصلی کچلام – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیماصدرممتازجوشکاری ناصر0466505813 289222جوشکاری فلزاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمشریفیشریفی0466509118 154527نان بربری ماشینیبالاپاشاکی – روستای لفمجان – خیابان شهید کامل منصورقنایی – بن بست ( نظری ) – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآسیهالودبربری نان گندم046651406401342361258154527نان بربری ماشینیگورندان – روستای لیالستان – خیابان ( بطرف روستای کوشال ) – خیابان امام خمینی – پلاک 179 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاپورغلامعلی بازکیائیپورغلامی046651470501342292011154524نان لواش ماشینیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهیدشاهپور باقری – خیابان شهداء – پلاک 1,126 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضامحمدیمحمدی0466514717 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – آزادگان – بلوار توحید شرقی – خیابان آزادگان شمالی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسامخورسندی رودبارکیحسام0271643977 202210درودگری (نجاری)رودبنه – بازار سر – بلوار حشمت – بن بست بازارچه پورنصیری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانراضیهمقدسیمقدسی046652975201342462677181044دستکش و کلاه دوزیپهمدان – روستای رودبنه – خیابان شهید علیپور – بن بست کارگر 1 – پلاک 553 – طبقه اول
گیلانلاهیجانحسینعلیمیرزازادهمیرزازاده0466534166 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاهیجان – بیجاربنه – خیابان حاجی پور – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیحبیبی لیالستانیصنایع چوبی حبیبی0271309872 202210درودگری (نجاری)لیالستان – روستای لیالستان – کوچه (( حامد همت خواه )) – کوچه امام رضا (ع) 6 – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودکشاورزمعظمذوب فلزات شهید ایرج کشاورز0466538848 289222جوشکاری فلزاتلیالستان – روستای لیالستان – کوچه (( حامد همت خواه )) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 488 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصرحسن دوست یوسفدهحسندوست0300678683 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت  هجدهم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسروشرضاپورتجن گوکهصنایع چوبی سروش0466538999 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی بوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 25 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضافلاح خوش مشربفلاح0261696161 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت  هجدهم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرضانیری فلاحنیری0466546052 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – شعربافان – کوچه سنگ مزار – کوچه همام ناصح – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدارقندارقند0308488279 201010چوب بریرودبنه – لاکمه سربالا – خیابان ( لاکمه سر بالا ) – خیابان امام حسین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اصغررادمریخیرادمریخی0314630514 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – بن بست 23شهدا[جمهورشیدایی] – پلاک 66 – طبقه اول
گیلانلاهیجانلیلاغلامی بین کلائیبرشتوک0466547292 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه سجاد – بن بست سجاد سوم – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمزمانی پورکیاکلایهزمانی0466547603 289912تولید و تعمیر انواع تورهای سیمیلیالستان – روستای لیالستان – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 180 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدفرحمندکتشالیاحمد0466547619 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان – یوسف آباد – جاده ( سوستان ) – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیکردپورهنده خالهگل گندم0310624079 154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )سطلسر – روستای لیل – کوچه شهیدمحمدمحمودی 4 – خیابان شهیدمحمدمحمودی – پلاک 111 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدامینیوسفیشیخ زاهد046655734801342423643154524نان لواش ماشینیشیخانبر ، کوچه شیخ زاهد 26 ، خیابان شیخ زاهد ، پلاک 406 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبیژنمدبربرتر بلوک لاهیجان0466558155 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسادات محله – روستای آهندان – خیابان شهید سید علی سعادت میرقدیم – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 308 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقینیکوئی گزافرودیجهان صنعت0466561285 289221تراشکاری وفلزکاریبوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدصادقحسینی نسبصادق0466562755 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهشیخانبر – روستای لیالستان – کوچه گلستان 54-(شیخ زاهد32) – بلوار امام رضا – پلاک 456 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیجعفری تجن گوکهقائم0466562808 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – پمپ بنزین – بلوار توحید شرقی – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرامجردبازکیاگورابیصنعت چوب طاها0466569747 202210درودگری (نجاری)چفل – روستای باز کیاگوراب – کوچه بهارستان 3 – جاده اصلی چفل – پلاک 508 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپروینبابائیان بیجارپسسبزی خرد کنی سانا046657021601342249025151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان ، پردسر ، خیابان کاشف غربی ، کوچه (کریمی 2) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانراضیهعلی پوربازکیاگورابیطلا0466570469 154524نان لواش ماشینیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه (( فرعی دوم )) – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 2,436 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعلی دوست توستانیعلی دوست0314476246 154516نان بربری سنتیتوستان – روستای باز کیاگوراب – کوچه شهید ربانی 2 – خیابان شهید منصور میرزائی – پلاک 504 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضافتاح زاده آنباردانآذربایجان0466572095 152002ماست بندیلاهیجان – شهرک سلمان – خیابان سلمان فارسی – خیابان هدایت – ساختمان ایرج – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهرجبی درگاهپارس0466572264 289221تراشکاری وفلزکاریلاهیجان – لاشیدان مطلق – خیابان رسالت یکم [یاسر] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهپاریاب لاکمه سریمدرن0466149672 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)رودبنه – میان محله لاکمه سر – کوچه ساحل – خیابان بوستان [پنجم] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهعلی نیای لاهیجانیعلی نیا0466577008 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه حامدی – کوچه شهیدهادی قطب تحریری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمزارع قربانی نژادزارع0466579527 222101خدمات چاپلاهیجان – باغ ملی – خیابان 22 آبان – بن بست مرادی [چهارم 22 آبان ] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمجمال امیدیامیری0284838491 172114تودوزی انواع خودرولاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری نهم – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدحدادخوشکارحداد0466582848 289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لاهیجان – غریب آباد – کوچه شهیدعلی صابری – کوچه ابوالمکارم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنحیرانی رشت آبادیحیرانی0466589630 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – شعربافان – کوچه وکیلی – کوچه شعربافان اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهمحمدپوراکبرآبادآرمان0466590141 154622کلوچه پزیلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه شهید اکبری1 – بلوار توحیدغربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمطاهریکوکی تو046659018701342244512154617قنادی و شیرینی پزیشیخانبر – روستای لیالستان – خیابان شیخ زاهد – بلوار امام رضا – پلاک 960 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنعاشوری صداپشتهصنایع آلومینیوم محسن0400029956 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان – جیرسر – کوچه (سوپر مارکت جواد ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنآخرت دوست بارکوسرائیآخرت دوست0466599985 154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )بارکوسرا – روستای شیرجوپشت – خیابان ابو شهدا – خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) – پلاک 175 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلاهادی پورسرشکهسرشکه0466611593 154524نان لواش ماشینیسرشکه – روستای باز کیاگوراب – کوچه (( فرعی دوم )) – خیابان شهداء – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانروح الهمطلبی مقدممطلبی0466612803 154527نان بربری ماشینیانارستان – روستای باز کیاگوراب – کوچه بوستان 2 – جاده سیاهکل – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهرزادمیربلوکی ثابتمیربلوک0466613870 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت هشتم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانراضیهمحمدی بیجاربسته سریهنگامه0466614872 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – آزادگان – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] – طبقه دوم
گیلانلاهیجانحسنرمضانی مقدم لاهیجانیسلیمانی0466616271 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – خزر – بلوار توحید شرقی – خیابان بعثت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانداریوشحسین پورحسین پور0311489693 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت) – کوچه حق پرست  [ فردوسی 2 ] – خیابان شهدا – پلاک 475 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرجاندهقان اخلمدمشهدی0466265594 152002ماست بندیلاهیجان – لاشیدان مطلق(غریب آباد) – خیابان توحید – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینباحمدی ذاکله بریخوشه طلایی0466616356 154513نان سنگکی سنتیلاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 10 – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – ساختمان معراج – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسبلباسیبلباسی0466627312 154522نان سنگکی ماشینیلاهیجان – خالو باغ(حاجی آباد) – خیابان (دادگستری) – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلانظریحلیم پزی نقش جهان0466628515 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – کوی زمانی – خیابان شهر ک فرهنگیان – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالرضازائری مقدمزائری مقدم0466628666 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه – دموچال(بازارسر) – خیابان آقاسیدحسین – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآسیهاحمدینمونه0466628797 154524نان لواش ماشینیآهندان – روستای آهندان – خیابان خوارزمی – خیابان امام خمینی – پلاک 113 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضادهبان لاکمه سریالکتروتکنیک رضا0314233515 312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیلاهیجان – کوی زمانی – کوچه نور 4 – کوچه ( بازارچه ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانطیبهکریمیکریمی0466632569 154513نان سنگکی سنتیلاهیجان – بل امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – خیابان بعثت – طبقه اول
گیلانلاهیجانشهرهپاکدامن لاهیجیشهید بهشتی0466633858 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – کوچه بهشتی 10 – ساختمان مادر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینگل چین پورلیلیگل چین0466635372 281112 درب و پنجره سازی آهنیبوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 25 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیقوامی پورسرشکهلبنیات ممتاز0453570975 152002ماست بندیلاهیجان – شهدا(جیرسر) – خیابان شهدا – خیابان ولی عصر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانافسانهنوغانچی ثابتزبردست0466636430 154513نان سنگکی سنتیلاهیجان – کاروانسرابر – کوچه کاشانی چهارم – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینپاکدامان عباسیکارگاه تولیدی پاکدامن0270484346 202210درودگری (نجاری)بیجاربنه بالا – روستای لیالستان – خیابان ایثارگران – کوچه (( محمد نوروزی )) – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیعلی پورنوشررضا046663887101342222140154527نان بربری ماشینیبوجائیه – روستای آهندان – کوچه فرهنگ یکم – خیابان فرهنگ – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجت اللهپورملکپورملک0466639082 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – میدان شهدا – خیابان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداحمدی نوشربرکت0466642888 154524نان لواش ماشینینوشر – روستای شیرجوپشت – کوچه بسیج – خیابان ( جاده نوشر ) – پلاک 472 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدصبح زاهدیزاهدی0303412598 154527نان بربری ماشینیپهمدان – روستای رودبنه – خیابان شعبان آقایی – کوچه شهید حسن دوست – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده معصومهاحمدی فلاح نژادباران0466645827 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – فیاض – خیابان سلمان فارسی – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضااسدی تخم شلیاسدی0466646595 154524نان لواش ماشینیدهسرتموشل – روستای آهندان – کوچه بهار – خیابان نور – پلاک 438 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرج اللهپروانپروان0311836230 154516نان بربری سنتیلاهیجان – غریب آباد – کوچه میرموید – کوچه شهیدعلی صابری – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاغلامی پریزادصنایع فلزی پویا 0466649858 289222جوشکاری فلزاتپائین محله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – پایین محله ناصرکیاده – خیابان ( بطرف تی تی پریزاد ) – خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) – پلاک 235 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامجدآقائی پورفطرتیکفش امجد046665522301342227213192011کفش دوزی ( دستی )لاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 20 – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهروزرجب زاده کنفیسایه0466657301 289915تابلوسازی فلزیلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری سیزدهم[برادران باغبان ] – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهحقیقیامیر گستر لاهیج0466658330 154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )لیالمان – روستای آهندان – کوچه کوهپایه جنوبی 8 – جاده اصلی لیالمان – پلاک 167 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمشیدافلاکی پاشاکیافلاکی0466259359 153113بوجاری در کارگاهپشت سرا – روستای لفمجان – کوچه (افلاکی) – خیابان (جاده پشتاسرا) – پلاک 108 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدعطائیعطایی0466660964 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبالاتموشل – روستای آهندان – تموشل بالا – خیابان گلستان – خیابان شهیدحسین پور – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجت الهارزبینخیاطی حجت0466281859 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پنجم – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلقاسمی پاکدامن لیالستانیسلامت0466665193 152002ماست بندیلاهیجان – کاشف شرقی – خیابان کاشف شرقی – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهارهبهرامیتک0466667797 154524نان لواش ماشینیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان استاد شهریار – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,390 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهیلامرادی پورواجارگاهسایه روشن0466670251 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – پلاک 332 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعفتکریمی دموچالیسبزینه046667116701342342168151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان – غریب آباد – کوچه حکیمی شمالی دوازدهم – کوچه غریب آباد [طالقانی ششم] – پلاک -46 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمینابیاتباران0466675448 154524نان لواش ماشینیبوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرهکنف چیانشاپور0311561846 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 3 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمرستم نژادرودبنهمیثم0466678858 201010چوب بریرودبنه – بازار سر – بلوار دکتر حشمت – بن بست ( بازارچه پورنصیری ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقیخداپرست نوشریخداپرست 0466678878 289222جوشکاری فلزاترودبنه – بازار سر – خیابان میرزاکوچک خان – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفخرالملوکحیدرپورهادی کیاشریستارگان0466678928 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – کاروانسرابر – کوچه وزیری – کوچه دارابی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمزارع ناصرکیادهارشیا0466679578 289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیبالامحله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – کوچه دکتر معین – خیابان طالقانی – پلاک 751 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادمهدی زاده گیلانیگیل 0466679581 261103تولید شیشه چند جداره ( دو جداره )رودبنه – میان محله رودبنه – خیابان شیخ عطار – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریباعموئی تخم شلیایران بلوک0466681426 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – کوچه شهید ابراهیم کشاورز1 – کوچه شهید ابراهیم کشاورز3 – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاندارابمددخواهمدد خواه0466684427 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی توستان – روستای باز کیاگوراب – جاده ( توستان ) – کوچه شهید ربانی 2 – پلاک 332 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده امینهحسینی بیجاربسته سریحسینی0466687389 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه (( حسین داوطلب )) – کوچه کوشالی 18 – ساختمان مائده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهکریمیتربیت0466688511 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – کوی یاسر – کوچه هدایت 12 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضااسمعیل نژاداسمعیل نزاد0466688528 289222جوشکاری فلزاتلاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی 16 – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینزحمت کش محمدیشاهین0466688616 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – یوسف آباد – جاده ( سوستان ) – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرشمحمدپورذاکله بریمحمدپور0466688654 154524نان لواش ماشینیمیانمحله ذاکله بر – روستای آهندان – جاده (میان محله ذالکه بر) – جاده اصلی میان محله ذالکه بر – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینبجاری توچائیتکنو0466689816 289221تراشکاری وفلزکاریبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه حافظ دوم – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 4,460 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیقاسمی سیاه خلکینوین0286140522 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرادادخواه جدیدسوزن طلا0286281774 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلاهیجان – پمپ بنزین – کوچه چهاردهم – کوچه کوی کارگران – پلاک -101 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدفتحیآشنا0466693690 281112 درب و پنجره سازی آهنیبیجاربنه بالا – روستای لیالستان – کوچه یاسر 28 – خیابان یاسر – پلاک 258 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحترمغلامی توستانیغلامی0466695324 154527نان بربری ماشینیتوستان – روستای باز کیاگوراب – کوچه شهید ربانی 2 – خیابان شهید منصور میرزائی – پلاک 692 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینصنایع شجرصنایع چوبی صنایع0271532419 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – کوی زمانی – کوچه 22 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلحیدری نژادشاده سریاسماعیل0295437147 311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورشادهسر – روستای لیالستان – خیابان شهید پورصالح – خیابان شهیدپورصالح 1 – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانوفرح روزبانو0466698239 181021تولید پوشاک زنانهلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز – طبقه دوم
گیلانلاهیجانهاجرربیعی درگاهشهرک0466703462 154536تولید انواع نان  تافتون ماشینی به صورت آزاد پزلاهیجان – سلمان فارسی – کوچه سلمان فارسی 1[فرعی هفتم] – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیآقائی پورفطرتیکفاشی فطرتی0366626357 192011کفش دوزی ( دستی )لاهیجان – امام خمینی(میدان شهدا) – کوچه امیرمومن – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلکاظم پورایزدیکاظم پور0466707374 269611سنگ بریلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه لطیفی – کوچه کاشف شرقی پنجم [ گلزار شهدا ] – پلاک -55 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقینیک پی شیخانیگیل0466650079 172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیرودبنه – بازار سر – کوچه شهیدحمیدرمضانپور – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیقربان پوراکبرآبادیقربان پور0300610258 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاکبرآباد – روستای رودبنه – کوچه علی درویشی – خیابان شهید رحمان رجبی – پلاک 475 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمیلمهدی پوراکبرآبادهنربانوان 0466711260 181021تولید پوشاک زنانهپهمدان – روستای رودبنه – خیابان شهید عیسی قربان دوست – بن بست فرحمند – پلاک 897 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهلاسلیمیتک0466716212 154522نان سنگکی ماشینیلاهیجان – یحیی آباد – خیابان 20 متری حافظ – خیابان مسلم[کوی یحیی آباد] – پلاک -97 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینزادموسی پیرسرائیحسین0466718412 289222جوشکاری فلزاتسادات محله – روستای آهندان – خیابان ( بطرف آهندان ) – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 505 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدکریمی زیارتگاهکریمی0292986300 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیتبرکلایه – روستای باز کیاگوراب – اول تبر کلایه – کوچه خانه بهداشت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراشیدیان اکبرشیدیان0466720323 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی شیخانبر – روستای لیالستان – بلوار امام رضا – جاده (اصلی شیخانبر ) – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهرامسحرخیزبازکیائیجانبازان0466720622 202213تولید پالتلاهیجان – حاجی آباد – بلوار توحیدغربی – کوچه (انبارشرکت گاز) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفتح الهبزرگی گوابریکاج سبز0466721713 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی بیجاربنه بالا – روستای لیالستان – کوچه یاسر 24 – خیابان یاسر – پلاک 260 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدتوماجخادمآداک0466721839 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – کاشف السلطنه – کوچه فرعی چهارم – خیابان شهید هاشمی نژاد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانانسیهوارسته گابیهپرده رویایی0325878404 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – فیاض – کوچه (( عبدالرضا بختیاری )) – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیمیثمی نژادمیثمی نژاد0466724874 154527نان بربری ماشینیشرفشاده – روستای رودبنه – جاده ( شرفشاده ) – خیابان امام خمینی – پلاک 127 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودپورعبدالهیمسعود0466724982 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض سیزدهم – خیابان حکیم فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرحیم نژادرودبنهرحیم نژاد0372194131 154513نان سنگکی سنتیرودبنه – بازار سر – بلوار دکتر حشمت – خیابان گلستان یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدوافی مزارخراسان0466728508 154513نان سنگکی سنتیلاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری چهاردهم – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننرگس خاتونبلباسیرضاپور0466729560 154527نان بربری ماشینیرودبنه – بازار سر – کوچه اندیشه – بن بست اندیشه 1 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحرمعلیقربانیقربانی0314474016 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 5 – خیابان سردار جنگل – پلاک 342 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصدیقهعلی نژادفشوپشتهراد0466737015 222101خدمات چاپلاهیجان – یوسف آباد – خیابان تربیت معلم – کوچه تربیت هشتم – ساختمان کهن 5 – طبقه دوم
گیلانلاهیجانصمداکسیرچوبکو0466740132 202210درودگری (نجاری)لیالستان – روستای لیالستان – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 262 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیپاکدامن لاهیجینادی0466740618 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 16 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدتکتازتک0466740653 154811تولید – یخمک یخ در بهشت ، آلاسکا و بستنی یخیرودبنه – میان محله رودبنه – خیابان شریعتی – کوچه شریعتی دوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفرمبرهن بارکوسرائیمبرهن0466740786 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهبارکوسرا – روستای شیرجوپشت – کوچه شهیدان خوشخو وحسن زاده – بن بست ( حسن زاده 1 ) – پلاک 192 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکمالمحمدی وشکیصنایع چوبی محمدی0466743204 202210درودگری (نجاری)رودبنه – دموچال(بازارسر) – خیابان آقاسیدحسین – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمحسین دوست کماچالیحسین دوست0308223414 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیشادهسر – روستای لیالستان – خیابان گلستان 2 – بن بست گلستان 3 – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدمهدی پورشیواییآریا0271384993 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت بیست و دوم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاخانی پورپهمدانیخانی پور 0466744446 181049/1سری دوزی و شلوار تریکو دوزپهمدان – روستای رودبنه – کوچه شهید مهدی قربان پور – خیابان شهدا – پلاک 1,157 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجلالحیدری چنیجانیآبشن0466746491 172114تودوزی انواع خودرولاهیجان – جیرسر – بلوار توحیدغربی – خیابان شهدا – پلاک -160 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسرافیلسعیدی موحداسرافیل0311504831 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – بیجاربنه – خیابان حاجی پور – بن بست ( فرمانبردار ) – طبقه دوم
گیلانلاهیجانصدیقهسعیدی عمویسعیدی0295401411 311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورلاهیجان – سردار جنگل – کوچه سردارجنگل چهارم – خیابان سردار جنگل – پلاک 477 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانالهامنوروزینوروزی0466751568 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – شیشه گران(سل تی تی،قیام) – خیابان اصلی قیام – کوچه 2قیام ( بهشتی 7 ) – ساختمان فرزانه – طبقه چهارم – واحد 7
گیلانلاهیجانشهنازکمالی عراقدیبا0295079606 192011کفش دوزی ( دستی )لاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – خیابان ایثار – ساختمان مرمر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانالهاممحمودیخوشه طلا0466755254 154522نان سنگکی ماشینیلاهیجان – امام خمینی(میدان شهدا) – کوچه امیرمومن – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضامحمدغریبکوکی  ماورا0466755600 154617قنادی و شیرینی پزیدیزبن – روستای لیالستان – خیابان بهار – بلوار امام رضا – پلاک 377 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیعبادتی کنفیعبادتی0466756424 154513نان سنگکی سنتیرودبنه – کنف گوراب(بازارسر) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهنصرتیخیاطی نصرتی0466756472 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – شقایق – خیابان شقایق – خیابان مهرگان – طبقه اول
گیلانلاهیجانزهرامحبوبی نیازمندیسریرا0466764518 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز – طبقه دوم
گیلانلاهیجاناحمدرضاعبداله پورافشین0466764624 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – کاشف شرقی – کوچه تربیت معلم 1 – کوچه کاشف شرقی 13 [شهیدپورغفاری] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهرجب پورشیرجوپشتبازسازی ظروف نوین تفلون0466768937 289928تعمیر و نقاشی ظروف تفلونلاهیجان – جیرسر(امیرشهید) – کوچه نوربخش – بن بست نوربخش 15 – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیعبیسیبرق صنعتی0466769002 312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیلیالستان – روستای لیالستان – خیابان شهید جهان فلاح زاده – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 329 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمردعلیحاجی محمدیبازار0466770483 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – فیاض(یحیی آباد) – کوچه حجت انصاری [ علما یکم ] – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدخوشنودصنایع چوبی آزاد کابین0466771849 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی شیخانبر – روستای لیالستان – کوچه گلستان 48-(شیخ زاهد28) – بلوار امام رضا – پلاک 774 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاملنعمت زاده صومعه سرائینعمت زاده0466772828 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – امیرشهید – کوچه بابائی – کوچه ((نانوایی)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهترومیدسنگ هنر046677338501342442411269611سنگ بریحاج سلیم محله – روستای رودبنه – جاده (کانال 1) – خیابان رسالت – پلاک 213 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدتواضعیتواضعی0466774337 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کوه بنه – روستای آهندان – خیابان شهید ابوالقاسم مرادی – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 408 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضابحرکاظمیدلنشین لاهیج046677552901342420154152002ماست بندیلاهیجان – پمپ بنزین – کوچه کوی کارگران – کوچه ( کارگران 2 ) – طبقه سوم
گیلانلاهیجانحسینحرفی مریدانیپرده قصر0466777106 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدحسام محسنیآقا بابا0466777631 154536تولید انواع نان  تافتون ماشینی به صورت آزاد پزلاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،2-3) – کوچه کاشف شرقی 4 – خیابان کاشف شرقی اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیمیربلوکی اکبرآبادجهان نما0466778466 281113تولید و ساخت انواع درب و پنجره دو جداره فلزیتوستان – روستای باز کیاگوراب – جاده ( توستان ) – کوچه شهید ربانی 2 – پلاک 212 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدینیک صفت مقدمنیک صفت0466779215 154522نان سنگکی ماشینیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل هجدهم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرهتازهبیتا0466780529 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – فیاض(سلمان فارسی) – کوچه فیاض لاهیجی 14 – کوچه سلمان فارسی 3[فرعی پنجم] – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادرپارساپارسا0466780972 281113تولید و ساخت انواع درب و پنجره دو جداره فلزیلاهیجان – پمپ بنزین – کوچه دهم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدمیرحسنی شاده سریساروج0269061650 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسوستان – روستای لیل – کوچه شهیدمجیدبابایی – خیابان شهیدحسن بابایی – پلاک 254 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخیاممجیدپورقورت تپهنمونه تبریز0466781581 154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض نهم – خیابان فیاض لاهیجی – ساختمان ماهان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاعبادی یکتارضا0466781651 289222جوشکاری فلزاتپائین محله رودبنه – روستای رودبنه – خیابان انقلاب – بن بست شهیدفهمیده – پلاک 350 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهاجریوسفی کیارودییوسفی0466781806 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – کاشف شرقی(جواهرپشته،2-3) – خیابان کاشف شرقی اصلی – بن بست کاشف شرقی 2 – پلاک 125 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقیطاوسلیطاوسی0466782106 269511موزاییک سازیلاهیجان – سوستان – بلوار حزین لاهیجی – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمجتبیمیرسیارمیرسیار0466785888 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهسیدمحله بارکوسرا – روستای شیرجوپشت – کوچه شهیدقربانعلی اکبری دوست – خیابان شهیدسیداکبر میرسیار – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپروینقوامی پورلاهیجیپریا0466786212 151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 9 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلمرادی مطلق کسمائیمرادی046678853301344444444311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورلاهیجان – شهدا(جیرسر) – کوچه ((حسین فرخی)) – کوچه شهدا دوازدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبرارجانی بندبونیمبل مهدی0466790477 361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلاهیجان – جانبازان – خیابان ( جانبازان ) – خیابان 20 متری حافظ – ساختمان میرحسنی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالقاسمحدادخوش کارحداد0466791076 289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لاهیجان – سردار جنگل – کوچه سردارجنگل چهارم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفراپرتاآپرتا0466792740 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری هفدهم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعنایت الهحسن زاده خانه کناریحسن زاده0466793549 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – شادهسر – کوچه رسالت بیست و ششم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدیحیی پوررودبنهاطمینان0379159503 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت،خزر) – خیابان حسن بیگدشت – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعباس پورشیرجوپشتعباسی پور 0466795291 154527نان بربری ماشینیشیرجوپشت بالا – روستای شیرجوپشت – خیابان امام رضا – کوچه (محمد نژاد) – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضامهری سوستانیمهدی0466797373 154527نان بربری ماشینیسوستان – روستای لیل – خیابان ( بطرف کوهبنه ) – کوچه کوهپایه 5 – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسرصفری پهمدانیصفری0466797379 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهپهمدان – روستای رودبنه – خیابان (بطرف پایین محله رودبنه) – خیابان شهدا – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضارسولی طالمیرسولی0378018886 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی سوستان – روستای لیل – خیابان مهر – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 40 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدالدینآلبویهابری046679891301342335254361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری هفتم[ابری] – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانیگانهشیک پوشان0466804294 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)رودبنه – بازار سر – بلوار دکتر حشمت – خیابان گلستان دوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاکیانیکیانی0466808923 281112 درب و پنجره سازی آهنیسوستان – روستای لیل – کوچه شهیدمجیدبابایی – خیابان شهیدحسن بابایی – پلاک 266 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرصفرپوردیزبنیمکث0466814965 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لیالستان – روستای لیالستان – خیابان شهید مجید فلاح غلامعلی پور – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 205 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسندلدارتجن گوکهدلدار0466815070 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز – طبقه اول
گیلانلاهیجانعلیعلی خواه رودبنهعلی خواه0466815615 273111قالب سازی و پاشنه سازی فلزیشهرصنعتی لاهیجان – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی شهرک صنعتی – بن بست شهرک – یاس 1 – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهسلوکی سندی مقدمثامن0466816657 252095تولید و فروش درب وپنجره آلومینیومی وupvcلاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت بیست و دوم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهریداناپوردانا0466816811 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ مروارید – پلاک 157 – طبقه اول – 
گیلانلاهیجانمهتابنیک سیرتمهتاب0466816823 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – طبقه اول – واحد 219
گیلانلاهیجانمحمدصادقپورقربان نیاکیپورقربان0466816852 151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه بعثت سوم – خیابان بعثت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینخانجانی توستانیخانجانی0466816969 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – کوی زمانی – کوچه چهاردهم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهیلاپورسلیمان لنگرودیدوزندگی ماهک0466365826 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – کوی یاسر – میدان هدایت – خیابان هدایت – ساختمان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرشفلاحفلاح0382662991 273111قالب سازی و پاشنه سازی فلزیلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 18 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانعلیابراهیمی سوخته کوهیابراهیمی0360943663 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل هجدهم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانراحلهمحمدی بیجاربسته سریخوشه طلایی046682243301344444444154527نان بربری ماشینیلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی سوم – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهعباباف ناصریدوزندگی شیک پوشان0466823947 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – سل تی تی – کوچه شهید بهشتی 7 [قیام 2] – خیابان اصلی قیام – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسامرهمحمدی بیجاربسته سریستایش0466824906 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – امیرشهید – کوچه نوربخش – بن بست نوربخش 8 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانولیخانجانی توستانیخانجانی0466825158 154524نان لواش ماشینیسیاهگوراب بالا – روستای لیالستان – کوچه سوم – خیابان امام رضا – پلاک 88 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدشعبانی کیسمینفیس0466828803 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی یازدهم سمیه – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضارادمردمعظمرادمرد0466832930 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – حاجی آباد – بلوار توحیدغربی – کوچه سیزدهم-برادران شهید باغبان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلاقربانی پهمدانیزمانی0466834107 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمهدیحسام محسنیزحمتکش046683562401344444444289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت،خزر) – خیابان شهدا – کوچه سنگ دماوند – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرافخیمی بیجاربنهدیبا0466837262 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – کوچه فرهود ایمانی ذوق – بن بست (( عنایت گلشاهی )) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیحیدریشقایق0466839284 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهغم خوارنخجیریکاج نقره ای0400268011 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لیالمان – ندارد – کوچه (( فائزه گرامی )) – جاده اصلی لیالمان – پلاک 192 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضافرخ روزاطمینان0466841879 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرارستگارجلباب0466843515 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،بازار3) – کوچه ((فرعی7)) – کوچه ((فرعی12)) – پلاک 111 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپرویزنبی پورگوارا0466846548 154524نان لواش ماشینیبوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 27 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرستمقاسمیقاسمی0466846664 154522نان سنگکی ماشینیلاهیجان – جیرسر – بلوار توحیدغربی – خیابان شهدا – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنربیع نژادربیع نژاد0466852907 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی سادات محله – روستای آهندان – ندارد – خیابان ( بطرف آهندان ) – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 435 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدابراهیمیابراهیمی0466852943 289915تابلوسازی فلزیلاهیجان – خزر – کوچه هفتم [ بعثت هشتم ] – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیجمالی کلاکیجمالی0466854091 154527نان بربری ماشینیبیجارباغ – روستای لیل – خیابان شهید مظفر جانی – جاده اصلی بیجار باغ – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرانیک نام کوملههیوا0466859441 172119/1تولید روکش مبللاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ ارژنگ – طبقه سوم – واحد 103
گیلانلاهیجانمهدیکریمی خوشحال پهمدانیخوشحال0400876357 289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیلاهیجان – شادهسر – کوچه رسالت بیست و ششم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمفریدونی کوه بنهکوکی ماوراء0378947735 154617قنادی و شیرینی پزیلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 429 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانتائبمهران0466860879 289312چلنگری (آهنگری سنتی)سادات محله – روستای آهندان – ندارد – خیابان ( بطرف آهندان ) – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهیکتای کورکابیجاریکابینت موحد0466861202 361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 3/1 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدابراهیمافصح وکیلیافصح0466862437 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه امیر شهید یکم – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 3,908 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمختارپیش بازمختار0466863203 289221تراشکاری وفلزکاریلاهیجان – لاشیدان مطلق – خیابان رسالت یکم [یاسر] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنپورمهدی لاهیجیپورمهدی0466865397 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبیجاربنه پائین – روستای لیالستان – کوچه شهید اسماعیل جعفرپور 4 – خیابان شهیداسماعیل جعفرپور – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکامبیزمیرزائیبالسا دکور0400406619 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – آزادگان – خیابان ادب – خیابان آزادگان – ساختمان آرمین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراباقری نیای سلیمینگین شمال0384662243 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهشادهسر – روستای لیالستان – ندارد – جاده (شادهسر) – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرشقاری پورآرش0466865952 311040تولید و تعمیر انواع دیناملاهیجان – کاروانسرابر – کوچه کاروانسرابر – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرؤیابیدادکیسمیحریر0466869592 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – عباس آباد(منظریه،خرمشهر) – خیابان خرمشهر – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرهطهماسبی همدانیبرکت046686975301344444444154522نان سنگکی ماشینیبالامحله ناصرکیاده – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک 731 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبلطفی گملیلطفی0466870758 154527نان بربری ماشینیگمل پائین – روستای لیل – گمل پایین – جاده گمل – خیابان ( مسجد ) – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیآقامحمدلوبرادران محمدلو0466870901 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – شعربافان – کوچه شعربافان اصلی – کوچه کاشف شرقی 8 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیپورعلی رودبنهپورعلی0466871795 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی 22 – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودعباسیتبریزی0401999408 154522نان سنگکی ماشینیلاهیجان – قیام – کوچه حشمت 1 [قیام 10] – خیابان اصلی قیام – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدپوریوسفی اباتریماه خاتون0304855028 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – خزر(آزادگان) – کوچه گلستان 1 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودیگانه سویرییگانه0313330486 369113نقره کاری و نقره سازیلاهیجان – میدان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان امام خمینی – پاساژ خیرخواه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضافلاح کوه بجاریفلاح0466879098 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی سوم – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهپوراسماعیل آهندانیآْرینش0466880707 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)کوه بنه – روستای آهندان – ندارد – کوچه نیایش هفتم – خیابان امیرالمومنین – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمددادرس کوشالیکوشال ابزار0466880759 202210درودگری (نجاری)رودبنه – بازار سر – خیابان میرزاکوچک خان – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاخانی پوربهنان0303409110 154524نان لواش ماشینیرودبنه – بازار سر – کوچه دانش یکم – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیدفلاح پورسیاگورابیبرادران فلاح پور046688135901342427383281112 درب و پنجره سازی آهنینخجیرکلایه – روستای لیالستان – خیابان نخجیر شرقی – خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری – پلاک 152 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیصابری سرشکهصابری046688266501344444444154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه شهید اکبری1 – بلوار توحیدغربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرهمطلبییاسمن0466885715 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – امیرشهید – کوچه مولانا 9 [ رحمت الله فتحی ] – بن بست شهید مرادی 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانباب الهشامی اصلباب اله0378317903 154527نان بربری ماشینیدیزبن – روستای لیالستان – ندارد – جاده ( دیزبن ) – بلوار امام رضا – پلاک 533 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدجمالی بین کلائیوحید0466886990 289222جوشکاری فلزاتشیرجوپشت پائین – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه شهید علیزاده – کوچه شالیزار – پلاک 102 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیکائیلشریفیآذربایجان0402435746 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،خرمشهر) – کوچه خرمشهر 1 – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانجباریپارس0466890126 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – شهدا(اردوبازار) – میدان شهدا – خیابان امام خمینی – پلاک 79 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهشکیبی کنارسریغزال0466890430 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – جیرسر – کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] – کوچه کنارنگ – ساختمان پرستو – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانحمیدقربان سیرت بین کلایهقربان سیرت 0466891489 154513نان سنگکی سنتیبین کلایه – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه گلستان – خیابان شهیدمحمدجعفرغمگین – پلاک 840 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیفضلیفضلی0466892628 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – امام خمینی(طوافی،انتظام) – خیابان ( کوی طوافی ) – کوچه بنفشه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیجعفری قدسی پهمدانحمید0466893807 281112 درب و پنجره سازی آهنیبیجاربنه بالا – ندارد – کوچه فرعی پنجم – خیابان ایثارگران – ساختمان حمید – پلاک 5 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانعلیرضاجرکهءارجمندمازیار046689592701344444444202210درودگری (نجاری)لاهیجان – بوجایه – کوچه ((مهردادحسین پور)) – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخدیجهعلی پورخوش قلبپدیده0466898352 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – امیرشهید – کوچه شهید مرادی – خیابان شهید فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمشاکراردکانیسرای ابریشم0466900022 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه عرفان – خیابان عرفان – پلاک 4,806 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمهدیلاجوردی فردلاجوردی0265570226 202210درودگری (نجاری)بیجاربنه بالا – روستای لیالستان – ندارد – خیابان یاسر 32 – خیابان یاسر – پلاک 162 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهشهیدیان اکبرگلشاهی0466908284 151412تولید روغن از دانه های روغنیلاهیجان – جیرسر – خیابان فرهنگیان [فردوسی 3] – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهجعفرنژادصداپشتهموحدی0466910026 154527نان بربری ماشینیلاکمه سر – روستای رودبنه – خیابان ( بطرف صداپشته ) – خیابان شهید رجایی – پلاک 171 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناشرفتدریس حسنیرهاورد صنعت0466910464 361026تولید و تعمیر انواع میز و صندلی غیر فلزیشادهسر – روستای لیالستان – ندارد – کوچه رسالت 32 – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلامصلحمبینا0466912083 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – کوی زمانی – کوچه 22 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهمیرتمیزدوستتمیزدوست0466912735 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلاهیجان – میدان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان امام خمینی – پاساژ خیرخواه – طبقه سوم
گیلانلاهیجانفضهملک زاده رودبنهمهرسانا0466915094 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – یحیی آباد – کوچه شمس – خیابان مسلم[کوی یحیی آباد] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبختیاررمضانی انارستانیرمضانی0466915753 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهدهسر – روستای باز کیاگوراب – ندارد – جاده چفل – جاده سیاهکل – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهمحبوب پهمدانیمحبوب0466920019 201010چوب بریپهمدان – ندارد – خیابان شهدا – خیابان شهید علیپور – پلاک 573 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده ندانبی زاده سپردانینبی زاده0466923324 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان 20 متری حافظ – ساختمان سیدرضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانطیبهرسولی بین کلائیدل آرام0466923337 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – پمپ بنزین – کوچه کوی کارگران – کوچه گلستان سی و یکم – ساختمان نیلسا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدندیم صمدیصمدی0466924374 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکوه بنه – ندارد – کوچه طراوت دوم – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدمتشبثمتشبث0013397466 202210درودگری (نجاری)حاج سلیم محله – روستای رودبنه – ندارد – کوچه رسالت 39 – خیابان رسالت – پلاک 108 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمینارستینمزون مخمل0466925325 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – آزادگان(خزر) – خیابان آزادگان – خیابان ادب – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدنورینژادحسینی لاهیجیسید0466926167 154513نان سنگکی سنتیلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان 31/1 – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهسلوکی سندی مقدمنوین0466929329 289915تابلوسازی فلزیلاهیجان – کوی یاسر – کوچه هدایت 8 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینفلاحی سلیمیسلیمی0466932190 172114تودوزی انواع خودروسوستان – ندارد – خیابان مهر – خیابان ( جاده سوستان ) – ساختمان علی – پلاک 58 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانلیلافلاح توت کارتن ناز0466936794 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – جیرسر – کوچه فردوسی 1 – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمداسمعیلی لفمجانیاطمینان0407070186 281112 درب و پنجره سازی آهنیبازارسرلفمجان – روستای لفمجان – ندارد – خیابان شهدا – خیابان بازارچه – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننعیمهبلباسیاذربایجان0466941281 154527نان بربری ماشینیرودبنه – کنف گوراب – کوچه ( بوستان 8 ) – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنصبح زاهدیصنایع چوبی گیل 0466942006 202210درودگری (نجاری)پهمدان – روستای رودبنه – ندارد – خیابان شهید علیپور – خیابان شعبان آقایی – پلاک 469 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهریاررضاپورفشتالیسیمرغ0466943673 289120خمکاری فلزاتلاهیجان – خالو باغ(حاجی آباد) – خیابان (دادگستری) – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرامعلی پورچمندانیبهرام0466945069 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)بوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 27 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتهمینهوطن خواه کورندهآرمند0466945282 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبالامحله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – خیابان طالقانی – بن بست شهید مهدی آرمند – پلاک 318 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعسکرشعبانی سراجاریشعبانی0466945364 202210درودگری (نجاری)سراجار – روستای شیرجوپشت – جاده اصلی سراجار – خیابان امام رضا(ع) – پلاک 388 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمامام یارییاری0466946868 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 10 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرمحمدبابائیولیعصر (عج)0466948814 154522نان سنگکی ماشینیلاهیجان – کوی زمانی – خیابان شهر ک فرهنگیان – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضینصیری پورنصیری پور0466952798 289915تابلوسازی فلزیلاهیجان – خزر – کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانربابهمحمدی سادات محلهحسین پور0407221830 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت بیست و دوم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودبابائیولیعصر0466956600 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – کوی زمانی – کوچه 8 [انوشیروان سالمی] – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیلون آمیزجهان صنعت0466956947 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – یحیی آباد – کوچه شمس – خیابان مسلم[کوی یحیی آباد] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرهنصرتی دهشالینصرتی0400770850 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – جیرسر – کوچه (سوپر مارکت جواد ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیخوش صولت بارکوسرائیخوش صولت0466960274 154527نان بربری ماشینیسیدمحله بارکوسرا – روستای شیرجوپشت – جاده اصلی سیدمحله بارکوسرا 1 – جاده اصلی سیدمحله بارکوسرا – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرحنازحسین زاده وشکیگونیا0466961982 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – شهیدرجائی(نیما) – خیابان نیما – بن بست نیما 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضانژادمهدینژادمهدی0303031475 154527نان بربری ماشینیشیرجوپشت بالا – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان امام رضا – کوچه (محمد نژاد) – پلاک 171 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاپورجعفردوست بارکوسراجعفر دوست0466963526 289221تراشکاری وفلزکاریبارکوسرا – روستای شیرجوپشت – کوچه زمان پور – خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) – پلاک 465 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمرسولیپوشش0466966384 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 8 – بلوار 45متری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنیژههمتی زمیدانیمد روز0466967444 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه شمس – خیابان مسلم[کوی یحیی آباد] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجهانگیرجباریجباری0466968620 154516نان بربری سنتیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهیدعیسی مهدی پور – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 2,414 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینباصغری چمندانیطلائی0359067475 242212تولید انواع رنگ وسایل نقلیهلاهیجان – کوی طوافی – کوچه کاج – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیمصطفوی بیجایهمصطفوی0466969965 202210درودگری (نجاری)بوجائیه – روستای آهندان – خیابان گلستان – بن بست گلستان پنجم – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاسلیمی بابوکانیزمرد اصفهان0466969998 269611سنگ بریشیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 537 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرارجبی چالکیاسریگیلدا0466972598 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – کوچه بهشتی 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدپورمحمدی فلاحچوبین0466972811 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – خزر – کوچه هفتم [ بعثت هشتم ] – خیابان بعثت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرفیع پرهیزکاررفیعی0466975014 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمتعلق محله – روستای لیالستان – ندارد – کوچه امام حسین ( ع ) – خیابان شهدا – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیموکیلی صادقیصادقی 0466975565 154527نان بربری ماشینیگاویه – روستای شیرجوپشت – امامده –   – کوچه حسین خواه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمددلیری کورندهدلیری0466977668 154524نان لواش ماشینیکورنده – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان ( بطرف ناصر کیاده ) – خیابان ( جاده چاف به کورنده ) – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشیدمهجوررشت آبادیمهجور0466977861 289222جوشکاری فلزاتحاج سلیم محله – روستای رودبنه – ندارد – جاده (کانال 1) – خیابان رسالت – پلاک 169 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهنیک سیرتگالری پرده بهار0406349575 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – جانبازان – خیابان سبحان – بن بست شهید احمد خیر خواه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اکبرمهدی پوربازکیائیمهدی پور0197161438 201010چوب بریبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – خیابان شهیدعیسی مهدی پور – پلاک 1,692 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپروانهقاسمی بندبونیرهبر046697973501344444444154524نان لواش ماشینیلاهیجان – کوی کارگران(کوی اسلامی) – کوچه فرعی یکم – کوچه گلستان سی و یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپروینعبدیگل گندم0466982994 154527نان بربری ماشینیرودبنه – دموچال(بازارسر) – خیابان آقاسیدحسین – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدابراهیممنصورخاکیمزرعه0466987866 152002ماست بندیبوجائیه – روستای آهندان – ندارد – خیابان گلستان – بن بست (کیا ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهایدهموثقیموثقی0466990719 181049/1سری دوزی و شلوار تریکو دوزلاهیجان – نمک آیه – کوچه (( سیروس حسینی )) – بلوار 45متری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینمیرواحدیمیرواحدی0271781668 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – حاجی آباد – کوچه سوم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدنصیری دهسرینصیری0311941089 154524نان لواش ماشینیدهسرتموشل – روستای آهندان – ندارد – کوچه گلهای 3 – جاده اصلی دهسر تموشل – پلاک 263 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانعلیابراهیمی سوخته کوهیابراهیمی0466996620 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل هجدهم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدشوقی تجنکارگاه جوشکاری تلاش0466998563 289222جوشکاری فلزاترودبنه – دموچال(بازارسر) – خیابان آقاسیدحسین – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکلیآزادناب0467010188 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – یوسف آباد – خیابان ( یوسف آباد ) – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیناکریمی پنچاهماهک0467011395 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،بازار3) – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – کوچه تکیه آقا پیر رضا – پاساژ رضا – طبقه اول
گیلانلاهیجانحسنسبک سیرامیر شهید0293923022 154513نان سنگکی سنتیلاهیجان – جیرسر(امیرشهید) – کوچه پاکدل – خیابان فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآیتجعفرخواه لیلیآیت0405357563 369941تعمیر ، پرس  و تولید انواع لوله و شیلنگشیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – کوچه گلستان 36 – بلوار امام رضا – پلاک 566 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرفلاحی سلیمیفلاحی0467019092 172114تودوزی انواع خودرولاهیجان – کوی یاسر – خیابان هدایت – خیابان سلمان فارسی – ساختمان آریا 11 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادرمحمودیمحمودی0467019227 154516نان بربری سنتیلاهیجان – شعربافان – خیابان 22 آبان – خیابان قیام – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهحقیقی رادخزر0467020040 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – خزر – کوچه خزر 2 – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرحیم زادهپرس رحیمی0466339818 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیملکی ششکلملکی0467020584 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – لاشیدان مطلق – خیابان رسالت یکم [یاسر] – کوچه یاسر 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهغلامی نوبیجاریغلامی0467026444 269611سنگ بریلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت،خزر) – خیابان حسن بیگدشت – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاضابط محبوبمحبوبی0467028641 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودبنه – بازار سر – کوچه شهید اسداله تقی نژاد – خیابان میرزاکوچک خان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانالههروشن ذاکله بریروشن0467033489 281113تولید و ساخت انواع درب و پنجره دو جداره فلزیلاهیجان – کوی زمانی – خیابان سردار جنگل – بن بست شهید احمدعلی خیری-((ابراهیمی)) – طبقه اول
گیلانلاهیجانسپیدهقلی زاده سرشکهقلی زاده0369307133 154527نان بربری ماشینیبازارسرلفمجان – روستای لفمجان – ندارد – خیابان بازارچه – خیابان شهدا – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسالارعباسیسالار0467038228 154524نان لواش ماشینیخوبده – روستای لفمجان – ندارد – خیابان شهید ایرج حبیبی – خیابان دانش – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفرفلاح خیراندیش بازکیائیخیر اندیش0467038255 281123کرکره سازی فلزیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان شهیدمظفر یوسف پور – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 1,033 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدطاهری گورجیطاهری0467038721 181014کت و شلوار دوزیلاهیجان – غریب آباد – کوچه شهیدعلی صابری – کوچه ابوالمکارم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمظاهرکاظمیچهارده معصوم046704833601344444444154527نان بربری ماشینیسرشکه – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهید جمشید اسلامی – خیابان شهداء – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیرشیدکماچالیرشیدی0467051410 289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیلاهیجان – خالو باغ(حاجی آباد) – خیابان (دادگستری) – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآمنهساجدی یکتای کنفگورابیگروه صنعتی گیل0467054042 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی توستان – ندارد – جاده ( توستان ) – کوچه شهید ربانی 2 – پلاک 366 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرزادپاکدامن لاهیجیپاکدامن0467054914 154617قنادی و شیرینی پزیحاج سلیم محله – روستای رودبنه – ندارد – جاده (کانال 1) – خیابان رسالت – پلاک 275 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنمهرلطیفانمهر0467055357 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری بیست و سوم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمشیدرسولی نیکخواهصنایه چوبی تک0409837601 202210درودگری (نجاری)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان ( بازار حافظ ) – کوچه حافظ دوم – پلاک 4,440 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریدهعلی نژادکورکاءمحمدنژاد0467059450 154524نان لواش ماشینیپهمدان – روستای رودبنه – ندارد – خیابان شهید عیسی قربان دوست – خیابان شهدا – پلاک 727 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانترمهچلوی تبریزیترمه0467059770 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلاهیجان – باغ ملی – خیابان پرستار – خیابان 22 آبان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهجباریجباری0467060955 154527نان بربری ماشینیپائین محله پاشاکی – روستای لفمجان – کوچه طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک 282 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاهدایتی نیک نژادرشتیدیزل پاور0401997169 291211تولید و تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدکی آنبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان شهیدمظفر یوسف پور – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 1,031 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینمهذب نیامهذب نیا0467063681 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهشیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرااصغری شیخعلی کلایهساروق046706425801344444444181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – خزر – خیابان خزر – کوچه خزر 6 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکریمرهبرصومعه سرائیرهیر0467072877 154524نان لواش ماشینیرودبنه – بازار سر – بلوار دکتر حشمت – بن بست مروارید – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاحسین نژادکماچالیزیبا0406261634 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – خرمشهر – کوچه آوینی 2 – خیابان منظریه – ساختمان قائم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجت الهحسین پورمقدممقدم0275326231 173122چاپ تریکو (چاپ سیلک اسکرین)لاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری بیست و سوم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخورشیدمباشرامینیتراشکاری امینی0372945364 289221تراشکاری وفلزکاریبوجائیه – روستای آهندان – ندارد – خیابان ( بطرف سادات محله ) – خیابان ( جاده بوجائیه ) – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهباورپردیس0467078847 181021تولید پوشاک زنانهلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان ولی عصر – خیابان شهدا – پاساژ ولیعصر – طبقه اول – واحد 12
گیلانلاهیجانمهدیصادق سروندیمهرداد0409271328 289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیلاهیجان – شادهسر – کوچه رسالت بیست و ششم – کوچه رسالت بیستم[آقاسیدمحمد] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده زینبحسینیسعید0467078970 289312چلنگری (آهنگری سنتی)لاهیجان – خالو باغ – کوچه پنجم – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریدهمرادی کوه بنهنیکی0467083885 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – کوی زمانی(کوه بنه) – خیابان ( کوه بنه ) – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده رقیهحسن پوردهکائیخزر046708698901344444444154522نان سنگکی ماشینیلاهیجان – خزر – کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادرشفقت علیزادهشفقت0467089713 181044دستکش و کلاه دوزیشیرجوپشت پائین – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه (پورمحمددوست ) – کوچه شهید علیزاده – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسائرهپیرفلکپیر فلک0467091520 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 14 – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدعوض خواهنقشینه0467092675 289915تابلوسازی فلزیلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 26 – بلوار امام رضا – طبقه سوم
گیلانلاهیجانسیدفاضلموسوی ناصرکیادهسید فاضل 0467092822 281112 درب و پنجره سازی آهنیپائین محله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – پایین محله ناصرکیاده – خیابان ( بطرف ناصرکیاده بالا ) – خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) – پلاک 264 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانطیبهوحیدی بازکیائیگل گندم0467093282 154527نان بربری ماشینیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهیدموسی ربانی – خیابان شهیدمظفر یوسف پور – پلاک 1,099 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاحسین پورنجارنجار0467099445 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونینخجیرکلایه – روستای لیالستان – جاده ( نخجیرکلایه ) – خیابان نخجیر شرقی – پلاک 83.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکریمشریفی مراددهندهشریفی0467100376 289222جوشکاری فلزاتلاهیجان – کوه بنه – کوچه رزمندگان یازدهم – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایمانرمضان نیای لاهیجیایمان0412861003 369113نقره کاری و نقره سازیلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ مروارید – پلاک 157 – طبقه اول
گیلانلاهیجانمجیدبابائی نیاءبلوچیامیرعلی0467103268 154527نان بربری ماشینیشکاکم – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان جمهوری – خیابان ( جاده شکاکم ) – پلاک 326 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمعلیجانی شیخانیگیلان بتن0467103432 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلیالمان – روستای آهندان – ندارد – کوچه (( فائزه گرامی )) – جاده اصلی لیالمان – پلاک 208 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحبوبهحسین پورحسین پور0467104059 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 1 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدبهمردسرشکهتمشک0378610428 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 3 – خیابان سردار جنگل – پلاک 390 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبخشی دهسریبخشی0467106186 201010چوب بریدهسرتموشل – روستای آهندان – ندارد – خیابان فرهنگ – جاده اصلی دهسر تموشل – پلاک 732 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثاقرشیدیرشیدی0467109048 289915تابلوسازی فلزیلاهیجان – شادهسر – کوچه رسالت بیستم[آقاسیدمحمد] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحجتنژادحسینی لاهیجیمحله0420586678 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه طهماسبی – خیابان مسلم[کوی یحیی آباد] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیشایانشایان0331014485 181014کت و شلوار دوزیلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینحسن پوریوسفیایران0467109850 181013پیراهن دوزیلاهیجان – پردسر – خیابان کاشف غربی – کوچه کاشف غربی پانزدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضوانهبابائی سوستانیمحنا گلی0467111652 151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتسوستان – روستای لیل – ندارد – خیابان ( جاده پایین محله ) – بن بست یاس 15 – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجتفقیه شجاعیشجاعی0467112046 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – لاشیدان مطلق(شادهسر) – کوچه رسالت سیزدهم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیشافعی سطلسریشافعی0467112776 154527نان بربری ماشینیسطلسر – روستای لیل – ندارد – خیابان شهیدمحمدمحمودی – بن بست شهیدمحمدمحمودی 1 – پلاک 98 – طبقه اول
گیلانلاهیجانایرجقوامی پورسرشکهمحمد0467113631 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسرشکه – روستای باز کیاگوراب – ندارد – کوچه شهیدسیدعلی دلیری 1 – خیابان امام رضا – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصبادهبانچوب بری0467113764 201010چوب بریلاهیجان – حاجی آباد – کوچه (( اکبر آزاده روز )) – بلوار توحیدغربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغریاحمدیان لاهیجرحیمی0408551003 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی حاج سلیم محله – روستای رودبنه – ندارد – جاده (کانال 1) – خیابان رسالت – پلاک 241 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکرمسلطانی امامنعنا0467116096 151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – کوچه آقا سید حسین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهعلی نیاوستا0467116452 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی بیجاربنه بالا – روستای لیالستان – ندارد – کوچه یاسر 28 – خیابان یاسر – پلاک 222.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهفتحی پورکشلفتحی0467118841 151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 12 – خیابان کاشف شرقی – پلاک 413 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرهمصلح رشت آبادیمصلح0467120062 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض  3 – خیابان فیاض لاهیجی – پاساژ علاءالدین – طبقه اول – واحد 15
گیلانلاهیجانرمضانعلیقاسمی کچلامیقاسمی0467124082 154516نان بربری سنتیکچلام – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان امام رضا – خیابان شهید مظلوم – پلاک 441 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنایمانی کورندهمحمد امین0467124195 154527نان بربری ماشینیکورنده – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان شهید رضا بابایی – خیابان امام خمینی – پلاک 941 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیاسدی رحمانیمهدی0467124409 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کوه بنه – روستای آهندان – ندارد – خیابان شهید رجبی کامران – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 152.012 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعوددرندیسسلیقه0285741879 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – شعربافان – کوچه سنگ مزار – کوچه همام ناصح – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنجهان دیده حاجی ابراهیم دهیجهاندیده0467126973 201010چوب بریلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 481 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادعابدینی بین کلائیعابدینی0467128688 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبین کلایه – ندارد – کوچه ( حیدرپور ) – بن بست ( حقیقی ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفابراهیمیمروارید 0467130295 154527نان بربری ماشینیسحرخیزمحله – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان انقلاب – جاده اصلی سحرخیز محله – پلاک 111 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمائدهخوشحال کوشالیخوشحال0467131114 151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان – شقایق – کوچه مهرگان ششم – خیابان مهرگان – ساختمان طاهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزانهفلاح بلندطبعبهروز0467132158 172114تودوزی انواع خودرولاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری نوزدهم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبموسی پورانارستانیقاسمی0467133059 154527نان بربری ماشینیسوستان – ندارد – خیابان مهر – خیابان ( جاده سوستان ) – ساختمان رضا – پلاک 130 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمعصومهاکبریشاهکار0467136169 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – خمیر کلایه – کوچه شهیدهادی قطب تحریری – کوچه امام رضوی – ساختمان فرشید – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیحسینیحسینی0467136860 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیقصاب محله – روستای لیالستان – ندارد – کوچه شهید حسینی – خیابان شهید رجایی – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرشمختاری اسفیدواجانیآرش0467138552 269611سنگ بریشیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 547 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخلیلآزادبرگیلان پلاک0467142095 222210لیتوگرافی و گراور و کلیشه سازیلاهیجان – پردسر – کوچه محمد کریم – کوچه (کریمی 2) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدفلاح آزادخواهمهدی0467142492 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاهیجان – لاشیدان مطلق – خیابان رسالت – کوچه رسالت سیزدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضازائری مقدممقدم0467144456 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه – بازار سر – کوچه ((محمد بهره ور)) – خیابان (شهید پور قاسمی) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنبابائی رودپشتیبابائی0467147743 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – جیرسر – کوچه ((حسین فرخی)) – کوچه بازار روز 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدرمضانی سادات محلهرمضانی0467148690 154527نان بربری ماشینیسادات محله – روستای آهندان – ندارد – خیابان حافظ – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدزابلیزابلی0467148905 281112 درب و پنجره سازی آهنیلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهید سیف اله فلاح جعفردوست – بن بست شهید فلاح جعفردوست – پلاک 311 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعاشوری لسکوکلایهتهران دکور0467149890 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – آزادگان – خیابان آزادگان – بن بست شهید احمد پور قاسمی – طبقه دوم
گیلانلاهیجانمعصومهفلاحفلاح0467151235 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – کوچه امیرمومن – کوچه فرهود ایمانی ذوق – ساختمان زرین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیشوارعیکوهپایه0467151257 289221تراشکاری وفلزکاریلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 22 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنعبدالهی کاکرودیعبدالهی0467152613 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – پمپ بنزین – کوچه ( کارگران 2 ) – کوچه کوی کارگران – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزریفلاح پوراصغریامیدوار0467152704 281112 درب و پنجره سازی آهنیبیجاربنه بالا – روستای لیالستان – ندارد – کوچه یاسر 20 – خیابان یاسر – پلاک 610 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژدهامین رودپشتیامین0467154209 154527نان بربری ماشینیبالارودپشت – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان ( بطرف روستای بین کلایه ) – خیابان امام حسین ( 1 ) – پلاک 1,235 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجخوش چهره جمالیمجتمع غذایی سالم محفل0467158559 154319/1تولید شکلات، کاکائو، کاک، سوهان، یوخه سازی، گز، نوقا، اریس، کلوچه و قطاب سازی لاهیجان – آزادگان(خزر) – خیابان بعثت – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینسلیمیصنایع چوبی سلیمی046716232601342442593361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودبنه – بازار سر – کوچه (گلها) – خیابان گلستان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمیرزائی بیجائیهمیرزایی0467165962 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – بوجایه – کوچه ((مهردادحسین پور)) – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیسیاوشیسیاوشی0467167617 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی حاج سلیم محله – روستای رودبنه – ندارد – جاده (حاج سلیم محله) – خیابان رسالت چهلم – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعبداله پوربارکوسرائیسنگک نمونه0467168284 154522نان سنگکی ماشینیبارکوسرا – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه شهید مسلم نیری – خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) – پلاک 312 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرآزادبرآزادبر0467169110 172114تودوزی انواع خودرولاهیجان – حاجی آباد – بلوار توحیدغربی – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلعلوی چافیعلوی0467169128 269611سنگ بریلاهیجان – کاشف شرقی(آقاسیدمحمد) – کوچه تربیت معلم 10 [نیک پی 3] – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانحسن دوست یوسفدهایرج0467170701 281112 درب و پنجره سازی آهنیحاج سلیم محله – روستای رودبنه – ندارد – کوچه رسالت 45 – خیابان رسالت – پلاک 176 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیکاشی پورلنگرودیمابر0467171213 154515نان لواش سنتیسوستان – روستای لیل – ندارد – خیابان شهیدحسن بابایی – خیابان ( جاده پایین محله ) – پلاک 171 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرزحمت کش محمدیصنایع فلزی امیر0467173656 289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده ( بازکیاگوراب ) – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدنوریملک پورملک پور0467175587 172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلاهیجان – جیرسر – کوچه بازار روز 4 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناباصلتفتحیفتحی0376100605 154527نان بربری ماشینیبیجاربنه بالا – روستای لیالستان – ندارد – کوچه یاسر 22 – خیابان یاسر – پلاک 502 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظمخلیل بیکسبزیجان آماده به طبخ مادرجون0467179665 151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتآهندان – روستای آهندان – ندارد – خیابان خوارزمی – خیابان امام خمینی – پلاک 115 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیرضاپورمقدمامام رضا (ع)0358410304 154527نان بربری ماشینیرودبنه – بازار سر – خیابان بوستان [پنجم] – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلاداحمدی بازکیائیمنل0467180079 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان پنجاه و یکم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپویاعلویعلوی0467180574 269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیلاهیجان – کاشف شرقی(آقاسیدمحمد) – کوچه فخاری – کوچه کاشف شرقی پنجم [ گلزار شهدا ] – پلاک -91 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلامحمدپورکوشالیمحمدپور0467180583 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – امیرشهید – کوچه دانش 7 [ مولانا6 ] – خیابان دانش – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغراشعبانی خوشحال بارکوسرائیهادی0467180629 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی سوستان – روستای لیل – ندارد – کوچه شهید حسن فگاری ( 1 ) – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 351 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامشفائی نوبیجاریشفاعی0467184131 154516نان بربری سنتیسپهرپشت – روستای لیالستان – ندارد – خیابان امام خمینی – خیابان طالقانی – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسنسیالی فلکدهیمنتب0467185823 181012تولید پوشاک مردانهلاهیجان – شعربافان – کوچه صفاری – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمنیک نامنیک نام0296106867 154524نان لواش ماشینیکاه بیجار – روستای لیل – ندارد – کوچه منظریه – جاده کاه بیجار – پلاک 107 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضامرزبان پورمقدممرزبان0467189466 202922قاب سازی چوبیلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – خیابان شهید پرویز نجفی – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحرابهاشمی نژادهاشمی نژاد0467190873 202210درودگری (نجاری)سادات محله – روستای آهندان – ندارد – کوچه شهید بهشتی – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 168.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراداریوش شیخانیخهغع0467192646 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – امام خمینی(طوافی،انتظام) – کوچه (( ایمان جوانبخت )) – کوچه ارغوان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشیدبرکتانایشکا046719409801344444444020110تولید ذغالایشگاه – روستای باز کیاگوراب – خیابان ولیعصر – بن بست ((رضاکیانی))- ((حمیدکیانی)) – پلاک 296 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدپورشعبانسعید0467194396 222109/5چاپ و دوخت کیسه پلی پروپیلنبوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینباوقارنیاکومادنر0467195374 181013پیراهن دوزیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – خیابان ( بازار حافظ ) – پلاک 4,046 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاعشقعلی ذوقیروشنک0467199876 181013پیراهن دوزیلاهیجان – پردسر – کوچه امیرالمومنین – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودحیدرپورسوستانیحیدرپور0467199892 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – یوسف آباد – جاده ( سوستان ) – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمجلیل زاده قویم0خ8غ0467200774 361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیلاهیجان – کوی کارگران(بلوارامام رضا – کوچه گلستان سی وسوم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرافلاح اکبریپاپیون0467203392 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – خیابان کاشف غربی – کوچه امیرمومن – طبقه اول
گیلانلاهیجانرحمانگل دوست سرچشمههنرکده0467206047 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی سوستان – روستای لیل – ندارد – خیابان مهر – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 76 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانافسانهپورقربان شیرجوپشتعطر نان0467206142 154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیلاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،خرمشهر) – کوچه خرمشهر 1 – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعظیمفرحمندیعقوبی پورفرحمند0467208196 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیحسنعلی ده – روستای شیرجوپشت – کوچه گلستان 1 – کوچه ( گلها ) – پلاک 157 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرضابکتاشجحخع0467209209 172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلاهیجان – شیشه گران – خیابان دکتر حشمت – کوچه شهید بهشتی 21 [حشمت 8] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرپایندهروشن0467210373 281112 درب و پنجره سازی آهنیسوستان – روستای لیل – ندارد – خیابان استخر – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 139 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاپارساکاوه0467212629 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت،خزر) – خیابان حسن بیگدشت – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدههمتی خشک دشتینالی0467214539 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – یحیی آباد – خیابان فیاض لاهیجی – کوچه فیاض  3 – طبقه اول
گیلانلاهیجانمدینهاسماعیلی تخم شلیسلیم0467215228 154527نان بربری ماشینیمیان محله گلرودبار – روستای باز کیاگوراب – ندارد – جاده اصلی میان محله گلرودبار – خیابان امام خمینی – پلاک 246 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغریاصغرپورلشکامسارینا0467216036 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – بن بست حبیبی درگاهی – پاساژ خاتون – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکورشفلاحمنایب0467219818 361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلاهیجان – امام رضا – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانگل افشانعابدی کلورافشان0467224102 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – خیابان ایثار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبراتعلیحسین زادهحسین زاده0467224970 269511موزاییک سازیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – ندارد – جاده ( بازکیاگوراب ) – خیابان صنعت چای – پلاک 573 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلاصدیقی تجن گوکهدانه0467225037 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان شهدا – بن بست شهدا  چهارم – ساختمان مرکز خرید ابریشم – طبقه اول – واحد 22
گیلانلاهیجانیاسرزاهدی رودپشتیزاهدی0467227962 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی حاج سلیم محله – روستای رودبنه – ندارد – خیابان شهید رحمت برمخیده – خیابان رسالت – پلاک 135 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرهمحمودیروحی پور0467232790 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده ( بازکیاگوراب ) – خیابان صنعت چای – پلاک 601 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده فاطمهمیرموسوی حسنعلی دهجرنکیده 0467234362 154527نان بربری ماشینیحسنعلی ده – روستای شیرجوپشت – خیابان ( جاده حسنعلیده ) – خیابان شهید عباس میر موسوی – پلاک 338 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرمحمدراهنمای وظیفهراهنما0467234365 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – لاشیدان مطلق(غریب آباد) – کوچه شهید اخوان 8 [فیض ] – کوچه طالقانی نهم[شهید اخوان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکبریفروتن رونکیانیکوکی ابریشم046723488901344444444154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – حاجی آباد – کوچه شبنم1 – بلوار توحیدغربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدعلیعلی جانی کوه بنهعلیجانی0448192890 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت چهارم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیممقدسی پهمدانیمقدسی 0467241008 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرعیت محله – روستای رودبنه – خیابان ( بطرف پایین محله رودبنه) – خیابان (سادات محله ) – پلاک 22.002 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجوادابهری خوشدلگروه آگات0467244873 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی شهرصنعتی لاهیجان – روستای باز کیاگوراب – جاده ( شهرک صنعتی ) – کوچه شهرک – یاس 5 – پلاک 73 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسن زادهتک سازان0467244967 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 8 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرااقبالی کماچالیتب0467245400 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – لاشیدان مطلق(شادهسر) – کوچه رسالت سیزدهم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهمرادیمرادی0467246045 154524نان لواش ماشینیدهسر – روستای باز کیاگوراب – ندارد – جاده چفل – جاده سیاهکل – پلاک 32 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانودرویش کماچالیادویه زنجان0467246111 151912تولید آبغوره و ترشی و آبلیمولاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصربزرگی چفلیناصر0467246177 172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان حکیم فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیهیکتای بین کلایهمیلاد 0467246257 202210درودگری (نجاری)رودبنه – بازار سر – خیابان میرزاکوچک خان – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسرمیرزاجانی حسن کیادهیاسر0467254378 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیحسن بکنده – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه ساحل 1 – جاده اصلی حسن بکنده – پلاک 300.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیباباپورخنعل0467254846 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیزمیدان – روستای لیل – ندارد – خیابان ( بطرف سطلسر ) – خیابان ( شهدا 1 ) – پلاک 183 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیمهدیونتک046725608801344444444154524نان لواش ماشینیلاهیجان – شقایق – خیابان کاشف شرقی – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اصغرخادم مؤیدخادم0467258489 154527نان بربری ماشینیارباستان – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان ( جاده ارباستان ) – بن بست شهید غلامحسین – پلاک 227 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناشرفمحجوب لاکمه سریمحجوب0467260144 311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوررودبنه – بازار سر – کوچه شهیدحمیدرمضانپور – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیومرثاعتدالیمنتاب0467260221 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،بازار3) – کوچه بازار روز شماره 2 اصلی – کوچه تکیه آقا پیر رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده زهراحسینی هرویدوستان0467261437 281112 درب و پنجره سازی آهنیبوجائیه – روستای آهندان – ندارد – خیابان ( بطرف سادات محله ) – خیابان ( جاده بوجائیه ) – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیدعلیخدایاری زنجانیلاب0467261558 281112 درب و پنجره سازی آهنیبوجائیه – روستای آهندان – ندارد – کوچه وحدت سی و سوم – خیابان ( جاده بوجائیه ) – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهرمضانی کوه بنهآسمان0467262022 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – شعربافان – خیابان 22 آبان – کوچه اپیک چیان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپدرامدست مردیراش046726309801344444444361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 1 – خیابان تربیت معلم – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیخدیوولیعصر0467263301 281112 درب و پنجره سازی آهنیسادات محله – روستای آهندان – خیابان شهید نعمت رمضانی – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاشفیعی ثابتنتاب0467267250 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – امام رضا – کوچه گلستان سی ونهم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمددنیائی گلرودباریمنتابل0467267326 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبهادرکلایه – روستای باز کیاگوراب – ندارد – جاده ( بهادرکلایه ) – جاده اصلی بهادرکلایه – پلاک 133 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنکریمی آهندانیکریمی0467267383 281112 درب و پنجره سازی آهنیبوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 25 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراابراهیمیپایتخت0467270827 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – بن بست شهید بهشتی 8 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزریابراهیمی توستانیحسنا0467271711 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – کوی زمانی – کوچه بهار چهارم – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهانیپورملای رودبنههانی0467272035 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – خالو باغ(حاجی آباد) – خیابان (دادگستری) – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینبازدیدوحدتیوحدتی 0467272390 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکنف گوراب – روستای رودبنه – اول کنف گوراب –   – بن بست شانزدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشاهرخمهدی نژادکافه نان و نان0467272533 154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیلاهیجان – شیشه گران(حشمت) – کوچه حشمت 4 [نواب] – خیابان دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهمحبی گوراب پسیتن آذین0467273391 181021تولید پوشاک زنانهلاهیجان – میدان شهدا – خیابان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرجبعلیکشاورزتراب دوستنتلب0467274791 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – ندارد – کوچه شهیدهادی واقع نژاد – کوچه شهیدابراهیم کشاورز – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیداسماعیلی سالومحلهماشین سازی گیلان مدرن 0467275725 292514تولید و تعمیر ماشین آلات آماده سازی محصولات کشاورزیرودبنه – لاکمه سربالا – خیابان ( لاکمه سر بالا ) – خیابان امام حسین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیممیرزابابائی زردابیرنگ حامد0467276796 242212تولید انواع رنگ وسایل نقلیهبهادرکلایه – روستای باز کیاگوراب – ندارد – کوچه (( محمدی )) – کوچه ساحل یکم – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرضامیرقاسمیسید0467281242 154522نان سنگکی ماشینیشادهسر – روستای لیالستان – ندارد – جاده (شادهسر) – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیریاحینیمنت0467281942 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 20 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلمانحقیقی شکاریمد روز 0467285582 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)رودبنه – بازار سر – کوچه دانش یکم – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبیژناحمدی بازکیائیبیژن0467287007 181014کت و شلوار دوزیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان ( بازار حافظ ) – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 4,360 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراجعفری سیاهگورابینتب0467287213 154527نان بربری ماشینیکوچک ده – روستای لیالستان – ندارد – جاده سیاهگوراب – خیابان بقعه آقا شفی – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودشکیبای چفلیتهران0467287794 281113تولید و ساخت انواع درب و پنجره دو جداره فلزیحاج سلیم محله – روستای رودبنه – ندارد – خیابان شهید رحمت برمخیده – خیابان رسالت – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدکاظمفلاح فربدشمشاد0467288041 202210درودگری (نجاری)کوه بنه – روستای آهندان – ندارد – کوچه شهدا – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 205 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینبگلرینتار0467290752 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – میدان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودپاکدامن لاهیجینادری0467291245 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعطاءالهنصرتی فلاح کارنصرتی0467298358 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکتشال بالا – روستای لیل – ندارد – خیابان کارگر – خیابان دانشگاه – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیامکابراهیمیابراهیمی0467298408 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیقصاب محله – روستای لیالستان – ندارد – خیابان امام – خیابان 16 متری غربی – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضارحیمیرحیمی0467300098 181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – پردسر – خیابان کاشف غربی – کوچه (( حسن اکبرپور فرهمند )) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدجوادپورعباس کیائیپورعباس0467300714 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیایوان استخر – روستای شیرجوپشت – خیابان ( جاده ایوان استخر ) – بن بست اندیشه سوم – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضااندیشگلچین0467302427 181014کت و شلوار دوزیلاهیجان – شعربافان – خیابان قیام – خیابان کاشف شرقی – پلاک 187 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانذکریارحیمی سرچشمهرحیمی0467303490 154527نان بربری ماشینیسرچشمه – روستای لیل – ندارد – خیابان – کوچه بنفشه – پلاک 190 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیپورجلالیان کهنجلالیان0467304069 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – گلستان – بلوار امام رضا – بن بست گلستان 30 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآتیهعابدین پوردهشالیمنت0467306193 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت شانزدهم [سجاد نهم] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبمباشرامینیکمتنا0467306350 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلیالمان – روستای آهندان – ندارد – خیابان شهید رمضان علی نعمتی – بن بست (( علی مباشر امینی )) – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمرتضیحسینی نوشرایلیا 0467308690 361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزینوشر – روستای شیرجوپشت – خیابان مظلوم – خیابان ( جاده نوشر ) – پلاک 235 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفنجارسقط کاریکتا 0467308695 154615تولید نان بستنی، خامه ای و شکریرودبنه – میان محله رودبنه – خیابان شریعتی – بن بست شریعتی یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیباورنگینباور0467308720 152002ماست بندیلاهیجان – امیرشهید – کوچه آزاد سرو – خیابان فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماءکهربائی اصل آیلارکهربائی0467309013 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – خیابان سردار جنگل – ساختمان یاسین 3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرزم دیدهرزم دیده0467315088 202210درودگری (نجاری)لاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – ندارد – کوچه شهیدابراهیم کشاورز – بن بست (کشاورزترابدوست ) – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمنورعلی پورنانوائی نورعلی پور0466208643 154524نان لواش ماشینیلاهیجان ، شهید کریمی ، کوچه امیرالمومنین ، کوچه کریمی 3[توکلی] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحموداکبرزادهاکبرزاده0467317436 312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهید مجید فلاح غلامعلی پور – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 165 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیممحمدی نخجیریخنعل0467317528 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهنخجیرکلایه – روستای لیالستان – خیابان شهید محمد گلروز – بن بست نخجیر 13 – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیننوروزی خوشمردانپدیده نو0467319432 289915تابلوسازی فلزیلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 1 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمرادی کوه بنهایران سازه0467319689 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکوه بنه – روستای آهندان – ندارد – خیابان شهید رجبی کامران – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 158 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمانهمیرزائیشهر روغن حکیم0467322900 151412تولید روغن از دانه های روغنیلاهیجان – قیام – کوچه حشمت 5 [قیام 12] – کوچه کاشف شرقی 28 – ساختمان تندیس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدخانجانی توستانیمغیب0467324135 151912تولید آبغوره و ترشی و آبلیموبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان گلها – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,432 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیمحمدپوراکبرآبادlpln \,v 0467326832 154527نان بربری ماشینیاکبرآباد – روستای رودبنه – ندارد – کوچه شهید کاظم مروت دار – خیابان شهید رحمان رجبی – پلاک 304 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکوکبشریفیمحبی 0467328651 154527نان بربری ماشینیحسن بکنده – روستای شیرجوپشت – حسن بکنده بالا – کوچه گلستان 8 – کوچه گلستان 2 – پلاک 131 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده اشرفسادات دیلمیدیلمی046733092701344444444269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان سید الشهداء – بن بست یاسمین دوم – پلاک 215 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمرفونایران مد0467330954 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – جیرسر – کوچه فردوسی 1 – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضادانشورپاشاکیکمت0467330989 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپائین محله پاشاکی – روستای لفمجان – خیابان ( جاده کانال ) – خیابان بهشتی – پلاک 98 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلینوائی پهمدانیامین0467332326 289222جوشکاری فلزاتشادهسر – روستای لیالستان – ندارد – جاده (شادهسر) – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینخاکپورخهعفلب0467332378 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه کوشالی 18 – خیابان آدینه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبمهری کوپسشفق0467332635 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – کوی زمانی – کوچه ( بازارچه ) – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیدصادقی کتشالیکمنت0467332949 202210درودگری (نجاری)لاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – ندارد – کوچه شهیدابراهیم کشاورز – خیابان شهیدشهرام میرزایی – پلاک 22.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفتانهنصیری دهسرینصیری0467341194 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدهسرتموشل – روستای آهندان – ندارد – جاده اصلی دهسر تموشل – خیابان فرهنگ – پلاک 540 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحبوبهموسی پورسیابگورابیمهدی0467343183 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – غریب آباد – کوچه شهید داوود قنبری – کوچه طالقانی نهم[شهید اخوان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسبحانسعیدی کوشالیگکتنم0467344989 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت،خزر) – خیابان حسن بیگدشت – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهکارگرقویدل آستانهبانوان0467347267 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – کوچه طالقانی یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمسلیمانیگل گندم0467350520 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – کوی یاسر – خیابان هدایت – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمسلیمانیگل گندم0467350555 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – کوی یاسر – خیابان هدایت – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدموثقی امینیکمنت0467356086 202210درودگری (نجاری)کلنگران – روستای لفمجان – ندارد – کوچه شهید مرتضی پورمقدم – خیابان ( جاده کلنگران ) – پلاک 310 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرحیمی درآبادکمنتا0467357145 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی آهندان – روستای آهندان – ندارد – خیابان خوارزمی – خیابان امام خمینی – پلاک 147 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهصالحیابریشم سبز0467358456 172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهلاهیجان – جیرسر – کوچه فردوسی 6 – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشیدگویاکمنت0467359374 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی بوجائیه – روستای آهندان – ندارد – کوچه وحدت سی و سوم – خیابان ( جاده بوجائیه ) – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننرجسشفیع دخت دیارجانکمنت0467361570 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – امیرشهید – کوچه نوربخش – خیابان فهمیده – پلاک -97 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهروزبحرکاظمیبحرکاظمی0467361875 154527نان بربری ماشینیبالارودپشت – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه ( حسن نیا ) – خیابان شهید اسماعیل بحر کاظمی – پلاک 109 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحبیب الهکشوریکشوری 0467363906 181044دستکش و کلاه دوزیپهمدان – روستای رودبنه – ندارد – خیابان شهید علیپور – بن بست کارگر 1 – پلاک 553.002 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلااسماعیلی تخم شلیمنت0467366481 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیتبرکلایه – روستای باز کیاگوراب – آخر تبر کلایه –   – کوچه باقری – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننعمت الهملک زادهملک زاده0467370157 289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیلاهیجان – شادهسر – کوچه رسالت بیستم[آقاسیدمحمد] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیاوشبحرکاظمیگیلان0467370676 289221تراشکاری وفلزکاریلاهیجان – حاجی آباد – خیابان (حاجی آباد) – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاسلیمانی پهمدانیسلیمانی0467372795 154524نان لواش ماشینیلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه شهید بنیاد – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلهمتیخهعف0467373561 154527نان بربری ماشینیلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – کوچه امام رضا (ع) 6 – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 324 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اصغرابراهیمیان چینیجانیاورانوس0467375475 361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیلاهیجان – خزر(آزادگان) – بلوار امام رضا – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناهیدهواحدقاضیانیپرنیان0467375589 181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیلاهیجان – پردسر – کوچه سردارجنگل 21 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضامحبوب پهمدانیکمنت0467375618 202210درودگری (نجاری)لاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه یاسر 2 – خیابان رسالت یکم [یاسر] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانمهدی پورذاکله بریخاتون0467377387 151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان – خزر – کوچه هفتم [ بعثت هشتم ] – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهزادقربانی سرچشمهایرانیان شرق0467377760 289954تولید خاموتلاهیجان – کمربندی – کوچه ولیعصر – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناصغرعلیزاده سوستانیعلیزاده0467377951 281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهسوستان – روستای لیل – ندارد – خیابان استخر – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 167 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینباقری گورندانیباقری0467380043 202210درودگری (نجاری)شادهسر – روستای لیالستان – ندارد – کوچه رسالت 34 – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابوالقاسممیرواحدیافرا0467380368 202921خراطی و تولید ابزارآلات چوبیرودبنه – بازار سر – خیابان میرزاکوچک خان – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدقنبری عین شیختهغل0467382386 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – بوجایه – کوچه ((مهردادحسین پور)) – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنمحمدی نژادناصرکیادهتولید و بسته بندی ذغال محمدی نژاد0467382990 020112تولید و بسته بندی ذغالناصرکیاده میان محله – روستای شیرجوپشت – خیابان ( جاده کانال ) – خیابان شهدا – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجخوش چهره جمالیخوش چهره0467384825 154617قنادی و شیرینی پزیلاهیجان – آزادگان – کوچه فرعی دوم – کوچه فردوسی دهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرحشريفيفتحی0467388733 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – آزادگان – کوچه آزادگان 1/1 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادعباس پورنادرینادری0467390568 252095تولید و فروش درب وپنجره آلومینیومی وupvcنوبیجار – روستای لیالستان – ندارد – جاده ( نوبیجار ) – جاده اصلی نوبیجار (1) – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلاخسروی کردخردکمن0467390571 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – پمپ بنزین – کوچه شهید رمضانی قدرتی – خیابان هجرت – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلاصفهانیسنگ بری0467390576 269611سنگ بریلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری بیست وپنجم-حسین زارع – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسینعزیزیباران0467395991 154527نان بربری ماشینیامیرآباد – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه شهید صفر علی عزیزی – جاده اصلی امیر آباد – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهيمكيومرثي چهارخانه سريکیومرثی0467396217 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکتشال پایین – روستای لیل – ندارد – خیابان آقاسید سالار – خیابان کتشال پایین – پلاک 146 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجتبیقاسمیمجتبی0467396941 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان شهیدشهرام میرزایی – کوچه شهیدایرج کشاورز 1 – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفمهدی پورایشکاءمهدی پور 0467397014 154527نان بربری ماشینیایشگاه – روستای رودبنه – خیابان ( بطرف روستای پهمدان ) – خیابان شهیدرجائی – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنصورمحمديبرادران محمدی0467397079 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – جیرسر – کوچه بهارستان 1 – کوچه بهارستان شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدمرادي كوه بنهحمید0467399273 154527نان بربری ماشینیکوه بنه – روستای آهندان – ندارد – کوچه طراوت هفتم – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 386.005 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینیک جوی رودبنهنیک0467399298 154617قنادی و شیرینی پزیرودبنه – میان محله لاکمه سر – خیابان ( میان محله لاکمه سر ) – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپروینزندنیارمضانی0467404819 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیانارستان – روستای باز کیاگوراب – خیابان آقاسیداسماعیل – جاده سیاهکل – پلاک 291 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسيدحسينذائري مقدمذائری مقدم0467414920 289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)لاهیجان – شعربافان – خیابان قیام – خیابان کاشف شرقی – پلاک 183 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعليدلجوي ششكليصنایع سرد و گرم برادران دلجو0467416443 291911تولید وتعمیر یخچال های ویترینی و صنعتیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان تختی – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 184.007 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیجلیلی ثابت بین کلایهثابت 0467416865 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپائین محله رودبنه – روستای رودبنه – خیابان ( بطرف رودبنه ) – خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانذوالفعليصادقيمیهن0467416945 154527نان بربری ماشینیکیاسرا – روستای لفمجان – ندارد – خیابان ( بطرف روستای گوکه ) – خیابان مولوی – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنحبيبي شاده سريقاب سازی پیمان0467417140 289919/2قاب سازی آلومینیومیشادهسر – روستای لیالستان – ندارد – جاده (شادهسر) – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفیروزهجمالیتار0467417431 151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه مسجدالاسلام – کوچه غلامرضا پاک نیت – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایمانشبرنگی سطلسریکگتنم0467419157 154527نان بربری ماشینیسطلسر – روستای لیل – ندارد – خیابان ( بطرف مشکین سرا ) – خیابان فرهنگ – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسيده سعيدهپورموسوي سراجاريامیر مهدی0467420064 154527نان بربری ماشینیسراجار – روستای شیرجوپشت – جاده اصلی سراجار 1 – خیابان امام رضا(ع) – پلاک 849 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنوچهرمحمدیلوکس0467422662 172114تودوزی انواع خودروبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه شهیدمظفر یوسف پور یکم – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 953 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلینیک فرجامنیک فرجام 0467424763 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودبنه – لاکمه سر(بالا و میان محله – خیابان امام حسین – بن بست امام حسین دوازدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننجمهآزمون نیادانژه0467424769 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)رودبنه – بازار سر – خیابان ( بازارسر ) – خیابان میرزاکوچک خان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده فاطمهبرزوپورخیاطی برزوپور0467430660 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – جانبازان – خیابان سبحان – بن بست سبحان یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسنفلاح علیپورزارعسید0467430972 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرعیت محله – روستای رودبنه – خیابان (سادات محله ) – کوچه ( امامزاده  مقصود ) – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشعبانمحمددوستمحمددوست0467441531 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپهمدان – روستای رودبنه – ندارد – خیابان شهدا – خیابان شهید عیسی قربان دوست – پلاک 875 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنآقائی زاده ظروفیظروفی0467442865 289221تراشکاری وفلزکاریلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری بیست ویکم[ یونس فلاح ] – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرنگیسنوروزینوروزی0467446264 154527نان بربری ماشینیبالامحله لفمجان – روستای لفمجان – ندارد – خیابان ( جاده بالا محله لفمجان  ) – خیابان شهید سید غلامرضامنعم – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضابهمن ياركيسميبهمن یار0467449081 361028تولید و تعمیر کابینت چوبی لاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت ششم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمد رضاخصالیخصالی0467449909 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهداء – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 2,340 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراشریفی اشیانیکمنت0467458132 181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)لاهیجان – کوی زمانی – کوچه رزمندگان یکم – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانعلیزارع ناصرکیادهزارع0467460039 289326تولید وتعمیر ابزار کشاورزی و باغبانیبالامحله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – کوچه دکتر معین – خیابان طالقانی – پلاک 749 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضااحمدپوراحمد پور0467462559 289222جوشکاری فلزاترودبنه – بازار سر – خیابان (شهید پور قاسمی) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینامام یاریحسین0467463886 154524نان لواش ماشینیشیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 491 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانذوالفعلیکنگاوری نظرینظری و عینی0467465789 154527نان بربری ماشینیلاهیجان – جیرسر – بلوار توحید شرقی – میدان گیل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمکوچکی دهشالنمت0467466132 202210درودگری (نجاری)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان سید الشهداء – بن بست یاسمین دوم – پلاک 185 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسید مصطفیمیر حسنی شادهسریمصطفی0467466634 289222جوشکاری فلزاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت شانزدهم [سجاد نهم] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانعلی اکبری پور ایشکااکبری پور0467469659 291114تولید وتعمیر انواع موتورهای دیزلی بجز وسایل نقلیهایشگاه – روستای رودبنه – کوچه شهید حمیدرضا غلامپور – خیابان شهیدرجائی – پلاک 431 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزانهسیف عسکری بارکوسرائیخیر اندیش 0467471576 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسراجار – روستای شیرجوپشت – کوچه شهید زائررضایی – خیابان امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسنخوش سیمای نظمیخوش سیما0467474877 281112 درب و پنجره سازی آهنیلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری سیزدهم[برادران باغبان ] – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفردادجنابی قدسجنابی0467475120 269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبیجاربنه پائین – روستای لیالستان – کوچه شهید اسماعیل جعفرپور 4 – خیابان شهیداسماعیل جعفرپور – پلاک 63 – طبقه همکف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *