کتاب نخبگان اقتصادی ایران

کتاب نخبگان اقتصادی ایران

کتاب نخبگان اقتصادی ایران

«کودک ما دوازده سـال، تا جــوان می شود، درس می خواند برای اینکه برود دانشـگاه؛ آیا برای همـه‌ی مشاغلی که در جامعه وجود دارد، سِیر این مسیر و رفتن به دانشگاه لازم است؟ آن‌طور که به من گزارش داده‌اند، می گویند دوازده هـــزار نوع شــغل وجود دارد؛ آیا برای همه‌ی این دوازده هزار نوع شغل، همیـن درسـها و همین مسیر و رفتن به دانشگاه لازم است؟ یا نه، باید آنچه هـدف است، مهارت‌افــزایی باشد، کارآمــدی باشد برای کارهای مختـلف، برای استعــدادهای گوناگون؛ بعضی‌ها نخــبه هستند در کار هنـــر، که [اگر] یک چیز صنعتی دستش بدهی درمی مانَد؛ بعضی‌ها بعکس، نخبــه هستند در کار صنــعت؛ یکی نخبــه است در کار فـــکر و فلســفه، یکی نخبــه است در کار مسائل اجتمـــاعی، یکی نخبــه است در کارهای خدمـاتی.
ببینیم، پیــدا کنیم استعـــدادها را، شناسایی کنیم و ورز بدهیم این استعــدادها را تا اینکه ورزیده بشوند، تا اینکه بتــوانند کار کنند، تا بتوانند ابتــکار کنند. این همه ما روی ابتکار تکیه می کنیم، خب ابتکار را چه کســی می تواند انجام بدهد؟ هر آدم معمولی‌ای که نمی تواند ابتکار انجام بدهد، بایستی ورزیده بشود تا بتواند در یک زمینه‌ای ابتــکار انجام بدهد.»
مقام معـظم رهبــری(دامت برکاته)

چرایی کتاب نخبگان اقتصادی ایران

ایجاد آگاهی و ارائه استراتژی های مختلف اقتصادی در حوزه کسب و کار، کمک بزرگی می کند تا صاحبان مشاغل و نیز کسانی که به دنبال ایجاد درآمد های مختلف هستند؛ بتوانند روند رشد وترقی برنامه های مالی خود را بهبود ببخشند، اما در عین حال وجود الگو های حقیقی که با اعمال استراتژی های مختلف توانسته اند درآمد های عظیمی را در زمینه فعالیت خود خلق کنند؛ بستر مناسب تری را ایجاد می کند تا افراد با تکیه بر تجربیات و دانسته های آنها علاوه بر تقویت قدرت باور پذیری خود، بتوانند با انگیزه و شتاب بیشتری برای انجام کارهای بزرگ به ایده ها و برنامه های خود جامعه عمل بپوشانند و در مسیر حرکت خود مداومت و استقامت بی نظیری به خرج دهند.

از این رو همواره بررسی و مطالعه زندگی نامه و استراتژی های کاربردی افراد برجسته در هر حوزه ای می تواند قطب نمای خوبی برای فعالان آن حوزه باشد.

از سوی دیگر احترام قائل شدن برای چهره ها و برند های برجسته در عرصه های مختلف موجب ایجاد عزت و اعتماد به نفس بیشتر برای آنها و در حقیقت باعث تقویت فرهنگ نخبه پروری و نخبه ستایی می گردد. ضمن آنکه خود این مسئله زمینه مساعدی را برای ایجاد فضای رقابت شایسته در حوزه برند ها و خالقان آنان بوجود می آورد تا برای تداوم و یا ارتقاء جایگاه خود تلاش مضاعفی داشته باشند.

نخبگان اقتصادی در جهان

در دنیا، مراکز و رسانه های معتبری هستند که در بازه های زمانی مختلف  با معیارهای تدوین شده مشخصی؛ برندهای با ارزش و چهره های قدرتمند را در زمینه های متعدد رتبه بندی و معرفی می کنند.

نخبگان اقتصادی در ایران

در ایران هم چهره های ماندگار و به ویژه برند های با ارزش توسط مراکز مختلف انتخاب می شوند که متاسفانه ارزش گذاری شایسته روی آنها صورت نمی گیرد و عمدتا نفوذ مراکز دولتی درآنها مشهود بوده و همین مسئله گاها از اعتبار آنها می کاهد ضمن اینکه انسجام خاص و مشخصی در آنها به چشم نمی خورد و به نوعی این روند با پراکندگی و عدم شفافیت در زمینه معیارهای داوری و ارزش گذاری برای برند ها صورت می گیرد که با توجه به اهمیت این موضوع انتظار فراتری از متولیان دولتی و سایر مراکز برای پرداختن به آن در سطح کاملا حرفه ای و تخصصی داریم.

البته برخی مراکز و تعدادی از وزارتخانه ها و سازمان ها در حیطه های فعالیتی خود اقدامات شایسته و قابل ستایشی در این حوزه داشته و دارند. که امید واریم روند فعالیت های خود را با تخصصی تر کردن موضوعات و استاندارد سازی مولفه های داوری و ارزش گذاری در این حوزه تداوم ببخشند.

جلد اول کتاب نخبگان اقتصادی ایران

بدین ترتیب از آنجایی که تا کنون مرجعی جامع و با موضوعات فراگیر در ایران برای انتخاب چهره ها و برند های برتر بصورت تفکیکی وجود نداشته است؛ ناگزیریم برای الگو سازی از بین چهره ها و برند های با ارزش، ابتدا نگاهی داشته باشیم به ماحصل تلاشی که مراکز مختلف تا کنون در حوزه های متعدد داشته اند و سپس با تدوین مولفه هایی جامع  و با ایجاد نوعی برآیند و همگرایی به معرفی چهره ها و برند های برجسته بپردازیم.

در جلد اول کتاب نخبگان اقتصادی ایران، به معرفی چهره ها، شرکت ها و برند های منتخب اخیرکشور پرداختیم و ضمن اشاره به مراکز موجود در ایران در حوزه معرفی شرکت ها و برند های برتر در زمینه های مختلف؛ زمینه لازم را برای معرفی کامل تر چهره ها، شرکت ها و برند های کشور فراهم آوردیم. در جلد ها و کتابهای بعدی به معرفی جامع تر آنها و مصاحبه های تخصصی در این خصوص می پردازیم.

شورای عالی سیاستگذاری سری کتابهای نخبگان و چهره های برجسته قرن

قابل ذکر است کتاب نخبگان اقتصادی ایران، زیر نظر شورای عالی سیاستگذاری سری کتابهای نخبگان و چهره های برجسته قرن منتشر گردیده و در راستای تدوین و تالیف کتابهای شایسته مذکور، کلیه اقدامات قانونی لازم اعم از اخذ شماره استاندارد بین المللی، فیپای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اخذ تمامی مجوز ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و … نیز صورت پذیرفته اند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر همواره می توانید از طریق واتساپ یا تماس با شماره 09128579842 در ارتباط باشید.

تحریریه مرکزی: تهران. خیابان سهیل. بعد از جام و جم. کوی شهید همتی.

تابستان 1400

جهت ورود به صفحه اصلی وبسایت نخبگان تایمز (پورتال رسمی کتاب نخبگان ایران) روی همین لینک کلیک کنید.

جستجو های انجام شده کاربران:

کتاب نخبگان اقتصادی ایران
پ اسلامی و
چ استخدام و
ج انقلاب و
ح از و
خ باستان و
ه با جواب و
ع بین دو انقلاب و
غ پیام نور و
ف پی دی اف و
ق پژوهش و
ث ترجمه و
ص تحقیق و
ض تحلیل و
گ توسعه و
ک تصور و
م ثالث و
ن ثروتمند و
ت ثنا و
ا ثالث ثانوي و
ل ثروت و

ب جدید و
ی جلد دوم و
س جلد اول و
ش جوان و
و چیست و
ئ چگونه است و
د چاپ و
ذ چارت و
ر حسینی و
ز حوزه و
ط حسین زاده و
ظ خودرو و
پپ خرید و
چچ خلاصه و

ادامه جستجو های انجام شده کاربران:

کتاب نخبگان اقتصادی ایران دانلود رایگان
هه دانلود و
عع دانشگاه و
غغ در و
فف دو انقلاب و
قق ذهن و
قثث ذبیح الله منصوری و
صص ذبیح الله و
ضض رایگان و
گگ را نام ببرید و
کک رادیاتور و
مم روانشناسی و
نن روس از و
تت زمین و
اا زمین pdf و
لل زیرنویس فارسی و
بب زرین و
یی زرتشت و
سس ژاپن و
شش ژاپن pdf و

وو ژئوفیزیک و
ئئ ژاله و
دد ژن و
ذذ سایت و
رر سیاسی و
زز سرود و
طط شناسی و
ظظ شهید مطهری و
پپپپ صوتی و
چچچ صدا و
حح صفحه اول
خخخ صادق
ههه صربستان و
ععع ضایعات و
غغغ ضروری و
ف ضروری است و
ق ضبط و

ادامه جستجو های انجام شده کاربران:

ث ضرورت و
ص طب و
ض طبرستان و
گ طلایی و
ک طرفداری و
م ظهور و
ن ظریف و
ت ظریف مصور و
ا ظفر و
ل عبدالنصیر و

ب علی و

ی علم و عمل و

س غرب و
ش فیلم و
و فردا و
ئ فصل دوم و
د قسمت اول و
ذ قیمت و
ر قسمت دوم و
ز قسمت 1 و
ط کتاب و
ظ کیش و
پ کیست و
کتاب نخبه اقتصادی ایران

ادامه جستجو های انجام شده کاربران:

کشی در و
چ گاما و
1400 گروپ و
1401 لوگو و
1402 لجستیک و
1403 لاهیجان و
1404 مهر و
1405 معاصر و
1406 ملل و
1407 نوین و
1408 نوجوانان و
1409 و جهان و
1410 و ژاپن و
1411 و آمریکا و
1412 و افغانستان و
99 و توسعه در و
98 و عمل و
97 ایران های و
96 یازدهم و
95 یوتیوب و
94 یکتا و

93 01 و و
کتاب نخبگان اقتصادی ایران 1400
92 2 pdf و
91 2030 و
90 202ر و

ادامه جستجو های انجام شده کاربران:

89 360 و
88 400 و
87 50 و
86 56 و

85 60 و
84 66
83 63 و
82 61 و
81 70 و
80 76 و
79 72 و
78 78 و
77 88 و
76 86 و
75 89 و

74 84 و
73 80 و
72 98 و
71 99 و
70 93 و
69 96 و

کتاب نخبگان اقتصادی ایران+کسب و کار+برند+شرکت+های+برتر+جهان+پی دی اف pdf+دانلود رایگان+عکس+نخبه+قرن+بهترین+مشاغل+نوابغ+نابغه+چهره ها+برجسته
کتاب نخبگان اقتصادی ایران 97

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *