لیست اصناف تولیدی آستانه

لیست اصناف تولیدی آستانه اشرفیه

لیست اصناف تولیدی آستانه اشرفیه، شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان آستانه اشرفیه در حوزه تولیدی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله لیست اصناف تولیدی آستانه اشرفیه را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «لیست اصناف تولیدی آستانه اشرفیه» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار لیست اصناف تولیدی آستانه اشرفیه در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانآستانه اشرفیهعلیعلیدوست کورکاءدرب و پنجره سازی آستانه سازه025879472600281112 درب و پنجره سازی آهنیکورکاء روبه روی سیلندرپرکنی مشکین  0
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمگرامی حسین آبادجوشکاری گرامی000494153301424229586281112 درب و پنجره سازی آهنیروستای استخربیجار کیلومتر 3 جاده آستانه به کیاشهر  0
گیلانآستانه اشرفیهکیوانغلام نژاد حسن کیادهفرزام000494085001424821038281112 درب و پنجره سازی آهنیبندرکیاشهر امام خمینی – –
گیلانآستانه اشرفیهمهدیانام اله زاده صومعه سرائیبی ریا030145855700281112 درب و پنجره سازی آهنیکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه ((نعمت اله شعبانی)) – کوچه شهید حیدری نژاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمخورسند کماچالیرمضانی031827668401420281112 درب و پنجره سازی آهنیروستای تمچال –  –
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمهاتفی حسن کیادهحقیقت032390622800281112 درب و پنجره سازی آهنیبندرکیاشهر فلسطین جنوبی-جنب پارک ساحلی  –
گیلانآستانه اشرفیهموسیرضاپوررضاپور033411451101424230453281112 درب و پنجره سازی آهنیروستای نیاکو-جنب روغن موتور ملت –  –
گیلانآستانه اشرفیههمراهقهرمانی حسن کیادهایمان027397538401420281112 درب و پنجره سازی آهنیبندرکیاشهر امام خمینی ره  0
گیلانآستانه اشرفیهعلیپورکریمی دریاکناریاحسان045973290001311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیکورکاه ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهید تقی سلیمانی ، پلاک 1,181 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیثانی حسن کیادهثانی046289974901311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان ((10 متری اول) ) ، خیابان بوعلی سینا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادپرنوشمیلاد046290433201311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه ، خوش سیرت ، کوچه ( علیدوست ) ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهیلارضاپورحسن کیادهمهدی046603141401311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شهید یحیی پور ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعمرانفلیحی لیچائیفلیحی046611618001342823204281112 درب و پنجره سازی آهنیامیرکیاسر ، کوچه بهاران 1 ، خیابان جاده کیاشهر به دستک ، پلاک 219 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپرویزپاکدل اسطلخ بیجاریامید 046617751501311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیچورکوچان ، خیابان خادم حسینی ، خیابان ( جاده دهشال ) ، پلاک 61 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیکشاورزبابائی نژادنگین صنعت 046620850501311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیلب دریالسکوکلایه ، خیابان ( بطرف روستای امیرکیاسر ) ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 164 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهیلامهمان نوازحسن کیادهپاداشت 046621366301311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیکیاشهر ، فلسطین ، خیابان (اصلی فلسطین) ، بلوار امامت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهمندمیربلوک لیچائیمیربلوک0466249023281112 درب و پنجره سازی آهنیکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شهید علی اصغر باانصاف ، خیابان شهیدرجایی ، پلاک -45 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیمحمدی پورگیلدهمحمدی پور046625496801342859055281112 درب و پنجره سازی آهنیلوخ ، خیابان شهید کشاورز ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 476 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمصفری حسین آبادجوشکاری آرین0466345251281112 درب و پنجره سازی آهنیکورکاه ، خیابان جهاد کشاورزی ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 1,992 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیسکندری درگاهاسکندری0466393846281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه ، صبوری ، خیابان شهید علی صبوری ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسحسین دوستجوشکاری حسین دوست0004871006281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه شهید محمد پور ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاابراهیمی محسن آبادیابراهیمی 046649307701311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیدستک – روستای دهگاه – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک 470 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدباقررسولی موسویگروه صنعتی ایران درب0359258054281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید علی اکبر علیرضانژاد – بلوار دکتر معین – پلاک -683 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسفلاح اکبرپورایشکانوین0101932956281112 درب و پنجره سازی آهنیکیسم جویکل – روستای کیسم – کوچه شهید نادر عبدی – خیابان ( جاده کیسم جویکل ) – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاعلی پورعلی پور0364123186281112 درب و پنجره سازی آهنیلوخ – روستای دهگاه – خیابان شهید کشاورز – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 468 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهمتین فرامین 046668432501311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیاستخربیجار – روستای گورکا – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 451 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیحییحقیقت خواه مردمکدهیمهر0362347561281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان شهید رجائی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلییزدان رعدیزدان رعد0004871870281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – خیابان بهشت جلالیه ضلع جنوبی – خیابان شهدا – پلاک -60 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدهکارگرآسیابرتهران صنعت0101940624281112 درب و پنجره سازی آهنیاستخربیجار – روستای گورکا – خیابان سپیدرود – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 317 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدخانجانی جفرودیکارگاه صنعتی و آهن آلات سید0466794133281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان پاسداران – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمت الهمکاری لسکوکلایهمکاری0101764330281112 درب و پنجره سازی آهنیلسکوکلایه – خیابان شهیدعباس حسن پور – خیابان امام خمینی – پلاک 489 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهغلام نژادحسن کیادهجوشکاری صداقت0101765877281112 درب و پنجره سازی آهنیکیاشهر – امیر کیاسر – خیابان شالیزار – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدقاسمیسعید0101766020281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – خوش سیرت – خیابان اهل بیت – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهحسنی زاده خرطومیمهدی0408730858281112 درب و پنجره سازی آهنیکورکاه – روستای گورکا – کوچه بعثت – خیابان (شهید کروبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرمضانی صیقلسرائینماگستر046700136001342131424281112 درب و پنجره سازی آهنیاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -403.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزطالبی خوشکاروندانیتولیدی درب و پنجره آهنی عارف046704776401311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیخوشکاروندان – روستای گورکا – خیابان شهدای خوشکاروندان – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 616.002 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهریحیدرنیای چهاردهمحمدحسین 0409750118281112 درب و پنجره سازی آهنیشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( بازارچه ) – خیابان کوثر – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشفیعی ثابتنوین صنعت046707868501311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان شهید رجبعلی نیا – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 389 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنمشکینمدرن0411448016281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید بهمن موروثی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرحامدموسی زادموسی زاد0403318214281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(پارک ساحلی) – جاده (کیاشهر) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهام لیلانورمحمدی نژادماشکینوین 0409057240281112 درب و پنجره سازی آهنیخوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه گلستان 1 – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک -74.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظممحمدی خواه حسن کیادهدرب و پنجره  سازی حمید0004757787281112 درب و پنجره سازی آهنیکیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین) – بلوار (امامت) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدخوشدل آستانهخوشدل0004972342281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید ابراهیم مرادی پور – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوالحسنکشاورزباسلیقهجوشکاری کشاورز046723499901342134231281112 درب و پنجره سازی آهنیسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – خیابان سردارپاسدارشهید علی اصغر اکبری – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمهادی پورجوشکاری اشرفیه0467239266281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه بعثت – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثمخسروانجم صیقلسرائیمدرن صنعت0101831728281112 درب و پنجره سازی آهنیچورکوچان – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید خادم حسینی – خیابان اصلی چورکوچان – پلاک -129 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمزهدلجوی ششکلیسپهر 046732567001311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه خزر9 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک -183 – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهرضاوکیل خانی جورشریتوکل 0426025742281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(پارک ساحلی) – جاده (کیاشهر) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانبازیدهبازیده 046746170501311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیلوخ – روستای دهگاه – خیابان ( بطرف روستای دستک ) – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 241 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبدلجوی ششکلییعقوب دلجوی 046747815701311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه بهاران 15 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرمینصحرائی معصومیآرتین 046749048901311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیکیاشهر – جاده آستانه(جاده زیباکنار – بلوار امامت – بن بست (کیاتن ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعليجعفري چهاردهعلی0004941749281112 درب و پنجره سازی آهنیتمچال – روستای گورکا – ندارد – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک 160 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمه نیری فلاح بارکوسرائیسیامک0435165446281112 درب و پنجره سازی آهنیکشل آزادسرا – روستای گورکا – ندارد – کوچه (فرعی اول) – خیابان امام خمینی – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينقوتي كيسميدرب و پنجره سازی قوتی0004800596281112 درب و پنجره سازی آهنیکیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان تمدن – پلاک 183 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبخشيقاسمي جلاليجوشکاری بخشی0004877921281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید صبوری – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیآقابزرگی چورکوچانیآقابزرگی 046769858601311111111281112 درب و پنجره سازی آهنیآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(پارک ساحلی) – جاده (کیاشهر) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزیداوحید کیسمیبهمنیار030823990301424226979154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهبلوار دکتر معین آقاسیدحسن  –
گیلانآستانه اشرفیهگداعلیساعدی خوشکاروندانیسفیدرود031857155601315264008154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهروستای تازه آباد – – –
گیلانآستانه اشرفیهابراهیممیرزائی فخرآبادیبهار045035622701311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهنبی دهگا ، نبی دهکاء ، جاده به طرف روستای دهسر ، جاده نبی دهکاء ، پلاک 120 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیعباسیان چوریعباسیان0466033857154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه ، آخوند محله ، کوچه عزمی ، خیابان بهشت جلالیه ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمداسلامی کنارسریاسلامی0466072824154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، خیابان حرم ، بن بست شهیده زهرا علیدوست ، پلاک -92 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضانعیمی بستینعیمی0004885580154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید غلامرضا منعم ، بلوار دکتر معین ، پلاک 781 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنحسین پورزریابیزریابی 046616402701311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه ، جسیدان ، خیابان (اصلی جسیدان) ، بلوار امام حسین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودمهماندوست طارمسری سه ستاره شمال 0466223281154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید بهمن موروثی ، بلوار جانبازان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیبهشتی آستانهبهشتی 046627673301342138139154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه (همیشگی) ، بلوار امام حسین ، ساختمان ناهید ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحاجی گلاسلامی کنارسریآجیل فروشی اسلامی0004974248154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه میثم – خیابان حرم – ساختمان حرم – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهشعبانعلیرشیدی آستانهرشیدی0101852090154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه شهید عبداله عیسی پور ، کوچه شهید حمید نظرپور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشیواهادیان قزوینیموسوی 046641333601311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهچورکوچان ، خیابان ( جاده دهشال ) ، بن بست (خوشحال ) ، پلاک 218 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمجهان پورآستانهجهان پور0004910832154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه (اخلاقی) ، کوچه شهیدحسن حسن دوست ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصابرحسن زاده نقره دهیمروارید 046642568701311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهنقرده ، خیابان امام حسین ، خیابان شهید شاه عباسی ، پلاک 572 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینسعادت فرسعادت فر 046643405701311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهدرگاه ، کوچه شهید جعفری پرست ، خیابان دهشال ، پلاک 309 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینقنبریاستقلال 046648087601311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه ، هفتاد و دو تن ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، خیابان استقلال ، پلاک -239 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمزهطالب پوربرادران طالب پور046649420401311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهکماچال بالا ، خیابان شهید رمضانپور ، خیابان منتظری ، پلاک 105 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدسرفرازچوریحمید سرفراز 046650189401311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهچورکوچان ، خیابان ( کانال ) ، خیابان شهید نادر زندی ، پلاک 35 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیونسحسنی نژادلیچاهیآجیل پزی حسنی نژاد046651787801342825724154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهنقرده – روستای کیاشهر – خیابان امام حسین – خیابان شهید شاه عباسی – پلاک 462 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینعطابخش صیقلسرائیعطابخش 046651902601311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، خیابان شهید آذر زرتشت ، کوچه (نظری) ، پلاک -22 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودبزرگی چورکوچانیبرادران بزرگی 046652960301311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهچورکوچان – روستای گورکا – خیابان شهید خوش سیرت – بن بست (بزرگی ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیناحمدپورچورکوچانیکوچان0101917871154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهچورکوچان – روستای گورکا – خیابان شهید خادم حسینی – خیابان اصلی چورکوچان – پلاک 163 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینباقرپورچهاردهباقرپور 046654608901311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( بازارچه ) – خیابان امام رضا – پلاک 197 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمترنجبررنجبر0357000373154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان (شهید محمد منتظری) – کوچه (شهید کاسب قانع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفوراباقری سیاهگلدهآجیل پزی عمو کریم 046666062201311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه یکتا – خیابان سردار جنگل – پلاک 98 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیباصرییکتا0360233514154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید عسکر رهپیما – بلوار امام حسین(ع) – ساختمان آرین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاجامع دوستنورا 046668903301311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهنبی دهگا – روستای کیاشهر – خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) – بن بست نبوت – پلاک 232 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسینمحمدپورفلاح نیاکیبرادران محمدپور 046669529601311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه (همیشگی) ، بلوار امام حسین ، ساختمان ناهید ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسین پورزریابیزریابی0343142622154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینفلاح رادفلاح راد 046676573701342132095154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهسیاهکوچه – روستای کیسم – جاده اصلی سیاهکوچه 1 – کوچه جانباز حاج غلامرضا فلاح راد – پلاک -25 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادجودی آستانهجودی 046676573801311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – استقلال(فلسطین،ایثار) – خیابان شهیدحمیدفتحی مقدم – خیابان فلسطین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرنوروزی گوهرینوروزی 046679324901342180286154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهپرکاپشت مهدیخانی – روستای گورکا – خیابان شقایق – خیابان دکتر معین – پلاک 138 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضابزرگیپارسیان0382719259154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهچورکوچان – روستای گورکا – خیابان شهید خادم حسینی – خیابان اصلی چورکوچان – پلاک -99 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدحسنی نژادلیچاهیدوستان0371734877154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهنقرده – روستای کیاشهر – کوچه باهنر – خیابان شهید شاه عباسی – پلاک 339 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیکیومرثی آستانهکیان 0466821224154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید محمد پورمحمدی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدحسین پورزریابیزریابی 046684654101311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه (شهید امین پور) – خیابان (شهید محمد منتظری) – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهسیدابراهیمشفیعی نژادنیاکوئیامیر0101757021154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – نیاکو – کوچه گلهای 5[مرحوم داداشی] – خیابان شهید عباس شاهوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینخدادادی ایشکاءخدادای0380195457154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – خیابان شهداء نهم دی – پاساژ بازار بزرگ حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمازیارحسین پورکشلیمازیار046696994601311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهاستخربیجار – روستای گورکا – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -671 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهیلبیجاری لیچائیسهیل بیجاری046704780201311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه دکتر آیت اله ضیائی – خیابان شهید منتظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاآخشیجآخشیج0101777906154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((آذر زرتشت)) – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -34 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدآقاجان زادهآفتاب خوی 0406496481154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احسان طلب – بن بست چهاردهم – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمحمدآقائی پورچوریمجتبی 0419607243154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – خیابان پهلوان تختی – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -846 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسفندیارمهدیان آستانهمهدیان 0422159561154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – خیابان شهداء نهم دی – پاساژ بازار بزرگ حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودآذری آستانهآذری 0466769269154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید محمد بختیاری – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمفلاح رنجکش جلالیآجیل فروشی رنجکش046715063901342126726154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – استقلال(هفتاد و دو تن) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان استقلال – پلاک -231 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتوحیدخانجانی فخرآبادیتوحید 046715495101311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – کوچه سفیدرود – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -355 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحواخرم046748962601311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – بلوار امام حسین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسلماسمعیلی فخرآبادیمادر 046750213601311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهنبی دهگا – روستای کیاشهر – خیابان شهید مطهری – خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) – پلاک 245 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلالشعبانی نیاکیبرادران شعبانی 046751936901311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – نیاکو – کوچه گلهای 5[مرحوم داداشی] – خیابان شهید عباس شاهوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوالحسنیوسفیان آستانهیوسفیان 0422163741154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – خیابان شهداء نهم دی – پاساژ بازار بزرگ حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرمانآخشيجانآرمان 0442067986154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهچورکوچان – روستای گورکا – ندارد – جاده اصلی چورکوچان – بن بست عدل 2 – پلاک -166 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیآقاجانی نژادملاطیآقاجانی 046762037601342125168154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – مسجد72تن(استقلال،پشت حرم) – کوچه قدیری – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسندادرس نياكيآجیل پزی امید0266245772154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – کوچه شهید محمد محمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدابراهيمآذري آستانهحاج رضا آذری0258769086154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیپرورده کیسمیدست چین 046765858101311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهکیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان تمدن – کوچه صلح – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعيلآقاجان پوركماچاليآجیل پزی پردیس شمال0101849898154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه (شهید کاسب قانع) – کوچه شهید محمدتقی امینیان – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینحسین نژادکماچالیالیاس 046767106201311111111154821آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان – نخود ذرت و گندم و شاهدانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه (شهید کاسب قانع) – بن بست (شهید رنجبر) – ساختمان الیاس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیممنصورپور دهکاءساحل031545285801424862985153112آسیاب کردن حبوبات، غلات، ذرت خشک بجز گندمبندرکیاشهر روستای دهکاء  –
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیمرزبان کیسمیآردکوبی مرزبان0413125732153111آسیاب کردن گندمجاده سر – روستای کیسم – ندارد – خیابان به طرف کیسم پایین – کوچه آقاسیدکیا6 – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاشاهویشاهوی033791499501420281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهروستای نیاکو بغل پل  0
گیلانآستانه اشرفیهعباسکارپذیر حسن کیادهآلومینیوم سازی شهید ولی کارپذیر000487748001424822556281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهامام خمینی ره –  –
گیلانآستانه اشرفیهپرویزقربانی دستکقربانی000488727001424984284281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهبندرکیاشهر روستای دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهیوسفرنجبریوسف046603390901311111111281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهدستک ، خیابان به سمت دهنه سر ، خیابان امام رضا ، پلاک 711 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلزارع ترویجیبرادران زارع0004937029281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید جوانمرد ، بلوار دکتر معین ، پلاک 334 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدگرامی نازکسراایران آلومینیوم0004871762281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، خیابان جهاد ، بلوار دکتر معین ، پلاک 218 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلحق طلب کماچالیاسماعیل0004969826281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان شهید رجائی ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیخردادی آستانهخردادی0004972558281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهآستانه اشرفیه ، جاده کیسم ، خیابان 18متری خزر ، جاده کیسم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعاشوری رودپشتیعاشوری0004953013281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهپائین رودپشت ، خیابان ولی عصر ( عج ) ، بن بست امام رضا ( ع ) ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدخانجانی شهرستانیصنایع آلومینیوم ماهان0004968486281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهامیرکیاسر ، کوچه بهاران 1 ، خیابان جاده کیاشهر به دستک ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهماندانااکبری سالکدهپاسارگاد 046658164201311111111281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار شهید مطهری – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنخانجانیسپیدرود 046669528901311111111281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – پلاک -959 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینخانجانی لسکوصنایه الومینیوم خانجانی0360525645281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید مختار جوانبخت – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنفلاح پورجسیدانیفلاح0004941101281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید صبوری – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدحسینی اشمان کماچالیدقیق کار0004939151281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان شهید رجائی – خیابان سردار جنگل – پلاک -210 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرقربانی سیرت دهکاءرنجبر046722287401311111111281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا – خیابان امام حسین – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنیژهخان زاده لاکوجدهیفلیحی0413193760281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهلاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 110.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمت الهمتین فرگیلان0004972234281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه ( بتن باران شمال ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 294 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیجهان پورآستانهمهدی0004871546281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان انتظام – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزانهپورحسینتروال 046767311301311111111281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه بهاران – بلوار امام حسین(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراکرمیگیل بانو 046666450301311111111151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان تختی – خیابان امام خمینی – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرانگیزدریاروحسن کیادهسبزینه 0466846526151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان (شهدا) – کوچه شهیدمحمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرارضائی امیرگوابرسبزیجات کدبانو046750451601311111111151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتآستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – کوچه شهید حلوایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعبدالهیعبدالهی010180786001420154523تافتونی ماشینیبندرکیاشهر فلسطین شمالی  –
گیلانآستانه اشرفیهحسنعلی پور لاله دشتیتراشکاری بهروز031827770001424227494289221تراشکاری وفلزکاریروستای کورکاء-جنب کارخانه برنج شعبانی –  –
گیلانآستانه اشرفیهعباسکوچکی کورکاءعباس0004889284289221تراشکاری وفلزکاریکورکاه ، کوچه ( پرسیاوش ) ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 1,625 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمعصومی جورشریبندر 046645907501311111111289221تراشکاری وفلزکاریامیرکیاسر ، خیابان بطرف کیاشهر ، خیابان جاده کیاشهر به دستک ، پلاک 122 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاکوچکی کورکاءاطلس 046650274301311111111289221تراشکاری وفلزکاریکورکاه – روستای گورکا – کوچه ( پرسیاوش ) – خیابان شهید کروبی – پلاک 1,601 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدممتازصنعتیسوپاپ تراشی ممتاز0101927553289221تراشکاری وفلزکاریآستانه اشرفیه – قریه نیاکو – کوچه شهید محمد پور – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهکوچکی کورکاءتراشکاری بُهلر0101931733289221تراشکاری وفلزکاریکورکاه – روستای گورکا – خیابان بعثت – خیابان شهید کروبی – پلاک 2,463 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدابراهیمبچکایران صنعت0375048892289221تراشکاری وفلزکاریمردمکده – روستای گورکا – خیابان شهیدکیومرث حسنی – جاده اصلی مردمکده – پلاک 261 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاملازاده تقی پورتراشکاری نصرساحل0002968478289221تراشکاری وفلزکاریکیاشهر – جاده آستانه(جاده زیباکنار – کوچه ((رحیم نظامی دوست)) – بلوار امامت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاحق شناس ماشکرضا 0425043952289221تراشکاری وفلزکاریپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – جاده ( پرکاپشت یاورزاده ) – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک 449 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاصغراصغریگیلان صنعت 046728513701311111111289221تراشکاری وفلزکاریخوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه گلستان 1 – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودمعصومی جورشریمعصومی0429985628289221تراشکاری وفلزکاریامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – جاده (امیرکیاسر) – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنخسروانجم گیلدهنوین صنعت 046755634001311111111289221تراشکاری وفلزکاریاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -673 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضالطیفی چهاردهعلیرضا046759219501311111111289221تراشکاری وفلزکاریاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 385 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنبابائی شیشوانپرش شلنگ بابائی0002971219369941تعمیر ، پرس  و تولید انواع لوله و شیلنگآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه شهید محمد پور ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهعلی پورکورکاءرضا 045358054901311111111172114تودوزی انواع خودروآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید جوانمرد ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکبرآزادبرفروشگاه لوازم یدکی سراجی0466009684172114تودوزی انواع خودروآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه شهید محمد پور ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیمهربان لفمه جانیتودوزی مرتضی0466030353172114تودوزی انواع خودروپنچاه ، خیابان ( بطرف نیاکو ) ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 104 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلعلی نیای صفرابستهعلی نیا0466442435172114تودوزی انواع خودرواستخربیجار ، خیابان ( بطرف روستای تمچال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 515 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاغلام نژادلیچائیحمید 046646892101311111111172114تودوزی انواع خودروکورکاه ، خیابان جاده کورکاء ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 2,637 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسآزادبرولیعصر0101916648172114تودوزی انواع خودروپنچاه – روستای کیسم – کوچه گلها – جاده اصلی پنچاه – پلاک 302 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی رضاآقائی پورچوریعلی0414789731172114تودوزی انواع خودرواستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -647 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیعلی اکبرزاده کردمحلهعلی اکبرزاده0427112832172114تودوزی انواع خودروآستانه اشرفیه – آقا سید حسن – کوچه شهید حسین مهدی کرم – خیابان آقا سید حسن – پلاک -17 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسرحصارپیروزیاسر 0431382971172114تودوزی انواع خودروکورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنکفایتیکیسان شیمی046750215001311111111242909/10تولید آب اسید، آب مقطر، آب رادیاتور و آب شیشه شوی خودروکیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – جاده اصلی کیسم بالا – خیابان تمدن – پلاک 255 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادحقیقت شناسشرکت هنر بنا سازه0383536244252092تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی و یو پی وی سی )کشل آزادسرا – روستای گورکا – ندارد – کوچه فرهنگ – خیابان امام خمینی – پلاک 706 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضامه رومه رو 046654036001311111111191211تولید انواع کیفآستانه اشرفیه – بلواردکتر معین – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسام الدینالمعیسنبله 046625499501342124767154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )آستانه اشرفیه ، بلوار معین ، خیابان جهاد ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیعلوی چوریعلوی0466708669154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )آستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان شهید محمدعلی بشلیده – خیابان آقا سید حسن – پلاک -14 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاتیره دستتیره دست0466708679154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )آستانه اشرفیه – استقلال(هفتاد و دو تن) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمعباسی کیسمیعباسی0410333830154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )کیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – کوچه (فرعی دوم) – خیابان فرهنگ – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمودمیرعباسی ماشکمیرعباسی0467067551154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )ماشک تهرانچی – روستای گورکا – کوچه فجر پنجم – خیابان امام حسین ( ع ) – پلاک 389 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیصادقی چهاردهصادقی 046723500401311111111154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )شیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( فرعی پنجم ) – خیابان کوثر ( 1 ) – پلاک 802 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليصادقيعسل پز0436002712154531تولید انواع نان( پخت دو نوع نان )کیاشهر – کوی امام – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – کوچه شهید رضا شفیع پور – مجتمع شهرداری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهقربانی نازکسراخياطي زنانه شيك025880153901424235033181021تولید پوشاک زنانهامام خمینی ره پاساژ شاهوی طبقه اول  0
گیلانآستانه اشرفیهزهرازیرک تجن گوکهترمه026738761201424230384181021تولید پوشاک زنانهشهید بهشتی –  –
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهنجفی کشلمژده0451256226181021تولید پوشاک زنانهکشل آزادسرا – روستای گورکا – ندارد – کوچه ((محمدرضا عباس پور)) – خیابان امام خمینی – پلاک 241 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنسرینابراهیمیآرایه0460163088181021تولید پوشاک زنانهپنچاه ، کوچه کاج پنجم ، خیابان ( آقاسید محمد ) ، پلاک 200 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهکوچک پورحسن کیادهسوگل046609497501311111111181021تولید پوشاک زنانهکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شقایق 19 ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاجرتقی پورچهاردهشیک0466113043181021تولید پوشاک زنانهکورکاه ، کوچه بوستان سوم ، خیابان شهید نادر حسن دوخت ، پلاک 599 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمرحیم پوردهکائیبانوان0466117787181021تولید پوشاک زنانهششگل ، ششکل ، خیابان شهیدباقری ، خیابان امام حسین ، پلاک 331 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهپوراسمعیلی تجن گوکهارزان تک 046617185701311111111181021تولید پوشاک زنانهتجن گوکه پایین ، خیابان امام خمینی ، خیابان فضیلت ، پلاک 18 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحبوبهنجفیمروارید0466261438181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، دشتستانی ، کوچه شهید محمودآتش پوش ، خیابان دشتستانی ، پلاک -85 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهگرامی حسین آبادزرین دخت 046626143901311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه شهید محمد بختیاری ، خیابان استقلال ، ساختمان حافظ ایمانی  ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهلاپورشمسائی درگاهیخاتون 046629417301311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، برنج فروشان ، کوچه (خجسته) ، کوچه شهید محمودآتش پوش ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاعظمرمضان نژاددهکاءزن روز 046630851901311111111181021تولید پوشاک زنانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید قدوسی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ کاسپین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمراغبی جسیدانتن آرا0466308523181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان شهید رجائی ، کوچه شهید حسن محمودی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتهمینهحیدری گوهریحیدری 046630852401311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلایه1 ، کوچه ((فرعی دوم)) ، پلاک 64 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاجرندائیتولیدی ایران 046633459701311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شاهوی ، طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهمرضیهغلامی درگاهمینا 046640927701311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، بازار بصیر ، کوچه بازار بصیر2 ، کوچه بازار بصیر3 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیراهمتی سالکدهکوک طلایی 046640928001311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، خیابان شهیدنواب صفوی ، کوچه خوش برش ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمتخوارآزیتا 046643105101311111111181021تولید پوشاک زنانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان ( اصلی فلسطین شمالی ) ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنسترنفرسادرها 046644467601311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، رجایی ، کوچه جلالیه ، کوچه شهید حسن محمودی ، ساختمان خورشید ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیناکریم زاده لیچائیمونا 0466459628181021تولید پوشاک زنانهکیاشهر ، فلسطین ، خیابان (اصلی فلسطین) ، خیابان فلسطین جنوبی ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهاعتمادی چهاردهکوثر 046649306901311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، هفتاد و دو تن ، کوچه شهید عبداله میربلوک ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکبریرهنمای چونچنانیتک پوش 046649310501311111111181021تولید پوشاک زنانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید باقری ، کوچه محمدپور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده هاجرفخرحسینیپابلین 046649733801311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه حمزه ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحبوبهخسروانی حسن کیادهپاپیون 046650533101311111111181021تولید پوشاک زنانهکیاشهر ، زمین شهری ، خیابان شهدا ، خیابان رحمت الله بلبلی ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهکبریلفوطیمیخک0101910057181021تولید پوشاک زنانهکورکاه ، خیابان ( جهاد کشاورزی ) ، خیابان گلستان ، پلاک 2,101 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراعبدی آستانهدوزندگی مرمر0336741438181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان دکترشریعتی – خیابان امام خمینی – پاساژ شاهوی – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهکفایتمحمودی کلدهتولیدی(دوزندگی) تندیس0466588214181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان امام خمینی – کوچه شهید اسماعیل نظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهرمضانی پوریلدا 046661553201311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، کوچه شهید کامران حلوایی ، کوچه شهید حلوایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهمیرزائینگار0466660624181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان شهید محمدعلی بشلیده – خیابان آقا سید حسن – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهتروشهنگین0101943105181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه (کتایون) – خیابان ( آیت اله وحید ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلاغلامی فشتمیروژان 046666449701311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان استقلال ، کوچه تختی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپروانهخلیلی امیرهندهخیاطی معین0101806421181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 7
گیلانآستانه اشرفیهمریمشادبهرآیسان0382132840181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید علی خوشحال – خیابان اهل بیت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیراءپورحسین دستکیشقایق0466857969181021تولید پوشاک زنانهدستک – روستای دهگاه – کوچه گلستان شمالی 1 – خیابان امام رضا – پلاک 189 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهحنیفی برندقآرزو 0466912306181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه شهید تیزرو جلالی – خیابان شهید حمیدرضا مصطفی دوست – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده زهراحسینی کورکاءحسینی0101767243181021تولید پوشاک زنانهکورکاه – روستای گورکا – خیابان ولی عصر – خیابان ساحل – پلاک 165 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهانیساحمدیعصر جوان 046709516201311111111181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – یخ سازی – خیابان جمهوری اسلامی – کوچه (ترمینال) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهعبداله پورکتشالیخیاطی هدیه0101890973181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه بعثت – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناهیدعیسی پوررودپشتیمدرن0467229605181021تولید پوشاک زنانهدهشال – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید احمد ابراهیم زاده – خیابان امام خمینی – پلاک 201 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمازیارمحبی خوشکاروندانیمحبی 0467396426181021تولید پوشاک زنانهخوشکاروندان – روستای گورکا – خیابان شهدای خوشکاروندان – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 384 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهعليپوركوركاءعلیپور 0467551945181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان شهید محمدعلی بشلیده – خیابان آقا سید حسن – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهافلاكي جلاليافلاکی0467552320181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – بلوار آزادی – خیابان ( آیت اله وحید ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعارفهرمضانعلي زادهمهرسا 0467709717181021تولید پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان سردار جنگل – بن بست (شهید محمود آتش پوش) – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبابائی داخلعصرنوین031573163801420181012تولید پوشاک مردانهروستای پشل-جنب مدرسه خودشاد –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیصفرزادمجید000496276801424221810181012تولید پوشاک مردانهسردارجنگل بن بست یکم  –
گیلانآستانه اشرفیهناصرابراهیمیناصر032392936901424984546181012تولید پوشاک مردانهبندرکیاشهر دستک-روبه روی بانک صادرات  –
گیلانآستانه اشرفیهارسلانشفیعی ثابتشفیعی000495297801424873647181012تولید پوشاک مردانهبندرکیاشهر روستای لسکوکلایه  –
گیلانآستانه اشرفیهمیثمترابی خرشتمیادریس045295838701311111111181012تولید پوشاک مردانهکیاشهر ، زمین شهری ، خیابان شهدا ، کوچه محمدپور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلبنیادیبنیادی000495031601342825037181012تولید پوشاک مردانهبندرکیاشهر میدان ثاراله  –
گیلانآستانه اشرفیهحجت الهفلاح ابدیفلاح 046603391501311111111181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدبخشودهاستقلال0004949706181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان شهیدحمیدفتحی مقدم ، کوچه حمزه ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیابراهیمی لاکمه سریابراهیمی0004951107181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه (شعبانی) ، خیابان شهدا ، پلاک 178 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرباقری حسنیبهنام 046627017001342121797181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، پاساژ نصر ، طبقه اول ، واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهجعفرجانعلی پورلشکامیشیک0004972126181012تولید پوشاک مردانهدهشال ، خیابان شهیدمحمدرضا عابدین پور ، خیابان امام خمینی ، پلاک 594 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحقویردیپناهیپناهی0004947143181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، مطهری ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، خیابان امام خمینی ، طبقه اول ، واحد شرقی
گیلانآستانه اشرفیهحسینابراهیم نژادابرهیم نژاد 046638134601311111111181012تولید پوشاک مردانهپائین رودپشت ، خیابان پل شهدا ، خیابان ولی عصر ( عج ) ، پلاک 391 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیپرحلم گوهریشیک0004913529181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضامتین فر046643935601342129711181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شاهوی ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیههادیبنیادیبنیادی046643936101311111111181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شاهوی ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیههادیمحمددوستشایان 046644689101311111111181012تولید پوشاک مردانهکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، بن بست ((اسد آبادی)) ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمحمودقاسمی تجن گوکهمدرن0004933325181012تولید پوشاک مردانهتجن گوکه پایین – روستای کیسم – خیابان فضیلت – خیابان امام خمینی – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیپاداشت دهکائیشلوار دوزی پاداشت0004886704181012تولید پوشاک مردانهکیاشهر – شهدا – کوچه ((ستار اصغرنژاد)) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیآتش پوشمرتضی0004950532181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان سردار جنگل – بن بست (شهید محمود آتش پوش) – پلاک 61 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرباقری حسنیباقری0004963451181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – پاساژ نصر – طبقه همکف – واحد 11
گیلانآستانه اشرفیهعلیترنگشلواردوزی علی0004873776181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – صقتی(پشت سپاه) – خیابان فلسطین – میدان حافظ – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشعبانعلیسمیع پورحسن کیادهسمیع پور0267873819181012تولید پوشاک مردانهکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید محمد زیرک – خیابان (امام خمینی) – پلاک 134 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسن پورجوپشتحسن پور0004949814181012تولید پوشاک مردانهکورکاه – کوچه گلستان یکم – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 1,599 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادمعمری آستانهنوآوران شمال0385331531181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهیدنواب صفوی – کوچه زهد – ساختمان شهید تیزرو – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهعلی محمدیخیاطی مردانه نیک0382135096181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 25
گیلانآستانه اشرفیهرضاکفشگرگوهریرضا0466977645181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان دکتر دشتستانی – کوچه (خجسته) – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرلطفیامیر 0466990313181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان استقلال – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – ساختمان مریم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیشعبانی بازکیائیایمان0375400832181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – استقلال(هفتاد و دو تن) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان استقلال – پلاک -247 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیکریم پورجوریابیکریم پور0318311726181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه ((بهزاد عمویی)) – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمبنیادی اشمان کماچالبرادران بنیادی0402178884181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه جلالیه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعمرانجانعلی پورلشکامیعمران0409722438181012تولید پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – پاساژ نصر – طبقه اول – واحد 53
گیلانآستانه اشرفیهحسینمحمدزاده جورشریمحمدزاده0101823736181012تولید پوشاک مردانهکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید مهندس صدیقی نژاد – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – پلاک 288 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادمعمری آستانهنوآوران شمال 2046752150501311111111181012تولید پوشاک مردانهلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک 213 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطهمورثنباتی حسن کیادهبلوک زنی نباتی025879440201424824749269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبندرکیاشهر روستای لاکوژده  0
گیلانآستانه اشرفیهگودرزنباتی حسن کیادهنباتي025879483401424824266269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبندرکیاشهر کوی امام مزار شهدا 0
گیلانآستانه اشرفیهنادررمضان دوست گابیهدریا027472970901420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبندرکیاشهر روستای نقره ده – –
گیلانآستانه اشرفیهروح الهجعفری دستکجعفری027477516201424983680269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدستک ، خیابان به سمت محسن آباد ، کوچه گلستان جنوبی 4 ، پلاک 89 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنمهدی نیاء لیچاهیسفیدرود0275328893014248903113269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبندرکیاشهر روستای محسن آباد  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینشجاعی نیاشجاعی027981087201420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیروستای تمچال –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضافلاح پور اصغریفلاحپور029288225801420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیروستای نیاکو جنب تالار مرسده  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینحیدری چهاردهحیدری029288718501420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیروستای گاچرا چهارده –  –
گیلانآستانه اشرفیهمهرانغلامی نقره دهیغلامی029330632501424772313269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبندرکیاشهر روستای نقره ده  –
گیلانآستانه اشرفیهشعبانپرمو گورابجواریممتاز030184364401420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیگورابجوار –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسنخوشکار کیسمیخوشکار031383724501420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکیسم پایین محله –  –
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیرحیم پور دهکاءرحیمی031768907901424862960269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبندرکیاشهر روستای انبارسر  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضااصغری بیربنهآسمان033674043100269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیروستای تجن گوکه بالا-جنب کارخانه صابرچای –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدآلگونهالگونه034172309001420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیروستای کیسم بالا – بعد از پل چهارده –  0
گیلانآستانه اشرفیهموسیسعادت فرسعادت045224229501311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپشل ، پوشل ، خیابان شهید حسن دلبری ، خیابان شهید سید احمدمیرقدیمی ، پلاک 63 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیکشت بانکشت بان 045715300801342166344269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیامشل ، کوچه اندیشه ، خیابان ( جاده کیسم ) ، پلاک 29 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسن پورچهاردهبلوک سازی شهید حسن پور046627205701342173031269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکتشصت آبادان ، خیابان خلشای کتشصت آبادان ، خیابان شهید حسین بساوند ، پلاک 57 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیبلدافشانعدالت 046628809501311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدستک ، خیابان شهدا ، خیابان ( پره صیادی شهدا) ، پلاک 34 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلشریفی کیاسرائیپارسا 046629595901311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکته شصت آبادان چهارده ، خیابان ( بطرف گاچرا ) ، خیابان ابوذر دوم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریبرزعباسی کیسمیعباسی0004809236269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیگورابسر ، کوچه نیلوفر6 ، خیابان به طرف کیسم بالا ، پلاک 87 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکبراکبرپورحسن کیادهجهان0004759918269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، خیابان (اصلی کوی شهید رجایی) ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهراماپرستارژئو سیویل کار046643292101342179141269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیآستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه (فلاح پور) ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاحاتم چوریحاتم0101887152269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکورکاه ، خیابان شهید کروبی ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 1,439 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظمعسکری پورتجن گوکهعسکری پور0101906750269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیتجن گوکه پایین ، جاده ( تجن گوکه ) ، کوچه بوستان بیست و هشت ، پلاک 9 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبهسنائیان رودسریاحمد0101916756269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکشل آزادسرا ، خیابان ( بطرف روستای نازکسرا ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 401 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادشعبان پورباصفا 046647285101342169355269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیششگل ، ششکل ، کوچه شادی ، خیابان امام حسین ، پلاک 350 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادحیدری چوریحیدری046649743501300000000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچورکوچان – روستای گورکا – جاده اصلی چورکوچان – خیابان شهید نادر زندی – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدآریانژادآریا نژاد 046652958501311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکین چاه – روستای گورکا – کینچاه – خیابان به طرف کینچاه – خیابان شهید قاسمی – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیزاده حسن کیادهعلیزاده0101892015269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکیاشهر – فلسطین – خیابان (اصلی فلسطین) – بلوار امامت – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزسیف خانی حسن کیادهبرادران سیف خانی 046655566801311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاکوژده ، خیابان کانال ، خیابان فلسطین جنوبی ، پلاک 169 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههمااجدادی حسن کیادهاجدادی 046656619701311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاکوژده ، خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) ، خیابان فلسطین جنوبی ، پلاک 278 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاملاصغرنژاددهکائیمهیا0101910273269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیانبارسر – روستای دهگاه – خیابان ( آستانه به کیاشهر ) – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 512 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهیلاعلی نژادکورکاهکارگاه تیرچه و بلوک زاهدی 046666466601311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکورکاه – روستای گورکا – خیابان شهید کروبی – خیابان ( جاده کورکاء ) – پلاک 1,413 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهمعبودیکریمی0362483886269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکیاشهر – شهدا – خیابان شهدا – بن بست خزر6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحقیقت شناس امیرهندهیفرآورده های بتونی امیرحسین 046671638501311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیتجن گوکه پایین – روستای کیسم – جاده ( تجن گوکه ) – کوچه بوستان بیست و هفتم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدشعبانی کورکاهپارس 046672461101311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکورکاه – روستای گورکا – خیابان ساحل – خیابان (کمربندی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرضامحمددوست لشکامیفرآورده های بتونی ایمن ساز 046673762701342183133269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدهسر – روستای کیاشهر – جاده ( دهسر ) – خیابان نیلاب 1 – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمامیرفلاح نفوتامیرفلاح046675611001311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیماشک تهرانچی – روستای گورکا – خیابان حرم مطهر – خیابان امام حسین ( ع ) – پلاک 141 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجفاکش کارسیدانیجفاکش 046685259401342845420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلله وجه سر – روستای دهگاه – خیابان جاده کیاشهربه دستک – خیابان جاده کیاشهر – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسینحسینی اشمان کماچالحسینی 046687310001311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدهسر – روستای کیاشهر – خیابان نیلاب 1 – جاده اصلی دهسر – پلاک 240 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخدیجهباقری کورکاءرضا پور (عرفان)046688335401311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچورکوچان – روستای گورکا – کوچه زنده یادیوسف جعفرنژاد – جاده اصلی چورکوچان – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرشیدفقیه شجاعیشمرود0384221300269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمردمکده – روستای گورکا – خیابان ابریشم – جاده اصلی مردمکده – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمکیوان پژوهپدیده 88046692496701311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیامشل – ندارد – جاده ( امشل ) – جاده اصلی امشل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیقنبری دستکقنبری 046698767201311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمحسن آباددستک – روستای دهگاه – کوچه شهیددرویش علی صفری – جاده اصلی محسن آباد – پلاک 180 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایوبربیع پوراشلیکیربیع پور0405395249269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکشل آزادسرا – روستای گورکا – ندارد – خیابان بهار – کوچه بهارستان دوم – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادشعبانی کورکاءکارگاه تیرچه و بلوک برادران شعبانی 0406705543269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکورکاه – روستای گورکا – بلوار عدالت – خیابان شهید تقی سلیمانی – پلاک -1,325 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرشخردادی آستانهخردادی0101764222269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسالستان – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهید علی زنده دل – بن بست گلستان 7 – پلاک 244.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنقیپردل چهاردهکاسپین 046719758201311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیخلشاءچهارده – روستای چهارده – ندارد – خیابان شهیدعوض پور – خیابان چهارده – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیناسماعیلیروناک046722107201311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسلیم چاف – روستای دهگاه – ندارد – جاده اصلی سلیم چاف – بن بست فرهنگ – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاکریمیپدیده 880004938252269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیامشل – روستای کیسم – ندارد – جاده ( امشل ) – جاده اصلی امشل – پلاک 475 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنجانی پورجانی پور 046724077001311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیتجن – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهید رجایی – خیابان بهارستان – پلاک 60 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهملک نازحبیب اللهی فرکوشفرآورده های بتونی سعید0101809874269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکیاشهر – کوی شهیدبهشتی(سپیدکنار) – کوچه انتظار چهارم – بن بست ((مهدی اربابی)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدشعبان پورششکلزمرد0101805414269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیششگل – روستای دهشال – ششکل – خیابان آیت اله نخعی – کوچه بهار – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاشفیعی ثابتشفیعی ثابت0101818549269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان مخابرات – خیابان امام خمینی – پلاک -655 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاحقگوی امیرهندهحقگوی 046733210201311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدهکاء – روستای دهگاه – کوچه صد و دوم – خیابان شهدا – پلاک 909 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزینرمضانی بازان046744596801311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبازان – روستای کیسم – ندارد – جاده (اصلی بازان ) – کوچه خزر 4 – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمکرمفلاحتی کرباسدهیغلامی0436001048269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیشیرکوه چهارده – روستای چهارده – جاده ( شیرکوه چهارده ) – خیابان آیت الله مدرس – پلاک 535 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیمینحیدری کشلداراب 046753912801342172249269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکین چاه – روستای گورکا – کینچاه – خیابان شهید مختارجوان بخت – خیابان به طرف کینچاه – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآریووقاری ششگلوقاری046755193701311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیششگل – روستای دهشال – ششکل – کوچه نسترن – خیابان آیت اله نخعی – پلاک 145 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلتیزغمتیزغم 046764113201311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسالکده – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه قایقران – خیابان طالقانی – پلاک 320 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهصادق دقیقیدستمال کاغذی تی شی و امیر046768638501342859108210925تولید دستمال کاغذیلوخ – روستای دهگاه – خیابان شهید خیرخواه – خیابان شهید میرحسینی – پلاک 295 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرجبیرجبی0366458712151412تولید روغن از دانه های روغنیآستانه اشرفیه – حسین اباد – کوچه یازدهم – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپریسانباتی حسن کیادهنباتی 046751585201311111111269912تولید شن و ماسه در انواع مختلفکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – کوچه ( گلزار شهدا ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدهمتی چوریتولیدی ظروف یکبار مصرف الف0466191834252094تولید ظروف و وسایل یکبار مصرفآستانه اشرفیه ، پشت وادیه ، کوچه شهید پرندآور ، کوچه (رمضانی) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکامیپورپرتوی حسن کیادهکامی0004865352252060تولید فایبرگلاسامیرکیاسر – روستای کیاشهر – کوچه بهاران 1 – خیابان جاده کیاشهر به دستک – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخدیجهشیرینکام چورینسیم کوثر027913970501424227538172411تولید فرش و قالی دستبافبلوار مطهری –  –
گیلانآستانه اشرفیهفریباجانعلی پورلشکامیشیکان 046623128501311111111172411تولید فرش و قالی دستبافسوخته کوه ، خیابان آقا سید امیر کیا ، بن بست بهاران 3 ، پلاک 51 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبفاتحی فشتمیفرش گستر 046638134001342128607172411تولید فرش و قالی دستبافآستانه اشرفیه ، حسین اباد ، خیابان شهید محمدعلی بشلیده ، خیابان آقا سید حسن ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهدینظرکردهزرین نگار0467013711210212تولید کارتن مقواییکورکاه – روستای گورکا – کوچه مرکز بهداشت – بن بست ((ابراهیم حسن پور)) – پلاک 723 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضامحسنیآپادانا 046641301701311111111315020تولید لوستر و چراغهای تزیینیلسکوکلایه ، کوچه ( بازارچه 1 ) ، خیابان آیت اله طالقانی ، پلاک 512 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنشفیعی ثابتصنایع روشنایی پرشین نور 046668432401311111111315020تولید لوستر و چراغهای تزیینیلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان آیت اله طالقانی – بن بست شهید مسلم شعبان پور – پلاک 342 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزمحمدنژادلسکوکلایهصنایع روشنائی فروزان 046683901701342840980315020تولید لوستر و چراغهای تزیینیلسکوکلایه – روستای کیاشهر – کوچه ( بازارچه 1 ) – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 238 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنکفایتیکیسان شیمی یزدان046750214901311111111242909/11تولید مواد شوینده و پاک کننده مخصوص خودرو کیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – جاده اصلی کیسم بالا – خیابان تمدن – پلاک 255 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضاحیدرزادگندمک032325320201420154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیسردارجنگل انتهای کوچه فلاح  –
گیلانآستانه اشرفیهروح اللهفتحی توتکلهبرکت 046612413601311111111154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیآستانه اشرفیه ، فردوسی ، خیابان فردوسی ، کوچه شهید اکبر عبدالله پور ، پلاک -26 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبسجده حسن کیادهچکاوک0101940948154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهید سیاوش باقری – کوچه شهیدمحمدپور – ساختمان چکاوک 5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهماشاءالهنادری کنزقگل گندم 046687309701311111111154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیکته شصت آبادان چهارده – روستای چهارده – خیابان آقاسید عبدالرضا ( ع ) – خیابان ابوذر دوم – پلاک -157 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلاحیدرزادچورکوچانیتبریز046687442001311111111154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیآستانه اشرفیه – پل سفید رود – خیابان پارک شرقی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدظهیریظهیری026736705101420292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)بندرکیاشهر دهکاء بالامحله  –
گیلانآستانه اشرفیهسیده سکینهحسینی چهاردهحسینی028168022701420292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)روستای شیرکوه چهارده –  –
گیلانآستانه اشرفیهسیاوشفزونی کشلعدالت030281093301420292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)بندرکیاشهر روستای صفرابسته  –
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیمیرجعفری مردمکدهییوسف صنعت033794750301424234841292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)روستای نیاکو روبروی ایران خودرو  0
گیلانآستانه اشرفیهحسنقدیمی کورکاءسپیدرود000489504601424230806292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)روستای کورکاء –  –
گیلانآستانه اشرفیهجلیلخسروانجم صیقلسرائیعدالت0002968703292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)آستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه شهید محمد پور ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلتخشاتخشا0004896818292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)کارسیدان ، خیابان شهید علی مرادی ، خیابان سالمندان ، پلاک 74 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینغمخوارنخجیریتراشکاری حسین 0466292763292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)درگاه ، کوچه شهید جعفری پرست ، خیابان دهشال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدلطیفی چهاردهتراشکاری محمد0002964666292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید بهمن موروثی ، بلوار جانبازان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمظفربچکتراشکاری گیلان صنعت0466591979292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)مردمکده – روستای گورکا – خیابان شهیدکیومرث حسنی – جاده اصلی مردمکده – پلاک 259 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنصورحبیب زاده جبه دارایران تراکتور0466774247292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)لاکوژده – روستای کیاشهر – خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) – خیابان فلسطین جنوبی – ساختمان مسعود حبیب زاده – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسوظیفه شناس چوریگیلان0101769806292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)چورکوچان – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید خوش سیرت – جاده اصلی چورکوچان – پلاک -435 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعابدین نژادمردمکدهیعابدینی0419394585292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه ( بتن باران شمال ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -276.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجوادعبیدی دهشالکارگاه دهشال صنعت برنج0101809334292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)فوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان (بطرف ششکل) – خیابان امام خمینی – پلاک 201 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاصادق دقیقیتولید و تعمیر ادوات کشاورزی صداقت0101822513292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)پشل – روستای دهشال – پوشل – جاده اصلی پوشل – خیابان شهید غلامعلی نوروزی – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليرضابهشت پسندگوهريکارگاه صنعتی بهشت پسند0101848027292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 411 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلیلخسروانجم صیقلسرائیصنایع ماشین سازی خسروانجم046764113001342122975292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)کورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – پلاک -2,677 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهواسعاحمدی کماچالیشرکت وسعت الکترونیک کوچان046635265201342130886311050تولید و تعمیر انواع ترانسفورماتور و ژنراتورآستانه اشرفیه ، کوی گرامی ، خیابان شهید بشلیده ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخیرالهعبدالمحمدی حسن کیادهكابينت سازي مهرداد025877730301420361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیبندرکیاشهر شهید بهشتی ناطق 0
گیلانآستانه اشرفیهمهدیجهاندیده حسین آبادمهدی0101754432361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید بهمن موروثی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدکیاءلشکامیساحل0004884897361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیکیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینحسین نژادحسین نژاد0004884681361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهديعلي نياکابینت سازی علی نیا0004936994361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیراحمدجلیلی نیاءآستانهخدمات الکتروتکنیک جلیلی نیا0004953985312013تولید و تعمیر دستگاههای انتقال و توزیع نیروی برقآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار شهید مطهری ، خیابان جهاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیابراهیمی پنچاهتولید کابینت ابراهیمی025879529201420361028تولید و تعمیر کابینت چوبی روستای نیاکو نرسیده به پل  0
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیرسولی خشکرودیصنایع چوبی ون دار025877741101420361028تولید و تعمیر کابینت چوبی بندرکیاشهر روستای نوبیجارمحله خیابان شقا 0
گیلانآستانه اشرفیهفرهادغمگسارناصریافرا 046635319401311111111361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کیاشهر ، شهدا ، کوچه ایمان ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضااکبری چوریاکبری 046645649001341131826361028تولید و تعمیر کابینت چوبی آستانه اشرفیه ، صبوری ، خیابان شهید علی صبوری ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادوحیدیدکوراسیون آکومه 046687707501311111111361028تولید و تعمیر کابینت چوبی آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – پلاک 398 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمکریمی پنچائیتعمیر لوازم صوتی و تصویری بهروز000488176801420311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوراستقلال –  –
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضامحمودی فشتمیمحمودی030824957601424220476311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورامام خمینی(ره) باهنر  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیفرزانه بازکیائیفرزانه0004880005311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه ( شهید باانصاف ) ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک -499 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیدالهسعیدآبادفراهانیفرمانده 0467239285152005تولید و فروش آبمیوه ، بستنی و فالوده کیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف – واحد 7
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسن پورکورکاءباران 046685200101311111111202933تولید و فروش سبدنازکسرا – ندارد – کوچه ( حرم ) – جاده اصلی نازکسرا – پلاک -317 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدکوچکی کورکاءفرهاد 0466969943202933تولید و فروش سبدکورکاه – روستای گورکا – کوچه شهید نادر حسن دوخت – کوچه بوستان یکم – پلاک -871 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینهادیان فرحامد 046621310401311111111361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیکورکاه ، خیابان شهید نادر حسن دوخت ( 3 ) ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 857 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنفریدی طارمسریفریدی0466774251361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیکیاشهر – جاده آستانه(جاده زیباکنار – خیابان امام رضا(ع) – بلوار امامت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلال الدینبخنوهجلال 046701709401311111111361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیکورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – بلوار عدالت – پلاک -1,407 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمحمودی نازکسرامبل محمودی 046763485201311111111361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزینازکسرا – روستای گورکا – ندارد – جاده اصلی نازکسرا – خیابان دکتر معین – پلاک 291 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينابراهيمي سالستانابراهیمی0467636211361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیسالستان – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهید علی زنده دل – کوچه گلستان 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالمطلبحسین زاده لاشهحسین زاده 046654429001311111111173200جوراب بافیکشل آزادسرا – روستای گورکا – کوچه مقاومت – خیابان گلها – پلاک 602 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمانزاهديگیلان بافت0004947467173200جوراب بافیآستانه اشرفیه – یخ سازی – خیابان جمهوری اسلامی – کوچه (ترمینال) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعباسمیرحسینی دهنه سریکاسپین026413273201424988106289222جوشکاری فلزاتبندرکیاشهر دهنه سرسفیدرود  –
گیلانآستانه اشرفیهرضاکوچکی کورکاءرضا045137095701311111111289222جوشکاری فلزاتکورکاه ، خیابان جاده کورکاء ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 2,639 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدطاهرجلالی نقره دهیصنعت گیلان0466008961289222جوشکاری فلزاتنقرده ، خیابان ( بطرف شالیزار ) ، خیابان شهید شیرودی ، پلاک 434 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرهبرعلوی نژادمدرن سازه 046651480401311111111289222جوشکاری فلزاتامیرکیاسر – روستای کیاشهر – خیابان بطرف لب دریا – خیابان جاده کیاشهر به دستک – پلاک 663 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیعمیدی ذوقیعمیدی0466993739289222جوشکاری فلزاتآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید ابراهیم مرادی پور – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 529 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمتشعبان پورلسکوکلایهشعبان پور0414855249289222جوشکاری فلزاتلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان شهید رجبعلی نیا – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 373 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدافضلیجوشکاری آرگون افضلی046712174001311111111289222جوشکاری فلزاتآستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان کارگر – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف – واحد 6
گیلانآستانه اشرفیهقربانعلیقربان پورداخلآزادگان0004869056289222جوشکاری فلزاتپنچاه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( پنچاه ) – جاده اصلی پنچاه – پلاک 154 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهعلیزاده اخلاقی لاهیجانیعلیزاده 0415020808289222جوشکاری فلزاتآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید صبوری – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشاهینسلیمی حسن کیادهشاهین0426058565289222جوشکاری فلزاتلاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلالربیعی خوبدهربیعی 046728513501311111111289222جوشکاری فلزاتتجن گوکه بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان نیایش – جاده (اصلی تجن گوکه بالا) – پلاک 125 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاشعبان پورلسکوکلایهجوشکاری سعید0101763647289222جوشکاری فلزاتلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک 113 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقپرنوشصادق0101834425289222جوشکاری فلزاتآستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان پاسداران – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهرامآبشتشهر باران 0467611091289222جوشکاری فلزاتآستانه اشرفیه – شهرک صنعتی – کوچه چهارم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعیسی پورلشکامیچاپ سیلک دشتستانی0384814345173122چاپ تریکو (چاپ سیلک اسکرین)آستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه شهید حسن محمودی – خیابان دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمقلیپور لیف شاگردصنایع چوب توسکا027912555401424230899201010چوب بریروستای استخربیجار –  –
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلینجفی اسپلینجفی028965492601420201010چوب بریاول استخربیجار –  –
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیالگونهچوب بری مهیار030152127001420201010چوب بریروستای کیسم بالا –  –
گیلانآستانه اشرفیهنهضترنجبر کیسمیرنجبر033249287600201010چوب بریکیسم بالا-خیابان تمدن –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینفرزینچوب بری فرزین033676771701424552148201010چوب بریروستای تمچال –  –
گیلانآستانه اشرفیهبهنامترومیدهگروه بازرگانی ترومیده046146041901342138981201010چوب بریکورکاه ، خیابان ( بطرف روستای خشکاروندان ) ، خیابان ( جاده لاهیجان ) ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالناصرحاجی پورحسن کیادهخزر046603390401342826568201010چوب بریکیاشهر ، شهدا ، خیابان (اصلی شهدا) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسکریمی امیرکیاسری046646551101311111111201010چوب بریدهشال ، خیابان شهید ذکریاپور ، خیابان امام خمینی ، پلاک 176 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبزرگی چورکوچانیچوب بری بزرگی 046684029201342182422201010چوب بریتمچال – روستای گورکا – جاده ( تمچال ) – خیابان شهدا – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسآزادکارلنگرودیکاسپین0405381863201010چوب بریدرگاه – روستای دهشال – ندارد – جاده (درگاه) – جاده اصلی درگاه – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشجاععیسی زادهنوین چوب کوچان 0406756805201010چوب بریامشل – روستای کیسم – ندارد – جاده ( امشل ) – جاده اصلی امشل – پلاک 525 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینحاجی زاده چوریچوب بری سالستان 0406977393201010چوب بریآستانه اشرفیه – کوی گرامی(جاده کیسم) – کوچه ((مهرزاد نصیری)) – جاده (کیسم) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلی احمدیان چوریاحمدیان0101848243201010چوب بریچورکوچان – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید نادر زندی – جاده اصلی چورکوچان – پلاک 336 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدصالحی نجف آبادیسنگ تراشی صالحی025878450401424220101269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیشهدا ن  0
گیلانآستانه اشرفیهزهرایزدانیهنر046597041701311111111269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیآستانه اشرفیه ، آخوند محله ، کوچه عزمی ، خیابان بهشت جلالیه ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمصطفائی برندقامیر046597086501311111111269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیآستانه اشرفیه ، آخوند محله ، کوچه عزمی ، خیابان بهشت جلالیه ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادکفشدارجلالیکفشدار 0406707233269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیآستانه اشرفیه – آخوند محله – کوچه (شهید عزمی ) – خیابان شهداء – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهديپورموحديپورموحدی0467472264269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیکیاشهر – شهدا – کوچه جانبازان – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینحسینی فرحمید 046768365901311111111269621حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینیکیاشهر – شهرک قدس – کوچه (ساحل) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهغلامعلی زادهسبدبافی طاها025879169600202931حصیر بافیروستای کورکاء شهید حسندخت  0
گیلانآستانه اشرفیهحسینمختاری طارمسریتولید حلب مختاری000493958301424223896289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)سردار جنگل –  –
گیلانآستانه اشرفیهرضاجعفري لفوطکاوه0004936886289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)آستانه اشرفیه – نظری(حرم) – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – کوچه شهید نظری – پلاک -34 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرشیدی حقی آستانهچاپخانه سینا025879428501424221500222101خدمات چاپبلوار دکتر معین جنب آژانس تختی  0
گیلانآستانه اشرفیهسامیپورمحمدی فلاحچاپ فلاح031838514801424223557222101خدمات چاپامام خمینی دکتردشتستانی  –
گیلانآستانه اشرفیهحامدکشاورزمشکین فاماسطوره 046638240801311111111222101خدمات چاپآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، بن بست اصغرنژاد ، طبقه همکف ، واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهدیجعفریفردوسی 046644466001342121273222101خدمات چاپآستانه اشرفیه ، پشت مسجد ولی عصر ، خیابان فلسطین ، کوچه نصر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقاحمدی پورلسکوکلایه046650189601342124502222101خدمات چاپآستانه اشرفیه – صقتی – خیابان فلسطین – میدان حافظ – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعاطفهخوشرومهربنچاپ نگین 046670219101342127324222101خدمات چاپآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – پاساژ ذرعی – طبقه همکف – واحد 7
گیلانآستانه اشرفیهمسعودباباشکوریپاپیروس 046670328301342138839222101خدمات چاپآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفورارنجبرلشکامیسپنتا0367424985222101خدمات چاپآستانه اشرفیه – روبروی حرم – بلوار آزادی – کوچه (مسجد جامع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمداداشی نیاکینسیم شمال0101780422222101خدمات چاپآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – بلوار آزادی – خیابان ( آیت اله وحید ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزانهمشعشعه گوهرینقش گوهر 0467150964222101خدمات چاپآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهفاطمه کوچکی حسن کیاده سیناچاپ0101844098222101خدمات چاپکیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین جنوبی) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدآرمندکیسمیآرمند0408695168202921خراطی و تولید ابزارآلات چوبیکیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان فرهنگ – خیابان تمدن – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهریحانهخوش نشین چورکوچانتن آرا 046666062301311111111181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه ((فرعی دوم)) – کوچه ((فرعی اول)) – پلاک -76 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمغلام نژادلیچائیتارا046688686201311111111181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(متولی صحرا) – کوچه شهید داود ریاحینی – کوچه شهیدمصطفی مرادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهمیری رشت آبادیستایش0467037872181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنرگسمعتمدنیاصدف 046712856901311111111181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)کیاشهر – کوی امام – کوچه (بازار ماهی فروشان) – کوچه (مسجد جامع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپروانهتروشههستی 046716057801311111111181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید غلامحسین صفری – کوچه شهید آتش زمزم – پلاک -51 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهدنیاکریم زاده لیچائیدنیا 046716460401311111111181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)محسن آبادپائین – روستای کیاشهر – خیابان ( بطرف روستای نوبیجارمحله ) – خیابان ( جاده محسن آباد پایین ) – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدهکرمانی آهنگرانی فراهانیشکیل 046720670301311111111181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان (شهید محمد منتظری) – بلوار امام حسین(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغریقربان پورکیسمیخیاطی ترنم046726310901342139073181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – مجتمع تجاری نور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهالنازمکاری گیلوائی—-046727219401311111111181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)کیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه هواشناسی دوم – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفضهاحمدی تلیکانیاورانوس 046731702901311111111181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – مجتمع تجاری نور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمینارضاپورعسل0467369491181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – دشتستانی – کوچه جلالیه – خیابان دشتستانی – ساختمان آزاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراحیدری گوهریمحبوب 046740910301311111111181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – بنده کل – خیابان فلسطین – کوچه شهیدحمیدفتحی مقدم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاجربحرکاظمیخانه مد 046747403201311111111181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)کیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – مجتمع تجاری کوروش – طبقه اول – واحد 31
گیلانآستانه اشرفیهمیتراسروری خواه پیژدهیشیک پوش 046750159801311111111181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان آقا سید حسن – کوچه شهید حسین مهدی کرم – پلاک 55 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهربابقنبري آستانهدوزندگی ایده آل0467582765181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه هدایت – خیابان شهیدمدرس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهافلاكي جلاليافلاکی 0467620373181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – خیابان شهداء نهم دی – پاساژ بازار بزرگ حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهتقويمي سياهكوچهمدا 0467664995181026خیاطی زنانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه یلدا – خیابان فردوسی – ساختمان مجید حافظی – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهنوربخش جوریابینوربخش 046720931601311111111181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – نظری(حرم) – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – کوچه شهید نظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضاشفیع پورحسینیالبرز 046727119601311111111181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان سردار جنگل – کوچه نهم دی – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانبنیادی اشمان کماچالیبنیادی046731782901342182385181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید شعبانعلی نیکوکار شمالی – خیابان شهید اکبر شکرگزار – پلاک -11 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادامیری لفمجانیخیاطی فرهاد0467345960181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان سردار جنگل – کوچه شهید محمودآتش پوش – پلاک -61 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسينيوسف پورچهاردهیوسف پور0467592199181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان کوثر ( 1 ) – خیابان حاج محمد مصطفی پور – پلاک 850 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعيلمحمودي فشتميخیاطی مردانه0467659144181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودبافكرفشتميبابک0467680055181019خیاطی مردانه (سفارشی دوزی)آستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه ( یکتا ) – کوچه نهم دی – پاساژ حاتم – پلاک 20 – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهمسعوداسمعیلی دهکاءنجاری اسماعیلی025878025100202210درودگری (نجاری)بندرکیاشهر روستای دستک انتهای باز 0
گیلانآستانه اشرفیهعلیشیرین کام چوریدرب و پنجره سازی شیرینکام025879900501424227412202210درودگری (نجاری)میدان امام رضا بطرف جاده کیسم  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحمزه دوست حسن کیادهصنایع چوب محمد025879954501420202210درودگری (نجاری)بندرکیاشهر امام خمینی ره روبه روی م 0
گیلانآستانه اشرفیهسلامتکریمیصنایع چوب سلامت025876516601424233006202210درودگری (نجاری)شهید خوش سیرت روبه روی کوچه مرادی پور  0
گیلانآستانه اشرفیهکریمحسین زاده نقره دهیقصر026418916301420202210درودگری (نجاری)بندرکیاشهر روستای نقره ده پایین – –
گیلانآستانه اشرفیهیدالهبصیرزادهبصیرزاده027913196401424873134202210درودگری (نجاری)بندرکیاشهر روستای لسکوکلایه بالا  –
گیلانآستانه اشرفیهمهرانطالبپور کماچالیطالب پور028688584101424221311202210درودگری (نجاری)روستای نیاکو –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسنوثوقیصنایع چوب وثوقی010177397701424229057202210درودگری (نجاری)کمربندی مطهری –  –
گیلانآستانه اشرفیهمجیدشیرزاد جلالیشیرزاد031877055901420202210درودگری (نجاری)سردارجنگل پاساژ علیزاده  –
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلحسین پورحسین پور0459684066202210درودگری (نجاری)سوخته کوه ، خیابان فردوسی ، خیابان حافظ ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخداویردیکریمیخداد کریمی046597043701311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، خوش سیرت ، کوچه ( علیدوست ) ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینشفیعی پورحسن کیادهافرا046603390201311111111202210درودگری (نجاری)کیاشهر ، شهدا ، خیابان (اصلی شهدا) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادجعفریآل محمد0466033905202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان شهیدنواب صفوی ، کوچه (شیرزاد) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیمیرزائی صداپشتهمیرزائی 046604177701311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه مطهری 5 ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههومنملک پوردهکاهومن046609343201300000000202210درودگری (نجاری)دهکاء ، کوچه شهید احمدی ، خیابان شهدا ، پلاک 750 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیرجب خواه اصیلرجب خواه0004849917202210درودگری (نجاری)کیاشهر ، بخشداری ، خیابان شهیددادمان ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقبی غم رودبارکیصنایع چوبی دایان 046616877101311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه شهید رعنای رئوف ، خیابان ابوذر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعبداله پورعبداله پور 046620173101311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، جاده کیسم ، جاده کیسم ، خیابان 18متری خزر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشادکهن سالخانه رویایی046620526801342128264202210درودگری (نجاری)استخربیجار ، خیابان ( بطرف روستای تمچال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 529 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقتروشهصنعت چوب صادق 046623101101311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید جوانمرد ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاجعفری درگاهیامیر 046625500201311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، صقتی ، خیابان امام خمینی ، کوچه جعفر پور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضامهدوی آستانهکابینت مهدوی0004850203202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، زنده دل ، خیابان شهید مصطفی دوست ، بلوار شهید مطهری ، ساختمان گلاویژ ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباساکبری نیاکوکاج 046625500901311111111202210درودگری (نجاری)سیاهکوچه ، خیابان ( آستانه به لاهیجان ) ، خیابان شهید محمدپور ، پلاک 28 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنفرحفرح 046626491801311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، زنده دل ، خیابان پاسداران ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسن پورپازواریآمود0466268958202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، کوی گرامی ، خیابان شهید اشرفی اصفهانی ، بلوار امام رضا ، مجتمع کارگاهی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیعبدی تجننوین 046629275501311111111202210درودگری (نجاری)تجن گوکه بالا ، کوچه گلستان 6 ، جاده اصلی تجن گوکه بالا ، پلاک 75 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوذرجلالی چوریابوذر0466292762202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، زنده دل ، کوچه (فلاح) ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدنیک خویحمید0004870215202210درودگری (نجاری)کیاشهر ، شهدا ، کوچه شهیدمحمد نژاد ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیایمانی رودبارکینجاری ایمانی046630963701342133429202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – سردار جنگل – خیابان سردار جنگل – کوچه شهید محمودآتش پوش – ساختمان ( جاوید ) – پلاک 59 – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهعلیشجاعی نیاصنایع چوبی شجاعی 046633054601311111111202210درودگری (نجاری)تمچال ، جاده ( تمچال ) ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 221 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمداحمدنژادلیچاهیکاج سبز046637589101311111111202210درودگری (نجاری)کیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان ( اصلی فلسطین شمالی ) ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمحسن پورکورکاءشاهکار046638133401342137667202210درودگری (نجاری)کورکاه ، کوچه اباذر ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 943 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسامیدی کیسم جوهکل046643105601311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، کوی گرامی ، خیابان شهید اشرفی اصفهانی ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمحمدی لس پنچاهمحمدی 046643935801342141491202210درودگری (نجاری)کشل آزادسرا ، خیابان بهار ، خیابان امام خمینی ، پلاک 11 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانمکاری لسکوکلایهایمان 046645231901311111111202210درودگری (نجاری)سالکده ، کوچه ( استخر ) ، خیابان طالقانی ، پلاک 101 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسنسیدبابائی آستانهرویال0002963983202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، پشت مسجد ولی عصر ، کوچه ( کاظمی ) ، کوچه بلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاضلفاتحیجورچین 046646551001311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه ، فردوسی ، کوچه شهید ناصرفخرحسینی ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاعلی نژادلسکوکلایهعلی نژاد0004966364202210درودگری (نجاری)لسکوکلایه ، خیابان حافظ ، خیابان امام خمینی ، پلاک 219 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودمؤیدی لسکوکلایهتوکل0004966580202210درودگری (نجاری)لسکوکلایه ، خیابان حافظ ، خیابان امام خمینی ، پلاک 155 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرکیاآقاجانی نبی دهکاکیا 0466519012202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – بلوار معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادعباس پورطارمسریصنایع چوب راش0350760425202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف(سردارجنگل) – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان سردار جنگل – پلاک 211 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیاسمعیل پورحسن کیادهونوس 046659094401311111111202210درودگری (نجاری)امیرکیاسر – روستای کیاشهر – خیابان بطرف لب دریا – خیابان جاده کیاشهر به دستک – پلاک 717 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهکاظمی چوکامیسار 046660920101342182073202210درودگری (نجاری)استخربیجار – روستای گورکا – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 766 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدیوسفی صیقلسرائیمهیار 046661553601311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – امام خمینی(منتظری،جسیدان) – کوچه ضیائی – خیابان شهید منتظری – پلاک 336 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیقربان نیای حسن کیادهقربان نیا0364553017202210درودگری (نجاری)کیاشهر – شهرک قدس – خیابان (معلم) – خیابان (شهدا) – پلاک -95 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینآخشیجانخانه چوب کامبیز 046669165601342139184202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه (آبیاری) – خیابان (35متری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودحاجی پورحسن کیادهحاجی پور0004750846202210درودگری (نجاری)کیاشهر – امیر کیاسر – کوچه خزر1 – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضافلاح مهدی دوستصنایع چوب محمدرضا0364748272202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاصفری حسن کیادهصفری0004967695202210درودگری (نجاری)کیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – بن بست شقایق 9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولشاه عباسی نقره دهشاه عباسی 046670617001311111111202210درودگری (نجاری)نقرده – روستای کیاشهر – خیابان امام حسین – خیابان شهید شاه عباسی – پلاک 496 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدرمضان پورکماچالیصنعت چوب رمضانپور0004961437202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیثابتی بوساریسیاوش0466723364202210درودگری (نجاری)کورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – پلاک 977 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنقیبزرگ نیاآستانهبزرگ نیا0004963019202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان شهید حمیدرضا مصطفی دوست – خیابان کارگر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادعبدزاده گورابجواریبهزاد0370789398202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – امام رضا(مسجد 72 تن) – کوچه (شهید ابراهیم قربانعلی پور) – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبابراهیمیصنایع چوبی حبیب0379562579202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – شهرک صنعتی – کوچه چهارم – بلوار امام رضا(ع) – مجتمع شهرک صنعتی شماره 2 آستانه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیابراهیمیصنایع چوب مدرن0466797477202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – کوی گرامی(جاده کیسم) – جاده (کیسم) – خیابان 18متری خزر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیننژادصدیقی حسن کیادهصدیقی0101944976202210درودگری (نجاری)امیرکیاسر – روستای کیاشهر – جاده (امیرکیاسر) – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدجهان پورآستانهنجاری جهان پور0383562234202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیندلیلی جسیدانینجاری دلیلی0466839709202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – شهرک صنعتی – کوچه چهارم – بلوار امام رضا(ع) – مجتمع شهرک صنعتی شماره 2 آستانه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیداصغرنیاسعید 0466840078202210درودگری (نجاری)کیاشهر – امام خمینی (بخشداری) – کوچه ((رمضان اصغرنیا)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیراغبی جسیداننجاری راغبی 0401397463202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه (دبیرستان شهید محمدرضا قربانی) – بلوار امام حسین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعابدینکیومرثی آستانهکیومرثی0401234068202210درودگری (نجاری)چورکوچان – روستای گورکا – ندارد – کوچه زنده یادیوسف جعفرنژاد – جاده اصلی چورکوچان – پلاک -194 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیمهماندوست طارمسریمجتبی 0400660947202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید رامین بازرگانی – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمحمدی خواه آستانهمحمدی خواه0466924965202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار ( طالقانی ) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجت الهکریمی پوررودبنهروستیک 046702577601311111111202210درودگری (نجاری)استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -519 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیقائمی گوهریزرین046702577801311111111202210درودگری (نجاری)استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 659 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعینشیرینکام چوریشیرینکام046702578001311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان شهید محمدعلی بشلیده – خیابان آقا سید حسن – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرشعبان پورلسکوکلایهشعبان پور0412250608202210درودگری (نجاری)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان امام خمینی – خیابان شهیدعباس حسن پور – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلالماسی ماشکالماسی046705477501311111111202210درودگری (نجاری)کورکاه – روستای گورکا – کوچه بعثت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 2,579 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینپورمحمدی فلاحفلاح0467067550202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شادروان حاج محمدرضا افلاکی – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاطالبیدانای خلاق046707870001311111111202210درودگری (نجاری)پرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – خیابان بوستان 1 – پلاک -46 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونقربان پورماشکنجاری قربانپور0467139143202210درودگری (نجاری)کورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 1,659 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآتیهمجرب آستانهروکش گیل046716811401311111111202210درودگری (نجاری)استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – کوچه ( بتن باران شمال ) – پلاک -28 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجواددلخوش صفرابستهایران انوش046719959801311111111202210درودگری (نجاری)صفرابسته بالا – روستای کیاشهر – صفرابسته پایین – خیابان صفرابسته – کوچه طبیعت – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمرضاپوررضاپور0423848695202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – شهرک صنعتی – کوچه چهارم – بلوار امام رضا(ع) – مجتمع شهرک صنعتی شماره 2 آستانه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیداوری لاشهداودی 046726293901342132316202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – فرهنگیان – بلوار شهید مطهری – بن بست ((علی داوودی)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقراغبی فرراغبی0421674019202210درودگری (نجاری)پنچاه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( پنچاه ) – جاده اصلی پنچاه – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیپورمحمدحسن نیاکیخزر دکور 046731506901311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – بلوار شریعتی – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهداودسلطانی حسن کیادهسهیل 0467332081202210درودگری (نجاری)کیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهرمضانپرسمپرسم0004849152202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید رامین بازرگانی – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمسام کن طارمسریصنایع چوبی سام کن0467380342202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – کوی گرامی – خیابان اندیشه اول – خیابان شهید اشرفی اصفهانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاپورمحمدی حسین آبادمطهری0431375338202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه ((مهدی صفری)) – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليرضاصفري حسين آبادکابینت اشرفیه 0467439461202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(جانبازان) – کوچه ( مجتمع دکتر حشمت ) – بلوار جانبازان – ساختمان محمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیجعفری دوست لفوتعلی 046744447101311111111202210درودگری (نجاری)کورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 1,665 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعوداسماعیلی دهکاءمسعود 0429976845202210درودگری (نجاری)دستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه شقایق جنوبی 1 – خیابان امام رضا – پلاک -694.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجید احمدیان احمدیان0004850527202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان کارگر – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحسن برنده نجاری برنده0101843208202210درودگری (نجاری)کیاشهر – شهرک قدس – خیابان (معلم) – خیابان (شهدا) – پلاک -121 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعزیزتیزهوش حسن کیادهدامون 0429984513202210درودگری (نجاری)کیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهديرنجبرجلاليدکور فانوس0004851102202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – بنده کل – بلوار امام رضا(ع) – خیابان فلسطین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاوهشیرزادرادجلالیکاوه046753793501311111111202210درودگری (نجاری)کورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنعمت الهقوتي كيسميعمار0431370411202210درودگری (نجاری)کیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – کوچه صلح – خیابان تمدن – پلاک -82.1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیراهمتای صیقلدهگیل 046755628301311111111202210درودگری (نجاری)کیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پاساژ مرکز خرید نازیلا – طبقه دوم – واحد 72
گیلانآستانه اشرفیهابوطالباصغرنياي حسن كيادهاصغرنیا0004848145202210درودگری (نجاری)کیاشهر – امام خمینی (بخشداری) – خیابان امام رضا(ع) – خیابان شهیددادمان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدخليقي درگاهساخت تابلوی مانی0101849907202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – نظری – کوچه شهید نظری – خیابان دکترشریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينارژنصنایع چوبی ارژن0443084657202210درودگری (نجاری)کیاشهر – جاده آستانه(جاده زیباکنار – بلوار امامت – بن بست (کیاتن ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعيلاحمدي حسن كيادهبرادران احمدی0440021804202210درودگری (نجاری)لاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 114.005 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفرزین نسبفرزین نسب 046764110601311111111202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه بهاران – بلوار امام حسین(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاغنم دوست آستانهمهران 0467667638202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه فتح المبین – کوچه معاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيدقاسمسيدبابائي آستانهبابائی0004851093202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – خیابان شهیدحمید نظرپور – ساختمان علی نیا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدقربانپورفشتميصنایع چوب قربانپور0101756770202210درودگری (نجاری)آستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان پاسداران – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیننظری جلالیپرده سرای نظری000491601001424223390172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهامام خمینی ره روبه روی پاساژ شاهوی  –
گیلانآستانه اشرفیهتیمورفرجودبردیا 046643409201311111111172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه مطهری 5 ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسمنقدرتی توستانیامیر 0466457632172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -33 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحبوبهابراهیمی گوهریقصر پرده گیلار0379898231172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینباسپدکاراطلس پود0386354676172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان حرم – پلاک -50 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهحق پرست رودپشتیایرانیان0406530291172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – بلوار دکتر معین – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرحافظیپرده سرای حافظی0467247961172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بن بست دوم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسامانرمضانی کینچاهنگاه 046744596901311111111172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید مهندس صدیقی نژاد – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبراستکارکماچالیایده نو 046753441001311111111172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ شاهوی – طبقه اول – واحد 8
گیلانآستانه اشرفیهعلیعلی پورچوریشهران 046755637001342121724289212سند پلاست فلزاتآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – خیابان ( آیت اله وحید ) – خیابان شهداء – پلاک 71 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهديمحمدي كباريصیقل کاری محمدی0004800488289212سند پلاست فلزاتدهشال – روستای دهشال – ندارد – خیابان امام خمینی – کوچه بازارچه – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادحاجی زاده چوریمجتمع سنگ ساختمانی حاجی زاده0004816977269611سنگ بریاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه ( بتن باران شمال ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضااسمعیلی بارکوسرائیعلی اسماعیلی 046764110801342135102269611سنگ بریاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه ( بتن باران شمال ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمنتصری آستانهحضرت026628335001424235841154312سوهان پزینواب صفوی –  –
گیلانآستانه اشرفیهاکبرپاسادتوپک046739641901311111111171211صباغی و رنگرزی و گل زنی نخ و پارچهداخل بالا – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید خوش سیرت – خیابان شهید درویش پور – پلاک -28 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاذوقیشیرینی پزی تینا010179355701420154617قنادی و شیرینی پزیبندرکیاشهر امام خمینی ره روبه روی ب 0
گیلانآستانه اشرفیهفرزادغلام پور امیرهندهفرزاد000493970001424826878154617قنادی و شیرینی پزیبندرکیاشهر امام خمینی(ره)-شهید باهنر  –
گیلانآستانه اشرفیهفریبرزفرهو خوشکاروندانیفرهو031862602601325263716154617قنادی و شیرینی پزیتازه آبادخوشکاروندان –  –
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسنحیدرزاده چورکوچانیشیرینی سرای تبریز033677616701424227841154617قنادی و شیرینی پزیمیدان جمهوری –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیکامورآستانهشکوه فروسی0004877705154617قنادی و شیرینی پزیآستانه اشرفیه ، فردوسی ، کوچه شهید ناصرفخرحسینی ، خیابان فردوسی ، پلاک 87 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرعبداله زاده گورابجواریستاره گیلان0004898283154617قنادی و شیرینی پزیکارسیدان ، خیابان رسالت غربی ، خیابان سالمندان ، پلاک 54 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلعطابخشعطابخش0101892447154617قنادی و شیرینی پزیچورکوچان ، کوچه پهلوان جعفر یوسف نژاد ، خیابان ( جاده دهشال ) ، پلاک 54 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشعباننایبی ماشکماهان 046645117901311111111154617قنادی و شیرینی پزیماشک تهران چی ، کوچه فجر یکم ، خیابان امام حسین ( ع ) ، پلاک 234 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدعلیجعفری نازکسرامادر 046647360001342183429154617قنادی و شیرینی پزیپرکاپشت یاورزاده ، کوچه بهار ، جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده ، پلاک 638 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهروح اللهفتحی توتکله046648087701311111111154617قنادی و شیرینی پزیآستانه اشرفیه ، فردوسی ، خیابان فردوسی ، کوچه شهید اکبر عبدالله پور ، پلاک -26 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهنامسمیعی ویشکائیغزل 046670617201311111111154617قنادی و شیرینی پزیشیرکوه چهارده ، کوچه ( بازارچه ) ، خیابان امام رضا ، پلاک 189 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضارجب پورخشکرودیقنادی برتر 046677180801311111111154617قنادی و شیرینی پزیکورکاه – روستای گورکا – بلوار عدالت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 2,661 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقالله یاری شولمی046682121701311111111154617قنادی و شیرینی پزیآستانه اشرفیه – یخ سازی – خیابان جمهوری اسلامی – کوچه (ترمینال) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلینجفینجفی0343088791154617قنادی و شیرینی پزیآستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار امام حسین – کوچه شهید احسان طلب – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهترنگغنچه0101760185154617قنادی و شیرینی پزیکورکاه – روستای گورکا – بلوار عدالت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 2,649 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمرتضیحمدی آستانهشیرینی سرای معطر0004927563154617قنادی و شیرینی پزیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – پلاک -16 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهرمضانعليرضواني توچائيامیر0431755886154617قنادی و شیرینی پزیآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – پلاک -197 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدعرب جعفریشیرینی پزی مرکزی شاهرود046750214101311111111154617قنادی و شیرینی پزیآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه توحید – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليجلاليشیرین عسل0101849790154617قنادی و شیرینی پزیآستانه اشرفیه – استقلال(فلسطین،ایثار) – کوچه شهیدحمیدفتحی مقدم – خیابان فلسطین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونشجاعی زاده046751939601311111111154617قنادی و شیرینی پزیتمچال – روستای گورکا – ندارد – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغریعظیمی پهمدانخانه کیک نارسیس046755415101311111111154617قنادی و شیرینی پزیآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهید حسین پور – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهمحمدپورلفوتيقنادی معین0004926016154617قنادی و شیرینی پزیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه حمزه – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونمهدی پورخیاطی هفت دریا046639516201342134037181014کت و شلوار دوزیآستانه اشرفیه ، مسجد 72 تن ، خیابان استقلال ، بن بست شهید میرزائی ، ساختمان جلال 12 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودترابی خرشتمیخیاطی ترابی0467401720181014کت و شلوار دوزیکیاشهر – کوی امام – کوچه (شهید بهشتی) – کوچه پیروزی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهنازشیرین کام چوریشیرینکام0101942530281123کرکره سازی فلزیچورکوچان – روستای گورکا – خیابان شهید خادم حسینی – خیابان اصلی چورکوچان – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپاکپورکیسمیپاکپور0004973565192011کفش دوزی ( دستی )آستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهبلوریهکلوچه سنتی فومن 046681235301342129236154622کلوچه پزیآستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهاکبری دوست بارکوسرائیغزال000495121501424221326172921گل دوزیشهید بهشتی پاساژ ذرعی  –
گیلانآستانه اشرفیهصحابهرجبعلی زاده چورکوچانمهر0466033913369931گلسازی مصنوعیآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان شهیدنواب صفوی ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینقبولی مهربانیمیلاد045427826401342122139172111گونی و کیسه دوزیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید جوانمرد ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهبیک زاده مهربانیمهربانی046362321801311111111172111گونی و کیسه دوزیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید جوانمرد ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینجامعیگونی بافی جامعی0367430315172111گونی و کیسه دوزیاستخربیجار – روستای گورکا – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -754 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدقبولی مهربانیمهربانی0375333002172111گونی و کیسه دوزیآستانه اشرفیه – فرهنگیان – بلوار شهید مطهری – بن بست شهید محمد علی تربیعی – ساختمان ماهان – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهفرزانهصفری چنانیتولیدی گونی پاسارگاد046729168401311111111172111گونی و کیسه دوزیآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه یلدا – خیابان فردوسی – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهاميدقبولي مهربانيمهربانی0467698635172111گونی و کیسه دوزیآستانه اشرفیه – حسین اباد – کوچه یازدهم – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهشعبانی کورکاءشعبانی010190833201424231230172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان شهیدحمید نظرپور – خیابان استقلال – ساختمان جلال 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینهاشمیگلزار000491777301424983685172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیبندرکیاشهر دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسنافنداکافنداک0004944986172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیآستانه اشرفیه ، دشتستانی ، کوچه (خجسته) ، خیابان دشتستانی ، پلاک -11 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلی نژادکورکاعلی نژاد0004951539172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه شهید قدیری ، خیابان استقلال ، پلاک 230 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاعلی نژادکورکاءعلی نژاد 046643105701311111111172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه شهید قدیری ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلرهبری چلکیناصر0374601413172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان دکتر معین – کوچه ( بازارچه 1 ) – پلاک -230 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدتقیآقاجان نژادملاطیلحاف دوزی آقاجانی0101841077172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه (( جابر مهربان )) – بن بست ((منصور پاک نعمت)) – پلاک 69 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجلالفتحی مقدم آستانهلحاف دوزی فتحی مقدم046744691901342125098172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهدیحسینی نژادحسن کیادهدهکده0343366348152002ماست بندیکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان فلسطین شمالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسربرومندلبنیات سپیدان 046691231401311111111152002ماست بندیکورکاه – روستای گورکا – خیابان ( جهاد کشاورزی ) – خیابان گلستان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلالحقیقیملوان 046689408701311111111552609/5مرغ بریانآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – خیابان امام خمینی – کوچه شهید کاظم جعفر پور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهاسمعیلی پنچاهپاچینی 046715404201311111111552609/5مرغ بریانآستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان پاسداران – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهعباسصادقی چهاردهصادقی032328311201420154516نان بربری سنتیتازه آباد مرزیان –  –
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیجهان بین جسیدانینانوایی سنگکی جهان بین033677559201424222921154516نان بربری سنتیشهدا جنب وادیه اشرف  0
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیگرامی کیسمینانوائی گرامی046606207201342123369154516نان بربری سنتیآستانه اشرفیه ، پشت ودایه اشرف ، خیابان شهید نادر زندی ، خیابان بهشت جلالیه شرقی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهانصاری داخللطفی 046647567901311111111154516نان بربری سنتیآستانه اشرفیه ، آقا سید محمد ، کوچه بازار بصیر ، خیابان شهدا ، پلاک 138 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاصغرعباسیشرق گیلان 046656379501311111111154516نان بربری سنتیخوشکاروندان – روستای گورکا – خیابان آزادگان – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 689 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزرانگیزفتحی لشکامیبرکت0371653229154516نان بربری سنتیفوشازده – روستای دهشال – خیابان (بطرف ششکل) – خیابان امام خمینی – پلاک 187 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحرمعلیعباسیعباسی0101770191154516نان بربری سنتیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید حمید نظرپور – کوچه شهید عبداله عیسی پور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاصغرکاظمیکاظمی0411949588154516نان بربری سنتیکین چاه – روستای گورکا – کینچاه – کوچه بی بی سید ه زهرا – خیابان به طرف کینچاه – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمالصدیقی توستانیصدیقی0004879494154516نان بربری سنتیلله وجه سر – روستای دهگاه – ندارد – خیابان جاده کیاشهربه دستک – خیابان جاده کیاشهر – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپرویزمیرزازاده حسن کیادهمیرزازاده0004972882154516نان بربری سنتیکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید پیشقدم – خیابان (امام خمینی) – پلاک 565 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانگلی پورماشکی صابر046742479001311111111154516نان بربری سنتیماشک تهرانچی – روستای گورکا – کوچه فجر پنجم – خیابان شهید مهدی حسین زاده – پلاک 687 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمکاظمیمیهن 046764113101311111111154516نان بربری سنتیدهکاء – روستای دهگاه – کوچه شهید اسماعیل بنداد – خیابان شهدا – پلاک -899 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنجوانی چولابینانوايي بربري ملت025877582901424229298154527نان بربری ماشینیروستای استخربیجار روبه روی شرکت اعتمادکار امین  0
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلحسین پور ماشکنانوایی حسین پور025878820801424352669154527نان بربری ماشینیروستای جاده سر کیسم ن  0
گیلانآستانه اشرفیهعلیشریفیشریفی026416566301420154527نان بربری ماشینیبلوار دکتر معین روبه روی پمپ بنزین  –
گیلانآستانه اشرفیهشیرینحسنیگل گندم027904142501420154527نان بربری ماشینیروستای نازکسرا –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینملک پور کتشصت آبادانبوی گندم032773993001420154527نان بربری ماشینیکیسم جویکل –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاشادپور ماشکیگل گندم033237926001424373410154527نان بربری ماشینیروستای ماشک سپهداری –  0
گیلانآستانه اشرفیهامین الهشریفیشریفی033761152701424772155154527نان بربری ماشینیروستای نقره ده پایین محله ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمودکاظمیکاظمی033797125401424221680154527نان بربری ماشینیروستای کارسیدان ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیمهدی زاده کماچالیگل گندم033917590701424523048154527نان بربری ماشینیروستای کماچال میان محله –  0
گیلانآستانه اشرفیهرحمت الهمیرزازاده حسن کیادهمیرزازاده033962556901424221680154527نان بربری ماشینیکوی امام نرسیده به مسجد ابوالفضل  0
گیلانآستانه اشرفیهاحمدپارسانژاد گوهریپارسانژاد000494333101424552381154527نان بربری ماشینیروستای استخربیجار –  –
گیلانآستانه اشرفیهمرادعلیعباسیعباسی0452245217154527نان بربری ماشینیلب دریالسکوکلایه ، خیابان ( بطرف روستای لله وجه سر ) ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 389 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشبیررمضان پورگیلدهرمضان پور045901363501311111111154527نان بربری ماشینیلوخ ، خیابان ( بطرف روستای دستک ) ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 207 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرجنوروزی حسن کیادهنوروزی0004888061154527نان بربری ماشینیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (صیاد فر) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیداحمدرنودسید046603391801311111111154527نان بربری ماشینیکاچاءچهارده ، خیابان شهید سیدمحمداسماعیلی ، بن بست ( مهدیخواه 1) ، پلاک 346 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصراحیسلیمانی عاشورآبادیدرویش نژاد046606170101311111111154527نان بربری ماشینیتمچال ، کوچه انصار ، خیابان امام ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدفتحینان بربری شهرک قدس0466068463154527نان بربری ماشینیکیاشهر ، شهدا ، کوچه گل رز 4 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفتحیارغوان0466108654154527نان بربری ماشینیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شهید صدیقی نژاد1) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -234 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلینظرپورپیرموسائیگل گندم 046615459401311111111154527نان بربری ماشینیکاچاءچهارده ، کوچه شهید باهنر ، خیابان آقاسید ناصرالدین ، پلاک 103 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعلیرفعتی زادهپارسا 046616202401311111111154527نان بربری ماشینیدهشال ، کوچه بازارچه ، کوچه ( نورین ) ، پلاک 190 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاآقاجانی گیلدهگل گندم 046616533001311111111154527نان بربری ماشینیلوخ ، خیابان شهید خیرخواه ، خیابان شهید میرحسینی ، پلاک 131 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیجهانچیجهانچی 046617002201311111111154527نان بربری ماشینیپرکاپشت یاورزاده ، خیابان صنعت ، جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده ، پلاک 466 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسنخاتمیخاتمی 046617004501311111111154527نان بربری ماشینیمردمکده ، جاده (مردمکده) ، جاده اصلی مردمکده ، پلاک 353 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاشعبانی حسن کیادهجمهوری 046626929501311111111154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلعموئی چورکوچانیبرادران عمویی 046634687201311111111154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه ، شهیدخوش سیرت ، کوچه افلاکی ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنابراهیمییادگار پدر 046635379001311111111154527نان بربری ماشینیکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان شهیددادمان ، خیابان امام خمینی ، پلاک 554 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضابرمخیدهبرمخیده 046637490101311111111154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید حمید تقوی ، خیابان دکترشریعتی ، پلاک 56 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنشریفیشریفی 046640928901311111111154527نان بربری ماشینیسیاهکوچه ، خیابان شهید محمدپور ، خیابان ( آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 37 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبیت الهفتحیفتحی0004952546154527نان بربری ماشینیلسکوکلایه ، خیابان مخابرات ، خیابان حافظ ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرفیع نژادنوحدانیپدر و پسر046642575401311111111154527نان بربری ماشینیداخل پائین ، کوچه گلستان 6 ، خیابان ( جاده داخل پایین ) ، پلاک 9 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرججوادی دهکاءجوادی0004875358154527نان بربری ماشینیدستک ، خیابان شهید رضا صادقی ، خیابان امام رضا ، پلاک 618 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسلمخنداخندخنداخند0004952222154527نان بربری ماشینیصفرابسته بالا ، صفرابسته پایین ، کوچه نور ، خیابان صفرابسته ، پلاک 57 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاحاتم چوریحاتم0101909555154527نان بربری ماشینیچورکوچان ، خیابان ( جاده چورکوچان بطرف گوهردان ) ، خیابان شهید خوش سیرت ، پلاک 307 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینصداقتی تجن گوکهصداقتی0004876797154527نان بربری ماشینیتجن گوکه پایین ، جاده ( تجن گوکه ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 185 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعسکری امیرهندهعسکری 046647568501311111111154527نان بربری ماشینیامیرهنده امیرسلطان ، خیابان بصیرت ، خیابان شهیدفاضل حقیقی ، پلاک 90 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضارفیعی سالستانگل گندم0343979522154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید غلامحسین اسماعیلی 1 – خیابان استقلال – ساختمان جلال 7 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفپورمحسن حسن کیادهگل گندم 046655192601311111111154527نان بربری ماشینیکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید رضاپور – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیبمهدی پورنبی دهکاءمرادپور0343369702154527نان بربری ماشینینبی دهگا – روستای کیاشهر – جاده ( نبی دهکاء ) – خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههوشنگخان زادهبرکت0272253967154527نان بربری ماشینیکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفخرالدینهمتیفخرالدین0343116956154527نان بربری ماشینیانبارسر – روستای دهگاه – کوچه ( کانال ) – خیابان ( آستانه به کیاشهر ) – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهثریاتاواتاوبرکت0346301505154527نان بربری ماشینیکارسیدان – روستای دهشال – کوچه گلستان 4 – خیابان شهید علی مرادی – پلاک 260 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینجهان بین جسیدانیجهان بین0272251413154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – دشتستانی – کوچه شهید محمودآتش پوش – خیابان دشتستانی – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهربانوعلی پورمحسن آبادیبلدافشان 046657894101342854239154527نان بربری ماشینیدستک – روستای دهگاه – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک 323 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیقنعلیکاظمیلواشی کاظمی0004899623154527نان بربری ماشینیکشل آزادسرا – روستای گورکا – خیابان (مرکز تحقیقات شیلات) – خیابان امام خمینی – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصرشریفیشریفی0354015303154527نان بربری ماشینینقرده – روستای کیاشهر – خیابان ( بطرف نبی دهکاء ) – خیابان شهید شاه عباسی – پلاک 387 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینیوسفی مصردشتینان بربری یوسفی0272270526154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه جمهوری اسلامی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاشفیعی ثابتنانوایی رضا 046659976301311111111154527نان بربری ماشینیلشکام – روستای دهشال – خیابان فردوسی – کوچه مولانا – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمنیک پی سالک دهنیک پی0346225540154527نان بربری ماشینیسالکده – روستای کیاشهر – خیابان شهید سیدضیاحسینی – خیابان طالقانی – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوالفضلشریفیعبداله0344110702154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – آزادی – بلوار آزادی – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینشیرین کامسید0355686827154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان شهید رجائی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینعباسیعلی بابا0466640452154527نان بربری ماشینیدستک – روستای دهگاه – کوچه گلستان جنوبی 5 – خیابان امام حسین – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیهادی نژادامشلیهادی نژاد0101935437154527نان بربری ماشینیامشل – روستای کیسم – خیابان آزادگان – جاده اصلی امشل – پلاک 225 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمحاجی محمدیحاجی محمدی0358508791154527نان بربری ماشینیچورکوچان – روستای گورکا – کوچه شقایق – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 164 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرغلامی پسندماشکغلامی پسند0365210168154527نان بربری ماشینیماشک تهران چی – روستای گورکا – کوچه فجر یکم – خیابان امام حسین ( ع ) – پلاک 218 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلغلامی پسندماشکغلامی پسند0364952030154527نان بربری ماشینیماشک تهرانچی – روستای گورکا – کوچه شهید علی خانجانی – خیابان امام حسین ( ع ) – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفیهحسنیکاظمی0347033202154527نان بربری ماشینیکیسم پایین – روستای کیسم – خیابان شهید عبداله محمودی – خیابان شهید بهمن همایونی – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهعباسی فرعباسی0361863350154527نان بربری ماشینیکیاشهر – کوی امام – کوچه (مسجد جامع) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهام لیلاغفاری توچاهیغفاری0272265015154527نان بربری ماشینیکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (شهید ارژن) – خیابان (شهید باهنر) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشعبانشعبانیشعبانی0272258030154527نان بربری ماشینیششکل جیرسووپیله محله – روستای دهشال – جیرسو و پیله محله – کوچه زمانی – خیابان بی بی فیروزه – پلاک 164 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراترومیدهبرادران موسی نژاد0372484464154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه ((مهدی محمدی)) – بلوار امام حسین(ع) – ساختمان امیرحسین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیدالهساجدی دستکبرکت سلیم چاف 046674573901311111111154527نان بربری ماشینیسلیم چاف – روستای دهگاه – کوچه مولوی – جاده اصلی سلیم چاف – پلاک 133 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفراکبرپورکرباسدهیاکبرپور0466753012154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری سوم – کوچه شهید رامین بازرگانی – طبقه همکف – واحد –
گیلانآستانه اشرفیهمریمدرخشنده کیسمی046675611401311111111154527نان بربری ماشینیکیسم بالا – روستای کیسم – خیابان سپیدرود – خیابان تمدن – پلاک 60 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادایمانی زارمکلایه046676573901311111111154527نان بربری ماشینیزارم کلایه – روستای کیاشهر – جاده (زارم کلایه ) – جاده اصلی زارم کلایه – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلامحمدیخوشه طلایی046676574001342820110154527نان بربری ماشینیکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمد نژاد – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسدالهمرتضی پورخوش پخت0379849640154527نان بربری ماشینیسالکده – روستای کیاشهر – کوچه شهید فهمیده – خیابان طالقانی – پلاک 166 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنادرشریفیضامن آهو 046680101001311111111154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآمنهاحمدنژادلیچائیبنیامین 046680235001311111111154527نان بربری ماشینیلاکوژده – روستای کیاشهر – کوچه ابوذر – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 109 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیناکرمیخوشه طلایی046680890601311111111154527نان بربری ماشینیسوخته کوه – روستای دهشال – کوچه گلستان – خیابان فردوسی – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمانمرادی دستکمرادی0101942197154527نان بربری ماشینیپشل – روستای دهشال – پوشل – خیابان شهیدمجتبی چترعنبرین – خیابان شهید عباس ظهیری – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعباسیعباسی0101750944154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمردعلیصادقیصادقی0101760734154527نان بربری ماشینیکورکاه – روستای گورکا – خیابان گلستان – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,579 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیکارگرگرانسایهنان بربری کارگر0271328877154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه حمزه – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضافتحیفتحی0101765229154527نان بربری ماشینیلاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه ابوذر – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمرجبی فلاح نژادرجبی0101762424154527نان بربری ماشینیمحسن آبادپایین – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه ساحل 3 – خیابان شهید محمد علی بزرگی – پلاک 313 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینشادرام پنچائیخوشه طلائی0466917493154527نان بربری ماشینیپنچاه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( پنچاه ) – خیابان شهدا – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبذری شرفشادهطعم گندم 046692097801311111111154527نان بربری ماشینیامیرهنده پایین – روستای دهشال – کوچه ( میربلوکی ) – خیابان شهید قربانپور – پلاک 124 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفکفایتی رودپشتیکفایتی0101768790154527نان بربری ماشینیپائین رودپشت – روستای دهگاه – ندارد – خیابان ولی عصر ( عج ) – کوچه شهید بهزاد ملکی – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیخاتمیخاتمی 046694189601311111111154527نان بربری ماشینیکورکاه – روستای گورکا – خیابان (شرکت خارن پی) – خیابان شهید تقی سلیمانی – پلاک 462 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکبریفتحیگل گندم0405396913154527نان بربری ماشینیاشمان دهکاء – روستای کیاشهر – خیابان دکتر معین – کوچه دکتر دشتستانی – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفتح الهحیدریحیدری0101777249154527نان بربری ماشینیکشل آزادسرا – روستای گورکا – ندارد – کوچه مقاومت – خیابان امام خمینی – پلاک 628 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانعلی پورگیلدهپدر خوب046700844601311111111154527نان بربری ماشینیگیلده پایین – روستای دهگاه – ندارد – خیابان ( بطرف روستای گیلده بالا ) – خیابان شهید قربانی – پلاک 263 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنیرهکریمی امیرکیاسرنانوایی برقی046701617201311111111154527نان بربری ماشینیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمشریفیبلوار0101765769154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – دکتر معین – خیابان جهاد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزعاشوری دهنه سریساقه طلایی0101776458154527نان بربری ماشینیدهنه سرسفیدرود – روستای دهگاه – ندارد – کوچه شهید کاظم علیزاده – کوچه (رحیمی ) – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینباقرپورکماچالیباقرپور0411829463154527نان بربری ماشینیکماچال بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهید علیرضا باقرپور – خیابان شهید منتظری – پلاک 160 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدکاظممیرموسوی چهاردهمیرموسوی0101775235154527نان بربری ماشینیگاچراچهارده – روستای چهارده – ندارد – خیابان امام خمینی – خیابان شهید محمدصادق صادقی – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپروینجهانی دهکائیراستکار0410338865154527نان بربری ماشینیدهکاء – روستای دهگاه – کوچه شادروان محمد آرای – خیابان شهدا – پلاک 442 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنقربانی نژاددافچاهیگل گندم 0467103849154527نان بربری ماشینیخوشکاروندان – روستای گورکا – جاده ( خوشکاروندان ) – خیابان شهدای خوشکاروندان – پلاک 179 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیباژرنگباژرنگ0101776242154527نان بربری ماشینیلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان حافظ – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 317 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشیواآتش سوداحاج نصرت 0419401623154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه شهید تیزرو جلالی – خیابان شهید حمیدرضا مصطفی دوست – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطیبهپورحسن آستانهپورحسن 046723500301311111111154527نان بربری ماشینیکورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – پلاک -2,749 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیفرخی پنچاهفرخی0101805189154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – کوی گرامی – خیابان رسالت – خیابان شهید اشرفی اصفهانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادعبدالهی داخلعبدالهی0004943115154527نان بربری ماشینیداخل بالا – روستای دهشال – ندارد – کوچه دانش سوم – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 228 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلاکبری اشمان کماچالیاکبری 046724939201311111111154527نان بربری ماشینیدهسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان مسجدجامع – خیابان ( بازار دهسر ) – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیمرتضی پورحسن کیادهمرتضی پور0101815312154527نان بربری ماشینیکیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرااحمدیخوشه طلایی 046726294101311111111154527نان بربری ماشینیپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – کوچه شهیدخوش سیرت – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -73 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودغفاریغفاری046727450201311111111154527نان بربری ماشینیاشمان کماچال – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه خانه بهداشت – خیابان آقاسیدعلی کیا – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاقنبریقنبری0004898391154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرعلیعباسیعباسی0004876806154527نان بربری ماشینیکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید علی اصغر باانصاف – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی جانفتحیفتحی0467348379154527نان بربری ماشینیامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه بهاران 16 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک -548 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرادمحمودیمحمودی 0423425318154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه (حر) – خیابان شهید منتظری – پلاک 575 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرارزم گیردرگاهیسلامت 046740691101311111111154527نان بربری ماشینیصفرابسته بالا – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان شهید بهشتی – خیابان ( صفرابسته ) – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاعباسيعباسی0004875142154527نان بربری ماشینیدهشال – روستای دهشال – ندارد – کوچه بازارچه – کوچه ( نورین ) – پلاک 178 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریممسرورحسن کیاده046743946201311111111154527نان بربری ماشینیکیاشهر – کوی امام – کوچه (بازار ماهی فروشان) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -109 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضا تن زن کماچالی تن زن 0434284992154527نان بربری ماشینیلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان شهیدعباس حسن پور – خیابان امام خمینی – پلاک 501 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرفیع نژادنوحدانیپدر و پسر046748104901311111111154527نان بربری ماشینیدهکاء – روستای دهگاه – ندارد – کوچه شهید حاتم یوسفی منتهایی – خیابان شهدا – پلاک -727.002 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلدلخوش صفرابستهخوشه طلایی046748145301311111111154527نان بربری ماشینیصفرابسته بالا – صفرابسته پایین – کوچه ایثار – خیابان ( صفرابسته ) – پلاک 252 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفشاهویشاهوی046748384501311111111154527نان بربری ماشینیآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان شالیزار – کوچه شهید محمد محمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونبندادبنداد 046749056601311111111154527نان بربری ماشینیدشمن کرده – روستای دهگاه – ندارد – کوچه گلستان – خیابان جاده دشمن کرده – پلاک 274 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیداسماعیلباقری نژادامیرهندهعمو اسی 046755692101342170051154527نان بربری ماشینیامیرهنده بالا – روستای دهشال – ندارد – کوچه ( مخابرات ) – خیابان ( جاده امیر هنده بالا ) – پلاک 428 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهذره سلطانعباسيملت0435836146154527نان بربری ماشینیسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – خیابان سردارپاسدارشهید علی اصغر اکبری – خیابان (آقا سید جنید ) – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیرامحمودیگل گندم 046762877301311111111154527نان بربری ماشینیکیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین) – بلوار (امامت) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدامیری تازه آباد046766021501311111111154527نان بربری ماشینیشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان کوثر – خیابان ولیعصر – پلاک 184 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهايرجنوروزي ششكلينوروزی0264150181154527نان بربری ماشینیششگل – روستای دهشال – ششکل – خیابان آیت اله نخعی – خیابان امام حسین – پلاک 220 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهعلی نیای چهاردهعلی نیا 046680100901311111111154513نان سنگکی سنتیکته شصت آبادان چهارده – روستای چهارده – کوچه استقلال – خیابان ابوذر یکم – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحرمتتقی پوراربوکلایهقوی پنجه0101942206154513نان سنگکی سنتیآستانه اشرفیه – سردار جنگل – خیابان شهدا – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهرفاهتی گورابسریحقی 0410156637154513نان سنگکی سنتیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید محمد بختیاری – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشاهينقرباني انارستانيسلامت 0446371009154513نان سنگکی سنتیآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – خیابان فردوسی – پلاک 71 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرضاباروزهباروزه0456393254154522نان سنگکی ماشینیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید بهمن موروثی ، بلوار جانبازان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهعباسیعباسی046600894501311111111154522نان سنگکی ماشینیدستک ، کوچه گلستان جنوبی 5 ، خیابان امام حسین ، پلاک 37 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغریرستمی اروشکیعلیرضا046604181801311111111154522نان سنگکی ماشینیتمچال ، جاده ( تمچال ) ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 226.006 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهرئوف فوشازدهسید0004913205154522نان سنگکی ماشینیآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان شهید منتظری 2 – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکمالفلاح رمضانی داخلیامیر0342564232154522نان سنگکی ماشینیداخل پائین – روستای دهشال – خیابان ( بطرف روستای امام دوست ) – خیابان شقایق – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبخرمی فربوجاق 046670219001311111111154522نان سنگکی ماشینیکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید علی اصغر باانصاف – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشمس علیباقری اسطلخ کوهیباقری 046688126501311111111154522نان سنگکی ماشینیآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شادروان حاج محمدرضا افلاکی – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمدلجوآستانهحضرت0400642301154522نان سنگکی ماشینیآستانه اشرفیه – استقلال – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعاطفهصفری محسن آبادممتاز خزر 046696993201311111111154522نان سنگکی ماشینیدستک – روستای دهگاه – کوچه گلستان شمالی 1 – خیابان امام رضا – پلاک -187 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینخبازقوی پنجه آستانهشاه غلام0467037959154522نان سنگکی ماشینیآستانه اشرفیه – مسجد72تن(استقلال،پشت حرم) – خیابان استقلال – خیابان ایثار – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهثریاعلی پورمادرسراباقری 046720932101311111111154522نان سنگکی ماشینیچورکوچان – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید خادم حسینی – خیابان اصلی چورکوچان – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغضنفرمحبوبی حسن کیادهمحبوبی0438609367154522نان سنگکی ماشینیکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (شهید ارژن) – خیابان (شهید باهنر) – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنجمهاحمدی نژاد مقدم شلمانیحسین پور026416275001420154515نان لواش سنتیروستای تجن –  –
گیلانآستانه اشرفیهرضارمضانی سیاهکوچهرمضانی0004974140154515نان لواش سنتیسیاهکوچه – روستای کیسم – جاده ( سیاهکوچه ) – خیابان سردارپاسدارشهید علی اصغر اکبری – پلاک 583 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادکریمینانوایی گندمک025878784901424823017154524نان لواش ماشینیکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطالبظهیری درگاهتنور طلائی026416915101420154524نان لواش ماشینیروستای پشل –  –
گیلانآستانه اشرفیهمصطفینعمانینان لواشی عدالت027226904301424262314154524نان لواش ماشینیتجن گوکه پایین –  0
گیلانآستانه اشرفیهابراهیماصغرنژادبارکوسرائیمهر045275197601311111111154524نان لواش ماشینیاستخربیجار ، خیابان ( بطرف روستای تمچال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 899 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسینعلوی چوریعلوی0004943763154524نان لواش ماشینیآستانه اشرفیه ، شهیدخوش سیرت ، خیابان شهید ابراهیم مرادی پور ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدرهبرصومعه سرائیرهبر046604182001311111111154524نان لواش ماشینیدهکاء ، خیابان ( جاده انبار سربه دهکاء ) ، خیابان شهدا ، پلاک 324 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمه سلطانباقری شالینانوایی انصاری0466058559154524نان لواش ماشینیپائین رودپشت ، خیابان (( بازارچه )) ، کوچه (( بازارچه 2 )) ، پلاک 39 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنادراکبری گیلدهکاج 046606879301311111111154524نان لواش ماشینیمحسن آباددستک ، کوچه ( فرعی چهارم ) ، جاده اصلی محسن آباد ، پلاک 87 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدموقری پهمدانیموقری 046630860901311111111154524نان لواش ماشینیبازان ، کوچه شهید محمد حسن زاده ، خیابان ( بازان ) ، پلاک 444 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیجعفرپور جلالیجلالی0004944014154524نان لواش ماشینیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید احسان طلب ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیماکبرپورکرباسدهیاکبرپور0004943979154524نان لواش ماشینیکیاشهر ، فلسطین ، خیابان فلسطین جنوبی ، کوچه پاسداران ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبهمتی چوریهمتی0101900267154524نان لواش ماشینیآستانه اشرفیه ، آخوند محله ، خیابان طالقانی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعبداللهی046647570201311111111154524نان لواش ماشینیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار شهید مطهری ، بلوار دکتر معین ، پلاک 606 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمصادقی چهاردهنان لواشی صادقی0272258903154524نان لواش ماشینیشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( فرعی چهارم ) – خیابان کوثر – پلاک 738 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظمعزیزی محسن آبادخوشه طلایی 046655375101311111111154524نان لواش ماشینیانبارسر – روستای دهگاه – خیابان امام رضا ( ع ) – بن بست ( پوررضایی ) – پلاک 975 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلاصغرنژادبارکوسرائیمهر 046662206301311111111154524نان لواش ماشینیپرکاپشت مهدیخانی – روستای گورکا – خیابان شقایق – خیابان دکتر معین – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسنعلوی چوریعلوی0004944446154524نان لواش ماشینیآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهیدنواب صفوی – کوچه خوش برش – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانپاسخی درگاهپاسخی0366898324154524نان لواش ماشینیدرگاه – روستای دهشال – خیابان شهید کریمی – جاده اصلی درگاه – پلاک -222 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاشعبان دوست ششکلشعبان دوست 046688686501311111111154524نان لواش ماشینیفوشازده – ندارد – خیابان شهید آقایی نژاد – خیابان امام خمینی – پلاک 113 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیترنیانترنیان 046748192301342132918154524نان لواش ماشینیآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهید نظری – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینرسولیاهل بیت 046752637001342125352154524نان لواش ماشینیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید علی زعیمی – خیابان اهل بیت – طبقه همکف

لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  / 

لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  / 

لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  / 

لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /

  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  / 

لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  /  لیست اصناف تولیدی آستانه  / 

مهر 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *