مدیران و چهره های تاثیرگذار در تقویت و توسعه کسب و کارهای شهری لنگرود

جهت ورود به صفحه اصلی وبسایت نخبگان تایمز (پورتال رسمی کتاب نخبگان ایران) روی همین لینک کلیک کنید.

در ساختار نظام صنفی جمهوری اسلامی ایران، تاثیرگذارترین چهره های غیر دولتی در تقویت و توسعه کسب و کارهای شهری؛ اعضای اتاق اصناف شهرستان می باشند. اعضای اتاق اصناف شهرستان لنگرود نیز با جلب نظر و آرای مدیران اتحادیه های مختلف صنفی این شهر، به جایگاه تاثیر گذارترین چهره های مردمی در حوزه مدیریت امور صنفی، دست می یابند. مدیران اتحادیه ها در اصناف مختلف شهر، با رای مستقیم مالکان واحدهای های صنفی مرتبط آن شهر انتخاب شده و از بین آنان و از طریق برگزاری انتخابات، مدیران اتاق اصناف شهرستان با اخذ اکثریت آرا برگزیده می شوند.

اسامی مدیران و چهره های تاثیرگذار در تقویت و توسعه کسب و کارهای شهری لنگرود، که موفق شده اند با اخذ اکثریت آرای لازم از بین هم صنفییان خود ابتدا به عنوان عضو هیئت مدیره صنف خود و سپس با اخذ اکثریت آرای لازم از بین مدیران اتحادیه های مختلف صنفی، به عنوان اعضای اتاق اصناف شهرستان لنگرود انتخاب شوند، با ذکر مسئولیت به شرح زیر می باشد.

اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف شهرستان لنگرود:

  • محمدتقی فریب، رئیس اتاق اصناف شهرستان لنگرود.
  • حامدرضا علیزاده ثبتی حقی، نایب رئیس اول اتاق اصناف شهرستان لنگرود.
  • کریم مرادی، نایب رئیس دوم اتاق اصناف شهرستان لنگرود.
  • روزبه مهرابیان، دبیر اتاق اصناف شهرستان لنگرود.
  • ابراهیم علیزاده شرفشاده، خزانه دار اتاق اصناف شهرستان لنگرود.
  • قاسم شبرنگ لنگرودي، عضو علی البدل اول اتاق اصناف شهرستان لنگرود.
  • حسین رحیمی، عضو علی البدل دوم اتاق اصناف شهرستان لنگرود.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران وپیرایشگران زنانه ومردانه لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
حامدرضا علیزاده ثبتی حقیرئیس اتحادیه
علی محمدپورنایب رئیس اول اتحادیه
سپیده طالبیاننایب رئیس دوم اتحادیهفوق دیپلم
حبیب ملانژاددبیر اتحادیهسیکل
امید طالبیخزانه دار اتحادیهسیکل
صادق برناکورندهبازرس اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحادیه فرش و موکت ،قالیشویی و حرف مشابه لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
مریم اسمعیلی بازاردهرئیس اتحادیهدیپلم
فرامرز قلیزادهنایب رئیس اول اتحادیه
حوا ثابت سیدآبادینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
محمود خانزادهدبیر اتحادیهدیپلم
خدیجه اسماعیلی بازاردهخزانه دار اتحادیه
زهرا پورحسینی لیله کوهیبازرس اتحادیهدیپلم
معصومه غلامی دموچالیبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه الکترونيک و تعميرکاران لوازم برقي شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
سیدجلال موسوی دیوشلیرئیس اتحادیهدیپلم
رضا مرادی فلاح لنگرودینایب رئیس اول اتحادیهلیسانس
علیرضا محمدپورنایب رئیس دوم اتحادیه
احمد داروئی دیوشلیدبیر اتحادیهدیپلم
مصطفی فخرائیخزانه دار اتحادیهدیپلم
مجید اخوان عطاریعضو علی البدل اول اتحادیهدیپلم
علی عطاردعضو علی البدل دوم اتحادیه
سیدعباس فلاح رسولی نژادلیالستانیبازرس اتحادیهدیپلم
امید ظفری لنگرودیبازرس علی البدل اتحادیهفوق دیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي مشاورين املاک و مستغلات شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
کریم مرادیرئیس اتحادیهلیسانس
سید محمود حسینی مروجینایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
امیر پایدارنایب رئیس دوم اتحادیه
سعید عطوفت شمسیدبیر اتحادیه
علی اکبر پوزنخزانه دار اتحادیه
مهدی کشاورزعضو علی البدل اول اتحادیه
محمد یوسفیان لنگرودیعضو علی البدل دوم اتحادیهدیپلم
علی حق جوبازرس اتحادیه
محمدرضا رستم پوربازرس علی البدل اتحادیهفوق دیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي اغذیه فروشان شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
سیدعباس قانع کوشالشاهیرئیس اتحادیه
منوچهر رفیع پورلنگرودینایب رئیس اول اتحادیه
احمد غلام پورارباستاننایب رئیس دوم اتحادیه
حسین یخ چی لنگرودیدبیر اتحادیه
یوسف دانشخزانه دار اتحادیه
بهرام خسروانیعضو علی البدل اول اتحادیهسیکل
محمد رضا درویشی لیلا کوهیعضو علی البدل دوم اتحادیهسیکل
علیرضا ده دهیبازرس اتحادیهدیپلم
سیدحسین میرحسینیبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي برنج فروشان شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
ابراهیم علیزاده شرفشادهرئیس اتحادیه
درویشعلی محقق منتظرینایب رئیس اول اتحادیه
نقی آسوده نالکیاشرینایب رئیس دوم اتحادیهسیکل
عیسی قلی پوردبیر اتحادیهسیکل
امین عاصی نالکیاشرخزانه دار اتحادیه
عبدالرضا علی دوستی اصلعضو علی البدل اول اتحادیه
سیدمحسن بنی هاشمی بازاردهعضو علی البدل دوم اتحادیه
اسمعیل شادمان سادات محلهبازرس اتحادیهپنجم ابتدایی
عیسی اسمعیلی بین کلایهبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي تعمیرکاران و فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
سیدرسول موسوی پلت کلهرئیس اتحادیهدیپلم
احمد طاهایی ابدینایب رئیس اول اتحادیهبیسواد
سیدحسن حسینینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
سیدصادق موسوی ازدینیدبیر اتحادیه
علی نقی اذری نزادیانخزانه دار اتحادیهفوق دیپلم
رضا شهری ناصریعضو علی البدل اول اتحادیهفوق دیپلم
رشید برکاتی حقیقتعضو علی البدل دوم اتحادیهبیسواد
رضا مؤیدی پوربازرس اتحادیهدیپلم
حجت مجیدی چافیبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي جوشکاران، درب و پنجره سازان آهنی و آلومینیومی شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
بهمن فلاح اکبرپوررئیس اتحادیه
اصغر محمدیان کیاکلایهنایب رئیس اول اتحادیهبیسواد
رمضان بزرگی کوشالشهینایب رئیس دوم اتحادیهبیسواد
رمضانعلي مولوي نژاددبیر اتحادیه
سیداکبر میرنظامیخزانه دار اتحادیهسیکل
رضا برکاتی حقیقتبازرس اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي خرازان,کیف وکفش فروشان شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
رحیم شریف نیای لنگرودیرئیس اتحادیهدیپلم
مرتضی نوروزپورخوشدلنایب رئیس اول اتحادیه
ناصر میرکریم پورنایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
علیرضا پورحشمتی لنگرودیدبیر اتحادیهدیپلم
اسماعیل نوروزی مهرخزانه دار اتحادیهلیسانس
محمد شریعت ناصریبازرس اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي خواربارولبنیات فروشان شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
حسین رحیمیرئیس اتحادیهدیپلم
حسین شافعینایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
محمد طاهر سیمانایب رئیس دوم اتحادیهسیکل
علی میشینی لنگرودیدبیر اتحادیهدیپلم
عزیز دلخوشخزانه دار اتحادیهدیپلم
مرتضي رحيميبازرس اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي خیاطان و لحافدوزان شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
قاسم شبرنگ لنگروديرئیس اتحادیه
عباس شبرنگ لنگرودینایب رئیس اول اتحادیه
شعبان شریعتی بین کلائینایب رئیس دوم اتحادیهسیکل
ابوالقاسم دهبان سادات محلهدبیر اتحادیهسیکل
محمد هدائی لنگرودیخزانه دار اتحادیهسیکل
سعیده حافظی توتکلهعضو علی البدل اول اتحادیه
سیده زهره احمدی دریاسرعضو علی البدل دوم اتحادیه
حسن بحرکاظمیبازرس اتحادیهدیپلم
زینب اسماعیل دوستبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي دوردگران (‌نجاران ) شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
محمدتقی فریبرئیس اتحادیهدیپلم
ناصر جهاندیدهنایب رئیس اول اتحادیهسیکل
مجید حسنینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
امیرسعید میررضادبیر اتحادیهدیپلم
رضا جانی پورخزانه دار اتحادیهدیپلم
سیدمحمدهادی پورشافع لنگرودیبازرس اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي عکاسان و فیلمبرداران شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
محمدطاهر دریارئیس اتحادیه
بهرام بلوک آذرینایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
محمد یوسف زاده شاطرینایب رئیس دوم اتحادیه
محمود نوع بختدبیر اتحادیهسیکل
علیرضا خرسندخزانه دار اتحادیه
محمد خوشوقتعضو علی البدل اول اتحادیهسیکل
فاطمه نوروزپورسیکارودیعضو علی البدل دوم اتحادیهدیپلم
رامین رعدی لنگرودیبازرس اتحادیهدیپلم
نقی زریانبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي فروشندگان دوچرخه وموتورسیکلت شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
رشید مخدومی نالکیاشریرئیس اتحادیهدیپلم
نواب تهماسبینایب رئیس اول اتحادیه
علی اصغر عزیزینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
علی ملابابائیدبیر اتحادیهدیپلم
حسین سالخورده چافیخزانه دار اتحادیهدیپلم
رضا صادق دقیقیعضو علی البدل اول اتحادیهدیپلم
محمد دلجوسالکویهعضو علی البدل دوم اتحادیهدیپلم
عباس مقدسی اصلیبازرس اتحادیهدیپلم
فرامرز سرهندیبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي فروشندگان لوازم التحریر شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
غلامرضا شکوهرئیس اتحادیهفوق دیپلم
محمود وهاب حدادی زادهنایب رئیس اول اتحادیهفوق دیپلم
كاظم كاشف زرعنایب رئیس دوم اتحادیه
محسن پورتحویلداریدبیر اتحادیهدیپلم
زهرا پاسبان دیوشلیخزانه دار اتحادیه
زینب حقیعضو علی البدل اول اتحادیهدیپلم
هادی حسین زاده موبندانیعضو علی البدل دوم اتحادیه
حامد صنعتی پور لاهیجیبازرس اتحادیهدیپلم
احد راهداربازرس علی البدل اتحادیهلیسانس

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي فروشندگان لوازم خانگی و فرش و موکت شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
علی توصیفیانرئیس اتحادیهدیپلم
حسن پورسلیمان چافینایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
مراد خالقی لنگرودینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
قربان درخشیدهدبیر اتحادیه
غلامرضا رعدی لنگرودیخزانه دار اتحادیهدیپلم
عبداله صادق دقيقيعضو علی البدل اول اتحادیه
محمد پوررجبیعضو علی البدل دوم اتحادیهلیسانس
حسین فیض پاپکیادهیبازرس اتحادیهدیپلم
احد حسام محمودی نژادبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
روزبه مهرابیانرئیس اتحادیهلیسانس
محمد آریانسبنایب رئیس اول اتحادیهسیکل
سیدسهیل سیدخاوری لنگرودینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
قاسم رجب پوردبیر اتحادیهدیپلم
سبحان خوش سرشت لنگرودیخزانه دار اتحادیه
کامبیز رحمانیانعضو علی البدل اول اتحادیهدیپلم
کامران کشاورزشلمانیعضو علی البدل دوم اتحادیه
محمد یوسفیبازرس اتحادیهدیپلم
نازنین رمضانیان لنگرودیبازرس علی البدل اتحادیهلیسانس

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر و ساعت شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
محمد مؤیدناصریرئیس اتحادیه
محمد رودخانه ای شلمانینایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
محمود جهانی مقدمنایب رئیس دوم اتحادیهسیکل
علی اکبر پورابهری لنگرودیدبیر اتحادیه
محمدجواد امینیخزانه دار اتحادیهبیسواد
ابراهیم اسدپورعضو علی البدل اول اتحادیهدیپلم
غلامرضا دانش پژوهعضو علی البدل دوم اتحادیهدیپلم
علی اصغر پورابهری لنگرودیبازرس اتحادیه
مهدی معظمیبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي قصابان,وفروشندگان مرغ,تخم مرغ وماهی شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
حسین آقاییرئیس اتحادیهدیپلم
محمود سعیدی فردنایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
حسن غم خوارنایب رئیس دوم اتحادیه
مهدی دل آمیزدبیر اتحادیهدیپلم
محمد رفیق دوست بازاردهخزانه دار اتحادیهدیپلم
صابر عینی سیاهکلدهعضو علی البدل اول اتحادیهفوق دیپلم
فرشید غلامی سالکویهعضو علی البدل دوم اتحادیه
الهام محمدیبازرس اتحادیهلیسانس
هادی فرحپوربیجارپسبازرس علی البدل اتحادیهلیسانس

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي قنادان و نانوایان شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
ابراهیم مرادعلی بیگی لنگرودیرئیس اتحادیه
صادق صباغ پورلنگرودینایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
محسن بحرکاظمینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
رضا حیدریان لنگرودیدبیر اتحادیه
عباس نجفی ارباستانخزانه دار اتحادیهفوق دیپلم
محمود عرشیعضو علی البدل اول اتحادیهدیپلم
محمد میرزائی لنگرودیعضو علی البدل دوم اتحادیهدیپلم
مرسل نقی لوبازرس اتحادیهبیسواد
ناصر شریفیبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنفي نمایشگاه داران اتومبیل ، وانت باروتاکسی بار شهرستان لنگرود:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
سیدمحمود ثنائی لنگرودیرئیس اتحادیهلیسانس
حبیب سعیدی سرائینایب رئیس اول اتحادیه
رضا حق جونالکیاشرینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
علی نیکوکارشلمانیدبیر اتحادیه
عبدالرضا اسمعیل پورمقدمخزانه دار اتحادیه
تقی ضمامی فتیدهعضو علی البدل اول اتحادیه
نادر فخاری ده بنهعضو علی البدل دوم اتحادیه
سیده منصوره موسوی چلارسیبازرس اتحادیه
علی بی آزاراملشیبازرس علی البدل اتحادیه

جهت ورود به صفحه اصلی وبسایت نخبگان تایمز (پورتال رسمی کتاب نخبگان ایران) روی همین لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *