لیست اصناف خدمات فنی ملایر- همدان

لیست اصناف خدمات فنی ملایر شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان ملایر در حوزه خدمات فنی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله «لیست اصناف خدمات فنی ملایر» را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار «لیست اصناف خدمات فنی ملایر» در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
همدانملایرزیبابختیاریزیبا بختیاری0286878316085100000000930211آرایشگری زنانهانتهای خ سعدی سمت راست  76413
همدانملایرزهراکولیوندزهرا کولیوند0286879755085100000000930211آرایشگری زنانهمیدان جهاد بلوار شاهد  74273
همدانملایرسعیدههاشمیسعیده هاشمی0286881588085100000000930211آرایشگری زنانهخ معلم نبش کوچه شهید نوردی  20163
همدانملایرنرگسصفرینرگس صفری0194155016085100000000930211آرایشگری زنانهمیدان دکتر بابک خ شهید احدی  37002
همدانملایرمعصومهدشتی مرویلیمعصومه دشتی0194167792085100000000930211آرایشگری زنانهخ شهید صفرخانیان کوچه شهید موسوی  3749
همدانملایرمریمشعبانیشعبانی0301775995085100000000930211آرایشگری زنانهبلوار 7 تیر 18 متری سپاه  00000
همدانملایرفیروزهسلیمانیسلیمانی0301799279085100000000930211آرایشگری زنانهمیدان امام زاده ضلع شمالی  42460
همدانملایرمریمبهادری فربهادری فر0302101350085100000000930211آرایشگری زنانهخ شهدا کوچه اذر افرا  00000
همدانملایرمریمپورونائیپورونایی0302112363085100000000930211آرایشگری زنانهبلوار ولی عصر مقابل فضای سبز  30789
همدانملایرزهرازرینیزرینی0302139433085100000000930211آرایشگری زنانهبرق بالا خ شهید موسوی  45359
همدانملایرفاطمهمهدیمهدی0302504175085100000000930211آرایشگری زنانهخ عاشورا خ ش صدوقی  2786
همدانملایرسمیراعباسیعباسی0302510810085100000000930211آرایشگری زنانهم جهاد بلوار شاهد  74273
همدانملایرزیباعلی همتی روزبهانیروزبهانی0302512500085100000000930211آرایشگری زنانه20 متری ایمان سمت راست  23943
همدانملایرسحرپیرحیاتیپیرحیاتی0302587037085100000000930211آرایشگری زنانهمیدان طالقانی ک ش نادرمنش  35582
همدانملایرفاطمهصحرائی فرصحرایی0302588917085100000000930211آرایشگری زنانهخ شهید رجایی نبش ک البرز  00000
همدانملایرنارنجمنصوریمنصوری0302590210085200000000930211آرایشگری زنانهروستای علیمراد خواه خ اصلی  00000
همدانملایرلیلااسلام نیااسلام نیا0040655008085100000000930211آرایشگری زنانهخ 20 متری رسالت مقابل ک گلستان  24758
همدانملایرالهههزاوههزاوه0194155124085100000000930211آرایشگری زنانهخ معلم ک قمری  00000
همدانملایرالهامابراهیمیابراهیمی0194156995085100000000930211آرایشگری زنانهمیدان سعدی ضلع غربی  6767
همدانملایرفاطمهدشتیدشتی0194167576085100000000930211آرایشگری زنانهخ صفر خانیان ک شهید موسوی  3759
همدانملایرپریساطاهریطاهری0305550846085100000000930211آرایشگری زنانهمیدان جهاد ک ستایش  76007
همدانملایرزهراشاکری مقدمشاکری0305620176085100000000930211آرایشگری زنانهخ ش هاشمی مقابل هنرستان  00000
همدانملایرصغریامیری کردخوردیامیری0194156563085100000000930211آرایشگری زنانهخ شهدا ک آقا نجفی  48269
همدانملایرارزونظرینظری0194154765085100000000930211آرایشگری زنانهم سرو بلوار سجاد  67902
همدانملایرمریممحمدگنبدیمحمد گنبدی0194167360085100000000930211آرایشگری زنانهبلوار ولی عصر مقابل مدرسه 17شهریور  24578
همدانملایرسمیهوناییونایی0306641856085100000930211آرایشگری زنانهبلوار نبوت ک شهید ونایی  40455
همدانملایرزهرارحیمیرحیمی0306643870085100000000930211آرایشگری زنانهخ نیروی هوایی ک ش ترک  24729
همدانملایرشهنازمیرزاییمیرزایی0306651970085100000000930211آرایشگری زنانهم نبوت بلوار جانبازان  24668
همدانملایرزهرارهبررهبر0194154873085100000000930211آرایشگری زنانهسعدی خ ش علیاری  1345
همدانملایریاسمنکارگرکارگر0194167684085100000000930211آرایشگری زنانهخ برق بالا ک نجفی  55
همدانملایرحنانهعابدی شیرین آبادیعابدی0308755579085100000000930211آرایشگری زنانهبلوار مدرس ک معلم  13890
همدانملایرسحررضاییرضایی0308756370085100000000930211آرایشگری زنانهخ خلبان ک غیاثوند  45394
همدانملایرسپیدهمحمد بیگیمحمد بیگی0327423102085100000000930211آرایشگری زنانه32 متری 12 متری دوم  15002
همدانملایرسمیهخسرویخسروی0327423426085100000000930211آرایشگری زنانهبرق بالا خ شهید موسوی  43496
همدانملایرمهری الساداتحسینیحسینی0327423750085100000000930211آرایشگری زنانهبلوار ولی عصر خ ایثار  41865
همدانملایرمریمخیری داویجانیآرایشگاه عروس پارسه033692859308510930211آرایشگری زنانهخیابان معلم نبش بن بست ظفر  0
همدانملایرفاطمهزندبابارئیسیبیست025011482308510930211آرایشگری زنانهخیابان شهیدطلوعی کوچه ابوترابی  0
همدانملایرلیلابیجنوندقینلیآرایشگاه وصال026634880708510930211آرایشگری زنانهشهرک بیست متری رسالت کوچه گلستان سمت چپ قواره دوم  0
همدانملایرسودابهسلیمانیگل چهره ها026861109708510930211آرایشگری زنانهمیدان جهاد کوچه ی صبای دو مقابل آپارتمانهای بنیاد مسکن  0
همدانملایرسحرجمشیدپورآرایشگاه آبی027586650508510930211آرایشگری زنانهبلوار قایم مقام چهار راه قندی روبه روی مهدکودک قاصدک  0
همدانملایرسمیهحسینیحسینی027831131008512441285930211آرایشگری زنانهحاجی آباد خ شهید بیات سمت راست  26
همدانملایرشهنازاحمدیاحمدی0278705892085100000000930211آرایشگری زنانهخ سعدی بیست و چهارمتری ظهیری چهارراه تعاون نبش خ ملکی 104
همدانملایرشهنازابوالقاضیابوالقاضی027870680008512247592930211آرایشگری زنانهامام زاده عبداله دوازده متری درویشی کوچه زرین 123
همدانملایرزهرامولویمولوی028375626408512245519930211آرایشگری زنانهبلوار وفائی خ عباس کولیوند کوچه بهداشت یک سمت راست درب پنجم  0
همدانملایرزهرازنگنه بیغشیزنگنه031162664608513321740930211آرایشگری زنانهشهرک ولیعصر میدان جهاد پشت فروشگاه رفاه خ ایثار جنب خوابگاه دخترانه حضرت خدیجه 0
همدانملایرمعصومهامرائیامرائی031413182008513322096930211آرایشگری زنانهمیدان سرو خ رازی مجتمع مسکونی تجاری امام رضا (ع)  0
همدانملایرزهراکولیوند سالوکیماه تک044483870808109357755056930211آرایشگری زنانهخیابان برق بالا انتهای کوچه مراد ترک
همدانملایرسمیهغلامیتلما044503193808109104612974930211آرایشگری زنانهشهرک ولیعصر(عج) میدان جهاد بلوار شاهد نبش کوچه آزاده 
همدانملایربهارهکریمیکریمی044617971208109187979824930211آرایشگری زنانهخیابان سعدی خیابان علیاری بالاتر از مدرسه نمونه
همدانملایراشرفاصفهانیآی سا044528312808109374822394930211آرایشگری زنانهبلوار 32متری مطهری  خ احمد محمودی نژاد نبش کوچه شکوفه  4
همدانملایرمعصومهعباسی فردعباسی فرد0040665662930211آرایشگری زنانهخیابان شهید طاهرنیا سمت راست  نبش کوچه شهید غفاری
همدانملایرفاطمهچهاردولیتامای0449483370930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان پارک ، کوچه یاقوت 1 ، کوچه یاقوت  ، نبش بن بست جواهر ، طبقه همکف
همدانملایرپریروستائیروستائی0449975304930211آرایشگری زنانهملایر ، پارک سیفیه ، بلوار پرستار ، بلوار شهیداحمدجوکار ، خیابان قائم مقام نبش کوچه جوکار ، طبقه همکف
همدانملایرمریمبیاتبیات0450499493930211آرایشگری زنانهخ معلم روبه روی دبیرستان شریف
همدانملایرفرانکامیریامیری0450638136930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان پارک ، خیابان شهید هاشمی نژاد ، کوچه مینا ، ما بین کوچه سهند و کهربا ، طبقه همکف
همدانملایرمرضیهبرزگرجهانیپارمیس0451221380930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان طالقانی ، کوچه زنگنه ، خیابان طالقانی ، جنب کوچه خاقانی ، طبقه همکف
همدانملایرعصمتبیاتعصمت بیات0040654757930211آرایشگری زنانهابتدای خ شهیئ هوشنگ حاتمی سمت چپ  1120
همدانملایرفریدهدریائیویدا0452287147930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار 32متری مطهری ، بلوار 32متری مطهری ، خیابان مهدیه شمالی ، سمت راست روبروی خ شهید قاسم شاملو جان بیک ، طبقه اول
همدانملایرزهراشعبانلوآمیتیس0453603851930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ولیعصر(عج) ، بلوار جانبازان ، نرسیده به پل جانبازان روبروی کوچه شهیدتکلو ، طبقه همکف
همدانملایراکرمروزبهسنا0454173440930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوارولیعصر ، خیابان 24 متری ایثار ، نبش کوچه شهید بهروزی ، طبقه همکف
همدانملایرمریمزارعیمریم زارعی0040652851930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان ازناو ، کوچه اخوت ، بن بست اخوت2 ، طبقه همکف
همدانملایرپرستوشهبازیدنیا0454794057930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان صدوقی ، خیابان شهید صدوقی ، کوچه شهید امامعلی نصیری ، طبقه همکف
همدانملایرلیلافرجینارین0454851989930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان سعدی ، 24 متری ظهیری ، خیابان نواب صفوی سمت چپ ، مجتمع سامان ، پلاک 3267 ، طبقه همکف
همدانملایراکرمشیراوندفاطیما0454869628930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهید رجائی ، خیابان زرینی ، مابین خیابان زرین 4 و5 ، مجتمع زرین ، طبقه همکف
همدانملایرآذینیارمحمدیمه نگار0455372015930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ولیعصر(عج) ، انتهای خیابان نیروی هوایی ، کوچه شهیدغلامحسین ترک ، طبقه همکف
همدانملایرکبریحاتمی می آبادیکبری حاتمی0455587507930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان سعدی ، کوچه شیرزادی ، بن بست رویال ، مجتمع پردیس ، طبقه سوم
همدانملایرشیمافاضلی فرآرایشگری زنانه فاضلی فر0456050293930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهید رجائی ، ابتدای خیابان دکتر اقبال ، روبه روی دبیرستان تربیت ، طبقه همکف
همدانملایرمحبوبهصادقیصادقی0457173236930211آرایشگری زنانهقلعه جوزان ، روستای جوراب ، خیابان اصلی ملایر – اراک ، کوچه سبحان  ، انتهای کوچه سمت راست ، طبقه همکف
همدانملایرمعصومهمیرزائیبهارستان0457384475930211آرایشگری زنانهازناو ، روستای ازناو ، خیابان شهید عزیزی ، سمت راست کوچه شهید ربیع فراهانی ، ابتدای کوچه سمت راست ، طبقه همکف
همدانملایرمریمفراهانی رادکلبه سبز0459155894930211آرایشگری زنانهملایر ، میدان ولیعصر ، خیابان صائب تبریزی ، سمت راست درب سوم ، طبقه همکف
همدانملایرمهرانگیززندیزندی0459550771930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهید رجائی ، کوچه البرز2 ، سمت چپ ، طبقه اول
همدانملایرمریمغیاثوندترنج0462350844930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار پانزده خرداد ، بالاتر از آتش نشانی ، بالاتر از کوچه سمیه ، طبقه همکف
همدانملایرمیناپرویزینیروانا0463684045930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوارولیعصر(عج) ، خیابان عفاف ، کوچه ایثار3 ، طبقه همکف
همدانملایرسمیهوفائی زادهآرایشگاه سایانا0463972472930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار قائم مقامی ، چهارراه قندی  ، کوچه احسان  ، طبقه اول
همدانملایرزهراصیفیقصرنوین0463990686930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان طالقانی ، کوچه شهیدعنبری ، بن بست قیام 3 ، طبقه همکف
همدانملایرمریمونائیسالن نقاب طلایی0464752346930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ولیعصر عج جاده سلامت ، روبه روی دانشگاه خاتم الانبیاء ، خیابان سیل بند ، طبقه همکف
همدانملایرمریمرحیم پورچهره نما0464771243930211آرایشگری زنانهملایر ، برق بالا ، خیابان خلبان ، سمت راست نرسیده به کوچه شهید باقری ، طبقه همکف
همدانملایرپروینزهره وندیآنیکا رائیکا0465248910930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان 32 متری مطهری ، چهارراه برق بالا  ، نبش مطهری 11 ، طبقه همکف
همدانملایرحدیثامیریآرایشگاه غزل0465852895930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار مدرس ، سمت راست ، نبش کوچه هدایت زاده ، طبقه اول
همدانملایرلیلاغیاثوندغیاثوند0465971183930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار مطهری ، خیابان شهیدچوبین ، نبش کوچه  یاس ، طبقه همکف
همدانملایراللههحسینیبهین0465977270930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهید رجائی ، سمت راست ، کوچه البرز 2 ، طبقه همکف
همدانملایرفاطمهتاجوکسالن تاج0465991899930211آرایشگری زنانهملایر ، میدان فخریه  ،  ابتدای خ امیر کبیر سمت چپ ، خیابان امیرکبیر ، طبقه اول
همدانملایرالهامعلی محمدملایریلیدی0465992601930211آرایشگری زنانهملایر ، خ سعدی  ، خ باباطاهر  ، زیر مجتمع مسکونی سینا  ، طبقه همکف
همدانملایرزهرازندیهزندیه0465992927930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوارقائم مقام ، خیابان ولی بخشی ، کوچه مقدسی ، طبقه همکف
همدانملایرمرضیهعسگریشاپرک046599294108133332312930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ولیعصر ، 18 متری سپاه سمت چپ ، خیابان سپاه پاسداران ، پلاک 27,325 ، طبقه همکف
همدانملایربهجتهدایتینوین0465996921930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوارقائم مقامی ، خ محمدی ، نبش هوشنگ حاتمی ، طبقه همکف
همدانملایراکرمبیاترزآبی0466005348930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان خلبان ، نبش کوچه باقری ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمقبولبیات بابلقانیگل آرا0466012038930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهید ولی بخشی ،  کوچه شاهرضایی ، . ، طبقه همکف
همدانملایرزهراکریمیکریمی0466013230930211آرایشگری زنانهملایر ، میدان طالقانی ، . ، اول کوچه شهیدنادرمنش ، طبقه همکف
همدانملایرمعصومهرزمجوبهین0466015450930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان سعدی ، خیابان شهید عابدینی ،  نبش کوی شهید کرد ، طبقه همکف
همدانملایرفاطمهنیکونامنیکو نام0466022087930211آرایشگری زنانهملایر ، خ  بروجرد ، میدان امام زاده عبدالله ، کوچه شهید احمد روستایی ، طبقه همکف
همدانملایرطیبهجعفری جوزانیمصی0466023292930211آرایشگری زنانهملایر ، 10 متری ولیعصر ، 20 متری ایمان ، . ، طبقه همکف
همدانملایرسهیلاشعبانلوخاطره0466031321930211آرایشگری زنانهینگی کند ، روستای ینگی کند خیابان اصلی  ، ابتدای کوچه حاجیلو ، سمت چپ ، طبقه همکف
همدانملایرزهراعادلیگل یاس0466032745930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار 15 خرداد ، خیابان گلزار ، . ، طبقه همکف
همدانملایربهارهجوزانیحنا0466050644930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار مطهری ، کوچه سیفیه  ، بن بست زمانی ، طبقه همکف
همدانملایراشرفپیرحیاتیپردیس0466056851930211آرایشگری زنانهملایر ، میدان امام حسین ، بلوار مطهری ، سمت راست ، طبقه همکف
همدانملایرفهیمهاسدی جوزانیلاویسان0466068932930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان سعدی ، روبروی مسجد امام حسین ، خیابان آیت اله سعیدی ، طبقه همکف
همدانملایرشهربانونبئییگل آذین0466069375930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان سعدی ، کوچه شهیدموسوی ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمریمافشاریپرنیان0466069794930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهیدوفائی ، گازطاهری ، کوچه شاهین ، طبقه همکف
همدانملایرالهامکولیوندعسل بانو0466070703930211آرایشگری زنانهملایر ، برق بالا  ، 20متری دوم ، خیابان صائب تبریزی ، طبقه همکف
همدانملایررحیمهعباسی کسبیملکه برفی0466072400930211آرایشگری زنانهملایر ، بلواربسیج مستضعفین ، خیابان صدوقی ، روبروی کوچه گلستان ، طبقه همکف
همدانملایرخدیجهمحیطی اردکانمحیطی0306874806930211آرایشگری زنانهانتهای خ سعدی 18متری  بوستان 1 سمت چپ
همدانملایرمیناابوالقاسمیابوالقاسمی0466072836930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ولیعصر ، پل جانبازان ، نبش کوچه تلاش5 ، طبقه همکف
همدانملایررؤیاچهاردولیمروارید شهر0466077069930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان نیروی هوائی ، خیابان کارگر  ، روبروی پارک شهید رجائی ، طبقه همکف
همدانملایرسهیلاعلی محمدیگل سرخ0466077107930211آرایشگری زنانهملایر ، . ، 20 متری نیروی هوایی ، کوچه بهار ، طبقه همکف
همدانملایرزهرابلقدرریحانه0466080686930211آرایشگری زنانهملایر ، خ عاشورا ، … ، خیابان شهید محمدصادقی ، طبقه ..
همدانملایرلیلاترکمنترکمن0466083420930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهدا ، …. ، کوچه شهید محمدمیرزایی ، طبقه همکف
همدانملایرگلشنعلی محمدی می آبادیبانوان0466098671930211آرایشگری زنانهرضوانکده ، ..  ، خیابان شهیدمحمودصادقی ، انتهای بن بست اندیشه سمت چپ ، طبقه همکف
همدانملایرلیلاعبدالمالکیسارگل0466102602930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهدا ، روبروی آموزش پرورش  ، کوچه صداقت ، پلاک .. ، طبقه همکف
همدانملایرمهدیهامامقلی وندبارانا0466102732930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ولیعصر ، چهاراه شقایق  ، ابتدای خیابان یاس  ، ..  ، طبقه همکف
همدانملایرزهراسیاوشیبانوان0466102869930211آرایشگری زنانهدهلق ، خیابان شهید مهدی سیاوشی  ، سمت چپ  ، ..  ، طبقه همکف  
همدانملایرآزادهصادقیگلرخ 0466109165930211آرایشگری زنانهاسلامشهر آق گل ، خیابان صاحب الزمان  ، نبش سمت راست کوچه یاس 2 ، . ، طبقه همکف
همدانملایرزهراگرجی ازندریانیچشم عسلی 0466113088930211آرایشگری زنانهازندریان ، خیابان کشاورز ، .  ، روبروی نانوائی بربری  ، طبقه همکف
همدانملایرآمنهحاتمیرز0466117173930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان 32متری  ، ..  ، کوچه شهید عبدالرضا حاتمی ، طبقه همکف
همدانملایراعظمارجمندی نیاعروسک0466123605930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار15خرداد  – نبش کوچه حق داده  – . – طبقه همکف
همدانملایرزهرهسیاوشییاسمن0466130256930211آرایشگری زنانهملایر ، نیروی هوایی  ، خیابان دانش ، خیابان عصمت 6 سمت راست ، طبقه همکف
همدانملایرزهراعظیمیهلیا046613390808133335892930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ولیعصر ، کوچه عابدینی ، کوچه تلاش 9 ، طبقه همکف
همدانملایرعاطفهرضائی داویجانیمهرگل0466138058930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهیدوفائی ، کوچه گازطاهری  ، کوچه روبروی احسان ، طبقه همکف
همدانملایرفاطمهکلهرکلهر0466143729930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان سعدی ، انتهای سعدی  ، جنب میدان روبروی پست بانک ، طبقه همکف
همدانملایرشبنمچگینی علی آبادیپونه 0466147177930211آرایشگری زنانهازناو ، خیابان شهیدحجت اله عزیزی ، کوچه شهیدبشیر فراهانی  ، سمت راست   ، طبقه همکف
همدانملایرراحلهبیاتکهربا 0466148171930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهید الوند ، بالاترازچهارراه  ، روبروی کوی فرهنگ ، طبقه همکف
همدانملایرلیلادارابیالناز 0466162686930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار 32متری مطهری ، 12متری اول  ، کوچه شهید ملیانی ، . ، طبقه همکف
همدانملایرزهراآزادارکیا 0466163705930211آرایشگری زنانهملایر ، میدان شهدای گمنام ، خیابان شهید مدنی  ، کوچه زرینی  ، طبقه همکف
همدانملایرمریمبهرامیویس 0466165875930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار مطهری ، 45متری بلوار نبوت ، روبروی بیمارستان مهرکوچه ارس  ، طبقه همکف  
همدانملایرزهراسلامیتک آرا 0466181040930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان صفرخانیان ، روبروی کوچه بکتاش  ، . ، طبقه همکف
همدانملایراعظمسرمیلیآبرنگ 0466187999930211آرایشگری زنانهملایر ، م کشاورز ، 12متری نوروزی  ، کوچه دانا ، طبقه همکف
همدانملایرشیرینگل پرورروزبهانیآرایشگاه رز0466208849930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوارپارک  ، کوچه الماس  ، . ، طبقه همکف  
همدانملایرآرزومرادیسایماه 0466216426930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان عظیمی ، خیابان عظیمی ، کوچه سوسن ، طبقه همکف
همدانملایراعظمجدیدیجدیدی0040668908930211آرایشگری زنانهبلوار جانبازان بریدگی اول  20321
همدانملایرنسرینخدابخشبرترینها 0466219115930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ولیعصر ، چهارراه شقایق  ، بلوار شقایق ، طبقه همکف
همدانملایرمریمتورثتورث0466219808930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهدا ، خیابان شهیدالوند ، خیابان شهیدبسطامی نبش چهارراه  ، طبقه همکف
همدانملایرزهراقاسمیقاسمی0040651628930211آرایشگری زنانهشهرک ولیعصر خ دانش  29239
همدانملایرمریمپیرحیاتیمژه0466231936930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان پارک(بلوار پاسداران) ، خیابان عروجی ، نبش کوپه سیفیه ، طبقه همکف
همدانملایرسمانهفراهانیماه تیکه 0466240481930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان سعدی ، کوچه شهیدمهاجر ، آموزشگاه آپادانا ، طبقه همکف
همدانملایرفاطمهحاجی مرادیسرمه آذین 0466240492930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان سعدی  ، خیابان 24متری عظیمی ، بعدازچهارراه تعاون ساختمان فرجام  ، طبقه همکف
همدانملایرمریمترکاشوندعروسکها0466240510930211آرایشگری زنانهملایر ، میدان جهاد  ، بلوارشاهد ، کوچه آزاده 1 ، طبقه همکف
همدانملایرمهدیهجولائی جورابیگیتا 0466240513930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان میثم  ، .  ، کوچه ندا ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمعصومهچگینیارغوان0466242672930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان سعدی  ، کوچه شهید حسین نامدارپور ، . ، طبقه همکف
همدانملایرلیلااحمدونددانژه 0466253502930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهدا ، خیابان قلعه کوچه شهید تویسرکانی  ، ساختمان شمس ، طبقه همکف
همدانملایرفریبااحمدیژوان 0466253529930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوارقائم مقامی ، بلوار جلیل قاسمی(محمدی) ، نبش کوچه روغنی  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرفاطمهزندماهور 0466256357930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار 32متری مطهری ، سرچهارراه برق بالا ، کوچه مطهری9 ، طبقه همکف
همدانملایرصغریکولیوندهستی 0466257344930211آرایشگری زنانهملایر ، میدان جهاد  ، خیابان صبا ، میدان شهید گودرزی کوچه صبا6 ، طبقه همکف
همدانملایرشهنازحمیدوندحمیدوند0040664439930211آرایشگری زنانهبرق بالا خ شهید موسوی  12399
همدانملایرمعصومهچراغیرزا 0466260801930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوارجانبازان ، بلوار7تیرایستگاه بربری ، کوچه تربیت 2 ، طبقه همکف
همدانملایرفرزانهطاهریرخساره 0466261989930211آرایشگری زنانهملایر ، میدان  کشاورز ، 12متری نوروزی  ، کوچه بینا ، طبقه همکف
همدانملایرفاطمهمهرابیکرشمه 0466274847930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان 32متری  ، خیابان مهدیه شمالی ، روبروی مخابرات ولیعصر ، طبقه همکف
همدانملایرلیلاپیرحیاتیپردیس 0466274885930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان بهشتی ، .  ، انتهای کوچه اسلامی ، طبقه همکف
همدانملایرزهراامیری جمسین شین 0466278628930211آرایشگری زنانهملایر ، برق بالا ، خیابان مولوی بالاتردانشگاه سما ، بالاتر سنگکی ، طبقه همکف
همدانملایرمیناهرسینیهرسینی0040658461930211آرایشگری زنانهبلوار قائم مقامی داخل کوچه محبت  00000
همدانملایرنادیاترکان ملایریآراسته 0466303212930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان میثم تمار ، .  ، کوچه نعمتی ، طبقه همکف
همدانملایرنگینشجاعی پورنگار 0466313632930211آرایشگری زنانهنامیله ، . ، .  ، کوچه  شهید((محمد گودرزی)) ، طبقه همکف
همدانملایرمیتراعزیزی جورابیعسل بانو0466318895930211آرایشگری زنانهجوراب ، خیابان ولی عصر  ، روبروی مسجد جامع  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمعصومهصادقی تویسرکانیمعصومه صادقی0466325797930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهید رجایی ، خیابان زرینی ، . ، طبقه همکف
همدانملایرسمیرااسدی مقدممهان0466336300930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان طالقانی ، کوچه شهید رضا زنگنه ، بن بست ساعد 4 ، طبقه همکف
همدانملایربهارهغیاثوندخورشید0466341203930211آرایشگری زنانهملایر ، استاندارد ، خیابان خبرنگار ، نبش کوچه شادی ، طبقه همکف
همدانملایرفاطمهوثوقی فرآرشیناز 0466341232930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ولیعصر ، میدان سروبلوارسجاد ، . ، ساختمان میعاد ، طبقه سوم
همدانملایرالههبابابیگیشکیلا0466344867930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهدا ، خیابان شهید اسماعیل الوند[قلعه] ، مقابل بن بست شاملو ، طبقه همکف
همدانملایرزینبزرینیشاهکار 0466359745930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهید طلوعی  ، کوچه طلوع  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمهینکیوان پورغوغا 0466361083930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان طالقانی  ، خیابان 16متری دوم  ، روبروی کوچه یاسر ، طبقه همکف
همدانملایرزهراکوهیآتی سان 0466364309930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ، انتهای نیروی هوائی  ، نبش کوچه ورزشگاه کارگران  ، طبقه همکف
همدانملایرلیلاحسنیبهاران 0466365853930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ولیعصر ، خیابان تربیت  ،   کوچه عصمت 1 ، طبقه همکف
همدانملایرنرگسحمزه ایباران 0466365883930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک   ، 20متری رسالت  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرراحلهجابری قلعه خلیفهویسه 0466369025930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان طالقانی  ، کوچه شهید مجید مومنی ، بالاتر از سنگکی  ، طبقه همکف
همدانملایرروشنکخانقلیجلوه نو 0466372126930211آرایشگری زنانهملایر ، پارک چمران  ، کوچه شهید سعید هادی مقدم ، انتهای کوچه سمت راست ، طبقه همکف
همدانملایرنیرهصادقیتکناز 0466373991930211آرایشگری زنانهملایر ، میدان آزادگان ، بلوار15خرداد ، خیابان حاج علی طوسی ، طبقه همکف
همدانملایرراحلهمرادیگلاریس0466374003930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوارجانبازان ، بریدگی اول  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمژگانترابیتوتیا0466383205930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوارقائم مقامی ، کوچه امین  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرفاطمهلطفعلیانتک ستاره0466384221930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان شهید ولی بخشی ، . ، کوچه شمس سمت چپ ، طبقه همکف  
همدانملایرمعصومهمحمدی گرجاییمحمدی گرجایی0466388619930211آرایشگری زنانهنامیله ، خیابان ولیعصر ، کوچه شهید جواد سعدی ، سمت راست ، طبقه همکف
همدانملایررضوانترکاشوندحنا0466396991930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان محمدی  ، خیابان شهید مسعود میرزابیگی ، کوچه شهید غلام خان احمدی ، طبقه همکف
همدانملایرفهیمهخاقانیشمیم 0466401414930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار شقایق ، نرسیده به میدان سرو ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمنیرعابدرزالی 0466401443930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار قائم مقامی ، نرسیده به کوچه رازی  ، نبش کوچه رودکی  ، طبقه همکف
همدانملایرنوشینزندیکژال 0466401565930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار 32متری مطهری ، چهارراه برق بالا ، خیابان شهیدمحمدموسوی12متری شیراوند ، طبقه همکف
همدانملایرمعصومهبیاتکیانا0466406831930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار 32متری مطهری ، چهاراه مهدیه شمالی  ، چهارراه مخابرات ولیعصرروبروی مخابرات  ، طبقه همکف
همدانملایرمریمملکیآناهل 0466431949930211آرایشگری زنانهملایر ، کوی پلیس ، خیابان شهبد مریوندجنب بوستان بهشتی  ، همجوارآ؛پارتمان یاس  ، طبقه همکف
همدانملایرنسرینسلطانمحمدیشایلان 0466434195930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان خیام  ، کوچه رسول حیدری  ، . ، . ، طبقه همکف   ، واحد 1
همدانملایرسعیدهترابیروژینا0466435442930211آرایشگری زنانهملایر ، ابتدای خیابان شهیدهوشنگ حاتمی  ، . ، . ، . ، طبقه همکف  
همدانملایرسمیراگلوشجردی جوکارنگار0466459193930211آرایشگری زنانهملایر ، میدان امام حسین خیابان شهیدباهنر ، کوچه رنجبر ، چهارراه نظری  ، طبقه همکف
همدانملایرسمیهبهرامیتیکا 0466461766930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان ولیعصر ، خیابان مهدیه شمالی ، نرسیده به چهارراه مخابرات  ، طبقه همکف  
همدانملایرشیمارضائیرضائی0466464523930211آرایشگری زنانهملایر ، شهرک ولیعصر ، میدان جهاد خیابان پیوند  ، نبش کوچه صبا 3 ، طبقه همکف  
همدانملایرسحرجباریجباری 0466464542930211آرایشگری زنانهازناو ، خیابان  شهیدعباس عظیمی ، روبروی مسجدجامع  ، ضلع شمالی میدان ، طبقه همکف
همدانملایرفرزانهغلامیفرزانه 0466466735930211آرایشگری زنانهآبدر ، روبروی مسجد امام حسن مجتبی  ، داخل کوچه سمت چپ ، . ، طبقه همکف
همدانملایراعظمترابیعطرین 0466476625930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوار آیت اله میرشاهولد ، . ، کوچه شهید سعید عبدالهی ، طبقه همکف
همدانملایرپرنازوزیریایرانا 0466476629930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوارقائم مقامی ، کوچه ترکاشوند ، نبش کوچه شهید حمیدرضا رفیعی ، طبقه همکف
همدانملایرزهراروزبهانینقره نگار 0466476660930211آرایشگری زنانهملایر ، بلوارولیعصر ، جنب مدرسه 17شهریور ، . ، طبقه همکف
همدانملایرزهرابهرامیغزل 0466479799930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان عاشورا  ، کوچه شهید تاجعلی  ، پلاک 1 ، طبقه همکف
همدانملایرلیلاشعبانیآوین 0466486430930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهیدهوشنگ حاتمی – سمت چپ   – روبروی کوچه اکبری  – . – طبقه همکف  
همدانملایرنیرهعابدیونوش0466486709930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان محمدی  – کوچه بهاران – بن بست صفا 4 – طبقه همکف
همدانملایرطیبهباقریآلما 0466489319930211آرایشگری زنانهملایر ، خیابان امیرکبیر ، روبروی درب پارکینگ تختی  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرزهرابتوئیگلاریس0466491654930211آرایشگری زنانهملایر ، سه راه امیرکبیر  ، خیابان محمودی نژاد ، جنب مدرسه تیزهوشان  ، طبقه همکف  
همدانملایرفریبازارعیسارگل 0466491876930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان پارک – کوچه شهید جمشید رجبی – نبش فرعی پلاک 70 – طبقه همکف
همدانملایرراضیهونائیعروس سرو0466492712930211آرایشگری زنانهملایر – میدان سرو  –  بلوار سجاد – چهارراه اول  – طبقه همکف
همدانملایراعظماحمدی ملایریاعظم احمدی0466495342930211آرایشگری زنانهملایر – . – خیابان شهید صفرخانیان – کوچه شهید موسوی – طبقه همکف
همدانملایرمعصومهرشیدیمسی 0466495369930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان سعدی – خیابان پروین – استخر کسری – طبقه دوم – واحد 4
همدانملایرمریممرشدی حسین آبادیریحان 0466497019930211آرایشگری زنانهملایر – 32 متری مطهری – خیابان الوند – بن بست اول  – طبقه همکف
همدانملایرمعصومهکولیوندعروس سرای سفید 0466508676930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان خلبان  – . – نبش کوچه شهید باقری – طبقه همکف
همدانملایرلیلامرادیعروس آفرینا 0466519776930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولی عصر  – کوچه شهید ربیع ونایی[آسمان] – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرطاهرهایمانیماه سیما 0466529872930211آرایشگری زنانهملایر – 24 متری ظهیری – خیابان شهیدمحمدرضاملکی – نبش خیابان ساریخانی – طبقه همکف
همدانملایرشکوفههاشمی جوزانیکاخ زیبایی 0466530014930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهید قربان طاهرنیا – نبش کوچه شهید ایوب صبوریان – . – طبقه همکف
همدانملایرفرشتهچهاردولیرزسفید 0466533491930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان میثم تمار – . – کوچه شهید علیرضا غیاثوند – طبقه همکف
همدانملایرمهناززینعلی طائمهافرند 0466536995930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهدا – کوچه (خسروی) – روبه روی درب پشتی پاساژ زرینی – طبقه همکف
همدانملایرشیرینبیاتتک آرا 0466540839930211آرایشگری زنانهملایر –  بلوار 15 خرداد  – . – ابتدای خیابان حاج علی طوسی – طبقه همکف
همدانملایرسعیدهخرندیماهورا 0466558600930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهیدباهنر – کوچه رنجبر – نبش چهارراه اول  – طبقه همکف
همدانملایرفهیمهاللهوردینیایش0466562235930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان صفرخانیان – نرسیده به تکیه ابوالفضل – پارکینگ انقلاب – طبقه همکف
همدانملایرمریمزارعیزارعی0045142516930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهید ولی بخشی – جنب کوچه ندا – . – مجتمع گل سرخ – طبقه همکف
همدانملایرسونیابشیرینازنین 0466567163930211آرایشگری زنانهازندریان – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان فارابی  – . – طبقه همکف 
همدانملایراعظمزرینیاکلیل 0466568836930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار 32 متری مطهری – کوچه مطهری 9 – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرزینبفرهادتوسکینازیلا 0466573953930211آرایشگری زنانهملایر – . – خیابان ولی بخشی – بعد از کوچه صداقت – طبقه همکف
همدانملایرمهوشقنبری حرم آبادمهوش قنبری0286885184930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهدا – میدان زندیه کوچه شهید محمد میرزائی – بن بست شهید ایرج شیرزادفر – طبقه همکف
همدانملایرآمنهغیاثوندگیسو 0466587090930211آرایشگری زنانهازناو – روستای کوه سرده – میدان بهارستان – خیابان شهیدحجت اله عزیزی – کوچه شهیدبشیرفراهانی – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهمرادیاستاره046659841508132247720930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهدا – کوچه شهید ظهیر فراهانی طجر – خیابان امیرکبیر – طبقه اول
همدانملایرفریدهجامهءتالار عروس0466603096930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان باباطاهر – روبروی کوچه مولوی  – . – طبقه همکف
همدانملایرعاطفهاحمدی کمازانیاحمدی0466606198930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهیدسرهنگ خلبان محمدبختیاری – نبش بن بست نور – . – طبقه همکف
همدانملایرشهلامنانیشهلا منانی0289545697930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان سعدی – مقابل بانک مسکن – انتهای کوچه رعنا – طبقه همکف
همدانملایرراضیهجعفرینگار 0466608532930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان قائم مقام – میدان استاندارد – خیابان 20متری کوشا – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهحیدریزن روز 0466608812930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر – خیابان شقایق – نرسیده به میدان سرو بریدگی دوم  – طبقه همکف
همدانملایرمهنوشجانجانتارا 0466611313930211آرایشگری زنانهملایر – میدان امام حسین – خیابان بلال حبشی – . – طبقه همکف
همدانملایرصغریقلخانیماه و خورشید 0466612073930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر – میدان جهاد – نبش خیابان وحدت – طبقه همکف
همدانملایرفریباقربانیالهه ناز 0466613328930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان سعدی – میدان سردار شهید حسن صارمی – کوچه شهید غلامحسین نجفی[گلستان] – طبقه زیر زمین ( منفی یک )
همدانملایرالهامچهاردولیصورتک0466618870930211آرایشگری زنانهملایر – 16 متری شمس آباد – کوچه سروستان – . – طبقه همکف
همدانملایرمریمرجبیرجبی 0466619546930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر – میدان جهاد خیابان پیوند – خیابان صبا کوچه صبا 6 – طبقه همکف
همدانملایرزهرهایمانی آورزمانچهره نگاران 0466653705930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک رسالت  – خیابان20 رسالت – روبروی مسجد مسلم بن عقیل  – طبقه همکف
همدانملایرمریمغلامیغلامی0466653992930211آرایشگری زنانهملایر – سه راه امیرکبیر – خیابان حمزه لوئی  – خیابان صفرخانیان روبروی فضای سبز – طبقه همکف
همدانملایربهارهحسن ونددختر ماه0466655445930211آرایشگری زنانهملایر – بلوارولیعصر – خیابان شکیبا غربی – خیابان موعود نبش 16 متری شکیبا – طبقه همکف
همدانملایرالهامنعمتیمحنا 0466658378930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر – 18 متری سپاه  – . – مجتمع یاسین – طبقه همکف
همدانملایرژالهناظمی نیاناظمی0466659922930211آرایشگری زنانهملایر – میدان فخریه – کوچه ابوذر – بن بست ابوذر 2 – طبقه همکف
همدانملایرزهراچهاردولیآرایشگاه0466661227930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان 32متری مطهری  – خیابان شهید محمدنبی احمدوند – نرسیده به میدان ولیعصر  – طبقه همکف 
همدانملایرسکینهچهاردولیارایشگاه0466662219930211آرایشگری زنانهملایر – میدان جهاد  – جنب خیابان شاهد – . – طبقه همکف
همدانملایرمریمحاجی صفریکاروس 0466681439930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار15 خرداد – خیابان حاج علی طوسی – 16 متری حاج طوسی پروژه مسجد نبی اکرم  – طبقه همکف
همدانملایرزهراکرمیکرمی046668212208132230790930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار قائم مقام – ابتدای کوچه ملک پور – . – طبقه همکف
همدانملایرصغریروستائیصغری روستایی0466682130930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر(عج) – 18 متری سپاه – کوچه بهمن 4 – طبقه همکف
همدانملایرهانیهفتاحیپریزاد0466683714930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار پارک – خیابان زرینی – کوچه حکیم 4 – طبقه همکف
همدانملایرمیترارنجبررنجبر0466684473930211آرایشگری زنانهملایر – میدان ولیعصر – خیابان صائب تبریزی – نبش خیابان مولوی – طبقه همکف
همدانملایراکرماحمدوندپریا0466685127930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهید رجایی – بالاتر از حسینیه سید الشهدا – سمت راست نرسیده به کوچه صدرا – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهشمسیتک رز0466692279930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار 32 مطهری – خیابان شهید قاسم شاملوجانی بیگ – . – طبقه همکف
همدانملایرفردوسچگینیچگینی0045141068930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر(عج) – خیابان نیروی هوایی – کوچه شهید محمد قربان روستایی – طبقه همکف
همدانملایرکیمیابیاتکیمیا0466697089930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهدا – کوچه سالاری – نبش کوچه ابوترابی – طبقه همکف
همدانملایرثمینبالاورارایشگری0466699857930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان امیرکبیر – نرسیده به سه راه امیر کبیر – روبه روی کوچه فراهانی – . – طبقه همکف
همدانملایرمناگمارآرایشگاه0466705412930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان نواب صفوی – نبش 24متری ظهیری – . – طبقه همکف
همدانملایرمریمغیاثوندمینوسا0466710659930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار ولیعصر – چهارراه مخابرات – خیابان مهدیه شمالی نبش کوچه حافظ – طبقه همکف
همدانملایرلیلاحاتمیلیلی0466721388930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهید مصطفی خمینی – میدان آزادگان – کوچه شهید غلامرضا فارسی جوکار – طبقه همکف
همدانملایرراحلهقاسمیقاسمی0341154850930211آرایشگری زنانهملایر – بلوارسیف الدوله – . – کوچه عقیق – مجتمع مسکونی فیروزه – طبقه همکف
همدانملایرراضیهترکاشوندشمیم0466731363930211آرایشگری زنانهملایر – میدان امام خمینی – خیابان خیام – کوچه سینما بهمن – طبقه منفی 1
همدانملایرمعصومهسلیمانیگیسو0466732026930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان 24 متری ظهیری – خیابان شهید محمدولی رنجبر – روبه روی کوچه سعادت – طبقه همکف
همدانملایرمینابیاتشیفته0466732400930211آرایشگری زنانهملایر – میدان طالقانی – خیابان صفر خانیان – کوچه شهید احمد و محمد موسوی – طبقه همکف
همدانملایرمرضیهکمالیآرزوهای نیکو0370629897930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهیدهوشنگ حاتمی – نبش کوچه هوشیار – . – طبقه همکف
همدانملایرالهامروزبهانیخاتون0466737775930211آرایشگری زنانهملایر – خ شهیدطلوعی – کوچه دفتری – مجتمع الماس – طبقه همکف
همدانملایرمحبوبهعبدلیپایون046673794108132247156930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر – کوچه لاله 4 – خیابان (فرعی لاله) – مجتمع مسکونی پاسارگاد – طبقه پنجم – واحد 10
همدانملایرمحبوبهبهزادینقره0466757798930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان عارف – قبل از بهداشت – . – طبقه همکف
همدانملایرمرضیهسلیمانیندارد0466759312930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار ولیعصر – خ انصار – نبش کوچه اتحاد – طبقه همکف
همدانملایرالهامعباسیماه خانما0466765762930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر – بلوارمرزداران – نبش خیابان رازی – طبقه همکف
همدانملایرزهرامیرزائیمیرزایی0362852557930211آرایشگری زنانهازناو – روستای کوه سرده – خ شهید صادقی – انتهای کوچه درخشان سمت چپ  – فرعی آخر سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرزهرانادیملکا0466770469930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار شهید حسن تاجوک – خیابان بهار  – کوچه بنفشه – طبقه همکف
همدانملایرمهریشیخهبهار0373545240930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان قلعه – خیابان بسطامی  – کوچه پیریائی – طبقه همکف
همدانملایرفائزهمالمیرشایسته0466782638930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان بلال حبشی – نبش کوچه شهید مرتضی کریمی  – . – طبقه همکف
همدانملایراشرفابراهیمیندارد0045142732930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار ازادی – کوچه شهید رحیم افزا – انتهای کوچه نرسیده به نانوایی – طبقه همکف
همدانملایرفریباصادقی فرراز0466789838930211آرایشگری زنانهازناو – روستای کوه سرده – . – خیابان شهیدحجت اله عزیزی –  کوچه ولی اله بخشی بریدگی اول سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرعاطفهروزبهانیماتیک0466794435930211آرایشگری زنانهملایر – انتهای خیابان سعدی – ابتدای بوستان1 – . – طبقه همکف
همدانملایرزهرانعمتی پریدریشهرزاد0466825371930211آرایشگری زنانهنامیله – روستای موزاران – خیابان ولیعصر – نبش کوچه سلامت – . – طبقه همکف
همدانملایرالهامغیاثوندرژآبی0466839441930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان عارف – کوچه پیهانی – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرزینبزهره وندخدریروشنک0466839922930211آرایشگری زنانهملایر – خ برق بالا – انتهای خیابان زحمتکش  – کوچه شهید محمد سلیمانی – طبقه همکف
همدانملایرکیمیازمانیشانلی0466841176930211آرایشگری زنانهملایر – بلوارقائم مقامی – کوچه شهید فرید خالقی – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرزهراحقیشهرزاد0466847496930211آرایشگری زنانهملایر – 18متری سپاه – 16متری رسالت – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرخدیجهعبدالمالکیشیفته0466871005930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار مطهری – بلوار شهید آیت اله مرتضی مطهری – کوچه 7تیر – ساختمان قائم – طبقه همکف
همدانملایرمریماسدالهیمه گل0466874667930211آرایشگری زنانهملایر – بلوارولیعصر – 16متری عفاف – کوچه ایثار 3سمت راست – طبقه همکف
همدانملایربهارهبیاتنوین رخ0466877496930211آرایشگری زنانهملایر – 16متری شهید فتح اله نظری – کوچه شهید رحمان بتویی – قواره 3شمالی – طبقه همکف
همدانملایرفرانکاحمدوندقاصدک0466900208930211آرایشگری زنانهنامیله – روستای موزاران – کوچه بعثت – نرسیده به کوچه جانبازان – . – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهرسولی فرفاطمه رسولی فر0040658137930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان میثم – روبه روی کوچه شفق – . – طبقه همکف
همدانملایرشهنازآقامحمدیشهناز آقا محمدی0294136661930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر(عج) – میدان نبوت – بلوار جانبازان بریدگی دوم سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرسودابهیوسفیندارد0466919071930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر – دریاچه کوثر – کوچه کوثر5 – طبقه همکف
همدانملایرلیلابختیاری طجرماه تیکه0466920517930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان سعدی – کوچه شهید مرتضی مهاجر – . – طبقه همکف
همدانملایرلیلاامیریمهروماه0466924481930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهید عباس کولیوند – کوچه بهداشت 1 – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهروستائیآلما0466924563930211آرایشگری زنانهملایر – 32 متری مطهری – 12 متری دوم – کوچه رضائی – طبقه همکف
همدانملایرپروینقاسمیقاسمی0040663972930211آرایشگری زنانهملایر – برق بالا – بعد از اداره برق – سمت چپ کوچه  نیرو   – طبقه همکف
همدانملایرساحلزندیسایه0466931864930211آرایشگری زنانهملایر – میدان استاندارد – خیابان خبرنگار – نبش کوچه بهار – طبقه همکف
همدانملایرمناحمزهءمناح0466933338930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان پارک – کوچه شهید غلامرضا فتحی – بن بست فیروزه – طبقه همکف
همدانملایرمعصومهخلیلیکمان ابرو0466935011930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان سعدی – . – کوچه شهید مرتضی جلالی – طبقه همکف
همدانملایرپریسامهریپریسا0466942207930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهیدهوشنگ حاتمی – روبه روی کوچه اکبری – . – طبقه همکف
همدانملایرحدیثابوالقاسمیگل گندم0466942995930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان 20 متری رسالت – نبش کوچه جاوید – . – طبقه همکف
همدانملایرفرزانهترکاشوندآرایشگاه زن0466943261930211آرایشگری زنانهملایر – میدان نبوت  –  ابتدای خیابان ارس – سمت راست  – . – طبقه همکف
همدانملایرزهرااحمدونداحمدوند0466944665930211آرایشگری زنانهملایر – میدان امام خمینی – خیابان خیام – بن بست شهید مرادفرح پور – طبقه همکف
همدانملایرمریممحسنیعروس سرای برتر0466946853930211آرایشگری زنانهعلی آباددمق – روستای المهدی – محله ترک ها – جنب مسجد  صاحب الزمان – . – طبقه همکف
همدانملایرسمیهملکیآرایشگاه چهل گیس0400870531930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان معلم – جنب سینما فرهنگیان  – کوچه خردمند  – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهبوربورهمدانیبوبور046695390508133349507930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهیدمحمدموسوی – 20متری دوم  – خیابان صائب تبریزی – طبقه همکف
همدانملایرمولودامیریآرایشگر زنانه ماه بانو 0466954264930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان معلم – نبش کوچه شهید حجت اله اسماعیلی – . – طبقه همکف
همدانملایرفرشتهونائیآوا0466955110930211آرایشگری زنانهازناو – روستای کوه سرده – خیابان شهیدحجت اله عزیزی – اواسط کوچه میثاق  – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرفرزانهبیاتیلدا0466955968930211آرایشگری زنانهملایر – میدان ولیعصر – 20 متری ایمان – نرسیده به کوچه ایمان 1 – طبقه همکف
همدانملایرالهامعادلیخانم طلا0466956217930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار 32متری مطهری – چهارراه مهدیه  – خیابان شهید قاسم شاملوجانی بیگ نبش کوچه علمداری – طبقه همکف
همدانملایرپریساسیبدریماریا0466956621930211آرایشگری زنانهملایر – انتهای خیابان سعدی – نبش کوچه شهید فریدون علییاری – . – طبقه همکف
همدانملایرلیلاقاسمیقاسمی0302095004930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان پارک – خیابان شهید هاشمی نژاد – بن بست شهید صادق مردانی – مجتمع پارسیان – طبقه همکف
همدانملایرندازندعباس آبادیسایه روشن0466967512930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهید طلوعی – کوچه آقا نجفی کوچه سالاری[شهید محسن پارسا] – روبه روی لوازم خانگی محراب – طبقه همکف – واحد .
همدانملایرالهامامیدی نژادالی0466968010930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان سعدی – بعد از 24 متری ظهیری – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهحسینیتارا0466969111930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک خیابان 20 متری رسالت – نبش کوچه سحر – . – طبقه همکف
همدانملایرژالهغیاثوندسالارآبادیرزسفید0466977007930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار 32 متری مطهری – چهارراه مهدیه،مهدیه شمالی – خیابان شهید علیرضا چوبین  – مجتمع چوبین – طبقه همکف
همدانملایرملیحهملایریعروس رویایی0466981675930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهید عباس کولیوند – کوچه بهداشت 1 – . – طبقه همکف
همدانملایرمریمبیجنوندکلبه زیبایی ترنم0466982330930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهید احمد وفایی زاده – خیابان شهید عباس کولیوند – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرتابانآدینهمحشر0466992886930211آرایشگری زنانهنامیله – روستای موزاران – خیابان ولی عصر(عج) – کوچه شهید محمدعلی تاجعلی – سمت راست  – طبقه همکف
همدانملایرمولودلطفیماهرویان0466999290930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار قائم مقام – نرسیده به میدان استاندارد – نبش کوچه شهید غلامرضا جوکار – . – طبقه همکف
همدانملایرزهراعباسیستاره های سربی0467007854930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار مطهری – روبه روی مسجد مطهری انتهای کوچه رهبر – کوچه شهید محمد ملیانی – طبقه منفی 1
همدانملایرپریزهره وندخدریپریماه0467008685930211آرایشگری زنانهملایر – کوی پلیس – خیابان شهید مجید مریوند – نبش کوچه یارمحمد توسکی – طبقه همکف
همدانملایراعظمسلطانی کندلانیگلرو0467018526930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار 15 خرداد – کوچه شهید خدایار حقداده – . – طبقه همکف
همدانملایرفائزهجعفریچهره سرا0467026419930211آرایشگری زنانهملایر – میدان نبوت – کوچه شهید زند عباس آبادی – بریدگی اول – طبقه همکف
همدانملایرمرضیهسبزیسبزی0467033129930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر – میدان جهاد – بلوارشاهد اواسط بلوار  – طبقه همکف
همدانملایرلیلاافسریلیلا افسری0045143523930211آرایشگری زنانهسامن – خیابان امام – کوچه فرخی – درب دوم – طبقه همکف – واحد .
همدانملایرفاطمهرضائی حسین آبادینازگل0467035307930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار مطهری – خیابان ایمان – . – ساختمان مهدی – طبقه همکف
همدانملایرمریمرضائیرضایی0406993269930211آرایشگری زنانهاسلامشهر آق گل – خیابان مخابرات – سمت راست  – نرسیده به شعبه خواروبار قدیم – طبقه همکف
همدانملایرالهامعبدلیعبدلی0467052502930211آرایشگری زنانهنامیله – روستای موزاران – ترمینال اراک – خیابان بعثت  – بن بست شهید چگینی – طبقه همکف
همدانملایرزهرامؤمنیزهرا مومنی0194055983930211آرایشگری زنانهملایر – 32متری مطهری – 20 متری ایمان – نبش کوچه شهید علی صفر محمودی – طبقه همکف
همدانملایرشهرهافشاریافشاری0467099251930211آرایشگری زنانهملایر – چهارراه  24متری ظهیری  – بطرف  خیابان سعدی  – نبش کوچه شهید محسن گودرزی – طبقه همکف
همدانملایرنسرینغیاثوندبابائیغیاثوند0194131516930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان حاج علی طوسی – نبش کوچه گلستان 6 –   – طبقه همکف
همدانملایرمهنازکیشانی فراهانیکیشانی0194131624930211آرایشگری زنانهزنگنه – خیابان ولیعصر(عج) –    – کوچه میخک – طبقه همکف
همدانملایرپریساپروانهپریسا0467113225930211آرایشگری زنانهنامیله – روستای موزاران – خیابان ولیعصر – کوچه بسیج – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرعفتسلیمانیسلیمانی0467113604930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار 15 خرداد – خیابان شهید تکلو – سمت راست روبروی سنگکی – طبقه همکف
همدانملایرافسانهرحیمیرها0419157905930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهدا – کوچه سرتیپ – انتهای کوچه –    – طبقه همکف
همدانملایرزهرانوروزی نیانوروزی نیا0467161597930211آرایشگری زنانهملایر – میدان جهاد – انتهای خیابان پیوند – میدان شهید گودرزی نبش صبا5شمالی – طبقه همکف
همدانملایرلیلاچهاردولیزیبا سرای کلاسیک0467174499930211آرایشگری زنانهملایر – بلوارقائم مقامی – نبش کوچه شهید فرید خالقی – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرمعصومهحمیدیروژین0419157032930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار انقلاب  – کوچه مسجد نبی اکرم – کوچه صداقت – طبقه همکف
همدانملایرفرشتهملکیدرخشان 0467200667930211آرایشگری زنانهملایر – باغ بنفشه – خیابان 20متری کوشا – نبش سمت راست کوچه نیلوفر – طبقه همکف
همدانملایرزهراکریمی گلوشجردیستایش0419682472930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر – 20متری رسالت کوچه بهزادی – نبش کوچه سعادتی نیا – . – طبقه همکف – واحد .
همدانملایرسمیهعبدالملکیعبدالملکی0194133638930211آرایشگری زنانهملایر – پل جانبازان – خیابان تربیت – کوچه عصمت 4 – طبقه همکف
همدانملایرمریمیعقوبییعقوبی0467255806930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهید رجایی –  بعداز کوچه بحرینی – . – طبقه همکف
همدانملایرسمیهگرائیگرائی0467256348930211آرایشگری زنانهملایر – میدان جهاد – خیابان جهاد – روبروی کوچه کوهستان5 – طبقه همکف
همدانملایرمهساخادم ابوالفضلخادم ابوالفضل0467257850930211آرایشگری زنانهنامیله – روستای موزاران – خیابان ولیعصر – کوچه بسیج – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرخدیجهبیاتیخانه موی نسیم 0467258213930211آرایشگری زنانهملایر – بلوارقائم مقامی – بالاتر از چهارراه فرهنگ – . – طبقه همکف
همدانملایرمعصومهقاسمیقاسمی0306645452930211آرایشگری زنانهملایر – انتهای بلال حبشی – خیابان مهدیه جنوبی – . – طبقه همکف
همدانملایرمهشادرضئیماه چهره0467267815930211آرایشگری زنانهملایر – مهدیه جنوبی – انتهای خیابان شهید مریوند – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرزهرازمانیلیانا0467269743930211آرایشگری زنانهملایر – میدان امام حسین – ابتدای بلوار بسیج – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایراعظممرادی علی آبادیمرادی 0467269758930211آرایشگری زنانهعلی آباددمق – روستای المهدی – چال – کوچه ((ایمانعلی امینی)) – کوچه شهید قاسم غلامی – طبقه همکف
همدانملایرنگارزنگنه قشلاقیآدیگل0467285202930211آرایشگری زنانهملایر – بلوارجانبازان – بریدگی دوم – نبش شهید حیدری – طبقه زیرزمین
همدانملایرآذرزمانیآذر زمانی0286601314930211آرایشگری زنانهملایر – برق بالا – خیابان جهان پهلوان تختی – کوچه نجفی – طبقه همکف 
همدانملایرشهزادشهابشهزاد شهاب0037142413930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهید ولی بخشی – . – نبش کوچه ایثار – طبقه همکف
همدانملایرشیوافرجیفرجی0467326724930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار32متری  مطهری – روبروی کانون بسیج  – طبقه پایین آتلیه  – طبقه .
همدانملایرمولودبرخورداریبرخورداری0467338216930211آرایشگری زنانهملایر – 24متری ظهیری – خیابان نهالستان – کوچه گلها – طبقه همکف
همدانملایرشادیبسطامیبسطامی0467346485930211آرایشگری زنانهملایر – بلوارقائم مقامی – نرسیده به کوچه صدرا – . – طبقه همکف
همدانملایرلیلاکلهرحوریان0467351753930211آرایشگری زنانهملایر – کوی پلیس – . – نبش کوچه شهید مهرزاد هدایت زاده – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهشفیعیپروا0467364765930211آرایشگری زنانهملایر – میدان نبوت بلوارنبوت – کوچه شهید محمد وفایی – . – طبقه همکف
همدانملایرشیریننوشیریعروس سرای کاربیست0421618335930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار 15 خرداد – خیابان معلم – نبش کوچه قمری – طبقه همکف
همدانملایررؤیااسدی نژادرز شب0467381114930211آرایشگری زنانهملایر –  خیابان پارک – میدان دکتربابک خیابان احدی –  روبروی دبیرستان دخترانه شریف – طبقه همکف
همدانملایرمرضیهفراهانیآیسیس0421516856930211آرایشگری زنانهحاجی آباد – روستای حرمرودعلیا – بالاتر از میدان – سمت چپ خیابان ریحانه –  کوچه فردوسی بن بست نرجس – طبقه همکف
همدانملایرفرشتهزهره ونديآسنا0467391971930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان خلبان – نبش کوچه مطهری11 – . – . – طبقه همکف
همدانملایرپریاکامکارچترگل0467396952930211آرایشگری زنانهملایر – شهرک ولیعصر – میدان جهاد خیابان ایثار8 – نبش کوچه ستایش – طبقه همکف
همدانملایرفرشتهگلستانی فردپاییز0467405093930211آرایشگری زنانهملایر – 32متری مطهری – مطهری9 – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرونوساسمعیل پورآدینا گل 0467438808930211آرایشگری زنانهملایر – 32متری مطهری – مطهری4 – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرمعصومهرضائیرضائی0467446043930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان سعدی – کوچه شهیدشیرزادی – نبش کوچه شب بو  – طبقه همکف
همدانملایرلیلاگرجی ازندریانیپارسیان0467453538930211آرایشگری زنانهملایر – بلوارنبوت – 20متری رسالت  – ابتدای کوچه بهزادی – طبقه همکف
همدانملایرمنیرهصبوری منشدلمون0467474993930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان شهید رجایی – کوچه آزادی – جنب مدرسه سما – طبقه همکف
همدانملایرپريساجميليچهره ها0303414288930211آرایشگری زنانهملایر – دکتر اقبال – کوچه شکوفه – بن بست شکوفه 2 – طبقه زیرزمین
همدانملایرشمسيصالحيشمسی صالحی0045142408930211آرایشگری زنانهملایر – 20متری رسالت – کوچه شهید بهزادی – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرعطيههاديانبهاران0421326312930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان سعدی – انتهای خیابان میرزا بیگی – 16متری پروین – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهفراهانیفراهانی0467505856930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار قائم مقام – جنب کلینیک دندانپزشکی سینا – . – طبقه همکف
همدانملایرمهینکرمانیگل سرخ0429544244930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان فخریه – انتهای کوچه ناظمی – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرمرضيهبزچلوئي كردخورديگل نرجس0434045533930211آرایشگری زنانهاسلامشهر آق گل – میدان امام خمینی(ره) – خیابان امام سجاد  – نبش سمت راست کوچه حافظ – طبقه همکف
همدانملایرمعصومهموسويمعصومه موسوی0294128669930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان نیروی هوایی – روبروی پارک – جنب مغازه عادلی – . – طبقه همکف
همدانملایرسمیرارشیدیگیوا0402753111930211آرایشگری زنانهملایر – انتهای بلوار محمدی – خیابان میرزا بیگی – نبش کوچه آسمان – طبقه همکف
همدانملایرنسرينچگينيچگینی0194103404930211آرایشگری زنانهملایر – خیابان حاج علی طوسی – نرسیده به چهارراه دانش – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرفرنگیسایران فرآزین0435695381930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار ولی عصر (عج) – 20متری ایمان سمت راست – نرسیده به  مدرسه منتظری – طبقه همکف
همدانملایرفائزهپیرداوریچهره ساز 0423233075930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار 15خرداد – خیابان گلزار – نبش کوچه وحدت – طبقه دوم
همدانملایرام البنینکهزادینقره نگار0467536212930211آرایشگری زنانهملایر – میدان ولیعصر – شکیبا شرقی – بالاتر از فوریتهای پزشکی کوچه لادن – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهاحمدياحمدی0194168367930211آرایشگری زنانهملایر – 32متری مطهری – کوچه شهید شعبان رضایی – کوچه فرعی احسان – طبقه همکف
همدانملایرمهنازبهنامبهنام0467558066930211آرایشگری زنانهکهکدان – روستای سامن – خیابان آزادگان سمت راست  – جنب پست بانک  – . – طبقه همکف
همدانملایرمژگانپیرحیاتیژامک0467559550930211آرایشگری زنانهملایر – میدان ولیعصر – خیابان صائب تبریزی – درب سوم جنوبی – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهعظيمي نژادآرایشگاه رز سیاه0437380657930211آرایشگری زنانهملایر – بلوار 15 خرداد – 12 متری نوروزی – کوچه حمزه – طبقه همکف
همدانملایرمریمونائیدنیا0467571933930211آرایشگری زنانهملایر – 32متری مطهری – خیابان شهید چوبین – نبش خیابان ایمان – طبقه همکف
همدانملایرزهرابرزگرجهانيهلیا0386681913930211آرایشگری زنانهملایر – برق بالا – خیابان خلبان – کوچه مطهری 8 – بن بست اول سمت راست – طبقه زیرزمین
همدانملایرزهرايونسيیونسی0194103287930211آرایشگری زنانهمنگاوی – روستای ترک غربی – . – خیابان شهید کمال یونسی – روبروی مخابرات – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهکولی وندسالوکیکولی وند0467580072930211آرایشگری زنانهملایر – بلواربسیج – کوچه ((زهره وند)) – کوچه سیفیه – طبقه همکف
همدانملایرليلازنگنهزنگنه0040663432930211آرایشگری زنانهملایر – 32متری مطهری – چهارراه کوی پلیس – خیابان  شهید محمدرضا فراهانی – طبقه همکف
همدانملایرلیلاابراهیم بختیاریبختیاری0467171515930216آرایشگری زنانه و ترمیم واصلاح ابرو(تاتو)با روش میکروپیگمانتاسیونملایر – میدان مادر – خیابان تختی – سمت راست روبروی سنگکی – طبقه همکف
همدانملایرپریسافاضلیبارانا 0466478551930215آرایشگری و اپیلاسیونملایر – خیابان شهید رجایی – ابتدای کوچه شهید احمدرضا گل زردی – سمت چپ – پلاک 15 – طبقه همکف
همدانملایرمیترانصراللهی فردنصراللهی0466510028930215آرایشگری و اپیلاسیونملایر – خیابان شهید رجایی – خیابان زرینی – سمت چپ – طبقه زیر زمین
همدانملایرکتایونحریتمایسا0466665044930215آرایشگری و اپیلاسیونملایر – خیابان 24متری ظهیری  – نبس ساختمان آسمان  – . – طبقه همکف
همدانملایرمحیاعلمداریمه نگار0467044447930215آرایشگری و اپیلاسیونملایر – بلوارقائم مقامی – . – روبروی کوچه رودکی – . – طبقه همکف
همدانملایرفاطمهداوریانداوریان0467176915930215آرایشگری و اپیلاسیونملایر – خیابان شهید رجایی – کوچه توکلی – سمت چپ درب دوم – طبقه همکف
همدانملایرزهراحسینیمهک0467343556930215آرایشگری و اپیلاسیونملایر – خیابان مصطفی خمینی – خیابان آیت اله سعیدی – سمت راست  – مجتمع پارسه – طبقه همکف
همدانملایرشرارهفيضي فردفیضی0467594488930215آرایشگری و اپیلاسیونملایر – خیابان دکتر اقبال  – کوچه شکوفه  – نبش کوچه شکوفه 2 – طبقه همکف
همدانملایرمنوچهرزرینیزرینی0448575928921415انواع حکاکی با لیزربلوار انقلاب پشت فرمانداری قدیم  ابتدای خ مهدیه نبش بن بست شقایق
همدانملایرغلامعلییلونیلون044548299508109181502571502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین بلوار خلیج فارس داخل گاراژ موذن
همدانملایرعلی محمدروحیدقت0448405656502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین بخش مرکزی – شهر ملایر – کمربندی – کوچه گرجی – کوچه گل بهار – ساختمان   – طبقه همکف
همدانملایرمحمودکرمیمحمود کرمی 0040606417502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین بلوار خلیج فارس داخل گاراژ اتحاد  7788
همدانملایرمحمدرضاگودرزی دهریزیگودرزی 0466234439502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین ملایر ، بلوارخلیج فارس  ، داخل گاراز کرمی  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرحسین علیخان آبادیخان آبادی 0040601049502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین بلوار خلیج فارس سمت راست بعد از کارخانه بحرینی درب دوم  22259
همدانملایرشهرامحق دادهحق داده046663063808132225220502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین ملایر – میدان تعاون – بلوار خلیج فارس – سمت چپ داخل گاراژ شیرزاد فر – طبقه همکف
همدانملایرمهدیصادقیصادقی0037209443502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین ملایر – بلوار خلیج فارس – جنب تعاونی کامیونداران – . – داخل گاراژ هنرمند  – طبقه همکف سمت راست
همدانملایرلطف الهسرمستیسرمستی0040609654502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین ملایر – بلوار خلیج فارس – سمت چپ بعدازکوچه کارخانه قند – داخل گاراژ جهان بنز – طبقه همکف
همدانملایرعلی قربانزندیزندی0467442199502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین ملایر – بلوار خلیج فارس – نرسیده به خشکبار بحرینی – مغازه هشتم – طبقه همکف
همدانملایراحمداحمدی طائمهاحمدی0467559063502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین ملایر – بلوار خلیج فارس – داخل گاراژجهاد(فجر) – سمت راست مغازه چهارم – طبقه همکف
همدانملایرعلیفرنیان0194034208085133333333502021باطری سازیبلوار ملت مقابل نیروگاه برق  0
همدانملایرسعیدپاچیده0194038020085133333333502021باطری سازیبلوار ملت بعد از کوچه شهید روستائی  37085
همدانملایرصفرهمتی0040608863085133333333502021باطری سازیبلوار محمد ملایری کوچه ترمینال  14657
همدانملایرواحدایمانیباطری سازی026911903308512222222502021باطری سازیبلوار ملت نبش کوچه نفت سیاه  0
همدانملایرعبدالمحمدگودرزیگودرزی0040603828502021باطری سازیشهید ونائی مقابل کانون  3274
همدانملایرحسنعیسی پورعیسی پور0466019088502021باطری سازیملایر ، بلوار شهید بهشتی ، روبروی راهنمایی رانندگی ، جنب خشکبار کاشانی  ، طبقه همکف
همدانملایرعلیرضاآب خوآبخو0466019960502021باطری سازیملایر ، ملایر ، . ، بلوار خلیج فارس ، گاراژ تک واحدی ، طبقه همکف
همدانملایرحمیدکمریندارد0040607748502021باطری سازیشهید ونائی روبروی گاز طاهری  17417
همدانملایرحسینزنگنه قشلاقیخدمات برق ولو0466069715502021باطری سازیملایر ، . ، بلوار حاج علی طوسی ، بعد از کارگاه شیرینی شقایق  ، طبقه همکف
همدانملایراحمدصباغ کردخوردیصباغ0040607091502021باطری سازیروستای اسلام آباد شهید بهروزی سمت راست  0
همدانملایرقربان علیافشارافشار0040609546502021باطری سازیبلوار خلیج فارس سمت راست جنب گاراژ حیدر شیرازی  14392
همدانملایرمحسنصفائیصفائئ0040609870502021باطری سازیمیدان انقلاب اول کمربندی همدان بروجرد سمت راست  22985
همدانملایررضاعبدالملکیصداقت 0466439573502021باطری سازیملایر ، بلوار30متری  شهید حسن تاجوک ، روبروی بنگاه حافظ  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرقاسمبرزگربرزگر0040606957502021باطری سازیبلوار خلیج فارس بعد از کارخانه قند مغازه هفتم  10763
همدانملایرمحمدعسگرزادهعسگر زاده0040604286502021باطری سازیملایر – خیابان شهیدمصطفی خمینی – بعد از اداره دارایی  – مغازه سوم – طبقه همکف
همدانملایررضاقادری کمازانیقادری046667205308133347042502021باطری سازیملایر – کمربندی بروجرد – بلوار خلیج فارس – بعد از ایران خودرو علیشاهی – طبقه همکف
همدانملایرولی اللهبهادری فربهادری فر0194031286502021باطری سازیملایر – میدان تعاون بلوار حاج محمد ملایری – سمت چپ – بعد از بانک سپه – طبقه همکف
همدانملایرداودرمضانیرمضانی0466686498502021باطری سازیملایر – میدان تعاون – بلوار ملت بعد از نیروگاه برق – روبه روی اتوکالری امین – طبقه همکف
همدانملایریداللهونائیونایی0040604943502021باطری سازیملایر – میدان انقلاب – ابتدای بلوار حاج محمد ملایری – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرقربانمرادیرضا0466857071502021باطری سازیملایر – بلوار شهید دکتر بهشتی – مقابل حلال احمر  – جنب باطری سازی عبدالملکی  – طبقه همکف
همدانملایراکبرنجارینجاری0466890975502021باطری سازیملایر – میدان تعاون – بلوار حاج محمد ملایری – سمت راست روبه روی بانک سپه – طبقه همکف
همدانملایریونسشمسی ازندریانیشمسی0466916683502021باطری سازیملایر – بلوار شهید دکتر بهشتی – روبه روی پارکینگ رسالت  – جنب سینا مبل – طبقه همکف
همدانملایرحسینشجاعیشجاعی0466930893502021باطری سازیازناو – روستای کوه سرده – میدان بهارستان – خیابان شهیدحجت اله عزیزی – کوچه شهیدمختارفراهانی سمت چپ درب اول – طبقه همکف
همدانملایرغلامرضامیرزائیرحیمی0194039891502021باطری سازیازناو – روستای کوه سرده – میدان بهارستان – خیابان شهیدحجت اله عزیزی – نبش کوچه شهیدصحبت اله فراهانی – طبقه همکف
همدانملایرمهدیبیاتباظری سازی 0403225302502021باطری سازیملایر – خیابان شهید احمد وفایی زاده – روبروی سیلوگندم  – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضافرجیباظری سازی 0408812001502021باطری سازیملایر – بلوار خلیج فارس – سمت راست – جنب گاراژ پارس – طبقه همکف
همدانملایرعلیوجدانیوجدانی0467063294502021باطری سازیملایر – بلوار شهید دکتر بهشتی – روبروی خیابان رسالت – . – طبقه همکف
همدانملایراسماعیلچهاردولیچهاردولی0467103159502021باطری سازیملایر – میدان امام حسین(ع) – ابتدای بلوار انقلاب – جنب آموزشگاه علیخانی  – طبقه همکف
همدانملایرعلیزمانیباظری سازی 0409918376502021باطری سازیملایر – ترمینال اراک – بعداز پل نامیله – سمت راست مغازه پنجم – طبقه همکف
همدانملایرمنصوربهرامیبهرام0040604403502021باطری سازیملایر – بلوار شهید دکتر بهشتی – روبروی راهنمایی ورانندگی – . – طبقه همکف
همدانملایرابراهیماحمدوندجهان0424514962502021باطری سازیملایر – بلوار ملت – سمت راست  – نبش کوچه هرندی مغازه دوم – طبقه همکف
همدانملایرشاهپورسلامیسلامی0426446133502021باطری سازیملایر – بلوار حاج محمد ملایری – سمت راست – جنب ماشین شویی معصومی – طبقه همکف
همدانملایربهمنترکزبانترکزبان0040604394502021باطری سازیملایر – بلوار خلیج فارس – نرسیده به میدان نیروی انتظامی – سمت راست جنب چادردوزی بیات – طبقه همکف
همدانملایرفريدونزندزند0040609006502021باطری سازیملایر – بلوار خلیج فارس – سمت راست  نرسیده به گاراژ هنر – بعد از گاراژاتحاد مغازه هفتم – طبقه همکف
همدانملایرمصطفیمحسنیمحسنی0467416819502021باطری سازیملایر – بلوار شهید دکتر بهشتی – . – روبروی پارکینگ آریا – طبقه همکف
همدانملایروحیدنظرینظری0467515854502021باطری سازیاسلامشهر آق گل – خیابان شهید ترابی – . – روبروی بهشت شهدا – طبقه همکف
همدانملایرعباسحاتمیعباس حاتمی0274082976085100000000930212پیرایشگری مردانهانهای خ شهید هوشنگ حاتمی نبش کوچه نجفی  12049
همدانملایربهروزعبدلیبهروز عبدلی0040679813085100000000930212پیرایشگری مردانهخ اراک نرسیده به میدان ازادگان  36845
همدانملایرفریدشیرین آبادیشیرین ابادی0308778288085100000000930212پیرایشگری مردانهم جهاد ضلع شمالی  45368
همدانملایرخدامرادبختیار گنبدیبختیار گنبدی0308779412085100000000930212پیرایشگری مردانهخ نیروی هوایی ک ش ترک  00000
همدانملایرامینموسویموسوی0311724421000000000930212پیرایشگری مردانهخ شهید طاهر نیا نبش کوچه مرادی  00000
همدانملایرعلیرحیمیرحیمی0311736657085200000000930212پیرایشگری مردانهروستای ابدر خ اصلی  00000
همدانملایرفرهادلامیلامی031174353408512224343930212پیرایشگری مردانهخ شهید رجایی سمت راست  00000
همدانملایراحمدکولیوندکولیوند0194185574085100000000930212پیرایشگری مردانهبلوار ولی عصر خ ایمان3  42694
همدانملایررضارنجبررنجبر0312163079085100000000930212پیرایشگری مردانهبازارچه اوقاف ضلع جنوبی  40553
همدانملایررسولصفریصفری0312165318085100000000930212پیرایشگری مردانهخ حمزه لویی خ ش باهنر  5519
همدانملایرمهدینورینوری0312207184085200000000930212پیرایشگری مردانهازناو خ شهید عزیزی  00000
همدانملایرمحسنبیات مانیزانیآرامو026040684908510930212پیرایشگری مردانهمیدان میلاد نبش کوچه شهیدرضی  0
همدانملایرمیثمونائیپیرایش میثم030342610108510930212پیرایشگری مردانهخیابان شهدا خیابان شهید الوند سمت راست مغازه چهارم  0
همدانملایرسعیدحاتمی توسکیحاتمی032887090008512217806930212پیرایشگری مردانهخ طالقانی پایین تر از کوچه جاوید  0
همدانملایرمحمدرضابختیاریآرایشگاه عطشان0339406338930212پیرایشگری مردانهخیام پاساژ ولیعصر طبقه زیرین سمت راست زیر راه پله روبروی قاب عکس فروشی رضایی 0
همدانملایرمرتضیمحمود ترابیپیرایش پارک044655860508109354847640930212پیرایشگری مردانهبلوار سیف الدوله سمت چپ  کوچه الماس
همدانملایرحمید حبیبیپیرایش ارین044673222808109189036725930212پیرایشگری مردانهخیابان شهید ولی بخشی بعد از کوچه پیرحیاتی  
همدانملایرعباسمرادی علی آبادیماهور044699843308109183518315930212پیرایشگری مردانهشهرک ولیعصر(عج) بلوار نبوت روبروی بیمارستان دکتر غرضی جنب الکتریکی نبوت طبقه زیرین
همدانملایرمحمدنصیریآرایشگاه پارسیان044629793108109123803982930212پیرایشگری مردانهخیابان سعدی سمت چپ جنب بانک پارسیان 
همدانملایرعباس طاهریپیرایش عباس0447265570930212پیرایشگری مردانهروستای جوزان ابتدای خ  شهید باهنر روبروی شرکت تعاونی
همدانملایرمهدی شمسبرادران شمس044743534608109189519081930212پیرایشگری مردانهروستای علی آباد دمق خ اصلی محله ترکها سمت راست بالاتر از مخابرات نرسیده به مسجد
همدانملایرسید علیموسوی004068401908109183505576930212پیرایشگری مردانهخ برق بالا 24 متری شهید موسوی  20 متری شمس تبریزی
همدانملایرعلیرضاروستائی حسین آبادیروستایی031223619508100000000930212پیرایشگری مردانهخ خیام پاساژ حافظ طبقه زیرین جنب مغازه رضائی
همدانملایرعلیچگینیچگینی004067209808512227652930212پیرایشگری مردانهخ شهید صفر خانیان نرسیده به تکیه  22060
همدانملایرمحسنزندی رادمحسن0449623668930212پیرایشگری مردانهملایر ، میدان امام حسین ، کوچه قائم ، بلوار 9دی ، طبقه همکف
همدانملایرمیلاداحمدیپیرایش یاسین0450808452930212پیرایشگری مردانهملایر ، بلوارولیعصر ، خیابان 16 متری عفاف ، بلوار ولیعصر ، نرسیده به مسجد انصار الحسین(ع) ، طبقه همکف
همدانملایراحسان الهغفوریاحسان اله غفوری0040678473930212پیرایشگری مردانهخ شهدا میدان زندیه  5612
همدانملایرمحمدزنگنه جوکاریمحمد0451771336930212پیرایشگری مردانهملایر ، شهرک ولیعصر ، خیابان دانش ، خیابان کارون ، پلاک 27,808 ، طبقه همکف
همدانملایرعباسدهقاندهقان0040640615930212پیرایشگری مردانهمیدان باغ گل خ عاشورا  45131
همدانملایرمهدیترک زبانترک زبان0040676891930212پیرایشگری مردانهانتهای عارف سمت چپ  00000
همدانملایرآیت اللهعیدیشان045460788308133322293930212پیرایشگری مردانهملایر ، شهرک ولیعصر(عج) ، میدان سرو ، انتهای بلوار شقایق ، طبقه اول
همدانملایرجوادمیرزابیگیپیرایش جواد0456364459930212پیرایشگری مردانهملایر ، شهرک ولیعصر(عج) ، خیابان شهید محمدحیدری ، بلوار جانبازان ، بریدگی اول جنب پیتزا ارشام  ، طبقه همکف
همدانملایرناصرزمانیزمانی0040677790930212پیرایشگری مردانهانتهای سعدی سمت راست  27728
همدانملایراحمدقاسمیپیرایش آقای خاص0457240085930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان 32 متری مطهری ، چهارراه برق بالا ، بازارچه شهرداری ، طبقه همکف
همدانملایرنعمت الهحیدرینعمت اله حیدری0040670525930212پیرایشگری مردانهانتهای خ باباطاهر روبروی خ میثم  14342
همدانملایرخسروچگینیخسرو چگینی0040677142930212پیرایشگری مردانهخ اراک اول خ شهید ترکزبان  13937
همدانملایرمحمدبختیاری کیکلهپیرایش آسنی0458285481930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان شهید طلوعی ، کوچه شهیدمصطفی ابوترابی ، کوچه شهیداحمدروستائی ، طبقه همکف
همدانملایرایرجدژندژن0458313214930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان شهید وفائی ، خیابان عاشورا ، کوچه بیات ، طبقه همکف
همدانملایرعلی اصغرچهاردولیچهاردولی0460021261930212پیرایشگری مردانهملایر ، بلوار 32متری مطهری ، سه راه مطهری ، روبه روی مبلمان دکورا ، طبقه همکف
همدانملایرمصطفیصفریصفری0461505315930212پیرایشگری مردانهملایر ، بلوار 32 متری مطهری ، تقاطع ده متری شهید احمدوند ، جنب خانه های سازمانی ، طبقه همکف
همدانملایرداودموسویداود موسوی0194098605930212پیرایشگری مردانهخ امیر کبیر جنب نانوایی لواشی  6865
همدانملایرحمیدالهقربانیقربانی0040678041930212پیرایشگری مردانهبلوار قائم مقامی سمت راست  18099
همدانملایرعباسبختیاریبختیاری0463030380930212پیرایشگری مردانهملایر ، میدان طالقانی ، خیابان 16 متری اول (شهید نظری) ، جنب بن بست اجاق ، طبقه همکف
همدانملایرفرهادروزبهانیروزبهانی0406779397930212پیرایشگری مردانهخ شهید معارفوند16متری دوم روبروی قصابی روستایی
همدانملایرمجتبیبیگلریانیبیگلریانی0465936925930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان طالقانی ، جنب کارخانه حاتمی ، سمت چپ ، پلاک 19,600 ، طبقه همکف
همدانملایرعلیقیاسوندپیرایش بهنام0465963607930212پیرایشگری مردانهملایر ، بلوار 32متری مطهری ، بین سه راه شهید مطهری و چهارراه مهدیه ضلع جنوبی ، خیابان مهدیه جنوبی ، طبقه همکف
همدانملایرناصرامیریناصر امیری0040641946930212پیرایشگری مردانهخ خیام پاساژ حافظ طبقه همکف  سمت چپ زیر راه پله
همدانملایرابوذررحیمی طائمهرحیمی046598000408132225528930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان شهید وفایی ، خیابان عاشورا  ، جنب گرمابه داریوش ، طبقه همکف
همدانملایراحمدصالحیان فرگل0465988537930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان عاشورا ، خیابان شهید محمدصادقی ، خیابان شهید محمدصادقی ، مجتمع رحمانپور ، طبقه همکف
همدانملایربهزادچگینیچگینی0465990598930212پیرایشگری مردانهملایر ، میدان امام حسین ، ضلع غربی ، جنب مغازه ایمانی ، طبقه همکف
همدانملایرمهدیبهرادنیاپیرایش امین0465990717930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان سعدی ، روبروی دادگاه سابق  ،  جنب بلور فروشی مومنی ، طبقه همکف
همدانملایرآیت الهشیرمحمدیآیت0466051856930212پیرایشگری مردانهاسلام آباد ، خیابان شهید بهشتی ، نبش کوچه مخابرات ، . ، طبقه همکف
همدانملایرعلیرضابیات مانیزانیبیات0040673978930212پیرایشگری مردانهبرق بالا 32 متری نبش کوچه مطهری17  26800
همدانملایرمهدیمیرزائیمهدی0466091956930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان خیام ، پاساز حافظ زیرزمین سمت راست ، مغازه سوم ، پاساژ حافظ ، طبقه …
همدانملایرهادیمیرزائیپیرایش پارسه0466098923930212پیرایشگری مردانهازندریان ، ازندریان ، خیابان ولی عصر نرسیده به پاسازولیعصر ، پلاک989 ، طبقه همکف
همدانملایراحمدرنجبرپیرایش احمد0466126188930212پیرایشگری مردانهملایر ، شهرک ولیعصر ، بلوک ال 18 متری سپاه ، بازارچه اوقاف ، طبقه همکف
همدانملایرحسنتاجوکتاجوک0466128678930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان میثم تمار ، خیابان ولی بخشی ، نبش کوچه مقدسی ، طبقه همکف
همدانملایراحمدمرادیمرادی 0466181316930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان بلال حبشی ، بالاتر ازآژانس  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرهادیمسیبیآرمان0466183029930212پیرایشگری مردانهملایر ، میدان فخریه ، بلوار سیف الدوله ، پاساژپارس همکف سمت راست  ، پلاک 101مغازه اول  ، طبقه همکف
همدانملایرمسعودبیاتبیات 0466191308930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان شهید رجایی ، روبروی حمام مظاهری  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرحمدالهعلی یاریعلی یاری 0466204491930212پیرایشگری مردانهبابلقانی ، خیابان شهید داوود علیاری ، بعد ازمسجد امام حسن  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرحمیدفلاححمید 0466209868930212پیرایشگری مردانهملایر ، بلوار 32متری مطهری ، خیابان مهدیه شمالی ، روبروی نانوایی سنگکی  ، طبقه همکف
همدانملایرسهرابزنگنهسهراب 0466211112930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان طالقانی ، روبروی پیرایش سعید  ، . ، طبقه همکف
همدانملایررحمنایرانشاهیسناتور 0466224701930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان سعدی ، نرسیده مسجد امام حسین  ، نبش بن بست نرگس ، طبقه هکمف
همدانملایرروح الهخردمندروح اله خردمند0466229162930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان سعدی  ، روبروی خیابان علیاری  ، نبش کوچه شیرزادی  ، طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضاترکاشوندترکاشوند0466234029930212پیرایشگری مردانهملایر ، بلوار مطهری ، نبش کوچه ریحان  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرجوادبهرامیبهرامی 0466250789930212پیرایشگری مردانهازناو ، خیابان شهیدحجت اله عزیزی ، نبش کوچه گلستان  ، قواره دوم ، طبقه همکف
همدانملایرمجیدقربانیمجید قربانی0466258273930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان هوشنگ حاتمی  ، روبروی لواشی بیات  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرعباسجوادیجوادی0040678257930212پیرایشگری مردانهپاساژ زرینی طبقه دوم  16072
همدانملایرشهابملایریپیرایش رشید0466274897930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان شهیدوفائی ، خیابان مسعودی پور ، روبروی هنرستان میرشاهولد ، طبقه همکف
همدانملایرمصطفیعظیمیآنتیک 0466294609930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان خیام ، پاساژ حافظ ، . ، پاساژ حافظ ، طبقه زیر زمین سمت راست مغازه اول
همدانملایرموسیبیاتبیات 0466299773930212پیرایشگری مردانهملایر ، شهرک ، انتهای خیابان 20متری نیروی هوایی ، جنب قنادی شهاب کوچه شهیدروستایی ، طبقه هکمف 
همدانملایرمحمدرضاکردخوردیتک ستاره 0466313275930212پیرایشگری مردانهاسلامشهر آق گل ، . ، خیابان مالک اشتر ، پشت پمپ بنزین ، طبقه همکف
همدانملایرپیاماسماعیلیاسمعیلی 0466313488930212پیرایشگری مردانهمنگاوی ، خیابان شهدا ، بعدازچهارراه روبروی سوپرمارکت علی ترکمان  ، . ، طبقه همکف  
همدانملایراحسانشیخ الملوکیاحسان0466316972930212پیرایشگری مردانهملایر ، . ، خیابان شهید ولی بخشی ، نبش کوچه شهید علی چگینی[ندا] ، طبقه همکف  
همدانملایرسجادعسگری کردخوردیدوستان 0466330934930212پیرایشگری مردانهاسلامشهر آق گل ، خیابان کشاورز  ، نزدیک مسجد چهارده معصوم ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمیلادعصارهدایان 0466349647930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان سعدی ، خیابان شهید علییار علییاری ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمحمودنمکیمحمود نمکی0040640831930212پیرایشگری مردانهخ شهید درویشی نبش کوچه لاله  46529
همدانملایرمحمد حسنفراهانیمحمد حسن فراهانی0040672215930212پیرایشگری مردانهمیدان امام حسین بلوار مطهری  23916
همدانملایرمحمدسیاه ووشیمحمد سیاه ووشی0274161089930212پیرایشگری مردانهخ شهید ونائی 12 متری شهید کولیوند  32054
همدانملایرحامدوهاجاشکان 0466385751930212پیرایشگری مردانهملایر ، بلوار آیت اله میرشاهولد ، خیابان معلم جنب کوچه خردمند  ، روبروی سینمافرهنگیان  ، طبقه همکف
همدانملایرمحمددرویشیپارسا0466385764930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان سعدی ، خیابان شهید علییار علییاری ، سمت چپ روبروی دبستان تربیت ، طبقه همکف  
همدانملایرولیواحدیولی واحدی0040503274930212پیرایشگری مردانهسامن خ امام جنب کرمابه  00000
همدانملایراحمدعلی ترکی ملایریمیلاد0466395780930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار شهید حسن تاجوک – روبه روی باسکول رهام – جنب خشکبار وفایی – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضاپورسخاوتیپورسخاوتی 0466406508930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان اراک ، خیابان عاشورا ، بعدازکوچه فتاحی جنب مغازه عبدلی  ، طبقه همکف
همدانملایرمجیدکوه وندکوه وند0466418422930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان اراک ، خیابان شهید میرزایی ، سمت چپ ، طبقه همکف
همدانملایرسجادغفوریرقص قیچی 0466441700930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان شهید حسین طلوعی ، . ، کوچه شهید مصطفی ابوترابی ، ساختمان ترنج ، طبقه همکف
همدانملایرایرجمرادیمرادی0040678914930212پیرایشگری مردانهپاساژ حافظ زیر زمین  32089
همدانملایرفرهادتوحیدی کیاسرکبود0466457079930212پیرایشگری مردانهملایر ، بلوارپارک  ، روبروی بیمارستان فخریه  ، مجتمع پارس (اولیائی ) ، طبقه همکف
همدانملایرصفرنعمتینعمتی 0466460427930212پیرایشگری مردانهاسلامشهر آق گل ، خیابان بهشتی ، سمت چپ   ، نبش کوچه بن بست ابوذر2 ، طبقه همکف  
همدانملایرفلاحپارسافلاح پارسا0271393560930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان شهید رجایی ، روبروی کوچه بحرینی  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضابتوئیداماد0466470963930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان طالقانی ، . ، میدان آیت اله سید محمود طالقانی ، طبقه همکف
همدانملایرحسینموسویموسوی 0466480411930212پیرایشگری مردانهملایر – میدان امام حسین – 32متری سه راه مطهری  – کوچه شادی  – طبقه همکف  
همدانملایرسعیداندامیسعید 0466482447930212پیرایشگری مردانهملایر ، خیابان هوشنگ حاتمی  ، خیابان میثم  ، سمت چپ مغازه سوم  ، طبقه همکف
همدانملایراحمدبهروزیاحمد بهروزی0045111590930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان بابا طاهر – خیابان فلسطین – روبروی کوچه درخشان – طبقه همکف   – واحد .
همدانملایرمجیدرفیعیآرایشگاه افق طلائی 0466528438930212پیرایشگری مردانهملایر ، میدان طالقانی ، خیابان شهیدباهنر ، خیابان شهید ولی اله حمزه لویی ، طبقه همکف
همدانملایررسولاحمدوندشاهوردیکلبه پیرایش رسول 0466528536930212پیرایشگری مردانهملایر – . – انتهای بلوار قائم مقام – خیابان شهید بهشتی  – طبقه همکف
همدانملایرمهرابمالمیرآشنا0274023290930212پیرایشگری مردانهجوکار – میدان امام علی –  نبش بلوار – جنب مدرسه راهنمایی – طبقه همکف
همدانملایراحمدعلی حسینی کسبیاحمد علی حسینی 0466545115930212پیرایشگری مردانهملایر – 16متری دوم  – روبروی  کوچه شهید گنجعلی پور – جنب سوپر مارکت محله  – طبقه همکف
همدانملایرعلیعباسیعلی 0466557864930212پیرایشگری مردانهکسب – روستای جوکار – ابتدای روستا – خیابان شهید احمد خالقی  – . – طبقه همکف
همدانملایربهراممحمدرضی کیکلهپسرخوب 0466560880930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان خیام – . – . – پاساژ حافظ – طبقه زیر زمین
همدانملایرحسنخالقیخالقی0466578437930212پیرایشگری مردانهملایر – . – خیابان فخریه – جنب پاساژ اعتصامی – . – طبقه همکف
همدانملایرفرشیددارابیپیرایشگری مردانه 0466651003930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان 10 متری طاهرنیا – خیابان بسطامی –  جنب مسجد امام حسن  – طبقه همکف
همدانملایرقاسممیرزائیمیرزایی0466658622930212پیرایشگری مردانهملایر – شهرک ولیعصر – میدان جهاد خیابان پیوند – خیابان صبا – طبقه همکف
همدانملایرمحمدتکرلیتکرلی0466661933930212پیرایشگری مردانهملایر – بلواربسیج مستضعفین – بالاتر از کوچه سحر – جنب لوله فروشی کولیوند – طبقه همکف
همدانملایرحسینرضائی مقدمرضایی0466699687930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان برق بالا – خیابان شهیدمحمدموسوی – 12 متری سوم نبش کوچه شهریار – طبقه همکف
همدانملایرمهدیکاکاوندکاکاوند0466709196930212پیرایشگری مردانهملایر – شهرک ولیعصر(عج) – میدان سرو  – به سمت مسکن مهر نبش چهارراه – طبقه همکف
همدانملایرمحمدمرادعلیانمحمد0466716120930212پیرایشگری مردانهملایر – میدان نبوت – ابتدای بلوار جانبازان – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرعباسعلی یاریعلییاری0466720294930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان خیام  – پاساژ حافظ – . – طبقه زیرین سمت چپ – واحد .
همدانملایرآرشفرهادتوسکیپیرایش مدل0466736699930212پیرایشگری مردانهملایر – . – خیابان شهدا – کوچه آقانجفی – طبقه همکف
همدانملایراسماعیلشافعیندارد0466752717930212پیرایشگری مردانهملایر – انتهای خ عارف – جنب میدان سه گوش – . – طبقه همکف
همدانملایررضانظریسوپراستار0466763107930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار مطهری – چهارراه مهدیه – نبش صدوقی – طبقه همکف
همدانملایرمحمدنظریندارد0466777422930212پیرایشگری مردانهملایر – شهرک ولی عصر  – خیابان تلاش – نبش تلاش6 – ساختمان احسان – طبقه همکف
همدانملایررضاایرانشاهیایرانشاهی 0466805949930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوارقائم مقامی – خیابان مظهری – بلوار شهید قاسمی – طبقه همکف
همدانملایرسامانعبدالهی آورزمانیپیرایش سامان0466818762930212پیرایشگری مردانهملایر – انتهای خیابان سعدی – بعداز کوچه خدامرادخانجانی – مغازه سوم سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرحسینباقری جوکاریسایه0466848329930212پیرایشگری مردانهملایر – میدان امام حسین – بلوار بسیج – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایررحیمایرانشاهیایرانشاهی0040680090930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان سعدی – بعداز24متری ظهیری  – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضاغزالهشهرمو0466878777930212پیرایشگری مردانهملایر – . – . – خیابان خیام – پاساژ حافظ – طبقه زیرزمین انتهای پاساژ
همدانملایربهنامپورنظرآریا0356157354930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار شهید آیت اله مرتضی مطهری – نرسیده به کانون سمت چپ  – نبش کوچه شهید شاملو – طبقه همکف
همدانملایراسماعیلاحمدیاسماعیل احمدی0040507743930212پیرایشگری مردانهملایر – میدان سپاه – بلوار شهید آیت اله مرتضی مطهری – سمت چپ بعد از مطهری 5 – طبقه همکف
همدانملایرحمیدتاجوکتاجوک0402219644930212پیرایشگری مردانهجوکار – بلوار امام علی(ع) – ابتدای بلوار عباس آباد – سمت چپ جنب لواشی قدیم  – طبقه همکف
همدانملایرمهدیغلامیغلامی0466929751930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان خیام – روبه روی بانک ملی – پاساژ تختی – طبقه همکف
همدانملایرامینحصیم خانیحصیم خانی0466948818930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان شهید قربان طاهرنیا – حد واسط کوچه صبا و کوچه آذرپیکان – . – طبقه همکف
همدانملایرمهردادمیرزائیپیرایش مهرداد0466950883930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان سعدی – نبش سمت راست خیابان علیاری – . – . – طبقه همکف – واحد .
همدانملایرحسینطاهریطاهری0311726975930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان عاشورا – نرسیده گرمابه داریوش – . – طبقه همکف
همدانملایرحامدکولیوندرقص قیچی0466953041930212پیرایشگری مردانهملایر – میدان امام حسین – انتهای خیابان بلال حبشی – جنب سوپرمارکت فراهانی – طبقه همکف
همدانملایرمجتبیتیموری ننجیپیرایش پارک0466961696930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان پارک – روبه روی خیابان دکتر اقبال – داخل کوچه الماس – طبقه همکف
همدانملایرسلیمانرضیئیرضیئی0407764468930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان شهید محمدیار معارفوند – 16متری دوم شمس اباد – روبروی بنگاه میرزایی نرسیده به کوچه شهید ونایی  – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضااصلانیمحمد0466969403930212پیرایشگری مردانهملایر – شهرک ولیعصر – میدان جهاد – روبه روی نانوایی بربری – . – طبقه همکف
همدانملایراسدالهمحمودیمسیح0466989497930212پیرایشگری مردانهملایر – شهرک ولیعصر – میدان جهاد  – بلوار شاهد – طبقه همکف
همدانملایرغلامرضاحیدررضائیسیاوش0466997015930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوارقائم مقامی – بلوار شهید قاسمی – جنب بنگاه خلیلی – طبقه همکف
همدانملایرفرهادایرانشاهیفرهاد ایرانشاهی0040519331930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار شهید آیت اله مرتضی مطهری – چهارراه مهدیه – نرسیده به کوچه آزادی – طبقه همکف
همدانملایراکبربابائیبابایی0467017423930212پیرایشگری مردانهملایر – برق بالا – خیابان شهید موسوی – نبش کوچه شمشاد – طبقه همکف
همدانملایرمحسنزاهدی کیانبوت0040518864930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار انقلاب – بلوار سردار شهید حاج حسن تاجوک – خیابان شهید محمدیار معارفوند نبش کوچه شهید افشار – طبقه همکف
همدانملایرعلیرضاکولیوندآورزمانیکولیوند0467063533930212پیرایشگری مردانهبهاره – روستای سفیدکوه – خیابان ولیعصر – . – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرحسینرنجبررنجبر0467102223930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار 32متری مطهری – بعدازمسجدمطهری  – نرسیده به خیابان (قلعه) – . – طبقه همکف  
همدانملایرمحمدنصیریعلی0467102262930212پیرایشگری مردانهملایر –  بلوار مطهری  – چهارراه مهدیه – مهدیه جنوبی مغازه ششم – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضاروزبهانیروزبهانی0467104943930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان امامزاده عبداله – خیابان مدنی – نبش کوچه زرین – طبقه همکف
همدانملایراحمدامامقلی ونداحمد0467106149930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان شهیدباهنر – روبروی بلوار9دی –   – طبقه همکف
همدانملایرامیدگرامیگرامی0467121003930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار پارک – پایین تر از خانه معلم – نبش کوچه احدی – طبقه همکف
همدانملایرابوذرسعدی میشنیسعدی0467142680930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوارقائم مقامی – سمت چپ   – روبروی کوچه شهید جوکار – طبقه همکف
همدانملایریاسرپیریائیپیرایش یاسر0467167980930212پیرایشگری مردانهملایر – میدان امام – خیابان خیام –   – پاساژ حافظ – طبقه منفی 1
همدانملایرعلینصراللهینصرالهی0467178501930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان سعدی – خیابان آیت اله سعیدی – نبش کوچه خورشید – طبقه همکف – واحد .
همدانملایررضاامیدی نژادامیدی نژاد0467180046930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوارجانبازان – بریدگی اول  – . – طبقه همکف
همدانملایرشهابغیاثوندشهاب046719701108133368382930212پیرایشگری مردانهملایر – شهرک ولیعصر – 18متری سپاه – بازارچه اوقاف – طبقه همکف
همدانملایرمحرمقزوینیقزوینی0312241166930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان شهدا – میدان زندیه – نبش کوچه گنجی – طبقه همکف
همدانملایرمرتضیحاتمی توسکیحاتمی0467201198930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان شهیدمصطفی خمینی – خیابان شهید علی ترکزبان – جنب حسینیه ارشاد – طبقه همکف
همدانملایرفرشیدشیرین آبادیفرشید0357438260930212پیرایشگری مردانهملایر – 20متری رسالت – جنب لواشی بهرامی – پیرایش فرشید – طبقه همکف
همدانملایرمهدیجعفریجعفری0467229431930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان باباطاهر – کوچه درخشان جنب نانوایی – روبروی مدرسه رهبر – طبقه همکف
همدانملایرسعیدکریمی ازندریانیکریمی0467257641930212پیرایشگری مردانهازندریان – خیابان ولیعصر – بالاتر از الکتریکی همتی – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایراحمدرضاچراغیاحمد0423626983930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان شهید مراد نصیری – سمت راست  – نرسیده به سه  راه اول  – طبقه همکف
همدانملایرمرتضیترکاشوندموکات0467297267930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان شهید رجایی – بعدازکوچه بحرینی – مغازه چهارم – طبقه همکف
همدانملایرمصطفینیکونیکو0467319706930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار ملت  – کوچه شهید زرینی  جنب سنگکی – . – طبقه همکف
همدانملایریاسرعیدیعیدی0467324043930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان سعدی – خیابان شهیدعلییاری – جنب آرایشگاه پارسا – طبقه همکف
همدانملایرمیلادسفیدروسفید رو0467329135930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان شهدا – خیابان رستگارمومنی – کوچه (پیروزی) جنب کفاشی سبزی  – طبقه همکف
همدانملایرمحمدترکمانترکمان0467331574930212پیرایشگری مردانهملایر – 20متری رسالت – نرسیده به مسجد مسلم – جنب کوچه بهزادی – طبقه همکف
همدانملایررضافخاریفخاری0467333716930212پیرایشگری مردانهملایر – 24متری ظهیری – 16 متری رنجبر – بعداز کوچه ارم – طبقه همکف
همدانملایرعباسکریمیشاهرخ 1100423528344930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار15خرداد – 16متری حاج طوسی – نبش کوچه محبت – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضارستمیرستمی0467336946930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوارقائم مقامی – روبروی مدرسه محمد ملایری – جنب املاک حسینی – طبقه همکف – واحد .
همدانملایرحسنخدادادی سنگدهخدادادی0040519115930212پیرایشگری مردانهملایر – میدان امامزاده عبداله – خیابان شهید درویشی – نبش خیابان مدنی – طبقه همکف
همدانملایرهادیروستائیروستائی0467346664930212پیرایشگری مردانهدهنوآورزمان – روستای حرمرودسفلی – خیابان اصلی – جنب مبلمان نیکو – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمدشمسیشمس046736040808132143840930212پیرایشگری مردانهعلی آباددمق – روستای المهدی – محله ترک ها – پایین از مسجد صاحب ازمان  – . – طبقه همکف
همدانملایرهادیبیاتمارتین0382187257930212پیرایشگری مردانهملایر – 32متری مطهری – نبش کوچه شهید عبدالرضا حاتمی – . – طبقه همکف
همدانملایرعلیرضاعباسیعباسی0467371129930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار15 خرداد – نبش کوچه شکوفه – جنب سنگکی – طبقه همکف
همدانملایرحيدرخوش نامخوشنام0467386976930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان عاشورا – جنب نانوایی لواشی – . – طبقه همکف
همدانملایرسیدمحمدحسینیحسینی 0467419102930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان فخریه – پاساژ مجتمع تجاری سپهر اعتصامی – . – . – طبقه سوم مقابل راه پله 
همدانملایرعلیحیدریحیدری 0467420396930212پیرایشگری مردانهملایر – 16متری شهید معارفوند – روبروی کوچه میلاد – . – طبقه همکف
همدانملایرمهدیکریمی منشblack & white0467435591930212پیرایشگری مردانهملایر – 32متری مطهری – نبش چهارراه چهارم – . – طبقه همکف
همدانملایررضاونائیونائی0467446753930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان سعدی – خیابان شهید علی ترکزبان  – اواسط خیابان سمت چپ – . – طبقه همکف
همدانملایرمجیدحیدری پورحیدری پور0040670192930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوارجانبازان – خیابان کارگر – جنب نانوایی لواشی – طبقه همکف
همدانملایرجعفرامینیپیرایش جعفر0434038656930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان شهدا – روبروی بهزیستی – جنب گاراژ – طبقه همکف
همدانملایراحمدقهرمانیاحمد0467469276930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان امیرکبیر – روبروی کوچه توحید – . – طبقه همکف
همدانملایراحمداسماعیلیپیرایش قصر نور0435682903930212پیرایشگری مردانهملایر – ابتدای خیابان طالقانی – سمت راست  – روبروی برنج فروشی  عبداللهی – طبقه همکف
همدانملایربهرامونائيونایی0467509218930212پیرایشگری مردانهملایر – میدان امام حسین – بلوار بسیج – روبروی کوچه سحر – طبقه همکف
همدانملایرحمیدعنبریعنبری0467513819930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار نبوت – ابتدای نیروی هوایی – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرمیلاداستانهءمیعاد0467518191930212پیرایشگری مردانهملایر – میدان طالقانی – 16متری دوم – نبش کوچه عبدالملکی – طبقه همکف
همدانملایرهادیعالی خانیعالی خانی0467519023930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوار شهید قاسمی(محمدی) – نرسیده به خیابان علیاری  – . – مجتمع مولوی – طبقه همکف
همدانملایرجمشيدبختياريپیرایش جمشید0441013816930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان طالقانی – بعدازخیابان امام رضا – جنب مبل نوروزی – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضاحسين آبادياشکان0040679048930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان سعدی – خیابان شهیدعلییاری – سمت راست نبش بن بست سادات1 – طبقه همکف
همدانملایرحسنذكيزکی0379405667930212پیرایشگری مردانهسامن – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهید بهشتی – نبش کوچه شهیدمیرزایی – طبقه همکف 
همدانملایرسيروسدرويشيپیرایش رضا0434204071930212پیرایشگری مردانهملایر – میدان امامزاده عبداله – 12 متری شهید درویشی – 8متری زرین نبش زرینه 7 – طبقه همکف
همدانملایرامیرمحمدغلامی فرغلامی فر0467577770930212پیرایشگری مردانهملایر – بلوارقائم مقامی – جنب مسجد مظاهری – . – طبقه همکف
همدانملایرمهدیعلیئی حسین آبادیعلیئی0467578944930212پیرایشگری مردانهحسین آبادشاملو – روستای المهدی – شهرک المهدی – روبری مسجد  – کوچه شهید عزیزاله شاملو – طبقه همکف 
همدانملایرمرتضیبیگی کمازانیبیگی0467581226930212پیرایشگری مردانهملایر – خیابان شهید رجایی – . – روبروی اداره استاندارد – طبقه همکف
همدانملایراحمدرضامهرابیظهرابی0467581442930212پیرایشگری مردانهملایر – میدان استاندارد – خیابان شهید بهشتی – نبش بن بست شقایق – طبقه همکف
همدانملایراکبرنظرینظری0447400509900111تخلیه چاه و فاضلابچهارراه برق بالا سمت چپ
همدانملایراحمدرحیمیرحیمی0447400725900111تخلیه چاه و فاضلابابتدای خ کارخانه قند سمت راست جنب مغازه ابراهیمی
همدانملایرمهرانچگینیچگینی0447400833900111تخلیه چاه و فاضلابخ شهید مصطفی خمینی نبش خ شهید ترکزبان
همدانملایرعلی دوستترکاشوندترکاشوند0447400941900111تخلیه چاه و فاضلابمیدان نبوت جنب ورودی باشگاه ارمان
همدانملایرامیدبهرامیدکاموند031086221608512255860454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)بلوار قائم مقام جنب آموزشگاه آریا  0
همدانملایربهراماوضحتزئینات اوضح0445964266454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)خ سعدی خ شهید علیاری سمت راست جنب مدرسه تربیت
همدانملایررضاالله وردیالله وردی0453807997454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر ، خیابان شهید مصطفی خمینی ، سمت چپ ، روبه روی دبیرستان فراهانی ، طبقه همکف
همدانملایرزهراحیدریانآرا نوین 0466188474454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر ، خیابان شهدا ، خیابان امیرکبیر ، سمت چپ روبروی ورزشگاه تختی  ، مجتمع آفتاب ، طبقه همکف
همدانملایرمحسنعبدالملکیآبرنگ 0466250851454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر ، میدان فخریه  ، خیابان تختی ، روبروی اداره برق  ، طبقه همکف
همدانملایرسجاداصل شیرینسجاد 0466272099454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر ، بلوار قائم مقامی ، سمت چپ بالاازکوچه فرهنگ ، . ، طبقه همکف
همدانملایرحمیدرضامحمدی زادهامیرکبیر 0466324435454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر ، خیابان امیرکبیر ، جنب ورودی کتابخانه شهرداری  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرصغریترکاشوندرحیمیتزئینات0466647712454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر – خیابان شهدا – . – . – مجتمع الغدیر – طبقه اول
همدانملایرجوادتوفیقتوفیق0467090861454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر – بلوارقائم مقامی – بلوار شهید قاسمی – نرسیده به چهارراه علییاری – مجتمع مولوی – طبقه همکف
همدانملایرسعیدزرینیزرینی0467143394454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر – بلوار15 خرداد – نرسیده به میدان امامزاده عبداله – روبروی کلی فروشی  پاکی – طبقه همکف
همدانملایروحیدملک خورشیدیوحید ملک خورشیدی0467219167454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر – خیابان شهیدمصطفی خمینی – بعداز پمپ بنزین – جنب خدمات فنی حمید – طبقه همکف
همدانملایرعلیرضارضائیرضائی0467233962454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر – خیابان امیرکبیر – نبش  خیابان شهید قربان طاهرنیا – . – طبقه همکف
همدانملایرمهدیعبدلی فرعبدلی فر0467308124454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر – میدان مادر – خیابان امیرکبیر – جنب کوچه توحید مغازه دوم – طبقه همکف
همدانملایرمحمدیاورییاوری0467514051454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر – خیابان سعدی – روبروی مسجد امام حسین – جنب کبابی محمود – طبقه همکف
همدانملایرمجتبیعسگرطجریعسگر طجری0467520935454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر – خیابان سعدی – سمت چپ – نبش کوچه رئیسی – طبقه همکف
همدانملایرآمنهفروغی کیافروغی کیا0467523009454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر – خیابان امیرکبیر – . – روبروی کوچه توحید – طبقه همکف
همدانملایرکاظمباقریباقری0467566015454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ملایر – بلوارجانبازان – نبش کوچه شهیدسعادتی نیا – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمودروزبهانیتعمیر اجاق گاز و بخاری روزبهانی0045117641526091تعمیر اجاق گاز و بخاریعاشورا میدان باغ گل  0
همدانملایرقربانتورثتورث0040612278526091تعمیر اجاق گاز و بخاریملایر – خیابان امام رضا – سمت راست – مغازه سوم  – طبقه همکف
همدانملایررضاارغوانیتعمیر اجاق گاز و بخاری ارغوانی0045114512526091تعمیر اجاق گاز و بخاریملایر – بلوارقائم مقامی – . – داخل کوچه شهید رسول خرسندی – طبقه همکف
همدانملایرمرتضیطالبیخدمات فنی طالبی0346729053526091تعمیر اجاق گاز و بخاریملایر – خیابان شهدا – بعد از اداره ثبت احوال – نبش کوچه شهید فراهانی – طبقه همکف
همدانملایرسامانسلیمان بروجردیتعمیر اجاق گاز و بخاری0305905655526091تعمیر اجاق گاز و بخاریملایر – بلوار 15 خرداد – نبش کوچه سمیه – . – طبقه همکف
همدانملایرحمیدرضاتقوی رادتعمیر اجاق گاز و بخاری0045114395526091تعمیر اجاق گاز و بخاریملایر – خیابان شهیدمصطفی خمینی – نرسیده به میدان آزادگان – سمت چپ نبش کوچه حسینی – طبقه همکف
همدانملایرسیدهاشمموسویتعمیر لوازم گاز سوز و کولر0037213839526091تعمیر اجاق گاز و بخاریملایر – خیابان شهید رجائی  – مقابل خیابان زرینی  – جنب نان فانتزی  – طبقه همکف 
همدانملایرمجیدبیات مانیزانیبیات0467455801526091تعمیر اجاق گاز و بخاریملایر – انتهای خیابان سعدی – سمت چپ – نبش کوچه شهید الیاس عابدی[گلسار] – طبقه همکف
همدانملایرحسینگودرزیگودرزی0467583377526091تعمیر اجاق گاز و بخاریملایر – خیابان خلبان  – روبروی منبع آب – نبش کوچه شعبانی – طبقه همکف
همدانملایرحمیدرضاعبدلیعبدلی0315711842085200000000526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهحسین اباد ناظم خ شهدا  00000
همدانملایرغلام حسینحسن حاجی آبادیتعمیرموتور046601052208132256150526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهملایر ، خیابان اراک ، روبروی چاپخانه هوشنگی ، . ، طبقه همکف
همدانملایرفرهنگروزبهانیروزبهانی 0037221174526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهمیدان طالقانی اول خ شهید نصیری  29178
همدانملایرنصرالهنصرآبادینصرآبادی0037198053526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیشهید طلوعی جنب مغازه پاکروان  23688
همدانملایرمحمدشاهسوندشاهسوند0037197703526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیبازارچه قدس دکه شماره 81  40092
همدانملایررضابیگیکلیدسازی046407253908132230971526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیملایر ، خیابان شهید مصطفی خمینی ، سمت راست ، روبه روی شرکت نفت ، طبقه زیر زمین
همدانملایرعزت اللهنصرآبادیکلید سازی0037198161526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیبازارچه قدس دکه شماره 10  38148
همدانملایرعلیشاهسوندشاهسوند0037197811526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیشهید مصطفی خمینی نبش راه پله عکاسی منوچهر  2436
همدانملایرقرباننصرآبادینصرآبادی0037198269526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیشهید طلوعی جنب مسجد  1406
همدانملایرمحسنغلامیغلامی 0466446069526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیملایر ، میدان طالقانی ، خیابان طالقانی سمت چپ  ، نرسیده به میدان طالقانی  ، طبقه همکف
همدانملایررستم علیشاهسوندندارد0045147983526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیملایر – خیابان طالقانی – سمت راست  – جنب خیاطی محمودی – طبقه همکف
همدانملایرمجیدزنگنهطلایی0037197586526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیملایر – خیابان شهدا – خیابان رستگارمومنی – کوچه (پیروزی) سمت راست مغازه 7 – طبقه همکف
همدانملایراحمدشاهسوندشاهسوند0045148342526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیملایر – خیابان شهید وفائی – کوچه بازارچه قدس – راهرو دوم سمت راست دکه 27 – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضاامیریامیری0037197694526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیملایر – خیابان شهدا – – – روبروی ثبت احوال – طبقه همکف
همدانملایرامینگودرزیگودرزی0467346219526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیملایر – خیابان شهید حسین طلوعی – جنب شیرینی فروشی شقایق – کوچه طلوع سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرمحمدحسنفراهانیفراهانی0467507051526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیملایر – خیابان شهیدوفایی – سرای کرباسی – راهرو اول سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرغلامرضارضائیکفاشی رضایی046174869408132221136526032تعمیر کیف و کفش و پوتینملایر ، خیابان شهدا ، خیابان شهید طلوعی ، کوچه دفتری سمت چپ قبل از کوچه آقا نجفی ، طبقه همکف
همدانملایررضابیاتکفاشی رضا0045172966526032تعمیر کیف و کفش و پوتینملایر – خ شهیدوفایی – خ بازارروز –  نبش چهارراه امام رضا – طبقه همکف
همدانملایرشیرخداملکیکیف دوزی ملکی0040702385526032تعمیر کیف و کفش و پوتینملایر – خیابان شهید رستگارمومنی – ابتدای کوچه پیروزی – . – نبش پاساژ فدک قواره دوم – طبقه همکف – واحد .
همدانملایرمحمدرضابه روزتعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتی به روز004511897208510526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیپارک چمران پاساژ مهدیه ندارد  0
همدانملایررضاغلامیاورژانس موبایل غلامی003721283208132229944526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیخ شهید طلوعی کوچه ابوترابی مقابل ساختمان ارین
همدانملایرمرتضیزنگنهتعمیر تلفن زنگنه003721250808109188511868526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیخیابان شهید مصطفی خمینی روبه روی شرکت نفت
همدانملایرمحمدجوادسهرابیسهرابی0467173480526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیملایر – . – خیابان شهدا – روبروی شهرداری  – پاساژ آزادی – طبقه منفی 1
همدانملایرحمیدابوترابی گودرزیابوترابی046398281108132223517526094تعمیر لوازم شکار وصیدملایر ، خیابان طالقانی ، بعداز خیابان امام رضا ، سمت راست جنب آرایشگاه جمشید ، طبقه همکف
همدانملایرحمیدجعفرینصب سیستم های حفاظتی027691893008512216490526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریشهید الوند نرسیده به چهار راه مقابل شعبه نفت  31854
همدانملایرداودنورعلیتعمیر لوازم صوتی و تصویری نور علی004511573508512226424526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریبرق بالا شهید خلبان  25233
همدانملایرحمیدجعفرینصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی030592757308512216490526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریشهید الوند ندارد  0
همدانملایرمجیدفراهانینصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی030594680308510526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریخیام ندارد  0
همدانملایررهامزرینیتعمیر لوازم صوتی و تصویری030595626008512218359526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریجنب مخابرات ندارد  0
همدانملایرشکرالهمحبیتعمیر لوازم صوتی و تصویری محبی0045116634526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریانصارالمهدی ندارد  7393
همدانملایرامین الهخردمندزادهخردمندزاده0466048326526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریملایر ، خیابان شهدا ، نرسیده به سه راه ، نبش کوچه شهید فراهانی ، طبقه همکف
همدانملایرحمیدرضامنانیتعمیر رادیو و تلویزیون منانی0045115411526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریشهداء ندارد  15733
همدانملایرمرتضیغزالهتعمیر و فروش لوازم صوتی وتصویری0045115519526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریانصارالمهدی ندارد  6239
همدانملایرمرتضیرشیدیرشیدی 0466249873526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریازندریان ، ابتدای خیابان حافظ  ، بعدازبانک وشیرینی پزی  ، قواره پنجم  ، طبقه همکف
همدانملایرمحمدصفرزنگنه قشلاقیتعمیر لوازم صوتی و تصویری0305949500526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریشهداء روبروی ثبت احوال  25541
همدانملایرسعیدرضائیتعمیرکاران صوتی و تصویری0045116742526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریملایر – خیابان عارف – روبروی مسجد شهید کلهر – . – طبقه همکف
همدانملایرمسعودملکیندارد0466805523526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریملایر – خیابان شهدا – خیابان شهید حسین طلوعی – خیابان شهدا – پاساژ آزادی – طبقه منفی 1
همدانملایرسامانخرمخرم0281020044526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریملایر – خیابان خیام – پاساژ فردوسی  – . – طبقه  دوم روبروی راه پله
همدانملایرداودرضائیرضائی0466895690526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریملایر – خیابان شهدا – خیابان شهید اسماعیل الوند[قلعه] – سمت راست روبه روی نجاری سرکبود – طبقه همکف
همدانملایرحسناحمدوندکهریزیاحمدوند0466955026526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریملایر – خیابان شهید مصطفی خمینی  – ابتدای  خیابان شهید میرزایی – . – طبقه همکف
همدانملایرهانیمحمدین0467177419526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریملایر – خیابان شهدا – میدان امیرکبیر – ابتدای خیابان حمزه لویی – طبقه همکف
همدانملایرتورجنیک اندامتعمیر لوازم صوتی و تصویری نیک اندام0037215088526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریملایر – بلوارقائم مقامی – سمت چپ – جنب بانک رفاه – طبقه همکف
همدانملایرمجیدمؤمنیتعمیر لوازم صوتی و تصویری مومنی0045115627526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریملایر – بازار روز – روبروی کتابخانه شهید بهشتی – جنب مغازه عابدزاده – . – طبقه همکف
همدانملایرعلیرضامرادیمرادی0467380461526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریملایر – خیابان امیرکبیر – روبروی 10متری – . – طبقه همکف
همدانملایرحامداميريتعمیر لوازم صوتی و تصویری امیری0194116431526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریملایر – . – خیابان شهیدوفایی – . – پاساژ کرمی سمت چپ – طبقه همکف مغازه پنجم
همدانملایرمحمدحسنباستیتعمیر کولر و پنکه و جاروبرقی0045119763526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریکوی پلیس شهید مریوند  15646
همدانملایرمحمدبلالیمحمد0467023156526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریملایر – خیابان شهیدمصطفی خمینی – بعداز اداره دارایی –  نرسیده به صارمی – طبقه همکف
همدانملایرسیدحسینطباطبائیطباطبائی0467228950526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریملایر – ابتدای خیابان شهید وفایی – سمت چپ   – سرای قنبرزاده – طبقه همکف
همدانملایرمحمودترکزبانترکزبان0467327277526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریملایر – ابتدای خیابان شهید مسعود میرزابیگی – سمت راست قواره دوم – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمد رضااحمدوند0194036006085133333333502042تعمیر و تعویض ترمز و کلاچبلوار خلیج فارس گاراژ جهاد سمت راست مغازه6  16423
همدانملایرجوادکولیوندکولیوند0455306541502042تعمیر و تعویض ترمز و کلاچملایر ، کمربندی بروجرد ، بلوار خلیج فارس ، روبه روی گاراژ جهاد ، گاراژ شیرخدا ، طبقه همکف
همدانملایرحسینعلی محمدیلنت کوبی حسین0463024627502042تعمیر و تعویض ترمز و کلاچملایر ، کمربندی بروجرد ، بلوارخلیج فارس ، سمت چپ روبه روی بانک ملی ، طبقه همکف
همدانملایرذبیح الهچهاردولیچهاردولی0040601697502042تعمیر و تعویض ترمز و کلاچبلوار خلیج فارس جنب تعمیر گاه جهاد  0
همدانملایربهرامترکمنترکمن 0466169436502042تعمیر و تعویض ترمز و کلاچملایر ، کمربندی بروجرد ، بلوار خلیج فارس ، جنب گاراژروزبهانی  ، طبقه همکف
همدانملایرمجیدجمشیدیجمشیدی0037209119502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروبلوار خلیج فارس داخل گاراژ پارس  0
همدانملایربهرامشریفیشریفی 0037209335502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروبلوار انقلاب سمت چپ نرسیده به میدان انقلاب  14663
همدانملایرخسروچراغیچراغی 0466440007502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروملایر ، بلوار حاج محمد ملایری ، جنب لوازم فروشی سخاوت  ، . ، طبقه همکف
همدانملایراکبرشکریشکری 0194031178502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروبلوار خلیج فارس سمت راست نرسیده به باسکول مقابل کارخانه قند  26480
همدانملایرمحمدمهدیحمزه لویحمزه لویی0040605626502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروملایر – بلوار خلیج فارس – سمت راست – جنب تعویض روغنی خوزستان – طبقه همکف
همدانملایرعلیحمزه لویحمزه لوی 0466561528502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروملایر – بلوارملت – بعد از نفت سیاه  – . – طبقه همکف
همدانملایروهابمرادیوهاب0466703921502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروملایر – میدان شهدای گمنام – بلوار سردار شهید حاج حسن تاجوک سمت راست  – جنب کوچه یاسمن – طبقه همکف
همدانملایرسلمانشریفیشریفی0466732892502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروملایر – بلوار شهید  بهشتی – بالاتراز راهنمایی رانندگی – روبروی انبار سیمان – طبقه همکف
همدانملایرخسروروستائیروستایی0194030495502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروملایر – میدان شهدای گمنام – بلوار ملت – سمت چپ بعد از کوچه شهید روستایی – طبقه همکف
همدانملایرمرتضیرمضیجلوبندی سازی مرتضی0194038992502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروملایر – بلوارملت – روبروی کوچه شهید روستایی – . – طبقه همکف
همدانملایرمرتضیجوکارمرتضی 0467306471502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرونامیله – روستای موزاران – بلوار امام رضا (ع) – بعداز پل نامیله – سمت راست مغازه سوم – طبقه همکف
همدانملایرعلي مرتضينوائينوائی0427964817502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروملایر – بلوار خلیج فارس – بعد ازباربری پژوهش – . – طبقه همکف
همدانملایرمرتضيتكلوتکلو0467521604502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروملایر – میدان تعاون – بلوار حاج محمد ملایری – سمت راست روبروی بانک سپه نرسیده به کوچه ترمینال – طبقه همکف
همدانملایرمسعودصارميصارمی0040606201502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروملایر – بلوارانقلاب – خیابان شهید چمران – جنب مدرسه شهید بیات – طبقه همکف
همدانملایرمحمد باقرچهاردولی چهاردولی044678269008109188526941504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )میدان امام حسین به طرف بلوار انقلاب بعداز دادگستری سمت چپ
همدانملایرولیفراهانیآریا0450945892504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )ملایر ، شمس آباد ، کوچه وحید ، بلوار شهیدتاجوک ، نبش کوچه وحید ، طبقه همکف
همدانملایرحسینترکمانترکمان0466045831504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )ینگی کند ، خیابان شهید حسین شعبانلو  ، بعد از چهارراه ، انتهای خیابان سمت چپ  ، طبقه همکف
همدانملایرمهدیرستمی کردخوردیرستمی 0466478262504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )اسلامشهر آق گل ، خیابان ولی عصر عج ، . ، . ، طبقه همکف
همدانملایرعلیرضاطهماسبیطهماسبی0312244412504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )حسین آبادشاملو – روستای المهدی – نبش خیابان شهید رضا نگهداری – کوچه آسیاب – . – طبقه همکف
همدانملایرحسینگلوشجردی جوکارگلوشجردی0467552524504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )ملایر – خیابان شهیدباهنر – نبش کوچه خردمند – . – طبقه همکف
همدانملایراحدتركرکورد0433677816504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )ملایر – 30متری شهید تاجوک – نبش کوچه وحید – روبروی باسکول رهام – طبقه همکف
همدانملایرحسناسفندیاریاسفندیاری0467573109504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )ملایر – 32متری مطهری – چهارراه مهدیه – نبش کوچه شهید حسین کرم جانجان – طبقه همکف
همدانملایرمصطفیفرهادیتعمیر و نگهداری ماشین های اداری فرهادی019411956008512212027725020تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداریسعدی علیاری  34123
همدانملایرمسعودصارمیصارمی027661588508513342382725020تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداریمیدان امام مجتمع شهر نوروز  8
همدانملایرحمیدعلیئی حسین آبادیتعمیر ماشین های اداری علیئی0037216320725020تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداریشهداء نرسیده به سه راه امبیر کبیر  19917
همدانملایربابکبهادریتکنیک کپی0333511506725020تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداریملایر – برق بالا – بالاتر از اداره برق  – نرسیده به کوچه ارکیده – . – طبقه همکف – واحد .
همدانملایررضاسلگیمدیران کپی0466903196725020تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداریملایر – بلوار قائم مقام  – انتهای بلوار شهید قاسمی – سمت راست نبش بن بست شهید روغنی – مجتمع آریا – طبقه همکف
همدانملایررضاصمدپورصمد پور0467423931526033تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمملایر – خیابان شهدا – خیابان رستگارمومنی – . – مجتمع تجاری شهرداری – طبقه منفی 1 سمت راست
همدانملایرسید محمدمقدسیساعت0305758705526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)شهدا اول شهدا  1591
همدانملایربهزادسرهنگیسرهنگی0036840862526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)ملایر ، خیابان خیام  ، پاساژولی عصرطبقه ههمکف  ، سمت چپ مغازه دوم ، پلاک . ، طبقه .
همدانملایرایرجزارعیتعمیر یخچال و یخچال فریزر030579772208512233096526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرشهید صفر خانیان ندارد  0
همدانملایرحکمت الهسبزواریتعمیر یخچال و یخچال فریزر030582354008512222386526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزر32 متری حد فاصل مهدیه و کوی پلیس  0
همدانملایربهروزموسویتعمیر یخجال و فریزر و ماشین لباسشوئی003721696808512251168526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرشهید رجائی ندارد  8141
همدانملایرهادیترابیترابی0450098574526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر ، بلوارنبوت ، مغازه شماره هفت سمت چپ ، ابتدای بلوار جانبازان ، طبقه همکف
همدانملایرمهدیعشقیتعمیر یخچال و یخچال فریزر0465971761526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر ، خیابان شهدا ، خیابان شهید اسماعیل الوند ، سمت راست  ، مقابل نجاری جنب آشپزی بختیاری ، طبقه همکف
همدانملایراحمدصباغ کردخوردیصباغ کردخوردی0465993538526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزراسلامشهر آق گل ، خیابان کشاورز ، بعدارچهارراه چهارده معصوم ، سمت راست نرسیده به پمپ بنزین ، طبقه همکف
همدانملایرمرتضیحیدریحیدری0466100319526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر ، انتهای قائم مقامی ، ..  ، نبش میدان استاندارد ، طبقه همکف
همدانملایرغلامرضاصفری کردخوردیصفری 0466225708526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزراسلامشهر آق گل ، جنب میدان امام  ، نرسیده به خیابان شهدا ، جنب منزل قاسمی  ، طبقه همکف
همدانملایرمحمودتوران پورتوران پور 0466299127526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر ، خیابان شهیدهوشنگ حاتمی ، نبش بن بست نجفی  ، . ، طبقه همکف
همدانملایربهمنبلوکتعمیر یخچال و آبگرمکن0037215529526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرمیدان طالقانی نبش خیابان طالقانی  17474
همدانملایرمرتضیسعیدی رادتعمیر یخچال فریزر0045117749526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرشهید طلوعی ندارد  38174
همدانملایرمحمدحیدریتعمیر یخچال و یخچال فریزر0305819792526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – میدان امامزاده عبداله – ضلع شرقی – جنب لوله فروشی حسنی – طبقه همکف
همدانملایرخسروجعفریتعمیر لوازم خانگی0037216536526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – خیابان شهید رجائی – سمت چپ – مقابل اداره استاندارد – . – طبقه همکف – واحد .
همدانملایرمحموداحمدیتعمیر لوازم سرد کننده0466924605526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – بلوار انقلاب – جنب آموزشگاه رانندگی کاج – روبه روی اداره راه و ترابری – طبقه همکف
همدانملایرعباسسالاریتعمیر یخچال و فریزر0466974581526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – خیابان شهدا – نرسیده به میدان زندیه  – جنب نانوائی سنگکی طالبی  – طبقه همکف
همدانملایراحمدحیدریتعمیر یخچال و یخچال فریزر0194089381526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – خیابان شهیدمصطفی خمینی – روبروی پمپ بنزین –   – طبقه همکف
همدانملایرامیدقربانیقربانی0467186882526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – سه راه امیر کبیر – خیابان ولی اله حمزه لویی[بهمن تیموری] – سمت راست نرسیده به ورزشگاه پوریای ولی – طبقه همکف
همدانملایرمرتضیرضائی ورچقیرضایی0467248887526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – بلوار 32متری مطهری – روبروی10متری – ابتدای20متری احمدوند – . – طبقه همکف – واحد .
همدانملایریوسفسعیدی رادموسسه فنی سعیدی0428942354526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – خیابان شهدا – ابتدای خیابان شهید طلوعی – سمت چپ جنب مغازه ساجدی – طبقه همکف
همدانملایرغلامرضاهمتیهمتی0467370506526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرعلی آباددمق – روستای المهدی – خیابان سادات – کوچه شهید عباس وفایی – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرحسینصدیقیصدیقی0467449164526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – بلوارقائم مقامی – روبروی کوچه شهید جوکار – . – طبقه همکف
همدانملایرآرشرضائیرضائی0467454107526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – بلوارولیعصر – 20 متری ایمان – کوچه ایمان 3 نبش کوچه تعلیم – طبقه همکف
همدانملایرمصطفیحمیدیحمیدی0431065317526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – خیابان شهدا – خیابان شهید اسماعیل الوند(قلعه) – نبش کوچه شهید تویسرکانی(دانا) – طبقه همکف
همدانملایرفتاحبشیریبشیری0467572528526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – میدان جهاد – کوهستان4 – . – طبقه همکف
همدانملایرفرشادكوليوندکولیوند0467584177526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرملایر – خیابان محمدی  – ابتدای خیابان شهید هوشنگ حاتمی – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرعلیرضاآتشزارادیاتور سازی026034877408510502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور بلوار خلیج فارس ندارد  0
همدانملایرعلیجمشیدیرادیاتور سازی0260271189502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور ملایر – بلوار خلیج فارس – سمت راست – بعد از گاراژ پارس مغازه سوم – . – طبقه همکف
همدانملایرمهدیبهرام چوبینچوبین0260324302502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور ملایر – بلوار حاج محمد ملایری – روبروی بانک سپه – . – طبقه همکف
همدانملایراحمدجمشیدیجمشیدی0467403179502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور ملایر – میدان تعاون – بلوار حاج محمد ملایری سمت چپ – پایین تراز بانک سپه – طبقه همکف
همدانملایراحمدحاتمیرادیاتور سازی0040581209502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور ملایر – بلوارملت – سمت راست – بعد از کوچه نفت سیاه  – طبقه همکف
همدانملایرعلی محمدگنجیعلی محمد گنجی0194151312085100000000502055تعویض روغنمیدان باغ گل ضلع شرقی  11053
همدانملایرمرتضیترکمرتضی ترک0288520214085200000000502055تعویض روغندهنو آورزمان جاده فرعی همدان به نهاوند  00000
همدانملایرحمیدمهرابیحمید مهرابی0288948851085200000000502055تعویض روغنسامن بلوار شهدا  00000
همدانملایرمرتضینجفعلینجفعلی0295475589085100000000502055تعویض روغنروستای ازناو خ شهید عزیزی جنب کوچه قدرت اله لشنی  000
همدانملایرحسنگودرزیگودرزی030976479808512223289502055تعویض روغنکمربندی بروجرد روبروی کارخانه یخ نبش بن بست جعفری  00000
همدانملایرعلی رضاعلی بیگیعلی رضا علی بیکی0281672235081091861230754502055تعویض روغنخیابان شهید مصظفی خمینی نرسیده به میدان ازادگان  سمت چپ
همدانملایرعسگرزارعیزارعی0450046962502055تعویض روغنکهکدان ، شهرستان ملایر-بخش سامن ، روستای کهکدان-جاده ملایر به بروجرد سمت راست ، کوچه دبیرستان
همدانملایرنورالهترک زبانترک زبان0453868176502055تعویض روغنملایر ، میدان امام حسین(ع) ، بلوار انقلاب ، روبه روی دادگستری ، طبقه همکف
همدانملایرمحمدرحیمشریفیشریفی0455452224502055تعویض روغنملایر ، میدان انقلاب ، بلوار نبوت ، نبش خیابان مدرس ، طبقه همکف
همدانملایرمحمدصفریمحمد صفری0285028449502055تعویض روغنمیدان انقلاب ضلع شرقی  1493
همدانملایرمحمد صفرباباییمحمد صفر بابایی0285023414502055تعویض روغنبلوار شهید بهشتی جنب میدان بار  25488
همدانملایررضاعلیترکمنترکمن0464372122502055تعویض روغنپیرمیشان ،  روستای پیرمیشان ، ابتدای روستا  ، سمت چپ جاده ملایر-همدان ، طبقه همکف
همدانملایراسمعیلقاسمیصام0465968040502055تعویض روغنملایر ، بلوار خلیج فارس ، نرسیده به میدان نیروی انتظامی ، سمت راست جنب کارواش ، طبقه همکف
همدانملایرعلی صفرفیضفیض0466026160502055تعویض روغنملایر ، بلوار خلیج فارس ، جنب نسیم بار علیپور ، . ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمرتضیمنصوری جوزانیمرتضی منصوری0279115440502055تعویض روغنبلوار ملت مقابل نیروگاه  37179
همدانملایرسیناترکاشوندترکاشوند0466044820502055تعویض روغنملایر ، بلوار خلیج فارس ، 4 مغازه مانده به کارخانه کشمش بحرینی ، بلوار بعثت ، طبقه همکف
همدانملایراحسانفراهانیفراهانی0466045243502055تعویض روغنملایر ، بلوار خلیج فارس ، روبروی کارخانه یخ ، داخل گاراژجهاد ، طبقه همکف
همدانملایرحسنشیرزادیحسن شیرزادی0278037781502055تعویض روغنبلوار خلیج فارس سمت چپ جنب دفتر اتحادیه  37381
همدانملایرجانعلیحلیمیحلیمی 0466148176502055تعویض روغنزنگنه ، شهرزنگنه  ، بلوارامام خمینی (ره) سمت چپ ، نرسیده به بانک کشاورزی  ، طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضاعباسیعباسی0466165719502055تعویض روغنملایر ، خیابان شهدا ، نبش کوچه شهید عباسی  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرحجت اللهقیاسوندتعویض روغنی بهرام 0466193117502055تعویض روغنملایر ، بلوارخلیج فارس ، انتهای گاراژجهاد ، . ، طبقه همکف
همدانملایربهزادهمی وندیبهزاد 0466209864502055تعویض روغنملایر ، بلوار حاج محمد ملایری ، بعدازکوچه ترمینال  ، سمت راست   ، طبقه همکف
همدانملایروحیدبابائی توسکیبابائی0466235673502055تعویض روغنملایر ، روستای نامیله بعدازپل  ، سمت چپ مغازه هشتم  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرهاشمحیدریحیدری 0466253505502055تعویض روغنملایر ، میدان تعاون   ، بلوار حاج محمد ملایری ، بعدازکوچه صنعت سمت چپ ، طبقه همکف
همدانملایرعلی اکبرخردمندعلی اکبر خردمند0040672971502055تعویض روغنبلوار شهید بهشتی سمت چپ  19360
همدانملایرایمانجمشیدمی آبادیمی آبادی 0466330480502055تعویض روغنملایر ، ترمینال اراک  ، روبروی ایران خودرو رضی  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرعلیرضاترکعلیرضا ترک0289293698502055تعویض روغناسلامشهر آق گل ، خیابان شهید بهشتی ، بعدازکوچه روحانی  ، سمت چپ ، طبقه همکف
همدانملایرحبیب اللهحبیبیحبیبی 046634124208132363887502055تعویض روغنملایر ، ترمینال اراک  ، روبروی اداره آگاهی  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرحسینرمضانیرمضانی 0466350525502055تعویض روغنملایر ، خیابان 24متری ظهیری  ، نبش سمت راست  ، 16متری رنجبر  ، طبقه همکف
همدانملایرمحمد حسینکولیوند سالوکیمحمد حسین کولیوند سالوکی0288979768502055تعویض روغنازناو ، خیابان شهیدحجت اله عزیزی ، نبش سمت چپ کوچه شهید فراهانی  ، . ، طبقه همکف
همدانملایررسولصالحیصالحی 0466408508502055تعویض روغنملایر ، اول کمربندی بروجرداراک ، سمت راست  ، جنب مغازه نوروزی  ، طبقه همکف
همدانملایررضافراهانیرضا فراهانی0466432414502055تعویض روغنملایر ، بلوار خلیج فارس ، سمت راست  ، جنب گاراژپارس ، طبقه همکف
همدانملایرحیدرجعفریحیدر جعفری0287980158502055تعویض روغنیونس – روستای سامن – ابتدای روستا – سمت راست جنب جاده ملایر بروجرد – نرسیده به اداره راه – طبقه همکف
همدانملایرمحمدابراهیمرستمی شریف آبادیآپاراتی حسین0336146335502055تعویض روغنملایر – بلوار شهید  تاجوک – . – جنب کوچه مظفری – طبقه همکف
همدانملایرمهدیکولیوندزاگرس 0466514932502055تعویض روغندهنوآورزمان – روستای حرمرودسفلی – روستای دهنو آورزمان – خیابان (اصلی) – جنب مبلمان نیکو – طبقه همکف
همدانملایرداودترک زبانترک زبان0466620348502055تعویض روغنملایر – میدان شهدای گمنام – بلوار ملت سمت راست – نرسیده به کوچه مرصاد – طبقه همکف
همدانملایراسداللهوالی زادهاسداله والی زاده0287951255502055تعویض روغنیونس – روستای سامن – جاده (اصلی) ملایر- بروجرد – سمت راست  – روبه روی مدرسه ابتدایی – طبقه همکف
همدانملایررضاقلیزندیرضا قلی زندی0287948631502055تعویض روغنحرم آباد – روستای حرمرودعلیا – جاده ملایر- بروجرد – جاده (کوره آجرپزی) – سمت راست روبه روی باسکول زندی – طبقه همکف
همدانملایرحسین مرادجمشیدیتعویض روغنی امید0368530864502055تعویض روغنملایر – میدان انقلاب – ابتدای خیابان دکتر چمران – جنب بیمه ایران – طبقه همکف
همدانملایرروح الهسروش علی آبادیتعویض روغنی سروش 0466708458502055تعویض روغنعلی آباددمق – روستای المهدی – خیابان ولیعصر  – روبروی کوچه شهید محمودی  – . – طبقه همکف
همدانملایرغلامعلیقهریقهری0466720796502055تعویض روغنملایر – بلوار شهید حسن تاجوک – کوچه ((سالن ورزشی)) – جنب استخر کریم خان  – طبقه همکف
همدانملایریوسف علیمهدوی فرمهدوی0372592353502055تعویض روغنملایر – میدان تعاون – بلوار خلیج فارس سمت راست – جنب گاراژ جهاد – طبقه همکف
همدانملایرعباسسلمانیفرانس پژو0466745895502055تعویض روغنحسین آبادشاملو – روستای المهدی – ابتدای بلوارامام حسین  – سمت راست  – . – طبقه همکف
همدانملایرفتح الهملکیملکی 0466748680502055تعویض روغنملایر – ابتدای بلوار شهید دکتر بهشتی – سمت چپ  جنب قهوه خانه  – . – طبقه همکف
همدانملایررضادردیدردی 0466748800502055تعویض روغنیونس – روستای سامن – جنب جاده ملایر بروجرد  – سمت چپ  – نبش کوچه  – طبقه همکف
همدانملایرمهدیکاظمیتعویض روغنی کاظمی 0466751085502055تعویض روغنیونس – روستای سامن – نرسیده به روستا جنب جاده ملایر بروجرد – سمت راست  – روبروی مدرسه ابتدائی  – طبقه همکف
همدانملایرعلیرضاشریعتی راداتو سرویس عدالت0466752232502055تعویض روغنملایر – خ شهدا – بلوار انقلاب روبروی آموزش وپرورش – خ فرعی شهیدچمران جنب مسجدنبی اکرم – طبقه همکف
همدانملایرسیدقاسمموسویقاسم موسوی0279079508502055تعویض روغنملایر – . – بلوار ملت – نبش کوچه مرصاد مغازه دوم – طبقه همکف
همدانملایرغلامحسنیغلام حسنی0287941033502055تعویض روغنیونس – روستای سامن – [جنب خیابان ملایر بروجرد  – روبروی اداره راه  – جنب مدرسه ابتدائی حکمت  – طبقه همکف
همدانملایرحسیننوریآسیا0381203506502055تعویض روغنملایر – بلوار شهید دکتر بهشتی – روبروی فرمانداری جدید – . – طبقه همکف
همدانملایررضاغفاریرضا غفاری0289032537502055تعویض روغنازندریان – بلوار امام خمینی(ره) – نبش خیابان شهید دستغیب – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمدحسیناحمدی جوکاریمحمد حسین احمدی0289038471502055تعویض روغنجوکار – بلوار خلیج فارس – بلوار امام علی  – روبه روی بانک کشاورزی – طبقه همکف
همدانملایرحمیدملکی پورندارد0466824704502055تعویض روغنملایر – بلوار ملت – روبروی پست برق – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمودمرادیمرادی0466850023502055تعویض روغنملایر – بلوار شهید دکتر بهشتی – بالاتر از میدان بار – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمدقربانزمانیمحمد قربان زمانی0287938733502055تعویض روغنیونس – روستای سامن – کیلومتر20جاده ملایربه بروجرد – کنارجاده اصلی – . – طبقه همکف
همدانملایرهادیکولیوندکولیوند0381791787502055تعویض روغنقلعه فتاحیه – روستای حرمرودعلیا – ابتدای روستا – سمت چپ – مغازه دوم – طبقه همکف
همدانملایرجابرعلی یاریعلییاری0466901382502055تعویض روغنملایر – بلوار شهید دکتر بهشتی – روبه روی اداره اوقاف – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمودابراهیمیمحمود ابراهیمی0045113721502055تعویض روغنملایر – بلوار انقلاب – خیابان شهید تاجوک  سمت راست – روبه روی آموزشگاه رهام – طبقه همکف
همدانملایرقرباندشتیدشتی0466932545502055تعویض روغنملایر – بلوار خلیج فارس – سمت چپ نرسیده به ایران خودرو – جنب لاستیک فروشی برخورداری – طبقه همکف
همدانملایرمرتضیاسماعیلیاسماعیلی0405020913502055تعویض روغنحسین آبادشاملو – روستای المهدی – شهرک المهدی – خیابان شهید حسن عبدالملکی – روبه روی باسکول الوند – طبقه همکف
همدانملایرعبدالهفتحیعبداله فتحی0280306085502055تعویض روغنجوراب – روستای موزاران – ورودی روستا – جاده ملایر- اراک سمت چپ – نرسیده به نانوایی لواشی – طبقه همکف
همدانملایرسوخته زارجعفریسوخته زار جعفری0277376269502055تعویض روغنملایر – بلوار خلیج فارس میدان نیروی انتظامی – ضلع شرقی  – . – طبقه همکف
همدانملایرحسنفراهانی علویفراهانی0466983175502055تعویض روغنعلوی – روستای ترک شرقی – جنب خیابان (اصلی) ملایر اسلام شهر  – انتهای روستا سمت چپ  – روبروی آشپزی خانگی پایین تر – طبقه همکف 
همدانملایرمجتبیمحمدی کیامحمدی کیا0467016663502055تعویض روغنملایر – بلوار شهید حسن تاجوک – خیابان شهید مراد نصیری غربی – روبه روی پمپ بنزین محجوبیان – طبقه همکف
همدانملایرعلیرحمفیضیفیضی0411997064502055تعویض روغنملایر – میدان تعاون – به سمت میدان انقلاب   – سمت راست روبروی بانک سپه – طبقه همکف
همدانملایرمظاهرحیدریمظاهر حیدری0288518156502055تعویض روغنتوچغاز – روستای حرمرودعلیا – جاده آورزمان – ابتدای جاده توچغاز – جنب بهداشت – طبقه همکف
همدانملایرداودابراهیمی جوزانیولی عصر0415206416502055تعویض روغنملایر – بلوار خلیج فارس –    – جنب گاراژ پارس – . – طبقه همکف
همدانملایرحسینروستائیروستائی0418443765502055تعویض روغنملایر – خیابان شهید احمد وفایی زاده – مقابل مسجدامام جعفرصادق (ع) – . – طبقه همکف
همدانملایرخاورعبدلیعبدلی0413774902502055تعویض روغنملایر – بلوار حاج طوسی – سمت راست  – نرسیده به باسکول رهام – طبقه همکف
همدانملایرجعفرعظیمیجعفر عظیمی0467172661502055تعویض روغنملایر – بلوار امام رضا – بعداز پل نامیله – سمت چپ مغازه دوم  – طبقه همکف
همدانملایرمراددشتیدشتی 0467175027502055تعویض روغنکهکدان – روستای سامن – جنب جاده ملایر بروجرد  – سمت چپ   – بعدازکهکدان  – طبقه همکف
همدانملایراحمدکرمی رادکرمی راد0467182321502055تعویض روغنملایر – بلوار ملت – نرسیده به نیروگاه – جنب باطری فروشی پاچیده – طبقه همکف
همدانملایرابوالقاسمسرمیلیسرمیلی0421845558502055تعویض روغنانوج – روستای سفیدکوه – ابتدای ورودی روستا  – نرسیده به میدان امام سمت چپ – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمودعابدیمحمود عابدی0289034443502055تعویض روغنملایر – بلوارقائم مقامی – میدان استاندارد – ابتدای بلوار سادات سمت راست  – طبقه همکف
همدانملایرمحمدنبیبیاتمحمد نبی بیات0279136900502055تعویض روغنملایر – بلوار ملت – روبروی نیروگاه برق – . – طبقه همکف
همدانملایرعلی احمداحمدیعلی احمد احمدی0279170009502055تعویض روغنملایر – بلوار15 خرداد – جنب گل فروشی زرینی – . – طبقه همکف
همدانملایرحجت الهحبیبیعلی آقا رهام0281617882502055تعویض روغنملایر – ترمینال اراک  – سمت چپ   – جنب مغازه امیری  – طبقه همکف
همدانملایربابابابائي توسكيبابائی 0467386950502055تعویض روغننامیله – روستای موزاران – بعدازپل نامیله  – سمت راست  – بعدازگاراژ ترکاشوند جنب کشمش طلائی  – طبقه همکف 
همدانملایرولي مراددشتيولی مراد دشتی0467404591502055تعویض روغنیونس – روستای سامن – خیابان ملایر بروجرد  – سمت چپ   – . – طبقه همکف
همدانملایرقربانمی آبادیقربان می آبادی0278042104502055تعویض روغنملایر – بلوار خلیج فارس – روبروی تراشکاری بندار – . – طبقه همکف
همدانملایرسیروسجاپلاقیجاپلاقی0467427198502055تعویض روغننامیله – روستای موزاران – بلوار حاج طوسی – ابتدای جاده نامیله – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایركاظمنعمتيکاظم نعمتی0194099720502055تعویض روغنملایر – بلوار امام رضا – نرسیده به پمپ بنزین – جنب نمایندگی روغن جعفری – طبقه همکف
همدانملایرمسعودجعفري ملايريجعفری0442212166502055تعویض روغنملایر – میدان تعاون – بلوار خلیج فارس – سمت راست بعداز باربری پژوهش – طبقه همکف
همدانملایرمحمدگودرزيمحمد گودرزی0277372889502055تعویض روغنملایر – بلوار خلیج فارس – جنب باربری پژوهش – . – طبقه همکف
همدانملایرحسنغظنفريحسن غظنفری0287953602502055تعویض روغنتوچغاز – روستای حرمرودعلیا – 12متری اول  – خیابان شهیدعبدالحسین اشرفی – اواسط خیابان – طبقه همکف
همدانملایررضارضائيرضایی0438526137502055تعویض روغنجوکار – بلوار خلیج فارس – روبروی بخشداری ومرکز خدمات کشاورزی  – . – طبقه همکف
همدانملایرفرشادشاهمرادیشاهمرادی0467583160502055تعویض روغنملایر – 30متری شهید تاجوک – روبروی پارک بانوان – جنب قهوه  افریقا – طبقه همکف
همدانملایرسارانجفی جوزانینجفی0467595245502055تعویض روغنجوزان – روستای جوزان – خیابان اصلی   – نرسیده به خیابان شهید چمران  – مقابل نانتوائی بیات – طبقه همکف
همدانملایرسیدهاشمحسینیسیدهاشم حسینمی0453079797502052تعویض و تعمیر اگزوزملایر ، ترمینال ، میدان استقلال ، بلوار بهشت هاجر ، سمت راست سر پل ، طبقه اول
همدانملایرمحمدرضاهمراهیهمراهی0467488544502052تعویض و تعمیر اگزوزملایر – کمربندی بروجرد – کوچه مهرگان – بلوار خلیج فارس – طبقه همکف
همدانملایرنصرتبهرامياگزوز سازی0040582648502052تعویض و تعمیر اگزوزملایر – میدان انقلاب – بلوار محمد ملایری سمت راست – نرسیده به ماشین معصومی  – طبقه همکف 
همدانملایرمصطفیکولیوند019417456100452113خدمات آرماتوربندی  و بتون ریزی ساختمانبلوار حاج طوسی کوچه نجاران  0
همدانملایربهنامبرخورداری004514956508520453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانروستای کهکدان کهکدان  0
همدانملایروحیددلفانیدلفانی0467274764453211خدمات تاسیسات برقی ساختماندره میانه سفلی – روستای کمازان سفلی – کوچه شرکت تعاونی – . – انتهای کوچه – طبقه همکف
همدانملایرکورشنیکخواهعکاسی شاپرک019411318508512252010749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریخیام 0  105
همدانملایرمهریعباسیعکاسی 0027730241508132213219749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، بلوارقائم مقامی ، بلوار جلیل قاسمی ، خیابان باباطاهر ، طبقه همکف
همدانملایرمهدیزند رجبیتک003684467408512223584749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشهدا شهید رستگار مومنی  7659
همدانملایرسعیدباقریایران فیلم030570273208510749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریسعدی 0  0
همدانملایراسماعیلاحمدی دهنو0030570294800749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریروستای ینگی کن 0  0
همدانملایرعلیمحمدی جم0030570442208510749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریفخریه 0  0
همدانملایربهرامنوردی نامیلهفروشگاه نوردی030570474600749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشهید مصطفی خمینی 0  0
همدانملایرامیدزارعگالری آرام030570510508512250186749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشهدا 0  69158
همدانملایررسولجمشیدیگل مریم030570622000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریخیام 0  0
همدانملایرداریوشزندمیکونهپیمان030570798300749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریسعدی 0  16005
همدانملایرابراهیمترک خیرآبادیاریکه026710117008512230901749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریبلوارقائم مقامی بلوار محمدی بعد از کوچه وزیری مغازه چهارم  0
همدانملایرسمیراآزاد003057070110810749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریابتدای خیابان شهید طلوعی کوچه عباسی  طبقه زیرین داروخانه
همدانملایرمحمدرضاشهابیشهاب0449589093749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان سعدی – کوچه شهید حیدری – خیابان خیام – طبقه همکف
همدانملایرقربانعلیرضائیفتو ورزش0036843451749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشهدا شهید رستگار مومنی  0
همدانملایراکبرشاملوجانی بککلبه0451629789749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، بلوار مطهری ، بلوار 32متری مطهری ، خیابان 20متری ایمان ، چهارراه مهدیه -مهدیه شمالی ، طبقه همکف
همدانملایرسجادپیریائیحس خوب0460626227749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، خیابان شهدا ، نرسیده به میدان زندیه ، نبش کوچه زند اکبری ، مجتمع سجاد ، طبقه دوم ، واحد 3
همدانملایرمصطفیمحمد جورابیمحمدی0305701284749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریروستای جوراب 0  0
همدانملایرسید محمدحسینیگلها0036845465749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشهدا 0  15740
همدانملایرحمزهفراهانیپیام فیلم0194113077749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشهدا سه راه امیر کبیر  353
همدانملایربهمنکولیوندآیدا فیلم0466074851749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، بلوارقائم مقام ، پاساژ قائم  ، جنب مطب دکتر امیری ، طبقه دوم
همدانملایرجمشیدزندپورمهتاب0305641204749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریپارک چمران 0  891
همدانملایرعباستورانیکارون0036847695749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریخیام 0  00000
همدانملایررقیهتاجیکفدک فیلم0466126665749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، . ، کوچه بازاررضا ، . ، پاساژ ملت ، طبقه زیر زمین
همدانملایراحمدفراهانیعکاسی سروش0036843343749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشهدا سه راه امیر کبیر  353
همدانملایرمرجانه السادات حسینیمرجان0466145836749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، خیابان شهدا ، خیابان شهید مومنی  ، پاسازشهرداری سمت چپ ، طبقه همکف
همدانملایرراضیهعبدلی حسین آبادیعبدلی 0466150087749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریحسین آبادناظم ، خیابان امام خمینی (ره) ، نبش خیابان مطهری ، . ، طبقه همکف
همدانملایرفرشادکاویانیکاسی رمیس 0466157600749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، بلوارقائم مقامی  ، خیابان شهید علیاری  ، نرسیده به کوچه محمدی  ، طبقه همکف
همدانملایربهمنکریمیبهمن 0466181008749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، میدان نبوت ، 45متری بلوار نبوت ، نرسیده به میدان انقلاب روبروی اداره ثبت  ، طبقه همکف
همدانملایرعلینوروزیعکاسی یاد0194112943749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، خیابان شهدا ، مقابل قرض الحسنه قوامین (مجتمع نور) ، . ، طبقه دوم مغازه باقری 
همدانملایرحسنفراهانیتسنیم 0466240483749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، خیابان شهدا ، سه راه امیر کبیر جنب مسجد چهارده معصوم  ، جنب کوچه تورث  ، طبقه اول
همدانملایرمصطفیاکبریاکبری0194112835749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشهید جوکار بلوار امام علی(ع) نبش بانک کشاورزی  0
همدانملایرزهرهالیاسی نامیلهسبک جدید 0466272752749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، بازار ، خیابان شهیدرستگارمومنی ، کوچه پیروزی سمت راست ، طبقه همکف
همدانملایرمنوچهرقهریمنوچهر 0466274970749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، خیابان مصطفی خمینی ، روبروی اداره دارائی  ، ساختمان شهرداری  ، طبقه اول
همدانملایرافسانهمی آبادیعروس یران 0466278622749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، خیابان سعدی ، .  ، ابتدای خیابان علییاری سمت راست ، طبقه همکف
همدانملایرعاطفهجعفریوصال0466289286749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، چهارراه خندق ، خیابان فخریه ، بن بست نوری ، طبقه همکف
همدانملایروحید رضانهاوندیپارسیان0466289291749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، خیابان خیام ، جنب بانک ملی  ، . ، طبقه همکف  
همدانملایرامیرعباسامیریامیرافیلم 0466291835749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، خیابان شهدا ، روبروی بانک ملت  ، مجتمع دنیای نور ، . ، طبقه اول
همدانملایررجبضرابیخاطره0305701509749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشهید مصطفی خمینی 0  0
همدانملایرداودروستائیعکاسی دانیال 0466374007749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریدهنوآورزمان ، خیابان بهارستان  ، روبروی مسجد جامع  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمائدهاحمدیمانا0466401126749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، خیابان خیام ، روبروی سینما بهمن  ، کوچه تورانی  ، طبقه همکف  
همدانملایرحسینموسیوندعکاسی هلن(سعدی)0036844350749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریسعدی 0  0
همدانملایرکامرانجمشیدی000000305700493749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشهید مصطفی خمینی 0  22192
همدانملایرمحسنحسینی تبارشاد شهر0277261547749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، خیابان خیام ، پاساژزرینی  ، طبقه دوم سمت راست جنب آرایشگاه مرادی  ، پاساژ بازارچه فردوسی ، طبقه .
همدانملایرمریماسمعیلیخانه عکس کودک0466476814749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر ، خیابان خیام ، روبروی موسسه اعتباری مهر ، . ، طبقه همکف
همدانملایرحمیراسلیمان زادهستاره آبی 0466477171749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – میدان فخریه – بلوار سیف الدوله – روبروی کلانتری ساختمان پزشکان  – طبقه زیر زمین
همدانملایرمهدیباقریالماس 0466488858749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان سعدی – ابتدای خیابان صارمی – . – طبقه همکف
همدانملایرفرشتهصمدی جوزانیآتلیه هرمس 0466584903749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان سعدی – نبش کوچه شهید سیدمحمود حسینی – روبه روی دبیرستان فاطمیه – طبقه همکف
همدانملایرمحمداکبریعکاسی داریوش0036847263749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهدا – مقابل اتو غرب سابق – بن بست زاهدی – طبقه .
همدانملایرحسنامیری داویجانیپایتخت 0466611684749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهدا – خیابان رستگارمومنی –  پاساژ شهرداری – طبقه زیر زمین ( منفی یک )
همدانملایرفتانهروزبهانیلبخند0040517101749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهید رجایی – سمت راست – طبقه فوقانی ساندویجی یدالهی – طبقه .
همدانملایرسمیهشعبانیشعبانی0466626617749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهدا – خیابان رستگارمومنی – پاساژ شهرداری – طبقه زیر زمین ( منفی یک )
همدانملایرعلیعباسیپروشات0466638663749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – بلوارقائم مقامی – بعد از چهارراه فرهنگ – طبقه فوقانی بیمه ایران – طبقه اول
همدانملایرمهتابعسگری کردخوردیعسگری0466639217749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریاسلامشهر آق گل – بلوار کشاورز – سمت راست – . – طبقه همکف
همدانملایراباذرروزبهانیعکاسی طاها0466663461749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهید رجایی – . – نبش خیابان زرینی – طبقه زیر زمین ( منفی یک )
همدانملایرفرانکصمدی جوزانیعکاسی0466665333749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهدا – . – خیابان رستگارمومنی – مجتمع تجاری شهرداری – طبقه زیر زمین ( منفی یک )
همدانملایرزینبسلیمانی می آبادیلنز0466665563749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – بلوار شهید آیت اله مرتضی مطهری – برق بالا  – . – مجتمع الماس – طبقه .
همدانملایرعلیرفیعی مقدمسیما جم0466681524749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان سعدی – نبش کوچه شهید محمدحسن سنجری – . – طبقه همکف
همدانملایرناهیدفراهانی جوکارآتلیه عکسباران0466686286749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – میدان فخریه – . – کوچه ناظمی نبش نشاط 1 – طبقه همکف
همدانملایرمحسنکولیوندسالوکیاتلیه باران0466704255749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – بلوار سیف الدوله – . – ابتدای خیابان زرینی سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرشکوفهگنجی علی آبادیگنجی0363481984749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهید حسین طلوعی – جنب داروخانه امام – طبقه فوقانی عینک شاهد – طبقه .
همدانملایرسیدابراهیمحسینیعکاسی نگار0036845141749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – . – چهارراه خیام – پاسازقصرنور – پلاک . – طبقه دوم
همدانملایرمهدینیکونامنیکوفیلم 0466789607749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهدا  – نبش کوچه سالاری – ساختمان شهرداری – طبقه زیرزمین
همدانملایرفاطمهسلیمانیسلیمانی 0466800894749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهید حسین طلوعی – روبروی پاساژتندیس  – طبقه پایین ساختمان پاکروان  – طبقه .
همدانملایرآذرمحمدصفیستاره سربی0466812869749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – میدان فخریه – خیابان فخریه – بن بست وحید – طبقه همکف
همدانملایرمحمدحسینحیدریپویا عکس0036847047749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – چهارراه خیام – روبروی پارک چمران – طبقه فوقانی صحرانورد – طبقه .
همدانملایرابوالفتحروستائیفتو مردمک0267600629749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – ابتدای خیابان قائم مقام – جنب داروخانه محبعلی – . – طبقه منفی 1
همدانملایرمحمدبراتیبراتی 0466894145749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریاسلامشهر آق گل – خیابان شهید بهشتی  – خیابان مخابرات  – سمت راست  – طبقه همکف – واحد شرقی
همدانملایرمسعودهمافردارابیکاخ0466943366749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – بلوار مطهری – کوچه مطهری 3 – بلوار شهید آیت اله مرتضی مطهری – طبقه همکف
همدانملایررحم خداجرائیعکاسی و تصویر برداری046695407708512256429749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهدا – خیابان رستگارمومنی – پاساژ  شهرداری – مجتمع تجاری شهرداری – طبقه زیرزمین 
همدانملایرمیثمشهبازیعکسی نو 0466956721749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – میدان آزادگان – خیابان نواب صفوی – خیابان نواب صفوی – ساختمان نورا – طبقه همکف
همدانملایرلیلاحسینخانیآتلیه هنر0466960988749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهدا – . – . – مجتمع تجاری اداری امین – طبقه منفی 1 – واحد 4
همدانملایرمهردادابراهیمیابراهیمی0466978522749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان فخریه – . – . – پاساژ مجتمع تجاری سپهر اعتصامی – طبقه چهارم
همدانملایرامیرحسینراعیراعی0466984320749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – میدان فخریه – بلوار سیف الدوله(خیابان پارک) – مابین کوچه صدف ومروارید – طبقه همکف
همدانملایرزهرامحمدیعکاس0277298182749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهدا – جنب بهزیستی – . – طبقه منفی 1
همدانملایرلیلاجعفریآتلیه نور0412193108749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – بلوارقائم مقامی – بالاترازبیمه ایران – . – طبقه زیر زمین نمایندگی پاناسونیک
همدانملایرمرجانچگینی جوزانیجوزان0467101707749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – میدان امام خمینی – پاساژشهرنوروز  – . – . – پلاک . – طبقه دوم  – واحد 108
همدانملایرشیوابیات قلعه باباخانیهرروز0467105770749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – بلوارقائم مقامی – . – نبش کوچه فروغی – طبقه همکف
همدانملایرمرضیهدارابی چقاسیاهیستارگان0413656026749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – بلوارقائم مقامی – ببالاتراز حسینیه فاطمه الزهرا – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرمحمدبختیاریآتلیه سفید0467154239749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – 32متری مطهری  – نبش برق بالا – بلوار شهید آیت اله مرتضی مطهری – مجتمع الماس – طبقه چهارم
همدانملایرمهدیسرستمی شریف آبادیماهور0467171587749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان سعدی – نبش خیابان شهید علییار علییاری – . – مجتمع زندکریمی – طبقه دوم شیرینی فروشی تخت جمشید
همدانملایرمریمقهری صارمیقهری 0467276391749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریقلعه فتاحیه – روستای حرمرودعلیا – انتهای خیابان اصلی (مطهری ) – سمت راست – . – طبقه همکف
همدانملایرسعیدسهیلی فردعکاسی فانوس0036843235749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهدا – خیابان رستگارمومنی – پاساژ شهر داری – طبقه زیرزمین واحد31
همدانملایرحسينحيدري مقدمعکاسی نور0426003932749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – میدان امام – جنب بانک صادرات – نبش سمت راست پاساژ شهرنوروز – طبقه همکف
همدانملایررضاکولیوندسالوکینمافیلم0305701725749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهدا – پاساژ آزادی – . – طبقه زیرزمین
همدانملایرسعیدالهوردیعکاسی الهوردی 0467454099749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریعلی آباددمق – روستای المهدی – محله ترکها  – روبروی مسجدصاحب الزمان  – . – طبقه همکف
همدانملایرحسینصالحیعکاسی پاسارگاد0467463239749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – میدان امام خمینی – جنب بانک صادرات  – . – مجتمع شهرنوروز – پلاک . – طبقه همکف – واحد 55
همدانملایرسحرنوروزینوروزی0467516598749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان خیام – پاساژ تختی – . – پاساژ تختی – طبقه همکف
همدانملایرقاسمحيدري مقدمکادر0419418030749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریملایر – خیابان شهید رجایی – . – جنب دبیرستان شریف – طبقه اول
همدانملایروحیدجمشیدیانخدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانه019400518808512212700721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهسعدی ندارد  76667
همدانملایراحمدیوسفیخدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانه019411966808512247598721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهسعدی ندارد  0
همدانملایرمحسننوروزعلیخدمات رایانه سخت افزار030580946208512222550721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهمیدان امام ندارد  81724
همدانملایرکریمچرائیخدمات رایانه سخت افزار030593780408512227051721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهمیدان امامزاده عبدالله ندارد  0
همدانملایرحسینتاجوکخدمات رایانه سخت افزار030594467208510721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهخیابان شهید طلوعی مقابل داروخانه امام جنب عینک سازی شاهد
همدانملایرمرتضیترک زبانکاوش سیستم046294849208132243914721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر ، بلوارقائم مقامی ، بلوار جلیل قاسمی ، نبش بن بست شادمان ، طبقه همکف
همدانملایررضارهامفروشگاه رهام003721149208132228383721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهخیام بازارچه فردوسی طبقه دوم سمت راست مغازه چهارم
همدانملایررضاکمالیکمالی0466036232721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر ، خیابان سعدی ، . ، . ، پاساژ ماه پخش ، طبقه اول
همدانملایرعلیچهارمحالیفروشگاه کامپیوتر امین046606401008132223610721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر ، . ، . ، خیابان خیام ، پاساژ فردوسی ، طبقه دوم سمت راست مغازه 3
همدانملایرپوریاخزائیپوریا 0466352293721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر ،  خیابان خیام ، پاساژ بازارچه فردوسی ، طبقه دوم سمت چپ جنب خیاطی احمدی  ، . ، طبقه .
همدانملایرکسرینراقیکسری نراقی 0466485663721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر ، خیابان جهان پهلوان تختی ، روبروی مدرسه راهنمائی سما ، نبش کوچه شعبانی  ، طبقه همکف
همدانملایرشبیربحرینیبحرینی 0466635867721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – خیابان شهیدمصطفی خمینی  – روبرو حراست شرکت نفت  – . – طبقه همکف
همدانملایرامیرنصیرپورکامپیوتر ساتیا0466758420721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – خیابان سعدی – بعد از خیابان علیاری – جنب شیرینی فروشی نیکان – طبقه همکف
همدانملایرعلیآقاربیعسروش رایانه0466775051721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – خیابان فخریه – مجتمع تجاری اوقاف  – . – طبقه همکف
همدانملایرمیثمنقاشینقاشی046681375608132247627721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – خیابان فخریه – پاساژ مجتمع تجاری سپهر اعتصامی – نبش سمت چپ ورودی پاساژ اعتصامی – پاساژ مجتمع تجاری سپهر اعتصامی – طبقه همکف
همدانملایراحمدرستمیرستمی0466904904721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – خیابان سعدی – سمت راست  – نبش کوچه شهید احمد تقوی پور – طبقه همکف
همدانملایراحمدباقرزادهآبتین کامپیوتر0466925435721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – خیابان شهدا – خیابان سردار شهید حاج رسول حیدری – خیابان خیام – پاساژ بازارچه فردوسی – طبقه اول
همدانملایرمیلادستودهستوده0467189920721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – خیابان شهیدهوشنگ حاتمی – نبش خیابان میثم – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرداودفرهودیفروشگاه کامپیوتر دانشجو0467343598721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – میدان امام – خیابان خیام – . – پاساژ زرینی – طبقه همکف آخرین مغازه سمت چپ
همدانملایرساسانمظهریمظهری0467421082721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – میدان امام – . – خیابان خیام – پاساژفردوسی – طبقه دوم سمت چپ جنب خیاطی احمدی
همدانملایروحیدقلی خانیقلی خانی0467421174721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – . – خیابان خیام – . – پاساژ فردوسی – طبقه دوم سمت راست مغازه یکی مانده به آخر
همدانملایرمجتبیمرادی علی آبادیمرادی0467581807721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – . – خیابان خیام – . – پاساژ فردوسی – طبقه دوم راهرو سمت چپ مغازه آخر
همدانملایرمحمدعبدليسیب 0467592560721000خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانهملایر – . – خیابان شهید رجایی – . – ساختمان سیدالشهدا 128 – طبقه پنجم – واحد 18
همدانملایرامینکائیدیکائیدی0466092533729011خدمات نصب و راه اندازی شبکه کامپیوترملایر ، خیابان مدنی ، پاساژ مجتمع تجاری اعتصامی ، ..  ، ..  ، طبقه دوم
همدانملایرحمیدرضامرادعلیانمرادعلیان 0466286647729011خدمات نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتراسلامشهر آق گل ، خیابان امام سجاد ، سمت راست  ، نرسیده به پست بانک ، طبقه همکف
همدانملایراسماعیلونائیخدمات نصب و راه اندازی  نرم افزار029230765208513332302729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنبلوار مطهری بلوار 32 متری پاسداران  0
همدانملایرفریدهگودرزیخدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آن030580093908510729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنامام ندارد  0
همدانملایرمهدیوزیری نیکوخدمات کامپیوتری وزیری045154084108132217633729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر ، خیابان سعدی ، خیابان سعدی ، بلوار قائم مقامی ، پاساژ قصر نور طبقه دوم
همدانملایرافشینایرانشاهیکامپیوتر بارکد0465969910729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر ، خیابان خیام ، سمت راست ، پاساژ فردوسی ، طبقه فوقانی  ، پلاک سمت راست  ، طبقه اول
همدانملایرعلیرضاغیاثوندغیاثوند0466124025729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر ، شهرک ولیعصر ، کوچه کوثر1 ، کوچه کوثر3 ، طبقه همکف
همدانملایرمحمودرضاشاملوایران0466150096729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر ، خیبان شهید مصطفی خمینی (ره) ، خیابان حافظ نیاوند ، زیرزمین پاساژبابک ، طبقه همکف
همدانملایرمیلادایزدی خواهخدمات رایانه ای بایت0466171748729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر ، خیابان خیام ، پاساژ فردوسی ،  لاین وسط ، مغازه 5 ، طبقه دوم
همدانملایرسیاوشچهاردولیخدمات کامپیوتری فردوسی046640154708132251479729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر ، خیابان شهدا ، خیابان سردار شهید حاج رسول حیدری ، خیابان خیام ، پاساژ بازارچه فردوسی ، طبقه اول
همدانملایرعلی یاراکبریاکبری 0466530685729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – شهرک ولیعصر – میدان جهاد – ضلع شرقی خیابان شاهد – طبقه همکف
همدانملایرمحمداسکندریاسکندری0045120373729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – خیابان فخریه  – پاساژ مجتمع تجاری سپهر اعتصامی – . – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرعباسجباریجباری 0466643172729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – شهرک ولیعصر – خیابان نیروی هوایی میدان میلاد – خیابان کارون – طبقه همکف
همدانملایرآرشعابدیانآرش0466670026729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – خیابان شهیدمصطفی خمینی – جنب اداره دارائی  – . – مجتمع موسوی – طبقه همکف
همدانملایرالهامنادرییاس0466800319729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنازناو – روستای کوه سرده – خ شهیدعزیزی – جنب مسجدچهارده معصوم – . – طبقه همکف
همدانملایرزینبسوریندارد0466804217729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – خیابان اراک – روبروی اداره دارایی – . – . – طبقه همکف
همدانملایرنادیاکشاورزیانخدمات کامپیوتر0466948757729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – میدان امام خیابان شهیدمصطفی خمینی – سمت چپ  – بعد از اداره دارایی – طبقه همکف
همدانملایرعباسصمدیخدمات نصب و راه اندازی نرم افزار0045120922729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنسامن – میدان امام خمینی(ره) – ابتدای خیابان امام – سمت راست  – طبقه همکف
همدانملایرمرادبهاری فربهاری0467011282729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنعلوی – روستای ترک شرقی – خیابان شهید براتعلی فراهانی  – سمت چپ – . – طبقه همکف
همدانملایرعلیرضاروزبهانیمهستان0045122387729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – خیابان خیام – پاساژ بازارچه فردوسی – . – طبقه دوم ردیف وسط اولین مغازه 
همدانملایرحسینخانجانیفروشگاه معلم 10420364858729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – خیابان خیام – پاساژ فردوسی طبقه بالا – سمت چپ مغازه سوم – طبقه همکف
همدانملایرسجادرضیسونیک گیم بزرگ0467332834729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – میدان امام – خیابان خیام – . – پاساژفردوسی – طبقه سوم آخرین مغازه سمت راست
همدانملایرمسعودفخاریفخاری0467513300729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – میدان نبوت – ابتدای بلوار جانبازان – سمت راست مغازه سوم – طبقه همکف
همدانملایرصابرقیاسوندقیاسوند0467525121729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – میدان شهدای گمنام – 12متری درویشی  – خیابان شهید مدنی – طبقه همکف
همدانملایرفرهادفیاضیفیاضی0467529229729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنملایر – میدان امام – . – خیابان خیام – پاساژ فردوسی – طبقه دوم سمت راست مغازه پنجم
همدانملایراحمدرحيمي مجدرحیمی0467546879729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنعلی آباددمق – روستای المهدی – خیابان شهیدرحیمی – . – جنب مسجد سادات – طبقه همکف
همدانملایرسهرابزندیزندی0459751572930114خشک شویی ولباس شوییملایر ، بلوارقائم مقامی ، بلوار جلیل قاسمی ، خیابان باباطاهر ، مجتمع میلادنور ، طبقه همکف
همدانملایررضانظری پارساخشکشویی سیفیه0463930542930114خشک شویی ولباس شوییملایر ، بلوار سیف الدوله ، میدان بابک ، کوچه عروجی ، جنب خانه معلم ، طبقه همکف
همدانملایرمحمدشافعیشافعی0463950230930114خشک شویی ولباس شوییملایر ، خیابان عارف ، خیابان شهید محمدصادقی ، روبه روی مسجد کلهر ، طبقه همکف
همدانملایرمیلادفراهانیقائم0465971073930114خشک شویی ولباس شوییملایر ، انتهای خیابان سعدی ، سمت راست ، روبه روی کوچه شاهد ، طبقه همکف
همدانملایرذوالفقاربختیاربختیار0466090834930114خشک شویی ولباس شوییملایر ، میثم تمار ، نبش کوچه شفق  ، ..  ، طبقه همکف
همدانملایرمهنازروستائیاولیایی0466136741930114خشک شویی ولباس شوییملایر ، خیابان پارک ، خیابان خلبان ، روبروی کتابخانه پارک جنگلی  ، طبقه همکف
همدانملایرمحمودترک جوکاریآزادگان 0466416005930114خشک شویی ولباس شوییملایر ، میدان آزادگان  ، ابتدای خیابان شهیدمصطفی خمینی ، (خیابان اراک) ، طبقه همکف
همدانملایرمجیدونائیخشکشویی046665839808133330174930114خشک شویی ولباس شوییملایر – خیابان شهدا – بعد از سه راه امیر کبیر – روبه روی بانک تجارت – طبقه همکف
همدانملایرمژگانسپهری نیادیبا046677726708132245019930114خشک شویی ولباس شوییملایر – بلوارقائم مقامی – بالاتراز بانک رفاه – نبش لوازم التحریرزینعلی – طبقه همکف
همدانملایرعباسرشیدیرشیدی0467163894930114خشک شویی ولباس شوییملایر – میدان جهاد – ابتدای  خیابان جهاد – سمت چپ –   – طبقه همکف
همدانملایرمحمدحمزه علیمحمد حمزه علی0467215860930114خشک شویی ولباس شوییملایر – خیابان سعدی – – – جنب دبیرستان فاطمیه – طبقه همکف
همدانملایرمحمدجعفرروستائیروستایی0045089701930114خشک شویی ولباس شوییملایر – خیابان شهیدوفایی – ابتدای خیابان طالقانی – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرمجتبیاعتمادی پوراعتمادی پور0308777614930114خشک شویی ولباس شوییملایر – میدان فخریه – خیابان تختی – بالاتر از اداره برق نرسیده به کوچه میرزایی – طبقه همکف
همدانملایرمحمدباقريباقری0040641838930114خشک شویی ولباس شوییملایر – خیابان شهیدرجایی – جنب ساختمان پردیس – . – . – طبقه همکف – واحد .
همدانملایرمحمودونائیونایی0457482142361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)ملایر ، کمربندی ، بلوار خلیج فارس ، کوچه گل بهار بن بست سعادت ، سمت راست مغازه چهارم ، طبقه همکف
همدانملایرمحمدخراسانیخراسانی 0466146371361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)ملایر ، کمربندی بروجرد اراک ، میدان تعاون  ، کوچه 10 متری حبیبیان ، طبقه همکف
همدانملایرسلیمانحاتمی توسکیحاتمی 0466246211361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)ملایر ، خیابان طالقانی ، .  ، کوچه زنگنه ، پلاک . ، طبقه همکف
همدانملایرمحمدحسندرویشیدرویشی 0466313448361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)ملایر ، بلوار30متری شهیدتاجوک ، کوچه کانال بن بست اول سمت راست ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمحمداصغرشبانی سودانیسودانی 0466317762361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)ازناو ، خیابان شهید صادقی فر ، میدان شهیدعباس عظیمی ، جنب نانوائی  ، طبقه همکف
همدانملایرحسینتکلوبیغشیتکلو 0466337230361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)ملایر ، بلوار خلیج فارس ، کوچه مسجدامام حسین ، سمت چپ ، طبقه همکف
همدانملایرمحمودتیموریتیموری 046635629208133353236361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)حرم آباد ، جاده ملایر بروجرد  ، سمت چپ بعد ازگورستان  ، داخل کوچه رضوان  ، طبقه همکف
همدانملایرحسینمرادیرنگکاری سرخ آبی 0466513012361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)ملایر – میدان انقلاب –  بلوار شهید بهشتی – روبروی فرمانداری جنب مکانیکی جعفری – طبقه همکف
همدانملایرمجتبیتکلوبیغشیتکلو0466692996361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)ملایر – کمربندی بروجرد – خیابان کارخانه قند  – بعد از باسکول رهام کوچه حبیبیان – طبقه همکف
همدانملایررضااسدی پارسااسدی0466709431361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)ملایر – بلوار خلیج فارس – کوچه گلبهار – بن بست گلبهار 1 – طبقه همکف
همدانملایرمصطفیملکیملکی0467486478361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)ملایر – شهرک ولیعصر – 20متری رسالت  – بالاتر از ورزشگاه الهیه جنب نانوایی لواشی – . – طبقه همکف – واحد .
همدانملایرآیت الهبهرامی026029398008510502031صافکاری و گلگیرسازیبلوار خلیج فارس ندارد ندارد 12430
همدانملایرمنصورروزبهانیصافکاری0261070401502031صافکاری و گلگیرسازیکمربندی همدان بروجرد جنب تعویض روغنی ندارد 0
همدانملایرشاهپورنوروزیصافکاری0260295994502031صافکاری و گلگیرسازیبلوار خلیج فارس ندارد ندارد 13950
همدانملایرمجیدرستمی ازناولهپاسارگاد0465957505502031صافکاری و گلگیرسازیملایر ، بلوار ملت  ، نرسیده به میدان تعاون ، جنب بیمه دانا ، طبقه همکف
همدانملایراسمعیلشرافتیصافکاری0465957863502031صافکاری و گلگیرسازیملایر ، میدان شهدای گمنام ، بلوار ملت ، روبه روی کوچه نفت سیاه ، طبقه همکف
همدانملایرعلی اکبرفراهانیصافکاری0260322720502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – کمربندی بروجرد – بلوار حاج علی طوسی – جنب نقاشی دانیال غلامی روبه روی پمپ آب – طبقه همکف
همدانملایرمحمداحمدوندمحمد0466686974502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – بلوار خلیج فارس – سمت راست روبه روی کارخانه یخ – جنب باسکول – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضاپیریائیصافکاری0260267234502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – بلوار شهید دکتر بهشتی – روبه روی پرسی گاز – جنب پارکینگ – طبقه همکف
همدانملایرعلیرضامحمدیصافکاری0466714861502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – میدان شهدای گمنام(امامزاده عبداله) – ابتدای بلوار30متری تاجوک – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرعزیزاللهرستمیصافکاری0287862704502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – شهید احمد وفایی زاده – . – نرسیده به بانک ملی شهبه شهید حیدری – طبقه همکف
همدانملایرعباسروستائیروستایی0260329337502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – میدان انقلاب – بلوارانقلاب – روبروی فنی وحرفه ای – طبقه همکف
همدانملایرعلی حسینملکیباربند سازی0040581101502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – بلوارملت – نبش کوچه هنرمند – جنب نیروگاه برق – طبقه همکف
همدانملایربهروزامیدی مقدمامیدی مقدم0467150926502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – میدان انقلاب – بلوار حاج محمد ملایری – بعداز کارواش معصومی  روبروی باسکول همشهری – طبقه همکف
همدانملایرغلامعباسرستمیصافکاری و نقاشی فجر0260268565502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – بلوار حاج محمد ملایری – از میدان انقلاب سمت راست – جنب کارخانه کشمش فراهانی – طبقه همکف
همدانملایراحمدرسولیصافکاری0040587800502031صافکاری و گلگیرسازیازناو – روستای کوه سرده – بالاترازگلزارشهدا – جاده فرعی  – جنب انبارشیشه بهرامی  – طبقه همکف
همدانملایرسیدوحیدصفوی زادهصفوی زاده0260241171502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – بلوار حاج محمد ملایری – داخل کوچه ترمینال بروجرد – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرصابرعلي ياريعلی یاری0466880582502031صافکاری و گلگیرسازینامیله – روستای موزاران – اراضی روستای نامیله  – بعداز پل نامیله – ابتدای ورودی پمپ بنزین سلیمی ازسمت اراک – طبقه همکف
همدانملایرمحمدروستائیروستائی0426597616502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – میدان انقلاب – بلوار حاج محمد ملایری – سمت راست روبروی ایستگاه خاک وماسه – طبقه همکف
همدانملایرعلیفراهانیفراهانی0040584878502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – بلوار حاج علی طوسی –  سمت راست جنب مغازه آقاجانی  – روبروی موتور آب شهرداری – طبقه همکف
همدانملایرمحمدقربانحیدریصافکاری0260264429502031صافکاری و گلگیرسازیازناو – روستای کوه سرده – خیابان شهیدحجت اله عزیزی – . – کوچه مسجد چهارده معصوم – طبقه همکف
همدانملایرغلامدانیالینقاشی اتومبیل0260328546502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – میدان تعاون – بلوارحاج طوسی – سمت راست جنب صافکاری فراهانی – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضاکاویانیصافکاری0040585561502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – میدان استقلال – بلوار امام رضا – نرسیده به ایرانخودرو – طبقه همکف
همدانملایرمیثمکربلائی فرهادیکربلایی فرهادی0428474469502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – کمربندی بروجرد – بلوار خلیج فارس – سمت چپ جنب ایران خودرو – طبقه همکف
همدانملایرجلیلقربانیقربانی0467543346502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – 30متری شهید تاجوک – کوچه کانال – روبروی پمپ بنزین محجوبیان – طبقه همکف
همدانملایرايرجولي خانيولی خانی0040584122502031صافکاری و گلگیرسازیملایر – بلوار امام رضا – سمت چپ – جنب مکانیکی اصغر ولی خانی – طبقه همکف
همدانملایربهروزترک حرم ابادی019410228008512230711930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)روستای حاجی اباد مقابل کارخانه ارد  14
همدانملایرمحمدقربانفراهانیابریشم0466126635930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)ملایر ، کمربندی ، بلوار بعثت خیابان 18متری انصاری ، نزدیک کانال  ، طبقه همکف
همدانملایرمعصومهدهقانیدهقانی 0466283842930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)جوراب ، کیلومتر 5جاده ملایر اراک ، پشت کارخانه فرش گلستان البرز ، . ، طبقه همکف
همدانملایرقاسمتاجوکماهر 0466304559930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)قلعه فتاحیه ، بعد ازباغ صبا ، جنب کمپ یاران ، . ، طبقه همکف
همدانملایرغلامرضاحدادینائین046631796508132446120930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)کرکان ، بعد ازروستا  ، سمت چپ ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمریمخوشکامخلیج فارس 0466355918930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)مهرآباد ، کیلومتر 7جاده ملایر  ، اول روستای مهرآباد ، جنب موزائیک سازی رضائی  ، طبقه همکف
همدانملایررسولملکیقالی شویی ترنج0466752824930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)ملایر – میدان استقلال – پشت ایرانخودرو رضی – . – طبقه همکف
همدانملایردرویشعلیکاظمیقالیشویی دقت0428621536930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)ملایر – بلوار انقلاب – خیابان مصلی – جنب پارک – طبقه همکف
همدانملایرمحمودکرمی0037050724453111لوله کشی آب و فاضلابشهید طاهرنیا سمت چپ  14696
همدانملایرحمیداحمدوندشاهوردی0045238017453111لوله کشی آب و فاضلابسعدی بعد از خ صارمی  12738
همدانملایرعلیماله میر0037050391453111لوله کشی آب و فاضلابروستای دهلق کوچه بهداشت  0
همدانملایرمجیدعابدپور0194034748085133333333502014مکانیکی اتومبیل سبکمیدان کوثر ضلع غربی  9900
همدانملایراکبرخوانیمکانیکی خوانی026872435408510502014مکانیکی اتومبیل سبکروستای ازناو بالاتر از مرکز بهداشت مقابل گلزار شهدا  0
همدانملایرمحمدرضیمکانیکی031385927108512226593502014مکانیکی اتومبیل سبکبلوار خلیج فارس سمت چپ جنب باربری رسالت  0
همدانملایرابراهیمدرویشیمکانیکی036156455808109187073448502014مکانیکی اتومبیل سبکبلوار محمد ملایری سمت راست بعد از ورودی ترمینال بروجرد جنب چوب بری حاج درویش  
همدانملایرمحمد رضاخالقیخالقی0449862587502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر ، کمربندی بروجرد ، میدان تعاون ، بلوار حاج علی طوسی ، سمت راست جنب مغازه نجاری ، پلاک روبه روی کمپرس سازی صادقی ، طبقه همکف
همدانملایرمحسنچگینیمکانیکی تخصصی سایپا0455310613502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر ، میدان انقلاب ، بلوار دکتر بهشتی ، روبه روی پرسی گاز ، طبقه همکف
همدانملایرولی اللهپیریائیپیریائی0037245439502014مکانیکی اتومبیل سبکاول کمربندی بروجرد اراک سمت چپ جنب گاراژ رضلئی  26414
همدانملایرمحمودبشیریبشیری0037246770502014مکانیکی اتومبیل سبکمیدان انقلاب بلوار محمد ملایری سمت راست کوچه اردیبهشت  24084
همدانملایرداودفراهانی علویفراهانی0459070542502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر ، میدان امام حسین ، بلوار انقلاب سمت راست ، روبه روی دادگستری قدیم ، جنب موزائیک سازی قنبری ، طبقه همکف
همدانملایرمنوچهرچراغیمکانیکی چراغی0465068579502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر ، میدان تعاون ، بلوار حاج محمد ملایری سمت چپ ، پایین تر از بانک سپه  ، جنب اغذیه سرا
همدانملایرمحمدرسولمالمیرمالمیر0465964403502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر ، کمربندی میدان تعاون ، بلوار حاج علی طوسی ، سمت چپ ، بعد از کارگاه شیرینی پزی شقایق ، طبقه همکف
همدانملایررسولهمتیهمتی0466015237502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر ، خیابان شهید میرزایی ، نبش کوچه چلچله ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمرتضیمحمدی رادتعمیرگاه رکورد 0466274576502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر ، کمربندی ، بلوار حاج محمد ملایری ، جنب رادیاتورسازی چوبین ، طبقه همکف
همدانملایرپرویززهره وندزهره وند 0466309831502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر ، کمربندی ، کوچه گل بهار ، بلوار بعثت ، طبقه همکف
همدانملایرغلامرضاحسنیمکانیکی 0466339942502014مکانیکی اتومبیل سبکاسلامشهر آق گل ، بالا ، کوچه ((یحیی صحبتی)) ، خیابان مالک اشتر ، طبقه اول
همدانملایربهروززهره وندیزهره وند0037245979502014مکانیکی اتومبیل سبکبلوار خلیج فارس سمت چپ گاراژ پور دهقان  26331
همدانملایرسیدمحمودموسویحسام 0466354084502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر ، بلوار خلیج فارس ، میدان نیروی انتظامی سمت راست ، . ، طبقه همکف
همدانملایرعلیامینیعلی امینی 0466435418502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر ، بلوار شهید دکتر بهشتی ، روبروی راهنمایی ورانندگی  ، . ، طبقه همکف
همدانملایرمجیدحبیبیکلینیک تخصصی برادران حبیبی 0466478274502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر ، خیابان 30متری تاجوک  ، سمت راست  ، جنب نمایشگاه حافظ ، طبقه همکف  
همدانملایرسیدعباسموسویموسوی 0037248352502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار حاج محمد ملایری – نبش کوچه مظفری – . – طبقه همکف
همدانملایربابکعلی زادهعلیزاده0037246014502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار ملت – سمت چپ  – نبش گاراژ علمداری – طبقه همکف
همدانملایرمهدیمحمدیمحمدی 0466510650502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – میدان تعاون – بلوار خلیج فارس – سمت راست جنب بانک ملی – طبقه همکف
همدانملایرامیداحمدیوحدت 0466600273502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار ملت – سمت راست – داخل کوچه علی کرم ذوالنوری(نفت سیاه) – طبقه همکف
همدانملایرغلامرضارجبیمکانیکی0466635120502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار ملت – نبش سمت راست کوچه نفت سیاه  – . – طبقه همکف
همدانملایرجوادکولیوندسالوکیمکانیکی0466662491502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار حاج محمد ملایری – نرسیده به کوچه مظفری – . – طبقه همکف
همدانملایرهادیزندپورهادی0466696574502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – میدان تعاون بلوار خلیج فارس – سمت راست جنب گاراژ یدالهی – روبه روی میلنگ تراشی بندار – طبقه همکف
همدانملایررامینتاجیکندارد0466726505502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – میدان شهدای گمنام(امامزاده عبداله) – بلوار ملت – سمت چپ روبه روی کوچه نفت سیاه – طبقه همکف
همدانملایرمطلبچهاردولیمکانیکی مطلب0371919154502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار خلیج فارس – سمت راست – گاراژ اتحاد – طبقه همکف
همدانملایرعلیرضابهرامیندارد0466741146502014مکانیکی اتومبیل سبکالفاوت – روستای ترک غربی – بلوار امام حسین – خیابان رسالت – روبه روی مخابرات – طبقه همکف
همدانملایراصغراحمدوندندارد0466788370502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوارملت – بعدازکوچه نفت سیاه – روبروی اتوگالری محمد – طبقه همکف
همدانملایربهروزاعتمادی کیاندارد0466821378502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – میدان امامزاده عبداله – 30متری تاجوک – بعداز استخر کریمخان جنب کابینت سازی رجبی – طبقه همکف
همدانملایرمحمدنوابیکیاموتورز0466879164502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار خلیج فارس – بالاتراز نسیم بار – جنب تراشکاری آسیا – طبقه همکف
همدانملایراحمدگنجیمکانیکی0409481020502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – میدان شهدای گمنام(امامزاده عبداله) – ابتدای خیابان شهید تاجوک – نبش کوچه یاسمن – طبقه همکف
همدانملایررضاشیرزادفرشیرزادفر 0194030612502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – کمربندی بروجرد – بلوار خلیج فارس – سمت چپ جنب نسیم بار داخل گاراژ شیرزادفر – طبقه همکف
همدانملایرغلامرضاحاتمیمکانیکی0409645907502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار خلیج فارس – سمت راست  – داخل گاراژ پارس – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضاسیبدریتعمیرگاه مکانیکی 15خرداد0411957688502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار15 خرداد – بعدازز سه راهی اول – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرمهدیبهادریبهادری0194038776502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار خلیج فارس – سمت راست – جنب بانک ملی  – طبقه همکف
همدانملایربهمنغیاثوندنیسان 20000467173653502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار حاج محمد ملایری – نرسیده به بانک سپه – تعمیرگاه نیسان2000 – طبقه همکف
همدانملایرفرهادقنبریقنبری0194032518502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار شهید دکتر بهشتی – نبش میدان کوثر – روبروی دریاچه – طبقه همکف
همدانملایرقاسمجعفریجعفری0420029422502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار شهیدبهشتی – سمت چپ روبروی فرمانداری – جنب موزائیک سازی چگینی – طبقه همکف
همدانملایرمحمدقربانپیریائی قوزانیپیریائی0467239052502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار حاج محمد ملایری – روبروی گاراژ هندی – نرسیده به کوچه مظفری – طبقه همکف
همدانملایراصغرآقائیتعمیرگاه برادران آقائی0420455756502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار ملت – سمت راست  – قبل از کوچه ملت – طبقه همکف
همدانملایرعلی رضاعبدلی حسین آبادیعبدلی0413519990502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار خلیج فارس – سمت راست  – داخل گاراژ اتحاد – طبقه همکف
همدانملایرحسنشیرزادیشیرزادی0426649380502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار خلیج فارس – بعداز کوچه مسجد –  جنب گاراژ اتحاد – طبقه همکف
همدانملایریوسفساجدی فرساجدی فر0410571958502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار خلیج فارس – بعد ازکوچه کارخانه قند – گاراژجهان بنز – طبقه همکف
همدانملایراسمعیلکمالیکمالی0194032410502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – میدان امام حسین(ع) – ابتدای بلوار انقلاب – جنب لوازم یدکی قنبری – طبقه همکف
همدانملایرمهدیروستائیروستائی0467318491502014مکانیکی اتومبیل سبکسامن – میدان امام خمینی(ره) – بلوارشهدا – جنب آموزش پرورش  – طبقه همکف
همدانملایرخسروصارميمکانیکی0363537353502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – میدان امامزاده عبداله – ضلع غربی – . – طبقه همکف – واحد 1
همدانملایرمحمدرضازنگنه بیغشزنگنه0467428687502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوارملت – کوچه ملت – سمت چپ – طبقه همکف
همدانملایرحشمت الهبخشيغفاری0194033084502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوار حاج محمد ملایری – . – روبروی گاراژهندی – طبقه همکف
همدانملایرحسنحسينيحسینی0194032626502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – میدان انقلاب – بلوار شهید دکتر بهشتی – روبروی ترمینال همدان – طبقه همکف
همدانملایرجوادحسينيحسینی0194032842502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – میدان شهدای گمنام –  ابتدای بلوار ملت – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرمجيدامينيامینی0037247021502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – میدان تعاون – بلوار حاج محمد ملایری – سمت راست بعداز کوچه ترمینال مغازه سوم – طبقه همکف
همدانملایرمحمديارتقي پورتقی پور0045135639502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوارملت – سمت چپ – جنب چوب بری فقیهی – طبقه همکف
همدانملایرجابرونائیونائی0467518341502014مکانیکی اتومبیل سبکازناو – روستای کوه سرده – میدان استاندارد – بلوارسادات – جنب پمپ بنزین – طبقه همکف
همدانملایرشيراحمدمحقق نژادمحقق0037247237502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – بلوارملت – روبروی کوچه شهید روستائی – جنب لوازم یدکی محقق نژاد – طبقه همکف
همدانملایرداودعسگری کردخوردیعسگری0467533259502014مکانیکی اتومبیل سبکاسلامشهر آق گل – خیابان ولیعصر – سمت راست  – تعمیر گاه پارس – طبقه همکف
همدانملایرسيداكبرموسويموسوی0040608971502014مکانیکی اتومبیل سبکملایر – میدان امامزاده عبداله – 30متری شهید تاجوک – سمت راست بعد کوچه یاسمن – طبقه همکف
همدانملایرمحمد رضاترکمنترکمن0462979742502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینبلوار بعثت میدان نیروی انتظامی سمت چپ جنب خشکبار بعثت  29242
همدانملایرناصرسلطانمحمدیسلطان محمدی0463832767502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینبلوار خلیج فارس میدان نیروی انتظامی روبروی مسجد  39253
همدانملایرغلامحسینزندیزندی0466018071502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینتوچغاز ، روستای نمازگاه  ، کیلومتر 2 جاده آورزمان ، نرسیده به روستای توچغاز سمت چپ ، طبقه همکف
همدانملایرعلی اکبرترک دهنوترک دهنو0466323110502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینبلوار خلیج فارس داخل گاراژ بیرالوند سمت چپ  0
همدانملایرمحمدرضازمانیزمانی0466636665502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینملایر – بلوار خلیج فارس – داخل گاراژپارس  – . – طبقه همکف
همدانملایرمصطفیطاهریطاهری046664142708133341614502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینملایر – بلوار خلیج فارس – سمت چپ – داخل گاراژ اسماعیلی – طبقه همکف
همدانملایرمهدیحیدریمکانیکی0466646077502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینملایر – بلوار حاج محمد ملایری – نرسیده به بانک سپه  – داخل گاراژ حاج منصور نصیری – طبقه همکف
همدانملایرولیکولیوندکولیوند0467196667502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینملایر – بلوار خلیج فارس  – روبروی تراشکاری بندار – تعمیر گاه مدرن – طبقه همکف
همدانملایرمصطفیجعفریجعفری0467440423502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینملایر – . – بلوار خلیج فارس – . – گاراژ اتحاد – طبقه همکف
همدانملایرحسيناكبرياکبری0440176226502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینملایر – بلوار خلیج فارس – گاراژ جهاد – . – طبقه همکف
همدانملایرمصطفیحیدری عراقیحیدری0467533657502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینملایر – بلوار خلیج فارس – گاراژفجر – سمت راست مغازه سوم – طبقه همکف
همدانملایرمجیدمحبیمحبی0467578607502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینملایر – بلوار خلیج فارس – سمت راست  – . – گاراژ پارس – طبقه همکف
همدانملایرایمانترابیترابی0448924146453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهملایر – خیابان سعدی – کوچه حسین نامدارپور – خیابان سعدی – طبقه همکف
همدانملایرآیت الهروحیروحی0454720086453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهملایر ، قائم مقامی ، بلوار انصار المهدی ، میدان استاندارد ، طبقه همکف
همدانملایراحمدراعیراعی 0466240501453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهملایر ، شهرک ولیعصر ، بلوار شقایق ، نرسیده به میدان سرو ، طبقه همکف
همدانملایرعباسنوروزینوروزی0467238689453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهملایر – خیابان شهید ولی بخشی – جنب مسجد امام حسن مجتبی – جنب بهداشت – طبقه همکف
همدانملایرعلی قربانطهماسی گماسائیطهماسبی0037066124502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلملایر – بلوار15خرداد – نبش کوچه حق داده – روبه روی آتش نشانی – طبقه همکف
همدانملایراحمدطهماسبی گماسائیطهماسبی0350278903502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلملایر – میدان شهدای گمنام – ابتدای بلوار 15 خرداد – سمت راست – طبقه همکف
همدانملایرشهرامزمانیمرکزفنی مهندسی پارند026785650408512251904319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیابتدای خ شهدا پاساژ شهرداری طبقه پایین شماره 17  0
همدانملایرعلیصادقیفروشگاه ایمن آذین پارسیان0448540866319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیملایر – برق بالا – خیابان تختی – خیابان امیرکبیر – طبقه همکف
همدانملایرسعیدلطیفیلطیفی0462465458319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیملایر ، میدان نبوت ، بلوار نبوت ، روبه روی بیمارستان دکتر غرضی ، طبقه همکف
همدانملایرساراترکاشوندرحمتیترکاشوند0465959773319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیملایر ، ابتدای خیابان شهدا ، پاساژ الغدیر  ، انتهای راهرو سمت چپ ، پاساژ پاساژالغدیر ، طبقه اول
همدانملایرعلیشاه محمدیعلی شاه محمدی0466111727319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیملایر ، خیابان شهدا ، خیابان امیرکبیر ، نبش کوچه شهید فراهانی قواره دوم ، پلاک 634 ، طبقه همکف
همدانملایرمیلادزندیهرویای خانه هوشمند 0466142195319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیملایر ، خیابان شهدا ، خیابان امیرکبیرنرسیده به سه راه لمیرکبیر ، نبش کوچه شهید فراهانی  ، طبقه همکف
همدانملایرمهرانزیادسیستم های حفاظتی نوین 0466334191319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیملایر ، خیابان امیرکبیر ، بعدازورزشگاه تختی  ، مغازه هفتم ، طبقه همکف
همدانملایرعلی اکبرعلیمرادینصب و فروش و راه اندازی دوربین مداربسته046646199808132245092319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیملایر ، خیابان اراک ، کوچه شهید فتاحی ، خیابان شهیدمصطفی خمینی ، ساختمان کریم خان زند ، طبقه دوم
همدانملایرحسینچهاردولیچهاردولی0467015319319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیملایر – خیابان امیرکبیر – روبه روی کوچه پورزادی – نرسیده به ده متری – مجتمع درسا – طبقه همکف
همدانملایربهراممرادعلیانمرادعلیان0380552540319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیاسلامشهر آق گل – میدان انقلاب  – خیابان شهدا  – سمت راست مغازه سوم  – طبقه همکف 
همدانملایراحمدهلالیهلالی0467525819319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیملایر – خیابان امیرکبیر – خیابان عضدی – بن بست ((عضدی)) – طبقه همکف
همدانملایرسیدجوادحسینیحسینی0466021843502033نقاشی انواع خودروملایر ، بلوار خلیج فارس ، نرسیده به گاراژ علیپور ، . ، جنب تراشکاری آسیا ، طبقه همکف
همدانملایرمسلمتیموریتیموری 0466143717502033نقاشی انواع خودروملایر ، خیابان بروجرد ، میدان شهدای گمنام،بلوارملت ، سمت راست گاراژعبدی مغازه اول سمت چپ ، طبقه همکف
همدانملایرعلیابراهیمیابراهیمی 0466632233502033نقاشی انواع خودروملایر – میدان امام زاده عبداله – ابتدای بلوار 15 خرداد سمت چپ – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضاظهیریکارشناسی رنگ046665847608133332583502033نقاشی انواع خودروملایر – میدان آزادگان – بلوار آزادی – سمت چپ بعد ازتالار امیرکبیر – طبقه همکف
همدانملایرخسروعباسیخسرو0466684406502033نقاشی انواع خودروملایر – میدان امامزاده بلوار15 خرداد – سمت چپ – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمدجوکارجوکار0467193144502033نقاشی انواع خودروملایر – بلوار15 خرداد – روبروی شیشه فروشی طهماسبی – . – طبقه همکف
همدانملایراصغرسلطانینقاشی اتومبیل0040580958502033نقاشی انواع خودروملایر – بلوار خلیج فارس – سمت راست نرسیده به کوچه جعفری – داخل گاراژفاما – طبقه همکف
همدانملایراحساننظريکلاسیک0429005958502033نقاشی انواع خودروملایر – بلوار حاج محمد ملایری – نرسیده به گاراژهندی – جنب لوازم یدکی فخاری – طبقه همکف
همدانملایرروح الهسلگیسولگی0040586892502033نقاشی انواع خودروملایر – بلوار خلیج فارس – نرسیده به میدان نیروی انتظامی – روبروی کارخانه یخ – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضارضئیرضئی0467456414502033نقاشی انواع خودروملایر – بلوار حاج علی طوسی – ابتدای جاده نامیله – . – طبقه همکف
همدانملایرمحمدرضامحمدیمحمدی0467543178502033نقاشی انواع خودروملایر – میدان شهدای گمنام – بلوار 15خرداد – تقاطع اول روبروی آژانس رفاه – طبقه همکف
همدانملایراحمدازناويازناوی0467573107454013نماسازی ساختمانملایر – خیابان شهدا – انتهای خیابان شهید اسماعیل الوند[قلعه] – سمت راست – طبقه همکف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *