مقامات عالی رتبه مجلس شورای اسلامی

مقامات عالی رتبه مجلس شورای اسلامی

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی اعضای مجلس شورای اسلامی با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مقامات عالی رتبه مجلس شورای اسلامی با اخذ اکثریت آرای اعضای این مجلس، مسئولیت های این مجلس را عهده دار می شوند.

رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس: (مقامات عالی رتبه مجلس شورای اسلامی)

 • محمدباقر قالیباف، با 230 رای از آرای ماخوذه، رئیس مجلس شورای اسلامی
 • علی نیک زادثمرین، با کسب 206 رأی موافق از مجموع آرای ماخوذه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
 • عبدالرضا مصری، با کسب 205 رأی موافق از مجموع آرای ماخوذه، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی
 • روح اله متفکرآزاد، با 206 رای از مجموع آرای ماخوذه، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
 • سیدمحسن دهنوی، با 184 رای از مجموع آرای ماخوذه، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
 • علی کریمی فیروزجائی، با 182 رای از مجموع آرای ماخوذه، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
 • محمد رشیدی، با 181 رای از مجموع آرای ماخوذه، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
 • مجتبی یوسفی، با 168 رای از مجموع آرای ماخوذه، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
 • حسینعلی حاجی دلیگانی، با 168 رای از مجموع آرای ماخوذه، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
 • محسن پیرهادی، با 189 رای از مجموع آرای ماخوذه، ناظر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
 • سیدنظام الدین موسوی، با 157 رای از مجموع آرای ماخوذه، ناظر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
 • علیرضا سلیمی، با 141 رای از مجموع آرای ماخوذه، ناظر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس: (مقامات عالی رتبه مجلس شورای اسلامی)

ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌شرح زیر است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1علیرضا منادی سپیدانتبریزرئیس
2احمد نادریتهراننایب‌رئیس اول
3سید محمد مولویآباداننایب‌رئیس دوم
4شیوا قاسم‌پورمریواندبیر اول
5محمدرضا احمدیرشتدبیر دوم
6رضا حاجی‌پورآملسخنگو

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1وحید جلال‌زادهارومیهرئیس
2ابراهیم عزیزیشیرازنایب‌رئیس اول
3عباس مقتداییاصفهاننایب‌رئیس دوم
4علی علیزاده مراغهمراغهدبیر اول
5یعقوب رضازادهسلماسدبیر دوم
6محمود عباس‌‌زادهمشکین‌شهرسخنگو

کمیسیون اقتصادی
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1محمدرضا پورابراهیمیکرمانرئیس
2سیدکاظم موسویاردبیلنایب‌رئیس اول
3سید احسان خاندوزیتهراننایب‌رئیس دوم
4انور حبیب‌زاده بوکانیبوکاندبیر اول
5علیرضا زندیانبیجاددبیر دوم
6غلامرضا مرحباآستاراسخنگو

کمیسیون اجتماعی
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1ولی اسماعیلیگرمیرئیس
2علی بابایی کارنامیسارینایب‌رئیس اول
3سیدکریم حسینیاهوازنایب‌رئیس دوم
4خلیل بهروزیفومندبیر اول
5حسین حاتمیکلیبردبیر دوم
6مجید انصاریممسنیسخنگو

کمیسیون بهداشت و درمان
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1حسینعلی شهریاریزاهدانرئیس
2سیدجلیل میرمحمدی میبدیتفتنایب‌رئیس اول
3سید محمد پاک‌مهربجنوردنایب‌رئیس دوم
4محسن فتحیسنندجدبیر اول
5رضا آریان‌پورگنبد کاووسدبیر دوم
6زهرا شیخیاصفهانسخنگو

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1حمیدرضا حاجی‌باباییهمدانرئیس
2محمد خدابخشیالیگودرزنایب‌رئیس اول
3سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینیتبریزنایب‌رئیس دوم
4غلامحسین کرمیدشتیدبیر اول
5ولی‌الله فرزانهنوردبیر دوم
6محمدمهدی مفتحتویسرکانسخنگو

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی

ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1حسین حسین‌زاده بحرینیمشهدرئیس
2محمدحسین فرهنگیتبریزنایب‌رئیس اول
3سیدکاظم دلخوشصومعه‌سرانایب‌رئیس دوم
4علی‌اصغر عنابستانیسبزواردبیر اول
5ابوالفضل عموییتهراندبیر دوم
6سمیه محمودیشهرضاسخنگو

کمیسیون شوراها و امور داخلی
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1محمد صالح جوکاریزدرئیس
2محمد صفری ملک‌میانرودسرنایب‌رئیس اول
3محمدرضا صباغیانبافقنایب‌رئیس دوم
4رسول فرخی میکاللاهیجاندبیر اول
5فاطمه مقصودیبروجرددبیر دوم
6روح‌الله نجابتشیرازسخنگو

کمیسیون صنایع و معادن
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1عزت‌الله اکبری تالارپشتیتهرانرئیس
2سیدجواد حسینی‌کیاسنقرنایب‌رئیس اول
3سیداحمد رسولی‌نژاددماوندنایب‌رئیس دوم
4فرهاد طهماسبیاستهباندبیر اول
5بهزاد رحیمیبانهدبیر دوم
6روح‌الله عباس‌پوربوئین‌زهراسخنگو

کمیسیون عمران
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1محمدرضا رضایی‌کوچیکوچی‌جهرمرئیس
2 اسماعیل حسین‌زهیخاشنایب‌رئیس اول
3صدیف بدریاردبیلنایب‌رئیس دوم
4احمد جباریبندرعباسدبیر اول
5آرا شاوردیانارامنه شمالدبیر دوم
6عبدالجلال ایریکردکویسخنگو

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1سیدجواد ساداتی‌نژادکاشانرئیس
2محمدجواد عسکریدارابنایب‌رئیس اول
3علیرضا عباسیکرجنایب‌رئیس دوم
4علی‌اکبر علیزادهدامغاندبیر اول
5ذبیح‌الله اعظمیجیرفتدبیر دوم
6احد آزادی‌خواهملایرسخنگو

کمیسیون فرهنگی
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1مرتضی آقاتهرانیتهرانرئیس
2بیژن نوباوه وطنتهراننایب‌رئیس اول
3غلامرضا منتظریگرگاننایب‌رئیس دوم
4زهره‌سادات لاجوردیتهراندبیر اول
5حسین جلالیرفسنجاندبیر دوم
6مجید نصیراییطبسسخنگو

کمیسیون انرژی
ردیفنامحوزه انتخابیهسمت
1فریدون حسنونداندیمشکرئیس
2قاسم ساعدیدشت آزادگاننایب‌رئیس اول
3احمد  مرادیبندرعباسنایب‌رئیس دوم
4 حسین حسین‌زادهلارستاندبیر اول
5عبدالعلی رحیمی مظفریسروستاندبیر دوم
6مصطفی نخعینهبندانسخنگو

برای ورود به صفحه اصلی سایت نخبگان تایمز (پورتال رسمی کتاب نخبگان ایران)، روی همین لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *