نفرات برتر کنکور انسانی در ده سال اخیر

نفرات برگزیده کنکور انسانی در سالهای اخیر بدین شرح می باشند:

 • امیرمهدی زلفی از ابهر نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 1400
 • مهدی محمدی تمر از ارومیه نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 99
 • فاطمه شبخیز از لار نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 98
 • فاطمه ملکی از تهران نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال97
 • عرفان میران زاده مهابادی از تهران نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 96
 • زهرا سادات موسوی از تهران نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 95
 • علی کیانی نیستانکی از تهران نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 94
 • علی ولایی از شمیرانات نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 93
 • زهرا مشایخی از تهران نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 92
 • فاطمه فتاحي از تهران نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 91
 • محمدرضا لمسه چي از تهران نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 90
 • پگاه پزشکی قهفرخی از همدان نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 89
 • نرگس مبارکی از گرمسار نفر اول گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 88
 • جواد عبدیائی از شمیرانات نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 1400
 • علی رضا چلابیان از آمل نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 99
 • مریم اسماعیلی از تهران نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 98
 • طنین زاهدی کیا از اصفهان نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال97
 • یلدا حجتی از تهران نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 96
 • سجاد قاسمی از قم نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 95
 • سید ابوالفضل میررضی از اصفهان نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 94
 • صدیقه ضبیحی از شمیرانات نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 93
 • زینب امیربکایی از تهران نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 92
 • اميرمحمد هوشمند چترودي از كرمان نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 91
 • امير عباس حبشي از آمل نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 90
 • سارا تراب از شیراز نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 89
 • طیبه دیبایی از قم نفر دوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 88
 • محمدجواد مهدیان از شاهین شهر و میمه نفر سوم مشترک، گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 1400
 • امیرحسین جلالی از یزد نفر سوم مشترک، گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 1400
 • مریم اکبری سریزدی از کرج نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 99
 • امین ایمانپور از تبریز نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 98
 • علی مرتضی قلی از تهران نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال97
 • علی مهرایی از تهران نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 96
 • انوشه بابایی از تهران نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 95
 • ابوالفضل مشیری از اصفهان نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 94
 • امید شمس اللهی از تهران نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 93
 • یاسمن خادمی شور مستی از شمیرانات نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 92
 • فاطمه السادات حسيني دهنوي از كرمان نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 91
 • عبدالله عباسي فيروزجاه از بابل نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 90
 • سیده فاطمه زبرجد از شیراز نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 89
 • آذر محمودی از تهران نفر سوم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 88
 • به دلیل رتبه مشترک سوم، در سال 1400 رتبه چهارم نداشت
 • محسن سیاه مرد از خمینی شهر نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 99
 • سیده آمنه موسوی لقمان از بهار نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 98
 • فنوش فخار از کاشان نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال97
 • زینب ابن علی از کاشان نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 96
 • حسین حاجیانی از تهران نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 95
 • فائزه کرمی از تهران نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 94
 • الهام حبیب زاده از تهران نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 93
 • مهشاد سادات رفیعی تکیه از تهران نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 92
 • سيد مجتبي حسيني از مشهد نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 91
 • امير محمد حاج نجفي از تهران نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 90
 • زهره تیموری از تهران نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 89
 • منصوره مهدی یار از شیراز نفر چهارم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 88
 • امیرمحمد باقری کرگشه از تهران نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 1400
 • حسین تندرو از تهران نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 99
 • علی حاجیان از لار نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 98
 • محمد امین زارع از تهران نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال97
 • سید امیراحسان میری از تهران نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 96
 • محمدجواد صراطی از شمیرانات نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 95
 • کیان فرح زا از یزد نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 94
 • فاطمه حسن زاده گرده نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 93
 • امیرحسین ملک مدنی از تهران نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 92
 • وحيد حامد از يزد نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 91
 • شادي فرزانه از تهران نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 90
 • مریم احمدی از تهران نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 89
 • سپهر حسن خان پور از تهران نفر پنجم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 88
 • حسین ملکی پور از نیشابور نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 1400
 • نازنین زهرا افشار از قزوین نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 99
 • فاطمه رستموندی آغمیونی از تهران نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 98
 • محسن سلیمانی از تهران نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال97
 • فرید صابری از کامیاران نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 96
 • سیدمحمد علوی مقدم از مشهد نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 95
 • زینب صالحی دولابی از تهران نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 94
 • پوریا خانی از خمینی شهر نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 93
 • سارا شفیع خانی از تهران نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 92
 • نيلوفر حيدرپور بيدگلي از تهران نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 91
 • سيده بهاران قوامي از تهران نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 90
 • نیوشا دوراندیش از تهران نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 89
 • فاطمه پور برخورداری از زرند کرمان نفر ششم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 88
 • سحر محمدی از زنجان نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 1400
 • مهدی ضیائی آذرخورانی از شهرضا نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 99
 • محمد عرفان هوشیاری از تهران نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 98
 • غزال رضایی از تهران نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال97
 • مصطفی نوذری از تهران نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 96
 • نیکو صبوری از تهران نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 95
 • فاطمه غلامی از نجف آباد نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 94
 • فاطمه رحیمی قهرودی از تهران نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 93
 • علیرضا هروی از یزد نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 92
 • محمد حجازي نوقابي از مشهد نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 91
 • فائزه رامخو از تهران نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 90
 • الهه لطفعلی زاده مهرآبادی از تهران نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 89
 • محسن اهالی آباده از یزد نفر هفتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 88
 • سیدمحمدعلی شهرستانی از شمیرانات نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 1400
 • فاطمه برات نژاد از قائنات نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 99
 • آتنا طاهری از تهران نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 98
 • نیما جواهری کامیاران نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال97
 • مرتضی ضیائی نسب از بیرجند نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 96
 • علی طهرانچی از شمیرانات نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 95
 • صدف وفا از شیراز نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 94
 • صبا بادکوبه از تهران نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 93
 • نفیسه ملکی پارودباری از قزوین نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 92
 • فاطمه محسني از كرمانشاه نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 91
 • مهديه عابدي از اراک نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 90
 • آرش گودرزی از تهران نفر هشتم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 89
 • مهسا دادجو خمامی از تهران نفر هشتم (مشترکا) گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 88
 • شمین اصغری لسکوکلایه از سمنان نفر هشتم (مشترکا) گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 88
 • دانیال دولتشاهی از تهران نفر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 1400
 • فاطمه محمدی از دلیجان نفر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 99
 • محمد حسین سه دهی از تهران نفر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 98
 • هلیه فراست از تهران نفر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال97
 • زهرا شیدائیان آرانی از تهران نفر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 96
 • سجاد کرباسچی از شمیرانات نفر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 95
 • محمدرضا اقبالی زارک از یزد نفر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 94
 • امیرحسین قدیانی منفرد از تهران نفر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 93
 • فرهاد ترازاز قوچان نفر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 92
 • سميرا افضلي شهري از گناباد نفر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 91
 • اله جهانگرد از تهرانن فر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 90
 • رویا رحمانی از پاوه نفر نهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 89
 • شمین اصغری لسکوکلایه از سمنان نفر نهم(مشترکا با نفر هشتم) گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 88
 • امیرمحمد سلیمانی از تهران نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 1400
 • محمد قاسمی از مشهد نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 99
 • ملیکا دادخواه تبرائی از اصفهان نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 98
 • علیرضا فتحی از ساری نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال97
 • فاطمه حیدری از تهران نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 96
 • فاطمه دلیری قوچان عتیق از مشهد نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 95
 • محمدرضا سلطانی علی آباد از یزد نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 94
 • صبا کوشا مقدم از تهران نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 93
 • غزاله قضاوتی از یزد نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 92
 • سيده طيبه خدابخشي از تهران نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 91
 • محسن سلطاني نژاد از كرمان نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 90
 • طاهره علیزاده معلم از تهران نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 89
 • سینا حبیبی از نور نفر دهم گروه علوم انسانی در کنـکور سراسری سال 88

منبع: کتاب نخبگان قرن 15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *