لیست اصناف خدماتی لنگرود

لیست اصناف خدماتی لنگرود

لیست اصناف خدماتی لنگرود شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان لنگرود در حوزه خدماتی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله «لیست اصناف خدماتی لنگرود» را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «لیست اصناف خدماتی لنگرود» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار «لیست اصناف خدماتی لنگرود» در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانلنگرودحسننجفیامين029096033701425443636602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کومله کومله  0
گیلانلنگرودسید جلالسجودیوحدت028464377601425622071602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)خالکیاسر خالکیاسر  0
گیلانلنگرودابوالقاسمنژاد مهدی سرپلیقائم020811876001425662952602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چمخاله چمخاله  0
گیلانلنگرودمحمودخانه زرینساحل031876872601425662200602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)پائین چاف روبروی اورژانس  0
گیلانلنگرودمهدی بحری خالکیاسریمهدی0446172546602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بازارده نبش کوچه شهید اخوان
گیلانلنگرودرحمتحسین پورپاپکیادهپاییزان045509590601342595030602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چاف وچمخاله ، میان محله پاپکیاده ، خیابان ( جاده چاف ) ، خیابان جاده میان محله پاپکیاده ، پلاک 251 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضینامورزرداب محلهافق046451497401342581666602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دریاسر ، دریاسر ، کوچه شهید غلامرضایی ، کوچه شهید صادق صائمی ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیخوبروسلوشدامنه046597599001358502320602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لیسه رود ، جاده به طرف لیسه رود ، کوچه علی اصغرعسکرنیا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنبی اللهپور کریمیکوه پایه0071836458602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لیلاه کوه لیلا کوه  0
گیلانلنگرودسید جوادعلوی دریاسریولیعصر0208140389602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دریاسر ولیعصر  0
گیلانلنگرودمحمدرستمیکالسکه046603590901342591500602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)طالش محله ، خیابان شهید بهشتی ، بلوار امام رضا ، پلاک 124 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسحرسیاه رنگ نالکیاشریصداقت046610704701342574112602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)ملاط ، کوچه شهید عظیم مردانی ، خیابان شهدا ، پلاک 186 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیقلی نیاشوکیمحمد046612259501342521552602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سادات محله بیجارپس ، خیابان شهدا ، خیابان ولی عصر ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلیآشوغایثار046614755801342596900602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چاف وچمخاله ، چاف پایین ، خیابان (( مسجد جامع )) ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگروداکبرقاسمی دیوشلیامید0071894156602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دیوشل ، بلوار امام رضا ( ع ) ، خیابان آزادگان ، پلاک 96 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدابوطالبعلوی املشیسهیل046623208401342584440602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)اطاقور ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان امام علی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده منصورهموسوی چلارسیکوثر046623315301342575750602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کومله ، میان محله ، کوچه رزاقی1 ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصفوراپساتینونوس046624724201342575101602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کومله ، چهارراه کومله ، کوچه ( مرزبان ) ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجرنیکوکاردیوشلیدهکده046629080001342578232602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لیلاکوه ، خیابان جاده ملاط ، بلوار کشاورز ، پلاک 161 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریجوزی بیجارپسیستاره0466380774602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)اطاقور ، مسجدجامع ، خیابان شهید محبی ها ، خیابان شورا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزادپایندهپاینده046663874001342512727602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)شلمان – بیجار پشت محله – خیابان شهید انصاری – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک 59 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرفیعلاجوردی سیگارودیخزر046665867301342512133602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)شلمان – علی اوسط – خیابان شهید بهشتی – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقیضمامی فتیدهضمامی0362240939602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چاف وچمخاله – فتیده – خیابان محمود نارنجی – خیابان آزادی – پلاک 233 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقمرپاسنگ چالدشتیمیلاد046666953201342518292602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لات لیل – روستای لات لیل – خیابان آبرنگ سر – خیابان جاده لات لیل – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهریعلی محمدی لیله کوهیساسان لیلاکوه0352987405602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لیلاکوه – روستای دیوشل – کوچه شهیدپورکریمی – بلوار کشاورز – پلاک -282 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدابراهیمیکتابیجارپسییکتا0466784621602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کفش کن محله – روستای اطاقور – خیابان شهدا – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمختارراستگواطاقوریتاکسی تلفنی تختی046679359601342583040602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)اطاقور – امام علی – بلوار امام علی(ع) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیصدیق چافیتاکسی تلفنی ساحل0466830038602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بوستان سوم – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمصطفیفاطمی دریاکناریسید0466843881602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دریاکنار – کوچه ایثارگران – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 142 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرحمانهاشمی پوردیوشلیسالار046684616401342591812602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)طالش محله – ندارد – کوچه اخوت – خیابان شهید مهدی دوستی – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینامانی پورشلمانیتاکسی تلفنی دریا046685542301342513010602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)شلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک 114 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمغلامرضائی کیاکلائیپویا0384441322602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهید سید محمد حسینی – خیابان نوین – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیعلی اکبری گلسفیدشاهد گلسفید0466931260602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)گل سفید – روستای گل سفید – خیابان شهید دهگان – خیابان شهید بهشتی – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنوچهرراهیمی گلسفیدیتاکسی تلفنی قائم046693720101342507000602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)گل سفید – روستای گل سفید – بلوار امام خمینی – خیابان شهید مسعود ترابی – پلاک -40 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیپابوسی پاپکیادهمیلاد0208135211602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چاف وچمخاله – پایین محله پاپکیاده – خیابان (پایین محله پاپکیاده) – خیابان (کشاورز) – پلاک -429 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسن زاده ثابتنیکان0402936130602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)اطاقور – نور – خیابان ولایت – خیابان شهید غلامرضایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاصادقی مقدمنسیم046699727801342594800602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چاف وچمخاله – خالکیاسر – کوچه شهید علی دردک – خیابان ( خالکیاسر ) – پلاک -195.002 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدعباسیعباسی0350259133602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سادات محله کوشالشاه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه سادات 26 – خیابان امامزاده میرمحمدتقی(ع) – پلاک -331 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیددردارشلمان رود0409455138602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)شلمان – بالا محله – کوچه شهید رضا قلی نیکوکار – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدآقائی پورسیاهکلدهمجید0208134312602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سیاهکلده – روستای دیوشل – ندارد – خیابان گلستان – بن بست حافظ 14 – پلاک -17.004 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبشکری چافیمیلاد چاف0208136218602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کشاورز – بن بست بوستان یکم – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدصفری پورچافیپیام0355585482602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان دریا – خیابان وحدت (1) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرعلیحسینی نیای شلمانیپیشتاز046716139401342528005602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)شلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودکبریشمسی پوردیوشلیکوثر046744626601342528005602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – کوچه شهید علی حقانی – بن بست ((حسن رئوفی)) – پلاک 205 – طبقه اول
گیلانلنگرودعوض عليعباس زاده مقدمیاران0467550414602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)حاجی سرا – روستای مریدان – ندارد – جاده ( حاجی سرا ) – جاده اصلی حاجی سرا – پلاک 181 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهمرادی پرشکوهمرکز تخصصی ناخن فاطمه مرادی0467314917930219آرایش ناخنلنگرود – آقاسید عبدالله – خیابان امام خمینی( ره ) – بن بست (دانش) – طبقه اول – واحد 3
گیلانلنگرودنگینکریمی شرفشادهنگین0467516483930219آرایش ناخنلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رزاقی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ دست پیمان – طبقه اول – واحد 2
گیلانلنگرودحامدفرضی اشیانیحلیم پزی0451748691552123آش و حلیم پزیکومله ، چهارراه کومله ، کوچه شعبانی ها ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینرئیسی چماچائیهلیم سرای حسین0465974784552123آش و حلیم پزیلنگرود ، سعدی ، میدان شهید نورانی ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآزیتاجهانیآشکده دورهمی046609098001342553502552123آش و حلیم پزیلنگرود ، طولازده ، بلوار حافظ ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحشمتاکرمیحلیم کرمانشاهی0466200288552123آش و حلیم پزیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه دوم ، کوچه شمس لنگرودی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراحسنیصیام046662637401342553502552123آش و حلیم پزیشلمان – علی اوسط(آخوند محله) – بلوار امام خمینی (ره) – بن بست صاحب – ساختمان البرز – طبقه اول
گیلانلنگرودمریمخیزآبچاشنی0466709725552123آش و حلیم پزیلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهصادق دقیقیپیاز داغ0466885975552123آش و حلیم پزیلنگرود – طولازده – کوچه برکاتی حقیقت[رسالت سابق] – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهفکوری نالکیاشریفکوری0467377861552123آش و حلیم پزیسلوش – روستای مریدان – ندارد – خیابان شهید اسماعیل گیلان محسنی – جاده اصلی سلوش – طبقه همکف
گیلانلنگرودسهیلاایوبی منشحسین046743263101342553502552123آش و حلیم پزیلنگرود – کیاکلایه – بلوار سعدی – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرمیناحمدپوررودپشتیدارچین046743831001342553502552123آش و حلیم پزیلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینمیرحسینیحلیم سرای سید0433963896552123آش و حلیم پزیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( شهرداری) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدحسنیحلیم شفق0426776931552123آش و حلیم پزیلنگرود – طولازده – خیابان شقایق – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگروددانیالعجمی یزدیدارچین 046753870201342553502552123آش و حلیم پزیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رزاقی – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضاسیدکریمی لنگرودیآموزشگاه رانندگی اتحاد046676539301342539600809042آموزش رانندگیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهرجائی قاضی محلهشکوه046676669101342520982809042آموزش رانندگیلنگرود – سبزه میدان – کوچه جاوید – خیابان شهید باهنر – پلاک -157 – طبقه اول
گیلانلنگرودنعمتدرخشیدهاموزشگاه رانندگی پایه 3046682466701342552149809042آموزش رانندگیلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید مدرس – بن بست ساحل – پلاک 181 – طبقه دوم
گیلانلنگرودمحمدرضاپایمردآموزشگاه رانندگی فرزین046701757201342530346809042آموزش رانندگیلنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – طبقه اول
گیلانلنگرودعلیرضامرتضی پوررادین0447313747924911بازی های تصویری و رایانه ایلنگرود سبزه میدان خیابان شهید بابایی بالاتر از مسجد 14 معصوم  نبش همت 6
گیلانلنگرودعلینقیعلی شیرودی پورکلوپ دوستی046598872601342555235924911بازی های تصویری و رایانه ایلنگرود ، آنسر محله ، کوچه شهیدابراهیم زمانی ، خیابان پاسداران ، جنب میدان شهدا ، پلاک -74 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدجلیلیمرکز بازی046632956801342542282924911بازی های تصویری و رایانه ایلنگرود ، راه پشته ، خیابان خرمشهرجنوبی ، خیابان پاسداران ، ساختمان گلبرگ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیفرزان فرگیم نت پارس046662117601342537573924911بازی های تصویری و رایانه ایلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بن بست رز – پلاک -576 – طبقه اول
گیلانلنگرودماکانصباغ بابائیاختاپوس046662118900000000000924911بازی های تصویری و رایانه ایلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه ((حبیب رمضان پور)) – خیابان ولایت 2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنصادقی ملاطیصداقت0293579407924911بازی های تصویری و رایانه ایملاط – روستای دریاسر – جاده (ملاط) – خیابان شهدا – پلاک 90 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونمرزبان پرشکوهکیان0466732223924911بازی های تصویری و رایانه ایکومله – میان محله – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رحیم نژاد) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرسولابراهیم پوردهبنهپارسیان0466759026924911بازی های تصویری و رایانه ایلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدمحرمعلی کامیاب[بینش 4] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدکریمی نوشریکلوپ جوانان0363592138924911بازی های تصویری و رایانه ایلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید کریم زاده – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودامیدرضوانی فرآزگارد046705669901342532601924911بازی های تصویری و رایانه ایلنگرود – کاسگر محله(گمرکات) – خیابان شهید محمدعلی ابطحی – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهرامجعفرزاده شلمانیقهرمانان046710862000000000000924911بازی های تصویری و رایانه ایلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید ثنائی مقدم – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادهادی پناه کلکاسرائیفرهاد046713957601342554286924911بازی های تصویری و رایانه ایلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – بن بست (دبیرستان ریحانه) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدزاغی چافیکوروش046717275300000000000924911بازی های تصویری و رایانه ایچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و سوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلسرهندیحافظ046607782801342521552630910باسکول داریلنگرود ، درویشانبر ، خیابان حسن دهگان ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنعمتوکیلی خامنهء60تن0467517922630910باسکول داریچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان شهید ملایی(1) – بلوار یادگار امام – طبقه همکف
گیلانلنگرودام البنیکارگرنژادبجارسریکاسپین0466190729454023برش انواع کاشی وسرامیکدریاسر ، خیابان کانال هوایی جنوبی ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 526 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدموسی پورپدیده0466276707020111بسته بندی ذغالپلت کله ، کوچه شهید حبیب زاده ، خیابان ایثارگران ، پلاک 47 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریماحمدخواه دوگلسراحمدخواه046717645501342553502020111بسته بندی ذغاللنگرود – شادی آباد – خیابان شهید شعبانی پور 10 – بن بست قائم(عج)4 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدغلامیان پاپکیادهسعید0467281783020111بسته بندی ذغالگل سفید – روستای گل سفید – خیابان شهید مسعود ترابی 1 – بلوار امام خمینی – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانلنگرودراضیهحبیب زادهبسته بندی سبزیجات کدبانوی گیلک046667560101342537602154829/2بسته بندی سبزیجاتلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – کوچه شهید وحید دستجردی – کوچه روشن – طبقه همکف
گیلانلنگرودغفورقوام لنگرودیمهدي020804016801425224884552112تالار برگزاری جشن و مراسملنگرود ، کیاکلایه ، خیابان سعدی ، بن بست مالک ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسید علیمیر خاتمی نسبتالار خاتمي009342421601425222046552112تالار برگزاری جشن و مراسمبلوار جمهوری اسلای تالار خاتمی ندارد  47999
گیلانلنگرودعلیمرادی فتیدهلوتوس0466125203552112تالار برگزاری جشن و مراسمپلت کله ، کوچه (( وفایی )) ، خیابان شهدا ، پلاک 69 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسدالهمسرورکوشالشاهتالار0466287459552112تالار برگزاری جشن و مراسملنگرود ، درویشانبر ، بلوار حافظ ، خیابان شهیداولیاءمعصومی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدرضائینگین شرق046633740801342549713552112تالار برگزاری جشن و مراسمپلت کله ، کوچه (( وفایی )) ، خیابان شهدا ، پلاک 41 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادعلی پورعلیپور0466343916552112تالار برگزاری جشن و مراسملنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان (اصلی لیلا کوه) ، خیابان شهدای سالکویه ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضابرزینتالار جام جم0146001810552112تالار برگزاری جشن و مراسمپایین قاضی محله – روستای دریاسر – جاده اصلی پایین قاضی محله – خیابان شهید مهدی بنی سعید – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلحقگودریاسریقصر شادی0146082649552112تالار برگزاری جشن و مراسمدریاسر – ندارد – کوچه شهید صادق صائمی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدابوالقاسممیرخاتمی نسب لنگرودیتالار عروسی حشمت0359159713552112تالار برگزاری جشن و مراسمپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – کوچه شهید حبیب زاده – خیابان ایثارگران – پلاک 235 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیعلی دوست شرفشادهوصال0208042623552112تالار برگزاری جشن و مراسمپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی پلت کله – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسنی دیوشلیامين030543050501420630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرطالش محله طالش محله  0
گیلانلنگروداسماعیلمرزبان کوملهمرزبان0382942994630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرلنگرود – کلیدبر – بلوار امام رضا(ع) – کوچه ( کانال ) – طبقه اول
گیلانلنگرودعذراحسن نژادفامیلیسهرابی0467518002630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرلنگرود – طولازده – کوچه شهید غلامحسین نعیمی – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیپالیزوان مریدانیمهدی046607652501342574550502032تزیینات اتومبیلکومله ، بل امام ، کوچه ((پرورش)) ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشیدبابائی پورخوشنودفرشید046611089801342533841502032تزیینات اتومبیللنگرود ، درویشانبر ، کوچه صبا ، بلوار حافظ ، پلاک 445 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجوادحبیب پورترافیک0466125628502032تزیینات اتومبیلدریاسر ، کوچه ولی عصر ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 225 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودراحلهرحمان پوراطلس0466136423502032تزیینات اتومبیللنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شهید تقی پور ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدباقرشادمانفرهاد0466478560502032تزیینات اتومبیللنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید تقی پور – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودروح انگیزخوشکارپخش روکش صندلی زمانی046662151901342514261502032تزیینات اتومبیلشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودکمالبهلولی مؤخراسپرت امید0466631371502032تزیینات اتومبیللنگرود – راه پشته – کوچه گلبانگ – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -100 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلعلی محمدی دریاسریتزیینات اتومبیل مهیار046667596501342581775502032تزیینات اتومبیلدریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 190 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهصفری نوشریاسپرت لوکس میلاد0466761591502032تزیینات اتومبیللنگرود – قصاب محله – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – کوچه مولانا – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودکهن سال بیجارپسفروشگاه دانیال0466813936502032تزیینات اتومبیلاطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلشعبانی کمال الدین پشتهاتو لوکس حامد0466838702502032تزیینات اتومبیلپایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 319 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدکهن سالاسپرت قایقران0466838725502032تزیینات اتومبیللنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدنوع بختاتوپلاس0467154665502032تزیینات اتومبیللنگرود – درویشانبر – کوچه شهید اکبری – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیهمحمدزاده اشکیتیناصر0467190014502032تزیینات اتومبیللنگرود – جاده چمخاله – جاده (چمخاله) – بلوار آزادگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرجامشادماناسپرت فرجام آذین روکش0467406166502032تزیینات اتومبیللنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ذاکری – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسيدجوادطاهائي كوشالشاهيلوکس سید0146022613502032تزیینات اتومبیللنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسید حبیبهاشمی پور دیوشلیمهیار اسپرت0467440829502032تزیینات اتومبیللنگرود – فرهنگیان – کوچه شهیدعلی قاسمی[سعدی پنجم] – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزينبناطقي چافياسپرت امیر0467463873502032تزیینات اتومبیلچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمهدیمیرموسویاسپرت فرمول یک0467464084502032تزیینات اتومبیللنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدذاکراکبریلوکس اسپرت ذاکری0467473045502032تزیینات اتومبیللنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنصورپورجعفرقاضی محلهتعمیرات لوازم کشاورزی و باغبانی0466886251292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی شلمان – علی اوسط – بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شورا – طبقه اول
گیلانلنگرودسیده کبریمیرکریم پورتعمیرگاه میلاد0467248452292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی لنگرود – انزلی محله – خیابان شهید محمدصادق گیلانی – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاعسکری خالکیاسریکشاورزان0467379006292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی چاف وچمخاله – خالکیاسر – کوچه (( عیسی رحیمی )) – خیابان ( خالکیاسر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانطاوسی رودپشتیادوات ماشین آلات کشاورزی طاوسی0467414361292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی لنگرود – جاده موبندان – کوچه شهیدسیدمحمدحسین موسوی – جاده (موبندان) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیابراهیمی باروقگیل صنعت0467445161292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی کومله – 24 متری – خیابان 13 آبان – بلوار امام خمینی(ره) – پلاک 343 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهوشنگصحرانورددریاکناریسپرسازی موسی046605186301342542534502043تعمیر سپر اتومبیللنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شقایق ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلی پورشلمانیسپرسازی محمد046606458301342513559502043تعمیر سپر اتومبیللنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شقایق ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانفخرائی شلمانیفخرائی0467228135502043تعمیر سپر اتومبیلدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 134 – طبقه همکف
گیلانلنگروداميرصحرانورددرياكنارسپرسازی امیر0467405885502043تعمیر سپر اتومبیللنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – پلاک 288 – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرنقره ایبرق الکترونیک نقره ای046678548501342534355312019/5تعمیر لوازم الکتریکیلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیرامرتضی پورفردوس0423690659011211تولید و پرورش انواع گل و کیاهپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – جاده اصلی پلت کله – خیابان شهدا – پلاک 2.018 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادباقریستاره شب028463053301420552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)چمخاله- جنب پاسگاه نیروی انتظامی ندارد ندارد 63761
گیلانلنگرودحسینعلیغنی پور کجیدیجگرکی سعادت020803743601425245420552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)خیابان امام خمینی روبروی  اداره نوغان  0
گیلانلنگرودنادرتاراج برجگرکی عمو نادر020803901801342506537552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)گلسفید روستای دریاکنار  0
گیلانلنگرودقربانعلیبی غم دیزبنیجگرکی بی غم030896492101420552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)خیابان حافظ جنب ستاد فرماندهی  0
گیلانلنگرودهادیخوشوقت پاپکیادهجگرکی ترنج033196658300552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)چاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – خیابان آزاده جانباز حسن مهدی پور – خیابان (پاپکیاده) – مجتمع ترنج – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمغلامی تقی زادهنمونه046618227601342553502552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)لنگرود ، میدان معلم ، کوچه شهید امین ، بلوار شهید عبدالکریمی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمنیرصالحیکبابی پل خشتی0308681024552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)بلوار کشاورز_ جاده لیلا کوه  0
گیلانلنگرودسیدعباسقانع کوشالشاهیجگرکی سعید0090227971552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه 15 خرداد – کوچه ((محمد جعفری)) – پلاک -233 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینقربان نژادطارمسریقربان نژاد0466689757552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)کومله – سید محله – خیابان شهید دکتر سیف اله عبدالکریمی – بن بست (قربان نژاد) – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلی پورنوشرجگرکی محشر0093441207552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پاساژ کدیور) – کوچه ((رحیم پور یونس)) – پاساژ نور – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودمحرمقانع درویشانه بریجگرکی محرم0364284027552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)لنگرود – طولازده – کوچه شهیدان منفرد – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودنوروزعلیهاشمی مربوئیکبابی سعادت046723597001342537608552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)لنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضاعزیزی کیاکلایهکبابی عزیزی046732718501342527184552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)لنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمصوفی زادهصوفی زاده046737846001342538714552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)لنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – بن بست (میوه فروشان) – پلاک -124 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیداسماعیلیپایتخت046743445201342553502552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)لنگرود – جاده لیلا کوه – بلوار کشاورز – میدان معلم – طبقه همکف
گیلانلنگرودرامتینحیدری سیکارودینون وریحون046754546701342553502552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)شلمان – بالا خالجیر(سیدعلی کیا) – خیابان (نواب صفوی) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسارانوع بختخانه بریان046662347501342553502552127جوجه کبابیلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضوانآزادپیماسراجاریمزه خوراک046719028501342550811552127جوجه کبابیلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – خیابان آزادی – پلاک -486 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراپورحسینی لیله کوهیبریانی و ساندوچی کندوج046734359701342582112552127جوجه کبابیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهبی خسته جدانوکریجوجه طلا046742407301342553502552127جوجه کبابیلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – کوچه شهید رحمت نیک پی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسپورحسینی لیله کوهیعياران007180687201425360000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز جاده لیلاکوه ندارد  57676
گیلانلنگرودحجتشعبانپورنیای گالشکلامیقهوه خانه028462981501425342566552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چمخاله روستای گلشکلام ندارد  0
گیلانلنگروداعظمآرزومند چافیترافيك028462915801420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز- جاده ملاط- جنب آ‍‍زانس ساسان ندارد ندارد 65891
گیلانلنگروداسمعیلغلامی پور لیله کوهیغلامی پور009022620801425363375552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز جاده لیلاکوه ندارد  64744
گیلانلنگرودعلیابراهیمی گواسراییقهوه خانه ابراهیمی009341464201425363251552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز جاده لیلاکوه ن  65937
گیلانلنگرودعلیخانععمو پوركافه جلال028463085701420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، کلیدبر ، خیابان جاده کومله ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسدالهکریمی پیرپشتهكريمي028463100001425544385552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای پیرپشته بالاتر از مسجد ندارد  38835
گیلانلنگرودشعبانعلیکاملی ناصر کیادهقهوه خانه کاملی009340611001425227220552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیابان امام خمینی روبروی مسجد شهدا پاساز شهدا ندارد  53697
گیلانلنگرودقربانعلیافتخار زادهقهوه خانه عمو قربان027766437201420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کومله مریدان روبروی خیابان امام ندارد  11167
گیلانلنگرودنقیامین زاهد شلمانیامین0279900979552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان خیابان ایت اله خامنه ای پاساز ندارد  17877
گیلانلنگرودمرتضیعبدی پاپکیادهنمونه سرا0208040060552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای پاپکیاده میان محله 0  36595
گیلانلنگرودمسعودصفری چافیبارسلون0208038875552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف نرسیده به سه راه ندارد  17534
گیلانلنگرودمرضیهجعفری ایشانیدوسيب029644402801420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)اطاقور روستای شکرکش بالاتر از آژانس سعید ندارد  87848
گیلانلنگرودحسنرنجبر سیگارودیقهوه خانه رنجبر020803732801420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان قاضی محله ندارد  33868
گیلانلنگرودسید حسینآل حسینی دریاسریعمو حسين020803776001420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خ سعدی دریاسر جنب مدرسه شهدا ندارد  65419
گیلانلنگرودنعمتپیش بینپائيزان020803855101420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)اطاقور کیاگاهان لات محله خ شید کودک پور ندارد  14178
گیلانلنگرودشعبانشعبانیقهوه خانه شعبانی0093433323552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خ شهید بهشتی پاساژ معقولی ندارد  0
گیلانلنگرودخلیلصدیق چافیقهوه خانه صدیق030449424101420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف تازه آباد  0
گیلانلنگرودرضاخندان املشیقهوه خانه خندان030450249301420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)اطاقور روستای کهلستان  0
گیلانلنگرودمرتضیبازبند لیلا کوهیقهوه خانه بازبند020803977401342578308552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز ابتدای جاده ملاط  0
گیلانلنگرودرضاچناکقهوه خانه چناک020803005400552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه تازه آباد دیوشل  0
گیلانلنگرودحسینبذرافشان کلیدبریسوته دلان0304872235552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلیدبر روبروی نمایندگی ایران خودرو ترابی  0
گیلانلنگروداباصلتشکری چافیقهوه خانه شکری020803621301425663419552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف نرسیده به چهار راه  0
گیلانلنگرودهادیشیخ فلاح لنگرودیشیخ فلاح007180564901425246995552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیابان امام خمینی پاساژ ثلاث  0
گیلانلنگرودحسینروحی کوشالشاهقهوه خانه روحی009022764701425363298552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز_ جاده لیلا کوه_جنب کارخانه چای دباغی  0
گیلانلنگرودبهرامپاشاپور جلالوندقهوه خانه پارسیان020804027601420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چمخاله جنب مدرسه شهید رجبی  0
گیلانلنگرودسید صالححسینی دیوشلیقهوه خانه حسینی030710796101420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دیوشل جنب کارخانه برنجکوبی عطاکویی  0
گیلانلنگرودمحمد رضارحیمیقهوه خانه دلنشین020803833501420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کومله کیاگهان_خیابان شهید کودک پور  0
گیلانلنگرودعلینقیعرب زاده لنگرودیقهوه خانه ناب020803632101425222076552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیابان سعدی نرسیده به نان فانتزی کشتکار  0
گیلانلنگرودامیندرون پرورقهوه خانه امین020803642901420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کومله_روستای پایین سالکویه جنب آژانس شاهد  0
گیلانلنگرودحسینحسین پوری شلمانیقهوه خانه عمو حسین020803610501420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان-خیابان امام خمینی جنب پمپ گاز  0
گیلانلنگرودکبریخیراندیش خرشتمیقهوه خانه بهشت سبز020803999001425444887552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کومله روستای کنده زر_کولاک محله  0
گیلانلنگرودناهیدشعبانیقهوه خانه غریبه020803596201425363210552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز_ جاده لیلا کوه  0
گیلانلنگروداسماعیلعلی بابایی سیگارودیقهوه خانه خودمونه سیگه رود020803923400552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سیگارود خیابان امام-جنب دهیاری  0
گیلانلنگروداسدرضایی پرشکوهقهوه خانه همسفر020803912600552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کومله_پرشکوه جاده ملاط_جنب پمپ آب  0
گیلانلنگرودمحمودسالمی چافیچای خانه برادران031823978901420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف کوچه وحدت یک  0
گیلانلنگرودابوذرخسروی لیله کوهچای خانه ابوذر031824688201420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز_ جاده لیلا کوه  0
گیلانلنگرودحسینفغانی زنده دل ثابتچای خانه دریا031824745701420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چمخاله خیابن پردیس-جنب چلوکبابی چهارفصل  0
گیلانلنگرودحسناسلامی قاضی محلهچای خانه حسن031895278700552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان-قاضی محله اول جاده گلسفید  0
گیلانلنگرودفاضلحسنعلی پور قاضی محلهچای خانه جوان031895290400552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان- خیابان امام خمینی نرسیده به پل  0
گیلانلنگرودسمیهشبرخ گاوچراسرچایخانه شالیزار032213854001425444018552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کومله خیابان صنایع-جنب سندیکای باربری  0
گیلانلنگرودبهمنطالع لوکلایهقهوه خانه دوسیب032213987101420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای لوکلایه ندارد  0
گیلانلنگرودعسگرشبرنگ ملاطیقهوه خانه شبرنگ032214127201420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیابان 17 شهریور راسته راسته سرای چوب فروشان  0
گیلانلنگرودایرجگوهرپور لنگرودیقهوه خانه گوهرپور033213037000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیابان 17 شهریور بازار روز  0
گیلانلنگرودسید اسمعیلبدریقهوه خانه سهیل033345790000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)درویشانه بر جنب بقعه دو برادران  0
گیلانلنگرودخدیجهصافدل لنگرودیقهوه خانه پدیده033466557301420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پارک بازار ندارد  0
گیلانلنگرودسید سجادنصیری لنگرودی56-م033651644501420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، درویشانبر ، بلوار فردوس ، بن بست فردوس 3 ، طبقه اول
گیلانلنگرودمحسنپورحسن بیجارپسقهوه خانه سالار027361677201420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)اطاقور روبروی  پمپ بنزین  0
گیلانلنگرودمحمودخشک دامنقهوه خانه حسام027362846801420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز جاده لیلا کوه  0
گیلانلنگرودرمضانعلینوحی کوشالشاهیقهوه خانه کیش کله027365323501420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)میان محله کوشالشاه نرسیده به برنجکوبی خانی پور  0
گیلانلنگرودعلی اکبرحق جوقهوه خانه حق جو027416545001420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف بالاتر از سه راهی  0
گیلانلنگرودصفرمحمدی سالکویهچای خانه گیلار028818188500552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)جاده لیلا کوه_ بالاتر از پل هوایی سمت راست  0
گیلانلنگرودغلامرضاغلامرضایی صل صالحیچای خانه صدرا029038499501420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کاسه گر محله- جنب مسجد  0
گیلانلنگرودسیدفاضلمیرزاده نوشرقهوه خانه میرزاد029654122800552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)میدان انقلاب راسته سماکان  0
گیلانلنگرودحسینملائی جلالوندعلیرضا033643789101425342129552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چمخاله نرسیده به پل  0
گیلانلنگرودسیده مرضیههاشمی نرکیمحبی نژاد0442233626552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود-لیلا کوه جاده ملاط بالاتر از مکارخانه حمزه ای
گیلانلنگرودحامدغلامی گالش کلامیغلامی0442712632552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چمخاله-گالش کلام روبروی مرغداری صداقت
گیلانلنگرودمحمد تقیکرجی بان کهن لنگرودیدبش0445356901552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود- میدان نماز پارکینگ شهرداری طبقه همکف پاساژ خشنود
گیلانلنگرودابراهیمرنجور لیله کوهیپاتوق0445543119552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود-کومله جاده ملاط دست راست
گیلانلنگرودناصر اسماعیلی گولک0446699317552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)اطاقور خ امام خمینی روبه روی پست بانک نجفی
گیلانلنگرودحسنحافظی امشلقهوه خانه حافظی029878998301420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیابان شهید موسی کلانتری ندارد  0
گیلانلنگرودحسیندرویشی لیلا کوهیقهوه خانه درویشی009340834001420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز_ جاده لیلا کوه  0
گیلانلنگرودمحمدشکریسایه روشن044914815001342572652552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بخش کومله – شهر کومله – بازار چه – بلوار امام خمینی – خیابان شهید مدرس – ساختمان   – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانلنگرودپیامحسنی سادات محلهحسنی0449612763552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، سادات محله ، کوچه ( جعفری ) ، خیابان شهدای سادات محله ، پلاک 220 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبحرکاظمیقهوه خانه علی045133128301342511111552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، درویشانبر ، خیابان حسن دهگان ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدتقیعظیمی گهرازقهوه خانه045152082901311111111552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان بهشتی ، بن بست (( دعاگو ))
گیلانلنگرودهادیمشینی لنگرودیمشینی0452286356552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، بازار ، کوچه (( اول )) ، کوچه بازار روز سوم ، پلاک -330 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیعنبری لنگرودیستاره شب0452291003552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پلت کله ، کوچه (زمین ورزش ) ، خیابان (جاده چمخاله ) ، پلاک 39 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآباذرحجتی کوشالیامیرعلی0452955915552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، سادات محله ، خیابان مسجد جامع ، خیابان شهدای سادات محله ، پلاک 127 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلنیکخوگواسرائیبلوار0453145324552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان ، بیجار پشت محله ، خیابان آیت الله خامنه ای ، بلوار ذوب آهن ، پاساژ شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبیگلعلی زاده لاله دشتیققنوس0454688074552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه ، کوچه شاهد 14 ، بلوار کشاورز ، پلاک 208 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیدالهرشیدی بیجارپسمیلاد0454748271552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)طالب سرا ، خیابان شهید محمدعلی شریفی ، خیابان ( کومله به اطاقور ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدساری پاپکیادهسید045488067601342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، بالامحله پاپکیاده ، خیابان جاده بالامحله پاپکیاده ، بن بست وحدت ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهزادحسین پورجلیسهآیدین0454906135552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کندسر ، خیابان ( بطرف کفش کن محله ) ، خیابان ( املش به اطاقور ) ، پلاک 21 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمجمال پورنوبجاریدلباب0454917796552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دیوشل ، خیابان ( بطرف لنگرود ) ، بلوار امام رضا ( ع ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانبلندپایه لیله کوهیامپراطور045622353101342578662552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه ، کوچه لاله 7 ، بلوار کشاورز ، پلاک 318 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلکریم دوستمهرگان045741890701342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پلت کله ، خیابان بلوک سازی ، خیابان جاده چمخاله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدغلامی پورسالکویهچهل ستون0459011396552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه ، کوچه ولیعصر ، خیابان جاده ملاط ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدملائی بیجارپسملایی046020316501342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کفش کن محله ، خیابان امیرشهیدان ، خیابان اطاق وربه املش ، پلاک 96 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثممهدی پوردیوشلیاتش0461554986552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دیوشل پشته ، خیابان جاده اصلی دیو شل پشته ، خیابان جاده دیوشل پشته ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمیرزاآقائی کهلبونیآقایی0462254651552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)به پس باغ ، خیابان ( بطرف روستای پایین لیل ) ، خیابان ( جاده به پس باغ ) ، پلاک 91 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحامدسادات کیائیکافه چاف0463615118552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان بیست و دوم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجقوامی پورکوملهباران046375378101342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کومله ، بل امام ، خیابان سردارجنگل ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیمهدی پورپاپکیادهمهدی پور0464598294552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، میان محله پاپکیاده ، بلوار کشاورز ، خیابان (پاپکیاده) ، پلاک 241 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضانژاداکبرارباستانیباستان0465570986552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، راه پشته ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، کوچه شریف واقفی ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصغرامشکین مژهقهوه خانه دنج0071806116552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز_ جاده ملاط_جنب بقعه آقاسیدخلیل  0
گیلانلنگرودسیدسجادموسوی سیگارودیموسوی046597134801342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سیگارود – روستای دریاسر – کوچه لاله 16 – خیابان امام خمینی – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیحق بین بارکوسرائیقهوه خانه سعادت046597172401342534869552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، تازه آباد ، خیابان ( صیقل بنه ) ، خیابان آیت اله بهجت ، پلاک -6 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنویدمشینینوید046597566201342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دریاسر ، خیابان بطرف زردان محله ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 292 ، طبقه اول
گیلانلنگرودسعیدطالبیان کیاکلایهبه یاد حسین0465978860552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه ، کوچه شاهد 14 ، بلوار کشاورز ، پلاک 142 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنقیچهره پردازلنگرودیچهره پرداز0465978891552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه ( بازارچه ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیرضامیرخورسندی لنگرودیدمنوش0465980492552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه ، کارخانه چایسازی حمزه ای ، کوچه ( استخر ) ، خیابان جاده ملاط ، پلاک 37 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسینیوسفی دیوشلیقهوه خانه کافه افق0312570201552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای طالش محله ندارد  0
گیلانلنگرودجوادشعبان پورسیاهگلدهبرادران0466002733552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سیاهکلده ، کوچه اقدامی ، خیابان ( جاده اصلی سیاهکلده ) ، پلاک 39 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیعقوبگل نازنالکیاشریمحمد0466009318552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پایین محله نالکیاشر ، کوچه شهیدعسکرغمگسار ، خیابان نالکیاشر ، پلاک 198 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالحسنابراهیمی ثابتباغ بهشت0466038450552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)آبدنگسر ، خیابان (بطرف روستای تازه آبادلات لیل) ، خیابان ( جاده آبدنگسر ) ، پلاک 192 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلیاصغری پور مقدم خواچکینیمقدم0466052889552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (یخچی) ، کوچه (قربانعلی شعبانی) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهانیصدرائی046606670001342520195552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه شهید سلطانی ، بلوار شهید عبدالکریمی ، طبقه سوم
گیلانلنگرودحسنفرجامی کورندهقهوه خانه عموحسن0466071336552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار  آزادگان ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادبحرکاظمی نالکیاشریسجاد0466072176552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، انزلی محله ، خیابان (اصلی انزلی محله) ، خیابان شهید کلانتری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفیض الهپروهانچای خانه قصر گیل0309493578552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کومله خیابان امام خمینی  0
گیلانلنگرودصادقمسروردیوشلیمهیار0466091734552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)طالش محله ، کوچه مسجد ، خیابان شهید مهدی دوستی ، پلاک 640 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاخدابنده شلمانیرضا0466091949552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان ، بالا محله ، کوچه شهید نیکوکار ، خیابان شیخ الاسلامی ، پلاک 27 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعظیمایرجی نالکیاشریعظیم0466092194552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سادات محله نالکیاشر ، کوچه شهید احمدی  ، خیابان امام رضا (ع ) ، طبقه اول
گیلانلنگرودکبریحقگوقهوه خانه حقگو0293759729552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه جاده ملاط  0
گیلانلنگرودحلیمهعباس پورپهمدانیسفره خانه سنتی سید0466141161552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، سلطان مرادی ، کوچه (شعبانی ) ، خیابان جاده سلطان مرادی ، پلاک 344 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودروح الهعلی اکبری فتیدهشمال0466153574552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پایین قاضی محله ، جاده (پایین قاضی محله) ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، پلاک 456 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمزه علیملائی بیجارپسملائی0466173055552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کفش کن محله ، خیابان ( مطیعی ) ، جاده اصلی کفش کن محله ، پلاک 56 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعالیهرمضانی رودپشتیرمضانی0466175170552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، انزلی محله ، خیابان شهیدپیراسته ، خیابان سلمان فارسی ، پلاک -274 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنمیرزاآقائی قاضی محلهدوستان046619890401342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان ، علی اوسط ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهپورحسینی لیله کوهیقهوه خانه باران0090209649552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوار کشاورز_ جاده لیلا کوه  0
گیلانلنگرودرحمتحسنی046623540701342526451552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، انزلی محله ، خیابان سلمان فارسی ، خیابان شهید شعبانی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمزهرحمتی شلمانیدایی عباس0466269833552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان ، بالا محله ، کوچه جلالیه ، خیابان آیت الله خامنه ای ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیزکی پورلنگرودیزکی پور0466282989552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، راه پشته ، کوچه (غلام پور) ، خیابان موسی صدر ، پلاک -53 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاخانه زریندیدار0466303600552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، چاف پایین ، بلوار کشاورز ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدمحمدیمحمدی0466315301552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)مریدان ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهیدرجایی ، پلاک 78 ، طبقه اول
گیلانلنگرودمجتبیتجلی رانکوهیدایی مجتبی0466319729552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دریاکنار ، کوچه شهیدرضاحمیدی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 310 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودمهرعلی زادهساحل046631979401342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، رجب آباد فتیده ، خیابان 17شهریور ، خیابان جاده چمخاله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبعلینوروزی کوشالشاهیدوستان046632480301311111111552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، چمخاله ، خیابان ((دریا)) ، کوچه ساحل 25 (مروارید خزر) ، طبقه اول
گیلانلنگرودحمیدپورمحمدرحیم ترکپور محمد0466329539552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، انزلی محله ، خیابان شهیدپیراسته ، خیابان فلسطین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدمحمدی پورمتعلق محلهخانه سبز0466360140552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، انزلی محله ، خیابان شهید کلانتری ، کوچه محمدصادق اسلامی گیلانی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجبارجعفرپورمقدمچایخانه مقدم0071805865552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیابان امام خمینی روبروی پمپ بنزین  0
گیلانلنگرودهادیچالاک لوکلایهپسر خاله0093432964552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه ، کوچه شاهد 14 ، بلوار کشاورز ، پلاک 140 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودلقماناسماعیلی زردآبیلقمان046637270701342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، زردآب محله ، خیابان (اصلی زردآب محله ) ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکامرانشهرستانیدیدار0466388037552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، رادارکومه ، خیابان (( ساحل )) ، کوچه ساحل بیست وهفتم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیآقائی خراطیشالیزار0466404058552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، جاده کمربندی ، کوچه تربیت ، بلوار شهید عبدالکریمی ، پلاک -200 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرعلیمیرفلاح لیالستانیمیر حیدر0466410047552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه (مهدی نژاد) ، کوچه امین ، پلاک 74 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده ثریاظاهرکوشالشاهیلنگرودیها0466414189552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان (اصلی لیلا کوه) ، خیابان شهدای سالکویه ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبنوروزپورزارعدوستان0466428768552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار  آزادگان ، بلوار جمهوری اسلامی ، ساختمان سالار2 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده نائمهمیرسرمدی لنگرودیدکل0466433467552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله ، بالامحله پاپکیاده ، خیابان (پاپکیاده) ، بن بست لاله ، پلاک -185 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدایمانشفیعی نسب لنگرودیجلیز و لیز0466450628552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، میدان معلم ، کوچه چهار متری اول ، خیابان نواب صفوی ، طبقه اول
گیلانلنگرودفاطمهفلاح علی پورارباستانپستو0466452911552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)طالش محله ، خیابان ( بطرف لنگرود ) ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسدالهقاسمی لوکلایهچای پزی برادران0093412187552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه ، کوچه شاهد 6 ، خیابان جاده ملاط ، پلاک 105 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینیخ چی لنگرودیقهوه خانه یخ چی0093413203552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)میدان انقلاب راسته ماهی فروشان  0
گیلانلنگرودحسینثابتی فرچرچران0466472242552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان ، جاده رودسر ، خیابان شهرداری ، بلوار ذوب آهن ، طبقه اول
گیلانلنگرودیوسفدانششهرماهی0093412520552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (قربانعلی شعبانی) ، کوچه (یخچی) ، ساختمان نور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودپیماناسلامی قاضی محلهرئیس046648921201342512546552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان – جاده رودسر – خیابان شهرداری – بلوار ذوب آهن – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرعلیشریفی سیگارودیقهوه خانه شریفی0146032619552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سیگارود – روستای دریاسر – خیابان شهید علی قامتی – خیابان امام خمینی – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجوادمیرحسینی پلت کلهسید0466500398552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – چمخاله – خیابان ((دریا)) – کوچه  پردیس – طبقه همکف
گیلانلنگرودسهرابخوش سرشت لنگرودیقهوه خانه خوش سرشت0090210043552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – جنب مغازه روحی – بلوار کشاورز – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاصادقی پوربجاریضیافت0466515549552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – خیابان دانشگاه – بلوار کشاورز – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصاحبربیعی چافیسرای دوستان046652075201342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان هفدهم – خیابان شهید سادات کیایی[بوستان چهارم] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودمجیدی چافیتیام0466528983552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – جاده چمخاله – خیابان آزادی – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلفهیمی گاوچراسریقوی سپید0466569024552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – بن بست شهیدحسین احمدی-فرعی 1 – طبقه اول
گیلانلنگرودصفرعلیآقاجان زاده پلت کلهآقاجان زاده014600731201341563209552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پلت کله – روستای گل سفید – کوچه شهیداحمد شادمان – خیابان شهدا – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنافروخته لنگرودیقهوه خانه افروخته0093480116552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – راه پشته – خیابان (وادی) – خیابان شهیدچمران – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبلندپایه لیله کوهیعلی046662051401342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – کوچه شهید محمود وحیدنیا – بلوار کشاورز – پلاک 356 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرامرزسعیدی پوررهگذر046662351601342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لات لیل – روستای لات لیل – خیابان جاده گرسک – خیابان جاده لات لیل – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحکیمهخوشه چین گالش خیلیآرتا046662358301342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – انزلی محله – کوچه کشاورز سوم – خیابان کشاورز – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانلنگرودطلعتاسماعیل زادهلی لی کوه0466623725552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – خیابان شهید شیخی – بلوار کشاورز – پلاک -62 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیناپورمحمدکیاکلایهدشت بهشت0466623787552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – کمال الدین پشته – خیابان جاده گالشکلام – خیابان گلستان – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهاداصغری پورمقدمتاج محل046662396101342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)طالش محله – روستای دیوشل – کوچه کشاورز – بلوار امام رضا(ع) – پلاک -41 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنصوردرون پرورمنصور0466626289552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – خیابان آزاده جانباز حسن مهدی پور – خیابان (پاپکیاده) – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبلالقربانی سلوشقربانی046662680401342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سلوش – روستای مریدان – کوچه شهید اسماعیل علی اکبری – جاده اصلی سلوش – پلاک 350 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسینکامکارکامکار0466627971552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – فتیده – خیابان شهید علی دیباچی – خیابان آزادی – پلاک 977 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشکیبخاشاکی چافیاکسیژن046662894501342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ساحل – بن بست ( خاشاکی ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیب الهعلی جانیعلی جانی0466629102552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کهلستان – روستای لات لیل – کوچه آزادگان 3 – خیابان جاده لات لیل – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاامیریپاتوق0466629327552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوردکان – روستای لات لیل – خیابان جاده بلوردکان – خیابان (آزادی ) – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشاهینشبانی چافیشاهین0466629360552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و سوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیچائی پزپدربزرگ0466630072552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لات لیل – روستای لات لیل – خیابان جاده گرسک – خیابان جاده لات لیل – پلاک 97 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشیدعلیجانیفرشید0466630361552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوردکان – روستای لات لیل – خیابان (آغوزچال ) – خیابان (آزادی ) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسحقخوش سرشت لنگرودیاسحق0466633488552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – طولازده – خیابان شهید بهشتی – میدان (فرمانداری) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینثابتی گلسفیدیرجائی0466633575552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)گل سفید – روستای گل سفید – خیابان ( مسعود ترابی 1 ) – بلوار امام خمینی – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیامکقربانی گلسفیدگیلان046663974201342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه شقایق – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینگل پورلنگرودیخوش قدم046663986201342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – راه پشته(رکج محله) – خیابان شهیدچمران – خیابان (مصطفی خمینی) – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودعلی نقیخجسته قاضی محلهخجسته0466643791552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سیگارود – روستای دریاسر – خیابان امام خمینی – خیابان شهید سیدرضاکمالی – پلاک 146 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبیخاشاکی چافیگیله مرد046665590401342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمهمان دوست شلمانیقهوه خانه مهماندوست0093493575552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان – شوره باغ – کوچه عیسوی پور – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 177 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلعلی عسکری اشیانیقهوه خانه عسکری0466663884552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف قاضی محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 905 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینربیعی دیوشلیقهوه خانه ربیعی0466663896552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دیوشل – روستای دیوشل – کوچه شهیدمیرمسعود جوادین – خیابان آیت الله فقیهی – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادچالاک لوکلایهچالاک0466663948552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان ابوالفضل آزموده – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمازیاررحمانیانباباعلی046666396201342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سید مهدی میرفرجود)) – کوچه ((علی رحمانیان)) – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشاپوراسلامی قاضی محلهکافه ایثار0352436118552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان بوستان شرقی – خیابان آیت اله مرتضوی – پلاک 57 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرفدائی چافیسلامت046667475601342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – جاده چمخاله(کاسگرمحله) – خیابان (خاوری) – خیابان شهیدان تراهی – پلاک -346 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمسیبمیرحسینی لنگرودیمیر حسینی0466693367552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – شادی آباد – خیابان قائم(عج) – خیابان شهید شعبانی پور 10 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلکشکولی نالکیاشریقهوه خانه کناره0093475793552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – راه پشته – کوچه (ایثار) – کوچه (توحیدی) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودتقیباباپوربارکوسرائیباباپور0466703751552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – انزلی محله – کوچه ((ابراهیم خوشحال)) – خیابان شهید رفیع آسوده – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودابراهیمی بین کلائیقهوه خانه ابراهیمی0146115309552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 63
گیلانلنگرودمحمدگنجی سیگارودیچای پزی باوجود0315948595552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – بلوار کشاورز – کوچه لاله 7 – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعشوری دیوشلیقهوه خانه عشوری0146131725552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دیوشل – روستای دیوشل – کوچه شهیدمیرمسعود جوادین – کوچه ((احمد کنعان پور)) – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلالمیرزاده حسنی نژادکاکتوس0466723434552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (لیلاکوه) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحمتپورسلیمیقهوه خانه پورسلیمی0093475685552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسنجفی کلشپرسپولیس046674445101342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – کاسگر محله – خیابان (کاسگر محله) – خیابان شهید محمدعلی ابطحی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدپورعلی گابنهدوستان0466745358552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – انزلی محله – خیابان شهید رفیع آسوده – خیابان کشاورز – پلاک -52 – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرفلاح فردفلاح0093467369552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – کوچه بسیج – پلاک -4 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسینآقائی پورسیاهکلدهقهوه خانه آقایی0093475037552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودکلهاتی لیله کوهیقهوه خانه عرفان0146108864552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – کوچه شهید محمود وحیدنیا – بلوار کشاورز – پلاک 378 – طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودموسیعلیجانیبلوردکان0466761580552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلوردکان – روستای لات لیل – خیابان (آغوزچال ) – خیابان (آزادی ) – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمکریمی سیکارودیدوستان046676388201341514331552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پایین قاضی محله – روستای دریاسر – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 348 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمرنجبرچافیندارد0348190226552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان 20 متری سایپا – خیابان دریا – طبقه همکف
گیلانلنگرودفضل الهوطنی چافیوطنی0466770230552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – تازه آباد – کوچه معلم 7 – خیابان ( کادوس ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبرارجانقاسم پوراطاقوریچای پزی قاسم پور0146125423552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)اطاقور – مسجد جامع – خیابان مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنکهن سال بیجارپسچایخانه کبیر0337772359552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کفش کن محله – روستای اطاقور – خیابان شهدا – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسلیمهشعبانی بارکوسرائیخشته پل0466774592552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – راه پشته – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – کوچه ((احمد پیر خندان)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیپوررمضان بیجارپسقهوه خانه پوررمضان0146116532552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کومله – چهارراه(جاده کولاک محله) – کوچه ( فجر ) – بلوار شهید لاهوتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرپناهنده اطاقوریقهوه خانه پناهنده0466776506552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)اطاقور – جاده خرما – کوچه نور دو – خیابان نور – طبقه همکف
گیلانلنگرودسهرابشعبان دختپل خشتی046678438601342535138552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پاساژ شهرداری) – کوچه (رستوران سفید) – طبقه همکف – واحد 62
گیلانلنگرودسیدسجادفلاح اسمعیلیکیان046678540201342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – لیلاشهر – خیابان ((حبیب تندرو)) – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودیحییمعصومی مجدیاران046678656201342586010552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)جدانوکر – روستای دیوشل – کوچه (مهتاب) – خیابان شهید اولیامعصومی – طبقه همکف
گیلانلنگرودبیژنعلی عموئی گلسفیدیچایخانه بیجارلب0343529031552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)گل سفید – روستای گل سفید – خیابان شهید مسعود ترابی 1 – بلوار امام خمینی – پلاک -34 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرسولمثمری شلمانیقهوه خانه مثمری0146019224552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار آیت اله خامنه ای – خیابان شهید شیخ الاسلامی – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینموسوی کوملهقهوه خانه سید صاحب0146014072552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کومله – بازار چه – کوچه ((علی اکبر ملک آرا)) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهشریفیقهوه خانه شریفی0146115849552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)گرسک پائین – روستای لات لیل – کوچه ( دلخوش ) – بن بست ( علوی ) – پلاک 21 – طبقه اول
گیلانلنگرودصفرعلیفضلی جلیسهقهوه خانه مصطفی0093475577552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دیوشل پشته – ندارد – جاده (دیو شل پشته) – جاده اصلی دیوشل پشته – پلاک 153 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنبی الهفاریابیقهوه خانه هیراد0146082433552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – جاده (لیلاکوه) – خیابان شهید صادقی – پلاک -35 – طبقه دوم
گیلانلنگرودپوریاعلی جانی چنیجانیکافه صدف0466852447552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 223 – طبقه همکف
گیلانلنگرودظریفنورسته اطاقوریچای پزی نورسته0146113943552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)اطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیکوچکی چمخالهقهوه خانه کوچکی0146082325552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – چمخاله – خیابان مهندس مسعود جلالوند – خیابان (بازار) – پلاک -235 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنقیحسن زادهقهوه خانه دیشلمه0146056875552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه لاله 16 – جاده (لیلاکوه) – پلاک 206 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامامامی فرامامی فر0363569277552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – کوچه شهید ناصر صادقی – خیابان (پاپکیاده) – پلاک 220 – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیعلی اکبری گلسفیدقهوه خانه زیر درختی0146032727552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)گل سفید – روستای گل سفید – خیابان شهید دهگان – خیابان شهید بهشتی – پلاک 109 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهحسین نژادحسن سرائیقهوه خانه حسین نژادد0357861357552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید حسین اصغری – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 654 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامحمدی زادهباغ سبز0071805433552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – ندارد – کوچه لاله 16 – جاده (لیلاکوه) – پلاک -218 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهروزعلی خواهبهروز0466877837552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کیاگهان – ندارد – خیابان به طرف روستای خاله سر – خیابان سردارجنگل – پلاک 123 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرغلامحسینی قاضی محلهقهوه خانه غلامحسینی0208043954552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شلمان – علی اوسط – خیابان شهید بهشتی – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنقدعلیدستومچای پزی دستوم0146086902552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)به پس باغ – ندارد – خیابان ( بطرف روستای پایین لیل ) – خیابان ( جاده به پس باغ ) – پلاک 133 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنامیدی پیشکلی جانیامیدی0093479938552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – سبزه میدان – خیابان امام خمینی( ره ) – خیابان شهید باهنر – پاساژ شهر(ثلاث سابق) – پلاک 104 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودعبدالهصفری لیله کوهیدایی عبداله0090249673552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – بلوار کشاورز – خیابان طبیعت – پلاک -2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیعموئی سراجاریچای پزی عمویی0146082541552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (ماهی فروشان) – کوچه (سرای پور حبیب) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانامیدوارلنگرودیچایخانه مهران0355072106552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – کلیدبر – کوچه (( غلامحسین خباز رحیمی )) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرارفیعی صیقل سرائیندارد0355184563552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – تپه – خیابان (امام خمینی) – بلوار شهیددهگان – پلاک -122 – طبقه همکف
گیلانلنگروداعظمپورحسین لیله کوهچایخانه پدیده0373995074552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – بلوار کشاورز – کوچه شهید محمود وحیدنیا – پلاک -62 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیکاسکلی لیلاکوهیقهوه خانه بام لنگرود0312555764552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)اسماعیل سرا – روستای دیوشل – ندارد – جاده (اسماعیل سرا) – جاده اصلی اسماعیل سرا – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهنظری حسن آبادینظری0093474903552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید یوسف نیک پی – خیابان آزادی – پلاک 339 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدیعقوبی سلطانمرادییعقوبی0466886882552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – سلطان مرادی – کوچه ((عباس مسعودی)) – خیابان (سلطان مرادی) – پلاک 117 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدپیرخندان بارکوسرائیقهوه خانه پیر خندان0146033185552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – راه پشته – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – کوچه ((احمد پیر خندان)) – پلاک -157 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادروحدتی پوربیجارپسیچایخانه وحدت0378203531552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)انبلان سرا – روستای اطاقور – کوچه (( مسلم ره انجام )) – جاده اصلی انبلان سرا – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادغلامیقهوه خانه 046694768901342521111552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهید سید محمد حسینی – خیابان نوین – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضایخ چی لنگرودییخ چی046694897400000000000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودانیسشبان لیسه رودیصفرخواه0400237310552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه شهید محمود وحیدنیا – خیابان طبیعت – پلاک -32 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاغلام پورسیگارودیگندم046710949101342255302552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – درویشانبر – خیابان جهاد دهم[مهر بیست و دوم] – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودرحمانیرحمانی046718210401342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – تپه – خیابان ابریشم – کوچه ابریشم – طبقه همکف
گیلانلنگرودزریصفری مقدمچایخانه لک لک046718750701342536288552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – پارک فجر – کوچه (( ابراهیم خیراندیش )) – کوچه ابریشم 5 – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودحسنکوهستانی دیوشلیکوهستانی046718750901342578402552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه استخر – جاده (لیلاکوه) – پلاک -69 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودشفیعی لیله کوهیشفیعی046719523401342578111552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 352 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدفلاح دلاورگلستان0208042839552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان کانال 18 3 – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشاهینفرهودی دیوشلیشاهین046722339901342591038552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دیوشل – ندارد – کوچه شهیدمیرمسعود جوادین – خیابان آیت الله فقیهی – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفقاسمی لردهچایخانه قاسم046723469601342526318552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید رحیم تقی پور فلاح 2 – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادمحمدپورسادات محلهقهوه خانه محمدپور046723544501342588370552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – سادات محله – خیابان ( سادات محله ) – خیابان شهدای سادات محله – پلاک 125 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمرتضیقاسمی نژادمرتضی0467246570552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دریاسر – روستای دریاسر – کوچه طالقانی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 639 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیعقوبکشکولی نالکیاشریچایخانه امیرمهدی046725872801342520000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – راه پشته – کوچه بابائی – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمفلاح مهدی پورچایخانه و قهوه خانه 046727579501342544728552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((محمد جعفری)) – کوچه (پاساژ شهرداری) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 12
گیلانلنگرودبهرامخسروانیقهوه خانه خسروانی0208044196552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)مریدان – روستای مریدان – ندارد – خیابان امام – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودندادستخوشرهگذر046731964201342524363552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)طالب سرا – روستای اطاقور – ندارد – خیابان شهید محمدعلی شریفی – خیابان ( کومله به اطاقور ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریبرزخجسته دریاکناریکافه سنتی گیلار 046732416201342506668552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دریاکنار – روستای گل سفید – کوچه شهیدرضاحمیدی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 272 – طبقه همکف
گیلانلنگرودداریوششعبانیچای پزی داریوش046732874201342571111552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – بلوار کشاورز – بن بست (استخر ) – پلاک -211 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاعلیعلی میرزائی سلوشچایخانه سنتی تک ستاره046734937801342596569552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – چاف بالا – خیابان (کشاورز) – کوچه شهید ابراهیم یوسفی – طبقه همکف
گیلانلنگرودجواددهدارلات لیلیچای خانه سنتی046735254201333325931552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سنگ تاش – روستای لات لیل – ندارد – خیابان جاده سنگ تاش – خیابان اصلی – طبقه همکف
گیلانلنگرودروح الهصادقی ولنیچایخانه صادقی046736051501342551762552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودامیدحیدری چافیچایخانه امید046736762301342596865552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعزیزخوشخوکوشالشاهخوشخو046737287401342551443552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودایماننجاتی سیاه اسطلخیقهوه خانه نجاتی0146067996552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پلت کله – روستای گل سفید – ندارد – جاده اصلی پلت کله – خیابان ایثارگران – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبيت الهنجيبي كورندهاستقلال0146019440552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – تازه آباد – کوچه ( شهید رجایی ) – خیابان ( کادوس ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرامرزآقاجانی موبندانیچایخانه صفا0410865455552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (برق) – کوچه شهید بهمن اکبری – پاساژ برق – طبقه همکف – واحد 8 – 
گیلانلنگرودمحمدتقیپورامیرعمودرویشانه برچایخانه پل0355894613552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – درویشانبر – کوچه فردوس 1 – بلوار فردوس – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودسیدعلیمیرموسویچایخانه سید0343069354552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – خالکیاسر – کوچه شهیدصفرعلی یعقوبی – خیابان (پاپکیاده) – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانعليرستم پورليليقهوه خانه دوستان0146114077552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)اطاقور – مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – خیابان نور – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهديحكيمي درياسريچایخانه حکیمی0380641100552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان کانال 18 3 – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 68 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیکامیاب ناصرکیادهکناره0146033950552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((علی رحمانیان)) – کوچه ((سید جلیل موسوی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبابکغلامیقهوه خانه بابک046745239201342591398552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – بلوار امام رضا ( ع ) – خیابان آزادگان – پلاک -100 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاضلفلاح پورخرشتميچایخانه فاضل0370139662552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کولاک محله – روستای مریدان – ندارد – خیابان شهید املاکی – خیابان شهید قلی پور – پلاک 102 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالفضلدادزهدادزه046746438701342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعارفمقصودی سلوشیمقصودی046746886601342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)ملاط – روستای دریاسر – ندارد – جاده (ملاط) – خیابان شهدا – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضانیک سرشت چافیمیدان بار046747384401342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه ( شالیزار) – بلوار کشاورز – پاساژ میدان بارماهی فروشان استوارپور – طبقه اول – واحد شرقی
گیلانلنگرودعیسیمحبی نژاد لیلاکوهیقهوه خانه محبی0093483029552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – جاده (لیلاکوه) – خیابان شهید صادقی – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهرامفلاح نیافلاح نیا046751449601342553502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کومله – وادی محله – کوچه ( فرید ) – خیابان شهید مدرس – پلاک 115 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبيفضلي جليسهچایخانه فضلی0372990359552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – بلوار کشاورز – کوچه شهید محمود وحیدنیا – پلاک -68 – طبقه اول – واحد 1
گیلانلنگرودسید علیرضایزدیصدف007181824401425232341602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)باهنر ثلاث  0
گیلانلنگرودعیسیتقی زادهدوستان031439211701425220022602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)سعدی سعدی  0
گیلانلنگرودعالیهرسولی کوملهنصر033896146801420602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)کومله بعد از میدان بسیج  0
گیلانلنگرودسیدمحمودثنائی لنگرودینویدبار 046603671201342527979602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)لنگرود ، کیاکلایه ، کوچه استخر ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابوذربرزنسالار046619989101342539090602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)لنگرود ، درویشانبر ، کوچه ( ضمیری ) ، کوچه صبا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضاحسینی خالجیرسید046628481901342512590602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)شلمان ، علی اوسط ، خیابان شورا ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبی آزاراملشیعلی0466415529602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)لنگرود ، چالکیاسر ، خیابان ((رجایی 25)) ، بلوار  آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاآزادپيماسراجاريرضا0208134087602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)لنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدسعیدتکیارتاکسی بار تکیار046745469901342545888602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)لنگرود – چالکیاسر – بلوار آزادگان – بن بست ((محمد جوهری)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسحرداداشیامید0443155111602318خدمات باربری پیک موتوریلنگرود پارک بازار بلوک 11
گیلانلنگرودسمیه اکبر نژاد پرشکوهتیپاکس0444541749641211خدمات پستی (خصوصی)لنگرود پشت اداره نوغان بیست متری رجایی روبروی رجایی11
گیلانلنگرودزهراداداشی نژاددلشادچاپار046597741201342552708641211خدمات پستی (خصوصی)لنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهیدعلی بابائی ، خیابان شهیدمطهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیاثنی عشری لنگرودیاعثی عشری0467312813749716خدمات تایپ، فتوکپی و زیراکسلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمد فلاح دریاسریاحمد0443787614552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود-دریاسر جنب بریدگی اول جنب فروشگاه قصر یخ
گیلانلنگرودسیداسدالهذاکری ملکوتیسید046019085001342556763552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود ، جالکیاسر ، خیابان مطهری ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراایزدی لیارجدمهدایی سیروس046093992601342575705552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسکومله ، میان محله ، خیابان گاز ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامینمختاریامین046596480101342553502552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود ، آنسر محله ، خیابان شهید واحدی ، کوچه شهید واحدی یازدهم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنورالهحسینی کلیدبریچلوکبابی سید0465998698552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدریاسر اسماعیل آباد_جنب نمایشگاه اتومبیل بی تا  0
گیلانلنگرودمحمدطرقی دریاسریمحمد0466012552552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدریاسر ، کوچه شهید محسن غمگسار ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 390 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرعلیجانیچلوکبابی علیجانی0466038376552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالساطاقور روستای بلور دکان  0
گیلانلنگرودزهرهحسن پورخاتون0466047913552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود ، میدان معلم ، کوچه شهید امین ، بلوار شهید عبدالکریمی ، پلاک -309 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فاطمهذاکری ملکوتیتهییه غذای طاها046608876701342553502552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود ، فیشکالی ، کوچه شهید موسوی(مولوی پنجم1) ، خیابان پروین اعتصامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبپیرواصلایده آل0466125649552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدیوشل ، جاده ( دیوشل ) ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 197 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهقربانی ملجائیستاره شب0466185953552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالساطاقور ، امام خمینی ، خیابان امام علی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحرمترهنماکماج0466212705552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان 12 متری شهدا ، بن بست شاهدچهاردهم ، طبقه اول
گیلانلنگرودلیلارستمی ارباستانطراوت0466286614552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود ، درویشانبر ، کوچه فردوس 1 ، بلوار فردوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهزمانه دارخانجون0466385579552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود ، راه پشته ، کوچه توحیدی ، خیابان خرمشهر شمالی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهادیذاکریپدر سالار0466454214552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه توحید ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرخانیرعنا0466457115552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود-اطاقور روستای کهلستان
گیلانلنگرودافسانهرشیدپورسلوشیشاپرک0466474995552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود ، درویشانبر ، کوچه فردوس 1 ، بلوار فردوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرستم پوربیجارپسیتی ته0466620591552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسمریدان – روستای مریدان – کوچه بوستان 2 – خیابان شهیدامام خمینی – پلاک 244 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبحیدریمهنا046663905701342553502552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلات لیل – روستای لات لیل – کوچه قائم 6 – خیابان جاده لات لیل – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریجعفریسید0466664106552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود – انزلی محله – خیابان سلمان فارسی – بن بست (چهارم) – پلاک 121 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهریزارع پوردریاکناریبی نظیر0466710652552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسشلمان – جاده رودسر(بیجارپشت محله) – خیابان شهرداری – بلوار ذوب آهن – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجوادشاهمرادیلیمو0466729282552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلیلاکوه – روستای دیوشل – خیابان شهید طالب روحی – بلوار کشاورز – پلاک -59 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاآل رمضانبرادران0466809386552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید محسن غمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 398 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبعلیجانی جلالوندگل سرخ046685975101342502353552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان مهندس مسعود جلالوند – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک 185 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسحرعبدالوهابی فتیدهپلاک شهر0466878406552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسینعباس پورپدر خوب0466927433552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – خیابان شهید شیخی – بلوار کشاورز – پلاک -84 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمداسماعیلی فتیدهیگیلانه046718623501342515380552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسشلمان – قاضی محله(آخوند محله) – خیابان (قاضی محله) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدهابراهیمیان لیلیآشپزخانه مرکزی نور046731633201342536810552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه حقیقت – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنیرهصفرپوردرویشانه بریگیل زن046737262201342538251552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود – جاده چمخاله – جاده (چمخاله) – بلوار  آزادگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودافسانهامیدی سوتگوابریاشکان046738987201342553502552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود – رکج محله – خیابان (رکج محله) – خیابان فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراعباسی جدانوکریستاره شهر046744308001342553502552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود – پارک فجر – کوچه سعدی دوم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمليحهصفري درويشانه بريجزیره0467463022552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود – پارک فجر – بلوار سعدی – خیابان قوام – طبقه همکف
گیلانلنگرودکامیارلرجوزانیعمانوئیل046746709101342520000552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه نارنجستان 2 – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعظیمیهیزم046748556201342553502552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنگرود – پارک فجر – میدان ( شهید نورانی ) – بلوار سعدی – پلاک 198 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلینیک پی خالکیاسری0466318295642910خدمات جنبی تلفن همراهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه موسوی ، خیابان شهید مدرس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیناصفهانی زادهموبایل الف046666420300000000000642910خدمات جنبی تلفن همراهلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرحسینقنبری کوره کابیجاریموبایل امیر046713799301342584839642910خدمات جنبی تلفن همراهاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 6
گیلانلنگرودایمانشایستهموبایل شایسته046717612501342523323642910خدمات جنبی تلفن همراهلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -584 – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودبهدادجلالیانبهرنگ 2014605295501425226722642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)خیابان شهید بهشتی روبروی کلانتری 11 سابق  64859
گیلانلنگرودپژمانفانی نالکیاشریکافی نت شهر باران014604564601425240889642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)انزلی محله خ سلمان فارسی جنب مسجد اشکوری  13565
گیلانلنگرودعلی اکبرزمان پور فشو پشتهپارسيان031512260901425223166642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)راه پشته خ امام موسی صدر  15998
گیلانلنگرودحسینمحمدپور متعلق محلهكافي نت آبان032968582701425234799642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)خیابان 17 شهریور پاساژ ملت  19117
گیلانلنگرودحسنعلی نیای چافیاعتماد0446495378642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود خیابان آزادی روبروی مدرسه امینی
گیلانلنگرودزلیخابابایی ویلنیکافی نت صفرو یک020806612301425243369642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)خیابان امام خمینی روبروی اداره نوغان ک صدف  69675
گیلانلنگرودمهنازپورنقی باهوشکافی نت مهیار046354008701342548470642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه حیات ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضااحمدی سلوشیکافی نت کاج 046626782101342534669642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهید فریبرز ارجمندی ، خیابان آزادی ، ساختمان سپید ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهشریعت خواهکافی نت پاسارگاد046628617100000000000642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کومله ، چهارراه کومله ، کوچه شهیدصیقلی ، بلوار امام خمینی ، جنب داروخانه ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرجلالیانکافی نت بهرنگ007189505501342528047642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (محمدپور) ، خیابان شهید مدرس ، پاساژ بنی هاشمی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهزادعیسی زاده شلمانیالکترون046641018801342538781642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان بهشتی ، بن بست (( دعاگو )) ، ساختمان دعاگو ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفجوانآسمان046646856301342555040642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود ، فرهنگیان ، کوچه رجایی بیست وسوم ، خیابان 20متری رجایی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریخانی پرشکوهکافی نت حافظ046662120601342540856642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده الههامیرکیائیحساب کتاب046671835801342545061642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – راه پشته – خیابان (طلوع) – خیابان (مصطفی خمینی) – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودسعیدرجبیکافی نت آپادانا046671841101342542686642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – پاساژ جوادی – طبقه همکف – واحد 7
گیلانلنگرودمریمرضائیکافی نت افق046674367801342521660642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( دبیرستان امام علی ) – کوچه ( بانک پارسیان ) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحسانحکیم زادهکافی نت شهرنت046680951801342543090642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – راه پشته – خیابان (وادی) – خیابان شهیدچمران – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانلنگرودپویاآذرپوررهام نت034453803401342546741642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بلوار کشاورز – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودمجیدجعفریمیهن046710422501342546541642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – سبزه میدان – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهیدمطهری – پلاک 4 – طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودسیدمحمدمنفردنالکیاشریمنفرد041071373001342553080642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – بلوار کشاورز – کوچه ( تربیت ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاشعبان پورشهر خوب046689324901342554576642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیجعفری پورزارععصر سرعت046722071501342529952642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رزاقی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ دست پیمان – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودپیمانمیرزازادهکافی نت ایران046724101300000000000642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه شهید حسن فاتح – خیابان یاسر – پلاک -30 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمودسیدینگیلانت046726555801342554178642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید علی حسینی سهیلی نژاد – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمعوض خواهداده پرداز تیاور046726608400000000000642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – ساختمان ماهان – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسمقاسمی جلیسهپیام046732266301342538962642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادققنبری پلت کلهپردیس046735918801342543830642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضامرزبان پرشکوهکافی نت ولیعصر046735969401342530095642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – چالکیاسر – کوچه کریم موسوی – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودرویاابراهیمیکافی نت آنلاین046738540600000000000642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)اطاقور – مسجد جامع – خیابان مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرحسیننزله دوستمازیار046739222401342546591642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – پلاک 430 – طبقه اول – واحد 1
گیلانلنگرودرضامرادی فلاح لنگرودی سپاهان014604600501342542190642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – آقاسید عبدالله – خیابان امام خمینی( ره ) – بن بست آیت الله شمس – پلاک -134 – طبقه سوم – واحد 4
گیلانلنگرودسجاددرویش پوریوسفدهسجاد046744967300000000000642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)لنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 29
گیلانلنگرودایرجشجاعی مهرقرن21046666141501342545618713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – سبزه میدان – کوچه جاوید – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمعدیلیصفا046682562701342531092713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – پلاک 244 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمیثمآقائی دوست رودبنهمیثم046691535001342530794713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – راه پشته – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – خیابان (موسی صدر) – پلاک 1 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودآرمینپورامین زادلنگرودیپور امین0466997818713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمبلوکی کورندهبلوکی046700615601342563411713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهباقرراکعیباقری046703002401342524559713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – راه پشته – کوچه (توحیدی) – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینجعفری پورجعفری046707264101342542702713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – رکج محله – کوچه شهیدداودعسگری پورزارع – خیابان (طلوع) – پلاک -10 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسامانجمسحامد046723854801342231430713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیدریاکنار – روستای گل سفید – خیابان امام خمینی(ره) – بن بست آیت الله اشرفی اصفهانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدمیراحمدیلنگرود046724602501342520000713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید یوسف نیک پی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرعلیپورشریف بیجارپسپورشریف0467325939713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیاطاقور – جاده خرما – بلوار امام خمینی(ره) – بلوار (خرما) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصابرفاریابیفتذیتبی046732594401342534942713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – نواب صفوی – کوچه نامجو – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیشالیشاکی046739298501342538356713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسیننورموسوینور موسوی046741014101342529900713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیچاف وچمخاله – بالامحله پاپکیاده – کوچه شهیدسیدعیسی نورموسوی – خیابان (پاپکیاده) – پلاک -436.002 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدکوثریکوثری0467411662713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – لیلاشهر – کوچه واحدی 4 – کوچه ((اسماعیل زاهدی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحموداسدپورکتابفروشی046741657201342520000713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رزاقی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ کارو – طبقه اول – واحد 35
گیلانلنگرودامیررضایحیی پورکوشاشاهیکلیک046744907101342538916713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان ( خرمشهر ) – خیابان پاسداران – ساختمان گلبرگ – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودمحمدعبدالهی مقدم028461296701425226991749713خدمات فتوکپی، زیراکسحافظ بلوار فردوسی  0
گیلانلنگرودامیرشکوهامیر020814845401425235739749713خدمات فتوکپی، زیراکسشریعتی راه  پشته  0
گیلانلنگرودمحمدعلیپوراصغریان لنگرودیاصغریان0146041393749713خدمات فتوکپی، زیراکسجنب دادگستری پارک  فجر  0
گیلانلنگرودعباسکاملی لنگرودیکاملی0090236754749713خدمات فتوکپی، زیراکسلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک 261 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیروسآقاجانیان ملاطیآقاجانیان046676387101342564764749713خدمات فتوکپی، زیراکسلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان ولایت 2 – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسینارحمانیانرحمانیان046711721701342538833749713خدمات فتوکپی، زیراکسلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ پورقاسم – طبقه اول – واحد 30
گیلانلنگرودحبیبنوروزیکیان موزیک0449217238749822خدمات مربوط به اجرای نمایش و موسیقی در مجالسلنگرود – پارک فجر – خیابان بوعلی سینا – بلوار شهدای گمنام
گیلانلنگروداکبرسعادت مندسعادت0465960812749822خدمات مربوط به اجرای نمایش و موسیقی در مجالسلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدسرائی شلمانیداربست سرائی0466229857452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیشلمان ، بیجار پشت محله ، خیابان آیت الله خامنه ای ، بلوار ذوب آهن ، پاساژ شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسننوروزی شلمانیداربست محسن0466980078452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار آیت اله خامنه ای – بن بست شهید حبیب برنجکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودسید محمدبینوا شلمانیخطاطی032437735900921423خطاطیشلمان 0  0
گیلانلنگرودمهدیفیضی پاپکیادهتابلوسازي مهدي026071374101425239687921423خطاطیازادی میدان بسیج بطرف چالکیاسر شهید صنایع پرکار 0 تجاری مسکونی مهدی
گیلانلنگرودسیدجلالهاشمی پوردیوشلیهاشمی پور0466389992921423خطاطیلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان بهشتی ، بن بست (( دعاگو )) ، ساختمان دعاگو ، طبقه همکف
گیلانلنگرودطیبهرجبی نژادمقدم پاپکیادهرجبی0093498286921423خطاطیلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – کوچه شهید عیسی آذر ارجمند – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسمرجبی خالکیاسرخطاطی برتر046720979001342523945921423خطاطیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدرضاساکت پور[پنجم عزیزرحیمی – خیابان شهیدان تراهی – پلاک 292 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرمیرزاخانیمیرزاخانی0467520580921423خطاطیکومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمصطفیرفیعی نژادکیاکلایهسید0467545136921423خطاطیلنگرود – پارک فجر – کوچه ( یلدا ) – کوچه مروارید 2 – طبقه همکف – واحد 492
گیلانلنگرودفاطمهپورگلیپورگلی046700472501342528005749313دفتر خدمات شیشه پاک کن و نظافتلنگرود – پارک فجر – کوچه (( ابراهیم خیراندیش )) – کوچه ابریشم 4 – طبقه همکف – واحد 36
گیلانلنگرودفاطمهجهانبین ایوان استخریشرکت آسان سازان به نگار046726864301342553121749313دفتر خدمات شیشه پاک کن و نظافتلنگرود – چالکیاسر – کوچه کریم موسوی – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرانژاداکبرارباستانپاک046725357901342555555930116دفتر خدمات قالیشوییلنگرود – راه پشته – کوچه وفا – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبابائیاطلس0467393696930116دفتر خدمات قالیشوییدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه رسالت – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 213 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیخندان لیسه رودیممتاز ابریشم046749072701342541924930116دفتر خدمات قالیشوییلنگرود – کیاکلایه – کوچه آزادگان چهارم[شهیدزاهدی چهارم] – بلوار آزادگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدسن شناس کوملهبه نگار046682851001342538529222108دفتر فنی خدمات چاپلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجمهرابیانمهرابيان028462948201425248813552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریخیابان سعدی روبروی مسجد امام حسین ندارد  73645
گیلانلنگرودمسلمپورحسین تپهچلوکبابی میلاد0208039558552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریتپه جنب تالار فردوس  0
گیلانلنگروداصغرمحقق منتظریچلوکبابی عماد020803822701420552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریخیابان حافظ میان شهید املاکی  0
گیلانلنگرودرمضانعلیحسین نژادچلوکبابی گلشهر009341611601425222311552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریخیابان سعدی نرسیده به میدان الغدیر  0
گیلانلنگرودکبریصدیق بیجارپسسید0445453768552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکومله -چهارراه
گیلانلنگرودروح انگیزنجفی روشنچلوکبابی045279470601358503033552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبلوردکان ، خیابان جاده بلوردکان ، خیابان (آزادی ) ، پلاک 182 ، طبقه اول
گیلانلنگرودرحمتمحمدپورملاطیروزگار0456768840552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریملاط ، ملاط  ، کوچه شهید عیسی موسوی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاده دهیرستوران 045978417901342581776552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریدریاسر ، خیابان بطرف زردان محله ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 186 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینسالخورده چافیآقا تقی0460001573552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان هفتم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمعلی جانیابراهیم0465963346552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبلوردکان ، خیابان جاده بلوردکان ، خیابان (آزادی ) ، پلاک 138 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادمشهدیراه شب0466007910552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکیاگهان ، خیابان سردارجنگل ، خیابان شهید کودک پور ، پلاک 96 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودداودکارگرشاکرلنگرودیچلوکبابی نمونه0093415001552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریخیابان حافظ روبروی  حسینه منفردها  0
گیلانلنگرودعلیعابدینی جارانیپوریا0466025044552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریاطاقور ، امام خمینی ، خیابان امام علی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالرضافروغی نیاچلوکبابی فروغی نیا0090246652552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریپایین چاف خیابان هلال احمر  0
گیلانلنگرودمجیدرسولی جوریابیچلوکبابی مجید0146031612552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکومله – کوی شعبانی(سیدمحله) – کوچه (اداره آب) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنجیبی کورندهترنج046662653701342553502552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچاف وچمخاله – تازه آباد – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودآریانشکری چافیآریان0466629967552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادخاشاکی چافیگیله مرد0466664182552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاخوش رفتارشکرپسیعلی0466669073552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودداودپورمحمدسخاچلوکبابی دبش0208043846552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه اول – واحد 1
گیلانلنگرودمحمدمشتاقی شلمانیچلوکبابی صداقت0146139565552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریشلمان – علی اوسط – خیابان شورا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودجاسبرجب پوررجب پور0466730473552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه  پردیس – خیابان (دریا) – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلاعلی نژاداصل پهمدانیناصر046678486601342581360552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدترابی دریاسریچلوکبابی نسیم شمال0146110265552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید محسن غمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 374 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیدوستی لیلیعلی0146001585552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریاطاقور – امام علی – بلوار امام علی(ع) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیمسلمی جلالوندرستوران بزرگ مسلمی0093422085552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچاف وچمخاله – چمخاله – بلوار (چمخاله) – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهجعفرخواه لیلیچلوکبابی بهار0146082973552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبلوردکان – روستای لات لیل – ندارد – خیابان (آزادی ) – خیابان (بلوردکان ) – پلاک 143 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیوطنی چافیشقایق046710368101342597627552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچاف وچمخاله – تازه آباد – کوچه ( فاز 2 اسماعیل راستی ) – خیابان ( کادوس ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهرامعلیزادهرستوان ضیافت0401301142552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه ( تربیت ) – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودصاحبهرضائی گوابریرضایی046727726701343550032552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودامينمسكين سراجاريچلوکبابی امین0424145211552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچاف وچمخاله – تازه آباد – کوچه (( عباس راستی )) – خیابان ( کادوس ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمشيدخوش نشين ديوشليچلوکبابی گل یاس0467541263552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریطالش محله – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( طالش محله ) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک -199 – طبقه اول
گیلانلنگرودتیموریخ چی لنگرودییخچی0466682841930115رنگرزی لباسلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان (شهید مدرس) – کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدغلامپورسل كول007180755501425220990552211ساندویچ فروشیاول خیابان سعدی روبروی ایران ناسیونال ندارد  78473
گیلانلنگرودحسینبلوکگندمک0208035638552211ساندویچ فروشیشلمان خیابان امام خمینی نرسیده به پل شلمان ندارد  55686
گیلانلنگرودعبدا لرضانوری پورصادقیبازارك009341230401420552211ساندویچ فروشیخیابان 17 شهریورپاساز توسلی سابق 0  35356
گیلانلنگرودمحبوبجنابی شلمانیساندویچی میلاد028462959001425424268552211ساندویچ فروشیشلمان- خ ایت اله خامنه ای- پاساز شهرداری طبقه همکف 0  46161
گیلانلنگرودعطائ الهقاسملونمونه007180802201425220051552211ساندویچ فروشیخیابان شهید بهشتی ندارد  14575
گیلانلنگرودحامدحامدیانهام هام020803700401420552211ساندویچ فروشیلنگرود ، شریعتی ، خیابان یاسر ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحجتصیادی موبندانیساندویچی صیادی020803765201420552211ساندویچ فروشیلیلاشهر روبروی مدرسه مطهری ندارد  98681
گیلانلنگرودسید جمالشفیعی نسب لنگرودیجيليز وليز020803945001420552211ساندویچ فروشیخ شهید بهشتی زیر ساختمان صنوق عثنی عشری ندارد  56534
گیلانلنگرودمحمودمحمود محمد زمانیساندویچی رز020803553001425224433552211ساندویچ فروشیخ شهید بهشتی زیر ساختمان اداره اوقاف ندارد  36714
گیلانلنگرودرضاهادی پور کچلاممزمز029668831501420552211ساندویچ فروشیخ سعدی نرسیده به مسجد کیاکلایه ندارد  17579
گیلانلنگرودحمیداسمعیل زاده گالش لیلیلذیذ0445583035552211ساندویچ فروشیلنگرود- اطاقور لات لیل
گیلانلنگرودمهدیلطفی کوره کابیجاریمهدی0446366911552211ساندویچ فروشیاطاقور-خیابان امام خمینی-جنب رستوران مسعود
گیلانلنگرودسلیماناصغریاغذيه جوان009340844801425232550552211ساندویچ فروشیخیابان شهید مطهری ندارد  64169
گیلانلنگروداحمدبزرگ پورملاطیغزل0450769607552211ساندویچ فروشیلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه ولایت 2 ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودثریاجهانی مقدمجهانی045444185501342523502552211ساندویچ فروشیلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه حسین نیاء ، کوچه (مدرن) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمجیدی چافیقائم0093408664552211ساندویچ فروشیخیابان آزادی جاده چمخاله ندارد  84879
گیلانلنگرودمهریاقدامی پاپکیادهحسین0464114306552211ساندویچ فروشیچاف وچمخاله ، میان محله پاپکیاده ، بلوار کشاورز ، خیابان (پاپکیاده) ، پلاک 243 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیماسدپناه پیش بیجاریمامان جونی046466660001342553502552211ساندویچ فروشیلنگرود ، جاده لیلا کوه ، بلوار کشاورز ، بن بست صفا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهرامرحیمی نژادچافیفست فود046572679201342597956552211ساندویچ فروشیچاف وچمخاله ، چاف پایین ، بلوار کشاورز ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیارشادیان لنگرودینشاط0465988770552211ساندویچ فروشیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه پارسا ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعیسیمیرهاشمی چافیمیر هاشمی0466035578552211ساندویچ فروشیلنگرود ، موبندان  ، کوچه بینش 24 ( بینش 3) ، خیابان نیروی انتظامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهرازی دهبنهاشکان0466076217552211ساندویچ فروشیچاف وچمخاله ، تازه آباد ، خیابان ( چاف پایین ) ، بلوار کادوس ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلربیعیساندویچی ربیعی0312553750552211ساندویچ فروشیاطاقور روبروی شرکت تعاونی روستایی  0
گیلانلنگرودفخرالدینبخشی خلیفه محلهساندویچی شهر0466172911552211ساندویچ فروشیشلمان ، علی اوسط ، خیابان شهید مهدی علیپور ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضارضائی تمیجانیرضایی046619568101342553502552211ساندویچ فروشیلنگرود ، فرهنگیان ، کوچه رجایی نهم ، کوچه دانش 2 ، طبقه دوم
گیلانلنگرودمحمدرضاجوادپورلنگرودیلقمه پیچ046620057601342553502552211ساندویچ فروشیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (یخچی) ، کوچه (قربانعلی شعبانی) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعموئی سراجاریسالم0466423512552211ساندویچ فروشیلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه ((صدر 7)) ، خیابان آیت الله صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزانهابوالقاسمیسیب قرمز0466462266552211ساندویچ فروشیلنگرود ، شریعتی ، خیابان یاسر ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودشهریاربرزگرحقیقی لنگرودیساندویچی شهریار0093494150552211ساندویچ فروشیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه صدف – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعباسباقرزاده کوملهسید0466601284552211ساندویچ فروشیکومله – سید محله – کوچه شهید شعبانی ها – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیپناهنده اطاقوریدوستان046662673201342553502552211ساندویچ فروشیاطاقور – مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – خیابان نور – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضینظام دوستغزال0466630119552211ساندویچ فروشیلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه مهرگان – خیابان سعدی دهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدتقیآل جعفردریاسریساحل0146139889552211ساندویچ فروشیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید سهراب طرقی – بن بست ( اسماعیل نژاد ) – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانلنگروداکرمسنجرانی واحدآن دو0466667223552211ساندویچ فروشیلنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – بلوار فردوس – ساختمان ایران بابوئی – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودحسنامیرپورکوملهشعله0146042076552211ساندویچ فروشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – پاساژ حاج رضا بزرگ دعاگو – طبقه دوم – واحد 42
گیلانلنگرودسیدجوادمیرموسوی بارکوسرائیلبخند046667207301342553502552211ساندویچ فروشیلنگرود – انزلی محله – کوچه حسین عباسپور – خیابان شهید رفیع آسوده – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرمضانیساندویچی حمید0318837265552211ساندویچ فروشیدرویشانبر – روستای دیوشل – کوچه ( نانوایی ) – خیابان شهید قبادی – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعمادآذرخشپاد0466740055552211ساندویچ فروشیلنگرود – فرهنگیان – بلوار سعدی – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهطاهرفرهمندلنگرودیعموعلی0466757206552211ساندویچ فروشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه شمس لنگرودی – خیابان شهید بهشتی – پاساژ معبودی – طبقه همکف – واحد 13 – 
گیلانلنگرودزهراحقگوی خالکیاسریحقگو046676064901342553502552211ساندویچ فروشیچاف وچمخاله – خال کیاسر – کوچه والفجر2 – خیابان ( خالکیاسر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلالرضائیساندویچی شالیزلر0146000470552211ساندویچ فروشیاطاقور – جاده خرما – خیابان (شهید رجایی) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمنصورمیرنژادچالکیاسریساندویچی گلبرگ0093412736552211ساندویچ فروشیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداصغرنجات دهنه سریساندویچی سید0342702948552211ساندویچ فروشیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه ولی عصر – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 215 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرهاشممیرگذارلنگرودیساندویچی سید0377321314552211ساندویچ فروشیلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودماهانمحجوب آراستهساندویچی ماهان0377806254552211ساندویچ فروشیلنگرود – نواب صفوی – کوچه نامجو – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودرفیع پورلنگرودیاژدربرگر046688595501342523930552211ساندویچ فروشیلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسینعباسیدلچسب0466886839552211ساندویچ فروشیلنگرود – سبزه میدان – کوچه جاوید – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینبلارکساندویچی بلارک0146008319552211ساندویچ فروشیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بوستان سوم – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانابراهیمیاغذیه ایمان046717156901342533775552211ساندویچ فروشیلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان ( خرمشهر ) – خیابان پاسداران – پلاک -9 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرهارقندحسنعلی دهامیر0467235506552211ساندویچ فروشیلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودافشینبراتی لنگرودیاغذیه تک ستاره046724229801342535848552211ساندویچ فروشیلنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودراحلهسرمست ارباستانساندویچی دریا0416137764552211ساندویچ فروشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – کوچه رسالت – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهرضوی پورکوملهساندویچی رضوی0467327658552211ساندویچ فروشیکومله – بازار چه(24متری) – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگروداباصلتمرادپورچافیساندویچی ملوان0146000686552211ساندویچ فروشیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان هفدهم – خیابان شهید سادات کیایی[بوستان چهارم] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنوچهررفیع پورلنگرودیمنوچهر0071806764552211ساندویچ فروشیلنگرود – امام خمینی(انقلاب) – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 550 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسینهدائی لنگرودیساندویچی میخک 046738095401342503362552211ساندویچ فروشیچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان مهندس مسعود جلالوند – خیابان (بازار) – پلاک 229 – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرزوپورمعصومی لنگرودیمعصومی046740197201342553502552211ساندویچ فروشیلنگرود – سبزه میدان – کوچه تاج لنگرودی (واعظ) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادحقیساندویچی میلاد0404144306552211ساندویچ فروشیلنگرود – لیلاشهر – خیابان ((حبیب تندرو)) – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودميترانوروزي درويشانه بريتک0467494222552211ساندویچ فروشیلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – کوچه شهید جعفر فلاح جعفردوست – خیابان (شهید واحدی) – ساختمان پارسا – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامیربلوکیساندویچی046751442401342520000552211ساندویچ فروشیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رزاقی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ کارو – طبقه همکف – واحد 13
گیلانلنگرودمجيدآقاجان زاده لنگروديآقاجانزاده0071845997552211ساندویچ فروشیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه موسوی – خیابان شهید مدرس – پلاک -171 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرواریدرمضانیان لنگرودیملل046754064701342523523552211ساندویچ فروشیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( بانک پارسیان ) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدذوقی شلمانیموسسه فنی ذوقی046624970901342526729311034سیم پیچی لوازم برقی و خانگیلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه رضوان ، خیابان امام خمینی ، پاساژ ثلاث ، طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهنارنجی فتیدهنارنجی0466773949311034سیم پیچی لوازم برقی و خانگیکلیدبر – روستای دریاسر – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنزارع طولازدهیالکتروتکنیک حافظ0466529644311035سیم پیچی موتور پمپ آبلنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرکشاورزدرویشانه بریتعمیرات پمپ آب کشاورز046666823901342531774311035سیم پیچی موتور پمپ آبلنگرود – بازار – کوچه (اول) – کوچه (بازار روز سوم) – پلاک 364 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیکریمی امینسیم پیچی سهند046667150001342592197311035سیم پیچی موتور پمپ آبطالش محله – روستای دیوشل – خیابان شهید بهشتی – بلوار امام رضا(ع) – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلینصیری سلوشپشتیبان صنعت رعد046667866200000000000311035سیم پیچی موتور پمپ آبکلیدبر – روستای دریاسر – خیابان سعدی – کوچه شهید مرتضی نورمحمد – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراآخرت دوست بارکوسرائیخدمات فنی فرهاد046710855401342520111311035سیم پیچی موتور پمپ آبلنگرود – بازار – خیابان هفده شهریور – کوچه (بازار روز اول) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدسلیمانی ولیسهالکترونیک امید0467136356311035سیم پیچی موتور پمپ آبپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 400 – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرنعمتی قاضی محلهکاسپین0467190644311035سیم پیچی موتور پمپ آبلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفائزهطالب پورسیم پیچی هادی046720351100000000000311035سیم پیچی موتور پمپ آبلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 16 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدرضامیرهاشمی نسب چافیسید0467257080311035سیم پیچی موتور پمپ آبلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید صنایع پرکار – خیابان شهید صنایع پرکار – پلاک -359 – طبقه همکف
گیلانلنگرودماهانتوحیدی چافیسیم پیچی ماهان0467291343311035سیم پیچی موتور پمپ آبچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمصفری فرسیم پیچی ولتا046740473301342533852311035سیم پیچی موتور پمپ آبلنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودبابکصفریسیم پیچی ابتکار046743473201342582187311035سیم پیچی موتور پمپ آبکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینصالح پور بارکوسرائیصالح پور0466396580014013شالیکوبیچاف وچمخاله ، روستای پشت للسر ، کوچه ( مسجد ) ، کوچه ( صالح پور ) ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهرامرمضانی کما الدین بشتهکارواش مازیار020810986901420502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)اصلی 0 0 0
گیلانلنگروداسماعیلقربانیکارواش فرزاد020811171101420502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمحمدرضاوکیلی صادقیکارواشوکیل صادقی0445235436502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)انزلی محله  جنب اتشنشانی
گیلانلنگرودمحمدحسین نیای کچلامیکارواش الماس045065119801352245014502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لنگرود ، جاده لیلا کوه ، بلوار لیلاکوه به لنگرود ، بلوار شهید حسن دهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانوفائی کورندهکارواش مهران045499115401342597816502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چاف وچمخاله ، تازه آباد ، کوچه گلستان 2 ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهنامملائی کشکاویجقائم0466076538502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)دریاسر ، کوچه ( نصر ) ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 432 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمرومینالنگرودیکشتکار046613303401342502151502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)دیوشل ، خیابان آیت الله فقیهی ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 280 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصائببهروزپوربرادران0466141421502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چاف وچمخاله ، رجب آباد فتیده ، خیابان کشاورز ، خیابان 17شهریور ، طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودحسنامیریساحل046614974001342513025502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)شلمان ، امام خمینی ، خیابان (اصلی امام خمینی) ، بلوار ذوب آهن ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودیوسف پورچماقستانبرزویی046615765201342526744502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چاف وچمخاله ، تازه آباد ، بلوار کادوس ، بن بست (نورمحمدی ) ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدقاسمیکارواش مهرداد046662126201342590328502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)دیوشل – روستای دیوشل – بلوار امام رضا ( ع ) – بن بست (( قاسمی )) – پلاک 367 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهروزقربانی زردابیکارواش آریایی046662765201342581094502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)دریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید صادق صائمی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحسانمحمدی سعیدخانلوکارواش جاده0466753687502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)پلت کله – روستای گل سفید – خیابان ایثارگران – جاده اصلی پلت کله – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدغریب پورچافیکارواش ممتاز0466761345502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چاف وچمخاله – چمخاله – بلوار (چمخاله) – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدمهدی پورپاپکیادهکارواش احسان0466780095502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – بلوار کشاورز – خیابان (پاپکیاده) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحمیدتیربنمدرن0466799085502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – کوچه توحید 4 – خیابان (پاپکیاده) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادخجسته سیگارودیبخارشویی سجاد0466841091502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)شلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیننظریان پرشکوهکارواش ساسان0373082758502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبامیدی رادمانی0400436961502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کومله – میان محله(انزلی محله) – خیابان (گاز) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودیونسقربانیکارواش یونس0467168555502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)حاج ابراهیم ده – روستای دیوشل – ندارد – جاده (حاج ابراهیم ده) – جاده اصلی حاج ابراهیم ده – پلاک -34.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادققربانیکارواش سیلین0467171514502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لنگرود – زردآب محله – خیابان ( زردآب محله ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهنازجعفرزاده شلوه علیاسعید0467230309502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)پلت کله – روستای گل سفید – ندارد – کوچه (زمین ورزش ) – جاده اصلی پلت کله – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدصفاریهاآسمان0467374719502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (کمربندی) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهزادحسين پورجليسهکارواش آیدین0380378260502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کندسر – روستای اطاقور – ندارد – خیابان ( بطرف کفش کن محله ) – خیابان ( املش به اطاقور ) – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانلنگرودخلیلملائی بیجارپسکارواش خلیل0467412838502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کفش کن محله – روستای اطاقور – ندارد – جاده ( کفش کن محله ) – جاده اصلی کفش کن محله – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیرجبی پورسالکویهکارواش صالح046753393401342577222502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان ابوالفضل آزموده – کوچه مهر دوم[شاهد ششم] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاحسن پورارباستانکارواش سعید0208025956502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لنگرود – کلیدبر – بلوار امام رضا(ع) – کوچه ( کانال ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودکاظماکباتانی فردکله پزی اکباتان0466672306552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)لنگرود – سبزه میدان – کوچه رضوان – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 118 – طبقه همکف – واحد 66
گیلانلنگرودابراهیمفرجودی کیاکلایهکله پزی فرجودی0146108540552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)لنگرود – کیاکلایه – خیابان شهید ثابت قدم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسحسینی شنبه بازاریسحرخیزان0422341392552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید محسن غمگسار – بلوار لنگرود رودسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودكيائيکله پزی کیان0467428916552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)شلمان – علی اوسط – خیابان شهید بهشتی – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمرتضیموسوی فردبارفروشی موسوی007189627801425223701511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملخ حافظ میدان بار  0
گیلانلنگرودسید احمدموسوی فردبارفروشی سیداحمد موسوی007189638601425223911511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملخ حافظ میدان بار  0
گیلانلنگرودکاظمصفریعمده فروشی میوه صفری007189794201425225565511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملخیابان حافظ میدان بار  0
گیلانلنگرودسیداسماعیلمیرگذار لنگرودیعمده فروشی میوه میرگذار007181028701425222827511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملخیابان حافظ میدان بار  0
گیلانلنگرودحسناحمدی کوشالشاهیعمده فروشی میوه احمدی007189661101425228234511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملخیابان حافظ میدان بار  0
گیلانلنگرودمجیدصفری درویشانبریعمده فروشی میوه صفری009341622401425232968511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملخیابان حافظ میدان بار  0
گیلانلنگرودتقیملکیعمده فروشی میوه ملکی009022753901425224832511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملخیابان حافظ میدان بار  0
گیلانلنگروداحمدمکاری درویشانه برعمده فروشی میوه مکاری0465990988511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود ، طولازده ، کوچه عادل ، بلوار حافظ ، ساختمان میدان میوه و تربار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضایونس پورلنگرودیبارفروشی  یونس پور0466020448511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تربار – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمطلبآرونمروارید0466129597511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود ، طولازده ، کوچه عادل ، بلوار حافظ ، ساختمان میدان میوه و تربار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسماسمعیلی درویشانه بریعمده فروشی میوه اسمعیلی0071826236511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود ، طولازده ، کوچه عادل ، بلوار حافظ ، ساختمان میدان میوه و تربار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودتقییزدانیعمده فروشی میوه یزدانی0071845241511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تربار – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمحمدعلیکاسه گریبار فروشی امید046635198501342524359511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تربار – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودسیدجمالرضائی کوشالشاهیعمده فروشی میوه رضائی0466368410511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود ، طولازده ، کوچه عادل ، بلوار حافظ ، ساختمان میدان میوه و تربار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنمیرحقی ساعت چیساعت چی0466570851511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلاصغرنژادقاضی محلهبارفروشی  عدالت009344555901342522933511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمختارابراهیم پورلوکلایهعمده فروشی میوه ابراهیم پور007184445001342522140511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – پلاک 490 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودطاهرصفریمیوه فروشی صفری046663539801342523686511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیربانی جدانوکریعمده فروشی میوه ربانی0093402514511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودسیدمرتضیاختردانشعمده فروشی میوه عدل0146088916511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضانوروزدرویشانه بریعمده فروشی میوه  نوروز0090249889511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – طبقه همکف
گیلانلنگرودجلالمحمدزاده فلاحیبارفروشی سامان007189649401342526337511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – پلاک 412 – طبقه همکف – 
گیلانلنگروداصغرعلیزاده مقدمعمده فروشی میوه علیزاده0297176814511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودایرجصادقی لوکلایهعمده فروشی میوه صادقی0090245645511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادعلی پورثابت رأیعمده فروشی میوه اعتماد0146056119511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – پلاک 494 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودسیدعیسیظاهرکوشالشاهیعمده فروشی میوه ظاهر0071896170511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهديكاسه گريعمده فروشی میوه کاسه گری0071898076511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودحسینعلیاحمدی کوشالشاهیعمده فروشی میوه احمدی0090228006511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلمحمدقلیزادهعمده فروشی میوه محمدقلیزاده0071828682511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العمللنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – پلاک 500 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودرضا رجبیتهرونی0445049568552212فروش انواع پیتزالنگرود- کومله خیابان 24 متری جنب پمپ بنزین
گیلانلنگرودابوالحسنمحمدی بندریپارک پیتزا046234677201342553502552212فروش انواع پیتزالنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهیدرجائی ، خیابان سعدی ، پلاک 273 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادحسن زاده خانسریهاتلند0465959469552212فروش انواع پیتزالنگرود ، جاده کمربندی ، کوچه تربیت ، بلوار شهید عبدالکریمی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینحسن زادهحسن زاده0466141686552212فروش انواع پیتزالنگرود ، سبزه میدان ، کوچه رضوان ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریمحمدی سالکویهپیتزا ماه بانو0432109093552212فروش انواع پیتزالیلاکوه ، کوچه لاله 7 ، خیابان دانشگاه ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضاعلی محمدی چهاردهکاکوتی0466800540552212فروش انواع پیتزالنگرود – پارک فجر – بلوار سعدی – خیابان قوام – طبقه همکف
گیلانلنگرودرامینمیربلوکیپیتزا کارو0400648127552212فروش انواع پیتزالنگرود – آقاسید عبدالله – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه ( سینما آزادی ) – پاساژ کارو – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدصفریساندویچی چلسی0467386875552212فروش انواع پیتزالنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – ساختمان بازارچه شیشه – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودرضاحسن پورپیتزا فروشی ستاره0413867265552212فروش انواع پیتزالنگرود – چالکیاسر – خیابان شهید صنایع پرکار – بن بست (شهید فروغی) – پلاک 111.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمرتضیطباطبائی مهرآتلانتا046747363901342553502552212فروش انواع پیتزالنگرود – درویشانبر – کوچه یازدهم[مهر بیست و دوم] – خیابان جهاد دهم[مهر بیست و دوم] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمزاغی بیجارپسیمعرکه046748173001342553502552212فروش انواع پیتزااطاقور – امام خمینی(بل شورا) – جاده (محمد جعفر محله) – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراگلشن مژدهیطرح نو0465891480452119/3فروش واجرای سقف کامپوزیتلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آزادی ، خیابان آیت الله صدر ، پلاک 270 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراذاکرحسینی کورندهچهل و نه0466601006930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – بن بست حاج شیخ رضا روحی – پلاک 315 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشتهتوتچیشمعدونی0466666438930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنلنگرود – فرهنگیان – خیابان (شهید رجایی) – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – طبقه اول
گیلانلنگرودوجیههمحمدزادهمحمدزاده0466911693930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهیدمطهری – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودتاراحریریمجیک0467123509930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – بن بست سوم – پلاک 72 – طبقه اول
گیلانلنگرودمطهرهقاسمینیک آیین0467205662930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – مجتمع سپید – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضانجفی چالکیاسریمجیک0467208035930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان 12 متری شهدا – خیابان مهر بیست و دوم – طبقه همکف
گیلانلنگرودفضهقربانی گیلارکشمهرآفرین0467242626930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنلیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – خیابان شهید طالب روحی – بلوار کشاورز – پلاک -63.003 – طبقه همکف
گیلانلنگرودباقرمنفردفتیدهآسمان046725973300000000000930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنشلمان – علی اوسط – بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودامینهکوره چی لنگرودیگیسو فیلم0467367261930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنلنگرود – پارک فجر – کوچه (( بهروز عباسی )) – کوچه ساحل 2 – طبقه همکف – واحد 259
گیلانلنگرودمحدثهحجامی بارکوسرائیدل0467384016930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنلنگرود – راه پشته – کوچه شریف واقفی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -130 – طبقه اول
گیلانلنگرودمهینآل ابراهیم فتیدهترنم0467478627930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – خیابان شهدا – بن بست (( فرعی اول ))بن ((فرعی دوم )) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبابکتوسطی خیریکافه تریا بلوش045139111201342530866552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (محمدپور) ، خیابان شهید مدرس ، پلاک 73 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهزادمحبوبیبوم046599219101342525481552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لیلاکوه ، خیابان دانشگاه ، بلوار کشاورز ، پلاک 102 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدمحمدپورولنیکافه کومه046623402401342528401552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)لنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شهید زاهدی چهارم ، خیابان کنارگذر35 متری آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضادولتخواهکافه دریاسر046639331001342581192552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)دریاسر ، بلوار لنگرود رودسر ، بن بست مطهری ، پلاک 315 ، طبقه اول
گیلانلنگرودایمانسرپرست شلمانیکافه زنبور046664434701342512466552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)شلمان – علی اوسط(آخوند محله) – خیابان شهید مهدی علیپور – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریبرزمهدوی گهرازتورال046742796002637729204552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)چاف وچمخاله – چمخاله – بلوار کاسپین – بن بست ساحل بیست و چهارم – طبقه اول
گیلانلنگرودآرزواکبری مشکلهکافه رستوران046714246201341720423552119/8کافه رستورانکهلستان – روستای لات لیل – ندارد – خیابان شهید محمدحسین حکیمی – خیابان جاده لات لیل – پلاک 180 – طبقه اول
گیلانلنگرودبهاررمضانی گلباغی کارو0467350390552119/8کافه رستورانلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – کوچه ( تربیت ) – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه اول
گیلانلنگرودمحمدعبدالرضائی ملاطیرستوران قلعه0467453596552119/8کافه رستورانملاط – روستای دریاسر – ندارد – خیابان دوازده امام زادگان – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگرودامینرحیمی گلوگاهیاکبرجوجه046748201801342553502552119/8کافه رستورانلنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودکریماکبرنژادرودپشتیکبابی پذیرا046521564601342542239552122کبابیلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – خیابان شهیدمطهری – خیابان شهید بابایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسنامور زرداب محلهنامور0466038329552122کبابیدریاسر نبش کوچه شهید رمضانپور  0
گیلانلنگرودجلالفرزام چافیفرزام0466135904552122کبابیچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان بیست و دوم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینخوشخوکوشالشاهخوشخو046617524401342553502552122کبابیپلت کله ، خیابان ایثارگران ، جاده اصلی پلت کله ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتراشنده آراستهنون و ریحون0466197940552122کبابیلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری ، خیابان مدرس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودالههصفری قاضی محلهعمو حسن0466212811552122کبابیچاف وچمخاله ، چمخاله ، خیابان ((دریا)) ، کوچه  پردیس ، پلاک -49 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلنویدی ملاطیکبابی مهراد046635331201342533132552122کبابیملاط ، جاده (ملاط) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینشهرستانیشهرستانی0466500091552122کبابیلنگرود – طولازده – خیابان بهشتی – بن بست امید – طبقه همکف
گیلانلنگرودمؤنسهشکوهی فرمحمدرضا0466626968552122کبابیبلوردکان – روستای لات لیل – خیابان جاده بلوردکان – خیابان (آزادی ) – پلاک 106 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینصفری خالکیاسریکبابی امپراطور0340043504552122کبابیچاف وچمخاله – خال کیاسر – کوچه شهید علی دردک – خیابان ( خالکیاسر ) – ساختمان امپراطور – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودفریدهموسی پورارباستانمهران046663918001342553502552122کبابیلنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (لیلاکوه) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینجلالی نسبکبابی حسین0374007425552122کبابیچاف وچمخاله – پایین محله پاپکیاده – خیابان (پایین محله پاپکیاده) – خیابان (کشاورز) – پلاک -38 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمعیال وارشلمانیطالبی046685499001342553502552122کبابیدریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودشقایقفرزادیفرزادی046732845101342540807552122کبابیلنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – پلاک -386 – طبقه همکف
گیلانلنگروداعظمبرومندکافه محسن046734269801342518108552122کبابیبلوردکان – روستای لات لیل – ندارد – خیابان (آغوزچال ) – خیابان (آزادی ) – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاحسین خواهکباب سرای خانواده 046735704401342528149552122کبابیلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – بلوار شهدای گمنام – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمجهان بخشمجمع046736071801342553502552122کبابیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه صدف – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهشیرزادگالش کلامیکافه رستوران محسن0467397697552122کبابیچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه ساحل 7 – خیابان (دریا) – طبقه همکف
گیلانلنگرودايرجخاشاكي چافيکبابی خاشاکی0362410166552122کبابیچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کاسپین – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضافرزادیبهار046742340901342553502552122کبابیلنگرود – رکج محله – خیابان (طلوع) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف – واحد 15
گیلانلنگرودمیلادقسمت الدهرکبابی میلاد0467430471552122کبابیچاف وچمخاله – رادارکومه – کوچه ((مرتضی رجبی)) – خیابان (کلانتری) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسبحانجشیرهسبحان046752756101342553502552122کبابیلنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – کوچه آزادگان یازدهم – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودنیمانشاط رودسریمیکسر0466881336712200کرایه دادن ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی وعمرانی بدون رانندهلنگرود – درویشانبر – کوچه (جهاد شانزدهم) – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضارعدی لنگرودیمجلس00902013680142713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسندارد ندارد  83658
گیلانلنگروداحمدخوش صولت033960814601420713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسخیابان حافظ روبروی تأمین اجتماعی  0
گیلانلنگرودمهنازقربانی خاله سریگیل املشی0304531396713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسخاله سر – روستای لات لیل – خیابان جاده کیا گاهان محله – خیابان جانبازان – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادحسین علی زادهحسینعلی زاده0146063752713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسلات لیل – روستای لات لیل – ندارد – کوچه شهیدباقری – خیابان جاده لات لیل – پلاک 25 – طبقه اول
گیلانلنگرودرضاعطاپوربیجارپسعطاپور046707331901342584361713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالساطاقور – جاده خرما – بلوار امام خمینی(ره) – بلوار (خرما) – طبقه اول
گیلانلنگرودآرشحقگودریاسریحقگو0466048477713031کرایه لوازم عقد و عروسیلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهیدمطهری ، خیابان امام خمینی ، پاساژ امینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاپورعلی فتیدهآروشا0466366689713031کرایه لوازم عقد و عروسیلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهیدمطهری ، خیابان امام خمینی ، پاساژ امینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسمنفرهادی سویرییاس0466498151713031کرایه لوازم عقد و عروسیلنگرود – 17شهریور – خیابان بهشتی – خیابان یاسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودام البنینتودمندلنگرودیدیبا0380529139713031کرایه لوازم عقد و عروسیلنگرود – پارک فجر – کوچه مروارید 5 – کوچه ( خدمات اداری ایثار ) – طبقه همکف – واحد 441
گیلانلنگرودشیدهشریفی سرائیخنچه شریفی0466907118713031کرایه لوازم عقد و عروسیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه دوم – واحد 35.001
گیلانلنگرودخدیجهپورحسینی لیله کوهیتشریفات0467450437713031کرایه لوازم عقد و عروسیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه دوم – واحد 36.002
گیلانلنگرودابراهیمقاضی زادهآشنا020813106601425220000930410گرمابه دارانمیدان بسیج خ پروین اعتصامی اژانس وحید 94677
گیلانلنگرودزهرهسالمآرامیس0465959925930423ماساژ آرام بخش زنانهچاف وچمخاله ، چاف پایین ، بلوار کاسپین ، بن بست بهارستان دوازدهم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهنازمجدرلنگرودیواتا046667693601342503734930423ماساژ آرام بخش زنانهچاف وچمخاله – تپه – خیابان جاده گالشکلام – خیابان پردیس سبز – پلاک 197 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجرسالخوردهرویال0466860602930423ماساژ آرام بخش زنانهلنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – کوچه دانش 2 – کوچه رجایی بیست ویکم – طبقه اول
گیلانلنگرودمریمصالحی لنگرودیسلامت گستر046687862601342545436930423ماساژ آرام بخش زنانهلنگرود – کاسگر محله – خیابان شهید محمدعلی ابطحی – بن بست شهیدعلیزاده[پنجم] – طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودقربانصفربین نالکیاشریقربان029096066101425233554702010مشاوره املاک و مستغلاتانزلی محله خ شهید کلانتری  0
گیلانلنگرودبهمنارزومندپارسيان029096022901425662504702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف برزوئی  0
گیلانلنگرودبهروزمسلمی جلالوندبهروز020807915001425342574702010مشاوره املاک و مستغلاتچمخاله گالشکلام  0
گیلانلنگرودعلیفرضی پور جلالونداعلاء014605500401425342716702010مشاوره املاک و مستغلاتچمخاله عرفان  0
گیلانلنگرودمحمدآردی دیوشلیمحمد029096098501425290142702010مشاوره املاک و مستغلاتدیوشل آزادگان  0
گیلانلنگروداسماعیلحسن پور کورندهحسن پور014605464501425239398702010مشاوره املاک و مستغلاتآزادی بسیج  0
گیلانلنگرودحسنمراد علی بیگیبيگي028464323601425223359702010مشاوره املاک و مستغلاتامام امام  0
گیلانلنگرودعلیرضاآتش افزوناعتماد گستر028464244501425243129702010مشاوره املاک و مستغلاتچمران غروی  0
گیلانلنگرودعیسیغلامی سالکویهغلامي028464222901425252105702010مشاوره املاک و مستغلاتچمخاله اعتصامی  0
گیلانلنگرودهادیعبد محمودیسر پناه029096123601425248416702010مشاوره املاک و مستغلاتآزادی گمرکات  0
گیلانلنگرودهادیخانعلی پوربلوار028464255301425221810702010مشاوره املاک و مستغلاتکمربندی کمربندی  0
گیلانلنگرودحسنبرزگر لیار جدمهاطمينان029096112801425534306702010مشاوره املاک و مستغلاتاملش املش  0
گیلانلنگرودایرجقدیم پور جلالوندمسكن مهر028464356001425236329702010مشاوره املاک و مستغلاتمطهری بابایی  0
گیلانلنگرودزهرابنی آدم دریاسریاعتماد028464276901425244401702010مشاوره املاک و مستغلاتیاسر کوثر  0
گیلانلنگرودعلیرضاصفری لیسه رودصفري029096076901425442656702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله شهید لاهوتی  0
گیلانلنگرودمحمدگرامی رود پشتیامين028464212101425236296702010مشاوره املاک و مستغلاتآزادی آزادی  0
گیلانلنگرودحسینرحمت نیارفاه020807936601425223226702010مشاوره املاک و مستغلاتشریعتی شریعتی  0
گیلانلنگرودعلیعلی پور دستکیشبنم028464399201425234728702010مشاوره املاک و مستغلاتچمخاله چمخاله  0
گیلانلنگرودابراهیمرمضانیرمضاني028464312801425228811702010مشاوره املاک و مستغلاتدرویشانبر درویشانبر  0
گیلانلنگرودجعفرقوامی پوركاشانه مهر020811843601425239889702010مشاوره املاک و مستغلاتسبزه میدان سبزه میدان  0
گیلانلنگرودفرهادمعصومی کوملهستايش020811854401420702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله بسیج  0
گیلانلنگرودکریمحیدر پور رود پشتیثامن020811800401425250951702010مشاوره املاک و مستغلاتبهشتی بهشتی  0
گیلانلنگرودسید علیعباسی کوملهسيد014605543601425444809702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله مدرس  0
گیلانلنگرودعباساشرفی پوروليعصر020811832801420702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور امام خمینی  0
گیلانلنگرودعلیرستم پور دهکاءعلي020811811201425342770702010مشاوره املاک و مستغلاتچمخاله چمخاله  0
گیلانلنگرودحسینعلیپورحسن بارکوسراییارمغان014605532801425228246702010مشاوره املاک و مستغلاتانزلی محله کشاورز  0
گیلانلنگرودرضاآیت الهیآيت014605522001425248879702010مشاوره املاک و مستغلاتچمخاله پروین اعتصامی  0
گیلانلنگرودمیر مسعودسید جواهری شعاركوهسار029096145201425424973702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان امام  0
گیلانلنگروداسماعیلسلیمانی کورندهسعيد020811865201425252241702010مشاوره املاک و مستغلاتامام امام  0
گیلانلنگرودطیبهنجار خوشکار لنگرودیروزبه028464298501425245591702010مشاوره املاک و مستغلاتچمخاله چمخاله  0
گیلانلنگرودعزیزالهفهیمی مقدمغدير020811822001420702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله کومله  0
گیلانلنگروداسماعیلبخشی پور خلیفه محلهمهر020811742901425423781702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان آیت اله خامنه ای  0
گیلانلنگرودسید محمودحسینی مروجیآروين009346197501425229404702010مشاوره املاک و مستغلاتبابک بابک  0
گیلانلنگروداکرممحمدی کوملهالبرز020813308001425443268702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله چهار راه  0
گیلانلنگرودنصرتکشاورزايثار009346265801425230258702010مشاوره املاک و مستغلاتمعلم پورمیرزایی  0
گیلانلنگرودمیثماحمدنژاد سالکویهايثار029096166801425422020702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله سالکویه بالا  0
گیلانلنگرودحسیناحمد زادهمهراب029096188401420702010مشاوره املاک و مستغلاتگلسفید جانبازان  0
گیلانلنگرودرسولقربان نژادقربان نژاد029095983501425211559702010مشاوره املاک و مستغلاتکلیدبر کومله  0
گیلانلنگرودمحمد کریممحمدپورمحمدپور007189189101425226101702010مشاوره املاک و مستغلاتانزلی محله پیراسته  0
گیلانلنگرودپژمانمیرزاجانیپژمان029096199201425664041702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف حسین آباد  0
گیلانلنگروداسدالهتبرعیكاشانه029096213501420702010مشاوره املاک و مستغلاتلیلاه کوه سالکویه  0
گیلانلنگرودافشینحریریآرين مهر029096202701425244631702010مشاوره املاک و مستغلاتآزادی صدر  0
گیلانلنگرودمهدیمحبوب رضایی کارمحبوب007187806401425222614702010مشاوره املاک و مستغلاتباهنر ثلاث  0
گیلانلنگروداصغرنیک صولتنيك صولت030450922701425222792702010مشاوره املاک و مستغلاتبهشتی بهشتی  0
گیلانلنگرودحسینپورربیعپورربيع030451127601425236656702010مشاوره املاک و مستغلاتسبزه میدان سبزه میدان  0
گیلانلنگرودمیثمبوستانی بیجارپسیبهار030509501601425534365702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور اطاقور  0
گیلانلنگرودمهدیعباسی بد آبیعباسي030540922601420702010مشاوره املاک و مستغلاتسعدی سعدی  0
گیلانلنگرودرضاکهنسال بیجارپسیكوثر030699996601425534600702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور کند سر مرز لات  0
گیلانلنگروداسماعیلباروتکارگيل مسكن030801911601425231955702010مشاوره املاک و مستغلاتکاسگر محله کاسگر محله  0
گیلانلنگرودهادیوطن خواهآشنا030987168001425252351702010مشاوره املاک و مستغلاتموبندان بینش  0
گیلانلنگرودرسولقربان نژادقربان نژاد030987617501425211555702010مشاوره املاک و مستغلاتکلیدبر کومله  0
گیلانلنگرودعلیعلی نیا چافیعلي نيا031238790301425227561702010مشاوره املاک و مستغلاتچمخاله چمخاله  0
گیلانلنگرودمرتضیحسینی کوملهفدك031241260601425443289702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله امام خمینی  0
گیلانلنگرودمحمد باقرشعبانزاده گلسفیدیشعبانزاده031345039501425543278702010مشاوره املاک و مستغلاتگلسفید جنب مسجد جامع  0
گیلانلنگرودمحمدرجبی پور سالکویهدهكده031383310901425492048702010مشاوره املاک و مستغلاتبالا سالکویه امام جعفر صادق  0
گیلانلنگرودحسنخانه زرینباران031585143901425662844702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف نرسیده به میدان چاف  15114
گیلانلنگرودقاسمنوروزی رودپشتینوروزي031877034301420702010مشاوره املاک و مستغلاتلیلا شهر میدان مادر  0
گیلانلنگرودبهروزبرنج کارگيلانه032017553501425211721702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاسر روبروی پمپ بنزین  0
گیلانلنگرودمحمدحبیبیشهر ماشين032067746601425249733702010مشاوره املاک و مستغلاتسعدی بالاتر از مسجد اقا سید محمد  0
گیلانلنگرودمسعودحسن پورمسعود032068826301420702010مشاوره املاک و مستغلاتچمخاله میدان امام حسن مجتبی  0
گیلانلنگرودابراهیمابراهیم نژادآسمان032164698501420702010مشاوره املاک و مستغلاتلیلاه کوه جنب آسایشگاه معلولین  0
گیلانلنگرودخسروخسروشاهیشهر نوين032286345001420702010مشاوره املاک و مستغلاتکوی عمار بن بست اندیشه  0
گیلانلنگرودحجت الهعلوی سالکویهفجر032302191601420702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله پایین سالکویه نبش ایثار 2  0
گیلانلنگرودرمضانپناهبرميلاد032358604001420702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور لات لیل  0
گیلانلنگرودمرتضیعظیمی کوملهآشيانه032368917401425442101702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله امام خمینی روبروی مدرسه  0
گیلانلنگرودمرتضیعظیمی کوملهآشيانه032420528901425442101702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله امام خمینی روبروی مدرسه  0
گیلانلنگروداحمدخوش نواز کوملهفرهنگيان032447714801425445933702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله نرسیده به بانک سپه  0
گیلانلنگرودمظفرپورمحمدقلی032700809601425250481702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده لیلاکوه جنب نیروگاه  0
گیلانلنگرودرضافاتح پور اطاقوریرسالت032701619601425228005702010مشاوره املاک و مستغلاتچالکیاسر کوی شهید سهیل نژاد  43359
گیلانلنگرودسید نقیحسینی سیکارودی032704139501425423929702010مشاوره املاک و مستغلاتسیگارود نرسیده به مسجد  73586
گیلانلنگرودشاهپورخیزآبپل032818143701425221103702010مشاوره املاک و مستغلات17 شهریور روبروی بانک کشاورزی  0
گیلانلنگرودمهدیسجودینگين شهر032959985601420702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف چهار راه جنب آرایشگاه گیل آرا  0
گیلانلنگرودسید هادیشاکریشاكري033052217401420702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده لیلا کوه بلوار کشاورز روبروی فرش مرینوس  0
گیلانلنگرودخلیلچغالهشاليزار033100314801425233644702010مشاوره املاک و مستغلاتبیمارستان امینیبعد از سپاه اول خیابان مطهری نبش فرهنگ2  0
گیلانلنگرودسامانمحمد نژاداسكان025496592501425250393702010مشاوره املاک و مستغلاتچالکیاسر جنب سوپر مارکت مهدی پور  0
گیلانلنگرودحسیناصغریحسين025714925601420702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده چمخاله میدان امام حسن مجتبی جنب ابزار خوشا  0
گیلانلنگرودوحیدرضایی کمنیرضايي025912511601420702010مشاوره املاک و مستغلاتچالکیاسر روبروی نانوایی لواشی دلپسند  0
گیلانلنگرودهادیبزرگ دعاگوصابر025915567401425247488702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده لیلا کوه روبروی مسجد فاطمه الزهراء  0
گیلانلنگرودحسینمرتضوی ثابت ملاطفرهاد وجواد025917457101425444282702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله ملاط کوچه شهید قانع  0
گیلانلنگرودسیروسصادقیسيروس026201528701425250178702010مشاوره املاک و مستغلاتخ آزادی بالای کلینیک نگین  0
گیلانلنگرودبهروزپور رضا کورندهگيلان زمين026431419501425231971702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده چمخاله نبش ترانس  0
گیلانلنگرودعلیراستیراستي026530912901420702010مشاوره املاک و مستغلاتتازه آباد چاف روبروی زمین ورزشی  0
گیلانلنگرودحسینبذرافشانشمال026719883101420702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان خ ذوب آهن روبه روی اداره گاز  0
گیلانلنگرودحسینپورابراهیمی نالکیاشریكوچ026751778701425231661702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده لیلاکوه جنب آژانس رسالت  0
گیلانلنگرودعباسبهرام پور چافیبهرام پور026841814501420702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف روبروی بانک صادرات  0
گیلانلنگرودرحیمهوشیارآسايش027239827501425224574702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده چمخاله روبروی آژانس دوستی  0
گیلانلنگرودهادیآذری نژادیان لنگرودیآذري027378023701425247278702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان علامه امینی روبروی هنرستان فاطمیه  0
گیلانلنگروداسماعیلکاظمی شلمانیکاظمی027467504901425422030702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان آیت اله خامنه ای کوچه شهید برزگر  0
گیلانلنگرودیدالهاملاکیرضوان027696078701425443089702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله چهار راه خیابان شهید املاکی  0
گیلانلنگرودپرویزبقائیبقا027726615001425233090702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده چمخاله میدان امام حسن مجتبی  0
گیلانلنگرودعلی اکبرانتظامی لنگرودیانتظام027810262501425222535702010مشاوره املاک و مستغلاتلیلاه کوه بلوار کشاورز جنب نمایندگی سونی  0
گیلانلنگروداسماعیلصادق دقیقیدقيقي027811734201425230251702010مشاوره املاک و مستغلاتکوچه مسجد جامع روبروی چلپخانه شهیدیان  0
گیلانلنگرودعبدالهبیطرف بازاردهرحيم027816668901425251867702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده چمخاله روبروی آژانس میلاد جنب سوپرمارکت نمونه  0
گیلانلنگرودحسنیوسف پور گلسفیدیامیر محمد028118613601425221204702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان باهنر جنب آموزشگاه رانندگی شکوه  0
گیلانلنگرودسید مهدیموسوی گلسفیدنسيم شمال028315129801425423666702010مشاوره املاک و مستغلاتیعقوبیه پایین قاضی محله  0
گیلانلنگرودسیروسروحانی نالکیاشریروحاني028588910901425237286702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود لیلاشهر خ شهید واحدی جنب در وادی  0
گیلانلنگرودابراهیمابراهیمیدرياكناري029022329001425543800702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاکنار جنب منزل ابراهیمی  0
گیلانلنگرودمحمدیوسفیان لنگرودیبهاران029526881901425226575702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان 17 شهریور روبروی بانک کشاورزی  0
گیلانلنگرودجابرعلی دوست اصل گابیهباران032582969601425237548702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود لیلاکوه روبروی استخر  63747
گیلانلنگرودعلی اصغرذکریاپور کشتلیذكرياپور033980121501425227314702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان معلم روبروی بانک رفاه کارگران  0
گیلانلنگرودمحمدعلیجانیچارديواري034079480101420702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان خیابان آیت اله خامنه ای بعد از بقعه آقا سید جلال  0
گیلانلنگرودمجتبیپور محمد موبندانیتوحيد034081385001420702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده چمخاله خیابان نیروی انتظامی جاده موبندان نبش 28  0
گیلانلنگرودغلامرضاقندور بیجارپسقندور034142495501425534306702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور بعد از پمپ بنزین  0
گیلانلنگرودحسینسیدپور چافیسامانه توسعه0442316424702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف جنب بانک صادرات
گیلانلنگرودحمیدجعفرزاده دیوشلیجعفرزاده0443800513702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان حافظ نبش کوچه حاج کریمیان
گیلانلنگرودعیسی مظلوم 0446841340702010مشاوره املاک و مستغلاترکج محله بین چهار راه و بقعه 
گیلانلنگرودمهدیسرهندیامیران0447139575702010مشاوره املاک و مستغلاتابتدای بلوار کشاورز ساختمان آرین روبروی مبل کیمیا
گیلانلنگرودرمضانپوربابائیپور بابائي014614655001425226879702010مشاوره املاک و مستغلاتخ سعدی روبروی خانقاه  0
گیلانلنگرودبهروزمحمدی نوشریمحمدي030048130601425227150702010مشاوره املاک و مستغلاتلیلاه کوه بلوار کشاورز  0
گیلانلنگرودکریممرادیمرادي030213226701342521248702010مشاوره املاک و مستغلاتراه پشته خیابان امام موسی صدر نرسیده به بقعه آقا سید خلیل 
گیلانلنگرودهاشمهوشیارهوشيار0071879287702010مشاوره املاک و مستغلاتخیابان آزادی بلوار جمهوری روبروی چوب بری فرهناک
گیلانلنگرودعلیرئوفیبنگاه ملكي0208095998702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف  بلوار کاسپین نبش کوچه بهارستان 21
گیلانلنگرودرضاپورحسناملاک روز044859392601342555014702010مشاوره املاک و مستغلاتبخش مرکزی – شهر لنگرود – بلوار شهید املاکی – بلوار جمهوری اسلامی – بن بست یعقوبی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنعبداللهی کالش کلامیعبداللهی044869795901342503977702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – گالشکلام چمخاله – خیابان شهیدروستایی – کوچه یادگارامام – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضارستم پوررستم پور044870567101342552560702010مشاوره املاک و مستغلاتبخش مرکزی – شهر لنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی نهم – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدموسینعمت طلبسعدی044895204201342532370702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – کوچه شهیدعلی قاسمی[دانش نهم] – کوچه رجایی نهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودکیوانمحمدپورکچلامکیوان سازه044895985601342534038702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – خیابان شهید پورمیرزائی – خیابان فیاض بخش – طبقه دوم
گیلانلنگرودمرجانرضوانی نژادمهدی044920665701342546817702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – کاسگر محله – خیابان شهید محمدعلی ابطحی – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدعلوی سالکویهانتظام045123307601342575809702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله ، 24 متری ، خیابان سردارجنگل ، بلوار امام خمینی ، ساختمان دریا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیکمالی نژادکمالی نژاد045337398601342573554702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله ، 24 متری ، خیابان شهید رجایی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلی پورمعین045380396901342537667702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، طولازده ، کوچه شقایق ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنابراهیم پوررودپشتیمشاور املاک دارلسلام045431844901342555057702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، راه پشته ، کوچه ((نیک)) ، کوچه شریف واقفی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدقدکچیاهورا045532497101342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه ستاره خزر ، خیابان دریا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیمهدی زاده پلت کلهرضا045654086101342521615702010مشاوره املاک و مستغلاتپلت کله ، کوچه نوری ، خیابان (جاده چمخاله ) ، پلاک 185 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرآخرت دوست بارکوسرائیارمغان045705713901342521592702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، راه پشته ، خیابان خرمشهر شمالی ، بن بست امام زمان حداد ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمکشاورزسالکویهکشاورز045906971601342532544702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، طولازده ، بلوار حافظ ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونملائی جلالونداملاک بلوار0459900869702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، چمخاله ، بلوار (چمخاله) ، بلوار شهیددهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالحسنعلی پورجانبازان046019210801342580195702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاسر ، بلوار لنگرود رودسر ، بن بست عمار ، پلاک 62 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیمرادی رودپشتیبرلیان046095100901342528061702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان تراهی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرحیمی نالگیاشریطاها046219197301342542540702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – رکج محله – خیابان (رکج محله) – خیابان فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیافتخاری بیجارپسمشاور املاک ملت0462413846702010مشاوره املاک و مستغلاتلیلاکوه ، کوچه لاله 15 ، خیابان جاده ملاط ، پلاک 14 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیعلیجانی جلالوندطاها046476749501342502044702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه  پردیس ، خیابان ((دریا)) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدالهوردیان سالکویهالهوردیان046488450001342537970702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه اطلس ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسرضوانی تپهتندیس046596520601342502020702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، تپه ، خیابان امام خمینی ، بن بست رضوان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینآذرخشگلستان لیل046597321901342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور ، نور ، خیابان امام خمینی ، خیابان جاده خرما ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدقنبری دیوشلیقنبری046597326301342533252702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده لیلا کوه ، بلوار کشاورز ، بن بست رسالت 6 ، ساختمان پاسارگاد ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکریماکبرزاده ثابت لنگرودیاکبرزاده046598373701342540134702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهیدمطهری ، خیابان امام خمینی ، پاساژ امینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابوطالبچاهکارمیان پشتهسیاتل046598777301342520568702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شهید تقی پور ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیعلی خواه کورندهآلونک046600666501342527869702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه شهید جلال نور محمدی ، کوچه شهید اندرزگو ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاپرغم دریاسریهیراد046601125901342581443702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاسر ، کوچه شهید سهراب طرقی ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 580 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینزارع طولازدهیمهران046602513701342550436702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، درویشانبر ، خیابان شهید قبادی ، بلوار فردوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودداودحسن پورارباستانیحسن پور046603586001342545207702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، انزلی محله ، خیابان (اصلی انزلی محله) ، خیابان شهید کلانتری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودذکریاخشنودکلیشمیدهکده046603800901342537900702010مشاوره املاک و مستغلاتآقاعلی سرا ، خیابان ( جاده آقا علی سرا 1 ) ، خیابان ( جاده آقاعلی سرا ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانعلیمسعودی لله رودیخزر046604064201342524474702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان شهید مدرس ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمنیژهنژادحسین قاسم آبادیتخت جمشید0466049400702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، درویشانبر ، خیابان جهاد دهم ، خیابان حسن دهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانعدیلیادنا046605507701342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلیلاکوه ، خیابان ( پایین محله ) ، بلوار کشاورز ، پلاک 81 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیآسوده نالگیاشریآسوده046606624501342563935702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، طولازده ، کوچه شقایق ، بلوار کشاورز ، طبقه اول ، واحد 2
گیلانلنگرودبیژنرجائی گلسفیدیرجائی046606723501342514275702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاسر ، خیابان بطرف قاضی محله ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 899 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدرمضان پوردریاسریکیمیا0466068249702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاسر ، کوچه شهید نادر رمضانپور ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 369 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشادرحیم پورجان بازآراد046606979901342537013702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آیت الله صدر ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدراسخی سالکویهخانه مهر046607244101342528596702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رزاقی – خیابان امام خمینی – پاساژ بی نیاز – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودسیدحسنچوبچیان لنگرودیچوبچیان046607748601342546646702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، آنسر محله ، خیابان خرمشهرجنوبی ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسنسیدپورچافیسیدپور046607852801342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه جاوید ، خیابان شهید باهنر ، پلاک -59 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسرمضان زادهتک خال046608544901342528253702010مشاوره املاک و مستغلاتلات لیل ، خیابان جاده گرسک ، خیابان جاده لات لیل ، پلاک 161 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهشعبانی چافیسعید046608546101342596726702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، چاف بالا ، کوچه فرهنگ ، کوچه شهید محمد بابایی ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدنیازمندنیازمند046609200301342553772702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، گمرکات ، کوچه ششم ، خیابان دکتر علی شریعتی ، طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودرمضانعلیامین رودپشتیامین046609576601342526889702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، راه پشته ، خیابان موسی صدر ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، پلاک 109 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینابراهیمیآریا046610148301342522878702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه رزاقی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیموسی پورشاجانیموسی پور046610799101342526921702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جالکیاسر ، کوچه صاحب 12 ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنجعفرپورکوشالشاهصداقت046611036601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتبالامحله کوشالشاد ، خیابان بطرف میان محله ، خیابان بالا محله ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلینقیخانه زرینخانه زرین046611552001342596162702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، چاف پایین ، بلوار کادوس ، کوچه بوستان 5 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودماشاءالهبابائیان روشنیملکی046611782901342532300702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ( صابری ) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلیشعبانی گلسفیدیملکی046611858801342546700702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهید باهنر ، خیابان شهیدمطهری ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدزمانیزمانی030048475901342543480702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه تاج لنگرودی (واعظ) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده زهرامیرحق پرست رودسریفائزی046617057401342537557702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه ((صدر 7)) ، خیابان آیت الله صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدرضاایمانی پارسا909046617137601342563501702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، طولازده ، بلوار کشاورز ، خیابان شهید ابوالفضل آزموده ، ساختمان ثامن ، طبقه همکف
گیلانلنگروداباصلتنژادمحمددوستی0466183942702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه بینش 16 ، خیابان نیروی انتظامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهاسلامی قاضی محلهاسلامی046618568401342582240702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاسر ، کوچه شهید حسین اصغری ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 624 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنبی اللهپورکریمی لیله کوهیکوهپایه046619900201342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلیلاکوه ، خیابان بطرف بالا سرا ، خیابان پایین سرا ، پلاک 61 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودجینورآراد046620010701342584748702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودموسیحبیبیحبیبی046620357701342548318702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، راه پشته ، کوچه توحیدی ، خیابان خرمشهر شمالی ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلکریم دوستمهرگان046621010201342593023702010مشاوره املاک و مستغلاتپلت کله ، جاده ( پلت کله ) ، جاده اصلی پلت کله ، پلاک 517 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدرجائیرجائی046621274801342513637702010مشاوره املاک و مستغلاتپایین قاضی محله ، خیابان آیت اله مرتضوی  ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، پلاک 289 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدسلیمانی کورندهگیلان سبز046623065401342531971702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه موسوی ، خیابان شهید مدرس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسهیلمهرسالارسایت املاک لنگرود046623346001342542837702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، راه پشته ، خیابان خرمشهر شمالی ، کوچه شهید قاسم آذر ارجمند ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنپوراکبرپرشکوهپرشکوه046624473101342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جالکیاسر ، کوچه صاحب 6 ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودناصررجبی چالکیاسریرجبی046625991101342522960702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، کیاکلایه ، خیابان کنارگذر35 متری آزادگان ، خیابان سعدی ، پلاک 47 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضانیک پورکورندهشمال046627136701342549269702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید یوسف نیک پی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودناصروحدتی پوربیجارپسباران046627311401342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جالکیاسر ، کوچه صاحب 12 ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراارژنگ پورآریا مسکن046628770701342537844702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهید مدرس ، خیابان شهید صنایع پرکار ، پلاک 498 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینملائی متعلق محلهملائی046629003901342550949702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، راه پشته ، کوچه توحیدی ، خیابان خرمشهر شمالی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیزکریائی کوملهخانه سبز046629018601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله ، 24 متری ، خیابان شهید رجایی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانموحدنژادرویال046629671901342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور ، مسجدجامع ، خیابان شهید محبی ها ، خیابان شورا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیاسدی لنگرودیکارا046629673601342551400702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه موسوی ، خیابان شهید مدرس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیدرویش پوردرویش پور046629866701342526474702010مشاوره املاک و مستغلاتکلیدبر ، کوچه امام رضا 10 ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودخسروفرضی پورجلالوندایمان046630220701342502350702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، چمخاله ، خیابان ( چمخاله ) ، بلوار شهیددهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینطالبیان کیاکلایهفجر046631166601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شهید تقی پور ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینبنی هاشمی بازاردهپارسه046631168201342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، گالشکلام چمخاله ، خیابان ( اسعدی ) ، کوچه ( زمین ورزشی ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودنخستین گلسفیدی046631277801342563224702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان ابوالفضل آزموده ، بلوار کشاورز ، ساختمان کوثر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسناحتشامیبنگاه ملکی046631539201342529450702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان شهید صنایع پرکار ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودجهان آرای رودپشتیجهان آرا046632113601342549594702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، رکج محله ، خیابان طلوع ، خیابان دکترچمران ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالرضافیضیفرهنگیان046633093801342552610702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه اطلس ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدجوان تبارجوان046633234201342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، قصاب محله ، کوچه شهید جلال نور محمدی ، خیابان شهید آیت الله سعیدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدعطوفت شمسیعطوفت046633536501342547454702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهید مدرس ، پلاک -7 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسناسپید سلوشیاسپید031976851401342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور لات لیل  0
گیلانلنگرودمحبوبهمرادی رودپشتیحقیقی046634049301342546530702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید رحیم تقی پور فلاح 2 ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرحامدی سراجاریحامدی046634109801342529254702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان تراهی ، خیابان آزادی ، پلاک -264 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالغنیسیکارودیرفاه046634398701342516137702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان ، علی اوسط ، خیابان شهید مهدی علیپور ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمکشاورزکیان046634407401342522557702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ( صابری ) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرزیتاسلیمانی کورندهحیدری046635347001342544110702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان پروین اعتصامی ، خیابان شهید مدرس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسلیمانبرومندپیشکلیجانیپارسا046635844301342584139702010مشاوره املاک و مستغلاتطالب سرا ، خیابان ( اکبرسرا ) ، خیابان ( کومله به اطاقور ) ، پلاک 48 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرپوریونس لنگرودیخانه سبز046635993601342554155702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهید ثنائی مقدم ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینخاشاکی چافیخاشاکی  چافی046636471701342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، چاف پایین ، خیابان ( چاف پایین ) ، خیابان ساحل ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجلالپورحاتمپورحاتم046636711001342583370702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور ، شهرک صنعتی ، خیابان امام رضا ، بن بست ( اورمزد) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنمجنون پیرپشتهپریان046636749701342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهید فدایی ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیبهزادپرشکوهیبهزاد046636976101342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتحاجی سرا ، کوچه رحمت نوری ، جاده اصلی حاجی سرا ، پلاک 276 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسینرحیمی تپهسید046638785301342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، تپه ، کوچه علی محمدی ، خیابان یادگار امام ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکورشثابتکاسپین046638786201342564744702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان شهدای سالکویه ، کوچه (غم انگیز) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینسهرابی اطاقوریسهرابی046638990101342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور ، امام خمینی ، خیابان امام علی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمازیارخدابندهمازیار046639391701342503745702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، چمخاله ، خیابان ( چمخاله ) ، بلوار کاسپین ، پلاک 294 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراعلیجانی پورارباستانقصر آبی046640773401342532691702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، رکج محله ، کوچه (غلامی نژاد) ، خیابان طلوع ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضانظری سالکویهکاسپین046640940101342564348702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان شهدای سالکویه ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدصفری کورندهایده آل046643007901342552377702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه بینش 16 ، خیابان نیروی انتظامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامعلیلامعی لنگرودیخانه مهر046643034101352532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه جواد ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداسماعیلبنی مهدشادی046644001001342537554702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان صاحب الزمان ، کوچه صاحب 11 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحسانصباغچیسپنتا046644120101342598232702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، چاف پایین ، خیابان ساحل ، بلوار کادوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودخسرومحمدی سارسریپارسا046644547501342540318702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، جالکیاسر ، کوچه صائب 10 ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینقلعهامین046646361601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتسالکویه بالا ، کوچه امام حسن مجتبی ، خیابان چهارده معصوم ، پلاک 96 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدشریفی خشک دشتیمشاور املاک همشهری046646533501342584925702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور ، امام خمینی ، خیابان امام علی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفریباحسین پورچافیسایت مسکن طاها046646802101342597695702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، چاف بالا ، کوچه شهید ابراهیم یوسفی ، بن بست شهید مهدی ارشادی فر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیکمالیامید046647141801342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله ، تپه ، خیابان امام خمینی ، بلوار شهیددهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدپورغلامی کوشالشاهیپورغلامی046647444701342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، درویشانبر ، کوچه فردوس 1 ، بلوار فردوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراعظیمی کوملهنگین فرهنگیان046647618401342563864702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود ، طولازده ، کوچه شقایق ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادنقی نژادشمال سبز046647619001342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتدیوشل ، خیابان شهیدمیرمسعود جوادین ، خیابان آیت الله فقیهی ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرهبری شلمانیسامان046647678501342515226702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان – بالا خالجیر – بلوار امام خمینی – کوچه شهید حسینی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنقیضمامی فتیدهضمامی046647845601342554094702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهید صنایع پرکار – بن بست (شاکری) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنیمازاغی جلالوندنیما046647974001342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه ساحل 13 – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعراجسعادتی چافیسعادت046647993801342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ساحل – بن بست ( سعادتی ) – طبقه اول
گیلانلنگرودقاسمرحیمی نالکیاشریرحیمی046648306801342529560702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته – کوچه توحیدی – خیابان خرمشهر شمالی – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفگلشنی گلباغیعمارت046648533501342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – گمرکات – خیابان آزادی – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمابراهیم عطاکوئیصدرا029978653401342547402702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – کوچه سهیل – بلوار حافظ – پلاک -261 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیحسنی پاپکیادهکندوج046648705901342594160702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – بالامحله پاپکیاده – خیابان (پاپکیاده) – کوچه ایثار 1 – پلاک 264 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیشمسی نژادلنگرودیایران مهر046649727601342527445702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی سیزدهم – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودمهدویان پس چپریمسافر046649913901342521111702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – خیابان ((مسافری)) – کوچه ((مسافری)) – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلخورسندیویهان046649914501342595005702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – خیابان آزاده جانباز حسن مهدی پور – خیابان (پاپکیاده) – مجتمع ترنج – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیرجبی چافیامین046650011101342502342702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – رادارکومه – خیابان ( رادارکومه ) – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیحق جوحق جو030051752701342537236702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – خیابان شهید قبادی – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاباقریباقری046650031301342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – رادارکومه – جاده ( رادارکومه ) – بلوار کاسپین – پلاک -19 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیجانعلی پورکهلبونیعلی009344210601342549677702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سبزه میدان – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهیدمطهری – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرمانصدقیصدقی046652819101342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – کوچه شهیدعلی قاسمی[دانش نهم] – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرعلیمقصودی خاله سریامیر046653694601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست وهشتم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجعفرنصیری سلوشنصیری030052004301342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتکلیدبر – روستای دریاسر – خیابان سعدی – کوچه شهید مرتضی نورمحمد – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرپورمهدی املشیآزادگان046653880201342521111702010مشاوره املاک و مستغلاتکهلستان – روستای لات لیل – کوچه گلستان 6 – خیابان جاده لات لیل – پلاک 110 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیکشاورزهدف046655048501342522401702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – پلاک 582 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشتهدریوزهاطلاعات مسکن فرهنگ046655611301342518224702010مشاوره املاک و مستغلاتآبدنگسر – روستای لات لیل – خیابان ( بطرف سیاه منسه پائین ) – خیابان ( جاده آبدنگسر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرپایدارامیر009346222601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه پایداران صلح – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینتاراج برابوالفضل034513319001342513661702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاکنار – روستای گل سفید – خیابان آیت اله خامنه ای – خیابان امام خمینی – پلاک 285 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرپوزنپوزن029974784101342545200702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – نواب صفوی – کوچه نامجو – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنحسین زاده موبندانیحسین زاده009346860101342539026702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – گمرکات – خیابان دکتر علی شریعتی – خیابان پروین اعتصامی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدشاملوشاملو014614856401342549699702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – رکج محله – کوچه (غلامی نژاد) – خیابان طلوع – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدعطوفتی شمسیعطوفت شمسی030210952301342531816702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعزیزالهشکوهی فرشکوهی فر0466570739702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – خیابان آزادی – بن بست شهید سید ابراهیم مهدوی – طبقه همکف
گیلانلنگرودولی الهتاجتاج030050819501342525866702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – بازار – خیابان هفده شهریور – خیابان شهید بهشتی – پلاک 484 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمداستوارپورچافیآزادگان046658262601342597732702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان هفتم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیتوتچی فتیدهیامین0466601429702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه صدر 8 – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودرحیمزاهدی شلمانیزاهدی030047229801342534806702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه صائب 10 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسمروحی رادبنگاه ملکی014614899601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمقربانیقربانی046661923701342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتپایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 229 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرمسلمی چم خالهنادر014614295401342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه ((شهید صفر علی ملایی)) – بلوار شهیددهگان – پلاک 194 – طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجپوررمضانی خلیفه محلهپوررمضانی046662014701342574729702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – چهارراه کومله – خیابان شهید باهنر – بلوار شهید لاهوتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیکارگرگرانسایهکارگر046662030001342535680702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – کوچه ظفر – خیابان شهید قبادی – ساختمان مسرور – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفآقاجان زاده کهلبونیامپراطور046662097701342583386702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودشیوابیانشیوا بیان046662107001342547334702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه حقیقت – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانپورعاشوری قاضی محلهخانه گستر046662131501342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان – شوره باغ – کوچه ایثار – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصالحکاسگلی لیله کوهیپرواز046662159001342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه حقیقت – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبربافکرجهان034718636601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه اطلس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسمخاکدان دیرسینا035714354001342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتسوگوابر – روستای اطاقور – سوگوابرمحله – جاده – کوچه سجادآقاجان نژاد – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدصابرصوفی نالکیاشریصوفی046662449201342525834702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – خیابان (موسی صدر) – پاساژ ابهری – طبقه همکف – واحد 2 – 
گیلانلنگروداسماعیلعطائی چافیپردیس046662745501342598081702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرسولی کوملهرسولی046662745601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – سید محله – خیابان شهید دکتر سیف اله عبدالکریمی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیقاسمیان کیاکلایهشروین046662745801342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید علی حسینی سهیلی نژاد – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیلکنسیم046662757801342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – کوچه جهاد 12 – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلینادرپوربهسازان046662757901342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداحمداشرفیمیراث046662758001342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 16 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهسعادت بخش لنگرودیسعادت046662758201342563217702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان ابوالفضل آزموده – بلوار کشاورز – ساختمان یاس – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهروزفهیمفهیم046662763401342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – جاده خرما – بلوار امام خمینی(ره) – بلوار (خرما) – طبقه همکف
گیلانلنگرودراضیهقاسمی نژادحقیقی شلمانیحقیقی030311280801342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجلالشعبانی پورشیرجوپشتبهنام030231909801342524955702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – بلوار کشاورز – کوچه ( تربیت ) – پلاک -62 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهرنگحیدریفردوس046664015001342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – رکج محله – خیابان (رکج محله) – خیابان فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدخسروی وننانصار046664015201342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدابراهیم ثابت پور – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – ساختمان سجاد – طبقه همکف
گیلانلنگرودسارهتوصیفیانسیمرغ046664015301342563146702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – خیابان شقایق – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودنسیمعالم خوش خلقسیروان0466641853702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه (محبتی) – بلوار شهیددهگان – پلاک 256 – طبقه همکف
گیلانلنگرودپویاننجدی چافیولیعصر 5046664200201342596600702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( کانال ) – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامحسنی سیگارودیهجرت046665240401342548534702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – کوچه ((محمدعلی ابریشم چیان)) – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرحسن پورشمستهران046665241201342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درب مسجد – خیابان شهید بهشتی – کوچه بلال – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالحسینحسن پورخانه فرهنگیان046665243001342565873702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – بلوار کشاورز – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیارقندارقند046665248401342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – خیابان آزادی – ساختمان سام – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیمیررحیمی دریاسریرحیمی046665360601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید حسین اصغری – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 620 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرستمی چافیرستمی034886985501342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان سی ام – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرنقیمیرعمارتیمیرعمارتی014614903101342523247702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – پلاک -24 – طبقه همکف – واحد 6
گیلانلنگرودمحمدرضاپورحاتممحمد030698002401342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدزارع شلمانیشهرآرا046665920801342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدنوریقاسمی نژاددریاسریگنجینه009349660501342534164702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – کیاکلایه – بلوار سعدی – بن بست ((سید نوید قاسمی نژاد)) – پلاک -107 – طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودمحمدعباس زادهعباس زاده046666321701342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – رادارکومه – کوچه ( رجبی ) – کوچه ( بهداشت ) – پلاک -75 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادپورقنادآمیتیس046666498101342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – تازه آباد – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادخورسندکادوس046666503701342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – بلوار فردوس – بن بست فردوس 2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحاجی آقائی لیلاکوهیمحمد030538981801342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلیلاکوه – روستای دیوشل – بلوار کشاورز – کوچه شهید حاجی آقایی – پلاک -2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیدالهوظیفه مندوظیفه مند030051641201342539514702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – کوچه خزر – خیابان شهید قبادی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدصداقت گالش کلامیبنگاه ملکی014612048701342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – گالشکلام چمخاله – کوچه دریا – کوچه ساحل – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنیک منشنیک منش046666826101342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – بلوار سعدی – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینغلامعلی زادهطهران046667165901342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه دلاور – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنصرت الهلطیفی کمنیلطیفی046667166701342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – بلوار  آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدتورجثنائی لنگرودیثنائی034817949301342538125702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – بن بست سادات – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمالمهدوی پروشیپردیس0306741753702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنفیضی لنگرودیآسمان0466689804702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه (( حمید اسماعیل نژاد )) – کوچه شهید سید محمود بنی هاشمی – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانلنگرودپرویزبابائیان بیجارپسی44719641670466690044702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سبزه میدان – کوچه پانزدهم طالقانی[سابق ناصری] – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسمسالخورده چافیساعد0466690301702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهریارناصح چافیکاسپین چاف046669303201342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینغمکساردریاسریغمگسار0466693933702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید سهراب طرقی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 582 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکرامتحسینی کوملهکاشانه036296480701342572627702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – بازار چه(24متری) – خیابان (24 متری) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسینوروزپورنوروزپور046670704801342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتطالب سرا – روستای اطاقور – خیابان ( جهادسرا ) – خیابان امام خمینی – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینامیدی رادامیدی036750397101342575611702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – بل امام – خیابان صنایع – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجابرنصرالهینصرالهی046671483001342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – بلوار (چمخاله) – بلوار شهیددهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرامرزکردی کوملهکردی046671484701342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – بل امام – خیابان شهید مدرس – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنآخرت دوست بارکوسرائیآخرت دوست009349839401342523135702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته – کوچه وفا – خیابان خرمشهر – پلاک -616 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلینوروزی سیگارودیفدک046671694901342534508702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید یوسف نیک پی – خیابان آزادی – پلاک 359 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاقاسمی پوربیجارپسیقاسمی046671788301342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه اول
گیلانلنگرودعلی اصغرپورعلی دلخوشدلخوش014600382401342549498702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته – کوچه آیت – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدضیاءجلالی پیرپشتهآلفا046672305501342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان ((دریا)) – کوچه  پردیس – پلاک 55 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنرمضانی زردابیرمضانی014610417901342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتکلیدبر – روستای دریاسر – خیابان سعدی – کوچه شهید مرتضی نورمحمد – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاحسینیماهان0466726689702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاکنعانی چافیستاره خزر046672669001342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – بلوار (چمخاله) – بلوار شهیددهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیجانبازآیندهجانباز046672669401342584287702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودالهامقربانیان چافیایلیا046672745301342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنعلی دوست اصلامپراطور046672854101342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسرقنبری اشیانیقنبری046673043201342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهیدمطهری – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدقاسم پورملومهقاسم پور046673043701342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – کیش پشت – جاده (طالب سرا) – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدفرجودچافیمهرگان046673289001342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهعلی زاده گالشکلامیآداک046673321601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – گالشکلام چمخاله – کوچه ( موسوی ) – کوچه ( فرعی 3) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمروتیوسفی ویوایرانیان0375466919702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – سید محله – کوچه شفا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودشیرعلیامیدبخش پروشیکوهستان سبز0466735984702010مشاوره املاک و مستغلاتطالب سرا – روستای اطاقور – کوچه یاس 2 – خیابان ( شهید محمد علی شریفی 1) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمصطفیجلیلی کورندخانه نشین046673729901342550976702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – پلاک -272 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیمحمدپورملاطیپارسای ملاط046673730601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتملاط – روستای دریاسر – کوچه شهید عظیم مردانی – خیابان شهدا – پلاک 188 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاملائیبرج0208100041702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – خیابان شقایق – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودجلالکشاورزکشاورز0466743246702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانصداقت گالشکلامیتورسنگ046674325801342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – گالشکلام چمخاله – کوچه ( موسوی ) – کوچه ( فرعی 3) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاعلی نیاشهرباران046674332601342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – توکش – کوچه ((محمود هوشیار)) – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدجوانپایتخت046674413901342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سبزه میدان – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه شهید قاضی طباطبایی – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرزادعلیزادهمعراج046674690001342537413702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – خیابان شهیدمطهری – خیابان شهید بابایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعباسیشکوه046674692001342575752702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – سید محله – خیابان شهید دکتر سیف اله عبدالکریمی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودحبیبیعمارت گستر0466747266702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – بازار چه – خیابان ( بقعه آقاسیدحسن ) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونزمانی لیارجدمهکبیر0466747342702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – کلیدبر – کوچه (( غلامحسین خباز رحیمی )) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودامینامین0378514343702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک 265 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبشیررحیمی جلالوندرحیمی014614565101342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه (بازرگان) – بلوار شهیددهگان – پلاک 216 – طبقه همکف
گیلانلنگرودذبیح الهتنهاکوشالشاهیبرج الماس046675053901342550312702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جالکیاسر – کوچه شهیداحمدپورزلفی[همیاری دوم] – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشتهکارگرملاطیولیعصر0373722757702010مشاوره املاک و مستغلاتملاط – روستای دریاسر – جاده (آبچالکی) – خیابان شهدا – پلاک 277 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنقیابراهیم پورکوملههدف0466753511702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید صنایع پرکار – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدنقیرحمانی پاپکیادهسجاد0345447356702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینقربان پسندچهاردهحسین0466755301702010مشاوره املاک و مستغلاتسالکویه بالا – روستای دریاسر – کوچه امیرالمومنین ( ع ) – خیابان چهارده معصوم – طبقه همکف
گیلانلنگرودداودخورسندطولازدهینیاوران0466755305702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادنعمت الهی جلالوندباریزان046675589101342503690702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه  پردیس – خیابان (دریا) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیصفری سالکویهصفری 0374646913702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(کاسگرمحله) – خیابان (خاوری) – خیابان شهیدان تراهی – پلاک -344 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمالراغب نافعمهرآرا0466762785702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه مهرگان – خیابان سعدی دهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنوع بخت ایشکائینوع بخت0290850434702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – پارک فجر – کوچه ( شاهد ) – کوچه شاهد 5 – طبقه همکف – واحد 84
گیلانلنگرودنیماپورجعفری شیرجوپشتمشاوراملاک مسعود046676825501342534264702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمپوررضاکورندهشاهین نو046677261901342530013702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – خیابان آزادی – خیابان شهیدان تراهی – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدشعبان زاده لیلیترنج0466772686702010مشاوره املاک و مستغلاتلات لیل – روستای لات لیل – کوچه قائم 4 – خیابان جاده لات لیل – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانلنگروداباذرحسین نیاحسین نیا0300475328702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمعلی پورنوشریهادی پور0466778856702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – خیابان جهاد دهم[مهر بیست و دوم] – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینجهانی پاپکیادهسعادت0380260076702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید یوسف نیک پی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمصدیقمهرورزان0306972680702010مشاوره املاک و مستغلاتسادات محله بیجارپس – روستای اطاقور – خیابان شهدا – کوچه صداقت – پلاک 32 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکافیهترنجدبهزاد0466787347702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – خیابان پاسداران – بن بست نوروز1 – پلاک -14 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیرحیمی رادرحیمی0466791119702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودسیدکیوانپژمانکلبه046679553601342541886702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضارحیمی پوربرج سبز0146004507702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – ساختمان ماهان – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسناملاکیفدک046679612201342573611702010مشاوره املاک و مستغلاتکولاک محله – روستای مریدان – کوچه رضوان 5 – خیابان شهید املاکی – پلاک 137 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرحسن پورفتیدهاعتماد0371266884702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان 12 متری شهدا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودآزادپیمابرج شیشه ای0365202833702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – گمرکات – کوچه ششم – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلی آقاجانینقش جهان0466798901702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 8
گیلانلنگرودرامیننیرومندنیرومند046680198701342549153702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیبهمن پورمسکن معلم0466801994702010مشاوره املاک و مستغلاتحاجی سرا – روستای مریدان – جاده ( حاجی سرا ) – جاده اصلی حاجی سرا – طبقه همکف
گیلانلنگرودثریامرزبان مریدانیامیرعلی046680200001342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانملائی بیجارپسیآریا0346125859702010مشاوره املاک و مستغلاتکفش کن محله – روستای اطاقور – خیابان شهدا – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکامرانشریفینوسازان046681088400000000000702010مشاوره املاک و مستغلاتلات لیل – روستای لات لیل – کوچه قائم 8 – خیابان جاده لات لیل – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضوانعاشوریرادیس0466810912702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعبانمهرابیان دیوشلیکارن0466810968702010مشاوره املاک و مستغلاتدیوشل – روستای دیوشل – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک -274 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدربیعی ملاطیارشاد0382920320702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – بلوار فردوس – خیابان شهید قبادی – پلاک -129 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدسجودیفرجام0466814068702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – کوچه شهید هادی سالکویه – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادخوش بین نالکیاشریجام جم0466815203702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته(رکج محله) – کوچه (مسجدجوادالائمه) – خیابان شهیدچمران – ساختمان سجاد – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیدست مردپویا0466815719702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار امام خمینی(ره) – بلوار امام علی(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنقیغنی پوراطلس029741333101342521895702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – کوچه دانش یکم – کوچه رجایی هفتم – طبقه اول
گیلانلنگروداحمدمرادی پرشکوهاحمد0466820515702010مشاوره املاک و مستغلاتمریدان – روستای مریدان – جاده (مریدان) – خیابان امام – پلاک -36.003 – طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدشعبانیوحید0466821597702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – کوچه سهیل – بلوار حافظ – طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگروداحمدرجبی چالکیاسریرجبی0093463449702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدابراهیم ثابت پور – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمکوه پیمای گالش کلامینوید0297454362702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – گالشکلام چمخاله – کوچه مخابرات – خیابان شهیدروستایی – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرااسماعیلیاسماعیلی0466828083702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(گمرکات) – کوچه شریعتی سوم[صدیق سابق] – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهشعبانی سادات محلهآمارد046683691501342532598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – کوچه سعدی یکم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینشیخ طاهرلنگرودیمهرداد014609960501342540743702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهمحمدنژادگالش خالهمحله0400877148702010مشاوره املاک و مستغلاتسالکویه بالا – ندارد – خیابان ولی عصر ( عج ) – خیابان چهارده معصوم – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنصورسبزگلین اطاقوریسبزگلین0466846191702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودامیرشادمان مهرلنگرود0466850355702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودشاهپوربرزگرخانه نو0400422711702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – کیاکلایه – بلوار سعدی – کوچه شهید غلامحسین باقرپور – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیربانی پاپکیادهیهادی0466853083702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – خیابان آزاده جانباز حسن مهدی پور – خیابان (پاپکیاده) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدنیازمندتوکل0466862598702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرپورمحمدپور محمد046687616201342530431702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه شهیدرضافروتن[شهیدمطهری هفتم] – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدموسیسعیدی کوشالشاهیمشاور املاک سعیدی046690102701342535080702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید یوسف نیک پی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدربیعی چافیرادمهر0466925260702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کاسپین – خیابان دریا – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمتقی پوریوسفدهتقی پور0466925268702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته – کوچه بابائی – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسدباغی دیوشلیدباغی0466925329702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درب مسجد – خیابان شهید بهشتی – کوچه بلال – پلاک -52 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودطاهری دریاسریتخت جمشید014609488501342536699702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(گمرکات) – کوچه شریعتی سوم[صدیق سابق] – خیابان دکتر علی شریعتی – پلاک 37 – طبقه دوم
گیلانلنگرودساراعسلیعسلی0466925363702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته – خیابان شهیدچمران – خیابان (طلوع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلویمولانا0146149247702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 1 – 
گیلانلنگرودموسیهوشنگیهوشنگی0466926782702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – میان محله(انزلی محله) – خیابان (گاز) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضارضائیرضائی0466927347702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – میان محله – خیابان (شهید رحیم نژاد) – خیابان شهید سید جواد پاسبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدکیائی چافیلوتوس0466929466702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ساحل – بن بست ((صابر تراشی)) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدشکوهی نژاددیوشلیاندیشمند شمال0466939116702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدعبدالکریمی کوملهسرپناه0466939826702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – بل امام – خیابان شهید مدرس – بلوار امام خمینی(ره) – پلاک 577 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنریمانمسافریمسافری0466941186702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه مسافری – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسرسیاریآزادی040257020001342520257702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضااصغرخواهاصغرخواه0466944465702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه شهیدحبیب اله برزگر[شاهد13] – خیابان 12 متری شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیآزادپیماسراجاریآزاد پیما0298659636702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودپرویزملکی جدانوکریتشریفات0466949956702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – لیلاشهر – خیابان ((حبیب تندرو)) – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیسجودی خالکیاسریامیر کبیر029975594101342535341702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیسلحشورلنگرودیاملاک سفید046696003500000000000702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رز – کوچه شهید سید محمود بنی هاشمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمزلفعلی زادهلوزان0466966913702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – بلوار سعدی – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضارحیمی جلالونداول0466968811702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – بلوار (چمخاله) – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی رضاپرکارکوملهپرکار0466971650702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – کوی شعبانی – خیابان (شهید رحیم نژاد) – خیابان شهید سید جواد پاسبان – طبقه اول – واحد شرقی
گیلانلنگرودیوسفنگین رازنگین راز046697536400000000000702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید محسن توتچی – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودمسلمی جلالوندمسعود0466988944702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان (دریا) – کوچه ساحل 6 – طبقه اول
گیلانلنگرودعلیمعصومی رادسالکویهراد0208095134702010مشاوره املاک و مستغلاتسالکویه بالا – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهید نوروزپور – خیابان چهارده معصوم – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانلنگرودارسلانبایگان حاجی سرائیبایگان036183602901342532061702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهراممهرپورگالشکلامیمهرپور0386336903702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – گالشکلام چمخاله – کوچه زنده یاد ربیع شیرزاد – بلوار یادگار امام – طبقه سوم
گیلانلنگرودمهدینیک بخش کیمیائینیک بخش0406874583702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه مهرگان – خیابان سعدی دهم – ساختمان فرامرز – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیشهرستانیصداقت0407888297702010مشاوره املاک و مستغلاتلیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – خیابان نارنج باغ – جاده اصلی لیلاکوه – پلاک -276 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودخانجانی جلالوندخانجانی0208096249702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان توسکا – بن بست ((رضا رستمی)) – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقینجاتی لیله کوهیسرپناه0407850979702010مشاوره املاک و مستغلاتلیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه شهید حاجی آقایی – بلوار کشاورز – پلاک -158 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصمدنورستهآریا0371619355702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان ابوالفضل آزموده – بلوار کشاورز – ساختمان کوثر – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاعبدالرضائیثامن0366182340702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – کیاکلایه – بلوار سعدی – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضااسدیان حاجی آقائیاسدیان0467007468702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سبزه میدان – کوچه رضوان – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینباقریسینا0467020678702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – بلوار سعدی – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدفضلی جلیسهفضلی0467029093702010مشاوره املاک و مستغلاتدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیمیرموسوی بارکوسرائیسید0299744595702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – لیلاشهر – خیابان ((حبیب تندرو)) – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونرضاپورلنگر046705589401342565387702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنجهانی فردمشاوراملاک شقایق046706957101342586350702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان (ساحل 2) – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدینقدی پورارس0467072742702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه صاحب 2 – خیابان (شهید رجایی) – ساختمان مهیار – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدفخرالدینحسینیحسینی0467072884702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(کاسگرمحله) – خیابان دکتر علی شریعتی – بن بست شریعتی نوزدهم[آزاد سابق] – ساختمان الماس شرق14 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسروشارشادلنگرودیارشاد0467087895702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – پلاک -43 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفعلیفرحناک طالمیگیلار0467090593702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – بازار چه – کوچه ( شهرداری ) – خیابان شهید مدرس – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلعلیزادهعلیزاده0467091115702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – خیابان شهید نواب صفوی – کوچه نواب(هشتم) – ساختمان قصر نواب – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگروداسدالهبذرافشانبذرافشان0300477990702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( بانک پارسیان ) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودحسینصمدی رادکاخ0375745798702010مشاوره املاک و مستغلاتطالب سرا – روستای اطاقور – ندارد – خیابان ( اکبرسرا ) – خیابان ( کومله به اطاقور ) – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهاستوارعلیزاده مقدم0467105966702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سبزه میدان – کوچه پانزدهم طالقانی[سابق ناصری] – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودداریوشهمام ذاکریداریوش040302371001342574809702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – بل امام – کوچه شهیدمصطفی حسینی – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیمحبی اطاقوریمشاور املاک میهن 046710705301342583336702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – توکش – بلوار (خرما) – خیابان شهید محبی ها – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرحیمیمهرگستر0467107252702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – خالکیاسر – خیابان (پاپکیاده) – خیابان ( خالکیاسر ) – پلاک 331 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتندرونالکیاشریتندرو0467111767702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته – خیابان (موسی صدر) – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونسالماملاک خورشید0467114477702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ساحل – بلوار کادوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینراهمی گلسفیدیاران0467114529702010مشاوره املاک و مستغلاتگل سفید – روستای گل سفید – خیابان شهید حسن ترابی – خیابان شهید بهشتی – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاصحرائیفردیس0467115012702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه حقیقت – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیرمضان پورپیمان036781882001342527111702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – پلاک -464 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعبادجلالی پیرپشتهمرکزی0467116645702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان شهید علی پور – خیابان مهندس مسعود جلالوند – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوطالبنوریمشاور املاک بیستون 046711690801342541351702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جالکیاسر – خیابان (شهید رجایی) – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودکاظمصوفی نالکیاشریمشاور املاک سبحان 046711744601342520350702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – خیابان ( خرمشهر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیمحبی بیجارپسمحبی0467121261702010مشاوره املاک و مستغلاتخمیرمحله – روستای اطاقور – ندارد – جاده ( خمیرمحله ) – جاده اصلی خمیرمحله – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیکائیلحبیبیان پرشکوهاملاک ریفا046712286800000000000702010مشاوره املاک و مستغلاتملاط – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید عیسی فروزنده – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمعلی پورمعماران0467123537702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – خیابان 20متری رجایی – ساختمان برنز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیب الهفرزانفرزان0467124754702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید رحیم تقی پور فلاح 3 – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغراقانع پرشکوهآریایی0467128514702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – کوی شعبانی(سیدمحله) – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنرمضان پوردریاسریملل046712975500000000000702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – بلوار لنگرود رودسر – خیابان کانال هوایی شمالی – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدفرامرزیفرامرزی0467130425702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودستاردرخشان اشیانیدرخشان0383229784702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – جاده خرما – بلوار امام خمینی(ره) – بلوار (خرما) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهوشنگحدادشهرستانیدماوند0467134374702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه اطلس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشیدنظربندلیلینظربند0467134871702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – بل شورا – کوچه گلستان پنجم – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودایماناستوارپورچافیاستوارپور0467135487702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان دریا – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدزائررضائیسرمایه0467138973702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدوندلریشفریدون0467142062702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه کریم موسوی – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیخوشحاللات لیل0467143028702010مشاوره املاک و مستغلاتلات لیل – روستای لات لیل – ندارد – خیابان جاده گرسک – خیابان جاده لات لیل – پلاک 127 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلآقاجانیمجلل0467143201702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – خیابان آزادی – خیابان آیت الله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزینعلی اکبری گلسفیدفرزین0413324735702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( سینما آزادی ) – بن بست ( فرزین ) – ساختمان فرزین – طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیددلخوشدلخوش0467144047702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهافتخاری سراجاریبرتر0467144093702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجرعسگری تپهعسگری0467150125702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – تپه – کوچه سروناز 3 – کوچه (نگین) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدپوررستم شیرجوپشتاملاک 5550467154429702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – آنسر محله – خیابان شهید اصغریخواه – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلوی سالکویهآکام0467155672702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – بازار چه – کوچه ( بازارچه ) – بن بست (( محمد علوی )) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنصوررضائی پیرپشتهارشیا0467157208702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان شهید ملایی – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – ساختمان عرشیا – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودعلیشریفی سیگارودیاملاک نیک0467157252702010مشاوره املاک و مستغلاتسیگارود – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهید علی اکبر غلامپور – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفعابدینی چافیمحمد0401030138702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان (ساحل 2) – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنیعلی پورمشاور املاک چکاوک046715866501342518535702010مشاوره املاک و مستغلاتآبدنگسر – روستای لات لیل – ندارد – خیابان (بطرف روستای تازه آبادلات لیل) – خیابان ( جاده آبدنگسر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیباقری کچلامیونیز0467162385702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادقربانیان چافیمهراد0467163641702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیپورشریف بیجارپسشایان0467164411702010مشاوره املاک و مستغلاتطالب سرا – روستای اطاقور – ندارد – خیابان ( اکبرسرا ) – خیابان ( کومله به اطاقور ) – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدقرباندوستاملاک دایان0467177510702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – کوچه شهیدعلی قاسمی[سعدی پنجم] – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرحسینطاوسی سالکویهطاوسی0467178685702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – کوچه برکاتی حقیقت[رسالت سابق] – کوچه ((محمدعلی ابریشم چیان)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسمحبی حسنعلی دهسناتور0467178703702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – تازه آباد – خیابان ( تازه آباد ) – خیابان ( کادوس ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهابنعمت اللهی جلالونداملاک ماژان0467178954702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان ( چمخاله ) – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدبداشتیاملاک کاشف0467179429702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – خیابان جهاد دهم[مهر بیست و دوم] – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودسروشسعیدیانسروش0467180967702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – خیابان 20متری رجایی – ساختمان برنز – طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجخلیلیسیسکوه0467183609702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید فهمیده – خیابان (رجایی بیست و پنجم) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضائی دریاسریموژان0410725642702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سبزه میدان – کوچه جاوید – خیابان شهید باهنر – ساختمان موژان – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزادرضازاده خاتونیاملاک 1120467185016702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – پلاک -25 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنحسن زادهشرق گیلان0467200350702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و پنجم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیمحمدزادهآینده0467205176702010مشاوره املاک و مستغلاتدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آیت الله فقیهی – بن بست ((عیسی ربیعی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیرمضانی سراجاریاملاک لنز0467205880702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (پاساژ کدیور) – کوچه شهید بهمن اکبری – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودصادقرستم پوردهکاءاملاک محمد رستم پور0467207372702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه بوستان1 – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهاشمکوچکی نالکیاشریاملاک 313046720977801342533333702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه صدر 7 – خیابان آیت الله صدر – ساختمان امیررضا2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدوفائی کورندهاملاک 2120467210862702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کادوس – بلوار کشاورز – طبقه اول – واحد شمالی
گیلانلنگرودمحمودنوحه خوانسپهر046721101201342544842702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه صدر 13 – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگروداکرمچگانی چمخالهآرزو0467211111702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و سوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگروداکرمبحرکاظمیهمتا0467211224702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – بلوار کشاورز – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقیحسن پورآزادگان040202416401342522351702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقنیک قلب کورندهآراد0297460880702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودمحسنزارع جلیسهشاخص0467214789702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهابشاهانیشاهانی0467215265702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریباحمیدی ناوانبژوار0467217249702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – میدان چمخاله – بلوار کاسپین – پلاک -228 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدمهربان گلسفیدمهربان0403242509702010مشاوره املاک و مستغلاتگل سفید – روستای گل سفید – خیابان شهید رجایی – بن بست شهید رضوانخواه – پلاک 2 – طبقه اول
گیلانلنگرودعلیقربانیان چافیپارسیان0208096141702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ساحل – بلوار کادوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودنبی الهابراهیمی ثابتسرسبز0467221459702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید منصور جعفریان – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلی پوروزین0467221671702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – بن بست بهار – طبقه همکف
گیلانلنگرودیعقوبکهن روزبیجارپسمشاوراملاک کهن 046722928401342570585702010مشاوره املاک و مستغلاتمریدان – روستای مریدان – ندارد – کوچه گلستان 11 – خیابان امام – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیامکتراشی چافیعصر جدید0467232616702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنوچهرنیک سرشتنیک سرشت0467232714702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان – بیجار پشت محله – خیابان (بیجار پشت محله) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدنوریمیراشرفی دریاسریراستین0467232827702010مشاوره املاک و مستغلاتدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانشاهین فررمضان شاهین فر0208099711702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدقربانی نژادگواسرائیمحمد قربانی نژاد0467407436702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – تازه آباد – کوچه ( شهید رجایی ) – خیابان ( کادوس ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاعلی دخت لیلاکوهیرضا علی دخت0467407791702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه حقیقت – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسپیدهباباپورکورندهسپیده باباپور0467408154702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودآیداحق جونالکیاشریآیدا حق جو0467408790702010مشاوره املاک و مستغلاتطالش محله – روستای دیوشل – بلوار امام رضا(ع) – خیابان شهید مهدی دوستی – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقبلارکصادق بلارک0467409972702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراقربانی سوتگوابریزهرا قربانی0467410229702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیگرامیموسی گرامی0467410406702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیموسوی پلت کلهسید علی موسوی0467412605702010مشاوره املاک و مستغلاتپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – خیابان معلم – جاده اصلی پلت کله – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمداسمعیلمحمدنژادکوملهمحمد اسمعیل محمدنزاد0467415025702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – کوی شعبانی – خیابان شهید سید جواد پاسبان – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلی پورصفریوحدت046741576401342531250702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه ( دباغ محله) – خیابان یاسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدکاظماشرف زادگان شلمانیکاظم اشرف زادگان0467416718702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان – جاده رودسر(بیجارپشت محله) – خیابان شهرداری – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرمانزمانیآرمان زمانی0467416838702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیروسفاتح پوراطاقوریسیروس فاتح پور020809927001342550715702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه صائب 10 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدملابابائی پلت کلهمحمد ملابابائی0467416983702010مشاوره املاک و مستغلاتپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – کوچه (( وفایی )) – خیابان شهدا – پلاک 211.005 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامسلمی جلالوندرضا مسلمی0467417798702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه (مرداب) – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامصفری درویشانه بریغلام صفری0208099927702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – خیابان شهید قبادی – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبابراهیم پورلوکلایهاحسان0410617429702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – لیلاشهر – خیابان ((حبیب تندرو)) – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانرسولی زادهرسولی0306489062702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – توکش – خیابان شهید درویشعلی دهدار – کوچه مراد تپه – طبقه اول
گیلانلنگرودهاشمماله میرهاشم ماله میر0467434777702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیصفاریصفاری0348787956702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – پلاک 17 – طبقه اول
گیلانلنگرودسپیدهرحیمی سلطانمرادیرحیمی سلطانمرادی0467447815702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – پیرپشته – جاده (چمخاله) – جاده (لنگرود) – پلاک -366 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاوحیدپاپکیادهیمشاوراملاک 21046744810301342529494702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – تازه آباد – کوچه (مسجد ابوالفضل عباس تازه آباد) – کوچه (( عباس راستی )) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمسحریرحیم سحری0467448174702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – خیابان شهید قبادی – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنوکیلی رودپشتیوکیلی0146059896702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته – کوچه ( بازارچه ) – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -49 – طبقه همکف
گیلانلنگرودپوریاحسین زاده کمال الدین پشتهپوریا حسین زاده0467452527702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – کمال الدین پشته – کوچه (نور) – کوچه (بوستان) – پلاک 120 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیپوررضاعلی پوررضا0467452591702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودمهدیزارع پورکلیشمیزارع پور0467452656702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید مدرس – خیابان شهید صنایع پرکار – ساختمان آریا – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینکاشی لنگرودیمشاوراملاک کاشی046745396901342531605702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه توحید – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرابهروزپور بهروز پور046745746401342503555702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – رجب آباد فتیده – خیابان (رجب آباد فقیده) – خیابان 17شهریور – پلاک 342 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاحسین نژاداسطلکیعلیرضا حسین نژاد0467457740702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدمیرزائیحامد میرزائی0467462778702010مشاوره املاک و مستغلاتپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 155 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادصفری چافیمهرداد صفری چافی0467463615702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان پنجم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیناصلاحی سراجاریامین اصلاحی0467463924702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدولیصدیق بیجارپسیمشاوراملاک صدیق 046746425301342584279702010مشاوره املاک و مستغلاتسادات محله بیجارپس – روستای اطاقور – ندارد – خیابان لنگرود به اطاق ور – کوچه صداقت – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصابرکاظمی تعلقیصابر کاظمی تعلقی0467464417702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – خراط محله – کوچه شهید علی رحمانی – بن بست (منصوری) – ساختمان میرابوطالب چوبچیان – طبقه همکف – واحد 7
گیلانلنگرودالهامفلاح دلاورالهام فلاح دلاور0467465945702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – طولازده – خیابان شهید فیاض بخش – خیابان شهید قبادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرنوروزی کوشالشاهیناصر نوروزپور0467466518702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته(رکج محله) – خیابان (موسی صدر) – خیابان شهیدچمران – پلاک 160 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنشکرگزارقاضی محلهحسن شکرگزار0467469135702010مشاوره املاک و مستغلاتشلمان – قاضی محله(آخوند محله) – خیابان (قاضی محله) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدغفاری کوملهسعید غفاری0467470343702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – کوی شعبانی – خیابان (شهید رحیم نژاد) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسالاربازرگانی پیرپشتهسالار بازرگانی پیرپشته0467476084702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه قائم 1 – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهوشنگیحیی پورپردیس ساحل046747712100000000000702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – ساختمان ولیعصر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمصفرپورچافیصفرپور0467478340702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و پنجم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیخاشاکیعلی خاشاکی0467478454702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان (ساحل 2) – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادییکتای لوکلایههادی یکتای0467479120702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – لیلاشهر – خیابان ((حبیب تندرو)) – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضانیک نام کوملهمشاوراملاک نیک نام 046747927201342573046702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهشیرخانیبهارستان0467479872702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان شهدای سالکویه – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمحمدپورمجتبی0433944675702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – انزلی محله – خیابان کشاورز – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگروداکبرشاکری اماماکبر شاکر امام0467490179702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – توکش – بلوار (خرما) – خیابان شهید محبی ها – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلالدرنگیدهقصر046749021601342572677702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – کوی شعبانی(سیدمحله) – کوچه (اداره آب) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنقاسمیحسن قاسمی0467493658702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – خیابان شهید قبادی – بلوار فردوس – طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودفرشیدیوسف زادهفرشید یوسف زاده0467494207702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – درویشانبر – خیابان شهید قبادی – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهيماحمدي نيادوستان0467496087702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – چهارراه کومله – کوچه ((محمود خجسته)) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدفرجودچافیمحمد فرجود0467496296702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان شهید شکری[ بوستان دوم ] – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبفیضیفیضی0467496881702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه موسوی – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادآل بویه سمامیفرهاد ال بویه0467497081702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( بانک پارسیان ) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -320 – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرمانآرزمآرمان آرزم0467497152702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدرضاساکت پور[پنجم عزیزرحیمی – خیابان شهیدان تراهی – پلاک 280 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیحسن زاده سلوشیپارسی 0467497159702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – خشک سل(چهارراه) – کوچه (( علی عشقی )) – خیابان شهید رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمپورشعبان گالش خالهکریم پورشعبان0467498781702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – چالکیاسر – خیابان آیت اله صدر – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمعینی نالگیاشریمحمد معینی0467499295702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته – کوچه (حوزه علمیه) – خیابان (موسی صدر) – پلاک -47 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرجبی دیوشلیبهار046750006301342591156702010مشاوره املاک و مستغلاتدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – کوچه شهیدمیرمسعود جوادین – خیابان آیت الله فقیهی – پلاک 109 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرشیدضیاء تبریبندر0467500335702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسقوامي پوركوملهعباس قوامی پور0208097796702010مشاوره املاک و مستغلاتکومله – کوی شعبانی – خیابان (شهید رحیم نژاد) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصمدحیدرپورسیار دوستان 046750200601342544578702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – راه پشته – کوچه (توحیدی) – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودشاهینپورابراهیمی نالکیاشریشاهین پورابراهیمی0467503120702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – انزلی محله – کوچه ((فرهاد بابایی)) – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدصدراخلیل پورشهر ایدال0467503229702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه اطلس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیفلاح سراجاریکیارش046750526301342549744702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سبزه میدان(چالکیاسر) – کوچه صاحب 1 – خیابان (صاحب الزمان) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهاب الدیناحمدیشهاب الدین احمدی0467508718702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه مهرگان – خیابان سعدی دهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهنامفرجودچافیبهنام فرجود0467513466702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کاسپین – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادشریفی خشکدشتیشریفی046752125201342422445702010مشاوره املاک و مستغلاتاطاقور – توکش – کوچه مراد تپه – خیابان شهید محبی ها – طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجکاظمیایرج کاظمی046752874201342541050702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – خیابان هفده شهریور – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهیارزاغی جلالوندزاغی0467533919702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه نارنجستان 7 [ پاشاپور ] – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودشایانمرادی چافیشایان مرادی چافی0467537734702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینجهانی پاپکیادهحسین جهانی0467538633702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – گمرکات – خیابان دکتر علی شریعتی – خیابان پروین اعتصامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمشيدحسنعلي پورباركوسرائيحسن علی پور0146096143702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – انزلی محله – کوچه شهیدشیوعی – خیابان سلمان فارسی – پلاک -2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرئوفیحسن رئوفی0467546862702010مشاوره املاک و مستغلاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – ساختمان رئوفی – طبقه دوم
گیلانلنگرودلطيفشعباني سراجارينوین سازه043895358601342535154702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – خیابان شهیدمطهری – خیابان شهید بابایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرحسینعلی پورامیرحسین علی پور0467551296702010مشاوره املاک و مستغلاتلنگرود – جاده چمخاله – خیابان آزادی – بن بست حاج عیسی علی پور – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپیرنیاخدمات فنی پیرنیا045517243701342548071453310نصب و تعمیر تاسیسات سردخانه ایلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه بینش 16 ، خیابان نیروی انتظامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدباقرپسندموسسه فنی امید046608783901342554042453310نصب و تعمیر تاسیسات سردخانه ایلنگرود ، کیاکلایه ، خیابان سعدی ، خیابان شهیدمجیدثابت قدم ، طبقه همکف
لیست اصناف خدماتی لنگرود
گیلانلنگرودامیرحسنحیدریتاسیسات حیدری046678233001342554090453310نصب و تعمیر تاسیسات سردخانه ایلنگرود – رکج محله – خیابان (رکج محله) – بن بست فردوس15 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسمصادقی فرخدمات فنی صادقی فر046669259101342520709453119/7نصب و تعمیر کولرلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه اول
گیلانلنگرودمهردادجوادنیای شلمانیخدمات فنی مهرداد046681504401342523886453119/7نصب و تعمیر کولرلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه صدر 8 – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودجوادنیرومندی سادات محلهموسسه فنی جواد046687891100000000000453119/7نصب و تعمیر کولرلنگرود – جاده موبندان – کوچه ذاکری – کوچه بینش هفدهم[دهبان سابق] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودهاشمی لنگرودیاوجنرال046719973701342546938453119/7نصب و تعمیر کولرلنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – پلاک -709 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبیراستروان کورندهیمطبوع سازان046733985701342532364453119/7نصب و تعمیر کولرلنگرود – جالکیاسر – خیابان شهیدمطهری – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانحیدریان لنگرودیتعمیرات لوازم خانگی حیدریان046740353101342552700453119/7نصب و تعمیر کولرلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید رحیم تقی پور فلاح 3 – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادعبدیگیل سرما046747339200000000000453119/7نصب و تعمیر کولرلنگرود – چالکیاسر – کوچه همت 6[شهید علی محمدی] – خیابان شهیدعلی بابائی – پلاک -55 – طبقه همکف

1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *