نفرات برتر کنکور تجــربی در ده سال اخیر

برگزیدگان کنکور سراسری رشته تجربی، در سالهای اخیر به شرح زیر می باشند:

 • نیما ابولحسنی از تبریز نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 1400
 • سید امیر سید شنوا از اردبیل نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 99
 • ایزدمهر احمدی نژاد از تهران نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 98
 • امیررضا براتی از قوچان نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال97
 • امیرحسین قاسمی نژاد رائینی از سیرجان نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 96
 • محمد احمدی از تربت جام نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 95
 • سارا همتی از تبریز نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 94
 • سید شایان پورمیربابایی از آستانه اشرفیه نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 93
 • پویا براهیم باستانی از تبریز نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 92
 • فرزانه رحماني از سنندج نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 91
 • سياوش مهران از مشهد نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 90
 • راضیه خزایی از همدان نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 89
 • رستگار رحمانی تنها از جوانرود نفر اول گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 88
 • پارسا فتحی از اردبیل نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 1400
 • رامین آزادی از تهران نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 99
 • محسن راستکار از تبریز نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 98
 • علی عبدالله زاده از تربت حیدریه نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال97
 • میرحسین قویدل سردصحرا از تبریز نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 96
 • محمدامین روان بخش از تربت حیدریه نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 95
 • کیانا تدبیر واجارگاه از لنگرود نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 94
 • آناهیتا نجفی از رشت نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 93
 • علی عجم از اهواز نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 92
 • عليرضا اورعي از تهران نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 91
 • كيانا اماني از تهران نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 90
 • مهرناز شهسواری پور از سیرجان نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 89
 • سیدمیلاد حسینی الهاشمی از شیراز نفر دوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 88
 • عرفان کرپه از بندر ترکمن نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 1400
 • محمد تیموری ماسوله از گرگان نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 99
 • فرهنگ امیری از شیراز نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 98
 • عرفان آبادی فرد از تبریز نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال97
 • محمدرضا نادری از بابل نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 96
 • سهیل محمدی از شیراز نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 95
 • فائزه قائم دوست از زاهدان نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 94
 • سید زهرا موسوی از شیراز نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 93
 • پوریایاراحمدی از بروجرد نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 92
 • مهدي سليمان‌زاده از تبريز نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 91
 • امين رضا ابخو از رفسنجان نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 90
 • داود جهانسوز از نوشهر نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 89
 • لیلا شجاعی از تهران نفر سوم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 88
 • آیناز مارالی از جلفا نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 1400
 • سپهر اسلامی از تهران نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 99
 • رسا ظفری از تبریز نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 98
 • امیررضا صدر یکتا از کرج نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال97
 • ارسلان یزدچی از تبریز نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 96
 • پارسا خلفی از اردبیل نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 95
 • مهران نعمتی زاده از یزد نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 94
 • مهسا دولتشاهی از خرم آباد نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 93
 • مریم مجرد ثانیاوغاز از شیروان نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 92
 • پدرام افشار از ساري نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 91
 • كيميا كاظمي زهراني از اصفهان نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 90
 • پگاه خالو از شمیرانات نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 89
 • سارا هرسینی از کرج نفر چهارم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 88
 • حسن قیم از اهواز نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 1400
 • علی مولائی از ارومیه نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 99
 • محمد رضا ارشدی صوفیانی از تبریز نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 98
 • سارا کمالی زنوزی از تبریز نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال97
 • محسن نیکویی از یزد نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 96
 • مهتا ستاریان خضرلو از مراغه نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 95
 • احسان طاهری فرد از شیراز نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 94
 • مهسان صمدی از اصفهان نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 93
 • پردیس اولیازاده از مشهد نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 92
 • غزاله تفاق از يزد نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 91
 • هاجر فروردين جهرمي از شیراز نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 90
 • سید نیما عبدالتاجدینی از کرمانشاه نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 89
 • مهراوه گرجانی از تبریز نفر پنجم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 88
 • آرین آور از تهران نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 1400
 • شهریار سلمانی از گرگان نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 99
 • امیر رضا بسکابادی از مشهد نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 98
 • علی افخمی نیا از ارومیه نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال97
 • یاسمن میر از بابل نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 96
 • امیرحسین طبیبان از اصفهان نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 95
 • عرفان طاهری فرد از شیراز نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 94
 • فاطمه فاضلی فرد از خرم آباد نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 93
 • حامد طاولی نژاداز تهران نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 92
 • معصومه عظيمي از شميرانات نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 91
 • كسري كلاهدوزان از تبریز نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 90
 • سید سپهر کاظمی از شیراز نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 89
 • مریم ساعتچی از یزد نفر ششم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 88
 • باربد محمدی از سقز نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 1400
 • سارا احمدی از تهران نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 99
 • گلسا مصباحی از شیراز نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 98
 • امیرحسین زارع از بیرجند نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال97
 • سیدرضا سالاری کیا از شیراز نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 96
 • آرمین گلچین از تبریز نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 95
 • کیارش زارع از بیرجند نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 94
 • آرین آیتی از اصفهان نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 93
 • احسان علی پوراز اصفهان نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 92
 • فرزين واحدي از تبريز نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 91
 • هادي فرديس از مراغه نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 90
 • بابک اسعدپور بهزادی از کرمان نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 89
 • ایلناز قطبی از کرج نفر هفتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 88
 • محمدحسن فلاحت از اهواز نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 1400
 • علی چیت ساز از شیراز نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 99
 • ریحانه فرخی ملکی از رشت نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 98
 • سید شایان شجاعی از مشهد نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال97
 • امیررضا پاشاپور یگانه از تهران نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 96
 • مهشاد افشار زاده از اصفهان نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 95
 • معین علا از نور نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 94
 • فراست رجبی نیاسانی از لنگرود نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 93
 • یسنا رستم آبادی از تهران نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 92
 • سينا اميني بهابادي از يزد نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 91
 • مهرنوش سماعي از کرج نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 90
 • پروین کلهر از قم نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 89
 • آرمین زرین تن از تبریز نفر هشتم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 88
 • آوا فاضلی از اصفهان نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 1400
 • مهراب شادی دیزناب از تبریز نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 99
 • سیاوش کیانپور از اهواز نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 98
 • آرمان زینالی از طالش نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال97
 • مهدی شفیعی از اردبیل نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 96
 • عرفان پازکی از تهران نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 95
 • میثم فرج پور نیری از اردبیل نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 94
 • علیرضا رضایی از میانه نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 93
 • علیرضا محمد حسینی از ساری نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 92
 • سيد سعيد طامهريزاده از يزد نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 91
 • سينا دل اذر از تبریز نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 90
 • بهاره صفی‌خانی از تهران نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 89
 • نادیا نوری یادکوری از شیراز نفر نهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 88
 • نگین سرلک از تهران نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 1400
 • محمد مهدی قلی زاده از بابل نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 99
 • امیر حسام زارع از بیرجند نفر دهم مشترک گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 98
 • سید مهدی زارع زاده ابرقویی از ابرکوه نفر دهم مشترک گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 98
 • پریا وریزاد ایلخچی از تبریز نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال97
 • مهدی روانخواه از یاسوج نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 96
 • پارسا سیفی از نور نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 95
 • نیکان زرگرزاده از تهران نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 94
 • حسین خاکپور از کاشمر نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 93
 • مهدی زارعی از ممسنی نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 92
 • پروا جوان شاياني از اردبيل نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 91
 • محمدرضا طبري از ساری نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 90
 • بنفشه شکیبا جهرمی از شیراز نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 89
 • محمدجواد زارع نژاد اشکذری از یزد نفر دهم گروه علوم تجربی در کنـکور سراسری سال 88

منبع: کتاب نخبگان قرن 15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *