لیست اصناف آستانه اشرفیه

لیست اصناف خدماتی آستانه اشرفیه

لیست اصناف خدماتی آستانه اشرفیه، شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان آستانه اشرفیه در حوزه خدماتی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله لیست اصناف خدماتی آستانه اشرفیه را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «لیست اصناف خدماتی آستانه اشرفیه» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار لیست اصناف خدماتی آستانه اشرفیه در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانآستانه اشرفیهحمیدچکمهر027525264801424552049602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)استخر بیجارپایین 0  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدقاسمی دهنه سریقاسمی027606052601424988454602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)روستای دهنه سر 0 0 0
گیلانآستانه اشرفیهبهرامرمضان پور ششکلباران027643869201424343275602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)روستای ششکل 0  0
گیلانآستانه اشرفیهحسناسمعلیان بارکوسرائیانصار000486477701424822322602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بندرکیاشهر فلسطین جنوبی  0
گیلانآستانه اشرفیهمهدیمحمدی حسن کیادهدوستی032254622801424826910602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بندرکیاشهر کوی شهید رجایی  0
گیلانآستانه اشرفیهمهدیغلام پور پیر بستیدرود032254957301424236270602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)خ ش زنده دل 0 0 0
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهفلاحگیل بانو032255029101424235190602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)میدان معلم ک علیزاده  0
گیلانآستانه اشرفیهساسانمصطفی پور مقدمکاسپین032255129801424823444602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بندرکیاشهر کوی امام  0
گیلانآستانه اشرفیهعبدالرضااصغریمسافربری معین000495211401424220099602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)میدان معلم خیابان شهید خوش سیرت 0 0
گیلانآستانه اشرفیهعزیزعلیزادهمسافربری رفاه033481497801424963389602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)میدان جمهوری 0  0
گیلانآستانه اشرفیهرضانیری فردادمهر033522733101424239660602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)خ امام خ نواب صفوی روبروی مسجد آل محمد 0
گیلانآستانه اشرفیهرضانیری فردادمهرآستانه033540797701424239660602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)خ امام خ شهید نواب صفوی 0 0
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلشکوهی مقدم آستانهراهیان بهشت027951769001424225250602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)نواب صفوی جنب بیمارستان کوثر  0
گیلانآستانه اشرفیهمریمثابت پور چافیبانوان دریا028394346301424221718602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بندرکیاشهر فلسطین جنوبی  0
گیلانآستانه اشرفیهسید ابراهیممیر جعفری حسن کیادهبازار028394928901424826067602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بندر کیاشهر امام  0
گیلانآستانه اشرفیهرقیهصفائی نصراله آبادیبانوان یاس028504889301424239333602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)روستای کورکاء ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهاحمدخسرویپرستو028537112101424824949602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بندرکیاشهر کوی شهید بهشتی  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمد رضاعابدغروب شمال033781599701424953111602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)روستای اشمان دهکاء ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهمجیدکشاورزکشاورز033835780701424983014602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بندرکیاشهر روستای دستک  0
گیلانآستانه اشرفیهعلیاحمدی تجن گوکههمشهری000297781001424362727602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)روستای تجن گوکه بالا 0  0
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلمحسنی درگاهموسسه اتومبیل کرایه صدف000478993601342126677602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، ساختمان علیزاده جنب کوچه گلزار ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسناسمعیلی صداپشتهشهریار045560522501342171039602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)داخل پائین ، خیابان شقایق ، بن بست شقایق 2 ، پلاک 346 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنحسن نژادلیچائیموسسه اتومبیل کرایه هما045720575301342825252602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان فلسطین جنوبی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلادریانوردموسسه اتومبیل کرایه دریانورد045963570001342853866602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دستک ، دستک ، خیابان شهید گمنام ، خیابان امام رضا ، پلاک 683 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمد عیسیترابی گیلدهموسسه اتومبیل کرایه مهدی0460471968602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)گیلده بالا ، گیلده بالا ، خیابان جانبازان ، خیابان امام رضا ( ع ) – روبروی خانه بهداشت ، پلاک 121 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراکوچک پورحسن کیادهموسسه اتومبیل کرایه وحید033385792001342826600602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر ، شهرک قدس ، کوچه سهروردی ، خیابان حافظ ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلامیرزائی نقره دهیموسسه سرویس مدارس فرشتگان046097379101342826377602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر ، فلسطین ، خیابان (اصلی فلسطین) ، خیابان فلسطین جنوبی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاقاسمی پنچاهموسسه اتومبیل کرایه شاهین046293704701342123470602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه ، هفتاد و دو تن ، کوچه شهید عبداله میربلوک ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمجنون موشائیموسسه اتومبیل کرایه شمال0465568721602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)تمچال ، جاده ( تمچال ) ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 226.003 ، طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهسیدمهدیمیرخوش برشموسسه اتومبیل کرایه سید046597398001342185661602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دهشال ، کوچه بازارچه ، خیابان امام خمینی ، پلاک 175 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسماحمدنژادلیچائیموسسه اتومبیل کرایه میلاد046601335001342824033602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لاکوژده ، کوچه شقایق ، کوچه بوستان ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآمنهفلاح شجاعی مردمکدهموسسه سرویس مدارس نازنین0466057818602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان سردار جنگل ، بن بست (قاسمی) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیاصغرنژادگورابجواریموسسه اتومبیل کرایه سینا046610947301342180310602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)پرکاپشت مهدیخانی ، جاده ( پرکاپشت مهدی خانی ) ، خیابان دکتر معین ، پلاک 20 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهرضاپورموسسه اتومبیل کرایه جلالیه046613144901342136580602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه ، بلوار معین ، بلوار دکتر معین ، کوچه شهید حلوایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدفلاح نیاموسسه اتومبیل کرایه مطهر000483555001342126263602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه ، رجایی ، کوچه شهید حسن محمودی ، خیابان شهید رجائی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیبرج ثریاموسسه اتومبیل کرایه مهدی0004841960602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)محسن آباددستک ، کوچه شهید رمضانعلی صفری ، جاده اصلی محسن آباد ، پلاک 55 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانکریم زاده لیچائیموسسه اتومبیل کرایه سالار0338326341602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)محسن آبادپائین ، خیابان ( بطرف روستای نوبیجارمحله ) ، خیابان ( جاده محسن آباد پایین ) ، پلاک 52 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهذکریامهدی نژادکینچاهموسسه مسافربری شهید جوانبخت0284710085602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کورکاه ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 2,625 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهرابپرمایهموسسه اتومبیل کرایه سالک0004797487602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سالکده ، خیابان طالقانی ، کوچه ( پشت بازارچه ) ، پلاک 3 ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلصالح نیای کارسیدانیموسسه اتومبیل کرایه ماهان000481722801342163248602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کارسیدان ، کوچه وحدت ، خیابان شهید علی مرادی ، پلاک 117 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرجفرح روزامیرهندهموسسه اتومبیل کرایه معین000485725201342853365602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دستک ، خیابان امام رضا ، کوچه بهزیستی ، پلاک 563 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفروزانبی غم چورکوچانیموسسه اتومبیل کرایه بانوان خورشید046624640101342128887602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه ، کمربندی ، کوچه (فلاح) ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنصرتکریمی لاشهموسسه اتومبیل کرایه رفاه010437857201342125595602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه ، منتظری ، کوچه شهید کاسب قانع ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسناحمدی دهکاموسسه اتومبیل کرایه افروز000477312301342856999602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دهکاء ، کوچه شهید حاتم یوسفی منتهایی ، خیابان شهدا ، پلاک 623 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینطبخ کارحسن کیادهموسسه اتومبیل کرایه حضرت000486690801342826006602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر ، شهدا ، کوچه شهیدمحمد نژاد ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاداداشی نیاکیموسسه اتومبیل کرایه اطمینان000297388101342130520602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سیاهکوچه ، خیابان ( آستانه به لاهیجان ) ، خیابان ( جاده نیاکو ) ، پلاک 98 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرارستمی لفوتموسسه اتومبیل کرایه حافظ046626701101342123944602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه ، خوش سیرت ، کوچه ( علیدوست ) ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینپورقربان نیاکیموسسه اتومبیل کرایه سعید046628791101342128081602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه اول ، کوچه بازرگانی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاباصلحسن پورفوشازدهیموسسه اتومبیل کرایه افرا046630633601342185302602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)فوشازده ، خیابان شهید آقایی نژاد ، خیابان امام خمینی ، پلاک 93 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعلی نیاآستانهموسسه اتومبیل کرایه اطلس046630690401342134747602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار شهید مطهری ، خیابان جهاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدنادم شفیعیموسسه اتومبیل کرایه ولیعصر000484311001342127300602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه ، نظری ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، خیابان دکترشریعتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدکیاءحسینی سالکدهموسسه توریستی شاهد046632344401342843150602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سالکده ، خیابان طالقانی ، خیابان شهید سیدضیاحسینی ، پلاک 285 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهیاررقبی حسن کیادهموسسه اتومبیل کرایه همسفر046633894301342824100602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شهید حیدری نژاد ، خیابان شهیدرجایی ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینپورحسن رودپشتیموسسه مسافربری مهاجر034263980301345854233602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دستک ، کوچه گلستان جنوبی 5 ، خیابان امام حسین ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمصدقی لاشهموسسه اتومبیل کرایه امیر046638992601342176131602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)ماشک تهران چی ، خیابان ( بطرف روستای جوپشت ) ، خیابان امام حسین ( ع ) ، پلاک 182 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنکشاورزبابائی نژادموسسه اتومبیل کرایه ساحل046644014301342846188602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لب دریالسکوکلایه ، کوچه کانال ، خیابان شهید عباس نامی ، پلاک 13 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعدیفکری کیسمیموسسه اتومبیل کرایه سفید رود046644628301342160877602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)گورابسر ، کوچه نیلوفر11 ، خیابان به طرف کیسم بالا ، پلاک 53 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپرویزپورعیسی لسکوکلایهموسسه مسافربری وحدت028468895201342826183602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر – شهدا – کوچه ایمان – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلاسمعیل پورحسن کیادهموسسه اتومبیل کرایه صبا046658794901342821100602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید خلیل زیرک – خیابان سپیدرود – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضامحمدعلی پورحسن کیادهاتومبیل کرایه صداقت034279012401342816900602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید رضاپور – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقپورنجفی آستانهموسسه اتومبیل کرایه سلطان036581714801342125858602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهید نظری – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلعلی پورکورکاهموسسه اتومبیل کرایه میلاد046672615501342128855602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 1,657 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیننبات دوستموسسه اتومبیل کرایه فردوسی010191887801342134499602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – فردوسی – خیابان فردوسی – کوچه معاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنیوسفی سیاکوچهموسسه اتومبیل کرایه دریا010437968701342142245602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – نیاکو – کوچه گلهای 3 – خیابان شهید عباس شاهوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدکاظمیمهرسام0466938367602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار ( طالقانی ) – بلوار جانبازان – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهبهنامآخامیموسسه اتومبیل کرایه یاس046702075401342821317602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر – امام خمینی(کوی شهیدبهشتی) – خیابان (امام خمینی) – خیابان (شهید باهنر) – پلاک -16 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصرصالح جلالی آستانهیزدان046703543601342128153602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید رامین بازرگانی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهرامشیرزادیموسسه اتومبیل کرایه دوستی لسکوکلایه0004773771602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان شهید محمد غلامی – کوچه ( بازارچه ) – پلاک 152 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهعلیشمسی پورچهاردهاتومبیل کرایه چهارده000481017001342173292602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان کوثر ( 1 ) – خیابان حاج محمد مصطفی پور – پلاک 842 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینصادق دقیقیموسسه اتومبیل کرایه ساحل0409913341602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه گلستان جنوبی 2 – خیابان امام رضا – پلاک 400 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیجوادی سالستانموسسه اتومبیل کرایه استقلال000481474701342126644602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – استقلال(فلسطین،ایثار) – خیابان ایثار – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدتروندموسسه اتومبیل کرایه حرم000481509701342120111602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه ( بازار بصیر ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراپورغلامعلی صداقتیموسسه اتومبیل کرایه بانوان گل صباح0383846157602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهیدسیروس موسی نژاد – بن بست پنجم – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهغلامرضاپوراسمعیل فوشازدهموسسه اتومبیل کرایه همسفر000481496301342140080602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه شهید تیزرو جلالی – خیابان شهید حمیدرضا مصطفی دوست – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسمحمدی پورگیلدهموسسه اتومبیل کرایه شیک000486815701342859600602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لوخ – روستای دهگاه – خیابان شهید میرحسینی – خیابان ( لوخ به گیلده ) – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهراشدریاضی کلاهدوزمحلهموسسه اتومبیل کرایه یاسر041004842401342820094602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)محسن آبادپائین – روستای کیاشهر – خیابان ( بطرف روستای نوبیجارمحله ) – خیابان ( جاده محسن آباد پایین ) – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاباقری پورکدوسرائیشهاب027954101801342124415602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید حلوایی – کوچه شهید کامران حلوایی – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضامعبودی اشمان کماچالیموسسه اتومبیل کرایه تختی028496124901342823535602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر – زمین شهری – کوچه شهیدمحمداسماعیلیان – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدیوسفی نژادگیلدهموسسه اتومبیل کرایه حمید010178971001342848344602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)گیلده پایین – روستای دهگاه – ندارد – خیابان وحدت – خیابان آزادگان – پلاک 39 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنسریندرویش نژادگوهردانیموسسه سرویس مدارس مادر042023451101342120504602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – زایشگاه – بلوار شهید مطهری – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیاکبرنژادموسسه اتومبیل کرایه حضرت010178959301342124411602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – قصاب محله – کوچه شهید محمد پور – کوچه نصر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباساصغرنژاددهکائیموسسه اتومبیل کرایه آرین000297691101348182010602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)انبارسر – روستای دهگاه – ندارد – کوچه یاس 2 – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 520 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمددرویش کردارگوهریموسسه اتومبیل کرایه امید010181193201342130753602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کورکاه – روستای گورکا – خیابان شهید تقی سلیمانی – خیابان امام حسن عسگری(ع) – پلاک 726 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنوچهررضاپورپنچاهموسسه اتومبیل کرایه وحید046728978001342122725602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنراغبی مقدمموسسه اتومبیل کرایه جوان046728980401342122828602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار آزادی – بن بست ((محمد بهمن یار)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهراضیهافشاریموسسه اتومبیل کرایه بانوان تندیس046729762301342821854602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید سید عیسی جلیلی – کوچه شهید احمدپور[شقایق 17] – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمنصوری چوریموسسه اتومبیل کرایه سروش046731065401342120555602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه (( روح اله زارع )) – خیابان شهید نادر زندی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیزرعیموسسه اتومبیل کرایه آریا046736119401342136162602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار امام حسین(ع) – خیابان (شهید محمد منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیبهروزرنجبریموسسه اتومبیل کرایه رهگذر046736121701341134430602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – ایستگاه کیسم – کوچه ((قاسم حسن نیا)) – کوچه (شهید مرتضی گرامی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينعليخوشحال حسن كيادهفرهنگ000477233201342824800602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر – امام خمینی – کوچه لاله 14 – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشيدتوشهموسسه مسافربری آزادگان0284656704602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – ایستگاه کیسم – کوچه ((قاسم حسن نیا)) – کوچه (شهید مرتضی گرامی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاغلام نیای کتشصت آبادانموسسه اتومبیل کرایه عدالت 046739035901342178331602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کتشصت آبادان – روستای چهارده – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – خیابان شهید احمد الفتی فرد – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرحسن پورطارمسریموسسه اتومبیل کرایه معین010181206601342129293602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان شهید محمدعلی بشلیده – خیابان آقا سید حسن – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلحافظیموسسه اتومبیل کرایه ایثار028466378801342166383602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)امشل – روستای کیسم – ندارد – جاده ( امشل ) – جاده اصلی امشل – پلاک 257 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیروسنصیری پور تجن گوکهبازان چای000476376501342164020602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بازان – روستای کیسم – ندارد – کوچه خزر 1 – جاده (اصلی بازان ) – پلاک 243 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودتوانا رودپشتیموسسه اتومبیل کرایه امیرحسین000498569301323182383602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)پائین رودپشت – روستای دهگاه – ندارد – خیابان پل شهدا – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 369 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانعلیطاهری تجن گوکهموسسه اتومبیل کرایه حمزه000478165501342162711602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)تجن گوکه پایین – روستای کیسم – ندارد – خیابان فضیلت – خیابان امام خمینی – پلاک 107 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمرادی داخلیمرتضی0101812174602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)داخل بالا – روستای دهشال – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 176 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامین رضاقنبریموسسه اتومبیل کرایه دوستی000479245201342127400602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقآزادهموسسه اتومبیل کرایه شهروند043578369001342124464602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – کوی گرامی – خیابان اندیشه اول – خیابان شهید اشرفی اصفهانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفرنوروزی پرکاپشتیموسسه اتومبیل کرایه نور 0004782986602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)تمچال – روستای گورکا – ندارد – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک -172 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدکاظمی دوست دموچالیموسسه اتومبیل کرایه ساحل0004985153602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان دکتر شریعتی – خیابان امام خمینی – پلاک 156 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیههاجرکریمی زادگوهریموسسه اتومبیل کرایه بانوان باران046751939301342141282602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه ((حبیب اله غلامیان)) – بلوار امام حسین(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپیامموسی زادهموسسه اتومبیل کرایه پرواز044267244701342125111602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ابراهیم یونسی – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمیرزائی فخرآبادیموسسه اتومبیل کرایه بهار000486758201342820430602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)نبی دهگا – روستای کیاشهر – خیابان شهید مطهری – خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) – پلاک 255 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينچائي چي خيرخواهموسسه اتومبیل کرایه سلام028400259801342126620602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)آستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه رسالت – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلي زادهموسسه اتومبیل کرایه صاحب044115823201342185483602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دهشال – روستای دهشال – ندارد – کوچه بازارچه – خیابان امام خمینی – پلاک 151 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينصديق پورحسن كيادهموسسه اتومبیل کرایه جاوید000477445401342821082602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کیاشهر – امام خمینی – کوچه (دبستان کوثر) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -553 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیداسماعیلموسوی فوشازدهموسسه اتومبیل کرایه مسافر046770692601342185055602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)فوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید آقایی نژاد – خیابان امام خمینی – پلاک 157 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرگل پورگلپور0466493076452201احداث و تعمیر ساختمانهای زیر بناییکیاشهر ، شهدا ، کوچه شهیدمحمد نژاد ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلیلتژوهبرج میلاد0101782760452201احداث و تعمیر ساختمانهای زیر بناییآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه جلالیه – پلاک 175 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیسلیمی گوهرحلیم کرمانشاهی025023350901424220621552123آش و حلیم پزیبلواردکترمعین جنب کمیته امداد –  0
گیلانآستانه اشرفیهمحرمعلیرعنائی کنارسریگل گندم046616198501311111111552123آش و حلیم پزیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار شهید مطهری ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسفرهوپدربزرگ0365645898552123آش و حلیم پزیخوشکاروندان – روستای گورکا – جاده ( خوشکاروندان ) – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 697 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضااصلاح کاربهارستان 046745977101342121198552123آش و حلیم پزیآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدبرزوئی گودرزیآموزشگاه رانندگی دانیال046747743401342825073809042آموزش رانندگیکیاشهر – جاده آستانه(جاده زیباکنار – کوچه ((رحیم نظامی دوست)) – بلوار امامت – طبقه اول – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهجوادمحسنی طارمسریجواد046603353701311111111924911بازی های تصویری و رایانه ایآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه اخوت ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشیدسیف نوازسیف نواز0004890443924911بازی های تصویری و رایانه ایکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شهید صدیقی نژاد1) ، بن بست ((سیف نواز)) ، پلاک -86 ، طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمحمدرضاشوکتی حسن کیادهقهرمان0360705319924911بازی های تصویری و رایانه ایکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شقایق 8 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنپرناکآستان 046675500201311111111924911بازی های تصویری و رایانه ایآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – ساختمان بازارچه دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدصبوری چوریقصر یخی0376267704924911بازی های تصویری و رایانه ایآستانه اشرفیه – جاده چورکوچان(حسین آباد) – خیابان اهل بیت – خیابان شهید علی خوشحال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمشکین چوریسام 046691749201342126841924911بازی های تصویری و رایانه ایآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه یلدا – خیابان فردوسی – ساختمان مجید حافظی – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهیوسفعلیرجبی تمی چالیرجبی0101787147924911بازی های تصویری و رایانه ایآستانه اشرفیه – کوی گرامی – خیابان شهید محمدعلی بشلیده 1 – خیابان شهید محمدعلی بشلیده – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهدیبکتاشگیم نت میلاد0467060244924911بازی های تصویری و رایانه ایآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – ساختمان بازارچه دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمقویدلسرزمین بازی 046707869501311111111924911بازی های تصویری و رایانه ایکیاشهر – امام خمینی – کوچه ((فرهاد نیکی)) – کوچه (شهید قدوسی) – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادارشیامهرداد 0467472008924911بازی های تصویری و رایانه ایآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه بازار جلایه1 – کوچه ((بهزاد عمویی)) – پلاک 57 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودقاسمی معبودباسکول 50 تنی معبودی045357111801342943491630910باسکول داریفوشازده ، آستانه اشرفیه – ، روستای فوشازده – خ اصلی – ، نرسیده به شرکت نفت ، پلاک 30 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانرجبی حسین آبادباسکول 60 تنی ولیعصر0420998943630910باسکول داریآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(پارک ساحلی) – جاده (کیاشهر) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليرهبرباسکول 60 تنی رهبر0431872558630910باسکول داریدهسر – روستای کیاشهر – ندارد – جاده اصلی دهسر – خیابان نیلاب 1 – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمانشمسی پور عاشورآبادیتالار عروسی اطلس025880233000552112تالار برگزاری جشن و مراسمروستای استخربیجار کوچه میهن  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاعلی اکبرزاده کردمحلهتالار عروسی باران025878540301424222190552112تالار برگزاری جشن و مراسمبلوار مطهری ن  0
گیلانآستانه اشرفیهرحیمدهداردهدار029803073801420552112تالار برگزاری جشن و مراسمروستای نیاکو جنب ایران خودرو  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدیگانه ماشکتالار احمد031850410301420552112تالار برگزاری جشن و مراسمتازه آبادخوشکاروندان –  –
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلاحمدی جلالیونوس033068434601420552112تالار برگزاری جشن و مراسمروستای نیاکو پنچاه  –
گیلانآستانه اشرفیهکریمکاظم نژادبانی چاو000477085801424222817552112تالار برگزاری جشن و مراسمروستای تازه آباد خوشکاروندان –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیشکوهی ثابت جلالیگلها010189781501424223916552112تالار برگزاری جشن و مراسمروستای نیاکو سیاهکوچه  0
گیلانآستانه اشرفیهمحسنحسین پوراربوکلایهعروس گیلان0466008299552112تالار برگزاری جشن و مراسمکیاشهر ، شهدا ، خیابان شهدا ، خیابان دریا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمظفرطالبیان صفتنور0002987924552112تالار برگزاری جشن و مراسمآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه جمهوری اسلامی ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحبیب الهدانش میرکهنتالار مرسده0002977045552112تالار برگزاری جشن و مراسمآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، بلوار شریعتی ، بن بست قائم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهجتکریمیقصرشیرین0101896475552112تالار برگزاری جشن و مراسمامیرکیاسر ، خیابان بطرف کیاشهر ، خیابان جاده کیاشهر به دستک ، پلاک 46 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدکریمیشیلات0101910822552112تالار برگزاری جشن و مراسمکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه ((گل نرگس)) – خیابان امام خمینی – پلاک 181 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدپورخدابندهالماس شرق 046656376501342182485552112تالار برگزاری جشن و مراسمتمچال – روستای گورکا – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرحسنکاظم نژادنیاکان 046659520801311111111552112تالار برگزاری جشن و مراسمدشمن کرده – روستای دهگاه – خیابان جاده دشمن کرده – خیابان ( مسجد جامع ) – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیننصرعابدآستانهتالار نصر0101929675552112تالار برگزاری جشن و مراسمآستانه اشرفیه – کوی گرامی – خیابان شهید اشرفی اصفهانی – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسکروبیتخلیه بار پیام046625560001342125223630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه شهید عباس شاهوی ، بلوار شریعتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونمشفق خوشکاروندانیتخلیه کاران شمال046634974201334574425630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرخوشکاروندان ، خیابان شهدای خوشکاروندان ، بلوار ( کمربندی آستانه لاهیجان ) ، پلاک 420 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینمسرورحسن کیادهتخلیه بار اسکله046674749701342821247630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرکیاشهر – امام خمینی(کوی شهیدبهشتی) – خیابان (شهید باهنر) – خیابان (شهید باهنر1) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضایوسفی خوشکاروندانیتخلیه بار یوسفی046680890501342138046630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرخوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه دانش آموز – بلوار ( کمربندی آستانه لاهیجان ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنادرآقائی پوردهکاءتخلیه بار نادر0467158024630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرخوشکاروندان – روستای گورکا – خیابان آزادگان – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 365 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادمحیط ابراهیم سرائیتخلیه بار گیلان046728073701341138154630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرآستانه اشرفیه – جاده کیسم – خیابان 18متری خزر – جاده (کیسم) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدشعبان زاده امیرآبادیحمید0466167551292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی دستک ، خیابان شهید گمنام ، خیابان امام رضا ، پلاک 667 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرکریمی گیلدهعدالت 046619809101342859059292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی لوخ ، خیابان ( بطرف روستای دستک ) ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 309 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمعاشوریعاشوری0466297066292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی آستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه شهید قاسم نژاد ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسگلی پوراصیل بستیامید0466437764292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی تازه آبادمرزیان ، خیابان امام رضا ( ع ) ، بن بست (جاوید) ، پلاک 116 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداریوشحمیدیانحمیدیان0466452323292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی استخربیجار ، خیابان ( بطرف روستای تمچال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 439 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضاحسینی چهاردهحسینی0466542522292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی شیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان شهید علیرضا رئوفی – خیابان کوثر – پلاک 694 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسحمیدیانتعمیرگاه گلها0466544608292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی کیاشهر – جاده آستانه – کوچه (نظامی دوست) – بلوار امامت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدخادمی پیربستیخادمی0466664242292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی آستانه اشرفیه – پارک ساحلی – کوچه نور – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدعلیپرده فرپرده فر0466681281292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی کارسیدان – روستای دهشال – خیابان رسالت غربی – خیابان سالمندان – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمداکبری اشمان کماچالیاکبری0466786440292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی دهسر – روستای کیاشهر – جاده اصلی دهسر – خیابان ( بازار دهسر ) – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمموروثی درگاهموروثی0466786587292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی آستانه اشرفیه – خوش سیرت – خیابان اهل بیت – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاجرحبیبی نصراله آبادیسید0466788172292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی شیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ولیعصر – خیابان آیت الله مدرس – پلاک 483 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجلیلحسینی فتیدهسیدجلیل0466788174292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی کیاشهر – امام خمینی – کوچه لاله 14 – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدخوش نشین چورکوچانیتعمیرگاه صنعتی دقیق0466794141292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی استخربیجار – روستای گورکا – کوچه ( بتن باران شمال ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 282 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنعمتپورپرتوی حسن کیادهپرتوی0466828352292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی کیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – کوچه شقایق 7 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمندیمی گیلدهگیلان تکنیک0466941891292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی سلیم چاف – روستای دهگاه – ندارد – جاده اصلی سلیم چاف(1) – جاده اصلی سلیم چاف – پلاک 130.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیحسن نژادکارسیدانیحسن نزاد0467026173292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی کارسیدان – روستای دهشال – ندارد – جاده (کارسیدان) – جاده (پوشل) – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرمدنی چوریمیلاد0467083514292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی آستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید صبوری – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضا رمضانی پورلسکوکلایه رمضانی پور0467448670292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی لسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان امام خمینی – بن بست (( حاجی گل شعبانی )) – پلاک 163 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیآبیار فشتمیتراشکاری آبیار0467556922292115تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی خوشکاروندان – روستای گورکا – جاده اصلی خوشکاروندان – بن بست گلستان 15 – پلاک 479 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغفارصدیقی ماشکصدیقی0466501897502043تعمیر سپر اتومبیلکورکاه ، خیابان بعثت ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 2,527 ، طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمحمودپورحسن سیاه کوچهتعمیرات فایبر گلاس محمود0101916540502043تعمیر سپر اتومبیلسیاهکوچه – روستای کیسم – جاده ( سیاهکوچه ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکامبیزمرادی چایجانتنظیم موتور مرادی 046764822001342123967502019/1تنظیم موتورآستانه اشرفیه – پل سفید رود – کوچه شهید نادر تقی پور – بلوار گلها – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقفاتحي فشتميفاتحی0447634025011211تولید و پرورش انواع گل و کیاهاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – خیابان پهلوان تختی – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -882 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوطالبمهدوی آستانهمهدوی000478758901420552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)بازار بزرگ جنوب –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسنبرازیدهبرازیده0101910606552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)آستانه اشرفیه – استقلال – کوچه فرشته – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدآذرینمجید0377646709552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)آستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – ساختمان استار – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدعلییادگاری کلاشمیشادبابا0467272967552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)آستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیشهبازی کشلچای پزی پیمان025879080601420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای تمچال جنب کارخانه درویش نژاد  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاامیری فخرآبادیمهرشاد025879608301420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر روستای نقره ده بالا  0
گیلانآستانه اشرفیهابوالقاسمفامیل آستانهباغ رز025879282001420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کورکاء عبداله آباد روبه روی س 0
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلتاواتاوچایخانه شهرباران025878583501420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای کینچاه ن  0
گیلانآستانه اشرفیهحسینچرامینچای پزی رونق025877416504120552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای درگاه جنب حمام قدیمی  0
گیلانآستانه اشرفیهابوالقاسمکوچکی چهاردهکوچکی025876740501424383660552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای تازه آباد خوشکاروندان –  –
گیلانآستانه اشرفیهاکبررجبی تمی چالچای پزی سلامت025876628101424323313552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای کارسیدان پایین محله –  –
گیلانآستانه اشرفیهامیدعلیجانیامید026402160601424988300552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر دهنه سر سفیدرود  –
گیلانآستانه اشرفیهناصرکیمیاپور لیچاهیچای پزی ناصر026636860301424772315552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر روستای نقره ده  –
گیلانآستانه اشرفیهتقییونسی هنده خالهچای سرای مهران027873918201420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر فلسطین شمالی  –
گیلانآستانه اشرفیهابوالقاسمصفرپورگلستان010182283701424220481552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)امام خمینی ره دکتر دشتستانی  –
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمیعقوبی حسنعلی دهیعقوبی028073397501420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر روستای پایین رودپشت  –
گیلانآستانه اشرفیههادیپهلهافشار028157435201422382262552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر روستای پایین رودپشت  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدموسی زاده حسن کیادهسفیدرود000496860301424826651552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر شهید رجائی  –
گیلانآستانه اشرفیههادیخرمنی لیچائیهادی029414688301420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر محسن آباد دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهمهدینظری لسکوکلایهدوستان029636705601420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر روستای لسکوکلایه بالا  –
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلصدیقچای پزی صدیق031571644501420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شهدا روبه روی حرم آقاسیدمحمد  –
گیلانآستانه اشرفیهعلینوری خوروندهدایی نوری031853376201420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پشل-جنب بازار –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاعباس پور بازانعلیرضا031885994801420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بازان –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسنجهان بین جسیدانیجهان بین032285423501420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)آذرزرتشت –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیمرادی پور دستکصدف032286657901420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر دستک-جاده محسن آباد  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدتقیزحمتکش بیدریغ آستانهلوبیا پزی زحمتکش032321875301420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سردارجنگل – مرجان –
گیلانآستانه اشرفیهیحیییحیی پورداخلیحیی پور033069010801420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای داخل پایین –  –
گیلانآستانه اشرفیهرمضانعلیصالحی نقره دهصالح033391790101420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر روستای نقره ده پایین محله  –
گیلانآستانه اشرفیهعباسقربانی پور دستکیچایخانه عباد028400796601420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندرکیاشهر روستای دستک  0
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمخوش نشین چوریدیلمیان032355613001424221680552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)روستای چورکوچان ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهابوالقاسمکاظمی ابدیچای سرای احمد0450318217552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)استانه اشرفیه بندر کیاشهر خیابان فلسطین شمالی جنب هتل دریا
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمخسروی دانشخسروی0451614532552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)امیرهنده بالا ، کوچه ( مخابرات ) ، خیابان ( جاده امیر هنده بالا ) ، پلاک 438 ، طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهسیدمحمدفخرحسینیفخرحسینی000297344901342124250552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه حر1 ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدیوسفی کتشصت آبادانیوسفی0004767910552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کتشصت آبادان –  –
گیلانآستانه اشرفیهداودخسروی کینچاهخسروی0466123827552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کین چاه ، کینچاه ، خیابان امام رضا ، خیابان به طرف کینچاه ، پلاک 40 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزپرندپرند0002979716552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)مردمکده ، خیابان شهیدکیومرث حسنی ، جاده اصلی مردمکده ، پلاک 249 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمنبخشودهبخشوده0002979608552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، بهشتی ، خیابان جابر ، خیابان امام خمینی ، پاساژ احمدی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلیشاکری فشتمیشاکری0002980218552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، پاساژ نصر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسیسرشارحسن کیادهسرشار0002993569552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه هفت تیر ، خیابان امام خمینی ، پلاک 642 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاپورشمسائی درگاهیچایخانه پورشمسائی046634745701342167549552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، چورکوچان ، بلوار امام حسین ، خیابان زندی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمدهدست چهاردهطاهر0004969502552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کورکاه ، خیابان جهاد کشاورزی ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 1,645 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیروسمحمودی جیرهندهمحمودی0004912846552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)پرکاپشت یاورزاده ، خیابان بوستان 1 ، جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده ، پلاک 202 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدمعصوم زادهسامان0466446888552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر ، فلسطین ، خیابان (اصلی فلسطین) ، بلوار امامت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمرضاپورچهاردهرضاپور0101914526552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کته شصت آبادان چهارده – روستای چهارده – خیابان اندیشه – خیابان ابوذر یکم – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجابرغنی پورتفرشیکافه ایرونی 2+50408226329552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه شهیدسیروس موسی نژاد – کوچه شهید حسین انصاری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسنبرنجیچایخانه بیجار046709911601342121889552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 665 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدهدایتی تازه آبادهدایتی0458264246552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)تازه آبادمرزیان ، جاده (تازه آبادمرزیان) ، خیابان امام رضا ( ع ) ، پلاک 150 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجعفرمیرخوش برشسید046289359001311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دهشال ، کوچه بازارچه ، کوچه ( نورین ) ، پلاک 166 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضانوروزصفت بلسبنهکافه علی 0462902426552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کورکاه ، کوچه اباذر ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 1,033 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاگوهریپدرسالار046597038601342138736552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، مسجد 72 تن ، کوچه شهید ابراهیم قربانعلی پور ، خیابان استقلال ، ساختمان جلال 4 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمرادی پورچهاردهمرادی046597045201311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کاچاءچهارده ، خیابان ( فرعی 2 ) ، خیابان شهید موسی کاظمی ، پلاک 131 ، طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهحجتنظام دوست دشمن کردهنظام دوست046597087201311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دشمن کرده ، کوچه گلستان ، خیابان جاده دشمن کرده ، پلاک 270 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینپاسداری گیوجشاطی046597089401311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)امیرکیاسر ، کوچه بهاران 28 ، خیابان جاده کیاشهر به دستک ، پلاک 800 ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیرفیعی زاده لیچائیبابک046597741801311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)محسن آبادپایین ، خیابان شهید محمد علی بزرگی ، بن بست ( حسن نژاد ) ، پلاک 295 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفررعنای مهرپورمهرپور0466007055552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)گوهردان ، جاده ( گوهردان ) ، خیابان شهید درویش پور ، پلاک 14 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرمضانی حسین آبادرمضانی0466008342552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه بازرگانی ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، پلاک 46 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصرجوان بخت کینچاهجوانبخت0466033841552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کین چاه ، کینچاه ، خیابان به طرف کینچاه ، کوچه بی بی سید ه زهرا ، پلاک 37 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاخوشتهمهدی046603384201311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)تجن گوکه پایین ، خیابان (( آب و فاضلاب )) ، خیابان حکمت ، پلاک 23 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاصغرنافعی خوشکاروندانیعمو اصغر046603384401311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، پشت مسجد جامع ، کوچه شهید کاسب قانع ، کوچه حر ، ساختمان خورسندی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمیرزائی دهکاءمیرزائی046603384601311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دهکاء ، کوچه شهید حاتم یوسفی منتهایی ، خیابان شهدا ، پلاک 461 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهذوالفغارکوچکی دهشالساحل046609432401311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دهشال ، کوچه ( نورین ) ، کوچه بازارچه 3 ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهبازسلیمی حسن کیادهشهباز046609438401311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر ، امام خمینی ، خیابان آدینه ، کوچه شهید قدوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالحسینآدرنکآدرنگ 046616769501311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، برنج فروشان ، کوچه (خجسته) ، کوچه شهید محمودآتش پوش ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنصرالهپورغلامعلی تجن گوکهبرادران 046620837601311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)امشل ، خیابان ( بطرف روستای تجن ) ، خیابان ( جاده کیسم ) ، پلاک 471 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدوهابحسینی دهکاءسید046625902301311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)انبارسر ، کوچه یاس 3 ، خیابان امام رضا ( ع ) ، پلاک 677 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیروسرؤفیسعید 046625902601311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، پشت مسجد جامع ، خیابان امام خمینی ، خیابان وحید ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرستمعلیرستمی لفوترستمی 046627952501342176140552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)ماشک تهرانچی ، کوچه شهید علی خانجانی ، خیابان امام حسین ( ع ) ، پلاک 51 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهولیرمضانی پورحسن کیادهبهار0466294143552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شقایق 8  ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنویدغلامی لسکوکلایهآرامش 046630861701311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لسکوکلایه ، خیابان شهدا ، کوچه ( بازارچه ) ، پلاک 194 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههرمزثنائیثنائی 046633220501311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیسم بالا ، کوچه ساحل سبز ، خیابان تمدن ، پلاک 94 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنحاجی زاده رودپشتیحاجی زاده 046636018601311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)پائین رودپشت ، خیابان (( بازارچه )) ، خیابان ولی عصر ( عج ) ، پلاک 127 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسبستی نژادعباس 046637531001311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کاچاءچهارده ، خیابان شهیداسحاقی ، خیابان شهید رجایی ، پلاک 53 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیقربانی حسن کیادهقربانی0466381366552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید خلیل زیرک ، خیابان سپیدرود ، پلاک 90 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبقربان پورفوشازدهسردارجنگل0466381368552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، خوش سیرت ، کوچه ( علیدوست ) ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدکمال پوردهکائیکمال پور 046638137101311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر ، شهدا ، کوچه شهیدمحمد نژاد ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرافعی سیاهکلیتی تی0466381380552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان شهیدتیرماهی ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطالبهمتی چهاردهحاج طالب 046640925101311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کاچاءچهارده ، خیابان شهید رجایی ، خیابان شهیداسحاقی ، پلاک 76 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاصغرعبادت گرتجن گوکهعبادتگر0466409253552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)تجن گوکه پایین ، خیابان فضیلت ، خیابان امام خمینی ، پلاک 75 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیقربانی کیسم جوهکلعیسی 046642388001311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)جاده سر ، کوچه آقاسیدکیا1 ، خیابان به طرف کیسم پایین ، پلاک 92 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاآزادی جلالیآزادی 046643837801311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلایه1 ، کوچه ((فرعی دوم)) ، پلاک -52 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنیکتامژدهییکتای مژدهی0466447867552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، حرم ، کوچه (نجات دهنده) ، کوچه میثم ، پلاک -24 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاموافق لیجائیدورهمی 046647759901311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر ، کوی شهید بهشتی ، کوچه ((گل نرگس)) ، خیابان امام خمینی ، ساختمان موافق ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهولیمحمدخواه کیسمیمحمدخواه0466493703552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیسم بالا – روستای کیسم – خیابان تمدن – خیابان فرهنگ – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیرسولی خشکرودیرسولی0466505361552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)نوبیجارمحله – روستای کیاشهر – کوچه شقایق – خیابان بهار – پلاک 518 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمسیرنگ کیسمیسیرنگ0466511640552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیسم بالا – روستای کیسم – خیابان شهیداصغرشفیعی – خیابان تمدن – پلاک 131 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسیافرازه رودپشتیافرازه0466539543552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)پائین رودپشت – روستای دهگاه – خیابان پل شهدا – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 289 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشعبانعلیپورحشمتی درگاهستاره0466545685552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)درگاه – روستای دهشال – خیابان شهیدپورابراهیمی – جاده اصلی درگاه – پلاک 155 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپیمانمحمدبانیانیبابابزرگ 046654865101311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان فلسطین شمالی – کوچه ورزشگاه – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسنقربانی کیسم جوهکلقربانی0466560183552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیسم جویکل – روستای کیسم – خیابان ( جاده کیسم جویکل ) – کوچه مهراب – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفهیمی رودپشتیفهیمی0466570749552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)پائین رودپشت – روستای دهگاه – کوچه شهید جعفر نوزاد – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 360 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانعلیبنیادی ایشمان کماچالیبنیادی0466578948552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)اشمان کماچال – روستای کیاشهر – خیابان جاده اشمان کماچال – خیابان آقاسیدعلی کیا – پلاک 335 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمکریمی کیسمیکریمی0466588218552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیسم بالا – روستای کیسم – خیابان شهیداصغرشفیعی – خیابان تمدن – پلاک 147 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفرنوروزپوردهشالچای پزی امیر حسین0466599758552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)پشل – روستای دهشال – پوشل – جاده اصلی پوشل – خیابان شهید غلامعلی نوروزی – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیبحریبازار 046660544701311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه ((فرعی اول)) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -16 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسیایمان طلب سیدانیایمان طلب 046660918601311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کارسیدان – روستای دهشال – جاده (کارسیدان) – خیابان شهید علی آقایی – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضارهنمای لشکامیمحمد 046661368801342162379552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)سوخته کوه – روستای دهشال – خیابان شهید رجایی – خیابان آقا سید امیر کیا – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمحمدصالح کیاسرائیصالح0466619288552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)پشل – روستای دهشال – پوشل – خیابان شهیدمجتبی چترعنبرین – خیابان شهید عباس ظهیری – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنجوانیکافه جوان0466628093552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – پلاک -66 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدییوسفی نژادپائین رودپشتییوسفی 046666860901311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)پائین رودپشت – روستای دهگاه – خیابان پل شهدا – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 459 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکبرنیساری گیلدهنیساری0466673519552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)گیلده پایین – روستای دهگاه – خیابان وحدت – خیابان آزادگان – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسینسیدزاده لاکمه سریچای پزی سید 046668127501311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)داخل پائین – روستای دهشال – کوچه گلستان ششم – جاده اصلی داخل پائین – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفامیل نظری جلالیگیلانه 0466681278552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه ((علیرضا اخلاقی)) – بلوار امام حسین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوالحسننظری چهاردهوحید 046668127901311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کاچاءچهارده – روستای چهارده – خیابان شهیدمحمد اسحاقی – خیابان آقاسید ناصرالدین(ع) – پلاک -205 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجوادمحمدپورپنچاهگلستان 0466681282552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)پنچاه – روستای کیسم – کوچه کاج 11-شهید اسماعیلی – خیابان شهدا – پلاک 618 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینکاظمی لسکوکلایهعموغلام 046668432001311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاکوژده – روستای کیاشهر – خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 262 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدموسی پورکافه آلبالو 046668520601311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کورکاه – روستای گورکا – خیابان شهید نادر حسن دوخت ( 1 ) – خیابان ( جاده کورکاء ) – پلاک 929 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسین پورمحسن آبادیحسین پور0466687658552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – امام خمینی – کوچه ((فرهاد نیکی)) – کوچه (شهید قدوسی) – ساختمان چکاوک 9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنگلشاهی کریمگلشاهی0466692650552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دستک – روستای دهگاه – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک 558 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضاحسینی دستکسید0466692651552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دستک – روستای دهگاه – خیابان امام رضا – کوچه شهید رضا صادقی – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاقاسمیرضوان046669406101342848287552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین) – بلوار (امامت) – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهکبریراستکارکماچالیچایخانه عمو غلام046670793201342127552552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه ((نانوایی )) – خیابان وحید – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونحسن پوردهکاساحل 046670870001311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دهکاء – روستای دهگاه – کوچه شهید کامران محمدی پور – خیابان شهدا – پلاک 441 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامینعبدی دهنه سریتک ستاره شب0466724592552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دهنه سرسفیدرود – روستای دهگاه – خیابان (به طرف روستا دستک ) – خیابان (کیاشهر به چمخاله ) – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضامرتضی پورحسن کیادهمطمئن 046673763101311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – امام خمینی – کوچه (صیاد فر) – خیابان امام خمینی – پلاک 178 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبکریمی زادگوهریکریمی زاد0466741675552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)استخربیجار – روستای گورکا – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -807 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفررشاری درگاهیعدالت0466750109552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)پشل – روستای دهشال – پوشل – خیابان شهید حسن دلبری – خیابان شهید سید احمدمیرقدیمی – پلاک 85 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنحقیقت شناس امیرهندهحقیقت شناس0466758851552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)امیرهنده امیرسلطان – روستای کیسم – کوچه (سنگدشت ) – خیابان بصیرت – پلاک -11 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحرمعلیعباسی امیرهندهعباسی 046676709601311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)امشل – روستای کیسم – کوچه وحدت – جاده اصلی امشل – پلاک 161 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیرهنمای لاکمه سریدایی مهدی0466769893552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه بازار جلایه1 – کوچه ((بهزاد عمویی)) – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمحسین زاده جسیدانیکوچان 046677424801311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)چورکوچان – روستای گورکا – خیابان ابریشم – خیابان شهید نادر زندی – پلاک 157 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیضمامی دهکائیضمامی0466785509552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دهکاء – روستای دهگاه – کوچه شهید غلامرضا دلاور – خیابان شهدا – پلاک 542 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیههادیآتینکلبه درویش0466830505552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( اخوت ) – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدارقندتازه آبادیارقند0466857990552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)تازه آبادمرزیان – جاده (تازه آبادمرزیان) – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 128 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلیمیرزائی پنچاهمیرزائی 046686240101311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – امام رضا(مسجد 72 تن) – کوچه قدیری – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنشریفی گلرودباریشریفی0466871611552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کورکاه – روستای گورکا – بلوار عدالت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -2,603 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظمغلامی دشمن کردهغلامی0466875732552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه ( یکتا ) – کوچه نهم دی – پاساژ حاتم – پلاک 12 – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهعلیعاشوری گورابجواریبرادران عاشوری 0466901200552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید بهمن موروثی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبرفیع صداقترفیع صداقت0466912352552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کورکاه – روستای گورکا – بلوار عدالت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -2,653 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیمهدی پورخشکرودیدورهمی 046691235401311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کورکاه – روستای گورکا – خیابان (کورکاء) – خیابان (کمربندی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراافضلی امیرآبادبرادران حسین پور0466932908552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه ( فرعی دوم ) – خیابان امام رضا – پلاک 616 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدنورالهباقری نژادامیرهندهباقری نژاد0466993634552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)امیرهنده بالا – روستای دهشال – ندارد – کوچه ( مخابرات ) – خیابان ( جاده امیر هنده بالا ) – پلاک 432 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیانباردهتاریخ0467037972552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه شهید حسین انصاری – کوچه (شهید کاسب قانع) – پلاک 409 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعاشوری فوشازدهیوحدت 0467037973552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)فوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان (بطرف ششکل) – خیابان امام خمینی – پلاک 193 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبفلاح پژندداخلیفلاح پژند0467039593552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)داخل بالا – روستای دهشال – ندارد – کوچه شهید ایرج فلاح ابراهیم پور – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 255 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدپرخاشخورپرخاشخور 046705478101342166272552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)امشل – روستای کیسم – کوچه وحدت – جاده اصلی امشل – پلاک 163 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهگداعلیعموپورتجن گوکهعادل0467092199552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)تجن گوکه پایین – روستای کیسم – ندارد – خیابان امام خمینی – جاده اصلی تجن گوکه – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنصورکیمیاپورلیچاهیکیمیا پور 0467092203552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)نقرده – روستای کیاشهر – خیابان امام حسین – کوچه شهید باقری – پلاک 5.001 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمحمداسمعیلی بارکوسرائیعمو اکبر0467103851552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کورکاه – روستای گورکا – خیابان (کمربندی) – بن بست ((اکبر اسماعیلی)) – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدآقاجان نژادرهگذر0467104282552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه ((علی پور داداشی )) – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصمدابراهیمی دستکدوبرادران 0467104284552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه ((حسن علی فلاح اکبری نژاد)) – خیابان امام رضا – پلاک -970 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشعباناسمعیل پورفوشازدهیسفره خانه سنتی قیصر0467150112552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)فوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید آقایی نژاد – خیابان امام خمینی – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیمحمدپورپنچاهمحمدپور0467225842552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)پنچاه – روستای کیسم – ندارد – جاده اصلی پنچاه – خیابان شهدا – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفتحی کیسمیسبحان0467225843552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان شهید عباس شاهوی – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمخاویاری حسن کیادهرحیم 0467232373552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – کوی امام – کوچه ((احمد شرافتی)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودسرشارحسن کیادهچای پزی سرشار0467241698552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – امام خمینی – خیابان (جمهوری) – کوچه (دبستان کوثر) – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادعبداله زاده گوهرییادگارپدر046725672401311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)پرکاپشت مهدیخانی – روستای گورکا – خیابان شقایق – خیابان دکتر معین – پلاک -30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحرمعلیصنایع پرکارچایخانه سعید0467256737552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیجعفری درگاهباغچه سرای رضا 0467257222552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)درگاه – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهیدپورابراهیمی – جاده اصلی درگاه – پلاک 283 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیرزم جوی لاکوجدهیرزم جوی 046727314001311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه احمد نژاد – کوچه کانال – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفرشریفی گلرودباریچای پزی فردوسی0467276056552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – پلاک -2,669 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعلیفرضی حسن کیادهملوان0467280615552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پلاک 55 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبابکنوروزی حسن کیادهکاسپین 0467328294552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – کوی امام – خیابان (سپیدرود) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -190 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشعبانعلیآرنگصبح رویایی046733078301342141272552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمرفیع صداقترفیع صداقت0467332101552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کورکاه – روستای گورکا – کوچه بعثت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -2,449 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالحسینصفرپورکینچاهصفرپور0467385435552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کین چاه – روستای گورکا – کینچاه – خیابان شهید قاسمی – خیابان به طرف کینچاه – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوذرپرسیاوشنادر 0432456234552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – کوچه گلستان یکم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیاحمدی اشمان کماچالچای پزی  تقی0467401051552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دهسر – روستای کیاشهر – ندارد – جاده اصلی دهسر – خیابان ( بازار دهسر ) – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثم جاندانه میثم0467453174552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ولیعصر – خیابان آیت الله مدرس – پلاک 457 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضانیک زادحسن کیادهعمو غلام 046747493301311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – خیابان (شهید رجایی) – پلاک 108 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحیدری امیرکیاسرقایقران 046747638101311111111552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدی قاسمی محسن آباد یاران0435945915552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)محسن آباددستک – روستای دهگاه – جاده اصلی محسن آباد – بن بست شهیدسلیمان علیزاده – پلاک 226 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمهدينعمتي كتشصت آباداننعمتی0440020788552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعليمعينيچای پزی معینی0467560885552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)دهشال – روستای دهشال – ندارد – خیابان امام خمینی – کوچه بازارچه – پلاک 134 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانطبخ كارحسن كيادهفرهنگ0467570428552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – امام خمینی – کوچه ((فرهاد نیکی)) – کوچه (شهید قدوسی) – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبداله محمدحسنی آهندانی آهندانی0436002055552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان امام خمینی – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 172 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمتمرادپورليچاهيقهوه مرادپور0467592240552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه شهیدفتحی مقدم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهديآخستهکافه باران 0441609774552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – پشت وادی اشرف(آخوندمحله) – کوچه یکم – خیابان ابوذر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمديوسفي داخلچایخانه سنتی شب بیداری0467616642552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)داخل پائین – روستای دهشال – کوچه گلستان ششم – جاده اصلی داخل پائین – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسمحمدي خوشكاروندانيامیرخان0467646080552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)خوشکاروندان – روستای گورکا – خیابان آزادگان – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 681 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهديسمائي نيامهدی0467671073552316چایخانه( عرضه قلیان ممنوع است)کیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه هواشناسی چهاردهم – خیابان (شهید رجایی) – پلاک 57 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهعلیرضاخوشنود طوافیتلاش028536871301424223139602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)فردوسی ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهحسینتیربخشوانت بار خزر000485736001424225560602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید رامین بازرگانی – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاپور قاسم چورکوچانوانت بار کوچان045587437801342124949602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)آستانه اشرفیه ، جاده کیاشهر ، بلوار جانبازان ، بلوار سفیر امید ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدامینرضانیاوانت بار پیمان046624189701342125156602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)آستانه اشرفیه ، فردوسی ، کوچه شهید ناصرفخرحسینی ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقآتش افروزنهآمبولانس خصوصی راجعون046388236501342124499602212خدمات آمبولانس خصوصیآستانه اشرفیه ، مسجد 72 تن ، خیابان استقلال ، بن بست دوازدهم ، ساختمان جلال 8 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدقربانی پورتجن گوکهآمبولانس (حمل جسد ) باغ بهشت0465970361602212خدمات آمبولانس خصوصیتجن گوکه پایین ، کوچه بوستان یازده ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسففقیه شجاعیخدمات کامپیوتر فقیه شجاعی000497547101424233069749711خدمات تایپامام خمینی ره بازار شماره یک  0
گیلانآستانه اشرفیهزهراعلی پور گیلدهپارس029296056101424827486749711خدمات تایپبندرکیاشهر امام خمینی(ره)  –
گیلانآستانه اشرفیهامیداسلامی کنارسریخدمات کامپیوتر نام آوران032766760501420749711خدمات تایپامام خمینی(ره) پاساژ شاهوی  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدنبات پورمحمد032341674901424236243749711خدمات تایپامام خمینی (ره) ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدناظری تجن گوکهرایان سیستم شکوفه نو0101924748749711خدمات تایپتجن گوکه پایین – روستای کیسم – کوچه بوستان یازدهم – خیابان امام خمینی – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمامین جسیدانیرسانه مهر0401319969749711خدمات تایپآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدترومیدهپرشین سیستم0101788046749711خدمات تایپآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه دکتر آیت اله ضیائی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیمینمرادی لات محلهمرادی 046755386501342185024749711خدمات تایپدهشال – روستای دهشال – ندارد – کوچه بازارچه – کوچه ( نورین ) – پلاک 174 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدطالب زادهزیتون028073321901424239298552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسبلوار دکتر معین جنب دفترخانه 226  –
گیلانآستانه اشرفیهخدیجهپندیدننمکدون 046597741001311111111552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسآستانه اشرفیه ، جسیدان ، خیابان شهید منتظری ، بن بست (فرح) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجت الهبرازیدهبرازیده 046611160101311111111552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، میدان حافظ ، کوچه تختی ، طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهفرشتهیوسفیغذاخوری خاطره 046635385601311111111552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسسیاهکوچه ، خیابان (آقا سید جنید ) ، خیابان ( آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 74 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزینمحمدیتک 046638137801311111111552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان استقلال ، خیابان ایثار ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده مریماشرفی حسین آبادیحسین 046642489501311111111552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید جوانمرد ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیمینسخاوت طلبرضانیا046658568801342856288552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدهکاء – روستای دهگاه – کوچه فضیلت – خیابان شهدا – پلاک 558 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرادرویش پورداخلرنگین کمان0357501306552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسکورکاه – روستای گورکا – خیابان شهید نادر حسن دوخت ( 1 ) – خیابان ( جاده کورکاء ) – پلاک 927 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنحسن نژادلیچاهیترنج طلایی0381551753552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسکیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین) – بلوار (امامت) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهریحانهپورمهدی درگاهریحون 046684787201342134043552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیافخمی حسن کیادهتتیس 046708352601311111111552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاشعبانی کورکاءسپیدرود 046714653001342139051552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید مختار جوانبخت – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدمستخدم سیارجلالیغذای آماده سیار046716166101311111111552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – ساختمان استار – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیعلی پوردستکعلیپور 046720846001311111111552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدستک – روستای دهگاه – ندارد – جاده ( دستک ) – خیابان امام حسین – پلاک -115 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهفاتح دیلماندورهمی 046724579201342182423552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستمچال – روستای گورکا – ندارد – کوچه شهیدرضایی – جاده اصلی تمچال – پلاک -320 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهقصاب شیدادوستملوان 046750214001311111111552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسآستانه اشرفیه – صقتی(پشت سپاه) – میدان حافظ – کوچه ((ابراهیم پورمیربلوک جلالی)) – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهآزادهبغيارگیل بانو0467686219552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه ((ابراهیم پورمیربلوک جلالی)) – میدان حافظ – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحموداکبری اشمان کماچالیاکبری026741878901424933324741212خدمات حسابداری و حسابرسیبندرکیاشهر روستای دهسر  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضااخوان آستانهگیل نت030322450901424220236642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)شهید بهشتی آیت اله وحید  0
گیلانآستانه اشرفیهداریوشمیرزازاده حسن کیادهورنا045024106401342827635642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان شهیدتیرماهی ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهغفاری توچائیموسسه ترجمه ویلماج0466074023642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)آستانه اشرفیه ، مطهری ، کوچه (نجات دهنده) ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهزهراصبوری چوریکادوس 0466258625642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)آستانه اشرفیه ، صقتی ، خیابان فلسطین ، میدان حافظ ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسحرهادی پورخوشروکافی نت سپنتا0467012886642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهید سیاوش باقری – کوچه شهیدمحمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاپورشهدا046713591901342139307642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)آستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – کوچه شهید حلوایی – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهپرويزآتش فرازحیدربابا0004937893630215خدمات سردخانه ایآستانه اشرفیه – شهرک صنعتی – کوچه چهارم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحساناحمدی کماچالیاحمدی027901586701420749713خدمات فتوکپی، زیراکسروستای چورکوچان –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسنمیربلوک جلالیمهرآستانه 046605949001342130049642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه شهید قدیری ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباساخوان آستانهایده پرداز0466264943642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، پلاک -29 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلاعیسی پورامیرهندهپویشگر 046627187801311111111642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شاهوی ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهجلالمظفریسنجر0466529928642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه – سردارجنگل(بازار بصیر) – کوچه کاوه – خیابان سردار جنگل – پلاک -53 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدمیرحقگوی جلالیجلالی 046654034701311111111642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه میثم – خیابان حرم – ساختمان حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهالهامآقابراری حسن کیادهگیل نت 046662491101311111111642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیکیاشهر – امام خمینی(کوی شهیدبهشتی) – خیابان ( اصلی سپیدکنار ) – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیوهابی ماشکچلیپا 046666048701311111111642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه بازار جلالیه 2 – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریممختارپورگورابجواریخدمات کامپیوتری دیدار 046666048901342129895642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف(سردارجنگل) – خیابان سردار جنگل – میدان ام الشهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودپاکدامنگلبرگ0466664472642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه – امام خمینی(منتظری) – خیابان شهید منتظری – خیابان شهید منتظری 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراموسی پورحسن کیاده046678034801311111111642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیکیاشهر – کوی امام – کوچه ((هادی حسینی نیا)) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -748 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادقنبرپورصیادآفتاب0466883588642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (کانون فرهنگی بقیه اله) – خیابان (امام خمینی) – ساختمان آفاق 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده مریمبچکپارس سیستم 046719746801311111111642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا – کوچه شهید رضا صادقی – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلینیک صفت آستانهتامین دات نت046725963001342138281642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه – پل سفید رود – کوچه شهید نادر تقی پور – خیابان پارک شرقی – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمعصومهحسین پوراربوکلایهفرارایانه 046736329201311111111642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیکیاشهر – شهدا – کوچه ایمان – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیفلاح حیدریآستان حساب 046745975501342126609642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – ساختمان مهرداد 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجاد کوچکی حسن کیاده اِرنا0435110372642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیکیاشهر – امام خمینی – کوچه ((فرهاد نیکی)) – کوچه (شهید قدوسی) – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيدجمالمهرخواه لفمجانيکافی نت مهر0467551938642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه – استقلال(هفتاد و دو تن) – کوچه شهید عبداله پور میربلوک – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهاحمددوست لسكوكلايهخدمات کامپیوتری احمددوست0467648749642116خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهورزمیخزر031572443701420452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیبندرکیاشهر محسن آباد-نبش کوچه لاله  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدآخستهآخسته0101927121452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیآستانه اشرفیه – پشت وادی اشرف(آخوندمحله) – کوچه یکم – خیابان ابوذر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیباقرپورکماچالیحضرت0382059905452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه یلدا – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعبدالحسینمحمدپورداربست نمونه0467094306452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه یکم – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – پلاک -30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنصورسحرخیزجیرهندهمنصور 046736949001311111111452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیمحسن آبادپایین – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه ساحل 2 – خیابان شهید محمد علی بزرگی – پلاک 77 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونبهروزیانآشیان سازان بهروز046740910201311111111452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت اله بهشتی – کوچه شهید جوانمرد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلی پورعلیپور 046746505801311111111452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیکشل آزادسرا – روستای گورکا – ندارد – کوچه فرهنگ – خیابان امام خمینی – پلاک 722 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپدرامیاقوتی حسن کیادهمدرن داربست 046765046301311111111452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – بن بست ((علی نوری پور )) – پلاک 395 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمرجبیرجبی025878651801424231703921423خطاطیامام خمینی ره بازار روز شماره 1  –
گیلانآستانه اشرفیهرمضانپورعباس ششکلهنرکده پورعباس010186354401420921423خطاطیروستای ششکل میان محله –  –
گیلانآستانه اشرفیهصاحبطاهری تجن گوکهخطاطی و پرده نویسی عصرسوم031838022101424262470921423خطاطیتجن گوکه پایین امام خمینی  –
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسنرضوی مقدم نفوتیرضوی0101750620921423خطاطیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان امام خمینی – بن بست (صفا) – پلاک -71 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحبوبهحسن دوست صداپشتههنرکده چشم انداز 046680100001311111111921423خطاطیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه ((شرقی 1)) – کوچه ((بهزاد عمویی)) – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریبرزحسین رضائی حسن کیادهتابلوسازی رضائی0466801004921423خطاطیکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه ((نعمت اله شعبانی)) – کوچه شهید حیدری نژاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصاحبآخستهآخسته 0409794278921423خطاطیکورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهحلوائی جلالیتبلیغات خوشنویسان046726276601342130256921423خطاطیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهیدالهاسماعیل پورحسن کیادههنرکده دوستان0101832627921423خطاطیکیاشهر – زمین شهری – خیابان شهیدبلبلی – خیابان (شهدا) – پلاک 277 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسياوشمعبودي اشمان كماچاليمعبودی0440741527921423خطاطیکیاشهر – زمین شهری – کوچه گل رز 2 – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسرحيمي پورآستانهفرهاد0443851118921423خطاطیآستانه اشرفیه – آقا سید حسن – کوچه شهید حسین مهدی کرم – خیابان آقا سید حسن – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیداعلائی آستانهاهورا 046760966701342143067921423خطاطیآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان شهیدحمید نظرپور – خیابان استقلال – ساختمان جلال 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعليقاسميقاسمی0441145421921423خطاطیآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید اکبر شکرگزار – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیابراهیمیساحل033697013501420014022دفتر جمع آوری شیربندرکیاشهر دهنه سرسفیدرود  –
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمگودرزی کیسمیجمع آوری شیر دهستان کیسم027429112101420014022دفتر جمع آوری شیرجاده سرکیسم –  0
گیلانآستانه اشرفیهسیده عالیهمیرقاسمیپاک 046655717401311111111930116دفتر خدمات قالیشوییکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان ( اصلی فلسطین شمالی ) – خیابان فلسطین شمالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراهادی نژادچپکیپاکیزه سازان 046659520701311111111930116دفتر خدمات قالیشوییکیاشهر – کوی شهیدبهشتی(فلسطینشمالی – خیابان ( اصلی فلسطین شمالی ) – خیابان فلسطین شمالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمداصغری زهندهرویال046756949101311111111930116دفتر خدمات قالیشوییکورکاه – روستای گورکا – خیابان ساحل – خیابان (کمربندی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادحیدرمرادیبی نظیر 046758540701342173912930116دفتر خدمات قالیشوییکاچاءچهارده – روستای چهارده – ندارد – خیابان شهیدمحمد اسحاقی – خیابان آقاسید ناصرالدین(ع) – پلاک -201 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیناسدی حسن کیادهدفتر وانت بار سپید رود046740690201342820042602319/2دفتر خدمات وانت بارکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه ((نعمت اله شعبانی)) – کوچه شهید حیدری نژاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینفلاح پورعلیدفتر وانت بار گیلان046760660801342127777602319/2دفتر خدمات وانت بارآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان شهید رجائی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینتیربخشموسسه وانت بار خزر046760859001342125560602319/2دفتر خدمات وانت بارآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید رامین بازرگانی – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدامینرضانیاموسسه وانت بار پیمان046760859501342121200602319/2دفتر خدمات وانت بارآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاخوشنودطوافیموسسه وانت بار تلاش046760859601342123139602319/2دفتر خدمات وانت بارآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – خیابان فردوسی – پلاک 73 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلام حسینجوانمردکلدهموسسه دفتر وانت بار وحدت046761146701342128663602319/2دفتر خدمات وانت بارآستانه اشرفیه – امام رضا(مسجد 72 تن) – کوچه قدیری – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحرمعلیحسن زاده نقره دهیدفتر خدمات وانت بار خزر046761147301342825575602319/2دفتر خدمات وانت بارکیاشهر – فلسطین – میدان ام الشهداء – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینقاطعیموسسه وانت بار شاهین046761147401342125454602319/2دفتر خدمات وانت بارآستانه اشرفیه – خوش سیرت – کوچه شهید محمدرضا پورشمسایی – خیابان شهید خوش سیرت – ساختمان کلبه شالیزار – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهسعیدمحمددوست ماشکموسسه وانت بار نمونه046761147601342126000602319/2دفتر خدمات وانت بارآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهياسراكبري نياتوچاهيدفتر وانت بار پدیده راه زیبا کنار 046761664001342822099602319/2دفتر خدمات وانت بارکیاشهر – شهرک قدس – کوچه (ساحل) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدمزیندیزی پزی عموجعفر0466580287552311دیزی پزی(عرضه قلیان ممنوع است)خوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه گلستان 1 – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسقربان حسینیپارسیان025879619101420552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبندرکیاشهر سه راه انبارسر بعداز عسکر 0
گیلانآستانه اشرفیهسارافلاحت گر خوشحالبشیر029414411301424882613552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبندرکیاشهر لوخ  –
گیلانآستانه اشرفیهحمیدقهرمانی حسن کیادهیلدا030089972101424821880552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبندرکیاشهر فلسطین شمالی-جنب پل چوبی  –
گیلانآستانه اشرفیهرحیمدهداردهدار030585053701424234446552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخورینیاکو-جنب ایران خودر –  –
گیلانآستانه اشرفیهکبریپورحسین دستکیجعفری027428503501424983710552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریبندرکیاشهر دستک – جنب بانک صادرات  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمداکبرپورامیر045533375401342183032552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریدهسر ، کوچه گلستان 4 ، خیابان جاده کیاشهربه آستانه ، پلاک 112 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادحقیقت ثابت کوچصفهانیغزال 046627867901311111111552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکشل آزادسرا ، خیابان بهار ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینصالح جلالی آستانهصالح0101852198552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریآستانه اشرفیه ، صقتی ، کوچه فرشته ، بن بست (بیگی ) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاآقائی پوردهکاءآراد 046638137701311111111552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریدهکاء ، کوچه شادروان محمد آرای ، خیابان شهدا ، پلاک 434 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلاماسدی کیسم جوکلیامیر 046651163901341143535552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریآستانه اشرفیه ، ایستگاه کیسم ، کوچه شهید مرتضی گرامی ، بن بست ( اسدی ) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکامرانکریم زاده لیچائیپلوکبابی سنتی کامران و کامبیز 046661366601311111111552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلاکوژده – روستای کیاشهر – خیابان فلسطین جنوبی – بن بست شهید یزدان احمدنژاد – پلاک 42 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیفرهورستوران فرهو0262951445552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریخوشکاروندان – روستای گورکا – خیابان آزادگان – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 427 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاگرامی حسین آبادباغچه سرا 046667320201311111111552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریآستانه اشرفیه – یخ سازی – بلوار گلها – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمخان زاده میانکفشهعروس دریا0258931022552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شقایق 12 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسیمرادی دستکمرادی0101788478552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه گلستان شمالی 1 – خیابان امام رضا – پلاک 175 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضاحمدی آستانههمت0004771973552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهرامسلحشورخوشکاروندانیشالیزار0101802276552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریخوشکاروندان – روستای گورکا – خیابان شهدای خوشکاروندان – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 660 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنوقاری ششکلآریو0425210698552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریششگل – روستای دهشال – ششکل – کوچه نسترن – خیابان آیت اله نخعی – پلاک 143 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغر زینعلی زینعلی0101844431552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه ((علی پور داداشی )) – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيدنقيحسيني دستكمرادی0440666029552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریدستک – روستای دهگاه – ندارد – جاده ( دستک ) – خیابان امام رضا – پلاک -721.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحق پرست تهامیمیثم0263976388014204262365552211ساندویچ فروشیروستای تجن گوکه بالا محله –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدقربانعلی پور جوکلپرویز031852512201420552211ساندویچ فروشیاستقلال-جنب منبع آب سابق –  –
گیلانآستانه اشرفیهمیرحسینهجرتیاغذیه گل سرخ026324802501342122202552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه – شهید بهشتی
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاپورتقی لسکوکلایهساحل000298122501424815008552211ساندویچ فروشیبندرکیاشهر روستای لب دریا  –
گیلانآستانه اشرفیهمیلاد شیرزاد جلالیهامبورگر شاب0458199186552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، بلوار دکتر معین ، خیابان شهید باهنر ، طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهایرجمهدی نیالیچائییاران0004794898552211ساندویچ فروشیمحسن آبادپائین ، کوچه ساحل 3 ، کوچه شقایق 4 ، پلاک 561 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمدینهرحیمی نژادکیسمیمحمود0466113225552211ساندویچ فروشیکیسم بالا ، خیابان شهیداصغرشفیعی ، خیابان تمدن ، پلاک 141 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحدثهشیرزادی لسکوکلایهحامد 046611587301311111111552211ساندویچ فروشیلسکوکلایه ، کوچه ( بازارچه 1 ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 178 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدابراهیممیرحسینی لفوتتی تی گل 046616264601311111111552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان استقلال ، کوچه تختی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهبزرگ زادهصداقتی 046618483001311111111552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه شهید قدیری ، خیابان استقلال ، پلاک -246 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرانکنظری پورکیائییاس 046621897201342129538552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان ایثار ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدخلیلی سالستانگلها 046626493101311111111552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه حمزه ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهربانوپستاباباکوهی0101898273552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید غلامرضا منعم ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیصالحی نقره دهوحدت0002981765552211ساندویچ فروشینقرده ، خیابان امام حسین ، کوچه شهید باقری ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیپندیدنویشتا0466334925552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه شهید امین پور ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسن نیای دستکبهار0004909241552211ساندویچ فروشیدستک ، خیابان امام حسین ، خیابان امام رضا ، پلاک 488 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدصادقاسماعیل پورپنچاهبیست 046640925401311111111552211ساندویچ فروشیپنچاه ، کوچه کاج یازدهم ، خیابان ( آقاسید محمد ) ، پلاک 346 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمرستمی تجن گوکهآرمان0101857890552211ساندویچ فروشیتجن گوکه پایین ، خیابان امام خمینی ، خیابان فضیلت ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهبابازادهمیلاد 046642575201311111111552211ساندویچ فروشیکورکاه ، کوچه فجر دوم ( 1 ) ، خیابان  امام حسن عسکری ( 1 ) ، پلاک 674 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاشاهویپدرخوب 046645212401311111111552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان سردار جنگل ، میدان ام الشهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبصیرفلاح توشه بخش بازکیائیسارینا کوچولو 046645648101311111111552211ساندویچ فروشیتجن گوکه پایین ، کوچه بوستان یازده ، خیابان امام خمینی ، پلاک 118 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهزیرک تجن گوکهکبیر 046647759601311111111552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه (شعبانی) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهتقویمی سیاکوچهثنا 046648087401311111111552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه ، زایشگاه ، کوچه شهید علی ذکری ، بن بست سوم ، پلاک -29 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشایستهشیدائی کوجلگیله وا 046649730801311111111552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه ، خط کمربندی ، کوچه نصر ، خیابان فردوسی ، پلاک -105 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاشریفیمعین0004829248552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهیدنواب صفوی – کوچه رسالت – پلاک -111 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانعلیاصغرنیای حسن کیادهکادوش0101898489552211ساندویچ فروشیکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهعبدالحسینپرسیاوشسردارجنگل0101930510552211ساندویچ فروشیکورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – پلاک 2,671 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرادانشپارسیک0383307871552211ساندویچ فروشیکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرضائی نژادآویشن0101928128552211ساندویچ فروشیپرکاپشت مهدیخانی – خیابان شقایق – خیابان دکتر معین – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتیمورنوعی ششکلینیلوفر0004795365552211ساندویچ فروشیششگل – ششکل – کوچه شهیدعلی فاضل – خیابان امام حسین – پلاک 377 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمیلهعاشوری سالکدهگیل سو 046691235301311111111552211ساندویچ فروشیکیاشهر – امام خمینی – کوچه لاله 14 – خیابان (امام خمینی) – پلاک -303 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیپورقربان چهاردهپورقربان 046693469001342173067552211ساندویچ فروشیشیرکوه چهارده – خیابان شهید حسین عبدالهی – خیابان کوثر – پلاک 174 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعبدالهی حسین آبادپوریا 0414991142552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرنظران حسن کیادهبلوط0420264421552211ساندویچ فروشیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودقربانیان آستانهاغذیه مجید 046717323101311111111552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمرادی اشمان کماچالیعمو حسین 0467181167552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید غلامحسین اسماعیلی – خیابان استقلال – ساختمان جلال 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیناحبیبی امیرکیاسریستاره شب0101811500552211ساندویچ فروشیکیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین جنوبی) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبراستگوی حقیحسام0101808435552211ساندویچ فروشیدهشال – روستای دهشال – ندارد – کوچه (فرعی اول ) – خیابان شهیدمحمدرضا عابدین پور – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاحسین پورگلشاهیساحل0004855778552211ساندویچ فروشیدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک 512 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودسرافرازداخلیآفتاب0004771109552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -22 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرآتش بهارگیل مرد0004797163552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – خیابان شهیدنواب صفوی – پلاک -43 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرانوری پرگوچهارفصل 0422752434552211ساندویچ فروشیکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهشهربانوامین گوهری فلاحایستگاه شکم 046732566101342182133552211ساندویچ فروشیاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -677 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظمتقی پوردهکاءگل سرخ0101824419552211ساندویچ فروشیدهکاء – روستای دهگاه – ندارد – کوچه شهید حاتم یوسفی – خیابان شهدا – پلاک 471 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنقربانیان آستانهگل رز0002962328552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه دوم – خیابان سردار جنگل – پلاک -43 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراغنم دوست آستانهفلافل دولپی فلفل0431388257552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامينرمضان پورگيلدهصفا 0429981816552211ساندویچ فروشیدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک -466 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحیدرنیای چهاردهاغذیه علی 046748639401311111111552211ساندویچ فروشیشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( فرعی ششم ) – خیابان کوثر – پلاک 742 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلي اكبركاظمي پورچی تراوا0437183992552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهابراهیمیچی تراوا046752426001342136738552211ساندویچ فروشیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان دکتر دشتستانی – کوچه (خجسته) – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادمرادپورلیچائیچهارفصل 046753722101311111111552211ساندویچ فروشینبی دهگا – روستای کیاشهر – جاده ( نبی دهکاء ) – خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفروزانکشاورزبابائی نژادلبنانی 0467554696552211ساندویچ فروشیکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – مجتمع اقاقیا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرشكتيورحسن كيادهآرش0435945366552211ساندویچ فروشیکیاشهر – کوی امام – کوچه ((آرمان کتیور)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضابرومندمیانکلیبرومند0004816869552114سفره خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهحسینصحرائی پشت کلائیشالیکوبی وحدت032224642901424352744014013شالیکوبیکیسم بالا –  –
گیلانآستانه اشرفیهنسرینرهنمارودپشتیرهنما0101911172014013شالیکوبیمحسن آباددستک – روستای دهگاه – جاده اصلی محسن آباد ( 1 ) – جاده اصلی محسن آباد – پلاک 235 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیباصغرپورلشکامصدف 046688685901342162083014013شالیکوبیپشل – پوشل – خیابان شهید غلامعلی نوروزی – بن بست (برنجکوبی ) – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهماکاندلاورلله وجه سریدلاور 046742502501311111111014013شالیکوبیلله وجه سر – روستای دهگاه – ندارد – کوچه (شوقی ) – خیابان جاده کیاشهربه دستک – پلاک 130 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپیمانحسین زاده بابائیپیمان0456042850502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه ولایت پنجم ، خیابان سپیدرود ، پلاک 37 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدفلاح قویدلقویدل0004999520502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)آستانه اشرفیه انتهای خوش سیرت  12
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمحمدصالحی مریدانیکارواش کوچان 046624902201311111111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چورکوچان ، کوچه پهلوان جعفر یوسف نژاد ، خیابان ( جاده دهشال ) ، پلاک 144 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعادلگیلان مرادحسن کیادهاستقلال 046639380201311111111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، خیابان شهیدرجایی ، بن بست هواشناسی پنجم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمتزنانتک0342615862502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کورکاه – روستای گورکا – خیابان ساحل – خیابان ( جاده لاهیجان ) – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاحقیقت خواهبیست 046663716801311111111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)خوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه (دانش آموز) – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 191 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدمیرحسینی دهشالیالماس 046667976301311111111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)استخربیجار – روستای گورکا – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -829 – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاعلی اکبری دستکسینا0101934754502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)دستک – روستای دهگاه – کوچه لاله جنوبی 2 – خیابان امام رضا – پلاک 32 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپرانداخگیلان تک0374511846502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)مردمکده – روستای گورکا – خیابان زنده یادمحمدپورعبدالله – جاده اصلی مردمکده – پلاک 301 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمداراززادهنوین آرین0371507978502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لاکوژده – روستای کیاشهر – کوچه گلستان – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبحیدریحیدری0466941898502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)دستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه شقایق جنوبی 2 – کوچه ((حسن علی فلاح اکبری نژاد)) – پلاک 740 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانسعادتیکارواش سعادت0410156853502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)پرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – کوچه شهیدخوش سیرت – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -95.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشریفدرویش پورداخلدرخشان 046706760001311111111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)داخل پائین – روستای دهشال – جاده (داخل پائین) – جاده اصلی داخل پائین – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصرخوش نشین چوریکارواش خوش نشین0467078690502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چورکوچان – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید خادم حسینی – خیابان اصلی چورکوچان – پلاک -13 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعباس پوربازانامیر046714428601311111111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)بازان – روستای کیسم – ندارد – کوچه شهیدصفر قریب – جاده اصلی بازان – پلاک 276 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزیوسفی گوهرییوسفی0004990988502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 663 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینداداشیداداشی 046724718101311111111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)دهکاء – روستای دهگاه – ندارد – کوچه شهید حاتم یوسفی منتهایی – خیابان شهدا – پلاک 763 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیانوشلطیفی لاکوجدهیمدرن لاکچری046730584401311111111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)امیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه بهاران 19 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک 612 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدحبیبی پورحسن کیادهحامد 046748149501311111111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کیاشهر – امام خمینی (بخشداری) – خیابان امام رضا(ع) – خیابان شهیددادمان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعارفآخرت دوست باركوسرائيکارواش0004981125502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)آستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه ((علی پور داداشی )) – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشعباني كوركاءبخارشوی شعبانی0434283661502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهاحمدگرامی حسین آبادسحر032208061701420552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)بلوار دکتر معین جنب کمیته امداد  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیفرهودخوشکاروندانیبهرام046648554401311111111552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)آستانه اشرفیه ، آزادی ، خیابان فرهنگ ، کوچه (رودی) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوطالبایرویژه دوستسحر0364126972552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)کیاشهر – فلسطین – میدان ام الشهداء – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرمحمددلیلیاندیزاین لند 046769863401342139293921425طراحی و گرافیکآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه (کتایون) – خیابان ( آیت اله وحید ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضانصراله زاده آستانهنصراله زاده 0402193105511016عمده فروشی سایرمواد غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر بصورت حق العمل کاریآستانه اشرفیه – امام رضا(مسجد 72 تن) – کوچه قدیری – بلوار امام رضا – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلآتش بهارمهدی 0417929501511016عمده فروشی سایرمواد غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر بصورت حق العمل کاریآستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان پاسداران – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیاوشحسنی نژادلیچاهیبار فروشی و امانت فروشی ساحل0420719451511016عمده فروشی سایرمواد غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر بصورت حق العمل کاریآستانه اشرفیه – بنده کل – کوچه ( بلال ) – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعسکرجعفرپورلاکمه سریجعفرپور 046753441401311111111511016عمده فروشی سایرمواد غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر بصورت حق العمل کاریپرکاپشت مهدیخانی – روستای گورکا – خیابان دکتر معین – خیابان شقایق – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنادرحسن زاده نقره دهوحدت0101827116511016عمده فروشی سایرمواد غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر بصورت حق العمل کاریآستانه اشرفیه – قصاب محله – کوچه نصر – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاآتش فرازبارفروشی آتش فراز046760242301311111111511016عمده فروشی سایرمواد غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر بصورت حق العمل کاریآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدمدنیوحید0004957689511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید حسین مهدی کرم – کوچه شهید اسما عیل زاده – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرهمهدی دوست جلالیخاله خانم 0413245965552212فروش انواع پیتزاکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادشعبانیپارکینگ سفید رود034272130501424223666930503فعالیت های مربوط به اداره کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه (پارکینگ)کورکاء سه راهی لشت نشاء 0  0
گیلانآستانه اشرفیهتوماجعطائی حسن کیادهپارکینگ شبانه روزی پل چوبی0466695206930503فعالیت های مربوط به اداره کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه (پارکینگ)کیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین) – بلوار (امامت) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادامیری لفمجانیپارکینگ شبانه روزی آزادی046770692301342137067930503فعالیت های مربوط به اداره کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه (پارکینگ)جوپشت – روستای گورکا – ندارد – خیابان ( امام خمینی (ره ) ) – بن بست ((مسلم جعفری لفوت)) – پلاک 118 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاقلیپور فوشازدهیگروه موزيك پروا025879720701420930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنروستای فوشازده روبهروی قصابی علیپور  0
گیلانآستانه اشرفیهایمانعلی پور حسن کیادهآریا027916681001424821820930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنبندرکیاشهر شهید رجائی  –
گیلانآستانه اشرفیهسینامحمدیسهیل029798463001424923285930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنفوشازده –  –
گیلانآستانه اشرفیهسهیلذبیحی رصدیدوقلوها030999091501420930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنبندرکیاشهر فلسطین جنوبی  –
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهرضامحمودی یزدانیآونگ0465970451930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنآستانه اشرفیه ، حسین اباد ، کوچه یازدهم ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداریوشنبات پورکلنادانیمارلیک046608949101311111111930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنتمچال ، جاده ( تمچال ) ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 241 ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهرامیننجفی اسپلیترانه0378382469930505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنتمچال – روستای گورکا – خیابان مدرس 2 – کوچه فرهنگ – پلاک -2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصالحیعقوبی سلطانمرادیخیرخواه 046638135401311111111552324قهوه سراآستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، کوچه شهید اسما عیل زاده ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههانیهمقدمقهوه تلخ 046637540401311111111552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه ، یخ سازی ، خیابان جمهوری اسلامی ، بلوار گلها ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهبیکی آستانه046683902401342126422552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – پل سفید رود – خیابان پارک شرقی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتهمینهتقوی فلاح پورریور046721170101311111111552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیدمدرس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادتقوادوست آستانهشمعدونی046725963201311111111552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلالتزمانروز کافی 046748962401311111111552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهریارمرامی حسن کیادهكباب شقايق025879897001420552122کبابیبندرکیاشهر امام خمینی روبروی صادرات  0
گیلانآستانه اشرفیهسهرابوقاری چوریکبابی سهراب025879079701424552434552122کبابیروستای استخربیجاربالا محله جنب خانه بهداشت  0
گیلانآستانه اشرفیهحسنتقی زاده کیسمیچای پزی تقی زاده025879205501420552122کبابیروستای کیسم جنب پاسگاه کیسم  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاحبیبی کینچاهدائی کریم025876167801424542200552122کبابیروستای نازکسرا –  –
گیلانآستانه اشرفیهمهردادفلاح اکبری نژاد دستککاج026400673701420552122کبابیبندرکیاشهر فلسطین شمالی  –
گیلانآستانه اشرفیهایوبدروددرود028667189601420552122کبابیروستای تمچال –  –
گیلانآستانه اشرفیهمهدیحسن دوخت کورکاءکبابی صفا029414375401420552122کبابیمیدان جمهوری –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسنکاظم پور دهکائیپدرام029414555201420552122کبابیبندرکیاشهر روستای دهکاء  –
گیلانآستانه اشرفیهیونسصفری محسن آباددایی یونس000298388701424983090552122کبابیبندرکیاشهر دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهحمیدنعیمی بستیصفا031681857601420552122کبابیمیدان جمهوری –  –
گیلانآستانه اشرفیهگداعلیتیرگردونکبابی علی031777537401420552122کبابیآستانه اشرفیه- شهید نواب صفوی 
گیلانآستانه اشرفیهحسنجوانیهخامنش033070105701420552122کبابیروستای استخربیجار –  –
گیلانآستانه اشرفیهامیراسدکیترنج034002752001424220925552122کبابیروستای استخربیجار جنب دهیاری  0
گیلانآستانه اشرفیههوشنگبندرچی بصیربندرچی034087715801420552122کبابیبندرکیاشهر دستک -سه راهی محسن آباد  0
گیلانآستانه اشرفیهشعبانشناورحسن کیادهشبهای خزر045277806501342858146552122کبابیدهنه سرسفیدرود ، کوچه بهرام سلیمانی ، خیابان (کیاشهر به چمخاله ) ، پلاک 106 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاعلی نژادگورابجواریامیرحسین046597089001311111111552122کبابیکارسیدان ، خیابان رسالت غربی ، خیابان سالمندان ، پلاک 42 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمزهپورقربان دستکیپورقربان 046600817001311111111552122کبابیدستک ، خیابان شهدا ، خیابان امام رضا ، پلاک 303 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیتمجیدی آستانهتمجیدی046603111401311111111552122کبابیآستانه اشرفیه ، صقتی ، کوچه فرشته ، بن بست (بیگی ) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراپورسبحان حسن کیادهمقصود046603384001342821817552122کبابیکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، بن بست (سمیع پور) ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبراحمدی نژاددهکائیکبابی یاران 046609431501311111111552122کبابیدهکاء ، کوچه شادروان محمد آرای ، خیابان شهدا ، پلاک 450 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدنصراله زادهشبهای کیاشهر046616498801342826978552122کبابیکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه ورزشگاه ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسدالهشادمانشادمان 046619649801311111111552122کبابیپائین رودپشت ، خیابان ولی عصر ( عج ) ، کوچه (( بازارچه 1 )) ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدکریمی گیلدهکریمی 046620850601342859024552122کبابیلوخ ، خیابان شهدا ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسیعلیپورفوشازدهعلیپور 046622060901342856163552122کبابیانبارسر ، کوچه ( کانال ) ، خیابان امام رضا ( ع ) ، پلاک 464 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیررحیم زادهامیر رحیم زاده 046625454201311111111552122کبابیپرکاپشت یاورزاده ، کوچه شهیدخوش سیرت ، جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده ، پلاک 117 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدخواهشی حسن کیادهخواهشی0004860092552122کبابیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید نور پرور ، خیابان امام خمینی(ره) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقدرتجهان دیده کارسیدانیجهان دیده 046628327601342162375552122کبابیصفرابسته بالا ، خیابان (به سمت روستااشمان دهگاه ) ، خیابان شهید بهشتی ، پلاک 189 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدفاضلقاسمی نژادحسن کیادهفانوس 046629416201311111111552122کبابیکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه ورزشگاه ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهروح الهنظام دوست جلسهصادق 046630059601342824679552122کبابیکیاشهر ، جاده آستانه ، خیابان امام رضا ، بلوار امامت ، طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمحمدرضارجبی اشکم دهکامازیار 046638137001311111111552122کبابیاشمان دهکاء ، خیابان ( بطرف لبشکاء ) ، خیابان دکتر معین ، پلاک 56 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهرمضانی چهاردهگیله مرد 046638137301311111111552122کبابیشیرکوه چهارده ، کوچه ( آموتیا ) ، خیابان کوثر ، پلاک 144 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانرحیمی دستکعدالت0002984354552122کبابیدستک ، خیابان شهید اسماعیل حسین پور ، خیابان صاحب الزمان ، پلاک 44 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنوچهراسمعیلی صداپشتهآرام 046640925201311111111552122کبابیداخل پائین ، خیابان ( بطرف روستای لاکمه سر ) ، خیابان ( جاده داخل پایین ) ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیبابازاده لیچائیگیل 046640925501311111111552122کبابیکیاشهر ، فلسطین ، خیابان (اصلی فلسطین) ، بلوار امامت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزاددرویش پورداخلسرسبز 046640925601311111111552122کبابیداخل پائین ، خیابان ( جاده کارسیدان ) ، خیابان ( جاده داخل پایین ) ، پلاک 487 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونحقگوی امیرهندهیحق گو بزرگ 046646551301311111111552122کبابیفوشازده – روستای دهشال – خیابان شهید آقایی نژاد – خیابان امام خمینی – پلاک 73 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدصادقی دستکصادقی 046657205601311111111552122کبابیدستک ، کوچه شقایق جنوبی 3 ، خیابان امام رضا ، پلاک 788 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبهمنی آستانهکبابی بهمنی0354284024552122کبابیآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه اخوت – خیابان سردار جنگل – پلاک -184 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرااقبالی گوراندهکده 046658568701311111111552122کبابیاستخربیجار ، کوچه (بتن باران شمال ) ، خیابان ( آستانه به کیاشهر ) ، پلاک 214 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادکارگرآسیابریصادق 046659706601311111111552122کبابیاستخربیجار – روستای گورکا – خیابان شهید حسین موسی نژاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 446 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضابلوکی ششکلیکباب سرای بلوکی 046659975701311111111552122کبابیفوشازده ، خیابان (بطرف ششکل) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 233 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمهدرویش پورداخلدهشال 046666054701311111111552122کبابیداخل پائین – روستای دهشال – خیابان شالیزار – جاده اصلی داخل پائین – پلاک -137 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمیثمکریمی زادگوهریکریمی0364755257552122کبابیاستخربیجار – روستای گورکا – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 821 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیننصیری تجن گوکهنصیری0101930834552122کبابیتجن – روستای کیسم – خیابان شهید حیدری – خیابان بهارستان – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیداسمعیل پورامیرکیاسرتی نان تی کباب0004862115552122کبابیکیاشهر – کوی امام – کوچه (بازار ماهی فروشان) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -113 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهنصرتیکیوان0364049352552122کبابیخوشکاروندان – روستای گورکا – خیابان شهدای خوشکاروندان – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک -548 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضانیک نژادجلالیکبابی نمونه 046672459101342132057552122کبابیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – بلوار آزادی – پلاک -200 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرجضابطی داخلگلستان 046674167401311111111552122کبابیداخل پائین – روستای دهشال – جاده (داخل پائین) – جاده اصلی داخل پائین – پلاک 340 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاشمشمسی پورعاشورآبادیشمسی پور 046680234601311111111552122کبابیتمچال – روستای گورکا – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک 237 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرگرامی کلدهگرامی 046682332801311111111552122کبابیتجن – روستای کیسم – خیابان شهید رجایی – خیابان بهارستان – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصابروحیدکیسمیسپیدرود 046684927401311111111552122کبابیآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – مجتمع تجاری نور – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبدپسندکبابی بدپسند0386368827552122کبابیآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنتمجیدی آستانهکبابی تمجیدی0466916438552122کبابیآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احسان طلب – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزپورحشمتی درگاهفرامرز0380841434552122کبابیدرگاه – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهیدپورابراهیمی – جاده اصلی درگاه – پلاک 149 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیشکفته گوهریباغ بهشت046696993401311111111552122کبابیاستخربیجار – ندارد – خیابان سپیدرود – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -295 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدهتمری046698767301311111111552122کبابیکورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – پلاک 1,011 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمرتضیفلاح مرادی نژادآستانهسید احمد0379492709552122کبابیآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – خیابان استقلال – کوچه (فرشته) – طبقه همکف – واحد 6
گیلانآستانه اشرفیهرضاگلشاهی کریمگلشاهی 0410348871552122کبابیلوخ – روستای دهگاه – خیابان شهید خیرخواه – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 430 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغراحسن نیای دستککبابی حاج فلاح 046703796701311111111552122کبابیدستک – روستای دهگاه – کوچه گلستان جنوبی 2 – خیابان امام رضا – پلاک 376 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسیبحسن دوست کینچاهمهدی 046703938501311111111552122کبابیدهسر – روستای کیاشهر – ندارد – جاده ( دهسر ) – جاده اصلی دهسر – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمهمتی چوریکبابی نیما0410259771552122کبابیآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان سردار جنگل – بن بست (( شعبان همتی )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعوداحمدنژادکسری0409113076552122کبابیکیاشهر – شهرک قدس – کوچه (ورزشگاه) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبدلدارچوپشتمهتاب 0406593906552122کبابیکین چاه – روستای گورکا – کینچاه – کوچه فجر1 – خیابان شهید مختارجوان بخت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمایارمیرزاپورحسن کیادهمهیار 046710604101311111111552122کبابیکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – خیابان (شهید رجایی) – پلاک -150 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهحجتپورباقری حسن کیادهاحسان0101947241552122کبابیکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید علی اصغر باانصاف – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایماناکبردوست لسکوکلایه046713591101311111111552122کبابیلسکوکلایه – خیابان شهیدعباس حسن پور – خیابان امام خمینی – پلاک 493 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپریسااسلامی اشلیکیگیلو046718043301342121885552122کبابیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید اسماعیل فلاح – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمرحیمی پورآستانهدایی حسن 0422754664552122کبابیکورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – پلاک 2,695 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادعلی پورفوشازدهمهرداد علی پور 046723779801311111111552122کبابیفوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید آقایی نژاد – خیابان امام خمینی – پلاک 147 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنکارگرآسیابریباغ کسری0422718128552122کبابیاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -692 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحکیمی لفمجانیحکیم046725335101311111111552122کبابیتجن – روستای کیسم – ندارد – خیابان نوبهار – خیابان بهارستان – پلاک 6.005 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرواریدخسروی حسن کیادهخسروی046730039301311111111552122کبابیکیاشهر – کوی امام – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – خیابان (امام خمینی) – مجتمع خدادادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهبدری کرباسدهیرستوران خاتون 046731702401311111111552122کبابیآستانه اشرفیه – دکتر معین – خیابان جهاد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمفرزینفرزین 046733078201311111111552122کبابیتمچال – روستای گورکا – ندارد – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک -209 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاانتظامی گوهریچی تراوا 046734572901311111111552122کبابیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان دکتر دشتستانی – کوچه (خجسته) – پلاک -20 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحموداکبرپورکرباسدهی اشرفیه0004796705552122کبابیآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت اله بهشتی – بلوار شهید مطهری – پلاک 614 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریماحمدپورامیرکیاسرانار 046744364601311111111552122کبابیکیاشهر – شهرک قدس – کوچه (ورزشگاه) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشقایقنظران حسن کیادهبلوط 046746447501311111111552122کبابیکیاشهر – شهرک قدس – کوچه (ورزشگاه) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبخشی پورحسن کیادهبخشی پور046747404201311111111552122کبابیکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – پلاک 314 – طبقه همکف – واحد 13
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمهربان اشلکیمهربان 046748908801311111111552122کبابیآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – بن بست (تختی) – طبقه همکف – واحد 7
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمحرمعلی تاش پور کبابی نیما0101839460552122کبابیدهشال – روستای دهشال – ندارد – کوچه بازارچه – خیابان امام خمینی – پلاک 167 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقيهظفري بلسكلهآنا0438682042552122کبابیکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمد نژاد – خیابان (شهدا) – پلاک -162 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیوانگل پروربلوچیکیوان 046760771801311111111552122کبابیامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه بهاران 15 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک -511 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعزيزقرباني نازكسراقربانی0004782014552122کبابینازکسرا – روستای گورکا – ندارد – جاده (نازکسرا) – جاده اصلی نازکسرا – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعاشوریعاشوری029743636401424821305713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسبندرکیاشهر شهدا  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدثابتی اشمان کماچالیاشمان0466073598713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالساشمان کماچال ، خیابان جاده اشمان کماچال ، خیابان آقاسیدعلی کیا ، پلاک 321 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلقاطعی درگاهظروف کرایه شادی0101855444713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسآستانه اشرفیه ، شهیدخوش سیرت ، کوچه شهید اکبر شکرگزار ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهمحرم زادهدهکده گلها046597657801342827889713033کرایه لباس عروسکیاشهر ، فلسطین ، بلوار امامت ، میدان ام الشهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرابارکازرانسار046600865101342822907713033کرایه لباس عروسکیاشهر ، فلسطین ، بلوار امامت ، میدان ام الشهدا ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمینوعباسی ترک مرادحسن کیادهخانه عروس مریم 046633754301342823177713033کرایه لباس عروسکیاشهر ، جاده آستانه ، خیابان امام رضا ، بلوار امامت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصدیقهشعبانی کوچصفهانی4441658648046648636401311111111713033کرایه لباس عروسآستانه اشرفیه – فلسطین – خیابان فلسطین – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهینعباسی ترک مرادحسن کیادهخاله سوری 046660543701311111111713033کرایه لباس عروسکیاشهر ، فلسطین ، بلوار امامت ، میدان ام الشهدا ، ساختمان قائم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهشکیبائیعروس ایده آل 046670868201311111111713033کرایه لباس عروسآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احسان طلب – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرویاآذری آستانهمروارید0467025774713033کرایه لباس عروسآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفیهاسمعیلی بارکوسرائیگیلون 046747495401311111111713033کرایه لباس عروسآستانه اشرفیه – حسین اباد – کوچه دوم – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسحرسعادتیبلورین 046674551201311111111713031کرایه لوازم عقد و عروسیآستانه اشرفیه – بلوار معین – کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین – بلوار دکتر معین – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسمننصرعابدآستانه046675885401311111111713031کرایه لوازم عقد و عروسیآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه یلدا – خیابان فردوسی – ساختمان مجید حافظی – طبقه همکف – واحد 12
گیلانآستانه اشرفیهآسیهاحسان طلب کماچالیحناسرای غزل046723187301341122886713031کرایه لوازم عقد و عروسیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه تختی – خیابان فلسطین – مجتمع مهران فرد – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهحجتفتحی کیسمیشرکت مهارگاز028162195401424226315402013گاز رسانی واحدهای تجاری ومسکونیپشت حرم جنب پایگاه  –
گیلانآستانه اشرفیهرضااکبرپور حسن کیادهاحدگاز بندر030990498801424823640402013گاز رسانی واحدهای تجاری ومسکونیبندرکیاشهر شهید رجائی  –
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرمضان نژاد پنچاهرمضان نژاد025793727601424226313402013گاز رسانی واحدهای تجاری ومسکونیشهید بهشتی روبه روی تاکسی تلفنی وحید  0
گیلانآستانه اشرفیهوحیدباژرنگباژرنگ0004757139402013گاز رسانی واحدهای تجاری ومسکونیکیاشهر – شهدا – کوچه (اجتماعی) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاربیعیگرمابه اسلامی0004921080930410گرمابه دارانآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراپرنداخلوبیا پزی مهدی025877773501420552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیروستای کورکاء روبه روی رنگ فروشی تابان  0
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضااجدادی حسن کیادهدوستان031526601801410552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیبندرکیاشهر شهدا  –
گیلانآستانه اشرفیهعباسپورقربان کیاکلایهحاج عباس025022674001424815354552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیبندرکیاشهر روستای لب دریا  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیمحبوبیبندر000476232601424823446552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیبندرکیاشهر کوی امام-روبه روی اداره گاز  –
گیلانآستانه اشرفیهعباساسمعیلی کیسمیباران029877350301424824400552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیبندرکیاشهر کوی امام  –
گیلانآستانه اشرفیهرمضانعلیصفرعلی زاد مجردصفرعلی زاد000485937401342825048552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیبندرکیاشهر امام خمینی(ره)  –
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهسیدجعفرانتظاری حسن کیادهانتظاری0004796813552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیامام خمینی ره – نظری –
گیلانآستانه اشرفیهگداعلیحسن دوست چهاردهسجاد0466112229552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیشیرکوه چهارده ، کوچه ( بازارچه ) ، خیابان امام رضا ، پلاک 193 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهتقویمی سیاهکوچهایران شمال046611757301311111111552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیسیاهکوچه ، خیابان شهید محمدپور ، خیابان ( آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 23 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرستمی تجن گوکهرستمی 046616773701311111111552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیتجن گوکه پایین ، کوچه بوستان سیزده ، خیابان امام خمینی ، پلاک 146 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیداسمعیل دوست چهاردهاسماعیل دوست0101897698552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیشیرکوه چهارده ، خیابان شهید علیرضا رئوفی ، خیابان کوثر ، پلاک 712 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینباقری حسن کیادهشالیزار0004762542552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه هفت تیر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهگداعلیبناکاربهروزحسنیبناکار0004857684552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمختارمختاریمختاری0004866035552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه پیش قدم ، خیابان امام خمینی(ره) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیخانعلی پورسورخانیجانعلی پور0004836557552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید ابراهیم مرادی پور – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحلوائی جلالیحلوائی0386458277552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – خیابان شهداء – خیابان ( آیت اله وحید ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپرویزامین گوهردانیعمو پرویز0101778688552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیاستخربیجار – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 627 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسدالهحسین پورجوکللوبیاپزی حسین پور0101898606552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – خیابان استقلال – کوچه (فرشته) – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهمحمودرمضان نژادرهگذر 046723500501311111111552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضارضاپوررودبنهکادوس046726923801311111111552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیآستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان پاسداران – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهسیدضیاءحسینی نژادحسن کیادهیادیاران0101820166552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمترومیدهسالار0004809560552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احسان طلب – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودکاظمی حسین آبادرهگذر0101822945552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار جانبازان – کوچه شهید بهمن موروثی – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهافشینوحیدی بازکیائیلوبیا پزی ملوان0419826258552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونخلیلی ستایشفریدون0002976578552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیکورکاه – روستای گورکا – کوچه گلستان یکم – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 1,593 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادعبدالهی پنچاهاحسان046750078801311111111552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیتجن گوکه پایین – روستای کیسم – ندارد – خیابان حکمت – جاده اصلی تجن گوکه – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمزيرك حسن كيادهزیرک0004863122552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید محمد زیرک – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعليرستخيزكالمرزيدوستان0264033077552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیسالکده – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان شهید سیدضیاحسینی – کوچه ( بازار چه ) – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضارمضاني كوركاءارمغان0004810719552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید رامین بازرگانی – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضارضاپور حسن کیادهمسکن مهر025879562501424825540702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر کوی شهید رجایی روبه روی م 0
گیلانآستانه اشرفیهحسنتقی پور اربوکلایهمشاوراملاک فرهنگ025879014901424224963702010مشاوره املاک و مستغلاتمیدان حافظ کوچه تختی  0
گیلانآستانه اشرفیهرضایوسفیمشاوراملاک پاسارگاد025880010001424822273702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر شهدا نرسیده به امامزاده
گیلانآستانه اشرفیهشعباناکبرنژاد رودپشتیمشاوراملاک دهکده025879922101423382656702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر روستای پایین رودپشت پایین محله  0
گیلانآستانه اشرفیهمریمپرگراملاک مهرشاد025878730901424225212702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوار دکتر معین جهاد  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمودکمال پور دهکائیمشاوراملاک پارسیان025877089301424815673702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر روستای لله وچه سر روبه روی م 0
گیلانآستانه اشرفیهمحمودمحبی سالکدهمشاوراملاک ولنجک025876661401424827233702010مشاوره املاک و مستغلاتفلسطین جنوبی میدان بسیج  0
گیلانآستانه اشرفیهحسینهوشیارمشاور املاک هوشیار025879540901424821615702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر شهید بهشتی ابتدای شهی 0
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهابراهیمصنعتی خرم رودبنهمشاور املاک عماد025876617301424552400702010مشاوره املاک و مستغلاتروستای تمچال –  –
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسیناخلاقی آستانهمشاور املاک امیر025878774101424232051702010مشاوره املاک و مستغلاتشهید بهشتی –  –
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهفامیل سماک جلالیجلال000481989001424224010702010مشاوره املاک و مستغلاتآذرزرتشت –  –
گیلانآستانه اشرفیهمسعودشفیعی ثابتشفیعی026171039101424222818702010مشاوره املاک و مستغلاتطالقانی –  –
گیلانآستانه اشرفیهفرخگل پور بلوچیکیاسر026171374501424820035702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر روستای امیرکیاسر – –
گیلانآستانه اشرفیهحسینحاتمی آستانهحاتمی026751699601424235093702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – استقلال – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدوارستهعدالت028072018301424223398702010مشاوره املاک و مستغلاتشهید بهشتی –  –
گیلانآستانه اشرفیهنورعلیاکبرپور اشمان کماچالینور010192027901424221118702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر روستای دهسر-نرسیده به شهرک صنعتی  –
گیلانآستانه اشرفیهموسیدلدار تجن گوکهوصال010185163201424224581702010مشاوره املاک و مستغلاتشهید بهشتی –  –
گیلانآستانه اشرفیهرضاطوفانی امیرهندهطوفانی029731868501420702010مشاوره املاک و مستغلاتسردارجنگل –  –
گیلانآستانه اشرفیهبهرامکریم زاده دهکاءبهراد029732031101420702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر روستای انبارسر  –
گیلانآستانه اشرفیهایرجدهدار درگاهیدهدار029732412301420702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوار دکتر معین –  –
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیقربانیایده030540608801420702010مشاوره املاک و مستغلاتشهید بهشتی-روبه روی بانک رفاه کارگران –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضانوروزی پرکاپشتیحاج رضا000496287601420702010مشاوره املاک و مستغلاتامام خمینی(ره) بازار روز 1  –
گیلانآستانه اشرفیهحسیناسلامی کنارسریاستاد معین031549849201424220529702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیرمضانی پور لسکوکلایهنیما031550138501420702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – مجتمع عرشیا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیمحمودی درگاهنوین031887391801420702010مشاوره املاک و مستغلاتمدرس – نبش کوچه هدایت –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمرادی پور دستکباران032136655001424882596702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر لوخ بالا  –
گیلانآستانه اشرفیهعباسمحمودی مقدممحمودی032728334401420702010مشاوره املاک و مستغلاتروستای پرکاپشت یاورزاده –  –
گیلانآستانه اشرفیهسیدمظفرحسینی دستککوثر032765187201424983838702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبرهشزیباچهره033093857501424239382702010مشاوره املاک و مستغلاتروستای نیاکو-سیاهکوچه –  –
گیلانآستانه اشرفیهمهدیابراهیم خواه چهاردهمشاور املاک سهیل033677739001420702010مشاوره املاک و مستغلاتروستای شیرکوه چهارده –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینسیاح صابرمشاوراملاک آموزنده025696773101424226085702010مشاوره املاک و مستغلاتفلسطین ح  0
گیلانآستانه اشرفیهایرجعلیپور صیقلدهطاهر027426779301420702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر روستای دهکاء میان محله  0
گیلانآستانه اشرفیهصادقکاظمی دوست دموچالیساحل027428892901424873111702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر لسکوکلایه بالامحله  0
گیلانآستانه اشرفیهعلیاسدزادهساحل030194354101424542052702010مشاوره املاک و مستغلاتروستای نازکسرا –  0
گیلانآستانه اشرفیهحسنجعفری حسن کیادهایرانیان030328904001424823435702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر کوی شهید رجائی – خ امام خمینی (ره)  0
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرشکوهی فرشکوهی فر030616788501424238450702010مشاوره املاک و مستغلاتسردارجنگل روبروی آژانس صدف  0
گیلانآستانه اشرفیهمجیدفرزینفرزین032338870101424234234702010مشاوره املاک و مستغلاتروستای تمچال ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهنیماپاداشت دهکائیپاداشت033109544101424826582702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر شهدا – نبش کوچه شهید محمدپور  0
گیلانآستانه اشرفیهسیدعیسیحسینیایمان033760195301424826789702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر – میدان ثاراله ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیکتیور حسن کیادهمسکن کتیور000486502801424822681702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر کوی امام  –
گیلانآستانه اشرفیهکریماحمدپور امیرکیاسرآریا010188477901424822197702010مشاوره املاک و مستغلاتبندرکیاشهر میدان ثاراله  0
گیلانآستانه اشرفیهعبدرامهرمزی زادهطهران 046433422001342827589702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شقایق 7 ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرشیدحسینی کلیدسرکلبه 046433677401346192155702010مشاوره املاک و مستغلاتپشل ، پوشل ، خیابان شهید غلامعلی نوروزی ، خیابان شهید محمد علی تستی ، پلاک 13 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقعلی اکبری دستکعلی اکبری 046434970201342853633702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک ، خیابان شهید رضا صادقی ، خیابان امام رضا ، پلاک 580 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیروسقلی پورقلی پور0464351211702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، منتظری ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهید منتظری 2 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادحسن پورلسکوکلایهلسکوکلایه 046435880901342840692702010مشاوره املاک و مستغلاتلسکوکلایه ، خیابان حافظ ، خیابان امام خمینی ، پلاک 309 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرعلی نژادی گورابجواریعلی نژاد000484296701342126119702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، خیابان جهاد ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهاسماعیلرفیعی سالستانتاج046438951001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه شهید غلامحسین اسماعیلی 1 ، خیابان استقلال ، ساختمان جلال 7 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزانهپاک نعمتغدیر 046439537101342138226702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرقربان پوردرگاهشایان046439861701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، بلوار دکتر معین ، کوچه شهید حلوایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاحسن پورلسکوکلایهیاس046439994801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلسکوکلایه ، خیابان مخابرات ، خیابان شهدا ، پلاک 607 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاگرامی حسین آبادایده آل0004805964702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، کوچه شهیدتقی پور ، بلوار دکتر معین ، پلاک 172 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهجوانمردآهندانیمحمدنیا0465580452702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید احسان طلب ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلاکبری اشمان کماچالیحدیث0004864885702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر ، کوچه گلستان 6 ، جاده اصلی دهسر ، پلاک 53 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنصورشجاع پورحسن کیادهکسری0465977705702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، جاده آستانه ، خیابان امام رضا ، بلوار امامت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصرمحمودی فشتمیخانه سبز گیل046599361901342137554702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، دکتر شریعتی ، کوچه شهید حمید تقوی ، خیابان دکترشریعتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمتراستکارمشاور املاک و مستغلات الماس شرق0466010853702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان شهید منتظری ، خیابان امام خمینی ، پاساژ رحیمی پور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضادهدارکارسیدانیدهدار0004786258702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، برنج فروشان ، کوچه (جهانی) ، خیابان طالقانی ، پلاک -48 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمطواف جلالیطواف0466033869702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، هفتاد و دو تن ، کوچه شهید عبداله میربلوک ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدداخمداخم 046603387701342128048702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید چترنور ، خیابان آقا سید حسن ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجتمعتمدنیاقائم0466041843702010مشاوره املاک و مستغلاتلسکوکلایه ، خیابان دکتر شریعتی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 138 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمالجمالیمسکن ایران 0466047254702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، شهدا ، خیابان شهدا ، میدان شهرداری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیونسکشاورزدارابیکشاورز046606093001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتسیاهکوچه ، خیابان (آقا سید جنید ) ، خیابان شهدا ، پلاک 138 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزنوروزی گوهریبلوار046607177201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، زنده دل ، خیابان کارگر ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوالحسناصغرنیاآراد046607224301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه پیروزی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاکاظمی نژادماشککاظمی نژاد 046607229801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، مسجد 72 تن ، خیابان استقلال ، بن بست شهید میرزائی ، ساختمان جلال 12 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیندلیلیاندلیلیان 0466074528702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، پشت مسجد جامع ، کوچه شعبانیان ، خیابان وحید ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعزت الهرضی خوشکاروندانیمشاور املاک ایثار046609246301342128479702010مشاوره املاک و مستغلاتکشل آزادسرا ، خیابان ( زمین مرکزتحقیقات شیلات ) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی رضامحمدی کلدهموعود0466094219702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید آتش زمزم ، خیابان امام خمینی ، پلاک -144 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدپویانحسینیپویان 046609495101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، حسین اباد ، خیابان آقا سید حسن ، بلوار دکتر معین ، پلاک -399 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادموسی پورلفوتباغ فدک 046611171601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، کوی گرامی ، خیابان رسالت ، خیابان شهید اشرفی اصفهانی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیحبیبی امیرکیاسرافق046611456401342825786702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرکیاسر ، خیابان جاده کیاشهر به دستک ، بن بست بهاران 32 ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدآفنداککاشانه 046612112301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، جسیدان ، بلوار امام حسین ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدقاسم نژادآستانهجمشید0466126146702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید غلامرضا منعم ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیزادهمشاور املاک علیزاده046614337001342124222702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه شهید امین پور ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهغلامرضابنیادیبنیادی046616007501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، حرم ، کوچه (جهانی) ، خیابان طالقانی ، پلاک -4 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسینرمضانی نژادحسن کیادهرواک 046616194701342823367702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، کوی شهید بهشتی ، کوچه شهید سهراب رفعتی ، خیابان ((شهید باهنر)) ، پلاک 85 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدگل پورلسکوسازه 046617183401342128864702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینجاندانهسپیدرود0004793900702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرکوه چهارده ، خیابان امام رضا ، خیابان کوثر ، پلاک 155 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیداحدی امیرآبادالماس 046617765601342820146702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، زمین شهری ، کوچه گل رز 5 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاپولادوندیکیان مهر046618380701342826912702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان ( اصلی فلسطین شمالی ) ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاکاظم خواه حسن کیادهآریا046620571301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید پهلوانی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیحسن زاده نقره دهیارشاد 046621896801342850255702010مشاوره املاک و مستغلاتنقرده ، کوچه گلستان 5 ، خیابان امام حسین ، پلاک 200 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجابرعباس پورگیلدهایلیا 046624902601342124828702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، مسجد 72 تن ، خیابان استقلال ، بن بست دوازدهم ، ساختمان جلال 8 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیندلیرصابرجلالیدلیرصابر0002991231702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید جوانمرد ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسنمعمری استانهتعامل 046626887901342120344702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، بن بست چهارم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفطورهرقایب پورحسن کیادهملت 046629276101342824550702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه محمدپور ، خیابان فلسطین شمالی ، پلاک -33 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهقربانی دستکطاها046629276601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک ، خیابان صاحب الزمان ، خیابان امام رضا ، پلاک 684 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفمحمدی کوچصفهانیمحمدی0002998505702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، دشتستانی ، کوچه (خجسته) ، خیابان دشتستانی ، پلاک -17 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرجلیلمیرهاشمی نسباسکان0101855660702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید آتش زمزم ، خیابان امام خمینی ، پلاک -6 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیخانی پور کینچاهیاور0104376882702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شهید علی اصغر باانصاف ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفشعبانی کورکاءجلال 046630855801342137728702010مشاوره املاک و مستغلاتکورکاه ، خیابان شهید نادر حسن دوخت ( 3 ) ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 819 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیمحمدی دیلمانیهادی 046630856301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتمچال ، جاده ( تمچال ) ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 176 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانقاسمی حسن کیادهآلونک 046630859301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه هفت تیر ، خیابان امام خمینی ، پلاک 712 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهمنصوری ششکلیمهدی0104378680702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلالیه 3 ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجلیلمیراحمدی کیاسریسیدجلیل 046633494001342846163702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرکیاسر ، کوچه بهاران 15 ، خیابان جاده کیاشهر به دستک ، پلاک 581 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادشفیعی ثابتآفتاب 046633494201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، زمین شهری ، کوچه گل رز 6 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودفروتن مخسریزیبا سازان 046634527701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر ، جاده ( دهسر ) ، جاده اصلی دهسر ، پلاک 106 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضابیگی آستانهبیگی 046634528001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، پل سفید رود ، خیابان پارک شرقی ، بلوار جانبازان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخیرالهآکوشیدهساسان 046635267701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، پشت مسجد جامع ، کوچه ((نانوایی )) ، خیابان وحید ، طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیههاجرروستائی جوریابیایران سبز0104370183702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه شهید قدیری ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضااسدیمشاوراملاک یاران0466375920702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، شهدا ، کوچه شهیدمحمد نژاد ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپیامپیرخندانخزر0466381353702010مشاوره املاک و مستغلاتلب دریالسکوکلایه ، خیابان ( بطرف روستای لله وجه سر ) ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 367 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزاددرودهبهزاد 046638234701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، حسین اباد ، خیابان آقا سید حسن ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرجانصاریانرفاه0101852855702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، بهشتی ، خیابان جابر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنقلی پورلیف شاگردگیل مسکن 046640630101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتاستخربیجار ، کوچه (مرغداری ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 283 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحرم علیپاکپورکیسمیوارنا 046640969801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتگورابسر ، کوچه نیلوفر11 ، خیابان به طرف کیسم بالا ، پلاک 45 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده آزادهمیرحقانیآرش046640970501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، شهدا ، کوچه (اکبری) ، خیابان شهدا ، پلاک 10 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعلییوسفیان گواسرائیاعتماد 046640971001342821468702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، شهدا ، کوچه (اجتماعی) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمحبیبی کینچاهدایی کریم 046642387701342172036702010مشاوره املاک و مستغلاتنازکسرا ، خیابان مخابرات ، خیابان ( جاده لشت نشاء ) ، پلاک 841 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنیمابافکاربافکار 046642387801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلسکوکلایه ، خیابان تختی ، خیابان شهدا ، پلاک 110 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعابدفرهادی حسن کیادهدیبا046642387901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان فلسطین جنوبی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهروح الهتقی نیاآستانهباران 046642483901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیسم جویکل ، کوچه شهید نادر عبدی ، خیابان ( جاده کیسم جویکل ) ، پلاک 35 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفتح الهحیدریحیدری0101885462702010مشاوره املاک و مستغلاتکشل آزادسرا ، کوچه مقاومت ، خیابان امام خمینی ، پلاک 630 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاجودی آستانهجودی0101908656702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، پشت سپاه ، کوچه شهید نوری دژ برد ، خیابان فلسطین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینحیدری خوشکاروندانیسیمرغ شمال 046643410801342140217702010مشاوره املاک و مستغلاتخوشکاروندان ، خیابان شهدای خوشکاروندان ، بلوار ( کمربندی آستانه لاهیجان ) ، پلاک 394 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاپرهیزکارآستانهدلتا0101881866702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید آتش زمزم ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیماحمدیجزیره سبز0466438376702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان شهیدتیرماهی ، بن بست  سنجرانی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسلمانمحمددوستنوین0104377349702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه جمهوری اسلامی ، بلوار شهید مطهری ، ساختمان شقایق ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلهمایونی کیسمیاسکان شهر 046643860501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلیلاکبری اشمان کماچالیستاره گیلان 046644042701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر ، جاده اصلی دهسر ( 1 ) ، جاده اصلی دهسر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولمحمدیمعین0101874989702010مشاوره املاک و مستغلاتپنچاه ، کوچه گلها ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 314 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمامینی حسن کیادهامینی 046644467001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شهید حیدری نژاد ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسینعلوی چوریمشاور املاک سبحان046644848301342123814702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه یکتا ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسسلطانی فرشمیسلطانی0004885796702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه بازار بصیر ، کوچه (پاک نعمت) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهرامقربانی دستکدریا 046645649901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک ، کوچه بهزیستی ، خیابان امام رضا ، پلاک 461 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدآزادبرامیرحسین 046645763001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه شهید عباس شاهوی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرجبی تمی چالمهرسازان 0466458747702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه نهم دی ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -124 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنمحمددوست پنچاهاطمینان0002973557702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید احسان طلب ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدهاشمکیائی درگاهکیایی0101908764702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، دکتر شریعتی ، خیابان امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودتقوی دوست آستانهمحمدرضا 046647520901342137925702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان ایثار ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعابدینحبیبی امیرکیاسرسرسبز0101885786702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، زمین شهری ، خیابان رحمت الله بلبلی ، خیابان شهدا ، پلاک -311 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسلطانعلیصادقی دستکصادقی 046648086801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک ، کوچه بهزیستی ، خیابان امام رضا ، پلاک 455 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینخوشنودتعاون0101906966702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، خیابان شهیدنواب صفوی ، خیابان استقلال ، پلاک -89 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعزت الهفرحمندرودپشتیفرحمند 046649001601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین رودپشت ، خیابان ولی عصر ( عج ) ، کوچه (( بازارچه 1 )) ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفرچمن آراءکیسمیپردیس 046649001801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتامشل – روستای کیسم – خیابان ( جاده کیسم ) – بن بست صبا – پلاک 61 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمرادپورگیلدهامیرخان 046650192401342183181702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر ، جاده ( دهسر ) ، جاده اصلی دهسر ، پلاک 112 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمشفیعی ثابتصداقت0343379708702010مشاوره املاک و مستغلاتلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان دکتر شریعتی – خیابان امام خمینی – پلاک 154 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیآقائی زاددهشالیمهدی 046651164301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلب دریالسکوکلایه – روستای کیاشهر – کوچه (رجبی ) – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 251 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفدرمانی حسن کیادهآرامش 046652958901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، خیابان انقلاب ، بن بست شقایق 11 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهروحی خواهدهکده0101913843702010مشاوره املاک و مستغلاتاشمان دهکاء – روستای کیاشهر – کوچه دکتر دشتستانی – خیابان دکتر معین – پلاک 306 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشاهرخبدیع زادهخانه گستر شمال0004864993702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران 1 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیربدوی دهکاءانبوه سازان 046654032501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، شهدا ، خیابان شهدا ، بن بست (رمضانی) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیراجعی حسن کیادهزیباشهر 046654429201342824519702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شقایق 8 – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصمداکبرپوراشمان کماچالیکیهان0466544293702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر – روستای کیاشهر – خیابان مسجدجامع – جاده اصلی دهسر – پلاک 213 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمسعیدی دهشالیسعیدی0466545683702010مشاوره املاک و مستغلاتدهشال – روستای دهشال – کوچه ( نورین ) – خیابان امام خمینی – پلاک 113 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسیننصیری پورکماچالیظفر 046654864301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری 5 – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهقربانآستانهآرام0002975679702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان دکترشریعتی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاشعبان زادهنگین 046655191801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتجن گوکه بالا – روستای کیسم – خیابان نیایش – جاده اصلی تجن گوکه بالا – پلاک 129 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاحبیبی گوهریگیلان زمین0344134958702010مشاوره املاک و مستغلاتاستخربیجار – روستای گورکا – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -449 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرحیممیرگلی امیرکیاسرمیرگلی0004755233702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهرک قدس – خیابان معلم – خیابان شهدا – ساختمان درنا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدآذرنوششهر0466555678702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی – کوچه شهید احسان طلب – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحرمعلیکریمی لیچائیمیلاد 046656018401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلاکوژده – روستای کیاشهر – کوچه ابوذر – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 79 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاقوامیبازار0004837456702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه بازار جلالیه 2 – کوچه ((فرعی اول)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهاداصغری فردقائم0004812292702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی – خیابان جاده کیاشهر – کوچه (خجسته) – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیبابائی نژادکیسمیایثار0466562140702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده سر – روستای کیسم – کوچه آقاسیدکیا1 – خیابان به طرف کیسم پایین – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدهزارجریبی دستکیدستک سازه 0466562141702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – خیابان امام رضا – کوچه بهزیستی – پلاک 565 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاصالح زاده حسن کیادهعدالت0466563755702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان فلسطین شمالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکبرراغبی مقدمسرای سبز046656497101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، کوچه ضیائی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهسلیمانی رودبنهایران زمین0356160959702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید ناصرفخرحسینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرعلی پورفوشازدهامیر 046656617601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهکاء – روستای دهگاه – کوچه شهید عسکر کمال زاده – خیابان شهدا – پلاک 882 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغراشفیعی ثابتاطلس 046656620101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر ، شهرک قدس ، خیابان شهدا ، خیابان معلم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرصالح پورکتشصت آبادانآینده 046656620601342126651702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – نواب – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – ساختمان خسروانجم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلیصادق دقیقیتخت جمشید0004802619702010مشاوره املاک و مستغلاتمحسن آباددستک ، کوچه ( فرعی چهارم ) ، جاده اصلی محسن آباد ، پلاک 67 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاملکی دیزبنیمشاور املاک صابر046657495001342130544702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید پرندآور – کوچه شهید پرندک – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسباذوقی ذوالپیرانیریمون 046657894001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرکیاسر – روستای کیاشهر – خیابان بطرف لب دریا – خیابان جاده کیاشهر به دستک – پلاک 877 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدتقیکشاورزاسکندریآبادگر0101911721702010مشاوره املاک و مستغلاتسیاهکوچه – روستای کیسم – خیابان (آقا سید جنید ) – خیابان ( آستانه به لاهیجان ) – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینخان زاده جوریابیسبحان 046657894201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – مسجد 72 تن – کوچه شهید ابراهیم قربانعلی پور – خیابان استقلال – ساختمان جلال 5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکامرانصنعتی برقی حسن کیادهکاشانه0466578949702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – کوچه (اجتماعی) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلفلاح مهدی دوستفلاح0101923633702010مشاوره املاک و مستغلاتسیاهکوچه – روستای کیسم – خیابان ( بطرف روستای بازکیاگوراب ) – خیابان ( آستانه به لاهیجان ) – پلاک 163 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسکندرکیاءلشکامیکیاء0101910489702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – بلوار دکترمعین(جهاد) – خیابان جهاد – بلوار دکتر معین – پلاک 220 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمحاتمی آستانهنواب0343094661702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – نواب – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیمینجعفرنژادکتیک لاهیجانیپایتخت0004753435702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی(کوی سعیدی) – کوچه شهید قدوسی – خیابان امام خمینی – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهحسنحبیبیخانه سفید 046659293401342125415702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید علی اکبر علیرضانژاد – بلوار دکتر معین – پلاک -679 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادنجفقلی زادهمهر0004756024702010مشاوره املاک و مستغلاتانبارسر – روستای دهگاه – کوچه یاس 3 – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 661 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفیروزبنیادیصاحب 046659294401342136473702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – بلوار معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهرقیهکریمی کیسمیاملاک کیسم 046659297301342160800702010مشاوره املاک و مستغلاتکیسم بالا – روستای کیسم – خیابان فرهنگ – خیابان تمدن – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیمنصوری نیاچائیدانیال 046659298101342843697702010مشاوره املاک و مستغلاتسالکده – روستای کیاشهر – کوچه ( بازار چه ) – خیابان طالقانی – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروززرکش ساحلیپازل046659299801342820674702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – خیابان ((شهید باهنر)) – کوچه (ذوقی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطیبهنوری کیسمی046659300001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیسم بالا – روستای کیسم – خیابان شهیداصغرشفیعی – خیابان تمدن – پلاک 167 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکامیارجعفری گیلدهنوآوران 046659520001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلوخ – روستای دهگاه – خیابان ( بطرف روستای دستک ) – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 317 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدمقدسی داخلآراد 046659520201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتداخل بالا – روستای دهشال – کوچه ( فرعی اول ) – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 178 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیددلدارمروارید 046659976501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتجن گوکه پایین – روستای کیسم – کوچه بوستان پانزدهم – خیابان امام خمینی – پلاک 224 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیپرنوشآل یاسین0101920720702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد(کمربندی) – کوچه مطهری پنجم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسلممحمدحسنی آهندانیشمال 046662491801342821679702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – کوچه (اجتماعی) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدفرخی پنچاهیسعید046663448801342125438702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – خیابان امام خمینی – کوچه شهید کاظم جعفر پور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسمرادی حسن کیادهرویال 046663455101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شقایق 1 – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرجب خواه اصلحسنی 046664044501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر – روستای کیاشهر – خیابان ( بازار دهسر ) – خیابان شهیدغلامرضاپروانه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجعفرحسینی اشمان کماچالیسید0353529466702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر – روستای کیاشهر – خیابان ( بازار دهسر ) – جاده اصلی دهسر – پلاک 265 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدباخترچوریباختر 046666057701342136292702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید رامین بازرگانی – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – ساختمان ARIYA 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپوریااحتشام زادهاحتشام زاده 046666058201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – خوش سیرت – کوچه ( علیدوست ) – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعابدینطالقانیطالقانی046666448701342183610702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – خیابان صنعت – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک 492 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامینرمضانی چهاردهرمضانی0101782868702010مشاوره املاک و مستغلاتخلشاءچهارده – روستای چهارده – خیابان شهیدربیعی – خیابان پیروزی – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادپژمان دهشالیباران0365644459702010مشاوره املاک و مستغلاتسوخته کوه – روستای دهشال – کوچه شادروان عزیزالله رهنما – خیابان شهید رجایی – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشفیعی ثابتطلوع0364158788702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهرک قدس – خیابان (شهدا) – خیابان (معلم) – ساختمان آرتمیس 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیصادقی دستکصادقی0360672659702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – کوچه شهید رضا صادقی – خیابان امام رضا – پلاک -588 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرثابتی اشمان کماچالعلی 046667323101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتصفرابسته بالا – روستای کیاشهر – صفرابسته پایین – کوچه نیلوفر – خیابان ( صفرابسته ) – پلاک 260 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدحقیقت ثابت کوچصفهانیحقیقت0101931301702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – پاساژ نصر – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهمجیدقربان زادچورکوچانیپدیده0365301507702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنمحمدپورامیرکیاسریفجر0004754442702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – پاسداران(شهدا،فلسطین) – خیابان (اصلی فلسطین) – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک -173 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلکیقبادی حسن کیادهکلبه سبز046667929801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – کوچه هفت تیر – خیابان امام خمینی – پلاک -626 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدپورتقی لسکوکلایهکاسپین 046668431201342846100702010مشاوره املاک و مستغلاتلب دریالسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان شهید عباس نامی – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 522 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدمرادپورلیچاهیسفیدرود 046668431401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنبی دهگا – روستای کیاشهر – خیابان شهید مطهری – خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) – پلاک 183 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیدالهنجفی عاشورآبادینجفی0359970702702010مشاوره املاک و مستغلاتتمچال – روستای گورکا – خیابان امام – جاده اصلی تمچال – پلاک 244 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنخدابخشینگین ساحل 046668893001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهنه سرسفیدرود – روستای دهگاه – کوچه بهرام سلیمانی – خیابان (کیاشهر به چمخاله ) – پلاک -86 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبداللهفامیل سماک جلالیعرفان0004963883702010مشاوره املاک و مستغلاتکورکاه – روستای گورکا – کوچه گلستان یکم – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,613 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینقربانیشکیل سازان0365207112702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهید سیاوش باقری – کوچه شهیدمحمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلفرضی لیچائیمهاجر0369117669702010مشاوره املاک و مستغلاتمحسن آبادپایین – روستای کیاشهر – خیابان شهید محمد علی بزرگی – بن بست ( حسن نژاد ) – پلاک 301 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهعلی اصغرنیک فردستکینیکفر0004964350702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – کوچه شهید رضا صادقی – خیابان امام رضا – پلاک 576 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینسقای جلالیحضرت 046669529901342137022702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادنیکی حسن کیادهساحل0004750297702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – پلاک 59 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفرقلندری046671638401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهرک قدس(پشت آقاسیدجعفر) – خیابان (شهدا) – بن بست ( بنداد ) – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمؤمنارزیدهکیارش 046671648401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – زمین شهری – کوچه گل رز 8 – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینیحیی نژادکلشترییحیی نژاد046672459801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید کامران حلوایی – کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینصفری پنچاهولی عصر0004962336702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان سردار جنگل – کوچه شهید محمودآتش پوش – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضارجبی چهاردهرجبی 046672459901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان کوثر ( 1 ) – خیابان کوثر – پلاک 131 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسناکبرپورششکلی046672460901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتششگل – روستای دهشال – ششکل – کوچه ابن سینا – خیابان آیت اله نخعی – پلاک 183 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاصفرپورگوهردانیعصر جدید 046672461001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – فردوسی(آموزش و پرورش) – کوچه مروارید – خیابان فردوسی – ساختمان امیر – طبقه همکف – واحد 9
گیلانآستانه اشرفیهرضااخلاقیامیرعلی 046672651501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – ساختمان بازارچه دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیدوستیدوستان0101939033702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفتح الهعلیدوست گورابجواریعلیدوست0466735238702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( اخوت ) – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسینامینی تفرشیامین 046673524201342183514702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – کوچه لاله – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک 396 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدهادیفخرحسینیقصر نو0376937721702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه (حر) – خیابان شهید منتظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدتقیسلیمان نژادنودهیملل046674065001342130357702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – پلاک -87 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودرجبعلی نیامدرن046674167101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – زمین شهری – خیابان شهیدبلبلی – خیابان (شهدا) – ساختمان چکاوک 14 – طبقه همکف – واحد 15
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبخشی سفیدآبالدوز 046674549201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – کوچه تختی – ساختمان الدوز – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنلطفی کشلیلطفی 046674549501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتمچال – روستای گورکا – خیابان شهدا – جاده اصلی تمچال – پلاک -143 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدصادقیاطلس نو 046674549601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – زمین شهری – کوچه گل رز 8 – خیابان (شهدا) – پلاک 351 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعلیبنیادی اشمان کماچالیمیلاد0004959379702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید عبداله عیسی پور – کوچه ابراهیم یونسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدرضامحمدپورمحمدپور 046675011201342122242702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – کوچه حر – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداودمجیدی رادمجیدی 046675299801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهیدبهشتی(فلسطینشمالی – خیابان ( اصلی فلسطین شمالی ) – خیابان فلسطین شمالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنویدرضانیای کماچالیدیپلمات 046675299901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – کوچه شهید محمدتقی امینیان – کوچه (شهید کاسب قانع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنیحیی نژادکلشتریکومه 046675300001342134783702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیآقابزرگی چورکوچانیخانه نو046675383401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدابراهیمهاشمی چافجیریسید046675611501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت مهدیخانی – روستای گورکا – خیابان گلستان – خیابان دکتر معین – پلاک 176 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمالغنم پرورجلالییشتا046676989701342132333702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 35
گیلانآستانه اشرفیهوحیدشجاعی حسن کیادهدریا 046676989801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان البرز – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمیرزائی فخرآبادیبهار 046676989901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنبی دهگا – روستای کیاشهر – جاده ( نبی دهکاء ) – خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثممقدادی حسن کیادهمیثم 046676990101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرکیاسر – روستای کیاشهر – خیابان (دریا) – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک -677 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدسجادآمیغیپرنیان0466769902702010مشاوره املاک و مستغلاتکیسم پایین – روستای کیسم – خیابان شهید عبداله محمودی – خیابان شهید بهمن همایونی – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهاحمدخردادپورگوهریمشاور املاک اوستا0466769903702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – سردار جنگل – خیابان شهدا – خیابان سردار جنگل – پلاک -17 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیزدانرمضان زادهپائین رودپشت بزرگ 046676990401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین رودپشت – روستای دهگاه – جاده ( پائین رودپشت ) – خیابان (( بازارچه )) – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصدرالهحیدری کلیشمیمشاور املاک مدرن حیدری0466769908702010مشاوره املاک و مستغلاتششگل – روستای دهشال – ششکل – کوچه شهیداسماعیل بنداد – خیابان امام حسین – پلاک 414 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهسمیراصفرپورگوهردانیحافظ0374474358702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – استقلال – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکمالپوراصغری درگاهخزر 046679042201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدرگاه – روستای دهشال – خیابان شهیدپورابراهیمی – جاده اصلی درگاه – پلاک -265 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوطالبتندروحسن کیادهگیلان زمین0379172241702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شقایق 12 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرفطرتیکبیر 046679260401342139072702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری هفتم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهباقرعلی اکبری بارکوسرائیمهرویلا046679260901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (شهید ارژن) – خیابان (شهید باهنر) – پلاک -50 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودکیومرثی آستانهآراد 046679508701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین اباد – کوچه شهید هادی رجبی – بلوار دکتر معین – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهبهمنابراهیم پوردرگاهآرین0378328367702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – کوچه شهیدخوش سیرت – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک 105 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیغلام پورپیربستیغلام پور 046679803901342121158702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه شهید تیزرو جلالی – خیابان شهید حمیدرضا مصطفی دوست – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرهنماسرزمین سبز0466801005702010مشاوره املاک و مستغلاتششگل – روستای دهشال – ششکل – کوچه شهیدعلی فاضل – خیابان امام حسین – پلاک 403 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیکریمی گیلدهکریمی 046680100601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلوخ – روستای دهگاه – خیابان ( بطرف روستای دستک ) – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 947 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلنظرپور046680234801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه شهیدفتحی مقدم – خیابان شهید حمیدرضا مصطفی دوست – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمیاوری فرفدک0101940075702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیربحریمشاور املاک آستان ملک 046681238701342127355702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید معمری – کوچه (شهید جعفرپور) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسامدرویش حق جوسام 046681239201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتانبارسر – روستای دهگاه – خیابان امام رضا ( ع ) – بن بست ( پوررضایی ) – پلاک 975.004 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنآتی حسن کیادهآتی0381553443702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهرک قدس – کوچه شهید چمران – خیابان (شهدا) – پلاک -235 – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیطلوعی کیسمیطلوعی0384715671702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – کوی گرامی(جاده کیسم) – خیابان عدالت – خیابان شهید اشرفی اصفهانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهولیدلاوررفیعی دهکائیساحل0384933571702010مشاوره املاک و مستغلاتانبارسر – روستای دهگاه – خیابان ( آستانه به کیاشهر ) – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 494 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدعطائی حسن کیادهستاره سهیل 046682563901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید بیژن نورپرور – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهچنگیزسحرخیزجیرهندهپاس0466828341702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیچکاو046683306401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه جمهوری اسلامی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنعمت الهتندپورمهرآذین 046683901801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتسلیم چاف – روستای دهگاه – کوچه دریا – جاده اصلی سلیم چاف – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنزیرک چهاردهپاسارگاد 046683902001342173710702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( فرعی ششم ) – خیابان کوثر ( 1 ) – پلاک 750 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفلاحی دهشالدیار سبز0466839022702010مشاوره املاک و مستغلاتدهشال – روستای دهشال – خیابان شهید ذکریاپور – خیابان امام خمینی – پلاک 526 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصرنوروزی جیرهندهیاران 046684017201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتمچال – روستای گورکا – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک 218 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهکیوانعلی دوست حسن کیادهپدیده شمال0371509992702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثمگرامیبرج آریا0101750728702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه یاس – بلوار گلها – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده معصومهانتظاری حسن کیادهجهان نگار 046684653801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکین چاه – روستای گورکا – کینچاه – کوچه بی بی سید ه زهرا – خیابان به طرف کینچاه – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادرمضانی پور—-046684786801342123403702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفهادی پور046684786901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه ( بازار بصیر ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادعبدی نیکسائیاملاک عبدی 046685176501342128360702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – بلوار دکتر معین – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهقاسمقاسمی دوستقاسمی دوست 046685200301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – کوچه ( فرعی دوم ) – خیابان امام رضا – پلاک -636 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههوشنگغفوری سیاکوچهامیر0385816912702010مشاوره املاک و مستغلاتسیاهکوچه – روستای کیسم – کوچه جانباز حاج غلامرضا فلاح راد – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدغنم پرورجلالیقوامین046685200401342125066702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار آزادی – خیابان شهید منتظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالرحمانندیمیجابه جا 046685248401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدتیرماهی – خیابان فلسطین شمالی – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیباقری نقره دهیمشاور املاک حسن کیاده 046685259301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه ((بهمن سعیدی)) – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان کیان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیقریبخانه بهتر0466857989702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام رضا(مسجد 72 تن) – کوچه (شهید ابراهیم قربانعلی پور) – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهدیجعفری پیچاهیمشاور املاک صالحین 0400719229702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه شهید قربانی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمرقایب پورحسن کیادهملت0401321694702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه گل رز 2 – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنریمانسرمست دستکشایان 0466870879702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – ندارد – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک -237 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیآزادبراملاک آزاد 046687589101342164559702010مشاوره املاک و مستغلاتتجن گوکه پایین – ندارد – جاده ( تجن گوکه ) – خیابان امام خمینی – پلاک 193 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوالفضلفلاح اکبری نژاددستکیمادر 046687893501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتمحسن آباددستک – روستای دهگاه – جاده اصلی محسن آباد – کوچه شهید محمد جعفر صفری – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنبرزوئی گودرزیسپنتا0101800694702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمعلیزاده بوزنیاهورا 046688369601342164458702010مشاوره املاک و مستغلاتبازان – روستای کیسم – ندارد – کوچه شهیدصفر قریب – جاده اصلی بازان – پلاک 364 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینشیرزادرادجلالیشیرزاد 046688517701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – پلاک -24 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمداشرفپورتوچائیاسکان0466896536702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – پلاک 230 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسرشکری آسیابریاسر 0466493114702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – استقلال(هفتاد و دو تن) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجوادشریفی فخریامپراطور046689831301341827221702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید احمدپور[شقایق 17] – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاجانعلی پورلشکامیقصر0400709115702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان مروارید – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهاددرویش نژادگوهردانیویلانو 046691234501342128845702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهیدتقی پور – بلوار دکتر معین – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیمیرحسینی ماشکهلیا مسکن 046691234601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه ( بتن باران شمال ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -292 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاآقابالازادششگلانیآتوسا 046691234701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزموثقی امینیبرادران موثقی046691235001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتخلشاء – روستای چهارده – خلشاءبالا – جاده اصلی خلشاء بالا – خیابان شهید بهزاد نوروزی – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلییونسی ثابت قدماملاک عمارت046691380501342129954702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه یاس – بلوار گلها – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنبزرگی چهاردهشیرکوه 046691643201342174060702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرکوه چهارده – خیابان شهید حسین عبدالهی – خیابان کوثر – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمازیارعباس پورعباسپور 046691643301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهرک قدس – کوچه (ساحل) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیکریمی امیرکیاسریبرادران کریمی 046691643401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان (دریا) – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک 809 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاخوشحال آستانهسکنا 046691643501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – استقلال – خیابان شهیدنواب صفوی – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلنبات پورپرکاپشت 046692493401342183595702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – کوچه سفیدرود – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -225 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپریوشدولتی سیامکاناهورا 046692493601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادقاسم پور—-046692493701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – پلاک -222 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاصفریوحید0466924939702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – خیابان امام خمینی – کوچه شهید کاظم جعفر پور – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهفریبرزحیدری امیرکیاسرپدیده نو 046692494001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبابکعلیپورکینچاهبابک 046693291101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتصفرابسته بالا – روستای کیاشهر – صفرابسته پایین – کوچه سعدی – خیابان ( صفرابسته ) – پلاک 569 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضارجبی چلیکدانیامیر 046694546701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکتشصت آبادان – روستای چهارده – خیابان شهدا – بن بست (بازارچه) – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنوچهرخطائی فامخطائی046694560201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی امام – خیابان (امام خمینی) – کوچه (مسجد جامع) – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهدیحسینیحسینی0406501388702010مشاوره املاک و مستغلاتانبارسر – روستای دهگاه – ندارد – کوچه (ورزش ) – خیابان شهید دریارو – پلاک 7.003 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزعاشوری دهنه سریمهاجر 046695036701342858515702010مشاوره املاک و مستغلاتدهنه سرسفیدرود – ندارد – کوچه ناصر حقیقت – خیابان کیاشهربه چمخاله – پلاک 23.002 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکمالمرادی دستکدهکاء0466957976702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه صاحب الزمان – خیابان امام رضا – پلاک -680 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمنسال مهمهر0405393991702010مشاوره املاک و مستغلاتکشل آزادسرا – روستای گورکا – ندارد – کوچه (فرعی اول) – خیابان امام خمینی – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیذرعی جسیدانیاطلس 046697764901342123505702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه چهارم – کوچه ((علیرضا اخلاقی)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودموسی پورکورکاطرح نو 0466990316702010مشاوره املاک و مستغلاتکورکاه – روستای گورکا – خیابان امام حسن عسگری(ع) – خیابان شهید تقی سلیمانی – پلاک 690 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرتخت اردشیرعدالت 0466990319702010مشاوره املاک و مستغلاتلسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان امام خمینی – کوچه ( بازارچه ) – پلاک 170 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسناسمعیل پورچهاردهبرادران اسماعیل پور0405388921702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه (نانوایی) – خیابان ( آیت اله وحید ) – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالحسینصفریسجاد0256968846702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – پلاک 361 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیبرومندبرومند 0467001367702010مشاوره املاک و مستغلاتامشل – روستای کیسم – ندارد – کوچه اندیشه – جاده اصلی امشل – پلاک -27.002 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرنجبرنیاکیرنجبر0412185116702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – نیاکو – بلوار شریعتی – خیابان شهید عباس شاهوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرجبنیادیایرانیان0101773005702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان نیلاب 1 – کوچه گلستان 1 – پلاک 32 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیاوشقنبرپورصیادشهرسبز0101782976702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – زمین شهری – کوچه گل رز 2 – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحمیدحسینی پاکدامن کویشاهیاملاک دیپلمات 046703797501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید منصور ظهیری – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینشهمرادی خوجینشهمرادی0467042916702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – قصاب محله – کوچه نصر – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدابراهیمی مالفجانیابراهیمی0412245088702010مشاوره املاک و مستغلاتکورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – پلاک 2,699 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادکشاورزگیلدهابتکار نوین 0409072217702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا – بن بست بهزیستی – پلاک -491 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاابراهیم پوردرگاهاسکان 0413237325702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – کوچه شهیدخوش سیرت – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -71 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضامیربشری گلرودباریپاسارگاد0467060249702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – خیابان (شهید منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادشعبانی ماشکفرهاد 0410158651702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام رضا(مسجد 72 تن) – کوچه (شهید ابراهیم قربانعلی پور) – خیابان استقلال – ساختمان جلال 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامیناسماعیل پورپنچاهکارما 0467067599702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید غلامحسین صفری – کوچه شهید فخر حسینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزبخشنده عاشورآبادیمطمئن 0405394674702010مشاوره املاک و مستغلاتتمچال – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی تمچال – پلاک 57 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینحقیقت شناس کماچالیسامان0101779263702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار آزادی – خیابان شهید منتظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبصیرنیک سیرت پهمدانیبصیر 0467105774702010مشاوره املاک و مستغلاتصیقلده – روستای دهگاه – ندارد – کوچه (موسوی ) – کوچه شهید یونسی – پلاک 97 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدکشاورزامید 046711241001341143537702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – کوی گرامی – خیابان شهید محمدعلی بشلیده 1 – خیابان شهید محمدعلی بشلیده – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینجعفری عاشورآبادیامیرحسین0467121904702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – کوچه توحید – خیابان دکتر دشتستانی – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهسجادعلی اکبری دستکینیاکان046712834201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 339 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمینانجفی اسپلیسید 0467141364702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه ((مهدی محمدی)) – بلوار امام حسین(ع) – ساختمان امیرحسین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودشعبانیکوچان 046714284101342129608702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه شهید حمید تقوی – خیابان دکترشریعتی – پلاک 70 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدیگانه رادبرج 0467146543702010مشاوره املاک و مستغلاتاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید حسین موسی نژاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 424 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینشفیعی ثابتایرانیان0101799275702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان (دریا) – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک -671 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهرحماندارچینی آستانهرحمان0376585060702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه شهید کاظم جعفر پور – کوچه ((ابراهیم پورمیربلوک جلالی)) – ساختمان آرین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدزبردست جیرندهیاوکازیون046714907001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – کوچه دانش – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاکیمیاجومیلاد نور 0467150978702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – پلاک -388 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاذبیحی رصدیذبیحی0414385566702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهسجادصالح حسن کیادهکیادژ0467153359702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسینحسینی جوپیشیافرا046715488401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههرمزآینه افروزآژانس مسکن آرک0467174302702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – پلاک 88 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیداحمدی نژاداسکیس046717491501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – شهید بهشتی – کوچه فتح المبین – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاصغرباوقارتپهشهروند 0467185213702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده شهلامیرموسوی محسن آبادافراز 046719298801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا – خیابان امام حسین – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضاحسینی لسکوکلایهعدالت 0420252401702010مشاوره املاک و مستغلاتلب دریالسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان شهید سید عباس نامی – جاده اصلی لب دریا لسکوکلایه – پلاک 514 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهراناحمدخان بیگیهخامنشیان046719959401342121747702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه هدایت – خیابان شهیدمدرس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیعباسیصفیر0467199595702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیزاده محسنیارسطو0467200278702010مشاوره املاک و مستغلاتلوخ – روستای دهگاه – خیابان شهید کشاورز – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 470 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلاحبیبی کینچاهایرانیان 0467201624702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار آزادی – خیابان (شهید منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودپاکدل اسطلخ بیجاریپاکدل 0405389928702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – کوی گرامی – خیابان رسالت – خیابان شهید اشرفی اصفهانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدیاسرجلیلی حسن کیادهسرپناه 046721390301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شقایق 7 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیموسوی چهاردهچهارده 046721548301342173432702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( بازارچه ) – خیابان امام رضا – پلاک 191 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعباسمیرپورمیرپور0467217312702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – مجتمع تجاری کوروش – طبقه همکف – واحد 15
گیلانآستانه اشرفیهرحمتقلی پورایران زمین 0467222872702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهاحمدراستکارکماچالیراستکار 046722287601342123708702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار آزادی – خیابان (شهید منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدنجفی اسپلیساحل 046722872201342135517702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه یاس – بلوار گلها – ساختمان طوبی – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهامیرحسینسهرابی بیاتاملاک باشی 046722872301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنقرده – روستای کیاشهر – خیابان امام حسین – خیابان ( جاده آستانه به کیاشهر ) – پلاک -30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرجوطنی لشکریانیکلبه 046722872401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکلده بالا – روستای کیسم – جاده ( کلده بالا ) – خیابان سیدالشهدا – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنآزادبرپارسه046722872501342135403702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدبیجاری لیچائیافق 046722872701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنقرده – روستای کیاشهر – خیابان امام حسین – کوچه شهید باقری – پلاک 30.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدزوارموسوی نیاکیموسوی 046722872801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – نیاکو – بلوار شریعتی – خیابان شهید عباس شاهوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرضابزرگی دهبنهکیا املاک046723236601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهاسلامی کنارسریاملاک کاسپین 046723236901342122880702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه صابر – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرمضان نژادجلالیآسایش0467232461702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دکتر معین – خیابان جهاد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدباقرعیسی دوستسیدحسن 046723500701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهکاء – روستای دهگاه – ندارد – کوچه شهید حاتم یوسفی – خیابان شهدا – پلاک 829 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعینشریفیشریفی 046723500801342131942702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه ((مهدی صفری)) – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحیدری نژادحسن کیادهچشم انداز0421086657702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبپورنعمتی حسن کیادهسرزمین گیل 046723627901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه بهاران 20 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک -638 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهابافخمی حسن کیادهمدرن سازه 046723628001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلایمانی لنگرودیمشاور املاک میلاد نور0420714524702010مشاوره املاک و مستغلاتلوخ – روستای دهگاه – خیابان ( بطرف روستای دستک ) – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 61 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهرامشیرزادیشیرزاد0101785457702010مشاوره املاک و مستغلاتلسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه ( بازارچه ) – خیابان امام خمینی – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعالی دخت سیاهکلیپارمین 046724019901342166134702010مشاوره املاک و مستغلاتامشل – روستای کیسم – ندارد – جاده اصلی امشل – کوچه وحدت – پلاک -185 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعارفآقابزرگی چورکوچانیآقا بزرگی046724022101342136570702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(جانبازان) – کوچه ( مجتمع دکتر حشمت ) – بلوار جانبازان – ساختمان محمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادرحیمی کینچاهکوچک خان 046724024401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتزارم کلایه – روستای کیاشهر – ندارد – جاده (زارم کلایه ) – جاده اصلی زارم کلایه – پلاک 224 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیفلاحیانیاماش046724077401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیسم جویکل – روستای کیسم – کوچه ( هاشمی ) – کوچه شهید نادر عبدی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهراممرادپورلیچاهیبهرام 046724796201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنبی دهگا – روستای کیاشهر – خیابان شهید مطهری – خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) – پلاک 223 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیبلوکی ششکلسپهر 046724939501342185181702010مشاوره املاک و مستغلاتفوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان (بطرف ششکل) – خیابان امام خمینی – پلاک 237 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاعباس پورگیلدهعادل 046725377001342127609702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیعلیزاده فشتمیآرتا 046725406501342134454702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – استقلال(هفتاد و دو تن) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان استقلال – پلاک 155 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمولاءدیانت پیرکلاچاهیخاله سوری046725447101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران – خیابان (شهدا) – ساختمان طوفان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداریوشنوعی دهشالنوعی 046725461601342185744702010مشاوره املاک و مستغلاتدهشال – روستای دهشال – ندارد – خیابان (جهاد ) – خیابان امام خمینی – پلاک 191 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدهمایونی کیسمیهمایونی046725672501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – آموزش و پرورش – بلوار آزادی – خیابان فرهنگ – ساختمان نور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیفلاح مقدممقدم 046725674101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( یکتا ) – خیابان سردار جنگل – پلاک -102 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپرویزخرمی امیرآبادخرم 046725816101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 645 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدآتش سخن046725816201342121838702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – شهید بهشتی – کوچه فتح المبین – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینیوسفی داخلیآتیه 046725816701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتداخل پائین – روستای دهشال – جاده (داخل پائین) – جاده اصلی داخل پائین – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیقربانی پنچاهبرادران قربانی 046726294601342136017702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – خیابان (شهید منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاحیدرزاده چوریسما 046726294801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – خیابان سردار جنگل – بن بست یکم – پلاک -209 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضابابائی عاشورآبادی046726926801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتمچال – روستای گورکا – ندارد – جاده اصلی تمچال – بن بست (بازارچه) – پلاک -226.003 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسکمالی لیچاهیباران 046726927901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه ابوذر – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 91 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثمحسن دوست کلدهعدالت گستر 046726935301342160618702010مشاوره املاک و مستغلاتجاده سر – روستای کیسم – ندارد – خیابان به طرف کیسم پایین – کوچه استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسین پورلشکامیشهرباران 046726939001342131896702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار شهید مطهری – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیددلدارجوپشتوزیر046727131701342126591702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه شهید حمید تقوی – خیابان دکترشریعتی – پلاک -50 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادپورحسین دستکیباران 046727219501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک -188.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهضیاءذاکرحسینیذاکر حسینی 046727219601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان (شهدا) – کوچه شهیدمحمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسامانامینی ششکل046727219701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلشکام – روستای دهشال – ندارد – جاده (لشکام ) – خیابان فردوسی – پلاک 227 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضامهدی پورگیلدهکهن 046727219801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلوخ – روستای دهگاه – خیابان ( بطرف روستای دستک ) – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرمهدی نیاپارسه شمال046727219901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبقربان پوردرگاهصداقت 046727308701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپشل – روستای دهشال – پوشل – خیابان شهیدمجتبی چترعنبرین – خیابان شهید عباس ظهیری – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاعلی خواهپارس046727450101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان (شهید منتظری) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفعلیقربان پورجوریابیدوبرادران046727450401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید پیشقدم – خیابان (امام خمینی) – پلاک 595 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمجتبیحسن پورفلاح دهکائیحسن پور 046727450501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهکاء – روستای دهگاه – خیابان شهید حمید داداشی – خیابان شهدا – پلاک -886 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیحییآزادبراندیشه046727605801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپنچاه – روستای کیسم – ندارد – کوچه کاج 7 – شهید میرزایی – خیابان شهدا – پلاک 226 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعلیرجبی نقره دهیاطلس 046727605901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنقرده – روستای کیاشهر – خیابان شهید شاه عباسی – خیابان امام حسین – پلاک 175.005 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیباکبرپورامیر 046727606101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان ( بازار دهسر ) – جاده اصلی دهسر – پلاک 277 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادموسی زادموسی زاد 046727969101342127111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید اسماعیل فلاح – خیابان سردار جنگل – طبقه چهارم
گیلانآستانه اشرفیههادیساجدی بستیساجدی046727969201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان کوثر ( 1 ) – خیابان حاج محمد مصطفی پور – پلاک 874 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدذکیوقاری چوریسهراب 046728147801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 684 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده محبوبههاشمی پورلاکمه سریاندیشه گران 046729168701342129235702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه (( جنوبی1 )) – بلوار ( شهید خوش سیرت ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده مرضیهحسن زاده علوی بارکوسرائیرمضانی046729168901342142426702010مشاوره املاک و مستغلاتسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – کوچه جانباز حاج غلامرضا فلاح راد – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسملک پوردهکاءآستا 046729169501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهید نظری – بن بست چهارم – پاساژ ماهان – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهحسینباقرپورفرسام046729169601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیمطهری توچائیمطهری 046729534701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری هفتم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنویدارشیانوید مسکن 046730039401342132678702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید غلامرضا منعم – بلوار دکتر معین – پلاک -761 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثماحدی امیرآبادیسگال 046730230701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران – خیابان (شهدا) – ساختمان ارکیده – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصمدخسروی دانشخسروی دانش 046730850301342136969702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید غلامرضا منعم – بلوار دکتر معین – پلاک -753 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنموسی پورلفوتآدریان 046730850501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه کودک شاد – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنشوقی چهاردهسیماک046730851001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکاچاءچهارده – روستای چهارده – ندارد – جاده ( کاچاء چهارده ) – خیابان آقاسید ناصرالدین(ع) – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکرمکاوسیپیشگام 046730851101342122821702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهداء – پلاک -153 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنشیدادوستبرادران شیدادوست 046731031601342120538702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – کوی گرامی(جاده کیسم) – کوچه ((مهرزاد نصیری)) – جاده (کیسم) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهافشینشفاعی دهکاهیشفاعی 046731525301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتانبارسر – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا ( ع ) – خیابان شهید دریارو – پلاک 14.002 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظمکاظمی نژادماشکمشاور املاک رضوان0467315259702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید غلامحسین اسماعیلی – خیابان استقلال – ساختمان جلال 9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیممهدی نیاءلیچاهیکیان مهر 046731526701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – کوچه ایمان – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاباصلتابراهیمی دستکشمال 0467317028702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک -562 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزینمددینارمک 046731703001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه گل رز 2 – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداودپورمرزیکاخ 046732556401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتاشمان کماچال – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان آقاسیدعلی کیا – کوچه تربیت بدنی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثمچترعنبرین درگاهیکندو 046732561001342131151702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار دکتر معین – خیابان جهاد – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهیاسرمرادی دستکنسل نو 046732561101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه ( فرعی دوم ) – خیابان امام رضا – پلاک 642 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفرخوشاعالیجناب 046733078501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتجن گوکه بالا – روستای کیسم – ندارد – جاده (تجن گوکه بالا) – جاده (اصلی تجن گوکه بالا) – پلاک 149 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسامانمحمدی دیلمانیامپراطور 046733078601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهیدبهشتی – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -58 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمداحمدی میرصادقیوارش 046733078701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه گلستان شمالی 1 – خیابان امام رضا – پلاک 183 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیحسن پورفوشازدهییگانه 046733078801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتفوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید آقایی نژاد – خیابان امام خمینی – پلاک 105 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمحمدامیری اشکم دهکاهبهارستان 046733078901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – خیابان صنعت – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -440 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادباقری پورحاجی گل 046733079001342123852702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید حلوایی – کوچه شهید کامران حلوایی – طبقه همکف – واحد 6
گیلانآستانه اشرفیهمحمدسحرخیزان بازکیائیشمال046733208601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه (دبیرستان شهید محمدرضا قربانی) – بلوار امام حسین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهرابارقندلاکمه سریسهیل 046733210301342135793702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید کامران حلوایی – کوچه شهید حلوایی – ساختمان سهیل 9 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهمحمدقهرمانیقهرمانی 046733454701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی (بخشداری) – کوچه ((رمضان اصغرنیا)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمداسماعیلی مقدم دهکائیمقدم 046733454901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهکاء – روستای دهگاه – کوچه شهید احمدی – خیابان شهدا – پلاک -754 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقنبررمضان نژادسوگند0004935663702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احسان طلب – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمددلاوررفیعیدلاور0429233108702010مشاوره املاک و مستغلاتانبارسر – روستای دهگاه – ندارد – خیابان ( آستانه به کیاشهر ) – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 506 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرعلیقربان پورکینچاامیر 046733952501342129025702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدضیاءالدینحسینی بویهحسینی 046733956401342121519702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(متولی صحرا) – کوچه شهید داود ریاحینی – کوچه شهیدمصطفی مرادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکورشقمی طارمسریکوروش046734026701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – استقلال(فلسطین،ایثار) – خیابان ایثار – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلی نیای بازانعلی نیای 046734184001342160474702010مشاوره املاک و مستغلاتتجن – روستای کیسم – ندارد – کوچه بهار – خیابان بهارستان – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیموافقمهدی 046734275001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنوبیجارمحله – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان ( جاده میان محله کیاشهر ) – خیابان بهار – پلاک 100 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاعظمعباسی امیرهندهچشم انداز 0467345949702010مشاوره املاک و مستغلاتسالکده – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان شهید سیدضیاحسینی – خیابان طالقانی – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمرادی دستکیمرادی دستک 046734595901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمپیرمون دهشالیرایکا 046735087701342140219702010مشاوره املاک و مستغلاتکورکاه – روستای گورکا – بلوار عدالت – خیابان شهید تقی سلیمانی – پلاک 1,249 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهساراحسین پوراربوکلایهاورانوس 046735528501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلب دریالسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان باران – جاده اصلی لب دریا لسکوکلایه – پلاک 365 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرحمزهمیرحسینی لشکامیگیل ماز046735528601342185429702010مشاوره املاک و مستغلاتدهشال – روستای دهشال – ندارد – کوچه ( نورین ) – خیابان امام خمینی – پلاک 145 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرمضان نژادجلالیقانون 0467355291702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – ساختمان بازارچه دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیناحمدی پورلسکوکلایهنوین046736122801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان شهید محمد غلامی – خیابان امام خمینی – پلاک 204 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصابرحسن پورفوشازدهیسکنا 046736326201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتفوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید آقایی نژاد – خیابان امام خمینی – پلاک 69 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولخوش خلق گورندانیگل سرخ 046736331101334573971702010مشاوره املاک و مستغلاتخوشکاروندان – روستای گورکا – خیابان آزادگان – جاده اصلی خوشکاروندان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیماسماعیلی فخرآبادیبرادران اسماعیلی 046736331601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنبی دهگا – روستای کیاشهر – خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) – بن بست یاس 12 – پلاک 182 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینابراهیم پوردرگاه046736331801342183898702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – کوچه لاله – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک 358 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهموسی پورحسن کیادهنگین شهر 046736331901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپیمانجعفرنژادپرهام 046736332101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتمحسن آبادپایین – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان ( جاده محسن آباد پایین ) – کوچه ساحل 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیررضاکیاءلشکامیخزرکیا046736332201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلب دریالسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان شهید سید عباس نامی – جاده اصلی لب دریا لسکوکلایه – پلاک 522 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقآزادبرکسری 046736342601342129832702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – خیابان فردوسی – ساختمان کسری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیبیگلری جیرندئیپردیس شمال 046736342801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتمچال – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی تمچال – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمحمدجعفری دوست لفوتمخصوص046736342901342138909702010مشاوره املاک و مستغلاتکورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,675 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهسیدمسلمجلالیساحل سبز 0426809582702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی امام – خیابان (امام خمینی) – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمحمودی صیقلسرائی046736474401342181023702010مشاوره املاک و مستغلاتدرگاه – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهیدپورابراهیمی – جاده اصلی درگاه – پلاک 143 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکمالکاظمی محسن آبادیآرامش046736486401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه گلستان جنوبی 2 – خیابان امام حسین – پلاک -50 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنوچهرکسرائیاملاک کسرا046736497501342133044702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – خیابان امام خمینی – کوچه ((رحیم خوش نقش)) – پلاک -16 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمژگانبابائی سوستانیشیمرود046736521801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتمردمکده – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهیدکیومرث حسنی – جاده اصلی مردمکده – پلاک 215 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسامانحیدری کشلرضا 046736554101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکشل آزادسرا – روستای گورکا – ندارد – خیابان گلها – خیابان امام خمینی – پلاک 618 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادصنعتی برقی حسن کیادهسایه گستر 046736556601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین جنوبی) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبادکریمی زادگوهریطاها 046736664901342182457702010مشاوره املاک و مستغلاتاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – خیابان پهلوان تختی – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -854 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلینبی چنانیگیلان زمین مهیار 0467389401702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه پوریای ولی پنجم – کوچه (پوریای ولی) – ساختمان آروین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیبخشی رودپشتیبرادران بخشی046738959701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین رودپشت – روستای دهگاه – ندارد – جاده ( پائین رودپشت ) – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهساسانروحی خواهساسان 046739411801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتزارم کلایه – روستای کیاشهر – ندارد – جاده (زارم کلایه ) – جاده اصلی زارم کلایه – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضایاقوتیداریس 046739644101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی امام – خیابان (امام خمینی) – کوچه ((محمدرضا کارپذیر)) – پلاک -5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلحسین زاده دستکافرازه 046740596301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک -295 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیماکبریگنجینه 046740597201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان نیلاب 1 – جاده اصلی دهسر – پلاک 296.1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلمهدی نیالیچائیآروند046740690601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین) – بلوار (امامت) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودوحیدی حسن کیادهوحیدی 046740909301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – پلاک 174 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکمالکنف چیان لسکوکلایهدنیا 046740909501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین) – بلوار (امامت) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحميدشكورخواه حسن كيادهکاج 0432452530702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – زمین شهری – کوچه گل رز 2 – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیبقائی پوردهکده ساحلی 046741625401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه (پوریای ولی) – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان سمیه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمرادی دستکسرزمین سبز046741625501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا – کوچه شهید رضا صادقی – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیمحمدپورآران 046741625601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهرک قدس – کوچه شهید چمران – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزسیف خانی حسن کیادهالبرز 046741803401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان مروارید – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهحسینشفیعی ثابتشفیعی ثابت 046741937001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 685 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضامهدی نیالیچاهیدلتا 046741937101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی(کوی شهیدبهشتی) – خیابان (شهید ارژن) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودمقصودی جلالیمقصود 046742180301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیشعبانیشعبانی 046742180601342130892702010مشاوره املاک و مستغلاتکورکاه – روستای گورکا – کوچه بعثت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -2,553 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرستمنبات پوراملاک نادر 0467421807702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – کوچه دانش – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -232 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسرحمزه دوست حسن کیادهسامیار 046742609301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی(کوی شهیدبهشتی) – خیابان (شهید ارژن) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیراغبی جسیدانراغبی 046742666401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه (شهید امین پور) – خیابان (شهید محمد منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمقصودی ششکلیگیلان سبز 046742866101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتششگل – روستای دهشال – ششکل – کوچه ابن سینا – خیابان آیت اله نخعی – پلاک 189 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعارفاصغرنژاددهكائياصغرنژاد 0434282438702010مشاوره املاک و مستغلاتانبارسر – روستای دهگاه – ندارد – کوچه یاس 2 – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 516 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیعلیزاده گوهردانی ثابتعلیزاده 046743161101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتچورکوچان – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید خادم حسینی – کوچه شهدا – پلاک -55 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمازیارعطائی پیرکوهیمازیار 0467445075702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی (بخشداری) – کوچه ((رمضان اصغرنیا)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامعلیخدیوی نقره دهویرا046745695301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپیمانرستمی دهکارستمی 046745695501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتانبارسر – روستای دهگاه – ندارد – کوچه یاس 2 – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 532 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهياسمنرضائي اميركياسرگیلان زمین 0432452197702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضااسمعیل زاده سالستانیاسمعیل زاده 046745976301342131736702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید حمید نظرپور – کوچه شهید عبداله عیسی پور – ساختمان ولی عصر (عج) – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهیوسفحیدری لیچائیحیدری 046745976801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – کوچه شهیدخوش سیرت – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -51 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیوانصیادمجدصیاد046746171001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – کوچه ( گلزار شهدا ) – خیابان (امام خمینی) – پلاک 527 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضا ثانی حسن کیاده مهراب0434285135702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی امام – کوچه ((محمدرضا کارپذیر)) – خیابان (سپیدرود) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعارفنجفی عاشورآبادیمدرن سازه 046746505901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتمچال – روستای گورکا – ندارد – کوچه شهیدرضایی – جاده اصلی تمچال – پلاک -326 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقرئوف فوشازدهرئوف 046746506001342138006702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد(کمربندی) – کوچه مطهری پنجم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادچکیدهبرند ملک046746839301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان ( بازار دهسر ) – جاده اصلی دهسر – پلاک 263.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادعزیزی نژادماشکیبانک املاک برادران حافظی046747128301341135997702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – شهید بهشتی – کوچه فتح المبین – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدکیقبادی حسن کیاده046747305901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعرب یوسفیاملاک بزرگ مهر046747324301342824056702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنصیرسرشارکینچاهسرشار046747391901342172117702010مشاوره املاک و مستغلاتکین چاه – روستای گورکا – کینچاه – خیابان امام رضا – خیابان به طرف کینچاه – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرافرخنده کچاهیمشاور املاک عمارت046747394601342842155702010مشاوره املاک و مستغلاتصفرابسته بالا – روستای کیاشهر – صفرابسته پایین – خیابان اشمان کماچال – خیابان صفرابسته – پلاک 387 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدحسنی نژادلیچاهیپدیده 046747484901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنقرده – روستای کیاشهر – کوچه باهنر – خیابان شهید شاه عباسی – پلاک 343 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیدلجوی ششکلیاملاک سبز046747487001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – کوچه ایمان – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهقربانکریمی نازکسراآرش046747490401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – جاده ( پرکاپشت یاورزاده ) – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک 433 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپورياكريمي اميركياسرپوریا 0467477678702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – جاده (اصلی امیرکیاسر) – بن بست پوریا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضایوسفی کتشصت آبادان33046747793401342141771702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمراستگوی حقیراستگو046748104801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهشال – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید ذکریاپور – خیابان امام خمینی – پلاک 430 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاقربانیشکیل سازان 2046748336601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلینقیفرحمندبندریحلال 046748394001342134171702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه شهید محمودآتش پوش – خیابان دکتر دشتستانی – پلاک -29 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدتقی زاده چهاردهبرادران تقی زاده 046748580001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان امام خمینی – خیابان امام رضا – پلاک 229 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیب موسی پور حسن کیاده سپیدرود0004868589702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – خیابان (شهید رجایی) – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیم حسین پورشهروند0434145214702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((علیرضا نظری)) – میدان حافظ – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفريدونكريمياملاک گیل یار0467490724702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – خیابان سردار جنگل – کوچه (شهید مرتضی علوی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهنامسیف خانی حسن کیادهبرادران سیف خانی046749403101342822336702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -46 – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهمنوچهرضابطی تجنتجن 046750214401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتجن – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهید حیدری – خیابان بهارستان – پلاک 71 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهرامدهمرده لیچائی لاشهدهمرده 046750481101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(جانبازان) – کوچه ( مجتمع دکتر حشمت ) – بلوار جانبازان – ساختمان محمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیصادق دقیقیمشاور املاک دقیقی046750791001342854035702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه ( بهداشت ) – خیابان امام حسین – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعادلشهدی تجن گوکهقصرشمال 046750969501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتجن گوکه بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان نیایش – جاده (اصلی تجن گوکه بالا) – پلاک 113 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدامینامین 046751458601342124619702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدعسکری خواه حسن کیادهماهان 046751936301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین جنوبی) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمسعودموسوی لفوتموسوی 046751939701342140109702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار شهید مطهری – خیابان جهاد – ساختمان پائیز – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیکاظمی تجن گوکهایثار 046752777601342164195702010مشاوره املاک و مستغلاتتجن گوکه پایین – روستای کیسم – ندارد – خیابان امام خمینی – بن بست بوستان چهاردهم – پلاک 269 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمانچکبرادران چک 046752777701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتتمچال – روستای گورکا – ندارد – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبابائی رودپشتیبابائی 046753458101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین رودپشت – روستای دهگاه – ندارد – کوچه شهید جعفر نوزاد – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 364 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهحسن پورفلاح دهکاءکارن046753775601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتانبارسر – روستای دهگاه – ندارد – کوچه ( درویش حقجو ) – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 891 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجهان بخشحمیدی اصیلجهان 046753821901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه بهاران 26 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک -762 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسبهشتي آستانهخانه‌ی سبز0101842309702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – میدان حافظ – کوچه تختی – ساختمان خاتون – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفخودشاددرگاهیاملاک شاد 046754052801342128971702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانلیست اصناف آستانه اشرفیهآرشبزرگی چورکوچانیآینده سازان046754052901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه هدایت – خیابان شهیدمدرس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعلي نژادثابت قدمشمال0437180539702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه بهاران 29 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک -796 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنحقیقی چهاردهکیان 046754565201342174248702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان شهید حسین عبدالهی – خیابان کوثر – پلاک 70 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیرمضانی صیقلسرااملاک هادی 046754962901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – کوچه توحید – خیابان دکتر دشتستانی – ساختمان یاس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادقاسمیلوتوس 046755194601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبسرشارحسن کیادهآینده 046755679101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید بیژن نورپرور – خیابان (امام خمینی) – پلاک -371 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهرامنوري پورفوشازدهصدیقی0002973233702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلینوائی صداپشتهکوروش 046756087301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتمحسن آباددستک – روستای دهگاه – جاده اصلی محسن آباد – کوچه شهید محمد جعفر صفری – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنكريمي اميركياسرکریمی0004814639702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپرنگسران 046757451301341143828702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه شهید قربانی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 18
گیلانآستانه اشرفیهپدرامحسن نژادآساملک046757464401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران – خیابان (شهدا) – ساختمان طوفان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشعبانصفرزادگورابجواریپدر 046757476601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – نیاکو – کوچه گلهای 5[مرحوم داداشی] – خیابان شهید عباس شاهوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادشمسی046758541001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان فردوسی – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمحمدی دیلمانیعمارت 046759648501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد(کمربندی) – کوچه مطهری پنجم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبابکرضائی امیرکیاسرویلالند046759648701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین – بلوار (امامت) – میدان ام الشهداء – ساختمان قائم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینکفشگرگوهریجوان 046760043701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار شهید مطهری – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجاویدعبدی برندقبامی نو046760242001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمد نژاد – خیابان (شهدا) – پلاک 180 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاکوچکی دهشالیاملاک کامران 046760242101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید جمشید پرندآور – کوچه (شهید مرتضی علوی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرانعبدزاده گوهریپارسا 046760464101342123482702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهید حسین پور – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنویدتجنتجان گستر046760464901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان دکتر دشتستانی – کوچه ( اخوت ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنجانی پورپارس 046761129901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان فرهنگ – خیابان تمدن – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرمانکریمی تجن گوکهآپادانا 046761768101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان شهیدحمید نظرپور – خیابان استقلال – ساختمان جلال 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخسرومرادپورلیچاهیاوینا 046761918901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنبی دهگا – روستای کیاشهر – خیابان شهید مطهری – خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) – پلاک 183.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولبلک شاهیبلکشاهی 046762038201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – مطهری – خیابان شهید حلوایی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدملکیخانه سبز 046762442301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتفوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان (بطرف ششکل) – خیابان امام خمینی – پلاک 203 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهتهماسبیتهیه مسکن جم 046762442401342121937702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – روبروی حرم – بلوار آزادی – کوچه (مسجد جامع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعرفاننصرتی ششکللوتوس 046762442601311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه لاله جنوبی 2 – خیابان امام رضا – پلاک -50 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنحبيبي گورابجواريمدرن0467625843702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان آقا سید حسن – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمصانع دوستسیمان 046762873001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکارسیدان – روستای دهشال – ندارد – خیابان رسالت غربی – خیابان سالمندان – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينمهدي پورلفوتمشاور املاک ابرسازه0467628965702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه تختی – خیابان فلسطین – پلاک -73 – طبقه اول – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهحسنعلیفلاح حقکونیاکیفلاح046763081701341140159702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – بلوار آزادی – بن بست دوم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنقربانی نقره دهیسهراب 046763130901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنقرده – خیابان امام حسین – بن بست ( بازارچه ) – ساختمان قربانی – پلاک 222.007 – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهحسنبنيادي ايشمان كماچاليآژانس مسکن مهر0004894147702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – بازار بصیر – کوچه ( بازار بصیر ) – خیابان سردار جنگل – پلاک -151 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدباطنی حسن کیادهسپنتا 046763483101311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهیده میرپور – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیفلاح سرشتفلاح 046763484601342131643702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید محمد پورمحمدی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهحامی حسن کیادهکیان 046763485701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (کانون فرهنگی بقیه اله) – خیابان (امام خمینی) – ساختمان آفاق 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینخانی پورکینچاهخانی پور 046763981201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه (ماهی فروشی سفیدرود) – خیابان (شهید رجایی) – پلاک 32 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحرمعلیحسن زاده نقره دهیعدالت 046764062501311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتنقرده – روستای کیاشهر – خیابان شهید شاه عباسی – خیابان امام حسین – پلاک 193 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرحسینآذرلوآذرخش 046764109901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهرک قدس – خیابان (شهدا) – خیابان شهیدبلبلی – ساختمان آذرخش 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیناحمدی دهکاءاحمدی 046764113401311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهکاء – روستای دهگاه – جاده (دهکاء) – خیابان شهدا – پلاک -248.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلیقاسمیقاسمی 046764825701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلوخ – روستای دهگاه – خیابان شهید خیرخواه – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 328 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپاکزادحقیقی چهاردهپاکزاد 046765045801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( بازارچه ) – خیابان کوثر – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدسالاراحمدی امیرکیاسرسام سازه 046765569201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه بهاران 16 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک -532 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلقاسمی تجن گوکهآکام مسکن 046766021701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهيمبهشتي آستانهوحدت0004832205702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( یکتا ) – خیابان سردار جنگل – پلاک -32 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهدیموسوی گیلدهرضوان 046766249201311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتدهسر – روستای کیاشهر – ندارد – جاده اصلی دهسر ( 1 ) – جاده اصلی دهسر – پلاک 285 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنحقيقي دهنه سريخانه سبز0467667636702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – شهدا – کوچه جانبازان – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجلالی چورینگین شهر 046767310901342137090702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – کوچه (شهید کاسب قانع) – کوچه حر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبداللهرجبی لفوتبرادران رجبی 046767349901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلفوت بالا – روستای گورکا – ندارد – جاده (لفوت بالا) – خیابان امام خمینی – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاموسی نژادکماچالیآستانه سیتی046768366601342121111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – پشت وادی اشرف(آخوندمحله) – کوچه یکم – خیابان ابوذر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقعلیرضانژادگوهردانی046768366701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید علی اکبر علیرضانژاد – بلوار ( طالقانی ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاشریفیایفل 046768366801342122945702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه ((مهدی صفری)) – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیمهدی دوست جلالیگیلداد046768878701342127562702010مشاوره املاک و مستغلاتآستانه اشرفیه – کوی گرامی – بلوار امام رضا(ع) – خیابان شهید محمدعلی بشلیده 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدتقيرستگاركيسميرستگار0004796048702010مشاوره املاک و مستغلاتکیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهیداصغرشفیعی – خیابان تمدن – پلاک 143 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينسهيلي فردی0448391893702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهنجفي پوردهكادنجفی0448564807702010مشاوره املاک و مستغلاتدهکاء – روستای دهگاه – جاده (دهکاء) – خیابان شهدا – پلاک 222 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداودحسینیحسینی 046770120001311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتسلیم چاف – روستای دهگاه – ندارد – جاده اصلی سلیم چاف(1) – جاده اصلی سلیم چاف – پلاک 128 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضادریدری046770120301311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین شمالی) – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیصدیقی لسکوکلایهصدیقی 046770452701311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتلب دریالسکوکلایه – روستای کیاشهر – جاده ( لب دریا لسکوکلایه) – جاده اصلی لب دریا لسکوکلایه – پلاک 292 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاصدیقی چهاردهرهگذز 046770452801311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکاچاءچهارده – روستای چهارده – ندارد – جاده ( کاچاء چهارده ) – خیابان آقاسید ناصرالدین(ع) – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرباانصافپارسه 046770452901311111111702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید احمدپور[شقایق 17] – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعالیهتقی پورشرکت خدماتی ندای همراه گیلان046746170801342134315749311نظافت انواع ساختمان – ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، صنعتی و مکانیکیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – خیابان سردار جنگل – بن بست (( عباس کریمی )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدصابربرنجی کوچصفهانیآستان پلاک سازه0466529602742121نقشه کشی و طراحی ساختمانیآستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان وحید – خیابان طالقانی – پاساژ نصر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمت الهنصرجلالینصرجلالی0002986044551111هتلآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – پاساژ نصر – طبقه اول – واحد 13

لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /    لیست اصناف آستانه اشرفیه    /لیست اصناف آستانه اشرفیه     /  لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /    لیست اصناف آستانه اشرفیه    /لیست اصناف آستانه اشرفیه     لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /    لیست اصناف آستانه اشرفیه    /لیست اصناف آستانه اشرفیه     لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /    لیست اصناف آستانه اشرفیه    /لیست اصناف آستانه اشرفیه     لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /    لیست اصناف آستانه اشرفیه    /لیست اصناف آستانه اشرفیه     لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /    لیست اصناف آستانه اشرفیه    /لیست اصناف آستانه اشرفیه     لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه   /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /   لیست اصناف آستانه اشرفیه    /    لیست اصناف آستانه اشرفیه    /لیست اصناف آستانه اشرفیه     

مهر 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *