لیست اصناف خدمات فنی لنگرود

لیست اصناف خدمات فنی لنگرود شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان لنگرود در حوزه خدمات فنی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله «لیست اصناف خدمات فنی لنگرود» را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «لیست اصناف خدمات فنی لنگرود» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار «لیست اصناف خدمات فنی لنگرود» در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانلنگرودمحمدعلیگل محمدیبمب بادی اطمینان007187648200502051آپاراتیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلیکریمی بور020802897700502051آپاراتیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمحمدفقانیاباراتي اشكان020812373101420502051آپاراتیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلی تقیامین بندربمب بادي009342364105223613502051آپاراتیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودازادبراریبوساری009349750401420502051آپاراتیسعدی 0  0
گیلانلیست اصناف لنگرودرحمتوقارحسن پوراپاراتی رحمت034054957101425244899502051آپاراتیانزلی محله شهید کلانتری جنب کارخانه نیری  0
گیلانلنگرودمحمودحبیبان پرشکوهاپارات عدالت044953312901342574456502051آپاراتیکومله – 24 متری – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی – پلاک 109 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدصابراحمدی کوملهآپاراتی سید045100841601342575826502051آپاراتیکومله ، بل امام ، خیابان سردارجنگل ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنجانعلی پورجانعلی پور045315083501342529135502051آپاراتیلنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار  آزادگان ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدمحبی نژادلیلاکوهیآپاراتی حامد045792716601342553125502051آپاراتیلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه شهید تقی پور ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنرگسنعمت پورکوملهآپاراتی صابر046599194801342572512502051آپاراتیکومله ، 24 متری ، خیابان شهید رجایی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودفرجی لات محلهآپاراتی فرجی046606448501342514504502051آپاراتیپایین قاضی محله ، جاده (پایین قاضی محله) ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، پلاک 408 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمذکریادریاسریبالانس ابراهیم046664526701342580352502051آپاراتیکلیدبر – روستای دریاسر – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلساجدی نیاآپاراتی دقیق014614978701342581173502051آپاراتیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 814 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیحقیقی بین کلائیآپاراتی دقیق030333138201342539227502051آپاراتیدیوشل – روستای دیوشل – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک -409 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف لنگرودمیلادبی خویش چالدشتیآپاراتی میلاد0466765110502051آپاراتیکیاگهان – روستای مریدان – خیابان شهید شفقی – خیابان سردارجنگل – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدموسیرضائی بیجارپسآپاراتی سید0466826104502051آپاراتیکفش کن محله – روستای اطاقور – خیابان ( مطیعی ) – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 42 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحجت الهثابت خواه صومعه سرائیاپاراتی ثابت0303590322502051آپاراتیلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاعباسی سلاکجانیآپاراتی بهنام0466931451502051آپاراتیلنگرود – رکج محله – خیابان (طلوع) – خیابان شهیدچمران – پلاک -548 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدرهبردریاسریبالانس کامپیوتری امید0366079486502051آپاراتیلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودخسروپورابراهیمی کیاکلائیبالانس تصویری رضوان0146066341502051آپاراتیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – پلاک 676 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمدرست کارامیرحسین درستکار0298728400502051آپاراتیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان بیست و دوم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلقاسمی گورجاسماعیل0467075735502051آپاراتیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید صادق صائمی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 57 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیمحمدنیای بارکوسرائیمهدی0208012380502051آپاراتیلنگرود – انزلی محله – کوچه ولی اله حیدرپور – خیابان شهیدموسی کلانتری – پلاک -187 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجوادموسوی سراجاریموسوی0408801528502051آپاراتیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانعلیرحمانی دریاسریصداقت0467124853502051آپاراتیلنگرود – کلیدبر – کوچه ( کانال ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفعموئی سراجاریبالانس کامپیوتری یوسف0467128955502051آپاراتیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 16 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامظفرپورپاپکیادهتعمیرگاه برادران مظفرپور0467179128502051آپاراتیچاف وچمخاله – میان محله پاپکیاده – خیابان آزاده جانباز حسن مهدی پور – خیابان (پاپکیاده) – پلاک 157 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرهبردریاسریبالانس درجای فرزین0467235658502051آپاراتیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 868 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضارهبردریاسریرضا0467319533502051آپاراتیلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه شقایق – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجوادصابریان لنگرودیپنچرگیری آرسام046737437600000000000502051آپاراتیلنگرود – آنسر محله(آتشکار) – کوچه (( حسین رمضانی )) – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیحجامی پورشیرجوپشتعلی0467384053502051آپاراتیلنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – بن بست امام حسن مجتبی( ع ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرپوراميربالانس کامپیوتری مهران0307086349502051آپاراتیلنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – پلاک 443 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفردینشریف پوراصل اطاقوریفردین0467434880502051آپاراتیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – بلوار لنگرود رودسر – کوچه شهید غلامرضایی – پلاک 128 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصائبصائب منشخدمات لاستیک سبحان0467488592502051آپاراتیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 358 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهفرحمندآسمان0466251785930214اپیلاسیونلنگرود ، طولازده ، بلوار حافظ ، بلوار کشاورز ، طبقه اول
گیلانلنگرودمنیژهمحمدزادههما0466723245930214اپیلاسیونلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه شهیدحبیب اله برزگر[شاهد13] – خیابان 12 متری شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدبلوک آذریاتوسرویس بلوک آذری045176525001342523623502019/2اتو سرویس و تعمیرگاه مجازدیوشل ، خیابان ( به طرف لنگرود ) ، بلوار امام رضا (ع)_ میدان دامحسن پور ، پلاک 413 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحامدی فرتاپ سرویس باران0466658744502019/2اتو سرویس و تعمیرگاه مجازشلمان – بالا محله – کوچه جلالیه – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجرحیمیسایپا یدک رحیمی046666702101342528225502019/2اتو سرویس و تعمیرگاه مجازلنگرود – جاده چمخاله – کوچه مسافری – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودبی بی زهراحسینی رامشهچهره آرای020813117401420930211آرایشگری زنانهاطاقور جاده املش  98491
گیلانلنگرودزهراامین بندرماهگونه026479707701425249747930211آرایشگری زنانهخ سلطانی پشت اداره نوغان  36873
گیلانلنگرودسیده زیباتقوی تکیارسامیه026485605101425445458930211آرایشگری زنانهکومله خ مدرس  43199
گیلانلنگروداکرمفلک روچشمک026486772101425249729930211آرایشگری زنانهانزلی محله خ فلسطین  53919
گیلانلنگرودحواغیرتمندگل سا026488963901425234052930211آرایشگری زنانهخ حافظ کوچه منفرد  98815
گیلانلنگرودحبیبهشریعت ناصریساینا026490365301425245689930211آرایشگری زنانهخ تقی نادم اتشکار  73380
گیلانلنگرودزهراعلی نژادپریا02649095870142526589930211آرایشگری زنانهچمخاله رادار کومه  74336
گیلانلنگروداعظمطوافیفریال009349012201425242526930211آرایشگری زنانهدباغ محله بن بست صالح  33619
گیلانلنگرودکبریدستوارلاوین020813207301425248185930211آرایشگری زنانهسبزه میدان نرسیده به باشگاه صالحی  43168
گیلانلنگرودسیماطاهری مقدمافتاب مهتاب020806702201425220646930211آرایشگری زنانهجمشیدی گمرکات  86456
گیلانلنگرودمستانهعبدالهیمبینا026529479101425249188930211آرایشگری زنانهجاده لیلا کوه خ ازموده  86459
گیلانلنگرودمکرماسماعیلی بازاردهکوثر020806396601425235699930211آرایشگری زنانهازادی خ نیروی انتظامی  96776
گیلانلنگرودسکینهنژاد علیجلوه گر020813172301425228701930211آرایشگری زنانهپاسداران بعد از مدرسه کار دانش  77594
گیلانلنگرودفاطمهستوهیتارا020806331801420930211آرایشگری زنانهامام خمینی پشت شهرداری  63576
گیلانلنگرودمژگانکوزه گر ماهرشکیل020806443301425245637930211آرایشگری زنانهبخارایی کاسگر محله  87884
گیلانلنگرودعزتارجهما026663200901420930211آرایشگری زنانهامام خمینی پشت شهرداری  68688
گیلانلنگرودازادهعزیز زادهشکلات020806867701425234836930211آرایشگری زنانهخ رجائی روبه روی اژانس قایقران  18471
گیلانلنگرودسیده سمیهفلاح  علیپورچهره020806310201420930211آرایشگری زنانهپاسداران 4راه انسرمحله  36874
گیلانلنگرودرقیهفروزی پاپکیادهماهرخ014612408301425231589930211آرایشگری زنانهلنگرود خ نیروی انتظامی روبروی کلانتری 12  99175
گیلانلنگرودزهراروشندل لیله کوهیترمه032211985901425220598930211آرایشگری زنانهبلوار کشاورز کوی شهید مهدی حسینی  83868
گیلانلنگرودمژگانراهیمیسايه روشن032212158401425238622930211آرایشگری زنانهمیدان معلم خ دستجردی بن بست ستاره 55995
گیلانلنگرودصفورارمضانی ارباستانیدنيا032469793501420930211آرایشگری زنانهشلمان امام خمینی روبروی اداره گاز  0
گیلانلنگرودمریمایمانیارغوان032478716901420930211آرایشگری زنانهچمخاله گمرکات  0
گیلانلنگرودآزادهآژ طولازدهدیبا چهره026350553501425220000930211آرایشگری زنانهبلوار کشاورز بن بست جمیل  816
گیلانلنگرودمریمعاشوری هاشمیعاشوری026441654701425220000930211آرایشگری زنانهگمرکات روبروی کوچه رضوانی  765
گیلانلنگرودمریمشعبانی لوکلایهگل مریم026638637601425224506930211آرایشگری زنانهلیلاشهر انتهای واحدی  455
گیلانلنگرودلیداکاظمی لوکلایهماه من026643487701425220000930211آرایشگری زنانهآنسرمحله خ پاسداران جنب مدرسه فنی و حرفه ای  555
گیلانلنگرودماریاحیدریترنم027515400901425243034930211آرایشگری زنانهگمرکات خ جمشیدی  456
گیلانلنگرودصاحبهمیهنییاس027517960501425220000930211آرایشگری زنانهچمخاله گالشکلام خ شهید رجایی  791
گیلانلنگرودمیناپارسائیپلک030933476001425240069930211آرایشگری زنانهقصاب محله پشت بیمارستان بابایی پور  59633
گیلانلنگرودرویایوسف نژادتل030937345301420930211آرایشگری زنانهخیابان شهید رجایی نبش دانش 4  36145
گیلانلنگرودسمیهصفریسرمه033937213101420930211آرایشگری زنانهکومله کهلستان نرسیده به تعاونی روستایی  17959
گیلانلنگرودمریم شعبانزادهطنین0446104842930211آرایشگری زنانهلنگرود خیابان شهید رجایی نبش رجایی 15
گیلانلنگرودفاطمه خدمتی پاپکیادهپریماه 0446811430930211آرایشگری زنانهلنگرود خیابان آزادی خیابان آیت اله صدر نبش صدر 2
گیلانلنگرودمعصومهحدادیان لنگرودیپرک007188717101425227859930211آرایشگری زنانهبلوار کشاورز جاده لیلاکوه  79495
گیلانلنگرودسیده مهتابکاکای اذانچیمهتا0449969542930211آرایشگری زنانهلنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان شورا ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهروحی پورمیکالمهسا045731130401342518523930211آرایشگری زنانهآبدنگسر ، خیابان (بطرف روستای تازه آبادلات لیل) ، خیابان ( جاده آبدنگسر ) ، پلاک 44 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداکرم الساداتحسینی چالکیاسریمه گل0460305292930211آرایشگری زنانهلنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار  آزادگان ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرازمانپورالناز0460430496930211آرایشگری زنانهلنگرود ، آنسر محله ، کوچه (رمضانی) ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهصالحی پاپکیادهمه سیما0460770004930211آرایشگری زنانهچاف وچمخاله ، میان محله پاپکیاده ، خیابان آزاده جانباز حسن مهدی پور ، خیابان (پاپکیاده) ، پلاک -83 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرادهقان زادهنیوشا0460770436930211آرایشگری زنانهلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه (ایزدی) ، کوچه پایداران صلح ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهخرم دل فتیدهچهره0465959554930211آرایشگری زنانهلنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان 12 متری شهدا ، بن بست شاهدچهاردهم ، طبقه اول
گیلانلنگرودالههشادرامماه شو 0465959874930211آرایشگری زنانهلنگرود ، لیلاشهر ، کوچه شهید واحدی یازدهم ، خیابان شهید واحدی ، طبقه دوم
گیلانلنگرودزینبروشناس جدانوکریآدرینا0465968246930211آرایشگری زنانهلنگرود ، درویشانبر ، کوچه فردوس 1 ، بلوار فردوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآذرپاکروان ناصریملیکا0093439149930211آرایشگری زنانهلنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان نیروی انتظامی ، کوچه بینش 6 ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداعظمقربانی کلدهعقیق0465969973930211آرایشگری زنانهلنگرود ، طولازده ، بلوار کشاورز ، کوچه رسالت 9 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرامهدوی گهرازگوزل0465983286930211آرایشگری زنانهلنگرود ، موبندان ، خیابان ((جاده موبندان)) ، بن بست (عبداللهی) ، طبقه اول
گیلانلنگرودنسیبهجانعلی پورکهلبونپونه0465995892930211آرایشگری زنانهکومله ، چهارراه کومله ، خیابان شهیدعبدالکریمی ، بن بست ( نیکنام ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهرمضانیمو فرفری0466026433930211آرایشگری زنانهلنگرود ، طولازده ، بلوار حافظ ، کوچه عادل ، طبقه اول
گیلانلنگرودمریمعلیزاده خلیفه محلهخورشید0466039125930211آرایشگری زنانهلنگرود ، طولازده ، بلوار حافظ ، کوچه عادل ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسپیدهکاظمیبانوی برتر0466068530930211آرایشگری زنانهلنگرود ، درویشانبر ، خیابان جهاد دهم ، خیابان حسن دهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعالیهنزله خواهسعدا0466073769930211آرایشگری زنانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه (بینش 4) ک شهید کامیاب ، بن بست (شریعت ناصری) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرامحمدنژاددریاسری پرنس0466087388930211آرایشگری زنانهلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آیت اله مطهری ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودطیبهعاطف ظفرمندپریا0466094514930211آرایشگری زنانهلنگرود ، آقاسید عبدالله ، خیابان شهید آیت الله سعیدی ، بن بست شقایق 1 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلاکردی کوملهترنج 0466096601930211آرایشگری زنانهکومله ، بل امام ، خیابان سردارجنگل ، کوچه شهیدمصطفی حسینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهنورداددیوشلیمه سو 0466173671930211آرایشگری زنانهدیوشل ، کوچه شهید حبیب الله نیک نژاد ، کوچه باغ فهیم ، پلاک 22 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فاطمهنبی زاده چماقستانیآرتمیس0466173678930211آرایشگری زنانهلنگرود ، آقاسید عبدالله ، خیابان امام خمینی ، کوچه سبحان ، پلاک 6 ، طبقه اول
گیلانلنگرودنداعلیزاده اطاقوریرخشید0466191212930211آرایشگری زنانهاطاقور ، رجایی ، خیابان نور ، خیابان مسجد جامع ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمژدهقلیان فروش لیالستانیدختر آریایی0466192110930211آرایشگری زنانهلنگرود ، راه پشته ، کوچه شهید قاسم آذر ارجمند ، بن بست والفجر3 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودپرستوقاسمی دیوشلیچکاوک0466209290930211آرایشگری زنانهدیوشل ، کوچه شهید علی حقانی ، خیابان آیت الله فقیهی ، پلاک 64 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرؤیاشعبانی بارکوسرائیهانیه0466209569930211آرایشگری زنانهلنگرود ، راه پشته ، کوچه والفجر 8 ، خیابان شهیدقاسم آذرارجمند ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده مریمسیدی ملکوتیپونه0466210223930211آرایشگری زنانهاطاقور ، مسجدجامع ، کوچه شهید قاسم محبی ، خیابان شهید محبی ها ، طبقه دوم
گیلانلنگرودزهرافضلعلیرعنا0466235035930211آرایشگری زنانهلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آزادی ، بلوار  آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمترابی دریاسری046623544101342552518930211آرایشگری زنانهلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهید صنایع پرکار ، خیابان آیت اله مطهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده عاطفهمنعمی چافجیریپاپیون0466242766930211آرایشگری زنانهلنگرود ، قصاب محله ، کوچه دستجردی ، کوچه روشن ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراشعبانی دیزبنیلی لی0466242809930211آرایشگری زنانهلنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه قائم ، خیابان شهید آیت الله سعیدی ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانلنگرودپریسادقیقی مژدهیپریسا0466242924930211آرایشگری زنانهلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه فجر یکم ، کوچه (شیبا) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهمحسنی لچائیمحسنی0274207757930211آرایشگری زنانهلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه آقا سیدرضا ، خیابان آیت الله صدر ، پلاک -261 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده لیلاسیدی دهبنهگلریزان0466251623930211آرایشگری زنانهلنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان شهید باروتکار ، کوچه 12 متری رونق ، طبقه سوم
گیلانلنگرودسیده صغریمیرحق جولنگرودیرنگین کمان0466252871930211آرایشگری زنانهلنگرود ، درویشانبر ، بلوار فردوس ، خیابان شهید قبادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرارضائی زندرقگیسو طلا0466267603930211آرایشگری زنانهلنگرود ، شریعتی ، کوچه شهید رحیم بزرگی ، بن بست ( حقیقی ) ، پلاک -136 ، طبقه دوم
گیلانلنگرودهانیهدست مردینگارین0466322841930211آرایشگری زنانهلنگرود ، باغ جزایری ، کوچه گلستان 6 ، خیابان شهید تقی نادم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفائزهکاملی لنگرودیبرنز0466323654930211آرایشگری زنانهلنگرود ، درب مسجد ، خیابان بهشتی ، کوچه بلال ، طبقه همکف
گیلانلنگرودشهنازعزیزجانیخاطره0466324523930211آرایشگری زنانهاطاقور ، رجایی ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهرأیتستایش0466326560930211آرایشگری زنانهلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه ( عشوری ) ، کوچه مهرگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهنجدی گلسفیدیمهریماه0466327381930211آرایشگری زنانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان بلوکی ، بن بست شهید قاسم پورخرسندی ، پلاک -1 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهاستواربانوی گریمور0466327405930211آرایشگری زنانهلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رزاقی ، بن بست قائم ، پلاک 50 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرااکبری سویرنازان0466332765930211آرایشگری زنانهلنگرود ، درویشانبر ، خیابان شهید قبادی ، بلوار فردوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیناعباسیگریمور0466336472930211آرایشگری زنانهلنگرود ، فرهنگیان ، خیابان شهیدرجائی ، کوچه رجایی نهم ، پلاک 14 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده ژیلاحسنی مریدانیملکه زیبایی0466336475930211آرایشگری زنانهمریدان ، کوچه ساعی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرجانحدادیان لنگرودیالا0466353234930211آرایشگری زنانهلنگرود ، درویشانبر ، خیابان شهید قبادی ، بلوار فردوس ، طبقه همکف
گیلانلنگرودتاماراعاطف ظفرمندلیانا0466353307930211آرایشگری زنانهلنگرود ، راه پشته ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، کوچه شریف واقفی ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسپیدهطالبیانگلگونه0466366526930211آرایشگری زنانهلنگرود ، بابک ، کوچه نامجو ، کوچه (مخابرات ) ، طبقه اول
گیلانلنگرودمعصومهاصلاحی سراجاریدرنیکا0466413812930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید رضاساکت پور – کوچه شهیدان تراهی – ساختمان پیام – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودنادرهعزیزی صبوریرمانتیک0466415094930211آرایشگری زنانهلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهیدعلی بابائی ، بن بست شهید محمدعلی ارادنه ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزرین تاجمحسنی فتیدهزرین0466415226930211آرایشگری زنانهاطاقور ، نور ، خیابان شهید غلامرضایی ، خیابان نور ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهبختیاری شهپرنفس0466432791930211آرایشگری زنانهاطاقور ، رجایی ، خیابان نور ، خیابان مسجد جامع ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرحنازحاتمی کیالیانا0466433491930211آرایشگری زنانهلنگرود ، قصاب محله ، کوچه قائم ، کوچه قائم هفدهم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهانیهبیطرف بازاردههانا0466443066930211آرایشگری زنانهلنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه روشن ، کوچه قائم هفدهم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهتوحیدی چافیگل یخ0466451912930211آرایشگری زنانهلنگرود ، طولازده ، بلوار کشاورز ، خیابان شهید ابوالفضل آزموده ، طبقه همکف ، واحد نیم طبقه
گیلانلنگرودآزادهفرخی رودپشتینازنین0466478676930211آرایشگری زنانهلنگرود – چالکیاسر – خیابان صاحب الزمان – کوچه صاحب 11 – طبقه اول
گیلانلنگرودمهریراستگوی پاپکیادهیعروس آریایی0466487227930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی – بن بست بینش 10 – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهخانعلی زاده بازاردهرخ046651457901342539017930211آرایشگری زنانهلنگرود – طولازده – کوچه وفا – خیابان فیاض بخش – طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهربانی جدانوکریگیسو0093438907930211آرایشگری زنانهلنگرود – لیلاشهر – کوچه فرعی ششم – کوچه شهید واحدی سیزدهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودحلیمهکاظمی پورساناز009345614001342522153930211آرایشگری زنانهلنگرود – انزلی محله – کوچه شهیدحسن کریمی ابدی – خیابان کارگران – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفورانورمحمدی گیسلایرانا0466615185930211آرایشگری زنانهلنگرود – قصاب محله – کوچه قائم – کوچه قائم هفدهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده ساجدهمیرحسینی لنگرودیخانوم گل0466618458930211آرایشگری زنانهلنگرود – جالکیاسر – کوچه همیاری 6 – کوچه صاحب 12 – طبقه همکف
گیلانلنگرودافسانهموسی پورنوشرپرنیا0466626749930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده موبندان – کوچه بینش 26[بینش 4سابق] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلاایزدی کورندهماهتیک0466634282930211آرایشگری زنانهلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – طبقه اول – واحد 4
گیلانلنگرودلیلارضائیگیلا046663435001342531981930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده موبندان – کوچه (بینش 22) – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودنرگسسلیمان پورنالکیاشریگل نرگس046663444901342551242930211آرایشگری زنانهلنگرود – درویشانبر – کوچه (شهید نیک نژاد) – خیابان شهید قبادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفائزهفیضی لنگرودیآناهیتا046663969301342532457930211آرایشگری زنانهلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – بن بست پست – طبقه همکف
گیلانلنگرودآزادهباقری کلیدبریفرح046664330201342552434930211آرایشگری زنانهلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید رحیم تقی پور فلاح 3 – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودماریاجعفرپورکوشالشائیگلسا046666418101342543975930211آرایشگری زنانهلنگرود – گمرکات – کوچه شریعتی پانزدهم[ توکل سابق ] – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودآزادهبان برتینانوژان046666696501342532225930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه جواد – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهعزیزی کیاکلایهپارمیدا046666995101342547792930211آرایشگری زنانهلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید منصور جعفریان – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرهرمضانی لوکلایهعروس ساحل0466672284930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (لیلاکوه) – خیابان شهدای سالکویه – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراظفری لنگرودیآرانو0466675917930211آرایشگری زنانهلنگرود – دباغ محله – کوچه ((کریم خجسته)) – کوچه عمار – طبقه همکف
گیلانلنگرودنیلوفرهادی پورشبخوسلاتینیلوفر0466676924930211آرایشگری زنانهلنگرود – آنسر محله – کوچه شهیدمنصفی – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده صدیقهمیرفرجودلنگرودیصورتگر0466678869930211آرایشگری زنانهلنگرود – طولازده – خیابان ابوالفضل آزموده – بن بست مهر یکم – طبقه اول
گیلانلنگرودسامرهپوررمضانی قاضی محلهسما0466711470930211آرایشگری زنانهلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – بن بست سعدی هجدهم [پرستار سابق] – طبقه دوم – واحد 2
گیلانلنگرودرامشافصح رضوانیشمیم0466713528930211آرایشگری زنانهلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رز – کوچه شهید سید محمود بنی هاشمی – پلاک -73 – طبقه همکف
گیلانلنگرودافسانهعلیجانی پورارباستانتاج0466716757930211آرایشگری زنانهلنگرود – فرهنگیان – کوچه دانش پنجم – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – طبقه همکف
گیلانلنگرودکیمیاصباغ بابائیطره0466737348930211آرایشگری زنانهلنگرود – سبزه میدان – کوچه پنجم – بن بست شهید بابایی پور 4 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودزهراکریمی دیوشلیماه رو0466737885930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آیت اله صدر – پلاک 263 – طبقه همکف
گیلانلنگرودپریساحیدریققنوس0363756701930211آرایشگری زنانهلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بن بست ( میر فرجود ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودراحلهمهدوی فتیدهراحیل0466774895930211آرایشگری زنانهلنگرود – درویشانبر – کوچه فردوس 1 – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودآمنهقاسم دوستپری0466779851930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودربابهصالحی مقدمژولی046679320001342582268930211آرایشگری زنانهدریاسر – روستای دریاسر – بلوار لنگرود رودسر – بن بست عمار – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفیهمسکینی چافیافق0466806845930211آرایشگری زنانهچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه ( شالیزار) – بلوار کشاورز – پاساژ میدان بارماهی فروشان استوارپور – طبقه همکف – واحد 25
گیلانلنگرودشهینحسن پورناز خاتون0466807952930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده لیلا کوه – بلوار کشاورز – بن بست نصیر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده سمیهرضائی بجارپسسامره0466809775930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید صنایع پرکار – کوچه شهید محسن توتچی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنعیمهشعبانیسانیا0466857756930211آرایشگری زنانهلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید محمود نیک پی – بن بست پارسا چهارم[سابق گلها] – طبقه همکف
گیلانلنگرودفخری الساداتمیرحسینی لنگرودییکتا0466857846930211آرایشگری زنانهلنگرود – کاسگر محله(گمرکات) – کوچه ششم – کوچه پروین اعتصامی ششم – طبقه اول – واحد 4
گیلانلنگرودسمیراابوالقاسمیدلوان0466860592930211آرایشگری زنانهلنگرود – چالکیاسر – کوچه (شهید اسداله مسافری) – کوچه ((اسماعیل عبدی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیهبلوک آذریمهناز آذری0466870017930211آرایشگری زنانهلنگرود – سبزه میدان – کوچه شهید قاضی طباطبایی – بن بست ((فریدون مولایی وند)) – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسودابهنیک قلب کورندهسودا0466870122930211آرایشگری زنانهلنگرود – طولازده – میدان (فرمانداری) – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمصحرائیصحرا046691438401342550871930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه مهر دوم[شاهد ششم] – بن بست اول – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودسپیدهقدیمیماسیس0466916093930211آرایشگری زنانهلنگرود – گمرکات – کوچه چهارم[سابق صبا] – کوچه شهید جمشیدی[شریعتی سیزدهم] – پلاک 91 – طبقه اول
گیلانلنگرودالههبیگیالی0466926979930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده لیلا کوه – بلوار کشاورز – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودریحانهپوررضاکورندهروشان0466927100930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید عزیز جهانی – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرااسماعیل دوست رودپشتیرز زرد0466927155930211آرایشگری زنانهلنگرود – رکج محله – خیابان (رکج محله) – خیابان فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرهپورقاسمی فتیدهجلوه0146124416930211آرایشگری زنانهلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه ( دباغ محله) – خیابان یاسر – پلاک -56 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنغمهفهیمی رادشاین046692747701342542686930211آرایشگری زنانهکومله – سید محله – کوچه ((ابوالقاسم خوش نواز)) – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعادلهقربانیان چافیگل بوته 0466944598930211آرایشگری زنانهلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه ( دباغ محله) – بن بست (صالح) – طبقه اول – واحد شرقی
گیلانلنگرودسپیدهمحبی بیجارپسیکمند046695296401342584905930211آرایشگری زنانهخمیرمحله – روستای اطاقور – ندارد – جاده ( خمیرمحله ) – جاده اصلی خمیرمحله – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحاتمهدوستدارماچیانیهستیا046696154301342548106930211آرایشگری زنانهلنگرود – گمرکات – کوچه شریعتی سوم[توکل سابق] – بن بست ((عباس توتمندلنگرودی)) – طبقه همکف – واحد 3.
گیلانلنگرودمعصومهشعبان زاده شلمانیشعبانزاده0146015520930211آرایشگری زنانهشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار آیت اله خامنه ای – خیابان شهید شیخ الاسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودویدامهدی پوردرسا0401920393930211آرایشگری زنانهلنگرود – قصاب محله – کوچه شهید محمدتقی سلطانی – کوچه شهید سید محمود بنی هاشمی – طبقه دوم
گیلانلنگرودسائرهتقی زاده کیاکلایهآپامه046696274801342541547930211آرایشگری زنانهلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – خیابان شهید سلطانی – بن بست ( میر فرجود ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرضیهقلیان فروش لیالستانیمرجان0401756020930211آرایشگری زنانهلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان ( خرمشهر ) – خیابان پاسداران – پلاک -135 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکیمیاکلاچیان لنگرودیسپیده0466985941930211آرایشگری زنانهلنگرود – فیشکالی – کوچه شهید ابراهیم برکاتی حقیقت – خیابان پروین اعتصامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهبرقیبهار046698595201342553851930211آرایشگری زنانهلنگرود – سبزه میدان(چالکیاسر) – خیابان (صاحب الزمان) – کوچه صاحب 11[شهید بابایی] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریملسانیکیمیا0466443302930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان (شهید مدرس) – بن بست تختی – پلاک 206 – طبقه اول
گیلانلنگرودرقیهحسنعلی پوررقیه046711617401342554566930211آرایشگری زنانهلنگرود – جالکیاسر – کوچه همیاری 4 – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده سمانهمیرباقری لنگرودینازگل046713628401342537320930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 6[مرادی سابق] – کوچه لاله – پلاک -42 – طبقه همکف
گیلانلنگرودطیبهترابی پلت کلهوارنا0467136840930211آرایشگری زنانهلنگرود – چالکیاسر – کوچه صدر 7 – خیابان آیت الله صدر – پلاک 162 – طبقه دوم
گیلانلنگرودتهمینهگیل املشقوی سفید0467137342930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 16 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودسارهزمانی پورکیاکلایهساره0467144881930211آرایشگری زنانهلنگرود – کیاکلایه – کوچه سعدی سی و دوم – بلوار سعدی – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودفرزانهرحمانیگیلانه0467166366930211آرایشگری زنانهلنگرود – طولازده – کوچه شهید جمال خواستان – بن بست (رضوان)-بن پنجم رضوان – پلاک 2 – طبقه اول
گیلانلنگرودزهرهصفری رادغوغا0208069792930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان (شهید مدرس) – بن بست شهید محمدرضا شعبانی – پلاک -216 – طبقه دوم
گیلانلنگرودلیداشهیدیان اکبرسرخاب0467211133930211آرایشگری زنانهلنگرود – طولازده – کوچه شهید پورمیرزائی – بن بست (خیبر) – طبقه اول
گیلانلنگرودمعصومهدلدارلنگرودیبهین046722397701342532501930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدمحرمعلی کامیاب[بینش 4] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشتهکشاورزگیلدهفرشته046722418201342553813930211آرایشگری زنانهلنگرود – لیلاشهر – کوچه واحدی 11 – خیابان ((حبیب تندرو)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهبهاری خرمی لنگرودیامیتیس0467237126930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله(کاسگرمحله) – خیابان شهید محمدرضا باروتکار – خیابان (خاوری) – طبقه اول
گیلانلنگرودمریمفرجیمریم0412315291930211آرایشگری زنانهدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید میر اشرفی – بن بست چهار ( 4) – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلارستم نژادشلمانیونوس046723877101342514511930211آرایشگری زنانهسیگارود – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهید علی اکبر غلامپور – خیابان امام خمینی – پلاک 107 – طبقه همکف
گیلانلنگرودلیلادرسارلیلی0421858153930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 16 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمدل آمیزلنگرودیمبینا0411358233930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید محسن توتچی – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهریربیعی بنه زمینیمهری0467247579930211آرایشگری زنانهاطاقور – مسجد جامع – خیابان (شهید رجایی) – خیابان مسجد جامع – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحترمشریفیمعجزه0377513764930211آرایشگری زنانهلات لیل – روستای لات لیل – ندارد – کوچه شهیدباقری – خیابان جاده لات لیل – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهمحزون خاله سریآتنا046725765601342520867930211آرایشگری زنانهلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه (شهید رحیم بزرگی) – بن بست (( موسی حقیقی )) – طبقه اول
گیلانلنگرودراضیهنوروزی کوشالشاهیراضیه046725773501342541879930211آرایشگری زنانهلنگرود – راه پشته – خیابان (طلوع) – خیابان (مصطفی خمینی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرزووثوقی مرادیمیخک0272198922930211آرایشگری زنانهلنگرود – دباغ محله – کوچه ((کریم خجسته)) – کوچه عمار – پلاک -10 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیمینشیخیان متعلقیساغر0467307188930211آرایشگری زنانهلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – خیابان پاسداران – خیابان (طلوع) – طبقه اول
گیلانلنگرودراضیهشعبانی نیاگل افروز046731308901342511111930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله(کاسگرمحله) – خیابان شهید محمدرضا باروتکار – خیابان (خاوری) – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودالهامطالبیان کیاکلایهالهام046732464801342545994930211آرایشگری زنانهلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه صاحب 12 – بن بست همیاری نهم[ورزش سابق] – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهرامحمدیگندم046732781201342545089930211آرایشگری زنانهلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه صاحب 12 – بن بست همیاری هفتم – طبقه همکف
گیلانلنگرودخدیجهپیرخندان بارکوسرائیخدیجه046733678601342550463930211آرایشگری زنانهلنگرود – راه پشته – خیابان خرمشهر – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهاصغرخواهجواهر0467336909930211آرایشگری زنانهلنگرود – طولازده – کوچه خزر – کوچه (( هادی آقایی )) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسپیدهاحمدپورسپیده 0467336935930211آرایشگری زنانهلنگرود – طولازده – کوچه مهر پانزدهم – کوچه ((غلامحسن دباغی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیراتقی زاده ناصریسمیرا046735253001342522222930211آرایشگری زنانهلنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – کوچه دانش 2 – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراپرغم دریاسریلبخند0425923121930211آرایشگری زنانهلنگرود – قصاب محله – خیابان شهید آیت اله سعیدی – کوچه قائم – طبقه اول
گیلانلنگرودمریمزعیمیشاهکار0467362749930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (کمربندی) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهمیثمی نژادفاطیما0467365071930211آرایشگری زنانهلنگرود – میدان فرمانداری – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – کوچه شهید وحید دستجردی – طبقه اول
گیلانلنگرودسیده لیلامیرحسینی لنگرودیسیده لیلا0467378428930211آرایشگری زنانهلنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – کوچه غنچه 3 – کوچه رجایی بیست ویکم – طبقه اول
گیلانلنگرودکبریمهدی پورپریزادگل یاس046737849001342545366930211آرایشگری زنانهلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – پلاک -92 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمملکیمریم046738133601341512530930211آرایشگری زنانهشلمان – شوره باغ – کوچه شهید سیدحسین اشرف زادگان – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهنازسنجابیفانک0421859160930211آرایشگری زنانهلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه صاحب 12 – بن بست همیاری سوم – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهربانوصنعتی لنگرودیشهربانو046739480201342549996930211آرایشگری زنانهلنگرود – طولازده – کوچه شهید پورمیرزائی – خیابان شهید فیاض بخش – پلاک -71 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراامینی ارمکیچهره پردازان0467402584930211آرایشگری زنانهلنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – طبقه همکف
گیلانلنگرودهانیهاصغرنژادپریفام046740300001342545520930211آرایشگری زنانهلنگرود – میدان فرمانداری – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – کوچه محمود پاینده لنگرودی – طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسمننوشینی بیجانیگلبانو0467403158930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهکشاورزراددیوشلیپنجه طلا0467405108930211آرایشگری زنانهلنگرود – آقاسید عبدالله – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – کوچه شهید سید محمود بنی هاشمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیراکریمی گیلدهبارانک0467406699930211آرایشگری زنانهلنگرود – طولازده – خیابان ابوالفضل آزموده – بن بست مهر یکم – پلاک -2 – طبقه همکف
گیلانلنگروداكرم الساداتحسينيطراوت0422890773930211آرایشگری زنانهلنگرود – راه پشته – خیابان (مصطفی خمینی) – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهرنجبرچالکیاسریهیوا046740869801342536386930211آرایشگری زنانهلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه صاحب 12 – بن بست همیاری نهم[ورزش سابق] – پلاک -44 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهپورامین چالکیاسریآرایش و پیرایش پیوند046741503001342545685930211آرایشگری زنانهلنگرود – سبزه میدان – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه شهید قاضی طباطبایی – طبقه اول
گیلانلنگرودزینباصغری دریاسریچهل گیس0467416963930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله(کاسگرمحله) – خیابان شهید محمدرضا باروتکار – بن بست شهید میرزا باقری – طبقه اول – واحد 2
گیلانلنگرودطیبهخوش نظرآلما0344566686930211آرایشگری زنانهلنگرود – جالکیاسر – خیابان (شهید رجایی) – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 124 – طبقه دوم
گیلانلنگرودسعیدهرستمیدلبر0467425240930211آرایشگری زنانهلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی نهم[رجایی یکم سابق] – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – ساختمان علی ارحم پور – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودصغریاشگرفخاطره046742809701342578184930211آرایشگری زنانهلیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – خیابان شهید شیخی – بلوار کشاورز – پلاک -112 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهدیهترابیهدیه0467438607930211آرایشگری زنانهلنگرود – قصاب محله(آقا سیدعبدالله) – کوچه قائم هفدهم – بن بست قائم پانزدهم – ساختمان اسکان 1 – طبقه اول – 
گیلانلنگرودفاطمهشفیعی ثابتبانو0467438961930211آرایشگری زنانهلنگرود – طولازده – خیابان شهید نواب صفوی – بن بست نواب(دوم) – طبقه همکف
گیلانلنگرودالهامباقری حسنیسایه روشن0467448166930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان آیت اله طالقانی – بن بست چهارم طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودکتایونکلاچیان لنگرودیپاینذ نو046745047701342524887930211آرایشگری زنانهلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه صاحب 12 – بن بست همیاری سوم – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمرستمی ارباستانمریم0467452928930211آرایشگری زنانهلنگرود – انزلی محله – خیابان کارگران – کوچه حسین عباسپور – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشادینیازمندناششادی0467464200930211آرایشگری زنانهلات لیل – روستای لات لیل – ندارد – خیابان آبرنگ سر – خیابان جاده لات لیل – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهتقوائیالماس046746712901342540655930211آرایشگری زنانهلنگرود – طولازده – خیابان شقایق – بن بست نور – طبقه اول
گیلانلنگرودشیرینعلی نژاداصل کلیدبریهدیه046746904801342574403930211آرایشگری زنانهکومله – کشت سرا(صقل محله) – خیابان سردارجنگل – بن بست لاله – طبقه همکف
گیلانلنگرودصغریحسن پوردیوشلی نژادشمیم پاییزی046747029901342542890930211آرایشگری زنانهلنگرود – راه پشته – کوچه گلستان 5 – خیابان (شهید تقی نادم) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمکاظمیپانیذ0425629796930211آرایشگری زنانهکومله – کشت سرا(خشک سل) – خیابان شهید محرمعلی رمضانی – کوچه (شهید شهرام حسین زاده) – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادیانجدی چافیمهر046751622801342597195930211آرایشگری زنانهچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه شهید رجائی 2 – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودطيبهفخرائي شلمانينگار0467534730930211آرایشگری زنانهشلمان – بیجار پشت محله – کوچه شهید سیروس حسین پور – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیرااصغری نژادپاپکیادهموژان0467534788930211آرایشگری زنانهلنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – کوچه دانش 2 – بن بست رجایی بیست وسوم – ساختمان مجتمع صدف 1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهمشفق شلمانیرز طلایی046753496901342541832930211آرایشگری زنانهلنگرود – فرهنگیان – کوچه سعدی یکم – کوچه رجایی هفتم – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهروشنیسمیه046753654301342542686930211آرایشگری زنانهلنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – کوچه دانش 2 – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدهرضائی خشکدشتیشوکا046753657701342583135930211آرایشگری زنانهاطاقور – توکش – کوچه مراد تپه – خیابان شهید محبی ها – طبقه اول
گیلانلنگرودمریمامین رودپشتیمریم امین0467541843930211آرایشگری زنانهلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیداسماعیل موسی پور[سعدی 17] – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – طبقه همکف
گیلانلنگروداعظمبرقیقصر عروس0467545992930211آرایشگری زنانهلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی هفتم – خیابان (شهید رجایی) – طبقه اول – واحد 3
گیلانلنگرودمریمنژادقاسمگیلدا046755257901342544611930211آرایشگری زنانهلنگرود – سبزه میدان – کوچه تاج لنگرودی (واعظ) – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودسیده عارفهبلوکسالن زیبایی عارفه طاهایی046755344601342520000930211آرایشگری زنانهلنگرود – قصاب محله – کوچه مولانا – کوچه شهید محمدتقی سلطانی – طبقه اول
گیلانلنگرودسمیراسالخورده چافیسمیرا046756191401342526783930211آرایشگری زنانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیعلی عسکریمعاینه فنی صبح طلائی0467422929502019/9ارائه انواع خدمات فنی خودرو (مجتمع مکانیکی )لنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنبازبنده لیسه رودیاهنگري حسن020811620601420502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودسید بهزادحسینیجلوبندي سازي بهزاد028442702601420502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودرحمتاسماعیلیجلوبندی020812362301420502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین دریاسر 0 0 0
گیلانلنگرودناصردوستگاماهنگري اميد020812106000502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین کومله 0 0 0
گیلانلنگرودپیمانرمضانی زردپیمان033590422501420502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین روستای ذریاسر 0 0 0
گیلانلنگروداسمعیلغلامی قاضی محلهغلامی046596684501342512685502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین پایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهید مهدی بنی سعید – خیابان بوستان شرقی – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاحسین نژادزردابیجلوبندی سازی رضا046596691101342520944502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین لنگرود ، بلوار شهید املاکی ، خیابان جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاقربانیجلوبندی سازی رضا046597705501342580184502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین لنگرود ، زردآب محله ، خیابان (اصلی زردآب محله ) ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدخوشدل دریاسریامیرآهنگر046607641901342514498502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین پایین قاضی محله ، جاده (پایین قاضی محله) ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، پلاک 344 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادپوراکبری کاویهجواد046613628901342563553502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین دیوشل ، خیابان آزادگان ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 50 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادجوادی مردخهجواد046615480301342590547502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین دیوشل ، جاده ( دیوشل ) ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 63 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمهیارمیرباقی نژادلنگرودیجلوبندی سازی مهیار046664007401342586662502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین دریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید نادر رمضانپور – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 365 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیفلاح دریاسریجلوبندی سازی علی فلاح0093483569502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین دریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 880 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسپورمحبوب هادی کیاشرمکانیکی هادی0466718568502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین لنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیانگشتانجلوبندی سازی مرتضی0146003059502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین مجتمع کارگاهی دریاسر – روستای دریاسر – خیابان جاده اصلی مجتمع کارگاهی دریاسر – خیابان اصلی مجتمع کارگاهی دریاسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینکدیوردریاسریجلوبندی سازی حامد0285705559502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید نادر رمضانپور – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 381 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبیپورباقرسلمانیآهنگری مجتبی0466885311502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین دریاسر – روستای دریاسر – کوچه کوی طالقانی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 667 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضانژادهاشمنژادهاشم0345341192502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین لنگرود – پارک فجر – کوچه سعدی دوم – بلوار سعدی – پلاک 130 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضارحمت بخش مشکلهرضا0466933521502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه رسالت – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 119 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیناسمعیلی اشیانیجلوبندی سازی پدرام0466934549502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین اطاقور – توکش – خیابان شهید محبی ها – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرشفلاح دریاسریآرش فلاح0466941232502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه ولی عصر – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 291 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدفلاح دریاسریحامد0466941755502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه ولی عصر – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 283 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیاسمعیل پورلنگرودیعیسی0146099713502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین کلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمرمضانی کمال الدین پشتهکامبیز0466997678502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین پایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 428 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلیلنوادهسیدرضوان0467054379502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین کلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسمجهانی مقدمقاسم0467128005502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین لنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودبشیرمحمدعلی پوردریاسریبشیر0467158553502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیروسپورقنبرمقدم فومنیسیروس0304953667502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین لنگرود – کیاکلایه – کوچه سعدی سی و دوم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدسجادرفیعی نژادکیاکلایهسجاد0407625338502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین لنگرود – کلیدبر – کوچه ( کانال ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدصادق نژادبارکوسرائیمحمد0467364374502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین لنگرود – انزلی محله – خیابان شهید محمدصادق گیلانی – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاپوررضاكياكلايهتعمیرگاه پوررضا0467389122502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین لنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودصدیقهنیکونژادکوملهنیکونژاد0467419925502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین کومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینرمضانیان لله کاءرمضانیان0406628355502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین پایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – خیابان آیت اله مرتضوی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودتودمند لنگرودیجلوبندی مسعود تودمند0467473161502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین لنگرود – کلیدبر – بلوار امام رضا(ع) – کوچه ( کانال ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیشریفی سیگارودیاستوک فروشی شریفی045665928701342572361524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرولنگرود ، کیاکلایه ، خیابان سعدی ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدهوشیارکولکهوشیار045908468401358503610524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرولنگرود ، کیاکلایه ، خیابان سعدی ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیحسن نیابرادران حسن نیا046611799501342591400524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرودیوشل ، جاده ( دیوشل ) ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 81.001 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدسجادعباسی کوملهاستوک یدک سید046664536101342572094524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرولنگرود – زردآب محله – بلوار سعدی – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودعاقلی کلیدبریپارس0466670291524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرولنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – کوچه سعدی سی و دوم – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهروزجانعلی پوراستوک فروشی بهروز0466728023524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرولنگرود – زردآب محله – خیابان (اصلی زردآب محله ) – خیابان جاده کومله – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنظری کوره کابیجاریاستوک یدک نظری0466798728524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرولنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدپرتواستوک فروشی برادران پرتو0466992985524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهید سید محمد حسینی – خیابان نوین – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلهوشیارکولکاستوک یدک اسماعیل هوشیار0467019872524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرولنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودطهمورثجانعلی پورجانعلی پور0467128046524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرولنگرود – زردآب محله – خیابان ( زردآب محله ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدمعین راداستوک بهنام0467146955524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 212 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودجانعلی پوراستوک مسعود0467179082524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرولنگرود – زردآب محله – خیابان ( زردآب محله ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلحکیمی سرائیاستوک یدک حکیمی0467257210524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرولنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهديشريفي سيگارودياستوک مهدی شریفی0467416001524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودرولنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدحیدریامداد باطری0466961781502029/9باطری ساز و باطری فروشلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرشیدبرکاتی حقیقتباطری سازی رشید007189225001425229754502021باطری سازیسعدی 0 0 0
گیلانلنگرودمیثمسجادی دختسیم بیچی استارت و دینام020810997701420502021باطری سازیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودسید رضامیر احمد فلاحی020802832900502021باطری سازیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمحمد باقرسجادی دختباطري سازي سجادي020812408101425243761502021باطری سازیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمهدیسجادی دختسيم بيچي نور020812329001425423753502021باطری سازیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلیملکی مقدمباطري سازي علي007183501901420502021باطری سازیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمصطفیمحمدیان جیر ابادیمصطفی033465869601420502021باطری سازیروستای دریاسر 0 0 0
گیلانلنگرودمصطفیجان زمینباتري سازي اقا مصطفي026665202101425242531502021باطری سازیخ سعدی کیاکلایه ندارد ندارد جنب مسجد کیاکلایه 0
گیلانلنگرودهاشماحمدیان دریاسریباطری سازیهاشم033619704801425250000502021باطری سازیسعدی دریاسر  000
گیلانلنگرودناصرآذربرباطری سازی نیما045116219001342526894502021باطری سازیلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه استخر ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنآصفیباطری سازی حسن046361118901342542388502021باطری سازیلنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار  آزادگان ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادعسکریفرهاد046607548601342514739502021باطری سازیپایین قاضی محله ، خیابان آیت اله مرتضوی  ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، پلاک 255 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاراه پیمادریاکناریعلی046613287801342515135502021باطری سازیشلمان ، جاده رودسر ، خیابان شهرداری ، بلوار ذوب آهن ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرقیهشیخ شعبانیفروشگاه باطری تسلا046646157601342531394502021باطری سازیلنگرود ، درویشانبر ، کوچه شهید اکبری ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاکرجی بان کهن لنگرودیکرجی یان009347669201342580089502021باطری سازیدریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف شلمان – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 725 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعزیزالهخوشحال عاشورآبادباطری سازی مدرن046664028901342533986502021باطری سازیلنگرود – درویشانبر – بلوار فردوس – بن بست فردوس 3 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیفهیمی شاکرفهیمی009346927501342581548502021باطری سازیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه ولی عصر – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 217 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیآذرآتشباطری سازی پویا046665634800000000000502021باطری سازیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمعسکری سلوشیباطری سازی فرامرز046665802900000000000502021باطری سازیاطاقور – کیش پشت – کوچه زنده یاد طلبه ذکریا کیهانپور – جاده (کومله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمحسینی پوردریاسریصباباطری030285243101342580013502021باطری سازیدریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 350 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرامرزمبارک پورلیلیباطری سازی فرامرز0093499842502021باطری سازیکیاگهان – روستای مریدان – خیابان به طرف روستای کهلستان – خیابان شهید کودک پور – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسینسجادی دخت لنگرودیباطری سازی سجادی0146094561502021باطری سازیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید نادر رمضانپور – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 383 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینفلاح دریاسریفلاح0466814268502021باطری سازیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید صادق صائمی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 107 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضائی دریاسرییاطریسازی محمد0361310265502021باطری سازیکلیدبر – ندارد – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادحسین نیای شلمانیخدمات برق انژکتور شارژ کولر تنظیم موتور0466853755502021باطری سازیشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیابراهیمیموسی0466886365502021باطری سازیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید فاضلی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 445 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیتقی نژادشلمانیتنظیم موتور قائم0402694353502021باطری سازیشلمان – جاده رودسر – خیابان امام خمینی(ره) – بن بست ((عیسی تقی نژاد)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدمهدینورمحمدینورمحمدی0466941402502021باطری سازیلنگرود – جاده لیلا کوه – جاده (کمربندی) – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسنحسینیمجید0303059336502021باطری سازیلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه شقایق – بلوار سعدی – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکیوانباقری کلیدبریباطری سازی کیوان0357003511502021باطری سازیلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیشکری کیاکلایهعلی0307371863502021باطری سازیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 231 – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقیدرنهباطری سازی ایمان0467015475502021باطری سازیلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنصفرخواه شلمانیمحسن0467017999502021باطری سازیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 149 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانمحمدیمهران0467019245502021باطری سازیکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمازیاردل پسندلنگرودیتعمیرات تخصصی E.C.U مازیار0402680643502021باطری سازیکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسلمجودت پرشکوهیمصطفی0354364665502021باطری سازیکومله – چهارراه(جاده کولاک محله) – بلوار شهید لاهوتی – بن بست (صنعت 1) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینفریدسراجاریحسین0467078160502021باطری سازیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسیناحمدیباطری سازی حسین0467079896502021باطری سازیکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعبداللهیعبداللهی0146026857502021باطری سازیلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهرامکاظم نژادشلمانیبهرام0467090651502021باطری سازیلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدرهبردریاسریشارژ باطری احمد0146121170502021باطری سازیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 794 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلجانی پورپاپکیادهبرق اتومبیل اسماعیل0467128968502021باطری سازیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانجان زمینخدمات برق خودرو مهران0303589820502021باطری سازیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید محسن غمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 418 – طبقه همکف
گیلانلنگرودایوبیاسری چافیاتمیک0467171265502021باطری سازیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان هفتم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدعبدی فتیدهباطری سازی اتومبیل0467190269502021باطری سازیلنگرود – انزلی محله – خیابان شهید محمدصادق گیلانی – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیتراب مستعدیکلینیک تخصصی هادی0467195232502021باطری سازیلنگرود – راه پشته – کوچه گلبانگ – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -76 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمائدهفلاح حسین دوستباطری سازی 046723576401342563326502021باطری سازیلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدخورمهرزارع0467237357502021باطری سازیلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودشاهرخدهقان حسامیبرق خودرو شاهرخ0467244176502021باطری سازیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه طالقانی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 595 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجوادفریدسراجاریخدمات برق خودرو جواد0467244218502021باطری سازیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدسجادی دخت لنگرودیمعین0208010258502021باطری سازیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجوادمیراحمدفلاحیبرق خودرو جواد0467299439502021باطری سازیلنگرود – کلیدبر – کوچه (( غلامحسین خباز رحیمی )) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیسیف عسکریسیف عسکری046733235500000000000502021باطری سازیلنگرود – انزلی محله – کوچه شهید فریدون فرد امیرکنده – کوچه کریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمهدیرهبرچافجیریلانداپلاس0467372723502021باطری سازیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان کانال 18 3 – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمهدیخیرخواه قاضی محلهخدمات برق خودرو کاسپین0467395704502021باطری سازیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسین پورلسبوئیآفا0467455038502021باطری سازیشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودآیتپیوسته سورکوهیخدمات برق خودرو پیوسته0467459175502021باطری سازیشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 355 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسین نجفی همدانیباطری سازی یاسین0208008857502021باطری سازیلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – خیابان شهید فیاض بخش – پلاک -35 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفضل الهبرقی کرفستانیفیض اله0467488915502021باطری سازیاطاقور – توکش – خیابان شهید محبی ها – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمحقق منتظریمنتظری029560778701425220000930212پیرایشگری مردانهج چمخاله میدان امام حسن مجتبی دادگستر 74564
گیلانلنگرودرشیدامانیکاری نو026484949801425442818930212پیرایشگری مردانهکومله چهار راه جاده پرشکوه  73344
گیلانلنگرودجلیلغیرتمند سورکوهیپیرایش سینا020813050001420930212پیرایشگری مردانهلنگرود خیابان حافظ نبش کوچه منفرد  97417
گیلانلنگرودمحمدقربانپور کشاورزجوان020813071601425229957930212پیرایشگری مردانهبهشتی روبه روی بانک سینا  14971
گیلانلنگرودامیر علیشهری ناصریامید020813038301425242900930212پیرایشگری مردانه15 خرداد کوی فشکالی  76716
گیلانلنگروداسداللهبی غم کوشالشاهجوان02081304910142526548930212پیرایشگری مردانهانسرمحله خ پاسداران  46993
گیلانلنگرودمهرانسروریمهران02080648650142523645930212پیرایشگری مردانهحافظ جنب تعاونی روستائی  84845
گیلانلنگرودفرهادفرید سادات محلهمهرداد020813161501425226545930212پیرایشگری مردانهشعبانی پور انزلی محله  49344
گیلانلنگرودمحمدسلامتی مریدانیرخ020813239701425245412930212پیرایشگری مردانهکومله مریدان  11546
گیلانلنگروداحمدکریمی پورمسعود020806734601425256458930212پیرایشگری مردانهفلسطین بعد از اگاهی  59141
گیلانلنگرودرضااصغری نژادرضا020806565601420930212پیرایشگری مردانهکلانتری انزلی محله  58373
گیلانلنگرودحسینعلی محمدیعصر020813149801425543193930212پیرایشگری مردانهروستای پیر پشته پیر پشته  39619
گیلانلنگرودحسینگلناز نالکیاشریجوانان020806364201420930212پیرایشگری مردانهلنگرود روستای پایین محله نالکیاشر  31653
گیلانلنگرودامیدطالبیارمین026643602701425242243930212پیرایشگری مردانهسبزه میدان روبه روی باشگاه طالقانی  64163
گیلانلنگرودحبیبملانژادامید026649113601425221154930212پیرایشگری مردانهطالقانی جنب مخابرات  65656
گیلانلنگرودمهدیصالح نژادتک020813027501425445444930212پیرایشگری مردانهکومله 24 متری جنب اداره پست  36589
گیلانلنگرودحمیدتراب مستعدیامير محمد032211931901425247298930212پیرایشگری مردانهخ سعدی خ ثابت قدم کیاکلایه  15536
گیلانلنگرودابراهیمخوشکار پلت کلهعاليجناب032212191701425220000930212پیرایشگری مردانهانتهای ماهی فروشان پاساژ جدیدالاحداث  67544
گیلانلنگرودرضامحمدی پور چنیجانیرضا032212359801425220000930212پیرایشگری مردانهخیابان 17 شهریور پاساژ توکلی  18994
گیلانلنگرودسید جابرجوانمردی جلارسیجابر032212417301425440000930212پیرایشگری مردانهکومله خیابان 24 متری جنب مدرسه عبداکریمی  16789
گیلانلنگرودسیدرضافلاح اسمعیلی لیالستانیآراد032212483001425220000930212پیرایشگری مردانهلیلاشهر خ شهید واحدی جنب میدان مادر  45879
گیلانلنگرودمهرانبازگشت دیوشلیمهران032212629501425220000930212پیرایشگری مردانهراه پشته بعد از پل بتونی پاساژ ابهری  15914
گیلانلنگرودکوروشصفاهانی لنگرودیكوروش032968694201425235377930212پیرایشگری مردانهبلوار شهید املاکی نبش بن بست آرام  93961
گیلانلنگرودمحمددلیركيوان032969594101425443305930212پیرایشگری مردانهکومله خیابان 24 متری  43168
گیلانلنگرودمحمدپور اسماعیلپور اسماعيل032969719001425220000930212پیرایشگری مردانهانزلی محله ابتدای کوی رونق  17595
گیلانلنگرودرامینشیرابیرامین033636175400000000000930212پیرایشگری مردانهکومله چهارراه 24متری خیابان شهیدرجایی  45365
گیلانلنگرودعلیمولوی نژاداحسان033636959401425226644930212پیرایشگری مردانهانسرمحله ابتدای خیابان پاسداران  48671
گیلانلنگرودکمالعلی نژاداطلس027543174701425220000930212پیرایشگری مردانهچمخاله رادارکومه روبروی مسجد ابوالفضل  788
گیلانلنگرودحمیدعیسی زادهوحید028408042501425422571930212پیرایشگری مردانهشلمان خ آیت اله خامنه ای  449
گیلانلنگروداحمدموفقموفق029932398801425252483930212پیرایشگری مردانهخ شهید بهشتی پاساژ دعاگو  53977
گیلانلنگرودحسنامانی شلمانیرخ تهران030933968701425250830930212پیرایشگری مردانهجاده لیلاکوه روبروی رسالت 10  59633
گیلانلنگرودمرتضیطاهر فرهمند لنگرودیرضوان030935300901420930212پیرایشگری مردانهآنسر محله خیابان شهید اصغریخواه  76744
گیلانلنگرودسید حسینضیاءنژادستاره آبی033936435501420930212پیرایشگری مردانهلنگرود روستای خالکیاسر خ شهید ترابی  39744
گیلانلنگرودامیرحیدرپور سورکوهیامیر034059927701420930212پیرایشگری مردانهلنگرود شلمان خیابان امام خمینی  33592
گیلانلنگرودصفرعلیحسینی نیای شلمانیبلوار0453632538930212پیرایشگری مردانهشلمان ، پایین محله ، خیابان (اصلی پایین محله) ، کوچه شهید برنجکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدرضانصیری چافیاغما0455522751930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله ، چاف پایین ، بلوار کشاورز ، کوچه بوستان 4 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنخانی پورپاپکیادهیگیلک0455552661930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله ، میان محله پاپکیاده ، کوچه حسن مهدی پور ، خیابان جاده میان محله پاپکیاده ، پلاک 117 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشیدحسن زاده ثابتتیپ0456942904930212پیرایشگری مردانهاطاقور ، نور ، خیابان امام خمینی ، خیابان جاده خرما ، طبقه اول
گیلانلنگرودمحمدقنبریسبز0459652466930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، درویشانبر ، کوچه آقا سیدقاسم ، خیابان شهید قبادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیآقائی خراطیعصر جدید 0460769718930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید یوسف نیک پی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادکاظمیویژه0460770652930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه تربیت ، بن بست رسالت 4 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشیدقنبرنیای سادات محلهآریا046450788101342554408930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان نیروی انتظامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرشادباهنگمهرشاد0465959921930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، آنسر محله ، خیابان پاسداران ، خیابان طلوع ، پلاک -54 ، طبقه دوم
گیلانلنگرودابراهیمپیرفکری فشوپشتهقصر0465960989930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان بهشتی ، خیابان امام خمینی( ره ) ، پاساژ شهرداری ، طبقه اول
گیلانلنگرودحسنحق جوپردیس0465970317930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، 17شهریور ، کوچه بازار روز سوم ، خیابان هفده شهریور ، پاساژ توسلی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادزعیمیمیلاد0465976964930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، آقاسید عبدالله ، خیابان امام خمینی ، کوچه صدف ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسینزائررضائی سراجاریمحمد رضا 0466039139930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، سبزه میدان ، کوچه شهید رضا فروتن ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادخدمتگذارفشوپشتهولی عصر0466042142930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، راه پشته ، کوچه بابائی ، خیابان خرمشهر شمالی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاافرازرضا0466060515930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، کیاکلایه ، کوچه یکم شهید زاهدی ، کوچه شهید رحمت نوری آزادگان دوم ، پلاک -20 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیمحمدیان دریاسریپالیز0466070113930212پیرایشگری مردانهدریاسر ، کوچه شهید احمدغمگسار ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 676 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیامینهوشیارسیبیلو0466095861930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهدی ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمکشکولی نالکیاشریپیرایش عرفان0146017642930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، انزلی محله ، خیابان (اصلی انزلی محله) ، خیابان شهید کلانتری ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدرهبرکوشالشاهیآریا0466125692930212پیرایشگری مردانهسادات محله کوشالشاه ، کوچه سادات 6 ، خیابان امام زاده محمدتقی ، پلاک 117 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدسعیدآل جعفردریاسریسعید0466144796930212پیرایشگری مردانهدریاسر ، کوچه شهید حسین اصغری ، بلوار لنگرود رودسر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضاگیلان نژاداهورا0466172910930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، آنسر محله ، خیابان خرمشهرجنوبی ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقبرناکورندهصادق0266472131930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه بینش 6 ، خیابان نیروی انتظامی ، پلاک 10 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدراحت طلب بین کلایهسعید0466180528930212پیرایشگری مردانهلنگرود – انزلی محله – کوچه (زاهدی) – خیابان سلمان فارسی – پاساژ ضیائی دوست – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودایمانابراهیمی ناصریوستا0466183903930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهید صنایع پرکار ، خیابان آیت اله مطهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسهیلحیدرپورسورکوهیسهیل0466209420930212پیرایشگری مردانهشلمان ، شوره باغ ، کوچه شهید اشرف زادگان ، بلوار ذوب آهن ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیقربان خواه مریدانیپسرک0466210136930212پیرایشگری مردانهکومله ، چهارراه کومله ، خیابان شهیدعبدالکریمی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدفرهادیپایون0466210162930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان پروین اعتصامی ، خیابان شهید مدرس ، ساختمان بازارچه شیشه ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابوطالبعسکری اطاقوریکوروش0466210336930212پیرایشگری مردانهاطاقور ، نور ، خیابان امام خمینی ، خیابان جاده خرما ، طبقه اول
گیلانلنگرودعلیمحمدپورپیرایش همایون0093440191930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه کوی بسیج ، کوچه شهید اندرزگو ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیآسوده بیجارپسیامیر0466254412930212پیرایشگری مردانهلات لیل ، خیابان جاده گرسک ، خیابان جاده لات لیل ، پلاک 129 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلاددریادریا0466273921930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله ، خال کیاسر ، کوچه شهید محسن غریبی ، خیابان ( خالکیاسر ) ، پلاک 282 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاعلی دوستعارف0466326735930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، لیلاشهر ، کوچه واحدی 6 ، خیابان شهید واحدی ، طبقه همکف
گیلانلنگروداصغرابراهیم پوریوسفدهعلی0466327396930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، راه پشته ، کوچه گلستان 5 ، خیابان شهید تقی نادم ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسزعیمیهیراد0466409508930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آیت الله صدر ، خیابان آزادی ، پلاک 589 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدحق شناس گلسفیدقصر0466412575930212پیرایشگری مردانهگل سفید ، کوچه ( آقاجانی ) ، خیابان اکبرخواه ، پلاک 46 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودداریوشصفری ناصرکیادهداریوش0466414097930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهید عزیز جهانی ، کوچه شهید فریبرز ارجمندی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضارمضان خواه کولکپیرایش مهیار0466426643930212پیرایشگری مردانهلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه اطلس ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینجعفری فلاح فتیدهحسین0466432665930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله ، فتیده ، خیابان شهید علی دیباچی ، خیابان آزادی ، پلاک 961 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینحقگوی پاپکیادهیشاهد0466478670930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 16 – خیابان نیروی انتظامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیمیرزائی رودپشتیکلوپ مو046649998301342520207930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودیزدانرنجبرکورندهیزدان0466499995930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – تازه آباد – خیابان ( چاف پایین ) – بلوار کادوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودنورخواهنمونه0466500013930212پیرایشگری مردانهاطاقور – رجایی – خیابان امام خمینی – خیابان شهیدرجائی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیخیرخواهجوان گیلک0466514234930212پیرایشگری مردانهسیگارود – روستای دریاسر – کوچه لاله 16 – خیابان امام خمینی – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاتزدهریش و قیچی046653184901342563153930212پیرایشگری مردانهلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاعسکری اطاقوریارایشگاه آرسام0466539305930212پیرایشگری مردانهاطاقور – جنب بانک کشاورزی – داخل پاساژ – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبرجبی شلمانیسجاد0466545853930212پیرایشگری مردانهشلمان – پایین محله – بلوار آیت اله خامنه ای – خیابان (شهید شیخ الاسلامی) – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسخجسته سادات محلهسرسبز0270656901930212پیرایشگری مردانهلنگرود – انزلی محله – کوچه دوازدهم – خیابان سلمان فارسی – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدبرزگرچافیپیرایش حمید0267592809930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کشاورز – خیابان شهید سادات کیایی[بوستان چهارم] – طبقه همکف
گیلانلنگرودحجتابوکشیدهچکاوک026661476701342582239930212پیرایشگری مردانهدریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 336 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسرسروریپیرایش پرس0466608313930212پیرایشگری مردانهلنگرود – راه پشته – کوچه آیت – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرروستاناصرکیادهناصر0466609637930212پیرایشگری مردانهلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدمطهری – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفنورمحمدگلسفیدپیرایش یوسف046662673801342506188930212پیرایشگری مردانهگل سفید – روستای گل سفید – خیابان آقاجانی – بلوار امام خمینی – پلاک 61 – طبقه همکف
گیلانلنگرودارمغانصوفی نالگیاشریارمغان0466632158930212پیرایشگری مردانهمیان محله کوشالشاد – روستای دیوشل – کوچه خرم 1 – جاده اصلی میان محله کوشالشاد – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسحقافسرده حاجی سرائیپیرایش اسحاق046663329801342571084930212پیرایشگری مردانهکومله – 24 متری(چهارراه) – بلوار امام خمینی(ره) – بن بست شهید والامقام رحمت نوری – طبقه اول
گیلانلنگرودایمانغلامی فتیدهپیرایش ایمان046663662901342514791930212پیرایشگری مردانهپایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان بوستان غربی – خیابان شهیدسیدمهدی بنی سعید – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیاحمدپورهادی046663725601342538717930212پیرایشگری مردانهلیلاکوه – روستای دیوشل – خیابان شهید شیخی – بلوار کشاورز – پلاک -76 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجابرشکوهی فردهکده046663821201358503011930212پیرایشگری مردانهبلوردکان – روستای لات لیل – خیابان جاده بلوردکان – خیابان (آزادی ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادفروزی پاپکیادهآنتیک046664148501342539350930212پیرایشگری مردانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – کوچه بسیج – پاساژ مولن روژآسیاب قرمز – طبقه اول – واحد 20
گیلانلنگروداشکاناسمعیل پورچهره ها046664471101342549906930212پیرایشگری مردانهلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید آیت اله سعیدی ششم [شقایق] – خیابان شهید آیت اله سعیدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادامیریانحاشیه046665987301342540170930212پیرایشگری مردانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه 15 خرداد – کوچه مولوی – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیاقدامی چافیموسی0466663972930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – چاف بالا – بلوار کشاورز – کوچه شهید ابراهیم یوسفی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودعموزاده حاجی ابراهیم دهیسهراب0466664042930212پیرایشگری مردانهلنگرود – راه پشته – خیابان (وادی) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودنویدسلیمان پورنالکیاشریپیرایش نوید0350801941930212پیرایشگری مردانهلنگرود – راه پشته – خیابان (وادی) – خیابان شهیدچمران – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلزاغی چافیپیرایش زیبا0466671514930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه ( مسکین ) – کوچه (فرعی 2) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمنژادعلی شیرجوپشتپیرایش آریا0350780869930212پیرایشگری مردانهلنگرود – آنسر محله – خیابان شهید اصغریخواه – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحموداشرف نیاشلمانیامیر046667189801342513121930212پیرایشگری مردانهشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادررمضان پناهپیرایش نادر0345365889930212پیرایشگری مردانهلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 57
گیلانلنگرودافشینخانه زرینپیرایش افشین0268974394930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کادوس – کوچه بوستان 5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجانعلیصوفی نالکیاشریصوفی0466673854930212پیرایشگری مردانهلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – بن بست (تقوایی ) – پلاک -68 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادطالبیان کیاکلایهموآرا0466675194930212پیرایشگری مردانهلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – کوچه پنجم – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسعسکری رودپشتیامیر0322122591930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – ساختمان مادر – طبقه همکف – 
گیلانلنگروداسماعیلاقدامی چافیاسماعیل0466693847930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – چاف بالا – کوچه شهید ابراهیم یوسفی – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرحیمی موبندانیپیرایش شیک0295677289930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری – کوچه منجم باشی یکم – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدامیرمیرسیارکیوان0466716187930212پیرایشگری مردانهلنگرود – انزلی محله – خیابان شهیدپیراسته – خیابان سلمان فارسی – پلاک 232 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرکرمیامیر0466737294930212پیرایشگری مردانهلنگرود – درویشانبر – کوچه (شهید نیک نژاد) – خیابان شهید قبادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودکشاورزدرویشانه بریمسعود0093488505930212پیرایشگری مردانهلنگرود – درویشانبر – کوچه سهیل – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهنامکاظمی ناصرکیادهدهکده  قیچی0466774880930212پیرایشگری مردانهلنگرود – آنسر محله – کوچه سجاد – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمشعبانی نیاابراهیم0466777671930212پیرایشگری مردانهلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – خیابان شهیدمطهری – خیابان شهید بابایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودقلیانی دریاکناریمیثم0345228125930212پیرایشگری مردانهدریاکنار – روستای گل سفید – کوچه شهید فضل علی اسماعیل نژاد – خیابان آیت اله خامنه ای – پلاک 121 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانپورشیخانیمیراث046679628100000000000930212پیرایشگری مردانهلنگرود – کیاکلایه – کوچه ((صالح اولیائی)) – کوچه شهیدان حبیبی ها – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحرمعلیقلی زادهتک0466799812930212پیرایشگری مردانهلات لیل – روستای لات لیل – خیابان جاده گرسک – خیابان جاده لات لیل – پلاک 125 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیمؤمنی پاپکیادهپردیس0093439914930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسین زاده موبندانیحسین زاده0071889302930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پلاک -128 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنجوادی مردخهپیرایش تک0360092965930212پیرایشگری مردانهدیوشل – روستای دیوشل – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید حسین شفیعی – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیپورعینعلی دیوشلیعلی0466809379930212پیرایشگری مردانهطالش محله – روستای دیوشل – کوچه اخوت – خیابان شهید مهدی دوستی – پلاک -7 – طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانحاتمی نیاآرایشگاه المپیک0367200278930212پیرایشگری مردانهاطاقور – امام علی – بلوار امام علی(ع) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبعلی پناهعرفان0466838240930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه شهیدحبیب اله برزگر[شاهد13] – خیابان 12 متری شهدا – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاشمشریفی سرائیشریفی0273538910930212پیرایشگری مردانهکومله – سید محله – کوچه شفا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدیزدان بخش لنگرودییزدان046683842101342545092930212پیرایشگری مردانهلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه مهرگان – خیابان سعدی دهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودخیرالهکهن سال نالکیاشریسهیل0273514753930212پیرایشگری مردانهکومله – بازار چه(24متری) – خیابان شهید مدرس – کوچه ( فرید ) – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینحسین پورمسیحا0466840045930212پیرایشگری مردانهلنگرود – لیلاشهر – کوچه واحدی 6 – خیابان (شهید واحدی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادلطیفیفرهاد0466845547930212پیرایشگری مردانهلنگرود – درویشانبر – کوچه فردوس 1 – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودعسگرعلیبابائی استادکلایهبابایی046685062700000000000930212پیرایشگری مردانهلیلاکوه – ندارد – کوچه لاله 15 – جاده (لیلاکوه) – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدشریفی سرائیوحید0466856296930212پیرایشگری مردانهکومله – سید محله – خیابان شهید دکتر سیف اله عبدالکریمی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودپویاحیدری کورندهآقای خاص0466857837930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه بینش سیزدهم – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودحسنرمضان پورگیلدهپیتاژ0466860554930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه اول – واحد 1
گیلانلنگروداسمعیلشهرزادقاضی محلهشهرزاد0352959509930212پیرایشگری مردانهپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 57 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبیانصاری اردبیلقتار مو046687008501342530542930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – کوچه بینش 6[مرادی سابق] – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاثابتثابت0093489620930212پیرایشگری مردانهلنگرود – رکج محله – خیابان (طلوع) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشیدملائی بیجارپسفرشید0466871547930212پیرایشگری مردانهاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینحسینی پورطالشسید0386446041930212پیرایشگری مردانهطالش محله – روستای دیوشل – ندارد – کوچه ایمان – خیابان شهید حمید محمد زاده – پلاک 309 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیبشرپیرایش بهروز0267701749930212پیرایشگری مردانهلنگرود – بابک – خیابان شهید نواب صفوی – کوچه ( دباغ محله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدطاهرسیماداماد سرای مجید0354832442930212پیرایشگری مردانهلنگرود – انزلی محله – خیابان کشاورز – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیپورحمزه لیلیمهدی0466905774930212پیرایشگری مردانهحاجی سرا – ندارد – جاده ( حاجی سرا ) – جاده اصلی حاجی سرا – پلاک 235 – طبقه همکف
گیلانلنگرودایوبنظری بندبونیپیرایش ایوب0360410482930212پیرایشگری مردانهاطاقور – مسجد جامع – خیابان نور – بن بست نور1 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنریمانفرجودچافیقیچی0466919017930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کاسپین – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانلنگرودنیماصادقی بازاردهنیما0466923985930212پیرایشگری مردانهلنگرود – موبندان(کاسگرمحله) – کوچه شانزدهم – خیابان بینش – ساختمان ترنج – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودروزبهشکوهپایدار046692481201342521355930212پیرایشگری مردانهلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – خیابان ( خرمشهر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودجعفراکبرنژادرودپشتیچلچله0466927048930212پیرایشگری مردانهلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی هفتم – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوذرحسین دوست گیلدهابوذر0466927210930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله(کاسگرمحله) – کوچه شهید موقری[چهارم شهیدعزیزرحیمی – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودکاظمرحمتی چهاردهمدرن046692969801342573078930212پیرایشگری مردانهکومله – کوی شعبانی(سیدمحله) – کوچه (اداره آب) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادمحمدپورندارد0381195245930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – کوچه شهیدمحمدحسین موسوی[مولوی پنجم] – خیابان پروین اعتصامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودشایان پورکوهسار046694756101342578929930212پیرایشگری مردانهلیلاکوه – روستای دیوشل – ندارد – بلوار کشاورز – بن بست (استخر ) – پلاک -219 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرکوه مسکن دیوشلیکوهپایه0093489071930212پیرایشگری مردانهطالش محله – روستای دیوشل – خیابان شهید حمید محمد زاده – خیابان شهید مهدی دوستی – پلاک 55 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمهدیحسینی گلسفیدجوان0093488280930212پیرایشگری مردانهگل سفید – روستای گل سفید – خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید حسن ترابی – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانعلیمولانژادلنگرودیملانژاد0146078469930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان مهندس مسعود جلالوند – خیابان (بازار) – پلاک 227 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنحسینی نعمتیپیرایش محسن0347266791930212پیرایشگری مردانهلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی سیزدهم[اعتصام سابق] – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدحیدری خلیفه محلهحیدری0146077786930212پیرایشگری مردانهشلمان – علی اوسط – خیابان شورا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدآقائی متعلقیپیرایش حمید0365132846930212پیرایشگری مردانهلنگرود – راه پشته – کوچه ( بازارچه ) – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمرضائی خشکدشتیرضائی0269528052930212پیرایشگری مردانهاطاقور – نور – کوچه بوستان سه – خیابان ولایت – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیررمضانیامیر0364278373930212پیرایشگری مردانهدرویشانبر – روستای دیوشل – ندارد – کوچه ( نانوایی ) – خیابان شهید قبادی – پلاک 101 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاعزتی پورلنگرودیعزتی پور0146123949930212پیرایشگری مردانهلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( بانک پارسیان ) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 314 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدکاربخش نیاولگیلان جوان046697301900000000000930212پیرایشگری مردانهطالب سرا – روستای اطاقور – ندارد – خیابان ( اکبرسرا ) – خیابان ( کومله به اطاقور ) – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنصورپورکاظمی سالکویهجوانان0071856803930212پیرایشگری مردانهپائین سالکویه – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید علی علوی – خیابان سالکویه – پلاک 201 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینفلاحی پیرپشتهگل0208069468930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – پیرپشته – کوچه شهیدمحمد ابراهیم زاده – جاده (چمخاله) – پلاک 282 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرپنامیاسین0466989992930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان 12 متری شهدا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزادشعبانیسامان0146016419930212پیرایشگری مردانهلنگرود – انزلی محله – کوچه شهیدحسن کریمی ابدی – خیابان کارگران – پلاک -61 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهراماشکانشهرام0146077678930212پیرایشگری مردانهشلمان – علی اوسط – بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شهید مهدی علیپور – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانلنگرودوفاپژواکهمایون0467056948930212پیرایشگری مردانهلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه شهید سید محمود بنی هاشمی – کوچه ( سینما آزادی ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضارمضانیپاسارگاد0467116252930212پیرایشگری مردانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – پاساژ حاج رضا بزرگ دعاگو – طبقه اول – واحد 30
گیلانلنگرودموسیصبح زاهدیفیگارو046713616601342526622930212پیرایشگری مردانهلنگرود – کوزه فروشان – کوچه ((رضا حسن دوست)) – بن بست ((موسی صبح زاهدی)) – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحجتسجودی پاپکیادهسجودی0146077354930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – بالامحله پاپکیاده – خیابان (بالامحله پاپکیاده) – خیابان (پاپکیاده) – پلاک 81 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادداودپورشاهیجانجواد0467136513930212پیرایشگری مردانهکومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدوناصلاحی فتیدهاصلاحی0467136553930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – فتیده – خیابان شهید علی دیباچی – خیابان آزادی – پلاک 975 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکامرانجعفریسام0413959170930212پیرایشگری مردانهشلمان – علی اوسط – خیابان شهید بهشتی – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 68 – طبقه اول
گیلانلنگرودحسنبصارتی لاکمه سریبصارتی046715609701342524103930212پیرایشگری مردانهلنگرود – انزلی محله – کوچه کریمی – خیابان شهید رفیع آسوده – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیبازرگانریش و قیچی046716279901342538395930212پیرایشگری مردانهلنگرود – آقاسید عبدالله – خیابان امام خمینی( ره ) – کوچه فرهنگ – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداحمدسیدنژادبیجارپسپیرایش سید046717020901342584157930212پیرایشگری مردانهلک پشت – روستای اطاقور – ندارد – خیابان جاده اصلی لک پشت – کوچه حسین خالوئی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدحسنمیرخلیلی لنگرودیمحمدحسن046717572001342520587930212پیرایشگری مردانهلنگرود – راه پشته – کوچه والفجر15 – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادخانه زرینماهر0467179666930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان پنجم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودآرمینمهرداددریاسریپیرایش آرمین046718683201342542686930212پیرایشگری مردانهلنگرود – کیاکلایه – بلوار سعدی – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضاموسوی سراجاریچهره جدید0467187485930212پیرایشگری مردانهلنگرود – موبندان(کاسگرمحله) – خیابان بینش – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدرضاعلیزاده ثبتی حقیپیرایش مدرن0071884366930212پیرایشگری مردانهلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه اول – واحد 76
گیلانلنگرودمحسنفرخنده سادات محلهمحسن046720448801342588237930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – سادات محله – کوچه گلستان – خیابان شهدای سادات محله – پلاک 234 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدرضاپورلسکوکلایهسعید046720467401342541262930212پیرایشگری مردانهلنگرود – قصاب محله – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – خیابان شهید آیت اله سعیدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیسلیمانیساوین0208069036930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جالکیاسر – کوچه صاحب 12 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمظاهرپورزالفی لنگرودیآروین0467206043930212پیرایشگری مردانهلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدعلی بابائی – خیابان شهیدمطهری – پلاک -151 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاخوش سرورموبندانیمحمدرضا046720611801342539396930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمصطفیحسینیمروارید0412840200930212پیرایشگری مردانهلنگرود – انزلی محله – کوچه ((مرتضی محمدپور)) – کوچه (اشکوری) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیموهاب پورکوشالشامات0467223593930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – چمخاله – بلوار کاسپین – خیابان (بازار) – ساختمان عمارت خالوشجاع – طبقه اول – واحد 4
گیلانلنگرودسجادعبداله زاده دهنه سرپویا046722406201342539924930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – بلوار جمهوری اسلامی – بن بست شهید مدافع حرم محمدرضا یعقوبی – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودسیدفرزادمیرحسینی کچلامکارینو046723008801342542629930212پیرایشگری مردانهلنگرود – باغ جزایری – خیابان (شهید تقی نادم) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیمیرموسوی بارکوسرائیپیرایش قصر046723336701342541563930212پیرایشگری مردانهلنگرود – راه پشته – کوچه گلستان 5 – خیابان (شهید تقی نادم) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهزادکهن سال بیجارپسیبهزاد0408603856930212پیرایشگری مردانهاطاقور – توکش – خیابان شهید درویشعلی دهدار – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیعلی پوردهنه سریشهروند046724554101342548404930212پیرایشگری مردانهلنگرود – گمرکات – خیابان دکتر علی شریعتی – خیابان پروین اعتصامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانعلیامیرجی شلمانیگلزار0208069801930212پیرایشگری مردانهشلمان – بالا خالجیر(سیدعلی کیا) – خیابان (نواب صفوی) – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 145 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضاپیرفکری فشوپشتهرضا0467249198930212پیرایشگری مردانهلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه (پاساژ اسلام) – پاساژ اسلام – طبقه اول – واحد 8
گیلانلنگرودابوذربابائی پشکلیجانیپیرایش کلاسیک0467262464930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – بلوار کشاورز – کوچه ( تربیت ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودراسخی سالکویهته ریش046727044101342522222930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – بلوار کشاورز – کوچه ( تربیت ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضارفعتیکارن0467275489930212پیرایشگری مردانهلنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – کوچه دانش 2 – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپایدارجدانوکریپیرایش حسین0467275586930212پیرایشگری مردانهلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – کوچه شهید جعفر فلاح جعفردوست – خیابان (شهید واحدی) – ساختمان بهروز 17 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمازیارسرهنددیوشلیپیرایش پرسپولیس046727658501342590416930212پیرایشگری مردانهدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – کوچه باغ فهیم – بن بست ((کاظم نیکوکار)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینگل کاردیوشلیدوستان0407766590930212پیرایشگری مردانهدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – کوچه شهیدمیرمسعود جوادین – خیابان آیت الله فقیهی – پلاک -17 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودعزیزی محسن آبادمسعود046728861001342525768930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقعموزادهصادق0146123409930212پیرایشگری مردانهلنگرود – راه پشته – کوچه فاطمه امینی – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه اول – واحد 115
گیلانلنگرودرضاقلی پورملاطیرضا046732423601342542686930212پیرایشگری مردانهملاط – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید محمود مهدی نژاد – خیابان شهدا – پلاک 362.001 – طبقه اول
گیلانلنگرودپویااقبالیآقای آس046732440101342563157930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحیدری شلمانیمهدی0424504740930212پیرایشگری مردانهشلمان – بالا محله – خیابان شهید شیخ الاسلامی – کوچه ((محمد میرقاسمی)) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیعلی پورهادی0467359782930212پیرایشگری مردانهاطاقور – امام خمینی(بل شورا) – بلوار شورا – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودرضاصفری کمال الدین پشتهپیرایش نوژن0208062959930212پیرایشگری مردانهچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان مهندس مسعود جلالوند – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک -193 – طبقه اول
گیلانلنگرودهادیروستائیتخت جمشید 0467367715930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – بلوار کشاورز – کوچه ( تربیت ) – طبقه اول
گیلانلنگرودكريمكريمي ديوشليبی نیاز0269002513930212پیرایشگری مردانهلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه رزاقی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ کارو – طبقه اول – واحد 29
گیلانلنگروداحمدتقی جانیاحمد0467389865930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان آیت اله صدر – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهنامگلچین پورلیلیبهنام046741538201358503925930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه ((حبیب رمضان پور)) – خیابان ولایت 2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادعبدالرضائي بازاردهيچهره طلایی0467418958930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه اطلس – کوچه حقیقت – طبقه همکف
گیلانلنگرودستارگلشن پوراطاقوریمجید0467455611930212پیرایشگری مردانهاطاقور – توکش – کوچه ((ابراهیم کهنسال)) – بلوار (خرما) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضایوسف زادهعرفان0146123517930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودحامیشاهمرادی کیاکلایهحامی0467470445930212پیرایشگری مردانهدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید فاضلی – بلوار لنگرود رودسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانپسندیده سادات محلهمهران0467530496930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید مدرس – کوچه منجم باشی – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمصفری درویشانه بررحیم صفری0467535176930212پیرایشگری مردانهلنگرود – درویشانبر – خیابان شهید قبادی – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونفرحپوربیجارپسدوستان046755657601342584032930212پیرایشگری مردانهکفش کن محله – روستای اطاقور – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیرمضانی سلطانمرادیسینا0467562231930212پیرایشگری مردانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودآزادهفانی نالکیاشریفانی046737555301342563714930213ترمیم مو و پوستلنگرود – طولازده – بلوار کشاورز – بن بست بهاران – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودعبداللهلطیفی سویریشوفاژ كاري لطيفي020811584701420526091تعمیر اجاق گاز و بخاریامام 0 0 0
گیلانلنگرودمحمدتقیکارگرثابتکارگر0466346267526091تعمیر اجاق گاز و بخاریدیوشل ، بلوار امام رضا ( ع ) ، خیابان آزادگان ، پلاک 106 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعباسکیائی جمالیکیائی0466670036526091تعمیر اجاق گاز و بخاریلنگرود – طولازده – بلوار حافظ – بن بست رز – پلاک -574 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهریارخوش تراش لنگرودیتعمیرات چراغ گاز0466681692526091تعمیر اجاق گاز و بخاریشلمان – علی اوسط – خیابان شورا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیاخواناخوان0466730192526091تعمیر اجاق گاز و بخاریلنگرود – طولازده – کوچه (وفا) – خیابان شهید فیاض بخش – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیخوش تراش لنگرودیخوش تراش0467442762526091تعمیر اجاق گاز و بخاریلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه ((رحیم پور یونس)) – کوچه (پاساژ کدیور) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاچرم چيان لنگروديچرم چیان0433276240526091تعمیر اجاق گاز و بخاریلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پلاک -158 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلقاسمیقاسمی0467515785526091تعمیر اجاق گاز و بخاریلنگرود – انزلی محله – کوچه دوازدهم – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیمصدری لنگرودیژانومه014603822901342524404526040تعمیر انواع چرخ بافندگی، خیاطی و گلدوزیلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صابر – خیابان شهید بهشتی – پلاک -518 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدپورشکری لنگرودیژانومه046716326201342531443526040تعمیر انواع چرخ بافندگی، خیاطی و گلدوزیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – پلاک -283 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسدلشادلنگروديکاچیران0467512123526040تعمیر انواع چرخ بافندگی، خیاطی و گلدوزیلنگرود – شریعتی – کوچه (توسلی) – کوچه ((حسین مهدی نژاد)) – پلاک -134 – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودحسننیک پورولیهاتومکانیک خودرو0466007966502044تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ وتنظیم موتوردریاسر ، کوچه ولی عصر ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 243 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودولی الهکوزه گر ماهر لنگرودیکوزه گر033937918001420526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهلنگرود خیابان مدرس روبروی مسجد حقیقت جو پاساژ جواهری  74683
گیلانلنگرودمحمودسرخوشتعمیرگاه صابر046621039501342528473526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهلنگرود ، بازار ، کوچه (( دوم )) ، کوچه بازار روز دوم ، پلاک -546 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسماکبری فرتعمیرگاه اکبری046641764801342548752526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهلنگرود ، بازار ، خیابان هفده شهریور ، کوچه بازار روز اول ، پلاک 694 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدباروتکارلنگرودیتعمیرگاه محمد باروتکار035082173701342539768526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان (شهید مدرس) – کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری – پلاک -11 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانعلیعلی دوست حاجی ابراهیم دهیتعمیرگاه رمضانعلی علیدوست007186011001342542891526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهلنگرود – راه پشته – خیابان (موسی صدر) – خیابان شهیدچمران – پلاک -124 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیروستاناصرکیادهولیعصر009343980601342527957526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پاساژ جواهری – پلاک 88 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمالفرضی اطاقوریفرضی0146122177526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهکندسرشکرکش – روستای اطاقور – خیابان جاده اصلی کندسرشکرکش – کوچه محمدآقاجانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسصنعتی لنگرودیتعمیرگاه دوچرخه صنعتی046681490600000000000526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهیدمطهری – کوچه دوم – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدابراهیممیرحق جولنگرودیتعمیرگاه شهاب046738178400000000000526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید صنایع پرکار – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبعلیامیدوارسادات محلهعدل046747085300000000000526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدابراهیم ثابت پور – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودامینرسولیامین0467539175526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهلنگرود – راه پشته – خیابان (راه پشته) – خیابان (وادی) – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمشیداسمعیلی راد ایمان0466073834502049تعمیر دیسک و صفحه کلاچ اتومبیل(سبک و سنگین)لنگرود ، طولازده ، کوچه عادل ، بلوار حافظ ، پلاک 590 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهجنگ میریعینک چشم ارا020814543301425226698526082تعمیر عینکخ شهید بهشتی جنب بانک تجارت  0
گیلانلنگرودحسینمحمدی کیوانیكليد سازي كيوان020802238601420526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودسیدجوادمیرحق جولنگرودیکلید سازی میر حق جو033260844200526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیشهید بهشتی 0 0 0
گیلانلنگرودمرتضیخدمتی گذاراحمدیخدمتی0466267608526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (یخچی) ، کوچه (قربانعلی شعبانی) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقمحمدی کیوانیمحمدی کیوانی0466710706526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیلنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – کوچه رجایی بیست ویکم – خیابان کنارگذر35 متری آزادگان – ساختمان مادر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدتقیمیرحق جولنگرودیکلیدسازی بازار0374961896526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیلنگرود – بازار – کوچه (اول) – کوچه (بازار روز سوم) – پلاک 356 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینمیرحق جولنگرودیکلید سازی میرحق جو0146091000526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه (پاساژ اسلام) – پاساژ اسلام – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودحسینکاملی لنگرودیکلید سازی کاملی0467439659526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پلاک -92 – طبقه همکف
گیلانلنگرودميرحسيننوادهنواده0302736010526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید بهشتی – کوچه (پارسا) – پاساژ حاج رضا بزرگ دعاگو – طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبمحمدپوربارکوسرائیصدف0457421747526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهید باهنر ، خیابان شهیدمطهری ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلمیرجهانبخش لنگرودیمیرجهانبخش0466050824526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود ، بابک ، خیابان نواب صفوی ، کوچه عمار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیزیبائی دیوشلیزیبائی0466082464526032تعمیر کیف و کفش و پوتینطالش محله ، خیابان شهید محمدرضا ربانی ، کوچه محبت ، پلاک 326 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدرضاطاهررحمتیسراجی رحمتی0466319983526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – راه پشته – کوچه ((گلشن)) – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پاساژ ابهری – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودتقیخیاط خوش کارلنگرودیخوشکار0288004205526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – دباغ محله – کوچه ((کریم خجسته)) – کوچه عمار – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاهدائی لنگرودیتعمیرات هدائی0315097357526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – انزلی محله – خیابان شهیدپیراسته – خیابان سلمان فارسی – پلاک 205 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینهدائی لنگرودیهدایی0466663455526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – ماهی فروشان(میدان انقلاب) – کوچه ((رحیم پور یونس)) – کوچه ((حسین هدائی)) – پلاک -87 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمعموزاده اشکاءتعمیرات کیف و کفش عموزاده0315099371526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – بازار – کوچه (دوم) – کوچه (بازار روز سوم) – پلاک -418 – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرهترابیهمت0466740188526032تعمیر کیف و کفش و پوتیندریاسر – روستای دریاسر – خیابان کانال هوایی جنوبی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 466 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالرحیمشیرزادبیجارپسشهرزاد0466989479526032تعمیر کیف و کفش و پوتیناطاقور – مسجد جامع – کوچه بوستان – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدکاظمتراب مستعدیمستعدی0401473428526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – انزلی محله – کوچه شهیدشیوعی – خیابان سلمان فارسی – مجتمع ضیائی – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودکوروشکسبتجوان0287987108526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – سعدی(چالکیاسر) – کوچه شهیدرضافروتن[شهیدمطهری هفتم] – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیقاسمی ناصرکیادهپاپوش0467134830526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – رکج محله – خیابان (طلوع) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهدین پژوهسیب سبز0467142299526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 7
گیلانلنگرودمهدیکسبتصدف نو0467179733526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 36
گیلانلنگرودعابدینآتش کاردیوشلیسراجی عابدین0467251228526032تعمیر کیف و کفش و پوتیندیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان شهید جواد نظرنژاد – کوچه شهیدمیرمسعود جوادین – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیصنعتی لنگرودیصنعتی0402188350526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – راه پشته – خیابان (وادی) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضاابراهيمي محسن آباديدستسازه های چرمی ابراهیمی0467543896526032تعمیر کیف و کفش و پوتینلنگرود – موبندان(کاسگرمحله) – کوچه بینش 28[بینش 5سابق] – خیابان (دانش) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودموسیخوان یغما درگاهیدرگاهی014605241501425240534526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیخ 17 شهریور بازار روز شماره 1  18869
گیلانلنگرودمهدیطلوع قمریهواوی-ماتریس045345131701342549001526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، شریعتی ، خیابان بهشتی ، بن بست چایبخش ، طبقه همکف
گیلانلنگرودآرشمهراب پوردهکاءآرش045752110401342502675526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیچاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه لاله 2 ، بن بست (رحمتی ) ، پلاک 43 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیتوکلی صبورپیام045857661401342529827526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه کارگر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبابکمصدری لنگرودیبابک046527456701342538941526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه (( تاریکی )) ، خیابان امام خمینی( ره ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانعلیرنجبرنوشریرنجبر007187716501342531606526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ابوذر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمعلی نژادآواتل046596196700000000000526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، امام خمینی ، کوچه غفاری ، خیابان امام خمینی( ره ) ، پاساژ امانی ، پلاک -508 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضامحمدی فتیدهمحمدی0465996016526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان شهید صنایع پرکار ، خیابان آیت اله مطهری ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجوادشریعت ناصریموبایل پارس046600544201342563175526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، طولازده ، بلوار حافظ ، بلوار کشاورز،جنب ایستگاه تاکسی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدخیرخواه قاضی محلهموبایل کاسپین046605273001342538318526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، شریعتی ، خیابان یاسر ، خیابان بهشتی ، پلاک -446 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادمحمدی سالکویهعلاءالدین046614003501342540108526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهیدمطهری ، روبروی مدرسه محمدباقرصدر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنعلی پورموبندانیموبایل محسن046615555201342545106526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان آیت اله غفاری ، کوچه فرید ، پلاک -22 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدحامدی سراجارمدرن تکنیک009343397101342528553526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان تراهی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمازیارموحدی کوملهءموحدی046638339701342553189526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود ، جاده چمخاله ، خیابان پروین اعتصامی ، خیابان شهید مدرس ، پلاک 90 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدداروئی دیوشلیموبایل گالیله046672662901342551040526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودوحیدخوش بین نالکیاشریموبایل وحید046686053401342531037526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – خیابان ( خرمشهر ) – پلاک 160 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیغلامی خالجیرغلامي026621006201425234655526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریخیابان شهید واحدی روبروی دبیرستان مطهری  95153
گیلانلنگرودهادیپورقاسمپارس0315132066014252448110526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریکلیدبر میدان الغدیر زیر پل هوایی  13136
گیلانلنگرودرشیدنوغانچی صالحرشید046636337101342554101526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریلنگرود ، چالکیاسر ، خیابان آزادی ، بلوار  آزادگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودداودصادق نژادصادق نژاد007181486401342521223526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریلنگرود – جاده چمخاله – خیابان پروین اعتصامی – خیابان شهید مدرس – پلاک 204 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرهبرنمایندگی خدمات سامسونگ رهبر007183804001342524431526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – کوچه شهید رحمت نیک پی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک -74 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضاعلی نژاداصلیخدمات الکترونیک رضا009343544501342534666526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((محمد جعفری)) – کوچه (پاساژ شهرداری) – پاساژ شهرداری – طبقه اول – واحد 38
گیلانلنگرودمحمدروستائی شلمانیروستایی0466689224526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریشلمان – بالا محله – خیابان (شهید شیخ الاسلامی) – کوچه شهید اسماعیل جهاندار – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیداخوان عطاریال جی036701664901342523246526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی بیست ویکم – خیابان 20متری رجایی – ساختمان برنز2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیرحمانی مقدمخدمات الکترونیک رحمانی مقدم009343512101342521211526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاضمیری ملاطیخدمات تلویزیون ضمیری046680101501342520949526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 40
گیلانلنگرودجاهدلطیفیجاهد الکترونیک046692839500000000000526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریشلمان – بیجار پشت محله – خیابان (بیجار پشت محله) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودشیداجعفری لنگرودیپارس خدمات جعفری038144533801342526465526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ پورقاسم – طبقه اول – واحد 29
گیلانلنگروداسماعیلکریمیانبهروز007181410801342533296526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – پاساژ جوادی – طبقه همکف – واحد 12
گیلانلنگرودعباسحبيبي ارباستانحبیبی007183343701342525403526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریلنگرود – راه پشته – کوچه (ایثار) – کوچه (توحیدی) – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگروداحمدشعبانيخزر020806219401342523728526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان معلم – خیابان شهید نواب صفوی – کوچه (( مجتبی مروجی)) – پلاک -36 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنعمتپوریوسفیيوسفي030649893401425232096526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریخیابان 17 شهریور بازار روز شماره 1  49179
گیلانلنگرودماهانمحمدعلی پورماهان0446987528526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود خیابان امام خمینی کوچه سینما آزادی ساختمان غزال
گیلانلنگرودهانیهمتی سادات محلهتعمیرگاه لوازم خانگی همتی046631756001342543482526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود ، دباغ محله ، خیابان ( اصلی دباغ محله ) ، کوچه (خجسته) ، پلاک -26 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمحسینی کوملائینیوتکنیک046662108500000000000526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید مدرس – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه اول
گیلانلنگرودحسینخوشدل سرچشمهخدمات فنی حسین046662123200000000000526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریاطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیرمضانی فرتعمیر لوازم خانگی مهدی0466641021526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود – بابک – کوچه نواب(نهم) – خیابان شهید نواب صفوی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدلنگرودیانتعمیر لوازم خانگی لنگرودیان046664303101342540024526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقیحسنی رادحسنی راد034122483701342550852526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود – بازار – کوچه (اول) – کوچه (بازار روز اول) – پلاک 614 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیلنگرودیانتعمیرگاه لنگرودیان014604845101342526746526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – کوچه (( علی لطفی )) – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاقربان پورلنگرودیصبا036646000501342533294526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود – بازار – کوچه (اول) – کوچه (بازار روز سوم) – پلاک 352 – طبقه همکف
گیلانلنگرودآسیهموسی زاده فتیدهتعمیر لوازم خانگی فلاحی046679521001342539746526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید صنایع پرکار – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهادیهاشمی جیردهیپارس خزر046705565101342531431526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه صدف – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرمسکین بین کلایهبرتر046711130900000000000526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود – چالکیاسر – خیابان آزادی – خیابان آیت الله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمیثمپاک نژادخدمات فنی پاک نژاد034566277501342552458526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید ثنائی مقدم – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمظاهرامیرزاده تواسانکشامیرزاده046753898000000000000526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریشلمان – بیجار پشت محله – کوچه شهید سیروس حسین پور – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک 61 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمرتضیمیرموسوی بارکوسرائیموسسه فنی میرموسوی046608392901342563963526024تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییلنگرود ، جاده لیلا کوه ، کوچه اطلس ، بلوار کشاورز ، طبقه سوم
گیلانلنگروداسماعیلسلیمانی کورندهخدمات فنی پویا046611938501342553919526024تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه 12 متری رونق ، کوچه شهیدان تراهی ، پلاک 338 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمداسمعیلی بازاردهخدمات فنی محمد046662114400000000000526024تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – خیابان آزادی – بلوار  آزادگان – طبقه همکف – واحد 4
گیلانلنگرودمسعودپورمعصومی لنگرودیموسسه فنی مسعود035860667401342553779526024تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی سیزدهم[اعتصام سابق] – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودصابرسلیمانی کورندهخدمات فنی صابر046725177400000000000526024تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییلنگرود – راه پشته – کوچه (توحیدی) – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدترابی گلسفیدیزرگری ترابی0071827243526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه رسالت ، خیابان آیت اله غفاری ، پاساژ شیک ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسرمهدی پورفیروزه0466206996526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتلنگرود ، شریعتی ، کوچه توسلی ، کوچه (مهدی نژاد) ، راسته بزازان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهادیوجدانی شیرآبادوجدانی046633241701342530397526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه دوم ، خیابان بهشتی ، پاساژ سپید ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیصادقیان سلاکجانگارگاه ساخت وتعمیرات0467122038526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتلنگرود – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی( ره ) – بن بست (بندری) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسهیلقربانعلی پورزرسام0467520863526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – پاساژ سپید – طبقه اول – واحد 15
گیلانلنگرودجمشیداسمائیلی راددیسک سازی027069389501425226854502042تعمیر و تعویض ترمز و کلاچحافظ 0 0 0
گیلانلنگرودمحمدعبادت طلب بارکوسرالنت کوبی کاظم0208010366502042تعمیر و تعویض ترمز و کلاچپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 202 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزینداودیموبایل فرزین046628523500000000000526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهید فدایی ، بلوار جمهوری اسلامی ، جنب میدان امام حسن مجتبی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقبخشی پورخلیفه محلهملودی046637262401342514870526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتشلمان ، پایین محله ، کوچه شهید برنجکار ، خیابان آیت الله خامنه ای ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهروزسلیمانیموبایل تی046639215701342541716526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهید فریبرز ارجمندی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرقنبری کورکابجاریتعمیرات موبایل نادر0466612874526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتاطاقور – امام علی – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسنشعبانیالماس046667471901342551915526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((وحید خوش نظر)) – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -606 – طبقه همکف
گیلانلنگرودروح اللهغلام پوررامین موبایل046671850701342551565526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهحاجی حجت لنگرودیتک سل046679424701342550185526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – میدان فرمانداری – خیابان شهید نواب صفوی – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودجلال الدینحسن نیاموبایل کهکشان046684994001342545251526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیعلی نژادطالشیتعمیرات موبایل احسان046706367001342530666526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه (پاساژ اسلام) – پاساژ اسلام – طبقه اول – واحد 5
گیلانلنگرودفرامرزپالیزیانامین046718733901342524383526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – کوزه فروشان – کوچه صدیق – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمفاتحتعمیرات موبایل میثم0467253555526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه اول – واحد 90
گیلانلنگرودجوادخوش بین نالکیاشریموبایل سجاد046728606400000000000526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – میدان انقلاب – کوچه شمس لنگرودی – خیابان شهید بهشتی – پاساژ معبودی – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودسعیدبانیاپل 2046733233001342553482526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه اول – واحد 16
گیلانلنگرودسامانخانجانی نژادمستر موبایل046739205401342529774526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه (پاساژ اسلام) – پاساژ اسلام – طبقه اول – واحد 12
گیلانلنگرودمحمدرضاحقایقیموبایل پلاس046741059601342547002526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید بهشتی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 2 – 
گیلانلنگرودعليبخشي پورتعمیرات موبایل بیتا0467442080526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید بهشتی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 11
گیلانلنگرودعباسجعفرپورمقدمخدمات موبایل چارسو046745395101342530285526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – امام خمینی(انقلاب) – کوچه ((یاسین صابری)) – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدخجسته لیلاکوهموبایل عماد046745832101342547003526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – امام خمینی(انقلاب) – کوچه شهید منا حاج غلامرضا خورسند – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمناظمی سالکویهمیثم موبایل046747301601342533548526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – درویشانبر – کوچه فردوس 1 – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودنسرینجعفرپور مقدمسون0467473337526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ خاوری – طبقه همکف – واحد 10
گیلانلنگرودمرتضیپورذکریادکترفون046754778501342553676526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – کوچه (( علی لطفی )) – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ خاوری – طبقه همکف – واحد 8 – 
گیلانلنگرودمحمدربانی جدانوکریخدمات تکنیک ربانی046755635301342522199526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتلنگرود – میدان انقلاب – کوچه بسیج – کوچه (پاساژ اسلام) – پاساژ اسلام – طبقه اول – واحد 13
گیلانلنگرودرقیهفروزیمیر سیار027764917901420504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )ج چمخاله کلانتری 12  98846
گیلانلنگرودمهدیطاووسیطاووسی028092926501420504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )جاده لیلا کوه بلوار کشاورز  76844
گیلانلنگرودخلیلخیزابخيزاب007185805201425224240504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )خ شهید چمران جنب آ‍ژانس گلزابر  0
گیلانلنگروداسمعیلاشرکتعمیرگاه شاهین028899093301425235283504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )جاده چمخاله نبش پارکینگ مهر  47714
گیلانلنگرودیعقوبپساتینیعقوب045103081000000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کومله ، چهارراه ، کوچه مسجد لات ، خیابان شهید رجایی ، پلاک 65 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیجمالی چافیجمالی045549404600000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان 7 ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمامین رودپشتیتعمیرگاه هادی عزیزی046427546201342521101504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود ، راه پشته ، خیابان خرمشهر ، خیابان موسی صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنآقاجانی سیکارودیبهمن آقاجانی0466169512504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )سیگارود ، کوچه سیدعلی مشتاق ، خیابان شهید سیدرضاکمالی ، جنب پست بانک ، پلاک 147 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغرعزیزیتعمیرگاه عزیزی046621038801342535115504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود ، راه پشته ، کوچه شهدا ، خیابان دکترچمران ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضاقانع کوشالشاهیتعمیرگاه قانع046623451201342532218504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه ( بازارچه ) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنوابتهماسبیتعمیرگاه نواب0071865253504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چاف وچمخاله ، چمخاله ، کوچه ((شهید صفر علی ملایی)) ، بلوار شهیددهگان ، جنب زمین فوتبال ، پلاک 166 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینفاتح لوکلایهتعمیرگاه فاتح046630489001342533614504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود ، کوزه فروشان ، خیابان هفده شهریور ، کوچه ( بازارچه ) ، ساختمان آریایی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقعلی پورموبندانیتعمیرگاه برادران علی پور046630994800000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه ارجمندی ، خیابان آزادی ، نرسیده به مدرسه امینی ، طبقه همکف
گیلانلنگروداکبربابائی رودپشتیتعمیرگاه اکبر046631756600000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود ، راه پشته،کوی آتشکار ، کوچه گلستان 5 ، خیابان شهید تقی نادم ، نرسیده به پل ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداسماعیلموسوی سراجاریموسوی0312984039504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید یوسف نیک پی ، خیابان آزادی ، پلاک 487 ، طبقه اول
گیلانلنگرودصفرعلیبشردوست نالکیاشریبشردوست046632037301342524148504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود ، راه پشته ، خیابان خرمشهر ، خیابان موسی صدر ، پلاک -10 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسنعزیزی رودپشتیعزیزی031447008701342528156504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – راه پشته – کوچه ((گلشن)) – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پاساژ ابهری – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمحمدشعبانپورسالکویهآرتین046642269100000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کومله ، میان محله ، خیابان گاز ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنژادقربانتعمیرگاه محمد046645485600000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چاف وچمخاله ، میان محله پاپکیاده ، کوچه شهید ناصر صادقی ، خیابان (پاپکیاده) ، نرسیده به مسجد ، پلاک 218 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهادیقانع کوشالشاهیقانع029322409301342545855504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – راه پشته – کوچه گلبانگ – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -70 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیهادی پورکچلامخدمات موتوری علی034795548901342529620504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – راه پشته – کوچه گلبانگ – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -72 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاشعبان پورسیگارودیتعمیرگاه رضا0466322549504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )شلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمطاهرسیمامکانیکی حمید028096447001342523833504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – انزلی محله – خیابان شهیدپیراسته – خیابان سلمان فارسی – پلاک -155 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدبابائی چافیتعمیرگاه اطمینان0146015412504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چاف وچمخاله – چاف بالا – کوچه شهید ابراهیم ثابت پور – بن بست (حسین پور) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنزمانی پورکیاکلایهزمانی0339402850504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسهرابحاجی پورمکانیکی موتور سیکلت سهراب046666412300000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )بلوردکان – روستای لات لیل – خیابان جاده بلوردکان – خیابان (آزادی ) – پلاک 94 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنوروزپورخوشدل لنگرودیتعمیرگاه محمد خوشدل009345466601342531194504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – انزلی محله – خیابان شهیدپیراسته – خیابان سلمان فارسی – طبقه همکف
گیلانلنگرودقربانرزاقی سیگارودیرزاقی046682499900000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )اطاقور – امام خمینی(بل شورا) – جاده (محمد جعفر محله) – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی نقیزارع پورپاپکیادهتعمیرگاه زارع046683928300000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چاف وچمخاله – پایین محله پاپکیاده – خیابان مسجدصاحب الزمان (عج) – بلوار کشاورز – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادنصیری گیلیتعمیرگاه میلاد046693636500000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )اطاقور – امام علی – کوچه مهر دو – بلوار امام علی(ع) – طبقه دوم
گیلانلنگروداسماعیلپورسلیمان لنگرودیتعمیرگاه اسماعیل0280947263504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – چالکیاسر – خیابان آیت اله صدر – بن بست شهید بیژن رجبی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسعسکری بیجاربسته سریعسکری0293739384504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – راه پشته – کوچه (حوزه علمیه) – کوچه (گلشن) – پاساژ ابهری – طبقه همکف – واحد 3 – 
گیلانلنگرودعادلدانشدانش046716325600000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – خیابان آزادی – پلاک -484 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدفلاح میرعباسی بارکوسرائیفلاح046716325801342529021504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – طولازده – کوچه شهید هادی سالکویه – بلوار حافظ – پلاک 199 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیعلی پورموبندانیمرتضی علی پور046721002201342536374504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاغلامی درویشانه بریرضا046725688601342536970504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – درویشانبر – خیابان (درویشانبر) – خیابان شهید قبادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنحسین نیامسعود046734026501342523403504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – رکج محله – کوچه شهیدداودعسگری پورزارع – خیابان (طلوع) – طبقه همکف – واحد 9
گیلانلنگرودناصرهاشمی لنگرودیتعمیرگاه ناصر هاشمی046734872900000000000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چاف وچمخاله – خالکیاسر – کوچه شهید محسن غریبی – خیابان ( خالکیاسر ) – پلاک 144 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیببابائی همتیتعمیرگاه حبیب0467368443504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – کوچه شهید هادی فدایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعليرضاكاوهپارس سیکلت046738180401342534309504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – درویشانبر – کوچه شهیدعلیرضاجنت پور[گاز] – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودپرويزجمالي درياسريجمالی0467434871504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )پایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 69 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمحمدپوراتكاءعدالت046743629501342574526504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدکاظمی کوملهکاظمی046744060201342574482504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودپژمانرعدیتعمیرات اطمینان0467461612504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – آنسر محله(رکج محله) – کوچه شهید جعفر فلاح جعفردوست – خیابان (شهید واحدی) – ساختمان بهروز 17 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرامرزسرهندیهوندا046750231601342590103504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )دیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 134 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسنپورامين زادامینی046750345101342523856504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – راه پشته – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – کوچه (گلشن) – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفرنوع جوقشلاقينوع جو0467539846504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – خیابان ( خرمشهر ) – پلاک -148 – طبقه همکف
گیلانلنگرودداودرضائيتعمیرگاه داود046754927901342581050504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )دریاسر – روستای دریاسر – ندارد – دریاسر – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 230 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنصرترجبيتعمیرگاه نصرت رجبی046632037001342522724504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )لنگرود – فرهنگیان – کوچه شهیداسماعیل موسی پور[سعدی 17] – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجوادموسویماشینهای اداری آرام046736781801342535074725020تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداریلنگرود – جاده چمخاله – کوچه دلاور – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامرادي سلوشماشین های اداری اروند046743238501342535789725020تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداریلنگرود – سبزه میدان – کوچه جاوید – خیابان شهید باهنر – طبقه اول – واحد شرقی
گیلانلنگرودنادرپورمهدی شیخعلی کلایهتعمیراتی نادر0467132654526033تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرملنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری – کوچه منجم باشی یکم – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینامینیفروشگاه دیانت007182745901342522415526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)لنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه ابوذر  ، خیابان امام خمینی ، جنب بانک تجارت ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجواددانش پژوهدانش پژوه0071899191526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)لنگرود ، شریعتی ، کوچه (رمضانی) ، میدان گنبد ، پلاک -31 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاامینیفروشگاه ساعت امینی007182778301342530273526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)خ امام خمینی کوی فرید-پاساژ شیک  0
گیلانلنگرودمحمدرودخانه ئی شلمانیآونگ0466698741526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)لنگرود – سبزه میدان – کوچه رضوان – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه اول – واحد 19
گیلانلنگرودمحمدجوادامینیساعت فروشی امینی0466702823526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)لنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – خیابان شهید مدرس – پاساژ بنی هاشمی – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگروداسدساعتچیساعتچی0466747162526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)لنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدرودخانه ئی شلمانیساعت فروشی نور0208145973526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)شلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – پلاک -32 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفبابائی پوردیوشلیطلوع فجر0466896072526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)لنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ توسلی – پلاک 256 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودسید مهدیدولت خواهقصر يخ020806687901425211192526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزردریاسر بعد پمپ بنزین  69574
گیلانلنگرودسیاوشفرید سراجاریخدمات فني سعيد032002931201425246072526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرخیابان نیروی انتظامی روبروی کلانتری 12  99437
گیلانلنگرودعبدالهرجبی شلمانیخدمات فني فيلور032211819501420000000526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرشلمان خ آیت اله خامنه ای روبروی ایستگاه املش  46485
گیلانلنگرودامیردوراندیش لنگرودیامیر030889461001425251171526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرخیابان امام خمینی خیابان شهید باهنر  39659
گیلانلنگرودناصرعبدارضائی بازاردهیعبدارضائي014604697701425224902526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرخیابان شهید بهشتی نرسیده به خیابان نواب صفوی  34788
گیلانلنگرودسید اشرفمیر موسویتعميرات يخچال سعيد020813150701425239023526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرانزلی محله خیابان سلمان فارسی  46843
گیلانلنگرودعلیرضامجدزادهمجدزاده044879529301342521357526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – آقاسید عبدالله – خیابان امام خمینی – کوچه صدف – طبقه همکف
گیلانلنگرودعظیمنصرالهی ظریفیخسرو045724757501342573725526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرکومله ، 24 متری ، بلوار امام خمینی ، بن بست محمود نیکنام ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاشعبانیتعمیرگاه پارس007187669801342527030526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه شهید محمود نیک پی ، خیابان آزادی ، روبروی مدرسه امینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضامحمدپورسامسونگ007183185501342530709526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان تراهی ، خیابان آزادی ، نرسیده به تاکسی تلفنی میلاد ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرشیداسدی بازاردهموسسه فنی رشید046615324800000000000526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان هفتم ، بلوار کاسپین ، نرسیده به بانک صادرات ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدعموزاده حاجی ابراهیم دهخدمات فنی عموزاده046616443801342524251526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود ، راه پشته ، خیابان مصطفی خمینی ، خیابان دکترچمران ، پلاک -8 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدصادقدولت خواهصنایع برودتی آلپ046619816001342582217526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزردریاسر ، کوچه شهید نادر رمضانپور ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 311 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودرستملوآوازه نیک نام046643998300000000000526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود ، جاده لیلا کوه ، بلوار کشاورز ، کوچه تربیت ، طبقه اول
گیلانلنگرودسیدجواددولت خواهموسسه فنی زاگرد046647842601342520082526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – قصاب محله – کوچه شهید بنی هاشمی – بلوار شهید عبدالکریمی – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعبانحیدریحیدری009343476201342525902526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – میدان معلم – کوچه دستجردی – خیابان بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیاسدیخدمات فنی علی009343465401342590228526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزردیوشل – روستای دیوشل – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 223 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرطاهرپورگلسفیدموسسه فنی طاهرپور009345926901342549193526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – جاده چمخاله(پشت مخابرات) – خیابان شهید مدرس – خیابان شهید صنایع پرکار – پلاک 486 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغرسماکی موبندانیتاسیسات فنی سماکی009345916101342553497526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – فیشکالی – کوچه شهیدمحمدحسین موسوی[مولوی پنجم] – کوچه شهید ابراهیم برکاتی حقیقت – پلاک 241 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودجمشیدتیموری لنگرودیخدمات فنی طوفان0146038337526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – جالکیاسر – کوچه ((ایمان جعفری)) – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدیوسفی نالکیاشریموسسه فنی حمید046662059601342533833526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – خیابان ( خرمشهر ) – پلاک -144 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسینشمسی پورحسینیخدمات فنی امیر046662110100000000000526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – راه پشته – خیابان (وادی) – خیابان شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدشعبانیتعمیرات یخچال مجید046663135901342545214526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آیت اله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضافکریرضا فکری0146038013526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – انزلی محله – خیابان شهیدموسی کلانتری – بن بست شهیدخیراندیش – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاقربانیان چافیسرمایش046686394601342549869526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – درویشانبر – کوچه (ورزشگاه) – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیعبدالرضائیموسسه فنی علی046715931400000000000526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – گمرکات – خیابان دکتر علی شریعتی – خیابان پروین اعتصامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرزاقی چافیخدمات فنی سرماساز046723652401342550773526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید مدرس – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپورتقی راستگومقدمبهروز046727262500000000000526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – جالکیاسر – خیابان شهیدمطهری – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمندست رسخزر0467355081526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادصادقیانموسسه فنی برودتی صادقیان046740172800000000000526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرچاف وچمخاله – گالشکلام چمخاله – کوچه شهیدحسن شعبان نیا – کوچه پاسداران – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضابیطرفخدمات فنی حمید046748102801342549734526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – پلاک -274 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرامرزخاکیرادیاتور سازی0208123407502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور اصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلیفکوری سالکویهعلی046607919501342581856502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور کلیدبر ، کوچه امام رضا 10 ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینفرزان فرفروزان فر0467121170526099/2تعمیرات وسایل گازسوزلنگرود – طولازده – کوچه عادل – بلوار حافظ – ساختمان میدان میوه و تره بار – پلاک 522 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودعلی اصغرحسن زاده لیله کوهیسیگارودی0467205862526099/2تعمیرات وسایل گازسوزلنگرود – آنسرمحله(راه پشته،آتشکار) – خیابان شهیدقاسم آذرارجمند – خیابان ( خرمشهر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبصیرذوقی شلمانی027078303001425425138502055تعویض روغناصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمحمدهادیبورتعویض روغن02707914540502055تعویض روغناصلی 0  0
گیلانلنگرودحسینازادگارتعویض روغن007181957505235247502055تعویض روغناصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلیراوند لنگرودیتعویض روغن علی0208111162502055تعویض روغناصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمحمدعلینامجویانتعویض روغن عدالت0285373900502055تعویض روغنکیاگهان – روستای مریدان – ندارد – خیابان شهید شفقی – خیابان سردارجنگل – پلاک 232 – طبقه اول
گیلانلنگرودنظرعلیصیغلی کوملهفروش روغن اتومبيل صيقلي020803664500502055تعویض روغنامام خمینی 0 0 0
گیلانلنگرودسید حسننصرالله صابریتعويض روغن صابري020812452205238938502055تعویض روغنحافظ 0 0 0
گیلانلنگرودسید ابراهیممیر خلیلی لنگرودیمیر خلیلی033223552700502055تعویض روغنسعدی 0 0 0
گیلانلنگرودجوادشعبانیتعمیرگاه  مجهزشعبانی032196578901425211945502055تعویض روغنسعدی دریاسر بعد از پل هوایی  000
گیلانلنگرودمسعوددرویش پورکلیدبرتعویض روغنی درویش پور033795469501425211979502055تعویض روغنسعدی روبروی میلنگتراشی نوربخش  0000
گیلانلنگرودمهریقنبرپوراطاقوریتعویض روغن حقیقت0445677278502055تعویض روغنلنگرود -بخش اطاقور -اول جاده خرما
گیلانلنگرودسیدرسولموسوی پلت کلهتعویض روغن موسوی045506296601342529294502055تعویض روغنپلت کله ، خیابان جاده چمخاله ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیرنجبرفشوپشتهاتوسرویس هادی046599203601342536044502055تعویض روغنلنگرود ، بلوار شهید املاکی ، کوچه ذاکری ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلنوین دریاسریاسماعیل046604925801342515336502055تعویض روغنپایین قاضی محله ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، بن بست گلستان 7 ، پلاک 370 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادخجسته کلیدبرفرهاد0466076559502055تعویض روغنلنگرود ، کلیدبر ، خیابان جاده کومله ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفریبرزآینه گردانفریبرز046614862701342597978502055تعویض روغنچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان بیست وهشتم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرحیمجمالیانکوهستان046615477601342584692502055تعویض روغناطاقور ، نور ، کوچه مهر6 ، خیابان جاده خرما ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسنوروزی شلمانیتعویض روغنی ایرانول009342799301342514222502055تعویض روغنشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – بلوار ذوب آهن – پلاک 317 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسناصغرخواه چافیاصغرخواه009344209701342598247502055تعویض روغنچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کاسپین – خیابان دریا – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیپورچاوشی لنگرودیبهاران0093495157502055تعویض روغنشلمان – جاده رودسر(بیجارپشت محله) – خیابان شهرداری – بلوار ذوب آهن – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنعلیباقری طلب دریاسریتعویض روغن باقر طلب0303056207502055تعویض روغندریاسر – روستای دریاسر – خیابان کانال 18 3 – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 118 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهغلامی سرچشمهتعویض روغنی علی غلامی046665806100000000000502055تعویض روغناطاقور – امام علی – بلوار امام علی(ع) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعلیایمانی پارساتعویض روغن ایمانی014611293601342591332502055تعویض روغنطالش محله – روستای دیوشل – جاده ( طالش محله ) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک 183 – طبقه همکف
گیلانلنگرودتیمورکاظم پورتعویض روغنی تیمور کاظم پور030634017701342720856502055تعویض روغنکیاگهان – روستای مریدان – خیابان شهید کودک پور – بن بست آزاده – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامرضاپوروثوقپوروثوق0466714874502055تعویض روغنکیاگهان – روستای مریدان – خیابان به طرف روستای کهلستان – خیابان شهید کودک پور – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانلنگروداصغررضائی دهنه سرتعویض روغن امید0090245321502055تعویض روغنلنگرود – کیاکلایه – خیابان شهیدعبداله پورمحمدی – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدباقرآزادکارلنگرودیتعویض روغنی سجاد0146139457502055تعویض روغنلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیهاشمی مقدمتعویض روغنی هاشمی0093469059502055تعویض روغنلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادمهدی پورتعویض روغنی میلاد0352913110502055تعویض روغنکلیدبر – روستای دریاسر – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمنجفی اطاقوریتعویض روغنی بابک0305946578502055تعویض روغنگوگاه – روستای اطاقور – خیابان جاده اصلی گوگاه – کوچه حسین درخشان پور – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمهدیپالیزوان ارباستانفیلتر کاج0146016635502055تعویض روغنلنگرود – انزلی محله – کوچه ولی اله حیدرپور – خیابان شهیدموسی کلانتری – پلاک -209 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدتقیمشیری لنگرودیمشیری0146003275502055تعویض روغنکومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینثباتی شلمانیحسین0466802851502055تعویض روغنشلمان – جاده رودسر(بیجارپشت محله) – خیابان شهرداری – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرانعلی پوربنیامین0146023395502055تعویض روغندریاسر – روستای دریاسر – کوچه طالقانی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 607 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعسگرصفرخواه گلسفیدیپارس سهند0146138774502055تعویض روغنپایین قاضی محله – ندارد – جاده اصلی پایین قاضی محله – بن بست گلستان 11 – پلاک 434 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدینویدینوید0146106526502055تعویض روغنلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودهومناحدیتاپ سرویس احدی0358329476502055تعویض روغنچاف وچمخاله – چمخاله – بلوار (چمخاله) – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینصفری چافیمهدی0146009434502055تعویض روغنچاف وچمخاله – چاف بالا – خیابان (شالیزار) – خیابان (کشاورز) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیآزادپیماسراجاریتعویض روغن ازادپیما0071817237502055تعویض روغنلنگرود – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – بن بست صداقت – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدیوسفخداشناس کوملهراه شب0466934620502055تعویض روغنکومله – بل امام – خیابان صنایع – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبشیرخوشادامنه0071840314502055تعویض روغنلنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودمرادحاصل کوملهندارد0360662005502055تعویض روغنکومله – بل امام – خیابان صنایع – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنیوسفی پرشکوهحقیقت0306338236502055تعویض روغنکومله – بازار چه – کوچه ( شهرداری ) – خیابان شهید مدرس – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحمزهمیرقاسمیتعویض روغنی سید0146028439502055تعویض روغنشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدفرجی لات محلهفرجی0467047286502055تعویض روغنپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 410 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکمالکریمیفروشگاه روغن موتور برادران کریمی0208009432502055تعویض روغنطالش محله – روستای دیوشل – ندارد – کوچه ((حسین برهانی 1 )) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک -182 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیغمگسارچافیغم گسار0146058025502055تعویض روغنچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان هفتم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادحسن پورپرشکوهتعویض روعن فرهاد0354666703502055تعویض روغنپرشکوه – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهیدمحمود مهدی نژاد – خیابان شهید باهنر – پلاک 667 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضامیرزاجانی جلالوندچم0146061297502055تعویض روغنچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه محبتی – بلوار کاسپین – پلاک 278 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیراحمی لنگرودیساحل0467248423502055تعویض روغنلنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهرامحسن پورکورندهحسن پور0419806246502055تعویض روغنلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بن بست جمهوری سی و هشتم-بن دوم – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودحسنمحبی بیجارپسمحبی0467341691502055تعویض روغنکفش کن محله – روستای اطاقور – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی کفش کن محله – پلاک 21 – طبقه اول
گیلانلنگرودمحمدغلامی پورفتیدهغلامی پور0303057646502055تعویض روغنلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیشریعتی مقدمتوحید0467372905502055تعویض روغنچاف وچمخاله – خالکیاسر – کوچه شهید محسن غریبی – خیابان ( خالکیاسر ) – پلاک 286 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمونافیض الهیاتو سرویس تک0467388524502055تعویض روغنمریدان – روستای مریدان – ندارد – خیابان شهیداملاکی – خیابان امام – پلاک -336 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحجت الهابراهیمی ثابتاطمینان0467395974502055تعویض روغنآبدنگسر – روستای لات لیل – ندارد – خیابان (بطرف روستای تازه آبادلات لیل) – خیابان ( جاده آبدنگسر ) – پلاک 188 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهروزوفائي كورندهخدمات اتومبیل شهروز0301720606502055تعویض روغنچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان شهید سادات کیایی[بوستان چهارم] – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودهاديفرهودي ديوشليتاپ سرویس فرهودی0208008317502055تعویض روغندیوشل – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 215 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعادلرنجبرفشوپشتهشاهین0292711960502055تعویض روغنلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنعاشوری رودپشتیاسپیدی سپاهان0208008425502055تعویض روغندریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف قاضی محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 731 – طبقه همکف
گیلانلنگرودروح الهبهاری پوربهاری پور0467461097502055تعویض روغنچاف وچمخاله – خالکیاسر – کوچه شهید محسن غریبی – خیابان ( خالکیاسر ) – پلاک 188 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدجعفری کرفستانیمحمد0467491242502055تعویض روغندریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 202 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرپرتوی هریساتو سرویس امیر0467491257502055تعویض روغنشلمان – علی اوسط – خیابان شهید بهشتی – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک 98 – طبقه همکف
گیلانلنگرودپیمانجهانیطاها0467521910502055تعویض روغنلنگرود – جاده چمخاله – کوچه مسافری – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسينيحيائيتعویض روغن یحیایی0285696948502055تعویض روغنلنگرود – کیاکلایه – خیابان شهیدعبداله پورمحمدی – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادحبیبی پوراگزوزسازی مهرداد0146025310502052تعویض و تعمیر اگزوزلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاعلی پورفتیدهاگزوزسازی مشهدی رضا014600338301342580925502052تعویض و تعمیر اگزوزدریاسر – روستای دریاسر – کوچه رسالت – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 149 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدبخشی کیاکلایهخدمات فنی جهان نو اگزوزسازی محمد046714028301342581363502052تعویض و تعمیر اگزوزدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدعلیصادقی بازاردهصادقی0467248400502052تعویض و تعمیر اگزوزلنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادوارسته لاهیجیفرهاد0467540280502052تعویض و تعمیر اگزوزلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیخودرومریدانیخدمات برق مهدی046083512800000000000453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانکومله ، 24 متری ، خیابان شهید رجایی ، بلوار امام خمینی ، طبقه اول
گیلانلنگرودمرتضیوقاری فرهناک لنگرودیالکتریکی وقاری0466428484453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانلنگرود ، کاسگر محله ، خیابان شهید محمدعلی ابطحی ، خیابان دکتر علی شریعتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدعلیزادهالکتریکی لوزان046683776400000000000453211خدمات تاسیسات برقی ساختماناطاقور – امام علی – بلوار امام علی(ع) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمداحمدی راداحمدی046715543201342542714453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانلنگرود – انزلی محله – کوچه بوستان 14 – خیابان شهید محمدصادق گیلانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودجلالقسمتیخدمات فنی حسام046734364401342536136453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانلنگرود – گمرکات – کوچه پروین اعتصامی ششم – خیابان دکتر علی شریعتی – ساختمان الماس شرق 10 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضانوريانيرضا نوریانی046744189501342532428453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید ثنائی مقدم – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودحميدكديورسالكويهخدمات فنی و تخصصی حمید046749847401342563163453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحکیمه لولین نژاد لنگرودی نوین صنعت0446534124749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود -جاده لاهیجان روبروی کوچه بهمنی-جنب اهن فروشی عارف
گیلانلنگرودنازنینرمضانیان لنگرودیرمضانیان0453034081749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود ، سعدی ، خیابان سعدی ، خیابان قوام ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمنیرهنمک چیانمهیار0463251958749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه کارگر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودندامرادعلی بیکی لنگرودیپاویلیون0466138138749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه صدف ، بلوار شهید عبدالکریمی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعقیلهصادقی گلسفیدینیک ارا0466235417749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود ، جالکیاسر ، کوچه همیاری 4 ، خیابان آیت اله طالقانی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودپولادی اصیلپولادی0466235451749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود ، چالکیاسر ، کوچه صاحب 2 ، خیابان شهیدرجائی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراخجسته سادات محلهسومر0466237841749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهدی ، کوچه (خشکدامن) ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضامحمدیمبنا0466237963749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود ، آقاسید عبدالله ، خیابان امام خمینی ، کوچه سینما آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرادشهبازی سیاه اسطلخیخانه نو0466358560749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان تراهی ، خیابان آزادی ، پلاک -172 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدسهیلسیدخاوری لنگرودیدکور0466399686749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود ، طولازده ، بلوار حافظ ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرمحمدی بندریبیستون0466399721749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود ، آقاسید عبدالله ، کوچه سبحان ، خیابان امام خمینی ، پلاک -320 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرجائی گلسفیدیرجائی0466434029749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزلدریاسر ، خیابان بطرف قاضی محله ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 897 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدوفائی نالکیاشریکلینیک ساختمانی0466445744749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود ، میدان معلم ، کوچه شهید امین ، بلوار شهید عبدالکریمی ، پلاک -297 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجاویدلطفی شالمائیآرتمن0466626743749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه صدف – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعینعلی پورمعین0466662348749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – طولازده – بلوار کشاورز – بن بست شهریار – طبقه دوم
گیلانلنگرودعباسشکری اطاقوریشکری0466912086749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانلنگرودزهراخیری سادات محلهفن و هنر0466986699749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آزادی – پلاک 689 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسام الدینمیرزائیمیرزایی0467138911749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – درویشانبر – بلوار حافظ – خیابان شهیداولیاءمعصومی – پاساژ بازرگانان – پلاک 2 – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمیلادجمالی طیولاکاما دیزاین0467192678749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( بانک پارسیان ) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمعصومهدهدارارت دکور0467193632749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – پاساژ جوادی – طبقه اول – واحد 28
گیلانلنگرودعادلپورربیع بارکوسرائیپورربیع0467223263749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه آقا سیدرضا[شهید احمدحسین زاده] – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودطیبهرضائی قزوینیالماس0467326115749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان ولایت 2 – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیاصغری نژادپاپکیادهکلینیک ساختمانی اصغر نژاد0383978194749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – خیابان (آزادی) – خیابان دکتر علی شریعتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدخدمتگذارخوشدلدکوراسیون خانه لاکچری0467369816749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – کیاکلایه – خیابان شهیدعبداله پورمحمدی – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنگارصدقیصدقی0467369986749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف – واحد 5
گیلانلنگرودرضاحسنی گلسفیدتزئینات داخلی شرق0467433304749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – کوچه شهید رحمت نیک پی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحمیدحسن زاده کندسریگروه معماری کلاژ0467546577749824خدمات تزیین و دکور داخلی منزللنگرود – سبزه میدان – کوچه پنجم – خیابان آیت اله طالقانی – ساختمان مهلا – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهرپویاحسن پورحسن پور0467178938452112خدمات عایق کاری ساختمانلنگرود – جاده چمخاله – جاده (چمخاله) – بلوار آزادگان – پلاک -699 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدعیسی زاده شلمانیعیسی زاده0467502835452112خدمات عایق کاری ساختمانشلمان – بیجار پشت محله – کوچه شهید سیروس حسین پور – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدنجیبی رادنجیبی020803016201420749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریامام خمینی کوی آیت الله غفاری  0
گیلانلنگرودفرهادخدمتگذار ثابت قدمعکاسی فرهاد007181655401425227852749410خدمات عکاسی و فیلمبرداری17 شهریور پاساژ ملت  0
گیلانلنگرودناصرباخدایشادمان فیلم020803150201420749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریمیدان نماز پاساژشهرداری  0
گیلانلنگرودایلخانیآل بویه سمامیعکاسی ایلک020803138501420749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریامام خمینی ندارد  0
گیلانلنگرودرامینرعدی لنگرودیشبکه028776337301420749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریامام خمینی ندارد  0
گیلانلنگرودمرجانمحمد زادهسولماز009343602001420749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریامامخمینی آقا سید عبدالله  0
گیلانلنگرودابراهیمرضایی031661766701425590342749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلات لیل لات لیل  0
گیلانلنگرودرقیهرحیمی سالکویهاستوديو راستين026250876801425442334749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکومله خ مدرس ندارد اموزش و پرورش 0
گیلانلنگرودسیده حمیدهمیرحسینی قاضی محلهخاطره0443783910749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود خیابان امام خمینی روبروی شهرداری 
گیلانلنگرودیاسینمعصومی شاهیجانیطنین0454911322749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکومله ، چهارراه ، خیابان شهید رجایی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایوبحاتمی نیاالمپیک0462830533749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریاطاقور ، امام خمینی ، خیابان امام علی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرضااصغریان سالکویهفراتصویر0466068502749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه بینش 16 ، خیابان نیروی انتظامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدخوشوقتکلبه0466089348749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، خیابان شریعتی ، کوچه ( کریمی ) ، کوچه نامجو ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانلنگرودمحمددونده لنگرودیمیخک0466099202749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، جاده چمخاله ، بالاترازمسجدحقیقت جو ، جنب قنادی ساحل ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسمانهرستمی ارباستانپاسارگاد0466121074749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه شهید اندرزگو ، بن بست معبود ، پلاک 33 ، طبقه اول
گیلانلنگرودشهرامعلی پورثابت پیشخانیقاصدک0466124623749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، گمرکات ، خیابان دکتر علی شریعتی ، خیابان پروین اعتصامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودجلالسروشنگاه0466124774749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشلمان ، بیجار پشت محله ، کوچه شهید حسین پور ، خیابان آیت الله خامنه ای ، پلاک 65 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودپژمانترابی پرشکوهپگاه0466159632749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی ، بن بست بانک سپه ، طبقه اول
گیلانلنگرودرویابالائی لنگرودیماه0466161601749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان شهید مدرس ، بن بست طاهری ، پلاک 14 ، طبقه اول
گیلانلنگرودیاسینصباغ پورلنگرودیماهک0466187441749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، جاده چمخاله ، جنب مسجدحقیقت جو ، خیابان شهید مدرس ، پلاک -155 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودزینباکبریارغوانی0466216289749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکومله ، میان محله ، بلوار24 متری ، خیابان شهیدرحیم نژاد ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنوحدتی پوربیجارپسلنگرفیلم0466294706749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، جالکیاسر ، خیابان آیت اله طالقانی ، کوچه همیاری 6 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدموسی نیای زارعصبا فیلم0093436560749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، راه پشته ، کوچه والفجر15 ، کوچه شهید قاسم آذر ارجمند ، پلاک 181 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودشعبانحق پرست رودپشتیشمال0466387554749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، چالکیاسر ، کوچه ((صدر 7)) ، خیابان آیت الله صدر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیفتحیزایس0466389034749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود ، شریعتی ، خیابان یاسر ، خیابان بهشتی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده زهراچوبچیان لنگرودیعکاسی سینا0466481814749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – خیابان شهیدبهشتی – روبروی مسجدجامع – کوی یاسر – طبقه اول
گیلانلنگرودسمیهفروزی پاپکیادهفروزی0466501390749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – جاده لیلا کوه – کوچه اطلس – بلوار کشاورز – طبقه اول
گیلانلنگرودسمانهطالع سالکویهبارانیل0466503163749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – جاده لیلا کوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودمنوچهرابراهیم سنگانیعکاسی ندا0093499950749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک -102 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاخیراندیشعکاسی پیام0466613924749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه موسوی 1 – بن بست موسوی1 – پلاک 40 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیخورسندرادعکاسی ایلیا0466640900749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – میدان انقلاب – کوچه رسالت – خیابان شهید مدرس – پاساژ جوادی – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودحسنمهدوی سالکویهعکاسی معلم0466663553749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری – کوچه منجم باشی یکم – پلاک -2 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلالحسنی مریدانیساحل0466679841749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریمریدان – روستای مریدان – کوچه ( غلامرضایی ) – خیابان شهیدرجایی – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنبابائی حسن سرائیطلوع0466691727749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکومله – بازار چه – خیابان شهید مدرس – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیداحمدمحمدی نژادمریدانینگاتیو0466694085749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریمریدان – روستای مریدان – خیابان شهید محمدی نژاد – خیابان شهیدرجایی – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیطروقی دریاسریباران0269191025749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشلمان – علی اوسط – خیابان شهید مهدی علیپور – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانلنگرودسعیدناصح چافیباران0466779083749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان شهید سادات کیایی[بوستان چهارم] – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاخرسندتینا0364254117749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهید صنایع پرکار – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنرگسقربانی پوردیوشلیایده0466820724749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان شهیدمطهری – طبقه اول
گیلانلنگرودفاطمهملکی جدانوکریبله0466820959749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – جاده لیلا کوه – بلوار کشاورز – بلوار شهید حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهناماکبری چوشلیهرا0466872685749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – سبزه میدان – کوچه تاج لنگرودی (واعظ) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرعلیخورسندمکث0466918867749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – راه پشته(رکج محله) – خیابان خرمشهر – خیابان (موسی صدر) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینکشت پرورلیالستانیعکسما0466943569749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیکریمی کلیدبریبرتر0466956385749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – سبزه میدان – کوچه تاج لنگرودی (واعظ) – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف – واحد 7
گیلانلنگرودرحمتجوادپورکوملهپریسا046712822800000000000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکومله – بازار چه(24متری) – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید مدرس – طبقه اول – واحد 2
گیلانلنگرودفرهادفرجودچافیعکاسی شادی0208034415749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید بهشتی – خیابان امام خمینی( ره ) – پاساژ شهرداری – طبقه اول – واحد 14
گیلانلنگرودرضاعبدالرضائی ملاطیاستودیو عکس و فیلم 10350093969749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – میدان انقلاب – خیابان شهید مدرس – خیابان امام خمینی( ره ) – پلاک -279 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهينكريمي كليدبريعسل0467516365749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسید مجتبینوربخش کوملهكيان سيستم هوشمند014605308901425445848729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنکومله خیابان 24 متری روبروی مخابرات  43123
گیلانلنگرودمجیدمشکین مژهخدمات مهندسی پارسیان014605273901425228744729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنخیابان پاسداران کوچه خاطره  194
گیلانلنگرودتوماجیحیی پور کوشالشاهخدمات كامپيوتري توماج014605320601425220000729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنپارک فجر مجتمع پارک بازار  79818
گیلانلنگرودمجتبیخجستهرايان گيل020806745401425234288729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنخیابان آزادی روبروی بانک صادرات  78367
گیلانلنگرودمجتبیشاداب محصلیاندیشه سبز خزر020806644701425237979729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنخیابان امام خمینی کوچه کفش ملی  55341
گیلانلنگرودبهروزامامی کورندهرايان گستر شمال031323685601425249981729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنخیابان شهید مدرس روبروی قنادی ساحل  74581
گیلانلنگرودامیرتقوی لوکلایهلنگر031938468501425220000729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنمجتمع پارک بازار کوی شاهد 1  78579
گیلانلنگرودمحسنرمضان زاده سیاه خلکیتک رایانه032552666001425225727729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنلنگرود خیابان امام خمینی جنب داروخانه یگانه  65358
گیلانلنگرودابراهیمحاجی پوربویهبهارستان0450322496729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه کوی بسیج ، کوچه دوم ، پاساژ اسلام ، طبقه اول
گیلانلنگرودبهروزحاجی پوربویهعروس شهر0450322505729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنلنگرود ، میدان انقلاب ، کوچه کوی بسیج ، کوچه دوم ، پاساژ اسلام ، طبقه اول
گیلانلنگرودسیامکنوروزی پروجبانک نرم افزار دانش046597699700000000000729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنلنگرود – بازار – کوچه (بازار روز سوم) – خیابان هفده شهریور – پاساژ ملت – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدبهادرمیررضاخدمات کامپیوتر نجم046628523401342549642729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنلنگرود ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی ، خیابان آیت اله غفاری ، کوچه فرید ، طبقه همکف
گیلانلنگرودشکیباقلی پوربارکوسرائیداده پرداز اماج046662122001342547879729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – کوچه شهید حسن فاتح – خیابان یاسر – طبقه دوم – واحد شرقی
گیلانلنگرودمزدکنیک پیخدمات کامپیوتر تکنولوژی برتر046665469501342550389729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنلنگرود – میدان انقلاب – کوچه ((سیف اله محبی)) – خیابان شهید مدرس – پاساژ بنی هاشمی – طبقه همکف – واحد 13
گیلانلنگرودفهیمهکشاکیباران0449660131930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه بینش 6 ، خیابان نیروی انتظامی ، پلاک -4 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمعصوممیرمحمدیان توتکلهمعین0466622575930114خشک شویی ولباس شوییچاف وچمخاله – چمخاله – بلوار شهیددهگان – خیابان (( بازار )) – پلاک 331 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاتراب نژادرودپشتیتراب نژاد0466667694930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – قصاب محله – کوچه شهید سید جلال نور محمدی – خیابان شهید آیت اله سعیدی – پلاک 160 – طبقه اول
گیلانلنگرودعظمتخیراندیش نوشریلباسشوئی خیراندیش0315234526930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – جاده کمربندی(جاده لیلاکوه – خیابان شورا – بلوار کشاورز – ساختمان آرتین – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنشعبانی رادخشکشوئی شعبان0315233294930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید یوسف نیک پی – خیابان آزادی – پلاک -343 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدتقی زادهساحل0316649483930114خشک شویی ولباس شوییشلمان – علی اوسط(آخوند محله) – خیابان شهید مهدی علیپور – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمودتقی زاده کوملهتقی زاده0327309883930114خشک شویی ولباس شوییکومله – بازار چه – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهید مدرس – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیده فاطمهمیرکریم پوربارکوسرائیدیپلمات0466734366930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – آنسرمحله(لیلاشهر) – کوچه شهیدابراهیم زمانی – خیابان ((حبیب تندرو)) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودامیرحسینترنگچیان لنگرودیامیر0466789680930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – آنسر محله(رکج محله) – کوچه ((محمد نژاداکبر)) – کوچه شهید جعفر فلاح جعفردوست – ساختمان پارسا – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهمبارک پوراطاقوریالماس0466812190930114خشک شویی ولباس شوییاطاقور – امام علی – خیابان (شهید رجایی) – بن بست (صندوق بیمه روستائیان) – طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهخشک دامنلباسشوئی حسین زاده0317384029930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – چالکیاسر – خیابان شهیدعلی بابائی – خیابان شهیدمطهری – طبقه همکف
گیلانلنگرودیعقوبفلاحیانفلاحیان0400783445930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعبانعلیزمانی نالکیاشریلباسشوئی زمانی0317382663930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – راه پشته – کوچه ( بازارچه ) – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحسنحسینی چالکیاسریحسینی0466936953930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – میدان انقلاب(سیدعبدالله) – خیابان امام خمینی( ره ) – بن بست شهید امیر سیگارودی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمصفرپورلیله کوهعلی0466942639930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – فرهنگیان(چالکیاسر) – کوچه دانش 2 – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودطلعتپورمیرزاآقالنگرودیپاکپوش0466963208930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – نواب صفوی – کوچه نواب(سوم) – خیابان شهید نواب صفوی – طبقه اول
گیلانلنگرودمحمدشریفی پورترپوئیفرشید0404681658930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – بازار – کوچه (اول) – کوچه (بازار روز سوم) – پلاک 326 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدحسین زاده موبندانیلباسشوئی و خشکشوئی حسین زاده0315232395930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – گمرکات – خیابان دکتر علی شریعتی – خیابان پروین اعتصامی – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمپایدارجدانوکریخشکشوئی باران0315231613930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – آقاسید عبدالله – کوچه ( دبستان کمیل ) – کوچه ( سینما آزادی ) – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیپورربیعشیک پوشان0467190798930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی هفتم – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادمرادپورچافیاهورا0467202816930114خشک شویی ولباس شوییچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان ( کانال ) – بلوار کشاورز – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنزمانی پوررودپشتیپارسیان0467245827930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – طولازده – کوچه ظفر – خیابان شهید قبادی – ساختمان مسرور – طبقه همکف
گیلانلنگرودغلامحسيننخستين ديوشلينخستین0409909593930114خشک شویی ولباس شوییلنگرود – کوزه فروشان – خیابان شهید بهشتی – خیابان هفده شهریور – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیبلوکی کورندهمجید0466255872361029/1رویه کوبی مبللنگرود ، درویشانبر ، کوچه شهید اکبری ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرحمزهتقوی تکیارچوبکده تکیار0466476821361029/1رویه کوبی مبللنگرود – کلیدبر – خیابان جاده کومله – بن بست ( نورمحمد ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالرضاغلام دوست سوستانیغلام دوست0467116581361029/1رویه کوبی مبللنگرود – چالکیاسر – کوچه صاحب 2 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودخلیلبور شعبانصافكاري بور شعبان020812484601420502031صافکاری و گلگیرسازیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعین اللهقربانی نژادصافكاري020812430601420502031صافکاری و گلگیرسازیاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودحسنبذرافشان2000020810695600502031صافکاری و گلگیرسازیذوب اهن 0 0 0
گیلانلنگروداسماعیلحسنی سراجاریحسنی0333908245502031صافکاری و گلگیرسازییعدی 0  0
گیلانلنگرودافسانهنعمتی قاضی محلهصافکاری فرشاد045085265601342512448502031صافکاری و گلگیرسازیشلمان ، بالا محله ، کوچه جلالیه ، خیابان آیت الله خامنه ای ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیمحمدیصافکاری امیر045728188101342581119502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود ، کلیدبر ، خیابان جاده کومله ، خیابان سعدی ، طبقه اول
گیلانلنگرودسیدابوطالبسیدی پاپکیادهصافکاری سیدی046119286801342530261502031صافکاری و گلگیرسازیپلت کله ، لنگرود سه راه خالکیاسر ، خیابان ایثارگران ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلخورمهرایوان استخریمسعود0461491336502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود ، بلوار شهید املاکی ، خیابان جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرشعبانی پیرپشتهصافکاری امیر046225677301342507218502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود ، درویشانبر ، روبروی نان فانتزی ولی عصر ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدحسیننانوای درستکارصافکاری دقیق مهران046225688101342540389502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود ، کلیدبر ، کوچه مدرس ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهتقی پوردریاکناریصافکاری مراد046599191801342542796502031صافکاری و گلگیرسازیدریاسر ، کوچه شهید محسن غمگسار ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 394 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمهدیمیراحمدی دریاسریصافکاری برادران میر احمدی0466051827502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود ، آقاسید عبدالله ، خیابان امام خمینی ، بن بست ادب ، پلاک 302 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنخرم دل فتیدهحسن0466069450502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود ، زردآب محله ، خیابان (اصلی زردآب محله ) ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنابراهیمی شلمانیابراهیمی046649914001342521111502031صافکاری و گلگیرسازیشلمان – بالا محله – کوچه جلالیه – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیفرحمندحاج ابراهیم دهصافکاری علی046662025200000000000502031صافکاری و گلگیرسازیدیوشل – روستای دیوشل – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 409 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنقیقاسمیان چافجیریصافکاری اطمینان046662094301342513257502031صافکاری و گلگیرسازیشلمان – جاده رودسر(بیجارپشت محله) – خیابان شهرداری – بلوار ذوب آهن – طبقه اول
گیلانلنگرودعباسباروتکارلنگرودیصافکاری فابریک046662160000000000000502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – کلیدبر – کوچه (( غلامحسین خباز رحیمی )) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودکریممحمدی کمال الدین پشتهصافکاری محمدی014603060501342581732502031صافکاری و گلگیرسازیدریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 236 – طبقه همکف
گیلانلنگرودطاهرفلاحی پیرپشتهصافکاری اتومبیل طاهر0466644142502031صافکاری و گلگیرسازیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 335 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنادردرون پرورصافکاری نادر009346791801342553106502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیترابی گلسفیدیصافکاری بابک014602508501342582109502031صافکاری و گلگیرسازیدریاسر – روستای دریاسر – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 342 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفریدونره انجامصافکاری فریدون0466758060502031صافکاری و گلگیرسازیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه ولی عصر – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 293 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرحسینحسینی فتیدهصافکاری میرحسین حسینی0270742971502031صافکاری و گلگیرسازیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 990 – طبقه همکف
گیلانلنگرودتقینامورزرداب محلهصافکاری حسن راسخی0071833869502031صافکاری و گلگیرسازیدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید غلامرضایی – کوچه شهید صادق صائمی – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکاظمفلاح دریاسریبی رنگ0298734918502031صافکاری و گلگیرسازیکومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودجمشیدنوروزخواه گلسفیدینوروزخواه0357718704502031صافکاری و گلگیرسازیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 251 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیحسین پورچافیپیمان0146113178502031صافکاری و گلگیرسازیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان پنجم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودموسیشمسی گلسفیدشمسی0093446242502031صافکاری و گلگیرسازیکلیدبر – ندارد – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلیلموسوی موبندانیسیدجلیل0093446026502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنبنانجصافکاری حسن بنانج0466852936502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – انزلی محله – خیابان شهید محمدصادق گیلانی – خیابان شهیدموسی کلانتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیملک آراعادل0306333849502031صافکاری و گلگیرسازیکیاگهان – روستای مریدان – ندارد – خیابان شهید شفقی – خیابان سردارجنگل – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانلنگرودروح الهمهرخواه کورندهمهرخواه0146009326502031صافکاری و گلگیرسازیچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان هفتم – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسنحسینی فتیدهسید0093468925502031صافکاری و گلگیرسازیچاف وچمخاله – رجب آباد فتیده – کوچه (مرغداری شکوفر) – جاده (چمخاله) – پلاک 1,125 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیامیرپوردیزبنیمصطفی0146120928502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمنوروزخواه گلسفیدیگلسفیدی0467019544502031صافکاری و گلگیرسازیپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 450 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجاویدسیمائی سالکویهجاوید0467109743502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدیوسفحسینی پیرپشتهسید علی0146095568502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودکیومرثصفری کمال الدین پشتهصافکاری امیر0467145910502031صافکاری و گلگیرسازیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید محسن غمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 396 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضامسکینی پیرپشتهمسکینی0467178762502031صافکاری و گلگیرسازیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 920 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدپورغفاری کوملهبی رنگ مجید0467178950502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدغلامرضائیچکش طلا0467193513502031صافکاری و گلگیرسازیکلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودصابربهروزپورصافکاری صابر0386643462502031صافکاری و گلگیرسازیچاف وچمخاله – رجب آباد فتیده – خیابان (رجب آباد فقیده) – خیابان 17شهریور – پلاک -340 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهادیخلیل پورفابریک0467392443502031صافکاری و گلگیرسازیپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – خیابان بلوک سازی – جاده اصلی پلت کله – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلینیک راهفابریک0467395686502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – کلیدبر – جاده ( کومله ) – میدان ( کلیدبر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدشعباني رودپشتيشهرام0303055524502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهزادرحمانی دریاسریبهزاد0467415978502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – زردآب محله – خیابان ( زردآب محله ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشعبانعبدخورسندلنگروديعبد خورسند0338174455502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه شقایق – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنمحمدپور مرادیصافکاری بهمن0208007850502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرراسخی سالکویهصافکاری 20000467481763502031صافکاری و گلگیرسازیلنگرود – زردآب محله – خیابان ( زردآب محله ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیشاکریعلی0467491229502031صافکاری و گلگیرسازیدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 198 – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهریارهدایتیظفر رایانه گیلان046699117800000000000523741فروش و تعمیر رایانه ، ماشینهای اداری و قطعات مربوطهلنگرود – امام خمینی – کوچه ((فتحعلی رضایی)) – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه دوم – واحد 3
گیلانلنگرودعلییعقوبی سلطانمرادیپاک032739727501420930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)خ حافظ بالاتر از نیروی انتظامی جنب الومینیوم سازی شعبانی  0
گیلانلنگرودعمرانعسکری تپهابریشم0453013827930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)لنگرود ، چالکیاسر ، کوچه کریم موسوی ، خیابان شهید صنایع پرکار ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنصفاری نیاقالی شویی مهرداد0466253799930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)لنگرود ، جاده لیلا کوه ، خیابان شورا ، بلوار کشاورز ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفضهاحتشامی پاپکیادهقالی شویی سعید046662124900000000000930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)چاف وچمخاله – خال کیاسر – کوچه شهید علی دردک – خیابان ( خالکیاسر ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیاثنی عشری ماچیانیپاک مهر0466635193930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)دیوشل – روستای دیوشل – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرجبعلیشاکری پیرپشتهشکری0284400937930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)لنگرود – جاده چمخاله – کوچه امیر – خیابان آزادی – پلاک 47 – طبقه اول
گیلانلنگرودفاطمهابدی خواه فتیدهایران اطلس0466774032930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)لنگرود – آنسر محله(رکج محله) – خیابان پاسداران – خیابان (طلوع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسوسنآذرکشب عزیزآبادقالیشویی ارم046682958001342532960930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)کومله – 24 متری(چهارراه) – خیابان شهید رجایی – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودماهانفرخنده لنگروديقالیشویی ماهان0439384045930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)لنگرود – فرهنگیان – کوچه رجایی هفدهم[ولی عصرسابق] – خیابان 20متری رجایی – طبقه همکف
گیلانلنگرودصبريهزنگانه رنجبرعلی بابا0467513302930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)بالامحله کوشالشاد – روستای دیوشل – ندارد – جاده اصلی بالامحله کوشاد – بن بست شاد 4 – طبقه همکف
گیلانلنگرودنسیمارژنگفرزام045978742500000000000453111لوله کشی آب و فاضلابچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان بیست و دوم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقاحمدزاده شلمانیصادق0466702738453111لوله کشی آب و فاضلابشلمان – پایین محله(بالامحله) – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آیت اله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقیوسفی نالکیاشریصادق0146022505453111لوله کشی آب و فاضلابلنگرود – انزلی محله – کوچه حسین عباسپور – خیابان کارگران – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشتهاسمعیلی کاجانیتاسیسات لوله کشی عرشیا0467180794453111لوله کشی آب و فاضلابچاف وچمخاله – چاف پایین – خیابان دریا – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمرمضانی حسنعلی دهعدالت0467260332453111لوله کشی آب و فاضلابلنگرود – کیاکلایه – بلوار سعدی – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودیعقوبخوبلوله کشی خوب0467261615453111لوله کشی آب و فاضلابلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهيمپاسبانپاسارگاد0467397254453111لوله کشی آب و فاضلابلنگرود – پارک فجر – کوچه سعدی دوم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدابراهیمپورچاوش لنگرودیچاوش0433084654453111لوله کشی آب و فاضلابلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودنازنینیوسفی خصال لنگرودییوسفی0467466453453111لوله کشی آب و فاضلابلنگرود – بازار – کوچه (اول) – کوچه (بازار روز اول) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضاعسکری کچلامعسکری0467470569453111لوله کشی آب و فاضلابلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – کوچه بینش 6[مرادی سابق] – ساختمان یادگار – طبقه همکف
گیلانلنگرودنعمتدرخشیدهدرخشیده0466369054453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودروح الهپیرخندان بارکوسرائیپویان گاز0466623142453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزچاف وچمخاله – تازه آباد – کوچه ( فرعی اول ) – خیابان آیت اله بهجت – پلاک -82 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیمینعباسی مقدملوله کشی گاز0466785958453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزسلوش – روستای مریدان – جاده اصلی سلوش – بن بست شهیداسماعیل قلی پور – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسمشفق شلمانیخدمات ساختمانی رضا0401771105453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزشلمان – علی اوسط – بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شهید مهدی علیپور – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمد حسینزین العابدینمیکانیکی027073702801425232474502014مکانیکی اتومبیل سبکخ حافظ روبروی ستاد 0 0 0
گیلانلنگرودامیندوستی  کورندهتعمیرگاه دوستان020811293400502014مکانیکی اتومبیل سبکاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودمهدییعقوب نزادجلوبندی سازی مهدی020802854500502014مکانیکی اتومبیل سبکاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودحبیب اقارستگارینمايندگي سايبا020812441401420502014مکانیکی اتومبیل سبکاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودعلیعلیجانیتعميرگاه عليجاني020812240001420502014مکانیکی اتومبیل سبکاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودیوسفحسین بورفروشگاه بوريا020812228301420502014مکانیکی اتومبیل سبکاصلی 0 0 0
گیلانلنگرودیعقوبنیکخواهنیک خواه029892178401420502014مکانیکی اتومبیل سبکاصلی 0  0
گیلانلنگرودهادیوحدتی پورمكانيكي نوين خودرو020811573900502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر 0 00 0
گیلانلنگرودپیمانرمضانی زرد ابیپیمان020810674000502014مکانیکی اتومبیل سبکروستای دریاسر 0 0 0
گیلانلنگرودجابراقا جانی گلسفیدیدوستان033397012300502014مکانیکی اتومبیل سبکشلمان خیابان امام خمینی 0 0 0
گیلانلنگرودرضاشهری ناصریپارس سرویس044782503601342581434502014مکانیکی اتومبیل سبکاستان گیلان – شهرستان لنگرود – بخش مرکزی – شهر لنگرود – کلیدبر – خیابان جاده کومله – خیابان سعدی – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانلنگرودعبدالهقربان پورمکانیکی قربانپور045171496901342554977502014مکانیکی اتومبیل سبکشلمان ، بالا محله ، کوچه جلالیه ، خیابان آیت الله خامنه ای ، پلاک 163 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودرامیندل پسندلنگرودیمکانیکی رامین007181935901342538312502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود ، بلوار شهید املاکی ، خیابان جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنادرفرجودیمکانیکی نادر045681770001342530350502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود ، کیاکلایه ، خیابان سعدی ، خیابان شهیدعبداله پورمحمدی ، پلاک 117 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمسکین چافیاستاندارد0463155981502014مکانیکی اتومبیل سبکچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان هفتم ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمپورذکریاآسیا0465625024502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود ، بلوار شهید املاکی ، خیابان جاده چمخاله ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودنیمامؤیدناصریمکانیکی پویا046596679301342521189502014مکانیکی اتومبیل سبکپلت کله ، کوچه (بلوک زنی طاهایی ) ، خیابان (جاده چمخاله ) ، پلاک 535 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسسهرابی فردعباس046600225901342525386502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود ، درویشانبر ، خیابان حسن دهگان ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیحییابیضی اشیانیصداقت046603123201342583425502014مکانیکی اتومبیل سبکاشیان ، خیابان ( جاده اشیان ) ، کوچه (آذرپور) ، پلاک 12 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاضلدروگراطمینان046607644501342580484502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر ، خیابان کانال 18 3 ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدصابرمیرعباسی کوملهمحمدپارسا046607928501342572153502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود ، کیاکلایه ، خیابان سعدی ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیعباسیتعمیرگاه برادران عباسی046608933301342728652502014مکانیکی اتومبیل سبککلیدبر ، خیابان نوین ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیبذرافشان خالجیرپراید046614142401342540709502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود ، سعدی ، خیابان سعدی ، خیابان قوام ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدعباسسیدی ملکوتیسیدعباس046614609901342531881502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر ، کوچه شهید احمدغمگسار ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 884 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اکبرگل پوربارکوسرائی046626074901342531906502014مکانیکی اتومبیل سبکدیوشل ، خیابان آیت الله فقیهی ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 134 ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدمعصوم پورامیرآبادیمعصور پور0466334240502014مکانیکی اتومبیل سبککلیدبر ، خیابان نوین ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیتقی نژادشلمانیمصطفی0466417713502014مکانیکی اتومبیل سبکپایین قاضی محله ، جاده (پایین قاضی محله) ، جاده اصلی پایین قاضی محله ، پلاک 536 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمراداحمدی کلیدبریاحمدی046643744901342581979502014مکانیکی اتومبیل سبککلیدبر ، کوچه امام رضا 10 ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدصادقموسوی ازدینیموسوی0071818901502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودشهرامبحرکاظمی رودپشتیتعمیرگاه شهرام046662774201341547815502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – درویشانبر – کوچه (جهاد شانزدهم) – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضادروگرمکانیکی نمونه046662785701342554688502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بن بست جمهوری سی و هشتم-بن دوم – طبقه همکف – واحد 3
گیلانلنگرودفرشادخدمتگذارتعمیرگاه ایران046662788301341551036502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید منصور جعفریان – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودکاظمخالوئی املشیتعمیرگاه تخصصی کاظم046663308701342727198502014مکانیکی اتومبیل سبککیاگهان – روستای مریدان – خیابان شهید شفقی – خیابان سردارجنگل – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیزارع دریاکناریمکانیکی زارع0303058005502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید محسن غمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 416 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیعقوبنوروزی ناصریمکانیکی تک استاد046664476501342521760502014مکانیکی اتومبیل سبککلیدبر – روستای دریاسر – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیاسماعیل پورکیاکلایهتعمیرگاه ایران خودرو و سایپا0093468709502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدفاضلرضائی دریاکناریتعمیرگاه تخصصی سیدفاضل046665318200000000000502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه طالقانی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 641 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمرتضیتوحیدی فرتوحید0305948592502014مکانیکی اتومبیل سبککهلستان – روستای لات لیل – خیابان کیاگهان – خیابان جاده لات لیل – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعباسطاهرنیاکیلینیک کیا و هوندای طاهرنیا030008563801342580802502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه ( نصر ) – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 454 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاثباتی شلمانیتعمیرگاه اتومبیل حمید030736412200000000000502014مکانیکی اتومبیل سبکشلمان – جاده رودسر(بیجارپشت محله) – خیابان شهرداری – بلوار ذوب آهن – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاکدیوردریاسریتعمیرگاه تخصصی کدیور035784929301342580670502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 914 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاعموزاده پاپکیادهاتومکانیکی علی046667529401342535424502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه کوی طالقانی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 583 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضاباقری طلب دریاسریمکانیکی رضا0302851091502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه رسالت – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 179 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجوادباقرپسندتعمیرگاه ریو ال نود029270173801342581888502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه ولی عصر – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 235 – طبقه همکف
گیلانلنگروداصغربابائی سیاه خلکیمکانیکی اصغر بابائی030746153801342720978502014مکانیکی اتومبیل سبککیاگهان – روستای مریدان – خیابان شهید نوری – خیابان سردارجنگل – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسعودپورعاشوری قاضی محلهتعمیرگاه حسینی0146138882502014مکانیکی اتومبیل سبکپایین قاضی محله – روستای دریاسر – خیابان شهید مهدی بنی سعید – خیابان بوستان شرقی – پلاک 120 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنریاضیتعمیرگاه ریاضی0294338145502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه ولی عصر – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 219 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرهادبذرافشان دریاسریتعمیرگاه تخصصی فرهاد0466751073502014مکانیکی اتومبیل سبککلیدبر – روستای دریاسر – خیابان نوین – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدصادقحدادیمکانیکی مدرن0466757093502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه رسالت – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 169 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمیلادهاشمی پوردیوشلیتعمیرگاه میلاد0466758049502014مکانیکی اتومبیل سبکطالش محله – روستای دیوشل – کوچه اخوت – بلوار امام رضا(ع) – پلاک 168 – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرکاظمی پورشلمانیمکانیکی امیر0466761215502014مکانیکی اتومبیل سبکشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 373 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدپورهاشمی سیگارودیتعمیرگاه خدمات سیگارودی0466773706502014مکانیکی اتومبیل سبککومله – میان محله(انزلی محله) – خیابان (گاز) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدرضااحمدی گرماوریاتو مکانیک سید0466792137502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید صادق صائمی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیاسمعیل زاده موبندانیتعمیرگاه تخصصی مهدی0466795559502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه نجابت – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضامیهنیمکانیکی رضا0466800808502014مکانیکی اتومبیل سبکچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه ( شالیزار) – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدرضازاده لیلیاتو مکانیک طاها0466809501502014مکانیکی اتومبیل سبکخمیرمحله – روستای اطاقور – جاده ( خمیرمحله ) – جاده اصلی خمیرمحله – پلاک 16.001 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیخیری گلسفیدیتعمیرگاه فرشید0302848251502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – ندارد – خیابان بطرف قاضی محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 787 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنراحت طلبحسن0466836280502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – زردآب محله – خیابان ( زردآب محله ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرسولکریمی کلیدبریاتو مکانیک رسول0466850219502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیثمحسنی خالجیرمیثم0466851342502014مکانیکی اتومبیل سبکشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودپژمانآقاخانی سالکویهتعمیرگاه پراید0466866535502014مکانیکی اتومبیل سبکمریدان – روستای مریدان – ندارد – کوچه ساعی – خیابان امام – پلاک -101 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیرضوانی دریاکناریتعمیرگاه مهدی0146024078502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید فاضلی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 495 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمداندرزاخدمات تعمیرگاهی و برق خودرو0382908472502014مکانیکی اتومبیل سبککیاگهان – روستای مریدان – ندارد – خیابان شهید نوری – خیابان سردارجنگل – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنحقگوی پاپکیادهینمایندگی مگاموتورحقگو0466884997502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدملائی کچلامیمحمد0466912734502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف – واحد 8
گیلانلنگرودبهروزرضوان زادهتعمیرگاه اتومبیل بهروز0466934679502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید صادق صائمی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضامسرورخدمات مکانیکی مسرور0466941706502014مکانیکی اتومبیل سبکپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 452 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانقاسمیقاسمی0304104379502014مکانیکی اتومبیل سبکدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیحاجی آقائی لیله کوهیتعمیرگاه ولیعصر0466993658502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – درویشانبر – خیابان جهاد دهم[مهر بیست و دوم] – خیابان مهندس حاج حسن دهگان – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنمرادخواهحسن0466993706502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادشعبانی دیوشلیمیلاد0466996755502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 128 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدجعفری فتیدهمجید0467009704502014مکانیکی اتومبیل سبکشلمان – سیدعلی کیا – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاعزیزخانیجاوید0146130502502014مکانیکی اتومبیل سبکشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 377 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیراحمدمیرموسوی خزریتعمیرگاه تخصصی محصولات ایران خودرو و سایپا0146061189502014مکانیکی اتومبیل سبککلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه امام رضا 10 – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیعلی نیای چافیتابان0093477159502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید صادق صائمی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 71 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجلالحبیب زاده پلت کلهاتو مکانیک جلال0467074169502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 340 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدقرباناحمدی گرماوریاحمدی0467080336502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – بلوار سعدی – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضارجائی دریاسریعلی0146061306502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 748 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمصطفیعلی محمدی دریاسریتعمیرگاه تخصصی علی محمدی0467111029502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه ( مسجد ) – کوچه شهید نادر رمضانپور – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمتنهافتیدهتعمیرگاه استاندارد0293092552502014مکانیکی اتومبیل سبکپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 316 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعیسیطرقی دریاسریایثار0146066449502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 356 – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیدل نوازارباستاندلنواز0146072094502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجتبیرخشانی لشهمکانیک مجتبی0467159151502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – زردآب محله – خیابان ( زردآب محله ) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدبارگونه لنگرودیتعمیرگاه تخصصی محمد0208011697502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان بطرف زردان محله – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 238 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیرحسینمیرموسوی بارکوسرائیدنده هفت0467164742502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه ولی عصر – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 271 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدفرجودی کیاکلایهتعمیرگاه تخصصی فرجودی0467171480502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهید منصور جعفریان – خیابان شهید ثابت قدم – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیدرنهءتعمیرگاه تخصصی علی0467179115502014مکانیکی اتومبیل سبکدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک -395 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصابرسماکی موبندانیصابر0467189843502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمهیارمیرباقیان دریاسریمکانیکی مهیار0467209072502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – کوچه کوی طالقانی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 579 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینتدین لمراسکیتعمیرگاه حسین0146143637502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه مهرگان – خیابان سعدی دهم – طبقه همکف
گیلانلنگرودایمانقاسمیتعمیرگاه ایمان0467242040502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدهادیمیرفرجودی لنگرودیسیدجلال0352954357502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمیلادابراهیمیمیلاد0467290486502014مکانیکی اتومبیل سبکشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوطالبکریمی کلیدبریکریمی0146025526502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه ( نصر ) – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 430 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسالارپورعلی دلخوش بارکوسرائیمیلاد0467354501502014مکانیکی اتومبیل سبکدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 180 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیبابائی همتیرضا0071874360502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – جاده چمخاله – کوچه دلاور – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدعلی نژاداحمد0467372942502014مکانیکی اتومبیل سبکچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه بهارستان سی ام – بلوار کاسپین – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیرفدائی لیلاکوهاتومکانیک امیر0467378958502014مکانیکی اتومبیل سبکپلت کله – روستای گل سفید – ندارد – خیابان معلم – جاده اصلی پلت کله – پلاک 115 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاشمسائی توتکلهرضا0467388299502014مکانیکی اتومبیل سبکشلمان – جاده رودسر – جاده (رودسر) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعليحسن پورفتيدهمکانیکی علی0285402190502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه طالقانی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 605 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسيدمحمدتقيايماني پارساتعمیرگاه مهندس پارسا0401010774502014مکانیکی اتومبیل سبکطالش محله – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( طالش محله ) – بلوار امام رضا(ع) – پلاک 173 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنداريوش چالدشتيمکانیکی ماشین های جنگی0146030164502014مکانیکی اتومبیل سبککیاگهان – روستای مریدان – ندارد – خیابان به طرف روستای کهلستان – خیابان شهید کودک پور – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانلنگرودخديجهرمضانيان قاضي محلهمجید0146105186502014مکانیکی اتومبیل سبکشلمان – قاضی محله(آخوند محله) – خیابان (قاضی محله) – بلوار امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیخوش بین نالکیاشریسهراب0467412524502014مکانیکی اتومبیل سبکپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 204 – طبقه همکف
گیلانلنگرودناصرنوروزي باركوسرائيتعمیرگاه ناصر0146091432502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – خیابان سعدی دهم – بلوار سعدی – پلاک -171 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکبریبحرکاظمیایلیا0467423353502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کلیدبر – بلوار امام رضا(ع) – کوچه ( کانال ) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسماعیلبرقیاتومکانیک مرتضی0467432608502014مکانیکی اتومبیل سبککومله – کشت سرا(بل امام) – کوچه (پرورش) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسمیهرمضانی زردابیبهرام0467433358502014مکانیکی اتومبیل سبککلیدبر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان شهید سید محمد حسینی – خیابان نوین – طبقه همکف
گیلانلنگرودباقرني خويشمکانیکی نی خویش0467435294502014مکانیکی اتومبیل سبککیاگهان – روستای مریدان – ندارد – کوچه لاله – خیابان شهید کودک پور – پلاک 120 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنجمشيددوست ملكوتيمکانیکی حسن0146120163502014مکانیکی اتومبیل سبککیاگهان – روستای مریدان – ندارد – خیابان جاده کیاگهان – خیابان شهید نوری – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانلنگرودياسينراهدارباركوسرائيمکانیکی یاسین0303591761502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – دیوشل – خیابان (دیوشل) – بلوار سردار شهید املاکی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدزارعمکانیکی زارع0071819467502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضااسدی کوملهرضا0467452294502014مکانیکی اتومبیل سبککومله – میان محله – کوچه (رزاقی) – کوچه شهید وحید رزاقی – طبقه همکف
گیلانلنگرودرامينپورعلي دلخوشمکانیکی رامین0303053510502014مکانیکی اتومبیل سبکدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – جاده ( دیوشل ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک -349 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعزیزاله روحی هل آبادروحی0071818784502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ذاکری – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف – واحد 1
گیلانلنگرودمهدیصفری چافیمهدی0467477902502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – جاده چمخاله – بلوار آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدحسنجعفرپوربارکوسرائیسید0467480044502014مکانیکی اتومبیل سبکدیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 186 – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیناصری سالکوئیپارس گیل0467488247502014مکانیکی اتومبیل سبکدریاسر – روستای دریاسر – ندارد – کوچه رسالت – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 161 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرضاعلی خواهرضا0467491202502014مکانیکی اتومبیل سبککهلستان – روستای لات لیل – ندارد – کوچه گلستان 4 – خیابان جاده لات گیل – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدپورغفاری کوملهمرکز تعمیرات پراید و تیبا0467502557502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کلیدبر – کوچه (( غلامحسین خباز رحیمی )) – جاده ( کومله ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدبذرکارنالکیاشریمحمد0467503565502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسممحمدزاده سلطانمرادیکاپ سرویس0467516730502014مکانیکی اتومبیل سبکلنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودرضانورمیرزاایران046604591901342582247502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگیندریاسر ، کوچه کوی طالقانی ، بلوار لنگرود رودسر ، پلاک 677 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمرتضیمیرحدای فخاریتعمیرگاه توکل046662058201342522321502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهامت 1 – کوچه شهیدمجید تقی پور – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحسنقربانعلی زاده دریاسریتعمیرگاه دوستان046666313701342580682502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگیندریاسر – روستای دریاسر – کوچه طالقانی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 611 – طبقه همکف
گیلانلنگرودجلالمحمدی ثابتتکنو لودر046666415901342581365502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینلنگرود – کلیدبر – بلوار امام رضا(ع) – کوچه ( کانال ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودامینخطیبیولو تکنیک0466753415502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینپلت کله – روستای گل سفید – خیابان ایثارگران – بن بست (( ترابی )) – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمنبرنج کاردریاسریتعمیرگاه بهمن0466885570502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینپایین قاضی محله – ندارد – جاده اصلی پایین قاضی محله – خیابان آب و فاضلاب – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلپورمیرزالنگرودیمکانیکی ملت0466952817502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگیندریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان کانال هوایی جنوبی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 476 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینعابد چافینصب شيشه عابد028442814101420454018نصب انواع شیشه ساختماناصلی 0 0 0
گیلانلنگرودحسین رمضانیرمضانی0446005736454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود کمربندی جنب اسپرت ارش
گیلانلنگرودنورالدینقربانیانقربانیان0446005628454018نصب انواع شیشه ساختمانجاده چمخاله روبروی ایستگاه چاف سابق
گیلانلنگرودحجتباباپور کورندهباباپور03750739830130454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود جاده چمخاله بلوار جمهوری اسلامی روبروی پیتزا ستاره
گیلانلنگرودمحمودآرزمآرزم046607691100000000000454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود ، درویشانبر ، خیابان شهید قبادی ، بلوار فردوس ، ساختمان افق ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدیارکه سلخوریمحمد046612190300000000000454018نصب انواع شیشه ساختمانشلمان ، علی اوسط ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان امام خمینی ، جنب آژانس خزر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهقربانی گیلارکشیطاها0466459610454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود ، کلیدبر ، خیابان جاده کومله ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیناقربانیان چافیسینا0466623152454018نصب انواع شیشه ساختمانچاف وچمخاله – چاف پایین – بلوار کادوس – کوچه ( ستوده ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیرضانژادعلی شیرجوپشترضا0466630175454018نصب انواع شیشه ساختمانکومله – بازار چه(24متری) – خیابان (24 متری) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنعلیحسن زاده گلباغیحسن زاده0466630220454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود – جاده چمخاله – خیابان شهیدان تراهی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگرودعلی اصغریاسری رادیاسری0466653523454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پلاک -164 – طبقه همکف
گیلانلنگرودبصیربزرگی کوشالشاهشیشه0466663367454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود – راه پشته – کوچه گلبانگ – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پلاک -74 – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلحسن زاده کمنیندارد0466728600454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهیدمحرمعلی کامیاب[بینش 4] – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهمناکبری دخت عالینصب شیشه اکبری0466803209454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود – جاده چمخاله – کوچه بینش 16 – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفیهقربانیان اطاقوریشیشه0467122259454018نصب انواع شیشه ساختمانکومله – میان محله – جاده (کومله-لنگرود) – بلوار امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیصالح پورایران نما0467129659454018نصب انواع شیشه ساختماندریاسر – روستای دریاسر – ندارد – خیابان کانال 18 3 – بلوار لنگرود رودسر – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینقانعقانع0071814432454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود – راه پشته – کوچه (حوزه علمیه) – خیابان (موسی صدر) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیعبدی چافیپارسیان0467174648454018نصب انواع شیشه ساختمانچاف وچمخاله – چمخاله – خیابان شهید ملایی – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک 158 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیروسبردبارشیشه سکوریت0467352695454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود – درویشانبر – کوچه صبا – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودمریمپاس ماچاننصب شیشه ماهان0208026090454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود – بازار – خیابان شهید بهشتی – خیابان یاسر – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدمهروانمهروان0467506199454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود – جاده چمخاله – کوچه منجم باشی یکم – کوچه شهید محمدرضا هادی تواتری – طبقه همکف
گیلانلنگرودرحيمرحمان پورسياهكلدهشیشه خم رحمان پور0467535097454018نصب انواع شیشه ساختمانلنگرود – درویشانبر – کوچه شهید اکبری – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگروداکبرقلیانی دریاکناریباران027719592101425238354502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروخیابان سعدی روبروی خانقا  938
گیلانلنگرودفرزادحاجی زادهدزدگیر اماکن014604665301425222710502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروبلوار شهید عبدالکریمی جنب اورژانس  58438
گیلانلنگرودآرمانکشاورزکلوپ صدا044931677600000000000502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرولنگرود – بلوار شهید املاکی – خیابان جاده چمخاله – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف – 
گیلانلنگرودمهدیفلاح کاظمی لیالستانیحافظ سیستم007184109601342530234502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرولنگرود ، طولازده ، کوچه شهیدان منفرد ، بلوار حافظ ، جنب شیرینی ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمحبوبهکشت کارلنگرودیآوا الکترونیک007184096201342530861502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرولنگرود ، فرهنگیان ، کوچه شهیداسماعیل موسی پور[سعدی 17] ، خیابان سعدی ، نبش سعدی هفتم ، پلاک 183 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادجان زمینبرق خودرو مهرداد046633366301342582242502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرودریاسر ، کوچه شهید احمدغمگسار ، بلوار لنگرود رودسر ، جنب فنس شمال ، پلاک 730 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدکریممیررحیمی دریاسریدزدگیر سیدکریم046663404800000000000502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرودریاسر – روستای دریاسر – کوچه رسالت – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 177 – طبقه همکف
گیلانلنگرودیاسرخوش سرشت لنگرودیخدمات صوتی و تصویری یاسر0466721472502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرولنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید یوسف نیک پی – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدنگران لنگرودیالکترونیک پیام007187446801342529064502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرولنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف
گیلانلنگرودهادیمحمدزادههادی0467341730502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرولنگرود – کیاکلایه(کلیدبر) – کوچه شقایق – بلوار سعدی – پلاک 406 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنبخشی پورخلیفه محلهصوتی حفاظتی بخشی پور046753907901342542994502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرولنگرود – فرهنگیان – کوچه سعدی هفتم – بلوار سعدی – پلاک 187 – طبقه همکف
گیلانلنگرودکریمعطاردعطارد025823052001425227930453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهراه پشته ابتدای خیابان اسد آبادی  0
گیلانلنگرودمحمدنیکروان قاضی محلهنیکان045842534700000000000453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهلنگرود ، پارک فجر ، خیابان بوعلی سینا ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع پارک بازار غدیر ، طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدنژادقربانگرما سرما046602733401342565462453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهلنگرود ، جاده لیلا کوه ، بلوار لیلاکوه به لنگرود ، بلوار شهید حسن دهگان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفشمسی پوربارکوسرائیشمسی پور046603644800000000000453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه حیات ، بلوار جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودهمایونعسکری سلوشخدمات فنی سعادت046612447300000000000453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهید باهنر ، بن بست سعادت ، پلاک -107 ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفپورهاشم فخارلنگرودیموسسه فنی تلاش0466165797453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهلنگرود ، طولازده ، کوچه زنبق ، خیابان قبادی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفاطمهنصرینصری0466266579453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهید باهنر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلدادرس رعایاترمو کولد0466760761453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهلنگرود – جاده چمخاله – خیابان نیروی انتظامی[بینش] – خیابان آزادی – ساختمان سام – طبقه همکف
گیلانلنگرودحبیبشفیعی چافیشفیعی0467070797453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهچاف وچمخاله – چاف پایین – کوچه (هلال احمر) – بن بست (هلال احمر) – طبقه همکف
گیلانلنگرودسجادفلاح کاظمی لیالستانیکاسپین نما0467138864453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهچاف وچمخاله – چمخاله – کوچه بوستان1 – بلوار حضرت ولی عصر(عج) – پلاک 98 – طبقه همکف
گیلانلنگرودقاسمباباپورچافیباباپور0467154876453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهلنگرود – پارک فجر – کوچه (( محمد حسن زاده )) – کوچه مروارید 5 – طبقه همکف – واحد 451
گیلانلنگرودمنیراحتشامی پاپکیادهاحتشامی0467235806453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهلنگرود – جاده چمخاله – کوچه حیات – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدابوالفضلسیدبحری لنگرودیلوازم گاز سوز0467246096453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهلنگرود – چالکیاسر – کوچه شهید علی حسینی سهیلی نژاد – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف – واحد 2
گیلانلنگرودبهزادرحمتی مقدمآسایش نوین0412838898453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهلنگرود – درویشانبر – خیابان شهید قبادی – بلوار فردوس – طبقه همکف
گیلانلنگرودبهروزرحمان پورسیاهگلدهبهروز045745467800000000000502056نصب و تعویض شیشه اتومبیللنگرود ، کلیدبر ، خیابان جاده کومله ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودحسنرستم زاده مالکرستم زاده046621570501342581495502056نصب و تعویض شیشه اتومبیللنگرود ، کیاکلایه ، خیابان سعدی ، کوچه شهید محمدحسین باقرپور ، روبروی میله لنگ تراشی نوربخش ، طبقه همکف
گیلانلنگرودیعقوبرحمان پورسیاهکلدهرحمانپور0093476476502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلدریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید صادق صائمی – بلوار لنگرود رودسر – پلاک 59 – طبقه همکف
گیلانلنگرودفرزادانشائی رودپشتی57188470467119826502056نصب و تعویض شیشه اتومبیللنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه اول
گیلانلنگرودجعفررایگان شلمانیفرشید0300013357502056نصب و تعویض شیشه اتومبیللنگرود – جاده چمخاله – کوچه شهید هادی فدایی – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودیوسفشریففنی مهندسی شریف046590668201342547166319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیلنگرود ، سبزه میدان ، خیابان شهید باهنر ، خیابان امام خمینی ، جنب اداره نوغان ، طبقه همکف
گیلانلنگرودصادقرجبیالکترونیک دانشجو046666827901342551772319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه شمس لنگرودی – خیابان شهید بهشتی – پاساژ معبودی – طبقه همکف – واحد 6 – 
گیلانلنگرودماریاکشت کارلنگرودیدزدگیر عباد046710692801342546660319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیلنگرود – کیاکلایه – کوچه شهیدمجید تقی پور – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودحامدعباسی جلیسهدزدگیر اکباتان046725725001342542761319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیلنگرود – جاده کمربندی(پارک فجر) – کوچه شهید رحمت نیک پی – بلوار شهید دکتر عبدالکریمی – پلاک -76 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدمحمدسعیدی فتیدهتجهیزات حفاظتی لنگربان046735781400000000000319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیلنگرود – سبزه میدان – کوچه (بقعه متبرکه آقاسیدمحمد) – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدصفریایمن گستر آرتان046736742101342537188319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیلنگرود – جاده چمخاله – کوچه موسوی – خیابان شهید مدرس – پلاک -169 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدرجب پوربلالمیفنی امنیتی رجب پور046740251501342526409319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیلنگرود – میدان انقلاب – کوچه (دوم) – خیابان شهید بهشتی – پاساژ حاج رضا بزرگ دعاگو – طبقه اول – واحد 36
گیلانلنگرودسعیدمهدی پورخانه سخت افزار014605396201425239701725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهخیابان شهید مطهری جنب آژانس خزر  510
گیلانلنگرودبهزادپرنداش لات لیلیبایت045343162901342584008725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهاطاقور ، امام خمینی ، خیابان شورا ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانلنگرودفرشادشیخ پورچافیکاسپین دیتا045343310300000000000725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهچاف وچمخاله ، چاف پایین ، کوچه بهارستان 7 ، بلوار کاسپین ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعمادمؤیداحمدیآلفا سیستم045658380701342551054725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهلنگرود ، 17شهریور ، کوچه بازار روز سوم ، خیابان هفده شهریور ، پاساژ ملت ، طبقه همکف
گیلانلنگرودعلیفرح بخش20046662015401342526095725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهلنگرود – راه پشته – خیابان موسی صدر – خیابان خرمشهر شمالی – پلاک -65 – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینامیرپوربادران سیستم046662066701342554740725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه جواد – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدحیدری کوچکیمجید0466705975725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهلنگرود – رکج محله – خیابان فردوس – خیابان شهیدچمران – ساختمان بهروز15 – طبقه همکف
گیلانلنگرودداریوشیخ چی لنگرودیمایکروسافت سیستم0466928141725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهلنگرود – جاده چمخاله(چالکیاسر) – کوچه والفجر – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیکاظم زاده لنگرودیتاپ سیستم046704259101342524393725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهلنگرود – شریعتی(دباغ محله،کوی یاسر – خیابان یاسر – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهدیکنعانی چافیپالس سیستم046712221701342539767725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهلنگرود – جاده چمخاله(فیشکالی) – خیابان پروین اعتصامی – خیابان (شهید مدرس) – پلاک -156 – طبقه همکف
گیلانلنگروداحسانعاشوری گواسرائیدیدگستر انفورماتیک046722353500000000000725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهلنگرود – ج چمخاله(گمرکات،کاسگرمحله – کوچه شهید فریبرز ارجمندی – خیابان (آزادی) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهردادرفعتی کیانکیان046745227100000000000725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهلنگرود – چالکیاسر – کوچه صدر 7 – خیابان آیت الله صدر – طبقه همکف
گیلانلنگرودمزدكيخ چي لنگروديپارسیان سیستم046752127201342521534725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهلنگرود – چالکیاسر – کوچه کریم موسوی – خیابان شهید صنایع پرکار – طبقه همکف
گیلانلنگرودذوالفعلیغلام رضائینقاشي020811473200502033نقاشی انواع خودرواصلی 0 0 0
گیلانلنگرودحجتعسکریعسکری033591221701420502033نقاشی انواع خودروسعدی 0 0 0
گیلانلنگرودمجیدقربانی میان پشتهمجید0336934679502033نقاشی انواع خودرودریاسر 0 0 0
گیلانلنگرودرحمانرجبی چافیایران وآلمان046600231001342597281502033نقاشی انواع خودرولنگرود ، درویشانبر ، خیابان حسن دهگان ، بلوار حافظ ، طبقه همکف
گیلانلنگرودابراهیمنیکونژادکوملهنقاشی ابراهیم0466049285502033نقاشی انواع خودرولنگرود ، زردآب محله ، خیابان (اصلی زردآب محله ) ، خیابان جاده کومله ، طبقه همکف
گیلانلنگرودایرجرحیمی سلطانمرادیفروش رنگ اتومبیل صدف0093476368502033نقاشی انواع خودرولنگرود – کلیدبر(کیاکلایه) – خیابان شهید علی نورمحمد – بلوار سعدی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمحمدنیکوکاردریاکنارینقاشی اتومبیل باران0466771948502033نقاشی انواع خودرودریاسر – روستای دریاسر – کوچه شهید احمدغمگسار – بلوار لنگرود رودسر – طبقه همکف
گیلانلنگروداسمعیلدرویش پورنقاشی اتومبیل اسماعیل0146065766502033نقاشی انواع خودروپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – خیابان آیت اله مرتضوی – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 225 – طبقه همکف
گیلانلنگرودمجیدخوش بین نالکیاشرینقاشی کناره0146091540502033نقاشی انواع خودرولنگرود – درویشانبر – میدان سردار شهید حسین املاکی – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودامیدصفری سالکویهنقاشی اتومبیل امیدصفری0466933998502033نقاشی انواع خودرولنگرود – زردآب محله – جاده ( کومله ) – بن بست (( سروش پورصالحی )) – طبقه همکف
گیلانلنگروداسدالهاسمعیلی گلسفیدنقاشی ایران المان0286030403502033نقاشی انواع خودروپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 464 – طبقه همکف
گیلانلنگرودربابهخرم دل فتیدهنقاشی انواع خودرو046697297200000000000502033نقاشی انواع خودروپایین قاضی محله – روستای دریاسر – ندارد – جاده (پایین قاضی محله) – جاده اصلی پایین قاضی محله – پلاک 206 – طبقه همکف
گیلانلنگرودسیدجلالحسینی نسبصافکاری و نقاشی ماهکار0467019795502033نقاشی انواع خودروچاف وچمخاله – رجب آباد فتیده – کوچه (مرغداری شکوفر) – جاده (چمخاله) – طبقه همکف
گیلانلنگرودحسینپورباقی چافینقاشی اتومبیل حسین 046714229601342529690502033نقاشی انواع خودرولنگرود – جاده چمخاله(جاده موبندان) – کوچه ((سید عباس کاظمی)) – بلوار جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانلنگرودمسلممسکین بین کلایهیادگار شمال0467209121502033نقاشی انواع خودرودیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 148 – طبقه همکف
گیلانلنگرودصفراسمعیل زادهصفراسماعیل زاده0467310561502033نقاشی انواع خودرولنگرود – کلیدبر – میدان ( کلیدبر ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانلنگرودمهیارمسکین بین کلایهاتومهیار0467439686502033نقاشی انواع خودرودیوشل – روستای دیوشل – ندارد – خیابان آیت الله فقیهی – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 146 – طبقه همکف
گیلانلنگرودرمضانعليفرزادتعمیرگاه برادران فرزاد0425056007502033نقاشی انواع خودرولنگرود – درویشانبر – کوچه شهیدعلیرضاجنت پور[گاز] – بلوار حافظ – طبقه همکف
گیلانلنگرودابوالقاسمصمدپورکلکاسرائیصمدپور03256008275229700454022نقاشی ساختمانخ 17شهریور بازارروز  17741
گیلانلنگرودناصرمحمدیمدنا0093449587454022نقاشی ساختمانلنگرود ، جاده چمخاله ، کوچه شهیدان تراهی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانلنگروداحمدمحمدیمحمدی0400854655454022نقاشی ساختمانلنگرود – سبزه میدان – خیابان شهید باهنر – خیابان امام خمینی( ره ) – طبقه همکف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *