لیست اصناف توزیعی لنگرود

لیست اصناف توزیعی لنگرود شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان لنگرود در حوزه توزیعی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله «لیست اصناف توزیعی لنگرود» را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «لیست اصناف توزیعی لنگرود» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار «لیست اصناف توزیعی لنگرود» در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانلنگرودمعصومهدلیر برکادهیسوپر امیر حسین028462264901425442576522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان امام خمینی جنب میدان بسیج  36773
گیلانلنگرودابراهیمپوررجب قاضی محلهسوپر پرد یس028462286501425424298522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان امام خمینی روبروی مدرسه شهید علیپور  57757
گیلانلنگرودمجیدجان نثار ملکوتی بیجارپسسوپرایرانیان028462297301425442846522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان امام خمینی روبروی شن وماسه حسینی  10020
گیلانلنگرودحسنابیضیسوپر امام رضا028462243301425445136522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله خیابان امام حنب بانک کشاورزی  38543
گیلانلنگرودقاسمحسینی کوملاییسوپر حسینی028462300801425442363522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله خیابان شهید صیقلی  43993
گیلانلنگرودموسیاردی دیوشلیسوپر سبز گیلان028462311601425291233522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل بعد از پل هوایی  13846
گیلانلنگرودرقیهباقرپور مریدانیسوپر پویا028462333201425492483522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله پائین محله سالکویه  75816
گیلانلنگرودمهرانآغیلیفروشگاه مواد غذائی بیرتک وان028462344001425226837522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید واحدی لیلاشهر  45737
گیلانلنگرودزهراامین زادهسوپر عرفی و عارفی028462365601425210632522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاسر روبروی چلوکبابی خاطره  67541
گیلانلنگروداحمدهادی زادهسوپرتک احمد028462354801425246495522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جاده لیلاکوه بعد از مصلی  14413
گیلانلنگروداحمدبابایی چافیسوپر آرمان028462387201425251493522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان آزادی روبروی ایستگاه چاف  56913
گیلانلنگرودنعمتپورنقدی لیله کوهیسوپر دایی نعمت028462401501425363013522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیلاکوه جنب میدان ابتدای جاده ملات  64583
گیلانلنگرودکیوانخانیسوپر گلستان028462466301427227006522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه کیا گهان حنب کارخانه  17355
گیلانلنگرودرضاصفاری رادسوپر بهاران028462477101427225421522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لات لیل قریه  پیشکوه  36652
گیلانلنگرودسید علیبینوا شلمانیسوپر علی028462444701425422017522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جاده رودسر یعقوبیه جنب دهیاری  71617
گیلانلنگرودنریمانمسلمی چمخالهسوپر نادری028462599401425343766522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چمخاله جنب بازار  53598
گیلانلنگرودجلالاصلاحی پاپکیادهسوپر نمونه028462502201425243568522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه میان محله بالاتر از مسجد  36756
گیلانلنگرودمهرانرضوانی نژادسوپر رضوانی028462588601425224186522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان بسیج خیابان گمرکات خسرو 76516
گیلانلنگرودحامددهبانسوپر حامد028462567001425242197522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)راه پشته خرمشهر شمالی آتشکار 57936
گیلانلنگرودعلیحیدری پورمنظرسوپر اشکان02846253461425236257522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حافظ شهید اکبری  98943
گیلانلنگرودرضاعبدالعی پورسوپر رضا028462498701420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فتیده روستای فتیده  44779
گیلانلنگرودقاسمغلامی پور سالکویهسوپر غلامی028462487901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش) روستای پرشکوه  -كوچه شهيد محمدي نژاد
گیلانلنگرودمحمدشکوهی فرسوپر شکوهی فر020805665701425234960522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طولازده فیاض بخش  95934
گیلانلنگرودعلیزرین فرسوپر مارکت مهدی020805633301420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مریدان کارخانه  چایسازی  85586
گیلانلنگرودمحدثهتقی پور یوسفدهسوپر مارکت گل گون020805597401420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان مادر واحدی  38568
گیلانلنگرودربابهجلالی مریدانیسوپر امیر020805600901425482447522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مریدان جنب مدرسه  89539
گیلانلنگرودزهرامهدوی پروشیسوپر پردیس020805586601425534697522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور امام  95855
گیلانلنگرودفرشادرمضانپور دریاسریسوپر ذوالفقار020805575801425210132522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاسر بعد از پل هوائی  68461
گیلانلنگرودجعفررحمانیرحمانی020805565001420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جاده لیلاکوه نرسیده به جاده سالکویه  13885
گیلانلنگرودمیلاداسماعیل نژادسوپر اسماعیل نژاد020805543401425222312522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازار راسته بزازان  13369
گیلانلنگرودایرجدوستدار لیلیدوستدار020805521801427422111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اتاقور روستای لات لیل  36614
گیلانلنگرودسید داوودسید نژاد بیجارپسحقیقت020805496701420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اتاقور کفش کن محله  13386
گیلانلنگرودعیسیشیرزاد سادات محلهسوپر شیرزاد020805453501425333362522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سادات محله روبروی دهیاری  41496
گیلانلنگرودعلیبهروز ایوان استخرشمال020805485901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان ذوب آهن  47746
گیلانلنگرودعلیغلامعلی پورچای ممتاز بهاره020805421101425425041522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امام خمینی روبروی نمایشگاه غفوری  35836
گیلانلنگرودقاسمسلحشور لنگرودیخوارو بار و چای خشک سلحشور020805363601425230970522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مدرس روبروی مخابرات  73376
گیلانلنگرودمرتضیهادی پور پاپکیادهیسوپر هدای پور020805396001420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پاپکیاده بالامحله  37486
گیلانلنگرودمحمدپوررضا چافیخوارو بار فروشی پیمان020812977301425662594522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف پائین کوچه بانک صادرات  78414
گیلانلنگرودابراهیمابیضی شلمانیسوپر به به020812966501425232334522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالقانی موسوی  59871
گیلانلنگرودفریدونامامی سیگارودیسوپر امامی020812944901425423833522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه سیگارود جنب پست بانک  73613
گیلانلنگرودفرهادتیاورخواروبار فروشی تیاور020812988101425251723522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)هفده شهریور جنب پاساژ ملت  18984
گیلانلنگرودمهدیخشک دامنفروشگاه قائم020805308701425251625522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آزادی نیروی انتظامی  84346
گیلانلنگرودسید محمدسید نژاد بیجارپسسوپر سید020805319501420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اتاقور لک پشت  39559
گیلانلنگرودرضاملکی نیاندارد02080489890142523831522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید بهشتی یاسر  14
گیلانلنگرودپرویزحسین پور کوملهسوپر پرویز020805554201425482403522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله چهارراه مریدان  11549
گیلانلنگرودبهمندرخشان لات لیلیخوارو بار قروشی صداقت028462210901425683255522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور پائین پروش  37775
گیلانلنگرودحمدعلی نژادسوپر علی نژاد028462221701425251998522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالش محله جنب آردکوبی  49468
گیلانلنگرودسید جعفرمیرگذار لنگرودیزیتون فروشی برادران سید028462200101425233823522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)17 شهریور بازار روز شماره یک  18451
گیلانلنگرودیاسرغلامیور بیجارپسفروشگاه غلامپور028462254101425534450522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امام خمینی نرسیده به بلوار کشاورز  53119
گیلانلنگرودعبدالهاشمروحی ثانی لنگرودیسوپر باقی020805500201425221082522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان انقلاب راسته ماهی فروشان  68795
گیلانلنگرودمحمدطاهر سیماسوپر سیما007185377301425223833522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انزلی محله سلمان فارسی  46699
گیلانلنگرودفردوسحیدری سیا خلکیسوپر حیدری014613139201427221396522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله روستای کیاگهان  14311
گیلانلنگرودمحمدحسینیوسفی حسنعلیدهسوپر یوسفی007185334101425220782522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امام خمینی شهید مطهری  806
گیلانلنگرودمحمدرضاتوشه جو لنگرودیسوپر توشه جو007185456401425221484522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انزلی محله شهید شعبانی پور  49385
گیلانلنگرودحسینرشید پور چالکیاسریسوپر رشید پور007185488801425227593522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چالکیاسر آیت الله صدر  511
گیلانلنگرودعلی اکبرپیرسحرخیزسوپر پیر سحرخیز007185197501425229691522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالقانی سبزه میدان  1732
گیلانلنگرودحسینزاهدی شلمانیسوپر زاهدی007180888601425238352522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید بهشتی یاسر  18656
گیلانلنگرودحسنعباس دوخت پیرکوهیسوپر عباس دوخت007185111101425249648522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)محمدباقر صدر اایستگاه چاف  63556
گیلانلنگرودعلیمیشینی لنگرودیسوپر مشینی009343343101425242035522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خرمشهر شمالی جنب صحرا تخته پل  66886
گیلانلنگرودالهاممسکین دخت بیجارپسسوپر مسکین دخت028462185801420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور کفش کن محله  67541
گیلانلنگرودحبیب اللهپورسلیمانسوپر پورسلیمان007185222601425246813522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چالکیاسر نرسیده به مسجد چالکیاسر  48113
گیلانلنگرودغلامرضاپور رضا کیاکلایهسوپر پوررضا007182947301420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سعدی نبش کوچه ابوذر  14988
گیلانلنگرودنبی الهرضائی کهلبونیسوپر رضائی007181083601420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چالکیاسر جنب کارخانه برنجکوبی صفاریان  19733
گیلانلنگرودفاطمهکیهاشی لنگرودیسوپر کیهاشی007184545701420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستجردی پشت بیمارستان بابائی پور  57144
گیلانلنگرودعلیحیدریسوپر حیدری007184534901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید بهشتی ربروی اداره اوقاف  55878
گیلانلنگرودغلام حسینغلامی پور فتیدهسوپر غلامی پور007184434201420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امام خمینی پشت ساختمان شهرداری  63696
گیلانلنگرودحسینشاهمرادی کیاکلایهسوپر شاهمرادی007182602001420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سعدی جنب نانوایی شاهمرادی  17999
گیلانلنگرودمحمد حسنبرزوئی نژاد لنگرودیسوپر برزوئی نژاد007184905301420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سعدی جنب میدان شهید نورانی  78543
گیلانلنگرودعلیرضاحیدرپور طولازدهیسوپر حیدرپور007182904101420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حافظ شهید فیاض بخش  39464
گیلانلنگرودخیرالهعلی جانی ملاطیسوپر علی جانی009020719401420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جاده لیلاکوه جنب نیروگاه برق  95675
گیلانلنگرودثریاحسنی پیشکلی جانیسوپر حسنی009020708601420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امام خمینی شهید نورانی  78446
گیلانلنگرودشعبانعلیعلی پورنوشرسوپر علی پور007180475001420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چالکیاسر آیت الله صدر  1963
گیلانلنگرودعباسرومینا لنگرودیسوپر رومینا009024643601425232355522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مدرس روبروی پاساژ بنی هاشمی  66637
گیلانلنگرودقربانعلیمتممسوپر متمم009022361901425226965522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امام خمینی روبروی زندان  69814
گیلانلنگرودسیروسفتحی گهرازسوپر فتحی009342285001425235824522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نیروی انتطامی نرسیدخ بخ مسجد موبندان  34446
گیلانلنگرودیدالهصفری لیله کوهیسوپر صفری009343756701420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حافظ میدان معلم  37316
گیلانلنگرودفرزانهموسی پور ارباستانسوپر موسی پور029274871201425234281522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جاده لاهیجان ابتدای بلوار فردوس  47367
گیلانلنگرودسید عبدالهجوادی پور تپهسوپر جوادی029275681201420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود قریه تپه  33471
گیلانلنگرودحسنقنبری دیوشلیسوپر قنبری009349199301425222753522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید بهشتی روبروی بانک صادرات مرکزی  17496
گیلانلنگرودمحمدتقیبابائی همتیسوپر بابائی همتی009349380001425228687522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قصاب محله بالاتر از مسجد  57538
گیلانلنگرودعلیاحمدی نیاسوپر احمدی نیا009349188501425230108522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آزادی لاله  96619
گیلانلنگروداسماعیلقنبری دیوشلیسوپر قنبری014604352401420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید بهشتی جنب پاساژ ارشاد  17577
گیلانلنگرودمهریوحدتی لیله کوهیسوپر وحدتی014604240901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیلاکوه اول جاده ملاط  33516
گیلانلنگرودمحمدتقیبانیسوپر بانی020805712401425233014522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خرمشهر شمالی قناعتگر  68776
گیلانلنگرودحسینعلیغفاری کوملهسوپر غفاری020805734001420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)24متری جنب بقعه آقاسیدحسن  43455
گیلانلنگرودجلالوکیلی صادقیسوپر وکیلی009349177701425230077522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید کلانتری شهید صادقی  57755
گیلانلنگرودابوالقاسممحمدپور کچلامیسوپر مارال020805744801425230608522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حافظ روبروی میدان بار  46173
گیلانلنگرودداوررمضانی سراجاریسوپر شهروند020805788001425240079522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آزادی بعد میدان امام حسن مجتبی  58369
گیلانلنگروداسماعیلشهدی کوملهسوپر جزیره020805798801425445822522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله خ شهید پاسبان  33688
گیلانلنگرودزهرانصراله زاده ماسولهسوپر نصراله031349679401425223910522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خییابان سعدی جنب اتش نشانی  73169
گیلانلنگرودحمیدرضاامجدیزدان دوستسوپر امجد007181130301420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید چمران جنب مسجد رکج محله  37397
گیلانلنگرودعزیزقانع ملاطیسوپر قانع031500549601425445326522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ملاط روبروی چشمه  74941
گیلانلنگروداکرم ساداتبخشوری گراکوییسوپر گل مریم031569962601425246285522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان نیروی انتظامی نرسیده به کلانتری 12  84558  0
گیلانلنگرودسیده راحلهناصر لنگرودیسوپر پاسارگاد031648165701425239553522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خ شهید مطهری نبش فرهنگ 4  55641
گیلانلنگرودعیسیرمضان پورسوپر رمضان پور007182476201420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید بهشتی جنب بانک مسکن  55553
گیلانلنگرودحسینعلیصابری اطاقوریسوپر صابری031867951801420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور میدان امام علی (ع)  98633
گیلانلنگرودمحسنخدابنده شلمانیسوپر ایلیا031868056001420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان آیت الله خامنه ای  15863
گیلانلنگرودمریمدلالت گر لنگرودیسوپر دلالتگر031892927801425226807522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انزلی محله شهید پیراسته  44837
گیلانلنگرودامینهقلی پورسوپر گل یاس032192411001420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش اطاقور قریه تازه اباد لیسه رود  33486
گیلانلنگرودمحمدمهدی پور کابیهسوپر مهدی پور032410114801425221026522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چالکیاسر خ آیت ا… صدر  1036  0
گیلانلنگرودمحمدحسن دوست بارکوسرائیسوپر حسن دوست025039301001425252769522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انزلی محله جنب مسجد اشکوری  136
گیلانلنگرودمحدثهربیعی ملاطیسوپر ربیعی025122562901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شریعتی کوچه مسجد جامع  556
گیلانلنگرودمریمفلاح دیوشلیسوپر فلاح025123238901425241969522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – خیابان فیاض بخش – خیابان قبادی – پلاک 0 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودندیمی سادات محلهسوپر ندیمی025323308001425333253522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)صیدرمحله خیابان مسجد جامع  43
گیلانلنگرودصفورامیرزائی کلیشمیسوپر میرزائی026154533501420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله جنب بقعه آقا سید حسن  43
گیلانلنگرودسکینهآقاجان پوربین کلائیسوپر آقاجان پور026156131901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جاده لیلاکوه روبروی مسجد فاطمه زهرا  931
گیلانلنگرودبلقیسفرخ نیا گواسرائیسوپر فرخ نیا027754097501425251159522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پارک فجر مجموعه پارک بازار  799
گیلانلنگرودسید احمدمیراث احمدی لنگرودیسوپر میراث احمدی02810212670142524483522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان انقلاب راسته ماهی فروشان  569
گیلانلنگرودسید فاضلموسوی خاکیاسریبعثت029266313501425241791522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالا محله پاپکیاده  0
گیلانلنگرودزهراخداپرست کورندهسوپر خداپرست029319490401425230904522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاسه گرمحله جنب مسجد زیر درمانگاه  763
گیلانلنگرودمهتابشریف پورسویریسوپر شریف پور031348412601425223658522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – کوچه ورزشگاه – بلوار حافظ – پلاک 0 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنخادم نخجیریسوپر نخجیری032219073601425230639522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مدرس روبروی پارک آزادی  66553
گیلانلنگرودمهرعلیبازبندسوپر بازیند032221932401425247296522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیلاکوه بالاسرا  54634
گیلانلنگرودفاطمهاصغری وسمه جانیپل032862588601425227930522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور روبروی شهرک صنعتی  0
گیلانلنگرودرمضانعلیجهانی مقدمسوپر جهانی مقدم033788270301425223286522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید بهشتی میدان گنبد روبروی مسجد  16415
گیلانلنگرودحسینجهان بینسوپر جهان بین033788540001425442916522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیلاکوه قریه پرشکوه  73394
گیلانلنگرودصادقآقائی پیرکوهیسوپر آقائی033789493901425533369522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه کفش کن محله جنب کارخانه برنجکوبی نیک فلاح  17636
گیلانلنگرودقرباندهبان سادات محلهسوپر دهبان033789583801425236921522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)درویشانبر شهید قبادی  89438
گیلانلنگرودابراهیمشعبانی سبزه میدانیرضا033827769701425227930522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوچه اداره برق پاساژجواهری  0
گیلانلنگرودکبریاحمدپور سورچانیسوپر احمدپور033923947501425534498522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه طالب سرا جنب آژانس سفر سبز  33169
گیلانلنگرودفریبامحمدعلی زادهسوپر محمدعلی زاده033924714301425290018522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل کوچه بهداشت  16711
گیلانلنگرودخاطرهفلاح تبارسوپر فلاح تبار034007452901425242692522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیلاشهر بالاتر از میدان بار روبروی مدرسه نظام  93635
گیلانلنگرودقاسمپورقاسمی فتیدهسوپر پورقاسمی034050731701425222301522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان انقلاب راسته ماهی فروشان  68619
گیلانلنگرودبهمنشاد پورگوابریسوپر2020044346747001309334314992522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود جاده لیلاکوه جنب مسجدالزهرا
گیلانلنگرودسیماعسگری حسنعلی دهسوپر عسگری044416007701309115505126522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود جاده چمخاله کوچه تراهی
گیلانلنگرودسیده مریمعسکری کلاشمیسوپرعسکری044413812401309112430329522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قریه طالش محله خ شهید ربانی
گیلانلنگرودثانیهقاسمیان گاوچراسریسوپر احمدی044404866501309115053048522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله خ شهید مدرس جنب مسجد جامع
گیلانلنگرودرفعتارشادسوپر نواب044474680301309113448023522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود خ نواب صفوی روبروی کانون زبان
گیلانلنگرودسیده فتانهخوشخو کوشالشاهلبنیاتی مادر044621787401309112449285522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود خ امام خمینی روبروی میدان پرستار
گیلانلنگرودشهنازاسمعیلیسوپر قربانی044668638901309117998900522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود-کوچه اتشکار-گلستان6
گیلانلنگروداسمعیلملایی متعلق محلهسوپر ارتا044658426201309114305067522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لتگرود-خ پاسداران-روبروی لواشی میر کشوری
گیلانلنگرودحامد ابراهیمی نژاد0447671568522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان الغدیر نبش ک امام رضا 
گیلانلنگرودعلیکلاچیان لنگرودیسوپر کلاچیان032192936101425222242522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان انقلاب راسته ماهی فروشان  68797
گیلانلنگرودعلیمیرزائیزرناب0448155671522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – شهر لنگرود – میدان انقلاب – کوچه ( صابری ) – خیابان امام خمینی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهافضلی امیرآبادامیر حسین0448285586522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – شهر لنگرود – موبندان – خیابان نیروی انتظامی – بن بست بینش نوزدهم – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیخوشروشپخش وشروش0448314758522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید بهشتی پشت ساندویچی ارشادیان  54976
گیلانلنگرودروزبهطالبیان کیاکلایهطالبیان0448658393522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – سعدی – میدان شهید نورانی – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرمضانی رودبنهرمضانی0449457380522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاسر ، کوچه شهید محسن غمگسار ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 360 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرخندهصفری لیله کوهیدلسوز0449458279522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، کیاکلایه ، خیابان سعدی ، کوچه شهیدمهدی زاهدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینتراهیخواروبار عدالت045130158901342594761522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، بالامحله پاپکیاده ، خیابان ( جاده بطرف میان پاپکیاده ) ، خیابان جاده بالامحله پاپکیاده ، پلاک 83
گیلانلنگرودحمایلروزکاریروزکاری0451638788522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، خراط محله ، کوچه شهید علی رحمانی ، بن بست (فلاح) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیپلوانامیر حسین045163890501342512316522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان ، بیجار پشت محله ، کوچه شهید شفیعی ، خیابان شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمعوضی فتیدهمحمد امین0451639255522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پایین قاضی محله ، خیابان جاده اصلی پایین قاضی محله ، خیابان جاده اصلی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزادنعمت الهی جلالوندمهرزاد045309826201342502207522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چمخاله ، بلوار شهیددهگان ، خیابان شیلات ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبقنبرنیاقنبر نیا045309881101342597683522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، تازه آباد ، کوچه (نجیبی) ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسناعظمی راداعظمی راد045309937701342590882522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالش محله ، خیابان شهید حمید محمد زاده ، خیابان شهید مهدی دوستی ، پلاک 49 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدیوسفی سادات محلهیوسفی0453233201522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، سادات محله ، کوچه ( جعفری ) ، خیابان شهدای سادات محله ، پلاک 222 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلینقیغنی زاده ملاطیغنی زاده0453234532522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ملاط ، کوچه ( غلامی ) ، کوچه شهید نعمت غنی زاده ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاارحم پورلیلیبلوط045333633501342537288522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، قصاب محله ، خیابان شهید آیت الله سعیدی ، بن بست شهید آیت الله سعیدی سوم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیباباپورچافیسوپر مهدی0455463561522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، میان محله پاپکیاده ، کوچه حسن مهدی پور ، خیابان جاده میان محله پاپکیاده ، پلاک 107 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهانیهدبیریسوپر شاهین0455794385522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، راه پشته ، کوچه شهید قاسم آذر ارجمند ، بن بست والفجر3 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحواباقری کوشالشاهارزانسرای رضا0455961356522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهیدمطهری ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیکدیورچافیسوپر کدیور0455990259522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، تازه آباد ، کوچه (آرون) ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرویارستم پورجلالوندسوپر امین رضا0456368820522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه صفر علی ملایی ، بلوار دهگان ، پلاک 156 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینمقدم رادسوپرمقدم0457139803522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید بهشتی پشت بانک صادرات  54878
گیلانلنگرودحسینعلیرمضانی چافیسوپر رمضانی0457283571522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چاف بالا ، کوچه شهید ابراهیم یوسفی ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرخورسندخرسند045732991501342520318522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، چالکیاسر ، کوچه رحمت رجبی ، کوچه آزادگان یازدهم ، پلاک 16 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدکاظماشرفی پورشلمانیکیانوش045783357101342512003522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان ، بالا خالجیر ، بلوار امام خمینی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهخجسته سالکویهسوپر ایمان0458117664522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، حیدر آباد ، خیابان (اصلی حیدر آباد) ، خیابان شهید واحدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیپورمؤمن اعرابیسوپر اعرابی0071849593522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انقلاب ماهی فروشان  16273
گیلانلنگرودرجبمحمدی محسن آبادسوپر محمدی0458723780522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شهید تقی پور ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگروداصغرحسین پورچافیسوپر حسین پور0459543678522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چاف بالا ، کوچه شهید محسن فربود ، بن بست ( خوان پایه ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهاشمحسین زادهسوپر ولیعصر0459543786522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آیت الله صدر ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمشغولی چافیسوپر سعادت0460074861522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، میان محله پاپکیاده ، کوچه توحید 8 ، خیابان (پاپکیاده) ، پلاک 378 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدعطائیسوپر عطایی0460222719522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، انزلی محله ، کوچه شهید تیمور موسی پور ، خیابان فلسطین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبعلیزیبائی دیوشلیسوپر زیبائی0314910841522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود روستای طالش محله  49598
گیلانلنگرودفاطمهرحمانی خالکیاسریسوپر رحمانی0462258139522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، خال کیاسر ، کوچه والفجر2 ، خیابان ( خالکیاسر ) ، پلاک 385.003 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزیبانظری حسن آبادیسوپر آنا0462336982522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چمخاله ، بلوار (چمخاله) ، بلوار شهیددهگان ، پلاک 78 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیراسویایسوپر اسویایی0462449474522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه (نادری راد) ، خیابان شهدای سالکویه ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادحیدریگلستان0462863464522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه دوم ، خیابان بهشتی ، پلاک -291 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهنازبرزگرچافیسوپر برزگر0462957824522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار  آزادگان ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه دوم
گیلانلنگرودادیبصفری لیسه رودیسوپرصفری0463168468522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان شهدای سالکویه ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودخلیلیارویسیسوپر علی0463333533522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، کاسگر محله ، کوچه حمید ترابی ، خیابان شهیدبخارایی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهجمالی پاپکیادهسوپر جمالی0463531853522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه بینش 6 ، کوچه لاله ، پلاک -262 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهبزرگ مهرجلالوندسوپر بزرگمهر046445680001342502108522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه (( یونس جیحونی )) ، کوچه قائم 2 ، پلاک 54 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادپورحسین تپهسوپرمیلاد046595752701342503296522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، تپه ، خیابان امام خمینی ، بلوار شهیددهگان ، پلاک 118 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجفلاح دریاسریسوپرآریا046596842101342581814522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاسر ، کوچه رسالت ، کوچه ولی عصر ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاحسن پورپخش حسن پور0465970999522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه ( قنبری ) – کوچه کوی بسیج – پلاک 0 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیلانمهرپورگالشکلامیسوپر سجاد0465981107522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه (( یونس جیحونی )) ، کوچه قائم 2 ، پلاک 48 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرهسجودی پاپکیادهسوپر شهرام0465984309522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان بیست و دوم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودطاووسحسنی پیشکلیجانیسوپر امیر محمد0465996624522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، انزلی محله ، خیابان (اصلی انزلی محله) ، خیابان شهید شعبانی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیرمضانی ارباستانسوپر رمضانی046599675501342544199522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، آتشکار ، خیابان پاسداران ، خیابان شهید اصغریخواه ، طبقه اول
گیلانلنگرودمرتضیدروارسوپرتک مرتضی046599675901342516064522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان ، علی اوسط ، خیابان شهید مهدی علیپور ، خیابان امام خمینی ، پلاک 142 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدمرادی سیزکوهیسوپر مرادی0315019215522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور امام خمینی  95756
گیلانلنگرودشهراماقدامی سیاهکلدهسوپر شهرام046602503001342586463522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاهکلده ، کوچه ( شهید اقدامی ) ، خیابان حافظ ، پلاک 16 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیونسحسن زاده چنیجانیسوپرعلی046602505801342646690522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پایین قاضی محله ، جاده (پایین قاضی محله) ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، پلاک 326 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدفرهادنصیری سلوشسوپرقائم046602694201342572557522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله ، چهارراه کومله ، خیابان شهیدعبدالکریمی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمددرخشان لات لیلیدرخشان0466029243522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حاجی سرا ، جاده ( حاجی سرا ) ، جاده اصلی حاجی سرا ، پلاک 50 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدقربانحسین نیانموادغذایی حسین نیان046603293701342551344522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، انزلی محله ، کوچه شهیدشیوعی ، کوچه شهیداسکویی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاامامیسوپرامامی046603327701342533921522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، بازار ، کوچه بازار روز دوم ، خیابان هفده شهریور ، پلاک 448 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنحسین پوربارکوسرائیسوپر حسین پور0466033382522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، راه پشته ، کوچه (زمان پور) ، کوچه شهید موسی پایکار ، پلاک -53 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینفلاح اقبال پورسوپر اقبال پور031462129001342581542522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاسر جنب پل  64337
گیلانلنگرودبهروزامانیسوپر امانی0466046257522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور ، رجایی ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسید محمودمیر رضا پورمیررضاپور0466050242522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، رکج محله ، خیابان شهید واحدی ، خیابان فردوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسنصدرائیسوپر صدرایی0090207635522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پاسداران شهید آذر ارجمند  57359
گیلانلنگرودسیده معصومهمیرابراهیمی پلت کلهسوپر تک 046605799901342535904522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان تراهی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینمیرسیاربارکوسرائیسوپر میرسیار0071846680522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی ، کوچه ((ماهی فروشان)) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنعشوری دیوشلیدامنه0466069386522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل ، خیابان آزادگان ، خیابان شهید مرتضی آگاه ، پلاک 38 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمتینارضائی تپهمهران0466069495522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، تپه ، خیابان یادگار امام ، کوچه ( باد گیسو ) ، پلاک 66 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصغرینیک پی پاپکیادهیسر فروزان0466070644522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، میان محله پاپکیاده ، خیابان آزاده جانباز حسن مهدی پور ، خیابان (پاپکیاده) ، پلاک -37 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلکارگرشاکرلنگرودیسوپرکارگر046607824201342586024522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاهکلده ، خیابان (ولی عصر ) ، خیابان ( جاده اصلی سیاهکلده ) ، پلاک 104 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیشکارچی دیوشلیهایپر مارکت لیمو046608281201342554676522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، کاسگر محله ، کوچه شهید موقری ، خیابان دکتر علی شریعتی ، طبقه اول
گیلانلنگرودسعیدشیخ طاهرلنگرودیسوپرصدف046610163101342520433522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه (بینش 4) ک شهید کامیاب ، خیابان نیروی انتظامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمپرسابیسوپرپرسابی046610480501342524324522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، تازه آباد ، کوچه ( مسجد ) ، کوچه (آرون) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکیوانمظلومی سیکارودیسوپرکیوان046610642401342524548522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (یخچی) ، کوچه ((پور حبیب)) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرقربانیان چافیسوپر قربانیان046611827001342596614522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چاف پایین ، خیابان (( مسجد جامع )) ، کوچه آزادگان 2 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینمهدی پورسوپر عدالت0466134460522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه مولوی ، کوچه (عابدینی) ، پلاک 85 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسلیمهپوررمضان سلطانمرادیسوپر پوررمضان046613478201342534165522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شهید محمدحسین باقرپور ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودربابهرحمانیسوپرمهدی046613791401342577503522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین سالکویه ، خیابان ( بطرف پایین سالکویه ) ، خیابان ( جاده سالکویه ) ، پلاک 16 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدکریممحمدپورگیلدهسوپرمحمدپور046614559601332594869522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، خال کیاسر ، خیابان صداقت ، کوچه صداقت 3 ، پلاک 195 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیکهن سال نالکیاشریکهنسال0466147228522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، راه پشته ، کوچه توحیدی ، خیابان خرمشهر شمالی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکبراعالم خوش خلقرضا0466147670522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه قائم 1 ، بلوار شهیددهگان ، پلاک 133 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینملائی بیجارپسیسوپر ملائی0466156800522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کفش کن محله ، خیابان ( مطیعی ) ، جاده اصلی کفش کن محله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیفیضی پاپکیادهیسوپر فیضی0466160349522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، بالامحله پاپکیاده ، خیابان آزاده جانباز حسن مهدی پور ، خیابان (پاپکیاده) ، پلاک 65 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهنیازمندچوکامیسوپر نیازمند0071810620522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، چالکیاسر ، کوچه صدر 15 ، خیابان آیت الله صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگروداکرمعلی پورحسام0466183815522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گنج علی سرا ، خیابان گالش سرایی غلام ، خیابان محله گنج علی سرا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهانیهحجتی پورلنگرودیسوپر حامد0466185494522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه قائم ، خیابان شهید آیت الله سعیدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآدینهبهاری لیله کوهیسوپرالنا046619052801342578258522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیلاکوه ، خیابان تازه اباد ، خیابان پایین سرا ، پلاک 58 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبکوهستانی دیوشلیسوپر کوهستانی0466201816522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالش محله ، کوچه مسجد ، خیابان شهید مهدی دوستی ، پلاک 634 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقی زادهفروشگاه تقی زاده046620329301342522982522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (عاشوری) ، کوچه (تورج) ، پلاک -195 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصابربزرگ پورجلالوندسوپر بزرگ جلالوند046620329601342503168522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه (محبتی) ، بلوار شهیددهگان ، پلاک 248 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپورمیری نژادشیرجوپشتسوپر یک و یک046620329801342549317522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، راه پشته ، کوچه ((حوزه)) ، خیابان موسی صدر ، پلاک 39 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنحیدریسوپر شایان046620336201342518011522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاه منسه پائین ، کوچه بهاران ، خیابان ( جاده سیاه منسه پایین ) ، پلاک 26 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکبریموسی پورشلمانیسوپر نجفی046621779701342572562522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله ، میان محله ، خیابان شهید بهشتی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودپیاممحمدپورسادات محلهسوپر سی گل046621779801342537951522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، نواب صفوی ، کوچه نامجو ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمخشنودفروشگاه دانه طلایی0466224771522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله ، بازار چه ، خیابان شهید مدرس ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدهرحیمیسوپر رحیمی046622478101342541852522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، جالکیاسر ، کوچه رضا فروتن ، خیابان مطهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنثابتی گلسفیدیدامنه0466231014522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاسر ، کوچه شهید صادق صائمی ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 73 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبنیامینتوسطی خیریسوپر کندوج0466233846522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (رضوی) ، کوچه (محمدپور) ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانلنگرودمحمدآل ابراهیم فتیدهسوپر پل0466237415522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه نارنجستان 2 ، بلوار کاسپین ، پلاک -367 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمعلی پورسوپر مانی046625698701342550322522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، گمرکات ، کوچه پروین اعتصامی ششم ، خیابان پروین اعتصامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراقلی پورنالگیاشریسوپر لک لک046625754301342536288522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفرجبی خالکیاسریسوپر رجبی046627452401342594797522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، خال کیاسر ، کوچه شهید محسن غریبی ، خیابان ( خالکیاسر ) ، پلاک 284 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامینهگلشاهی پرشکوهسوپر گلشاهی046628200701342572866522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پرشکوه ، کوچه استاد تراب صیحانی ، خیابان شهید باهنر ، پلاک 223 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانغنی پورملاطیسوپر غنی پور0466283805522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ملاط ، کوچه شهید فخرالدین ابراهیمی ، کوچه شهید مراد دهنده ، پلاک 29 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغرتوانارودپشتیسوپر توانا046628553101342552778522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پلت کله ، جاده ( پلت کله ) ، جاده اصلی پلت کله ، پلاک 469 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهزادنجیبی کورندهسوپر نجیبی046630464101342597664522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، تازه آباد ، خیابان ( چاف پایین ) ، بلوار کادوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودساماناکبری پلت کلههایپرمارکت سامان046631130801342594194522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پلت کله ، خیابان شهید امامی ها ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیلطفی ملاطیسوپرامیرعلی046631335901342574072522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ملاط ، کوچه ( رحمان دوست ) ، کوچه شهید عظیم مردانی ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیمحمدپورسوپر محمدپور046631336301342520015522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، بلوار شهید املاکی ، خیابان جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهحسین نیای فشوپشتهسوپر ابوالفضل046631336401342538260522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان 12 متری شهدا ، بن بست شاهد دوم ، طبقه دوم
گیلانلنگرودسیروسغلام رضائی اطاقوریسوپر غلامرضائی0466317804522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور ، رجایی ، کوچه بوستان ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینکاظمی پاپکیادهسوپرنیما046632710501342594186522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، بالامحله پاپکیاده ، کوچه شهیدسیدعیسی نورموسوی ، کوچه شهید میثم تراهی ، پلاک 414 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسارامحمدی رودپشتیسوپر آرسام046632937501342530267522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، باغ جزایری ، کوچه گلستان 6 ، خیابان شهید تقی نادم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهمقدسیسوپر پاسارگاد046635403801342594100522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله ، خال کیاسر ، کوچه شهیدصفرعلی یعقوبی ، خیابان ( خالکیاسر ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمرکباتچی لنگرودیسوپر مرکباتچی0071854024522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، انزلی محله ، کوچه هجدهم ، خیابان سلمان فارسی ، پلاک -43 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحوریعلیزادهسوپر جلال046635998801358503340522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لات لیل ، کوچه قائم 8 ، خیابان جاده لات لیل ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجربازگشت دیوشلیدهکده ابی0466362835522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل ، کوچه (( کنعان پور )) ، کوچه شهید اسماعیل بازگشت ، پلاک 11 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالحسینآذرهوش شلمانیسوپر آذرهوش0314999205522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان ، پایین محله ، کوچه شهید برنجکار ، خیابان آیت الله خامنه ای ، پاساژ قوسی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحاجیهرفیع نژاددیوشلیسو‍‍‍بر ثابت قدم0466376033522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهیدمطهری ، کوچه پنجم ، پلاک 144 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانپابوسی پاپکیادهسوپر پابوسی0071854996522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، کاسگر محله ، کوچه نورسیزدهم ، کوچه جمال نیکویی ، پلاک 29 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعبدالهصالح کوشالشاهیسوپرمارکت صالح046638454901342521111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان بهشتی ، خیابان هفده شهریور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیشمسی بیجارپسیسوپر دهکده0466389970522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کفش کن محله ، خیابان شهدا ، جاده اصلی کفش کن محله ، پلاک 169 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآسیهاکبری نالگیاشریسو‍‍‍پر سید0466390011522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، راه پشته ، خیابان موسی صدر ، بن بست ((شاهانی)) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدهادیآزادکارلنگرودیسوپر چهارفصل046641719301342554542522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، آنسر محله ، کوچه (رمضانی) ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسرفلاح خیربین کلایهسوپر یاسر046641719401342575966522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله ، چهارراه کومله ، کوچه شعبانی ها ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبامیرپورسوپر من و تو046641796001342581183522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاسر ، کوچه ( نصر ) ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 448 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشتهبراری بندبونیسوپربراری046641796401342517364522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انبلان سرا ، بالامحله انبلانسرا ، جاده به طرف انبلانسرا ، کوچه عباسی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودتیمورفرحپوربیجارپسیگیل مارکت046641796501342584967522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور ، نور ، خیابان امام خمینی ، خیابان جاده خرما ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادموسی زاده سلوشیخواربارفروشی دریا0466417966522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، فرهنگیان ، خیابان سعدی ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحبیبفلاح خیری لنگرودیسوپر فلاح خیری0093453227522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، بلوار شهید املاکی ، خیابان جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودراشدبهمنی مقدمسوپرارشد046644607201342522894522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، درویشانبر ، کوچه صبا ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمغفاری کهرازسوپر غفاری007184747101342528902522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، موبندان ، کوچه بینش 22 ، خیابان نیروی انتظامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادعلی پورسوپر مهرداد046645543401342537929522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید فهمیده ، خیابان ((رجایی 25)) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادخشنودگیلاکجانسوپر خشنود046645544601342580436522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاسر ، خیابان بطرف زردان محله ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 154 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدامیرپورسوپر امیرپور046645545801342591040522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالش محله ، خیابان ( بطرف لنگرود ) ، بلوار امام رضا ، پلاک 159 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهصفری درویشانه بریسوپرسینا0466467962522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)درویشانبر ، کوچه ( نانوایی ) ، خیابان شهید قبادی ، پلاک 97 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمونامحمدنژادبیجارپسیسوپرمحمدنژاد046646797701342583341522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور ، امام علی ، خیابان امام علی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجعفررشیدی بیجارپسسوپر پارسا046648209101342584368522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالب سرا – روستای اطاقور – خیابان ( اکبرسرا ) – خیابان ( کومله به اطاقور ) – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسرامیریسوپر امیری0466485656522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – کوچه (غلام پور) – خیابان موسی صدر – پلاک -53 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحلیمههادی زادهسوپر هادی زاده0466492369522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جالکیاسر – کوچه صائب 10 – خیابان شهیدرجائی – طبقه اول
گیلانلنگرودرقیهمخدومیسوپر دی0466502768522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان معلم – کوچه دستجردی – کوچه محمود پاینده – طبقه اول – واحد 1
گیلانلنگرودفرزادخیرخواه پاپکیادهسوپر خیرخواه046650281001342594431522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – پایین محله پاپکیاده – خیابان شهید حسین صفرپور – بلوار کشاورز – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیسبحانی چافیسوپر سبحانی0466502869522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان هفتم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاقنبرپوراطاقوریسوپر پارک شهر0466502908522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – امام علی – کوچه (بهداشت) – خیابان بهارستان – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهنظامی پورسوپر حمید0466502976522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سالکویه بالا – روستای دریاسر – کوچه امام حسن مجتبی – خیابان چهارده معصوم – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراراه نشینسوپر راه نشین046650953901342584110522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – لک پشت – جاده (میان شکرکش) – خیابان شهید آقاجانی ولاتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراارغاسوپر ولی عصر0466527581522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – بلوار شهید املاکی – خیابان جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیرجبیسوپر هادی0466527582522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چهارسوپشته – روستای لات لیل – خیابان ( بطرف کفش کن محله ) – خیابان ( جاده چهارسو پشته ) – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلحسینی سرائیسوپر حسینی046653308601342549609522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کوزه فروشان – کوچه حسین نیاء – کوچه صابر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیابراهیم عطاکوئیعطاکویی0466538714522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – خیابان شهیدمیرمسعود جوادین – خیابان آیت الله فقیهی – پلاک 121 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدارژنک پورکومنیقرقاول046653871601342564369522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان جاده سالکویه – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرعسکریازادگان0466545143522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کوی ژاندارمری – خیابان شهید شعبانی – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودخیرالهقاسمیان سلوشیسوپر قاسمیان009348087201342724682522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاگهان – روستای مریدان – خیابان سردارجنگل – خیابان شهید کودک پور – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهامین بارکوسرائییاس0466553090522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – کوچه ((زردوش جعفری)) – خیابان موسی صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودربابهعبدی ملاطیسوپر عبدی046656378501342545058522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – کوچه (توحیدی) – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودحشمتپورقاسمی قاضی محلهسوپر پورقاسی0466564310522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 109 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمشیدپورقاسمی قاضی محلهسوپر پورقاسی0315373332522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – علی اوسط – خیابان شورا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمترابی پلت کلهسوپر ترابی0343195997522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – شریعتی – کوچه ((حسین مهدی نژاد)) – کوچه (توسلی) – پلاک -668 – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودیعقوبزاهدیسوپربهار0071826452522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید محمود نیک پی – خیابان آزادی – پلاک 313 – طبقه همکف
گیلانلنگرودافشیننجفی اطاقوریسوپر نجفی0315030155522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار امام خمینی(ره) – بلوار امام علی(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرآقائی نژادکیاسرائیسوپر آقائی نژاد0093475361522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – کوچه منفرد2 – کوچه شهیدان منفرد – پلاک -782 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعبداله خواه ملاطیسوپر عبداله خواه034460410101342573834522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ملاط – روستای دریاسر – جاده (آبچالکی) – خیابان شهدا – پلاک 429 – طبقه همکف
گیلانلنگرودآقاسیدمحمدمظفری چنیجانیسوپر مظفری0466605706522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – آخوند محله – کوچه شهید علی داوطلب – خیابان (سیگارود) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیعسکری اطاقوریسوپر عسکری0346824023522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – بن بست دانش 4 – ساختمان ثمین – طبقه همکف
گیلانلنگرودذوالفقارپورشریف بیجارپسسوپر پورشریف0466611755522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالب سرا – روستای اطاقور – خیابان ( اکبرسرا ) – خیابان ( کومله به اطاقور ) – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنداناسوپر دانا0466611786522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لات لیل – روستای لات لیل – خیابان آبرنگ سر – خیابان جاده لات لیل – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاقربانی نژادزردابیسوپر قربانی نژاد0466615729522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلیدبر – روستای دریاسر – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمرحمتیسوپر رحمتی0343196905522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – بیجار پشت محله – بلوار آیت اله خامنه ای – بلوار ذوب آهن – پاساژ شهرداری – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقیغنی پورکمنیسوپر غنی پور007184926901342523740522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب – میدان (انقلاب) – کوچه (ماهی فروشان) – پلاک -25 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعباننظرپوردیوشلیسوپر نظرپور0466619262522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – لیلاشهر – کوچه واحدی 13 – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیکاظمی پورپاپکیادهسوپر کاظمی پور0466619263522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – پایین محله پاپکیاده – خیابان شهیدرحیمی – خیابان مسجدصاحب الزمان (عج) – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهمؤمنی سراجاریسوپر بهار0466620689522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – کوچه (حوزه علمیه) – خیابان موسی صدر – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدزحمت کش کوملهسوپرسعید046662174401342575731522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – کشت سرا(صقل محله) – کوچه شهیدمصطفی حسینی – خیابان سردارجنگل – طبقه همکف
گیلانلنگرودربابهمرتضویسوپرمرتضوی046662174701342552773522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 12
گیلانلنگرودسمیهفلاح علی پورارباستانسوپرشهرام0466621749522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیمیرمنصوری نالکیاشریسوپرمیرمنصوری0466621752522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سادات محله نالکیاشر – روستای دیوشل – جاده (سادات محله نالکیاشر) – خیابان امام رضا (ع ) – پلاک -49 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبیاردشتیسوپرمیثم046662175401342571423522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حاجی سرا – روستای مریدان – جاده اصلی حاجی سرا ( 1 ) – جاده اصلی حاجی سرا – پلاک 240 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودنوغانچی صالحسوپر عارف046662175601342542230522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – سبزه میدان – کوچه پانزدهم طالقانی[سابق ناصری] – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیاسماعیلی دریاکناریسوپر قائم046662176501342506350522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاکنار – روستای گل سفید – خیابان جانبازان – خیابان امام خمینی – پلاک 269 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحرمعلیغلامیسوپر گلشهر046662176601342542681522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه – کوچه شقایق – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهآغارسوپر دهکده0466621767522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – کیش پشت – خیابان امام رضا – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیشعبانزاده شاهیجانسوپرعلی046662177601358504531522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گرسک پائین – روستای لات لیل – کوچه ( صدیق ) – خیابان گرسک – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانلنگرودتهمینهملائی بیجارپسسوپرنمونه046662179101342584225522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چهارسوپشته – روستای لات لیل – خیابان ( بطرف کفش کن محله ) – خیابان ( جاده چهارسو پشته ) – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدفرحمندبارکوسرائیسوپرعرفان046662179601342546210522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – خیابان کارگران – کوچه حسین عباسپور – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونچهرآزادسوپر من وتو046662179801342720295522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کهلستان – روستای لات لیل – کوچه گلستان 9 – خیابان جاده لات لیل – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبداللهقربانی اشیانسوپرمحمد0466621799522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( بانک پارسیان ) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودمژگانایمانی لوکلایهسوپرسعید046662180501342586038522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لوکلایه – روستای دیوشل – خیابان شهید رحمان فاتح – خیابان شهید حسن فاتح – طبقه همکف
گیلانلنگرودوجیههپناهی رادسوپر پناهی راد0466621806522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – بلوار  آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلی خواهسوپر علی خواه046662180801342726872522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کهلستان – روستای لات لیل – کوچه گلستان 4 – خیابان جاده لات گیل – پلاک 70 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرعلیعابدین پورسوپر عابدین پور0466621816522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سادات محله نالکیاشر – روستای دیوشل – خیابان روستای آخوند محله نالکیاشر – خیابان امام رضا (ع ) – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیماولادی سلجوریسوپر آقارضا046662182701342512370522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 343 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیراهیمی گلسفیدسوپر مرکزی0466622043522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گل سفید – روستای گل سفید – بلوار امام خمینی – خیابان ترابی – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالغنیسیکارودیسوپر رفاه0466622049522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – جاده رودسر – خیابان شهرداری – بلوار ذوب آهن – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینغلامیسوپرغلامی0466622092522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لات لیل – روستای لات لیل – خیابان جاده گرسک – خیابان جاده لات لیل – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانلنگرودداودپناهیسوپر پناهی034682085901342528169522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – پارک فجر – کوچه ( ابریشم ) – کوچه ابریشم 5 – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودمیرداودمولوی کوشالشاهجاوید0466628710522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سادات محله کوشالشاه – روستای دیوشل – کوچه سادات 20 – خیابان امامزاده میرمحمدتقی(ع) – پلاک -47 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدباقرکامکارکامکار0466629377522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – فتیده – خیابان شهید علی دیباچی – خیابان آزادی – پلاک 975 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینهمتی پرشکوهسوپر همتی0466632117522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پرشکوه – روستای دریاسر – کوچه ( ندیمی 1 ) – کوچه شهیدفیاض قانع – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمختارعزیزیسوپر عزیزی0466632129522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – موبندان(جاده چمخاله) – کوچه بینش 20 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودنقینورمندسوپرنورمند007180823801342526392522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – خیابان کشاورز – خیابان سلمان فارسی – پلاک 312 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحسنحسینی دیوشلیسوپر حسینی0342432735522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – خیابان آیت الله فقیهی – خیابان امام خمینی – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحوادرخشانسوپردرخشان046664545801342584282522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهنامرستم پورلیلیسوپر رستم پور0466645461522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیررضاروشن دلسوپر استخر046665491101342575525522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – کوی شعبانی – کوچه شهید اسماعیل شعبانی – کوچه شهید نقی کوچک نیا – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانعبدمحمودی لنگرودیعبدمحمودی0357823131522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – خیابان سلمان فارسی – بن بست شهید محمدرضاشالگوئی – پلاک 350 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالحسنابراهیمی ثابتسوپر دهکده0466663139522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آبدنگسر – روستای لات لیل – خیابان (بطرف روستای تازه آبادلات لیل) – خیابان ( جاده آبدنگسر ) – پلاک 190 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسمبلارکسوپر بلارک0466663174522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کشاورز – خیابان شهید سادات کیایی[بوستان چهارم] – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرکریمی سیکارودیسوپر کریمی046666320101342512777522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیگارود – روستای دریاسر – خیابان شهید علی اکبر غلامپور – خیابان شهید احمد مهدوی – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیامینیان دریاسریسوپر امینیان046666322401342580143522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید اقدامی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 537 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنجاتی لیله کوهیسوپرنجاتی046666333601342578504522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیلاکوه – روستای دیوشل – کوچه لاله 15 – جاده (لیلاکوه) – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده هانیهمرتضوی گلسفیدیسوپرامیرحسین046666334901342506499522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – سلطان مرادی – خیابان جاده سلطان مرادی – کوچه ( رمضانی ) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلمهدوی سیگارودیسوپر مهدوی014600662901342514077522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیگارود – روستای دریاسر – خیابان امام خمینی – کوچه لاله 16 – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهابراهیمی ملاطیسوپر ابراهیمی0466668569522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ملاط – روستای دریاسر – خیابان شهدا – خیابان دوازده امام زادگان – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکامبیزخانه زرینسوپر خانه زرین046666860401342592882522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کادوس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهتجلی رانکوهیسوپرتجلی046666864201342512863522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیحسنی سراجاریسوپرحسنی0466668694522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان آزادی – بلوار  آزادگان – طبقه همکف – واحد 8
گیلانلنگرودثریاتقوی لوکلایهسوپر تقوی0466670899522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میان محله کوشالشاد – روستای دیوشل – خیابان 16 متری شادمان – جاده اصلی میان محله کوشالشاد – پلاک -49 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیحسن پوراربوکلایهسوپر حسن پور0466676984522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – کوچه شهید فریدون فرد امیرکنده – خیابان شهید رفیع آسوده – پلاک -34 – طبقه همکف
گیلانلنگرودافسانهپرونسوپر پرون046667698701342552058522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – کوچه (رحمت رجبی) – کوچه (رجایی بیست وپنجم) – طبقه همکف
گیلانلنگرودربابهحاجی آقازاده رودسریسوپر حاجی آقازاده0466676991522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – دباغ محله – کوچه ((کریم خجسته)) – کوچه شهید قاسم ظفری – پلاک -62 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمینانظرپوردیوشلیسوپر نظرپور046667699201342591316522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمداسمعیلخرسندپاپکیادهیسوپر خرسند046667699301342592441522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – بالامحله پاپکیاده – کوچه شهید میثم تراهی – خیابان (پاپکیاده) – پلاک 422 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرعلیفیروزی پاپکیادهسوپر فیروزی0093480764522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه توحید – کوچه پارسا یکم – پلاک 117 – طبقه اول
گیلانلنگرودسیداحمدحیدری کوشالشاهسوپر حیدری046667701301342536730522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – حافظ – کوچه (شهید نیک نژاد) – بن بست شهید مرادمند – پلاک 187 – طبقه اول
گیلانلنگرودنورالهادهم نژادسوپر ادهم نژاد0466677014522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفیض الهرسولی زادهسوپر رسولی زاده046667701701342582424522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – مسجد جامع – خیابان مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمختاررضائی خشکدشتیرضائی0466677021522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – نور – کوچه بوستان سه – خیابان ولایت – طبقه همکف
گیلانلنگرودسجاداسلام نظرسوپر اسلام نظر0466677022522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لات لیل – روستای لات لیل – خیابان جاده گرسک – خیابان جاده لات لیل – پلاک 199 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمختارمومنی پاپکیادهسوپر مومنی0466677024522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – خیابان (پاپکیاده) – کوچه توحید 4 – پلاک 302 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانرمضانی دیوشلیسوپر رمضانی0466677025522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – کوچه شهید حبیب الله نیک نژاد – خیابان آیت الله فقیهی – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهدهقان زاده نالکیاشریسوپر دهقان0146129559522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدیوسفشیخ حسینی پیرکوهیسوپر شیخ حسینی0466677027522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سادات محله بیجارپس – روستای اطاقور – خیابان لنگرود به اطاق ور – خیابان ولی عصر – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسینمحبوبی نیاسوپر محبوبی نیا0466677028522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مریدان – روستای مریدان – خیابان شهیداملاکی – خیابان امام خمینی – پلاک 382 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسنجعفری پلت کلهسوپر جعفری0466677253522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پلت کله – روستای گل سفید – کوچه (( وفایی )) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فروزانخوشخوکوشالشاهلبنیاتی مادر046667738801342533091522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرآقائی زاده فرح بخشسوپر آقائی زاده0146012058522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رز – کوچه شهید سید محمود بنی هاشمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامحمودپورپیرپشتهسوپر محمودپور0355349917522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – جاده  چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدخوش نظرلات لیلیسوپر خوش نظر0466686305522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوردکان – روستای لات لیل – خیابان جاده بلوردکان – خیابان (آزادی ) – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیب الهروحی حاجی سرائیسوپر فرهنگ014600136901342574956522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – چهارراه کومله – خیابان شهید باهنر – بلوار شهید لاهوتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنساءآذرهوش لوکلایهسوپر آذرهوش014600684501342538348522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – بن بست ملاصدرا – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصررضائیسوپر رضائی0146140067522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – وادی محله – کوچه ( فرید ) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینرمضانپورشلمانیسوپر دوستان0466702751522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – بیجار پشت محله – بلوار آیت اله خامنه ای – بلوار ذوب آهن – پاساژ شهرداری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحرم علیپورهادی گوابریسوپر پورهادی0466702760522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – کوچه منفرد 7 – کوچه شهید اکبری – پلاک 61 – طبقه اول
گیلانلنگرودمیثمآقاجان زادهسوپر آقاجان زاده0466713428522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحلیمهخانه زرینسوپر جورواجور046671343401342596953522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – رادارکومه – کوچه ( طاهری ) – کوچه ( رجبی ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیقربانپوراشیانیسوپر قربانپور0466713442522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – جاده خرما – خیابان (شهید رجایی) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسینیک قلبسوپر نیک قلب0466713446522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – تازه آباد – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینرمضان پناهسوپرجوادیان0466714218522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – میدان (فرمانداری) – بلوار حافظ – طبقه دوم – واحد 3
گیلانلنگرودخدیجهراه نوردلات لیلیسوپر راه نورد0146128012522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوردکان – روستای لات لیل – خیابان (بلوردکان ) – بن بست ( همتی ) – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنفاتح پوراطاقوریسوپر فاتح پور035880938101342543228522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه – خیابان شهیدعبداله پورمحمدی – کوچه شهید غلامحسین باقرپور – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلوکیلی صادقیسوپر وکیلی صادقی034319960201342539458522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمداحمدی سلوشفیروزه046673727301342574111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – سید محله – کوچه شفا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلالظاهرکوشالشاهیظاهر046676152401342541426522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سادات محله کوشالشاه – روستای دیوشل – کوچه سادات 7 – خیابان امامزاده میرمحمدتقی(ع) – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیحسین زاده خشک سلیسوپراطمینان0466645467522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – سید محله – خیابان شهید دکتر سیف اله عبدالکریمی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاامانی پرشکوهسوپر امانی0372901312522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – چهارراه کومله – بلوار شهید لاهوتی – بن بست ((علی گلشاهی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینفاتح ارباستانسوپر فاتح009020831801342541384522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – کوچه ولی اله حیدرپور – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرمحمودصالح کوشالشاهیسوپر صالح0466781911522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پارکینگ شهرداری) – کوچه بسیج – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبچابک گرکرودیسوپر چابک0372093011522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – سبزه میدان – کوچه شهید رضا فروتن – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 1 – طبقه اول
گیلانلنگرودحسینکاظمیسوپرکاظمی046678403001342528603522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (تورج) – کوچه ((محمد جعفری)) – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودیاسینقلی زادهسوپر قلی زاده046678416301342528847522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه شهیدحبیب اله برزگر[شاهد13] – خیابان 12 متری شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلزکریائی کوملهسوپر ذکریائی007182925701342573553522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – پلاک 225 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسماحمدپورسوپر احمدپور0466791773522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کفش کن محله – روستای اطاقور – خیابان ( مطیعی ) – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهمرتضی زادپرشکوهیسوپرسلامت0466794403522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهیدان فیاض و جبار بلوکی – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبعلیتوکلی تازه آبادیسوپر توکلی037755335601342533773522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – کوچه وفا – خیابان خرمشهر – پلاک -618 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهکاظمیسوپرکاظمی046679717701342564984522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – کوچه جهاد 12 – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – ساختمان آفتاب – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدشریفی سالکویهسوپر شریفی0466797468522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین سالکویه – روستای دریاسر – خیابان بقعه آقاسیدابراهیم – خیابان سالکویه – پلاک 266.003 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیسیاریآرمان046680143001342539425522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – فیشکالی – کوچه شهیدمحمدحسین موسوی[مولوی پنجم] – کوچه شهید ابراهیم برکاتی حقیقت – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیسالخورده چافیشاهد046680149401342596680522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – میدان چاف – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمدینهلطفی گرکرودیسوپرلطفی0466803162522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – جاده خرما – بلوار امام خمینی(ره) – بن بست ((حسن علی اکبری)) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلکهن سال بیجارپسیخواروبار فروشی کهنسال0466805086522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کفش کن محله – روستای اطاقور – خیابان شهدا – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجرقربان پورسلوشسوپرقربانپور0466808158522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالش محله – روستای دیوشل – کوچه ((حسین برهانی )) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک -244 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصدیقهاسپیدسلوشسوپر اسپید046680885901342538099522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهپرینه لنگرودیسوپر صحت046681049201342554396522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده موبندان – کوچه بینش 28[بینش 5سابق] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودعلیرضافرامرزپورسوپر فرامرزپور046681385801342590728522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالش محله – روستای دیوشل – خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید محمدرضا ربانی – پلاک -294.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاموحدیسوپر موحدی0071853449522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – بلوار سعدی – پلاک -43 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیروسصادقیسوپر صادقی0466819779522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان آزادی – بلوار  آزادگان – طبقه دوم
گیلانلنگرودحسنمنادیسوپر منادی046682531801342506114522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گل سفید – بلوار امام خمینی – خیابان شهید حسن ترابی – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشوذبمحمدیسوپرمحمدی046682989101342586164522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – لیلاشهر – خیابان ((حبیب تندرو)) – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنوچهرفلاح میرزائیسوپر میرزایی0071850212522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغرشهیدیان اکبرسوپر شهیدیان0466833581522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – لیلاشهر – کوچه واحدی 11 – خیابان ((حبیب تندرو)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاپابوسی پاپکیادهسوپر پاپوسی0466833630522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – پایین محله پاپکیاده – خیابان (پایین محله پاپکیاده) – خیابان (کشاورز) – پلاک 427 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسناصغرنژاددریاسریسوپر اصغر نژاد046683953501342581655522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاسر – ندارد – کوچه شهید سهراب طرقی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 576 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرنورمحمدگلسفیدسوپر نورمحمد046684484801342506170522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گل سفید – خیابان شهید مسعود ترابی 1 – بلوار امام خمینی – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهروزریاحیسوپر ریاحی0146066881522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه اول
گیلانلنگرودصغریدهدارلات لیلیسوپر همشهری046685449701341515143522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پایین قاضی محله – ندارد – خیابان بوستان شرقی – خیابان شهیدسیدمهدی بنی سعید – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنجمهشریفی زادهسوپر شریفی زاده0466855505522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تازه آبادکردسراکوه – روستای اطاقور – ندارد – کوچه ( روحی پور ) – خیابان ( جاده کرد سراکوه ) – پلاک 119 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجوادکیافرکیافر038035868001342521291522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه ( دبستان توحید ) – کوچه ( دباغ محله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسماحمدخانی پرشکوهسوپر احمدخانی014601911601342573257522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – چهارراه کومله – کوچه (پاسگاه) – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودیدالهشمسی فردسوپر شمسی فرد014610933101358502029522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیسه رود – روستای مریدان – ندارد – جاده به طرف لیسه رود – کوچه حسن باباپور – طبقه همکف
گیلانلنگرودشکرالهصمدیان لنگرودیسوپر صمدیان0146018973522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چمخاله – خیابان شهید علی پور – خیابان مهندس مسعود جلالوند – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسمدرنهسوپر درنه007185503101342536353522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدرضاساکت پور[پنجم عزیزرحیمی – خیابان شهیدان تراهی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهعلی پورکچلامسوپر علی پور0466863465522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – کوچه بینش 6[مرادی سابق] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهحشمی دیوشلیسوپر حشمی0466864018522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان شهید حسین شفیعی – خیابان شهید مرتضی آگاه – پلاک -67 – طبقه همکف
گیلانلنگروداباصلتخاشاکی چافیسوپر خاشاکی046686483501342597574522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ساحل – بن بست خزر6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیف اللهدستومسوپر محله046686583401342583524522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین شکرکش – روستای اطاقور – ندارد – خیابان اطاق وربه خرما – خیابان (بازارچه ) – پلاک 57 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنحبیبی کمنیسوپر نیاوک0466866965522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید علی حسینی سهیلی نژاد – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودمهرانبهروزی نیاسوپر بهروزنیا046687191601342513197522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – علی اوسط(آخوند محله) – خیابان شهید مهدی علیپور – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 152 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیشکری چافیسوپر شکری046687532701342598148522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه ((اسماعیل  زاغی)) – کوچه ((یاسین مسکین)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیروسپوروثوقسوپر پوروثوق0466875333522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آبدنگسر – روستای لات لیل – ندارد – خیابان (بطرف روستای تازه آبادلات لیل) – خیابان ( جاده آبدنگسر ) – پلاک 170 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرهکبیری نژادسوپر کبیری نژاد0466875342522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – خالکیاسر – کوچه شهید علی دردک – خیابان ( خالکیاسر ) – پلاک 199 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپورمعصومی پرشکوهیسوپر پورمعصومی036943312801342572515522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیعلوی سالکویهسوپر علوی046687617801342577085522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین سالکویه – روستای دریاسر – ندارد – خیابان ( جاده سالکویه بالا ) – خیابان سالکویه – پلاک 259 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریخسروی سلوشیسوپر خسروی046687981101341728974522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خاله سر – روستای لات لیل – ندارد – خیابان جاده کفش کن محله – خیابان جانبازان – طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهشعبانی دیوشلیسوپر گل نرگس046688076901342591184522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – ندارد – خیابان جامع – خیابان مطهری – پلاک -2 – طبقه اول
گیلانلنگرودسیده فاطمهفلاح علی پورزارعسوپر ارشیا046688373901342533389522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – خیابان شهید محمدصادق گیلانی – کوچه کریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمجمالی خرشتمیسوپر جمالی0466884641522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوردکان – روستای لات لیل – ندارد – خیابان جاده بلوردکان – خیابان (آزادی ) – پلاک 152 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنمقدسیانسوپر مقدسیان046688467901342518010522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لات لیل – روستای لات لیل – ندارد – کوچه قائم 4 – خیابان جاده لات لیل – پلاک 188 – طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهکوچک پوردیوشلیسوپر کوچک پور046688541701342590223522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آزادگان – خیابان شهید مرتضی آگاه – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنلاجوردی سالکویهسوپر لاجوردی046688713501342577472522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سالکویه بالا – روستای دریاسر – ندارد – خیابان ( کانال زمینی ) – خیابان ولی عصر ( عج ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمصطفیهاشمی پوردیوشلیهاشمی0466895871522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالش محله – روستای دیوشل – ندارد – خیابان شهید مهدی دوستی – بلوار امام رضا(ع) – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریباقربانی نژادزردابیسوپر قربانی نژاد046689598501342580237522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کلیدبر – کوچه ( کانال ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضارضائیسوپر رضائی0466895999522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کهلستان – روستای لات لیل – ندارد – کوچه گلستان 1 – خیابان جاده لات لیل – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرااصغری ملاطیسوپر اصغری0376636366522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ملاط – روستای دریاسر – ندارد – کوچه ( غلامی ) – کوچه شهید مراد دهنده – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلامحرابی دیوشلیگیتی چای0466897226522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفدباغی دیوشلیسوپر دباغی046690031701342590596522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 152 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینخداترس کورندهخداترس0466906245522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – پارک فجر – کوچه (( شمالی 1 )) – کوچه گیلار 4 – طبقه همکف – واحد 312
گیلانلنگرودحسینملائی بیجارپسسوپرمارکت ملائی046691133201342584226522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کفش کن محله – روستای اطاقور – ندارد – خیابان امیرشهیدان – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 94 – طبقه همکف
گیلانلنگرودربابهمنتظری شلمانیسوپر منتظری040040672701342544756522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – بالا محله – خیابان شهید شیخ الاسلامی – کوچه شهید حسن شعبانی نژاد – طبقه همکف
گیلانلنگرودسهیلاصالحی فشتمیسوپر صالحی0361907671522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – خیابان شهید بهشتی – میدان (فرمانداری) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحورادهدارلات لیلیسوپر دهدار046691177001342547290522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه اطلس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیمحمدعلی نژادسوپر محمدعلی نژاد0363325107522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – خیابان کارگران – کوچه شهیدشیوعی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینرحیمیسوپر رحیمی0466513734522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – خیابان (اصلی راه پشته) – کوچه (رحیمی) – پلاک 149 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریماسماعیل پورسوپر صدف046691867501342544360522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – خیابان ( خرمشهر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیمحمدی شلمانیسوپر محمدی0466920338522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرهفلاح اخلاق دوستفروشگاه سوغات گیلان046692045001342590098522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیثامنیثامنی0466927012522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – شوره باغ – کوچه شهید منا حاج علی ثامنی – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاپیرسحرخیزبارکوسرائیسوپر سحر خیز046692713301342546599522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – کوچه ((زردوش جعفری)) – خیابان (موسی صدر) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنخوشکارلنگرودیسوپر  خوشکار046692715101342530079522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیرضائی خشکدشتیسوپر رضائی046692955601342584170522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – توکش – خیابان شهید محبی ها – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقیپرکارکوملهسوپر پرکار046693268101342573448522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – بازار چه – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید مدرس – پلاک -110 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاقربان خواه مریدانیفروشگاه شهرباران0466934394522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – امام علی – بلوار امام علی(ع) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضادستوریسوپر دستوری014600853501342584859522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لک پشت – روستای اطاقور – ندارد – خیابان جاده اصلی لک پشت – کوچه رضا دست نشان – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیناسماعیل نژاددریاسریسوپر اسماعیل نژاد046693738501342580536522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان کانال 18 3 – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیقربانیان چافیسوپر قربانیان046693855801342562697522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کاسپین – بن بست بهارستان نوزدهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداسماعیلحیدری کوشالشاهیسوپر معراج046694283601342560166522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – رکج محله – کوچه شهید جعفر فلاح جعفردوست – کوچه شهیدداودعسگری پورزارع – پلاک -33 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداشرفبینواشلمانیسوپر اشرف014604229201342512054522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – بالا محله – کوچه شهید حسن شعبانی نژاد – خیابان شهید شیخ الاسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنقربان پورسلوشسوپر قربان پور0402146852522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سلوش – روستای مریدان – ندارد – جاده ( سلوش ) – جاده اصلی سلوش – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینروحیسوپر روحی046694940501342524231522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آقاسید عبدالله – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – کوچه شهید سید محمود بنی هاشمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینثابتی گلسفیدیسوپر ثابتی0466949621522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گل سفید – روستای گل سفید – کوچه شهید ملک محمدی 1 – خیابان شهید رجایی – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدباقیپورهاشمی سیگارودیسوپر پورهاشمی040329444501342512862522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیگارود – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهید علی قامتی – خیابان امام خمینی – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجزاهدی درویشانه بریزاهدی0466951983522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – کوچه شهیدان منفرد – بلوار حافظ – پلاک -712 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیغلامی فتیدهباران046696012301342500569522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – فتیده – خیابان (فقیده) – خیابان آزادی – پلاک 377 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضارضوی فردسجاد040325801701342534176522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان ( خرمشهر ) – خیابان پاسداران – ساختمان گلبرگ – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودمحمدرضابازدارسوپر بازدار0315273327522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – علی اوسط – خیابان شهید بهشتی – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرخندهرمضانی سلطانمرادیسوپرمارکت فرهان046696597801342533990522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید محسن توتچی – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبعلیعلی پورسوپر علی پور014606677301342525637522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – کوچه شهید فریدون فرد امیرکنده – خیابان شهید رفیع آسوده – پلاک -38 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیمقصودی لیلیسوپر مقصودی046697578301342553958522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – لک پشت – جاده (لک پشت) – خیابان شهید آقاجانی ولاتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدمیرقاسمیسوپر میر قاسمی0404042611522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – بالا محله – کوچه ((محمد میرقاسمی)) – خیابان شهید شیخ الاسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگروداسدالهکوه نژادکالشکلامیسوپر کوه نژاد046698242901342502593522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – گالشکلام چمخاله – کوچه مخابرات – خیابان شهیدروستایی – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدهمتی لیله کوهسوپر همتی040054128001342563915522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه مسجد – کوچه شاهد 17 – پلاک -7.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسفلاح تبارسوپر فلاح037829550001342525415522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – رکج محله – خیابان فردوس – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیروسحبیبی پورسوپر حبیبی پور009340150701342542839522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – سبزه میدان – خیابان امام خمینی( ره ) – خیابان شهید باهنر – پاساژ شهر(ثلاث سابق) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنوروزپورنیاولسوپر نوروزپور046698392501342540112522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – کوچه صدر 13 – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمهردادنورمحمدی کوملهسوپر نورمحمدی007185201001342575551522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – کوی شعبانی – خیابان (شهید رحیم نژاد) – خیابان شهید سید جواد پاسبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودآزادهکاظم دیوشلیسوپر کاظم046698527701342249713522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – خیابان جهاد دهم[مهر بیست و دوم] – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودنجمهرحیم نیاسوپر علی آباد0466985324522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – کوچه ((ابراهیم خوشحال)) – خیابان شهیدپیراسته – طبقه همکف
گیلانلنگرودعذرازلفی جلیسهسوپر کربلایی محمد0466986566522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کاسگر محله – کوچه (هفتم بخارایی) – خیابان شهید محمدرضا باروتکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده بانوباقری بیجارپسسوپر باقری0344617128522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کفش کن محله – روستای اطاقور – ندارد – خیابان شهدا – بن بست شهیدغیاثی – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فاطمهمیرزاهدبارکوسرائیسوپر میرزاهد046698820301342564187522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان 12 متری شهدا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده مریممحسنیسوپر نوشینه046698932901342591120522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طالش محله – روستای دیوشل – جاده ( طالش محله ) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک -30 – طبقه همکف
گیلانلنگرودپویانمحبتیسوپر محبتی0466989343522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدابراهیم ثابت پور – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدهمحمدی تپهسوپر عسگری046698964901342502646522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – تپه – خیابان (پردیس سبز) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -185 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهقلی پورسوپر قلی پور0466989653522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی سیزدهم[اعتصام سابق] – خیابان 20متری رجایی – ساختمان محمدرضا غلامی نژاد – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودرضاشریفی خالسریسوپر شریفی046698965701341720278522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خاله سر – روستای لات لیل – ندارد – خیابان جانبازان – خیابان شهید مصطفی خوبی سرشت – پلاک 198 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیجوکارسوپر جوکار038674447401341531561522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه – خیابان شهید ثابت قدم – کوچه شهیدان حبیبی ها – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاجعفری پورناصریسوپر جعفرپور007181295801342533429522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفردینبخشی پورلیلیسوپر بخشی پور046698973001342537140522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – خیابان شقایق – بلوار حافظ – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودطاهرهخورسندی دریاکناریسوپر خورسندی0466995301522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدمطهری – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهپورعلی دلخوش بارکوسرائیسوپر پور علی0467000184522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – باغ جزایری(آنسر محله) – خیابان (باغ جزایری) – خیابان (شهید تقی نادم) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودقدرتمرزبان مریدانیسوپر مرزبان0467000232522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مریدان – روستای مریدان – ندارد – خیابان شهیدشبرنگ – خیابان شهیدرجایی – پلاک 111 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراجعفری لگموجسوپر خزر0071847363522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – بن بست (تقوایی ) – پلاک -64 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحمانشریفی خاله سریسوپر شریفی0467004757522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خاله سر – روستای لات لیل – ندارد – خیابان رسول اکرم – خیابان شهید مصطفی خوبی سرشت – پلاک 352 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنعیمهیوسفیسوپر یوسفی0467004799522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آزادگان – خیابان شهید مرتضی آگاه – پلاک -36 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسننوحی کوشالشاهیسوپر نوحی0372905016522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میان محله کوشالشاد – روستای دیوشل – ندارد – خیابان 16 متری شادمان – جاده اصلی میان محله کوشالشاد – پلاک -41 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرامحمدیسوپر محمدی046701223701342525190522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدصالح کوشالشاهیسوپر صالح046701396801342547528522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پارکینگ شهرداری) – کوچه بسیج – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسمعلی اکبری پرشکوهیسوپر علی اکبری038347345801342573039522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – بازار چه – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید مدرس – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلینورزاددریاکناریسوپر نورزاد046702850701342512078522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دریاکنار – روستای گل سفید – کوچه ایثارگران – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 154 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحسانکشاورزاسکندریسوپر فامیلی046702851901342537049522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – خیابان شهید قبادی – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودسحرسلیمیسوپر پرنیان0467051490522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – ساختمان پرنیان – طبقه همکف
گیلانلنگرودفهیمهعاشورنژادپهمدانسوپر دوقلوها040795033601342545589522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – کوچه شریف واقفی – پلاک -69 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده نیرهجوادینسوپر جوادین 040342070901342590083522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آزادگان – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک -96 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحمانکاظمی لماچالسوپر کاظمی046706130201342590329522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (تورج) – کوچه ((محمد جعفری)) – پلاک -225 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعاطفهآبدنگچی دیوشلیسوپر آبدنگچی046706130701342563156522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – خیابان شقایق – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیننجفی اشکاءسوپر امیرعلی0467061314522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودیدالهرازقیسوپر رازقی046706132601342506441522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – پیرپشته – جاده (گل سفید) – جاده (چمخاله) – پلاک 231 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمجهان دیده حاجی ابراهیم دهیسوپر جهاندیده046706994901342545865522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – کوچه (منفرد16) – کوچه شهیدان منفرد – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسنسیدالحسینیسوپر سیدالحسینی0467069950522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمهدیحسین نیانسوپرمارکت سید 0409343761522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه ( تربیت ) – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعاشوری دهنه سریسوپر عاشوری041123070001342533298522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – کوچه فردوس 1 – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدقربانیسوپر قربانی046708456001342548824522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید یوسف نیک پی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینرضوی پورسوپر رضوی پور007180431801342572458522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – بازار چه(24متری) – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیافضلی امیرآبادسوپر کاسپین046708491801342597452522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفوراکشکولی نالکیاشریسوپرکشکولی046708534501342544565522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – خیابان (شهید تقی نادم) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاتقی پورموذن لنگرودیسوپر تقی پور009342173501342524744522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( شهرداری) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنرگسنیک صولت رودپشتیسوپر نیک صولت0208051073522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آنسر محله – کوچه (توسل) – خیابان شهیدمجید آل شعبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعبانعلیرحیمی صولت رودپشتیسوپر رحیمی041123407101342544172522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – کوچه شهیدعلی اصغرنوروزپور – بن بست (دانشسرا) – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراقربانی زردابیسوپر معراج0467106931522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کلیدبر – کوچه ( کانال ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهادرباخدای سادات محلهسوپر باخدا046711097501342538830522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله(گمرکات) – کوچه شریعتی سوم[صدیق سابق] – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمشیدصفرزاده کالمرزیسوپر ماهان046711098101342590760522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – کوچه باغ فهیم – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک -20 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجعفرپژوهان دیوشلیسوپر پژوهان046711098901342590486522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان شهید جواد نظرنژاد – کوچه شهیدمیرمسعود جوادین – پلاک 41 – طبقه اول
گیلانلنگرودسیروسپورمصطفیسوپر پور مصطفی0093424000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چالکیاسر رجبی  33139
گیلانلنگرودمجیدپاکروانسوپر پاکروان046711308101342584976522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمنقی زاده رودپشتیسوپر بابایی046711327301342548798522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – جاده رودسر(بیجارپشت محله) – خیابان شهرداری – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینمرزبان مریدانیسوپر مرزبان041123338801342570403522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مریدان – روستای مریدان – ندارد – خیابان شهیدرجایی – خیابان شهیدمرزبان – پلاک 57 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسبحاندرخشانسوپر درخشان046712316001358504126522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تازه آبادکردسراکوه – روستای اطاقور – ندارد – کوچه ( پناه بر ) – خیابان ( جاده کرد سراکوه ) – پلاک 190 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمینایارحسینیسوپر یارحسینی0467124770522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آنسر محله – کوچه شهید علی رحمانی – بن بست ((سیاوش کاشفی)) – طبقه همکف
گیلانلنگروداکبرفرجی لات محلهسوپرفرجی0467130406522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – علی اوسط – خیابان شهید بهشتی – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهریخان زاده پروشیسوپر خان زاده0467134109522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزانهمیرزاباقری لنگرودیسوپر میرزا باقری0467138619522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبی بیامین املشیخواربار محبوب046713862401342564626522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه ((حبیب رمضان پور)) – خیابان ولایت 2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدآذرارجمندشاهد0414869391522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آنسر محله(رکج محله) – کوچه شهیدابراهیم زمانی – خیابان پاسداران – پلاک -54 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانبحرکاظمی رودپشتیسوپر بحرکاظمی0071853125522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدرستمی جلالوندسوپر رستمی0467162430522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چمخاله – کوچه بوستان1 – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک 100 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدجلوسوپر جلو046716876101342550370522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – پارک فجر – کوچه سعدی دوم – بلوار سعدی – پلاک -58 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهراممقصودی عروسسوپر مقصودی0467168763522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – فرهنگیان – کوچه دانش 2 – کوچه رجایی بیست ویکم – ساختمان برنز2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیصنعتی لنگرودیسوپر صنعتی0315031054522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – خیابان (وادی) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانروحی پورمیکالروحی پور0146068139522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لات لیل – روستای لات لیل – ندارد – کوچه قائم 4 – خیابان جاده لات لیل – پلاک 126 – طبقه اول
گیلانلنگرودمعصومهاسدی مطلقسوپر محمدرضا046717838301342544970522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – کوچه حسین عباسپور – خیابان شهید رفیع آسوده – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسینظرپوردیوشلیسوپر نظر پور046717848201342550537522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – لیلاشهر – خیابان (شهید واحدی) – خیابان فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرزونورمیرزاشلمانیسوپر امین046717871001342583001522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگروداسماعیلحسن پوردیوشلیسوپر طاها046717871301342542213522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – کوچه هجدهم – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودطیبهشعبانی سرائیسوپر شعبانی046718517701342526829522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – پارک فجر – کوچه ( ترنج ) – کوچه ترنج 4 – طبقه همکف – واحد 177
گیلانلنگرودمرتضیکاظمی پورپرشکوهسوپر رایکا0467185178522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدابراهیمرهبرکوملهسوپر رهبر007185301701342572536522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – میان محله – خیابان (شهید رحیم نژاد) – خیابان شهید سید جواد پاسبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلادلیری کورندهسوپر امید046719137801342503215522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چمخاله – خیابان چم – کوچه پردیس 2 – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیاطروشی نالکیاشریسوپر اطروشی0467191402522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – کوچه گلستان 5 – خیابان (شهید تقی نادم) – پلاک -95 – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهشیخ فلاح لنگرودیسوپر تی شی نی046720203401342533380522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید زاهدی نهم – بن بست شهید مهدی زاهدی – طبقه اول
گیلانلنگرودجوادنوربخش فتیدهسوپر نوربخش0365344228522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودروح الهکاظمی پورپاپکیادهسوپر کاظمی پور009025006701342534042522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهمسجودیسوپر پگاه046720909501342516013522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – بیجار پشت محله – خیابان شهید انصاری – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک -55 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنمحمدپورسادات محلهسوپر ویتامین046720909901342588006522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – سادات محله – کوچه گلستان – خیابان شهدای سادات محله – پلاک 216 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیرضابقائیسوپرمارکت بقایی046720988301342549670522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش نهم[صیاسابق] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضاآقاجان زاده لیلیسوپر رضا046721387301342533237522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بن بست یکم – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینکاظمیسوپر کاظمی046721387401342540897522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بن بست دوم – طبقه اول – واحد 3
گیلانلنگرودصادقامینیان فتیدهموادغذایی-بهداشتی فروشگاه سورنا046722621901342541238522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینرمضانی بارکوسرائیسوپر رمضانی046723137701342552451522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – کوچه شهیدشیوعی – خیابان کارگران – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاحسین زادهسوپر رضا046723139201342515262522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده اصلی پایین قاضی محله – خیابان شهید مهدی بنی سعید – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیناجعفریسوپر جعفری046723140301342552750522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آنسر محله(خراط محله) – خیابان شهیدفرهادخوشه بر – خیابان شهیدمجید آل شعبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودامینهآریامنشسوپر امیررضا046723630201342528128522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان 12 متری شهدا – خیابان مهر بیست و دوم – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادخندان لیسه رودیسوپر خندان041108230201342541924522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید منصور جعفریان – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهباربرسالکویهسوپر باربر0467247184522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین سالکویه – روستای دریاسر – ندارد – خیابان ( جاده سالکویه بالا ) – خیابان سالکویه – پلاک 89 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشاداسماعیل پورسوپر نادر046724798301342547521522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهلاعسکری گرکرودیسوپر عاشوری046724798401342523567522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیمسکین چافیسوپر مسکین0467249385522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان هفدهم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغرآذرمهرسوپر آذرمهر046725529001342534538522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – بلوار شهدای گمنام – طبقه همکف
گیلانلنگرودشوکتسروری نالکیاشریسوپر شقایق046725529701342531479522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – خیابان (طولازده) – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهبذرافشان شلمانیسوپر بذرافشان0146031504522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – بالا خالجیر(سیدعلی کیا) – کوچه شهید پرویز امیری – خیابان (نواب صفوی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمنژادمحمددریاکناریسوپر نژاد محمد0467268299522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان (ساحل 2) – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهاحمدیانسوپر روهان0467268305522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگروداکبرعلیزادهسوپر علیزاده046727335701342522352522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه ابراهیم ضمامی – کوچه مصطفی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدقربانی کمنیسوپر قربانی046727411001342563495522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه اطلس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودپروانهپناه برپناه بر0467276088522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لات لیل – روستای لات لیل – ندارد – کوچه قائم 4 – خیابان جاده لات لیل – پلاک 146 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدبیگ محمدیحامد046728639001342502550522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – گالشکلام چمخاله – کوچه وصال – خیابان شهید حسین محمدبیگی – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاراه انجامراه انجام046728644100000000000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان هفدهم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنصادق دقیقیصداقت046728647001342550749522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – کوچه ((رضا سلیمانی)) – خیابان سلمان فارسی – پلاک -9 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرعلینظرپورسوپر آفتاب046729307801342581292522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه شهیدحبیب اله برزگر[شاهد13] – خیابان 12 متری شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفیهعزیزخانیسید046729308401342512359522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودسپیدهعبدالهی خراطیسوپرمارکت بهار046729715701342534945522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – حافظ – کوچه فردوس 1 – کوچه ششم – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنمنتظریسوپرمارکت اسرا040933332301342544472522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – کوچه شهیدعلیرضاجنت پور[گاز] – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبهمنی مقدمسوپر بهمنی مقدم009020921701342521808522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – کوچه شهیدان منفرد – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپورحسن زارعسوپر زارع046731782301342533308522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – کوچه شهید اکبری – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیاکبری جدانوکریسوپر اکبری046731782501341538340522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه – کوچه ((صالح اولیائی)) – کوچه شهیدان حبیبی ها – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرپورباقری کوملهسوپرمارکت نادر041775961701342572145522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – کوی شعبانی – کوچه شهید شعبانی ها – خیابان (شهید رحیم نژاد) – طبقه همکف
گیلانلنگروداعظمشعبانی دیزبنیسوپر محله046731782701342551233522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – کوچه لاله – خیابان شقایق – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلخاشاکی چافیسوپر ساحل آبی0467325595522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ساحل – بلوار کادوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودقانع ملاطیسوپر باران0467325619522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – رکج محله – خیابان (رکج محله) – بن بست فردوس15 – طبقه اول
گیلانلنگرودسامرهعاطفیسوپر سینا046733076001342578733522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه شهید حاجی آقایی – بلوار کشاورز – پلاک -152 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینتچالاک لوکلایهسوپر چالاک046733076101342563964522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان ابوالفضل آزموده – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرااسمعیلی بارکوسرائیسوپر اسمعیلی040351966301342545091522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – حیدر آباد – خیابان (حیدر آباد) – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسپیدهفتح اله پوردستکفروشگاه مواد غذایی سورنا 046734965701342529443522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – خیابان کشاورز – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدیوسففلاح عباسی لیالستانیسوپرولی عصر046735032501342577412522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سالکویه بالا – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهید نوروزپور – خیابان چهارده معصوم – طبقه همکف
گیلانلنگرودکلثومصفردوست کوملهسوپر صفردوست046735033101342574543522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – انزلی محله – خیابان شهید دکتر بهشتی – خیابان کتاب – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدغنی پورسوپر غنی پور046735397001342528349522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب – میدان (انقلاب) – کوچه (ماهی فروشان) – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهیناحمدیسوپر احمدی046736113401342524192522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پروش پایین – روستای اطاقور – ندارد – خیابان شهیدشجاع شعبان نژاد – خیابان پروش – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاشیخ محمدیسوپر رضا046736114001342547806522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – بلوار فردوس – خیابان شهید قبادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودرضائی پورلیله کوهیسوپر رضائی پور046736339701342578425522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه لاله 7 – بلوار کشاورز – پلاک 314 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهاصلاحی فتیدهسوپر اصلاحی0424140491522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه – خیابان شهدای منا – بلوار شهدای گمنام – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحموداحمدی کلیدبریاحمدی041333833701342582351522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کلیدبر – کوچه ( کانال ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقیعقوبی نوشرسوپرمارکت یعقوبی046737020601342521383522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – کوچه همت 6[شهید علی محمدی] – خیابان شهیدعلی بابائی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهیوسف پورچماقستانیسوپر یوسف پور046737183001342551052522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته(رکج محله) – خیابان خرمشهر – خیابان (موسی صدر) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدپورملای لنگرودیسوپر صاحب الزمان0467371832522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – کوچه شریف واقفی – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودافسانهپورسلیمان لنگرودیمیلاد020805208001342534290522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – کوچه صدر 15 – خیابان آیت اله صدر – پلاک -26 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمپورصدیق نالکیاشریسوپر شمسی پور041178680601342549831522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – لیلاشهر – کوچه فرعی ششم – کوچه واحدی 13 – طبقه اول
گیلانلنگرودعلی اصغرمجیدی نیاسوپرمارکت هجرت آنسرمحله0208051181522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آنسر محله(شهرباغ،لیلاشهر) – خیابان شهیدنقی فریب – خیابان پاسداران – پلاک -506 – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرثناگویان لنگرودیثناگویان046737616700000000000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – لیلاشهر – کوچه واحدی 13 – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهقربانی دیوشلیعدالت046738080101342590267522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – کوچه ((احمد کنعان پور)) – کوچه شهیدمیرمسعود جوادین – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمختارزمانیسوپر زمانی0093409347522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رزاقی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ دست پیمان – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقيهفيضي پاپكيادهيسوبر زرین0467395894522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعليعابديني جارانيسوپر عابدینی046739598301342583051522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار امام خمینی(ره) – بلوار امام علی(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعزيزالهقاسمي پورنيك بينسوپر قاسمی پور0467395985522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – کشت سرا(خشک سل) – خیابان (خشک سل) – خیابان شهید محرمعلی رمضانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسيدهاشمميرموسويسوپر تک046740362901342544071522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – راه پشته – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – خیابان (شهید تقی نادم) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعيلحبيبي پورسوپر حبیبی پور0410310140522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیناصغرپورسیگارودیسوپر آریا046740594201342513797522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – قاضی محله(آخوند محله) – خیابان (قاضی محله) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسيدمهديپورمعصومي كوملهسوپر پورمعصومی041138555401342534460522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید ناصر آل ابراهیم – کوچه ایثار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدینمازی سورکوهیسوپر مهدی046741081001342549434522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید علی حسینی سهیلی نژاد – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسينسميع پورپرشكوهسوپر حسین0467418838522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پرشکوه – روستای دریاسر – ندارد – کوچه استاد تراب صیحانی – خیابان شهید باهنر – پلاک 199 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهادردستوریسوپر دستوری0467419265522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لک پشت – روستای اطاقور – ندارد – خیابان جاده اصلی لک پشت – کوچه حسین خالوئی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقيهپاكزاددهسريسوپر میزبان0467420252522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پلت کله – روستای گل سفید – ندارد – کوچه (( وفایی )) – خیابان شهدا – پلاک 41.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهنازحیدریانسوپر بانی کوچولو0467423039522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – انزلی محله – خیابان کشاورز – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودمیرزاآقائی کهلبونیسوپر محمود0467423047522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – جاده خرما – کوچه نور دو – خیابان نور – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلي اصغرآردي ديوشليسوپر دهکده آبی0424332077522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – کوچه شهیدمیرمسعود جوادین – خیابان آیت الله فقیهی – پلاک -189.019 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدبهمنراضی نالکیاشریسوپر راضی0467423066522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – خیابان هفده شهریور – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهین دانائی فرسوپر مهدی0467428289522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – کوچه شهید رحمت نیک پی – طبقه همکف
گیلانلنگرودامان الهکوچک پورمریدانیسوپر عسل046743512301342570436522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – میان محله(انزلی محله) – خیابان (گاز) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودثریاعزیزیسوپر سید0467435132522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (ماهی فروشان) – کوچه (سرای پور حبیب) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبابکتقوی نیاءسوپر پارسا0467436415522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرارجبی کوملهسوپر رجبی0467443474522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – سید محله – کوچه شفا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهربانوعباس پور شیرجوپشتسوپر عباس پور0467443555522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – لیلاشهر – خیابان ((حبیب تندرو)) – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسمفرحمندبارکوسرائیسوپر خواربار0467445578522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – کوچه شهید عیسی آذر ارجمند – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – ساختمان بهروز22 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهکارگرملاطیسوپر سارینا046744558601342574132522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ملاط – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهدا – بن بست شهید عابدین قانع – پلاک 461.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیشبان لیسه رودیسوپر مهدی046744558801342539340522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جالکیاسر – کوچه شهیداحمدپورزلفی[همیاری دوم] – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضااحمدخاني پرشكوهسوپر دهکده046745439701342572849522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – چهارراه کومله – کوچه (پاسگاه) – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهباقری سیاه خاکیبهار0146056659522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لات لیل – روستای لات لیل – ندارد – خیابان جاده گرسک – خیابان جاده لات لیل – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرحیمی نژاد چافیسوپر رحیمی نژاد0467457407522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کشاورز – میدان چاف – طبقه همکف
گیلانلنگرودسید کیاحسینی دیوشلیسوپر پروتئین امیر0467457461522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 109 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینرمضانی سالکویهسوپر رمضانی0467459746522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین سالکویه – روستای دریاسر – ندارد – خیابان سالکویه – بن بست ایثار29 – طبقه اول
گیلانلنگرودسيدسجادباقرزاده كوملهسوپر باقرزاده031526094801342575277522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – سید محله – کوچه شهید شعبانی ها – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودالهامخدادوست چهاردهسوپر طاها046747569101342553574522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگروداعظمآزاددرختسوپر ساحل0467481227522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان (ساحل 2) – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگرودزیباقنبری لنگرودیسوپر قنبری0467485741522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کاسگر محله – خیابان دکتر علی شریعتی – خیابان بخارایی – پلاک -13 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمه صغریقنبری درویشانه بریسوپر کشاورز0467486202522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)درویشانبر – روستای دیوشل – ندارد – کوچه (رسواد ) – کوچه ( کشاورز) – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانصادقی دقیقیسوپر مهران046748625301342597746522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – تازه آباد – کوچه ( شهید رجایی ) – بن بست (( علی فکری )) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالحسنمهموم سالكويهسوپر مهموم0467488296522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین سالکویه – روستای دریاسر – ندارد – خیابان ( جاده سالکویه بالا ) – خیابان سالکویه – پلاک 81 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدحسنی گلسفیدسوپر سالم دوستان046748869601342542783522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جالکیاسر – کوچه شهیداحمدپورزلفی[همیاری دوم] – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودثمینعبدالرضائیسوپر ثامن046748869701342554045522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه – بلوار سعدی – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودعزیزالهشعبانی سیاهکلدهسوپر شعبانی046749046001342527097522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – قصاب محله – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – خیابان شهید آیت اله سعیدی – پلاک 222 – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهحيدري فرخواربار گلاب علی043156322001342524066522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید رضا توصیفیان – بن بست شرافت 3 – پلاک -78 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمداداش خواه بین کلایهسوپر دیانتی046749975601342531356522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – گمرکات – کوچه شریعتی پانزدهم[ توکل سابق ] – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمداسماعیلیسوپر اسماعیلی0467499757522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – سبزه میدان – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیهاشمی کوملهسوپر هاشمی046750661501342572275522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – بل امام – خیابان شهید مدرس – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقرنجبركياكلايهسوبر کاسبین043020550301342554694522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – چالکیاسر – کوچه ((اسماعیل عبدی)) – بلوار آزادگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودكاظمفرهناكسوپر ثامن0467511990522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودبابکسیف پورکوملهسوپر وارش046751199201342572373522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودآسیهسیمائی چافیسوپر فرزاد046751199401342597453522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان شهید سادات کیایی[بوستان چهارم] – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسمعرب زاده بحريسوپر عرب زاده046751271901342524725522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((وحید خوش نظر)) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 608 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحسانيعقوبي حسنعلي دهسوپر یعقوبی040426745201342548356522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جالکیاسر – کوچه شهیداحمدپورزلفی[همیاری دوم] – کوچه صاحب 12 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسید جلال حسینی بویه سید0435731538522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاگهان – روستای مریدان – ندارد – خیابان به طرف روستای خاله سر – خیابان سردارجنگل – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجلالحيدري صديقسوپر حیدری0467532335522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید بهشتی – کوچه (پارسا) – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهنیک پی حسن آبادیسوپر نیک پی046753488801342531600522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – طولازده – کوچه مهر پانزدهم – خیابان ابوالفضل آزموده – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضيهخاني پرشكوهسوبر باران046753504201342573219522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کومله – بل امام – خیابان شهید مدرس – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیداسدی کمنیسوپر بلوط046753526901342528771522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه والفجر – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدپاشاپورجلالوندسوپر پاشا046753527101342502901522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چاف وچمخاله – چمخاله – بلوار کاسپین – خیابان مهندس مسعود جلالوند – پلاک -10 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فاطمهمیرمحمدی کیارمشیسوپر نیکان0467535272522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – امام علی – کوچه مهر دو – کوچه محبت – طبقه همکف
گیلانلنگرودمینامحمودی یلوجهسوپر عابدی046753527401342571296522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حاجی سرا – روستای مریدان – ندارد – جاده اصلی حاجی سرا – کوچه رحمت نوری – پلاک 32 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاآقائي خراطيسوپر آقائی046753771301342546771522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – آنسر محله – کوچه شهیدنادرکریمی – خیابان شهیدمجید آل شعبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضيرحيميسوپر رحیمی043455646301342549374522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدمشيري كمنيسوپر مشیری0093406974522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (فرید) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -361 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحاجیهجوان اسبیلیسوپر حکیمی0467562940522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اطاقور – امام خمینی(بل شورا) – جاده (محمد جعفر محله) – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنصدوقی نیاسوپر نخل طلایی0467562967522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لنگرود – سبزه میدان – کوچه شهید رضا فروتن – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک -7 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزاداسمعیل پورسوپر اسمعیل پور046756296901342547521522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهنازروحانی نالکیاشریملس046664236101342525475552511آبمیوه فروشیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه موسوی – خیابان شهید مدرس – پلاک -149 – طبقه اول – واحد 1
گیلانلنگرودمهدیکریملرتک مزه046667089201342553631552511آبمیوه فروشیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرامحمدی نژادخسرویهانرژی046689369401342528380552511آبمیوه فروشیلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – کوچه شهید رحمت نیک پی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک -96 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیضرغامی خسرویهویتامین انرژی +046720579701342524735552511آبمیوه فروشیلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – کوچه شهید رحمت نیک پی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک -120 – طبقه اول
گیلانلنگرودحسینمهدوی گاوچراسریسمساری045541061801342575646524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )کومله ، 24 متری ، بلوار امام خمینی ، بن بست صفاری ، پلاک 45 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیمحمدی فتیدهسمساری محمدی0465982152524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )لنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید علی حسین سهیلی نژاد ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیروسحسین زادهسجاد0466045314524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )لنگرود ، فرهنگیان ، خیابان سعدی ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادپورفرضی اطاقوریمیلاد046667607101342525100524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )لنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعطاءاللهمرتضی زادپرشکوهیندارد0466717045524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )لنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه شهید اکبر نجفی – کوچه ( دباغ محله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرستمیدوستان046687628401342570102524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )کومله – میان محله – کوچه شهید مجید بابائیان – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهمبرهن بارکوسرائیمبرهن046689519501342552290524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )لنگرود – انزلی محله – خیابان شهیدپیراسته – خیابان شهید رفیع آسوده – پلاک -17 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهرجبی خالجیریاعتماد046700217901342561409524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )لنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه (شهید رحیم بزرگی) – بن بست (( موسی حقیقی )) – پلاک 142 – طبقه همکف
گیلانلنگرودپیمانمجیدخواه یسنمجیدخواه046706861401342634565524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )لنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدمطهری – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودسلیمهطاهریشیرازی046712982402144111464524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )لنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه شهید اکبر نجفی – کوچه ( دباغ محله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسهیلالامعی سورکوهعدالت0406813432524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )کومله – میان محله(انزلی محله) – خیابان (گاز) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدامیرهاشمی کیاکلایهفروش باطری امیر0467061085502026باطری فروشیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودرضائینمایندگی باطری0467061409502026باطری فروشیشلمان – علی اوسط(آخوند محله) – خیابان شهید مهدی علیپور – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیجاه دوستباطری فروشی 046723513001342526576502026باطری فروشیلنگرود – کلیدبر – کوچه (( غلامحسین خباز رحیمی )) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودراحلقلی زادهحسنی0467387212502026باطری فروشیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهیدسیدمهدی بنی سعید – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 39 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمنوروزپورخوشدل لنگرودیآیس پک046664235901342523430552512بستنی فروشیلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – ساختمان بازارچه شیشه – طبقه همکف – واحد 1 – 
گیلانلنگرودمحمدعلیعبدالرضائی ملاطیقصر یخی046680887200000000000552512بستنی فروشیلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه اطلس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودادیببستنی و نان خشکی0301037293552512بستنی فروشیلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودالهامنورمحمدکلیدبرراستین0466774681552515بستنی و فالوده فروشیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید فاضلی – بلوار لنگرود رودسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدفردینموسوی کوملهموسوی0466934005552515بستنی و فالوده فروشیکومله – بل امام – خیابان صنایع – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدرجبی نژادپاپکیادهماست یخی احمد046718283601342538677552515بستنی و فالوده فروشیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیراحیدری پور مظفربوتيك حيدري031474322201425523232بوتیککوزه فروشان ساختمان شعبانزاده 0 0
گیلانلنگرودفهیمهفریدسادات محلهماهور0466620946523232بوتیکلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ پورقاسم – طبقه همکف – واحد 2 – 
گیلانلنگرودحسینشریف نیای لنگرودیشال و روسری گل سرخ0466738113523232بوتیکلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف – واحد 7
گیلانلنگروداحساندهبانفنس0466997790523232بوتیکلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 264 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدامیننایس 10467050704523232بوتیکلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه (فرید) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفائقهراسخی سالکویهژینو0467148646523232بوتیکلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( شهرداری) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمابراهیمی ثابتفروشگاه مکث0467325622523232بوتیکلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – بن بست سینا – طبقه همکف
گیلانلنگرودپرویزپورغلامپوشاک فرشتگان0427884500523232بوتیکلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – بن بست سینا – پلاک 704 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشتهمحمدیآلفا0467516342523232بوتیکلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریرضاپورارباستانسهیل0467524393523232بوتیکلنگرود – پارک فجر – کوچه ( هوشمند ) – کوچه گلسار 5 – طبقه همکف – واحد 531
گیلانلنگرودحکیمهداوودیارزان سرای داوودی0446600947523212پتو فروشی (خرده)خ ازادی  روبروی ایستگاه چاف
گیلانلنگرودعذرامیرزاخانینمونه046597903701342533770523212پتو فروشی (خرده)کومله ، چهارراه کومله ، خیابان جوادپاسبان ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلالمیرحیدری لنگرودیمیر حیدری0146062637523212پتو فروشی (خرده)لنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفیهجانبازلیلیکالای خواب ابریشم0382816351523212پتو فروشی (خرده)لنگرود – پارک فجر – کوچه ( ترنج ) – کوچه شاهد 4 – طبقه همکف – واحد 104
گیلانلنگرودمحمدعلیشریفشاهپرك028463679101425523825خرازیپارک بازار 0  0
گیلانلنگرودمحمودپورحشمتی لنگرودیفروشگاه محمود028463556801425224135523825خرازیمیدان گنبد 0 0 0
گیلانلنگرودرجبعلیمعینی رادفروشگاه معيني028463477701425523825خرازیکوی حسینیا 0  0
گیلانلنگرودسیدحسنمیرباهوشمیرباهوش007186938901425523825خرازیمیدان گنبد سرای صدیق  0
گیلانلنگرودبالاجعفرپورمقدمجعفرپورمقدم009024240801425226062523825خرازیامام خمینی جنب داروخانه تدریسی  0
گیلانلنگروداسماعیلعبادیعبادي009023898401425523825خرازیکوی حسین نیا 0  0
گیلانلنگروداسمایعلشاملیشاملي009023822801425523825خرازیجوی حسین نیا جنب ناصرشریف  0
گیلانلنگرودمحمدداوطلبخرازي داوطلب026604766801425523825خرازیمیدان گنبد پشت بانک انصار  0
گیلانلنگرودسیدتقیفلاح هاشمی نسبخرازي هاشمي نسب027133787601425222908523825خرازیراسته بزازان بازار  0
گیلانلنگرودحسنمهدی نژاد فشوپشتهخرازي مهدي نژاد028854022601425523825خرازیزیر پل خشتی زیر پل خشتی  0
گیلانلنگرودسید علیموسویایلیا031049904701425240674523825خرازیچالكياسر خيابان شهيد صنايع پركار خ آيت اله مطهري
گیلانلنگرودفرشتهزاده داداشیخرازي نگار031491030101425523825خرازیخیابان مدرس روبروی باغ ملی  0
گیلانلنگرودسیدرضاجوادین دیوشلیخرازي جوادين032840500001425228327523825خرازیخیابان شهید بهشتی پاساژ ارشاد  0
گیلانلنگرودرجبعلیپورمحمدیخرازي پورمحمدي032843969401425228408523825خرازیخیابان امام خمینی پاساژ امانی  0
گیلانلنگرودزینبنزله دوست لنگرودیخرازي نزله دوست032898461501425523825خرازیشهید بهشتی کوی یاسر  0
گیلانلنگرودولی الهموقری سادات محلهموقری033399416301425239406523825خرازیجنب اداره برق پاساژبرق  0
گیلانلنگرودوحیدخوش نظرپرشکوهیفروشگاه وحید0443265878523825خرازیلنگرود میدان انقلاب کوچه تاریکه
گیلانلنگرودسیدحسننوری ابکنارخرازی0450358781523825خرازیلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه حسین نیاء ، پلاک -69 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمفرحمندخرازی045083131301342545342523825خرازیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان آیت اله غفاری ، پاساژ شیک ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسداوطلبداوطلب0071869614523825خرازیشهید بهشتی سرای صدیق  0
گیلانلنگرودفرهادخوشنودپاپکیادهخشنود0451240502523825خرازیلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان ((رجایی 25)) ، خیابان آیت الله صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهتقی زاده گورجیتقی زاده0452032279523825خرازیکومله ، بازار چه ، بلوار امام خمینی ، کوچه شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنسرینچائیچی کوملهچائیچی0453929380523825خرازیلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکبرانصیرینصیری0457092668523825خرازیلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه (رجبیان) ، کوچه صدیق ، پلاک -172 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریممرادیگل نرگیس0461394136523825خرازیلنگرود ، راه پشته ، روبروی مدرسه شهید انصاری ، خیابان شهیدقاسم آذرارجمند ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکامرانافسردهافسرده0464453446523825خرازیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان آیت اله غفاری ، پلاک 32 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده صغراحسینی ارباستانمروارید0465971735523825خرازیلنگرود ، راه پشته ، خیابان دکترچمران ، خیابان طلوع ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمرضاقلی زاده دهکردیپگاه0466050058523825خرازیلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی ، بن بست سیگارودی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودپویاابرهیمی کلرودباریچهل گیس0466050059523825خرازیلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ ولیعصر ، طبقه اول ، واحد 4
گیلانلنگرودسیده صغراموسوی نیاپاپکیادهآفتاب ومهتاب0466083939523825خرازیلنگرود ، 17شهریور ، کوچه بازار روز سوم ، خیابان هفده شهریور ، پاساژ ملت ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنپروائیخورشید0466083953523825خرازیکومله ، 24 متری ، خیابان شهید رجایی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدموسی زاده سلوشیحمید0466086470523825خرازیچاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه (محبتی) ، بلوار شهیددهگان ، پلاک 250 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیقسمت الدهرسر زمین عجایب0466124307523825خرازیچاف وچمخاله ، چمخاله ، خیابان ((بهارستان)) ، بلوار شهیددهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرایعقوبی سلطانمرادیگلستان کیش0466155837523825خرازیلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان آیت اله غفاری ، بن بست (همتی) ، مجتمع صدف ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدشاه نظریکاکوتی0466165952523825خرازیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان آیت اله غفاری ، پاساژ شیک ، طبقه همکف
گیلانلنگرودگیتاکاظم نژادمژدهیمژدهی0466215127523825خرازیلنگرود ، راه پشته ، کوچه توحیدی ، خیابان خرمشهر شمالی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرهشعبانیان لنگرودیلچک046622704901342521167523825خرازیلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه پنجم ، بن بست بابائی پور1 ، پلاک -116 ، طبقه اول
گیلانلنگرودکوثرزارعخا نه جوراب0466269346523825خرازیلنگرود ، 17شهریور ، کوچه بازار روز سوم ، خیابان هفده شهریور ، پاساژ توسلی ، طبقه اول
گیلانلنگرودابوالقاسمصادق دقیقیصادقی0466270972523825خرازیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان آیت اله غفاری ، پاساژ شیک ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنغمهابراهیم نژادپهمدانیگالری دختر وپسر0466290493523825خرازیلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهیدعلی بابائی ، خیابان شهیدمطهری ، پلاک 135 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودراضیهاستوانهستایش0466366681523825خرازیاطاقور ، رجایی ، کوچه بوستان ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرخادمخادم0466384134523825خرازیلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه صدیق ، خیابان بهشتی ، پلاک -798 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودافضلدست پیمانپارت0466426442523825خرازیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه شهید بنی هاشمی – کوچه سینما آزادی – ساختمان فرزین – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمعصومهپورجعفرچافجیریتی تی ناز0466432501523825خرازیلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه سینا ، خیابان بهشتی ، پاساژ ولیعصر ، طبقه دوم
گیلانلنگرودفهیمهخالقی هشیآنا0466444300523825خرازیلنگرود ، آنسر محله ، کوچه شهیدنادرکریمی ، خیابان شهیدمجید آل شعبان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراخانجانی جلالوندارزانسرا0466513309523825خرازیچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه (( فرهاد علی پور )) – خیابان مهندس مسعود جلالوند – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدبحرکاظمی رودپشتیفروشگاه بحرکاظمی0466589341523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – بن بست صدیق – پلاک -192 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهمکاری خورسندلنگرودیآرایشی بهداشتی مکاری خورسند لنگرودی0466600212523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه اول – واحد 108
گیلانلنگرودفاطمهحسین پورنوروزی0466620336523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – کوچه (حسینیه) – پاساژ مروارید – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدپارسامهرپرستو0466620345523825خرازیلنگرود – نواب صفوی – کوچه نواب(سوم) – خیابان شهید نواب صفوی – پلاک -9 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونموسی پورعاشورآبادیشادی0466620363523825خرازیاطاقور – مسجد جامع – خیابان مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیمحمدی رودپشتیمرسانا0466620479523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – کوچه صابر – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنشعبان زاده درویشانه بریشعبان زاده0466620913523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پاساژ اسلام) – کوچه ((وحید خوش نظر)) – پاساژ اسلام – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودوکیلی صادقیصادقی0466625132523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – پلاک 79 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاپورقاسمیسیاه چومی0466625914523825خرازیلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بن بست ( میر فرجود ) – طبقه دوم
گیلانلنگرودسکینهشعبانی سراجاریخانم گل0466640010523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه دوم – واحد 37.003
گیلانلنگرودبهنامبخشی پورصداپشتهبهنام0466650731523825خرازیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودحوریهتمیزطوسیمجید0466667987523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک -104 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهحبیبیحبیبی0466672986523825خرازیلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضامحمدیمحمدی0466678320523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – پلاک 71 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیخرازی ثابت لنگرودیفروشگاه ثابت0366404429523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید بهشتی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 12
گیلانلنگرودفتحعلیرضائی گورجیشالیزار0368842467523825خرازیلنگرود – امام خمینی – کوچه بسیج – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنشاط ناصرکیادهپوشاک نشاط0347537795523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – پلاک -59 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنسجودی پاپکیادهدرخشان0466738647523825خرازیلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه اول – واحد 12
گیلانلنگرودکبریناظمیکاظمی0146102273523825خرازیمجتمع پارک بازار – روستای دیوشل – میدان شهیدنورانی – خیابان مجتمع تجاری پارک بازار – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمانهصنعتی لنگرودیفروشگاه صادقی0466757717523825خرازیلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودنیلوفرچای چی ملایرمنجق0466764705523825خرازیلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – کوچه بینش 6[مرادی سابق] – طبقه همکف
گیلانلنگرودشیرینآذرنژادفروشگاه باران0466766430523825خرازیلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (فرید) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمهدیعباس نژادمینیا تور0466776836523825خرازیلنگرود – پارک فجر – کوچه ( هوشمند ) – کوچه گلسار 5 – طبقه همکف – واحد 533
گیلانلنگرودآزادهعسکریعسکری046680363300000000000523825خرازیلنگرود – انزلی محله – خیابان شهید شعبانی – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاجهانجهان0146103064523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – کوچه صابر – پلاک -19 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالحسینواحدی کسکریندارد0367671248523825خرازیلنگرود – شریعتی – کوچه ((امیر رمضانی)) – کوچه امین – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسلطاندست یافتهخرازی شیک0402013916523825خرازیاطاقور – مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – خیابان مسجد جامع – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهشریعت ناصریخرازی شریعت ناصری0309920324523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسرورایزدپناهاکبری پرشکوه0466888765523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهعطاردعطارد0466899199523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – ساختمان پزشکان آراد بابک – طبقه همکف – واحد 17
گیلانلنگرودسمیهشاملی مستمندشاملی0466904259523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – بن بست (میوه فروشان) – پلاک -20 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهریشریفی مقدمستاره شهر0466904352523825خرازیاطاقور – امام علی – خیابان (شهید رجایی) – بن بست (صندوق بیمه روستائیان) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنپورحسین رودپشتیخرازی شریف0314762335523825خرازیلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – کوچه شهیدمحمدحسین موسوی[مولوی پنجم] – خیابان پروین اعتصامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهغلامرضائیزیب0466946567523825خرازیکومله – بازار چه – خیابان ( بقعه آقاسیدحسن ) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده معصومهمیرموسوی بارکوسرائیمهر ماه0466947911523825خرازیلنگرود – انزلی محله – خیابان سلمان فارسی – خیابان شهیدپیراسته – پلاک -69 – طبقه اول
گیلانلنگرودسیده زهرامولاپورتک046698518100000000000523825خرازیکومله – بازار چه – بلوار امام خمینی(ره) – کوچه ( بازارچه ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرشنوروزیپوشاک نوروزی0373067241523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – کوچه (حسینیه) – پاساژ مروارید – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهلادوستدارنالکیاشریشعبانی0146101815523825خرازیلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرخسارمحمدعلی نژادرخسار0467047295523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – بن بست سینا – پلاک 724 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهمتمم پلکوئییاسمین0467089601523825خرازیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – پلاک -87 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیموقری0467102753523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – بن بست صدیق – پلاک 170 – طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهکزازیهدیه0467142291523825خرازیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 36
گیلانلنگرودعلیرضاپورحشمتی لنگرودیفروشگاه علیرضا0467151449523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – کوچه (مدرن) – پلاک 100 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهینعبدمحمودی لنگرودیدادرس0467163011523825خرازیلنگرود – پارک فجر – کوچه ( گلسار ) – کوچه مروارید 1 – طبقه همکف – واحد 501
گیلانلنگرودرحیمشریف نیای لنگرودیفروشگاه رحیم0071870332523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – کوچه (حسینیه) – پاساژ مروارید – طبقه همکف
گیلانلنگرودنصرالهپرویزپرشکوهیپرویز0467198580523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – بن بست (صدف) – مجتمع صدف – طبقه همکف – واحد 21
گیلانلنگرودافضلسیاریشهر کاموا046720992600000000000523825خرازیلنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودکلثومجعفریآرایشی بهداشتی جعفری0467215411523825خرازیلات لیل – روستای لات لیل – ندارد – کوچه قائم 7 – خیابان جاده لات لیل – پلاک 280 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکیومرثاحمدنژادعقیق0208000360523825خرازیلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه ( دباغ محله) – خیابان یاسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیناسمعیلی فرارزان سرانورا0467245340523825خرازیلنگرود – انزلی محله – کوچه دوازدهم – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسینصدری کمنیپوشاک صدرا0424647034523825خرازیلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدعلی بابائی – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبحسینی نژادکیاکلایهکیلن0467255005523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه (فرید) – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهبهزادخوشکوئیبهزاد خوشگویی0146101374523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودفیروزهجمالیارمیا0467260784523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – کوچه صابر – پلاک 8 – طبقه اول – واحد 2
گیلانلنگرودسیدمرتضیجواهریندارد0467261058523825خرازیلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدنصیرحیدری کوشالشاهخرازی معراج0377046670523825خرازیلنگرود – پارک فجر – کوچه ( ابریشم ) – کوچه گلسار 4 – طبقه همکف – واحد 558
گیلانلنگرودپرستوصفریملودی0467266571523825خرازیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودنسترنعلی زادهفروشگاه صدف0208007193523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – ساختمان پزشکان آراد بابک – طبقه دوم – واحد 8
گیلانلنگرودطاهرهفخرآذریبوتیک کنزو0467268189523825خرازیمجتمع پارک بازار – روستای دیوشل – ندارد – میدان شهیدنورانی – خیابان مجتمع تجاری پارک بازار – طبقه همکف
گیلانلنگرودآواقیاسیوزرا0467292220523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((وحید خوش نظر)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهحجامی کوشالشاهیسو گل0467307937523825خرازیلنگرود – شریعتی – میدان (گنبد) – کوچه ((محمد شوشتری زاده)) – پلاک -48 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنسترنرنجبرفروشگاه فستیوال0467307950523825خرازیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید منصور جعفریان – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهاصلاحی فتیدهسرخ آب0467315252523825خرازیلنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – بلوار فردوس – ساختمان ایران بابوئی – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودجلیلهوجدان پورست0417672350523825خرازیلنگرود – پارک فجر – کوچه ( شاهد ) – کوچه ابریشم 4 – طبقه همکف – واحد 14
گیلانلنگرودام لیلاحسن زاده لشکاجانیحسن زاده 046734900301342537983523825خرازیلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه شهیدحبیب اله برزگر[شاهد13] – خیابان 12 متری شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنوچهرفرجی لات محلهعطر 200467354615523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه دوم – واحد 37.001
گیلانلنگرودراضیهمیرزاآقائیارزانسرای النا0467354940523825خرازیکومله – بازار چه – خیابان شهید مدرس – خیابان ( بقعه آقاسیدحسن ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسحرمهریناریکا0467374972523825خرازیلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – کوچه قائم – خیابان شهید آیت اله سعیدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراپورعلیزاده حقیگالری فرزین0427519793523825خرازیلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – ساختمان فرزین – طبقه اول
گیلانلنگرودمهردادفلاح حسين دوستفروشگاه عروس و داماد تک0467396074523825خرازیلنگرود – شریعتی – خیابان شهید بهشتی – کوچه صدیق – پلاک -9 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنزاهدی بارکوسرائییسنا0467417998523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – بن بست (صدف) – مجتمع صدف – طبقه همکف – واحد 15
گیلانلنگرودربابهقاسم زاده کجیدیقاسم زاده0467436461523825خرازیلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه صائب 10 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودروح الهپرویز پرشکوهکاموافروشی0208006303523825خرازیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رزاقی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ کارو – طبقه همکف – واحد 12
گیلانلنگرودمنصوربخشيسیسمونی بخشی0467499226523825خرازیلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرحنازعباديعبادی0467499228523825خرازیلنگرود – شریعتی – کوچه امین – کوچه ((حسین مهدی نژاد)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصالحهنجفي كوملهبرزرد0467521038523825خرازیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه (فرید) – پلاک -27 – طبقه همکف
گیلانلنگرودافسانهعباسي مدبريستاره طلایی0436436886523825خرازیلنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – پلاک -25 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرآل بویه سهامیپرنده سرای اکبر تهرانی0467178937523832خرده  فروشی پرنده های زینتی (قناری و غیره) لنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – کوچه شهیدمحمدحسین موسوی[مولوی پنجم] – خیابان پروین اعتصامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیاسمعیلی محسن آبادیایوار0456636362523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آزادی ، بلوار  آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیمامیرزائیان نجف آبادیدرخشان0466027428523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبچاف وچمخاله ، رجب آباد فتیده ، خیابان 17شهریور ، خیابان جاده چمخاله ، پلاک 370 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفائقهحسین نژادچافیآراد0466197697523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبلنگرود ، طولازده ، کوچه شقایق ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمعبادی لنگرودیعبادی0466430932523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبلنگرود ، جاده لیلا کوه ، بلوار لیلاکوه به لنگرود ، بلوار شهید حسن دهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجعفرنادرینادری0466505099523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبدیوشل – روستای دیوشل – خیابان آیت الله فقیهی – بن بست بسیج – بن فرهنگ – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغفاردانش پژوهسنگ فروشی ستاره0466892444523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – خیابان معلم – جاده اصلی پلت کله – پلاک 139 – طبقه همکف
گیلانلنگرودآتیهعوضی فتیدهندارد0348334444523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبچاف وچمخاله – رجب آباد فتیده – خیابان 17شهریور – جاده (چمخاله) – طبقه اول – واحد 1
گیلانلنگرودبی بیپورمیرزالنگرودیامین0466940759523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبلنگرود – راه پشته – خیابان (راه پشته) – خیابان (وادی) – پلاک -11 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنوفائی شوشتریسنگ فروشی میلاد اصفهان0466980258523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبلنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیشعبانیشعبانی0467352621523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبطالش محله – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( طالش محله ) – بلوار امام رضا(ع)
گیلانلنگرودعلیرضاشعبانی شیرجوپشتشعبانی0467367161523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبطالش محله – روستای دیوشل – کوچه ((حسین برهانی )) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک 294.005 – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصررضائی کلیدبریتکسرام0377389523523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاحیدریخراسانی0448454895523111خرده فروشی  گیاهان داروییبخش مرکزی – شهر لنگرود – پارک فجر – خیابان بوعلی سینا – بلوار شهدای گمنام – ساختمان مجتمع پارک بازار غدیر – طبقه همکف
گیلانلنگرودنرجسصیقلی کوملهگیاهان دارویی صیقلی0071804642523111خرده فروشی  گیاهان داروییکومله ، 24 متری ، بلوار امام خمینی ، خیابان شهید مدرس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسرمحمدنیای بارکوسرائیطب ائمه046635403401342541638523111خرده فروشی  گیاهان داروییلنگرود ، انزلی محله ، کوچه اشکوری ، خیابان سلمان فارسی ، ساختمان پاسارگاد ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهعباسی لیمائیارمغان سبز هستی0466417961523111خرده فروشی  گیاهان داروییلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه اطلس ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیشهداب لنگرودیگیاهان داروئی شهداب0466621779523111خرده فروشی  گیاهان داروییلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – خیابان آیت اله غفاری – طبقه اول
گیلانلنگرودعلیاقبالی املشیعطاری شیخ الرئیس0466621795523111خرده فروشی  گیاهان داروییلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدمطهری – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده سارهموسوی الغرویحکیم باشی0466777155523111خرده فروشی  گیاهان داروییلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهپیرواصلداروی شفابخش ولی عصر046698681701342551127523111خرده فروشی  گیاهان داروییچاف وچمخاله – خالکیاسر – خیابان (پاپکیاده) – خیابان ( خالکیاسر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدکاظمصادقیيزد لوله020814564901425223753523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیسعدی جنب ایستگاه آزاد  0
گیلانلنگرودعباسرحمانیانرحمانيان028464859501425225656523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیامام خمینی پاساژ پورقاسم  0
گیلانلنگرودحسینعلیحقگوفتیدهلوازم ساختماني حقگو033686728101425225078523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیربروی اداره نوغان 0  0
گیلانلنگروداسماعیلاصغری کمال الدین پشتهلوازم ساختماني اصغري031154207601425523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیشلمان خیابان امام خمینی  0
گیلانلنگرودسیداحمدمیرموسویلو.ازم ساختماني ميرموسوي031154320001425523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلیلاشهر- خیابان شهید واحدی جنب میدان مادر  0
گیلانلنگرودحسینمحبوبفروش لوازم ساختماني محبوب03281351110142521110523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیدریاسر روبری پمپ بنزین  0
گیلانلنگرودمحمدعیسیاکبرخواه گلسفیدیلوازم ساختماني اكبرخواه032855323701425523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیآزادی بلوار شهید املاکی  0
گیلانلنگرودمحمدمحمدیمحمدی044819749301342530991523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیبخش مرکزی – شهر لنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان آزادی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلصیحانی پرشکوهنوید0452844240523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیکومله ، 24 متری ، خیابان شهید رجایی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهاسکندریمحسن0466037831523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیاطاقور ، نور ، کوچه مهر6 ، خیابان جاده خرما ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاجلوخانی نیارکیجلوخانی0466498455523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه ((شهید صفر علی ملایی)) – بلوار شهیددهگان – پلاک -184 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسناسماعیلیانجامع0466530156523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – شریعتی – خیابان یاسر – خیابان بهشتی – پلاک -3 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینروشنروشن0093487381523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیاطاقور – مسجد جامع – خیابان مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنقیآذرهوش شلمانیآذرهوش0466681186523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیشلمان – بیجار پشت محله – کوچه شهید ابراهیم کاظمی – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک -131 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیحجتی پورلنگرودیفروشگاه حجتی پور0380363975523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیسخاوتفروشگاه لوازم ساختمانی سخاوت0466822674523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – طولازده – کوچه صاحب الزمان(عج) – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعابدینی جارانیلوازم ساختمانی عابدینی0382758276523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاحجتی پورلنگرودیفروشگاه توکل0466865523523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه اول
گیلانلنگرودعیسینیکروان قاضی محلهفروشگاه نیکروان0146134638523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیشلمان – علی اوسط – خیابان شهید بهشتی – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهدلیریآبشار طلایی0382473886523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلات لیل – روستای لات لیل – ندارد – خیابان آبرنگ سر – خیابان جاده لات لیل – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیندرخشاندرخشان0466978508523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمرحمانیانرحمانیان0090243739523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاشعبان زاده دریاسریفروشگاه ساختمانی شعبان زاده0413503942523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید فاضلی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 469 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدیوسفیلوازم ساختمانی امیررضا0467082082523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – انزلی محله – خیابان کشاورز – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدوحیدسیدمظهری لنگرودیلوازم ساختمانی مظهری0071842544523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهروحی کیاسهلوازم ساختمانی روحی0467100106523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینساکتی لنگرودیلوازم ساختمانی صاکتی0420597691523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادعموئی سراجاریندارد0467351402523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید صادق صائمی – بن بست شهید تهرانی
گیلانلنگرودفرشیدرضائی پورلیلاکوهیرویال پایپ0425801954523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه لاله 7 – بلوار کشاورز – پلاک 308 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضاموسوی سراجاریرضایی و موسوی0467411966523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه مولوی – کوچه (برق) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضافرجی لات محلهخزر0467455536523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 63 – طبقه اول
گیلانلنگرودمهريجماليجمالی0467481837523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – لیلاشهر – کوچه واحدی 11 – خیابان ((حبیب تندرو)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیحامدحامد0467488262523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان آزادی – بلوار آزادگان – ساختمان دادرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودکامیارسهرابی لنگرودییراق آلات کابینت و ام دی اف سهرابی0413980665523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – خیابان شهید مدرس – پاساژ بنی هاشمی – طبقه همکف – واحد 42
گیلانلنگرودسمیهحیدریحیدری0467495037523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – درویشانبر – خیابان شهید قبادی – بلوار فردوس – ساختمان کوثر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدی مجنون پیرپشتهمجنون0467506447523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودستاردوستدارنالکیاشریدوستدار0467541432523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – انزلی محله – خیابان (انزلی محله) – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدعموزاده پاپكيادهلوازم ساختمانی عموزاده0438933790523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیچاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – کوچه شهید ناصر صادقی – خیابان (پاپکیاده) – پلاک 222 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریشیرزادسادات محلهفروش ابزار یراق0467558511523411خرده فروشی ابزارآلات ساختمانیلنگرود – انزلی محله – کوچه دوازدهم – خیابان سلمان فارسی – پلاک -111 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدابراهیم زاده معبودابراهیم زاده معبود0093465463523412خرده فروشی ابزارآلات صنعتیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه شمس لنگرودی – خیابان شهید بهشتی – پاساژ معبودی – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودامیدمحمدی عارفبورس آهن آلات عارف028464816301425291141523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاشهید بهشتی کوی یاسر  0
گیلانلنگرودمهدییوسفی پور گابیهلوازم بهداشتي يوسفي پور028464737201425222441523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکافردوس لیلاشهر میدان مادر 0
گیلانلنگرودموسیعلیپورنم بارش031097927601425523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاسعدی ساختمان خانجانی  0
گیلانلنگرودمصطفیشهرزاد قاضی محلهآهن فروشی شهرزاد0314497697523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاشلمان امام خمینی روبروی کنفچیان 0
گیلانلنگرودعباسقناعت گرنصب داربست  قناعت گر031150216001425523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالنگرود خیابان حافظ  0
گیلانلنگرودفرشادملائی جلالوندفرشاد0460024390523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاچاف وچمخاله ، چمخاله ، بلوار (چمخاله) ، بلوار شهیددهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنفرجودچافیفرجود0466169287523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاچاف وچمخاله ، چاف پایین ، بلوار کاسپین ، خیابان دریا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضائی پرشکوهرضائی0466457336523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاکومله ، 24 متری ، کوچه (آل سالکویه) ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغرسروریلوازم ساختمانی سروری0466606755523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالنگرود – کیاکلایه – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – بلوار سعدی – پلاک -53 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنشعبانی سرائیشعبانی0466627197523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاکومله – کوی شعبانی(سیدمحله) – کوچه (اداره آب) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنویدصابریان لنگرودیصابریان0466627295523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیظریفیظریفی0466639533523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالنگرود – کیاکلایه – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنسترنقربانی قاضی محلهمرکزی0466665376523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان ابوالفضل آزموده – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدصادقتراهیابوالفضل0466809214523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاچاف وچمخاله – بالامحله پاپکیاده – کوچه شهیدسیدمیثم تراهی – خیابان (پاپکیاده) – پلاک 426.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیمیرزائی خلیفه محلهمیرزایی0466887328523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکامریدان – ندارد – خیابان شهید محمدی نژاد – خیابان امام – پلاک -215 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیننظریان پرشکوهنظریان0467070602523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالنگرود – کلیدبر – کوچه ( کانال ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسبحانخوش سرشت لنگرودیسبحان0418759945523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالنگرود – درویشانبر – کوچه شهیدعلیرضاجنت پور[گاز] – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهارهصفری کمال الدین پشتهمدرن0467198678523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه شقایق1 – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیشهرزادقاضی محلهشهرزاد0467210800523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاشلمان – جاده رودسر(بیجارپشت محله) – خیابان شهرداری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 246 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرامزروعی چهاردهرضایی0467252287523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکالنگرود – کلیدبر – کوچه (( غلامحسین خباز رحیمی )) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبینوروزیانایرانیان020812150100522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کومله چهارراه 0 0 0
گیلانلنگرودرمضانبیازچیاناجیل و بستنی 4 فصل007187939500522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودحسنیوسفیاناجیل و بستنی 4 فصل020811552300522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلیرحیم نیااجیل فروشی علی007181677001420522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمظاهرعاشوری دهنه سریبهارنارنج045760713901342522784522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان آیت اله غفاری ، خیابان امام خمینی ، پلاک -373 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیرجبی موسی کلایهرجبی046600739101342545762522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان بهشتی ، خیابان امام خمینی( ره ) ، پاساژ شهرداری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدمحمدی تربتیارمغان046603443801342563787522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود ، فرهنگیان ، خیابان سعدی ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرداددهاقینمهرداد046613281601342541090522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه شمس لنگرودی ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرصالحیصالحی 046620909701342552333522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود ، طولازده ، خیابان بهشتی ، میدان معلم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنانصارمحمدی لنگرودیدایی پرویز046632920801342523522522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود ، شریعتی ، کوچه توسلی ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسناحمدی لیچائیناب046635311901342426458522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود ، راه پشته ، خیابان خرمشهر شمالی ، خیابان خرمشهرجنوبی ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمولودعلیزاده خیریگوند046666504301342539258522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمداکبرخواهآرتا046666518501342524155522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود – جالکیاسر – خیابان (شهید رجایی) – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهرستم زادهسیگارودی046692996801342521197522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدرضاساکت پور[پنجم عزیزرحیمی – خیابان شهیدان تراهی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدشیخ فلاحفلاح0402869488522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( شهرداری) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادتقوائی نالکیاشریاجیل سرای چاشنی0356703434522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود – سبزه میدان – کوچه شهید قاضی طباطبایی – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودشیرزادشریفیخشکبار ولیعصر 046710739901342525743522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – کوچه شهیدان منفرد – طبقه همکف
گیلانلنگرودایرانرسولی کوملهپرهام046714612001342573789522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدرستمی بائیرستمی046750592802127122419522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لنگرود – میدان فرمانداری – کوچه محمود پاینده لنگرودی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیکشاورز شلمانیشکرستان کشاورز020811181900522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودناصرعبدیفروش ارد برادران عبدی020802843701420522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعبدالحسینغلامبورفروش ارد گیلان خزر020802876100522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعبداللهگلپورلنگرودیگلپور020800629401425251012523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیبازار روز ردیف 65  0
گیلانلنگرودمیرعبدالوهابسیدخاوری لنگرودیفروشگاه امپراتور030990970801342520000523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ( صابری ) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدایزدپناهپاتریک046608267801342534288523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه رزاقی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرنعیمی رادلاله واژگون046644668301342536037523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلنگرود ، موبندان ، کوچه جوادالائمه ، کوچه لاله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنخادم نخجیرینخجیری0466496424523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان آیت اله غفاری – کوچه رسالت – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسنگل پوربارکوسرائیگل پور046654271501342521170523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلنگرود – آنسر محله – خیابان خرمشهرجنوبی – خیابان پاسداران – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهنازکروبیکروبی0466621635523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنرضائی لسبومحلهرضائی0466781787523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( سینما آزادی ) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهفلاح پورخرشتمیفلاح پور045475670401342523431523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیلنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه رزاقی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ بی نیاز ، طبقه اول
گیلانلنگرودمحمدصادقمسعودی همت آبادیانصار046667540701342553502523896خرده فروشی انواع ریسمان- اسفنج- زغال چوبدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید سهراب طرقی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 586 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسید نقیمهدوی کوشالشاهی033961109401425222089523520خرده فروشی انواع زیلو، جاجیم، گبه و گلیمخیابان 17 شهریور کوی حسینیاء  0
گیلانلنگرودعطیهشیروان شاهیهفت ستاره046667268701342538927522212خرده فروشی انواع شیرینیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودنرگسرحیمی سالکویهقنادی رحیمی0466797012522212خرده فروشی انواع شیرینیکومله – کوی شعبانی – خیابان (شهید رحیم نژاد) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیرضامولاپورنیلوفر046681270401342573502522212خرده فروشی انواع شیرینیکومله – بازار چه – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید مدرس – پلاک 114 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیعسکری زاده حقیقیشیرنی فروشی تی شی نی0466928843522212خرده فروشی انواع شیرینیلنگرود – نواب صفوی – کوچه نامجو – کوچه (شهید رحیم بزرگی) – پلاک -108 – طبقه اول
گیلانلنگرودپرویزشبرنگشبرنگ046698780001342580365522212خرده فروشی انواع شیرینیاطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینرودخانهءقنادی رودخانه ای0467011749522212خرده فروشی انواع شیرینیشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراهاتفی کوشالشاهیمامان زهرا046685251701342590530522916خرده فروشی انواع غذاهای آماده به طبخطالش محله – روستای دیوشل – خیابان شهید بهشتی – بلوار امام رضا(ع) – پلاک -74.002 – طبقه اول
گیلانلنگرودمعصومهبکائی لشکاجانیسالی مزه0466940797522916خرده فروشی انواع غذاهای آماده به طبخپائین سالکویه – روستای دریاسر – ندارد – خیابان سالکویه – بن بست ایثار2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعارفهصادق دقیقیکیان پاشا046754554901342553502522916خرده فروشی انواع غذاهای آماده به طبخلنگرود – درویشانبر – کوچه فردوس 1 – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعبانجعفرپور دیزبنیقصابی نمونه009020774301425228895522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزخ امام خمینی میدان انقلاب  0
گیلانلنگرودابوطالبزاهدی درویشانبریزاهدی020808981301420142522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزخ امام خمینی راسته ماهی فروشان  0
گیلانلنگرودموسیطاهرنیاطاهرنیا020808880601420522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزدریاسر جنب کانال هوایی  0
گیلانلنگرودعلیرضافلاح دلاورقائم009341139601425237308522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزخ حافظ روبروی دانشگاه پیام نور  0
گیلانلنگرودابوذرشیرزاد گالشکلامیقصابی شیرزاد020808992101425345254522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزروستای گالشکلام ندارد  0
گیلانلنگرودسیدکاظممهدوی شلمانیقصابی مهدوی009021170701425235111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزخ مدرس جنب میدان بسیج  0
گیلانلنگرودسکینهکشاورز نالکیاشریقصابی کشاورز020808858101420522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزخیابان شهید چمران جنب مسجدرکج محله  0
گیلانلنگرودنعمتدل آمیزمرغ فروشی دل آمیز007181007101425230488522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزمیدان انقلاب راسته ماهی فروشان  0
گیلانلنگرودصمدصادقی بازاردهیقصابی صادقی007184646401425220075522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزمیدان انقلاب جنب پارکینگ شهرداری  0
گیلانلنگرودحسینآقاییقصابی باباتقی007184847801425228144522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزمیدان انقلاب راسته ماهی فروشان  0
گیلانلنگرودمحمد رضانصر ثابت قدمجگرکی مانی007180744701425239317522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزمیدان انقلاب جنب پاساژ شهرداری_راسته پل خشتی  0
گیلانلنگرودعلینکوکار دیوشلیقصابی نکوکار026214823201425290100522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزدیوشل جنب آژانس طلوع  0
گیلانلنگرودجعفرشایگانولیعصر0444447354522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود-میدان انقلاب-راسته ماهی فروشان
گیلانلنگرودسیدامیرمحمدهاشمی کوملهبرادران هاشمی044823163600000000000522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزبخش کومله – شهر کومله – وادی محله – کوچه ( احمدی ) – خیابان شهید مدرس – ساختمان   – پلاک 119 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدسعیدآل کاظم کوملهگوشت سید0453873579522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکومله ، میان محله ، کوچه رزاقی ، بلوار امام خمینی ، ساختمان آل کاظم کوچکعلی  ، طبقه همکف
گیلانلنگرودپنجعلیاسمعیلی پیشکلیجانیقصابی اسماعیلی0456160853522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ((ماهی فروشان)) ، کوچه ((شکرفروشان)) ، پلاک -10 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسزاهدی درویشانه بریبراداران زاهدی0456708804522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان آیت اله غفاری ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامارجی رودسریقصابی ارجی0071898733522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ((شکرفروشان)) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -2 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشیدغلامی سالکویهسیدبابا046605524501342520654522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ( صابری ) ، کوچه شهید اندرزگو ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمزهاکبرنژادکوشالیصادق0466243387522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود ، راه پشته ، کوچه فاطمه امینی ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، پلاک 330 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدغفوری درویشانه برقصابی غفوری0090211266522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود ، راه پشته ، خیابان خرمشهر ، خیابان موسی صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیزدانوحدتی پوربیجارپسیقصابی وحدتی پور009347288001425533217522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزاطاقور – مسجد جامع – کوچه بوستان – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونرشیدزادقصابی ارمغان009343767501342522196522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (پاساژ کدیور) – کوچه شهید بهمن اکبری – پلاک -58 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدصفری پورچافیقصابی صفری پور009020795901425662694522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان شهید سادات کیایی[بوستان چهارم] – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدرحمانی چافیقصابی رحمانی0146139673522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه 20 متری سایپا – کوچه (( ساحل 1 )) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبشیرمرادپورچافیقصابی مراد پور0146131617522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کاسپین – کوچه بهارستان سی ام – طبقه همکف
گیلانلنگرودداریوشمسکین سراجاریقصابی مسکین0146131509522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچاف وچمخاله – حسین آباد – خیابان ( حسین آباد ) – کوچه (هوشیار) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیشادمندقصابی مرتضی0146042301522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزدریاسر – روستای دریاسر – کوچه ولی عصر – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 287 – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیاکبریقصابی اکبری0146008859522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزگرسک پائین – روستای لات لیل – کوچه ( دلخوش ) – بن بست ( علوی ) – پلاک 27 – طبقه اول
گیلانلنگرودفرخبالاپورقصابی بالاپور0071804093522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 66
گیلانلنگرودسیدجلالمیرگذارلنگرودیقصابی میرگذار0090210367522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – بازار – کوچه شهید قاسم ظفری – خیابان هفده شهریور – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریممهدوی فتیدهچالاک0466779769522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان ابوالفضل آزموده – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسامانورزش نماقصابی سامان0352463439522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه صدف – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمداسمعیلی فتیدهیقصابی محمد0466851764522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزپایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان شهیدسیدمهدی بنی سعید – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداحمدهاشمی کوملهقصابی 20000146115417522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکومله – بازار چه – خیابان ( بقعه آقاسیدحسن ) – خیابان شهید مدرس – پلاک -82 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحواعلیزاده مقدم گیلارکشیسوپر گوشت بابک0466862182522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزاطاقور – مسجد جامع – خیابان مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسنعابدینی جارانیمیراث0454343648522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزاطاقور – مسجد جامع – خیابان مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودجلیلنوروزیقصابی طاها0467028627522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلات لیل – روستای لات لیل – ندارد – خیابان جاده گرسک – خیابان جاده لات لیل – پلاک 155 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعسکرفرزادیقصابی فرزادی0362000788522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودجلیلآقائی خراطیقصابی آقایی0467049045522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدامیری درویشانه بریقصابی امیری0146127437522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکومله – وادی محله – کوچه ( فرید ) – خیابان شهید مدرس – پلاک -117 – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیکریمی مریدانیکریمی0467084768522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزمریدان – روستای مریدان – ندارد – خیابان امام – بن بست بوستان 2 – پلاک -212 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیفتوت رودسریقصابی برکت0343963465522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزشلمان – علی اوسط(آخوند محله) – خیابان شهید مهدی علیپور – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنکاظمیقصابی کاظمی0353408334522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – میدان انقلاب – میدان (انقلاب) – کوچه (ماهی فروشان) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبیکاظمیقصابی کاظمی0146092871522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -364 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدابراهیموهاب حدادزادهقصابی حدادزاده0071899083522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((علی رحمانیان)) – کوچه (ماهی فروشان) – پلاک -30 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاحسنیقصابی حسینی046732462801342522264522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – بن بست (دبیرستان ریحانه) – طبقه همکف
گیلانلنگروداصغرغفوریگوشت غفوری0208093768522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پاساژ شهرداری) – کوچه ((محمد جعفری)) – پلاک -250 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهادرآقائیقصابی بهادر046739476201342531711522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلنگرود – راه پشته(رکج محله) – خیابان خرمشهر – خیابان (موسی صدر) – طبقه همکف
گیلانلنگروداردشیرفریدی لیلیسلامت0467472329522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزاطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلالهاشمی شلمانیقصابی سید0467559507522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزشلمان – علی اوسط – خیابان شورا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیثابت خواه صومعه سراییبارفروشی سحر009020594501425226752522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتخ حافظ میدان بار  0
گیلانلنگرودمصطفییونس پور لنگرودیمیوه فروشی مهدی020809164601420522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان آیت اله غفاری ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاحاجی شکوری لنگرودیحاجی شکوری009020954101425226269522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتمیدان انقلاب سرای پورحبیب  0
گیلانلنگروداکبرکارگر شلمانیمیوه فروشی کارگر020808948000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتشلمان بلوار ذوب آهن_بالاتراز پمپ بنزین  0
گیلانلنگرودحسینخجستهمیوه فروشی عموحسین030827110600522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتشلمان- خیابان ایت اله خامنه ای جنب ایستگاه املش  0
گیلانلنگرودهادیجعفری اشیانیمیوه فروشی جعفری033255163400522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتاطاقور اول خیابان شهید رجایی  0
گیلانلنگرودهادینیازمندمیوه فروشی نیازمند033465614201425229263522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکوی پیروزی روبوری اداره نوغان_پاساژ شهرداری  0
گیلانلنگرودسید محسنمیر نادم نالکیاشری0443492129522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتخ 17 شهریور نبش کوزه فروشان 
گیلانلنگرودعباسرضاپور لوکلایهرضاپور007189740201425247323522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتخ امام خمینی سرای پور حبیب  0
گیلانلنگرودعلی اکبرقاسمی لوکلایهمیوه فروشی قاسمی044960513001425234058522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، لیلاشهر ، کوچه واحدی 6 ، خیابان شهید واحدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراکاظم زاده سلوشطاها0454056336522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکومله ، چهارراه کومله ، خیابان شهیدعبدالکریمی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزیبایوسفی لوکلایهبارفروشی صدف0455316763522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، طولازده ، بلوار کشاورز ، بن بست بهاران ، طبقه اول
گیلانلنگرودابراهیممهری پیش بیجاریمیوه فروشی مهری0461879949522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتشلمان ، پایین محله ، خیابان آیت الله خامنه ای ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدموسیمیرفرجودلنگرودیمیرفرجود0465966649522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، شریعتی ، خیابان بهشتی ، کوچه امین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضابیرشکعلیرضا0465998536522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتشلمان ، پایین محله ، کوچه شهید برنجکار ، خیابان آیت الله خامنه ای ، پاساژ قوسی ، طبقه اول
گیلانلنگرودحسنکشاورزکوملهمیوه فروشی کشاورز0466020472522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، درویشانبر ، خیابان شهید قبادی ، بلوار فردوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجعفرکلیدبری مقدممقدم0466056176522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، کلیدبر ، خیابان شهید علی نورمحمد ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلاابراهیم دوست اصیلابراهیم دوست0466078850522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، انزلی محله ، خیابان شهیدپیراسته ، خیابان سلمان فارسی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیحییقبادپورمیوه فروشی قباد پور0466091943522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، بازار ، کوچه (( اول )) ، خیابان یاسر ، پلاک -644 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودالهامتقی نژادشلمانیسعید0466170818522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه اکبری ، کوچه رسالت ، پاساژ جواهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینمیرزاجانیایمان0466172538522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه ( شالیزار) ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهرحمتی فردارزان سرای رحیم0466182656522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، انزلی محله ، خیابان کشاورز ، خیابان سلمان فارسی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودشهرامفردامیرکندهتک0466182908522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه دکتر جعفری لنگرودی[جوادین] ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمفرح بخشفرح بخش0093406758522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (یخچی) ، کوچه ((پور حبیب)) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیسیاه رنگ نالکیاشریصائب0466201478522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرفتح الهیپالیز0466204188522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، درویشانبر ، کوچه صبا ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهنیک پی پاپکیادهینیک پی046624293401342520485522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، کیاکلایه ، خیابان شهیدمجیدثابت قدم ، کوچه شهیدحبیبی ها ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمفلاح حسین دوستاعتماد0466248637522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، طولازده ، کوچه شقایق ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدابراهیممیرثابت نظرلنگرودیثابت0466287656522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ((پور حبیب)) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضاظرافت انگیزلنگرودیمیوه فروشی ظرافت انگیز0093407117522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (قربانعلی شعبانی) ، کوچه (یخچی) ، ساختمان نور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیننوروزدرویشانه بریمیوه فروشی نوروز0466340479522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، درویشانبر ، کوچه سهیل ، بلوار حافظ ، پلاک -275 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسهیلشعبانی سیکارودیمیوه فروشی کاج0466381938522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان بهشتی ، خیابان هفده شهریور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمعینیمیوه فروشی عینی0093445127522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه کارگر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیفرحپوربیجارپسمیوه فروشی دایی ارزونی0466401508522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتاطاقور ، نور ، خیابان امام خمینی ، خیابان جاده خرما ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینگلستانی پرشکوهیمیوه فروشی گلستانی046640156001342574063522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتپرشکوه ، خیابان ( بطرف کومله ) ، خیابان شهید باهنر ، پلاک 30 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمپارسامیوه فروشی پارسا0466479788522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکومله – چهارراه – کوچه فجر – خیابان لاهوتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرباقری صادق لنگرودیمیوه فروشی باقری030994390601342521825522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پاساژ کدیور) – کوچه ((رحیم پور یونس)) – پاساژ نور – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودمرتضیمقدسیمیوه فروشی ساحل046660994901342530504522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (پاساژ کدیور) – کوچه شهید بهمن اکبری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیپورقاضی گلباغیمیوه فروشی محله046662049801342535581522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – جاده موبندان – کوچه بینش 24 [بینش 3سابق] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدیونس پورلنگرودیمیوه فروشی یونس پور0093445343522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (سرای پور حبیب) – میدان (انقلاب) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعمادفلاح جعفردوست لیالستانیمیوه فروشی محله046665415701342540644522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه صائب 10 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلمهدی زاده پلت کلهمیوه فروشی مهدی زاده0093472772522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی هفتم – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقییونس پورلنگرودیمیوه فروشی چهار فصل009347266401342549265522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (ماهی فروشان) – کوچه (سرای پور حبیب) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفاررمضانی لوکلایهماجد0466762182522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – کوچه شهیدان منفرد – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهنامسعیدیسوپر میوه بهنام0466783277522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – راه پشته – کوچه بابائی – خیابان خرمشهر – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانلنگروداکبرحسین پورکوملهمیوه فروشی حسین پور0146107965522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکومله – وادی محله – کوچه ( فرید ) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدسجادنورمحمدی کوملهبلوار034417577301342575551522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکومله – کوی شعبانی – خیابان (شهید رحیم نژاد) – خیابان شهید سید جواد پاسبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیاصغری خواه فتیدهمیوه و سبزی ارگانیک قائم046703406801342538242522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید صنایع پرکار – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگروداسماعیلمحمدپوراصیل بارکوسرائیسوپر میوه سهراب0467111952522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنفاضلی چافیمیوه فروشی صداقت0413112480522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه ( شالیزار) – بلوار کشاورز – پاساژ میدان بارماهی فروشان استوارپور – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدتیاورمیوه فروشی تیاور028727054901342522465522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – خیابان هفده شهریور – طبقه همکف
گیلانلنگرودجواددروارمیوه فروشی پردیس046714390201342512328522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرایزدانی جدانوکریمیوه فروشی آراد0467156157522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – رکج محله – خیابان (رکج محله) – بن بست فردوس15 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیاوشرفیعیمیوه فروشی کوهپایه046716896901342551162522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – کوچه شهید رحمت نیک پی – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسندروارمیوه فروشی دروار0467178534522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتشلمان – بیجار پشت محله – خیابان شهید انصاری – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجعفری موبندانیمیوه فروشی جعفری046721357101342525911522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (پاساژ کدیور) – کوچه شهید بهمن اکبری – پلاک 14 – طبقه همکف – واحد 15
گیلانلنگرودسیدمحمودپورمعصومی کوملهمیوه فروشی سید0365960134522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکومله – بازار چه – کوچه ( بازارچه ) – خیابان ( بقعه آقاسیدحسن ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرامرزقانع پرشکوهمیوه فروشی قانع0467314836522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکومله – چهارراه کومله – خیابان شهید باهنر – بلوار شهید لاهوتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاخوشخوش0071898292522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – میدان (انقلاب) – کوچه (سرای پور حبیب) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینافزون حاجی سرائیافزون0467340866522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکومله – چهارراه(جاده کولاک محله) – کوچه ( فجر ) – بلوار شهید لاهوتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجرنیرومندی سادات محلهمیوه فروشی نیرومندی0467351905522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – انزلی محله – خیابان کشاورز – خیابان سلمان فارسی – پلاک -396 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادوفائی نالکیاشریمیوه و تره بار وفائی046741302101342530257522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – راه پشته – کوچه (توحیدی) – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهرامیوسفی کمال الدین پشتهمیوه فروشی یوسفی046741321301342533875522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودموقری سادات محلهمیوه فروشی موقری0429574478522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتاطاقور – جاده خرما – خیابان نور – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیپورعلی دریاسریبرادران0467538061522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان کانال هوایی جنوبی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 472 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاقانع پرشکوهقانع033447881501425445197523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادچهار راه کومله جاده مریدان  –
گیلانلنگرودکاظمرحمانیان لنگرودیآهن فروشي رحمانيان033971603501425221070523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادکلیدبر سر دریاسر  0
گیلانلنگرودسعیدقانع کیاکلایهقانع0466113573523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شقایق ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینمحمدیآهن آلات محمدی0466332404523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادشلمان روبروی کارخانه چای  0
گیلانلنگرودمحمدباقرنمک چیاننمک چیان0466353272523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه دست پیما ، کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجلالمحمدی عارفآهن فروشی عارف0466606588523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمازیارمرادپورچافیبرادران مراد پور0466936963523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادچاف وچمخاله – رجب آباد فتیده – کوچه (مرغداری شکوفر) – جاده (چمخاله) – پلاک 1,129 – طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجباقری ولنیخاموت سازی باقری0466947189523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولاددریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید فاضلی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 507 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضافاتحفاتح0466969374523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلنگرود – درویشانبر – کوچه (ورزشگاه) – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیعلی نیاآهن آلات ملت0411675023523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (کمربندی) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانعلی نیاآهن آلات وحدت0426837811523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلنگرود – درویشانبر – کوچه (ورزشگاه) – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضیمیرباهوش پلت کلهاهن فروشی میر باهوش0413394669523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – خیابان معلم – جاده اصلی پلت کله – پلاک 117.002 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودفاتحآهن فروشی فاتح0467351247523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلحیدرپورکامیار046617557701342521025523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه کوی بسیج ، خیابان بهشتی ، جنب پاساژ اسلام ، طبقه همکف
گیلانلنگرودطیبهرنجبرچالکیاسریایران-ایتالیا046633712201342520688523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلنگرود ، امام خمینی ، کوچه کوی بسیج ، کوچه غفاری ، پاساژ امانی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعظیمبهره برپاریس کوچولو046645549501342525477523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه کوی بسیج ، خیابان بهشتی ، روبروی بانک انصار ، طبقه همکف
گیلانلنگروداکرمظریف پورلنگرودیسین گالری0466629964523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودتواناهستی0467323459523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلنگرود – پارک فجر – کوچه ( شاهد ) – کوچه ابریشم 3 – طبقه همکف – واحد 39
گیلانلنگرودسیدابوذرمیرنادمگالری لنگرودی0467434994523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه دوم – واحد 35.003
گیلانلنگرودعلیمحمدنوربخش لنگرودیگالری امید0427536892523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیعطائیطاها0467520338523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلنگرود – پارک فجر – کوچه (( محمد حسن زاده )) – کوچه مروارید 5 – طبقه همکف – واحد 448
گیلانلنگرودحسینمیرزائی آهندانیعقیق0467558038523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – خیابان شهید بهشتی – پلاک 437 – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیقاسمی سادات محلهندارد028462905001425232653522222خرده فروشی برنجرا پشته سرای پزشک  123
گیلانلنگروداسمعیلشادمان سادات محلهندارد020814183701425233683522222خرده فروشی برنجسلمان فارسی لاله  50
گیلانلنگرودعلیمحمودی رودپشتندارد020814162101425227966522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  616
گیلانلنگرودحمزهجهانی سادات محلهندارد009023117001425662197522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودعلیرضاشریعت ناصریندارد020801832301425221770522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودرضارجبی نژادندارد028932916301425221770522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودغلامحسینبی پروای لنگرودیندارد028939640901425221770522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودسید یوسفموسوی سراجاریندارد029004686201425221770522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودعاطفهپاسباز دیوشلیندارد0290049775014252222222522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگروداسماعیلاکبرپور نوشریندارد029005194101425221770522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودموسیقلی پورندارد029852658301425221770522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودیحییعباس پور شیرجوپشتندارد009023408301425233683522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودمحمد حسینزمانی پور رودپشتیندارد009023161101425423344522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودفیروزرونق لنگرودیندارد031266095601425221212522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودحسینگلباغیگلباغي0421227530522222خرده فروشی برنججاده چمخاله-جنب باغ ملي
گیلانلنگرودنعمتعاشوریعاشوی0443137221522222خرده فروشی برنجلنگرود راه پشته سرای پزشک
گیلانلنگرودسید عیسیمیرهاشمی چافیمیر هاشمی0443399722522222خرده فروشی برنجلنگرود ماهی فروشان کوی برق روبروی پاساژ برق
گیلانلنگرودمحمدقلی پور نالکیاشریقلی پور0443942232522222خرده فروشی برنجلنگرود راپشته سرای پژشک
گیلانلنگرودمهدی عباسی جلیسه عباسی0446455462522222خرده فروشی برنجلنگرود خ جاده چمخاله کوچه بی بی زینب
گیلانلنگرودحجتخجسته سادات محلهخجسته0450135306522222خرده فروشی برنجلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه برق ، کوچه ماهی فروشان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسنپورمهدی کیاکلایهپورمهدی0453931870522222خرده فروشی برنجلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه استخر ، خیابان سعدی ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمعلیزاده شرفشادهندارد0454654028522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، کوچه فاطمه امینی ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، پلاک 220 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودرحیمی بین کلائیرحیمی0455364779522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، کوچه فاطمه امینی ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، پلاک 368 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرعلینقیموسوی نژادبارکوسرائیموسوی0456920653522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، بن بست نظام ، پلاک 356 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانفرح بخشبرنج فروشی فرح بخش0457092992522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، کوچه فاطمه امینی ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، پلاک 328 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدصفرپورچافیصفر پور0457093675522222خرده فروشی برنجلنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، بن بست لاله-بن (بذر افشان) ، طبقه دوم
گیلانلنگرودحسین علیفلاح دلاورندارد0290064968522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودسید ابوالفضلمهدوی پاپکیادهندارد0460222503522222خرده فروشی برنجلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (قربانعلی شعبانی) ، کوچه اکبری ، پلاک -54 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعیسیمیرحسینی لنگرودیسید0460223393522222خرده فروشی برنجلنگرود ، انزلی محله ، کوچه (زاهدی) ، خیابان سلمان فارسی ، پاساژ ضیائی دوست ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسنقربان پژندبارکوسرائیقربان پژند0460223618522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، کوچه (نیک فلاح) ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، پلاک 400 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیروسنظرینظری0461486689522222خرده فروشی برنجلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسناسمعیلی پرشکوهاسمعیلی0461486806522222خرده فروشی برنجکومله ، چهارراه ، کوچه فجر ، خیابان لاهوتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهرمضانی ارباستانرمضانی0461648797522222خرده فروشی برنجلنگرود ، آتشکار ، خیابان شهید اصغریخواه ، خیابان شهیدقاسم آذرارجمند ، پلاک 1 ، طبقه اول
گیلانلنگرودسارامحمدی پورمتعلق محلهمحمدی پور0463554562522222خرده فروشی برنجلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید رحیم تقی پورفلاح 1 ، خیابان ایت الله صدر روبه رو کوچه موسوی ، پلاک 290 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمپورعلی دلخوش بارکوسرائیدلخوش0463557367522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، کوچه فاطمه امینی ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی روبه روی پل خشتی ، پلاک -372 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالرضاعلی دوستی اصلعلی دوستی0463722756522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، کوچه (نیک فلاح) ، کوچه فاطمه امینی روبه روی پل خشتی ، پلاک 388 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانعلیجهاندیده دهنه سریندارد0298538279522222خرده فروشی برنجلنگرود – ماهی فروشان – کوچه (قربانعلی شعبانی) – کوچه اکبری – پاساژ پاساژ جواهری – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودهادیپناهنده اطاقوریپناهده0466015226522222خرده فروشی برنجاطاقور ، شهرک صنعتی ، خیابان شهید اسماعیلی جاده اطاقور ، خیابان شهرک صنعتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدینادم نالکیاشریاعتماد0466039664522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، کوچه ((حوزه)) ، خیابان موسی صدر ، پلاک 21 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیسلیمان پورنالکیاشریسلیمانپور0466072452522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، کوچه فاطمه امینی ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، پلاک 154 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودنوروزینوروزی0466088114522222خرده فروشی برنجشلمان ، بیجار پشت محله ، خیابان آیت الله خامنه ای ، بلوار ذوب آهن ، پاساژ شهرداری ، طبقه سوم
گیلانلنگرودابراهیممرادی چافیچافی0466090405522222خرده فروشی برنجچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان  ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجعفرحسن دوست بارکوسراییندارد0090232402522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودمعصومهسمائی پاپکیادهسمائی0466133508522222خرده فروشی برنجچاف وچمخاله ، چاف پایین ، خیابان ساحل 200 متر قبل از بانک صادرات ، کوچه 20 متری سایپا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامینعاصی نالکیاشرعاصی0466226834522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، روبه روی پل خشتی ، پلاک -396 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمودمیرموسویمیر موسوی0466251109522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، خیابان (اصلی راه پشته) ، سلمان فارسی   ، پلاک 139 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیراسمعیلحیدری نالکیاشریحیدری0466273120522222خرده فروشی برنجلنگرود ، راه پشته ، خیابان موسی صدر ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی روبه روی سرای پزشک ، پلاک 103 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعبداللهرمضانی بارکوسراییندارد0290058126522222خرده فروشی برنجراه پشته سرای پزشک  ندارد
گیلانلنگرودسیدمحسنبنی هاشمی بازاردهبنی هاشمی0466321498522222خرده فروشی برنجلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه اکبری ، کوچه رسالت جنب اداره برق ، پاساژ جواهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنچائی بخش لنگرودیچائی بخش0466324260522222خرده فروشی برنجلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان آیت اله غفاری ، پلاک -6 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجمشیداسمعیلی بازاردهاسمعیلی0466345926522222خرده فروشی برنجلنگرود ، بازارده ، خیابان شهیدغلامعلی احمدی ، خیابان (جاده بازارده) جنب مسجد سیدالشهدا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداحمدکیائی جمالیکیائی0466367149522222خرده فروشی برنجلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (قربانعلی شعبانی) ، کوچه (یخچی) ، ساختمان نور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنمظلومی سیکارودیمظلومی0466367163522222خرده فروشی برنجلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (یخچی) ، کوچه ((پور حبیب)) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسید نصیرهاشمی پور دیوشلیندارد0290054854522222خرده فروشی برنجتالش محله امام  ندارد
گیلانلنگروداحمدغمگین پور خالکیاسریندارد0290065651522222خرده فروشی برنجلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (عابدینی) ، کوچه اکبری ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاآردی دیوشلیآردی046643963501342590150522222خرده فروشی برنجدیوشل ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهید حسین شفیعی ، پلاک 82 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلمحمدی پورمحمدی پور0466459103522222خرده فروشی برنجچاف وچمخاله ، خالکیاسر ، خیابان ( خالکیاسر ) ، بن بست برادران حسینی ، پلاک -134 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآسیهبیانی چافیبیانی0466508891522222خرده فروشی برنجچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگروداکبرحسین نژادندارد0291263975522222خرده فروشی برنجلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (عابدینی) – کوچه اکبری – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضامؤیدکمالی ناصریندارد0090229769522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 158 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدقاسمپورکچلامندارد0290066226522222خرده فروشی برنجلنگرود – درویشانبر – کوچه سهیل – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرعلیدلجوسالکویهندارد0466563169522222خرده فروشی برنجلنگرود – فرهنگیان – کوچه شهیدعلی قاسمی[دانش نهم] – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیفرح بخش نالکیاشریندارد0290067341522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه ( بازارچه ) – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -105 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعیسیجلالیصداقت0466582551522222خرده فروشی برنجلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه ((رحیم پور یونس)) – کوچه (پاساژ کدیور) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسبی خطرلنگرودیندارد0466593357522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 326 – طبقه همکف
گیلانلنگرودداریوشاحمدی پوررودپشتیاحمدی پور0466613196522222خرده فروشی برنجلنگرود – درویشانبر – کوچه سهیل – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنعلینوروزی پوربارکوسرائینوروزی0466625676522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه (شهید حسین کریمی ابدی) – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضوانشفیعی نژادنیاکوئیشفیعی نژاد0466626706522222خرده فروشی برنجلنگرود – فرهنگیان – کوچه شهید سیاری[سعدی یازدهم] – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعسگرعلیکاظم نژادکاظم نزاد0466626753522222خرده فروشی برنجشلمان – بیجار پشت محله – بلوار آیت اله خامنه ای – بلوار ذوب آهن – پاساژ شهرداری – طبقه همکف
گیلانلنگرودزبیدهطشت زرینطشت زرین0466626928522222خرده فروشی برنجلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (برق) – کوچه شهید بهمن اکبری – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیحسینعلی پوربارکوسرائیحسینعلی پور0466629003522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه (شهید حسین کریمی ابدی) – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحیدری چافیحیدری0466629088522222خرده فروشی برنجچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگروداباصلترجبی گورجیندارد0466647824522222خرده فروشی برنجچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کادوس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمزهمعصومی پورمعصومی پور0466647828522222خرده فروشی برنجچاف وچمخاله – خال کیاسر – کوچه شهیدصفرعلی یعقوبی – خیابان ( خالکیاسر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیاسمعیلی بین کلایهاسمعیلی0466657388522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه (شهید حسین کریمی ابدی) – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنظرعلینظریان پرشکوهندارد0289399097522222خرده فروشی برنجکومله – چهارراه کومله – خیابان شهید باهنر – بلوار شهید لاهوتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرپورحسن بارکوسرائیندارد0090231935522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – خیابان (راه پشته) – کوچه ((رضا رفیع پور)) – پلاک 205 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهمنصوری نالکیاشریمنصوری0369703449522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 212 – طبقه همکف – واحد 25
گیلانلنگرودمحمودحسین پورشلمانیحسین پور0466725560522222خرده فروشی برنجشلمان – بالا خالجیر – کوچه شهید سید سجاد حسینی – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشادبابائی پورخوشنودفرشاد0371243203522222خرده فروشی برنجاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودمهدیطرقی دریاسریندارد0466728662522222خرده فروشی برنجدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید محسن غمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 424 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدگلباغیگلباغی0466759166522222خرده فروشی برنجلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – جاده (موبندان) – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودسیده معصومهمیرموسوی بارکوسرائیمحمدی0466759408522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 190 – طبقه همکف – واحد 32
گیلانلنگرودمجیداسماعیل نژادندارد0291651759522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 244 – طبقه همکف – واحد 93
گیلانلنگرودمهدیعطائیبرنج فروشی ساقه طلائی0466789597522222خرده فروشی برنجلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه ((رحیم پور یونس)) – کوچه (پاساژ کدیور) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنصیررمضانی بارکوسرائیبرنج فروشی0378284262522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه (شهید حسین کریمی ابدی) – کوچه فاطمه امینی – پلاک -382 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنمشیری کمنیندارد0298533568522222خرده فروشی برنجلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (فرید) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 371 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمشیریبرنج فروشی0377161976522222خرده فروشی برنجلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – پلاک -470 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریباپورحسن بارکوسرائیپورحسن0466832382522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – کوچه شریف واقفی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپورصفرسادات محلهصفرپور0373754357522222خرده فروشی برنجلنگرود – میدان انقلاب – کوچه شهید بهمن اکبری – کوچه (پاساژ کدیور) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضارهبرکوملهرهبر0365097813522222خرده فروشی برنجکومله – بازار چه – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید مدرس – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسینعلی نیای چافیعلی نیا046685827500000000000522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -186 – طبقه همکف – واحد 34
گیلانلنگرودعیسیرحمانی خالکیاسریرحمانی046686199801342524709522222خرده فروشی برنجلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (پاساژ کدیور) – کوچه شهید بهمن اکبری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودوفائیندارد0090228114522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه ( بازارچه ) – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 97 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضینیک پی حسن آبادنیک پی0466876019522222خرده فروشی برنجلنگرود – میدان انقلاب – کوچه شهید بهمن اکبری – کوچه (پاساژ کدیور) – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفشهدی کوملهشهدی0373754573522222خرده فروشی برنجکومله – وادی محله – کوچه ( فرید ) – خیابان شهید مدرس – پلاک 103 – طبقه همکف
گیلانلنگرودتیموریحیی پورکوملهیحیی پور0466885225522222خرده فروشی برنجکومله – وادی محله – کوچه ( فرید ) – خیابان شهید مدرس – پلاک 113 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیفلاح علی پورارباستانبرنج فروشی فلاح و پسران0466895178522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه ((صمد پورقربان)) – کوچه شریف واقفی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرمضان پورحاجی ابراهیم دهرمضان پور0466900201522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -320 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودمحمدفلاح دوست کچلامیفلاح دوست0466902516522222خرده فروشی برنجلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان 12 متری شهدا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینرنجیرنجی0466911818522222خرده فروشی برنجاطاقور – جاده خرما – کوچه نور دو – خیابان نور – طبقه همکف
گیلانلنگرودعزیزفرزادیفرزادی0403338442522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 184 – طبقه همکف – واحد 35
گیلانلنگرودزهرابهادرنیابهادرنیا0466926683522222خرده فروشی برنجلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه اطلس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداحمداشرفی شلمانیندارد0466928233522222خرده فروشی برنجشلمان – بالا خالجیر(سیدعلی کیا) – خیابان (نواب صفوی) – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک -155 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهرمزرستگارلیلیبرنج فروشی رستگار0466930277522222خرده فروشی برنجکومله – سید محله – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید دکتر سیف اله عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضااملاکیندارد0291648370522222خرده فروشی برنجکومله – چهارراه(جاده کولاک محله) – کوچه ( فجر ) – بلوار شهید لاهوتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینحجتی کوشالیعدالت0403801400522222خرده فروشی برنجلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه ((رحیم پور یونس)) – کوچه (پاساژ کدیور) – طبقه همکف
گیلانلنگرودپرویزامامی کورندهندارد0090234524522222خرده فروشی برنجلنگرود – انزلی محله – خیابان سلمان فارسی – کوچه (اشکوری) – پلاک -9 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانکاظمی پورپرشکوهکاظمی پور0466996780522222خرده فروشی برنجکومله – چهارراه(جاده کولاک محله) – کوچه ( فجر ) – بلوار شهید لاهوتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیکریمی نژادبارکوسرائیکریم نژاد0403328760522222خرده فروشی برنجلنگرود – انزلی محله – کوچه هجدهم – کوچه ((مرتضی محمدپور)) – مجتمع پاسارگاد – طبقه دوم – واحد 3
گیلانلنگرودهوشنگحسینعلی زادهحسینعلی زاده0467041628522222خرده فروشی برنجشلمان – شوره باغ – کوچه شهید سیدحسین اشرف زادگان – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیصدیقی کچلامیصدیقی0404362962522222خرده فروشی برنجلنگرود – انزلی محله – کوچه هجدهم – خیابان سلمان فارسی – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیحسین پورپاپکیادهندارد0298530007522222خرده فروشی برنجچاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – خیابان آزاده جانباز حسن مهدی پور – خیابان (پاپکیاده) – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدغلامیزرین0467110496522222خرده فروشی برنجلنگرود – درب مسجد – کوچه صبور – خیابان شهید بهشتی – پلاک 145 – طبقه همکف – واحد 7
گیلانلنگرودحمیدهامانی پورشلمانیکارگر0467110701522222خرده فروشی برنجشلمان – جاده رودسر(بیجارپشت محله) – خیابان شهرداری – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدپوررستمندارد0291217433522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -138 – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقیگل نازنالکیاشریگلناز0467132691522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 216 – طبقه همکف – واحد 23
گیلانلنگرودسیدعلینقیایمانی پارساایمانی0406591883522222خرده فروشی برنجلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه ( دبستان توحید ) – کوچه ( دباغ محله) – ساختمان علی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبصالحی گلسفیدیصالحی0467161132522222خرده فروشی برنجلنگرود – کیاکلایه – بلوار سعدی – بن بست سعدی چهل و یکم – طبقه دوم – واحد 3
گیلانلنگرودتقیهدایت نژادندارد0467161384522222خرده فروشی برنجپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بوستان غربی – خیابان شهیدسیدمهدی بنی سعید – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینصفری رادندارد0467163871522222خرده فروشی برنجچاف وچمخاله – سلطان مرادی – خیابان (سلطان مرادی) – جاده (چمخاله) – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسکندرکنف چیان شلمانیبرنج فروشی عدل0467174463522222خرده فروشی برنجشلمان – بیجار پشت محله – بلوار آیت اله خامنه ای – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینبی خطرلنگرودیبی خطر0467178254522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 336 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلرجب پورسادات محلهرجب پور0467219609522222خرده فروشی برنجلنگرود – میدان انقلاب – کوچه شهید بهمن اکبری – کوچه (پاساژ کدیور) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاسروشندارد0467225247522222خرده فروشی برنجشلمان – بالا خالجیر(سیدعلی کیا) – خیابان (نواب صفوی) – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک -149 – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیمحمدی پویامحمدی پویا0467232846522222خرده فروشی برنجلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (پاساژ کدیور) – کوچه شهید بهمن اکبری – طبقه همکف – واحد 12
گیلانلنگرودحسنمحمدنژادقاضی محلهمحمد نژاد0467266120522222خرده فروشی برنجشلمان – علی اوسط – خیابان شهید مهدی علیپور – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدعبداله پورجذابیامید0467270219522222خرده فروشی برنجلنگرود – انزلی محله – خیابان کشاورز – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاعلیرحمانی خالکیاسریرحمانی0467270835522222خرده فروشی برنجلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (پاساژ کدیور) – کوچه شهید بهمن اکبری – پلاک -52 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسهرابحسن نژادسیگارودیحسن نژاد0421311478522222خرده فروشی برنجسیگارود – روستای دریاسر – ندارد – کوچه سیدعلی مشتاق – خیابان شهید سیدرضاکمالی – پلاک 211 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهانیهقاسمیقاسمی0467278328522222خرده فروشی برنجشلمان – بالا خالجیر – کوچه شهید سید سجاد حسینی – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنجم الدینبابائی پورخوشنودندارد0290069904522222خرده فروشی برنجلنگرود – انزلی محله – خیابان سلمان فارسی – کوچه (اشکوری) – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنکاظمی پورپرشکوهکاظم پور0467327271522222خرده فروشی برنجکومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – پلاک -53 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیتقی زاده گورجیتقی زاده0467327475522222خرده فروشی برنجکومله – چهارراه کومله – خیابان شهید باهنر – بلوار شهید لاهوتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهرامحسن دوستحسن دوست0467340711522222خرده فروشی برنجلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – کوچه بسیج – پاساژ مولن روژآسیاب قرمز – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمغلام پورارباستانندارد0467341129522222خرده فروشی برنجلنگرود – انزلی محله – خیابان سلمان فارسی – کوچه (اشکوری) – پلاک -5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجانعلیپورعلی دلخوش بارکوسرائیندارد0299095597522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته(رکج محله) – خیابان خرمشهر – خیابان (موسی صدر) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالحسینتدریس حسنیندارد0298536589522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه (شهید حسین کریمی ابدی) – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدصادقکیائی جمالیندارد0298535798522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 172 – طبقه همکف – واحد 41
گیلانلنگرودسجادرضائیرضائی0467401522522222خرده فروشی برنجچاف وچمخاله – خالکیاسر – کوچه شهید علی دردک – خیابان ( خالکیاسر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودزریباخدای سادات محلهندارد0467422334522222خرده فروشی برنجلنگرود – انزلی محله – کوچه (اشکوری) – خیابان سلمان فارسی – پلاک -21 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضااسدی بین کلائیاسدی0467434801522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -208 – طبقه همکف – واحد 27
گیلانلنگرودمحمدنعمتی پرشکوهنعمتی0467466321522222خرده فروشی برنجلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفريبرزفدائيندارد0467485622522222خرده فروشی برنجلنگرود – آقاسید عبدالله – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – بن بست شفا – طبقه اول
گیلانلنگرودربینیک منش سیکارودیندارد0467485645522222خرده فروشی برنجشلمان – بالا خالجیر – کوچه شهید سید سجاد حسینی – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمزحمت کش بارکوسرائیزحمتکش0467487947522222خرده فروشی برنجلنگرود – انزلی محله – کوچه (اشکوری) – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمفروغی زادهندارد0467500379522222خرده فروشی برنجلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – خیابان پاسداران – بن بست نوروز2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجید کمالی دهقانکمالی0467500399522222خرده فروشی برنجلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی هفتم – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهاکبری پلت کلهندارد0467509426522222خرده فروشی برنجلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – بن بست بینش 3[سپهرسابق] – طبقه اول
گیلانلنگرودرحمتعليبابائي كوچكدهندارد0090229877522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 162 – طبقه همکف – واحد 45
گیلانلنگرودعيسيقلي پوربرنج قلی پور0467557885522222خرده فروشی برنجلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 266 – طبقه همکف – واحد 101
گیلانلنگرودمحمدپورقاسمیقماش محمد پور قاسمی0090222828523211خرده فروشی پارچه خ شهید بهشتی راسته سرای صدیق  0
گیلانلنگرودیوسفصباغ بابائیصباغ بابائی009022217101425223325523211خرده فروشی پارچه خ شهید بهشتی راسته بزازان  0
گیلانلنگرودرمضانداودیداودی0090222279523211خرده فروشی پارچه خ شهید بهشتی راسته بزازان  0
گیلانلنگرودرضاباباییفروشگاه صداقت فرد0090245861523211خرده فروشی پارچه خ شهید بهشتی راسته بزازان  0
گیلانلنگرودکوروشکریمی شرفشادهبزازی کریمی0093407765523211خرده فروشی پارچه خ شهید بهشتی راسته بزازان  0
گیلانلنگرودرحیمموسی نیافروشگاه قماش موسی نیا0090247119523211خرده فروشی پارچه خ شهید بهشتی راسته بزازان  0
گیلانلنگرودسید مظاهرنوری آبکناربزازی نوری009022192901425227199523211خرده فروشی پارچه خ امام خمینی کوچه کفش ملی  0
گیلانلنگروداحمدحصنیبزازی حصنی0090221713523211خرده فروشی پارچه خ شهید بهشتی جنب مسجد بازار  0
گیلانلنگرودروح الهکاظمی پور پاپکیادهپارچه سرای محمدرضا0090222612523211خرده فروشی پارچه خ شهید بهشتی راسته بزازان  0
گیلانلنگرودمحمدحقایقینساجی جهان0093416656523211خرده فروشی پارچه خ امام خمینی نرسیده به هلال احمر  0
گیلانلنگرودکامبیزصباغ باباییپارچه سرای کامبیز0282867935523211خرده فروشی پارچه راسته بزازان ندارد  13533
گیلانلنگرودمریمآقاجان زاده بیت کلهپارچه سرای عادل0302377345523211خرده فروشی پارچه خ مدرس جنب باغ ملی  0
گیلانلنگرودمهرانپیله ورلنگرودیژورنال0466278332523211خرده فروشی پارچه لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ابوذر ، خیابان امام خمینی ، پلاک -205 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیمنصوریامیرعلی0466343934523211خرده فروشی پارچه لنگرود ، درب مسجد ، کوچه صبور ، خیابان بهشتی ، پلاک -220 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرحمانشعبانیان لنگرودیفروشگاه مهدی کارگر0093422526523211خرده فروشی پارچه لنگرود ، شریعتی ، میدان گنبد ، کوچه (منصوری) ، پلاک 42 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهیارپیله ورلنگرودیارزان سرای مشهدی ارضا0466430267523211خرده فروشی پارچه لنگرود – شریعتی – خیابان شهید بهشتی – کوچه امین – پلاک -11 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالرحیمکفامنشبزازی کفامنش0090247011523211خرده فروشی پارچه لنگرود – کوزه فروشان – کوچه ((محمد شوشتری زاده)) – کوچه (بزازان) – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدعلی پورلنبرعلیپور0466622609523211خرده فروشی پارچه لنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – مجتمع پزشکی مهدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنصفری چافیگالری پرده صفری0466624373523211خرده فروشی پارچه چاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان هفتم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودکبرینصرینساجی مازندران0093407981523211خرده فروشی پارچه لنگرود – سبزه میدان – کوچه شهید قاضی طباطبایی – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجرنجفیآقالارپور0466667136523211خرده فروشی پارچه لنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پلاک -588 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسمفتحی لنبرپارچه سرای فتحی0378772375523211خرده فروشی پارچه لنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پارسا) – خیابان شهید بهشتی – پلاک -413 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودخالقی لنگرودیپارچه فروشی خالقی0404657466523211خرده فروشی پارچه لنگرود – شریعتی – خیابان شهید بهشتی – کوچه امین – پلاک -15 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسیننورمحمدینورمحمدی046704900600000000000523211خرده فروشی پارچه لنگرود – شریعتی – کوچه (گنبد) – کوچه امین – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصروکیلی رودپشتیقماش وکیل0093406542523211خرده فروشی پارچه لنگرود – کوزه فروشان – کوچه ( بازارچه ) – کوچه (بزازان) – پلاک -92 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنسترنامینیآرمان0467088428523211خرده فروشی پارچه لنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – پلاک 378 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیحسینی رانکوهیگلها0467206351523211خرده فروشی پارچه لنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 347 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیهنوری لنگرودیتی تی گل0467281962523211خرده فروشی پارچه پلت کله – روستای گل سفید – ندارد – کوچه (( وفایی )) – خیابان شهدا – پلاک 69.002 – طبقه همکف
گیلانلنگرودداریوشمنصفیقصر پارچه0090221596523211خرده فروشی پارچه لنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – طبقه همکف
گیلانلنگرودیعقوبشادمان سادات محلهشادمان0090222720523211خرده فروشی پارچه لنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – بن بست صدیق – پلاک -180 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدشوشتری زاده شوشتری0146056551523211خرده فروشی پارچه لنگرود – شریعتی – میدان (گنبد) – کوچه ((محمد شوشتری زاده)) – پلاک 44 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسمفرهناک لنگرودیاکبر0467359028523211خرده فروشی پارچه لنگرود – شریعتی – کوچه ((محمد شوشتری زاده)) – کوچه امین – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامان الهیوسفیان لنگرودیپدیده0467395152523211خرده فروشی پارچه لنگرود – شریعتی – میدان (گنبد) – کوچه صدیق – پلاک -44 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبداللهمنصوريمنصوری0467422403523211خرده فروشی پارچه لنگرود – کوزه فروشان – کوچه (بزازان) – کوچه ((محمد شوشتری زاده)) – پلاک -60 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمشیدفرحمندبارکوسرائیفرحمند0467450604523211خرده فروشی پارچه لنگرود – پارک فجر – کوچه ( گلسار 6 ) – کوچه ( بیمه سامان ) – طبقه همکف – واحد 509
گیلانلنگرودرضارهبرپارچه سرای رهبر0467524137523211خرده فروشی پارچه لنگرود – شریعتی – میدان (گنبد) – کوچه ((علی نوروزی)) – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاطي نياشلمانيپارچه سرای پرنیان0467565968523211خرده فروشی پارچه کومله – وادی محله – کوچه ( فرید ) – خیابان شهید مدرس – پلاک 91 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهتقی پوریوسفدهاطلس0466397952523216خرده فروشی پارچه های مبلی لنگرود ، کیاکلایه ، کوچه استخر ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمکاظمی پورچاره جو0467309274523216خرده فروشی پارچه های مبلی لنگرود – میدان فرمانداری – کوچه محمود پاینده لنگرودی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهنوشخنانیشوفقی بگلورنگ زندگی0466854585523893خرده فروشی پرده کرکرهلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( بانک پارسیان ) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبنوروز درویشانبریفروشگاه شهر شلوار028463434501425227009523234خرده فروشی پوشاک زنانهشهید بهشتی پاساژ ولیعصر  0
گیلانلنگرودسیده معصومهخوشخوکوشالشاهپوشاك بانوي شرقي028463265501425523234خرده فروشی پوشاک زنانهکوزه فروشان نبش پارسیان  0
گیلانلنگرودسپیدهآشفته پورفروشگاه يلدا028463398601425523234خرده فروشی پوشاک زنانهشهید بهشتی راسته ناصرشریف  0
گیلانلنگرودپدیدهبافکربافكر020812542101425252153523234خرده فروشی پوشاک زنانهکوزه فروشان روبروی منصفی  0
گیلانلنگرودُیدزهراحسینی خالجیریپوشاک حسینی031458366801425523234خرده فروشی پوشاک زنانهاطاقور بازارچه  0
گیلانلنگرودمریمهادی پورپوشاك هادي پور033225038701425523234خرده فروشی پوشاک زنانهامام خمینی جنب هلال احمر  0
گیلانلنگرودشهلارحیمیپوشاك زنانه رحيمي026603744601425523234خرده فروشی پوشاک زنانهپاساژ ولیعصر چ  0
گیلانلنگرودفاطمهبهمنی مقدمپوشاك زنانه بهمني مقدم026604309101425234952523234خرده فروشی پوشاک زنانهامام خمینی روبروی مسجد شهدا  0
گیلانلنگرودشیدابرزگر چالکیاسریپوشاك برزگر028860020701425523234خرده فروشی پوشاک زنانهپارک بازار مروارید 1  0
گیلانلنگرودحبیبرمضانپور سیاهکلدهپوشاك زنانه رمضانپور032828000301425523234خرده فروشی پوشاک زنانهپارک بازار 0  0
گیلانلنگرودآدینهقربانعلی پورنسترن034019602001425523234خرده فروشی پوشاک زنانهپارک بازار ردیف55  0
گیلانلنگرودعاطفهبزرگی گوابریگالری زن روز طبقه اول0443693794523234خرده فروشی پوشاک زنانهخ امام پاساژ امانی
گیلانلنگرودکبریباقری سراجاریپوشاک ایلیا0443266993523234خرده فروشی پوشاک زنانهپارک فجر پارک بازار
گیلانلنگروداکرمسمیع پورگاوچراسریصدف0447860349523234خرده فروشی پوشاک زنانهاستان گیلان – شهرستان لنگرود – بخش کومله – شهر کومله – قصاب محله – کوچه شهیدمصطفی حسینی – بن بست هوشنگ کردی – ساختمان   – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانلنگرودطیبهدلیری کورندهپدیده0447872810523234خرده فروشی پوشاک زنانهبخش مرکزی – شهر چاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان دریا – کوچه سایپا – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهمیرزاآقائیمیرزاآقایی0448927932523234خرده فروشی پوشاک زنانهکومله – بازار چه – خیابان شهید مدرس – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهنوروزپورسیگارودیایرانیان0449357924523234خرده فروشی پوشاک زنانهکومله – جاده کولاک محله – خیابان جاده کولاک محله – خیابان شهید املاکی – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمعصومهعسکری تپهعسکری0450051492523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه سینا ، خیابان بهشتی ، پاساژ ولیعصر ، طبقه دوم
گیلانلنگرودرقیهرمضان پناه بارکوسرائیرمضان پناه0451243190523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، انزلی محله ، کوچه کشاورز پنجم ، خیابان کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدفرزینفرزین0452030265523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود خ شهید بهشتی پاساژ ارشاد
گیلانلنگرودافسانهربیعی ملاطیباران0454758277523234خرده فروشی پوشاک زنانهملاط ، خیابان دوازده امام زادگان ، خیابان شهدا ، پلاک 89 ، طبقه اول
گیلانلنگرودمرتضیبنیادی لنگرودیبنیادی0456753907523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه (منصوری) ، کوچه صدیق ، پلاک 43 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزمانهرمضان پورآذرمی لنگرودیشاهپرک0457092884523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه سینا ، خیابان بهشتی ، پاساژ ولیعصر ، طبقه اول
گیلانلنگرودفاطمهوفائی نالکیاشریباخدا0459131206523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان بهشتی ، کوچه سینا ، پلاک 718 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهپوراقلیمکیام0460072415523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، خ شهید بهشتی ، کوچه سینا ، پلاک -688 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسرنمازی سورکوهی900460072523523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان بهشتی ، خیابان هفده شهریور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزانهنظری لنگرودیچهار فصل0460073422523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، شریعتی ، کوچه شهید نجفی ، خیابان یاسر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهریپیرسحرخیزنازگل0460220372523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، انزلی محله ، کوچه کریمی ، خیابان شهید رفیع آسوده ، طبقه همکف
گیلانلنگرودلیداشهرستانیرز0461969291523234خرده فروشی پوشاک زنانهلیلاکوه ، خیابان دانشگاه ، بلوار کشاورز ، پلاک 104 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصفیهقدسیآدم و حوا0462257132523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه سینا ، کوچه حسین نیاء ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمخوش نشین دیوشلیشادی0464699639523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیحیدریماهک0465959479523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان شهید مدرس ، خیابان امام خمینی ، پلاک 357 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنمحبی اطاقوریآتیلا0465959548523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه صنایع پرکار ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودادیبتین تک0465966673523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه سینا ، خیابان بهشتی ، پلاک -884 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانخجسته کوملهمد روز0465973734523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلنگروداکرمپورسلیمان چافیپوشاک0465973761523234خرده فروشی پوشاک زنانهچاف وچمخاله ، چاف بالا ، بلوار کشاورز ، کوچه شهید ابراهیم یوسفی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده مریممیرسیاربارکوسرائیمیر سیار0465980872523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، انزلی محله ، خیابان سلمان فارسی ، خیابان شهیدپیراسته ، پلاک 73 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراامیدوارنیاولخانم گل0465991112523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلنگروداعظمعلیخواه نازکسرابهاره0465991160523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، راه پشته ، کوچه (بهبودی) ، کوچه ((حوزه)) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودماریاطاهرفرهمندلنگرودینی نی صورتی0465991178523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پلاک -92 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحدیثخوشکارکلاچاهیکیلوگرم0465999574523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهیدعلی بابائی ، خیابان شهیدمطهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاکریمی محسن آبادیکریمی0466015253523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه منجم باشی ، کوچه دست پیما ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیمرادعلی بیکی لنگرودیهادی0466024488523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، لنگرود ، خیابان امام خمینی ، . ، . ، پلاک . ، طبقه .
گیلانلنگرودکبریقنبری نژادناصریپوشاک 0466042948523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه حسین نیاء ، پلاک -71 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودثریاثناگویان لنگرودیتوت فرنگی0466044355523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، رکج محله ، خیابان طلوع ، خیابان دکترچمران ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرویاآذرپورلاکو0466047509523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه موسوی ، بن بست نور ، طبقه دوم
گیلانلنگرودمحبوبعزیزی راسخسوگند0466047704523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه حسین نیاء ، کوچه سینا ، پلاک -702 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضافیروزیفیروزی0466078260523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پلاک -94 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسخسرویعسل0466082841523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراقربانعلی پوربلو مهر0466136787523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه دوم ، خیابان بهشتی ، پلاک -301 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراعباس پورارباستانبانو0466146804523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکلثومقنبرزاده کورتاششادی0466179990523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، فرهنگیان ، کوچه شهیدعلی قاسمی[دانش نهم] ، کوچه رجایی نهم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضافلاح رنجبرلیالستانیمدا0466179995523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه حسین نیاء ، کوچه صابر ، پلاک -10 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودراضیهبی خطرلنگرودیگل چهره0466190158523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی ، خیابان آیت اله غفاری ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهخانعلی زاده نیاسانپرو مد0466229008523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه شهید قاضی طباطبایی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودراحلهصفری درویشانه بری20000466230444523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، 17شهریور ، کوچه بازار روز سوم ، خیابان هفده شهریور ، پاساژ ملت ، طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدباقرپسندشیک ست0466231657523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهایمان دوست شیرکدهگالری تی تی نار0466231774523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه سینا ، خیابان بهشتی ، پاساژ ولیعصر ، طبقه اول
گیلانلنگرودسوریرنجکش فشوپشتهمجلسی رنجکش0466237196523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه سینا ، بن بست (سینا) ، پلاک 728 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودناریبافکربافکر0466239000523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه صابر ، کوچه حسین نیاء ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهبذرکارنالکیاشریکاری نو0466240184523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه ( بازارچه ) ، کوچه (حسینی) ، پلاک -88 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرنازعلی پورفتیدهمهرناز0466249002523234خرده فروشی پوشاک زنانهکفش کن محله ، خیابان امیرشهیدان ، جاده اصلی کفش کن محله ، پلاک 92 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودپرواپوررضاعلی بیجارپسسحر046629016406115025748523234خرده فروشی پوشاک زنانهاطاقور ، رجایی ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرحسن پورکورندهرضا0466329404523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه شهید اندرزگو ، کوچه ( صابری ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاربیعی کمنیترمه پوش046635338701342540526523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان آیت اله غفاری ، بن بست (همتی) ، مجتمع صدف ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهامیریامیری0466354545523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، درویشانبر ، کوچه شهیدان منفرد ، کوچه منفرد 18 ، طبقه اول
گیلانلنگرودخدیجهفیض بخش رانکوهیستایش0466368003523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان شهید مدرس ، خیابان امام خمینی ، مجتمع تجاری طاهرزاده ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدعزیزی رودپشتیعزیزی0466381402523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه سینا ، خیابان بهشتی ، پاساژ ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهابراهیمی ملاطیابراهیمی0466384133523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، انزلی محله ، خیابان شهیدپیراسته ، کوچه شهید حسین صنعتی[کشاورز دوم] ، پلاک 35 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیپایمردچالدشتیپایمرد0466390404523234خرده فروشی پوشاک زنانهاطاقور ، نور ، خیابان شهید غلامرضایی ، خیابان نور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجراسماعیل پورنالکیاشریاسماعیل پور0466400592523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه استخر ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبپورعلیپورعلی0466411092523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگروداکرم الساداتاحمدی مهریمجلسی0466423752523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان بهشتی ، کوچه صابر ، پاساژ رحمت ا.. شعبان زاده ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهعسکری رودپشتیملکه0466433719523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی ، خیابان آیت اله غفاری ، پلاک 41 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعرشیبهارک0466435195523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان ((رجایی 25)) ، خیابان آیت الله صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکیوانبرزوئی نژادلنگرودیکیوان0466471862523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه ( بازارچه ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبیحافظیانیلدا0466471863523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه حسین نیاء ، پلاک -11 ، طبقه اول
گیلانلنگرودمیثمعلیزادهگل نرگس0466484557523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه سینا – خیابان بهشتی – پاساژ ولیعصر – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفیهباقری حسنعلی دهباقری0466488738523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه سینا – خیابان بهشتی – پاساژ ولیعصر – طبقه اول
گیلانلنگرودامیرمرادی پورامیرآبادمرادی0466496914523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – موبندان – خیابان بینش – خیابان نیروی انتظامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدقاسمی طبالوندانیمرو سابین0466513317523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه سینا – بن بست (سینا) – پلاک 730 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفوراقاسمی کچلامییاس0343556352523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – کوچه صابر – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهرزاقی لنگرودییالمند0466620320523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه اول – واحد 29
گیلانلنگرودیاسمینتراب مستعدیلیلی0466620380523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه جواد – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگروداعظمبهرامی فرداعظم0466620392523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – کوچه صابر – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهعبدالهی خراطیتی تی ناز0466620430523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – خیابان آیت اله غفاری – بن بست (همتی) – مجتمع صدف – طبقه همکف
گیلانلنگرودافسانهعباسی وسمه جانیلیا پوتیک0466620471523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – خیابان آیت اله غفاری – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراپوراسمعیلی پرشکوهینوین0466620501523234خرده فروشی پوشاک زنانهپرشکوه – روستای دریاسر – کوچه استاد تراب صیحانی – خیابان شهید باهنر – پلاک 195 – طبقه اول
گیلانلنگرودطاهرهکامکارفتیدهکامکار0466620833523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی هفتم – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاپورسادات محلهارزان سرا0466626032523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – پاساژ شیک – طبقه همکف – واحد 13
گیلانلنگرودحسینمیرزازاده کوه بیجاریتعطیلات0466626632523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک -171 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهکریم پوربارکوسرائیحجاب فاطمی0466640365523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – راه پشته – کوچه گلبانگ – کوچه ((صمد پورقربان)) – ساختمان دارالاسلام – طبقه سوم – واحد 12 – 
گیلانلنگرودحبیبهامینیان دریاسریسباع0466648550523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – پاساژ پارسیان – طبقه همکف – واحد 12
گیلانلنگرودسیده مریمایمانی پارساءهارمونی0466648564523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – راه پشته(رکج محله) – کوچه (مسجدجوادالائمه) – خیابان شهیدچمران – پلاک -40 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحلیمهبزرگی کورندهگلرنگ0466648585523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( ترنج ) – کوچه شاهد 1 – طبقه همکف – واحد 166
گیلانلنگرودسیدحوابنی هاشمی گلسفیدیگا پوش0466648594523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – ساختمان مادر – طبقه دوم – واحد 3
گیلانلنگرودسیده حکیمهمیرکریم پورگیل دخت0466649879523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه همکف – واحد 11
گیلانلنگرودندامهمان دوست لنگرودیهانا0466650262523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – سبزه میدان – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه شهید قاضی طباطبایی – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمهعبدالهی گالشکلامیفروشگاه پارسیان0093464888523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – پاساژ شیک – طبقه همکف – واحد 6
گیلانلنگرودلیلانیک پی چافینیک پی0146039884523234خرده فروشی پوشاک زنانهچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کادوس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیباقرپورمریدانیباقرپور0466672991523234خرده فروشی پوشاک زنانهمریدان – روستای مریدان – خیابان امام خمینی – خیابان شهیدرجایی – پلاک 60 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرهبرزوئی نژادلنگرودیتوت فرنگی0466678312523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کلیدبر(کیاکلایه) – کوچه شهیدمجید تقی پور – بن بست شهامت 8 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلموقریموقری0466688092523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – کوچه صابر – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریباامیریخانواده0466731790523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – پاساژ پارسیان – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودلیلاپورقاسمی فتیدهفروشگاه دیبا0146085886523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه ( دباغ محله) – خیابان یاسر – پلاک -60 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسامرهرونق لنگرودیفروشگاه دنیز0466733860523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه دوم – واحد 116
گیلانلنگرودحسینقنبری دیوشلیقنبری0466750948523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -300 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودزهراامیرپورکوملهامیرپور0466758417523234خرده فروشی پوشاک زنانهکومله – میان محله – خیابان (شهید رحیم نژاد) – خیابان شهید سید جواد پاسبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهزاددلشادلنگرودیدلشاد0466765005523234خرده فروشی پوشاک زنانهشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهعبدالرضائی بازاردهیگیدفر0466772054523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ پورقاسم – طبقه همکف – واحد 6
گیلانلنگرودمریمارشادلنگرودیگالری اردیبهشت0466775047523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – شریعتی – میدان (گنبد) – کوچه ((محمد شوشتری زاده)) – پلاک -46 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحوااحمدخانی پرشکوهدوستان0373242312523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – چالکیاسر – کوچه همت 6[شهید علی محمدی] – خیابان شهیدعلی بابائی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنجمهعلیزاده بیجارپسیدهکده046677936800000000000523234خرده فروشی پوشاک زنانهسادات محله بیجارپس – روستای اطاقور – خیابان شهدا – بن بست سیداشرف سیدنژاد – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیداکرامی جلیسهآرمین0466792737523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – کوچه صابر – پلاک -28 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحنانهوهابی املشیماهرو0466800023523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – پلاک -296 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهملکی نالکیاشریجزیره0466802291523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – کوچه صابر – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهفتحیپوشاک لطیفه046680361301342548976523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه (( ابراهیم خیراندیش )) – کوچه ابریشم 4 – مجتمع پارک بازار غدیر لنگرود – طبقه همکف – واحد 26
گیلانلنگرودغلامرضارضائیپوشاک همهمه (حاجی رضایی)0375144221523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – پاساژ ولیعصر – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرهقنبریقنبری0146039452523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ارشاد – پلاک 526 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودرقیهغفوری دریاسریارزانسرای رؤیا0382336014523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( ترنج ) – کوچه شاهد 4 – طبقه همکف – واحد 100
گیلانلنگرودسمیراپورسلیمان لنگرودیدنیا0466843080523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جالکیاسر – کوچه ((ایمان جعفری)) – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرانادری قاضیانیقاصدک0466852952523234خرده فروشی پوشاک زنانهنقره چی محله – روستای اطاقور – ندارد – جاده ( نقره چی محله ) – بن بست امیرشهیدان -بن شهیدرمضان عابدی – پلاک 15 – طبقه اول
گیلانلنگرودشهینصالحی مریدانیدنبا0466854006523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده چمخاله(کاسگرمحله) – خیابان دکتر علی شریعتی – خیابان شهید محمدرضا باروتکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودژیلاصوفی سیاوشسپیده درخشان0466862385523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – سبزه میدان – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهبشردوست نالکیاشریبرکه0466863204523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – خیابان (شهید واحدی) – خیابان ((حبیب تندرو)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینباکبریماه پوش0466863278523234خرده فروشی پوشاک زنانهکومله – صقل کوچه – کوچه شهید بهروز جهانی فر – بن بست عاشور – پلاک 71 – طبقه همکف – واحد شمالی
گیلانلنگرودشیرینزربخشاستانبول0466352694523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ پورقاسم – طبقه همکف – واحد 13 – 
گیلانلنگرودعلیبهلولی کمنیآراه0466876796523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – نواب صفوی – کوچه (شهید رحیم بزرگی) – خیابان شهید بهشتی – پلاک -96 – طبقه همکف
گیلانلنگرودذکیهنیرومندی پاپکیادههیلک0466876798523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – انزلی محله – خیابان شهیدپیراسته – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنهضتابراهیم زاده معبودابراهیم زاده0146136544523234خرده فروشی پوشاک زنانهمجتمع پارک بازار – روستای دیوشل – ندارد – میدان شهیدنورانی – خیابان مجتمع تجاری پارک بازار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدشعبانیانشقایق0466884272523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ارشاد – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودبهارهغلامی پورفتیدهبرگ0466884276523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیههاشم پورهاشم پور0466894582523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – پاساژ آریا – طبقه اول – واحد 8
گیلانلنگرودرحمانحاجی کریمیانآپامه0466901024523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان فرمانداری – کوچه شهید وحید دستجردی – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیحقیقی فرپاییز0466907146523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – طولازده – خیابان شهید قبادی – خیابان شهید نواب صفوی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهحسن پورکورندهگل یاس0466932279523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – کوچه (( علی لطفی )) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهبه نژادبه نژاد0466932428523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمودقاسمی طبالوندانیقاسمی0466932453523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – کوچه صابر – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسارهکهن شادهسل0466948877523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدعلی بابائی – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهکامکارفتیدهمد0466948883523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدعلی بابائی – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهصادقی کچلامیارزان  فروش گیلان0466948885523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – بلوار شهدای گمنام – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاپشیمان لنگرودیپوشاک ارم0466951386523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهصالح پوربارکوسرائیکهربا0372788516523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – پاساژ ولیعصر – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلاطاهری رحیم آبادلا بوس0466963167523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – ساختمان پزشکان آراد بابک – طبقه همکف – واحد 21
گیلانلنگرودسپیدهلطیفیلطیفی0370158451523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودداریوشخورسندطولازدهیبیتا گالری0466969619523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه اول – واحد 26
گیلانلنگرودمحدثهاسماعیلی دهکاءستاره0466971687523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((وحید خوش نظر)) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -622 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاحسینیپوشاک اسپرت یاران 1100401720500523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – پاساژ حاج رضا بزرگ دعاگو – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودرؤیاخورشیدسوارنیکا0361438455523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه اول – واحد 14
گیلانلنگرودسیده فاطمهمیرموسوی حسنعلی دهبوتیک رز سفید0348338148523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید محسن توتچی – خیابان شهید صنایع پرکار – ساختمان تبسم – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراصفرزاده چنیجانی750467005379523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – بن بست سینا – پلاک -700 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسودابهرحمانیزنبق0467025138523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهعلیدوست حسنعلی دهتهران تریکو0467029578523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودساقیتقوای نخجیریلباس فروشی مارال0366700740523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه شهید حسن فاتح – خیابان یاسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودنازیحاجتی زرج آبادشیکسا ونو0467059942523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – خیابان ( خرمشهر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهجهاندیده سراجاریبوتیک 880467069776523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه بینش سیزدهم – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – ساختمان رمضانعلی صادقی – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودمعصومهمشیری لنگرودیبوتیک حبیبه0382337993523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( ابریشم ) – کوچه ابریشم 5 – مجتمع پارک بازار غدیر لنگرود – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودرضاغلامی بین کلائیکندو0467076316523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – کوچه صابر – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنرجسرمضانی لوکلایهنرگس0467088510523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – طولازده – کوچه حاج کریمیان – بلوار حافظ – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینجم ددخرازی0467102748523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه ( بازارچه ) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودسکینهجنابی شلمانیدلارام0373264662523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – مجتمع تجاری خدماتی دکترطاهرزاده – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودرؤیانظرپوردیوشلیفلامنگو0467135695523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – لیلاشهر – کوچه واحدی هشتم – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرواریدصادقی جورکاسریجانا0467135757523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودصفوراآزادپیماسراجاریپوشاک سیندرلا0406114287523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدابراهیم ثابت پور – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودشکوفههنرکاردشتیمانلی0467142376523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – پاساژ حاج رضا بزرگ دعاگو – طبقه اول – واحد 27
گیلانلنگرودعلیرضاعابدبوتیک برادران عابد0467156383523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – پاساژ ولیعصر – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهخوشپرنیان0467174591523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده موبندان – کوچه بینش 24 [بینش 3سابق] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریگل خوباران0467178458523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدعلی بابائی – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده صالحهمیرموسوی خزریموسوی0467187872523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – بازار – خیابان هفده شهریور – خیابان شهید بهشتی – ساختمان نیک دوست – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمائدهدوستدارنالکیاشریامسرا0467198514523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – بن بست (صدف) – مجتمع صدف – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودناهیدنجفی لیسه رودیروسری آبی0467198676523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – بن بست (صدف) – مجتمع صدف – طبقه همکف – واحد 11
گیلانلنگرودداریوشاکبریجزیره0467198967523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – بن بست (صدف) – مجتمع صدف – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودفریدهخسرویحاج آرزانی جنوب0467207059523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهوفائی نالکیاشریپوشاک حدیث0410576993523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – راه پشته – کوچه (توحیدی) – خیابان خرمشهر – طبقه دوم
گیلانلنگرودفاطمهراهدارآریانا0467231170523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – نواب صفوی – کوچه نامجو – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحدثهافخمی شیخانیپوشاک زنانه نورعلی 046723189401342581008523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه دکترجعفرطلوعی – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 263 – طبقه همکف
گیلانلنگرودناعمهمحقق منتظریپوشاک رضوان046723620901342545665523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – مجتمع تجاری خدماتی دکترطاهرزاده – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودسیده منصورهموسوی چلارسیندارد0467251901523234خرده فروشی پوشاک زنانهکومله – کوی شعبانی(سیدمحله) – کوچه (اداره آب) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده رقیهصالحی گهرازصالحی0467259570523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – بن بست (صدف) – مجتمع صدف – طبقه همکف – واحد 22
گیلانلنگرودعبداللهمرادعلی بیگی لنگرودیپوشاک مداکس046725957701342553329523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهرضائیرکسانا0467266572523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – سبزه میدان – کوچه پانزدهم طالقانی[سابق ناصری] – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزانهفرجودچافیبانو0467294001523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – بن بست (صدف) – مجتمع صدف – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودسیده ریحانهمتکلمیرامتین0467306476523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه دکترجعفرطلوعی – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 209 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصابربابائی قاضی محلهبوتیک اول0467307945523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدهپور حسین تپهناهیدا0467316419523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – بن بست (صدف) – مجتمع صدف – طبقه همکف – واحد 23
گیلانلنگرودلیلاحسین دوستآچیرا0467322001523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – بن بست امام حسن مجتبی( ع ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهحسینیماهور0467324627523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگروداعظمیعقوبی نیافروشگاه صبا0467325624523234خرده فروشی پوشاک زنانهشلمان – بیجار پشت محله – کوچه شهید علی شفیعی – خیابان شهید انصاری – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمرتضیحسینی فتیدهیلباس فروشی سید0426464671523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – پلاک 34.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلاوطن خواه کورندهپدیده0467331893523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( شاهد ) – کوچه شاهد 5 – طبقه همکف – واحد 91
گیلانلنگرودالنازخورسندشلمانیسینا0467336076523234خرده فروشی پوشاک زنانهشلمان – بیجار پشت محله – خیابان شهید انصاری – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودپریابائوج لاهوتی سوگلی046733728101342534647523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – سبزه میدان – کوچه پانزدهم طالقانی[سابق ناصری] – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیهمحمد پور گیلدهفرشته0467352159523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – مجتمع تجاری خدماتی دکترطاهرزاده – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودحسینعلیکدیورسالکویهتی تیل0467358492523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهکاملی لنگرودیالماس شرق0467358848523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((وحید خوش نظر)) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 610 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجرترچانی نارنج بنستاره ایرانی0208006078523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه اول – واحد 105
گیلانلنگرودناهیدطاهریپوشاک زنانه سانل گالری046737890701342549526523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودرؤیااله قلی پورکوملهبوتیک ایت046737904801342541817523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – پاساژ پارسیان – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودفاطمهحبشهسو گل0467381589523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده چمخاله(کاسگرمحله) – خیابان شهید محمدرضا باروتکار – خیابان (خاوری) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهخیزشعبانی0467381609523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه ( تربیت ) – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسكينهخوش نشين ديوشلي0467383127523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – پاساژ پارسیان – طبقه همکف – واحد 17
گیلانلنگرودهماپورهادي قاضي محلهگالری یاس0380403179523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( هوشمند ) – کوچه گلسار 4 – طبقه همکف – واحد 549
گیلانلنگروداحیاءنصرثابت قدمپریسا0467396080523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده زهرااصغری حسین آبادیندارد0352950221523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( گلسار ) – کوچه مروارید 4 – طبقه همکف – واحد 460
گیلانلنگرودنيرهپورباقري كوملهپوشاک زنانه0385349593523234خرده فروشی پوشاک زنانهکومله – کوی شعبانی – کوچه شهید شعبانی ها – خیابان (شهید رحیم نژاد) – طبقه همکف
گیلانلنگرودآتيهرومينالنگرودي0428217228523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – بابک – خیابان شهید نواب صفوی – بن بست نواب(یازدهم) – پلاک 83 – طبقه اول
گیلانلنگرودمریمعلی زاده صحنه سرائیخلیج فارس0425691998523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – بن بست سینا – پلاک -682 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحسانبرزوئی نژادلنگرودیمهران0467449104523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 349 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصدیقهکاظمیان صنعتینادر0208005944523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – پلاک -65 – طبقه همکف
گیلانلنگرودوجيههرزاقي لنگروديرزاقی0436779631523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – انزلی محله – خیابان شهیدپیراسته – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرومينارجب خواه اصلخرازی رحمانی0467481792523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( مروارید ) – کوچه مروارید 4 – طبقه همکف – واحد 465
گیلانلنگرودفوزیهنیک نام کوملهنیک نام0467491957523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( گلسار ) – کوچه گلسار 4 – طبقه همکف – واحد 539
گیلانلنگرودعلیرضااکبرپوراشمان کماچالیسرمه0467497819523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( پارس خزر ) – کوچه شبنم 3 – طبقه همکف – واحد 415
گیلانلنگرودرعنافلاح باقری نژادلیالستانیعارنا0467497820523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( پارس خزر ) – کوچه شبنم 3 – طبقه همکف – واحد 416
گیلانلنگرودساراقاسم نیای گالشکلامسارگل0467516352523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – فرهنگیان – کوچه دانش یکم – کوچه رجایی هفتم – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهاقبالی خلیفه محلهارزان سرا0467516355523234خرده فروشی پوشاک زنانهشلمان – بیجار پشت محله – کوچه شهید سیروس حسین پور – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودفوزيهمرزبندلنا0467524226523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – درویشانبر – کوچه فردوس 1 – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهمبارك پوراطاقوريهلیا0467534880523234خرده فروشی پوشاک زنانهاطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسلیمانفلاح باقری نژادلیالستانیفلاح0467534965523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه (( شمالی 1 )) – کوچه گیلار 4 – طبقه همکف – واحد 325
گیلانلنگرودمصطفینخستین گلسفیدیآستین0467535028523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 26
گیلانلنگرودصادقاکبرپورسوگل0467538165523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – پارک فجر – کوچه (( شمالی 1 )) – کوچه گیلار 4 – طبقه همکف – واحد 326
گیلانلنگروديمنعظيمي گهرازعظیمی0208005620523234خرده فروشی پوشاک زنانهمجتمع پارک بازار – روستای دیوشل – ندارد – میدان شهیدنورانی – خیابان مجتمع تجاری پارک بازار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهفرح بخش نالکیاشرینیلوفر0467553245523234خرده فروشی پوشاک زنانهلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه ( تربیت ) – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودآدینهخوان یغماستایش0465959488523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهابراهیمی محسن آبادیچیکو0466023318523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود ، درویشانبر ، بلوار حافظ ، کوچه شهیدان منفرد ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدصفرنژادگیلا کو0466281428523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود ، شریعتی ، خیابان یاسر ، خیابان بهشتی ، طبقه اول
گیلانلنگرودمهنازمحقق منتظریرادمهر0466792367523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – انزلی محله – کوچه کریمی – خیابان شهید رفیع آسوده – طبقه همکف
گیلانلنگرودمطهرهمحمدی دهسریمرجان0466810921523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – سبزه میدان – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرارجبی خالجیریگالری یسنا0466886846523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – کوچه رسالت – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیسلیمانی قصاب محلهخاتون0466898636523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – کوچه صابر – طبقه همکف
گیلانلنگرودساراحیدری نمکرودیلی پوشان0466948884523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – میدان فرمانداری – کوچه شهید وحید دستجردی – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعاطفهکشکولی نالکیاشریروزا0467150056523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( شهرداری) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهعلیزادهترنج0467231186523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – بن بست سینا – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهشبرنک مریدانیمن و این0467234554523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – کوچه صابر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمائدهغلامرضائی صل صالیرایکا0467259603523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – کاسگر محله – خیابان (کاسگر محله) – خیابان شهید محمدعلی ابطحی – طبقه همکف
گیلانلنگروداکرمعسکری نژادرودپشتیلیدی0467264904523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – بن بست (صدف) – مجتمع صدف – طبقه همکف – واحد 19
گیلانلنگرودمعصومهصادق دقیقیستاره0467327673523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – انزلی محله – کوچه ((فرهاد بابایی)) – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودبصیرفاتح ارباستان3گل0467358845523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((محمد جعفری)) – کوچه (پاساژ شهرداری) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودسپيدهنوروزي بيجاربسته سريآرایشی و بهداشتی میرموسوی0467468832523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه دکترجعفرطلوعی – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودمژگانفخرائی شلمانیآنا گالری0467516348523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف – واحد 14
گیلانلنگرودفرهادفلاح رجب زادهدوك0284637366014255555555523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان امام خمینی 0  0
گیلانلنگرودحمیدرحمت خواهرحمت خواه028463377001425223771523222خرده فروشی پوشاک مردانهامام خمینی پاساژ امانی  0  1
گیلانلنگرودمهرانعطاییبيست مارك020812552901425223098523222خرده فروشی پوشاک مردانهشهید بهشتی روبروی 17 شهریور  0
گیلانلنگرودمحمدحسینصباغ لنگرودیتهران تك020812700301425227513523222خرده فروشی پوشاک مردانهامام خمینی جنب بانک رفاه  0
گیلانلنگرودمحمدنخستینفروشگاه آرمان020812610401425225177523222خرده فروشی پوشاک مردانهشهید بهشتی پاساژ ارشاد  0
گیلانلنگرودمحمدمهدیسفالچینفروشگاه اسلامي020812711101425229498523222خرده فروشی پوشاک مردانهکوزه فروشان 0  0
گیلانلنگرودبهنامحمزه زادهشيك پوشان028463535201425224916523222خرده فروشی پوشاک مردانهشهید بهشتی جنب داروخانه میثاقیه  0
گیلانلنگرودمحمدکاظموکیل پوروكيل پور028463333801425523222خرده فروشی پوشاک مردانهمیدان گنبد 0  0
گیلانلنگرودمصطفیزینتیآريا فارس020805273701425523222خرده فروشی پوشاک مردانهپارک فجر 0  0
گیلانلنگروداحمدغلامیغلامي030693200801425223098523222خرده فروشی پوشاک مردانهشهید بهشتی روبروی سه راه راه پشته  0
گیلانلنگرودمحمدحسنموقریپوشاك موقري031136600701425523222خرده فروشی پوشاک مردانهامام خمینی پشت ساختمان شهرداری  0
گیلانلنگرودعباسولی زادهنمونه تهران031620774901425222757523222خرده فروشی پوشاک مردانهامام خمینی ساختمان هلال احمر  0
گیلانلنگرودسیدمحمودخاوریپوشاك خاوري031760990401425226165523222خرده فروشی پوشاک مردانهامام خمینی ساختمان هلال احمر  0
گیلانلنگرودعلیرضاقربان نژادشلمانیپوشاك قربان نژاد032321976001425523222خرده فروشی پوشاک مردانهشلمان جنب آژانس پیشتاز  0
گیلانلنگرودمحمودفلاح حسین دوستپوشاك فلاح حسين دوست028857103501425523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان شهید بهشتی کوزه فروشان  0
گیلانلنگرودمحمدآسودهفروش پوشاك آسوده031509635001425523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان امام خمینی پاساژ امانی  0
گیلانلنگرودمجیدعلی نژادفروش پوشاك علي نژاد032848414901425523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان امام خمینی پاساژ امانی  0
گیلانلنگرودشهریارپورخیری لنگرودیپوشاك پورخيري034019209101425523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان شهید بهشتی میدان گنبد  0
گیلانلنگرودرجب علیشافعیشافعي034019487001425523222خرده فروشی پوشاک مردانهشهید بهشتی جنب مطبوعاتی میرفطروس  0
گیلانلنگرودآرزوصادق دقیقیپوشاک امیرحسین0447265894523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود خ امام خمینی ک فرید
گیلانلنگرودهادییوسفیان لنگرودیهادی0449898008523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، خ شریعتی ، کوچه صدیق ، کوچه (پور حشمتی) ، پلاک -42 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضاقنبرپورقنبرپور0452031596523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه موسوی ، خیابان شهید مدرس ، پلاک -165 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسصالح نژادپوشاک  صالح نژاد0455364347523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاامیری امینیبوتیک0465973756523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلی پورعالیجناب0465983223523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، لنگرود ، خ شهید بهشتی ، خیابان بهشتی ، پاساژ ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدقربان پورهفت0466048479523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، راه پشته ، کوچه بابائی ، بن بست (قربان پور) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیحاج آقائی لنگرودیژوبین0466133304523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ( صابری ) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرهامین زادهپاپیون0466155572523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی( ره ) ، کوچه شهید اندرزگو ، پلاک -562 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدشریعت ناصریامپراطور0466167472523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی ، خیابان آیت اله غفاری ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلنوروزی مهرسناتور0466176213523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه سینا ، خیابان بهشتی ، پاساژ ولیعصر ، طبقه اول
گیلانلنگرودبهزادعاطفی حسنعلی دهبرتر0466248594523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی ، خیابان آیت اله غفاری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادشهابی نیاریایران تک0466279631523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، امام خمینی ، کوچه شهید اندرزگو ، خیابان امام خمینی( ره ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدهحسین پورچافیبوتیک 80466351655523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه کوی بسیج ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرامینولی زادهتهران تک0466375510523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، درویشانبر ، کوچه شهیدنیک نژاد ، بن بست ( محمدی ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیناعابدینی دهبنهنوروزی0466411115523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه صابر ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ مروارید ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضادلخوش فتیده240466423230523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود ، شریعتی ، خیابان یاسر ، خیابان بهشتی ، پلاک 294 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلیآسودهآسوده0466502894523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – امام خمینی – کوچه غفاری – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه اول
گیلانلنگرودسیدحسینصحرانوردتعطیلات0466527527523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – سبزه میدان – کوچه تاج لنگرودی (واعظ) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنبخشیجوان0466620457523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – کوچه حسین نیاء – پاساژ مروارید – طبقه همکف
گیلانلنگرودخیرالهسرگالش بیجارپسگلها0466620489523222خرده فروشی پوشاک مردانهاطاقور – مسجد جامع – خیابان مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسمگلی پوربارکوسرائیتکاوران0466620801523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – کوچه ((محمد نژاداکبر)) – کوچه شهید جعفر فلاح جعفردوست – ساختمان پارسا – طبقه همکف
گیلانلنگرودحدیثهحجتی پورلنگرودیحجتی پور0466649435523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – راه پشته – کوچه (حوزه علمیه) – خیابان (موسی صدر) – پلاک 29 – طبقه اول
گیلانلنگرودصالحمیرزاخانیصالح0466672982523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – انزلی محله – کوچه ((فرهاد بابایی)) – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقثابت پورچافیثابت پور0466747787523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – بن بست سینا – پلاک -674 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضائی زندرقسن سون0360822198523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( ساحل ) – کوچه ترنج 1 – طبقه همکف – واحد 228
گیلانلنگرودناصرکمالی ثابتیناصر0466803884523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – پارک فجر – کوچه (( شمالی 1 )) – کوچه گیلار 4 – طبقه همکف – واحد 307
گیلانلنگرودمهدیپورسلیمانانتالیا0466826744523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودمسیبنظری ثابتساسان0466849920523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرصفاکیائی جمالیکیائی جمالی0146086569523222خرده فروشی پوشاک مردانهمجتمع پارک بازار – روستای دیوشل – ندارد – میدان شهیدنورانی – خیابان مجتمع تجاری پارک بازار – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپابوسیندارد0366730326523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – پاساژ شیک – طبقه همکف – واحد 7
گیلانلنگرودحجتنشاط ناصرکیادهپوشاک نشاط0373046114523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – امام خمینی – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – کوچه بسیج – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسنموسویندارد0350267773523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان ( خرمشهر ) – خیابان پاسداران – ساختمان گلبرگ – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگروداکرمطاهری نیاشیکو0466899792523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -337 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرابابائی پیشکلیجانیپرنیان0466924779523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – خیابان هفده شهریور – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیندیمی سادات محلهندیمی0466951480523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – پلاک 268 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنترابی رادترابی0466952218523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودلوئزقاسمی پورفدائیکلئوپاترا0466963765523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان 12 متری شهدا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیداعتمادزادهحمید0466988811523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( ابریشم ) – کوچه ابریشم 5 – مجتمع پارک بازار غدیر لنگرود – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودحمزهشکیبائی رادلباس فروشی شکیبایی0368580030523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه (فرید) – پلاک -31 – طبقه اول
گیلانلنگرودابراهیمموقریپوشاک ویترین0467018777523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیامینوان0467024203523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – طولازده – کوچه (( مجتبی مروجی)) – خیابان شهید بهشتی – پلاک -4 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحسانکهن شادپوشاک مردانه0374327668523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – سبزه میدان – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه شهید قاضی طباطبایی – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف
گیلانلنگرودکاوهزکی پورلنگرودیجزیره0467213493523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودسجادحیدرپوربین کلایهسون0420520051523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه دوم – واحد 119
گیلانلنگرودسید علیحمزه پور پهمدانیبوتیک کنزو0467256270523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پلاک -522 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهریارشعبان زادهبوتیک زیپ0467331855523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – طولازده – کوچه شهید پورمیرزائی – خیابان شهید فیاض بخش – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدروحانی رادبوتیک مهران0467383106523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – سبزه میدان – خیابان (شهید رجایی) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاغني زاده نياريتهران تک0424522297523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -353 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادردهباندهبان0467524119523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودمحمدربیعیربیعی0467544537523222خرده فروشی پوشاک مردانهاطاقور – مسجد جامع – کوچه وحدت – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبعابدی نژادلیلیعابدی0467552645523222خرده فروشی پوشاک مردانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( یلدا ) – کوچه مروارید 2 – طبقه همکف – واحد 499
گیلانلنگرودسیدجلالپورعباس کیادییفروشگاه امير028463287101425523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهامام خمینی روبروی بانک ملت  0
گیلانلنگرودفاطمهطالبی کجیدیفروشگاه‌آراد031476100401425251456523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهحافظ حاج کریمیان  0
گیلانلنگرودیحییگلپور لنگرودیپوشاک فرشتگان0444502732523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهراسته کوزه فروشان
گیلانلنگرودسیمینافتخاری چماقستانی0446827154523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهپارک بازار گلسار 4 واحد 566
گیلانلنگرودکلثوممیرنژادمهتاب0456643563523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهادیتراهی0457743905523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان آیت اله غفاری ، پاساژ شیک ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزیبایعقوبی سرچشمهامیر علی0466048483523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه حسین نیاء ، کوچه صابر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهپایکارنی نک 0466052749523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه سینا ، خیابان بهشتی ، پاساژ ولیعصر ، طبقه اول
گیلانلنگرودفاطمهاکبری جلالوندوارنا0466091057523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهچاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه قائم 4 ، کوچه لاله 2 ، پلاک 184 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکبراخشنودشریعتیارزان پوش0466124349523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه ((برق)) ، کوچه منجم باشی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسناتالصبیحرادین0466183536523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهید صنایع پرکار ، بن بست مطهری دوازدهم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمطی نیاشلمانینی نی پوش0466678033523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکومله – وادی محله – کوچه ( فرید ) – خیابان شهید مدرس – پلاک -97 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمواحدی زادهنی نی سالن0370328659523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – طبقه اول
گیلانلنگرودعلیرضاموسی نیارحمتی0467107651523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – میدان فرمانداری – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – کوچه شهید وحید دستجردی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفائزهآقائیبی بی هوم0467127866523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – طولازده – کوچه شهید پورمیرزائی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینناظم ساداتیناظم ساداتی0467150635523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (فرید) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنیرهنوذری پرشکوهینوذری0467259569523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه دکترجعفرطلوعی – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 245 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضاباخدانی نی تک0466394613523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – کوچه صابر – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغفارشریفیبچه0467262942523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه (فرید) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهابراهیمی بین کلائیارزان سرای مهسان0467271217523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – درویشانبر – کوچه منفرد 7 – کوچه شهید اکبری – ساختمان تابان – طبقه همکف
گیلانلنگرودنیلوفرجوکارهپی لند0467357849523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودامینهرضا پور کوملهتک گل0467374044523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکومله – میان محله – کوچه شهید وحید رزاقی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادعلی پناهسینیون0467377215523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 262 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفضهصادق دقیقیصادقی0467381579523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 25
گیلانلنگرودلیلاآذرارجمندکیان046738983300000000000523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه دوم – واحد 37.002
گیلانلنگرودسیدنویدفلاح فربدپوشاک نینی ناس0373375248523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – کوچه صابر – پلاک -24 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسينعليعطائي پيركوهيطاها0467495051523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهلنگرود – پارک فجر – کوچه (( محمد حسن زاده )) – کوچه مروارید 5 – طبقه همکف – واحد 449
گیلانلنگرودمحمدرضاوکیل صادقیسینا046675837301342523770523328خرده فروشی تخت و مبلمان و مصنوعات چوبیلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – کوچه ( تربیت ) – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانانشائیمبل یافت آباد0467059032523328خرده فروشی تخت و مبلمان و مصنوعات چوبیلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک 157 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهادیچوبچیان لنگرودیمبل پاسارگاد0467373416523328خرده فروشی تخت و مبلمان و مصنوعات چوبیلنگرود – چالکیاسر – کوچه ((اسماعیل عبدی)) – بلوار آزادگان – ساختمان مسافری – طبقه همکف
گیلانلنگرودالهامآذرهوشموبايل معراج014605421301425221529523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنخیابان شهید بهشتی کوی فرشتگان  53683
گیلانلنگرودرضایکتای ولمیموبايل معين014605342201425220000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنخیابان آزادی نبش کوچه روشن  53468
گیلانلنگرودحجتپورمومن اعرابیفروشگاه اعرابي الكترونور020813183101425222885523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنخیابان امام خمینی جنب بانک تجارت  65843
گیلانلنگرودزین العابدینآذر ارجمند لنگرودیفروشگاه پدیده020806497301425250766523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنخیابان امام خمینی ابتدای خیابان آزادی  18196
گیلانلنگرودصفیهتقی پورموبايل افروز009345714701425444252523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکومله خ مدرس بازار قدیم  53118
گیلانلنگرودسجادحسن زاده ثابتموبايل سجاد031863019701420000000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آناطاقور خ شهید رجایی روبوی تعاونی روستایی  9596
گیلانلنگرودجمالدانش پژوهبه روز032370542701425228690523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنخیابان شهید مدرس روبروی مسجد حقیقت جو  74677
گیلانلنگرودحسین علی رجبی موبایل رجبی 0446021828523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پاساژ اسلام) – کوچه ((وحید خوش نظر)) – پاساژ اسلام – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرحسینکاردان املشیموبایل گیل046596665601342544895523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – 17شهریور – خیابان هفده شهریور – خیابان بهشتی – ساختمان نیک دوست – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمهدیانگارهفروشگاه جامع046615921701342542882523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود ، شریعتی ، خیابان یاسر ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدآذرارجمندلنگرودیکلیک046637053201342550264523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – جالکیاسر – کوچه صاحب 12 – خیابان (شهید رجایی) – مجتمع خورشید – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیبصیرتولیعصر046660676601342535988523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالحسنجهانیجهانی0466628010523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – لنگرود – خ امام خمینی – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضارحیمی دریاکناریمهدی یار046673630601342546950523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آزادی – پلاک 585 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدینبی زادهموبایل مهدی014603510001342597489523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه (سایپا2) – خیابان 20 متری سایپا – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلصنایع پرکارموبایل نوبل046688651701342532552523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید مدرس – کوچه منجم باشی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمهدیمرادی پورامیرآبادموبایل سیامک0466966848523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – شریعتی – میدان (گنبد) – کوچه ((علی نوروزی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبعبدالهی تمیجانیموبایل مهر046706110600000000000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنشلمان – بالا خالجیر(سیدعلی کیا) – کوچه شهید پرویز امیری – خیابان (نواب صفوی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیعطاردموبایل مبین046711799001342548950523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنقیآرزومندامیدی لنگرودیتاج0341509659523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینجلیلیفروشگاه موبایل جلیلی 046714777601342520000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – بازار – خیابان هفده شهریور – خیابان شهید بهشتی – پلاک -492 – طبقه همکف
گیلانلنگروداشکانباهنگموبایل اشکان046722561301342520627523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((وحید خوش نظر)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهعلی دوستکافه موبایل046726071601342546211523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجرمظلومی سیگارودیمهدی046726998401342573508523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکومله – بازار چه – خیابان شهید مدرس – بلوار امام خمینی(ره) – ساختمان یوسف علی فرحناک – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیعلی نژادملودی041966706301342552735523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – لیلاشهر – خیابان ((حبیب تندرو)) – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانآریافرددیجیتال پلاس046730153800000000000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه (پاساژ اسلام) – پاساژ اسلام – طبقه اول – واحد 18
گیلانلنگرودمرضیهپژوهان دیوشلیموبایل متین046736351800000000000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدرنجبرکورندهگیلک موبایل046738547401342597853523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه ((مهدی ستوده)) – بلوار کادوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامسکینیمستر گلاس046746492501342542857523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – امام خمینی(انقلاب) – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعارفپوریان کوشالشاهیپارس فون046747297901342553540523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – راه پشته – کوچه گلبانگ – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانبابازادهباران جی ال ایکس046751521901342524590523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ خاوری – طبقه اول – واحد 31
گیلانلنگرودمحمدجانعلی زادهدیجی سران046752660501342520029523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ خاوری – طبقه همکف – واحد 11
گیلانلنگرودشاهينشمسي پورسنتر043409780201342521128523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صدیق – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرمضانیفروشگاه صداقت020805687301425443239522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکومله چهار راه  38577
گیلانلنگرودعباساکرام نصرتیانفروش چای اکرام009348198701420522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائواسد آبادی جنب پل انزلی محله  13741
گیلانلنگرودمعصومهسیارستاقیفروش جای بهاره044355567101309114030151522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوشهر شلمان روبروی کارخانه چوب بری فرجی
گیلانلنگرودرحیمعبدخورسند لنگرودی 0445753783522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوبلوار فردوس بن بست 2
گیلانلنگرودبتولحسنی وسمه جانیسوپرحسنی046595844201342541121522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکومله ، چهارراه ، کوچه فجر ، خیابان لاهوتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودشیرزادصمدی مقدمچای خشک فروشی مقدم046614569301342549315522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود ، فرهنگیان ، کوچه شهیدعلی قاسمی[دانش نهم] ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادحسنی پرشکوهفروشگاه چای نور046620335901342572445522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوپرشکوه ، کوچه شهیدفیاض قانع ، خیابان شهید باهنر ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیمیرصادقی سالکویهفروشندگی چای خشک میر صادقی0093492028522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان بهشتی ، کوچه سینا ، پلاک -748 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایوبمکاری ثابت دریاکناریفروش چای مکاری ثابت0466248372522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوشلمان ، جاده رودسر ، خیابان شهرداری ، بلوار ذوب آهن ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاصفرپورقهوه لیرو0466309606522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه کارگر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعسکررسولی کارگرفروش چای رسولی0466327306522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهید فریبرز ارجمندی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرضاپورپرشکوهچای پرشکوه046643661401342573055522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکومله ، چهارراه کومله ، خیابان جاده پرشکوه ، خیابان باهنر ، طبقه اول
گیلانلنگرودعلیرضااسماعیلی فتیدهیفروشگاه چای سجاد0466621740522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوشلمان – قاضی محله(آخوند محله) – خیابان (قاضی محله) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودنظریان پرشکوهندارد0355258038522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکومله – کوی شعبانی(سیدمحله) – کوچه گلستان 1 – بن بست ((مجید رسولی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنمیرصادقی سالکویهفروش چای خشک میرصادقی0466702755522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – پارک فجر – کوچه ( آشپزخانه فتوحی ) – کوچه شاهد 5 – طبقه همکف – واحد 92
گیلانلنگرودسیدبهمنهاشمی پوردیوشلیچای فروشی هاشمی پور0466770551522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوطالش محله – روستای دیوشل – خیابان شهید مهدی دوستی – بلوار امام رضا(ع) – پلاک -142.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضافروزی پاپکیادهفروشگاه چای کوثر046679122201342536663522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – چالکیاسر – کوچه کریم موسوی – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیراحمدعلوی لنگرودیسوپر علوی046682936501342527089522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((محمد جعفری)) – کوچه (ماهی فروشان) – پلاک -14 – طبقه همکف
گیلانلنگرودولیپناهنده اطاقوریچای گیلان046683333001342547996522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید یوسف نیک پی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنبخشی کیاکلایهفروش چای خشک بخشی037370903801341552470522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – کیاکلایه – خیابان شهید ثابت قدم – کوچه شهیدان حبیبی ها – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینجانعلی پورپلت کلهچای معطر046684722801341563066522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوپلت کله – ندارد – کوچه شهیدموسوی ها – کوچه (( وفایی )) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغرافتح اله پوردستکیفروش چای تبسم046685460101342548819522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهربانوحبیبی دیوشلیفروشگاه چای حبیبی046687215601342548392522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – جالکیاسر – خیابان (شهید رجایی) – خیابان آیت اله طالقانی – مجتمع خورشید – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیلاجوردی سالکویهفروشگاه چای گیل نوش046706387501342530159522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – میدان فرمانداری – کوچه محمود پاینده لنگرودی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهامانی پرشکوهچای پرشکوه0467134838522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکومله – کوی شعبانی(سیدمحله) – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدباب زنفروشگاه چای سعید046716876801342574959522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکومله – 24 متری(چهارراه) – کوچه (( قارون تقی پور )) – خیابان شهید رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده نرجسمیرصالحیچای کیاراد046716877401342546114522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – جاده چمخاله – کوچه توحید – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمژگانمحجوب آراستهسوپر آراسته0467317824522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوطالش محله – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( طالش محله ) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک -179 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسبحانرحمتیچای پرچین046740594301342524221522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسلیمانذاکراکبریفروش چای ذاکری046751199301342533871522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((محمد جعفری)) – کوچه (پاساژ شهرداری) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 58
گیلانلنگرودمحمدنويدي نيانوید چای0426542542522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولنگرود – پارک فجر – کوچه ( ساحل ) – کوچه ترنج 3 – طبقه همکف – واحد 185
گیلانلنگرودفریبرزاحمدی نژادچای مرجان046754547101342724125522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرجهاندیدهچوب فروشی009021530301425222564523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلنگرود خ 17شهریور  15348
گیلانلنگرودجعفراغندهچوب فروشی اغنده020811897601420000000523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلنگروداطاقور میدان امام علی  98594
گیلانلنگرودعلیکارگرشاکرلنگرودیكارگر027816871200005233660523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلنگرودخ هفده شهریور سرای نفت چی  0
گیلانلنگرودمحمدتقیفریبفريب033163385301425225361523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیخ 17شهریور سرای نفت چی  15338
گیلانلنگرودپرویزعابدینیچوب فروشی045160977701342583306523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیجدانوکر ، خیابان ( بطرف لنگرود ) ، خیابان شهید اولیامعصومی ، پلاک 24 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدرحمان پورسیاهکلدهرحمان پور0090212822523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (چوب فروشان) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزادرضائی بارکوسرائیرضائی0466646522523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلنگرود – انزلی محله – خیابان شهید محمدصادق گیلانی – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیندست موزهحسین0466650836523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلنگرود – درویشانبر – کوچه (جهاد شانزدهم) – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاپیرخندانرضا0466669631523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلنگرود – انزلی محله – خیابان شهید محمدصادق گیلانی – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدجهان دیده حاجی ابراهیم دهیحمیدجهاندیده0466680690523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلنگرود – حافظ – کوچه خزر – بلوار حافظ – پلاک -207 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسننورمحمدی پاپکیادهنور محمدی0466740400523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیچاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – بلوار کشاورز – خیابان (پاپکیاده) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسمحبی بیجارپسمحبی0466811656523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیکفش کن محله – روستای اطاقور – خیابان شهدا – جاده اصلی کفش کن محله – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدصباغ پورلنگرودیصباغپور0208004721523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (چوب فروشان 1) – کوچه (چوب فروشان) – ساختمان پیمان – طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمهوشیارگولکهوشیار0466971746523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیاطاقور – امام علی – کوچه مهر دو – بلوار امام علی(ع) – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودجاویدمصریمصری0467488881523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیلات لیل – روستای لات لیل – ندارد – خیابان جاده گرسک – خیابان جاده لات لیل – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمخرسندپاپکیادهیسبزینه045049222801342547528522223خرده فروشی حبوباتلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پارکینگ شهرداری) – کوچه بسیج – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدقربانراضی نالکیاشریفروشگاه راضی0464068800522223خرده فروشی حبوباتلنگرود ، راه پشته ، کوچه ((حوزه)) ، خیابان موسی صدر ، پلاک 41 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکیوانعبداله زاده رودپشتیحبوبات عبداله زاده0466066944522223خرده فروشی حبوباتدیوشل ، جاده ( دیوشل ) ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 399 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنصیراسماعیلی پورلوکلایهحبوبات نصیری046666858701342545449522223خرده فروشی حبوباتلنگرود – راه پشته – خیابان (وادی) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفمحبوبی نیامهدی0466636107523894خرده فروشی حلبمریدان – روستای مریدان – خیابان شهیدمحمدی نژاد 1 – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجوادمحمدی نالکیاشریمحمدی0466984330523894خرده فروشی حلبلنگرود – طولازده – کوچه صاحب الزمان(عج) – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرنجبرکورندهنجیبی0467221654523894خرده فروشی حلبچاف وچمخاله – تازه آباد – خیابان ( تازه آباد ) – خیابان ( کادوس ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمآذرهوش شلمانیباطنی0467226287523894خرده فروشی حلبشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودافشیناحمدی نیااحمدی نیا0467280512523894خرده فروشی حلبکومله – چهارراه کومله – کوچه (بخشداری) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودكامرانمحمديمحمدی0467552687523894خرده فروشی حلبلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبابائی موبندانیخرما045035834901342553358522224خرده فروشی خرمالنگرود ، رکج محله ، کوچه (عطایی) ، خیابان فردوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهحسن پورخوشحال بارکوسرائیخرده فروشی خرما اطمینان046623741901342550975522224خرده فروشی خرمالنگرود ، کیاکلایه ، کوچه استخر ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودشایستهیوسفی لوکلایهخرما فروشی زرین046662148501342536330522224خرده فروشی خرمالنگرود – طولازده – کوچه شهیدان منفرد – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودام البنیخموشی درویشانه برخرما فروشی زاهدی046730579301342537205522224خرده فروشی خرمالنگرود – آنسر محله(رکج محله) – کوچه شهید جعفر فلاح جعفردوست – خیابان (شهید واحدی) – ساختمان پارسا – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیطاهای ابدیخرما فروشی هامون046745974501342529743522224خرده فروشی خرمالنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پلاک -212 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهرنگقلی زاده پروشقلی زاده044983325201342583139523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوراطاقور – مسجدجامع – کوچه شهید قاسم محبی – خیابان شهید محبی ها – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهفیضی لنگرودیاکبری0465993892523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلنگرود ، انزلی محله ، کوچه محمدصادق اسلامی گیلانی ، خیابان شهید کلانتری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیدالهمیرزائی دیارجانفروش خوراک دام طیور میرزائی0465996758523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوراطاقور ، رجایی ، خیابان مسجد جامع ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکیوانگلشن پوراطاقوریفروش خوراک کامران0466502881523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوراطاقور – نور – بلوار امام خمینی(ره) – جاده (خرما) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاحسینی پورملاطیحسینی پور0466610860523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه ( دباغ محله) – خیابان یاسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودایوبنیازی کوملهخوراک دام و طیور نیازی0466621789523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوراطاقور – امام علی – بلوار امام علی(ع) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدصالحی پاپکیادهیخوراک دام وطیور صالحی046662181001342594878523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورچاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – خیابان آزاده جانباز حسن مهدی پور – خیابان (پاپکیاده) – پلاک 111 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیآینه گردانخوراک علی046662204401342594090523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورچاف وچمخاله – پایین محله پاپکیاده – خیابان شهیدرحیمی – خیابان مسجدصاحب الزمان (عج) – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکیانوشگلدوست اطاقوریخوراک دام وطیور گلدوست0466622246523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوراطاقور – مسجد جامع – خیابان نور – بن بست نور1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدفلاح نوروزی نژاددیوشلیخوراک دام وطیور نوروزی نژاد0466714982523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوردیوشل – روستای دیوشل – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید حسین شفیعی – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودمشیری کمنیدردانه0466771506523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – پلاک -188 – طبقه اول
گیلانلنگرودکریمغیرتمندسورکوهیخوراک دام وطیور غیرتمند046683216801342610868523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورشلمان – بیجار پشت محله – خیابان (بیجار پشت محله) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمودمنفردخوراک دام وطیور منفرد0466844989523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – بلوار کشاورز – کوچه ( تربیت ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدوهابسیدمظهری لنگرودیخوراک دام وطیور سام046690717301342522941523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – خیابان آزادی – پلاک 372 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادنوروزی پرشکوهخوراک دام و طیور نوروزی046693181101342572206523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکومله – سید محله – کوچه شفا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگروداصغرسماکی موبندانیسوپر سماکی046700021801342530591523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلنگرود – جاده موبندان – جاده (موبندان) – کوچه زنده یاد حسن صفاهانی – طبقه اول
گیلانلنگرودسالارخوش نظرلات لیلیخوراک دام وطیور خوش نظر046701452601342518600523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلات لیل – روستای لات لیل – ندارد – خیابان آبرنگ سر – خیابان جاده لات لیل – پلاک 16 – طبقه اول
گیلانلنگرودرسولروحی خورسندلنگرودیخوراک دام وطیور خورسند046716877301342536503523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلنگرود – جاده چمخاله – کوچه مسافری – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاقاسم پورپرشکوهورنا جوجه046717828201342572678523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – پلاک -13 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودصالحی گلسفیدیگیل دانه0467459743523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشادمهدی پورپریزادفروشگاه مهدی پور046748317601342520399523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلنگرود – کوی شهید شعبانی – خیابان (انزلی محله) – خیابان شهید شعبانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیصفری چافیخوراک دام و طیور صفری046748617201342597989523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورچاف وچمخاله – چاف بالا – کوچه شهید ابراهیم یوسفی – خیابان (کشاورز) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغررضائی متعلق محلهزردانه0467499755523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوردریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید محسن غمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 412 – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهدریوزهدریوزه046756383301342728141523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکیاگهان – روستای مریدان – ندارد – خیابان سردارجنگل – خیابان شهید کودک پور – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبشیرنیک نژاددیوشلینيك نژاد014610015101420523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیجاده لاهیجان بالاترازتالارقصر  45117
گیلانلنگرودجهانگیررستگارکنگاچررستگار029500775700000000000523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیج لاهیجان بعدازفروشگاه ال جی  39718
گیلانلنگرودسیدجلالشفیعی نسب لنگرودیشفيعي نسب0445273446523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیلنگرود ج چمخاله 50 متر مانده به فلكه امام حسن مجتبي
گیلانلنگرودپویاناقدامی چافیاقدامی03856657090130523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیلنگرود خیابان حافظ جنب بانک توسعه تعاون
گیلانلنگرودمظفرشبگرد کورندهشبگرد036201461500523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیجاده چمخاله ميدان امام حسن مجتبي  جنب نانوايي عبدي
گیلانلنگرودسهرابنیک فلاح دهبنهنیک فلاح0093449155523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آزادی ، بن بست روشن ، پلاک -365 ، طبقه اول
گیلانلنگرودشمس الدینگیل املشیگیل املشی0466774930523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیخاله سر – روستای لات لیل – خیابان جاده کیا گاهان محله – خیابان جانبازان – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدنیماهاشمی پوردیوشلیهاشمی پور0370188685523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیطالش محله – کوچه ((حسین برهانی )) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک -294.002 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیهجعفرخانیشفیعی نسب0208004937523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه توحید – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلالشفیعی نسب لنگرودیشفیعی نسب0467207478523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید یوسف نیک پی – خیابان آزادی – پلاک 489 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودصانعکرکره برقی در وان0466899274523419/12خرده فروشی درب های اتوماتیک و کرکره برقیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینابراهیمی خراطیابراهیمی0467114039523419/12خرده فروشی درب های اتوماتیک و کرکره برقیلنگرود – راه پشته – خیابان (وادی) – خیابان شهیدچمران – پلاک -53 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهدرفش کاویاندرفش کاویان0466682848523415خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته فلزیچاف وچمخاله – خال کیاسر – کوچه شهید علی دردک – خیابان ( خالکیاسر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودکمالرفیعی نالکیاشریفروش درب و پنجره0467533935523415خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته فلزیدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک -258 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهپیر سحر خیزفجر بانوان014601631101425221462523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنپارک فجر روبه ر.وی میدان لک لک  78636
گیلانلنگروداردشیرصمدی دارستانیصمدی020806587201342548067523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلنگرود بلوار کشاورز (جاده لیلاکوه) روبروی نان فانتزی
گیلانلنگرودسیدعزیزالهنبی زاده کوچکدهنبی زاده0460146862523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلنگرود ، میدان معلم ، کوچه شهید محمدپور ، کوچه دستجردی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمحمدی پیرآغاجمحمد046606806300000000000523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلنگرود ، شریعتی ، کوچه شهید نجفی ، خیابان یاسر ، طبقه اول
گیلانلنگرودسیدجلالموسوی سراجاریفروشگاه موسوی046606963301342522328523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه تاج لنگرودی (واعظ) ، خیابان امام خمینی ، جنب پمپ بنزین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبعلیفتاحفروشگاه فتاح046623840201342524678523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلنگرود ، بازار ، خیابان بهشتی ، خیابان یاسر ، پلاک 59 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرواژبخت لنگرودیامیر020808401301342521675523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلنگرود ، بازار ، کوچه بازار روز دوم ، کوچه (( دوم )) ، پلاک -482 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیمبلغ ناصریناصری046662522000000000000523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بن بست (شیروان) – پاساژ جواهری – طبقه دوم
گیلانلنگرودمحمددلجوسالکویهمحمد0347624233523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنپائین سالکویه – روستای دریاسر – خیابان ( جاده سالکویه بالا ) – خیابان سالکویه – پلاک 147 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمشیدبشردوستفروشگاه بشردوست046711446101342521236523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلنگرود – سبزه میدان – کوچه رضوان – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهروزآقاخانی سالکویهدوچرخه شهروز046732222000000000000523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنکومله – بازار چه – بلوار امام خمینی(ره) – کوچه ( شهرداری ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمطالبی فتیدهتک اسپرت046739914901342543298523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلنگرود – سبزه میدان – کوچه تاج لنگرودی (واعظ) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسهرابصنعتي لنگروديدوچرخه سعید046747497301342522310523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنلنگرود – سبزه میدان – کوچه رضوان – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ شهر(ثلاث سابق) – طبقه همکف – واحد 15
گیلانلنگرودمحمدجوادپرویزکورندهدید برتر046745092201342552305523439/7خرده فروشی دوربین مدار بسته لنگرود – طولازده – بلوار حافظ – خیابان شهید فیاض بخش – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیقاسم پورفروشگاه قاسم پور028464882001425523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)دریاسر دریاسر  0
گیلانلنگرودایرجنومیدی پیرپشتهنومیدی0466626306523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)لنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمکریم زادهکریم زاده0093465571523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – پلاک -54 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجعفرشهیدیان اکبرشهیدیان اکبر0208003057523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)لنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدآقاجانیآقاجانی موبندانی0466788611523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)لنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفزارع پورنالکیاشریرنگ آسمان0467391414523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)لنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرحمتي پاپكيادهآراد0467508757523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)لنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آزادی – پلاک -603 – طبقه همکف
گیلانلنگرودالهامطالبیکالای خواب0466253804523213خرده فروشی روبالشی و ملافه و روتختی و حولهلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه پارسا ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهحسینعلی پوربارکوسرائیکیهان046698900701342534791523213خرده فروشی روبالشی و ملافه و روتختی و حولهلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – بن بست صدیق – پلاک -47 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهساجدی دستککالای خواب مسعود046711748701342554517523213خرده فروشی روبالشی و ملافه و روتختی و حولهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( مروارید 6 ) – کوچه ( گلسار ) – طبقه همکف – واحد 442
گیلانلنگرودوحدتحسن پوردیوشلیحسن پور033590757001420505002خرده فروشی روغن موتورسعدی 0 0 0
گیلانلنگرودفاطمهفائزبابارضا0448661782522246خرده فروشی زیتونلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (عابدینی) – کوچه اکبری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهریگردی کوملهءزیتون فروشی گردی046735408601342553279522246خرده فروشی زیتونلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی هفتم – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودمحمدزاهدی درویشانبریدریاچه نقره ای020811383301425249821523854خرده فروشی زینت آلات  و سنگ های گرانبها و نیمه گراخ شهید بهشتی روبروی مسجد بازار  0
گیلانلنگرودسید هادیمیرفرجود لنگرودیمروارید سیاه027601463201420523854خرده فروشی زینت آلات  و سنگ های گرانبها و نیمه گراخ شهید بهشتی روبروی پاساژ ولیعصر  0
گیلانلنگرودنصرالهنصیری قزوینیمن و این020814586501425233883523854خرده فروشی زینت آلات  و سنگ های گرانبها و نیمه گراخ شهید بهشتی جنب الکتریکی نیک صولت  0
گیلانلنگرودفریدونرحیمیتی تی028790298801425221721523854خرده فروشی زینت آلات  و سنگ های گرانبها و نیمه گراخ مدرس نبش پاساژ بنی هاشمی  0
گیلانلنگرودمهدیقاضیآمیتیس031565502501420523854خرده فروشی زینت آلات  و سنگ های گرانبها و نیمه گراخ امام خمینی روبروی مسجد امینی  0
گیلانلنگرودمهدیمرادعلی بیگیهستي036820410301425228927523854خرده فروشی زینت آلات  و سنگ های گرانبها و نیمه گراخيابان امام خميني نبش پاساژ خاوري  .
گیلانلنگرودابراهیمفرجودچافیفر0350775574523854خرده فروشی زینت آلات  و سنگ های گرانبها و نیمه گرالنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه (فرید) – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهفیروز پور کشایهسبزی فروشی فیروزپور031824846401420522101خرده فروشی سبزیجاده لاهیجان روبروی جاده دیوشل  0
گیلانلنگرودرحمناسمعیل زاده موبندانیاسمعیل زاده0466199921522101خرده فروشی سبزیکومله ، بازار چه ، بلوار امام خمینی ، خیابان شهید مدرس ، پلاک 124 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضابی پروای لنگرودیسبزی فروشی بی پروا0093432856522101خرده فروشی سبزیلنگرود – شریعتی – خیابان بهشتی – کوچه (نوروزی) – پلاک -246 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعباننوروزینوروزی0466528348522101خرده فروشی سبزیلنگرود – شریعتی – کوچه توسلی – کوچه گنبد – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیدباغی دیوشلیسبزی فروشی فلفل قرمز0466864416522101خرده فروشی سبزیلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان شهدای سالکویه – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداسمعیلمیرگذارلنگرودیمیوه فروشی میر گذار0467091308522101خرده فروشی سبزیلنگرود – شریعتی – کوچه (سبزی فروشان) – کوچه (توسلی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمزاهدی درویشانه بریسبزی فروشی زاهدی0146111821522101خرده فروشی سبزیلنگرود – میدان انقلاب – میدان (انقلاب) – کوچه (ماهی فروشان) – پلاک -3 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسننوروزینوروزی0467380861522101خرده فروشی سبزیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (سرای پور حبیب) – میدان (انقلاب) – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهمازينلي جليسهریحانه0467410499522101خرده فروشی سبزیلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بن بست یکم – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده زهراخرم الحسینیسبزی فروشی خرم الحسینی0467412941522101خرده فروشی سبزیلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه شهیدحبیب اله برزگر[شاهد13] – خیابان 12 متری شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگرودامینزمانی کیاکلایهسبزی فروشی زمانی0467438533522101خرده فروشی سبزیلنگرود – سبزه میدان – کوچه شهید رضا فروتن – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریم ساداتحسینیدولفین3045071453301342502582523897خرده فروشی شناورهای دریایی،  لنج و قایق و لوازم یدکی آنچاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه صفر علی ملایی ، بلوار دهگان ، ساختمان عرشیا ، طبقه اول
گیلانلنگرودرمضانبزرگی کوشالشهینصب شیشه بزرگی014605957200523473خرده فروشی شیشه و آیینهحافظ 0 0 0
گیلانلنگرودمحمودنیازمندشیشه بری نیازمند0374488725523473خرده فروشی شیشه و آیینهلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه شهید بهمن اکبری – کوچه رسالت – طبقه همکف – واحد 19
گیلانلنگرودداودرحمانپورداود0466924644523473خرده فروشی شیشه و آیینهکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودشایاناکبری دخت عالیآزادگان046699935501342527574523473خرده فروشی شیشه و آیینهلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پلاک -116 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیصالح پورصالح پور0467195768523473خرده فروشی شیشه و آیینهلنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (کمربندی) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدکشاورز خالقیطلافروشی کشاورز028926001101425241763523851خرده فروشی طلا و جواهراتخ شهید بهشتی راسته طلافروشان  0
گیلانلنگرودفتانهصفائی مقدم ضیابریصفائي مقدم036818065801425229948523851خرده فروشی طلا و جواهراتخيابان شهيد بهشتي زير مسجد حاجعلي بازار  .
گیلانلنگرودحسینعلیحسن پور سیگارودیجواهری مهیار007189941601425221130523851خرده فروشی طلا و جواهراتخ شهید بهشتی راسته طلافروشان  0
گیلانلنگرودعلیدیباونددیباوند0452030589523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود ، شریعتی ، خیابان بهشتی ، کوچه امین ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیمعظمیمعظمی046165265301342544143523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود ، شریعتی ، کوچه (رمضانی) ، کوچه امین  ، پلاک -10 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدمفیدنژادمفیدنژاد046596196901342523583523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود ، شریعتی ، کوچه صدیق ، کوچه (رمضانی) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدبرناگالری طلا و جواهرات آریا046608521801342524203523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود ، شریعتی ، کوچه (رمضانی) ، کوچه امین ، پلاک -4 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدرضاموسوی اشکوریاشکوری0288575171523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود ، شریعتی ، خیابان بهشتی ، کوچه امین ، جنب مسجد بازار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدکشاورزخالقیبرادران کشاورز046629085600000000000523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود ، شریعتی ، کوچه امین ، کوچه (رمضانی) ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودجهانی مقدمقصر طلای مروارید0071801072523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صدیق – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلینورمحمدیطلافروشی نورمحمدی0071828358523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه ((محمد شوشتری زاده)) – کوچه امین – پلاک -18 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسنمفیدنژادطلافروشی0466723174523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه امین – میدان (گنبد) – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیکشاورزخالقیطلافروشی0466736160523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه امین – کوچه ((امیر رمضانی)) – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرپورابهری لنگرودیطلافروشی اکبر ابهری0071899956523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – خیابان شهید بهشتی – کوچه امین – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسینپورابهری لنگرودیطلافروشی پورابهری0071828142523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه ((امیر رمضانی)) – کوچه امین – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانلنگرودپیمانقدیمیزرگری مژگان0466865806523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه (گنبد) – کوچه امین – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیقربانی شرفشادهقربانی0385394813523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه ((امیر رمضانی)) – میدان (گنبد) – پلاک -33 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرغلامرضابنی هاشمی لنگرودیبنی هاشمی0401541392523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه (گنبد) – کوچه امین – پلاک 192 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیررمضانی خرازیطلافروشی رمضانی0071800830523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه صدیق – کوچه ((امیر رمضانی)) – پلاک -5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیمعظمیطلافروشی معزمی0071800389523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه (گنبد) – کوچه امین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاشیخ فلاح لنگرودیجواهری مهدی0071800614523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه ((امیر رمضانی)) – میدان (گنبد) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمؤیدناصریناصری0071800281523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه صدیق – کوچه ((امیر رمضانی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدرضاطاهای مقدمطاهایی0467299477523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه ((محمد شوشتری زاده)) – کوچه امین – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغرپورابهری لنگرودیطلای عروس0071899308523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – خیابان شهید بهشتی – کوچه امین – پلاک -7 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلمؤیدناصریطلافروشی0467355587523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (بزازان) – کوچه ((محمد شوشتری زاده)) – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیعلی خواهعلی خواه0146144860523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – میدان (گنبد) – کوچه ((علی نوروزی)) – پلاک -39 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهرفیعی نالکیاشریرفیعی0467390924523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه امین – کوچه ((امیر رمضانی)) – پلاک -21 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیعلی خواهعلیخواه0368192678523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – خیابان شهید بهشتی – کوچه امین – پلاک -9 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدامیری لگموجامیری0409675817523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – شریعتی – کوچه ((امیر رمضانی)) – کوچه امین – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیشیخ فلاح لنگرودیفلاح0467473335523851خرده فروشی طلا و جواهراتلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودعوضبابائی پیشکلیجانیمروارید سفید0443481656523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود تالش محله
گیلانلنگرودموناالساداتعباسیخانه من045495872801342546234523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهیدعلی بابائی ، خیابان شهیدمطهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمبابائی چافیپریسا0455259587523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینفیض پاپکیادهیماهان045551396801342533770523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه اکبری ، کوچه رسالت ، پاساژ جواهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودویداواصفبانو046305083301342533770523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود ، فرهنگیان ، خیابان سعدی ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدمحفوظیمحفوظی046337636201342533770523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – میدان انقلاب – خیابان بهشتی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودموسیشکوهی نژادشکوهی نژاد046359391201342533770523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ( صابری ) – خیابان امام خمینی – پاساژ پورقاسم – پلاک 364 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودرضافاضلی چافیفاضلی046597681901342533770523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان بیست و سوم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراراحمی لنگرودیلوازم خانگی راحمی046597746101342546536523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، بن بست مسجد امام حسن مجتبی( ع ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودگلیمحمدپورشیخانی نژادمحمدپور046598157601342533770523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود ، حافظ ، کوچه زنبق ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودکبریشعبان زادهزنبیل046598311901342533770523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان ((رجایی 25)) ، خیابان آیت الله صدر ، پلاک -79 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینبازگشت دیوشلیمهدی0466089979523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهدیوشل ، کوچه (( کنعان پور )) ، کوچه شهید اسماعیل بازگشت ، پلاک 13.003 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیرادرخشان سقزچیدرخشان046639653001342533531523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه حیات ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمکریمی رودپشتیدرسا046642007201342538531523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان تراهی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرینقدی لیارجدمهگالری راحیل046644589901342528766523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه اطلس ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقپورقاسمیخورشید046667278101342539533523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – کوچه صابر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فاطمهخوشخوکوشالشاهعماد046689168201342522707523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( شهرداری) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیف الهیحیی پورکچلامییحیی پور0467086714523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – پارک فجر – کوچه (( ابراهیم خیراندیش )) – کوچه ابریشم 4 – طبقه همکف – واحد 37
گیلانلنگرودعلینقیحدادزاده بهریحدادزاده0289742911523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (بزازان) – کوچه ((محمد شوشتری زاده)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرفاتح پوراطاقوریفروش لوازم خانگی0373477267523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلاجهانیجهانی046730679801342596130523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهچاف وچمخاله – تازه آباد – خیابان آغوش دریا – خیابان ( کادوس ) – مجتمع رویایی 1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهدباغیظروف آشپزخونه آنتیک046734684701341542912523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – پارک فجر – کوچه ( ترنج ) – کوچه شاهد 3 – طبقه همکف – واحد 119
گیلانلنگرودساجدهپورمهدی زاده چینجانیفروشگاه جهیزیه046736677901342597489523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهچاف وچمخاله – چاف پایین – میدان چاف – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشتهغلامی پورلیله کوهنیکو046737519101342578454523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – خیابان شهید شیخی – بلوار کشاورز – پلاک -110 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودنیک پی خالکیاسرینیک پی046740201001342527595523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودرمضانعلیدلدارپاپکیادهلوازم کادویی بی نظیر046743116001342521937523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهید صنایع پرکار – بن بست (شهید فروغی) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودساراباقری پاپکیادهخانه نو046748302301342546041523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان 12 متری شهدا – بلوار کشاورز – ساختمان امیر – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهربانودلالت گرلنگرودیخانه صورتی046750151001342531934523338خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانهلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – خیابان (آزادی) – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودبیژنبخشی پورندارد030216071201420523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیخ حافظ- بلوار فردوس- روبروی باشگاه کشاورز  46366
گیلانلنگرودمریمبخشی سالکویهظروف طاها044782456901342577353523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیاستان گیلان – شهرستان لنگرود – بخش کومله – آبادي سالکویه بالا – کوچه امام حسن مجتبی – خیابان شهید نوروزپور – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهحیدرپورحکمت0449900110523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (عاشوری) ، کوچه (تورج) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبعربدنیای ارزانی0449901333523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیکومله ، . ، کوچه شهیدمصطفی حسینی ، خیابان مدرس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلینومیدی پیرپشتهنومیدی045560129601342533770523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود ، جاده کمربندی ، خیابان بوعلی سینا ، کوچه شهید نیک پی ، ساختمان میلاد ، طبقه دوم
گیلانلنگرودمولودحکمتحکمت045638065901342533770523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (عاشوری) ، کوچه (تورج) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابوذرخانه زرینزرین045768089401342596837523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان 21 ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضایزدی بحرییزدی046368505201342533770523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ( قنبری ) ، کوچه کوی بسیج ، پلاک -22 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمعلی دوست کچلامعلی دوست046598311501342533770523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود ، انزلی محله ، کوچه کشاورز پنجم ، خیابان کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراپورعبدی شیرجوپشتپاساژ کوچولو046599634101342533770523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار  آزادگان ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهغلامی پورفتیدهولی عصر046606879001342529150523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان ((رجایی 25)) ، خیابان آیت الله صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآرشحامدی سراجارحامدی046608972901342528733523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه امیر ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهروزارسلانیارسلانی046622829301342574592523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیملاط ، کوچه شهید محمود مهدی نژاد ، خیابان شهدا ، پلاک 410 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهعبدی حسنعلی دهارزان سرای 2000 تومنی0466271644523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان تراهی ، خیابان آزادی ، پلاک -194 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینکوچکی کوشالشاهیکوچکی046631934901342530531523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود ، آنسر محله ، خیابان خرمشهرجنوبی ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهرنگانیسرای گلها046649173201342575358523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیکومله ، بازار چه ، خیابان بقعه آقاسیدحسن ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسامانقربانپوربیجاربنهایرانیان046662626201342549814523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – خیابان شهید واحدی – کوچه شهید واحدی یازدهم – پلاک -462 – طبقه اول
گیلانلنگرودزهراکاظم نژادکاظم نژاد046664107601342513740523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراشبرنگ مریدانیپلاسکو046666035001345482481523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیمریدان – روستای مریدان – کوچه بوستان 1 – خیابان شهیدامام خمینی – پلاک 150 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشتهحسین پورمحسن آبادندارد0366294914523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 16 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودپوراندست آموزبهنام0376000267523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیاطاقور – نور – کوچه بوستان سه – خیابان ولایت – طبقه همکف
گیلانلنگرودکیانوشگنجیانگنجیان046680966501342531920523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( سینما آزادی ) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی محمدطلوع قمریبلور0344070409523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – پاساژ آریا – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادساقی چافیمیلاد0400662205523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان وحدت (1) – بن بست ((احمد شهابی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاپورحسینیندارد0352858164523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ پورقاسم – طبقه همکف – واحد 5 – 
گیلانلنگرودزینبرجبعلی پورفشوپشتهمرکز خرید عالیجناب046690648401342528176523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (چوب فروشان 1) – خیابان هفده شهریور – طبقه همکف
گیلانلنگرودراضیهشریف پورشریف پور046690930601342565031523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – درویشانبر – خیابان جهاد دهم[مهر بیست و دوم] – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرفرح بخشفرح بخش0360242837523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پارسا) – کوچه (پارکینگ شهرداری) – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادزاغی بیجارپسیزاغی046718025301342575815523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیکومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعاطفهامیری درویشانه بریامیری0467180370523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 37
گیلانلنگرودصغرامرادی لیسه رودیامیر046724839101342551570523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – چالکیاسر – خیابان (رجایی بیست و پنجم) – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودروزبهاحمدپوراحمدپور046728105701342547911523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید صنایع پرکار – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودحسینعلیتنهادخت اطاقوریشادی046740487401342583689523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیاطاقور – مسجد جامع – خیابان مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمرمضان پناهاصفهان کادو046744474901342520531523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – انزلی محله – کوچه شهید فریدون فرد امیرکنده – کوچه کریمی – پلاک 7 – طبقه اول
گیلانلنگرودبهرنگرحمان پورسیاهکلدهلوازم خانگی رحمان پور046748894601342548679523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (چوب فروشان) – کوچه (چوب فروشان 1) – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرامرادی چواریپلاسکو شهروند046752548401342539244523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی( ره ) – بن بست (بندری) – طبقه اول – واحد 2
گیلانلنگرودحمیدموذن حسنی لنگرودیارزانسرای آریا046754190801342560235523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودرهنماي شلمانيرهمنای0406549702523332خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکیشلمان – بالا خالجیر – بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیاحمد نژادهديه034048714401420523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورشلمان جنب بانک مسکن  0
گیلانلنگرودهادی نیک پیبلور نیک پی0443168246523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورخیابان شهید بهشتی کوی حسینیاء روبروی شیرینی سرای جوادیان
گیلانلنگرودمیلادغلامحسین زادهفروشگاه شاین0445266677523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورگیلان لنگرود خ امام روبروی شهرداری .لوازم بلو ر وچینی 
گیلانلنگرودبتولکردی کوملهبلور و کریستال سوگند028965013301425445670523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورشهر کومله خیابان بیست و چهار متری خیابان بیست و چهار متری  0
گیلانلنگرودمعصومهملااحمدی لیلیمینی فروشگاه علیزاده045741656001342554209523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شهید محمدحسین باقرپور ، خیابان ((مسافری)) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمبهادرارباستانیافسانه046386368401342533770523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود ، درویشانبر ، کوچه منفرد 18 ، کوچه شهیدان منفرد ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیدست پیمانپیمان0465987454523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلمصطفی پورگیلارکشیعلی046602953901342533770523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید علی حسین سهیلی نژاد ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهاشمجلیلی نیاآستانهبی بی046621673401342546296523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود ، سه راه راه پشته ، کوچه سینا ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفردادشادمانتک046627167001342547690523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود ، قصاب محله ، کوچه شهید بنی هاشمی ، بن بست نیلوفرانه ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسناسماعیلیصدف046640717501342525164523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان آیت اله غفاری ، بن بست (همتی) ، مجتمع صدف ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنرجسپلوانپلوان046640735301342512315523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورشلمان ، بیجار پشت محله ، کوچه شهید شفیعی ، خیابان شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنریمانابراهیم سنگانیاصل برتر046649174001342532469523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان شورا ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدعبداله پورخزائیبلور تک046655114301342542530523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود ، درب مسجد ، کوچه صبور ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودراضیهکهن سال نالکیاشریسوگل046663882401342548647523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – درویشانبر – کوچه فردوس 1 – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیب الهفهیمی فامملت046666033901342543575523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکومله – کوی شعبانی – خیابان (شهید رحیم نژاد) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمتینرحیمی جلالوندخانه مدرن0466660999523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه ((شهید صفر علی ملایی)) – بلوار شهیددهگان – پلاک 192 – طبقه همکف
گیلانلنگرودروزبهخان پورایران چین0466662466523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنعیمهبربستبربست046667558101342720036523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکومله – بازار چه – کوچه ( شهرداری ) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودآسیهخانزاده کورندهخانزاده046667609501342551902523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – کوچه رسالت – پلاک -14 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فروغحسینی دیوشلیحسینی0146063428523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوردیوشل – روستای دیوشل – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه باغ فهیم – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلنگرودستارعلیزاده مقدم گیلارکشیعلیزاده0372656578523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – درویشانبر – کوچه منفرد 18[پنجم مهر بیست و دوم] – خیابان جهاد دهم[مهر بیست و دوم] – طبقه همکف
گیلانلنگرودبتولگردی کوملهفروشگاه سوگند0382069794523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکومله – بازار چه – کوچه ( شهرداری ) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفوراپیرسحرخیزبارکوسرائیفروشگاه یاس046689716201342541994523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 16 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلانزله خواهراهداری046693240901342554357523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – گمرکات – کوچه شریعتی پانزدهم[ توکل سابق ] – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدباقرپسندپارسا0466937694523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – پارک فجر – کوچه ( مروارید ) – کوچه شبنم 1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدفاطمهعباسی کوملهعباسی0467054567523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکومله – کوی شعبانی – خیابان شهید سید جواد پاسبان – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهبابائی دیماجانکشیبابایی0305429346523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز دوم) – کوچه (دوم) – پلاک -614 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسننظری بارکوسرائینظری0146010152523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – کوزه فروشان – کوچه (حسینیه) – کوچه (مدرن) – پلاک -88 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیناظریفیگالری خوش سلیقه046716023801342538194523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – کوچه بسیج – پاساژ مولن روژآسیاب قرمز – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودسمیهمظلومی لیلیمظلومی046717722401342584250523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوراطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفیروزهزنداشاقیالماس0208074979523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 16
گیلانلنگرودطهمورثفاتح پوراطاقوریبوجام0146063104523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – کلیدبر(کیاکلایه) – بلوار سعدی – کوچه شهیدمجید تقی پور – طبقه همکف
گیلانلنگرودافسانهحاجی آقاپورلنگرودیترافیک046724650701342533762523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودحلیمهقربانعلی زادهفروشگاه من046724831701342527147523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهداداشیسید مهدی046726433401341727493523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکهلستان – روستای لات لیل – ندارد – خیابان جاده لات لیل – کوچه جانبازان 3 – طبقه همکف
گیلانلنگرودتهمینهرنجوردهبنهرنجور046727674501342597318523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه شهید رجائی 2 – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسلمداوطلب ثابتشهیدیان0439324657523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((محمد جعفری)) – کوچه (پاساژ شهرداری) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 16
گیلانلنگرودمیلادمحمودصفت کوملهبرلیان046743321501342573412523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکومله – میان محله – خیابان شهید حسینی ها – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده سمانهسعیدی کوشالشاهیطاها046743849501342546562523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – مجتمع تجاری خدماتی دکترطاهرزاده – طبقه همکف – واحد 6
گیلانلنگرودخدیجهغمگسارچافیفروشگاه امین046743861801342596807523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کادوس – کوچه بوستان پنجم – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبسعیدپورکدوسرائیخانه ظرف شیک046748304401342546559523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – خیابان ( خرمشهر ) – پلاک 157 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبذری شرفشادهی خانه رنگی046750360401342542056523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگروداسدتیزکارلیلاکوهیسعید046756238001342538697523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – طبقه اول – واحد 6
گیلانلنگرودحسینپابوس پاپکیادهایران046595910701342533770523336خرده فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیک و سفالیلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه موسوی ، خیابان شهید مدرس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدمهدوی کوشالشاهیمهدوی046623422901342545407523336خرده فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیک و سفالیلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی ، خیابان آیت اله غفاری ، پلاک -21 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلیلموسوی پلت کلهندارم0356323858523336خرده فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیک و سفالیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (تورج) – کوچه ((سید جلیل موسوی)) – پلاک 160 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغراقلی پورنالکیاشریکندوج شمال0359255141523336خرده فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیک و سفالیلنگرود – پارک فجر – کوچه (( ابراهیم خیراندیش )) – کوچه ابریشم 4 – مجتمع پارک بازار غدیر لنگرود – طبقه همکف – واحد 21
گیلانلنگرودسیده معصومهآقائی دوستمبلمان0467371125523336خرده فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیک و سفالیلنگرود – پارک فجر – کوچه مروارید 5 – کوچه ( خدمات اداری ایثار ) – طبقه همکف – واحد 446
گیلانلنگرودقربانبابائینیکا046627154501342537567523331خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهلنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان شهدای سالکویه ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینقاسمیندارد0347146234523331خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 18[حدیث سابق] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرمضانی خرازیرمضانی0289273578523331خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – کوچه (حسینیه) – پلاک -93 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسعلیمسروری بازکیائیندارد0466845978523331خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهشلمان – قاضی محله(آخوند محله) – خیابان شهید بهشتی – بن بست شهید بهشتی 4 – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجررجب پورسادات محلهطاها046724658601342580679523331خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدادیب مرادیادیب مردای0090200469523331خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودبتولقاسميسفیر سلامت0423805650523331خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهلنگرود – پارک فجر – کوچه (( شمالی 1 )) – کوچه گیلار 6 – طبقه همکف – واحد 275
گیلانلنگرودکبریادهم نژاد بیجارپسحاتم032351474001420523337خرده فروشی ظروف و لوازم ملامیناطاقور خ شهید رجایی ساختمان تیزهوش 
گیلانلنگرودسکینهآقازاده033959482401425242713523337خرده فروشی ظروف و لوازم ملامیننرسیده به پل راه پشته کوی حسینیاء روبروی شیرینی فروشی جوادیان  0
گیلانلنگرودفرشتهفاضلی چافیفروشگاه مهدی045473412901342596786523337خرده فروشی ظروف و لوازم ملامینچاف وچمخاله ، چاف پایین ، بلوار کشاورز ، کوچه بوستان 4 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیحییهشیارهشیار046622383101342526843523337خرده فروشی ظروف و لوازم ملامینلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاعلیزادهعلیزاده0304485350523337خرده فروشی ظروف و لوازم ملامیناطاقور – جاده خرما – بلوار امام خمینی(ره) – بلوار (خرما) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرمرتضیخورکیائیندارد0289288844523337خرده فروشی ظروف و لوازم ملامینلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده کبری میر موسوی حسنعلی ده 0437315434523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفخ امام نبش پاساژ پور قاسم 
گیلانلنگرودمنصورامیدی پیشکلیجانیظروف امیدی0444053852523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود راسته ماهی فروشان
گیلانلنگرودحسینمرادی فتیدهییکبارمصرف سبز045017118501342555027523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه مهرگان ، خ مسکن مهر
گیلانلنگرودسیده سعیدهیگانه موسویفروشگاه ملت045079290001342580137523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفدریاسر ، دریاسر بالاتر از پمپ بنزین ، بلوار رودسر ، پلاک 392 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهجنابی شلمانیفروشگاه فرهنگ045705757101342533770523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفشلمان ، بیجار پشت محله ، خیابان آیت الله خامنه ای ، بلوار ذوب آهن ، پاساژ شهرداری ، طبقه اول
گیلانلنگرودمریمغفوریآملون046425476701342533770523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود ، درویشانبر ، خیابان شهید قبادی ، بلوار فردوس ، ساختمان اشکان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانقلی نیاشهروند046597372101342533770523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید یوسف نیک پی ، خیابان آزادی ، پلاک -471 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضاحسین نیای فشوپشتهحسین نیا046624602901342551128523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود ، کاسگر محله ، خیابان شهید محمدعلی ابطحی ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک 44 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودوکیلی صادقیفروشگاه صادقی046641681701342520501523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود ، جالکیاسر ، کوچه صاحب 6 ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهارهشیرخان ملکیملکی046641920601342523691523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه رضوان ، خیابان شهید باهنر ، پلاک 58 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهریکریمی پوربارکوسرائیمامان ناز046646840701342542660523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود ، انزلی محله ، کوچه هجدهم ، خیابان سلمان فارسی ، پلاک 41 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاهادی پوررودپشتیعارف046650412701342537763523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – گمرکات – خیابان دکتر علی شریعتی – خیابان پروین اعتصامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسزاهدیزاهدی046664200301342524134523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامحمدزاده سلطانمرادیمحمدزاده046666034301342532280523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودصالحستاری فردستاری0466660585523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – میدان (انقلاب) – کوچه (سرای پور حبیب) – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهشعبانی نیاحامدی046667277501342548858523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 16 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – ساختمان میلاد 8 – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودمحمودرضاکریم نژادکریم نژاد046667612401342537601523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – کوچه بینش 6[مرادی سابق] – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمزهنیک قلببهدیس046671637801342548047523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – میدان انقلاب – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – کوچه بلال – پلاک -41 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاذاکرحسینی کورندهکاسپین046681403901342541360523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – جاده چمخاله – کوچه موسوی – خیابان شهید مدرس – ساختمان بازارچه شهر – پلاک 11 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمهرانوهاب حدادزادهوانیل0466873287523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – میدان انقلاب – میدان (انقلاب) – کوچه (ماهی فروشان) – پلاک -33 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزیباکاظمی لوکلایهنمونه0403297907523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه ( دبستان توحید ) – کوچه ( دباغ محله) – ساختمان علی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهکنعانیاقدامی046717999101342536870523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – چالکیاسر – کوچه بهار – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودام البنینخزائلیآفتاب046721455301342522385523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – انزلی محله – کوچه هجدهم – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغراپاک طینت دیوشلیفروشگاه فجر0411315404523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرمحمدعلی نژادناصر046723534001342528928523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – آنسر محله(آتشکار) – خیابان شهید اصغریخواه – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیمحمدپورفوشازدهایمان 046727337801342538826523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – سبزه میدان – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبآذرپورآذرپور046733690301342551622523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – رکج محله – خیابان (طلوع) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودعلیقاسم پورامامیهیوا046736007301342541862523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – میدان انقلاب – کوچه مولوی – کوچه (برق) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهافکاری گیلوائیلوازم قنادی ارتین0467375212523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه محبتی – بلوار کاسپین – پلاک 242 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمجمالی پاپکیادهظروف یکبار مصرف باقری046743844300000000000523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – پارک فجر – کوچه سعدی دوم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضيشعبان پناه قاضي محلهمدرن0432609883523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رزاقی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ دست پیمان – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینمحبی رادمحبی راد027783637801425220579523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزخ شهید بهشتی کوی میرفطروس  0
گیلانلنگرودپیمانسجاسی شاده سریخانه عینک046650529901342539967523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی – بن بست ((شهرداری)) – کوچه بندری – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادوکیل پورلنگرودیچشمان0466684007523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی( ره ) – بن بست (بندری) – پلاک 313 – طبقه سوم – واحد 12
گیلانلنگرودطاهرهپوررستمی نیاولشهر0466710586523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – پاساژ شیک – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودسیدمهیارفلاحایده آل0466901830523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلنگرود – میدان فرمانداری – کوچه شهید وحید دستجردی – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمجعفرییسنا0371837039523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی( ره ) – بن بست (بندری) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزادوکیل پورلنگرودیپرشین0467056736523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه (فرید) – پلاک -33 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدبالابندیچشم انداز0467354281523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – ساختمان EMRAN – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدقانعمواد پروتئینی قانع0093437900522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودایمانمهرابیانسوپر پروتئینی مهرابیان046727041601342523551522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیناصادقیدکترخاکی046754420001342553502522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – مجتمع پزشکی داروشفاء – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودفرختقي زاده رودپشتيپروتئینی تقی زاده0314461421522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیلنگرود – میدان فرمانداری – خیابان شهید نواب صفوی – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودسهیلاصادق دقیقیمواد لبنی صادق دقیقی0465974867522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه کریم موسوی ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیده الساداتمتکلمی بارکوسرائیلبنیات بی نظیر0466313362522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان شهید مدرس ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهامین طوسی ناصرکیادهلبنیات دهکده0466327982522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلنگرود – انزلی محله – کوچه (زاهدی) – خیابان سلمان فارسی – پاساژ ضیائی دوست – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودسیده سکینهسادات حسینی جدانوکریلبنیات مزه0466390006522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلنگرود ، رکج محله ، روبروی گلزار شهدا ، شهید قبادی ، پلاک -1 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیتیاورسوپر تیاور046644917601342522911522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه دوم – کوچه (( تاریکی )) – پاساژ اسلام – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمعصومهجامهفرآورده های لبنی جامه0466468001522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه ( عشوری ) ، کوچه استخر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیدانشلبنیات دانش0466676989522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلنگرود – کاسگر محله – کوچه شهیدخوش سرشت[بخارایی نوزدهم] – خیابان بخارایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیثابتی گلسفیدیسوپر لبنیات پاک046701225501342530602522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه مهرگان – خیابان سعدی دهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینخوش صولتلبنیات خوش صولت0467476525522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک -90 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسهیلاصفری نوشریلبنیات سلامت0467537719522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلنگرود – لیلاشهر – خیابان ((حبیب تندرو)) – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضامنصورخاکیلبنیات دکتر خاکی0467549482522231خرده فروشی فرآورده های لبنیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – مجتمع پزشکی داروشفاء – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودمحمدرضاپیله وریانفرش کاشان0466140731523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شهید جعفریان ، خیابان شهیدمجیدثابت قدم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجابرفرخی میکالشاهکار درباری0466407623523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود ، نواب صفوی ، کوچه شهید رحیم بزرگی ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینمحمدی پیشکلیجانیقصر0466784962523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود – طولازده – کوچه شهید پورمیرزائی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودیدالهنعمتی ایلوانقنعمتی046680689401342572714523512خرده فروشی فرش ماشینیکومله – بل امام – خیابان شهید مدرس – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرامرزقلیزادهفرش فردوس0292890898523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود – طولازده – کوچه مهر یازدهم – کوچه عادل – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبزرگی کوشالشاهیبزرگی0304547237523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ارشاد – پلاک 536 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودایمانخجستهنفیس0400826543523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه امیر – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیرحیمیسرای فرش046688947401342524167523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – کوچه شهید رحمت نیک پی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک -16 – طبقه اول
گیلانلنگرودامینتاجتاج0090201692523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ارشاد – پلاک 550 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمهدیابراهیمیابراهیمی0466952084523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود – طولازده – کوچه شهید هادی سالکویه – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودرسولمقصودی لیلیمقصودی046698941601342583958523512خرده فروشی فرش ماشینیاطاقور – مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – خیابان نور – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینقربانی چافیقربانی046699299101342596298523512خرده فروشی فرش ماشینیچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کادوس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودداوددهباندهبان0467035583523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه ( بازارچه ) – کوچه (بزازان) – پلاک -104 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهومنکرم بینفرش ماه ریز0400681426523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – کوچه شهید رضا فروتن – طبقه اول – واحد جنوبی
گیلانلنگرودمهرانحسنی روفچائیپا زیریک046713366101342563631523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود – طولازده – کوچه برکاتی حقیقت[رسالت سابق] – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعظیمذاکریذاکری0467265716523512خرده فروشی فرش ماشینیلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – بن بست سینا – پلاک 686 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامحمدپورگچ بری پیش ساخته گلستان0466626945523423خرده فروشی قطعات گچی پیش ساختهلنگرود – طولازده – کوچه شهیدان منفرد – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاجرصفریصفری046642440601342546067523344خرده فروشی کابینت و کالاهای تزیینی منزللنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه حسین نیاء ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهخدایگانیخدایگانی0347485590523344خرده فروشی کابینت و کالاهای تزیینی منزللنگرود – پارک فجر – کوچه (( ابراهیم خیراندیش )) – کوچه ابریشم 4 – طبقه همکف – واحد 35
گیلانلنگرودمریمجانبازلیلیسیکاس0466940848523344خرده فروشی کابینت و کالاهای تزیینی منزلکومله – بازار چه – بلوار امام خمینی(ره) – کوچه ( بازارچه ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهفرحمندپورکیاکلایهگالری دریا046724653801342537522523344خرده فروشی کابینت و کالاهای تزیینی منزللنگرود – درویشانبر – کوچه شهیدعلیرضاجنت پور[گاز] – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیپناه بركاشي سراميك صدف0284648271014254444444523425خرده فروشی کاشی و سرامیکاطاثور لات لیل  0
گیلانلنگرودمبینعطائی چافیمبین0447414219523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود-خیابان حافظ-روبروی مصالح ساختمانی شعبانی
گیلانلنگرودغزالهحسین پورچافیحسین پور0454775484523425خرده فروشی کاشی و سرامیکچاف وچمخاله ، چاف پایین ، خیابان چاف پایین ، خیابان ساحل ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسنخندان مهرجردیشهر کاشی و سرامیک0466025380523425خرده فروشی کاشی و سرامیکشلمان ، امام خمینی ، خیابان (اصلی امام خمینی) ، بلوار ذوب آهن ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلاداسمعیل دوست رودپشتیطاها0466116762523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود ، درویشانبر ، کوچه صبا ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرویامبلغ ناصریکورش0466116829523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه حیات ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیدرویشپاسارگاد0466130147523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان نیروی انتظامی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدشریعت ناصریتخت جمشید0466219700523425خرده فروشی کاشی و سرامیکچاف وچمخاله ، رجب آباد فتیده ، خیابان 17شهریور ، خیابان جاده چمخاله ، طبقه همکف
گیلانلنگروددانیالعاکفی فرآراسرام-کاشی امین میبد0466626806523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیصفری کمال الدین پشتهصفر تا صد مدرن0466763931523425خرده فروشی کاشی و سرامیکچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه شقایق1 – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک 167 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرکشاورزنالکیاشریکشاورز0466795753523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودکاظمکریمی فیروزآبادیاستان یزد0466801488523425خرده فروشی کاشی و سرامیکدیوشل – روستای دیوشل – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک -359.002 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمعسکری سرائیمریس0466940906523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود – درویشانبر – خیابان جهاد دهم[مهر بیست و دوم] – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهابراهیم پورپاپکیادهنمونه0467114236523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده زهرهحسینیحسینی0467159211523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – جاده ( کومله ) – بن بست (( عین اله قربانی نژاد )) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدقلی زادهقلی زاده0467220481523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود – درویشانبر – بلوار فردوس – بلوار حافظ – طبقه اول
گیلانلنگرودفرزانهقلی زادهایران زمین0467267769523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادرنجبربارکوسرائیرنجبر0467280455523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود – درویشانبر – کوچه (ورزشگاه) – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودعسگرقلی زادهایران زمین 40467337531523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود – طولازده – کوچه صاحب الزمان(عج) – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهخجسته دریاکناریخجسته0467425432523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلنگرود – جاده چمخاله – کوچه امیر – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنرگساحمدی سلوشکاشی سرامیک0467435372523425خرده فروشی کاشی و سرامیککومله – 24 متری(خشک سل) – بلوار امام خمینی(ره) – کوچه شهیدغلامرضاصیقلی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهروحی کوشالشاهروحی0467533182523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه شهیدپورکریمی – بلوار کشاورز – پلاک -234.001 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحسانکریمیان دیوشلیستار0467565609523425خرده فروشی کاشی و سرامیکدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آزادگان – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکامرانشعبان زادهشفا طب028463276301425251366523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیپشت بیمارستان امینی 0  0
گیلانلنگرودمنصوریعقوبی کیاسهکالای پزشکی یعقوبی009342051201425523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیروبروی بیمارستان امینی 0  0
گیلانلنگرودحسینمحمود پورندارد026428424101425227930523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیخیابان شهید بهشتی روبروی مسجد جامع کوی یاسر 0
گیلانلنگروداسدافتخاریكالاي پزشكي افتخاري029191164201425225462523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیکوچه کفش ملی کوچه کفش ملی کفش ملی 0
گیلانلنگرودابوالقاسممولاییكالاي پزشكي مولايي032835736301425523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیامام خمینی کوچه سابق آموزش و پرورش  0
گیلانلنگرودسجادجنت امانیآریا045376615701342515205523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیشلمان – پایین محله – کوچه شهید برنجکار – خیابان آیت الله خامنه ای – پاساژ قوسی – پلاک 1 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمرجانصادق زاده رودپیشیفلاح0466078259523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود ، کوی شهید شعبانی ، خیابان (اصلی انزلی محله) ، خیابان شهید شعبانی پور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمهردادنبی زاده کوچکدهنبی زاده0466137462523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان شهید مدرس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودداودبهشتی لنگرودیبهشتی0466640361523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – کوچه شهید رحمت نیک پی – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهرضاپورفتیدهزرین پوش0466703280523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیچاف وچمخاله – پیرپشته – کوچه (فرعی 2) – خیابان جاده چمخاله – طبقه همکف
گیلانلنگرودماهانرمضانپورعظیمی0467062500523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( سینما آزادی ) – خیابان امام خمینی( ره ) – ساختمان پزشکان دکتر تدریسی – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگروداحمدبهشتی لنگرودیکالا پزشکی0467129029523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – کوچه شهید رحمت نیک پی – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهپورتحویلداریدرمان0467129877523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – کوچه شهید رحمت نیک پی – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضاپورحسن بارکوسرائیپور حسن0467201093523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه شهید سید محمود بنی هاشمی – کوچه ( سینما آزادی ) – ساختمان غزال – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدنظری جلیسهکالای پزشکی نظری0311369244523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – آقاسید عبدالله – خیابان امام خمینی( ره ) – بن بست آیت الله شمس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهعباسیباران0467230445523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه شهید بهمن اکبری – کوچه رسالت – مجتمع پزشکی مهدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضيهجاويدفومني مقدمفروشگاه ترمه0467383103523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاقاري زاده گلسفيديکالای پزشکی قاری زاده0311368885523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – پلاک -29 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبفلکیاندکتر فلکیان0467396091523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – کوچه شهید رحمت نیک پی – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودسيدعليسيدنژادسیدنژاد0432341836523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهکریمی ویشکیکریمی0467406815523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیکومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه شهیدمحمود سمیع پور – خیابان سردارجنگل – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضوانمحمدی پورامیرهندهضربان0467544541523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهروزفرشادطرح و سازه مدرن028464769601425246992523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانامام خمینی مجتمع تجاری دکتر طاهرزاده  0 طاهرزاده 1
گیلانلنگرودعلی اکبرباقریباقري028464860401425523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانپارک بازار –  0
گیلانلنگرودرضاشاملوكاشي و سراميك رضا007184333501425234816523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانحافظ جنب تعاونی 11  0
گیلانلنگرودغلامرضاساعیساعي009024262401425222424523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانسعدی روبری اداره نوغان  0
گیلانلنگرودمظفرنیک قلب کورندهلوازم ساختماني نيك قلب031098021901425523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانتازه اباد چاف 0  0
گیلانلنگرودحمیدربیع پورلوازم بهداشتي ساختماني ربيع پور032705990701425236118523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانآزادی روبروی دانشگاه پیام نور  0
گیلانلنگرودابوطالبفلاح عابدكالاي بهداشتي ساختمان فلاح عابد031151619401425523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانسعدی جنب ایستگاه کومله  0
گیلانلنگرودحسنرنگین کمانلوازم بهداشتي ساختمان رنگين كمان034017777101425523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچاف روبروی پایگاه بسیج  0
گیلانلنگرودیوسفعلی نیاعلی نیا0446534232523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانجاده چمخاله -بعد از میدان بسیج 
گیلانلنگرودمحمدپیرو اصلپیرو اصل0446545569523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانخیابان ازادی-بلوار جمهوری-روبروی چوب بری فرانک
گیلانلنگرودطاهرهبابائی رودپشتیبابایی0454948938523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه غفاری ، کوچه کوی بسیج ، پاساژ مولن روژآسیاب قرمز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهآسوده بیجارپسپوررجب0459972493523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود ، درویشانبر ، خیابان جهاد دهم ، خیابان حسن دهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضامحمدی فردمحمدی فرد0466123908523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود ، جاده کمربندی ، کوچه شهید نیک پی ، بلوار شهید عبدالکریمی ، پلاک -100 ، طبقه اول
گیلانلنگرودمسعودحامدی سراجاریحامدی0466138290523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آزادی ، بلوار  آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاعبدالهی سیاهگلدهحاج ناصر0466141740523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه (غم انگیز) ، خیابان شهدای سالکویه ، طبقه اول
گیلانلنگروداسدالهمجدرکوملهنوید0466266217523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکومله ، چهارراه کومله ، خیابان سعدی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضارزاقی سیگارودیرزاقی0466303005523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکومله ، چهارراه کومله ، کوچه ( مرزبان ) ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدعدیلیعدیلی0466358517523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود ، جاده لیلا کوه ، بلوار لیلاکوه به لنگرود ، بلوار شهید حسن دهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودداودعدیلیعدیلی0071843227523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه رضوان ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمنیرهحسین پورچافیحسین پور0466428238523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچاف وچمخاله ، چاف بالا ، بلوار کشاورز ، خیابان شالیزار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونرضائی پورندارد0348060743523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیمهدویفروشگاه مهدوی0360648683523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکومله – کوی شعبانی(سیدمحله) – کوچه (اداره آب) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیغلام درویشانه بریباروژ0466881714523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – کوچه ((محمد نژاداکبر)) – کوچه شهید جعفر فلاح جعفردوست – ساختمان پارسا – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلرضائیانرضاییان0071841969523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (تورج) – کوچه ((محمد جعفری)) – پلاک -227 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودحاصل مهریسعید0467049427523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهدی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدییوسفی گیلارکشییوسفی0467299666523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختماناطاقور – امام علی – بلوار امام علی(ع) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسپیدهظریف کارشعبانیعسکری0467323402523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختماندیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آزادگان – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاسلیمانی کورندهاخوان0467386020523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسناکبری پرشکوهپرنیان استیل0467387008523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود – کیاکلایه – کوچه آزادگان چهارم[شهیدزاهدی چهارم] – بلوار آزادگان – ساختمان حسن اکبری – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودفاطمه صغرینیک پیماچافیرئوفی0467420395523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و سوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودياسينرجبي چالكياسريرجبی0467446978523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود – پارک فجر – کوچه سعدی دوم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمیثمباقرزاده کوملهباقرزاده0467480771523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکومله – انزلی محله – خیابان شهید سید جواد پاسبان – بن بست شهید ابراهیم یوسفی – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهربانوپورقاسمکلینیک ساختمانی0467548251523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکومله – سید محله – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید دکتر سیف اله عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودروح الهصادقيصادقی0208149245523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودپوریابادزهرهکالای خواب بادزهره046694712001342532860523899/13خرده فروشی کالای خوابلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه صدف – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبمحبی نژادلیله کوهیکالای خواب سام046703194600000000000523899/13خرده فروشی کالای خوابلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – کوچه بینش 6[مرادی سابق] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمداصغرپورمیران محلهسیاوان0467296211523899/13خرده فروشی کالای خوابلنگرود – میدان فرمانداری – کوچه شهید مصطفی محمدپور – کوچه شهید وحید دستجردی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمتراشنده آراسته لنگرودیکالای خواب میثم0467366922523899/13خرده فروشی کالای خوابلنگرود – قصاب محله – کوچه شهید سید محمود بنی هاشمی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرجبعلی بکلوکالای خواب بگلو046737351901342526547523899/13خرده فروشی کالای خوابلنگرود – آقاسید عبدالله – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه صدف – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرؤیاحسین پورشلمانیکالای خواب رویال0467461006523899/13خرده فروشی کالای خوابلنگرود – پارک فجر – کوچه (( ابراهیم خیراندیش )) – کوچه ابریشم 4 – طبقه همکف – واحد 38
گیلانلنگرودميثمجاهدي پوروگال رویال0467502522523899/13خرده فروشی کالای خوابلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه صدف – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک 39 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیسخاوتروژان سیستم009345725501425222085523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخیابان مدرس بعد از مسجد حقیقت جو بازارچه شهر  63161
گیلانلنگرودسارارمضانیسها و سورنا014604776801425224464523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنخ امام خمینی خ آیت اله سعیدی روبروی آقاسید عبداله  57718
گیلانلنگرودحمیدهفرحناک طالمیرایان سیستم033431754201425443433523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنکومله جنب بانک کشاورزی  43113
گیلانلنگرودمریمحسن زاده لیلیکامپیوتر صابر046686236400000000000523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان ( خرمشهر ) – خیابان پاسداران – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودبهزادمؤیدی لسکوکلایهسپهر رایانه046687842401342552055523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلنگرود – امام خمینی(انقلاب) – کوچه ((یاسین صابری)) – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوذراصل سلیمانیابوذر014607375801342546073523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پلاک -94 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنجهانی فردرایا لپ تاپ0323710173523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه شهید حسن فاتح – خیابان یاسر – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهروزشاهانیشاهانی046747303501342513030523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک -103 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنادم نالکیاشریندارد020805320401425237535523836خرده فروشی کاه و علوفه حیواناتراه پشته روبروی دبیرستان ریحانه  59631
گیلانلنگرودعیسیعلی پور فشو پشتهسوپر علی پور009340956301420523836خرده فروشی کاه و علوفه حیواناتآزادی نبش 12 متری  98668
گیلانلنگرودمحسنپورتحویلداریتحویلدار009021695801425226401523612خرده فروشی کتاب امام  خمینی کتابفروشی  0
گیلانلنگروداسماعیلعباس  زاده تسلیمیصدر014606220501425230686523612خرده فروشی کتاب امام کتاب فروشی  0
گیلانلنگرودنگینسیگارودیسیگارودی033969025201425240960523612خرده فروشی کتاب امام جنب  بستنی فروشی  توکلی  0
گیلانلنگرودمهردادسیکارودیسیگارودی0467272270523612خرده فروشی کتاب لنگرود – سبزه میدان – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه دکترجعفرطلوعی – طبقه همکف
گیلانلنگرودكاظمكاشف زرعکتابفروشی کاشف0416373014523612خرده فروشی کتاب لنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – پلاک -282 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبداللهناصح ناصرکیادهكيف و كفش ناصح020814295201425523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیابتدای کوی حسینیا 0  0
گیلانلنگرودعلیتابشآوين020805295301425226931523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیشهید بهشتی پاساژ ولیعصر  0
گیلانلنگرودرضاقربانپورقربانپور007186647601425222642523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیراسته بزازان یهمنی  0
گیلانلنگرودمحمدفلاحیفلاحي009024218301425523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکوزه فروشان 0  0
گیلانلنگرودمهدیهمت پورهمت پور007186770801425223922523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیشهید بهشتی 0  0
گیلانلنگرودرقیهشریف پور گیلاکجانكيف و كفش شريف پور027468830101425242345523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیمیدان گنبد میدان گنبد  0
گیلانلنگرودعلیلطافت طالمیفروش کفش لاستیکی لطافت028854951401342528615523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیزیر پل خشتی زیر پل خشتی  0
گیلانلنگرودوحیدرحیمیكيف و كفش پانيك031489045201425523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیخیابان امام خمینی کوچه هلال احمر  0
گیلانلنگرودمحمدعلی دوستکیف وکفش پایا0445441748523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیراسته کوزه فروشان
گیلانلنگرودآرینادیب مرادیادیب مرادی0451639039523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه حسین نیاء ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسنداودیکفش بلا0460705321523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود ، میدان انقلاب ، جنب آیت اله غفاری ، خیابان امام خمینی ، پلاک -367 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادوکیلی صادقیوکیلی صادقی0466086477523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ((ماهی فروشان)) ، کوچه ((شکرفروشان)) ، پلاک -8 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسودابهابراهیمیروز0466152205523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود ، رکج محله ، خیابان دکترچمران ، خیابان طلوع ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغرابراهیم زاده کویخیلیلی0466164649523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه کارگر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضینوروزپورخوشدلمرتضی046622661101342523743523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود ، شریعتی ، میدان نماز ، جنب پل خشتی ، پلاک -142 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودصباغ بابائیبابائی0466251705523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود ، شریعتی ، کوچه (مدرن) ، کوچه (پور حشمتی) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیملک زاده پیشکلجانیکفش چرمینه0466286762523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ( صابری ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -304 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهفتحی دوست ماسولهچرم شهر0466349583523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه حسین نیاء ، طبقه همکف
گیلانلنگرودتیمورنوروزپورخوشدلخوشدل0071870872523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیمیدان پارکینگ 0 0 0
گیلانلنگرودزینبحسن پوربی آزارلنگرودیموقری0466350891523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان بهشتی ، کوچه صابر ، پاساژ رحمت ا.. شعبان زاده ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضامحمدی پورعلیرضا0466354544523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیچاف وچمخاله ، چاف پایین ، بلوار کشاورز ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنشعبانی شلمانینماینده کفش ملی0309906786523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیشلمان جنب بانک صادراتا  0
گیلانلنگرودعباسامیرپورکفشینه0466393476523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آیت اله مطهری ، خیابان آیت اله طالقانی ، ساختمان ستاره ، طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامدرویش پورآهندانیدرویش پور0466592761523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – شریعتی – کوچه ((حسین مهدی نژاد)) – کوچه (توسلی) – طبقه همکف – واحد 8
گیلانلنگرودعلی رضامهری شاهیجانمهری0093471657523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ خاوری – طبقه همکف – واحد 17 – 
گیلانلنگرودحسینحدادی املشیحدتدی0466640362523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیشلمان – بالا خالجیر – کوچه شهید سید سجاد حسینی – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامداحمدیادا0466678030523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – پلاک -300 – طبقه اول
گیلانلنگرودعلیرضااحمدپوردنیای کفش0466777335523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه رسالت – کوچه (فرید) – طبقه همکف
گیلانلنگرودآتیهخانزاده کورندهندارد0350245090523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه ( بازارچه ) – کوچه (بزازان) – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصراطروش نالکیاشریکفش فروشی محمدزاده0314177994523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – شریعتی – کوچه ((حسین مهدی نژاد)) – کوچه (توسلی) – پلاک 674 – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودسهیلنیری فلاحکفش فروشی سیف عسکری0314178245523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پاساژ ولیعصر(عج) – طبقه اول
گیلانلنگرودسعیدمحمدپورکفش مهدی0467157911523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – بازار – خیابان هفده شهریور – خیابان شهید بهشتی – ساختمان نیک دوست – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودعلی اکبربی غم دیزبنیکیف و کفش گل پسند0467179629523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – طبقه همکف – واحد 8
گیلانلنگرودحسینعطاردکفش پلاستیکی عطارد0090241725523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((علی رحمانیان)) – کوچه (ماهی فروشان) – پلاک -42 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغراحمدپورکوشالشاهیاحمدپور0467300132523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – شریعتی – کوچه (گنبد) – کوچه امین – پلاک 202 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحجتمظلومکفش فروشی مروارید046735697901342546126523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – پلاک -37 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغفورجهانديدهدوقلوها0421438769523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسزماني كياسج محلهکیف و کفش ساینا0467508300523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسینادیب مرادی لنگرودیسوپر ادیب مرادی007184916101420523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیانقلاب پارکینگ شهرداری  68441
گیلانلنگرودعباسگلباغیسوپر گلباغی009341319401420523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیامام خمینی راسته ماهی فروشان  68771
گیلانلنگرودغلامعلیچاره جومحصولات کشاورزی چاره جو032925545601425226238523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیراسته آقا سیدحسین ابتدای کوچه برق  964
گیلانلنگرودعلیمویدکمالی ناصریفروشگاه کشاورزی ناصری0466118271523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیشلمان ، بالا خالجیر ، کوچه شهید حسینی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلاعطاردفروشندگی کود وسم  عطارد0466440255523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیلنگرود ، راه پشته ، کوچه فاطمه امینی ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، پلاک 318 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادامیربیکی لنگرودیفروشندگی دفع آفات امیربیگی0466449040523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیلنگرود ، 17شهریور ، کوچه بازار روز سوم ، خیابان هفده شهریور ، پاساژ ملت ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهحازمی گواسرائیکود و سم دریا کنار046687339401342506801523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیدریاکنار – روستای گل سفید – کوچه شهیدرضاحمیدی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 268 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیناملاکیفدک سبز046688402800000000000523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیکولاک محله – روستای مریدان – ندارد – کوچه رضوان 5 – خیابان شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغرکدیورچافجیریکدیور0467369173523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کادوس – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودنسیبهمحسنی فتیدهخدمات کشاورزی نهال سبز0467371831523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهدای بنی هاشمی – خیابان شهیدسیدمهدی بنی سعید – پلاک 57 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدابراهیمی مقدمکود وسم ابراهیمی046741080301342545799523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیلنگرود – راه پشته(رکج محله) – خیابان خرمشهر – خیابان (موسی صدر) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فروغسیدنوری املشیخدمات کشاورزی نوری046741926601342721863523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیشلمان – علی اوسط(آخوند محله) – خیابان شهید مهدی علیپور – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیل محقق منتظری کاج043262913901342546717523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیلنگرود – راه پشته – خیابان (موسی صدر) – بن بست (شاهانی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدصادققنبری دوستکوهیفروشگاه كيف و كفش دنيا030693254801425523254خرده فروشی کیفشهید بهشتی ساختمان ظفری  0
گیلانلنگرودعیسیخادم نخجیرینخجیری0449903347523254خرده فروشی کیفلنگرود ، کوزه فروشان ، کوچه ( بازارچه ) ، کوچه صدیق ، طبقه همکف
گیلانلنگرودلطیفملکی نالکیاشریکفش ملکی0314177454523254خرده فروشی کیفلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((وحید خوش نظر)) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -35 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدقنبری دوست نوبیجاریکیف و کفش 0467325606523254خرده فروشی کیفلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدعسگری صوفیکیف کفش پالوکس0453098046523258خرده فروشی کیف و کفشلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان آیت اله غفاری ، پلاک -24 ، طبقه اول ، واحد 3
گیلانلنگرودزهرهعیسی شالکوئیکفشدوزک0461340177523258خرده فروشی کیف و کفشلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادشیرزادسادات محلهشیرزاد0465980860523258خرده فروشی کیف و کفشلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان شهید مدرس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسنمولاپورمیلاد0466230527523258خرده فروشی کیف و کفشکومله ، بازارچه (بقعه سیدمحمد) ، کوچه ((کیایی)) ، خیابان مدرس ، پلاک 179 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیعقوبعطوفت شمسیعطوفت شمسی046628609901342580622523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکلنگرود ، کلیدبر ، کوچه کانال ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدحیدری شلمانیحیدری046636567501342514458523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکشلمان ، بالا خالجیر ، خیابان شهدا ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفروحی پورمیکالروحی پور046649968301342583844523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکچهارسوپشته – روستای لات لیل – خیابان ( بطرف علی آبادسرا ) – خیابان ( جاده چهارسو پشته ) – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیف اللهدستومدستوم046666515201358503524523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکپائین شکرکش – روستای اطاقور – خیابان اطاق وربه خرما – خیابان (بازارچه ) – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانلنگرودریحانهصفری درویشانه بریدست پیمان046680723001342546472523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید صادق صائمی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 419 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمراسخی سالکویهكرايه لباس عروس راسخي029194579601425246231523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسامام خمینی نرسیده به پمپ بنزین  0
گیلانلنگرودمهینپورمهدیان خرشتمیپورمهدیان0457092020523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهیدمطهری ، خیابان امام خمینی ، پاساژ امینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهلاجوردی سالکویهعسل بانو0465980824523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهیدمطهری ، خیابان امام خمینی ، پاساژ امینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرامیرزائیکیارا0466166256523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان بهشتی ، کوچه سینا ، طبقه اول
گیلانلنگرودزهراقنبریقنبری0466448686523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهیدمطهری ، خیابان امام خمینی ، پاساژ امینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهشیرزادسلوشیلباس عروس ادیب مرادی0309942350523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 14
گیلانلنگرودفهیمهرفیعی سویریرفیعی046723482100000000000523319/17خرده فروشی لوازم الکترونیکیکومله – کوی شعبانی – خیابان (شهید رحیم نژاد) – کوچه شهید نقی کوچک نیا – طبقه همکف
گیلانلنگرودسید مرتضیسید خاوری لنگرودیالکتروتکنیک کاوه046621847201342549360523435خرده فروشی لوازم الکتریکی و  روشنایی و صنعتی و فشار قوی لنگرود ، سبزه میدان ، کوچه تاج لنگرودی (واعظ) ، خیابان امام خمینی ، جنب پمپ بنزین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصائمصادقی خشک سلیسیماران046642820100000000000523435خرده فروشی لوازم الکتریکی و  روشنایی و صنعتی و فشار قوی لنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان (اصلی جاده چمخاله) ، بلوار  آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنویدبابائی پوردریائینوید بابائی پور046739401000000000000523435خرده فروشی لوازم الکتریکی و  روشنایی و صنعتی و فشار قوی لنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلقاسم زادهالکتریکی مهاجر014605319701425440000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچاف بالاتر از پادگان روبروی رستوران ارم  15486
گیلانلنگرودحسنرنجبر کوملهلوازم الكتركي رنجبر014605353001425443694523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان شهید مدرس جنب  43495
گیلانلنگرودحمیدهابراهیمیمحمدي فرد020813193901425227148523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان شهید عبدالکریمی نرسیده به پلیس+10  77916
گیلانلنگرودمهدیرضازادهالكتريكي رضازاده020806756201425250044523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیبلوار کشاورز روبروی مسجد فطمه زهرا  35167
گیلانلنگرودسامانعطاکوئیپاسارگاد020806633901425234065523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان 17 شهریور نبش پاساژ ملت  19949
گیلانلنگرودفیض الهمرزبان پرشکوهیمرزبان020813283801425211289523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلیدبر جنب میدان الغدیر  13977
گیلانلنگرودحسینداروئی دیوشلیعماد009345858601425220000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیدیوشل باغ فهیم کوچه بهداشت  16771
گیلانلنگرودفریدونحیدری شلمانیحیدری014604733601425220000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشلمان بلوار ذوب آهن پاساژ شهرداری  45734
گیلانلنگرودمحمدرضاتهمتن خلیفه محلهالكتريكي تهمتن009345869401425220000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشلمان خ آیت اله خامنه ای روبروی ایستگاه املش  46537
گیلانلنگرودرضاشهرزاد قاضی محلهمتين027264646201425220000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشلمان خیابان شورا  414
گیلانلنگرودسید ابوطالبمیرسیارمير سيار014604543001425241840523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخ شهید کلانتری جنب کارخانه برنجکوبی نیری  54897
گیلانلنگرودعباسعطاکوئیالكتريكي آسيا007183163901425228686523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان شهید بهشتی جنب پاساژ دعاگو  53968
گیلانلنگرودبلالرمضانی نژادالكتريكي رمضاني009020349001425227072523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان شهید مدرس روبروی تعاونی کارمندان  65484
گیلانلنگرودکبریمحمدپورسرائیالکتریکی مبین045587459401342572818523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکومله ، چهارراه ، کوچه فجر ، خیابان لاهوتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودتقیغم انگیزنوشریغم انگیز045657379200000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان شهید صنایع پرکار ، خیابان آزادی ، پلاک -17 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیم علیشعبانی بارکوسرائیقائم0461491120523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، انزلی محله ، خیابان شهیدپیراسته ، خیابان سلمان فارسی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجوادعاشوریالکتریکی برادران عاشوری0464788298523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار  آزادگان ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیرئیس زادهالکتریکی مهسان007183253801342527763523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه تاج لنگرودی (واعظ) ، خیابان امام خمینی ، جنب پمپ بنزین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجمالفکری بارکوسرائیالکتریکی فکری046602276101342552093523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان شهید مدرس،کوچه اکبری ، کوچه رسالت ، پاساژ جواهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمعباسیولت الکتریک046611193600000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار  آزادگان ، بلوار جمهوری اسلامی ، روبروی کارگاه فرحناک ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرمحمدعلی پوردریاسریالکتریکی نگین046612545701342534701523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شهید تقی پور ، خیابان سعدی ، جنب مسجد امام حسین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمنصورجوادیالکتریکی بنوشاکر046623783200000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان نیروی انتظامی ، خیابان آزادی ، جنب میدان امام حسن مجتبی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدفرجودچافیصنایع برق فرجود046627943501342594117523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان بیست و دوم ، بلوار کاسپین ، جنب میدان اصلی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیزادهالکتریکی تابان009345870301342529204523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ( صابری ) ، خیابان امام خمینی ، پاساژ ابهری ، پلاک -272 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسرعسکری تپهالکتریکی یاسر046629570500000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه بینش 16 ، خیابان نیروی انتظامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدامینقانع ملاطیکالای برق قانع046636674001342554585523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، درویشانبر ، کوچه سهیل ، بلوار حافظ ، پلاک -257 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعزیزآزوغالکتریکی سون046638449101342536352523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان نیروی انتظامی ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلالموسوی دیوشلیالکتریکی ولتا009345992601342533058523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیدیوشل – روستای دیوشل – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 397 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضاآذرزرتشتبرق زرتشت0347662567523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیدیوشل – روستای دیوشل – بلوار امام رضا ( ع ) – بن بست فردوسی – پلاک 260 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسمحمدپورالکتریکی تهرانی009343422201342534044523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه منجم باشی یکم – کوچه منجم باشی – طبقه همکف
گیلانلنگرودپریسااسمعیلی رادالکتریکی نورگستر پارسه046662116601342544549523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – درویشانبر – کوچه سهیل – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیقصدی ملاطیالکتریکی علی046663305600000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکومله – بازار چه – خیابان شهید مدرس – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشایانحسن پوردیوشلیالکتریکی شایان046663841200000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – خیابان (شهید واحدی) – خیابان ((حبیب تندرو)) – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودحسنرحیمی نژادچافیهادی برق014603844501342597648523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه جانبازان – کوچه بهارستان بیست و یکم – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهادیفاطمی لنگرودیالکتریکی فاطمی035494940301342572295523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکومله – کوی شعبانی – خیابان شهید سید جواد پاسبان – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدنوریسلیمانی حسنکلائیالکتریکی سلیمانی046670017500000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکومله – سید محله – کوچه شفا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمشبرنک مریدانیالکتریکی شبرنگ0208065764523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیاطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدکهن سالالکتریکی آریا014603430901342536761523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – درویشانبر – کوچه سهیل – بلوار حافظ – پلاک 291 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدامیرسیدخاوری لنگرودیلوازم الکتریکی امید009345747101342522125523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگروداکبرعلی دخت لیلاکوهیکالای برق کاسپین0369874287523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان شهدای سالکویه – بن بست (ارژنگ) – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودسیداحمدمیرحسینی پلت کلهفانوس046684264801342502883523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان مهندس مسعود جلالوند – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیعلیزاده نالکیاشریلوازم الکتریکی علیزاده0373060624523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – رکج محله – کوچه شهیدداودعسگری پورزارع – خیابان (طلوع) – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودسعیدکوثریکالای برق کوثری046686236601342531533523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – رکج محله – خیابان فردوس – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودحسنفلاح اقبال پورکیهان الکتریک014603452501342580206523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید میر اشرفی – کوچه شهید آزغ – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهتهمتن خلیفه محلهالکتریکی تابان035244698801342553136523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرارحم پورلیلیآریا الکتریک046696261000000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیمحمدی پورالکتریکی پل046696348201342540926523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( شهرداری) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیررومینارومینا046704425300000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه صدف – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک -43 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبیجعفرنژاددریاکناریالکتریکی دهکده نور046706736100000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – کوچه دانش 2 – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنویدتهماسبیالکتریکی میلاد0467133747523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان شهید ملایی – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضافهیمی فردکالای برق باراد046714386001342575763523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکومله – میان محله(انزلی محله) – خیابان (گاز) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیاسمعیل پورپینوندیالکتریکی اسماعیل پور0373444336523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فاطمهقاسمی نژاددریاسریالکتریکی روشنا046717407200000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیخسروانیالکتریکی خسروانی046717717700000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیمریدان – روستای مریدان – ندارد – کوچه بوستان 4 – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمدباغیمهر الکتریک046718958501342524060523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – کوچه شهیدابراهیم زمانی – خیابان پاسداران – پلاک 76 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنرگساسماعیلیکالای برق کاوه 046722189201341546653523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – جاده لیلا کوه – بلوار کشاورز – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمآقاجان زاده کهلبونیالکتریکی مرکزی شهر046727322801342584448523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنرضائیفروشگاه رضائی046730189000000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان سعدی – کوچه شهید مرتضی نورمحمد – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسجوانالکتریکی جوان046730588300000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه صائب 10 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبینیک پی سراجاریالکتریکی نیک پی0467315756523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان ( خرمشهر ) – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنمهدویالکتریکی مهدوی014605410501342527596523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – بازار – کوچه (اول) – کوچه (بازار روز سوم) – پلاک 346 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحمت الهتدریسی حسنیالکتریکی تدریسی0208085884523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان شهید سادات کیایی[بوستان چهارم] – بن بست ((ابراهیم بلارک)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرنوششمسی زادهالکتریکی لاله زار046738542101342546702523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعليحسيني اميرآباديالکتریکی حسینی046741376401342521673523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – چالکیاسر – خیابان آزادی – خیابان آیت الله صدر – طبقه اول – واحد 2
گیلانلنگرودغفارهمتيصنعت برق برادران همتی0467413830523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیاطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیهراسخی سالکویهالکتریکی راسخی0467494127523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان سعدی – کوچه شهید مرتضی نورمحمد – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادعلیزادهالکتریکی علیزاده046749881501342513780523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشلمان – بیجار پشت محله – خیابان شهید انصاری – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک -33 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنخيري گلسفيديخیری046750826301342515212523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمهدیشهیدیکالای برق ولیعصر046753895600000000000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه شهیدحبیب اله برزگر[شاهد13] – خیابان 12 متری شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیمحمدنژادکوملهکالای برق کاسپین046756272501342524733523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلنگرود – سبزه میدان – کوچه جاوید – خیابان شهید باهنر – پلاک -45 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیغمگسارچافیغمگسار046756274901342598177523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کاسپین – بن بست بهارستان دوازدهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداحدالهخادم امامیمکث046741139401342550172523439/8خرده فروشی لوازم جانبی انواع تلفن همراهلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ علی امینی لنگرودی – طبقه همکف – واحد 11
گیلانلنگرودمحمدحسن زاده ثابتموبایل کسری046750433701342575363523439/8خرده فروشی لوازم جانبی انواع تلفن همراهکومله – میان محله(انزلی محله) – خیابان (گاز) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبابکصالحی کوزنیگیلان دما0466118694523441خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعلنگرود ، درویشانبر ، کوچه ورزشگاه ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرحمت الهنژادقربانحرارت سازان0466812138523441خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – پلاک -146 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدپورقنبرشیرجوپشتتاسیسات حرارتی و لوله کشی ساختمان0467237095523441خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعلنگرود – درویشانبر – بلوار فردوس – خیابان شهید قبادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرشعبان پناه قاضی محلهفروشگاه گرمایش و سرمایش0467349057523441خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمازيارملكيملکی0428126654523441خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – بن بست شهید وحید رزاقی – پلاک -72 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیغفاری گولکغفاری0467536390523441خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانعلیمحمد پور رودپشتیمحمد پور033959909401420523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریخیابان شهید بهشتی جنب بانک صادرات مرکزی پاساژ دعاگو  0
گیلانلنگرودسیامکاقبالیدریای نور0448661458523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – درویشانبر – کوچه ورزشگاه – بلوار حافظ – ساختمان پاساژ بازرگانان – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرامرزرجب پوررجب پور046527848701342523393523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود ، شریعتی ، خیابان بهشتی ، کوچه صدیق ، پلاک -5 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضادرویشیامید046599420701342542184523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود ، درویشانبر ، خیابان جهاد دهم ، خیابان حسن دهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمظاهرصادقی هراتبرصادقی046601250801342533770523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود ، فرهنگیان ، کوچه سعدی یکم ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیتوصیفیانتوصیفیان046619191901342523461523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود ، طولازده ، کوچه شهید سالکویه ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگروداعظمارجمندرادارجمند046639831201342549817523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان نیروی انتظامی ، خیابان آزادی ، پلاک 476 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفریبامحبتی دامبرانیخوش دست046643466901342521907523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود ، طولازده ، خیابان قبادی ، خیابان نواب صفوی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقنوردادسامان046666035801342522401523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریدیوشل – روستای دیوشل – خیابان شهید مرتضی آگاه – خیابان شهید حسین شفیعی – پلاک 106 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقرباندرخشیدهدرخشیده0093478823523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – سبزه میدان – کوچه رضوان – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف – واحد 6
گیلانلنگرودغلامرضاترابی گلسفیدترابی0466660541523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رزاقی – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدصادق حسنیصادق0292202171523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه (پاساژ اسلام) – پاساژ اسلام – طبقه همکف – واحد 8
گیلانلنگرودغلامرضاحسین پورکوملهندارد0346892267523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریمریدان – روستای مریدان – خیابان شهیدخجسته – خیابان شهیدرجایی – پلاک 103 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیدرخشیدهلوازم خانگی هادی0361187787523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – جاده چمخاله – جاده (چمخاله) – بن بست آزادگان هجدهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودنصرالهمحمدپورمحمدپور046667273301342541248523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – طولازده – کوچه شهید پورمیرزائی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجعلی نژاداطلس046667274801342597929523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – ساختمان قائم – طبقه اول
گیلانلنگرودمحمدمهدیتاجتاج046667603401342548659523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( بانک پارسیان ) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -376 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودقنبریقنبری046667621501342528005523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – درویشانبر – خیابان جهاد دهم[مهر بیست و دوم] – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودتیمورفاتح پوراطاقوریقدس046669447801342549057523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید منصور جعفریان – خیابان شهید ثابت قدم – ساختمان شهروند – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنپورسلیمان چافیپورسلیمان046675080001342554030523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – کوچه شهید رحمت نیک پی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرهادیجوادین دیوشلیال جی0146021057523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – خیابان شهید مدرس – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلی اصغرمیرزاده حسین نژادحسین نژاد0305256117523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ پورقاسم – پلاک 362 – طبقه همکف – واحد 11 – 
گیلانلنگرودسیداسماعیلهاشمی کوملههاشمی046689720601342512630523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریشلمان – بالا خالجیر(سیدعلی کیا) – خیابان (نواب صفوی) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدییوسفی سادات محلهپارس خزر0466906050523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – پارک فجر – کوچه ( شبنم ) – کوچه شبنم 4 – طبقه همکف
گیلانلنگرودافسانهیوسفی ویویوسفی 0404052392523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریشلمان – بالا محله – کوچه شهید اسماعیل آزاد خواه – خیابان شهید شیخ الاسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدپوررجبیصنام0467099457523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – پارک فجر – کوچه (( شمالی 1 )) – کوچه گیلار 4 – طبقه همکف – واحد 322
گیلانلنگرودسیدمجیدطاهائی مقدمپارساپخش لنگر046712978301342553611523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – کوچه شهید رحمت نیک پی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهشیدیوسفی سادات محلهیوسفی 046713023001342549260523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – پارک فجر – کوچه ( شبنم ) – کوچه شبنم 5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدهصباغ پورلنگرودییزدی0146064327523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاطالعطالع046718030201342563218523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان ابوالفضل آزموده – بلوار کشاورز – ساختمان یاس – طبقه همکف
گیلانلنگرودصمدشریعتیشریعتی0305488159523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پاساژ اسلام) – خیابان شهید بهشتی – پلاک -459 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضانجفی اطاقوریلوازم خانگی نجفی0467235459523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار امام خمینی(ره) – بلوار امام علی(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسرجبی قاضی محلهآدلی046724198801342514011523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفیروزهفلاحی بویهفلاح046725598701358504111523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریکیاگهان – روستای مریدان – ندارد – خیابان به طرف روستای خاله سر – خیابان سردارجنگل – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلالموسوی نیاپاپکیادهموسوی نیا0467276632523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – چالکیاسر – خیابان (رجایی بیست و پنجم) – بلوار آزادگان – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودلیلاعسکری اطاقوریعسگری046728612701342528002523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید آیت اله سعیدی – خیابان شهید سلطانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینت الساداتمظفرنوری پارساشارپ0411121804523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراارژنگارژنگ046734239401342597410523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدجواهریجواهری0289277831523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفشعبانزاده درویشانه بریشعبان زاده0093431201523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه (پاساژ اسلام) – پاساژ اسلام – طبقه همکف – واحد 24
گیلانلنگرودامیدرضائیلوازم خانگی رضایی046743013101342522800523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – پلاک -102 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزرياسكندري ديارجاناسکندری0467435295523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریاطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدذاکرحسینی کورندهیسعید046749086601342532916523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – کوچه شهید رحمت نیک پی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک -108 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحمانفرح بخشلوازم صیادی فرح بخش007189894901425230175523882خرده فروشی لوازم صید وشکارراسته ماهی فروشان نبش پاساژ نور  0
گیلانلنگرودعباستوصفیانلوازم صید وشکارتوصفیان007184488201425221826523882خرده فروشی لوازم صید وشکارراسته ماهی فروشان پاساژ نور  0
گیلانلنگرودمهدیپورحسینیفروشگاه پورحسینی028819145900523882خرده فروشی لوازم صید وشکاربلوار جمهوری اسلامی روبوری تعمیرگاه روحی  0
گیلانلنگرودمحمد ابراهیمتقی زادگانفروشگاه صیادی تقی زادگان029046221801425223466523882خرده فروشی لوازم صید وشکارراسته ماهی فروشان ن  0
گیلانلنگرودهادیمرادی کلایهصيد مرادي0443784917523882خرده فروشی لوازم صید وشکارلنگرود-ميدان انقلاب-راسته ماهي فروشان
گیلانلنگرودبهزاد بهزادی جلالوندکومه0447715349523882خرده فروشی لوازم صید وشکارچمخاله 30 متری میدان سمت راست 
گیلانلنگرودایمانخاشاکی چافیخاشاکی046011719401342597420523882خرده فروشی لوازم صید وشکارچاف وچمخاله ، چاف پایین ، خیابان ( چاف پایین ) ، خیابان ساحل ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیوکیلی خامنهءخامنه0466045852523882خرده فروشی لوازم صید وشکارچاف وچمخاله ، گالشکلام چمخاله ، کوچه فجر ، کوچه شکوه ، پلاک 12 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیجمشیدی شلمانیلوازم صیادی کاسپین0146043308523882خرده فروشی لوازم صید وشکارشلمان – علی اوسط(آخوند محله) – خیابان شهید مهدی علیپور – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاحسن زاده وشکیلوازم صید و شکار دانیال046723576901342523902523882خرده فروشی لوازم صید وشکارلنگرود – دباغ محله – کوچه ((کریم خجسته)) – کوچه شهید قاسم ظفری – پلاک -78 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرخوشدللوازم صید و شکار خوشدل0467450600523882خرده فروشی لوازم صید وشکارلنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – بن بست امام حسن مجتبی( ع ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسيدمهديميرفرجودلنگروديلوازم صید وشکار سید0407882912523882خرده فروشی لوازم صید وشکارلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (تورج) – کوچه ((سید مهدی میرفرجود)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدحسنی امیرآبادیحامد046650886701342548595523887خرده فروشی لوازم قنادیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ( صابری ) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنبابائی گلسفیدبابائی046664235701342528653523887خرده فروشی لوازم قنادیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (فرید) – کوچه رسالت – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیامامی کورندهلوازم قنادی سحر0466642365523887خرده فروشی لوازم قنادیلنگرود – جالکیاسر – خیابان آیت اله طالقانی – کوچه همیاری 6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهنازپورمهدیانمهدویان046667268901342520384523887خرده فروشی لوازم قنادیلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ پورقاسم – طبقه همکف – واحد 14 – 
گیلانلنگرودرضاموفقعسل046711053901342554427523887خرده فروشی لوازم قنادیلنگرود – درب مسجد – کوچه صبور – خیابان شهید بهشتی – پلاک -125 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوذرشعبانی سجیرانیهستی0461967826523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود ، کوزه فروشان ، میدان گنبد ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ پارسیان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودپیمانتوحیدی نالکیاشریگیل پا0465107109523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان آیت اله غفاری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینمحریرعاشورآبادیترافیک0466390403523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه دوم ، خیابان بهشتی ، پلاک -289 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودرزاقیرزاقی0466452239523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه حسین نیاء ، پاساژ ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادطاهرپورچرمینو0466456141523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه ناصری ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجمالکبیری فتیدهشهر کیف و کفش0466467824523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودالنازفلاح حق پرست لیالستانیسوگل0466488742523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه حسین نیاء – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسنصادق دقیقیپاشنه طلا0466488748523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – کوزه فروشان – میدان گنبد – کوچه حسین نیاء – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضارضائی بویهباران0466502902523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدعلی بابائی – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگروداکرمفرشچی شریفبونتی0466631436523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان شهید بهشتی – بن بست خورشید – ساختمان Atiyehsaz – طبقه پنجم – واحد غربی
گیلانلنگرودپرویزذوالفقاری بنگردارکوب0466636809523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -331 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرشیدحامدی سراجاریبرنک پرند0466645476523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – پلاک -248 – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیاسماعیل پورلنگرودیتوت فرنگی0466652779523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – بن بست سینا – پلاک 703 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودباقری رادآرتمیس0466731434523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – پارک فجر – کوچه ( گلسار ) – کوچه مروارید 1 – طبقه همکف – واحد 502
گیلانلنگرودسیده فاطمهاجدادی کوشالشاهتک0466794996523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزادعسگری اطاقوریباران0466833678523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – کوچه صابر – طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجمحمدزاده شرفشادهکیان0466865866523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – شریعتی – کوچه (توسلی) – کوچه ((حسین مهدی نژاد)) – پلاک 130 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودسیدحامدجعفرپورتوت فرنگی0466876795523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرشصوفی نالکیاشریصوفی0467059941523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – طبقه همکف – واحد 7
گیلانلنگرودمصطفیشعبانپوردیوشلیدوفرشته0467088594523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آزادگان – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنهمت پورلیلیحاجی ارزانی0467096649523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – پاساژ سپید – طبقه اول – واحد 16
گیلانلنگرودامینغلامی پورگلسفیدیکفش دوزک0467114815523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفششلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادطاهرآموزلنگرودیپیچک0467160797523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – امام خمینی(انقلاب) – کوچه ((یاسین صابری)) – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – طبقه همکف
گیلانلنگرودبیتاجعفرپورگالری پاشیک0467167942523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – پلاک 22 – طبقه اول
گیلانلنگرودحسینهمت پورلیلیگالری فسخلی0467230492523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – پاساژ سپید – طبقه همکف – واحد 7
گیلانلنگرودامیرامیری نژادامیر0467280107523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزینبفلاحی امامفلاحی0467294467523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – کوچه (حسینیه) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودحسینقربان پورنوشریپورشریف0467333868523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – خیابان هفده شهریور – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده آمنهموسوی کوملهالناز0467386947523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشکومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیهقربان پورنوشریقربانپور0467406836523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – کوزه فروشان – کوچه ( بازارچه ) – کوچه (بزازان) – پلاک -100 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده خدیجههاشمی خانسریآدینا0467406837523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه اول – واحد 3
گیلانلنگرودشیرینبذرافشان سیگارودیپوشاک زنانه0467441044523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – کوزه فروشان – خیابان هفده شهریور – کوچه (حسینیه) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدطاهریطاهری0467453075523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – طولازده – کوچه ((عبدالله اکبری )) – بن بست نواب(دهم) – پلاک 102 – طبقه دوم – واحد 4
گیلانلنگرودماریاسعیدی بین کلایهباکود0467473281523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – راه پشته – کوچه (توحیدی) – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودغفارمیرزائیپردیس0467534972523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشلنگرود – بازار – خیابان هفده شهریور – خیابان شهید بهشتی – ساختمان نیک دوست – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودسیده متینهسیدهوشیارلنگرودینیکان0467352042523329خرده فروشی لوازم و ملزومات تولید مبلمان ( فنر ، ابر و … )لنگرود – کیاکلایه – بلوار سعدی – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهزادرونق لنگرودیرونق0445630088523816خرده فروشی لوازم ورزشیلنگرودخیابان شهید بهشتی پاساژ اسلام
گیلانلنگرودمحمدرضاعلی نژادفلوژن03444782690130523816خرده فروشی لوازم ورزشیلنگرود خیابان حافظ (جاده لاهیجان) روبروی ستاد فرماندهی
گیلانلنگرودمحمدرضاعلیزادهکالای ورزشی امیر044796752001342524274523816خرده فروشی لوازم ورزشیاستان گیلان – شهرستان لنگرود – بخش مرکزی – شهر لنگرود – نواب صفوی – کوچه نامجو – خیابان بهشتی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدبزرگ مهرجلالوندرائف044896114901342502940523816خرده فروشی لوازم ورزشیچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه جوراب چی 1 – بلوار دهگان – پلاک 220 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهینرمضان زاده کندسریشهین046606806400000000000523816خرده فروشی لوازم ورزشیلنگرود ، شریعتی ، کوچه شهید نجفی ، خیابان یاسر ، طبقه دوم
گیلانلنگرودفرزادفهیمی مقدمفهیمی046620488600000000000523816خرده فروشی لوازم ورزشیکومله ، چهارراه کومله ، کوچه شهیدرحیم نژاد ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسمقدسی اصلیکالای ورزشی ایمان046620545501342552009523816خرده فروشی لوازم ورزشیلنگرود ، 17شهریور ، نبش خیابان هفده شهریور ، خیابان بهشتی ، پلاک -514 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدابوالحسنحیدریهمنورد046632131401342528310523816خرده فروشی لوازم ورزشیلنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه شهید بنی هاشمی ، کوچه سینما آزادی ، ساختمان غزال ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدپناهیامید046632319400000000000523816خرده فروشی لوازم ورزشیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه کوی بسیج ، کوچه دوم ، پاساژ اسلام ، طبقه اول
گیلانلنگرودمحمدپورمحمدصابرکالای ورزشی صابر046666040501342530680523816خرده فروشی لوازم ورزشیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – بن بست (دبیرستان ریحانه) – پلاک -51 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهبرزوئی نژادلنگرودیکالای ورزشی فریدون046682409101342523829523816خرده فروشی لوازم ورزشیلنگرود – شریعتی – کوچه (توسلی) – کوچه ((حسین مهدی نژاد)) – پلاک 128 – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودسلمانباباپورکورندهاسپرت دی036068277301342553869523816خرده فروشی لوازم ورزشیلنگرود – نواب صفوی – کوچه نامجو – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاپرکارکوملهلوازم ورزشی نوین0360664451523816خرده فروشی لوازم ورزشیکومله – کوی شعبانی – خیابان (شهید رحیم نژاد) – خیابان شهید سید جواد پاسبان – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدتقیتقوی تکیارلوازم ورزشی نود046712739601342574988523816خرده فروشی لوازم ورزشیکومله – میان محله(انزلی محله) – خیابان (گاز) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسکینهپوربابائی دیوشلیکالای ورزشی المپیک0379028788523816خرده فروشی لوازم ورزشیلنگرود – سبزه میدان – کوچه جاوید – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلنگرودکامبیزعبادتیعبادتي014605385401425239008523315خرده فروشی لوازم یدکی الکتریکی و الکترونیکیخیابان شهید بهشتی خیابان 17 شهریور  18989 پاساژ توسلی
گیلانلنگرودمیلادکیافرفروش قطعات ميلاد020813093201425251610523315خرده فروشی لوازم یدکی الکتریکی و الکترونیکیخیابان شهید بهشتی کوی یاسر  32678
گیلانلنگرودعلیرضائیلوازم برق صنعتی رضائی046597160001342581079523315خرده فروشی لوازم یدکی الکتریکی و الکترونیکیدریاسر ، کوچه شهید حسین اصغری ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 622 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودبزرگی کوشالشاهیبزرگی007183019101342527967523315خرده فروشی لوازم یدکی الکتریکی و الکترونیکیلنگرود ، شریعتی ، خیابان یاسر ، خیابان بهشتی ، روبروی کتابخانه عمومی ، پلاک -394 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمهدیسیدین نوادهالکترونیک نواده0467350926523315خرده فروشی لوازم یدکی الکتریکی و الکترونیکیلنگرود – دباغ محله – کوچه ((کریم خجسته)) – کوچه شهید قاسم ظفری – پلاک -58 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدپورصفرسادات محلهفروشگاه خزر046662054200000000000523319/9خرده فروشی لوازم یدکی دستگاه های شوینده و سرد کنندهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 16 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – مجتمع ابوالفضل – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیاستوارلات لیلینور باران046646841101342552023523343خرده فروشی لوستر، آباژور، آیینه و شمعدانلنگرود ، درویشانبر ، بلوار فردوس ، بلوار حافظ ، پاساژ بهروز 20 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودربابهعموئی پاپکیادهلوستر ستاره شب گیلان046748717101342549488523343خرده فروشی لوستر، آباژور، آیینه و شمعدانلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – کوچه شهید رحمت نیک پی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک -68 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاخانزادهقصر چوب خانزاده0445342210523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود بلو.ار حافظ جنب پل هوایی
گیلانلنگرودعلیتیزکارلیلاکوهیگالری مبل زرین044786225501342520000523324خرده فروشی مبلمان منزلبخش مرکزی – شهر لنگرود – سعدی – میدان شهید نورانی – خیابان سعدی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریپورخورسندیبازار مبل حسن پور0449838404523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه صدف ، بلوار شهید عبدالکریمی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمچاره جوچاره جو046476918501342523110523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شهید جعفریان ، کوچه شهید محمدحسین باقرپور ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحدحسام محمودی نژادحسام046623337001342591460523324خرده فروشی مبلمان منزلدیوشل ، جاده ( دیوشل ) ، بلوار امام رضا ( ع ) ، طبقه دوم
گیلانلنگرودزهراکیافرگالری کیاوش046627502901342536230523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود ، درویشانبر ، خیابان حسن دهگان ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدهاشمی پورهاشمی پور046646808901342552070523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود ، درویشانبر ، کوچه صبا ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیتراشنده آراسته لنگرودیحافظ046667550601342544354523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک 269 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینفیضی لنگرودیفیضی0466680798523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیباکبری پاپکیادهآرامیس046691277101342528901523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنصورپقهالینا046715757001342552619523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود – پارک فجر – کوچه سعدی دوم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیحیدرپورزرین046734220801341563079523324خرده فروشی مبلمان منزلپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – خیابان معلم – جاده اصلی پلت کله – طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسمنآقائی پوربیجاربسته سرفروشگاه تقوی046743856601342524052523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – پلاک -27 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادراسماعیل پورچنیجانیاستقبال046752515101342545810523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه صدف – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدقربان پورخانه مبل046756224401342529828523324خرده فروشی مبلمان منزللنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودصدیقهسعادتی کنفیقاب شیشه ای046673084101342528474523348خرده فروشی مجسمهلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ خاوری – طبقه همکف – واحد 13
گیلانلنگروداحمدشهیر کیواناخوان عطاریسوپر اخوان031893076101420523872خرده فروشی محصولات شیمیایی پاک کنندهمدرس بعد ار مسجد حقیقت جو  63164
گیلانلنگرودصادقعلیپور فتیده99029220160501425227930523872خرده فروشی محصولات شیمیایی پاک کنندهپشت اداره نوغان بیست متری شهید رجایی نبش رجایی نوزدهم  0
گیلانلنگرودراضیهحسن نژادپرشکوهسوپر حسن نژاد0345539702523872خرده فروشی محصولات شیمیایی پاک کنندهلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه صائب 10 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینسحرخیزدهبنهفروشگاه سحرخیز040058209501342533786523872خرده فروشی محصولات شیمیایی پاک کنندهلنگرود – پارک فجر – کوچه (( شمالی 1 )) – کوچه گیلار 4 – طبقه همکف – واحد 310
گیلانلنگرودغلامرضارحیمی کلدهشوینده بهداشتی رحیمی 0467014188523872خرده فروشی محصولات شیمیایی پاک کنندهلنگرود – سبزه میدان – کوچه جاوید – خیابان شهید باهنر – پلاک -237 – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودحسنبزرگیمحصولات شیمیایی و پاک کننده امیر046702848901342550725523872خرده فروشی محصولات شیمیایی پاک کنندهلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسینعسگری تپهمحصولات شیمیایی عسگری0467209091523872خرده فروشی محصولات شیمیایی پاک کنندهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه شهید بهمن اکبری – کوچه (پاساژ کدیور) – طبقه همکف
گیلانلنگرودراحلهحسنعلی پورقاضی محلهکاغذ و مقوا 046633779001342539927523631خرده فروشی محصولات کاغذی و مقواییلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ( صابری ) ، خیابان امام خمینی ، طبقه اول
گیلانلنگرودعبدالرضانیکوکارنیکوکار007189830101425231664522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخ امام خمینی جنب هلال احمر  0
گیلانلنگرودحمزهصادقی بازاردهماهی فروشی خزر020808891401420522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخ امام خمینی راسته ماهی فروشان  0
گیلانلنگرودداریوشخیریمرغ فروشی خیری020808926401425222340522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخ امام خمینی راسته ماهی فروشان  0
گیلانلنگرودمحمدخیریمرغ فروشی نمونه007189717701425223412522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخ امام خمینی ندارد  0
گیلانلنگرودحسینرمضانی لوکلایهمرغ رمضانی009021025901425230776522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخ شهید بهشتی جنب مسجد جامع  0
گیلانلنگرودمرتضیرحیمی موبندانیمرغ رحیمی020809109701420522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخ آزادی کوی نیروی انتظامی  0
گیلانلنگرودحسینحسن پور کورندهسوپرمرغ ناب007189693501425222785522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخیابان امام خمینی میدان انقلاب  0
گیلانلنگرودعلیعلی اکبرپورشلمانیمرغ فروشی علی اکبری029949069000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغشلمان_اول خیابان آیت اله خامنه ای _پاساژ شهرداری طبقه همکف  0
گیلانلنگرودایمانصابری اطاقوریمرغ فروشی پیمان020808879701420522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغاطاقور خیابان شهید رجایی  0
گیلانلنگرودمرتضیغفاری کوملهمرغ فروشی غفاری030048040701425444839522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکومله بلوار 24متری روبروی آقا سید حسن  0
گیلانلنگرودمحمد هادیکریمی ابدیمرغ فروشی صداقت020809074701420522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغبازار کوزه فروشان پاسا پارسیان_ شماره16  0
گیلانلنگرودمهدیدل آمیزمرغ فروشی دل آمیز030247598401425224848522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغسه راه راپشته ابتدای خیابان 17 شهریور  0
گیلانلنگرودمصطفیجمشیدی خالکیاسریماهی فروشی جمشیدی032574578301425229740522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغراسته ماهی فروشان پاساژ نور  0
گیلانلنگرودقربانابراهیم نیای شلمانیعدالت033986416401425423189522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغشلمان خیابان آیت اله خامنه ای روبروی استگاه املش  0
گیلانلنگرودمنصورخدابندهسفیدبرف0445225970522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچمخاله-جنب نانوایی مسلمی
گیلانلنگرودحسنغم خوارشاپور0453191650522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغمیدان انقلاب راسته ماهی فروشان  0
گیلانلنگرودالهاممحمدیمحمدی0454343864522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغاطاقور ، نور ، خیابان شهیدرجائی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنورعلیکریمی سادات محلهماهی فروشی کریمی0454527998522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغمیدان انقلاب راسته ماهی فروشان  0
گیلانلنگرودعلیرضاهدایتی پیشکلجانیمرغ فروشی علیرضا045475144401342542909522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه اطلس ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهخرم نژادخرم045670613301342584926522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغاطاقور ، شهرک صنعتی ، خیابان امام رضا ، خیابان شهرک صنعتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلیزربخشفروشگاه مرغ زربخش0071897069522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخ امام خمینی روبروی بانک سپه مرکزی  0
گیلانلنگرودرضاترابی پلت کلهترابی0459163130522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه مهرگان ، کوچه استخر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودربابهطاهری شلمانیطاهری046309870601342514517522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغشلمان ، علی اوسط ، خیابان (اصلی علی اوسط) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعلیعینیعینی0465966733522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید محمود نیک پی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایرججمالی چافیکاسپین046603092801342596682522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله ، چاف پایین ، بلوار کشاورز ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیناحمدیاحمدی0466066858522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغشلمان ، امام خمینی ، خیابان (اصلی امام خمینی) ، بلوار ذوب آهن ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبیترابیترابی046607886001342522715522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (ملانژاد) ، کوچه اکبری ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدرحیمی موبندانیماهی فروشی رحیمی0466080263522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغمیدان انقلاب راسته ماهی فروشان  0
گیلانلنگرودفریبامحبی نژادلیلاکوهیمرغ فروشی علی0466098736522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه حقیقت ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیراه انجامگیل0466125609522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان هفدهم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهرضازاده لیلیبردیا0466147880522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغطالش محله ، کوچه مسجد ، خیابان شهید مهدی دوستی ، پلاک 628 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدملائی متعلق محلهمرغ فروشی شهریار0466156617522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود ، راه پشته ، خیابان خرمشهر ، خیابان موسی صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودشعباندل آمیزسوپرمرغ ولی عصر0093409239522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخیابان شهید بهشتی جنب مسجد جامع  0
گیلانلنگرودعلیرضااسعدی شلمانیاطمینان0466170688522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود ، راه پشته ، خیابان مصطفی خمینی ، خیابان خرمشهر ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانلنگرودعلیجعفریمرغ فروشی پرسفید0093429035522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (قربانعلی شعبانی) ، کوچه (یخچی) ، ساختمان نور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیددرون پروراعتماد046632426401342522357522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی ، کوچه ((شکرفروشان)) ، پلاک -19 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداشرفموسوی کلکاسرائیمرغ فروشی سید046644155501342549935522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شقایق ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدپوریونس لنگرودیشهرماهی0466484377522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((ماهی فروشان)) – کوچه (یخچی) – طبقه اول
گیلانلنگرودمحمدغلامی نژادکیاکلایهمرغ فروشی کیسم0071897618522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ( صابری ) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانلنگرودآسیهشادپورگوابریشادپور0466550482522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیسماکی موبندانیماهی فروشی سماکی0466613239522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سید جلیل موسوی)) – کوچه ((علی رحمانیان)) – پلاک 130 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکبریحقیقی سرشکهسوپر مرغ حبیبی046662015201342537139522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – چالکیاسر – کوچه آقا سیدرضا – خیابان آیت الله صدر – پلاک -171 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنشریعت ناصریپروتئینی مرغ و ماهی شریعت ناصری0466662855522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – ساختمان آرتین – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرانصرالهی سلاکجانیسوپرمرغ علی0336617025522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – انزلی محله – خیابان شهیدپیراسته – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدبخشی خلیفه محلهمرغ فروشی شهر0466675115522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغشلمان – شوره باغ – کوچه ایثار – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلجعفریماهی فروشی جعفری0093472556522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – میدان انقلاب – میدان (انقلاب) – کوچه (ماهی فروشان) – پلاک -17 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمعسکری ابراهیمدهیمرغ فروشی عسکری0090224077522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پلاک -314 – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرمینفرجودچافیمرغ فروشی ایران0349890814522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بوستان پنجم – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنعلی اکبریمرغ فروشی علی اکبری014611361901342583972522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغاطاقور – جاده خرما – بلوار امام خمینی(ره) – بن بست ((حسن علی اکبری)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهگلشن پوراطاقوریمرغ فروشی گلشن پور0378213213522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنعسکریمرغ فروشی عسکری034991658801342526068522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پاساژ شهرداری) – کوچه ((محمد جعفری)) – پلاک -419 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنبدخشان پرشکوهیرضوان0466900411522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – فرهنگیان – خیابان 20متری رجایی – کوچه دانش 2 – ساختمان برنز2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنعلی پورقاضی محلهمرغ فروشی علی پور007187288601342513645522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغشلمان – علی اوسط – خیابان شورا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدابراهیمبینواشلمانیغزل046699682501342513802522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغشلمان – بیجار پشت محله – خیابان شهید انصاری – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک 49 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهرحیمی پورسیاهکلدهدلچسب046701788901342534745522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – کوزه فروشان – میدان (گنبد) – بن بست صدیق – پلاک -61 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیدالهکوهستانی دیوشلیمرغ فروشی کوهستانی0208094775522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکومله – بازار چه – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید مدرس – پلاک -130 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی رضالطفیمرغ فروشی لطفی0146126538522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (ماهی فروشان) – کوچه شهید بهمن اکبری – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینشکری چافیماهی فروشی شکری0412929472522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه ( شالیزار) – بلوار کشاورز – پاساژ میدان بارماهی فروشان استوارپور – طبقه اول – واحد 5
گیلانلنگرودمحمودمرادپورچافیمرغ فروشی ملوان040495456801342596675522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان شهید شکری[ بوستان دوم ] – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمینافلاح میرزائیمرغ فروشی فلاح0369882504522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدتقیاشرفی شلمانیپروتئینی شلمانرود0146081426522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغشلمان – علی اوسط(آخوند محله) – خیابان شهید مهدی علیپور – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهقاسمی وسمجانیمرغ فروشی قربانپور0467210939522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغاطاقور – جاده خرما – خیابان (شهید رجایی) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدابوالفضلسادات کیائیمرغ وماهی فروشی نگین 046723171601342596853522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – پاساژ بازار ماهی و هندوانه آزادی – طبقه همکف – واحد 7
گیلانلنگرودنجمهناطقیمرغ فروشی یوسف0467233871522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه والفجر – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدحیدری چافیماهی فروشی کاسپین046724376501342596309522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – پاساژ بازار ماهی و هندوانه آزادی – طبقه همکف – واحد 14
گیلانلنگرودحسنکدیورچافیماهی فروشی ابوالفضل0467275004522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – پاساژ بازار ماهی و هندوانه آزادی – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودجبارجهاندیده سراجاریماهی فروشی جهاندیده046727543201342598290522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – پاساژ بازار ماهی و هندوانه آزادی – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودپویارنجبرکورندهماهی فروشی برادران رنجبر046728396701342598166522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – پاساژ بازار ماهی و هندوانه آزادی – طبقه همکف – واحد 6
گیلانلنگرودفردینآرونماهی فروشی ایثار0467288009522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – پاساژ بازار ماهی و هندوانه آزادی – طبقه همکف – واحد 19
گیلانلنگرودصادقآژدهماهی فروشی آژده0467340951522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – پاساژ بازار ماهی و هندوانه آزادی – طبقه همکف – واحد 18
گیلانلنگرودعلیاستوارپورچافیماهی فروشی مروارید0412556665522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه ( شالیزار) – بلوار کشاورز – پاساژ میدان بارماهی فروشان استوارپور – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدسالخورده چافیبارفروشی سالخورده046738402201342598294522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – پاساژ بازار ماهی و هندوانه آزادی – طبقه همکف – واحد 12
گیلانلنگرودمسعودرفیق دوسترفیق دوست046738630801342546731522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (پاساژ کدیور) – کوچه ((رحیم پور یونس)) – پاساژ نور – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودمحسندروارقصابی میلاد0467412852522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضوانستوده چافيمرغ فروشی ستوده0379116449522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدادهم نژاداطاقوریمرغ فروشی نمونه0467456527522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکومله – بازار چه – خیابان ( بقعه آقاسیدحسن ) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعذرازاهدی رودپشتیمرغ فروشی اهورا046746704401342578623522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – کوچه شهید حاجی آقایی – بلوار کشاورز – پلاک 196 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکیانوشکاظمیمرغ فروشی پرطلا0467467728522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکومله – بازار چه – خیابان ( بقعه آقاسیدحسن ) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده آمنهغلام پورپاپکیادهسوپر مرغ پاک0467538063522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجعفرحیدری نالکیاشریسوپر مرغ حیدری0467560186522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلنگرود – آنسر محله – کوچه سجاد – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضازاهدی شلمانی045707502901342531376522315خرده فروشی مرغ و ماکیانلیلاکوه ، بلوار کشاورز ، بن بست پایداران صلح ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمح