لیست اصناف خدماتی لاهیجان

مشاغل و کسب و کارهای خدماتی شهرستان لاهیجان به شرح زیر می باشند:

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانلاهیجانپژندزرگریپيتزا مزمز028217523501412244121552211ساندویچ فروشیخ کشاورزی میدان معلم  2718
گیلانلاهیجانقربانعلیسلیمانی قصاب محلهمشاور املاك ترنم028214744701412573633702010مشاوره املاک و مستغلاتکیلومتر 3 جاده لنگرود روستای قصاب محله  18201
گیلانلاهیجانشعبانپوراسماعیل فوشازدهمسكن شهر028216879001410702010مشاوره املاک و مستغلاتقیام قیام  0
گیلانلاهیجانسید کاظماسدی سالکدهدامون028216220801412246966702010مشاوره املاک و مستغلاتخ دکتر حشمت 1  0
گیلانلاهیجانحسنمیرزائی بین کلایهنيك سازان028216210001413221837702010مشاوره املاک و مستغلاتلاشیدان مطلق لاشیدان مطلق  0
گیلانلاهیجانحسینحامدحامد024901510201414223234552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)قریه نخجیر کلایه قریه نخجیر کلایه  0
گیلانلاهیجانشهرزادفقیه شجاعیشهرزاد024902320201413232289702010مشاوره املاک و مستغلاتلاشیدان مطلق لاشیدان مطلق  0
گیلانلاهیجانصادقعلی نیا آهندانیعلي نياي024902230301410702010مشاوره املاک و مستغلاتسردار جنگل 11  0
گیلانلاهیجانجمهورجعفری جوپیششاليزار026357011001412672073702010مشاوره املاک و مستغلاتقریه بازارسر لفمجان قریه بازارسر لفمجان  0
گیلانلاهیجانجوادفکری سوستانیخانه آرامش024903130201412245559702010مشاوره املاک و مستغلاتمنظریه منظریه  0
گیلانلاهیجانموسیفضلی سوستانیگلستان شمال024904555201412270613702010مشاوره املاک و مستغلاتقریه سوستان قریه سوستان  0
گیلانلاهیجانراضیهجهان تابستاره وحید024902755401413227683552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)امیر شهید امیر شهید  0
گیلانلاهیجانعلیفرح وشی90026359872701412234969702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شهید کریمی کوچه لولیتا  0
گیلانلاهیجاناحمدغلامی کهنه رودپشتمحمد001338577001412229957702010مشاوره املاک و مستغلاتطالقانی جنب کفش سوگند  0
گیلانلاهیجانمحمد حسنعلیدوست رادکافه ملودی026936425401410552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خ شیخ زاهد 19  0
گیلانلاهیجانعلیعابد بیجائیهحاج عابد026936637601412223718702010مشاوره املاک و مستغلاتسردار جنگل بازارچه  0
گیلانلاهیجانشیرزادرستمیمشاور املاک026936569301412248758702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان کشتارگاه خیابان کشتارگاه  0
گیلانلاهیجانبابکصدر ممتازبهین سازه02821532093234171702010مشاوره املاک و مستغلاتخ فردوسی جنب اداره برق  12722
گیلانلاهیجانحجتشعاع کاظمیشعاع02821659852231222702010مشاوره املاک و مستغلاتحاجی اباد جنب شهرداری  23684
گیلانلاهیجانمسعودنوربخش دیزبنشقایق02821670272252829552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)قریه دیزبن قریه دیزبن  0
گیلانلاهیجانعلیگلشاهی کریمگلشاهي02693887352222807702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شقایق قریه سوستان  2761
گیلانلاهیجانحسینیوسفی پور 001356220701413229137702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه یاسر 24  0
گیلانلاهیجانمجیدمعصومی گورندانی 02630926514226533602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)بلوار امام رضا 8  0
گیلانلاهیجانمهدیزنگانه رنجبر002490095560552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)حاشیه استخر حاشیه استخر  6781
گیلانلاهیجاناکبرصدیقی شیخعلی کلایهكلبه سبز02821674593229418702010مشاوره املاک و مستغلاتخ شهداء روبروی تالار نور  11147
گیلانلاهیجانسیدرحمت الهفلاح چایشهروند00134383343230274702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان امام خمینی (ره) نبش کوچه بروشان  11801
گیلانلاهیجانرضامحمدزاد شرفشادهسهيل01837540324221095702010مشاوره املاک و مستغلاتگلستان 1/31  0
گیلانلاهیجانحبیب اللهحبیبی تاسندهشهرارا02693760583235341702010مشاوره املاک و مستغلاتطالقانی 11  0
گیلانلاهیجانحمیددانش رفتاررفاه شهروند02821571293225831702010مشاوره املاک و مستغلاتخزر 2  0
گیلانلاهیجانمحمددرستی شیخعلی کلایه 02693734693226172702010مشاوره املاک و مستغلاتخ خزر سه راه خزر  0
گیلانلاهیجانمحمودحسین دوست بیجائیه 02821324062231237552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سردار جنگل سردار جنگل  0
گیلانلاهیجانعیسیخوش گذرانجهان02490445454220775702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده لنگرود روبروی سنگفروشی سعید  0
گیلانلاهیجانحمزهعادلی تاجانی 00214811932228392702010مشاوره املاک و مستغلاتکاشف شرقی کاشف شرقی  12464
گیلانلاهیجانمحمدعلیدوست اصیلعلیدوست0265150842 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان آزادگان ـ نرسیده به میدان آزادگان
گیلانلاهیجانحبیب الهنیک پی شیخانی 026552242600702010مشاوره املاک و مستغلاتشیخ زاهد 15  5429
گیلانلاهیجانرضافلاحت گرحقیقیفلاحتگر02693854893221744702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان فردوسی خیابان فردوسی  13825
گیلانلاهیجانحسینخباز هاشمیهاشمی0265541215 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)خیابان کاشف غربی
گیلانلاهیجانپوریاصادقی امیرشهیدی 02490246412235115702010مشاوره املاک و مستغلاتبازارچه امیر شهید بازارچه امیر شهید  0
گیلانلاهیجانحمیدقنوعی رستگاردلتا02693631393233275702010مشاوره املاک و مستغلاتخ شهید بهشتی 5  0
گیلانلاهیجانابوالحسنایمانی باشکوهایمانی0183752774 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه سردارجنگل چهاردهم ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 409 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنتوفیقی نعیم 02693590674221021702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوار امام رضا (ع) 33  0
گیلانلاهیجانادریسنقدی پور کتشالی 02490453362773613702010مشاوره املاک و مستغلاتروستای کتشال روستای کتشال  0
گیلانلاهیجانحبیباسماعیلی بندبونی 02821319392247505702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده بوجائیه وحدت 1  0
گیلانلاهیجانمحمدتقیبرزگر 02821739773232381702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان امام خمینی (ره) نبش کوچه شهید بروشان  11180
گیلانلاهیجانعزیزالهحیدرپور کوچکی 02693952793231778702010مشاوره املاک و مستغلاتلاشیدان مطلق یاسر 6  2889
گیلانلاهیجانرحیمباقری 02821404974225399702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوار امام رضا خ بعثت  13172
گیلانلاهیجانروح الهبخشنده نیا 02821332962243400702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شقایق جنب گازپرکنی اسماعیل پور  12047
گیلانلاهیجانرحمتاسماعیل زاده آهندانی 00134262062226279702010مشاوره املاک و مستغلاتسردار جنگل سردار جنگل  0
گیلانلاهیجاناسماعیلحیدرپور سوستانی 02693646862248446702010مشاوره املاک و مستغلاتخ سلمان فارسی خ سلمان فارسی  0
گیلانلاهیجانرضاتازه 02693733612232070702010مشاوره املاک و مستغلاتخ سلمان فارسی خ سلمان فارسی  0
گیلانلاهیجانعبدالهمرادپور بند بونی 02821712073293101642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)سردار جنگل –  0
گیلانلاهیجانمهدیرنجبر نیاکی 02693880783230216713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیخ فردوسی –  0
گیلانلاهیجانمهدیفکذی سوستانی 02693862802233071642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)میدان جانبازان خ سلمان فارسی  2702
گیلانلاهیجاناسماعیلصدیقی 02693749170713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیکوی امیر شهید –  0
گیلانلاهیجانسید مهدیسعادت میرقدیم 02693667090924911بازی های تصویری و رایانه ایبلوار امام رضا (ع) 13  6329
گیلانلاهیجانایمانامیدوار 02693509760642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)خیابان شهید کریمی –  44311
گیلانلاهیجانسید جوادموحد پور 02685092590924911بازی های تصویری و رایانه ایخیابان امام خمینی(ره) پاساژ خیرخواه  155
گیلانلاهیجانسمیهعموئی بیجاربنه 02685120000924911بازی های تصویری و رایانه ایخ سلمان فارسی 5  2736
گیلانلاهیجانیوسفشوشتری 02490226272228456713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیخیابان ایثار –  7729
گیلانلاهیجانمیثمگلی پور کلده 02693740443232988642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کوی امیر شهید –  116
گیلانلاهیجانصغریفلاح دلاور 02686075740642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)خ شقایق –  18122
گیلانلاهیجانرامینمصلح گلرودباری 028017422002232549552211ساندویچ فروشیسردار جنگل –  0
گیلانلاهیجانآدینهنجفی سوستانی 028017522702232269552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریمیدان ابریشم –  1400
گیلانلاهیجانحسینآقاجانپور 028017724104221658552112تالار برگزاری جشن و مراسمشیخانبر –  17415
گیلانلاهیجانعلیرضاحسینی 028017824802239066552112تالار برگزاری جشن و مراسمکوی سادات محله –  2176
گیلانلاهیجانجلالامین 028017890500552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریخ شهدا 19  271/3
گیلانلاهیجانحجتفلاح ابراهیمی 028018095403234030552211ساندویچ فروشیبلوار امام رضا (ع) 1  1/662
گیلانلاهیجانامیرحسینعلیزاده 028018343503243722552112تالار برگزاری جشن و مراسمکوی بوجائیه –  21986
گیلانلاهیجانعلی آرششیبانی 028215824404221920552211ساندویچ فروشیشیخ زاهد 4  6/499
گیلانلاهیجانجابریوسفی 028032193500552122کبابیقریه لیالستان –  0
گیلانلاهیجانمحمدرضاشعبانی خدیو 028051329600552122کبابیخیابان شهید کریمی صادقی  378
گیلانلاهیجانرقیهقاسمی معبود 028051395302244001552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستربیت معلم –  1041
گیلانلاهیجانشعبانقربانی گورندانی 028051474402723424552211ساندویچ فروشیقریه کوشال –  0
گیلانلاهیجانحسینهاشمی شکفته 028051531903229429552211ساندویچ فروشیمیدان بسیج –  24328
گیلانلاهیجانحسینصدیقی 024903788400552112تالار برگزاری جشن و مراسمقریه لیالستان –  11790
گیلانلاهیجاننرگسفرج مهرابی 028051988702235866552211ساندویچ فروشیتربیت معلم –  5006
گیلانلاهیجانفاطمهنجفی خشه حیران 028052061403228806552214مرغ سوخاریخ شهدا جنب بانک مسکن  29419
گیلانلاهیجاننسرینسجاسی شاده سری 028052252000552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسکوی شادهسر –  0
گیلانلاهیجانمعصومهجمال امیدی 028052352702244730552122کبابیخ شقایق 12  2195
گیلانلاهیجانمهدیشیرخدائی 028215990802220552552114سفره خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کوه بیجار –  4230
گیلانلاهیجانوحیدلون آمیز 001352696700552123آش و حلیم پزیخ شهدا میدان برق  5/27
گیلانلاهیجانعلیابراهیم پورپهمدان 028059515104224496552211ساندویچ فروشیبلوار خلیج فارس –  61521
گیلانلاهیجانمیلادمهدیانفر 028123913202238591552211ساندویچ فروشیکشاورزی کشاورزی  0
گیلانلاهیجانحسینخانی پور 001341695603228080602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)خیابان آزادگان –  51
گیلانلاهیجانمجیدراستاد 024904890602228282602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تربیت معلم –  5270
گیلانلاهیجانحسنعلی نژاد 024904321402221926455011کرایه جرثقیل با رانندهقریه بازکیاگوراب –  25780
گیلانلاهیجانحامدافسای 028213117403224085602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)کوی شادهسر –  0
گیلانلاهیجانزهراسحرخیز 028174085604226171552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکمربندی روبروی استخر مهر  2383
گیلانلاهیجانمحمدرضاهدایتی اشکاء 028175010603221642552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریمیدان گیل کمربندی  1000
گیلانلاهیجانمجیدعلی دوست 028176626203231800551210مسافرخانه و مهمانپذیرجمهوری –  37
گیلانلاهیجانبهروزدهقان گورابی 028249671004226184502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)بلوار امام رضا (ع) –  6/593
گیلانلاهیجانمرادآقا بزرگی 028330574702239096502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)حاجی اباد –  982
گیلانلاهیجانسید الیاسجخان بین درگاهی 028376839200502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاشیدان مطلق –  272
گیلانلاهیجانمرتضیابراهیمی خوش کار 029645187702234826452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیحاج سلیم محله – روستای رودبنه – خیابان شهید رحمت برمخیده – خیابان رسالت – پلاک 105 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناصغرپورغلام رودبنهخسرو0299443573001342340790749711خدمات تایپخیابان امام خمینی (ره) ـ خیابان استقلال
گیلانلاهیجانمحمدسیناسینا0299485512001342231836749713خدمات فتوکپی، زیراکسخیابان سردار جنگل ـ کوچه هشتم
گیلانلاهیجانانوشمیثمی راد 029949349503221812749713خدمات فتوکپی، زیراکسطالقانی 6  13869
گیلانلاهیجانمحمد مهدیجوکار آلمانیوارش0299647071001342236039749711خدمات تایپخیابان امام خمینی (ره) ـ جنب بانک رسالت
گیلانلاهیجانروزبهعلیدوست اصل 029966449402223139749711خدمات تایپمیدان دانشگاه
گیلانلاهیجانعصمترضائی 029991930702248171702010مشاوره املاک و مستغلاتانقلاب روبروی پارک  57531
گیلانلاهیجانعباسابراهیمی مالفجانی 029999194702247080749713خدمات فتوکپی، زیراکسخ شقایق 11  6803
گیلانلاهیجانفاطمهپیرو 030020570800930420سونا (خشک و بخار)خ شهداء کوی یاورزاده  0
گیلانلاهیجانقربانعلیصفری سیاهگورابیحامی030028733802245741702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه جنب وحدت 15  21288
گیلانلاهیجانناهیدمهدی دوست گلرودباری 030031640202773673552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کتشال دوراهی علیسرود  0
گیلانلاهیجانمجیدیوسفی فکری رودپشتی 030076533700713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسبالا رودپشت –  0
گیلانلاهیجانسکینهقانع کنفی 030082419402247158924911بازی های تصویری و رایانه ایرودبنه خیابان گلستان  0
گیلانلاهیجانهادیمیرزائی کچلام 030304115702652086602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)روستای پائین محله کچلام –  0
گیلانلاهیجانفرشیدمحبی 030401168302230747702010مشاوره املاک و مستغلاتسلمان فارسی –  2531
گیلانلاهیجانحسنپوربابائی رودبنهعمو حسن030580813102443223552122کبابیرودبنه خیابان امام خمینی(ره)  0
گیلانلاهیجانمحبوبهاکبری ناصرینیلوناز030581039602783429552211ساندویچ فروشیرودبنه سحرخیز نحله  0
گیلانلاهیجانحامدمحقق منتظریاملاک شهر030620371803232320702010مشاوره املاک و مستغلاتفردوسی روبروی اداره برق  0
گیلانلاهیجانحسنگلشن پورسرسرا030620821302235447702010مشاوره املاک و مستغلاتمنظریه جنب کوچه شهید آوینی 2  9814
گیلانلاهیجاناسمعیلمحسنی کبیرمحسنی030622149103223881702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان امام خمینی (ره) جنب بیمه آسیا  1292
گیلانلاهیجانسید محمدفلاح شمس لیالستانیاملاک لیالستان030684625302573281702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان بعد از فروشگاه سروش  0
گیلانلاهیجانمنصورعلی خواه رودبنه 030739906702442062552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودبنه بلوار دکتر حشمت  0
گیلانلاهیجانمحمد علیفلاح مهدی دوست 030739939102732518552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودبنه بالا محله شیرجوپشت  241
گیلانلاهیجانسید قربانعلیمیرموسوی بارکوسرائی 030814241402354411552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودبنه بارکوسرا  0
گیلانلاهیجانمحمدوکیلی صادقی 030822161602822357452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیرودبنه ناصرکیاده پائین  0
گیلانلاهیجانتقیشفیقاملاک سهیل030924598402249982702010مشاوره املاک و مستغلاتکاشف شرقی نبش کوچه شیخ  2294
گیلانلاهیجانوحیدمعصومی فردسایت مسکن برتر030924655902228756702010مشاوره املاک و مستغلاتکاشف شرقی نبش قیام  1603
گیلانلاهیجانپرویزآقاجانیآقاجانی0309247674001342248753702010مشاوره املاک و مستغلاتکوی زمانی ـ جنب کوچه ارشادی
گیلانلاهیجانمهدیرحیمی امیرهندهگپ030924814103234310702010مشاوره املاک و مستغلاتکوی امیر شهید جنب نانوائی سنگکی  0
گیلانلاهیجانایرجرعنای مهرپورمهر رضا030925688904229356630910باسکول داریرودبنه خیابان امام حسین (ع)  –
گیلانلاهیجانبیژننجفی شیخانیشکمو031013482500552211ساندویچ فروشیتربیت معلم –  5901
گیلانلاهیجانوحیدگلشاهی 031134383802238526702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه فیاض6 – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینمهدی زاده لیالمانمجید031134563602239224702010مشاوره املاک و مستغلاتکوی بوجائیه –  0
گیلانلاهیجانمحمدعباسی ناصرکیادهمسافر کوچولو031162048703230716552122کبابیقریه دیزبن زیر پل هوایی  0
گیلانلاهیجانحسنرحیمی پورداربست گیلان031181834002227418452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیسردار جنگل بلوار دیلمان  21299
گیلانلاهیجاناحمدعاشوریدانیال031321281602240704702010مشاوره املاک و مستغلاتتربیت معلم 22  0
گیلانلاهیجانمحمدصفری ابراهیم سرائیسنجاقک031353902802237806552211ساندویچ فروشیحاشیه استخر –  6/793
گیلانلاهیجانمحمدرضاتقوامقدمطلوع031479066302229870702010مشاوره املاک و مستغلاتسردار جنگل کوچه 9  0
گیلانلاهیجانسعیدجانی کتشالیموژان031517030102773673702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بیجار دوراهی قریه علیسرود  0
گیلانلاهیجانعیسیوکیلی رودپشتیشقایق031572432902354054713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسروستای بالا رودپشت –  17410
گیلانلاهیجانمهدیاسدپورگیلار031612261303231939702010مشاوره املاک و مستغلاتدانش دانش 6  22318
گیلانلاهیجانشمس الدینپورنصیرمیلاد031612642503224141702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوار امام رضا(ع) جنب نوشین  1/517
گیلانلاهیجانرضاخاکسارتاسندهایرانیان031642510903226664702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان آزادگان روبروی فردوسی یکم  143
گیلانلاهیجانحسیناحمدی پهمدانیباران031732989203227921452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیرودبنه بالا محله پهمدان  688
گیلانلاهیجانمجتبیشعبان پور گابیه 031733543802732271552211ساندویچ فروشیرودبنه امام ده بالا  0
گیلانلاهیجانمحمدرضاخسروی خشکدشتیستاره031768862100702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] – خیابان فردوسی – طبقه اول – واحد غربی
گیلانلاهیجانجعفرآب پیکرنگین کوهستان031826466402230537552112تالار برگزاری جشن و مراسمکوه بیجار کوچه سعدی 15  18165
گیلانلاهیجانحمیدیوسفی سیاهگورابامیرکبیر031826880904222125702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوار امام رضا (ع) گلستان 8  1882
گیلانلاهیجانقنبرعلیخوبرومالک031826948302248086702010مشاوره املاک و مستغلاتروبروی پارک شکوفه ها نبش رزمندگان یکم  0
گیلانلاهیجانغلامرضادعائیدعائی031854009002238561702010مشاوره املاک و مستغلاتمیدان معلم انتهای کشاورزی  0
گیلانلاهیجانعلیاسلامی سرشکهآستان031867404202453366602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)قریه سرشکه –  0
گیلانلاهیجانسیدمحمودنعمت طلب بین کلاییآریا031868794204221323602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بلوار امام رضا (ع) جنب سالن میثاق  6/261
گیلانلاهیجانعلیمسلم پوردوستان031884022202293418602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)قریه بازکیاگوراب روستای ایشکاء  0
گیلانلاهیجانجوادمختاریسرآشپز بزرگ031884087004227039552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریقریه شیخانبر بعد از پل هوائی  7/401
گیلانلاهیجانعبدالکریممحمدپور کچلاممحبت کچلام0318976512001342452181602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودبنه ـ روستای کچلام  
گیلانلاهیجانعلیپورتقی کوه بنهدهکده زیبا031921329800702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بنه روبروی مسجد  0
گیلانلاهیجانحمیدزمانی قشلاقیکاج031921899002270203552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بالامحله سوستان –  0
گیلانلاهیجانهادیصیقل دلشاددلشاد031982176102235264552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کوی حاجی آباد –  26277
گیلانلاهیجانعلیرضامحمدپور شیرجوپشتمولانا032057803603233772702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] – مجتمع محمدپور – پلاک 0 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغریآزادخواه متعلق محلگیسرویس مدارس032085958600602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سردار جنگل –  20761
گیلانلاهیجانناصرفلاح توت کار 032086466502244900602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – کوچه شهیدهادی واقع نژاد – کوچه شهیدابراهیم کشاورز – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلپورکریمگلها032087366402221444602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)خیابان دکتر حشمت –  18/91
گیلانلاهیجانبهمنداستانی کله سرنیک اندیشان032200167503220118702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوار دیلمان –  1428
گیلانلاهیجانلیلاپورخانی بازکیائیمارال032229243102225518552211ساندویچ فروشیکاشف شرقی روبروی مطب دکتر خلیلی  18/21
گیلانلاهیجانیوسفباورنگینآزادی032312620002252588702010مشاوره املاک و مستغلاتقریه دیزبن –  12361
گیلانلاهیجانبیژنمافیکیان کندلوس032369547600702010مشاوره املاک و مستغلاتکشاورزی اول کوبیجار  8909
گیلانلاهیجانآرشمسجدی لفمجانیمسجدی032398235602244136702010مشاوره املاک و مستغلاتشهید فهمیده –  13255
گیلانلاهیجانعلیجهاندیدهجهاندیده032466791702225595702010مشاوره املاک و مستغلاتکاشف شرقی روبروی دکتر خلیلی  18/21
گیلانلاهیجانمحمدذوقیمزون بهشت032573365503232308713031کرایه لوازم عقد و عروسیخیابان امام خمینی (ره) پشت پاساژ خیرخواه  0
گیلانلاهیجانمرتضیباباپورمحمدمهدی032673881103292087702010مشاوره املاک و مستغلاتکاشف شرقی روستای زمیدان  0
گیلانلاهیجانعسگرروحانیامید032674960803232532702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شهداء روبروی اداره برق  1/918
گیلانلاهیجاناسمعیلمحبی رادخانواده032721329303224880702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شهداء روبروی تالار نور  18747
گیلانلاهیجانرضارمضانی نژاد مقدماطمینان032721686302294464702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب جنب پل بتونی  0
گیلانلاهیجانمنوچهراسلامدوست سرشکهمشاور املاک توحید032840611500702010مشاوره املاک و مستغلاتمیدان جمهوری خیابان توحید  1008
گیلانلاهیجاننادررضائیرضائی032841040302221850702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان مهرگان یکم  12850
گیلانلاهیجانآسیههادی پور کچلامیدقیق032895571202354364502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رودبنه ـ روستای پایین محله نوشر
گیلانلاهیجانعلی محمدمرتضائیمیدان آزادگان032969630003230049702010مشاوره املاک و مستغلاتمیدان آزادگان –  15264
گیلانلاهیجانزهراراهروان لاهیجیتخت جمشید033017924202225626702010مشاوره املاک و مستغلاتکشاورزی جنب آقا سید حسین  6647
گیلانلاهیجانسیده سمیهامیدی پور سوخته کوهیعمران033049513302244471702010مشاوره املاک و مستغلاتسردار جنگل روبروی شهرک فرهنگیان  1010
گیلانلاهیجانزینبپرنداخشجاعی033059625300552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیابان امام خمینی (ره) سه راه ملت  8/853
گیلانلاهیجانرضارفیع پورصوفی033128253203226568702010مشاوره املاک و مستغلاتکوی امیر شهید دانش  5/17
گیلانلاهیجانعلیغلامیشجاعی033151293703230667702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شهداء پیچ بگ دشت  1564
گیلانلاهیجانفاطمهغلامی کندسریکاسپین بار033153027800630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرکمربندی انتهای گلستان 37  1317
گیلانلاهیجانکاظمسلیمینگین شمال033173464902230438702010مشاوره املاک و مستغلاتمیدان گیل رسالت یکم  2/819
گیلانلاهیجانحسینمسافرمسافر033211003402239559702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان مهرگان 2  12840
گیلانلاهیجانسید حسنسعادت میرقدیمافق نو033251887502223709702010مشاوره املاک و مستغلاتکاشف شرقی جنب نمایندگی سامسونگ  4729
گیلانلاهیجانبصیررجبی ذاکله بریکوهساران033295748003292958702010مشاوره املاک و مستغلاتروستای آهندان قریه آزار ستانکی  0
گیلانلاهیجانبابکقربانعلی زادهپردیس033296032903291270702010مشاوره املاک و مستغلاتروستای دره جیر روبری طالقانی 15  0
گیلانلاهیجانمسعوداستواراسوه033300884802226833713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیخیابان خرمشهر –  3812
گیلانلاهیجانحمیدرضادستبویدهکده طلایی033377961702245621702010مشاوره املاک و مستغلاتقریه زمیدان نبش کوچه شاهد یکم  0
گیلانلاهیجانعیسیقربان پور پهمدانی 033533813300502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کمربندی –  24
گیلانلاهیجانحسنمسگرچیان دقیقپویا033540855202242424702010مشاوره املاک و مستغلاتفلکه تربیت بطف دانشگاه اول کمربندی  19
گیلانلاهیجانمحمودمخصوص بازکیائیمخصوص033646535502293474702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب سل کول  0
گیلانلاهیجانمسعودمحبوبی مطبوعاملاک نمونه لاهیجان02530139312221215702010مشاوره املاک و مستغلاتشقایق چهارده  0
گیلانلاهیجانعلیفیاض مجتهدیفلامینگو02543409474226335552211ساندویچ فروشیمیدان گلستان میدان گلستان  0
گیلانلاهیجانمحمدرضامحمدزاده پهمدانیافشین025435444100552211ساندویچ فروشیحاشیه استخر زیر ساختمان شهرداری  0
گیلانلاهیجانامیرصادقی لفوتکارواش امیر02573880670502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کمربندی توحید غربی  0
گیلانلاهیجانیوسفیعقوبی بازکیائیقصر شیشه ای02616117260702010مشاوره املاک و مستغلاتمیدان برق میدان برق  0
گیلانلاهیجانداریوشحافظ پیکارتهران02663072273224791702010مشاوره املاک و مستغلاتخزر بیست و پنج  0
گیلانلاهیجانسمیهمصلحمصلح02688004273220420702010مشاوره املاک و مستغلاتسردار جنگل سردار جنگل  0
گیلانلاهیجانیاسینامیری کتشالییاسین02754476872248527713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیتربیت معلم نبش حوزه شهری  0
گیلانلاهیجانمریماحمد دوست صداپشتهخرمشهر02754598242246002702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان خرمشهر نبش کوچه ده  0
گیلانلاهیجانپورانبابائی مراد دهندهگلشهر02781804432227638702010مشاوره املاک و مستغلاتمنظریه جنب آرایبشگاه منظریه  0
گیلانلاهیجانیاسرداوری عزیز آبادییاسر02799841910552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کمربندی روبروی باشگاه ورزشی مهر  0
گیلانلاهیجانعلیرضاتقی نژادمعمار02848036540702010مشاوره املاک و مستغلاتجمهوری کوچه 1/5 0
گیلانلاهیجانمحسنفتاحفتاح02848327733230766702010مشاوره املاک و مستغلاتخزر خزر بیست و سه  0
گیلانلاهیجانسلمانعلی جانی ده سریچهاردیواری02849603500702010مشاوره املاک و مستغلاتشقایق نبش شقایق پانزده  0
گیلانلاهیجانافشینبالطف لیارجدمهمشاور املاک بالطف02850150890702010مشاوره املاک و مستغلاتمیدان تربیت معلم املاک بالطف  0
گیلانلاهیجانفیروزغفاریپاکیزه کاران مهتاب02855092532294287749311نظافت انواع ساختمان – ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، صنعتی و مکانیکیقریه بازکیاگوراب یاسمن ششم  0
گیلانلاهیجاناحمدترابیترابی02859879642229374702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان قیام نبش قیام ششم  0
گیلانلاهیجانمحمد علیلاجوردی تهامیلاجوردی03003311542294626702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب جاده سیاهکل  0
گیلانلاهیجاننویدابراهیم نژادابراهیم نژاد03029376753234644702010مشاوره املاک و مستغلاتشهید فهمیده روبروی کوچه آزاد سرو  0
گیلانلاهیجانمسلممباشر امینیامینی03029506382224298702010مشاوره املاک و مستغلاتنبش چهار راه حافظ –  0
گیلانلاهیجانعلیرحیمی بشرآریا03038846832244750552212فروش انواع پیتزاکاشف شرقی میدان دکتر حشمت  0
گیلانلاهیجانعلیصدر ممتازترنم03047430033228705642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)طالقانی بین 11و 13  0
گیلانلاهیجانعزیززارعاطمینان تالاب03048652504783430702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن بکنده – روستای شیرجوپشت – حسن بکنده بالا – کوچه گلستان 2 – جاده اصلی حسن بکنده – پلاک 21.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادهدایت زادهنیکخو03075098872239918702010مشاوره املاک و مستغلاتشقایق 14 ساختمان عارف  0
گیلانلاهیجانکبریزعیمی رودپشتیگیلان03084522190552122کبابیخیابان امام خمینی (ره) نبش کوچه امیر مؤمن  0
گیلانلاهیجانمیر مظفرمهدوی سعیدیماکان03093836752225155702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شهید بهشتی کوچه 12  0
گیلانلاهیجانحسنشریف نیای دیزبنیکافه زمرد03135201660552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای دیزبن روبروی کارخانه چای سازی جم  0
گیلانلاهیجانارژنگاخوان دیلمیامپراطور03135697032231498702010مشاوره املاک و مستغلاتقیام ساختمان آسمان  0
گیلانلاهیجانشهربانوکارگر آسیابرلطیفی03136218352242275702010مشاوره املاک و مستغلاتکاشف شرقی –  0
گیلانلاهیجانیوسفمعصوم پور امیر آبادبنگاه تالاب03143423032247324702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه روستای حسن بکنده  0
گیلانلاهیجانحسننوروزی امیرهندهدر شهر03143757742238271702010مشاوره املاک و مستغلاتسلمان فارسی ساختمان ابریشم  0
گیلانلاهیجانعلی اصغرجبارنژادطبیعت031869730003231484702010مشاوره املاک و مستغلاتخمیرکلایه کوچه شهید حامدی  0
گیلانلاهیجانکیانوشعلیجانی بازکیاییکیان03187918032293073702010مشاوره املاک و مستغلاتقریه بازکیاگوراب جنب بانک ملی  0
گیلانلاهیجانغلامرضاپورتقی کوه بنهمیثاق03236894982543063602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کوه بنه کوه بنه  0
گیلانلاهیجانمجتبیمنصوری مساحاملاک مجتبی منصوری03262781533222887702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان آزادگان نبش مولانا  0
گیلانلاهیجانفاطمهآقاجانیحقیقی03355227432240452702010مشاوره املاک و مستغلاتسردار جنگل روبروی شهرک فرهنگیان  0
گیلانلاهیجانخلیلابراهیم پور لیالستانیگیلان سبز03356452413226940702010مشاوره املاک و مستغلاتمیدان برق ابتدای طالقانی  0
گیلانلاهیجانبیژنخرداد پور دیلمانیاملاک بیژن03366999600702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوار امام رضا ع گلستان 11  0
گیلانلاهیجانیاسررحیمی صییقلدهدریای آبی03377786263222210702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه بیجاربنه بالا  0
گیلانلاهیجانعلی اکبراکبری مرادمیقات هنر03387325550921423خطاطیخیابان تربیت معلم بعد از آقا سید محمد  0
گیلانلاهیجاناکبردلجوی وظیفه کوشالیاملاک 3303391306234226260702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوار امام رضا ع گلستان 31/1  0
گیلانلاهیجاناحساناکبری چوشلیاکبری03394111922244357702010مشاوره املاک و مستغلاتخرمشهر بعد از کوچه اول  0
گیلانلاهیجانحسنتاش پوردائی منصور03401698873227819930410گرمابه دارانخیابان شهداء بازار چه منجمی  0
گیلانلاهیجانانوشرجب پوررجب پور03401730860702010مشاوره املاک و مستغلاتقریه لیالستان دروازه نیکفر چای  0 0 0 0
گیلانلاهیجانمرتضیکریمیسبز گیلان03406089772252023702010مشاوره املاک و مستغلاتقریه دیزبن جنب مخابرات  0
گیلانلاهیجانسجادشارقیشارقی03409053232232595702010مشاوره املاک و مستغلاتخرمشهر نرسیده به میدان ایمانی خوشخو  0
گیلانلاهیجانمحسنپورنصیر رودبنهنریمان03413868922244339702010مشاوره املاک و مستغلاتقیام نبش قیام یکم  0
گیلانلاهیجانمحمودخورسندیکهن دیار03418724514222121552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریقریه شیخانبر نرسیده به پل هوائی  0
گیلانلاهیجانفرامرزپورقاسم سوستانیشباهنگ03519880752241223602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سوستان پائین محله  0
گیلانلاهیجانآرشآزادی مشفقآزادی0403917561 713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیخیابان طالقانی ـ روبروی آژانس مقدم
گیلانلاهیجانپرویزنوروز نژادپلکوئیتالار عروسی سبز0410001666 552112تالار برگزاری جشن و مراسمقریه سوستان ـ کوی یوسف اباد
گیلانلاهیجانحمیدرضاهادی تجارتیتجارتی0418834786 749711خدمات تایپلاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه ((باران )) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهرابمجتهدی سیاهکوچهسهراب0436167356 502043تعمیر سپر اتومبیلبازکیاگوراب ـ سه را سیاهکل
گیلانلاهیجانسیدحمیدرضامیرموسویسید0436914993 552122کبابیرودبنه ـ روستای سادات محله بارکوسرا
گیلانلاهیجانعیسیرحمان پورراشد0437689087 713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیخیابان شهید بهشتی
گیلانلاهیجاناسماعیلهمتیجام جم0438364353 713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیابتداء خیابان فیاض لاهیجی
گیلانلاهیجانحسینقاسم نژادقاسم نژاد0438592367 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوی سردار جنگل ـ بازارچه
گیلانلاهیجانآرزوشعبانیدشت بهشت0438669304 552122کبابیقریه دیزبن ـ نرسیده به CNG
گیلانلاهیجانمحترمقربان پورمحمدپور0439073125 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیرودبنه ـ روستای اکبر آباد
گیلانلاهیجانرضاصفرزاده سطلسریطلوع0439571352 552122کبابیقریه سطلسر
گیلانلاهیجانسیدرضاسید نصیریهمراز0439657171 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)میدان گیل ـ نبش رسالت 4
گیلانلاهیجانمحمدحسیننصیری ساطی سفلینصیری0441737135 702010مشاوره املاک و مستغلاتزمیدان ـ کوچه شاهد یکم
گیلانلاهیجانرحیمپورجوان ابکناربلوار0441845780 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)خیابان 22 آبان
گیلانلاهیجانرحیماسماعیل دوستمیثم0441912197 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شهید بهشتی ـ بین کوچه 2 و 4
گیلانلاهیجانسیده خدیجهنوریعصر جدید0441932974 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازارچه امیر شهید
گیلانلاهیجانمحمودیوسف پور توستانیشهرک0442033616 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)توستان ـ جنب شهرک صنعتی
گیلانلاهیجانافروزغلامی پور امیرهندهیگانه0442116630 552211ساندویچ فروشیخیابان شقایق ـ روبروی دانشگاه آزاد
گیلانلاهیجانآیداربیعی پور کوهیلاهیج0442334089 602318خدمات باربری پیک موتوریخیابان تربیت معلم ـ بین کوچه 6 و 8
گیلانلاهیجانحسینپژنددنج0442683892 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیرودبنه ـ حاج سلیم محله
گیلانلاهیجانپوریااسدی خدمتیپوریا اسدی0442956586 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان کاشف شرقی ـ پس از کوچه 31
گیلانلاهیجانعباساروانهعباس0443122504 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیقریه نخجیرکلایه
گیلانلاهیجاناسماعیلفروتن پهمدانیلبخند0443506000 552211ساندویچ فروشیخیابان سردار جنگل ـ نبش کوچه هفتم
گیلانلاهیجانسیدمهدیمیرکریم پورسعادت آباد0443613638 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید بهشتی – کوچه نیما 18 – خیابان نیما – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدایمانی ماکلوانیمجید0443730202 924911بازی های تصویری و رایانه ایخیابان کاشف شرقی ـ مجتمع تماشا
گیلانلاهیجانخدیجهزاهدنژادآسیانت0444997958 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)خیابان انقلاب ـ جنب دفتر پیشخوان
گیلانلاهیجانامیرپورنصیر رودبنهپورنصیر0445607344 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کوی شادهسر ـ نبش رسالت 34
گیلانلاهیجانجعفرفردی شیخعلی کلایهجهفر0445675264 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیرودبنه ـ روستای مهدی آباد شیخعلی کلایه
گیلانلاهیجانابراهیمآریافردابراهیم0445677503 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیبلوار امام رضا (ع) ـ نبش گلستان 31
گیلانلاهیجانکریمفلاح ارض پیما لیالستانیآلاچیق0445731109 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیقریه لیالستان ـ روبروی پارکینگ انتظامی
گیلانلاهیجانحسنمیرابی بازکیائیعمو حسن0445811966 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیبازکیاگوراب ـ کوچه شهید یوسف پور 2
گیلانلاهیجانحمیدرضامحمدزاد پهمدانییامین0445903007 552211ساندویچ فروشیمیدان گلستان ـ بلوار خلیج فارس
گیلانلاهیجانمحمدرضاابراهیمی گابیهآوا0446125096 502059/2نصب و تعمیر لوازم صوتی و تصویری خودروخیابان طالقانی ـ نبش کوچه هفتم
گیلانلاهیجانمحمدشفیعیمه گوشنه0446254661 552211ساندویچ فروشیخیابان فردوسی ـ جنب موسسه کاسپین
گیلانلاهیجانعلیمحصصیتختی0446531643 713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیخیابان امام خمینی ـ جنب آژانس تختی
گیلانلاهیجانحسینعلیسحرخیز کوشالیولی0446591139 552122کبابیقریه سیاهگوراب بالامحله
گیلانلاهیجانمهرزادسمیع انارستانیبلوکی0446619917 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)جاده سیاهکل ـ روستای انارستان
گیلانلاهیجانمهیارپیکی نرگسیپیکی0446802863 749711خدمات تایپمیدان انقلاب ـ روبروی بانک سپه
گیلانلاهیجانسپیدهابراهیمیآرا سامانه0447013300 749711خدمات تایپکوچه برق
گیلانلاهیجانعلیقلیپورقلی پور0447089825 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوی زمانی ـ نبش بهار 4
گیلانلاهیجانمریممعمولی رنجبر چولابیشکمو0447181117 552211ساندویچ فروشیمیدان سردار جنگل
گیلانلاهیجانامیرمستوفی محصصیسکنا0265671130 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان ایثار
گیلانلاهیجانصفرعلیجوان بخت فلاح 0265096795 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شهداء ـ میدان فیض
گیلانلاهیجانعبداللهپوراصغر متعلق محلگیستاره گیلان0266712974 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان طالقانی ـ نبش کوچه یکم
گیلانلاهیجانعلیرضاصفری مذنبی 0265596388 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوی شهید مطهری
گیلانلاهیجانعبدالصمدنجف پور آب کناری 0264488387 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان کاشف غربی ـ کوچه امیر مومن ـ نبش بن بست یکم
گیلانلاهیجانمجتبیعباسی کیسمیمرکز تنظیم موتور0378612010 502019/1تنظیم موتورمیدان گیل ـ بسمت لنگرود ـ زیر پل هوایی
گیلانلاهیجانمحمد ابراهیمشمس سلیمیسفره خانه پاسارگاد0407753455 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیمیدان گیل ـ ابتدای بلوار توحید شرقی
گیلانلاهیجاناسماعیلعرفان طلبعرفان0264894718 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان کاشف شرقی ـ نبش کوچه 16
گیلانلاهیجانعرفانصفرپور قصاب محلهکهکشان0416645889 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لیالستان 
گیلانلاهیجانپیمانحسین پورامید شهر0353097361 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شهید بهشتی ـ میدان معلم
گیلانلاهیجانفریدونفرحمند سوستانیترنج0183792042 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شهید بهشتی ـ نبش کوچه 14
گیلانلاهیجانعزت الهپرستارکردلرگیلانه044782302201342331133552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسبلوار امام رضا (ع) ـ نبش خیابان بعثت
گیلانلاهیجانمجیدعرب عامرینم نمک044782489301342338499552212فروش انواع پیتزااستان گیلان – شهرستان لاهیجان – بخش مرکزی – شهر لاهیجان – میدان بسیج – خیابان شهید فهمیده – خیابان بسیج – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیصفریپویا044782514401342244534702010مشاوره املاک و مستغلاتاستان گیلان – شهرستان لاهیجان – بخش مرکزی – شهر لاهیجان – شقایق – خیابان مهرگان – کوچه پارس – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمبحرکاظمی رودپشتیشهرباران044786280401342336015552211ساندویچ فروشیبخش مرکزی – شهر لاهیجان – جیرسر – کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] – خیابان شهدا – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهدوطوطیکافه ستاره شب0447919936 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیبازکیاگوراب اتوبان لاهیجان به رشت  0
گیلانلاهیجانسیدحمیدعلویبام گیلان044793303301342237963702010مشاوره املاک و مستغلاتزمیدان – روستای لیل – ندارد – خیابان ( شهدا 1 ) – خیابان شهدا – پلاک 155 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنروحانی نسببستنی و آبمیوه0448060637 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)بخش مرکزی – شهر لاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان 13 – بلوار امام رضا(ع) – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدرنجبرشمالیکافه دنجر044811856001342210181552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)بخش مرکزی – شهر لاهیجان – سوستان – میدان دانشگاه – بلوار حزین لاهیجی – ساختمان   – طبقه اول
گیلانلاهیجانعلیقنوئی رستگارآرمانی044811913501342339189702010مشاوره املاک و مستغلاتبخش مرکزی – شهر لاهیجان – آزادگان – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان آزادگان – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمگلی بستیسبحان0448192674 552211ساندویچ فروشیبخش مرکزی – شهر لاهیجان – شهرک جانبازان – کوچه سلمان 5 – کوچه ((جانبازان 6)) – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمد باقربابائیان روشنیبابائیان0448557930 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – کوچه فردوسی دهم  – خیابان آزادگان شمالی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحبیب الهصفرپوریاران0448715893 552122کبابیحاج سلیم محله – خیابان جاده کانال 1 – خیابان رسالت – پلاک 315 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسنراجی علی آبادعموحسن0449194809 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیلاهیجان – آزادگان – خیابان آزادگان شمالی – بلوار توحید شرقی – ساختمان رز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینورمعبودیکالسکه طلایی044922835901342294340502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)تی تی پریزاد – وسط تی تی پریزاد – خیابان تی تی پریزاد – خیابان جاده تی تی پریزاد – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدضیاءالدینفاضلی چفلیشیک044923768201342373504552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دهسر – کوچه گلستان 3 – جاده سیاهکل – پلاک 166 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمجیدعلوی املشیژار044924143001342212487552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – شعربافان – کوچه قیام 3 – خیابان قیام – پلاک 30 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانرضانوریرفاه044944489301342249995702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی(آقاسیدمحمد) – کوچه کاشف شرقی 7 [محبوبی] – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیاحمدپور پهمدانیاحمدپور0449619164 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، آزادگان ، خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنارمکچشم انداز044968359601342428332702010مشاوره املاک و مستغلاتنخجیرکلایه ، خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری ، خیابان نخجیر غربی ، پلاک 616 ، طبقه سوم
گیلانلاهیجانسیدخلیلمدنیبهار گیلان0449685178 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه میر مشتاقی ، خیابان شهید فهمیده ، ساختمان مهرسام  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانخدیجهتکاورازقی0449913902 011211تولید و پرورش انواع گل و کیاهپائین محله رودبنه ، خیابان تختی ، خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) ، پلاک 544 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنصورفدائی کتک لاجانیپهلوان منصور0450232281 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیایشگاه ، بازکیاگوراب ، قریه ایشکاء ، خیابان ( دو طوطی ) ، پلاک 262 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلفروغبرج پارسی0450253633 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوستان ، کوچه کوهپایه 5 ، خیابان ( جاده سوستان ) ، پلاک 220 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرخکهنسال دیزبنیسفرخانه دیلمان045046623801342243765552122کبابیلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان شهر ک فرهنگیان ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنضابط گلرودباریضابط045055857501342372103552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیمیان محله گلرودبار ، اول میان محله گلرودبار ، خیابان ( میان محله گلرود بار) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 242 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفصبوری سیاهکلکافی شاپ نادری045057276101342425842552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان یازدهم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه دوم
گیلانلاهیجاننصیبهپیرمسروررودپشتینیما فلاح0450786706 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، گلستان ، خیابان شیخ زاهد ، کوچه گلستان 10 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانامیدمحسن پورکباب سرای زعفرون045093031101342425593552122کبابیلاهیجان ، گلستان ، بلوار خلیج فارس ، میدان اصلی گلستان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینقلی پورهمسفر0308135861 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)مهدی آباد ، خیابان جاده اصلی مهدی آباد ، کوچه جرنگیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانلایقخوش گذرانکافه تی تی0451786710 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، اردوبازار ، کوچه میرشمس الدین [ شهدا2] ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرحنازخدمتی گذاراحمدیگل یخ0451882462 552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، پمپ بنزین ، بلوار امام رضا(ع) ، کوچه گلستان سی وسوم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرامرزآقایی بازکیائیآقائی0452449363 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بازکیاگوراب ، کوچه ( حافظ دوم ) ، خیابان ( بازار حافظ ) ، پلاک 4,316 ، طبقه اول
گیلانلاهیجاندانیالشریفی نخجیریکافه ورنا045264566901342241520552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، شیشه گران ، خیابان اصلی قیام ، کوچه 2قیام ( بهشتی 7 ) ، ساختمان فرزانه  ، طبقه دوم ، واحد 4
گیلانلاهیجانشهینکشاورزشیخانیعمو حسن045357298901342224906552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)شیخانبر ، خیابان شیخ زاهد ، بن بست شیخ زاهد 25 ، پلاک 182 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسپورعلی دلخوش بارکوسرائیدلخوش0454434654 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)رودبنه صیقل بنه بارکوسرا  0
گیلانلاهیجانهادیقطب تحریریایران زمین045527647001342343275702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، آزادگان ، کوچه آزادگان 2 [ مرادی 3 ] ، خیابان آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمحسن زادهمیثم045532061901342244966552122کبابیلاهیجان ، کوی طوافی ، کوچه (حمیدی) ، خیابان شهیدایرج کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبرستگاربرادران غلامی0455333862 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لیالستان ، بلوار امام رضا ، پلاک 93 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدباقرآب پیکراملاک نگین045549560201342241308702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه سعدی 11 ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانروح الهگلشاهی حسینیگلشاهی045550273901342333994702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، جیرسر ، کوچه کنارنگ ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمختارشریعت ناصریناصری045565212601342424547552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)شیخانبر ، خیابان شیخ زاهد ( 1 ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 964 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدنیک سیرت بین کلائینیک سیرت0455760771 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بین کلایه ، خیابان ( بطرف روستای شیخ علی کلایه ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرامرزروحانیان برفجانیدو آتیشه0455761130 552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، استخر ، بلوار امام رضا ، بن بست ( اول) ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینشفی پوررودبنهشفیع پور0455893608 552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی نهم(شهید اخوان) ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیداعلائی بازکیائیحامد0456047561 552211ساندویچ فروشیبازکیاگوراب ، کوچه ( فرعی دوم ) ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 2,430 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسید نورالدینسیدپور آهندانینور0456322637 702010مشاوره املاک و مستغلاتآهندان ، خیابان ( بطرف کوه بنه ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 120 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینجعفری قدسی پهمدانیسیمرغ045649560601342465759602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)امامده ، امامده پایین ، خیابان ( بطرف روستای شیرجوپشت پایین ) ، خیابان ( جاده امامده ) ، پلاک 69 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبابکشمس لطیفیاستخر0456777623 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، امیرشهید ، کوچه شهید مرادی  ، کوچه آزادگان 2 [ مرادی 3 ] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیعزیزیآشپزی علی عزیزی045697371301342220325552123آش و حلیم پزیلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 4 ، خیابان کاشف شرقی اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرسامپاک نعمترستوران پدر سالار045697684201342367624552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 142 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانگلشنعسگریانکافه کتاب0457234008 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، سه راه کشاورزی ، کوچه یاسمن ، خیابان کاشف شرقی ، ساختمان ایمان  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنقدیمی وحیدقدیمی0458031188 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، خرمشهر ، کوچه (( 2شقایق 1 )) ، کوچه خرمشهر ششم ، طبقه دوم ، واحد غربی
گیلانلاهیجانیعقوبگلشاهی چمندانیگلشاهی0458031521 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بوجائیه ، کوچه وحدت 27 ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودفرشتگانباباحیدر0372384567 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)قریه شیخانبر  0
گیلانلاهیجانمرتضینوروزی جوپیشی پورفرهنگ045817478701342376940702010مشاوره املاک و مستغلاتبازارسرلفمجان ، خیابان جانبازان ، خیابان شهدا ، پلاک 31 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسممجاوری اشلیکیمجاوری0458197829 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان ، خیابان ( بطرف دیزبن ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 377 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسننوروزی بیجاربسته سریحسام045824768701342367104602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)قصاب محله ، خیابان ( بطرف بیجارسر ) ، خیابان رازی ، پلاک 9 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینجانی پورفلاحجانی پور045842791001342341395702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه جمهوری نهم ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیکاظم پورماشکآژانس اطلس0458898655 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کوه بنه ، کوچه شهدا ، خیابان ( جاده کوه بنه ) ، پلاک 249 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاافصح وکیلیافصح وکیلی0459007765 702010مشاوره املاک و مستغلاتخ فیاض خ فیاض  0
گیلانلاهیجانمحمداحمدی پورسرشکهخوراک محمد0425340838 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیخیابان جمهوری ـ نبش کوچه 11
گیلانلاهیجانسیدعلیرضاتائب موسویموسسه اتومبیل کرایه شمال045911522201342238080602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه شهید قلی پور ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمقنبری بیجاربنهوانت بار طلوع لاهیجان045915344801342342018602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)بیجاربنه پائین ، کوچه ( علیزاده ) ، کوچه آقا سید داود کیا 3 ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزیباکوچکی دهشالاملاک ممتاز0459264358 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، جیرسر ، کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] ، خیابان شهدا ، پلاک -279 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمآرمندهخانه نیلی0419947723 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه پایین ـ خیابان شهید اسماعیل جعفرپور
گیلانلاهیجانمهرانابراهیمیپیتزا چاپلا045980704901342420113552212فروش انواع پیتزالاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 18 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاسلحشوربازکیائیسلحشور0460081738 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)توستان ، خیابان شهید منصور میرزائی ، بن بست شهید میرزائی 2 ، پلاک 98 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمقنبرنیاکواسرائیبام گستران گیل لاهیج0421993147 749311نظافت انواع ساختمان – ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، صنعتی و مکانیکیخیابان امام خمینی (ره) ـ پاساژ خیرخواه
گیلانلاهیجانجعفرشعبان زاده کوبیجاریسفرخانه عمو جعفر046083243101342242766552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیلاهیجان – سوستان(لاهیجی،کوه بیجار) – خیابان سعدی – بن بست سعدی یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیبالطفاملاک بالطف0458897108 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 24 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسید محمدمیرموسوینگین شهر0461307103 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شهرک نمونه ، کوچه شیخ زاهد 9 ، خیابان شیخ زاهد ، ساختمان نگین شهر  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاامین بارکوسرائیگیلان جوان0461335755 452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیبارکوسرا ، خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) ، کوچه شهیدان خوشخو وحسن زاده ، پلاک 12 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشاپورطوسی مجردکافی شاپ ترنج046149972501342222694552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، استخر ، بلوار مطهری ، خیابان رجائی ، پلاک -8 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانحسینرحیم نژادرودبنهاملاک رحیم نژاد0461532636 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه آقا سید حسین ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک -101 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادیوسفی کیارودیعصر ایران046153734701342245778924911بازی های تصویری و رایانه ایبوجائیه ، کوچه وحدت غربی ، بن بست وحدت غربی 11 ، پلاک 187 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلاددژهکبابی آریا046155433801342370196552122کبابیدیزبن ، خیابان ( بطرف روستای تالش محله ) ، بلوار امام رضا( جاده دیزبن ) ، پلاک 491 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیمهدی پوربازکیائیکارواش بزرگ الماس046164232301342294449502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)بازکیاگوراب ، خیابان صنعت چای ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 447 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریدوناکبرشاهی کهناکبرشاهی0461891248 552122کبابیلاهیجان ، جیرسر ، کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] ، خیابان شهدا ، پلاک 273 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعطاء الهحق پناهحق پناه0462563665 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شهید بهشتی ، خیابان نیما ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیوکیل صادقیوکیل صادقی0462563773 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)امامده ، امامده پایین ، خیابان ( بطرف روستای پهمدان ) ، خیابان ( جاده امامده ) ، پلاک 33 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغریپرمون ایوان استخریوطن واه0462564132 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کورنده ، خیابان امام خمینی ، خیابان  ( جاده چاف به کورنده ) ، پلاک 1,239 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودکافیمرکزی046261813501342229393602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 17 ، کوچه تکیه میرفاضله[تربیت معلم 2] ، پلاک 186 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاشادمان لاکمه سریشادمان0462657044 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)خیابان شیخ زاهد 
گیلانلاهیجانسیده بتولدودمانیپژواک046423094301342337574749711خدمات تایپلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه پاکدل ، خیابان فهمیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریدفتحیخدمات کامپیوتری فتحی046427736801342212933642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیلاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 3 ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیقوی پنجهکافی علی بابا0464280649 552122کبابیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، خیابان شهید فهمیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاقنبریفصل بهار046446614901342460192552122کبابیاکبرآباد ، خیابان شهید رحمت صفایی ، خیابان شهید رحمان رجبی ، پلاک 254 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینحسن پوربزم آراءمهیار0464883925 749822خدمات مربوط به اجرای نمایش و موسیقی در مجالسلاهیجان ، تکیه بر ، کوچه بازار روز شماره 2 اصلی ، کوچه تکیه آقا پیر رضا ، پاساژ رضا ، طبقه اول
گیلانلاهیجانسیدعلیموذنی محمدیموذنی0465100159 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شقایق ، کوچه شقایق چهاردهم [ حزین 9] ، خیابان حزین 7 ، ساختمان آوا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدنعمت الهدانش میرکهن200412568469 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شقایق ، کوچه شقایق یکم [ خرمشهر دوم ] ، خیابان شقایق ، ساختمان باران  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرنگحسین پورنجارلاهیجیدلسا046579259001342211355702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان کاشف شرقی ، خیابان دکتر حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنصورکوه مسکن دیوشلیخیابان شهید برازنده0465805562 552122کبابیدیزبن ، خیابان شهید برازنده ، بلوار امام رضا( جاده دیزبن ) ، پلاک 526 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیباقری توستانیباقری046595924501342292506552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)توستان ، خیابان ( بطرف لاشیدان ) ، کوچه شهید ربانی 2 ، پلاک 358 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیرضااحمدی نژادعلویخانواده لاهیجان0465959306 602318خدمات باربری پیک موتوریلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان آزادگان ، خیابان شهید فهمیده ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانوفلاح عقلیتوکل046596088401342235080749713خدمات فتوکپی، زیراکسلاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه کاروانسرابر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینفلاح گندم بخشآژانس میثم046597151901342233900602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاشیدان حکومتی ، کوچه شهیدابراهیم کشاورز ، خیابان شهیدشهرام میرزایی ، پلاک 32 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداسمعیلی دهکاءپارسیان046597154701342334305702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، خزر ، کوچه خزر 2 ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلی محمدی چوشلیاستخر046597159401342235957552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه مطهری 1[ اکبری ] ، بلوار شهیدمطهری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوطالبآصف زادهاصف زاده0465971627 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، سل تی تی ، خیابان 22 آبان  ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزبیدهعلی دوست حسنعلی دهحقیقی0465973145 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)حسنعلی ده ، خیابان ( جاده حسنعلیده ) ، خیابان شهید عباس میر موسوی ، پلاک 316 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیدالههاتفهاتف046597315601342241031702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شهید بهشتی ، کوچه بهشتی 20 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیفرجودی صومعه سرائیفرجودی046597397101342292974552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بازکیاگوراب ، خیابان ( شهید میرزایی ) ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 1,425 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمحیدرپورکوچکیحیدرپور046597432401342421639552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 10 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدخوش سیمابازکیائیخدمات مجالس رویایی0465976577 749822خدمات مربوط به اجرای نمایش و موسیقی در مجالسلاهیجان ، پردسر ، کوچه کیا موسوی 4 ، خیابان کیا موسوی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنیژهکامورآستانهکامور0465978430 749713خدمات فتوکپی، زیراکسنخجیرکلایه ، خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری ، خیابان نخجیر غربی ، پلاک 310 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمبهزادنظیفاملاک بهزاد046598039301342243166702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه کاشف غربی 3  ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقیجعفری قدسیسفره خانه جوان0465982326 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیلاهیجان ، بل امام رضا ، خیابان بعثت ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدملک زادهرستوران ملک046598285201342223399552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان ، خزر ، کوچه گلستان 1 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهوشنگقدردان بازکیائیآژانس مسعود046598318501342292029602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بازکیاگوراب ، کوچه ( حافظ دوم ) ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 4,458 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفروغکلبادی نژادبرادران کلبادی046598607201342422177552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 20 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمتخدایاری زنجانیوحدت046598997601342226827552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیبوجائیه ، کوچه وحدت 21 ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسینطلوعی رخشانطلوعی0465990119 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان ، کوچه ( بهره ور ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 404 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیابراهیم پورچفلیتاکسی تلفنی وحدت046599387401342339160602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بازکیاگوراب ، خیابان ( بطرف کماچال ) ، خیابان سید الشهدا ء ، پلاک 89 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدمهری سوستانیآژانس کوهستان046599388301342298159602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سوستان ، کوچه کوهپایه 5 ، خیابان ( جاده سوستان ) ، پلاک 564 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالقاسمرشیدی نژادکارواش گوهر046599557101342339235502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاهیجان ، جیرسر ، کوچه فرعی 2 [ المپیک ] ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی رضادادخواه جدیدکبابی گلها046599829001342421577552122کبابیلاهیجان ، گلستان ، کوچه (خادم) ، کوچه گلستان 20 ، پلاک 10 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقیجهانیاکبر جوجه046599932001342425124552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریشیخانبر ، خیابان ( بطرف روستای قصاب محله ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 459 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدصفاپورساندویچی گلستان0280989418 552211ساندویچ فروشیخیابان فردوسی ـ نبش کوچه ششم
گیلانلاهیجانصفرعلیدست مردیدستمردی0466002311 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوی یاسر ، کوچه هدایت 12 ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیپیمانیرمضانعلی046600255201342247826552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، خالو باغ ، کوچه بیست و ششم ، خیابان شهید مطهری  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدقاسمیکبابی سبز046600575101342331960552122کبابیلاهیجان ، غریب آباد ، خیابان جمهوری اسلامی ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسدالهاکبری ناصریمهدی046600630401342367115552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لیالستان ، خیابان شهید غلامعلی پور ، بلوار امام رضا ، پلاک 221 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانروح الهمحبوبرستوران داریوش0466017857 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه شهید پرویزاحدی ، کوچه لاله شماره 9 ، پلاک -15 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبریوسفی لنبرکافه گیلانیکا0466019414 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دیزبن ، خیابان صاحب الزمان ، بلوار امام رضا( جاده دیزبن ) ، پلاک 416.008 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدنصیری راداردیبهشت0466019727 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان ، خمیر کلایه ، خیابان ملت ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیجوان بختکارواش جوان046602448601342231144502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاهیجان ، حاجی آباد ، خیابان (اصلی حاجی آباد) ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکام بخشمباشرامینیکوه پایه0466025921 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالمان ، کوچه کوهپایه شمالی 8 ، خیابان ( جاده سیاهکل ) ، پلاک 112 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیربهادرنعمتیلیان046602741801342367244552122کبابیلیالستان ، خیابان ( بطرف دیزبن ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 351.001 ، طبقه هفتم
گیلانلاهیجانبهمننیک سیرتسلامت046602953501342235193552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)لاهیجان ، سردار جنگل ، کوچه سردارجنگل چهارم ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 509 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنمنصوریدربار0443159571 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریخیابان خزر ـ کوچه یکم
گیلانلاهیجانزهرااسماعیل زادهتندیس0466034778 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، اردوبازار ، خیابان ملت ، کوچه ملت 1[محمدامین] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودحسین پورپهمدانیدوستان046603532701342421262552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه چهاردهم ، کوچه کوی کارگران ، پلاک -105 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادفلاح توشه جوبازکیائیچای پزی فلاح توشه جو046603839501342292023552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بازکیاگوراب ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، خیابان ( بازار حافظ ) ، پلاک 4,238 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفبابائیآزمون بنا046604196801342227883702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، سل تی تی ، خیابان اصلی قیام ، خیابان 22 آبان  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقیکامرانی کنفیهما046604252301342222224602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، سل تی تی ، کوچه شهید بهشتی 7 [قیام 2] ، خیابان اصلی قیام ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمالاحمدی مقدم لاهیجیمقدم0466044809 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیاوشموذنی طرقیروب رو0466045118 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)میدان دانشگاه آزاد ـ 45 متری اسماعیل پور
گیلانلاهیجانمحبوبهندیمی دانشگراد0440300683 749711خدمات تایپمیدان دانشگاه آزاد
گیلانلاهیجانسید ابراهیمکبیرنیاسرویس مدارس کبیر0466047868 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، قیام ، کوچه ایثار 6 ، خیابان ایثار ، پلاک 14.01 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمشکرگذاراملاک مهرسام046604792601342337329702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، میدان بسیج ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان بسیج ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیقربانی دیزبنیمشاور املاک آدینه046604869601342234348702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض پانزدهم ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعنایت الهمحسنی کبیرکبیر046604872101342335720552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، خمیر کلایه ، کوچه طوافی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاحسین پورسرمسترادیو جوان046604971501342423687502059/2نصب و تعمیر لوازم صوتی و تصویری خودرولاهیجان ، امام رضا ، کوچه گلستان سی ونهم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینخاصه خان دلخوشمشاور املاک نقشینه046605000201342232515702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شقایق ، خیابان شقایق ، بن بست شقایق دوم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودجمشیدعینیبشارت046605213601342334495702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی دهم ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمختارفرخنده گرمجانیفرخنده0466053199 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، شعربافان ، کوچه وکیلی ، کوچه شعربافان اصلی ، پلاک 23 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیترافتاح پسندگل اندام0441734546 930420سونا (خشک و بخار)18 متری مهرگان ـ نبش کوچه پنجم
گیلانلاهیجانصادقبی آزاری کاریبی آزاری0466059751 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)حاج سلیم محله ، خیابان شهید مجید تقوی ، خیابان رسالت ، پلاک 276 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمابهری خوشدلباران046606379001342220601723011خدمات ورود داد ها به رایانهلاهیجان ، خیابان قیام ، خیابان ایثار ، نبش کوچه قیام 6 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضااکبردوست سلیمیاکبردوست0466064251 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)حاج سلیم محله ، خیابان شهید رحمت برمخیده ، خیابان رسالت ، پلاک 121 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانراحلهداریوشخانه کودک مادر جون0441401816 924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایخیابان شهداء ـ کوچه 5
گیلانلاهیجانرستانویدیکافه دارکوب046606817901342221000552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، شیشه گران ، خیابان دکتر حشمت ، کوچه شهید بهشتی 21 [حشمت 8] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانساجدهرنجبررستوران محل046606946201342225322552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان ، شهیدرجائی ، کوچه رجائی 6 ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه اول
گیلانلاهیجانمحدثهحسین دوست کامرانجشن سان0466074965 713031کرایه لوازم عقد و عروسیلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 20 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهنژادپورحسین شیرجوپشتفتوگپی صبا0466083038 749713خدمات فتوکپی، زیراکسلاهیجان ، سوستان ، خیابان شقایق ، خیابان کاج ، طبقه اول
گیلانلاهیجانسیدفاضلمیرحسینی رودبارکیاستقلال046608456501342298024552122کبابیسوستان ، کوچه شهیداسماعیل قربانی ، خیابان ( جاده سوستان ) ، پلاک 744 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهنامقنبری ناصرکیادهدایی رضا046608683701342447311502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)بالامحله ناصرکیاده ، خیابان احمد تجر ، خیابان امام خمینی ، پلاک 711 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیربابائیطباخی نمونه046609008501342343567552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)لاهیجان ، امام خمینی ، کوچه امیرالمومنین ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیلون آمیزحلیم همت شعبه 4046609280701342241170552123آش و حلیم پزیلاهیجان ، سلمان فارسی ، کوچه سلمان فارسی 3 ، خیابان سلمان فارسی اصلی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودمسروری بازکیائیاملاک محمود046609695201342294577702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب ، خیابان ابریشم ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، پلاک 294 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاپورتقی کوه بنهمشاور املاک قدس046609704001342362572702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بنه ، کوچه شهدا ، خیابان ( جاده کوه بنه ) ، پلاک 225 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراشهیدیان اکبراملاک پلان0466097041 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، خرمشهر ، کوچه خرمشهر ششم ، خیابان خرمشهر ، ساختمان ارشیا  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیعیسی پورنخجیریاملاک عیسی پور046609704601342422082702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه هفتم ، خیابان شهید سیدرضا میرحسینی مقدم ، ساختمان پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدپورنصیراملاک شهاب046609705001342336332702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، خزر ، خیابان خزر ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرعلی نیای لاهیجانیمشاور املاک آریائی046609705201342343611702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه شهیدحامدی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اصغرفلاح پسندآژانس مسکن مهر پژمان046609712801342243218702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، قیام ، کوچه کاشف شرقی 28 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنامجدسلیمیاملاک آینده046609721801342339618702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه (( شجاعی )) ، کوچه فردوسی 7 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیددرویشی کوشالیاملاک دامنه046609839701342427915702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، امام رضا ، کوچه سوم ، خیابان شهید سیدرضا میرحسینی مقدم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادمحمدپورنیک بیننفیس046609841401342223156702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه بهشتی 12 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدفلاح پورکچلامکافه محمد0466098422 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، بل امام رضا ، بلوار توحید شرقی ، کوچه گلستان هفتم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرادعلیشیخانشیخان046610004001342420252702010مشاوره املاک و مستغلاتشیخانبر ، کوچه گلستان 48 ، بلوار امام رضا ، پلاک 754 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلمحمدی بیجائیهاملاک مرکزی بوجائیه046610004601342243818702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه ، کوچه وحدت 27 ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضارضائی خلیقاملاک کاشانه0466100047 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، سه راه کشاورزی ، کوچه یاسمن ، خیابان کاشف شرقی ، ساختمان ایمان  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرصادقیصادقی046610004801342238980702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه امیرالمومنین ، خیابان کاشف غربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینغلامی حاجی سراییقصر سبز046610005401342240840702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوه بنه ، خیابان اصلی کوه بنه ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، پلاک 134 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعوددانش حکمتیدانش حکمتی046610005501342248431702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، فیاض لاهیجی ، کوچه اسماعیل دوست ، خیابان فیاض لاهیجی ، ساختمان رامتین ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاظمفلاح دلاورماهان دایی0466100057 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)شیرجوپشت بالا ، خیابان امام علی ، خیابان امام رضا ، پلاک 168 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانعلیعلیجانیاملاک علیجانی046610283901342425804702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، گلستان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان 8 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودمحمدپورشرفشادهمشاور املاک باران046610494201342336063702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه فردوسی 7 ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصغریغفوریاملاک مهاجر046610514101342338705702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی یازدهم ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودسمیعمشاور املاک دانش046610516201342332544702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – کوچه دوم دانش – خیابان دانش – طبقه همکف
گیلانلاهیجانالهامسخن گوسوستانیچایخانه پرسپولیس0466105297 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)سوستان ، خیابان ( جاده پایین محله ) ، بن بست شهید پرویز نجفی ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضامحبی نخجیریکرایه اتومبیل طاها046610897301342422799602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)نخجیرکلایه ، خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری ، خیابان نخجیر غربی ، پلاک 42 ، طبقه اول
گیلانلاهیجاناحمدفتحی خوشکاروندانیکبابی احمد فتحی0466110771 552122کبابیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهید میرزایی – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 1415 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدفاضلحسینی کچلامیحسینی0466113218 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کچلام ، خیابان امام رضا ، خیابان شهید مظلوم ، پلاک 509 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاجانعلی پورپلت کلهکافه 13046611352801342428010552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه چهاردهم ، کوچه ((کارگران 12)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمه رویامجلسیمجلسی0466114384 749711خدمات تایپلاهیجان ، نمک آیه ، کوچه تربیت 4 ، کوچه (حسینی) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمنصوریاملاک مارلیک046611445101342347435702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، غریب آباد ، کوچه طالقانی سیزدهم ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمیلهفلاح ابراهیمی بازقلعهخانه بازی شازده کوچولو046611666801342228032924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایلاهیجان ، شقایق ، کوچه شقایق یکم [ خرمشهر دوم ] ، خیابان شقایق ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودعموئی چورکوچانیسبزگیل046612386901342245113702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه سعدی 11 ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاکشاورزفیض رساناطلاعات مسکن رضا046612557101342330084702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهدا 12 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیجعفریشهر سبز046613019501342228810602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه ((بازارچه)) ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرعلیجانیامیر0447931775 749711خدمات تایپبخش مرکزی – آبادي نخجیرکلایه – خیابان نخجیر غربی – بن بست ( نخجیر 5 ) – ساختمان   – پلاک 460 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیصیادسرابستانیشهرام046613545101342292111602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بازکیاگوراب ، خیابان ( بازار حافظ ) ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 4,420 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینژاداسدجوان0466139825 602312دفتر خدمات ارسال بار و کالای سبک درون شهریشیخانبر ، کوچه گلستان 36 ، بلوار امام رضا ، پلاک 570 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرشخصوصی نیاکیخانه کنتاکی پلاس046614022501342425503552212فروش انواع پیتزالاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان هفتم ، بلوار امام رضا(ع) ، ساختمان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعسکری بازکیائیکبابی شمرون046614342401342293375552122کبابیبازکیاگوراب ، خیابان غریب آباد ، بن بست ( چمن – چمن 3 ) ، پلاک 1,302 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینچشکقهوه خانه چشک0466144884 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)حاج سلیم محله ، خیابان شهید رحمت برمخیده ، خیابان رسالت ، پلاک 145 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجعفرقاسمی پژنداندیشه0466144973 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – امیرشهید – کوچه نوربخش – بن بست نوربخش 15 – ساختمان حمید 4 – پلاک 165 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانمیلاداکبرشاهی کهنقرن 210466145067 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان ، جیرسر ، کوچه میرموید ، کوچه گلستان [ شهدا16 ] ، پلاک 32 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاظمتوانانیامسکن توانا046614639601342424211702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان چهل ویکم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاصفرپورقهوه لیرو046614723401342245005552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، شیشه گران ، خیابان کاشف شرقی ، بن بست کاشف شرقی 32 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجت الهپنکانوانت بار پنکان046614922701342220234602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)بوجائیه ، بلوار دیلمان ، کوچه وحدت 25 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدصابرآقائی نژادرودبنهعرضه محصولات فرهنگی صابر046615134001342341963713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلاهیجان ، خزر ، کوچه هفتم [ بعثت هشتم ] ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنعمونژادبازکیائیکته طلایی پاندا046615301601342213087552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان گلها – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3406 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهخانی لیچائیسروش046616033301342231969642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیلاهیجان ، شعربافان ، خیابان 22 آبان  ، کوچه پانزدهم 22 آبان ، ساختمان ایرانیان  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیاوششریفی زمیدانیمشاور املاک مهر ایرانیان046616135901342238418702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوی یاسر ، خیابان سلمان فارسی ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمجاوری رودپشتیامیر046616166601342449224602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)ایوان استخر ، خیابان ( بطرف کچلام ) ، خیابان ( جاده ایوان استخر ) ، پلاک 160 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمد علیفتحیدانشگاه0322129217 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، سوستان ، کوچه شقایق شانزدهم ، خیابان شقایق ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجانعلیتیرسحرتیرسحر0466169055 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لیالمان ، خیابان ( بطرف سوخته کوه ) ، خیابان ( جاده لیالمان ) ، پلاک 223 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانخالقپورصباخدمات کامپیوتری فراسو046616911901342232334749711خدمات تایپلاهیجان ، عدالت ، خیابان مهرگان ، خیابان خرمشهر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجهانبخشمهدی پورشیوائیجهان سکنی046617078401342226520702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه (خرسندی) ، کوچه تربیت معلم 14 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانمحمدمهدیرضادوست بارکوسرائیرضادوست046617158601342463801552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بارکوسرا ، کوچه سید رضا میرعباسی ، خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) ، پلاک 77 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده مریمفلاح میرعباسی بارکوسرائیدوستان0466175663 552122کبابیبارکوسرا ، کوچه سید رضا میرعباسی ، خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) ، پلاک 45 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیناذبیحی کوملهپلی046617654301342249773924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان ، سوستان ، خیابان شقایق ، خیابان کاج ، ساختمان بهشت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیوانابری لاهیجسورین0466014822 723011خدمات ورود داد ها به رایانهلاهیجان ، لاهیجان ، خیابان  ، 22 آبان ، مجتمع ایرانیان  ، طبقه سوم ، واحد 12
گیلانلاهیجانمیرابوالحسنمهدوی سعیدیشادین046617720901342336443713031کرایه لوازم عقد و عروسیلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، بن بست شهدا6 ، پاساژ ضمیریان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلیمانامیرپوردیزبنیمشاور املاک جم046617892101342370094702010مشاوره املاک و مستغلاتدیزبن ، خیابان شهیدعلی رضا  ساکت ، بلوار امام رضا( جاده دیزبن ) ، پلاک 192 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعمران علییکتای بین کلایهگلستان نو046617980401342229863552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، شعربافان ، کوچه سنگ مزار ، کوچه همام ناصح ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیشعاع کاظمیشعاع046618063401342233488552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاشیدان حکومتی ، کوچه (ثابت ) ، خیابان شهیدشهرام میرزایی ، پلاک 112 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اصغرعاشوریباغ سنتی گیلانشاه046618239601342368041552122کبابیلیالستان ، خیابان (  بطرف شیخانبر ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 176 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمتدریس حسنیکافه چراغ046618274201342427422552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)شیخانبر ، خیابان ( بطرف شهر لاهیجان ) ، خیابان شیخ زاهد ، پلاک 108 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانحسینعابدینی گورندانیکبابی مجید046618459601342421754552122کبابیلاهیجان ، امام رضا ، کوچه گلستان سی ونهم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرمینحبیب نیای کنف گورابی777046618480201342425109702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، گلستان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان 8 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیعظیمیفتوکپی عظیمی0276385588 749713خدمات فتوکپی، زیراکسلاهیجان ، 22 آبان ، خیابان پرستار ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودفلاح خیرخواه لیالستانیفلاح خیرخواه046618663501342368150702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان ، خیابان (  بطرف شیخانبر ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 216 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعلی نژادتخم شلیمشاور املاک شفق046618799301342228524702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه چهاردهم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیحسین جانی سادات محلهکبابی محل0466188507 552122کبابیسادات محله ، خیابان شهید فرهاد صفری ، خیابان ( جاده سادات محله ) ، پلاک 226 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینمیرکشاورزلیالستانیکافه تریا0466189469 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لیالستان ، خیابان شهدای لیالستان 3 ، خیابان شهید غلامعلی پور ، پلاک 26 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعبدالهمیرفلاح کوشالیشرق046619260201342236674552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاصادق لفمجانیطروف کرایه0281449472 713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسبازکیاگوراب ، خیابان ( جاده بازکیاگوراب ) ، خیابان ( جاده بطرف سیاهکل ) ، پلاک 3518 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیرعنای اخواناخوان0013400908 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شهدا ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقی زادهساندویچی شهر قشنگ046619882201342227650552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، شهیدرجائی ، کوچه رجائی 6 ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیصیفیچایخانه صیفی046619959101342247442552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 8 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمرتضیعلویبرادران علوی046620110801342211409702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، عباس آباد ، کوچه مهرگان 10 ، خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدآقاجانیدست چین046620457101342425822552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کوره بر ، خیابان ولی عصر ، کوچه رضوان 5 ، پلاک 133 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهزادرحمتی زادهپرسپولیس046620536201342587217552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)الکی صحرا ، کوچه رحمتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانربابههدایتی اشکائیسلامت046620615701342462070552211ساندویچ فروشیایشگاه ، خیابان شهدا ، خیابان شهیدرجائی ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده نفیسهعمرانی سیگارودیمشاور املاک سرزمین سبز046620633901342632335702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، استخر ، میدان پاسداران ، بلوار امام رضا ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمنوربخش محمدیخونه مادر بزرگ046620731701342334474924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه نوربخش ، بن بست نوربخش 15 ، پلاک 161 ، طبقه اول ، واحد شرقی
گیلانلاهیجانمحمدجمالی پهمدانینارگل046621452301342343066552112تالار برگزاری جشن و مراسملاشیدان حکومتی ، کوچه شهیدهادی واقع نژاد ، کوچه شهیدابراهیم کشاورز ، پلاک 83 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانبیژنمفتاح بکائیکارواش باغ گردو0466215942 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لیالستان ، خیابان (  بطرف شیخانبر ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 124 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدکریمیرادیس0466220490 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان شهید بهشتی ـ کوچه 20  0
گیلانلاهیجانفرزادنیکونژادکهکشان0442398270 702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان کاشف شرقی ـ نبش کوچه 34
گیلانلاهیجانداریوشدرفشپوراخگریتک ستاره0466224180 552123آش و حلیم پزیلاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 12 ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 399 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدخشایخوراک پاک046622470401342233057552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز  ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیوانحبیبیتایپ فدک046622851501342347914749711خدمات تایپلاهیجان ، آزادگان ، خیابان خزر ، خیابان آزادگان شمالی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکامرانپرواننهالستان کامران046623150901342338955011211تولید و پرورش انواع گل و کیاهلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه شهید اکبری1 ، بلوار توحیدغربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحموداسمعیل پور فوشازدهیبنگاه نیلی آبی0466232016 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، خزر ، کوچه بیست و پنجم  ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصربابائی پورپهمدانیظروف کرایه بابائی046624005501342221151713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسلاهیجان ، خمیر کلایه ، خیابان جمهوری اسلامی ، بن بست جمهوری چهارم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاظممهدی نژادالماس0450133175 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاهیجان ، خیابان فردوسی ، خیابان آزادگان ، نبش کوچه خانی پور ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهاسمعیلی بندبونیشهر باران0013285441 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان شهر ک فرهنگیان ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشقایقعسگری شادکافه پنجره0466249166 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، شقایق ، کوچه شقایق دهم [حزین 3] ، خیابان حزین ، طبقه اول
گیلانلاهیجانبهزادمقدسی پهمدانیگلستان0466250590 552112تالار برگزاری جشن و مراسمپائین محله رودبنه ، خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) ، خیابان  ( بطرف پهمدان ) ، پلاک 107 ، طبقه دوم
گیلانلاهیجاناشکانلطفعلیاندارچین0466252715 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لیالستان ، خیابان (  بطرف شیخانبر ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 128 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضارضادوست لاکمه سریاملاک فیاض046625383001342211295702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه فیاض لاهیجی 14 – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفردوطوطیدوطوطی0466259563 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بازکیاگوراب ، خیابان شهید میرزایی  ، جاده اصلی بازکیاگوراب  ، پلاک 1397 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیکردپورهندخالهکردپور0280957269 552211ساندویچ فروشیسطلسر ، کوچه شهیدمحمدمحمودی 4 ، خیابان شهیدمحمدمحمودی ، پلاک 113 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحبیبفلاح شمسی لیالستانیحبیب0466261273 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لیالستان ، خیابان شهید فلاح زاده  ، بلوار امام رضا ، پلاک 297 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدوکیل رودپشتیوکیل0466261890 552211ساندویچ فروشیبالارودپشت ، کوچه صدف ، خیابان امام حسین ( 1 ) ، پلاک 941 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنپورمحمددوست رودپشتیعلیرضا0466262570 552211ساندویچ فروشیسیدمحله بارکوسرا ، خیابان شالیزار 1 ، کوچه (دولتخواه ) ، پلاک 332 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرهرضائی لفمجانیکبابی پورنوادریان0466268438 552122کبابیبازکیاگوراب ، خیابان فضیلت  ، جاده اصلی بازکیاگوراب  ، پلاک 759 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاسحرخیزکباب سرای دورهمی046626934801342293741552122کبابیبازکیاگوراب ، خیابان ابریشم ، خیابان اصلی بازکیاگوراب  ، پلاک 260 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاقدرتی کیاخانیمروارید046627012801342338126713031کرایه لوازم عقد و عروسیلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه شهید بهشتی 21 [حشمت 8] ، خیابان دکتر حشمت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرحمانسعادت میرقدیمسعادت0013265096 702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه ، کوچه وحدت 27 ، بلوار دیلمان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسوسناسفاریبامبو برگر046627796301342249590552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، شعربافان ، کوچه قیام 11 ، خیابان قیام ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفرقنبری تورانسرائیاملاک نیما 11046627998501342246574702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، نیما ، کوچه نیما 9 ، خیابان نیما ، ساختمان گشتاسب ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعزیز الهمحجوب اصلمحجوب0466282039 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، پردسر ، خیابان کاشف غربی ، کوچه کاشف غربی 4 ، پلاک 14 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیباباپورنوروزمحلهاملاک باباپور046628390301342210126702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، فیاض ، کوچه (( عبدالرضا بختیاری )) ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننصرت الهرحیمی بازکیاگورابچای پزی رحیمی0466284696 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بازکیاگوراب ، جاده اصلی بازکیاگوراب ، خیابان ( بازار حافظ ) ، پلاک 4282 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعنایت الهمحسنی کبیرکبیر046628511001342335720552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، استخر ، میدان پاسداران ، بلوار امام رضا ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانکامرانخواستهمشاور املاک کادوس0466285836 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالمان ، کوچه کوهپایه جنوبی 2 ، خیابان ( جاده لیالمان ) ، پلاک 43 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدنیک سرشت چهارخانه سرکندو0466288164 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)کوه بیجار ، جاده ( کوه بیجار ) ، جاده اصلی کوه بیجار ، پلاک 276 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعابدانواریاملاک رویال046628854201342235212702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض 11 ، خیابان حکیم فیاض لاهیجی ، ساختمان سارا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشعبانبختوالاک بختو046629980001342234346702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه حشمت 4 [نواب] ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیهمتی گسکرئیاملاک همتی046630070601342216476702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه نیما 13 ، خیابان نیما ، ساختمان رزا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضازنگانه رنجبرمشاور املاک زنگانه046630235801342424193702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 8 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجفلاح ابرومندابرومند046630263001342244931552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاشیدان حکومتی ، کوچه شهید هادی واقع نژاد 1 ، کوچه شهیدشهرام فلاح پور ، پلاک 11 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیجعفری چمندانیاملاک انوار046630435301342249246702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 9 ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقیلون آمیزحلیم همت شعبه 2046630539201342238571552123آش و حلیم پزیلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان یازدهم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپرویزمهدیانفرجام046630865901342425412552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاخدادادیآشیانه046630937601342336786702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، خزر ، کوچه پنجم [ بعثت چهارم ] ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده زهراسعادت میرقدیمقصر046630946801342248070602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سادات محله ، کوچه شهید بهشتی ، خیابان ( جاده سادات محله ) ، پلاک 160 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضارضائی کوهدلکافه رضائی0466309969 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، کوی طوافی ، کوچه (( اسماعیل حمیدی )) ، بلوار توحیدغربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدکوچکی دهکاءآریا0306847476 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، خرمشهر ، خیابان صادقیه [ نیک پی 10] ، خیابان خرمشهر ، ساختمان بهشت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناردشیررحیمی محسنیکبیر046631082601342229204552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 12 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودمظفری ملومهپایتخت046631141701342211831702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان سردار جنگل ، خیابان 20 متری حافظ ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاصفریگشنیز046631149701342247292552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان – شقایق – کوچه (پارک میرصفا) – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاپورموسیپورموسی046631507801342222426702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 12 ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 407 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودسیارنخجیریچاپ نگاره0466063190 723011خدمات ورود داد ها به رایانهروبروی باغ ملی ـ ابتداء کوچه خسروی
گیلانلاهیجانمائدهخوشحال رودپشتیخانه کودک0466318809 924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایلاهیجان ، شهید بهشتی ، خیابان نیما ، کوچه نیما 16 ، پلاک -14 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثماسمعیل پورکاوه0466320463 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 12 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اصغرعاشوری توستانیآرمین0466321149 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه سوم ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریبرزموسی پورچفلیپنجره046632238901342233881749711خدمات تایپلاهیجان ، میدان شهدا ، میدان شهدا اصلی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شهرسبز ، طبقه اول
گیلانلاهیجاناشکانحسن زاده دهشالموسیقی کوک046632339201342248187749822خدمات مربوط به اجرای نمایش و موسیقی در مجالسلاهیجان ، عباس آباد ، کوچه مهرگان 12 ، خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] ، ساختمان سالاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهرستم نژادسوستانیکبابی کاج0462001473 552122کبابیلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه رزمندگان یکم ، کوچه بهار 6 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضانویدی سطلسریدانشجو0466327893 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – کوچه ((محمد حسن کنارچیان)) – کوچه مهرگان 8 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجت علیشیخ نژادمسکن سازه ی شمال0466329574 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بنه ، کوچه شهید شعبانی 4 ، خیابان ( جاده کوه بنه ) ، پلاک 375 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداسداللهجلیلی ثابت بین کلایهاملاک گیلان ساز046632964001342346460702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه یاسرهشتم ، خیابان رسالت یکم [یاسر] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینقیرمضان نیامحسن0466334390 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان ، آزادگان ، خیابان آزادگان ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیصدرآشکده نون و نمک046633439401342425711552123آش و حلیم پزیلاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان بیست و سوم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاپاینده کاردانیال046633537701342337702809015آموزش خیاطی و مهارتهای مرتبط به آنلاهیجان ، جیرسر ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهدا ، پلاک 586 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانفریبارستمی دلیجانیکافه کاکتوس0466338980 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، سوستان ، خیابان شقایق ، خیابان کاج ، ساختمان بهشت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعینرجب دوستزرتشت046634139901341229683702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، منظریه ، خیابان خرمشهر ، خیابان منظریه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیروسابراهیمی سوخته کوهیاملاک سادات دهسر0466341714 702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسرتموشل ، خیابان شالیزار1 ، جاده اصلی دهسر تموشل ، پلاک 57 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسرینزعیمی دهبنهچلوکبابی محسن046634229001342426421552122کبابیشیخانبر ، کوچه گلستان 48-(شیخ زاهد28) ، بلوار امام رضا ، پلاک 810 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمعمونژادعموفرهاد046634243501342223699552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبازکیاگوراب ، خیابان تختی ، جاده اصلی بازکیاگوراب ، پلاک 164 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادفلاح شعبانیرستوران فیروزه046634400501342428670552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان ، هوختیف ، میدان چای ، بلوار خلیج فارس ، طبقه سوم
گیلانلاهیجانمحمدرضارضائیمهندس رضائی0466344115 702010مشاوره املاک و مستغلاتشیخانبر ، جاده ( شیخانبر ) ، خیابان شیخ زاهد ، پلاک 108 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیبرکتانرستوران میراث0466344166 552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 12 ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالرضاریحانی بازکیاگورابیعبدالرضا0466345514 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بازکیاگوراب ، خیابان شهید کاظم علیپور ، خیابان شهداء ، پلاک 3712 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصادقپورغلاماملاک آتی ساز046634552401342221215702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شقایق ، کوچه ((عباس جهان بین )) ، خیابان حزین 7 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمد تقیمحمدپورمحمدپور0466345563 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه خرمشهر 1 ، خیابان خرمشهر ، طبقه دوم
گیلانلاهیجانملوکاحمدیرستوران دارچین046634721901342216381552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه شبنم1 ، بلوار توحیدغربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیحجامی پورشیرجوپشتحجامی046634946101342460336452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیحاج سلیم محله ، خیابان شهید رحمت برمخیده ، خیابان رسالت ، پلاک 101 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیفلاح باقرشیدائیشیخ زاهد046635157001342427565702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 16 ، خیابان شیخ زاهد ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیپاکدامن لاهیجیسالن نادران046635187301342423822552112تالار برگزاری جشن و مراسملاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 26 ، بلوار امام رضا ، طبقه اول
گیلانلاهیجانفرشیدخسروی ذاکله بریاملاک خسروی0466351951 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوره بر ، جاده میان محله ذاکله بر ، خیابان ولی عصر ، پلاک 197 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیحسن پورکافه پاییز046635217401342421459552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)شیخانبر ، بلوار امام رضا ، بن بست گلستان 77 ، پلاک 509 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیراهوشمندرستگاردهکده046635219301342241653552122کبابیلاهیجان ، آقاسیدمحمد ، کوچه تربیت معلم 1 ، خیابان تربیت معلم ، پلاک 22 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانروئینافتخاریاملاک تهرانی046635228101342216329702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه سعدی 6 ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجهانگیراسماعیل دوست لفمجانیاملاک سماء0266408455 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، جیرسر ، کوچه فردوسی 6 ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدافخمی شیخانیاملاک تابان046635285201342224397702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه تربیت معلم 4 [شهیداحمدصفرپور] ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرحسینقربی توستانیدیاکو046635464201342216314642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیلاهیجان – سل تی تی – خیابان شهید بهشتی – بن بست شهید بهشتی5 – ساختمان نظام – طبقه سوم – 
گیلانلاهیجانمریمبنیادغذا بیرون بر ماندگار046635467601342242350552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض 7 ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفمحمدی لس پنچاهاملاک 970466357699 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، خزر ، بلوار توحید شرقی ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهنامفلاح شعبانیرمزی046635770801342426739552212فروش انواع پیتزالاهیجان ، هوختیف ، میدان چای ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننویددلسوزلشکریانیسایبان046636070401342244248552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 10 ، خیابان شیخ زاهد ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیروزاحمدیان لاهیجفرشاد046636467001342228816552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی سی و سوم ، خیابان کاشف شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده معصومهنویدینیاکان046636478601342224199702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شعربافان ، کوچه شهیدرضافضلی شاد ، کوچه فضلی شاد2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمائدهجمالیثنا0466365103 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، جیرسر ، کوچه بهارستان 1 ، کوچه بهارستان شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانخدیجهصالح جوچشمه0466365123 552112تالار برگزاری جشن و مراسمدیزبن ، خیابان شهدا ، بلوار امام رضا ، پلاک 660 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهتابیگانه جوپیشمقداد0466365127 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کلشتاجان ، خیابان ( جاده قدیم ) ، خیابان ( جاده کلشتاجان ) ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیننوریشمرود046636516301342372589702010مشاوره املاک و مستغلاتمیان محله گلرودبار ، خیابان برزالم ، خیابان امام خمینی ، پلاک 325 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسروشعمونژادبازکیائیآرک0466097034 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، حاجی آباد ، بلوار امام رضا(ع) ، کوچه ((انبارشرکت گاز)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیمهرپورکافه دوستان0466365854 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، شادهسر ، کوچه رسالت بیست و ششم ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدوکیلی صادقیمیرشمس الدین046637502001342342927702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، اردوبازار ، خیابان استقلال ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضانوائینوین سازه046637543301342225418702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، آقاسیدمحمد ، خیابان تربیت معلم ، کوچه تربیت معلم 14 ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودمرادیاملاک توسعه0013684130 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه سردار جنگل 23 ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاخورشیدسوارمیزبان0466377711 552119/3خدمات تهیه و پخت غذا ( آشپزخانه، اردوگاهی و  … )لاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان بیست و یکم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاسامانیسامانی0466377893 552122کبابیلاهیجان ، پردسر ، خیابان کاشف غربی ، کوچه اکبریه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرسولحسن پورخوش قلباتک046638128001342344645924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان ، جیرسر ، خیابان بهارستان [ فردوسی 4 ] ، بلوار بهارستان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمبناءپورشتربانیکافه فکر0466382763 924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان شهید بهشتی ، بن بست شهید بهشتی 8 ، طبقه اول
گیلانلاهیجاناسحاقشعبانی پورهامان046638630901342343025702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شهرداری سابق ، کوچه ملت یکم[شهیدمرتضی امین] ، خیابان ملت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانعلیناطقی رادناطقی0285825360 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شعربافان ، کوچه کاشف شرقی 8 ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک 465 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده معصومهموسوی سراجاریآرام046639104801342447137602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بالامحله ناصرکیاده ، خیابان احمد تجر ، خیابان امام خمینی ، پلاک 681 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلماننژادشریف پورشریف0013675347 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، بل امام رضا ، کوچه گلستان چهل ونهم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرستم نژادرودبنهآویژه0266721109 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، جیرسر ، خیابان شهدا ، خیابان شهید فهمیده ، ساختمان ستاره ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراکارگذارکارگزار0466394877 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، منظریه ، خیابان تربیت معلم ، خیابان منظریه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیمینجمشیدیایده آل تکثیر046639499201342542317749713خدمات فتوکپی، زیراکسکورنده ، خیابان ( بطرف  سراجار) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 465 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینباباپور اطاقوریباباپور0439607465 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، فیاض ، کوچه (( عبدالرضا بختیاری )) ، خیابان فیاض لاهیجی ، ساختمان مانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدصادققدیمینیما0466395688 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، نیما ، کوچه نیما 1 ، خیابان نیما ، پلاک -48 ، طبقه اول
گیلانلاهیجانهادیرستمی کتشالیچلک046639694301342296452702010مشاوره املاک و مستغلاتچلک ، خیابان جاده زمیدان ، خیابان جاده کته شال بالا ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضانوریلاهیج خزر0466397056 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه فردوسی 7 ، خیابان فردوسی ، ساختمان سید ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعادلهرفیعی ششکلیشهر نوین0466398565 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، جیرسر ، کوچه فردوسی 1 ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلینبی زاده درگاهیسعید0466398835 292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی بازکیاگوراب ، خیابان گلها ، جاده اصلی بازکیاگوراب 1 ، پلاک 3,632 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدنیکخوی پهمدانیبارون0219676058 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، قیام ، خیابان ایثار ، خیابان اصلی قیام ، پلاک -93 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصادقشعبانی گلرودبارمیلان046640191501342222196702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کاشف شرقی ، خیابان ( کاشف شرقی ) ، خیابان حزین ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسناکبری نژاداکبرنژاد046640373701342211858702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، معلم ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان نیما ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجوادطالعیمطهر0466404904 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاهیجان ، گلستان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان 18 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اکبرعلی نیای متعلق محلکیعلی نیای0466407973 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، جیرسر ، کوچه شهیدحسن جوانمرد ، خیابان شهدا ، پلاک -355 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینمهرلطیفانگیلان گستر شرق0263238559 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه انصاری بیست و سوم ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبرجی زمیدانیمهرآسا046640932901342216589702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوی یاسر ، کوچه هدایت 10 ، خیابان تربیت معلم ، طبقه اول
گیلانلاهیجانسیدجعفرحسینی لسکوکلایهپارسا046640958801342334791702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، خزر ، کوچه بیست و پنجم ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیآقائی کماچالیفروشگاه آقائی0466409973 502059/2نصب و تعمیر لوازم صوتی و تصویری خودرولاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت،خزر) – خیابان حسن بیگدشت – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالقاسمجانی کتشالیکوهپایه0183794056 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجارباغ ، کوچه کوهساران ، خیابان شهید مظفر جانی ، پلاک 196 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمملائی لفمجانیلاهیجان046641118401342237309702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه ( نرگس ) ، کوچه فیاض 11 ، طبقه سوم
گیلانلاهیجاناحمدجعفری عاشورآبادیفدک0266355027 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کاشف شرقی ، خیابان فیاض لاهیجی ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک -276 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادعلی پورچفلیمدرن اطلس046641526401342232615502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاشیدان حکومتی ، بلوار توحیدغربی ، خیابان شهیدشهرام میرزایی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضانقی پورنقی پور0466415477 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، آزادگان ، خیابان آزادگان ، بن بست شهید احمد پور قاسمی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامعلیفیض دوست شهرستانیفیض دوست0466415594 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، شعربافان ، خیابان کاشف شرقی ، کوچه کاشف شرقی 6 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدسمیعبهینه0329156350 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه فردوسی 7 ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرستم نژادسوستانیبرج نیلوفر046641961301342342413702010مشاوره املاک و مستغلاتسوستان ، کوچه کوهپایه 5 ، خیابان ( جاده سوستان ) ، پلاک 206 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننگینامین افشارسام046642190801342246150702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، آقاسیدمحمد ، کوچه تربیت معلم 1 ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعطاء الهخرم نیاکوه سبز0466048119 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان ، خیابان شهید مجید فلاح غلامعلی پور ، بلوار امام رضا (ع) ، پلاک 209 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیصباحطریقت046642333301342223778702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، منظریه ، خیابان تربیت معلم ، خیابان منظریه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیعسکری سرچشمهمشکات046642616801342237732702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، نمک آیه ، کوچه (( رضا شیرزادپور )) ، بلوار 45متری ، ساختمان حلما ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعذراعسکری نژادرودپشتیخوراک046642674001342229459552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، کوی یاسر ، خیابان هدایت ، کوچه هدایت 14 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیرحیم نژادکوه بیجاریکاشف0452854894 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیلاهیجان ، کوه بیجار ، خیابان کاشف شرقی ، میدان کاشف السلطنه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنپورنصیریهامون0444093120 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، منظریه ، خیابان خرمشهر ، خیابان منظریه ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیابراهیمی فلاحفرهاد046643143901342453443602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بین کلایه ، خیابان ( بطرف روستای شیرجو پشت  ) ، خیابان (  جاده بین کلایه ) ، پلاک 14 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرستممهدی پورگلبرگ046643169101342338295702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، خزر ، کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] ، خیابان خزر ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفرمحمدیگل ریحون046643312901342293426552211ساندویچ فروشیبازکیاگوراب ، خیابان شهید کاظم علیپور ، خیابان شهداء ، پلاک 3,716 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنوثوقی لاهیجانیوثوقی046643342501342332288552122کبابیلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان شهدا ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزادبختیاری لفمجانیماز0466016906 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان ، سوستان ، میدان دانشگاه ، خیابان حزین ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودنقدی کتشالیجام جم046643400001342421363552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه سعدی 11 ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانقرباننویدی سطلسرینوید0466434378 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه بهار چهارم ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبوته کار بازکیاگورابصاحب سبز0466434888 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کاروانسرابر ، کوچه وزیری ، کوچه امیرالمومنین ، پلاک -52 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدجوادرسولی موسویمهدی0413570531 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، فیاض ، کوچه فیاض لاهیجی 14 ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهمنصوری مساح رودبنهمنصوری0466435412 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، عدالت ، خیابان مهرگان یکم ، خیابان مهرگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصادقآذرگونرستوران وحید0466435560 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 4 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودخیرخواه قربانیبلوط0466437300 749711خدمات تایپلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض  3 ، خیابان فیاض لاهیجی ، پاساژ علاءالدین ، طبقه اول ، واحد 13
گیلانلاهیجانبهروزبالطف لیارجدمهبالطف046643770001342210368702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، عباس آباد ، بلوار 45متری ، خیابان تربیت معلم ، ساختمان محمد5 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدباقرپرستارپالیز046643897601342212027702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه شهیدفریدون شعبانزاده[سعدی نهم] ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدابراهیم زاده دلیرشیخانبر046644010901342422591552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)شیخانبر ، کوچه گلستان 44 ، بلوار امام رضا ، پلاک 690 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیمیوسفی پورباما046644134603142425780702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، بل امام رضا ، بلوار امام رضا(ع) ، خیابان بعثت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیربیعی پورپیک موتوری لاهیج046644169501342230020602318خدمات باربری پیک موتوریلاهیجان ، آقاسیدمحمد ، کوچه تربیت معلم 1 ، خیابان تربیت معلم ، پلاک 24 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننیمارضاپورکاری نو046644172501342212570702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه (انبارشرکت گاز) ، بلوار توحیدغربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسدالهمیرزائیمیرزائی0266840011 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوی زمانی ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینکمالی راداملاک امیران0465995622 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان دکتر حشمت ، بن بست حشمت 10 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننصیریوسفی پوریوسفی0267779208 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، آزادگان ، کوچه فردوسی دهم ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیدعلیعادلی تاجانیامید عادلی0266820107 702010مشاوره املاک و مستغلاتکلشتاجان ، خیابان ( بطرف روستای انارستان) ، خیابان ( جاده کلشتاجان ) ، پلاک 50 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسمحمدپورمسعود0013614628 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، جیرسر ، کوچه بهارستان شرقی ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرضانژاد حسینیچاپگر0466446635 749711خدمات تایپلاهیجان ، امیرشهید ، خیابان استقلال ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهیلاحمد پورسهیل احمدپور0466446783 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، قیام ، کوچه حشمت 1 [قیام 10] ، خیابان دکتر حشمت ، ساختمان گل یخ ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدیوسفی سیاهگورابیکارا046644949201342225989702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کاشف شرقی ، کوچه تربیت معلم 2 [تکیه میرفاضلیه] ، خیابان تربیت معلم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرهصدرائی نوشردایی رضا0466450976 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، گلستان ، کوچه گلستان 10 ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانشیرزادمرتضی پورخشکدشتیمرتضی پور0013706965 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بیجار ، جاده ( کوه بیجار ) ، جاده اصلی کوه بیجار ، پلاک 188 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیتقی دوست رودبنهسعادت046645224001342442997552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودبنه ، بازار سر ، کوچه دانش ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننقیحیدرنژاداغذیه برگ سبز0466453855 552211ساندویچ فروشیسیاهگوراب پائین ، سیاهگوراب پایین ، خیابان شهدا ، کوچه شهدا4 ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبتولکوچکی کورکاءفست فود سیمرغ046645386101342424088552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، هوختیف ، کوچه سبزینه ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمصادق دقیقیمهدوی0466453892 552122کبابیلاهیجان ، پمپ بنزین ، کوچه گلستان سی و یکم ، بلوار توحید شرقی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصالحهرشیدی شیجانیحاتم0466454432 552122کبابیشرفشاده ، جاده ( شرفشاده ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانذبیح الهپژند2000046645463201342233006749711خدمات تایپلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان شهید کریمی ، بن بست یکم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانجهانگیرمشیری شعارکبابی مشیری046645550301342221047552122کبابیلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه (( اکبر آزاده روز )) ، بلوار توحیدغربی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینوری نژادرودبنهخوشدل046645622501342242394702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه سعدی 11 ، خیابان سعدی ، ساختمان صداقت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسپیله ورجاویدآیدین046645622801342337743702010مشاوره املاک و مستغلاتسادات محله ، خیابان شهید فرهاد صفری ، خیابان ( جاده سادات محله ) ، پلاک 258 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیمانهرجب پورسوخته کوههزار و یک شب0466456821 552122کبابیلاهیجان ، کوی یاسر ، خیابان هدایت ، خیابان سلمان فارسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدیکتامرداکباتان0013675023 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، آزادگان ، بلوار امام رضا ، خیابان آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرظریفی دهنه سریافق046646203401342211263702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه بالا ، کوچه یاسر 20 ، خیابان یاسر ، پلاک 612 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادگنجه ایگنجه ای0466462050 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – بلوار توحید شرقی – میدان شیخ زاهد – ساختمان آفتاب شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراخوشبخت بازکیائی95046646274401342294416552211ساندویچ فروشیبازکیاگوراب ، کوچه (( فرعی اول )) ، خیابان شهید سحرخیزان ، پلاک 984 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدپرهیزیشلتوک046646287401342334377552122کبابیلاهیجان ، امیرشهید ، کوچه نوربخش ، خیابان فهمیده ، پلاک -79 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرحیمی محسنیایرونی046646304401342234638552122کبابیلاهیجان ، میدان شهدا ، خیابان استقلال ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاافخمیمرکزی046646318901342296383702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجارباغ ، کوچه کوهساران ، بن بست کوهساران6 ، پلاک 82 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراعاشوریسلیمی046646371301342237939502019/1تنظیم موتورلاهیجان ، حاجی آباد ، بلوار شهید انصاری ، کوچه سوم ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدایازلیالمانیعلی046646390301342222723713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه ارشادی ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدتستیمجید0013643855 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، لاشیدان مطلق ، کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] ، خیابان رسالت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدشهاب الدینحسینی نسب بازکیائیشهاب0466464348 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)بازکیاگوراب ، کوچه (( فرعی دوم )) ، جاده اصلی بازکیاگوراب 1 ، پلاک 2,496 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرخیکتاعین شیخیکتا0466465158 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، سردار جنگل ، کوچه سردارجنگل چهارم ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -519 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدریاحینیپیچک0466465659 552211ساندویچ فروشیلاهیجان ، فیاض ، کوچه فیاض لاهیجی 14 ، خیابان فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانلطیفشفیعی لیالستانیدهکده0466470145 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لیالستان ، خیابان شهید مجید فلاح رنجبر ، بلوار امام رضا (ع) ، پلاک 81 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداشنوداشنود0466470171 702010مشاوره املاک و مستغلاتچلک ، خیابان جاده کته شال بالا ، خیابان جاده چلک ، پلاک 38 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینمیربلوکی ثابتکاج046647115601342425379602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان ، بلوار امام رضا ، کوچه گلستان بیست و یکم ، بلوار امام رضا(ع) ، طبقه اول
گیلانلاهیجانعمارزائری مقدمویلانو046647211801342244121702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، سه راه کشاورزی ، کوچه آقا سید حسین ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینرضانژادفرحمندفرهمند0466472458 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، 22 آبان ، کوچه شاهین ، خیابان 22 آبان ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاارشادی صفیارشادی0269397077 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، شیشه گران ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه حشمت 4 [نواب] ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانلاهیجانابراهیمنیکوکارافرا046647366601342223816749711خدمات تایپلاهیجان ، سوستان ، خیابان شقایق ، بن بست سرو 7 ، پاساژ بهشت ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضابلوک نخجیریمشاوراملاک0466475294 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، حاجی آباد ، کوچه (( اکبر آزاده روز )) ، بلوار توحیدغربی ، مجتمع آریان 10 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانستارفهیم فرفهیم0466476504 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، نمک آیه ، کوچه (( رضا شیرزادپور )) ، بلوار 45متری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضافرحمندحبیبیحبیبی0466476732 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، سوستان ، بلوار حزین لاهیجی ، خیابان شقایق ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینپورنصیریپارس0466477927 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، استخر ، میدان پاسداران ، بلوار امام رضا ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرهکپورچیان لنگرودیاتل و متل0466479555 924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایلاهیجان – امیرشهید – کوچه نوربخش – خیابان فهمیده – مجتمع ممتاز – طبقه اول – واحد غربی
گیلانلاهیجانسیداحمدقدیمی ذاکرقدیمی0293052312 452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیلاهیجان – شعربافان – خیابان 22 آبان – خیابان قیام – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاظمدلجوی کوشالیدلجو046648218201342334899702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، جیرسر ، بلوار توحید شرقی ، خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] ، طبقه اول
گیلانلاهیجانحمزهفروتن لاخانیفروتن0466482710 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، فیاض ، کوچه شهید علیرضا ضیائی ، خیابان فیاض لاهیجی ، ساختمان هدیه 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهروزفکری سوستانیفکری0466482867 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوستان ، کوچه یاس 13 ، خیابان ( جاده پایین محله ) ، پلاک 200 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینکیائی جمالیجهان گستر046648417401342239263642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – 22 آبان – خیابان پاسداران – خیابان 22 آبان – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدشعبانی ششکلبرج سازان046648421501342340697702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – خیابان رسالت یکم [یاسر] – کوچه یاسر ششم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداحمددمان کشگنج046648433001342220333702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، استخر ، بلوار مطهری ، خیابان رجائی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریدونرضاپورششکلرضاپور0265144108 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایوبشاه نوری240466486229 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – میدان بسیج – کوچه ((شهید جعفری)) – خیابان شهید فهمیده – ساختمان گالیله – پلاک 10 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجاناحمدرضاکاظمی مایستانیکاظمی0466487082 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوستان – روستای لیل – کوچه کوهپایه 5 – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 432 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمشیدطاهری گوکهطاهری0466487559 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)گوکه – روستای لفمجان – خیابان شهید کرمی – خیابان جانبازطاهری – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدشیخ زمیدانیداداش مجید0466491116 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)زمیدان – روستای لیل – خیابان شهدا – بن بست ( شاهد سوم ) – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرمینآقاجان پور440466491167 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – خیابان قیام – خیابان کاشف شرقی – پلاک 247 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیزدانارمونتندایی رمضان046649118101342367074552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)قصاب محله – روستای لیالستان – خیابان ( بطرف بیجارسر ) – خیابان رازی – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانورضی ساجدیرفیع046649120001342336371702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، آزادگان ، بلوار توحید شرقی ، خیابان آزادگان شمالی ، مجتمع رفیع ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهپژومفلافل046649238801342243368552211ساندویچ فروشیدیزبن – روستای لیالستان – ندارد – خیابان صاحب الزمان – بلوار امام رضا – پلاک 282 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسین دوست کامراناسپرلوس046649345301342223311702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی یاسر – خیابان سلمان فارسی – خیابان تربیت معلم – ساختمان پرهام – پلاک 4 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانغلامرضاپورمعصومی حسن کیادهمسکن مهر0466493837 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – خیابان کاشف شرقی – بن بست کاشف شرقی 18 – پلاک -299 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاعطائی قویمتخلیه بار هوشنگ0466496908 602312دفتر خدمات ارسال بار و کالای سبک درون شهریلاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – کوچه رودکی 1 – کوچه رودکی – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینفلاح توت کارفلاح0466498565 552211ساندویچ فروشیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان گلها – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,442 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیعلی محمدیآذربایجان046649921001342427749702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پمپ بنزین – بلوار توحید شرقی – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیرمضان پوررودبنهآب وآتش0466502260 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)رودبنه – بازار سر – کوچه شهیدحمیدرمضانپور – بلوار حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداسمعیل زاده مقدمکافه من046650287101342428010552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – پمپ بنزین – کوچه ( کارگران 12 ) – کوچه کوی کارگران – ساختمان بلیان – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلمحمدنژادسیگارودیمحمدنژاد046650298901342216793702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خرمشهر – کوچه خرمشهر ششم – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنفکاری نوبیجاریاسماعیل0466504444 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)نوبیجار – روستای لیالستان – جاده اصلی نوبیجار – خیابان سعدی – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهردادعلی پوربازکیائیمهرداد046650630901342225333602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهیدعیسی مهدی پور – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 2,408 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدصفاری رادصفاری0466506435 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)سطلسر – روستای لیل – خیابان ( بطرف مشکین سرا ) – خیابان فرهنگ – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفعادلیواویشکا میدان0466509893 552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)لاهیجان – چهارپادشاه – خیابان سردار جنگل – خیابان کاشف شرقی – پلاک -775 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدخلمهحامد0466510085 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – بن بست شهدا هجدهم – ساختمان ایلیا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداحمدمعصومی رادمعصومی0266667503 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه بعثت سوم – خیابان بعثت – پلاک -67 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراتیزکارلنگرودیرجبی046651567701342211821702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان شهدا – پلاک 73 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدغلامی جلیسهغلامی0466519092 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، نمک آیه ، کوچه (( سیروس حسینی )) ، بلوار 45متری ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادراسمعیل زاده آهندانیبهاران0013500805 702010مشاوره املاک و مستغلاتآهندان – روستای آهندان – کوچه بهاران – خیابان امام خمینی – پلاک 239 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدرجبی امیرآبادافق0307397710 702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرآباد – روستای شیرجوپشت – کوچه امام حسن مجتبی (ع) – جاده اصلی امیر آباد – پلاک 266 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسکندررسولیانرسولیان0013724747 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – خیابان شهر ک فرهنگیان – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانربیعخادم نخجیریگل سرخ046652311801342339134552211ساندویچ فروشیلاهیجان – میدان شهدا – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاعاشورنیای کیاسرائیخانه نو0266410180 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدگلی کتشالیگلی0466527503 702010مشاوره املاک و مستغلاتعلیسرود – روستای لیل – ابتدای محل – کوچه بهشت 2 – خیابان جاده علیسرود – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاضلمهری بیجائیهحمید0466528265 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت غربی – بن بست وحدت غربی 11 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنوچهرحقیقت ناصریفانوس دریایی0466529769 552122کبابیامیرآباد – روستای شیرجوپشت – جاده اصلی امیر آباد – کوچه ( ساحل دریا ) – پلاک 278 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیداصغریکوهستان سبز0342173967 702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسرتموشل – روستای آهندان – خیابان فرهنگ – جاده اصلی دهسر تموشل – پلاک 598 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنآشوریآشور046653227901342422266552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان پنجاه و یکم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرحوری زادگنج کارکافه ملودی0466532281 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – شیشه گران – خیابان دکتر حشمت – کوچه شهید بهشتی 21 [حشمت 8] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرج الهفدوی موشائیتجارت نو0466533055 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدرضاطاهرنیاطاهرنیا046653823001342296297702010مشاوره املاک و مستغلاتچلک ، خیابان جاده کته شال بالا ، خیابان جاده چلک ، پلاک 30 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعبدالخالقمهدوی سعیدیکاندید0466538292 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر(آزادگان) – بلوار امام رضا – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدپرندوشپرندوش046653834301342333862702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، جیرسر ، کوچه طالقانی سوم ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانتیمورمظفری بندبونیمعلم0266344770 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه شانزدهم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی رضاهادی زاده ماوردیانیمیثاق0466538352 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پمپ بنزین – بلوار امام رضا(ع) – کوچه گلستان سی وسوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدمحمدیسازگار ارقام لاهیج0359816811 723011خدمات ورود داد ها به رایانهلاهیجان – انقلاب – کوچه برق اصلی – خیابان انقلاب اصلی – ساختمان دامون – طبقه اول
گیلانلاهیجانعسکرنورباراننورباران0466538488 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – غریب آباد – کوچه گلستان [ شهدا شانزدهم] – کوچه طالقانی ششم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیحسنی لاکمه سریسحر0300712502 552211ساندویچ فروشیرودبنه – بازار سر – خیابان بوستان [پنجم] – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمکاظمی لیالمانیمرداد97046653854801342211533702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – قیام – خیابان ایثار – خیابان اصلی قیام – پلاک -75 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینحق پناهکاشانه مهر0466538562 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاقوام زادهمروارید شمال0344722095 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوستان – روستای لیل – کوچه کوهپایه 5 – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 194 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحمزهکیائی جمالیثامن0351574777 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خمیر کلایه – خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکوروشباآبروباآبرو0466538664 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوه بیجار ، کوچه (( حامد مهدی نیا )) ، کوچه سعدی 6 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیحسینی دیارجانحسینی0466539923 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – کوچه آزادگان 2 [ مرادی 3 ] – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاپریان فرپریان0466540085 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه شهیدمظفر یوسف پور یکم – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 941 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدارقندارقند0013559574 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – کوچه آزادگان 1 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانادریسعباسی ده سریعباسی0352744665 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان – بلوار حزین لاهیجی – خیابان شقایق 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیقاسمیشمال0466542987 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – جیرسر – کوچه سلیمی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمزدکهادی تجارتیاملاک 57046654408501342210900702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – منظریه(خرمشهر) – خیابان خرمشهر – خیابان منظریه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرشمعصومیانمعصومیان0466544485 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف السلطنه – کوچه فرعی چهارم – خیابان شهید هاشمی نژاد – مجتمع تجاری صدف – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیخدمتگذارمنصورییاسین046654966301342231253702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، پردسر ، کوچه کیا موسوی 4 ، خیابان کوی کیا موسوی ، پلاک 22 ، طبقه سوم
گیلانلاهیجاننادرشعبانیسازه سازان پندار0466549693 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – خیابان سردار جنگل – ساختمان بهزاد3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجتداداشی فردحجت0266659403 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه ( بازارچه ) – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیممحبی سطلسریمحبی0267734140 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – خیابان سردار جنگل – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناردشیرجهانشاهیجهانشاهی0466552356 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – خیابان تربیت معلم – بن بست تربیت معلم 24 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانبرازنده اردبیلیکله پزی ناشتا0466552587 552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)لاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی 22 – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادفتحی هشرودیدانشگاه0154246982 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – کوچه شقایق شانزدهم – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاربانیشهریار0466556474 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف السلطنه – خیابان شهید هاشمی نژاد – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهابفدائی چوشلیفدائی0466558167 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان – خیابان شهید پرویز نجفی – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینشریعت رهبریگیل0313636120 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – فیاض(کاشف شرقی) – خیابان فیاض لاهیجی – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدسعادت میرقدیمکباب ترکی شانلی0466558814 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان پانزدهم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبگلشاهیثلاله046656147401342231403702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 9 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدساسانفاضلی سپردانیفاضلی0466562791 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان سی وهفتم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاپوراحمدآقای املاک046656321101342241997702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوی زمانی ، کوچه بهار چهارم ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیناسداله پوراسداله پور0466563290 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، آقاسیدمحمد ، کوچه شهیدابراهیم خدادادی ، کوچه (( حسین اسدالله پور )) ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرجانی کتشالیشمال0466563426 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجارباغ – روستای لیل – خیابان شهید مظفر جانی – جاده اصلی بیجار باغ – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزینجمالی صوفی املشیصوفی0466563895 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف السلطنه – کوچه فرعی چهارم – خیابان شهید هاشمی نژاد – مجتمع تجاری صدف – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمبابائی سوستانیکامران0266341317 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوستان – روستای لیل – خیابان مهر – خیابان ( جاده پایین محله ) – پلاک 283 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدغمخوارحامد0466564803 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر(آزادگان) – بلوار امام رضا – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجتبینوروزینوروزی0466566223 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، آزادگان ، کوچه 12 متری آزادگان ، خیابان آزادگان ، ساختمان آذرخش ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفبابائی نوبیجاریپارسیان0255187366 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – خزر – خیابان خزر – کوچه بیست و سوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاحسن علی زاده لردهجواد0366155235 702010مشاوره املاک و مستغلاتسطلسر – روستای لیل – خیابان شهیدمحمدشمسی – خیابان شهیدمحمدمحمودی – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینشریفی نخجیریرزمندگان نو0412444964 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان 20 متری حافظ – پلاک -97 – طبقه دوم
گیلانلاهیجانهادینصرتی لیالمانیهادی0281664675 602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)لیالمان – روستای آهندان – کوچه کوهپایه شمالی 6 – جاده اصلی لیالمان – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهاددرخورددرخورد0466569531 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان – روستای لیالستان – کوچه شهدای لیالستان 4 – خیابان شهدای لیالستان 3 – پلاک 144 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاعباس پورعباس پور0466569714 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سه راه کشاورزی – کوچه آقا سید حسین – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآتیهیگانه شکاکمیجهانشاهی046657284801342221247702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کوه بنه ، کوچه رزمندگان یازدهم ، خیابان رزمندگان [جاده آهندان] ، طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلعطاءطلب کوبیجاریعطا طلب0466574564 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه میرمجلسی – کوچه امیرالمومنین – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اکبرپاک نعمتایلیا0466576433 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – کوچه خزر 2 – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمملکی رضامحلهمشاور املاک کاسپین046657788501342458115702010مشاوره املاک و مستغلاتسحرخیزمحله – روستای شیرجوپشت – خیابان انقلاب – جاده اصلی سحرخیز محله – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینفلاح نیک مرادیاندیشه سبز046658058401342423026702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی کارگران(کوی اسلامی) – کوچه فرعی یکم – کوچه گلستان سی و یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنزارع عظمت خواهبالاخان0466580702 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان ادب – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرجبعلیمشیری شعارعدالت0265570658 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – حاجی آباد – کوچه سوم – بلوار شهید انصاری – طبقه اول – واحد 2
گیلانلاهیجانحسینحبیبی حسن کیادهپیمان0466582144 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)جیرباغ – روستای شیرجوپشت – خیابان شهید قربانی – خیابان ( جاده جیر باغ ) – پلاک 387 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدطاهرپرورپهمدانیطاهرپرور0466592038 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – کوچه 12 متری ادب – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیرهنمارهنما0013478907 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف السلطنه – کوچه فرعی چهارم – خیابان شهید هاشمی نژاد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغفورشیخ حسینی آهندانیشالیزار0466595941 552122کبابیآهندان – روستای آهندان – جاده ( آهندان ) – خیابان خوارزمی – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینیعقوبیاکسیر0466597379 552122کبابیلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه (( اسروش )) – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانافشینمحجوب بیجائیهپرسپولیس0466597441 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بوجائیه – روستای آهندان – خیابان ( بطرف سادات محله ) – خیابان ( جاده بوجائیه ) – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیمانجوان بختکارما مثبت0466599498 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید بهشتی – کوچه نیما 18 – خیابان نیما – ساختمان برج پیزا – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانالیاساسماعیلیبهار نارنج0466599506 552122کبابیسوخته کوه – روستای آهندان – جاده گرد کوه – جاده بندبن – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدسبک سیرسبک سیر0466599522 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – نمک آیه – کوچه (( رضا شیرزادپور )) – بلوار 45متری – ساختمان حلما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهنگامهشیدای قربانیشیدای0466599568 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – خیابان شهید فهمیده – ساختمان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیاکبرپوربازرگانیبلند سازان0466599573 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان خزر – کوچه 12 متری ادب – ساختمان آفتاب – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدکریم دختکریم دخت0466599942 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه کاشف شرقی سی و یکم – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرفیعحقیقت طلب سرشکهسرشکه0280982909 552211ساندویچ فروشیسرشکه – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهید جمشید اسلامی – خیابان شهداء – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریدحکمتکارواش حکمت046660290201342233877502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاهیجان – حاجی آباد – خیابان (حاجی آباد) – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجلیلنیک نام کوره کابیجاریدامنه سبز0266444343 702010مشاوره املاک و مستغلاتکاه بیجار – روستای اطاقور – بالامحله – کوچه رضا کشاورز – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدامیریژوان046660438401342213610552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان – شعربافان – کوچه قیام 11 – خیابان قیام – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمتقی پورشیرجوپشتایران ما0466606751 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه یاسر 2 – خیابان رسالت یکم [یاسر] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالحمیدمیرزاجانی حسن کیادهحامد0466607574 702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن بکنده – روستای شیرجوپشت – کوچه گلستان ششم_شهید هرمز مرادی پور – جاده اصلی حسن بکنده – پلاک 215 – طبقه اول
گیلانلاهیجانمسعودجعفری ششکلیاملاک تهران0466609295 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان فردوسی – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضارمضانی ده بنهآشیانه0013385878 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل چهاردهم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدجوادسیدنژادلاکمه سریسامان نو0013335632 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه (( عبدالرضا بختیاری )) – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننرگسعلی نیاویلا سوئیت0466624481 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان چهل ونهم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمودکیائی جمالیمشاور املاک کیا046662453001342237443702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 3 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیعلی نیای جیرهندهبرج الماس0466627078 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه شهید روحانی ابوالفضل خانی پور – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمالنصیری کوچکدهشاهین0466629531 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – امام رضا – کوچه گلستان سی وپنجم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودشارقیالماس0365551871 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جانبازان – خیابان سبحان – بن بست شهید غلامرضا پاکدل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانریحانهفهیم گیلانیمیمون0466635320 552212فروش انواع پیتزالاهیجان – آزادگان(خزر) – خیابان بعثت – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفخرالدینصادقیدیبا046663571801342227867749711خدمات تایپلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه برق اصلی – خیابان انقلاب اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینحبیبی عین شیخحبیبی0466636337 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق(خرمشهر) – کوچه خرمشهر ششم – خیابان خرمشهر – ساختمان بهشت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادنجم صادقینجم0466636550 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – کوچه آزادگان 1 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاواحدی زیردهیسینا0359064778 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – امیرشهید – کوچه نوربخش – خیابان فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهخجسته نالکیاشریپویش0466639207 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – کوی زمانی – کوچه دوم – کوچه ( بازارچه ) – پلاک -113 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاعباس پورنادرینادری046663943701342227407702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، کاروانسرابر ، خیابان امام خمینی ، کوچه دارابی ، پلاک -60 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنفلاح تقی پوررودبنهبهمن0466640732 552122کبابیرودبنه – بازار سر – کوچه شهید سیدجعفر میری نژاد – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیممبصرفرشمیخورشید0466640870 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – سل تی تی – خیابان شهید بهشتی – بن بست شهیدبهشتی 1 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجقربانی صداپشتهمهربان0466641694 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – جیرسر – کوچه بازار روز 4 – بن بست ((منوچهر درویش)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیامککریمینگاتیو0466641747 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – کوچه شهید بهشتی 6 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشیواقاسمی پورثابتابریشم0466643838 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهرک سلمان(صفاری) – خیابان سبحان – خیابان سلمان فارسی – ساختمان ابریشم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجهانبخشپورنصیرکندوج0466644014 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – کوچه هفتم [ بعثت هشتم ] – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننرگسمحبی رضائیرستوران ملل0466644952 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان – بل امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – کوچه گلستان پانزدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدوارستهوارسته 0466646064 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاکمه سر – روستای رودبنه – خیابان ( بطرف صداپشته ) – خیابان شهید رجایی – پلاک 163 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاروحی دهبنهروحی0466648021 702010مشاوره املاک و مستغلاتسحرخیزمحله – روستای شیرجوپشت – خیابان خزر – جاده اصلی سحرخیز محله – پلاک 206 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسلمرضائی سلیم رودبنهمسلم0466649519 702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله رودبنه – روستای رودبنه – خیابان تختی – خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) – پلاک 538 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودعلیزاده کچلامیمروارید خزر0344379712 702010مشاوره املاک و مستغلاتکچلام – روستای شیرجوپشت – جاده اصلی کچلام – خیابان فرهنگ – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیزنگانه رنجبر091114339430265065122 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان بیست و سوم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیقوامی لاهیجیابنیه لاهیج0466656253 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – خیابان شهید فهمیده – خیابان استقلال – پلاک -83 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیقیامتیونصابر046665728101342213200552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلاهیجان – سه راه کشاورزی – کوچه آقا سید حسین – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمخوشحالکاکتوس0266388282 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی ششم – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکرمعلیجان بازکیائیدامان046665913401342292001552122کبابیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه امیر شهید یکم – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 3,906 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادبستانی شیرایهبستانی0466659341 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – کوچه شهیدحقگو [شیشه گران 4] – کوچه شیشه گران [ بهشتی 10 ] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادخانجانی توستانیخانجانی0466659447 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان گلها – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,434 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننویدرفیع پرهیزکارکاج0466659812 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – شهیدرجائی(هوختیف) – کوچه رجائی 6 – خیابان شهیدرجائی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاپالیکپالیک0466665772 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت  هجدهم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدآتش رای گلرودباریآتش رای0466666363 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – خیابان شهید پرویز نجفی – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدخوشاتک به تک0466669254 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – شقایق – کوچه مهرگان دوم – خیابان مهرگان – ساختمان هلنا 5 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزادمهرپورمهرپور0466670898 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)سطلسر – روستای لیل – خیابان شهیدفرضی – خیابان شهیدمحمدشمسی – پلاک 68 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصابربازداربازدار0466672323 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر(آزادگان) – بلوار امام رضا – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیجانی کتشالیجانی0466675113 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جانبازان – خیابان ( جانبازان ) – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – ساختمان آذر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسنبهارستانییاسمن0466675132 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – میدان شهدا – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینشهیدیان اکبرشهیدیان0267548605 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 20 – خیابان کاشف شرقی – پلاک 351 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانحاتمی دهبنهپاکویه0466678625 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – خیابان شهر ک فرهنگیان – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعظمتعلیزاده بیجاربنهعبقری0320909777 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بیجاربنه پائین – روستای لیالستان – کوچه شهید اسماعیل جعفرپور 2 – خیابان امام رضا (1) – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانعلی پورمامودانقصر طلایی0466678939 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – کوچه شقایق شانزدهم – خیابان شقایق – ساختمان پرنیان وپویا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپرویزحبیب نیاحبیب نیا0466679593 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – بلوار حشمت – خیابان گلستان 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیحسینی اجدادیشهرقشنگ046667967501342224193702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، سلمان فارسی ، کوچه سلمان فارسی 3[فرعی پنجم] ، خیابان سلمان فارسی ، طبقه دوم
گیلانلاهیجاناحمدعاشوری لفمجانیکهن دژ0466679694 452117احداث و اجرای ساختمان به استثنای ساختمانهای زیربناییبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه حافظ دوم – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 4462 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیومرثحبیب پورکاسی046668143201342296508702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجارباغ – روستای لیل – کوچه کوهساران – بن بست کوهساران 4 – پلاک 40 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصرملائی پورکلیدسرسیاوش0013615743 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت) – کوچه حق پرست  [ فردوسی 2 ] – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفضهحاجی پورگل سرخ0466683765 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – کوی زمانی – کوچه ( بازارچه ) – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودنصراله پورکافی نت پاسارگاد0466143754 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – میدان بسیج – خیابان شهید فهمیده – کوچه ((شهید جعفری)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلخوشدل سرچشمهملل0466684199 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – نمک آیه – کوچه تربیت 8 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینهاشمی شکفتهشکفته0466685334 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه کیا موسوی 1 – خیابان کوی شهید کیا موسوی – پلاک -55 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمبحرکاظمیبخور بخور0466686728 552122کبابیلاهیجان – کاروانسرابر – کوچه دارابی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدپیمانمیرحسینی رودبارکیآسیا0466329123 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – کوی زمانی(کوه بنه) – خیابان ( کوه بنه ) – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنصورنوائینوائی0466687666 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – خیابان کاشف شرقی – خیابان دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجهان دارنوروزینوروزی0466688259 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(تربیت معلم) – خیابان تربیت معلم – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرحیم پورکلدهبنگاه مهر رضا046668831101342160176702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه آریا سوم – کوچه فیاض نهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجاویدآزادگانپایا0466688488 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – خیابان شقایق – کوچه شقایق دهم [حزین 3] – ساختمان فونیکس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمزهخیرخواهاملاک مراد0365400064 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – بن بست امام هادی – ساختمان مریم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدفریدونیفریدونی0466688541 552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)لاهیجان – شعربافان – خیابان انقلاب – کوچه شعربافان اصلی – پلاک -32 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرپروانه دیرکندو0466688671 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)شیخانبر – روستای لیالستان – کوچه گلستان 54-(شیخ زاهد32) – بلوار امام رضا – پلاک 474 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضانیک فالدهکده0466688723 552122کبابیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان عرفان – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 4,818 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدفربدسبحان0466688747 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت،خزر) – بلوار توحید شرقی – خیابان حسن بیگدشت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسامرهقربانپورشیخ زاهد0466689803 552122کبابیشیخانبر – روستای لیالستان – جاده ( شیخانبر ) – خیابان شیخ زاهد – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننیماروحانی سندیانیروحانی0466692323 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهرک سلمان(صفاری) – خیابان سبحان – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسجمشیدی عینیاسکان قصر046669250601342345414702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، جیرسر ، خیابان فرهنگیان [فردوسی 3] ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانصاحبنیکرونیکرو0466692932 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوستان – روستای لیل – خیابان ( جاده سوستان ) – خیابان شهیدحسن بابایی – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانکریمی کوه بنهکوهپایه0466697343 552211ساندویچ فروشیکوه بنه – روستای آهندان – کوچه شهدا – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 215 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمبازبندلیلاکوهیاصیل کرمانشاهی0466697510 552123آش و حلیم پزیلاهیجان – فیاض(کاشف شرقی) – خیابان فیاض لاهیجی – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریبرزبوته کاربازکیاگوراب40-300466699120 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان نگارستان – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 3,156 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحموداسفندیاری گوکهاسفندیار0466701074 702010مشاوره املاک و مستغلاتگوکه – روستای لفمجان – خیابان ( بطرف روستای پایین شاده ) – خیابان جانبازطاهری – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجفلاح زادهفلاح زاده0466701102 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهرک جانبازان – کوچه هدایت 7 – خیابان هدایت – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرشعبان نژادتی شین0466701253 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده ( بازکیاگوراب ) – خیابان سید الشهداء – پلاک 319 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدقاسمی معبودتی تی سا0466702501 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید بهشتی – کوچه نیما 15 – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقییعقوبی بیجاربنهدرخشان0154214410 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه پائین – روستای لیالستان – خیابان امام رضا (2) – خیابان امام رضا (1) – پلاک 229 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالقاسمبهزادقویم پرورباستان0366141201 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – کوچه امیرمومن – کوچه فرهود ایمانی ذوق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجتتدریس حسنیتدریس0466704033 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – خیابان فهمیده – کوچه پاکدل – مجتمع ستایش – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاربیع پورکرمانشاه0466704179 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – سه راه کشاورزی – کوچه یاسمن – خیابان کاشف شرقی – ساختمان ایمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبمنصورپوردهکاخدمات فنی دقیق0466704478 526099/3تعمیر انواع دستگاههای صنعتی ، خانگیلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت) – خیابان شهدا – کوچه شهید صفاکار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسفرخ روزلاشیدانیفرخ0280940214 552112تالار برگزاری جشن و مراسملاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادشجاع مردطارمسریمیلاد0361202592 749822خدمات مربوط به اجرای نمایش و موسیقی در مجالسبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – کوچه حافظ یکم – پلاک 4,472 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالقاسمصفریاملاک کنکاش046655236601341237661702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(منظریه،خرمشهر) – خیابان منظریه – خیابان خرمشهر – ساختمان افق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنفلاح توت کارزنگ تفریح0466704900 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – حاجی آباد – کوچه سوم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتیناحسن بابائیبابائی0466705057 924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایلاهیجان – شقایق(کاشف شرقی) – خیابان شقایق – خیابان کاشف شرقی – پلاک -26 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسلاماصیل کیاسرائیاصیل0466705656 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 5 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقیهدایتی اشکاءبرتر0466707366 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – خیابان 22 آبان – خیابان قیام – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اصغرلشگریدستپخت0466707383 552119/3خدمات تهیه و پخت غذا ( آشپزخانه، اردوگاهی و  … )بوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 21 – بن بست ( حسین پور ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیممیزی نژادیک0466707390 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – جیرسر – خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاجعفری پوررودبنهته چین0466707619 552119/3خدمات تهیه و پخت غذا ( آشپزخانه، اردوگاهی و  … )لاهیجان – استخر – میدان پاسداران – بلوار امام رضا – مجتمع شهرداری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدنوریارزیدهارزیده0466709041 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 27 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبخشی ملاسرائیبخشی0369783614 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – کوی زمانی – خیابان شهر ک فرهنگیان – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیاحمدیcfvhk shci0454604646 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 3/1 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدرنجبرعاشورآبادیماهان0466711379 602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)لاهیجان – کوی زمانی – کوچه 22 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعاشوری دهسریعاشوری0355971801 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)دهسر – روستای باز کیاگوراب – جاده دلیجان – جاده سیاهکل – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیماسماعیل زادآهندانیآرون0466712600 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – خیابان امام خمینی – خیابان میرزاکوچک خان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلی دوست آهندانیماهان0316690882 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بوجائیه – روستای آهندان – خیابان ( بطرف سادات محله ) – خیابان ( جاده بوجائیه ) – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیراحمدپورامیر0281661330 602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)لاهیجان – شادهسر – کوچه رسالت بیست و ششم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجتبیحافظی امشلپارادایس0466714040 924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه امام رضوی – خیابان امام خمینی – پاساژ پارادایس – طبقه چهارم
گیلانلاهیجانمریمبخشی پورصداپشتهرضا0466714371 602311خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 26 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمحمدعلی پوراکبرآبادمحمد0356703218 552211ساندویچ فروشیاکبرآباد – روستای رودبنه – خیابان شهید رحمت صفایی – خیابان شهید رحمان رجبی – پلاک 252 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدقدیری صوفیشقایق0466715453 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – کوچه ((عباس جهان بین )) – خیابان حزین 7 – ساختمان عارف – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیاسمعیل زاده اسدیاسدی0370311163 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید کریمی(میدان شهدا) – کوچه امیرمومن – کوچه سوم توکلی – ساختمان پوریا – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانبهمنحسین پورشیرجوپشتحسین پور0466718192 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(منظریه،خرمشهر) – خیابان تربیت معلم – خیابان منظریه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانمزین بازکیائیمزین0266366796 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه سنگ مزار – کوچه همام ناصح – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقیجرندهملی0266462557 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت) – کوچه حق پرست  [ فردوسی 2 ] – خیابان شهدا – پلاک 463 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشاپورمباشرامینیفرزین0466718987 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه ش اخوان یکم[فرعی دوم] – کوچه طالقانی هفتم – پلاک -164 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضارستم پوررستم پور0466719098 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض 11 – کوچه نرگس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیاوشپورجعفری پشتریسعید0154206202 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یوسف آباد – خیابان ( یوسف آباد ) – خیابان تربیت معلم – پلاک 219 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینسرپرستسرپرست0466719638 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – خیابان سلمان فارسی – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکریماحمدی کتشالیبرادران احمدی0466720494 702010مشاوره املاک و مستغلاتکتشال پایین – روستای لیل – کوچه سالار 7 – خیابان آقاسید سالار – پلاک 143 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهانینژادباقرلاهیجیمیورا0466720781 552212فروش انواع پیتزالاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – خیابان شهید بهشتی – بلوار مطهری – طبقه چهارم
گیلانلاهیجاناشکاناسکندری دهدزیکازان0466721657 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – شهید بهشتی – کوچه نیما 18 – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینبابادوست دموچالیپاسارگاد0013685245 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – کوچه شهیدحقگو [شیشه گران 4] – کوچه شیشه گران [ بهشتی 10 ] – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبررجبی درگاهگلستان 110466721815 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – کوچه گلستان یازدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشیرینکوچکی دهکاءگل یاس0466722750 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – خیابان شهید پرویز نجفی – خیابان شقایق – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودارمکصادقی0466722785 702010مشاوره املاک و مستغلاتنخجیرکلایه – روستای لیالستان – خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری – خیابان نخجیر غربی – پلاک 662 – طبقه اول
گیلانلاهیجانسجادخندان سوستانیپازل0466722815 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(تربیت معلم) – خیابان تربیت معلم – بن بست تربیت معلم 24 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصدیقهحقانی زمیدانیساحل046672476601342247611552211ساندویچ فروشیلاهیجان – عباس آباد – بلوار 45متری – خیابان تربیت معلم – ساختمان نازنین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشقایقجهان بینجهان بین0466724781 749711خدمات تایپلاهیجان – شیشه گران – خیابان کاشف شرقی – خیابان دکتر حشمت – ساختمان حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودشعبانزاده دهشالدیدار046672493001342227643702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان – روستای لیالستان – خیابان شهید حقیقت شعار – خیابان شهید رمضان حبیبی – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیکارگرمراددهندهکارگر0466726863 702010مشاوره املاک و مستغلاتمراددهنده – روستای لیل – خیابان (به طرف روستای بنگبر ) – خیابان (جاده مراددهنده) – پلاک 70 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهارهنیک قلب عاشوریلاهیگ0466727224 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – شعربافان – خیابان قیام – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاوهقلی پورکوجلیقلی پور0466727936 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوستان – روستای لیل – کوچه کوهپایه 5 – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 702 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمژگانخوشحال رودپشتیخوشحال0466728262 930423ماساژ آرام بخش زنانهلاهیجان – امیرشهید – خیابان استقلال – کوچه شهدا5[مفتخرالملوک ] – طبقه اول – واحد 1
گیلانلاهیجانمحمدباقرادیبادیب0466728581 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سل تی تی – خیابان شهید بهشتی – بن بست شهیدبهشتی 1 – طبقه دوم – واحد 4
گیلانلاهیجانسیروسفرامین لشکریانیفرامین0466728631 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه شهید جعفری – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیامیرعسکریکادوس0466730561 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – میدان حشمت – خیابان کاشف شرقی – ساختمان امیر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایمانفیاض محمدیسو0466732605 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – میدان بسیج – کوچه ((شهید جعفری)) – خیابان شهید فهمیده – ساختمان گالیله – پلاک 27 – طبقه چهارم – 
گیلانلاهیجانمهدیداداشی پورلاکمه سریمهدی0300711378 552122کبابیرودبنه – میان محله لاکمه سر – خیابان بوستان [پنجم] – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهروزگلشاهی لفمجانیگلشاهی0021453414 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه نور 4 – کوچه ( بازارچه ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانضرغاماکبریکاسپین0466733316 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان پانزدهم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصرپورعلی شادهیپورعلی0466733894 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)اسلامده بالا (بالاشادده ) – روستای لفمجان – اسلامده بالا – خیابان رسالت – خیابان شهیدرجایی – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیاحمدی نژادلیالستانیمحمدجواد0466734303 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – کاشف شرقی(آقاسیدمحمد) – کوچه تربیت معلم 10 [نیک پی 3] – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانگشتاسبجمال امیدیامیدی0466735306 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – کوچه شقایق دهم [حزین 3] – خیابان حزین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمهمتی بیجاربنهاملاک همتی0466735910 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی دوم(لاله) – کوچه گلستان [ شهدا شانزدهم] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدرستم نژادسوستانیرستم نژاد0266201171 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی(کوه بنه) – خیابان ( کوه بنه ) – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهمنپایندهپاینده0373168145 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه ( نرگس ) – کوچه ((فیاض 13.1)) – پلاک 14 – طبقه اول
گیلانلاهیجانابراهیمشمس میرصادقیشیون0466738140 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – شقایق – میدان حشمت – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودزارع گنجارودیمنظریه0266496279 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(منظریه،خرمشهر) – خیابان تربیت معلم – خیابان منظریه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیپورنصیررودبنهسان0466738463 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – شقایق – کوچه ((حجت اله  راستروان )) – خیابان حزین 7 – ساختمان آبنوس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدپورشعبانفرهنگیان0357293683 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه فیاض6 – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلنصرتی فلاح کارنصرتی0466738866 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان ، یحیی آباد ، کوچه فیاض سیزدهم ، خیابان حکیم فیاض لاهیجی ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضائی شیخعلی کلایهجانان0466739340 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه شهیدابراهیم خدادادی – کوچه (( حسین اسدالله پور )) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیفلاح رسول نژادلیالستانیرسول نژاد0466739362 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان – روستای لیالستان – خیابان شهید مجید فلاح غلامعلی پور – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 237 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحامدسعادت میرقدیمسعادت0466739747 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – بلوار 45متری – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیررضازاده صنعتیکوهسار0466740119 552122کبابیلاهیجان – غریب آباد – کوچه مقدم – کوچه طالقانی ششم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداحمدفاضلیفاضلی0466740121 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – کوچه شقایق شانزدهم – خیابان شقایق – ساختمان بهشت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدآرینآرین0466740125 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه شهید اکبری1 – بلوار توحیدغربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودنیازبخشنیازبخش0466740591 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی 11 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالحسیندلیلی بندبونیونک0466740938 702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه – روستای آهندان – خیابان ( بطرف سادات محله ) – خیابان ( جاده بوجائیه ) – پلاک 69 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنضیاءغریبغریب0466742371 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خالو باغ – کوچه شهید قدرشناس – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهکریمی مرداب سریشهرام0466742406 552122کبابیلیالستان – روستای لیالستان – کوچه (( حامد همت خواه )) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 466 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرعلی پوربازکیائیخوراک معجزه0466743630 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – کاروانسرابر – کوچه دارابی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرمعمرلیچاهیقهوه خانه معمر0466287846 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 27 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداحمدسیدپورآهندانیسیدپور0466745541 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – ساختمان مینا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجعفررسول زادهرسول زاده0466745576 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی 11 – خیابان سعدی – ساختمان صداقت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدگلشاهی چمندانیگلشاهی0466745780 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل چهاردهم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادسرخوشگلپایگان0466747510 552122کبابیلاهیجان – شیشه گران – خیابان ایثار – کوچه شهید بهشتی13 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمافخمی شیخانیایده آل0378796100 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بیجار – روستای لیل – جاده ( کوه بیجار ) – جاده اصلی کوه بیجار – پلاک 266 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاصالح نژادبین کلاتهآبنوس0466750710 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – خیابان حزین 7 – خیابان حزین – ساختمان آبنوس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهزادتقوائی بی ریامشاور املاک پارس نوین0282159143 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – بلوار 45متری – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدحق گوی واقعی گوهریونتا0466754763 552212فروش انواع پیتزالاهیجان – قیام – کوچه ایثار 6 – خیابان ایثار – ساختمان فرهومند – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمختارپورحسن مقدممقذم0466754788 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی 11 – خیابان سعدی – ساختمان چهار باغ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهردادپرحلم کماچالیمهرداد0466755069 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان پانزدهم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصابررضائیصابر رضائی0466755176 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – نمک آیه – کوچه تربیت 8 – خیابان تربیت معلم – طبقه دوم
گیلانلاهیجانجوادرجب پورشیرجوپشتقائم آل محمد0466755975 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه (سوپر مارکت جواد ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاقیامتیونراستین0466756787 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – قیام – کوچه ایثار 8 – خیابان ایثار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقدم علیآقاجانی امیرهندهامیر حسین0466758962 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه سوم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصاحبهعلی پوربازکیائیعلی پور0466761353 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه لاله چهارم – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 2,396 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلمهرورزپل0466763151 552122کبابیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب – بن بست پیمان – پلاک 729.003 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیقربانیگیلانه0378946836 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت ششم [سجاد یکم] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجتکریمی پنچاهکوروش0344718140 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – حاجی آباد – کوچه سوم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانطیبهطاهرپورباغ کودک سنجاقک0466764299 924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایبالاتموشل – روستای آهندان – تموشل بالا – خیابان گلستان – کوچه گلستان 1 – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینجنکوکدنیز0466764962 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – بلوار 45متری – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرمانجاماسبیآرمان شهر0466764979 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – خیابان مهرگان – خیابان شقایق – ساختمان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدامینپیرزادهاملاک مهرامین046676564001342338358702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه (سوپر مارکت جواد ) – خیابان شهدا – پلاک 610 – طبقه دوم
گیلانلاهیجانحسننیک بخشنیک بخش0013407309 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – گلستان – خیابان شیخ زاهد – کوچه گلستان 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدپرویزی مقدماملاک پرویزی 046676828401342427352702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه ( چهارم  ) – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنوچهردودلدودل0466768314 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(امیرشهید) – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسلمجلیلی لیالمانیجلیلی0466768354 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالمان – روستای آهندان – کوچه (( فائزه گرامی )) – جاده اصلی لیالمان – پلاک 166 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاجان نثاروظیفهترنج0300803067 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننویداپرخیدهاملاک نوید0377534567 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف السلطنه – خیابان شهیدرجائی – خیابان شهید هاشمی نژاد – ساختمان پویان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالرضاصدیقی پاشاکیصدیقی0466768871 702010مشاوره املاک و مستغلاتبادان محله – روستای لفمجان – خیابان (کمربندی سیاهکل به سنگر) – خیابان (جاده بادان محله ) – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانافسانهغم خواروظیفهسروش0466769065 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه (( عبدالرضا بختیاری )) – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیماندرویش پورداخلصنوبر0466769721 552122کبابیرودبنه – لاکمه سر(بالا و میان محله – خیابان شهیدعیسی عاشوری – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعلیزادهعلیزاده0307398276 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – کوچه شهیدحمیدرمضانپور – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضابیرم زادگانبیرم زادگان0466772096 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه فضیلت – خیابان کاشف شرقی – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودرادسوخته کوهیپارسا0466773032 749711خدمات تایپسوخته کوه – روستای آهندان – خیابان شهیدچایچی – خیابان شهیدمحمدرضانجف نژاد – پلاک -56 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزینبمشیریدو سیب046677394101342246668552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان – حاجی آباد – بلوار توحیدغربی – کوچه (( اکبر آزاده روز )) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیریحانی بازکیائیریحانی0466774361 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 12 – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینیک قلب عاشورینیک قلب046677649201342221388702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خرمشهر – کوچه آوینی 4 – خیابان منظریه – طبقه دوم
گیلانلاهیجانفریدونجوشنی خرشتمیجوشنی0466776634 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق(کاشف شرقی) – کوچه شقایق چهارم – خیابان شقایق – ساختمان گل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمتینمجمع صنایعموسسه ی شادمانی کافه کودک آرامش0466279528 924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایلاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – بلوار مطهری – کوچه مطهری 5 [ فلاح ] – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده رضوانهمحمدی دلیجانیسما0466777197 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)میان محله گلرودبار – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی میان محله گلرودبار – خیابان امام خمینی – پلاک 248 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنکریم پورکوریجانیشاپور046677797601344444444552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)لاهیجان – شهدا(اردوبازار) – کوچه میرشمس الدین [ شهدا دوم ] – خیابان شهدا – پاساژ محمودی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدطاهامیرمشتاقیمعین0466778529 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – خیابان حزین – خیابان حزین 7 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدصدیقی شیخعلی کلایهصدیقی0466780477 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه (سوپر مارکت جواد ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاقنبریمشاور املاک ایثار046678060401342336196702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهدا(جیرسر) – کوچه شهدا چهاردهم – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلیمانمحمدمیرزائی عین شیخمیرزائی0466780894 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی یاسر – خیابان هدایت – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهناممیرزازاده کوبیجاریمکث046678112201344444444702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهیدرجائی(هوختیف) – کوچه رجائی 6 – خیابان شهیدرجائی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپرویزمیربلوکیمهر سوستان0262879517 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوستان – روستای لیل – کوچه کوهپایه 5 – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 260 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیاظهریلبنان0466781914 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – سردار جنگل – کوچه سردارجنگل چهارم – خیابان سردار جنگل – پلاک -491 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینحمیدیلذیذ0466781947 552122کبابیلاهیجان – شقایق – میدان حشمت – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجتفلاح آزادخواه رودبنهبلوار0466782032 552122کبابیرودبنه – بازار سر – خیابان بوستان [پنجم] – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیننژادمهدی پورامارت0372076668 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)پائین محله رودبنه – روستای رودبنه – خیابان شهدا – خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) – پلاک 300 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیروسمظفری ملومهمظفری046678575101342229716702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه طهماسبی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانام البنینحسن پوررحیم آبادیحسن پور0466785956 702010مشاوره املاک و مستغلاتحاج سلیم محله – روستای رودبنه – کوچه رسالت 39 – خیابان رسالت – پلاک 60 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمزهعلی اکبریخانه معمار0466786649 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه فردوسی 6 – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینهاتفی کوشالشاههاتفی0466786666 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان ، پردسر ، خیابان کاشف غربی ، کوچه کاشف غربی 2 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحدثهصحرائی خوش طینتگیلاکو0466788034 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلیالستان – روستای لیالستان – کوچه (( حامد همت خواه )) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 440 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهنگامهپورمحمدی امامزاده هاشمیاملاک امیرکیا046678857901342334060702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – کوچه فردوسی 7 – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیپیرمرتاضجم0265871680 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – کاشف شرقی(آقاسیدمحمد) – کوچه کاشف شرقی پنجم [ گلزار شهدا ] – کوچه کاشف شرقی 7 [محبوبی] – پلاک -7 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلینیک جوپیشینیک0466790569 702010مشاوره املاک و مستغلاتکلنگران – روستای لفمجان – خیابان ( جاده کلنگران ) – بن بست لاله 2 – پلاک 208 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیمحمدی خواهلاهیج ملک0466790609 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوخته کوه – روستای آهندان – خیابان شهیدمحمدرضانجف نژاد – خیابان شهیدچایچی – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیف الهاسمعیل زاده آهندانیسامان0466791004 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – خیابان 20 متری حافظ – خیابان سردار جنگل – پلاک 219 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفتانهمرادی جورشریمرادی0466791122 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه سجاد دوم – کوچه رسالت چهارم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهراناحمدپورسطلسریاحمدپور0466792874 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جانبازان – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانداودمحبی رودبنهآریان0466792988 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهیدرجائی(هوختیف) – کوچه رجائی 6 – خیابان شهیدرجائی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوذرمجتهدی آزاداصلیمجتهدی0466793060 702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسرتموشل – روستای آهندان – خیابان فرهنگ – جاده اصلی دهسر تموشل – پلاک 724 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسایازلیالمانیمسکن سبز0466793114 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه 22 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسبحانمراتی امیرهندهمراتی0466794263 924911بازی های تصویری و رایانه ایبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – خیابان ( بازار حافظ ) – پلاک 4,096 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاصمدی صوفیصوفی046679434101344444444552212فروش انواع پیتزالاهیجان – بل امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – کوچه گلستان هفتم – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناصغرشکوهی فرشکوهی فر0466794407 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه ( دوم ) – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – ساختمان امیر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاعلی نیای آهندانیعلی نیا0466795344 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – خیابان کوی شهید کیا موسوی – کوچه نصیحت گذار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانانوشنوری انارستانینوری0466795598 702010مشاوره املاک و مستغلاتچفل – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی چفل 2 – جاده اصلی چفل – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانپیرفلک لسکوکلایهمهران0466796197 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – جیرسر – کوچه بهارستان – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهیلاتقی پورسرویس مدارس تقی پور0382581991 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – فیاض(آقاسیدمحمد) – کوچه فیاض 10[کوشالی 17] – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیونسگلیواله0466797339 930509/2بررسی و مشاوره خدمات رنگ خودرو لاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان پانزدهم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینعوض پورحدید0466797860 749711خدمات تایپلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی هفتم – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانروزبهبیک وردیبیک وردی0466798644 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – خیابان بعثت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاصفری پهمدانیسورنا0466799321 749711خدمات تایپلاهیجان – آزادگان(خزر) – کوچه آزادگان 1 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکرمشفی پوررودبنهشهرام0466799573 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – خیابان مهرگان یکم – کوچه شقایق هفتم [خرمشهر دهم] – ساختمان پانیز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحموداجابتیاجابتی0466800246 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – میدان دانشگاه – بلوار شهید اسماعیل پور – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیتقواتقوا0466800793 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – نمک آیه – کوچه (( سیروس حسینی )) – بلوار 45متری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصالحبخشی پورصداپشتهآلگرو0372715012 749822خدمات مربوط به اجرای نمایش و موسیقی در مجالسلاکمه سر – روستای رودبنه – خیابان ( بطرف رودبنه ) – خیابان شهید رجایی – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننیمافلاح میرزائیمبلمان نارون0466802389 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – شعربافان – کوچه قیام 13 – خیابان قیام – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانعلیقربان پورنوشریقربان پور0400139859 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خالو باغ – کوچه سی و ششم – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمداسمعیلیارم0466806120 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض نهم – خیابان فیاض لاهیجی – ساختمان ماهان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمرتضیمیراحمدی گلرودباریمیراحمدی0466807907 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی 20 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرقیهزارع یوسفی پورزارع0466811488 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهدا(جیرسر) – کوچه مجتهدی – کوچه شهدا چهاردهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداشنوداشنود0466811658 702010مشاوره املاک و مستغلاتسطلسر – روستای لیل – خیابان شهیدمحمدمحمودی – خیابان شهیدفرضی – پلاک 91 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهپورحسن کلیدسرلاهیج0466812442 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 3 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمباشرامینیپاریس0466812501 702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه – روستای آهندان – خیابان ( بطرف سادات محله ) – خیابان ( جاده بوجائیه ) – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیبابادوست رودبنهبابادوست0466813705 552122کبابیرودبنه – بازار سر – بلوار دکتر حشمت – خیابان گلستان دوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبصیرراحت طلب تاسندهمحک0154236004 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – غریب آباد – کوچه حکیمی شمالی دوازدهم – کوچه غریب آباد [طالقانی ششم] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینفتحی زادبازقلعهفتحی زاد0466814829 702010مشاوره املاک و مستغلاتبالاپاشاکی – روستای لفمجان – خیابان ( کمربندی سیاهکل ) – خیابان امام خمینی – پلاک 514 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمتقوی نیاسفیر لاهیجان0466814862 602318خدمات باربری پیک موتوریلاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 6 – کوچه شعربافان اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرضاپیروزفرخانه ایرانی0466814991 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – خیابان مهرگان یکم – کوچه (پارک میرصفا) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمودفلاح چایکاوش0466815016 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوستان – روستای لیل – کوچه یاس 13 – خیابان ( جاده پایین محله ) – پلاک 172 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدباقروکیلی صادقیوکیل صادقی0466815483 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – کوچه بیست و پنجم – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنابراهیمی محسن آبادیابراهیمی0266629925 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – کوچه میر مشتاقی – خیابان شهید فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمظاهراسمعیل زادآهندانیطلائیه0466816458 702010مشاوره املاک و مستغلاتآهندان – روستای آهندان – خیابان امام خمینی – خیابان خوارزمی – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسناپرخیدهمنوچهری0466816783 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – پردسر – کوچه (جهان بین) – کوچه کاشف غربی 2 – پلاک 758 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیداداشی پورجردن0466817054 552122کبابیرودبنه – میان محله لاکمه سر – خیابان بوستان [پنجم] – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهماباقرزادهباقرزاده0466817631 713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضافتحی پوریوسفدهبرگ سبز0382964813 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشرارهجعفری ششکلیآسمان فراز0466817894 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – کوچه شقایق شانزدهم – خیابان شقایق – ساختمان امیر عباس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیحمزویگردآفرید ایرانیان0262858273 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – کوچه 12 متری ادب – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده سودابهمیرگلی امیرکیاسرفرزین0376826046 702010مشاوره املاک و مستغلاتشیخانبر – ندارد – کوچه گلستان 44 – بلوار امام رضا – پلاک 670 – طبقه اول
گیلانلاهیجانابوالفضلغمخوارششکلیآی تک0466820848 749711خدمات تایپلاهیجان – شهدا(اردوبازار) – کوچه میرشمس الدین [ شهدا دوم ] – خیابان شهدا – پاساژ محمودی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانریحانهمهدی پورمهدی پور0466821128 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – کوچه (( شجاعی )) – کوچه فردوسی 7 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمجتبیخوش گذران رودبنهخوش گذران0466822126 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان بیست و سوم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدوجدانی روشنروشن0466822164 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض(سلمان فارسی) – کوچه سلمان فارسی 3[فرعی پنجم] – خیابان سلمان فارسی – ساختمان روشن 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضابحرکاظمیبحرکاظمی0466822238 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خمیر کلایه – خیابان جمهوری اسلامی – بن بست جمهوری دوم-بن یکم – ساختمان رامین – طبقه اول – واحد 1
گیلانلاهیجانعلیرضامحبی سطلسریخانه و کاشانه0466822401 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی 20 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریممحبوب رادهمشهری0466822569 602318خدمات باربری پیک موتوریلاهیجان – فیاض(آقاسیدمحمد) – خیابان فیاض لاهیجی – کوچه بختیاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاصادق حسنیپشت0466822631 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – قیام – کوچه ایثار 6 – خیابان ایثار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاذاکرسلطانیذاکر0466822693 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه فرعی دوازدهم – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجاداحتشاماحتشام0466824285 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – خیابان شهید فهمیده – خیابان استقلال – ساختمان ثمین – طبقه سوم – واحد 5
گیلانلاهیجانابراهیممیرزادهمیزاده0466826814 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عدالت – کوچه مهرگان پنجم – خیابان مهرگان – پلاک -82 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاحسینقلی زادهقلی زاده0466828957 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 8 – بلوار 45متری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیحسینی پورخوش قلبماهان0013395668 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – خیابان بهارستان [ فردوسی 4 ] – خیابان فردوسی – مجتمع هندسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشیرزادمظفریشیرزاد0466829022 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه 22 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسناعتباریاعتباری0466829261 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کمربندی – خیابان ( کمربندی ) – خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری – ساختمان یاس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامحسینناظم غنائیغنایی0400291295 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – کوچه فردوسی 7 – خیابان فردوسی – ساختمان سید – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهنازاسماعیلی خلیل سرائیمیخ کوب0466830342 552122کبابیلاهیجان – سوستان – کوچه حزین 12 – بلوار شهید اسماعیل پور – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی رضاصباحصباح0466830347 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – کوچه ( بازارچه ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاآقائی زاده ظروفیوصال0466831046 713031کرایه لوازم عقد و عروسیلاهیجان – چهارپادشاه – کوچه شهید کریمی 8 – خیابان شهید کریمی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادمحبی نخجیرییاقوت0400056521 702010مشاوره املاک و مستغلاتنخجیرکلایه – خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری – خیابان نخجیر غربی – پلاک 40 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیامکحاجی پورچوشلیشاهد0466831295 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – پردسر – خیابان امام خمینی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجوان بخت فلاحایده0466831499 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 16 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانترانهفلاح رنجبرلیاستانیرنجبر0466831533 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امام خمینی(میدان شهدا) – کوچه سوم توکلی – کوچه امیرمومن – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیراروشندلپالیز0367277162 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – جیرسر(اردوبازار،امیرشهید) – خیابان استقلال – کوچه ((شجاع العلماء)) – طبقه اول – واحد 1
گیلانلاهیجانکامیاراقبالی گورانخط خطی0466833775 749711خدمات تایپلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه یوسفی نژاد – خیابان ملت – ساختمان نوید – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده مریمسیدباقری دیلمیزرین0466834491 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یوسف آباد – خیابان ( یوسف آباد ) – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدروح اللهارمروح اله ارم0466835516 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی 8 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیم علیرحیم پوررحیم پور0466835520 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(امیرشهید) – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجلالکارگرنیاولنوج0466835528 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(منظریه،خرمشهر) – خیابان خرمشهر – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرامرزقربان پورامیرهندهقربانپور0369786203 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه ششم – کوچه گلستان هفتم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیسلیمانیسلیمانی0466840368 702010مشاوره املاک و مستغلاتقصاب محله – روستای لیالستان – خیابان 16 متری غربی – خیابان امام – پلاک 39 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدگلشاهی حسینیگلشاهی0466840770 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه ششم – کوچه گلستان هفتم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرمحمدآذرنواامپراطوری پارس0466841624 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه برق اصلی – خیابان انقلاب اصلی – پلاک 36 – طبقه سوم
گیلانلاهیجانعلیرضاپورنصیرهفت سنگ0377221741 452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیلاهیجان – گلستان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدطالبی کچلامطالبی0466843545 292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی کچلام – روستای شیرجوپشت – ندارد – جاده اصلی کچلام – خیابان فرهنگ – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرامرزرضائیفردین0466843561 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 14 – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتیمورفرجودشهاب اسپرت0400972874 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاهیجان – بل امام رضا – میدان شیخ زاهد – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاقویدل پسیخانیقویدل0466844557 749711خدمات تایپلاهیجان – جیرسر – خیابان طالقانی – کوچه طالقانی دوم(لاله) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسناشرف پوراشرف پور0197180227 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه جمهوری دهم – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدپیمانمحمدی نالکیاشریمحمدی0466846364 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان – روستای لیالستان – خیابان شهدای لیالستان 2 – خیابان شهید سیدرضا فلاح مرتضی نژاد – پلاک 10.003 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمفتحی مینقفتحی 0466846732 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – خیابان ایثار – ساختمان حمید – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهزادپورعابدپورعابد0466847073 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه جعفری 11 – کوچه چهاردهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشاهینلطیفی پورلطیفی پور0466848069 552122کبابیلاهیجان – کوی زمانی – کوچه رزمندگان نهم[شهید پیکری] – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرانکاکبری سوستانیگیتی نم0466848120 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه ابوالقاسم حسنی دیلمی – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاظمکوچه مشکیمیلاد0466848793 749713خدمات فتوکپی، زیراکسلاهیجان – شعربافان – کوچه پانزدهم 22 آبان – خیابان 22 آبان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرجبعلیدانشوردیزبنیتخت جمشید ایران0466849171 702010مشاوره املاک و مستغلاتدیزبن – روستای لیالستان – خیابان شهیدعلی رضا  ساکت – بلوار امام رضا – پلاک 226 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمصفوی پورصفوی0466849320 702010مشاوره املاک و مستغلاتپشت سرا – روستای لفمجان – ندارد – خیابان (بطرف شالیزار ) – خیابان (جاده پشتاسرا) – پلاک 139 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینمحبی محسن آبادیاملاک0466849396 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان آزادگان – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادمرادی داخلیمرادی0466850772 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – خیابان فیاض لاهیجی – کوچه فیاض 7 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمالهی نیاالهی نیا0466852820 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – قیام – خیابان کاشف شرقی – خیابان قیام – ساختمان ونیز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمسعیدی رادسعیدی راد0466853875 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید کریمی(میدان شهدا) – کوچه امیرمومن – کوچه سوم توکلی – ساختمان امید – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفمجمع صنایعحکایت0466854056 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهرک سلمان(صفاری) – کوچه سبحان 2 – خیابان سبحان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراعلیزاده بیجاربنهامیر0466854258 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – پردسر – کوچه (جهان بین) – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاعلی نژادچمندانیعلی نژاد0466854683 602312دفتر خدمات ارسال بار و کالای سبک درون شهریلاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – کوچه شهیدهادی واقع نژاد – کوچه شهیدابراهیم کشاورز – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادهوشیاردولوپی0466855650 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – استخر – میدان پاسداران – بلوار امام رضا – مجتمع شهرداری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحیمجعفرپوردیزبنیسحر0466858935 552122کبابیدیزبن – روستای لیالستان – ندارد – خیابان نظام – بلوار امام رضا – پلاک 570 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصریوسفی دره جیرییوسفی0370731420 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 3 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدهنربخشآرمین0466859656 552122کبابیلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری بیست وپنجم-حسین زارع – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادرحقیقترستوران ولی0281244643 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 391 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدآریان مجدنارمک0466861196 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان ادب – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهخانی شاهعلی بیگلوآپادانا0466861271 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان ولی عصر – خیابان شهدا – طبقه اول – واحد 1
گیلانلاهیجانمهدیگلی پورخوشحال بارکوسرائیمهدی0466862107 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بارکوسرا – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه بلوک آذری – خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) – پلاک 300 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاسحرخیزبازکیائیسحرخیز0466863220 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – خیابان شهید میرزایی – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 1,403 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینمعینیارکیده0466863894 552119/3خدمات تهیه و پخت غذا ( آشپزخانه، اردوگاهی و  … )لاهیجان – خزر – خیابان خزر – خیابان آزادگان شمالی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاآفتاب پورگیلار0466865472 552119/3خدمات تهیه و پخت غذا ( آشپزخانه، اردوگاهی و  … )لاهیجان – شقایق(خرمشهر) – کوچه خرمشهر ششم – خیابان خرمشهر – ساختمان بهشت – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلبزرگ بشربزرگ بشر0466865974 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 8 – بلوار 45متری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمونسمسکنیمهدوی046686653201342339320602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – آزادگان – کوچه 12 متری ادب – خیابان ادب – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیدلجودلجو0466866807 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت،خزر) – بلوار توحید شرقی – خیابان حسن بیگدشت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهردادپوراسمعیل مریمیستاره شب0377373250 552122کبابیرودبنه – لاکمه سربالا – کوچه ششم – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننعمتقاسمی دوست گیلدهقاسمی دوست0466867961 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمخوشحال گیلدهخوشحال0466868142 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان فردوسی – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادعموزادهسحر0219672246 552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)لاهیجان – خمیر کلایه – کوچه طوافی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیاحمدی بیجاربسته سریچایخانه ملوان046686917301342246971552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – حاجی آباد – خیابان (حاجی آباد) – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمخوشنودرادتک تاز0466870216 602318خدمات باربری پیک موتوریلاهیجان – کاشف شرقی(آقاسیدمحمد) – کوچه تربیت معلم 10 [نیک پی 3] – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمرزبان کیاکلایهمرزبان0466870709 552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)لاهیجان – چهارپادشاه – خیابان سردار جنگل – خیابان کاشف شرقی – پلاک 400 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانربابهپورقربان نیاکیتشریفات0466871412 713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسلاهیجان – سلمان فارسی – خیابان آدینه – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیحسن پورکینچاهمیلاد0466871482 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 10 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودفخریفخری0466872879 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه بالا – روستای لیالستان – ندارد – کوچه یاسر 14 – خیابان یاسر – پلاک 660 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجتبیمحمدیمهستان0447934256 552122کبابیلاهیجان – بل امام رضا – بلوار توحید شرقی – کوچه گلستان پنجاه و یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اصغرپورمحمددموچالیولیعصر0300765877 552122کبابیرودبنه – میان محله لاکمه سر – کوچه ساحل – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناظمهرازقی کیسمیرازقی0466873277 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – شعربافان – کوچه وکیلی – کوچه شعربافان اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداسماعیلفلاح فربدفربد0400988382 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 174 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینفیضی پاپکیادهیموسسه اتومبیل کرایه غدیر046687530501342347505602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – غریب آباد – کوچه عسگر حکیمی – کوچه غریب آباد [طالقانی ششم] – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدصفری پهمدانیاحمد0466875950 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیپهمدان – روستای رودبنه – ندارد – خیابان شهید عیسی قربان دوست – خیابان شهدا – پلاک 717 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنرمضان پورگیلدهرمضانپور0013382092 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمابراهیم پورچفلیخانه شمال0466878303 702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر – روستای باز کیاگوراب – ندارد – کوچه گلستان 4 – جاده سیاهکل – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده خورشیدفلاح مرتضی دوست لیالستانیگل آیدا0466878341 713031کرایه لوازم عقد و عروسیلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادپرویزپورپرویزی0466878451 292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی الکی صحرا – روستای لیالستان – ندارد – خیابان نالکیاشر – خیابان علی کیا محله – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالحسینحاجی پورحاجی پور0466878583 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پمپ بنزین – کوچه گلستان سی و یکم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانساراپورقاسم سوستانیدهکده046687869101342364845552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لیالستان ، جاده (  لیالستان ) ، بلوار امام رضا (ع) ، پلاک 126 ، طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراعاشوری دهکاءعاشوری0466879176 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضازین العابدین پورمهرویلا0466879305 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان آزادگان – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیروسغلامیسجاد0466879378 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – کوی یاسر – خیابان هدایت – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدغیاثوندمحمدخانیغیاثوند0466881559 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بنه – روستای آهندان – کوچه شهدا – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 101 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاابراهیم دوست اصیلیهمیار پهمدان0466881593 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)پهمدان – روستای رودبنه – ندارد – خیابان شهید عیسی قربان دوست – خیابان شهدا – پلاک 829 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینجوان قدیرگیساوندانیمایسا0466882064 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – کوی زمانی – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – خیابان بهار – ساختمان آتنا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیعلیجانی چمندانیگلدوست0466882197 702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه – کوچه وحدت 27 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلیمانحق گوفشوپشتهسفیر0466882497 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)فشوپشته – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه رزمندگان – خیابان امام خمینی – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعلیبالاپورفرشیدبهزاد0466882643 552122کبابیلاهیجان – جیرسر – بلوار توحیدغربی – خیابان شهدا – پلاک -158 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیروسمحمدی بیجاربسته سریمشاور املاک محمدی046688291601342222100702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – استخر – میدان پاسداران – بلوار امام رضا – مجتمع شهرداری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنیوسفی فکری رودپشتیفکری 0466885871 552122کبابیبالارودپشت – روستای شیرجوپشت – کوچه صدف – خیابان امام حسین ( 1 ) – پلاک 917 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهومنخواجونداکبری پورسرمایه0466886038 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه بالا – ندارد – کوچه یاسر 28 – خیابان یاسر – پلاک 228 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاوهکسائیکسائی0466886075 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امام رضا – کوچه گلستان سی وهفتم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسنعزیزی شادهیاسلامده0264425330 702010مشاوره املاک و مستغلاتپایین شادده – روستای لفمجان – خیابان (بطرف روستای کتشصت آبادان ) – خیابان بهار – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیداکرام نصرتیانپستو0453132513 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – خیابان شهید بهشتی – بلوار مطهری – پلاک -98 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیمقدسیمقدسی0466886917 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رعیت محله – روستای رودبنه – خیابان ( بطرف پایین محله رودبنه) – خیابان (سادات محله ) – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابوالحسنفلاح هاشمی نصب ناصرکیادهپارسیان0466886947 702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – پایین محله ناصرکیاده – خیابان ( بطرف تی تی پریزاد ) – خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) – پلاک 207 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده زهرانعمت طلب بین کلائیدوستی 0466886973 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودبنه – بازار سر – بلوار دکتر حشمت – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیناسدیاسدی0466888498 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] – خیابان فردوسی – ساختمان پیروز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالحسنبیداربیدار0466888515 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه دوم – خیابان 20 متری حافظ – پلاک -27 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیزنگانه رنجبرزنگانه0466888525 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه فرعی سوم – کوچه (( بازرگان )) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمجتبیمحمدیمحمدی0466890253 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(خزر) – کوچه آزادگان 1 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدپورابراهیم زمیدانیپورابراهیم0466893104 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض(سلمان فارسی) – کوچه سلمان فارسی 3[فرعی پنجم] – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجهان بخشنامداردیلمیدیلمی0466898940 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه کاشف شرقی 25 – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفرضاپورکاخ046689985401344444444702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سل تی تی – خیابان 22 آبان – خیابان شهید بهشتی – پلاک -236 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقیقاسمی پهمدانیمحمد صالح0379952602 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه ش اخوان یکم[فرعی دوم] – کوچه طالقانی هفتم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهردادمحمدی نخجیریآسایش0021481418 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه کاشف شرقی 11[سیگارچیان] – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعسکررضای حقی نوبیجاریرضا046690483901344444444602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)نوبیجار – روستای لیالستان – ندارد – جاده ( نوبیجار ) – جاده اصلی نوبیجار – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیگنجی بازکیائیدایی جواد0466905838 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان تختی – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 168 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنعباس پورنادرینوین مسکن046690620701342226040702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه امیرالمومنین – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعین الدینکاشفیکاشفی0466906978 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید کریمی(پردسر) – خیابان کاشف غربی – کوچه امیرمومن – ساختمان مهرآذین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامداعلائی بازکیائیاعلائی0154244968 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه اعلایی – خیابان شهداء – پلاک 3,682 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرفیع پرهیزکارپارس0466908836 602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)لاهیجان – آزادگان(خزر) – کوچه پنجم [ بعثت چهارم ] – خیابان بعثت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراملاءپورپهمدانیابراهیم نژاد0466911731 292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی پهمدان – روستای رودبنه – ندارد – کوچه شهید هادی حقیقی – خیابان شهدا – پلاک 690 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهرامنظام دوستنظام دوست0466912648 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سه راه کشاورزی – خیابان کاشف شرقی – کوچه آقا سید حسین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینمهدوی نیاببشته0466913169 552214مرغ سوخاریلاهیجان – کوی یاسر – کوچه هدایت 6 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادصیادبازکیائیدولپی046691386101344444444552211ساندویچ فروشیدهسر – روستای باز کیاگوراب – کوچه گلستان 3 – جاده سیاهکل – پلاک 130 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشادزرینزرین0466914189 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف السلطنه – کوچه فرعی چهارم – خیابان شهید هاشمی نژاد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهاجرحیدری کارسیدانیسکنای سفید0154246334 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(خزر) – بلوار امام رضا – خیابان خزر – ساختمان مهدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلشفیعی نیاالماس شرق0385998763 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی یاسر – کوچه هدایت 8 – خیابان تربیت معلم – ساختمان مبینا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالحسنحسین زادهکاشف السلطنه0266354236 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف السلطنه – کوچه فرعی چهارم – خیابان شهید هاشمی نژاد – طبقه دوم
گیلانلاهیجانهادیکوچکی رودبنهکارگزاری املاک سازه نما0466917976 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – خیابان فهمیده – کوچه پاکدل – مجتمع ستایش – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحرمعلیحاجی زاده شیخعلی کلایهحاجی زاده0466918324 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)شیخ علی کلایه – روستای رودبنه – ندارد – خیابان شهید مطهری – خیابان دانش – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهراننجفی لسکوکلایهنجفی0197170005 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی 22 – خیابان کاشف غربی – پلاک -218 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرستمعلیهاشمی نژادبین کلائیهاشمی نژاد0466920634 292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی بین کلایه – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه سادات 2 – خیابان امام خمینی – پلاک 620 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیروشن گولکروشن0466921067 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحاتمعلی پورعلی پور0466921144 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – خیابان بهار – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبابکفلاح طلاجوبازکیائیگلایل0466921380 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 3,470 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهیلافدائی چوشلیهومن0466921827 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 3 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینعلی پورفطرتیهخامنشیان0466922165 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر(آزادگان) – کوچه گلستان 1 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاقاسم نژادنوبیجاریباران046692244301344444444702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهرک جانبازان – کوچه هدایت 1 – خیابان هدایت – ساختمان ایمانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدتقیرعنای مهرپوررعنای مهرپور0466928159 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 10 – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهروزعزتی کلامسریآریاگیل046692862001342332212702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی پنجم – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمودرحیم نژادکوبیجاریبام لاهیج046692868501344444444702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(لاهیجی،کوه بیجار) – میدان کاشف السلطنه – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرخورسندنیاخورسندنیا0466929062 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه فضیلت – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفائقهپوربابائی رودبنهسنائی0466929476 809042آموزش رانندگیلاهیجان – قیام – کوچه ایثار 6 – خیابان ایثار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیابهری خوشدل1410466929710 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یوسف آباد – جاده ( سوستان ) – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصابرامیری اشکورلاهیج0466932215 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – کوچه شقایق شانزدهم – خیابان شقایق – پاساژ بهشت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینملائی شیخانیکتیبه0400381735 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – معلم – کوچه بهشتی 24 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاظمخوش قلب مبارک آبادیخوش قلب0400051585 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)نخجیرکلایه – روستای لیالستان – جاده ( نخجیرکلایه ) – خیابان نخجیر شرقی – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهمؤیدناصریموید ناصری0466934843 702010مشاوره املاک و مستغلاتبالامحله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان ( بطرف میان محله ناصرکیاده ) – خیابان امام خمینی – پلاک 247.003 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادفلاح مجدفلاح0466936446 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(جیرسر،امیرشهید) – کوچه آزادگان 2 [ مرادی 3 ] – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحیدرعلیجوان پرست سرشکهگیم سنتر0466936504 924911بازی های تصویری و رایانه ایرودبنه – بازار سر – بلوار دکتر حشمت – خیابان گلستان دوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلشعبان پورناصریشعبانپور0405292763 702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – پایین محله ناصرکیاده – خیابان ( بطرف تی تی پریزاد ) – خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) – پلاک 199.002 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناقبالمحمدزاده شرفشادهگلستان0264969740 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – خیابان مولانا [ فردوسی 8 ] – خیابان فردوسی – ساختمان شهرام – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنمحمدپورمحسن0448373895 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – غریب آباد(جیرسر) – کوچه گلستان – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهیاراصغریمهیار0466941973 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – کوچه طالقانی یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمرازمحبی0466943901 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 8 – بلوار 45متری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهروزدلیلیونک0197173458 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 17 – خیابان سردار جنگل – پلاک 220 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیررهنمای لشکامیرهنما0466944751 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – کوچه فلاح خیر – کوچه شیشه گران – ساختمان آر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیاحمدی خواهرضاپور0466946722 642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه یوسفی نژاد – خیابان ملت – مجتمع تجاری مهرگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدصادقی چهاردههمسا0378949092 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه کاشف شرقی 13 [شهیدپورغفاری] – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعسکرعلی دوست آهندانیکوهستان0466947938 702010مشاوره املاک و مستغلاتآهندان – روستای آهندان – ندارد – خیابان خوارزمی – خیابان امام خمینی – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانطائلقربانی سیرت دهکاقربانی0466948299 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شادهسر – کوچه رسالت بیستم[آقاسیدمحمد] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیفلاح آفتاب گردبازکیائیدرویش0466949000 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 3,510 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسحرنویدی سطلسرینویدی0466949266 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – بلوار 45متری – خیابان تربیت معلم – ساختمان آریان 17 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرهنجفی بازکیائیسرآشپز0466949473 552211ساندویچ فروشیبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان ( بازار حافظ ) – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 4,524 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزیبامینوئی لفمجانیامید046695088701344444444552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریانارستان – روستای باز کیاگوراب – ندارد – جاده سیاهکل – کوچه بوستان 4 – پلاک 143 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمولائی سراجاریداداش محمد0466955687 552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسسراجار – روستای شیرجوپشت – خیابان امام رضا(ع) – کوچه حسن فرید – پلاک 121.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسکینهزمان پرورنگین سبز0466955802 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه یاسر 4 – خیابان رسالت یکم [یاسر] – طبقه اول
گیلانلاهیجانصابرشکیبی دریاکناریشکیبی0466956808 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جانبازان – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدعبداله زادهآبرنگ0466960514 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – سوستان – بلوار شهید اسماعیل پور – میدان دانشگاه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانریحانهاسداله نژادرودبنهستاره شب0466961992 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – خیابان شهدا – بن بست بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننازیعلیمحمدزادلاکمه سریباران046696208001342444016552211ساندویچ فروشیرودبنه – بازار سر – خیابان گلستان یکم – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیسیرتی لیاولیادریس0466965568 702010مشاوره املاک و مستغلاتکلشتاجان – روستای باز کیاگوراب – ندارد – کوچه شهید براری – خیابان ( جاده لفمجان ) – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلهمتیپناه0466965693 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 12 – خیابان کاشف شرقی – پلاک 421 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرعموئی046696580001344444444702010مشاوره املاک و مستغلاتسوخته کوه – روستای آهندان – خیابان شهیدمحمدرضانجف نژاد – جاده اصلی سوخته کوه – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنقربانی سرچشمهخرمشهر0466966250 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – عدالت – کوچه شقایق هفتم [خرمشهر دهم] – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننویدشیخاننوید1380466967130 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان – کوچه حزین 12 – خیابان حزین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثماسلام دوست سرشکهاسلام دوست0466967362 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)شیخانبر – روستای لیالستان – کوچه شیخ زاهد 24 – خیابان شیخ زاهد – پلاک 430 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمزهحمیدی پاشاکیحمیدی0466968551 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت ششم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادعفت دوستفلافیلو046696931901344444444552211ساندویچ فروشیلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینترابیآپادانا0266797634 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – کوچه آقا سید حسین – خیابان کاشف شرقی – ساختمان نقدی پور – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهناماکبری چوشلیچارلی0466972157 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)شیخانبر – روستای لیالستان – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 569 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالرضاتوسلیکومه0466975370 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – کوچه بهشتی 6 – خیابان شهید بهشتی – پلاک 205 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفاکبری گلسفیدسی گل0466979718 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی 11 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمحسنی خوبدهیحسنی0466979727 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بازارسرلفمجان – روستای لفمجان – ندارد – خیابان بازارچه – خیابان شهدا – پلاک 120 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکرمرئوف حسین آبادرستا0466979849 552119/3خدمات تهیه و پخت غذا ( آشپزخانه، اردوگاهی و  … )لاهیجان – غریب آباد(جیرسر) – خیابان شهدا – کوچه شهدا 14 – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدابراهیممنصورخاکی4416188369046698337501344444444552122کبابیبوجائیه – روستای آهندان – ندارد – خیابان ( بطرف ایشکاء ) – خیابان گلستان – پلاک 69 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهزادیوسفی خوش قلب رودبنهبهروز0466990245 602312دفتر خدمات ارسال بار و کالای سبک درون شهریلاهیجان – امام خمینی(طوافی،انتظام) – بلوار امام خمینی – خیابان شهیدایرج کشاورز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیرصفاعلویشرق0466991257 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،منظریه) – کوچه تربیت معلم 12 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباساتحادکوشالیاتحاد0410772111 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کوشال – روستای لیالستان – ندارد – خیابان امام خمینی – خیابان امام رضا – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعطاءگنجهءخسرویگنجه ای0466993142 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدسلیمی اصیلسلیمی0466993979 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنورامین کیسمیگنجینه0466995530 552211ساندویچ فروشیسادات محله – روستای آهندان – خیابان ( بطرف آهندان ) – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 133 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاظمپیشدادی کوشالیمهرآس0466996390 642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان ولی عصر – خیابان شهدا – پاساژ ولیعصر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجابراهیمی سوخته کوهیابراهیمی0466996469 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – سوستان – کوچه حزین 12 – بلوار شهید اسماعیل پور – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدنیاءجلیلینیاجلیلی0466996504 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] – خیابان آزادگان – ساختمان پروما1و2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاپوریونس لنگرودیسفره خانه آرامش0467007257 552114سفره خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دیزبن – روستای لیالستان – ندارد – خیابان صاحب الزمان – بلوار امام رضا – پلاک 394 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانانوشعراقی دلسمیانوش0467009233 502019/1تنظیم موتورلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری پانزدهم – بلوار توحیدغربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمیلهطاهری چوشلیدوبرادر نیکی046701075501344444444552119/3خدمات تهیه و پخت غذا ( آشپزخانه، اردوگاهی و  … )لاهیجان – یحیی آباد – کوچه طهماسبی – کوچه ایرج ترابی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسکندررحیم پورگلرودباریرحیم پور0467013327 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – گلستان(شهرک نمونه) – کوچه شیخ زاهد 5 – خیابان شیخ زاهد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفهیمهتقی پورشیرجوپشت—–0467013450 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عدالت – کوچه مهرگان پنجم – خیابان مهرگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانام البنینخادم یمنیمیثاق0467013854 552112تالار برگزاری جشن و مراسملاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 16 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیومرثوجدانی چوشلیتخت جمشید0467013965 702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننوینفلاح دوست لیالستانیفلاح دوست0467015990 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – خیابان شقایق – خیابان مهرگان – ساختمان گلسا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرمباشرامینیامیر گستر لاهیج0467018551 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالمان – روستای آهندان – ندارد – کوچه کوهپایه جنوبی 8 – جاده اصلی لیالمان – پلاک 165 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعلی دوست آهندانیعلیدوست0467019200 702010مشاوره املاک و مستغلاتآهندان – روستای آهندان – ندارد – کوچه خیبر 1 – خیابان امام خمینی – پلاک 201 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیخورسندجلالیسرآشپز0467019565 552119/3خدمات تهیه و پخت غذا ( آشپزخانه، اردوگاهی و  … )بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان فضیلت – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 755 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیلطفیلطفی0467019894 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – یحیی آباد – کوچه طهماسبی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانراضیهاکبری پوررودبنهکافی نت مرکزی0400049644 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – میدان شهدا – کوچه برق اصلی – خیابان شهید کریمی – پلاک 177 – طبقه اول
گیلانلاهیجانسیدحسینسعادت میرقدیمسعادت0467025882 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)بوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 25 – بلوار دیلمان – طبقه اول
گیلانلاهیجانصغریکاظم نژاددهکائیگل نرگس0467026118 552122کبابیلاهیجان – امام خمینی(طوافی،انتظام) – بلوار امام خمینی – خیابان شهیدایرج کشاورز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسمیهجعفری کلدهپارسه0467026542 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب – خیابان عرفان – پلاک 4,546 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیامککشاورزشیخانیزنگ تفریح046702674101344444444552211ساندویچ فروشیلاهیجان – سوستان – خیابان حزین – کوچه حزین 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسرموقری پهمدانیموقری0467028969 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – بازار روز شماره 2 – کوچه ((فرعی11)) – کوچه ((فرعی12)) – پلاک 44 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینتدریس حسنیحامد0467032112 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 16 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانگلی پورچاپ باران0408606985 749711خدمات تایپلاهیجان – جیرسر(اردوبازار،امیرشهید) – خیابان استقلال – کوچه ((شجاع العلماء)) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیناءعلی پورفلاح رودبنهسعید0467035565 809042آموزش رانندگیرودبنه – کنف گوراب(بازارسر) – خیابان طالقانی – بن بست کاج – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنمفتخرحسینیراستی0467036263 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه شیخ – بن بست رزازی – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجتدنیادیدهآیت0467042385 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه ملاباشی – کوچه شهیدرضافضلی شاد – پلاک 32 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیعقوبدادداد0409458600 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه رزمندگان یازدهم – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاضلابراهیمیآرادین0467048854 552119/3خدمات تهیه و پخت غذا ( آشپزخانه، اردوگاهی و  … )لاهیجان – کوی زمانی – خیابان سردار جنگل – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیامکشمس احسانشمس 0467049413 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی 14 – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرمظلوممظلوم0467050878 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – میدان بسیج – کوچه شهیدطاهری – خیابان شهید فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحساممیرگلرودباریسید حسام میر0467050984 702010مشاوره املاک و مستغلاتسادات محله – روستای باز کیاگوراب – سادات محله گلرودبار – کوچه شهید حمید قلی پور – کوچه عدالت – پلاک 358 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسینفرجی بازکیائیمحمد حسین فرجی0467051785 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – خیابان انقلاب – خیابان 22 آبان – مجتمع الماس – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبررستم نژادسوستانیلوزان0467055087 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه ((محمدرضا حقی)) – کوچه تربیت معلم 16 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدبلدافشانیبلد افشانی 0467055603 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه جهاد سیزدهم[شانزدهم] – کوچه گلستان سی و یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادعابددرگاهیعابد0467058476 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق(کاشف شرقی) – کوچه شقایق چهارم – خیابان شقایق – ساختمان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرشعبانیطهران0467058646 452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیلاهیجان – پردسر – کوچه کاشف غربی سیزدهم – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدسلیمانی ثانیآذرخش0406416541 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – استخر – میدان پاسداران – بلوار امام رضا – مجتمع شهرداری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرحسینبابائی شاده سریحزین0467059652 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاهیجان – سوستان – میدان دانشگاه – خیابان حزین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمکشاورزگل برسناتور0467061515 552211ساندویچ فروشیشادهسر – روستای لیالستان – ندارد – کوچه رسالت 38 – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیداسمعیل زاده آهندانیحمید اسماعیل زاده0362402615 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – کوچه نیما 13 – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهنیکان گیلدهداور0467068598 502043تعمیر سپر اتومبیلشادهسر – روستای لیالستان – ندارد – کوچه رسالت 32 – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینفرجیفرجی0467069466 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران(حشمت) – کوچه حشمت 4 [نواب] – خیابان دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعیسیفلاح صادقی اصلی لیالستانیدوبرادران0467069521 702010مشاوره املاک و مستغلاتحاج سلیم محله – روستای رودبنه – ندارد – خیابان شهید رحمت برمخیده – خیابان رسالت – پلاک 125 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدشریف نژادیوسفدهشریف نزاد0467070640 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – نیما – کوچه نیما 10 – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینحجتی طارمسریابریشم0411687151 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – حاجی آباد – بلوار توحیدغربی – کوچه کاکتوس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسودابهمحمدپورهوسمی0467073996 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(لاهیجی،کوه بیجار) – کوچه حزین دهم – خیابان حزین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحبیباسمعیل زاده سرشکهفرزین0467075715 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه شانزدهم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینرشیدی نژادسفیر0467078957 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – میدان شهدا – کوچه ((شجاع العلماء)) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینژادعلیمشاور املاک سلامت046708115101342335849702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت ششم [سجاد یکم] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلصفرزادکوهپایه0467081297 702010مشاوره املاک و مستغلاتسطلسر – روستای لیل – ندارد – کوچه شهیدمحمدمحمودی 4 – خیابان شهیدمحمدمحمودی – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهسحرخیزان بازکیائیممتاز0467083853 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – شهدا(اردوبازار) – میدان شهدا – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسن علیسرمست مشهورملت0013336531 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سلمان فارسی – خیابان آدینه – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراشعبان زادهشاندیز0467084072 552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلاهیجان – حاجی آباد – کوچه سوم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراشعبان زادهشاندیز0467084254 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان – حاجی آباد – کوچه سوم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنحاجی پورحاجی پور0467084941 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – امام خمینی(طوافی،انتظام) – بلوار امام خمینی – خیابان شهیدایرج کشاورز – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدحسین پوردرگاهیرویای سبز0467085658 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – خیابان دانش – خیابان فردوسی – طبقه دوم
گیلانلاهیجانمحمدرضاهادی پورکچلامهوای پاک 0467087137 702010مشاوره املاک و مستغلاتکچلام – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان فرهنگ – جاده اصلی کچلام – پلاک 31.002 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنصورهرستمی دلیجانیکوبی شهر0467087310 552122کبابیلاهیجان – نمک آیه – بلوار 45متری – خیابان پارسیان 14 متری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمهدیموسوی مهردلکوک0467090900 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – 22 آبان – خیابان پاسداران – خیابان 22 آبان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامیناحمدیرامین0467095613 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پمپ بنزین – بلوار توحید شرقی – کوچه لاله 9 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرمانفهیمی شاکرآرمان0467096842 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – قیام – خیابان کاشف شرقی – خیابان قیام – ساختمان هرمس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهیلمهدی زاده سرابستانیمهدی زاده0467096907 749311نظافت انواع ساختمان – ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، صنعتی و مکانیکیلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری سیزدهم-برادران باغبان – بلوار توحیدغربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسقربانپورشیخ زاهد0467097112 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – جاده ( شیخانبر ) – خیابان شیخ زاهد – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسنمیرهدایتی کوه بیجاریمشاور املاک سورنا046709897801342370773702010مشاوره املاک و مستغلاتدیزبن – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهید برازنده – بلوار امام رضا – پلاک 430 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلحیدری نژادحیدری نژاد0467099384 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – کوچه ملت سوم – خیابان ملت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینخورسندجلالیسیمرغ0467100535 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان – هوختیف – کوچه (شیخ زاهد یکم) – کوچه سبزینه – ساختمان نوید – طبقه سوم
گیلانلاهیجانمحمدباقریعقوبی بیجاربنهیعقوبی0467101067 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(خزر) – کوچه آزادگان 1 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلاعباسی کوشالشاهیرامین0467101318 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه فضلی شاد1 – کوچه شهیدرضافضلی شاد – ساختمان اسطوره 6 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدبرازیسعید0467102088 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – میدان دانشگاه – بلوار شهید اسماعیل پور – ساختمان کادوس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراصفرپورکچلامنان و ریحان046710213001344444444552122کبابیلاهیجان – امیرشهید – خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] – بن بست مولانا 8 – ساختمان سید – طبقه اول – واحد غربی
گیلانلاهیجانایمانپویان مهرپویان مهر0467103146 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – خیابان فیاض لاهیجی – کوچه فیاض لاهیجی 14 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادخادم الشریعهخانواده0467103208 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بیجاربنه بالا – روستای لیالستان – ندارد – کوچه فرعی پنجم – خیابان ایثارگران – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانزارع دل آورزارع0467103972 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان شهیدشهرام میرزایی – کوچه شهید محمد گلچین 1 – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمائدهرمضانیرمضانی0467104108 924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه فرعی نهم – کوچه گلستان پانزدهم – پلاک -44 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناعظممرادی کوه بنهمرادی0467104550 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بنه – روستای آهندان – ندارد – کوچه طراوت هفتم – جاده اصلی کوه بنه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهطاهری گورجیبهروز0467105082 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جانبازان – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهمحجوب بیجائیه0467105547 702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 21 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانالهامعلی دوست مشکلهاسماعیلی0467105633 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – گلستان(شهرک نمونه) – کوچه شیخ زاهد 5 – خیابان شیخ زاهد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکامرانخانی گوائیکامران0467106136 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – معلم – کوچه نیما 20 – کوچه بهشتی 22 – ساختمان گلسار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاعزتی لنگرودیعزتی0467106588 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – کوچه آقا سید حسین – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرعباس پورشیرجوپشتآزادی046710811801344444444552122کبابیلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی یکم – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاایلبگیانسازگار0371879626 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – آزادگان(جیرسر،امیرشهید) – خیابان آزادگان – خیابان شهید فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیخلیلیان لاجیدرویش0467108766 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیالستان – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهید مجید فلاح غلامعلی پور – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 227 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاتقی نژادرودبنهپارسیان0467108947 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – بلوار دکتر حشمت – خیابان گلستان یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریبرزطاعتیطاعتی0467109107 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف السلطنه – کوچه فرعی ششم – کوچه بهشتی 26 – پلاک -73 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجتبیکاظم نژاددهکاءامیر0467109715 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه (( فرعی دوم )) – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 2,484 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرزومشیریان لنگرودیمای کافه0467110029 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لیالستان – روستای لیالستان – ندارد – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدخجسته دیزبنیخجسته0467110255 702010مشاوره املاک و مستغلاتدیزبن – روستای لیالستان – ندارد – خیابان نظام – بلوار امام رضا – پلاک 630 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادشفیعی گوهریفرهاد0467111031 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بیجار – روستای لیل – ندارد – جاده ( کوه بیجار ) – جاده اصلی کوه بیجار – پلاک 135 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیاسلامی کنفیاندیشه0467111940 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – کوچه دانش یکم – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیسلیمیسلیمی0467112014 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی کارگران(کوی اسلامی) – کوچه فرعی یکم – کوچه گلستان سی و یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسننیک قلب عاشوریویلای شمال0467113271 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(منظریه،خرمشهر) – خیابان تربیت معلم – خیابان منظریه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعیسی مرادرودبنهشکیل0385454569 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی دهم – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادقدیم پورجلالوندقدیم پور0414273649 702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن بکنده – روستای شیرجوپشت – حسن بکنده بالا – کوچه گلستان 2 – جاده اصلی حسن بکنده – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنداداشی نیاکوداداشی0300763215 552122کبابیلاهیجان – بل امام رضا – بلوار توحید شرقی – میدان شیخ زاهد – ساختمان آفتاب شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینمهدی زاده معمارپورضربدر مربع0467118888 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – غریب آباد – کوچه مقدم – کوچه طالقانی ششم – ساختمان امید7 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهعلی نیای شرفشادهیجگرسرای امیر0467119572 552122کبابیلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – میدان دانشگاه – بلوار شهید اسماعیل پور – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرؤیاصادقی گلرودباریصادقی0467120101 702010مشاوره املاک و مستغلاتکلشتاجان – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان ( جاده قدیم ) – خیابان ( جاده کلشتاجان ) – پلاک 108 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاحسن زاده ناصریپرشین0013698380 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – خیابان خزر – بن بست ( گلدوست ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصادقخشکابسرسبز0467121563 702010مشاوره املاک و مستغلاتنخجیرکلایه – روستای لیالستان – کوچه نخجیر 1 – خیابان نخجیر غربی – پلاک 674 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهروززحمت کش سوستانیبهروز0417875057 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سوستان – روستای لیل – ندارد – کوچه کوهپایه 5 – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 340 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیوارسته لاکمه سریمهر0362646461 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – جیرسر – کوچه کنارنگ – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرآصف زادهامیر0467122697 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران(حشمت) – کوچه حشمت 4 [نواب] – خیابان دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیمیرنوری درگاهیمیرنور0467123229 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوه بیجار – کوچه شهیدفریدون شعبانزاده[سعدی نهم] – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرداداسمعیل پورمیدان0417580013 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – چهارپادشاه – خیابان سردار جنگل – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیف الهرحیمی ششکلرحیمی0467124745 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه (( عبدالرضا بختیاری )) – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانمحبی نخجیریمحبی0467125323 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پمپ بنزین – بلوار امام رضا(ع) – کوچه گلستان سی وسوم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیرمجیدمیراعلمیمیر اعلم0467125351 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه شاهانی – کوچه برق اصلی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناردشیرسنائی مجدسنائی0467125877 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(خزر) – کوچه خزر 6 – خیابان خزر – طبقه اول
گیلانلاهیجانسیدعلیپورعباس کیائیعلی بابا046712657101344444444552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)ایوان استخر – روستای شیرجوپشت – خیابان ( بطرف کچلام ) – خیابان ( جاده ایوان استخر ) – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسیناصغری تکداماصغری0467126803 552122کبابیحسن بکنده – روستای شیرجوپشت – حسن بکنده بالا – جاده ( حسن بکنده) – جاده اصلی حسن بکنده – پلاک 465.002 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادزارع جلیسهایفل 0467127995 702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن بکنده – روستای شیرجوپشت – حسن بکنده بالا – کوچه گلستان 2 – جاده اصلی حسن بکنده – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهوشنگرهنمائی بازکیائیامین0467128608 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهید میرزایی – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 1,413 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنربیع زاده شیخانی نژاداصیلقرن0467129000 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – قیام – کوچه حشمت 1 [قیام 10] – خیابان اصلی قیام – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدمهدی پورذاکله بریمهدی پور0467129015 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – جاده اصلی بازکیاگوراب – خیابان تختی – پلاک 108 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیآقائی سندانیعلی سیستم 0467130159 502059/2نصب و تعمیر لوازم صوتی و تصویری خودرورودبنه – بازار سر – کوچه دانش یکم – خیابان امام خمینی – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلاهیجانمحمدذکریاپورلاکمه سریذکریا0467131227 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عدالت – کوچه شقایق هفتم [خرمشهر دهم] – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیرضااقبالیاناقبالیان0467132215 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالمان – روستای آهندان – ندارد – کوچه کوهپایه شمالی 8 – جاده اصلی لیالمان – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمحمددوست درگاهمحمد0467132295 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – منظریه(خرمشهر) – خیابان خرمشهر – خیابان منظریه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانمحرابی دیوشلیمحرابی0467133772 749311نظافت انواع ساختمان – ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، صنعتی و مکانیکیلاهیجان – جیرسر – خیابان فردوسی – خیابان بهارستان [ فردوسی 4 ] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفرعلی پورکچلامیبهار0467134804 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – لاشیدان مطلق – خیابان رسالت – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینعباسی کوملهامین0467134816 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(منظریه،خرمشهر) – خیابان منظریه – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیوانفرخ نژادرودسرینوین سیستم0420077006 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – امیرشهید – خیابان شهید فهمیده – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفحسین قلیپورحسین قلیپور0467135288 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریشیخ علی کلایه – روستای رودبنه – ندارد – خیابان ( به طرف روستای بین کلایه ) – خیابان جاده شیرجوپشت – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفرنخستینمشاور املاک نخستین046713565601342332236702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان مولانا – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسنفریدون محصلیفریدون0467136035 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جانبازان – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجتبیخانی پورزمیدانیپاکشویان0467136482 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لیالستان – روستای لیالستان – ندارد – جاده (  لیالستان ) – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 320 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیصالح کوچکیعصر جدید0467137495 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – خیابان شهید فهمیده – خیابان استقلال – ساختمان ثمین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجعفرکامرانکامران0467138316 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی ششم – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمحمدعلی ارمنمظفرنوریمظفر0467138430 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – پردسر – کوچه محصصی 7 ( خلخالی ) – کوچه شهید شعبان پور غلام – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی رضایوسفیشهروند0467138480 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلی نیای آهندانیپرهام0467138614 702010مشاوره املاک و مستغلاتآهندان – روستای آهندان – ندارد – خیابان – کوچه شهید علیجانی 1 – پلاک 209 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیومرثبازرگان فرحمندزیبا0467138676 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان – خزر(آزادگان) – کوچه گلستان 1 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمالانصارجعفریبره طلائی0467139629 552122کبابیلاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – کوچه سرفراز – خیابان امام خمینی – ساختمان الماس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینخواستهخواسته0467141734 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 25 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحسانخلیقی سیگارودیاحسان0467143805 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – معلم – خیابان شهید بهشتی – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقربانمردانی بندبونیمردانی0467144687 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه سردارجنگل 21 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیقربان پوراکبرآبادیمشاور املاک گیل046714472401342332030702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه بالا – روستای لیالستان – ندارد – کوچه یاسر 14 – خیابان یاسر – پلاک 656 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدآرورگلستان0467145895 602318خدمات باربری پیک موتوریلاهیجان – بل امام رضا – کوچه بعثت سوم – خیابان بعثت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصدیقهآقائیآقایی0467147300 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – قیام – خیابان دکتر حشمت – خیابان کاشف شرقی – پاساژ تماشا – طبقه اول – واحد 221
گیلانلاهیجانسعیدتناورشهریور0467148808 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دیزبن – روستای لیالستان – ندارد – خیابان بهار – بلوار امام رضا – پلاک 395 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنجانی پورفلاحجانی پور0467151188 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری چهاردهم – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرسولفلاح عباسیلیالستان0467151196 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهدای لیالستان 2 – خیابان شهید سیدرضا فلاح مرتضی نژاد – پلاک 2.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشیرزادابراهیمی دلیجانیشیرزاد0467151705 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان حکیم فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننعیماکبرپوراکبرپور0467153814 552122کبابیلاهیجان – شیشه گران(سل تی تی،قیام) – کوچه شهید بهشتی 9 – بن بست شهید بهشتی11 – پلاک 4 – طبقه اول
گیلانلاهیجاننویداحمدی راد091114302180467154082 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – استخر – بلوار مطهری – خیابان رجائی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودزارع دل آورزارع0467155710 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – ندارد – کوچه شهید هادی واقع نژاد 1 – کوچه شهیدشهرام فلاح پور – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنعلیدرخشیدهقانون گستر0467157294 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – کوچه بهشتی 10 – ساختمان مادر – طبقه ششم – واحد 11
گیلانلاهیجانرامینسرفرازیسرفرازی0467157496 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی سوم – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیفلاح پورنمونه046715774601344444444552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دیزبن – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهیدعلی رضا  ساکت – بلوار امام رضا – پلاک 164 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیمانفکوری شیرازپیشگام0467157854 702010مشاوره املاک و مستغلاتچفل – روستای باز کیاگوراب – ندارد – جاده (چفل ) – جاده اصلی چفل 2 – پلاک 61 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهروزبختوآراد0467157856 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهیدرجائی(نیما) – کوچه نیما 14 – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجخوش چهره جمالیمحفل0467158259 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – آزادگان(خزر) – خیابان بعثت – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرینپوریاسری فخرآریا 20467158678 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران(حشمت) – خیابان ایثار – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدجعفرعلیزادهعلیزاده0467159362 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان پانزدهم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاحسینی کلنادانیحسینی0467159593 502059/2نصب و تعمیر لوازم صوتی و تصویری خودرولاهیجان – پردسر – خیابان سردار جنگل – خیابان کوی شهید کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده ریحانهآقاجانپورحسینیقاصدک0467160220 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – غریب آباد – کوچه مقدم – کوچه طالقانی ششم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرامرزچروکچروک0467161530 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بنه – روستای آهندان – ندارد – کوچه شهدا – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 185.004 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادرضائی بازکیائیآسمان0467164531 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهیدمحمد مهدی پور – خیابان شهید سعیدی – پلاک 1,978 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسالارشعبانزاده آهندانیآینده0467166073 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه ((فیاض 13.1)) – خیابان حکیم فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدشهیدیانحاج محمد0467167295 552119/3خدمات تهیه و پخت غذا ( آشپزخانه، اردوگاهی و  … )لاهیجان – خزر(آزادگان) – بلوار امام رضا – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیاکبری دوستخونه به خونه 0467167315 702010مشاوره املاک و مستغلاتبارکوسرا – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان ابو شهدا – خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) – پلاک 199 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشاهروزکریمی گردکوهیبرادران کریمی0467167626 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – خیابان سردار جنگل – کوچه سردار جنگل 9 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اکبررئوفی ذاکله بریویلاسازان0467168353 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عدالت – خیابان خرمشهر – کوچه شقایق هفتم [خرمشهر دهم] – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرشجاعیاکبرشجاعی0467168460 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – کوچه ((عباس جهان بین )) – خیابان حزین 7 – ساختمان عارف – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجلیلی لیالمانیجلیلی0467168491 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لیالمان – روستای آهندان – ندارد – خیابان شهید صادق مباشر امینی – جاده اصلی لیالمان – پلاک 217 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده فائزهسعادت میرقدیمسعادت0467168504 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاروانسرابر – کوچه کاشانی چهارم – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننصرتکیوان مهرکیوان مهر0467169177 702010مشاوره املاک و مستغلاتانارستان – روستای باز کیاگوراب – ندارد – جاده سیاهکل – کوچه نارگل – پلاک 170 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاامجدیبازارچه0467169246 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بنه – روستای آهندان – ندارد – کوچه شقایق بیست و یکم – کوچه طراوت هفتم – پلاک 384.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانتقیباورباور0467169266 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی یکم – کوچه شهید علی خود شاد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیمنصوری رودبنهسکنای سبز0254310596 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(خزر) – بلوار امام رضا – خیابان خزر – طبقه اول
گیلانلاهیجانآرشغلامی تاجانیصبا046717425901342331779809042آموزش رانندگیلاهیجان – خمیر کلایه – خیابان ملت – کوچه امام رضوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادفدائی پهمدانیسجادفدائی0467174339 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – کوچه شهیدحقگو [شیشه گران 4] – کوچه شیشه گران [ بهشتی 10 ] – پلاک -45 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینحسن نژادمیلاد0467174388 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه هفتم 22 آبان – کوچه فضلی شاد3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسنمحمددوست زارعدورهمی0467174769 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه شهید علی خود شاد – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنمتولی کسمائیکسمایی0467174902 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،خرمشهر) – کوچه خرمشهر 1 – خیابان خرمشهر – ساختمان سرو – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضانظری نژادنظری0467174945 713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه لطیفی – کوچه کاشف شرقی پنجم [ گلزار شهدا ] – ساختمان نفیس 3 – پلاک 59 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجانسمیهبهروزهپاشاکی0467174948 702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله پاشاکی – روستای لفمجان – خیابان شهید رجایی – خیابان امام خمینی – پلاک 239 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدپارساصفت تجن گوکهاملاک پرهام 046717565801342211829702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – خیابان سلمان فارسی – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینمشائیمشایی0467176590 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – کوچه شیشه گران [ بهشتی 10 ] – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلپیشواکافه پیشوا0467178608 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادخداپرست تاسندهخداپرست0467178641 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – کوچه مطهری 1[ اکبری ] – کوچه بهشتی 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدابوالقاسمجعفرپوربارکوسرائیسید0467180589 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)بارکوسرا – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان شهدا – خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) – پلاک 563 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکریمجمالیانجمالیان0467180596 511096عمده فروش چوب و الوار بصورت حق العملپائین محله رودبنه – روستای رودبنه – خیابان ( بطرف پهمدان ) – خیابان ( جاده پایین محله رودبنه ) – پلاک 77 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانداوداصغرپورگلرودباریاعتماد شمال0467181006 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی کارگران(بلوارامام رضا – کوچه گلستان سی وسوم – بلوار امام رضا(ع) – ساختمان مهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینخورسندجلالیسنباد0467181189 552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلاهیجان – هوختیف – کوچه (شیخ زاهد یکم) – کوچه سبزینه – ساختمان نوید – طبقه سوم
گیلانلاهیجانمجتبیاسدی لاکمه سریآرمین0467181725 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – کوی زمانی – خیابان شهر ک فرهنگیان – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعلی نیای نخجیریعلی نیا0467181761 502019/1تنظیم موتوربوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرعلیملائیملائی0467181948 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهرک جانبازان(شهرک سلمان) – خیابان شهرک سلمان – بن بست سلمان 2 – پلاک -30 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحبیبفلاح طلبشهر ابریشم0467183838 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه قیام 3 – خیابان قیام – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانگرشاحمیدیگرشا0467186019 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پمپ بنزین – بلوار توحید شرقی – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده زهراهاشمی پوردیوشلیحخهعت0467187773 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهدای لیالستان 1 – بن بست شهید جهان فلاح زاده 3 – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآتیهعسکریشالیزارسبز0467190132 702010مشاوره املاک و مستغلاتگورندان – روستای لیالستان – ندارد – خیابان ( بطرف روستای نخجیر کلایه ) – خیابان امام خمینی – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشادقربانی گلرودباریدرگاهی0467190281 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – خیابان رسالت یکم [یاسر] – خیابان رسالت – پلاک -9 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلخلیل زاده سرشکهخلیل0467190294 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خرمشهر – کوچه آوینی 4 – خیابان منظریه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعلیاشرفیاشرفی0467192264 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهرحیم پورکلدهفیاض0467193934 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض یکم – کوچه آریا سوم – ساختمان صباح – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدامینحیدرینسیم آرامش0467193957 930421ماساژ آرام بخش مردانهلاهیجان – شهید کریمی(میدان شهدا) – کوچه امیرمومن – کوچه سوم توکلی – ساختمان امید – طبقه اول – واحد 8
گیلانلاهیجانسیدمحمدمیرمطلبیبرندیک0467195818 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف السلطنه – کوچه فرعی چهارم – خیابان شهید هاشمی نژاد – پلاک -45 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهروزرمضانیبهروز0467198503 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – یحیی آباد – کوچه سردارجنگل هجدهم – خیابان سردار جنگل – مجتمع شاداب – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدآداشیمشاور املاک پیزا046719868901342341300702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – کوچه آزادگان 9 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدمتضرعنمونه شهر0467199434 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – کوچه آقا سید حسین – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرمضانمقدس نژادصادق0467199888 713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسلاهیجان – غریب آباد(خمیرکلایه) – خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانراضیهدوستانی هندیجانیدوستانی0467200306 749711خدمات تایپلاهیجان – شعربافان – خیابان 22 آبان – کوچه پانزدهم 22 آبان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدحبیبی لات لیلموج نو0467203337 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یوسف آباد – جاده ( سوستان ) – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضانظری رادناب0467203359 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(امیرشهید) – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنمحقق منتظریحقیقت نو0467203411 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شادهسر – کوچه رسالت بیست و ششم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدعلی زادهپلاس0467205107 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – میدان بسیج – خیابان شهید فهمیده – خیابان بسیج – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمظاهررمضان پورلشکیمظاهر0467205581 702010مشاوره املاک و مستغلاتگمل پائین – روستای لیل – گمل پایین – کوچه ( چوبتراش ) – جاده گمل – پلاک 298 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسبحانابراهیمی متعلق محلگیناردون046720564101344444444552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان پنجاه و یکم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینارمکمنتخب0467205679 702010مشاوره املاک و مستغلاتنخجیرکلایه – روستای لیالستان – کوچه ((فرعی اول )) – خیابان شهید محمد شهبازی – پلاک 1.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیزدانجعفری بندبونییزدان0467206433 702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیومرثعبدی حسنعلی دهکیومرث0467207133 702010مشاوره املاک و مستغلاتحسنعلی ده – روستای شیرجوپشت – خیابان بطرف روستای پایین رود پشت – خیابان ( جاده حسنعلیده ) – پلاک 245 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاجوادپورجوادی0467207298 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه کیا موسوی 4 – خیابان کوی کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاپورشعبانتغاب0467208634 702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهانیحاج سلیمیهانی0467208736 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – کوچه شقایق یازدهم – خیابان شقایق – ساختمان افرا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضااسمعیل زادهعسل0467209578 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – خیابان شهید پرویز نجفی – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناردشیرشعبانزادهتمدن0467210077 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – کوچه شقایق دهم [حزین 3] – خیابان حزین – ساختمان آفتاب – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهوظیفه مندمهراد0467211249 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – کوچه گلستان هفتم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرشپورغلامعلی بازکیائییاسین0467212451 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان فضیلت – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 729 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیحسام محسنیحسام محسنی0467214392 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – کوچه ((محمدتقی پورنوروزی )) – خیابان حزین 7 – ساختمان ارکیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدمیاندهیدقت0467214419 930509/2بررسی و مشاوره خدمات رنگ خودرو لاهیجان – گلستان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرنازراهروان لاهیجیهعل0467217957 749711خدمات تایپلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 1 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمداسدیتنلیب0467219842 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(جیرسر،امیرشهید) – کوچه آزادگان 2 [ مرادی 3 ] – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضااسماعیلیاسماعیلی0467221309 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان خزر – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرحیمی درآبادمیرزازاده0467221949 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه فضلی شاد1 – کوچه شهیدرضافضلی شاد – ساختمان اسطوره 6 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاقاسمی سوستانیجابان0467221957 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض(کاشف شرقی) – خیابان کاشف شرقی – کوچه کاشف شرقی پنجم [ گلزار شهدا ] – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلاکسیرتال0467223454 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان یازدهم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه اول
گیلانلاهیجانمرضیهمعصومیمناب0467223502 455012کرایه ماشین آلات راهسازی و ساختمانی با اپراتورلاهیجان – میدان شهدا – میدان شهدا اصلی – خیابان امام خمینی – پاساژ شهرسبز – طبقه دوم
گیلانلاهیجانایماننجفی ایلخچیمارلیک0467223827 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – کوچه فردوسی 7 – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنحسنی پورکهنه رودپشتآرامش سبز0467224011 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه بالا – روستای لیالستان – ندارد – کوچه یاسر 12 – خیابان یاسر – پلاک 664.003 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانوحیدجانی کتشالیئدر0467224841 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجارباغ – روستای لیل – ندارد – خیابان کارگرکتشال – جاده اصلی بیجار باغ – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرنوشاسمعیل زادرودبنهشیرزاد0467226163 702010مشاوره املاک و مستغلاتشیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – جاده ( شیخانبر ) – خیابان شیخ زاهد – پلاک 108.003 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالقاسمموحدی نیامهرورزان0467226220 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 8 – بلوار 45متری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاعبداله نژادانارستانیناب0467226222 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امام رضا – کوچه سوم – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباساجدادی کوشالیکنتل0467226567 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – کوچه 12 متری ادب – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدپهلوانکندو0467227703 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه بالا – ندارد – کوچه یاسر 20 – خیابان یاسر – ساختمان رضا – پلاک 554 – طبقه همکف – 
گیلانلاهیجاناسحقغلامی دوست سوستانیاحسان0467229137 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – سوستان(کوی استادان) – کوچه شقایق شانزدهم – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدطاهررحیمینتز0467229816 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خالو باغ – کوچه بیست و ششم – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمابراهیمی لیالستانیابراهیمی0467229879 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – کوچه آزادگان 1/1 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانلیلامجتبویخحعغ80467233025 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سل تی تی – خیابان 22 آبان – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلنبی پورکتشالینبی پور0467234309 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پانزدهم – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعابدرستمی کتشالیرستمی0467234336 702010مشاوره املاک و مستغلاتکتشال بالا – روستای لیل – ندارد – کوچه گلستان 6 – خیابان کارگر – پلاک 107 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحمزهسلیمانیمهدی 0467235237 702010مشاوره املاک و مستغلاتکورنده – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان امام خمینی – خیابان ( جاده چاف به کورنده ) – پلاک 1,227 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنرضائی سلیمیمتاب0467235247 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه گلستان بیست و سوم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجلیلجعفرپوربیجاربنهآریانا0467237683 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – بلوار امام رضا(ع) – خیابان بعثت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسنمهدوی سعیدیابر0467238364 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف السلطنه – کوچه بهشتی 26 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیپورنصیری رودبنهبرج0467238390 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف السلطنه – کوچه فرعی چهارم – خیابان شهید هاشمی نژاد – ساختمان شریعت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضوی سادات پورهعل0467238436 702010مشاوره املاک و مستغلاتسادات محله – روستای آهندان – ندارد – خیابان ( بطرف آهندان ) – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 203 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمامینهعغ0467239911 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان آزادگان – کوچه 12 متری آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجمشیدعلیجان زادهعلیجان زاده0467240014 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – خیابان شقایق – خیابان مهرگان – ساختمان کاستل – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلفلاح حق پرست لیالستانیاملاک حق پرست0467240520 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهید مجید فلاح غلامعلی پور – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 151 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالرحیماسدی رحمانیاسدی0467240996 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – شقایق – کوچه کوی دانشجو [حزین 13] – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرمحمدرفیعی رودبنهجلگه سبز0467241004 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – خیابان میرزاکوچک خان – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهرانملکی فردنتعاب0467241023 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان هفتم – بلوار امام رضا(ع) – ساختمان حمید – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسنربیعی کنارسریربیعی0467241054 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – غریب آباد – کوچه جمهوری چهاردهم – خیابان جمهوری اسلامی – پلاک 174 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرانوروزنژادپلکوئی990467241137 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه ایرج ترابی – خیابان 20 متری حافظ – ساختمان صدف 1 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاشهبازپورنویدسفیر لاهیج0467241456 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 10 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرمضانیداربست محمد0467241947 452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیسوستان – روستای لیل – ندارد – خیابان مهر – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادداداش پورلاکمه سریمیراث0467241950 552122کبابیرودبنه – لاکمه سر(بالا و میان محله – خیابان شهیدعیسی عاشوری – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمراحت طلب بیجاربنهمیثم046724303401344444444552122کبابیلاهیجان – جیرسر(امیرشهید) – کوچه پاکدل – خیابان فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانروشنکرفاهتی مژدهیتماشا0467243500 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه ((فیاض 13.1)) – خیابان حکیم فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدعباسپژمان سرشکهسید0467243653 702010مشاوره املاک و مستغلاتسرشکه – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان شهید جمشید اسلامی – خیابان شهداء – پلاک 73 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهادمحمدیاسکان لاهیج0467244605 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – نیما – کوچه نیما 14 – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینپورربیع بارکوسرائیایمان 0467244611 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)بارکوسرا – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه رضایی – خیابان ( جاده بارکوسرا 1 ) – پلاک 260 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرامینقربانی صداپشتهگرین0467244944 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – بل امام رضا – کوچه گلستان سی وهفتم – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهنگفقیه محمدیفرهنگ046724504201344444444702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – کوچه بهشتی 6 – خیابان شهید بهشتی – پلاک -195 – طبقه اول
گیلانلاهیجانمزدکنژادیوسفیاتل0467245406 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق(خرمشهر) – کوچه شقایق یکم [ خرمشهر دوم ] – خیابان شقایق – ساختمان باران – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینمهدی پورلفوتمشاور املاک ابرسازه046724544801342349116702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خمیر کلایه – کوچه یوسفی نژاد – خیابان ملت – ساختمان نیکا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریبرزاصغریجهان آرا0467246216 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه ابوالقاسم حسنی دیلمی – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرامرزتیاورهعل0467246244 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – خیابان شهید پرویز نجفی – خیابان شقایق – ساختمان آرمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادخوش تراش آستانهپارسا فلاح 0467246488 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – خیابان گلستان یکم – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفمحمدی لس پنچاه970467246495 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهرک نمونه – کوچه شیخ زاهد 7 – بن بست (بهاران 2) – طبقه اول
گیلانلاهیجانفاطمهثابت جلیسهنیلوفر ابی 0467246527 702010مشاوره املاک و مستغلاتسحرخیزمحله – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان انقلاب – جاده اصلی سحرخیز محله – پلاک 81 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدرضافلاح شمسی لیالستانیتنار0467246551 552211ساندویچ فروشیلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهید حقیقت شعار – خیابان شهید رمضان حبیبی – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاحسین دوستتاب0467247400 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – ندارد – جاده ( بازکیاگوراب ) – خیابان سید الشهداء – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیعموزادهسورنا0467247469 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – بلوار دکتر حشمت – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسماعیلورزش نماورزش نما0467247521 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه آریا سوم – کوچه فیاض 7 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهرامسماک محمدیسماک0467247551 749711خدمات تایپلاهیجان – کاروانسرابر – کوچه امیرالمومنین – بن بست ( گاج ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهمرادی پورامیرآبادیاسر میرزاجانی0467249259 702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن بکنده – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه ساحل 1 – جاده اصلی حسن بکنده – پلاک 322 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجبارصادق دقیقینتاغب0467252505 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان – خیابان شقایق – بن بست شقایق هفدهم – ساختمان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدخانی نژادلیلیسهروردی0467254121 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی یاسر – خیابان تربیت معلم – کوچه هدایت 14 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیماننبی پوردرگاهآکام0467254316 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی یاسر – خیابان هدایت – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیوسفباقری دهکاءباقری0467254786 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان آزادگان – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیرعباسمیراعلمیال0467254843 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران(شهیدبهشتی) – خیابان شهید بهشتی – بن بست شهید بهشتی 19 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانافشارکیومرثی چهارخانه سرتابل0467254871 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 12 – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهربانوسبک سیرتلب0467254879 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سل تی تی – خیابان 22 آبان – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناسمعیلصفرپناه سورکوهیکبابی رسالت0467254946 702010مشاوره املاک و مستغلاتشادهسر – روستای لیالستان – ندارد – جاده (شادهسر) – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجاویدباقریتلب0467256062 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه بالا – روستای لیالستان – ندارد – کوچه یاسر 22 – خیابان یاسر – پلاک 502.002 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحبوبهابراهیمی متعلق محلهابراهیمی0467257234 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – خیابان آیت اله طالقانی – کوچه طالقانی یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده صغریموسی نیای زارعکد بانو0467259155 552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاهیجان – حاجی آباد – کوچه (( اکبر آزاده روز )) – بلوار توحیدغربی – مجتمع جهاندیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانداوددمانپرتقال0467259384 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – جیرسر – کوچه فردوسی 6 – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپویانصیری دهسریپویا0467260206 702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسرتموشل – روستای آهندان – ندارد – جاده اصلی دهسر تموشل – بن بست گلهای 1 – پلاک 275 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدرضاعلیزاده تجنتک0467260314 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(امیرشهید) – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان آزادگان – ساختمان آذرخش – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهیارفتحعلی زاده لارسرینواب0467261500 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(منظریه،خرمشهر) – خیابان منظریه – خیابان خرمشهر – ساختمان شمس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیفاطمی چوکامیمنا0467261540 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خرمشهر – کوچه آوینی 2 – خیابان منظریه – ساختمان قائم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده مریمحسینی هرویمعمار0467263111 749711خدمات تایپلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 7 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخانعلیمظفرینتابر0467263123 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه سردار جنگل 25 – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمصطفیابراهیم زادهنتار0467263126 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – کوچه شقایق هفتم [خرمشهر دهم] – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدجوادعلیزاده اشرفیانالب0467263245 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بلوار امام رضا – بلوار توحید شرقی – کوچه گلستان سی و یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعبادی پورعبادی پور0467263281 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پائین محله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – پایین محله ناصرکیاده – خیابان ( بطرف تی تی پریزاد ) – خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) – پلاک 193 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلیحسن پورکینچاهحسن پور0467264265 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیلاهیجان – گلستان – کوچه گلستان 20 – بن بست دوم – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدقنبری بیجاربنهبهشت سبز0467264881 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه پائین – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهیداسماعیل جعفرپور – کوچه شهید اسماعیل جعفرپور 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیندلخوش نخجیریکمنت0467264912 702010مشاوره املاک و مستغلاتنخجیرکلایه – روستای لیالستان – خیابان شهید سیف اله محمدی – خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری – پلاک 381 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادشعبان پورناصریاحسان شعبانپور 0467265656 702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – پایین محله ناصرکیاده – خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) – کوچه شهیدمحسن فرید – پلاک 266 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادشریعت ناصریآیدین0467265661 702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – پایین محله ناصرکیاده – خیابان ( بطرف تی تی پریزاد ) – خیابان ( پایین محله ناصرکیاده ) – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیهانهصدرممتازآوا0467265705 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – کوچه آقا سید حسین – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادسمیعشهر دیجیتال0467265827 749711خدمات تایپلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه برق اصلی – خیابان انقلاب اصلی – ساختمان دامون – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعصومهپورباقرحتا0467265855 702010مشاوره املاک و مستغلاتکلشتاجان – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان ( جاده کلشتاجان ) – خیابان ( جاده قدیم ) – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیشاهویخنح0ه0467267463 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – خیابان سردار جنگل – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصفرهادی پورشیخانیهادی پور0467268603 702010مشاوره املاک و مستغلاتشیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – جاده ( شیخانبر ) – خیابان شیخ زاهد – پلاک 260 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداسگذارامیر0467268687 702010مشاوره املاک و مستغلاتشیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – کوچه گلستان 48-(شیخ زاهد28) – بلوار امام رضا – پلاک 828 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیغلام نژادبازکیائیتناب0467270646 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه لاله چهارم – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 2,382 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیبابراهیمی لاکمه سریپاسارگاد پلاس0467270782 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه رسالت سوم [ش فرهاد صفاکار] – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدانامی قرانیانامی0467272589 702010مشاوره املاک و مستغلاتبهادرکلایه – روستای باز کیاگوراب – ندارد – کوچه (( محمدی )) – کوچه ساحل یکم – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعباسینتاب0467273813 702010مشاوره املاک و مستغلاتبالاتموشل – روستای آهندان – تموشل بالا – خیابان شهیدحسین پور – کوچه گلستان 3 – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمبابادوستعرفان بابادوست 0467275716 702010مشاوره املاک و مستغلاتپهمدان – روستای رودبنه – ندارد – کوچه شهید بهشتی – خیابان شهدا – پلاک 410.002 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحسنحسنی سطلسریتاب0467275719 702010مشاوره املاک و مستغلاتسطلسر – روستای لیل – ندارد – کوچه شهیدفرضی 1 – خیابان شهیدفرضی – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشادجعفری ششکلفرزاد0467275745 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – خیابان آزادگان – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاعباس نژادعباس نژاد0467275880 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهدا(جیرسر) – کوچه شهدا دوازدهم – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدنوروزپرست پهمدانینگین شرق0467276568 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینچائی کارولی عصر0467276631 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کمربندی – کوچه (( نیک زیردهی )) – کوچه ولیعصر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدداودمیرحسینی رودبارکیکاشانی0467276846 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه ابوالقاسم حسنی دیلمی – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکبریحسن زاده گملینتغب0467276915 702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – روستای لیل – ندارد – جاده اصلی رحیم آباد ( 1 ) – جاده اصلی رحیم آباد – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهخوش سیماءبازکیائیمکنا0467278402 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – خیابان سردار جنگل – خیابان کوی شهید کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزینشنگل نیاخهلف0467278624 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه بازار روز 4 – کوچه شهدا دوازدهم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدحکیمی چهارخانه سرخیام0467278788 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جانبازان – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – خیابان 20 متری حافظ – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننادراسمعیل پورکورندانیفروشگاه گلستان0467278906 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – جیرسر – کوچه فردوسی 6 – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفهیمهحسینی خشکدشتیالزب0467279030 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – کوچه دوم بلوار دانشجو – بلوار 45متری – ساختمان آریان 17 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیشعبانی کوه بنهمنا0467279060 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بنه – روستای آهندان – ندارد – خیابان شهید رجبی کامران – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 152.013 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلینقیخانی پورخ-87غ0467279969 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه فردوسی 6 – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینامیرپورلیمائیالبی0467280053 930421ماساژ آرام بخش مردانهلاهیجان – شیشه گران(سل تی تی،قیام) – خیابان اصلی قیام – کوچه 2 قیام [بهشتی 7] – طبقه اول – واحد 4
گیلانلاهیجانعلیمحمدمیرزائیقصر نور0467280970 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 12 – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانهادیمحمدیان روشنیتامین نت0467284989 749711خدمات تایپلاهیجان – کاشف شرقی – کوچه تربیت معلم 2 [تکیه میرفاضلیه] – خیابان کاشف شرقی – پلاک 150 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسامانگلچین عسگری لنگرودیارباستان 0467285578 702010مشاوره املاک و مستغلاتارباستان – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه ( پاریاد ) – خیابان ( جاده ارباستان ) – پلاک 182 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدسیناجلیلی نیاآستانهنتغفب0467285746 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی – خیابان کاشف شرقی – خیابان خرمشهر – ساختمان کیمیا – طبقه چهارم
گیلانلاهیجانمیلادحضوری لاحشریمادر0467285753 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – گلستان – خیابان شیخ زاهد – بلوار خلیج فارس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمعززکاظم پوریوسفدهنتابی0467285761 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 16 – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجواداسمعیل زادرفاه0467287203 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بوجایه – کوچه ((مهردادحسین پور)) – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده مرضیهحسینیحجهت0467288955 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – معلم – خیابان شهید بهشتی – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اکبرشکری آسیابرستاره ایرانی0467292309 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران(سل تی تی،قیام) – خیابان اصلی قیام – کوچه 2قیام ( بهشتی 7 ) – ساختمان فرزانه – طبقه اول
گیلانلاهیجانمهدیفلاح عباسیفلاح0467295749 749711خدمات تایپدموچال – روستای رودبنه – آسید حسین بر – کوچه سید نجبا – خیابان مولانا – پلاک 53 – طبقه اول
گیلانلاهیجانمریمبلوکی کورندهدوستی0467295784 702010مشاوره املاک و مستغلاتسراجار – روستای شیرجوپشت – کوچه شهید رضا جهاندیده – خیابان امام رضا(ع) – پلاک 351 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدحسینجلیلی مقدمشریف0467298085 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – کوچه دانش 7 [ مولانا6 ] – خیابان دانش – ساختمان آرمیتا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاعسکری زمیدانیبام سبز0467298163 702010مشاوره املاک و مستغلاتزمیدان – روستای لیل – ندارد – خیابان ( جاده زمیدان بطرف مشکین سرا ) – خیابان شهدا – پلاک 309 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسید اسماعیلنبوی گیلدهمهر0467299874 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خمیر کلایه – خیابان ملت – کوچه امام رضوی – مجتمع نگین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفریدهشاپسندی فشتمیشاپسندی0467300034 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه حافظ دوم – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 4,466 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجواداکبرنژادکوشالیمتندا0467302498 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوشال – روستای لیالستان – ندارد – خیابان قدس – خیابان امام خمینی – پلاک 163 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعرفاننیکدل دهکانت0467303546 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه یاسرهشتم – خیابان رسالت یکم [یاسر] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوذرمهدی پورکمنتاد0467303737 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – حاجی آباد – کوچه انصاری هفدهم – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمعموئی چورکوچانیحعه0467305181 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – خیابان فیاض لاهیجی – کوچه فیاض لاهیجی 14 – طبقه اول – واحد شرقی
گیلانلاهیجانحسناصلانی قاسم آبادیانمکن0467305275 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه ابوالقاسم حسنی دیلمی – خیابان سلمان فارسی – ساختمان امیرارسلان 3 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانانیسقربانی دستکغث0467306922 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – کوچه طالقانی هفتم – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادمهدی دوست رودبنهمهدی دوست0467306951 924911بازی های تصویری و رایانه ایلاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه جهاد سیزدهم[شانزدهم] – کوچه گلستان سی و یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرحسینخانزاده کورندهخانزاده0467307782 552122کبابیکورنده – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان ( بطرف ناصر کیاده ) – خیابان ( جاده چاف به کورنده ) – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیماحسن زاده کوچکیخهعغ0467311259 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوه بنه – کوچه رزمندگان یازدهم – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاپیرجوانانفرد0467311432 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – شهدا(اردوبازار) – میدان شهدا – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانذبیح الههادی نژادمیلاد0467311980 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان ( بازار حافظ ) – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 4,542 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدیعقوبی بیجاربنهمکند0467313798 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوه بیجار – کوچه سعدی 11 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناحمدبهروزیکمنت0467313972 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – میرشمس الدین(شهدا،جیرسر) – خیابان شهدا – بن بست شهدا ششم – پاساژ ضمیریان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعاطفهکلابی لاحشریسام0423698616 702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه – روستای آهندان – کوچه وحدت 25 – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریممقدسیسانا0467317350 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه یاسر 2 – خیابان رسالت یکم [یاسر] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمحسین جانی سادات محلهکمنت0467317411 702010مشاوره املاک و مستغلاتسادات محله – روستای آهندان – ندارد – خیابان شهید فرهاد صفری – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 232 – طبقه اول
گیلانلاهیجانمحمدفکرینبی0467319341 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – نمک آیه – کوچه (( رضا شیرزادپور )) – بلوار 45متری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهرارحیمی ششکلرحیمی0467322799 702010مشاوره املاک و مستغلاتشادهسر – روستای لیالستان – ندارد – جاده (شادهسر) – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیداحمدکریمی بخشی علویکمنت0467322870 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه قیام 3 – خیابان قیام – پلاک 70.1 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلی اکبردرویش پوربازکیائیدرویش پور0467323656 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان تختی – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 172 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهشافعی شیخعلی کلایهبرلیان0467324171 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(تربیت معلم) – خیابان تربیت معلم – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیشریفیکما0467326265 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – میدان دانشگاه – بلوار شهید اسماعیل پور – ساختمان کادوس – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهنامفریدکمنت0467326730 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق(کاشف شرقی) – خیابان شقایق – خیابان کاشف شرقی – ساختمان گلها – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسبحانقدیم پورجلالوندنگین خزر 0467326838 702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن بکنده – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه ساحل 1 – جاده اصلی حسن بکنده – پلاک 314 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاضلپورجعفری شیرجوپشتجعفری 0467326857 749711خدمات تایپشیرجوپشت پائین – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان امام رضا – کوچه شهیدعلی امیری – پلاک 211.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضامحمودیمکند0467328662 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه ( بازارچه ) – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیروزنقدی پورنقدی0467329468 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)شیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – جاده ( شیخانبر ) – بلوار امام رضا – پلاک 531 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفخرالدینمباشرامینیگکنم0467330936 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالمان – روستای آهندان – ندارد – خیابان شهید صادق مباشر امینی – جاده اصلی لیالمان – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنصورحسن پورکورندهمهر آوران0467330985 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(خزر) – خیابان آزادگان – خیابان ادب – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهمسعودی دشمن کردهیمشاور املاک ویژن046733178701342242049702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق(خرمشهر) – کوچه شقایق یکم [ خرمشهر دوم ] – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیمانسمیع انارستانیمکنت0467332350 702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر – روستای باز کیاگوراب – ندارد – کوچه گلستان 6 – جاده سیاهکل – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناهیدکشاورزرودپشتیدلفین0467335439 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاهیجان – شعربافان – خیابان انقلاب – کوچه شعربافان اصلی – پلاک 28 – طبقه اول
گیلانلاهیجانابراهیمپورعلی رودبنهکتنم0467335563 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – میدان بسیج – کوچه شهیدطاهری – خیابان شهید فهمیده – طبقه همکف
گیلانلاهیجانطاهرهتقوی سرچشمهتان0467336053 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،منظریه) – کوچه تربیت معلم 10 [نیک پی 3] – خیابان شهید علیرضا نیک پی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیآجیلی لاهیجیهدیه0467337870 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – کوچه شهید بهشتی 21 [حشمت 8] – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادجعفرپورسعید0467338930 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید بهشتی(استخر) – کوچه بهشتی 2 – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشادگلبندی نظیفکاج نشینان0467340036 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(امیرشهید) – خیابان آزادگان – بن بست آزادگان 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنوچهرمباشرامینیمباشرامینی0467340039 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – نمک آیه – کوچه (( رضا شیرزادپور )) – بلوار 45متری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامداسمعیلی سوخته کوهیگکتم0467340051 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – خیابان سردار جنگل – خیابان کوی شهید کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمعبدی سلوطکایرا0467340676 930421ماساژ آرام بخش مردانهلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – بن بست امام هادی – ساختمان مریم – طبقه اول – واحد 2
گیلانلاهیجانسیدمحمدموسوی نژادنتالذ0467342996 502043تعمیر سپر اتومبیللاهیجان – امام رضا – کوچه گلستان سی ونهم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننسریناحمدی پهمداننوید0467343230 452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیلاهیجان – شادهسر – کوچه آقا سید محمد ششم – کوچه ((علیرضا رمضانی )) – پلاک -96 – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناصغرعاشورپورمژدهیکمنت0467343913 453119/8تعمیردستگاههای برودتی، حرارتی و شویندهلاهیجان – بل امام رضا – کوچه فرعی دوازدهم – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمزهامامی کورندهسعدآباد046734701201344444444702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – گلستان(شهرک نمونه) – کوچه شیخ زاهد 5 – خیابان شیخ زاهد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکاوهصفائی چائی کارکمنت0467348817 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – سل تی تی – خیابان 22 آبان – خیابان شهید بهشتی – طبقه اول
گیلانلاهیجانشیداقربانیکمنت0467348957 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی سیزدهم شهیدصفری – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیروسافصح وکیلیکمنت0467349062 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهداء – خیابان شهید سعیدی – پلاک 1,132 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهردادباقری نژادرودبنهآشیانه نو0467351101 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – خیابان بوستان [پنجم] – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجاویدمنصوریجاوید0467351836 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – کوچه شقایق دوازدهم [ حزین 5 ] – خیابان شقایق – ساختمان پویا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسیناوستاناوستان0467354101 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه یاسر 4 – خیابان رسالت یکم [یاسر] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدصفری مذنبیمکنت0467357127 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی نهم[شهید اخوان] – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیده مریمغریب حصاریکمنت0467357873 702010مشاوره املاک و مستغلاتلیالمان – روستای آهندان – ندارد – خیابان شهید رحمت کاظمی – خیابان شهید صادق مباشر امینی – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانشهنازعاشورمرادتجارت مسکن0467358479 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – خیابان خزر – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدعبداله زادهاسکان معلم0467358602 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سه راه کشاورزی – کوچه آقا سید حسین – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپریساقطب تحریریخعغ0467359917 749713خدمات فتوکپی، زیراکسلاهیجان – شعربافان – خیابان قیام – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسلیماننیک قلب عاشوریکمنت0467361868 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهرک سلمان(صفاری) – خیابان سبحان – خیابان سلمان فارسی – ساختمان سلیمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهصفرزاده سالستانیگستران046736270301344444444702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه فیاض لاهیجی 14 – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهناممحبوبیجهان برتر0467363969 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – خیابان قیام – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعیسی نژادمسکن یکم0467364282 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خزر – کوچه خزر 16 [ ادب 10 ] – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانذبیح الهمجتبویمجتبوی0467364317 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امام خمینی(میدان شهدا) – کوچه امیرمومن – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهقربانی درگاهکتیبه0467364369 749711خدمات تایپلاهیجان – سوستان – میدان دانشگاه – خیابان حزین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرضاراحت طلب تاسندهمحک0467364423 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران(سل تی تی،قیام) – کوچه شهید بهشتی 11 – خیابان شهید بهشتی – ساختمان آپادانا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهراناسماعیل پورسهیل0467367012 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – میدان شهدا – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی – ساختمان صبح امید – طبقه همکف
گیلانلاهیجانخدیجهشعبانی داخلشعبانی0467368503 552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودبنه – میان محله رودبنه – خیابان شریعتی – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدابراهیمیمهر شهر0467368531 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – کوچه ((محمدتقی پورنوروزی )) – خیابان حزین 7 – ساختمان رویا – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرعلیدوست آهندانیکمنت0467368584 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،خرمشهر) – کوچه فضیلت – کوچه خرمشهر 1 – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامینعلی مرادیعغفل0467369935 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خرمشهر – کوچه آوینی 4 – خیابان منظریه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهنامبهارستانیاستخر0467370077 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – استخر – میدان پاسداران – بلوار امام رضا – مجتمع شهرداری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدبلالیبلالی0467373118 702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرآباد – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه شهید رمضان حاصل مهری – جاده اصلی امیر آباد – پلاک 156 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاطاهریخانه مهراد0467373292 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران(استخر،نیما) – خیابان نیما – کوچه شیشه گران [ شهید بهشتی 10 ] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالرضاپورغلامعلی بازکیائیکمت0467375599 702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهیدشاهپور باقری – خیابان شهداء – پلاک 1,122 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرهاداعلائی بازکیائیاعلایی0467375627 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه اعلایی – خیابان شهداء – پلاک 3,680 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضاگلبندی نظیفعلی0467375878 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پردسر – کوچه بزرگی – خیابان کاشف غربی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینحسینی امیرآبادحسینی 0467377314 702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرآباد – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه امام حسن مجتبی (ع) – جاده اصلی امیر آباد – پلاک 260 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمانحیدری کوچکیحیدری0467377876 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پمپ بنزین – بلوار توحید شرقی – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعباسفلاح دلاورآسمان نو 0467380364 702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرجوپشت پائین – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان ( بطرف رودخانه) – کوچه شهید مجید فلاح محمدنژاد – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادفلاح خوش قلبسفیر0467380551 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رودبنه – دموچال(بازارسر) – بلوار امام خمینی – خیابان (شهید پور قاسمی) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیلادباقری نژادششکلیکمنت0467384860 453119/8تعمیردستگاههای برودتی، حرارتی و شویندهلاهیجان – پمپ بنزین – بلوار توحید شرقی – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمسعودپورنصیررودبنهمسعود0467384900 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – خیابان شهید فهمیده – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسنصادقی صبورصادقی0467386088 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سل تی تی – خیابان 22 آبان – خیابان شهید بهشتی – پلاک -234 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاشهبازی سیاه اسطلخیچنار0467386611 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – معلم – خیابان شهید بهشتی – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننصيبهمرادي گورندانيبهین سازه0467386783 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر(حسن بیگدشت) – بلوار بهارستان – کوچه حق پرست  [ فردوسی 2 ] – ساختمان دانا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجيداسمعيل پورستاره شمال0467389105 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان – بلوار شهید اسماعیل پور – میدان دانشگاه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدغلامی دوستتشریفات0467390533 552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – خیابان ایثار – پلاک -111 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعلی پوربازکیائیمنتغاب0467391053 552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلاهیجان – پردسر – بلوار حکیم زاده – خیابان کوی کیا موسوی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجت الهمعلومي بازكيائيحجت0467393040 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان شهید سعیدی – خیابان شهداء – پلاک 1,984 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانناصرشريفي زميدانيشریفی0467393171 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(تربیت معلم) – کوچه تربیت معلم 26 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهدیفلاح آزادخواه رودبنهآزاد خواه0467395997 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – خیابان بوستان [پنجم] – بلوار دکتر حشمت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبابکهاشم زاده کوهیآراسپ0467396045 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – قیام – کوچه ایثار 6 – خیابان ایثار – ساختمان فرهومند – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمنیک سیرتبرگ0467396132 552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لیالستان – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهید مجید فلاح غلامعلی پور – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 223 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجوادخوشحال دوستشهرک0467396163 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیلاشیدان حکومتی – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان شهیدشهرام میرزایی – کوچه رودکی – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدحاتمیهمیار0467398139 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه یاسرهشتم – خیابان رسالت یکم [یاسر] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسیصدرممتازصدر ممتاز0467399301 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پهمدان – روستای رودبنه – ندارد – خیابان (بطرف پایین محله رودبنه) – خیابان شهدا – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینگلشاهیثیمن0467399316 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – کوچه آزادگان 9 – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسهیلعلوی سالکویهدکتر برگر0467399710 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – سه راه کشاورزی – میدان معلم – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراراستی سرچشمهتاب0467399830 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه ((فیاض 13.1)) – خیابان حکیم فیاض لاهیجی – ساختمان جاهد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدمحمدیمحمدی0467402436 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 8 – بلوار 45متری – طبقه اول
گیلانلاهیجانعباساحمدزاده حكيميفرهنگیان0467402527 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – خیابان رزمندگان [جاده آهندان] – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناميرخورسنديخورسندی0467402548 552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاهیجان – پردسر – خیابان کاشف غربی – کوچه (( حسن اکبرپور فرهمند )) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضافلاح پسندکمنت0467402825 749311نظافت انواع ساختمان – ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، صنعتی و مکانیکیلاهیجان – جواهرپشته(تکیه بر،انقلاب) – کوچه تکیه آقا پیر رضا – کوچه شاهانی – پاساژ مروارید – پلاک 157 – طبقه اول – 
گیلانلاهیجانزهراعموئی بیجاربنهفتحی0467402955 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – شهرک آزادگان – خیابان ( شهرک آزادگان ) – بلوار ( صفاری ) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمیثمرستم نژادسوستانیتکتا0467404827 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(منظریه،خرمشهر) – خیابان منظریه – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپویاعطشانیخنعل0467405006 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران – خیابان دکتر حشمت – کوچه شهید بهشتی 21 [حشمت 8] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانيوسفاكبري پوررودبنهحامی0467407255 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سه راه کشاورزی – کوچه آقا سید حسین – خیابان شهید بهشتی – ساختمان تریتا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعیسیمهدی پورماندگارنت046740763901342231401642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لاهیجان – کوی یاسر – کوچه هدایت 8 – خیابان تربیت معلم – ساختمان مبینا – طبقه همکف
گیلانلاهیجانرحمت الهغلام دوست شادهسريگلستان0467409608 552122کبابیلاهیجان – آقاسیدمحمد – کوچه تربیت معلم 3 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانآرشاکبری خشکرودیاکبری0467409782 702010مشاوره املاک و مستغلاتشیخانبر – روستای لیالستان – ندارد – کوچه گلستان 44 – بلوار امام رضا – پلاک 674 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحسننصرتی کوشالیکمنت0467409785 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – پمپ بنزین – کوچه نهم – خیابان شهیدسیدرضا میرحسینی مقدم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانزهراقلی پورفوشازدهتالیز0467412632 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – خیابان شهید پرویز نجفی – خیابان شقایق – ساختمان آرمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالفضلزادموسی پیرسرائی14000467412688 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوه بنه – روستای آهندان – ندارد – کوچه شهدا – جاده اصلی کوه بنه – پلاک 207 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمخوش سیمابازکیائیسل نت0467413455 642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)بازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – کوچه لاله چهارم – جاده اصلی بازکیاگوراب 1 – پلاک 2,384 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیانوشخوشحال شرفشادهدنج0467415060 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد – کوچه مهرگان 10 – خیابان تربیت معلم 18[مهرگان] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدحاجی علی اکبریدی لاهیج0467415062 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عباس آباد(منظریه،خرمشهر) – خیابان تربیت معلم – خیابان منظریه – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننرگسحبيب نياشقایق فیلم0467415122 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – جیرسر – خیابان شهدا – کوچه سیارفر[فرعی سوم فردوسی 1] – پلاک -20 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرشادپوریوسفی گابیهفرشاد 0467415402 552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)میان محله چاف گاویه – روستای شیرجوپشت – میان محله چاف – خیابان جاده پایین محله بهمدان – خیابان جاده میان محله چاف گاویه – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلي رضاآينه دارشمال غرب0467416552 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه بالا – روستای لیالستان – ندارد – خیابان مطهری – خیابان یاسر – پلاک 544 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعليدهبانقصر طلایی0467416585 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه فیاض پنجم – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمريمبذري زردابيایلیا0467416593 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی اسلامی – کوچه (( سفیدکار )) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمددهدارایوان استخریتابل0467417478 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شهید بهشتی – کوچه نیما 18 – خیابان نیما – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسجادرنجبرگوهریمکنت0467417487 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران(سل تی تی،قیام) – خیابان اصلی قیام – کوچه 2قیام ( بهشتی 7 ) – ساختمان فرزانه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزانهنیک بخشبرگ سبز046741833601344444444552211ساندویچ فروشیلاهیجان – امام خمینی(میدان شهدا) – کوچه امیرمومن – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدامیرشیریانامیر0467418598 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – کوی یاسر – خیابان هدایت – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدحسن پورحسن پور0467421128 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه شهید علیرضا ضیائی – خیابان فیاض لاهیجی – ساختمان هدیه 2 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدناظمی لفمجانیهمسایه0467421132 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان – کوچه 12 متری آزادگان – خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] – طبقه همکف
گیلانلاهیجاننصرالهنصری قزوینینصری0467421138 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – منظریه – خیابان منظریه – خیابان بهشت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیفکری سوستانیفکری0467421458 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خرمشهر – کوچه آوینی 2 – خیابان منظریه – ساختمان قائم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانميرجمال الدينميرباقريپیام0467431015 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – شیشه گران – خیابان شهید بهشتی – خیابان ایثار – طبقه همکف
گیلانلاهیجانامیرمحمد علیزادهکباب ترکی گیلار0467432143 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – آزادگان(خزر) – کوچه پنجم [ بعثت چهارم ] – خیابان بعثت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیرضا محمدیمحمدی0467432178 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – عدالت – کوچه مهرگان هفتم – خیابان مهرگان – ساختمان فرهاد – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالحسنباباپورنوروزمحلهبارانک0467432186 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوستان – روستای لیل – ندارد – خیابان مهر – خیابان ( جاده سوستان ) – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانموسییعقوبیپیروزی0467432190 702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجاربنه پائین – روستای لیالستان – خیابان امام رضا (2) – خیابان امام رضا (1) – پلاک 363.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانراضیهقربان پورپهمدانیگیله مرد0467432200 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – خیابان میرزاکوچک خان – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعبدالهكاوه منش نياوليکاوه0467437408 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض – کوچه فیاض لاهیجی 14 – خیابان فیاض لاهیجی – پلاک -22 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمجیدعباس پوراملاک 20000467437580 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کاشف شرقی(سیدمحمد،خرمشهر) – کوچه خرمشهر 1 – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحمیدقادری واجارگاهیقادری0467437613 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – بوجایه – کوچه وحدت بیست و دوم – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانبهروز غلامپوربهنام0467442495 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاهیجان – بلوار امام رضا – کوچه فرعی دهم – کوچه گلستان سی و یکم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمنوچهراحمدی پورسامان0467443723 602311خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنلاهیجان – لاشیدان مطلق – کوچه سجاد – کوچه رسالت چهارم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپیمانشمسی سرچشمهشمسی0467445241 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – فیاض(آقاسیدمحمد) – کوچه فیاض 10[کوشالی 17] – خیابان فیاض لاهیجی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانجاویدعبدالله پورحسن کیادهجاوید عبداله پور0467449039 702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن بکنده – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه گلستان 8 – جاده اصلی حسن بکنده – پلاک 327 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسيدفرزينكريم پورکریم پور0467452556 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – استخر – میدان پاسداران – بلوار امام رضا – مجتمع شهرداری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیشعبان پورامامکمودن0467453025 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – شقایق – کوچه شقایق دهم [حزین 3] – خیابان حزین – ساختمان آفتاب – طبقه اول – واحد 2
گیلانلاهیجانسیدوحیدنیک فلاح بارکوسرائینیک فلاح0467453603 702010مشاوره املاک و مستغلاتسیدمحله بارکوسرا – روستای شیرجوپشت – جاده اصلی سیدمحله بارکوسرا 1 – جاده اصلی سیدمحله بارکوسرا – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانساساناحمد پورساسان0467454759 552122کبابیلاهیجان – پمپ بنزین – کوچه لاله شماره 7 – بلوار توحید شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانپرویزدوزنده خوشکاررضایت0467455538 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – یحیی آباد – کوچه شمس – خیابان مسلم[کوی یحیی آباد] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمریمصادقیگیلان ما0467455566 702010مشاوره املاک و مستغلاتگورندان – روستای لیالستان – ندارد – خیابان ( بطرف روستای کوشال ) – خیابان امام خمینی – پلاک 187 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانیاسرنژادمهدی پورخدمات فنی تاسیسات ساختمان شعله آبی046745663901342345484453119/8تعمیردستگاههای برودتی، حرارتی و شویندهلاهیجان – غریب آباد – کوچه طالقانی دهم – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانکیومرثسرپرست زردرودیکیان0467457824 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه بهار چهارم – کوچه رزمندگان هفتم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینعلیجانی بندبونیعلیجانی0467457825 702010مشاوره املاک و مستغلاتسادات محله – روستای آهندان – ندارد – خیابان شهید نعمت رمضانی – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانذبیح اللهرحیم نژاد کوبیجاریرحیم نژاد0467458473 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوه بیجار – خیابان سعدی – بن بست سعدی پنجم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانغلامرضاعلی نیای گابیهیاس سفید 0467460369 702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرجوپشت بالا – روستای شیرجوپشت – ندارد – خیابان (جاده اربوکلایه) – خیابان امام رضا – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفرزاداسمعیل پورپنچاهاسمعیل پور0467460376 702010مشاوره املاک و مستغلاتچفل – روستای باز کیاگوراب – ندارد – خیابان آقا سید یحیی – جاده اصلی چفل – پلاک 394 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمسعودصلواتیانصلواتیان0467460380 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شیشه گران(شهیدبهشتی) – خیابان حشمت – کوچه حشمت 4 [نواب] – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسیدمجیدسعادت میرقدیممیدان0467460382 702010مشاوره املاک و مستغلاتسادات محله – روستای آهندان – ندارد – خیابان شهید فرهاد صفری – خیابان ( جاده سادات محله ) – پلاک 250 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسید سالارسعادت میر قدیمسعادت0467460387 702010مشاوره املاک و مستغلاتبوجائیه – روستای آهندان – خیابان سردارجنگل – بلوار دیلمان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدوکیلی صادقیصادقی0467460390 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – امیرشهید – کوچه مولانا 1 – خیابان مولانا [ ک فردوسی 9 ] – ساختمان شاداب – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیسلیمیاورنگ0467460392 702010مشاوره املاک و مستغلاترودبنه – بازار سر – کوچه (گلها) – خیابان گلستان – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحبوبهبی رنگحاج حسین0467462182 552122کبابیلیالستان – روستای لیالستان – ندارد – خیابان شهید مجید فلاح غلامعلی پور – بلوار امام رضا (ع) – پلاک 129 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانسعیدمحبیطاها0467463110 602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)نخجیرکلایه – روستای لیالستان – خیابان شهید فرهاد زاهد نخجیری – خیابان نخجیر غربی – پلاک 40.002 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعلیایازلیالمانیصدف0467464186 552211ساندویچ فروشیلاهیجان – شعربافان – کوچه همام ناصح – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمهنازذوقی لحمی20046746426401344444444552211ساندویچ فروشیلاهیجان – سوستان – میدان دانشگاه – خیابان حزین – طبقه همکف
گیلانلاهیجانصادقرحمت پورنیاولگتن0467465845 702010مشاوره املاک و مستغلاتکوره – روستای لیل – ندارد – خیابان – کوچه شهیدستوده 1 – پلاک 61 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحامدبهزادافرا0467466136 552112تالار برگزاری جشن و مراسمبیجارباغ – روستای لیل – ندارد – خیابان شهید مظفر جانی – بن بست شهیدمظفر جانی – پلاک 110 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدمهربان رودبنهمهربان0467467133 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شقایق – خیابان مهرگان  – خیابان نبش شقایق 9 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدرضاغلامي شاهيجانيافق0467467509 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – نمک آیه – کوچه تربیت 4 – خیابان تربیت معلم – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابوالحسننورمحمدینورمحمدی0467468731 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – خرمشهر – کوچه آوینی 4 – خیابان منظریه – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحسینصباحنادی0467469066 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – کوی زمانی – کوچه ( بازارچه ) – کوچه نور 4 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانحجت الهبابانژادلیچاهیبابا نژاد 0467469289 702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن بکنده – روستای شیرجوپشت – ندارد – کوچه گلستان 1 – جاده اصلی حسن بکنده – پلاک 342.007 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانقاسمفلاح حسین پورناصریدایی ناصر 0467469669 552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیبالامحله ناصرکیاده – روستای شیرجوپشت – کوچه شهید اسماعیل اکبری – خیابان امام خمینی – پلاک 55 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانعارفزمانی نعمت سراداریوش0467471436 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – شعربافان – کوچه کاشف شرقی 20 – خیابان کاشف شرقی – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمد علیمهدی پورسپرسازی امید0467471455 502043تعمیر سپر اتومبیللاهیجان – شادهسر – کوچه رسالت بیست و ششم – خیابان رسالت – طبقه همکف
گیلانلاهیجانابراهیمنوشین فرنوشین فر0467471552 702010مشاوره املاک و مستغلاتحاج سلیم محله – روستای رودبنه – ندارد – خیابان شهید رحمت برمخیده – خیابان رسالت – پلاک 103 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانایرجرستمیرستمی0467471650 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – سوستان(کوی استادان) – خیابان شهید پرویز نجفی – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمرتضیعباسی گلرودباریاشرافی0467471742 552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلاهیجان – نیما – کوچه نیما4 – کوچه نیما 6 – پلاک 7.001 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمدعباسیآشیانه0467472472 502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاهیجان – حاجی آباد – خیابان (حاجی آباد) – بلوار شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانلاهیجانمحمداسماعیلی سوخته کوهیمهزاد0467473182 702010مشاوره املاک و مستغلاتسوخته کوه – روستای آهندان – ندارد – کوچه بوستان2 – جاده اصلی سوخته کوه – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانلاهیجانفاطمهفاتح ارباستانفاتح0467475153 702010مشاوره املاک و مستغلاتلاهیجان – آزادگان(خزر) – کوچه خزر 6 – خیابان خزر – طبقه همکف
گیلانلاهیجاناکبرمیرزائی کتشالیکاشف السلطنه اصل046747537601344444444552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبازکیاگوراب – روستای باز کیاگوراب – خیابان عرفان – جاده اصلی بازکیاگوراب – پلاک 4,844 – طبقه همکف

نظر برای “لیست اصناف خدماتی لاهیجان

  1. با سلام و عرض خسته نباشید اول اینکه رنگ پس زمینه شاد نیست و دوم اینکه شماره ردیف در کنار ستون وجود نداره و سوم اینکه لیست هر صنفی رو جدا نمیشه سرچ کرد و چهارم اینکه گزینه ی جستجو برای اسم خاصی درابتدای برنامه نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *