مدیران و چهـــره های تاثیرگذار در تقویت و توسعه کسب و کارهای شهری لاهیـــجان

جهت ورود به صفحه اصلی وبسایت نخبگان تایمز (پورتال رسمی کتاب نخبگان ایران) روی همین لینک کلیک کنید.

در ساختار نظام صنفی جمهوری اسلامی ایران، تاثیرگذارترین چهره های غیر دولتی در تقویت و توسعه کسب و کارهای شهری؛ اعضای اتاق اصناف شهرستان می باشند. اعضای اتاق اصناف شهرستان لاهیجان نیز با جلب نظر و آرای مدیران اتحادیه های مختلف صنفی این شهر، به جایگاه تاثیر گذارترین چهره های مردمی در حوزه مدیریت امور صنفی، دست می یابند. مدیران اتحادیه ها در اصناف مختلف شهر، با رای مستقیم مالکان واحدهای های صنفی مرتبط آن شهر انتخاب شده و از بین آنان و از طریق برگزاری انتخابات، مدیران اتاق اصناف شهرستان با اخذ اکثریت آرا برگزیده می شوند.

اسامی مدیران و چهره های تاثیرگذار در تقویت و توسعه کسب و کارهای شهری لاهیجان، که موفق شده اند با اخذ اکثریت آرای لازم از بین هم صنفییان خود ابتدا به عنوان عضو هیئت مدیره صنف خود و سپس با اخذ اکثریت آرای لازم از بین مدیران اتحادیه های مختلف صنفی، به عنوان اعضای اتاق اصناف شهرستان لاهیجان انتخاب شوند، با ذکر مسئولیت به شرح زیر می باشد.

اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف شهرستان لاهیجان:

  • یوسف اکبری پور،رئیس اتاق اصناف شهرستان لاهیجان
  • محمود صفارنيا،نایب رئیس اول اتاق اصناف شهرستان لاهیجان
  • سیدعلی پورجلالیان، نایب رئیس دوم اتاق اصناف شهرستان لاهیجان
  • حامد محمدی، دبیر اتاق اصناف شهرستان لاهیجان
  • جمال احمدی مقدم لاهیجی، خزانه دار اتاق اصناف شهرستان لاهیجان
  • محمد پاکدامان، عضو علی البدل اتاق اصناف شهرستان لاهیجان
  • علی شمس احسان، عضو علی البدل اتاق اصناف شهرستان لاهیجان

اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف نانوايان شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
بهنام سلیمانیرئیس اتحادیه
عباس بلباسینایب رئیس اول اتحادیه
هادی قاسمینایب رئیس دوم اتحادیه
ابراهیم نورعلی پوردبیر اتحادیه
فتح اله عباسیخزانه دار اتحادیه
فتح اله فیاض مجتهدیعضو علی البدل دوم اتحادیه
ابراهیم عمیدی ذوقیبازرس اتحادیه
سیدحجت نژادحسینی لاهیجیبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف آرايشگران وپيرايشگران زنانه شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
ريحانه هماي نيك فررئیس اتحادیه
لیلا اخلاقی دهسرینایب رئیس اول اتحادیهبیسواد
روح انگیز کارگرنایب رئیس دوم اتحادیه
فرشته السادات نظام سرمدیدبیر اتحادیه
معصومه عاشوری گورابیخزانه دار اتحادیه
فاطمه صادقیعضو علی البدل دوم اتحادیهلیسانس
مژگان کریمی نژاددهکاءبازرس اتحادیه
معصومه صادقی امیر شهیدیبازرس علی البدل اتحادیهفوق دیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف ابزار يراق و لوله اتصالات شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
حمیدرضا سودمندرئیس اتحادیه
احمد ملائینایب رئیس اول اتحادیه
معصومه پاکدامن لاهیجینایب رئیس دوم اتحادیه
مهرداد رفیع جهاندیدهدبیر اتحادیه
محسن صفارنياخزانه دار اتحادیه
رضا شکوهیعضو علی البدل اول اتحادیه
فرشید فرهنگ دوستعضو علی البدل دوم اتحادیه
حسن شمس احسانبازرس اتحادیه
امیر طلوعیبازرس علی البدل اتحادیهلیسانس

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف بنگاه معاملات ملكي اتومبيل شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
يوسف اكبري پوررودبنهرئیس اتحادیه
عطاء اله حق پناهنایب رئیس اول اتحادیه
سیدعلی موذنی محمدینایب رئیس دوم اتحادیه
مجتبی منصوری مساحدبیر اتحادیهفوق دیپلم
سیداحمد معصومی رادخزانه دار اتحادیه
بابک صدر ممتازعضو علی البدل دوم اتحادیهبیسواد
علیرضا صفری مذنبیبازرس اتحادیهدیپلم
حسین محبی محسن آبادیبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف تعميركاران اتومبيل شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
عباس قاری پوررئیس اتحادیه
مجتبی صبحی رشت آبادینایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
هادی کامجونایب رئیس دوم اتحادیه
بابک اپرخیدهدبیر اتحادیه
عیسی علی نژاد شاده سریخزانه دار اتحادیهبیسواد
رضا غلامی لالمیعضو علی البدل اول اتحادیهدیپلم
عباس آزادشیجانیعضو علی البدل دوم اتحادیه
کیومرث پوررستمی کتشالیبازرس اتحادیهدیپلم
سعید پورمنصوریبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف جوشكاران و آلومينيوم كاران وتاسيسات حرارتي شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
اسمعیل زارع دل آوررئیس اتحادیه
سید مصطفی میرحسنی شادهسرینایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
مسعود پورعبدالهینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
مرتضی میربلوکی اکبر آباددبیر اتحادیهبیسواد
رضا فلاح خوش مشربخزانه دار اتحادیه
مراد حقانی زمیدانیعضو علی البدل دوم اتحادیهسیکل
تقی امیدی نوبیجاریبازرس اتحادیه
علی نقدی بازکیائیبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف خرازان شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
امیرمسعود علیزادهرئیس اتحادیه
محمدرضا نیک نژادحبیبینایب رئیس اول اتحادیه
محمد پرتوی نالکیاشرینایب رئیس دوم اتحادیه
علیرضا قلی پوردبیر اتحادیه
سعید ناصرحجتی رودسریخزانه دار اتحادیه
سیدرضا مقدم ضیابریعضو علی البدل اول اتحادیه
محسن ستوده پیماءعضو علی البدل دوم اتحادیه
شهرام پورافراسیابیبازرس اتحادیه
محمدامین نوروزی سیردانیبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف خواربار و لبنيات فروشان شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
مرتضی مقدس نژادرئیس اتحادیه
ابراهیم صفری کوشالینایب رئیس اول اتحادیهبیسواد
محمدرضا رجب پور دموچالینایب رئیس دوم اتحادیهسیکل
مسعود محبوب پهمدانیدبیر اتحادیهدیپلم
حسین پوراصغر متعلق محلگیخزانه دار اتحادیهلیسانس
هادی صفریعضو علی البدل اول اتحادیهدیپلم
محمد فلاح دوست فشوپشتهعضو علی البدل دوم اتحادیه
موسی بابائی قانعبازرس اتحادیه
رضا ایزدی فردبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف خياطان و پارچه فروشان شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
محمدرضا پاینده کاررئیس اتحادیه
حسین حسن پور یوسفینایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
محمد مرفوننایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
رضا حسین نژادکماچالیدبیر اتحادیه
رضا اندیشخزانه دار اتحادیهلیسانس
مجید یزدانی بجاربنهعضو علی البدل اول اتحادیه
نسرین کیومرثیعضو علی البدل دوم اتحادیه
فاطمه شمس امانیبازرس اتحادیه
ترمه چلوی تبریزیبازرس علی البدل اتحادیهلیسانس

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف درودگران شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
محمد پاکدامانرئیس اتحادیهدیپلم
مجید متشبثنایب رئیس اول اتحادیه
عبدالرضا سماک محمدینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
سیدوحید ذاکرنقیبیدبیر اتحادیه
محمد تقی شیدیان اکبرخزانه دار اتحادیه
محمدمهدی لاجوردی فردعضو علی البدل اول اتحادیه
صبا دهبانعضو علی البدل دوم اتحادیهلیسانس
کمال محمدی وشکیبازرس اتحادیه
کامبیز میرزائیبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف زرگران شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
محمد حسن مرادی دوسترئیس اتحادیهدیپلم
یونس محمدی نیاء نیکونایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
علیرضا یوسفی نژاد رودسرینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
سیدتیمن میرراجعیدبیر اتحادیه
ابراهیم مصلحخزانه دار اتحادیهدیپلم
علی اسدی متضرعیعضو علی البدل اول اتحادیهدیپلم
سیداحمدرضا گیلانیعضو علی البدل دوم اتحادیه
سعید هادی پوربازرس اتحادیهبیسواد

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف عطار و سقط فروش و برنج فروش شهرستان لاهيجان:

اتحاديه صنف عطار و سقط فروش و برنج فروش شهرستان لاهيجانتحصیلات
رمضانعلی عباسپور نادریرئیس اتحادیهدیپلم
مازیار اکبرینایب رئیس اول اتحادیهلیسانس
سیدامیر حسینینایب رئیس دوم اتحادیه
مجید احمدیان لاهیجدبیر اتحادیه
حسین ارشادی صفیخزانه دار اتحادیه
علی ربیعی پورسلیمیعضو علی البدل اول اتحادیه
مهدی رستم نژادرودبنهعضو علی البدل دوم اتحادیه
احمد نوری جارانیبازرس اتحادیهدیپلم
تقی خسروی دانشبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف فروش و تعميرات رايانه و تلفن همراه شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
حامد محمدیرئیس اتحادیه
آرمان علیجانی رودبنهنایب رئیس اول اتحادیه
محمدعلی افشارنایب رئیس دوم اتحادیه
مجتبی عبرتی کنفیدبیر اتحادیه
مرتضی محمدیخزانه دار اتحادیهلیسانس
رامین رجبی توستانیعضو علی البدل اول اتحادیه
محمدحسن گورابی بازکیائیعضو علی البدل دوم اتحادیهفوق دیپلم
میلاد جرکیدهبازرس اتحادیهبیسواد
حامد خلمهبازرس علی البدل اتحادیهلیسانس

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف فروشندگان لوازم الكتريكي شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
جلال سجاسي شادهسريرئیس اتحادیه
مهدی آقائی کماچالینایب رئیس اول اتحادیه
علیرضا پوراسماعیلنایب رئیس دوم اتحادیه
حسن خداپرستدبیر اتحادیهدیپلم
سیدمهدی مدنیخزانه دار اتحادیه
سهیل ارزبینعضو علی البدل اول اتحادیهلیسانس
حجت پورابراهیمی راسته کناریعضو علی البدل دوم اتحادیهدیپلم
محمدحسن مفردی دوستبازرس اتحادیهلیسانس
عباس نیکخوی سلیمیبازرس علی البدل اتحادیهسیکل

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف فروشندگان لوازم بهداشتي و آرايشي و گرمابه داران شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
محمود صفارنيارئیس اتحادیه
جمال حلیمی توستانینایب رئیس اول اتحادیه
پدرام حکیمینایب رئیس دوم اتحادیهفوق دیپلم
محمد بدیع زادهدبیر اتحادیه
سیدمظفرالدین رضوی طوسیخزانه دار اتحادیه
بهزاد کوچکیعضو علی البدل اول اتحادیه
سیدرمضان میرسیارعضو علی البدل دوم اتحادیه
رضا تیببازرس اتحادیه
سیدحسین حسینی کیسمیبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
علی جهاندیدهرئیس اتحادیه
اسمعیل منصوری مساح رودبنهنایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
ابوطالب برجی زمیدانینایب رئیس دوم اتحادیهبیسواد
شایسته نصرتی فلاح کاردبیر اتحادیه
صادق شیخ پورآهندانیخزانه دار اتحادیه
مراد دوبرادرانبازرس اتحادیهدیپلم
میثاق پیرمرتاضبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدكي اتومبيل و موتورسيكلت شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
محمد صفاریرئیس اتحادیه
اسداله مهندس صنایعنایب رئیس اول اتحادیه
اسمعیل محبوب پهمدانینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
داود محقق منتظریدبیر اتحادیه
مهدی صباغ خوش کارخزانه دار اتحادیهدیپلم
مهران حبیبی مقدم بازکیائیعضو علی البدل اول اتحادیه
علی اصغر کریم زادهعضو علی البدل دوم اتحادیهدیپلم
ابراهیم باقری بازکیائیبازرس اتحادیهبیسواد
روح اله دلجوی کوشالیبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف فروشندگان ميوه و تره بار شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
علي فروتنرئیس اتحادیه
غلامرضا آفتاب پورنایب رئیس اول اتحادیهسیکل
عیسی امینی رادنایب رئیس دوم اتحادیه
مرتضی پورنظریدبیر اتحادیه
صادق پیرخندانخزانه دار اتحادیه
سیدابوالفضل پوراشرف رودبنهعضو علی البدل اول اتحادیه
حسن عباس پورنادریعضو علی البدل دوم اتحادیهبیسواد
جعفر قانع نفوتیبازرس اتحادیه
مسعود سجاسی شادهسریبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف قصابان و فروشندگان مرغ و ماهي شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
محمدرضا ابراهیمی دموچالیرئیس اتحادیه
حسین جمال امیدینایب رئیس اول اتحادیه
علیرضا حاتمی داخلینایب رئیس دوم اتحادیه
محمدتقی علی نیای رودبنهدبیر اتحادیه
حمید مطلوبی اکبرخزانه دار اتحادیه
حمید قلی پوربازکیائیعضو علی البدل اول اتحادیه
غلامرضا صیادبازکیائیعضو علی البدل دوم اتحادیهبیسواد
علی خوش نویس صومعه سراییبازرس اتحادیهدیپلم
سیدمهدی میرحیدری ایشکاءبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف قنادان شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
سیدعلی پورجلالیان کهنرئیس اتحادیه
مهدی محبی رضائینایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
مرتضی چهره پردازنایب رئیس دوم اتحادیه
یاسر لطیفیدبیر اتحادیهدیپلم
سيدحسين پورجلاليان كهنخزانه دار اتحادیه
رستا نویدیعضو علی البدل دوم اتحادیه
محمد مرتضی پور بازرس اتحادیهدیپلم
محمدعلی فرهودیبازرس علی البدل اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف كفاشان و كفش فروشان شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
حسین نژادقنبررئیس اتحادیه
رضا عیسی مراد رودبنهنایب رئیس اول اتحادیهدیپلم
سیدجواد برساننایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
اسداله امیندبیر اتحادیه
حجت تنقطارخزانه دار اتحادیه
محمدرضا ارشادی صفیعضو علی البدل اول اتحادیه
فرامرز یوسفیعضو علی البدل دوم اتحادیهدیپلم
قاسم اکرام نصرتیانبازرس اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف مصالح ساختماني شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
ایرج پیرورئیس اتحادیه
ایرج قوامی پورسرشکهنایب رئیس اول اتحادیه
رضا فرخ روزنایب رئیس دوم اتحادیه
سعید تحویلداری بیدرونیدبیر اتحادیه
احمدرضا تجارتیخزانه دار اتحادیه
مهیار عباس پورنادریبازرس اتحادیه
اسمعیل پورعلی گابیهبازرس علی البدل اتحادیهدیپلم

اعضای هیئت مدیره اتحاديه صنف موسسات اتومبيل كرايه شهرستان لاهيجان:

 نام و نام خانوادگیتحصیلات
جمال احمدی مقدم لاهیجیرئیس اتحادیه
عبدالرحیم اسدی رحمانینایب رئیس اول اتحادیهفوق دیپلم
محمد نیک خوی پهمدانینایب رئیس دوم اتحادیهدیپلم
علیرضا یوسفیدبیر اتحادیهبیسواد
علی پیرمرتاضخزانه دار اتحادیه
اسماعیل پورکریمبازرس اتحادیهسیکل

جهت ورود به صفحه اصلی وبسایت نخبگان تایمز (پورتال رسمی کتاب نخبگان ایران) روی همین لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *