لیست اصناف خدمات فنی رشت – بخش اول: آپاراتی ها

لیست اصناف رشت آپاراتیها/

لیست اصناف خدمات فنی رشت شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان رشت در حوزه خدمات فنی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله «لیست اصناف خدمات فنی رشت» را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزورهای کسب و کار، تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند، همواره به لیست های جامع اصناف نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار «لیست اصناف خدمات فنی رشت» در چند بخش متعدد ارائه می گردد. در این بخش فهرست آپاراتی های رشت را در قالب جدول زیر مشاهده می کنید:

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

جهت ورود به صفحه اصلی وبسایت نخبگان تایمز (پورتال رسمی کتاب نخبگان ایران) روی همین لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانرشتخلیلبابانیاپمپ باد و پنچرگیری بابانیا012845297701318823555502051آپاراتیبلوار امام رضا روبروی تعاونی روستایی 0 0
گیلانرشتمجیدشادمبارکیآپاراتی شاد مبارکی02347301900132332388502051آپاراتیپیربازار – روستای پیر بازار – کوچه حکمت – خیابان شهید احمد رزمجو – طبقه همکف
گیلانرشتسید کاظمخالصی طهارمآپاراتی خالصی طهارم025841141701315556322502051آپاراتیخیابان سردار جنگل کوی استقامت 0 0
گیلانرشتمجیدپاکدامان قدیمی0033304822401318822327502051آپاراتیرسالت روبروی خوابگاه نیروی دریایی 0 0
گیلانرشتفرهمندمقیمی دوردخانی00333050381013100000000502051آپاراتیبلوار شهدای گمنام 0 جنب کوچه قائم 0
گیلانرشتعلیرضارضازاده شالدهی0033305150501317231192502051آپاراتیپل بوسار نرسیده به آزمایشگاه آشتیانی 0 0
گیلانرشترضاهادی خواه0033305294401318894591502051آپاراتیجاده لاهیجان پل دوم آج بیشه 0 0
گیلانرشتکریمسیرتی0028457112701316608910502051آپاراتیبلوار امام خمینی نرسیده به میدان گیل 0 0 روبروی ساختمان نیروی انتظامی
گیلانرشتمنصورکاظمی پور جو بجار کلی0028459236201314222954502051آپاراتیبلوار امام خمینی نرسیده به پیام نور  0
گیلانرشتآیدینآختگان0028809033901315571070502051آپاراتیبلوار شهید افتخاری جنب نانوایی نبش خیابان باقرالعلوم 0 0
گیلانرشتاصغرکاریکار پیر کلاچاهی0028810532501318836438502051آپاراتیبلوار امام علی بعداز انبار نفت روبروی سازمان آب و برق 0 0
گیلانرشتمجیدبافکر خناچاه0028927749801318894399502051آپاراتیپاکت سازی روبروی ایران خودرو 0 0 0
گیلانرشتمحمدبا فکر خناچاه0028928931101318895109502051آپاراتیجاده لاهیجان پل دوم آج بیشه جنب کارواش ساحل 0 0 0
گیلانرشتُسید محمدانوری سروندانی0029874538201316605927502051آپاراتیجاده سنگر نبش میدان امام علی (ع) 0 0 0
گیلانرشتعلیرضارضازاده شالدهی0030160316901317231192502051آپاراتیپل بوسار نرسیده به آزمایشگاه آشتیانی 0 0 0
گیلانرشتمحمدشمشادی ایمن آبادی0031139163801318842845502051آپاراتیبلوار امام رضا (ع) بعداز جرثقیل گلبرگ 0 0 0
گیلانرشترحمنپورشریف0032012808501315548726502051آپاراتیکمربندی شهید بهشتی روبروی شهرک شهید مفتح 0 0 0
گیلانرشتمرتضیگل محمدی0033722622401312265732502051آپاراتیبلوار شهید قلی پور اول خیابان معلم 0 0 0
گیلانرشترضاپور برزگر توچائی0443424641502051آپاراتیلشت نشاء-خيابان شهيد بهشتي
گیلانرشترمضانصادقی رشت آبادی0445306430502051آپاراتیخیابان شهدا-جنب ترمینال کناره
گیلانرشتمحمدولیحسینی خرطومی0004865097701312242928502051آپاراتیرشت ، کوی مرادیان ، بلوار شهید قلی پور ، بلوار بوسار ، ساختمان  فرزام  ، طبقه همکف
گیلانرشتهادینوروزی فخبی0460976713502051آپاراتیپیربازار ، کوچه شهید احمد محمودی ، خیابان شهید احمد رزمجو ، طبقه همکف
گیلانرشتاحدحسن پوررودکلیآپاراتی ایمان046097828601300000000502051آپاراتیکوچصفهان ، رودکل ، کوچه سلیمان ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانرشتحسینفرجودسکاچائیفرجود0465602531502051آپاراتیرشت ، آب آسیاب ، میدان امام علی (ع) ، بلوار امام علی (ع) ، طبقه همکف
گیلانرشتعلیرضازاهدی شیجانی046598541801300000000502051آپاراتیخناچاه (دارسازی ) ، خیابان جاده خناچاه ، بلوار امام رضا ، پلاک 1791.001 ، طبقه همکف
گیلانرشتامیرنوعی پیرکلاچاهیخدمات بالانس اسپرت0465992551502051آپاراتیرشت ، آب آسیاب ، میدان امام علی (ع) ، بلوار امام علی (ع) ، طبقه همکف
گیلانرشتمیرحسینکماکلی پیله داربنیخدمات سید کماکلی046599543901333715268502051آپاراتیپیله داربن ، کوچه فکوری ، خیابان (جاده پیربازار ) ، طبقه همکف
گیلانرشتمحمدرفیعی گله پردسریلاستیک و خدمات مارشال046606692101333537630502051آپاراتیرشت ، کمربندی بهشتی ، خیابان شهرک امام خمینی ، بلوار شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانرشتیوسفدلیل روفچائی046622456801334462938502051آپاراتیخشکبیجار ، بو علی ، بلوار شهید مطهری ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرشتاحمدمؤدب حسین آبادیویراژ046633479601333422923502051آپاراتیرشت ، دروازه لاکان ، کوچه شهید سیروس احصاری ، بلوار شهدای مدافع حرم ، طبقه همکف
گیلانرشتمحمدخوش تراش بیجیآپاراتی مجتبی046636004601333725811502051آپاراتیرشت ، بل انصاری ، کوچه صنعت ، بلوار شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانرشتعلی اصغرتقی زاده کلاچاهیپنچرگیری سیاوش046636013101333333333502051آپاراتیخناچاه (دارسازی ) ، کوچه بهاران 9 ، بلوار امام رضا ، پلاک 1,245 ، طبقه همکف
گیلانرشتعلی رضااخوان لیمودهی0466384029502051آپاراتیرشت ، پاسکیاب ، کوچه شانزدهم ، بلوار شهدای گمنام ، پلاک -1 ، طبقه همکف
گیلانرشتابراهیمیوسفی کویخی0466037669502051آپاراتیرشت ، بالامحله فخب ، کوچه نسیم رضایی ، بلوار شهیدان یوسفی ، طبقه همکف
گیلانرشتمیلادصفری مقدم توچاهیخدمات لاستیک میلاد 046640648801333620293502051آپاراتیرشت ، باسکول-روبروی انبار نفت ، کوچه رحمان ، بلوار امام علی (ع) ، طبقه همکف
گیلانرشتمهدیتوانای بیجیسوپر تایر توانا 046641956501333701223502051آپاراتیرشت ، جاده انزلی ، کوچه شادی 3 ، بلوار ولی عصر (عج) ، طبقه همکف
گیلانرشتحسینشکوری شریفی00318654462502051آپاراتیکتیگر ، کوچه حسن زارعی 141 ، جاده اصلی کتیگر ، پلاک 1,923 ، طبقه همکف
گیلانرشتسیدایمانساده سرآمدخدمات اسپرت046651815101333810247502051آپاراتیرشت ، آب آسیاب ، کوچه گلستان ، بلوار امام علی (ع) ، طبقه همکف
گیلانرشتآرمانمظلوم لپوندانیاسپرت تایر تخته گاز046651828801333536305502051آپاراتیرشت ، حمیدیان ، بلوار شهید محمدحسین عطری ، بن بست هفتم ، طبقه اول
گیلانرشتاحمدرفیعی نژادگله پردسریپنچرگیری سعید046657230301333333333502051آپاراتیرشت – کوی بیانی – کوچه شهیدان بخشی پور – خیابان یازدهم – طبقه همکف
گیلانرشتشاهینمیرزااحمدی آبکناربلوار046657264201333527143502051آپاراتیرشت – یخ سازی – کوچه شهیدان نصرتی راد – بلوار شهدای گمنام – طبقه همکف
گیلانرشتعلیشمشادی ایمن آبادیخدمات شمشادی046658071601334557803502051آپاراتیکوچصفهان – رودکل – کوچه (آراد) – بلوار شهید مطهری – ساختمان آراد – طبقه همکف
گیلانرشتیحییبلندرفتارراسته کناریراه شب 046659588501333333333502051آپاراتیپیربازار – روستای پیر بازار – قبل از کفترود – کوچه شهید نامدار – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرشتعلیعشقی سوقهنوین تایر0466597403502051آپاراتیلچه گوراب – روستای حومه – پاکت سازی – خیابان ولی عصر – جاده اصلی لچه گوراب – پلاک 515 – طبقه همکف
گیلانرشترضاصدقی میشامندانیپنچرگیری صدقی046660266901333874124502051آپاراتیلچه گوراب – روستای حومه – کوچه صداقت – جاده اصلی لچه گوراب – پلاک 1,507 – طبقه همکف
گیلانرشتمرتضیعباسی مردخهخدمات لاستیک مرتضی 046660270001333847821502051آپاراتیرشت – آزاد – خیابان کانال – کوچه میرابی دوم – طبقه همکف
گیلانرشتصادقایمانی نصیرمحله046661487401333525237502051آپاراتیرشت ، پاسکیاب ، کوچه چهاردهم ، بلوار شهدای گمنام ، طبقه همکف
گیلانرشتسیف الهکیخالیپنچرگیری سیف اله046663546701300000000502051آپاراتیرشت – فخب – خیابان فخب – خیابان جاده پیربازار – طبقه همکف
گیلانرشتمحمدرضاتوماری شکردشتمحمدرضا 046663762201333333333502051آپاراتیخشکبیجار – شهدا – کوچه شطرنجی – بلوار ساحل – طبقه همکف
گیلانرشتحسنعلیحق جو0466637966502051آپاراتیمژده – روستای بلسبنه – خیابان (بطرف گورابسر) – خیابان (جاده مژده) – پلاک 469 – طبقه همکف
گیلانرشتسیدجابرشهیدی ویشکائیآپاراتی سیدجابر 046665424201333333333502051آپاراتیبلسبنه – روستای بلسبنه – کوچه شقایق 2 – بلوار امام رضا – پلاک 297 – طبقه همکف
گیلانرشتنصرتدیده وارخدمات وحدت 046667459301333534492502051آپاراتیرشت – حافظ آباد – خیابان شهید بابایی – بلوار شهید محمد حسین افتخاری – طبقه همکف
گیلانرشتستارامیریخدمات لاستیک امیر 046667670401333580108502051آپاراتیرشت – گلزاران – خیابان گلزاران – بلوار شهید قلی پور – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانرشتسیدعلیرضاعالم طلبپمپ باد سید 046667677801333427436502051آپاراتیفلکده – روستای لاکان – کوچه شهدای مدافعین حرم 4 – جاده اصلی فلکده – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانرشتسیدمهدیمیرنبی زاده00466690364502051آپاراتیرشت – شهیدمحمدرضا نظری – خیابان شهید  محمدرضا نظری – بلوار شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانرشتخسروجعفرپناه گیگاسری046671822901333333333502051آپاراتیفلکده – روستای لاکان – جاده (فلکده) – جاده اصلی فلکده – پلاک 124 – طبقه همکف
گیلانرشتمسعودتبریزی توچائیآپاراتی تبریزی0466823609502051آپاراتیلشت نشاء – سادات محله – کوچه شهید علوی – بلوار شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانرشتمهدیصدرمنصوریآپاراتی جزیره046682366201334423154502051آپاراتیزیرده – روستای چاپارخانه – جاده ( زیرده ) – خیابان کمربندی خمام به انزلی – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانرشترمضانمظفری لله کاءآپاراتی عباس046683534001333730928502051آپاراتیرشت – بل ولیعصر(جاده انزلی) – خیابان عرفان – بلوار ولی عصر – طبقه همکف
گیلانرشترحمترمضان پورپس ویشه00346828051502051آپاراتیرشت – معلولین – کوچه آسایش 10 – خیابان دکتر حکیم زاده – ساختمان عمارت میثم – طبقه همکف
گیلانرشترحمت الهصالحی شیخانگفشه046685565501333333333502051آپاراتیلشت نشاء – بالاجورشر(امام خمینی،بهشت – کوچه (شهید فلاحی) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرشتپیمانخبازکافیلاستیک خباز046688784901333545434502051آپاراتیرشت – ولکس(عینک) – خیابان 12 متری قربانی – بلوار شهید محمد حسین افتخاری – طبقه همکف
گیلانرشتمحمودپورسیف اله رودسریپنچرگیری محمد0375582251502051آپاراتیرشت – زرجوب(امین الضرب) – کوچه شکوفه – خیابان شهید طالبی – پلاک 335 – طبقه همکف
گیلانرشتحسیننوروزی فخبیدنیای تایر046695812701300000000502051آپاراتیکماکل – روستای پیر بازار – ندارد – خیابان (به طرف پیربازار) – خیابان (جاده کماکل) – طبقه همکف
گیلانرشتهادیروستای ویشکاسوقیآپاراتی شاهین046700030301333874594502051آپاراتیلچه گوراب – روستای حومه – ندارد – جاده ( لچه گوراب ) – جاده اصلی لچه گوراب – پلاک 114 – طبقه دوم
گیلانرشتامیرحسینیوسفی کنعانیخدمات لاستیک عرفان046702064901333561057502051آپاراتیرشت – احمد گوراب – کوچه غلامرضا سلمانی – بلوار شهید محمد حسین افتخاری – طبقه همکف
گیلانرشتجلالحسنی صیقلانیخدمات لاستیک جلال046702464801333486070502051آپاراتیکتیگر – روستای لاکان – خیابان شهیدعلی رجبی – کوچه بنفشه – پلاک 279 – طبقه همکف
گیلانرشتجلالخرمی فرصدرا0345753349502051آپاراتیلشت نشاء – توچاه – خیابان نامجو – بلوار شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانرشتمحمودبشری ویشکاسوقهخدمات آپاراتی کیوان046704622301333736482502051آپاراتیرشت – جاده انزلی – خیابان بهارستان غربی 1 – بلوار ولی عصر – جنب لوستر فردوسی – طبقه همکف
گیلانرشتمیلادبراهین بیجیپنچرگیری میلاد046705273201333700374502051آپاراتیرشت – شکار اسطلخ(جاده انزلی) – خیابان شهیدسیدرضا اسدی – بلوار ولی عصر (عج) – طبقه همکف
گیلانرشتمحسنوجدان طلب قویمخدمات لاستیک ملت046709498701333518887502051آپاراتیرشت – قاسمیه – کوچه قاسمیه 1 – بلوار شهید بهشتی – پلاک 971 – طبقه همکف
گیلانرشتمحمدرضاحقپرست دافچاهیپمپ باد ممتاز046724449801333828096502051آپاراتیرشت – کیژده(خیابان لاهیجان) – کوچه ولی عصر – خیابان شهدا – پلاک 811 – طبقه همکف
گیلانرشتمحمدعلیرحمتعلیلاستیک خاوران0467248548502051آپاراتیرشت – منظریه – بلوار امام خمینی – بلوار شهید بهشتی – روبروی فروشگاه پارس خزر – طبقه همکف
گیلانرشتاسمعیلعاشوری مقدمآپاراتی عاشوری0425573023502051آپاراتیرشت – معلولین – بلوار شهید بهشتی – بلوار شیون فومنی – جنب پلیس فتا – طبقه همکف
گیلانرشترضابامدادمژدهی046730861501333333333502051آپاراتیبلسبنه – روستای بلسبنه – ندارد – کوچه شقایق 2 – بلوار امام رضا – پلاک 315 – طبقه همکف
گیلانرشتابراهیمحسنی مقدم طالشانیخدمات لاستیک مقدم046731391801333614691502051آپاراتیرشت – باغ طاهری(انبارنفت،توتدار – بلوار شهید مدرس – بلوار امام علی (ع) – طبقه همکف
گیلانرشتحمیدنعمتی فشتکهامیرصالح046732407101334423073502051آپاراتیخمام – هفت تیر – کوچه مهتاب – بلوار پاسداران – پلاک 60 – طبقه همکف
گیلانرشتابراهیمحج فروشلاستیک حج فروش0467330899502051آپاراتیرشت – منظریه – کوچه شهید کریم نوبخت – بلوار امام خمینی – پلاک 936 – طبقه همکف
گیلانرشتصغراپورعنایتی زنجانی پرستکامران0346826685502051آپاراتیرشت – سه راه فرزانه(هلال احمر) – کوچه ولیعصر اول – بلوار ولی عصر (عج) – طبقه همکف
گیلانرشتمهردادقربان پورشاه خانیفروشگاه مهبد مارشال0343419992502051آپاراتیرشت – رشتیان – کوچه شهیدعبدالرضاقیصری29 – بلوار شهید رجائی – طبقه همکف
گیلانرشتحسینمهدوی آلمانیتعویض روغنی مهدوی046741029201334429454502051آپاراتیراسته کنارشیجان – روستای چاپارخانه – ندارد – خیابان پاسداران – خیابان تختی – طبقه همکف
گیلانرشتعلینجفی کرارودیآپاراتی شمال 046741298901333690774502051آپاراتیرشت – طالم سه شنبه – خیابان امام حسین(ع) – بزرگراه خلیج فارس – پلاک -81 – طبقه همکف
گیلانرشتنیماباقرخواه چماچائیخدمات لاستیک نیما046742991501333661235502051آپاراتیرشت – آب آسیاب – کوچه ((حسن ترابی پیر بازاری)) – بلوار امام علی – طبقه همکف
گیلانرشتمحمودخرقه پوش شالکوئیپنچرگیری محمود046746634401333333333502051آپاراتیرشت – معلولین – بلوار شیون فومنی – بن بست طاعتی – ساختمان ابراهیمی – طبقه همکف
گیلانرشترحيمعمادي كتيك لاهيجانيخدمات لاستیک داود0430995592502051آپاراتیرشت – صداوسیما(رسالت،نیروی دریا – کوچه شهید ابراهیم راسخ – بلوار شهید مدرس – روبروی آتش نشانی – طبقه همکف
گیلانرشتحسینسلیمانی کیساریآپاراتی سلیمانی046748778501333462655502051آپاراتیرشت – سه راه معلولین – کوچه آسایش 3 – بلوار شیون فومنی – پلاک 85 – طبقه همکف
گیلانرشتصغرینوغانی کدوسرائیخدمات لاستیک عموئی046750559401333605183502051آپاراتیرشت – توتدار – کوچه زمان – بلوار امام علی (ع) – طبقه همکف
گیلانرشتمسعودمهدوی دوبخشریخدمات لاستیک مسعود046751646101333736920502051آپاراتیرشت – استقامت – کوچه اول – بلوار شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانرشتحسینبیغم جکلیپنچرگیری بزرگ سراوان046753740601333333333502051آپاراتیسراوان – روستای سراوان – ندارد – کوچه شهیدناصرنادم – خیابان (اصلی سراوان) – پلاک 191 – طبقه همکف
گیلانرشتبابکرخ فروزخدمات لاستیک بابک046756508301333333333502051آپاراتیرشت – عینک – کوچه مفتح – بلوار شهید محمد حسین افتخاری – طبقه همکف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *