بانک اطلاعاتی اصناف رودسر

بانک اطلاعاتی اصناف خدمات فنی رودسر

بانک اطلاعاتی اصناف خدمات فنی رودسر، شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان رودسر در حوزه خدمات فنی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا بانک اطلاعاتی اصناف مختلف از جمله بانک اطلاعاتی اصناف خدمات فنی رودسر را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «بانک اطلاعاتی اصناف خدمات فنی رودسر» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار بانک اطلاعاتی اصناف خدمات فنی رودسر در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانرودسرعذراعباسیعباسي029104913101420502051آپاراتیکلاچای روستای تازه اباد  0
گیلانرودسرمحمدکهن سال عابدلنگرودی027507311701426214387502051آپاراتیرودسر – انقلاب – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرروح اللهجعفری مظلوم رودسریبلانس 90046624410501342632953502051آپاراتیرودسر ، گسکر محله ، خیابان کلدره ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسررسولپورربیعآپاراتی پورربیع046644939001342632388502051آپاراتیرودسر ، سرپل شرقی ، خیابان سر پلی زاده ، بلوار ولیعصر ، پلاک -225 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدینظام شکنتک اسپرت046651046401311111111502051آپاراتیرودسر – گسکر محله – کوچه شهیدان رمضان نیا – بلوار ولیعصر – پلاک 68 – طبقه همکف
گیلانرودسرصفرعلیقاسمیان چافجیریآپاراتی0031585346502051آپاراتیرودسر – شهرک طالقانی(شهدا) – خیابان حافظ – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیزارعشستشوی اتومبیل0030567128502051آپاراتیرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعيلعاقليآپاراتی علی0383349477502051آپاراتیرودسر – رانکوه – خیابان کمربندی رودسر – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرعلي اصغرقاسميان چافجيريآپاراتی سینا0467692132502051آپاراتیرودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – خیابان هجرت – کوچه گلزار شهدا – پلاک -46 – طبقه همکف
گیلانرودسرکیمیاشعبانی هراتبرآرايشگاه كيميا027495706601426584338930211آرایشگری زنانهچابکسر اوشیان هراتبر  0
گیلانرودسرساراآقائی029103632001426552838930211آرایشگری زنانهرحیم اباد اشکورروستای بندبن  0
گیلانرودسرزهرانجیبیپارميس029438839101426216386930211آرایشگری زنانهرودسر خ شهدا  0
گیلانرودسرلیداطالبی خانسری029860413001420930211آرایشگری زنانهچابکسر قاسم اباد علیا-خانسر  0
گیلانرودسرشهریجعفرزادهآرايشگاه آوازه029927505501427622775930211آرایشگری زنانهرحیم آباد آیت ا… معصومی  0
گیلانرودسرصغریبکائی لشکاجانیصبا018685380701426587522930211آرایشگری زنانهکلاچای خ فرهنگ  0
گیلانرودسرلیلاابراهیمی سلاکجانی030642787601426582398930211آرایشگری زنانهکلاچای خ شهید مطهری  0
گیلانرودسراعظمپورشمسیانسينا030653612401420930211آرایشگری زنانهچابکسر-خ امام میانده  0
گیلانرودسرمعصومهاحمدی شاهراجیهستي030693870701426424333930211آرایشگری زنانهچابکسر قاسم آباد سفلی  0
گیلانرودسرعصمتکریمیپريا030694557501426363893930211آرایشگری زنانهچابکسر قاسم آباد علیا  0
گیلانرودسرستارهعلیجانی چاکلی030695457401426424227930211آرایشگری زنانهچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرحمیدهقربانیقرباني030696883301426423840930211آرایشگری زنانهچابکسر خ شهدا  0
گیلانرودسرکلثومشکر خواه خانسریاركيده030697984601426423484930211آرایشگری زنانهچابکسر قاسم آباد علیا  0
گیلانرودسرزهراعابدینی مقدم0030768479701426214310930211آرایشگری زنانهامام انقلاب نبلوفر 0
گیلانرودسرمعصومهمیرزاییآرايش زنانه030769380501426210215930211آرایشگری زنانهامام شهدا  0
گیلانرودسرالهامشرافتی030836254401426589342930211آرایشگری زنانهکلاچای خ شهید مطهری  0
گیلانرودسرصفیهقرباندوست031991938401426222396930211آرایشگری زنانهرودسر خ بسیج  0
گیلانرودسرجمیلهمحمدعلی پور032039613201420930211آرایشگری زنانهرحیم اباد گلدشت  0
گیلانرودسرفاطمهتقی زاده هراتبرپاپيون032142520001420930211آرایشگری زنانهچابکسر خ بسیج  0
گیلانرودسرپریوشاسماعیل نژادمباركه032159993201426423484930211آرایشگری زنانهچایجان 0  0
گیلانرودسرنسرینمحمدزاده قاسم ابادی032197637001426424062930211آرایشگری زنانهچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرصغراغلام پورکمند031644778301426232249930211آرایشگری زنانهولیعصر سرپل شرقی منتظری 50
گیلانرودسرهاجریعقوبی حسنعلی دهآرایشگاه یعقوبی031984367901426589788930211آرایشگری زنانهکلاچای کوچه فرهنگ  1
گیلانرودسرصغریفکری لسبومحلهآرایشگاه مینو032554253601426337011930211آرایشگری زنانهچاخانسر روبروی خانه بهداشت  0
گیلانرودسرحمیرافتح پور سجیدانآرایشگاه فتح پور032568278101426585289930211آرایشگری زنانهکلاچای مفتح شمالی  1
گیلانرودسرطاهرهاحمدی نیاسانیسالن آرایش سایه032849873201427624101930211آرایشگری زنانهرحیم اباد خ امام جنب دبیرستان انیس نوری 43836
گیلانرودسرفرشتهدهبان سادات محلهمه رویان0450953560930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، بلوار قائم ، کوچه بوستان 7 ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفتانهپورمهدی زاده چنیجانیمدرن045172925401342624722930211آرایشگری زنانهرودسر ، انقلاب ، خیابان انقلاب ، بن بست (ربیعی ) ، پلاک -132
گیلانرودسرسحرمرادی دهنوعروسکده هدیه0452535118930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهدا ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرافسانهسلملیانآرایشگاه افسون0454291551930211آرایشگری زنانهچابکسر ، امام خمینی ، خیابان 22 بهمن ، خیابان امام خمینی ، پاساژ معتمد ، طبقه اول ، واحد 3
گیلانرودسرفاطمهابراهیم زادههستی045646022001342616121930211آرایشگری زنانهرودسر ، انقلاب ، کوچه ژاندارمری ، کوچه هوسمی ، پلاک 78 ، طبقه اول
گیلانرودسرسکینهقاسم نژادقاسم نژاد0457920657930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه والفجر ، خیابان شهید آوینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهحاتمی رادسالن زیبایی ماهرو045968943401342673416930211آرایشگری زنانهچابکسر ، سرولات ، میدان امام خمینی ، خیابان سرولات ، طبقه همکف
گیلانرودسرفریبانبی پورترشکوهآرایشگری045969069201342680000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، نوده ، خیابان نواب ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیراحسنی مقدمآرایشگاه زنانه سمیرا 0459693497930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان لاله ها ، کوچه لاله 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهشکرگذارزیباکده مهدیس0459694729930211آرایشگری زنانهرودسر ، انقلاب ، کوچه هوسمی ، بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرساراحیدرزاده قاسم آبادیسالن زیبایی رویا 046084589001342600000930211آرایشگری زنانهبالامحله قاسم آباد ، خیابان ( ج گاز) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 48 ، طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاآزادطلب نودهیانستیتو زیبایی طوطیا0461230607930211آرایشگری زنانهرودسر ، 72 تن ، کوچه شهیدان ابوالحسنی ، بن بست (حجازی ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرآرزوامیری گره گوابریسالن آرایش آیناز0462982798930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه شهید خانجانی ، کوچه (صادق پور) ، ساختمان کاسپین ، طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاغلام پورگیل کلایهاروشا 046333723701342600000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، امام خمینی ، میدان شهدا ، بلوار امام خمینی غربی ، ساختمان دل آرام ، طبقه همکف
گیلانرودسراخترالملوکابراهیمیان سالن آرایش ازل046460824501342664001930211آرایشگری زنانهچابکسر ، بازار چه قدس ، خیابان شورا شرقی ، کوچه حاضری ، طبقه اول ، واحد 2
گیلانرودسرنرگسآقاجانپورعلیکلایهآرایشگاه بارانک0465391887930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان مولوی ، خیابان شهید درود ، طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهپیشدادسروناز0316380969930211آرایشگری زنانهبلوار ولیعصر جنب بانک ملی  0
گیلانرودسرمائدهحسنیکاتلیا046595740801342618093930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه (جهانشیر) ، خیابان شهید درود ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیناعلی نیاءاصلی رودسریآرایشگاه ریتا 046595747301342621170930211آرایشگری زنانهرودسر ، 72 تن ، خیابان بسیج مستضعفین ، خیابان شهید بازرگانی ، پلاک 77 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده زیباحسینی له داربنینگاه046595748901342627320930211آرایشگری زنانهرودسر ، سر پل غربی ، خیابان کمربندی رودسر ، خیابان طالقانی ، پلاک 110 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیراروحی گرکرودیسالن زیبایی آراسته046596316301342613950930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک انصاری ، خیابان شهید انصاری ، بن بست دانش ، طبقه همکف
گیلانرودسرزریسلیمانی ولیسهآرایشگاه زنانه دنیا 046596342201342616515930211آرایشگری زنانهرودسر ، 72 تن ، کوچه منزوی ، بلوار شورا ، طبقه دوم
گیلانرودسرنفیسهحسین زاده سرکلهآرایشگاه سان0465963816930211آرایشگری زنانهرودسر ، خانقاه ، خیابان نیلو فر ، خیابان شاهین ، پلاک 42 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهیوسفی اطاقورآرایشگاه لی لی0465963979930211آرایشگری زنانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه مولوی ، بلوار امام خمینی غربی ، پلاک 1,280 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمبارکهاقبالی روم دشتسالن زیبایی نیکادل 046596403301342618198930211آرایشگری زنانهرودسر ، نواب صفوی ، خیابان شهید بازرگانی ، خیابان شهیدنواب صفوی ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهطاهری نیاآرایشگاه روبیتا 046596408801342631063930211آرایشگری زنانهرودسر ، انقلاب ، خیابان نیلو فر ، خیابان انقلاب ، پلاک 97 ، طبقه اول
گیلانرودسرهاجرقربانی پورحلیمه جانیسالن زیبایی مه نگار046597306901342663313930211آرایشگری زنانهچابکسر ، بازار چه قدس ، کوچه بازارچه قدس ، کوچه (( بهداشت )) ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراگلی پوربارکوسرائیآرایشگاه سوگل046597368301342626728930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان شاهد ، کوچه لاله 1 ، پلاک 21 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهیوسفی چایجانآرایشگاه زنانه شایلی046598029701342689749930211آرایشگری زنانهکلاچای ، مطهری ، کوچه شهید اشرفی اصفهانی ، کوچه کوثر ، طبقه همکف
گیلانرودسرزینبحسینعلی زادهسالن زیبایی بارانا046598968901342614954930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه والفجر ، خیابان شهید محمد برقزان ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهعلی پورآسیابدریسالن ارایش امی تیس0465990175930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، ابوعلی سینا ، خیابان ابوعلی سینا ، بن بست ستاره ، طبقه دوم ، واحد 4
گیلانرودسرلیلایاورزادهآرایشگاه عسل046599507101342632268930211آرایشگری زنانهرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه شهید محمدعلیزاده ، خیابان فلسطین ، پلاک -32 ، طبقه همکف
گیلانرودسرموناعلیزاده سیاهکلرودیآرایشگاه 046601030101342600000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، بالا نوده ، خیابان شالیزار ، بن بست شالیزار 1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهراحمی پورمجرهآرایشگاه آیسان046601991901342614627930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهدا ، خیابان سردار جنگل ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرجمیلهرضایی چینیجانیآرایش زنانه0466065844930211آرایشگری زنانهامام شهدا- سه راه احمد آباد  0
گیلانرودسرالهامزارع نودهیآرایشگاه ماه تیسا046609642801342686750930211آرایشگری زنانهکلاچای ، فرهنگ ، خیابان اصلی فرهنگ ، میدان شهیدنواب صفوی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسحرعلی نیاقاصدک046612161101342629451930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان لاله ، خیابان شهید محمد برقزان ، پلاک 73 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهاجرعبادی گیلاندهآرایشگاه گلایل0316914121930211آرایشگری زنانهشهدا چافجیر  0
گیلانرودسرنسیمپیروزآرایشگاه پرنیا0466124826930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید حمید موسی پور ، خیابان شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهابراهیمیابراهیمی046612557701342771715930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، بالنگاه ، کوچه (سادات) ، کوچه شهید غلام حسین حسین زاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرشایستهنامداراسیابدرینامدار046612558901342771715930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، حسین بکسرا ، کوچه معلم ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرصاحبهمحمدی بازنشینمحمدی046612561401342771715930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه زنده یاد صدیق ، بن بست ( پرهیز ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهاحمدی دریاکناریمعجزه آرا046612569801342613190930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، بلوار قائم ، کوچه بوستان 11 ، پلاک 18 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهرحیمی کیارمشارایشگاه روژان0466126302930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، حسین بکسرا ، بلوار امام خمینی ، بن بست چایکاران-بن چایکاران 4 ، طبقه اول
گیلانرودسرربابهشاهنظری کرباسرائیارایشگاه زنانه0466126315930211آرایشگری زنانهکرباسرای سفلی ، کوچه گلستان 7 ، خیابان شهید ارسلان شاه نظری ، پلاک 114 ، طبقه همکف
گیلانرودسرام البنینمحمدعلی زاده کلرودارایشگاه زنانه0466126332930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، گلدشت ، خیابان شهید دادجو ، خیابان سردار جنگل ، طبقه دوم
گیلانرودسرلیلاپسنکارایشگاه زنانه0466126345930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه شهید ذبیح اله شعبانی ، کوچه حجت الاسلام یحیی زاده ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهحاجی پورکلدرهآرایشگری046612639401342632410930211آرایشگری زنانهکلدره علیا ، جاده ( کلدره علیا ) ، خیابان شهید محمد فتحی ، طبقه اول
گیلانرودسرنداذوالقدری خاناپشتانیارایشگاه نگارین0466126913930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، گلدشت ، کوچه نیلوفر ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرالهامشریفی اشکلکارایشگاه نازلی0466127052930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، اشکلک ، خیابان (اصلی اشکلک) ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده خدیجهموسوی سارسریسالن زیبایی هورشیدا0466127071930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه شهیدحبیب یوسف زاده ، کوچه شهید خانجانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهعاشورینغمه آرا0466127078930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، بن بست شهید صمدپور ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهپایندهارایشگاه نگین0466127161930211آرایشگری زنانهطول لات ، خیابان امام خمینی ، خیابان توحید ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهرمضانی نژاداطاقورآرایشگاه 046612749401342600000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، آتش نشانی ، کوچه شهید عبدالحسین رضائی ، خیابان شهید بهشتی ، پلاک 162 ، طبقه همکف
گیلانرودسراخترصادقی رودمیانهفاطیما046612760401342600000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، فرهنگ ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان اصلی فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده رویامجاوری مقدمآرایشگاه 046612898001342600000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه سنبل ، خیابان اصلی فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسرحدیقهمیرزاپوراربه لنگهآرایشگاه 046612900101342600000930211آرایشگری زنانهکلانکلایه ، جاده اصلی کلان کلایه ، بن بست وحدت ، پلاک 415 ، طبقه همکف
گیلانرودسرنفیسهصدراشکوریآرایشگاه 046612910601342600000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، فاطمیه ، خیابان مفتح ، خیابان شهید مطهری شرقی ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراعلیزاده اطاقورآرایشگاه 046612913401342600000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، پاسداران ، کوچه آیت ، کوچه شهیدرجائی ، طبقه اول
گیلانرودسرربابهپولادسنجصافور046613140701342614962930211آرایشگری زنانهرودسر ، احمد آباد ، کوچه شقایق ، خیابان احمد آباد ، طبقه اول
گیلانرودسرسیده زهرادقیقی سورکوهیارایشگری زنانه046613159001342623088930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک انصاری ، بلوار قائم ، کوچه گلستان 6 ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهحبیبی پور رودسریآرایشگری0339754702930211آرایشگری زنانهخیابان انقلاب شهید مطهری  20
گیلانرودسرحسناصغری زرکلامیاصغری046613342301342627691930211آرایشگری زنانهرضامحله ، جاده ( رضامحله مرکزی ) ، خیابان سعدی ، پلاک 381 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهعبداله پورعین شیخآرایشگاه گیلار0466133565930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه بوستان 13 ، خیابان چمران ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهدژواخدژواخ046613567401342629559930211آرایشگری زنانهرودسر ، احمد آباد ، خیابان احمد آباد ، بن بست شهیدعلی اصغری ، طبقه همکف
گیلانرودسروحیدهامیرزاده جیرکلارایشگاه گیسو0466135675930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، کوچه زنده یاد صدیق ، طبقه همکف
گیلانرودسرلیلارضاپوراربوسراارایشگاه زنانه0466135678930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، بخشداری ، خیابان فرهنگ ، خیابان شهید امیرسرلشگر قنبر قنبرزاده ، طبقه اول
گیلانرودسربهنازعلیزادهعلیزاده046613567901342624464930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه بوستان 1 ، کوچه ( مرادی ) ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانرودسرالهامرضائیسالن زیبایی هانا046613568001342613174930211آرایشگری زنانهرودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهید بازرگانی – بن بست پردیس – طبقه اول
گیلانرودسرلیلاایزدی رودسریایزدی046613568101342630719930211آرایشگری زنانهرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه 6فروردین ، کوچه فروردین ، پلاک 52 ، طبقه همکف
گیلانرودسرپرویندعائیپروین046613568201342622534930211آرایشگری زنانهرودسر ، انقلاب ، خیابان انقلاب ، بن بست شهید عباس رحیمی ، طبقه اول
گیلانرودسرفرخندهمحمدنیالطرئیآرایشگاه هزاره 046614248301342600000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، فرهنگ ، میدان شهیدنواب صفوی ، خیابان اصلی شیخ صدوقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده زهرامیرجعفری میاندهآرایشگری 046614251901342660000930211آرایشگری زنانهچابکسر ، میانده ، خیابان سردار جنگل ، خیابان امام زاده ابیض ، پلاک 43 ، طبقه همکف
گیلانرودسرماهدختحسین زاده چایجانیرز آبی046614413001342660000930211آرایشگری زنانهخیاطمحله ، خیابان ( جواهردشت ) ، خیابان خزر ، پلاک 52 ، طبقه همکف
گیلانرودسرصدیقهخورسندی پورچافجیریخورسندی046614506901342627691930211آرایشگری زنانهرودسر ، چافجیر ، کوچه مقداد ، خیابان چافجیر ، پلاک 207 ، طبقه همکف
گیلانرودسرآیهپاکپوررودسریسالن زیبایی باران046614517801342611493930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهدا ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، خیابان شهدا ، طبقه اول ، واحد جنوبی
گیلانرودسرپروانهرستگارخانه زیبائی سبز0466145202930211آرایشگری زنانهکلاچای ، مطهری ، میدان شهیدنواب صفوی ، خیابان اصلی فرهنگ ، طبقه اول
گیلانرودسرمهدیهبالین پرستسالن زیبایی ویونا046621370301342662522930211آرایشگری زنانهچابکسر ، غفاری ، خیابان غفاری ، بن بست نیلوفر ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده زینبمیرابراهیمی چاخانسرآرایشگر ی046622632601342600000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، نوده ، کوچه پاسداران پنجم ، خیابان پاسداران ، ساختمان بهنام ، طبقه پنجم ، واحد شمالی
گیلانرودسرلیلاکامیاب گواسرائیارایشگاه رزین تاج046624704701342619734930211آرایشگری زنانهرودسر ، احمد آباد ، کوچه لاله 20 ، خیابان احمد آباد ، طبقه همکف
گیلانرودسرشیدااسماعیل پورارایشگاه ترمه 046625221001342650000930211آرایشگری زنانهقاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، کوچه ایثار ، کوچه شهید ابراهیم نجفی ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزیباصادق پورخانسریآرایشگاه زنانه 046625230601342600000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، پاسداران ، خیابان شهید مطهری شرقی ، کوچه قدس ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیماقنبری کوره تاشآرایشگری046625232401342680000930211آرایشگری زنانهبیجارگاه علیا ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهیدرجایی ، پلاک 56 ، طبقه همکف
گیلانرودسردنیاصادقی گلوچهسالن  گیسو046625235501342682634930211آرایشگری زنانهکلاچای ، فاطمیه ، خیابان شهید مطهری شرقی ، کوچه شهید علی اکبر ابراهیم زاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهرمضانی فر زیبایی آریانا046625845601342606010930211آرایشگری زنانهسیاهکلرود ، جاده ( سیاهکلرود ) ، کوچه شهیدحسن زاده ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمدریارودریارو0466284909930211آرایشگری زنانهچابکسر ، 22 بهمن ، خیابان امام خمینی ، خیابان 22 بهمن ، ساختمان آپادانا ، طبقه اول ، واحد شرقی
گیلانرودسرکلثومموقرسجیدانآهو046628499601342667529930211آرایشگری زنانهسیاهکلرود ، کوچه شهیدمحمودپسند ، خیابان جواهردشت  ، پلاک 226 ، طبقه همکف
گیلانرودسراخترآقاجانی نارنج کلاسالن زیبایی ماه رو046629388301342779408930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان الغدیر ، خیابان شورا ، طبقه همکف
گیلانرودسرکبریمحمدی بندبنیآرایشگاه گل ها046630567401342600665930211آرایشگری زنانهواجارگاه ، امام خمینی ، خیابان شهدا (مریم دشت) ، بن بست جهان پهلوان تختی ، طبقه همکف
گیلانرودسرآذربخشعلی پورسلاکجانیآرایشگاه 046630569901342680000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، آموزش و پرورش ، کوچه یاس ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیهاحمدزاده سفیدداربنماهک0466306054930211آرایشگری زنانهچابکسر ، بازار چه قدس ، خیابان شورا شرقی ، کوچه حاضری ، طبقه همکف
گیلانرودسرحکیمهمهدویان سجوبسرییاس0466307248930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان شورا ، خیابان الغدیر ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده فاطمهجلالی پیرمحلهآرایشگری آراگل0466310049930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید حمید موسی پور ، خیابان شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومزاده حسین گاوماستینازخاتون 046631005401342600000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، مفتح ، خیابان شهید مطهری شرقی ، خیابان مفتح شمالی ، طبقه همکف
گیلانرودسرحجیهعالی نژادعالی نژاد0319921874930211آرایشگری زنانهرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه شهید کیوان فعال ، خیابان فلسطین ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمحبیب اله زاده00046635710201342627691930211آرایشگری زنانهرودسر ، احمد آباد ، کوچه لاله 20 ، خیابان احمد آباد ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهحسن زاده بی بالانیآرایشگاه زنانه 046635781001342680000930211آرایشگری زنانهجانبازمحله ، جانباز محله ، خیابان جاده رودمیانه ، خیابان کلاچای به املش ، پلاک 132 ، طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهافشارولیسهآرایشگاه 0466366939930211آرایشگری زنانهرضامحله ، جاده اصلی رضا محله ، خیابان آزاده ، پلاک 106 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمبهمنیاراپیلاسیون عسل046637274701342660000930211آرایشگری زنانهچابکسر ، امام خمینی ، خیابان جمهوری ، بن بست صفری 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهپورمسیب نالکیاشریآرایشگاه 046638388101342680000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، فرهنگ ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان اصلی فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسرچهرهرجب پورکریمیآرایشگاه 046639399301342680000930211آرایشگری زنانهکلاچای ، نوده ، خیابان بهار ، بلوار معلم شرقی ، ساختمان بهناد 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهپورقربان خمیرانیآرایشگاه زنانه ارکیده046639632601342620000930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهدا ، خیابان شهدا ، بن بست (صدیقی پور) ، طبقه اول
گیلانرودسرمهدیهتارکصورتگر ماه0466407284930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه (صادق پور) ، کوچه شهید خانجانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرااسدیمهسا046640736501342616659930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهدا ، کوچه شاهدان جاوید ، خیابان شهدا ، پلاک 154 ، طبقه اول
گیلانرودسرنرگسموحداملشیآرایشگاه درسا 0417477267930211آرایشگری زنانهخ شهدا-کوچه ی فرمانداری -پلاک 11
گیلانرودسرزهراساداتمرتضویسالن زیبایی مهتا046642420101342610245930211آرایشگری زنانهرودسر ، سردار جنگل ، کوچه بنفشه ، کوچه شهید عباس زارع ، طبقه همکف
گیلانرودسرهاجربخشی چالکسرائیآرایشگاه بانوی تک046642962901342615561930211آرایشگری زنانهرودسر ، احمد آباد ، کوچه لاله 20 ، خیابان احمد آباد ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهرضانژادپالت بیوتی046644061601342621111930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه والفجر ، خیابان شهید آوینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرنجمهنوربخش پودهناز046646775101342776381930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان الغدیر ، بن بست (جعفرزاده) ، طبقه همکف
گیلانرودسرصاحبهمحمدی لشکانسالن زیبای زرین تاج046646779101342774066930211آرایشگری زنانهرحیم آباد ، حسین بکسرا ، کوچه معلم ، بلوار امام خمینی ، ساختمان ابرگان ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهوجدان پورلنگرودیلیلیوم046647236601342000000930211آرایشگری زنانهرودسر ، شهدا ، خیابان سردار جنگل ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرعالیهمقیمی شلمانیمقیمی0031646010930211آرایشگری زنانهرودسر – احمد آباد – خیابان شهدا – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرفیروزهعسگریآرایشگاه تن ناز046649093701342621667930211آرایشگری زنانهرودسر – آتش نشانی – کوچه شهید اصغر بزرگی نژاد – بن بست (ربیعی ) – طبقه اول
گیلانرودسرسارادرویش رحیم آبادیآرایشگاه کرشمه046649276001342639220930211آرایشگری زنانهرودسر – انقلاب – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – طبقه سوم – واحد شمالی
گیلانرودسرسمیهگل پورچافجیریآرایشگاه رز طلائی 0466499875930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 10 – خیابان چمران – طبقه پنجم
گیلانرودسرفرشتهخیری گل سفیدیپرنیا0466507246930211آرایشگری زنانهرودسر – 72 تن – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه شهیداحمد معتمد فروغی – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلافاتحیآریا چهر046651770101342630181930211آرایشگری زنانهرودسر – 72 تن – کوچه شهید میر احمدی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرمحبوبهرضاپوراربوسراسالن زیبایی پرنس0466542403930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه وحدت 4 – خیابان شهیدرمضان شعبانی – طبقه همکف
گیلانرودسرشکوفهمیرزاآقائی چالکسرائیزیباکده مهسا0466542438930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان (اصلی امام خمینی) – خیابان جامی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده فاطمهنصیری سجیرانیآپامه0343334091930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمنی (بلوار اشکوری) – خیابان شهدا – خیابان شهید مطهری – پلاک 61 – طبقه همکف
گیلانرودسرنسیبهپای خوانارایشگاه ماه تیک0466558513930211آرایشگری زنانهرودسر – کوی وادی – خیابان هجرت – کوچه گلزار شهدا – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهبیکران درخشآرایشگاه زنانه بانو 0466560018930211آرایشگری زنانهرودسر – شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحدثهقربان زادهحنا 0466579981930211آرایشگری زنانهکلاچای – امام خمینی – خیابان شهرداری – کوچه محراب – طبقه اول
گیلانرودسراکرمعابدی کسکری محلهآرایشگاه نایس0466580052930211آرایشگری زنانهرودسر – رامدشت – خیابان خیام – خیابان شهید نیکوکار – طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازنوروزی دریاکناریخاطره ارغوان0466131580930211آرایشگری زنانهرودسر – چافجیر – کوچه شهید مهدی زاده – بن بست (جمالی ) – پلاک 185 – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبتقی پورتاج طلایی0466605244930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان هفت تیر – خیابان ابوعلی سینا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده مریمباقریماه آرا0340703074930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرداری – خیابان شهرداری (1) – بن بست هلال احمر – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهعبدالکریمیسالن ارایش طراوت0030608752930211آرایشگری زنانهچابکسر – شهدا – خیابان طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمیناغلامی چابکآرایشگاه هفت قلم046664600701342662330930211آرایشگری زنانهچابکسر – امام خمینی – خیابان جمهوری – بن بست صفری 2 – طبقه همکف
گیلانرودسراعظمحسنی علیکلایهلیانا0466646017930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک انصاری – خیابان معلم – بلوار قائم – طبقه اول
گیلانرودسرافسانهمحمدیان نعمت سراسالن زیبایی شایلی0466646021930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهیدحسن نصراله زاده – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرساجدهغلامی کاکرودیآرایشگاه بیوتی046664603201342680486930211آرایشگری زنانهواجارگاه – شبخوسکله – کوچه شهید مختار صادقی – بلوار دانشگاه – طبقه اول
گیلانرودسرعاطفهخادمیآرایشگاه 046664740401342680000930211آرایشگری زنانهکلاچای – فاطمیه – خیابان شهید مطهری شرقی – کوچه شهید علی اکبر ابراهیم زاده – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهفخری نژادآرایشگاه وستا046665132101342662276930211آرایشگری زنانهچابکسر – امام خمینی(22 بهمن) – خیابان 22 بهمن – خیابان امام خمینی – پاساژ معتمد – طبقه دوم – واحد 9
گیلانرودسرطیبهقاسمی رادسالن زیبایی آنیسا046665830101342654278930211آرایشگری زنانهپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – جاده اصلی پایین محله قاسم آباد – خیابان امام خمینی – پلاک 152 – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهفرزادفرزاد0306978398930211آرایشگری زنانهکلاچای – شهرداری – کوچه (اداره پست) – کوچه شهید ایرج فرزاد – پلاک 148 – طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومعباسی کلایهسالن زیبایی پارمیس 046666591101342660000930211آرایشگری زنانهسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – کوچه شهیدعزت اله پسند – کوچه شهیدمحمودپسند – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده طاهرهشبیریسالن زیبایی رزا046666909901342627665930211آرایشگری زنانهرودسر – انقلاب(مطهری) – کوچه خلوص – کوچه (میرفندرسکی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهخاکسارمرکز تخصصی دپیلاسیون گیوا046667415501342621225930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه شهیدمیراحمدعلی مرادی(1) – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحبوبهتندخیزرودسریآرایشگاه زنانه نارگل046667442501342696499930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم – کوچه بوستان 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرساراشعبانعلی پورگرمجانیآرایشگاه زنانه قصر ملائک0356951244930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک انصاری – خیابان معلم – خیابان گلستان ها – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزانهرضوانی چنیجانیآرایشگاه 046670250801342680000930211آرایشگری زنانهکلاچای – مطهری – خیابان شهید مطهری غربی – میدان (نواب صفوی) – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهصفری کلاچایهآویسا0365149802930211آرایشگری زنانهکلاچای – لطره نوده – کوچه ( دهیاری ) – خیابان شالیزار – پلاک 302 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحدثهبال افکندهآراکده 0466736459930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان لاله – کوچه لاله 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرفریدهحسن زاده بی بالانیناز گل 0465997296930211آرایشگری زنانهکلاچای – فاطمیه – خیابان مفتح شمالی – خیابان شهید مطهری شرقی – طبقه اول – واحد 5
گیلانرودسرمعصومهحسینی قاسم آبادسفلیآرایشگاه ماهک0186841238930211آرایشگری زنانهقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – پلاک 124 – طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهحسینیانسالن زیبایی نایریکا0466742639930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 12 – بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی – ساختمان ژیزمان – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریدانش نوشریآرایشگاه گل یخ046674672801342664721930211آرایشگری زنانهچابکسر – شهدا – خیابان کشاورز – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمخجسته گزافرودیآفتاب شرق046674675401341111111930211آرایشگری زنانهکلاچای – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – بن بست شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانرودسرراضیهشعبانپورآیشگاه مرجان046674704401342680000930211آرایشگری زنانهکلاچای – شیخ صدوق – کوچه نسترن – کوچه شهید حجت یوسفی[مهتاب] – طبقه اول
گیلانرودسربنفشهنجفی کلدرهآرایشگاه ماه رویان046680533701342625173930211آرایشگری زنانهرودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه شهیداحمد معتمد فروغی – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراآهنکارلنگرودیمرکز تخصصی اپلاسیون نارنجی046684271401342624981930211آرایشگری زنانهرودسر – رانکوه – کوچه شهید حمزه علی عزیزی – خیابان فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسرارکیدهنوروزی نیارویال فیس046684805401341627451930211آرایشگری زنانهرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – طبقه همکف
گیلانرودسرراویهنصیری میانرودیآرایشگاه مهسو 046686066301342680000930211آرایشگری زنانهکلاچای – لطره نوده(کاشانی) – خیابان آیت اله کاشانی – بلوار امام رضا(ع) – مجتمع آرتین3 – طبقه همکف
گیلانرودسرحکیمهرضائیبانوی اریایی046686692101342670000930211آرایشگری زنانهچابکسر – امام خمینی – کوچه (مرکز بهداشت) – کوچه بازارچه قدس – پلاک -3 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهعبدالهی شیرمحلهآرایشگاه بانوی خاص046686696601342687301930211آرایشگری زنانهکلاچای – مفتح – کوچه شهید باهنر – کوچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرشیرینکیانپورسالن زیبتیی طناز 046687059401342660000930211آرایشگری زنانهچابکسر – گیلان ده – خیابان بسیج مستضعفان – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهسلمانیبلور0466127587930211آرایشگری زنانهکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرنرگسرسولیسالن زیبایی ترمه046687956501342671128930211آرایشگری زنانهچابکسر – امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – بن بست صفری 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرثریاجعفری بالنگاگل ناز0466880822930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – خیابان جامی – طبقه اول
گیلانرودسرنجمهپرناککژال0306522081930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید حمید موسی پور – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسراعظمنجفی ماچیانیاعظم بیوتی046689312401342643509930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – خیابان شهدا – بن بست (صنعتی) – طبقه اول – واحد شمالی
گیلانرودسرسهیلانظافت رحیم آبادآرایشگری0363689735930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – گلدشت – خیابان دانش – بلوار امام خمینی – طبقه اول
گیلانرودسرپریساخدائی یاسدی بلاغآرایشگاه آی نور046690137301342681111930211آرایشگری زنانهکلاچای – مطهری – کوچه شهید آیت اله مدنی – خیابان فرهنگ – ساختمان مهرسام – طبقه همکف
گیلانرودسرالهامدانش نوشریآرایشگاه دیم046690378501342660000930211آرایشگری زنانهچابکسر – گیلان ده – خیابان تختی (4) – بلوار امام رضا(ع) – ساختمان آفتاب – طبقه اول – واحد 2
گیلانرودسرراشینتقوی شاهمرادمحلهدونه برف0466136582930211آرایشگری زنانهرودسر – 72 تن(عادلی) – کوچه شهیدحمیدرضاتاری – کوچه شهیدسیدجوادحسینی – طبقه اول
گیلانرودسرسیده آمنهبنی مهدآرایشگاه 046691238701342620000930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شاهد – کوچه لاله 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرعالیهرنگیدنآرایشگاه ربکا046691577201342687464930211آرایشگری زنانهکلاچای – پاسگاه – خیابان شهرداری – کوچه (شهیدرجائی) – پلاک -16 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراامیرپورکوشکوهیزیبا کده خانه آفتاب0368819066930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید زکی پور – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرشیواحسین زادهسالن آرایش شیوانا046693139701342620000930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – خیابان شهدا – بن بست (صنعتی) – طبقه اول – واحد جنوبی
گیلانرودسربتولجانعلی پوررحیم آبادارایشگاه زنانه شاین0466937732930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( شهیدحبیب یوسف زاده ) – خیابان شهید فرخ – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمبشردوست دریاکناریآرایشگاه مریم046695196101342629250930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه دوم – واحد جنوبی
گیلانرودسرحمیدهشریفی دوستکوهیآرایشگاه زنانه046697243401342620000930211آرایشگری زنانهرودسر – گسکر محله(رامدشت) – خیابان ساحل گسکر محله – بن بست شریفی – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمسازنده اطاقوریآرایشگاه مریم آرا046700215501342620000930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (جهانشیر) – خیابان شهید درود – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمعلی نیاآرایشگاه زنانه مینیاتور0467014451930211آرایشگری زنانهرودسر – 72 تن – کوچه شهیدان ابوالحسنی – بن بست (حجازی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمژگانجمشیدیان سیاه مزگیمژه046701573701342620000930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهدا – خیابان شهید محمد برقزان – طبقه همکف
گیلانرودسرفریدهمهربان لزرجانآرایشگاه نگین046701656601311111111930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – کوچه بوستان 4 – پلاک 40 – طبقه همکف
گیلانرودسرسارهرضازاده رحیم آبادآرایشگاه زنانه0467025971930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانرودسرطلعت سیماحمیدیارایشگاه شیدا0467025992930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – بن بست الغدیر 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرحنازداداشی کندسرآرایشگری بانوان0361695921930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 196 – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهخوشخان عین شیخحس زیبا046702600901342629420930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – بن بست موقر – پلاک -285 – طبقه همکف
گیلانرودسرآمنههزارجریبیسالن زیبایی گلستان046703267501342684019930211آرایشگری زنانهکلاچای – شیخ صدوق – خیابان شیخ صدوق – میدان (نواب صفوی) – طبقه همکف – واحد 5
گیلانرودسرندامرادی چکرودارایشگری زنامه046703268601342601416930211آرایشگری زنانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه نماز – کوچه محراب – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسرافسانهحسن زاده خانسریآفتاب سرخ 0467032702930211آرایشگری زنانهکلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – کوچه (نانوایی) – طبقه دوم
گیلانرودسرالهامراسخیالهام راسخی بیوتی0467040675930211آرایشگری زنانهرودسر – 72 تن – کوچه (محمد نژاد) – کوچه شهیدان ابوالحسنی – ساختمان اپال 2 – پلاک 19 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرساراحسین پوررودسریآرایشگاه زنانه افرا 0467041317930211آرایشگری زنانهرودسر – صیدر محله(سردارجنگل) – کوچه شهید اکبر زارع – خیابان نینوا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده شهرزادمیراحمدی گیل کلایهآرایشگاه عفاف 0467041773930211آرایشگری زنانهچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسرطیبهعباس پورسیاهکلرودیآرایشگری چهره آرا0370819577930211آرایشگری زنانهچایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده اصلی چایخانسر ( 1 ) – جاده اصلی چایخانسر – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرفیروزهنقی پورمقدم قاسم آبادآرایشگاه تلما0467075676930211آرایشگری زنانهچابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – طبقه دوم – واحد 7
گیلانرودسرنیرهکهن سال بوساریگلها0467077615930211آرایشگری زنانهچابکسر – اوشیان – خیابان شهید بالواسه – خیابان شهید لقمان خلج – پلاک 59 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمعلی نژادچافجیریآرایشگاه آرامش 046708142601342698591930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرفریماطوسی بخش لنگرودیآرایشگاه فریما046709149101342662391930211آرایشگری زنانهچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه اول
گیلانرودسرلیلاشیریآرایشگاه آبرنگ0467095300930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان جامی – طبقه همکف
گیلانرودسربنت الهدیعباسی سی سراآرایشگاه مهرو046712755901342687590930211آرایشگری زنانهکلاچای – مفتح – کوچه قدس – خیابان شهید مطهری شرقی – طبقه اول
گیلانرودسرصائبهکریمی ثابتآرایشگاه آراگل0467139392930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک طالقانی(شهدا) – خیابان شهدا – کوچه هشت متری – طبقه همکف
گیلانرودسرهاجررستمی روشنروشن0466135673930211آرایشگری زنانهروشن آبسربالا – روستای رضامحله – جاده اصلی روشن آبسر – بن بست شمشماد – بن ( علی پور ) – پلاک 206 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریممولودیخانوم خاص046714541701342625205930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمپوروهاب رمشایهارغوان 046715753901342621471930211آرایشگری زنانهرودسر – نواب صفوی(عادلی) – خیابان شهید بازرگانی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانرودسرپروینابراهیمی بی بالانیگلبرگ 0467164151930211آرایشگری زنانهکلاچای – فرهنگ – کوچه بنفشه – خیابان شهید مطهری غربی – ساختمان الهه ناز – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهقنبریلبنا0467175908930211آرایشگری زنانهرودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – خیابان شهدا – کوچه مسجد – ساختمان صدیقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمصادق نیاسلاکجانی0317145542930211آرایشگری زنانهرودسر – گسکر محله – خیابان شهیدرجایی – خیابان ساحل گسکر محله – پلاک 172 – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلامدحیسالن زیبایی غزل046718779701342623237930211آرایشگری زنانهرودسر – انقلاب(مطهری) – کوچه (میرفندرسکی ) – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرزینتابراهیمی تکامجانیزینت0321408092930211آرایشگری زنانهچابکسر – اوشیان – خیابان شهید بالواسه – خیابان آزادگان – پلاک -268 – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرهدهپاسی مازوکله پشتهزیباکده سرمه 046719836901342680000930211آرایشگری زنانهواجارگاه – سلیم سرا – خیابان مرکبات – خیابان (چایکاران سلیم سرا) – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرودسرطیبهاصغری زرکلامیآرایش زنانه آدرینا0412943658930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه ( بابایی) – کوچه بوستان 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرالهامقاسمی روشنسالن زیبایی آس 0467214503930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرنسترنعلیرضازاده چافجیریسالن زیبایی ملینا0467221891930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک بنیاد – کوچه رضائی – بلوار شهید ناصحی – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانرودسرفائزهعزیزیآرایشگاه شمیم0420514514930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهیدرجائی – خیابان شهدا – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – ساختمان آنا – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبباباخواه سویریآرایشگاه گلامور0467227848930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (جهانشیر) – خیابان شهید درود – طبقه همکف
گیلانرودسرفریباعبدالهی فیکجورعبدالهی0186827592930211آرایشگری زنانهچابکسر – اوشیان – خیابان آزادگان – خیابان شهید بالواسه – پلاک -92 – طبقه همکف
گیلانرودسراعظممیرنژادرودسریسالن آرایش ساچلی046724212501342622162930211آرایشگری زنانهرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – بن بست میر نژاد – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده آمنهسیدآقائینیلوفر آبی0467244515930211آرایشگری زنانهکویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – کوچه منصور فلاح – خیابان شهید بکایی – پلاک 187 – طبقه همکف
گیلانرودسرسپیدهحیدری شلمانیسالن زیبایی سپیده046725364301342616770930211آرایشگری زنانهرودسر – انقلاب(72تن) – خیابان انقلاب – خیابان مدرس – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهبربری مقدمآرایشگاه آیدا046726557901342620000930211آرایشگری زنانهاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهیدمحمودعابدینی – بن بست اکبر پاشاپور – پلاک -32.003 – طبقه اول
گیلانرودسربهارهعلیزادهآرایشگاه زنانه آپامه046728373801342662585930211آرایشگری زنانهچابکسر – (سورخه بیجار) – خیابان غزال شرقی – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرحدیثهعباس کاکوئیزیبایی تخصصی ماهانا0467283759930211آرایشگری زنانهچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرودسرناهیدفتوحی سورکوهیآرانیک0467285434930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – کوچه شهیدباغ شیرین [رجایی 12] – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – طبقه اول
گیلانرودسرمژگانگوری املشپاییزان046728595001342651111930211آرایشگری زنانهقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ابریشم 2 – کوچه ابریشم 1 – پلاک 1.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهرضائی افشارنژادآرایشگاه زنانه046731210701342771617930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهید مطهری – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرستارهباقرزادهآرایشگاه ستاره046731970201342111111930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شاهد – کوچه لاله 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهشریف نژادتوتکلهآرایشگاه بیوتی0467321464930211آرایشگری زنانهرودسر – سرپل شرقی – کوچه شهیدمنصور یاوری – بلوار ولیعصر – ساختمان پارمیس – پلاک 102 – طبقه سوم – واحد شرقی – 
گیلانرودسرفهیمهحسن زاده بازنشینآرایشگاه گل یخ0467323110930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده 1 ) – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبهعلی خواه مقدم کلدره00186882269930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک انصاری – خیابان گلستان ها – کوچه گلستان 6 – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانرودسرصفیهمحمدپوریاسوریآرایشگاه سرمه0423710283930211آرایشگری زنانهکلاچای – لطره نوده – کوچه شالیزار 2 – خیابان شالیزار – طبقه اول
گیلانرودسررقیهنعمتی چاخانسریارایشگاه046733740601342660000930211آرایشگری زنانهچایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده اصلی چایخانسر ( 1 ) – خیابان امام خمینی – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانرودسرسودابهاکبرنژاداشکلکآرایشگاه سودا046735148801342774874930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – اشکلک – خیابان حافظ – خیابان شهید رجائی – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهمحمدقلیزاده مبرهنآرایشگاه زنانه ماه ثنا046735404901341621459930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده سمیراتقوی میان پشتهارایشگاه زنانه سارینا046735405801342647098930211آرایشگری زنانهمیان پشته – روستای چینی جان – ندارد – کوچه سادات – خیابان شهدای میان پشته – پلاک 186 – طبقه همکف
گیلانرودسرسودابهمفاخریسالن زیبایی رز سفید046735408201342614730930211آرایشگری زنانهشیرایه – روستای رضامحله – ندارد – جاده ( شیرایه ) – جاده اصلی شیرایه – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانرودسرعصمتمحمدی چالکسرائیاپیلاسیون آنیل0355075883930211آرایشگری زنانهرودسر – سرپل شرقی – کوچه آسیا – بلوار ولیعصر – پلاک 293 – طبقه همکف
گیلانرودسرعارفهقدمی کلجارآرایشگاه زنانه046737445501342775831930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – بن بست شهید صمدپور – طبقه همکف
گیلانرودسرنرگسرضائی ریابیآرایشگاه یلدا0467375593930211آرایشگری زنانهرودسر – پشت سازمان چای – کوچه آذربهرام – خیابان انقلاب – طبقه اول – واحد شرقی
گیلانرودسرلیلامحمدی فردآرایشگاه گلسا0422612072930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک انصاری – کوچه گلستان 6 – بلوار قائم – پلاک 38 – طبقه اول
گیلانرودسرمینامحمدعلیزاده سیارستاقیسالن زیبایی عطر یاس046738824201342770097930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – گلدشت – خیابان شهید ابراهیم رحیمی – خیابان شهید حسین کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیراعیسی پورقاضی محلهسال زیبایی گندم046738844701342600000930211آرایشگری زنانهواجارگاه – کنگا چرک – بلوار دانشگاه – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده معصومهمیرصمدی آزاربنیسالن راز زیبایی046739177901342771439930211آرایشگری زنانهکلانکلایه – روستای ماچیان – جاده (کلان کلایه) – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 296 – طبقه همکف
گیلانرودسرنیلوفرسلیمانی کشایهآرایشگاه ماتیک046742466901342773725930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه گلسار 3 – کوچه هفت تیر – طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهسلطان زاده رضائیآرایشگاه نازآفرین046743821901342695365930211آرایشگری زنانهرضامحله – روستای بی بالان – ندارد – کوچه بهداشت – کوچه ((فرعی اول)) – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریاخوت طوله لاتسالن ارایش و زیبایی آفتاب0433394135930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه وحدت 3 – خیابان شهیدرمضان شعبانی – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریاحمدنژادآرایش زنانه0467494831930211آرایشگری زنانهکلاچای – ولی عصر – خیابان شهید علی آموزنده – خیابان ولی عصر[آیت الله مدرس] – طبقه همکف
گیلانرودسرحوریاامیریحوریا046750826801342682815930211آرایشگری زنانهکلاچای – امام خمینی – خیابان سعدی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه اول
گیلانرودسرفرشتهصادقی قاسم ابادیصادقی0417125748930211آرایشگری زنانهبندبن – روستای اوشیان – ندارد – کوچه بوعلی – خیابان شهید نجمی – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانرودسرفهیمهبهرامیان کندسریمرکز اپیلاسیون مانلی046752492701311111111930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شاهد – کوچه لاله 5 – طبقه اول – واحد جنوب غربی
گیلانرودسرخدیجهطاهری گرمجانیطاهری046752505101342632453930211آرایشگری زنانهرودسر – صیدر محله(شهدا) – خیابان اصلی صیدرمحله – خیابان شهید جنیدی – طبقه اول
گیلانرودسرزهرامؤذن رضامحلهسالن زیبایی لاک قرمز046752659101342652005930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 11 – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرناهيدعلي پورسالن زیبایی نگین0467557401930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان الغدیر – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراطاهری فردآرایشگاه شب046757392001342620000930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان مولوی – خیابان شهید درود – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمآرایشگرچافجیریآرایشگاه زنانه پیور046758594401342616924930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه شهیدمیراحمدعلی مرادی(1) – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – طبقه همکف
گیلانرودسرزیباعسکریان چایجانموژان 0467587858930211آرایشگری زنانهکلاچای – شهرک ساحلی شقایق – بلوار امام خمینی شرقی – خیابان (شقایق) – طبقه همکف
گیلانرودسرسحربرقانیآرایشگاه046759527401342620000930211آرایشگری زنانهکلکاسرا – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهدا – کوچه جانباز – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانرودسرپروانهابراهيم زادهآرایشگا ه زنانه0429766505930211آرایشگری زنانهواجارگاه – شبخوسکله – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید چمران – پلاک 90 – طبقه همکف
گیلانرودسرهديهپورمحمدعلي كلاچايهتی تی0467602139930211آرایشگری زنانهکلاچای – شهرداری – خیابان شهید مطهری غربی – کوچه (اداره پست) – پاساژ بهناد – طبقه چهارم – واحد 75شرقی
گیلانرودسرشكوفهلطفيآرایشگاه آرتمیس0467607226930211آرایشگری زنانهکلاچای – پاسداران – کوچه آیت – کوچه شهیدرجائی – مجتمع آرامش – طبقه همکف
گیلانرودسرحواقاسمیآرایشگاه زنانه046761018901342646719930211آرایشگری زنانهرودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان خزر – خیابان شهید محمود عابدینی – طبقه همکف
گیلانرودسرنرگسمرتضی پورآرایشگاه046761666601342770098930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه (( امیرعلی رجبی )) – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده فرشتهمیرموسویآرایشگاه046761920001341621132930211آرایشگری زنانهرودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – خیابان انقلاب – طبقه دوم
گیلانرودسرزهراپورميرزاآقاكلكاسرائيپورمیرزاآقائی0339358377930211آرایشگری زنانهرودسر – گیشاکجان – خیابان شهید بکایی – بن بست لاله 5 – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانرودسرشیماباذوق خاناپشتانیارایشگاه زنانه0467662568930211آرایشگری زنانهرحیم آباد – ترشکوه – خیابان نسیم شمال – خیابان (ترشکوه) – طبقه همکف
گیلانرودسرمريماميري ريابيسالن زیبایی رستا0467694519930211آرایشگری زنانهرودسر – پیش ساخته(سرپل شرقی) – بلوار ولیعصر – کوچه شهید کیوان فعال – طبقه اول
گیلانرودسرزهراشیخ حسینیآرایشگاه بنفش046769582501341616231930211آرایشگری زنانهرودسر – شهرک شهیدرجائی – خیابان شهدا – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – ساختمان آنا – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجمرادیانجلوبندی ایرج0031580959502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین رودسر خ بعثت  0
گیلانرودسرسیمامرادی مازوکله پشتهآهنگری اتومبیل0466576319502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین واجارگاه – لزرجان – کوچه شهید حسین فهمیده – بن بست ایثار – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدعلیحسن زاده خانسریآهنگری و جلوبندی سازی حسن زاده0467369049502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین واجارگاه – نوده – خیابان (نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – پلاک 108 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرساکت رودسریساکت0031548991502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین چینی جان – روستای چینی جان – ندارد – بلوار امام رضا – کوچه شقایق 4 – پلاک 145 – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزسعیدی رادآهنگری0308503741502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین رودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرپیمانامیرزاده چافجیریخدمات برق و تنظیم موتور پیمان046672744701342615230502029/9باطری ساز و باطری فروشچینی جان – روستای چینی جان – کوچه شقایق 3 – بلوار امام رضا – پلاک 85 – طبقه همکف
گیلانرودسرنعیمنودهیباطری نعیم046686221801342626887502029/9باطری ساز و باطری فروشرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمختارمحمدنیامیان پشتهباطری سازی محمدنیا046720264301342620000502029/9باطری ساز و باطری فروشرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیناباقرزاده گرمجانیخدمات برق خودروی سینا 046724610601342699197502029/9باطری ساز و باطری فروشرودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید عیسی مرادی – بلوار ولیعصر – پلاک 341 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالعلیحکیمی نژادخدمات فنی اتومبیل 046742656501342675051502029/9باطری ساز و باطری فروشچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دریا – طبقه همکف
گیلانرودسرصابراحرامصابر030724554401426423484502021باطری سازیچابکسر قاسم آباد سفلی  0
گیلانرودسرغلامرضاقربان نیا میان پشته0033957012701426229249502021باطری سازیطالقانی 0  0
گیلانرودسرمرتضیقاسمی نیاباطری فروشی آذین034021607601426296269502021باطری سازیروستای چنیجان –  –
گیلانرودسراحمدعباس پورگرمجانیباطری سازی ساسان045164814601342628934502021باطری سازیرودسر ، خیابان بعثت ، روبروی سالن ورزشی شهید انصاری ، بلوار ولیعصر ، پلاک 420 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعمرانطاهری گرمجانیباطریسازی عمران0465974442502021باطری سازیچینی جان ، خیابان به سمت رودسر ، بلوار امام رضا-ولیسه ، پلاک 695 ، طبقه همکف
گیلانرودسرامینعباسیان گواسرائیباطری سازی امین046599592801342613789502021باطری سازیرودسر ، سر پل غربی ، خیابان هجرت ، خیابان طالقانی ، پلاک 201 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودپورمؤمن کنگاچرباطری سازی پلاس046601995901342600000502021باطری سازیکلاچای ، نوده ، کوچه پرورش ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسررسولباقرزاده گرمجانیباطری سازی0031581093502021باطری سازیرودسر ، سرپل شرقی ، خیابان بطرف کمربندی ، بلوار ولیعصر ، پلاک 30 ، طبقه همکف
گیلانرودسراصغرجهانباز لشکاجانیباطری سازی بهمن0466153631502021باطری سازیرودسر ، گیشاکجان ، کوچه لاله 1 ، خیابان شهید بکایی ، پلاک 65 ، طبقه همکف
گیلانرودسربابکیکتااشکلکباطری سازی بابک0466163458502021باطری سازیرحیم آباد ، اشکلک ، کوچه معلم ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمهردادسیدمحمودگلپایگانیباطری سازی و فروشی سید ضیاء046617781401342670000502021باطری سازیچابکسر ، گل سرخ ، خیابان (اصلی حمزه آباد) ، جاده اصلی اوشیان ، طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلابراهیمیباطری سازی اسماعیل0031580635502021باطری سازیرودسر گسکرمحله-روبروی مسجد جامع  0
گیلانرودسرقاسمقربان پورخدمات برق خودرو قربانپور046620310801342688857502021باطری سازیکلاچای ، نوده ، خیابان البرز ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسریاسرباقرزاده گرمجانیباتری سازی  مهدی 0416288590502021باطری سازیمیدان معلم خ بعثت روبروی خاوران 
گیلانرودسرموسیفاضلی لشکانباطری سازی موسی0466258582502021باطری سازیبندبن بنکسر ، خیابان ش علی مراد زاده ، خیابان ( جاده بندبن ) ، پلاک 61 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهاکبرپورکرباسدهیباطری سازی اکبرپور0031718227502021باطری سازیچابکسر خ امام  0
گیلانرودسراحمدتقی پورباطری سازی احمد0466304648502021باطری سازیرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان استقلال ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسرباقراصغرزادهباطری سازی باقر0466449251502021باطری سازیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسربهروزپورحسین دوگلسرباطری سازی046649724401342660000502021باطری سازیچابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – جاده اصلی اوشیان – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورنظامدوست سویریباطریسازی0338204310502021باطری سازیکلانکلایه – روستای ماچیان – جاده اصلی کلان کلایه1 – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 268 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسمامیری نیاسانیباطری سازی آرش046651438601342775937502021باطری سازیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان بندبن – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرشهراممیرزائی بازرگانیباطری سازی شهرام046652273101342633679502021باطری سازیرودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – پلاک 338 – طبقه اول
گیلانرودسرمهدیسنائیان رودسریباطری سازی مهدی0466523619502021باطری سازیرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمنیکزادرودسریباطری سازی قاسم0031641074502021باطری سازیچینی جان – روستای چینی جان – کوچه لاله 7 – بلوار امام رضا – پلاک 340 – طبقه همکف
گیلانرودسرفریبرزدوستی گوابریباطریسازی رعد0466712995502021باطری سازیشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه ساحل – جاده اصلی شیرمحله – پلاک 80 – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدغلامی زاهدیباطری سازی غلامی0343231506502021باطری سازیچابکسر – گیلان ده – کوچه شهید حسین غلامی – بن بست (المهدی) – طبقه همکف – واحد 2
گیلانرودسرمرتضیقلی پورلزرجانیباطری سازی046675585001342111111502021باطری سازیرضامحله – روستای بی بالان – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – پلاک 68 – طبقه همکف
گیلانرودسرالیاسزارع نودهیباطری سازی الیاس0466760251502021باطری سازیکلاچای – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – خیابان البرز – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاصادقی هراتبرخدمات برق اتومبیل0466761538502021باطری سازیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان بندبن – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرسامانمحبوب یگانهباطریسازی سامان 0466799296502021باطری سازیچابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیمرادی تکامجانیباطری سازی مجتبی046679934301342660000502021باطری سازیچابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیرضاپورمقدمباطری سازی0031584987502021باطری سازیرودسر – سرپل شرقی – خیابان سر پلی زاده – بلوار ولیعصر – پلاک -239 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیرمضانیانبرق و الکترونیک خودرو رمضانیان046686209101342685634502021باطری سازیکلاچای – نوده – کوچه فجر – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرضاپورمقدم رودسریباطری فروشی رضاپور0374497283502021باطری سازیرودسر – گسکر محله(رامدشت) – خیابان ساحل گسکر محله – بلوار ولیعصر – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدصالححسینی قاسم آبادسفلیباطری سازی محمد0467013310502021باطری سازیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسررحمتعلی زاده ریسنیباطری سازی0467013321502021باطری سازیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالحسینمصطفوی دزلیباطری سازی حسین0414616978502021باطری سازیبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی بی بالان – پلاک 310 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدابوالقیسی دوگلسرباطری سازی سعید046703588001342660000502021باطری سازیخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان (مخابرات ) – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرونقی دریاوارسریرونقی دریاوارسری0031548775502021باطری سازیکلدره سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان جاده کلان کلایه – خیابان سردار جنگل – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانیوسفی چایجانباطری سازی یوسفی0467119170502021باطری سازیکلاچای – نوده – کوچه پرورش – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرروح الهاسماعیل زاده دوران محلهباتری سازی محمد046718929501342673610502021باطری سازیچابکسر – جیر اوشیان – کوچه نسیم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضااسماعیل پورپینوندیباطری سازی0467202391502021باطری سازیکلاچای – نوده – خیابان پاسداران – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدافلاکیباطری سازی افلاکی046720549001342642099502021باطری سازیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهید منتظر نظام – بلوار امام رضا – پلاک 173 – طبقه همکف
گیلانرودسرکیوانمحمدی اربوسراباطری سازی کیوان046722308701342771156502021باطری سازیرحیم آباد – گلدشت – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – بن بست توکلی – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرشرافتیباطری فروشی شرافت0467265410502021باطری سازیحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 373 – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمیعقوبی جیرکلباطری سازی سپاهان 046731380401342774734502021باطری سازیبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 39 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسنوروزی گیل کلایهباطریسازی046734207201342680000502021باطری سازیواجارگاه – شبخوسکله – کوچه (منبع آب) – کوچه (گل سوسن) – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدحسین زادهباطری سازی وحید046736829901342778246502021باطری سازیفقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده ماچیان – خیابان جاده رحیم آباد – پلاک 204 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرخندهشعبانی هراتبرباطری سازی 0419095793502021باطری سازیرودسر – دریاوارسر – کوچه شعبانی – بلوار ولیعصر – پلاک 514 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدرسولمیرشفیعیخدمات تخصصی برق رسول046739170301342680000502021باطری سازیشیرمحله – روستای ماچیان – خیابان ساحل – خیابان اصلی شیرمحله – پلاک 78.004 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادپورنعمتی سویری00046739529401342639154502021باطری سازیگیلاکجان – روستای رضامحله – ندارد – جاده ( گیلاکجان ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 186 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنعلی نژادکرجه پشتیباطری سازی علی نژاد046739879101342631047502021باطری سازیرودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسررسولمحمدنياميان پشتهباطری سازی یاران0362427554502021باطری سازیرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرفاضلگل محمديباطری سازی و برق اتومبیل0336426230502021باطری سازیچابکسر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – بن بست ((حسن علیزاده)) – طبقه همکف
گیلانرودسرغفوردرفش كاوانباطری سازی حمید 0467686604502021باطری سازیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه جانبازان – بلوار امام رضا – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانرودسرداودحیدرپورکویهآرايشگاه داود029103441401426225924930212پیرایشگری مردانهرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – میدان قائم – مجتمع بازارچه شهرک انصاری – طبقه همکف
گیلانرودسرجمشیدایوبی سنگ سرودپيرايش جمشيد029103786701420000000930212پیرایشگری مردانهروستای کندسر کندسر  0
گیلانرودسرجعفرعلیزاده تازه ابادیپيرايش نوا003060382501426587402930212پیرایشگری مردانهکلاچای خ امام  0 پاساژمحمدحسینی
گیلانرودسرداریوشقنبری بنکسر003173049801427621036930212پیرایشگری مردانهرحیم اباد خ امام  0
گیلانرودسرمحمدصادقرجبی030583243101420930212پیرایشگری مردانهرودسر -شهرک شهید انصاری
گیلانرودسرعطاءالهبرقانی کلکاسرائیبرقاني030583814901426213859930212پیرایشگری مردانهرودسر خ امام  0
گیلانرودسرنادربابائی شلمانیآرايشگاه نادر030755959301426353909930212پیرایشگری مردانهچابکسر سیاهکلرود  0
گیلانرودسرمهدیعمادی030798492901426585135930212پیرایشگری مردانهکلاچای خ امام  0 پاساژحقیقت
گیلانرودسرشهراممیراحمدی گی کلایه003061339001420930212پیرایشگری مردانهکلاچای – آموزش و پرورش – خیابان معلم – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدحسینعلی زاده031990981901426211702930212پیرایشگری مردانهرودسر خ کشاورز  0
گیلانرودسرمجتبیمهرزاد سلاکجانی027381232201427625652930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد پاساژ صدیق  ط 1
گیلانرودسرشهریارحسن پور کلاسیپیرایش جوانان033821766101426420000930212پیرایشگری مردانهسیاهکلرود سیاهکلرود  44831
گیلانرودسرسجادصفری سیاهکلرودیسجاد0417126647930212پیرایشگری مردانهخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان ( جواهردشت ) – بن بست معلم – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضااحمدزاده گسکری محلهآرایشگاه رادمان045209523701342630522930212پیرایشگری مردانهرودسر ، گسکر محله ، کوچه فضیلت ، بلوار ولیعصر
گیلانرودسرعلی اصغربرزگرپیرایش شایان0456617033930212پیرایشگری مردانهرودسر ، پیلو باغ ، کوچه ( اسدی ) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادتقی دوست گواسرائیتقی دوست045688046801342743809930212پیرایشگری مردانهرودسر ، صیدر محله ، خیابان سردار جنگل ، کوچه شهید عباس زارع ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسیندهقانیانآرایشگاه کامبیز045792962101342627901930212پیرایشگری مردانهرودسر ، بازار روز ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان غفاری ، ساختمان محمدیه (منجمی ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضااسدی چمتوکشپیرایشگری سناتور0457947394930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، بلوار معصومی ، خیابان آیت الله خامنه ای ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینصالحی چاخانسرمستر کات0459692715930212پیرایشگری مردانهچایخانسر ، کوچه میرزاابراهیمی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 139 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمخیری خرشتمیپیرایش آنتیک0461941439930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده ، کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 3) ، طبقه اول
گیلانرودسرپیماندریانیسالن پیرایش ملو046314072401342632427930212پیرایشگری مردانهرودسر ، بازار روز ، خیابان غفاری ، خیابان شهیداحمد زمانی
گیلانرودسرمهدیعلیپورمیان پشتهپیرایش مهدی046539145501342646241930212پیرایشگری مردانهرودسر ، میان پشته ، کوچه مهر ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدشعبانی کمال الدین پشتهپیرایش مجید0465963846930212پیرایشگری مردانهرودسر ، هوسم ، کوچه مسجد ، خیابان شهید مهدی قاسمی ، پلاک 29 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسیبیوسفییوسفی0031645435930212پیرایشگری مردانهرودسر چافجیر  0
گیلانرودسرمیلادفتحی قاسم آبادیانپیرایش تاکتیک046597901801342657152930212پیرایشگری مردانهقاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، خیابان جاده ملک میان ، خیابان شهید مجید محافظت کار ، پلاک 531 ، طبقه اول
گیلانرودسرمرتضیجعفری ماشکآرایشگری یونس0465980303930212پیرایشگری مردانهقاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، کوچه ایثار ، خیابان شهدا ، پلاک 117.001 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضارحمتی اصلیکلبه پیرایش رضا0465989418930212پیرایشگری مردانهرودسر ، شهرک انصاری ، خیابان بسیج مستضعفین (72تن ) ، خیابان شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاباقری کودکانیپیرایش بهار0465989552930212پیرایشگری مردانهحسن سرا ، جاده (حسن سرا) ، بلوار امام رضا ( ع ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورجمالی افرمجانیآرایشگاه  سعید 046598959801342640267930212پیرایشگری مردانهروشن آبسربالا ، کوچه روشن ، جاده اصلی روشن آبسر ، پلاک 162 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنبحری چافجیریپیرایش نایس046598976901342620000930212پیرایشگری مردانهرودسر ، شهرک انصاری ، کوچه (حسین پور) ، خیابان مولوی ، طبقه همکف
گیلانرودسرحبیب الهرمضانی پودهآرایشگاه یونایتد0465992369930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده ، کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) ، پاساژ جعفرزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسراکبرصفریصفری0031647773930212پیرایشگری مردانهرودسر خ امام  0
گیلانرودسرمجیدپورحسین قاضی محلهپیرایشگاه  046609639901342600000930212پیرایشگری مردانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید داریوش خادم الفقراء ، خیابان آیت الله کاشانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودقاسمی نژادپیرایش مسعود 046612032101342653089930212پیرایشگری مردانهسیاهکلرود ، کوچه (محمدیان ) ، خیابان جواهردشت  ، پلاک 257 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اوسطحسن پوررودبارکیپیرایش عارف046612493101342770209930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده 1 ، پلاک 23 ، طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرمحمدپورهراتبرپیرایش طاهر0466125555930212پیرایشگری مردانههراتبر ، خیابان امام خمینی ( ره ) ، خیابان جاده هراتبر ، پلاک 69 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادآقاجانی چاکلیپیرایش جواد0466125803930212پیرایشگری مردانهواجارگاه ، بندبن ، خیابان (اصلی بندبن) ، خیابان خرمشهر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداحمدی فبیل سراارایشگاه مدرن0466125974930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، گلدشت ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، بن بست (قاسمی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرابراهیم پورپیرایش ابوذر0466126041930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، خیابان شهیدرمضان شعبانی ، کوچه وحدت 3 ، طبقه اول
گیلانرودسرحسینرضائی بالنگاارایشگاه مدرن0466126062930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید حمید موسی پور ، خیابان شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودبابائی سزیرودپیرایش مسعود0466126101930212پیرایشگری مردانهگوزلبن ، بالامحله ، خیابان اصلی گوزلبن ، کوچه مدرسه ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیسبحانی درزی محلهپیرایش باران0466126221930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان شهیدتیمور حبیبی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرحمتی حاجی آبادیپیرایش پردیس0466126291930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، خیابان شهید مطهری ، کوچه حسینیه ، پلاک 12 ، طبقه اول
گیلانرودسرمیثمنورعلی پورنورعلی046612659701342771715930212پیرایشگری مردانهطول لات ، خیابان توحید ، خیابان امام خمینی ، پلاک 98 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرقربانیپیرایش046612732001342600000930212پیرایشگری مردانهبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 149 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیعیسی زاده لزرجانیپیرایش مدل046612733101342600000930212پیرایشگری مردانهکلاچای ، کاشانی ، خیابان شهید مفتح جنوبی ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیصادقی نسبپیرایش046612734301342600000930212پیرایشگری مردانهواجارگاه ، لزرجان ، خیابان (اصلی لزرجان) ، کوچه شهید حسین فهمیده ، پلاک 25 ، طبقه اول
گیلانرودسرحمزهرضائی نودهیپیرایش رضائی 046612735601342600000930212پیرایشگری مردانهکلاچای ، نوده ، بلوار امام خمینی شرقی ، بن بست شهید رضایی ، طبقه اول
گیلانرودسرمصطفیامیری کشایهپیرایش046612894401342600000930212پیرایشگری مردانهکلاچای ، امام خمینی ، خیابان آیت الله کاشانی ، کوچه زند ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودحبیب زادهحبیب زاده0031648240930212پیرایشگری مردانهرودسر گسکرمحله  0
گیلانرودسرمحمدمعلمیان لیلمیمعلمیان046613338401342627691930212پیرایشگری مردانهرودسر ، شهرداری ، خیابان انقلاب ، کوچه فجر1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاجعفری رضامحله_046613522701342627691930212پیرایشگری مردانهگرمجان ، خیابان شهید مصطفی خمینی ، بن بست آزادگان ، پلاک 416 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمابراهیمی_046613523601342627691930212پیرایشگری مردانهحسن سرا ، کوچه شهید محمد بابایی ، خیابان ولیعصر ، پلاک 398 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدکدیورشلمانیکدیور046613523801342627691930212پیرایشگری مردانهرودسر – رانکوه – خیابان کشاورز – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه اول – 
گیلانرودسراسماعیلنعیمیارایشگاه باران0466135672930212پیرایشگری مردانهکلانکلایه ، جاده (کلان کلایه) ، جاده اصلی کلان کلایه ، پلاک 333 ، طبقه همکف
گیلانرودسرصالحپورحسینپیرایش اصیل ایرانی 046613567601342600000930212پیرایشگری مردانهکلاچای – کاشانی – کوچه ((جعفر باقرپور)) – کوچه شهید حسن آقایی پور – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیعزیزی میان پشتهعزیزی046613567701342627691930212پیرایشگری مردانهاحمدآباد ، خیابان شهیدمحمودعابدینی  ، بن بست خزر3 ، پلاک 104 ، طبقه اول
گیلانرودسرسلیمانبابائی سزیرودپیرایش گل چهره0466284713930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، گلدشت ، کوچه شهید فرامرز ذوالقدری ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانرودسرکریمکاظمی درسنگیپیرایش کریم 046629491901342680000930212پیرایشگری مردانهکلاچای ، کاشانی ، کوچه (محمدی) ، خیابان اصلی کاشانی ، ساختمان تجاری جعفری ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرمضانی شفیع آبادیپیرایش علی0466310019930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، امام خمینی ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی(ره) ، مجتمع ستاره شهر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعشوری لاتیآرایشگاه محمد046631003701342776523930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان جامی ، خیابان الغدیر ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضابالاگرپیرایش علیرضا046631362301342629937930212پیرایشگری مردانهرودسر ، احمد آباد ، کوچه لاله 20 ، خیابان احمد آباد ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودعلیزاده سرایدشتیعصر مو046636687201342640639930212پیرایشگری مردانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه لاله 5 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیگل محمدیگلمحمدی0321960538930212پیرایشگری مردانهچابکسر خ امام  0
گیلانرودسراحمدملک محمدیپیرایش احمد046639072101342612625930212پیرایشگری مردانهرودسر ، شهدا ، خیابان شهید عسگری ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحموداکبری نودهیپیرایش046639920001342600000930212پیرایشگری مردانهکلاچای ، کاشانی ، بلوار امام خمینی شرقی ، کوچه (باقرپور) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمحبوبپیرایش046642958601342680000930212پیرایشگری مردانهکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری(خ بهشتی) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسنپولادخایپولادخای0031646334930212پیرایشگری مردانهرودسر خ ولیعصر  0
گیلانرودسرفرناممحمدی شاهراجیپیرایش فرنام 046645377501342680000930212پیرایشگری مردانهکلاچای – مطهری – خیابان شهید مطهری غربی – میدان شهید نواب – طبقه اول
گیلانرودسرکورشتاجراننوین0186849294930212پیرایشگری مردانهکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – خیابان آیت الله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودرهبرمبارک آبادیپیرایش مسعود046648784601342682850930212پیرایشگری مردانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه نماز – کوچه محراب – پاساژ ذکریا کیااحمدی – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمقربان زادهارایشگری ابراهیم0466491853930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان ابوعلی سینا – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمسرمدپیرایش میثم0323976162930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد – بالنگاه – خیابان ماچیان – خیابان قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاآقاجانی نارنج کلاپیرایش0466142549930212پیرایشگری مردانهبیجارگاه علیا – روستای ماچیان – خیابان امام خمینی – خیابان شهیدرجایی – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینقنبرزاده کوره تاشپیرایش0466142548930212پیرایشگری مردانهبیجارگاه علیا – روستای ماچیان – اب – خیابان امام خمینی – خیابان شهیدرجایی – اول  – پلاک 46 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسرحسینمحمدیآرایشگاه شمال0466527252930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده ، کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) ، پاساژ جعفرزاده ، طبقه اول
گیلانرودسرمصطفیاحمدیاسوریپیرایش مصطفی046653022701342660000930212پیرایشگری مردانهخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودمیرزاپورواجارگاهپیرایش میرزاپور0316811959930212پیرایشگری مردانهواجارگاه – امام خمینی – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی – پلاک -24 – طبقه همکف
گیلانرودسرالیاسرضائی مازوکله پشتهنو0031685783930212پیرایشگری مردانهواجارگاه – امام خمینی – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی – پلاک 42 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمحمدیان صیادمحلهپیرایش0466127523930212پیرایشگری مردانهکلاچای – امام خمینی(بهشتی) – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری(خ بهشتی) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینذوقی رودسریذوقی0031611056930212پیرایشگری مردانهرودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک -80 – طبقه همکف
گیلانرودسرکامرانموسی پورچابکیموسی پور0321795473930212پیرایشگری مردانهچابکسر – شهدا(بازارچه قدس) – خیابان شورا شرقی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیداودزاده چنیجانیداودزاده0030559784930212پیرایشگری مردانهرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدشکری اشکرمیدانیپیرایش محمد046668075001342626424930212پیرایشگری مردانهرودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – خیابان هجرت – کوچه گلزار شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسبحانپویانپویان0030609111930212پیرایشگری مردانهچایخانسر – روستای سیاهکلرود – کوچه هجرت – خیابان امام خمینی – پلاک 207 – طبقه همکف
گیلانرودسررضااکبرنیااکبرنیا0030556763930212پیرایشگری مردانهرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – ساختمان پاساژ فروتن – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادشاهدی چینجانینیوفیس0466697501930212پیرایشگری مردانهرودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – خیابان هجرت – کوچه گلزار شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرترابدهپاسی مازوکله پشتهپیرایش حشمت046669785901342111111930212پیرایشگری مردانهواجارگاه – واجارگاه – کوچه شهید مهندس خسرو کیایی – خیابان امام خمینی – پلاک 135 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسناصغری اشکلکشادی آرا0302749253930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ فرهمند – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدداشنپیرایش0466720532930212پیرایشگری مردانهکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پلاک 1,144 – طبقه همکف
گیلانرودسرنورالهدهپاسی مازوکله پشتهپیرایش حشمت0466746737930212پیرایشگری مردانهواجارگاه – شبخوسکله – کوچه ( پدرپور ) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالفضلحاجی زادهپیرایش مدرن046674705101342650000930212پیرایشگری مردانهقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ( دل آرا ) – خیابان شهدا – پلاک 556 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادخوشرفتارشکرپسپیرایش مردانه میلاد046676637701342620000930212پیرایشگری مردانهرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – کوچه فجر – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرعظیمعبدالله پورچابکیعبداله پور0321959271930212پیرایشگری مردانهچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان (شهدا) – پلاک 148 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضانظافتی چابکیپیرایش موکات046679848601342673243930212پیرایشگری مردانهچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شالیکار شرقی – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسیناصغری حسین آبادیاصغری0031649895930212پیرایشگری مردانهرودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – کوچه گلزار شهدا – خیابان شهدا – پلاک 242 – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانعلیتسلیمی گرمجانیتسلیمی0031649031930212پیرایشگری مردانهرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرفریدونمحمدنژادپیرایش مردانه0030556331930212پیرایشگری مردانهرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان امام خمینی (ره) – بن بست تیمچه حیدرپور – پلاک -80 – طبقه همکف
گیلانرودسرجمشیدزارع ناصرسرائیجمشید0466860776930212پیرایشگری مردانهناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه حافظ 13 – خیابان شهید بکایی – پلاک 440 – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادزارع کسکریپیرایش سجاد046686078301342620000930212پیرایشگری مردانهرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه (غلام پور) – بلوار شهید امیر رضا علیزاده شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالفضلخاکپورکالمرزیپیرایش بابک046686706801342680701930212پیرایشگری مردانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 16
گیلانرودسرفرشیدحسین زاده کلایهپیرایش فرشید0466882581930212پیرایشگری مردانهکلاچای – کاشانی – خیابان آیت الله کاشانی – کوچه شهیدکوشیار موسوی – طبقه همکف
گیلانرودسرداودرمضانزاده حسن سرائیپیرایش گسکر سیتی 046688624501342633874930212پیرایشگری مردانهرودسر – گسکر محله – بلوار ولیعصر – خیابان ساحل گسکر محله – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیقربانی توتکلهآرایشگری قربانی0386217992930212پیرایشگری مردانهروشن آبسربالا – روستای رضامحله – کوچه روشن – جاده اصلی روشن آبسر – پلاک 236 – طبقه همکف
گیلانرودسرجمالصفرزادهصفرزاده0306973363930212پیرایشگری مردانهچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهید احمد کریم نیا – خیابان املش – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادزارعی کالمرزیپیرایشگری مردانه0346353873930212پیرایشگری مردانهچابکسر – امام خمینی – کوچه (بازارچه قدس 2 ) – کوچه (بازارچه قدس3 ) – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرکشت پرورمشکلهپیرایش 56 ص046698728901342624855930212پیرایشگری مردانهرودسر – شهرک شهید انصاری – میدان قائم – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – ساختمان امیر – طبقه همکف
گیلانرودسرآرمانرمضان زاده حسن سرائیپیرایش آرمان046701432701342620000930212پیرایشگری مردانهرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعظیمامینی فرامینی فر0466131560930212پیرایشگری مردانهلشکاجان سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی لشکاجان سفلی – خیابان لشکاجان کویه – طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانعموئیانسلیمان0306963357930212پیرایشگری مردانهرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – پاساژ صادق زاده – طبقه اول
گیلانرودسرحبیبقربانیآرایش حبیب0378858743930212پیرایشگری مردانهکلاچای – گیل کلایه – خیابان ( گیل کلایه ) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالفضلطرقی دریاسریپیرایش پاپیون0467026007930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد – گلدشت – خیابان کمربندی دانش – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانرودسررحیمصادق پورخانسریرحیم0186840447930212پیرایشگری مردانهبالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – کوچه میرزا – خیابان امام خمینی – پلاک 252 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدرحمت زاده لپاسررحمت زاده لپاسر0321794790930212پیرایشگری مردانهچابکسر – اوشیان – خیابان (اوشیان) – خیابان آزادگان – پلاک 127 – طبقه همکف
گیلانرودسربهزادشیرعلی زاده فبیل سراپیرایش بهزاد046706551901342681111930212پیرایشگری مردانهکلاچای – شهرداری – خیابان شهید مطهری غربی – کوچه (اداره پست) – پاساژ بهناد – طبقه همکف – واحد 3
گیلانرودسرفرهادمحمدی دریاکناریآرایشکاه نیکان0409762030930212پیرایشگری مردانهاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان گلها – کوچه محمدی – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودقربان پورمقدمآنتیک0186809927930212پیرایشگری مردانهکلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – کوچه (علیزاده) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودسحری رودسریآرایشگاه حمید046709150501342619713930212پیرایشگری مردانهرودسر – امام خمینی(شهرداری) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه مسجد – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدکریمی سلوک بنپیرایش مردانه0467095853930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید امیرسرلشگر قنبر قنبرزاده – کوچه ایثار 1 – طبقه همکف
گیلانرودسررسولشهرزادقاضی محلهشهرزاد0466133765930212پیرایشگری مردانهرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ ملت – طبقه اول
گیلانرودسرعلیدرخشنده لزرجانیپویا0186819501930212پیرایشگری مردانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – کوچه آیت – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبعابدینی تمی جانیآرایشگاه حبیب 046714337401342611301930212پیرایشگری مردانهرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان امام خمینی (ره) – ساختمان امیرپور – طبقه اول
گیلانرودسرمجتبیبراری لولمانیارایشگاه مجتبی0467158858930212پیرایشگری مردانهواجارگاه – مطهری – کوچه شهیدنواب صفوی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیفاضلی لشکانیهادی0306973579930212پیرایشگری مردانهکلاچای – امام خمینی – خیابان شهرداری – کوچه (داروخانه) – طبقه منفی 1 – واحد جنوبی
گیلانرودسرمحمدعلینصرالهی چنیجانیپیرایش فریبرز046716974801342646186930212پیرایشگری مردانهرودسر – 72 تن – کوچه عباسپور(1) – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادرمضانی سلطانسراسجاد استایل046717250701342774609930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیحسن پورچاخانسرپیرایشگری مردانه مصطفی0467174405930212پیرایشگری مردانهکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – واحد 26
گیلانرودسربهمنارشدیارشدی0031633415930212پیرایشگری مردانهرودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه اول
گیلانرودسرابراهیمهدایت خوش روشپیرایش قصر0467183551930212پیرایشگری مردانهرودسر – شهرک شهید انصاری – میدان توحید – خیابان وحدت – ساختمان نیل 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجوادطاهری رودسریپیرایش مردانه سپنتا046718598901342621343930212پیرایشگری مردانهرودسر – پشت پمپ بنزین – خیابان انقلاب – کوچه پمپ بنزین – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاصادقی فرآرایشگاه علیرضا046719898001342601209930212پیرایشگری مردانهواجارگاه – امام خمینی – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیامکجعفری بی بالانیپیرایشگاه سیامک 0467221461930212پیرایشگری مردانهکلاچای – مسجد جامع – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه نماز – پاساژ حاج ذکریا کیااحمدی – طبقه اول – واحد 17
گیلانرودسراسماعیلعلی زاده صحنه سرائیپیرایشگری0467223019930212پیرایشگری مردانهصحنه سرا – روستای چینی جان – ندارد – جاده ( صحنه سرا ) – جاده ( اصلی صحنه سرا ) – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلعرفانهنر قیچی 046722599901342686243930212پیرایشگری مردانهکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – طبقه همکف – واحد 81
گیلانرودسرعلیرضاکمالیآرایشگری تایماز046722782101342743790930212پیرایشگری مردانهرودسر – شهرک شهیدانصاری(صیدرمحله) – کوچه (نوروزی) – خیابان سعدی – ساختمان فانوس – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدحسن زاده لپاسراوشیان0186814889930212پیرایشگری مردانهچابکسر – اوشیان – کوچه شاهد1 – خیابان شهید بالواسه – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانرودسرجلالعلیزاده کیاسج محلهآرایشگاه نیومن046725108401342652195930212پیرایشگری مردانهرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاداشنپیرایشگاه تک046725480601342691461930212پیرایشگری مردانهبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – جاده اصلی بی بالان – کوچه شهید باهنر – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضافرهی یاملق 00046726184201342632557930212پیرایشگری مردانهرودسر – پیش ساخته(کشتارگاه) – کوچه شهید مظفر عوضی – خیابان فلسطین – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدشریفی درگاهیشریفی0308371003930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهدا – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمحمدزاده چنیجانیمستر کات046727988801342611532930212پیرایشگری مردانهرودسر – شهرک انصاری – کوچه گلستان 2 – خیابان گلستان ها – طبقه همکف
گیلانرودسرغفورقربان پورماشکآرایشگاه مردانه مدرن 046728011001342621369930212پیرایشگری مردانهاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده (احمدآباد) – خیابان شهیدمحمودعابدینی – پلاک -24.004 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدهادیمهدویگلبرگ0031646658930212پیرایشگری مردانهرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – میدان قائم – مجتمع بازارچه شهرک انصاری – طبقه همکف
گیلانرودسرحسندریای لعل0340693672930212پیرایشگری مردانهرودسر – امام خمینی – کوچه ((پاساژ)) – کوچه ((کاظمی)) – طبقه اول
گیلانرودسرحسینسبحانی درزی محلهپیرایش مردانه0467285759930212پیرایشگری مردانهفقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان ( به طرف شهررحیم آباد) – خیابان جاده رحیم آباد – پلاک 5 – طبقه اول
گیلانرودسررضانوربخش پودهآرایشگاه مردانه مسترکات046730743601342753221930212پیرایشگری مردانهرودسر – رانکوه – خیابان تختی – کوچه شهید نژاد کریم – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیکریم پورسویریندارد046731856901342625420930212پیرایشگری مردانهرودسر – چافجیر – کوچه فدک – خیابان چافجیر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمهری زاده زراکیپیرایش مسترکات 0467322940930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – پاساژ جعفرزاده – طبقه اول – واحد 9
گیلانرودسرمهدیعاشورزاده چابکآرایشگاه مهدیار0467337432930212پیرایشگری مردانهچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیموسی زاده رضامحلهپیرایش محله 0467341314930212پیرایشگری مردانهرضامحله – روستای بی بالان – ندارد – جاده اصلی رضا محله – خیابان شهید یدالله مومن پور – پلاک 2.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنحسن گزافیداکا0467341322930212پیرایشگری مردانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه اول – واحد 51
گیلانرودسرشاهرخعلی رضازادهپیرایش046735924101342620000930212پیرایشگری مردانهرودسر – صیدر محله(شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهدا – پلاک -95.1 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوطالبپورمحبوب هادی کیاشرآرایش طالب046737819101342693861930212پیرایشگری مردانهشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه پرستو – جاده اصلی شیرمحله – پلاک 174 – طبقه همکف
گیلانرودسررحيماميري علي بيك محلهامیری0467384918930212پیرایشگری مردانهرودسر – گسکر محله(رامدشت) – خیابان ساحل گسکر محله – بلوار ولیعصر – پلاک 229 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرگراکوهیپیرایش موکات046739895301342660000930212پیرایشگری مردانهچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان فرهنگ – ساختمان الماس چابک – طبقه اول – واحد 1
گیلانرودسرمهدیحسینی ثانییوفو046740839901342660000930212پیرایشگری مردانهچابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسررضاقربان مفخمیآرایشگاه مردانه مفخمی0467453466930212پیرایشگری مردانهچایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان سعدی – خیابان شهید مجید کرجالیان – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاامیری پرندانیپیرایش دانیال046747203401342680000930212پیرایشگری مردانهواجارگاه – شبخوسکله – کوچه (گل سوسن) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرخاتون خمابوذر0417127762930212پیرایشگری مردانهخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 42 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمهدیقنبریآرایشگاه کلاسیک046750395801342000000930212پیرایشگری مردانهاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید برزو مشفق – خیابان احمدآباد – پلاک -107.001 – طبقه همکف
گیلانرودسررسولعلیجان زادهپیرایش رسول046751238501342641871930212پیرایشگری مردانهکویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – کوچه شهیدسیدموسی سیدآقایی – خیابان شهید بکایی – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانرودسرکامیابتقی زاده چابکی ققفقف0031700813930212پیرایشگری مردانهچابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان آیت اله غفاری – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضازائریپیرایش اردیبهشت0467524925930212پیرایشگری مردانهناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید احمد عاقلی – خیابان شهید بکایی – پلاک 359 – طبقه همکف
گیلانرودسرهانیرضوانی دریاکناریآرایشگاه هانی0467532752930212پیرایشگری مردانهرودسر – انقلاب – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – کوچه هوسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیاوشاکبری کلدرهپیرایش سیاوش0467538023930212پیرایشگری مردانهرودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 66 – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدخادم زادهپیرایش خادم046754589101342641955930212پیرایشگری مردانهکویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید بکایی – کوچه رحمانی – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدسلوک بنیپیرایش سبحان0467547209930212پیرایشگری مردانهرحیم آباد – امام خمینی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – بن بست (( رضا امانی )) – طبقه همکف
گیلانرودسرفريبرزاسماعيليپیرایش اریکا0417343216930212پیرایشگری مردانهرودسر – رانکوه – خیابان فرهنگ – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبقربانیپیرایش یعقوب0467576114930212پیرایشگری مردانهطول لات – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ثاراله – خیابان جاده اشکورات – پلاک 269 – طبقه همکف
گیلانرودسرهومننصراله زاده سالومحلهپیرایش هیراد0467579464930212پیرایشگری مردانهحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – بلوار امام رضا ( ع ) – خیابان ولیعصر – پلاک 146.001 – طبقه همکف
گیلانرودسراميرخوشبخت درياكناريآریشگاه امیر0420965787930212پیرایشگری مردانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – کوچه شهید بزرگی نژاد – بن بست (صادق نیا) – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعمادباقی پورمیاندهکات شو046758918001342660000930212پیرایشگری مردانهچابکسر – امام خمینی – خیابان توسکا – خیابان فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانقره داغی تازه کندیپیرایش هارا046759490601342620000930212پیرایشگری مردانهرودسر – 72 تن – خیابان بسیج مستضعفین – خیابان شهید بازرگانی – پلاک -126 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلي اكبرخدادادي مجردپیرایش تک0467597090930212پیرایشگری مردانهرودسر – شهرک شهیدرجائی – کوچه شهیدرجایی 10 – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعباس زاده کراتیپیرایش کیوان046759848601342673066930212پیرایشگری مردانههلوکله – روستای اوشیان – ندارد – خیابان استقلال – خیابان گلستان – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسررحمانعلی محمدی0340707759930212پیرایشگری مردانهبالاگواسرا – روستای چینی جان – بالامحله گواسرا – خیابان اصلی بالامحله گواسرا – کوچه علی محمدی – طبقه همکف
گیلانرودسرعرفانگل بازچناربنیپیرایش عرفان046760025501342685496930212پیرایشگری مردانهکلاچای – کاشانی – کوچه تربیت یکم – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرحميدمحمديان گرمجانيپیرایش مردانه0031544639930212پیرایشگری مردانهرودسر – سرپل شرقی – کوچه توحیدی – کوچه آزاده – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیابراهیمیابراهیمی0031648348930212پیرایشگری مردانهرودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدمسلم نژادفروشگاه نوسازان0466194267454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رحیم آباد ، بلوار معصومی ، خیابان آیت الله خامنه ای ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرعمادوکیلیقصرکاغذی046636204601342687200454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)کلاچای ، نوده ، بلوار امام خمینی شرقی ، خیابان نواب ، طبقه اول
گیلانرودسرمسعودخواستهگیلان پلیمر046658761301342634812454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – پیش ساخته(سرپل شرقی،زاغوت – کوچه دانش – خیابان فلسطین – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرنازرضائیفروشگاه قصر کاغذی046665124301342660000454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)چابکسر – امام خمینی – خیابان شورا شرقی (1) – خیابان امام خمینی – طبقه سوم
گیلانرودسرمهردادسالمدکوراسیون اهورا0356452658454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه اول
گیلانرودسرپیمانرمضانی خانسریدکوراسیون داخلی ایلیا0466669255454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)پائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – جاده اصلی پایین محله قاسم آباد – خیابان امام خمینی – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانرودسرشازدهمحمودی سیاهمزگیفروشگاه استیاک046675616701342660000454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)چابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – بن بست ارغوان – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبعاشوری گرکرودیطرح پارسه0466796540454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار غدیر شرقی – میدان غدیر – مجتمع شاین پلاس – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمهدیسنجری پیرمحلهتزئینات ساختمان هارمونی046680370501342622664454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 12 – بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرامحمدی فزونینیو سازه های راد046686210401342682656454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)کلاچای – امام خمینی – کوچه لادن – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمظاهررجبیتک دکور0466893919454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رحیم آباد – بالنگاه – خیابان شهید ابراهیمی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهقاسمیان رودسریدکوراسیون داخلی رویال046699992001342619859454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – طالقانی(شهدا) – کوچه شاهدان جاوید – خیابان شهدا – پلاک 138 – طبقه همکف
گیلانرودسرفؤادالرضامحمدزادهتزئینات داخلی 046700554701342610532454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه دوم
گیلانرودسرمحمدتقیخوش خواهشتزئینات ساختمان ارغوان046704098001342628647454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – کوچه گلزار شهدا – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرنویدشمسائی مشکلهپادیاو046705464601342628087454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – بلوار غدیر شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدطالبی فتیدهسیستم آشپزخانه لوکس کابین شعبه 20382445450454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)کلاچای – پارک شهر – خیابان شهید رجایی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسپوررضادوران محلهنوین سازه 046718359701342679134454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)چابکسر – گل سرخ – بلوار امام رضا(ع) – بن بست موج 4 – طبقه همکف
گیلانرودسرساراداشته گزافرودیدارد046724512501342680230454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)کلاچای – مفتح – کوچه شهید سادات اشکوری – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک 627 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسنرحیمی گورجیدکوراسیون داخلی خانه نو046727011701342613691454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – پلاک -184 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنجمالی املشیدکور مدرن046732354001342626292454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – 72 تن(عادلی) – کوچه شهیدسیدجوادحسینی – خیابان بسیج مستضعفین – ساختمان کهرباء – طبقه همکف
گیلانرودسرفرحنازآذریانکلینیک ساختمانی دکوال046739121901342682246454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)کلاچای – امام خمینی – کوچه زند – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرحامدمهدیخواهشهرکاغذی 046739711701342616362454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – پلاک -186 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراشکرگذاردیزاین حسان046748803001342620000454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – انقلاب – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – کوچه هوسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیفنائی اشکلکدکوراسیون داخلی046751755901342772462454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رحیم آباد – بالنگاه – خیابان شهید ابراهیمی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهجزایری عربدکوراسبون داخلی046755124001342620000454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانرودسراحسانبدرقهدکراسیون داخلی تای سیز046757478401342683946454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)کلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیپیل افکندیزاین کارن046758351201342636506454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – 72 تن – کوچه شهیدان ابوالحسنی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرفائقهامانیارغوان 0425752986454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)کلاچای – نوده – کوچه فجر – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسمنعمت نژاددکورشاپ046768442501342624868454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه ( باقریان ) – کوچه بوستان 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیبابائی نوروزمحلهفروش گاز مايع بابائي029103610401426231224526091تعمیر اجاق گاز و بخاریرودسر میدان معلم  0
گیلانرودسراصغرنوع دوستنوع دوست030611684801426533319526091تعمیر اجاق گاز و بخاریرودسر روستای کویه سفلی  0
گیلانرودسراکبرخوش تراش لنگرودی027387873301426215003526091تعمیر اجاق گاز و بخاریخیابان شهید مهدی قاسمی خیابان شهید مهدی قاسمی  0
گیلانرودسرعلیعبداله پورجنرال سرویس شعله046504230901342663841526091تعمیر اجاق گاز و بخاریچابکسر ، بازار چه قدس ، کوچه بازارچه قدس ، کوچه بازارچه قدس ( 2 ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرعباسحاج آقاپورچاخانسرخدمات نوین0466142529526091تعمیر اجاق گاز و بخاریکلاچای ، مسجد جامع ، خیابان شهرداری ، کوچه شهید باهنر ، طبقه همکف
گیلانرودسرربابهرحیمی قاسم آبادلوازم گازسوزی شمال شعله046615007601342677162526091تعمیر اجاق گاز و بخاریچابکسر ، اوشیان ، کوچه شهید نصرت اله بنایی ، خیابان آزادگان ، پلاک 63 ، طبقه همکف
گیلانرودسرتقیآذرهوش شیرمحلهفروشگاه میعاد046626622801342683118526091تعمیر اجاق گاز و بخاریکلاچای – امام خمینی(کاشانی) – خیابان آیت اله کاشانی – کوچه شهیدنادر حسین نسب – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانرودسرباب الهقربان زادهچراغ سازی قربانزاده0031509866526091تعمیر اجاق گاز و بخاریرحیم آباد – امام خمینی – خیابان ابوعلی سینا – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرمضانی پودهندارد046649183701342773671526091تعمیر اجاق گاز و بخاریرحیم آباد ، گلدشت ، کوچه نیلوفر ، بلوار امام خمینی ، پلاک 39 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودکاظمی گورجیتعمیربخاری واجاق046651754201342680000526091تعمیر اجاق گاز و بخاریکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، پاساژ شهرداری ، طبقه همکف
گیلانرودسرعزتافلاکی کیسمیتعمیرات بخاری کیسمی0314967713526091تعمیر اجاق گاز و بخاریواجارگاه – واجارگاه – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی – پلاک 49 – طبقه همکف
گیلانرودسراصغرخوش تراش لنگرودیتعمیرلوازم گاز سوز خوشتراش0346741549526091تعمیر اجاق گاز و بخاریرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان برنج فروشان – خیابان شهید مهدی قاسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیقربانعلی زادهتعمیرگاه اجاق گاز بخاری امید046679017401342626548526091تعمیر اجاق گاز و بخاریرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان شهید مهدی قاسمی – بن بست هاشمی – پلاک -135 – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورطاهری نیاتعمیرات لوازم گازسوز046686212901342627243526091تعمیر اجاق گاز و بخاریرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – بلوار ولیعصر – خیابان کلدره – پلاک -390 – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمشریف زادهندارد 0466884631526091تعمیر اجاق گاز و بخاریکلاچای – امام خمینی(کاشانی) – خیابان آیت اله کاشانی – کوچه شهیدنادر حسین نسب – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانعلیاسمعیل زاده گزافرودیتعمیرگاه اسمعیل زاده0382041393526091تعمیر اجاق گاز و بخاریکلاچای – کاشانی – کوچه تختی – خیابان آیت اله کاشانی – پلاک 516 – طبقه همکف
گیلانرودسرنیرهحبیبی تمیجانیتعمیرات تاسیسات گازی046712305401342620000526091تعمیر اجاق گاز و بخاریرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – میدان مادر – بلوار شهید امیر رضا علیزاده شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاغلامیتعمیرات لوازم خانگی غلامی046717937301342699605526091تعمیر اجاق گاز و بخاریرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 7 – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیاکبرپورچراغ سازی046723703201342680000526091تعمیر اجاق گاز و بخاریکلانکلایه – روستای ماچیان – جاده اصلی کلان کلایه – بن بست شالیزار-بن2 – پلاک 42.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرربابهکاکاعلی صومعه سرائیلوازم یدکی گازسوز رضایی046724657801342632657526091تعمیر اجاق گاز و بخاریرودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید کیوان فعال – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنرهنماقاسم آبادخدمات فنی رهنما 0467391425526091تعمیر اجاق گاز و بخاریکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – طبقه همکف – واحد 78
گیلانرودسرفریدهدلاورخشکلاتخدمات فنی گازسوز0433266234526091تعمیر اجاق گاز و بخاریسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه شهیدحسن زاده – خیابان جواهردشت – پلاک 190 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیداسماعیلسیدحسینی شاهمرادمحلهشرکت پلار0357978858526091تعمیر اجاق گاز و بخاریکلاچای – کاشانی – خیابان مفتح جنوبی – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرسيدحسينذاكري ملكوتيتعمیرات سید0412510707526091تعمیر اجاق گاز و بخاریرضامحله – روستای رضامحله – خیابان سیدرضی جلالی – جاده اصلی رضامحله – پلاک 131 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجيدملكي رضامحلهسیم پیچی0467539778526091تعمیر اجاق گاز و بخاریکلاچای – کاشانی – خیابان مفتح جنوبی – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسررحمنغلامرضائیتعمیر اجاق گاز046763945801342660000526091تعمیر اجاق گاز و بخاریچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – طبقه همکف
گیلانرودسرالهامخیرخواه رحیم آبادیخیاطی تن آرا046730657701342600858526040تعمیر انواع چرخ بافندگی، خیاطی و گلدوزیواجارگاه – شبخوسکله – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید چمران – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهقربانی مازوکله پشتهخیاطی پاپیون046743821101342601114526040تعمیر انواع چرخ بافندگی، خیاطی و گلدوزیواجارگاه – شبخوسکله – خیابان شهید چمران – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانرودسرخلیلصادقی مرجانیلاستيك لياسا0445233206526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهخ كشاورز-جنب مغازه اقاي خادم
گیلانرودسراکبریوسفی چایجانتعمیر دوچرخه و سه چرخه046596333001342608016526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهچایجان ، کوچه اله یارصالح نژاد ، خیابان شهید مجید کرجالیان ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدرضازادهدوچرخه سازی رضا0274974381526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهرودسر خ کشاورز  0
گیلانرودسرمحمدحسینآقائی پورکلاچایهتعمیر دوچرخه 046641148301342680000526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه ارشاد ، بلوار امام خمینی غربی ، پلاک 947 ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامکاظمی افرمجانیکاظمی0030660291526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهکلدره سفلی – روستای رضامحله – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – پلاک 242 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیهنربخشتعمیرات دوچرخه046731424401342680000526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهکلاچای – نیروگاه – کوچه یاس – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرلقمانرمضان پوریاسوریکفاشی خزر046637241201342684931526032تعمیر کیف و کفش و پوتینکلاچای ، کاشانی ، کوچه شهید پور محمد ، کوچه شهید کوشیار ، طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلرستمیکفاشی0337841339526032تعمیر کیف و کفش و پوتینرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهیدمصطفی درویش – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرسینانجاتی رودپشتیکفاشی046743839501342680000526032تعمیر کیف و کفش و پوتینکلاچای – امام خمینی – کوچه (نانوایی) – کوچه (داروخانه) – طبقه همکف
گیلانرودسرعوضعلیمحمدی لاهرودیکفاشی محمدی046756485101342629480526032تعمیر کیف و کفش و پوتینرودسر – امام خمینی(شهرداری) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه مسجد – طبقه همکف
گیلانرودسررضانوروزی003064956701426585678526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرمحمودشریف زاده پودهآوا موبایل0463885062526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیرحیم آباد ، خیابان امام خمینی(ره) ، خیابان شهید مطهری ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 138 ، طبقه همکف
گیلانرودسرموسیمظفری چنیجانیتعمیرگاه لوازم الکترونیکی0465971662526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیرودسر ، هوسم ، خیابان ابن سینا جنوبی ، کوچه شهید باقر جهانسیر ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانرودسراورمزدشفقت رودسری.046644874701342626645526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیرودسر ، امام خمینی ، خیابان تختی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، پاساژ صادق زاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلی محمدیموبایل شایان0467338347526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینرمضانی لاتیتعمیرات تخصصی تلفن همراه آریا0467351602526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده 1 ) – خیابان شهید مطهری – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانرودسررضااقبال آذردنیای تلفن اقبال0449465156526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیرودسر – نواب صفوی(غفاری) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان غفاری – پلاک 90 – طبقه همکف
گیلانرودسرعاطفهحسن پورچاخانسری030802833101426583993526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریکلاچای خ امام  0
گیلانرودسریوسفپور عزیزیان رودسری031135977801426222964526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریخیابان امام خیابان امام  0
گیلانرودسرجمشیدپورابراهیمخدمات صوتی وتصویری046273042001342623872526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر ، میدان طالقانی ، خیابان طالقانی ، خیابان طالقانی ، پلاک 63 ، طبقه همکف
گیلانرودسرکاظممسیح پورپالس دیجیتال0463062088526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر ، خیابان امام خمینی(ره) ، خیابان شهید نژاد کریم ، خیابان شهید نژادکریم ، پلاک 11 ، طبقه همکف
گیلانرودسراکبرنصیری فتیدهالکترونیک دیجیتال0463861238526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر ، میدان طالقانی ، خیابان طالقانی ، جنب ساختمان صادق پور ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودرضازاده سجیدانالکتریکی محمود0466045921526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریخیاطمحله ، خیابان ( جواهردشت ) ، بن بست معلم – بن (رضازاده) ، پلاک 100.003 ، طبقه اول
گیلانرودسرمسیبسدادیتعمیرات لوازم صوتی و تصویری 046620196301342600000526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریکلاچای – پاسداران – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه آیت – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیروزبهانخدمات صوتی و تصویری امیر046626769001342624210526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلسدادینمایندگی خدمات پارس0313644436526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدعلیزادهصدا و نور آوا رنگ046641789301342620542526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسروحیدهدایت زادهالکترو هدایت046644873901342621144526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر ، بازار روز ، خیابان انقلاب ، کوچه فجر2 ، پاساژ آروندی ، طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمگلعلی پورعصر الکترونیک0272830748526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنپورجعفرسرایدشتیخدمات رادیوپخش0031614950526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر – شهرداری – خیابان شهرداری (1) – خیابان فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمرتضیراجعی سرکلهتعمیرات رادیو و تلویزیون امید0275023186526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریماچیان – روستای ماچیان – کوچه فرهنگ – جاده اصلی ماچیان (1) – پلاک 114 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرج الهبابائی قاسم آبادیخدمات فنی موج0031699169526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریکلاچای – امام خمینی – بلوار امام خمینی شرقی – کوچه (حقیقت) – ساختمان حقیقت – پلاک 878 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرعلیقاسمی ارکمیتعمیرات صوتی تصویری نوین046695596701342686858526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریکلاچای – امام خمینی – کوچه (حقیقت) – کوچه ((علی صادقی نسب)) – پلاک 882 – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضامژدهءرودسریتعمیرات لوازم صوتی وتصویری مژده0031617323526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان غفاری – ساختمان محمدیه (منجمی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرولی الهکسرائی گیلاکجانیمرکز مهارت های الکترونیکی رودسر046721419501342628064526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان توحیدغربی – میدان توحید – ساختمان کهنه – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیآقائی تلیکانیخدمات صوتی تصویری نوین الکترونیک046735677701342616172526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر – شهرداری – کوچه ژاندارمری – بلوار شهید امیررضا علیزاده – طبقه اول
گیلانرودسرحمزهشعبانی کاکرودیتعمیرات لوازم صوتی وتصویری شعبانی046736879001342685735526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریکلاچای – کاشانی – کوچه سمیه – بلوار (امام خمینی شرقی) – ساختمان برزگر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدرضاهادیان طبرستانیتعمیرات صوتی تصویری آراد046741230601342621379526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر – شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین (72تن ) – خیابان شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانرودسرامينامين زادهنمایندگی خدمات پس از فروش 0434535228526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ ملت – طبقه اول
گیلانرودسرسیداحمدمیرهدایتی رودسریصوتی و تصویری میرهدایتی0466448073526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان تختی – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ صادق زاده – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدپوربابائی حسن سرائیخدمات فنی مجید046145598801342623423526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریرودسر ، خیابان انقلاب ، خیابان مدرس ، روبروی موسسه مالی انصار ، پلاک 303 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیتقوی مطلقچابک الکترونیک046628675201342663565526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریچابکسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسربهروزمقصودیتعمیرات لوازم خانگی برقی046630507401342685027526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریکلاچای ، کاشانی ، خیابان اصلی کاشانی ، کوچه شهیدنادر حسین نسب ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانرودسرکامبیزمداح رودسریتعمیرات لوازم برقی046631109501342629398526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریرودسر ، شهرداری ، کوچه فجر1 ، کوچه فجر2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنشمشادی سویریتعمیرات لوازم برقی توانیر0466519762526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریرودسر – سر پل غربی – خیابان طالقانی – بن بست سجاد – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانرودسرستارهنیاستیدارد046664364601342684041526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریکلاچای – کاشانی – کوچه سمیه – بلوار امام خمینی شرقی – ساختمان برزگر – طبقه همکف
گیلانرودسربابکسلیمانیتعمیرات لوازم خانگی رانکو0466742796526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید حمید موسی پور – خیابان شهید مطهری – پلاک 110 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدعلیزاده شیرایهتعمیر لوازم خانگی سعید0466834614526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان شهید دکتر بهشتی – خیابان آیت الله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانرودسرداریوشرضائی سعدآبادیتسلا تکنیک046687748701342617585526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریرودسر – صیدر محله(شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهدا – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبقنبریتعمیرات لوازم خانگی محقق046689168801342662701526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (بازارچه قدس 2 ) – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرتامیریانالکترو ولتا0467032249526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریکلاچای – امام خمینی – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه (حقیقت) – پلاک 916 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیهعلی عسگری کودکانتعمیرات لوازم خانگی ایلیا0467094657526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریرحیم آباد – گلدشت – کوچه نیلوفر – بلوار امام خمینی – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسینمحمدیخانه روشن046717060901342771356526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه همکف – واحد 16
گیلانرودسرمحمدرضاتوکلی رضامحلهتعمیرات لوازم خانگی پارسیان 0434618026526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریکلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – کوچه (علیزاده) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدباقررضاپورسجیرانیخدمات فنی رضاپور0467655436526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهید مطهری – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرپیمانصالحی گیلانیصالحي030581295901426216980526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاترودسر خ امام  0
گیلانرودسرزینببنام031694101001426586346526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرمعصومهجلوه دهجواهر سازی حامد046653708101311111111526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاترودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدامینسیدحسینی سیاهکلهگالری امین جواهر046728537701342684932526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 59
گیلانرودسرسیناکاظم پوریاقوت سرخ0467378530526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاترودسر – امام خمینی – کوچه (قربانی) – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیبابائیبوستر سازی مرتضی046733334201342639472502042تعمیر و تعویض ترمز و کلاچگیلاکجان – روستای رضامحله – ندارد – جاده ( گیلاکجان ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعوداسماعیلی رادلنت کوبی سجاد0467567251502042تعمیر و تعویض ترمز و کلاچرحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعباسسیدعلی زاده032015642201420502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر خ ولیعصر  0
گیلانرودسرخیرالهقاسمی032437109201420502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرامینوزین032491857601420502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروکلاچای روستای رضامحله  0
گیلانرودسرمیثمکریمی پرشهكريمي026629224101427625652502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورحیم آباد بندبن  0
گیلانرودسرعبدالهآقاجانی نیاسانیکلینیک تخصصی جلوبندی کمک فنر اقاجانی045166747501342684338502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروواجارگاه ، واجارگاه ، بلوار دانشگاه ، روبروی دانشگاه ، پلاک 48 ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاذوقیآهنگری ذوقی0465556044502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروبعثت روبروی سالن ورزشی شهید انصاری رامدشت  0
گیلانرودسرمحمدیوسفی فردکندسرجلوبندی سازی و کمک فنرسازی یوسفی046600450701342663281502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروچابکسر ، گیلان ده ، بلوار امام رضا ، بن بست دهقان ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیرمضانی بندبن بالنگاجلوبندی سازی هادی0466158855502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروحسن سرا ، خیابان ولیعصر ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 492 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمرادسیدعلیزادهجلوبندی سازی سید 046620120401342670000502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروچابکسر ، گیلان ده ، بلوار امام رضا ، بن بست دهقان ، طبقه همکف
گیلانرودسرابوالفضلماه تابانیجلوبندی سازی  ابوالفضل0466306991502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر ، گسکر محله ، خیابان ساحل گسکر محله ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیعبدالهی سورجانیجلوبندی خزر046630699501342620000502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروکلدره سفلی ، خیابان اصلی کلدره سفلی ، خیابان جاده کلان کلایه ، پلاک 237 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادنیکوئی کلدرهجلوبندی سازی جواد046633842401342631111502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروکلدره سفلی ، خیابان اصلی کلدره سفلی ، خیابان جاده کلان کلایه ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامحسینکناردریائیجلوبندی کناردریایی046637332201342633994502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروچینی جان ، بلوار امام رضا ، کوچه شقایق 3 ، پلاک 97 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرامرزشمائی کلدرهجلوبندی فرامرز046644937001342630984502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر ، دریاوارسر ، کوچه خوشدل ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسینرحمانیجلوبندی سازی رحمانی046648117501342624559502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر – شهرک ولی عصر – خیابان 12 فروردین – بلوار ولیعصر – پلاک -61 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنآقاجانی چهاردهجلوبندی سازی محسن046648151801342613362502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر ، سر پل غربی ، خیابان طالقانی ، باقرآباد ، طبقه همکف
گیلانرودسریوسفجعفری مظلوم رودسری00046651442601342630742502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر – دریاوارسر – میدان معلم – بلوار ولیعصر – پلاک 624 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنجعفری رضامحلهتعمیرگاه طهران 046652290701342652875502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدپنجیجلوبندی سازی اعتماد046652664901342622360502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر – گسکر محله – کوچه کلاس محله – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضابراری مبارک آبادیجلوبندی براری046652691601342630000502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعظیمنعمت پورکمک فنر سازی نگین شمال046654074901342773451502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان امام حسین – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبعبدیجلوبندی سازی بابک0466674710502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر – گسکر محله(رامدشت) – کوچه (یوسف خواه ) – بلوار ولیعصر – پلاک 267 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلییوسفی شاهمرادمحلهآهنگری علی0466746238502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروواجارگاه – کنگا چرک – بلوار دانشگاه – خیابان شهیدآیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلعلی اصغریجلوبندی اسماعیل0031585022502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرشاهینعلی زاده لشکانخدمات جلوبندی شاهین0364959844502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروچابکسر – اربه کله – خیابان شهید فهمیده – خیابان فرخی سیستانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادنبی خواهجلوبندی مهرداد046685732901342632083502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – پلاک 199 – طبقه همکف
گیلانرودسرزکریاپرسازکریا پرسا0412361842502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – کوچه یاس – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 535 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدضیاءمیرقاسمی بی بالانجلوبندی سازی سیدضیاء046706573801342688896502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدحقدوست سنگجوئیجلوبندی سازی احمد046711722501342673835502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دهقان – مجتمع صنعتی اتومبیل چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرایمانعبدشریف اصفهانیجلوبندی سازی شریف046720240201342693504502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 285 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمیرزازاده خسادیجلوبندی همسفر0467313732502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودرضارمضانیانتعمیرگاه رمضانیان0466449243502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ( جاده روستای نیکسر ) – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 333.003 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنساکت رودسریجلوبندی سازی محسن046739206601342646112502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهید منتظر نظام – بلوار امام رضا – پلاک 165 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدعلیزاده کوشکوهیجلوبندی سازی میزان046740258501342771111502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمرتضیمیرقاسمی بی بالانیجلوبندی میرقاسمی046740661001342670000502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – پلاک 102 – طبقه همکف
گیلانرودسررامینرضازاده کاس احمدانیجلوبندی سازی استاد اکبر046752826901342770000502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمرادیانجلوبندی سازی046762539801342633054502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرورودسر – سرپل شرقی – کوچه شهیدمنصور یاوری – بلوار ولیعصر – پلاک 114 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحسن پورچابکتعمیرات موبایل کاسپین046609365701342663146526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهدا ، کوچه ((مروارید2)) ، طبقه اول
گیلانرودسرصمدصمدی گرکرودیتعمیرات موبایل صمدی0466130955526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلترحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه محمدزاده ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 237 ، طبقه همکف
گیلانرودسرایمانعلیزاده صیادمحلهموبایل الماس046654544101342683378526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید آقاجانپور – بلوار امام خمینی غربی – پلاک 1,098 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینبابائی چایجانمرکز تخصصی تعمیرات موبایل پاورآپ046659040901342687738526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتکلاچای – امام خمینی – بلوار امام خمینی غربی – بن بست شهیدمهدی حسین زاده – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودعبدالهی شیرمحلهپرشین موبایل046666206301342684212526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شیک – طبقه همکف – واحد 9
گیلانرودسراحسان اللهعلی پورمقدم گیل کلایهکلینیک تخصصی موبایل0466683701526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتکلاچای – نوده – خیابان ( بالا نوده) – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیبهزادفردکتر موبایل046669584201342684141526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید کوشیار – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه اول
گیلانرودسرامینقاسم نژادامیر0466733385526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (بازارچه قدس 2 ) – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهمحمدپوردوستکوهیتعمیرات موبایل رودسل046704975601342637902526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلترودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلینوروزیجانبی سنتر046706581101342689206526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتکلاچای – امام خمینی – کوچه محراب – کوچه (ارشاد) – طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهدوستی کلستانموبایل سپنتل046709533601342663466526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتچابکسر – امام خمینی – کوچه تلاش – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمهدوی مرزدشتیتعمیرات موبایل سورین0467222278526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتچابکسر – امام خمینی – کوچه قیام1 – کوچه قیام – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانرودسرعليرضاغلام پورتعمیرات موبایل آواتل0467410132526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف – واحد 7
گیلانرودسرفریبرزمرادی پینوندیتعمیرات موبایل شهر046741515601342686089526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف – واحد 4
گیلانرودسرسبحانقاسم نژادامداد موبایل046742450301342663526526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتچابکسر – امام خمینی – خیابان (شهدا) – کوچه قیام1 – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنحبیبی لسبوتعمیرات موبایل من و تو046743847901342774324526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلترحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 188 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاعلي اكبري ديلميسایلنت0467488585526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلترودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیاکبریپلاس0467490433526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلترودسر – امام خمینی(ایران پیما) – میدان شهرداری – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمفراهانیتعمیرات موبایل طنین046749049301342624044526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلترودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان امام خمینی (ره) – میدان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسربابكحرسپهريتعمیرات موبایل بابک0467494232526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلترودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه دوم
گیلانرودسرمهرانصفری صابرطلبتعمیر تلفن همراه مهران046749425801342626856526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلترودسر – شهرک بنیاد – کوچه شهید باهنر 3 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیروحیتخت جمشید 0467497998526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلترودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرعارفرحیمی مطلقموبایل پلاس046759763401342664571526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (بازارچه قدس 2 ) – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسن پورچابکموبایل پاسارگاد0467651154526074تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلتچابکسر – سورخه بیجار – خیابان فجر – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلینجفی کلدرهنجفي003066084001426211072504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رودسر خ امام  0
گیلانرودسرعلیرمضانی ملا سرائی031456477101426423484504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )قاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید حسین نصیری پور – خیابان شهدا – پلاک 328 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسمشمسی پور قاسم آباد032806008001426363564504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چابکسر توتکا محله  0
گیلانرودسرهمتدهقانتعميرات موتور سيكلت دوستان032811801201420504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کلاچای نوده  0
گیلانرودسرمحمدقنبری میاندهقنبری0417240838504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چابکسر- سرولات
گیلانرودسرحمیدآقائیتعمیرگاه موتور سیکلت حمید0466144008504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید هادی بابائی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنقنبریان ثانی قاسم آبادیتعمیرگاه موتورسیکلت محسن046628753101342653757504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )بالامحله قاسم آباد ، کوچه خرم ، خیابان امام خمینی ، پلاک 311 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیپورحسن سالاکجانتعمیر گاه  صداقت046654244101342652483504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رودسر – گسکر محله – کوچه شهیدان رمضان نیا – بلوار ولیعصر – پلاک 120 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدبابائی چافیمحمد0417241413504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )سرولات – روستای اوشیان – جاده (سرولات) – جاده اصلی سرولات – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضامحمودی چابکحمید0417240730504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چابکسر – توسکا – کوچه شهید جمشید نارنجی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظماحمدنیابرگامیموتور سازی کاظم0466673670504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – کوچه شهید هادی بابائی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیعبدالهی مبرهنمبرهن046667371301342613088504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهدا – بن بست معرفت – طبقه اول
گیلانرودسرسیروسشریف زاده پودهدارد046675823501342778186504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )فقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده ماچیان – خیابان جاده رحیم آباد – پلاک 110 – طبقه همکف
گیلانرودسرخلیلرستم پورچافجیریتعمیرگاه ساحل046677759001311111111504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رودسر – شهدا – کوچه ( غدیری ) – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرامیریمکانیکی ابوذر046678183201342620000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کویه سفلی – روستای رضامحله – خیابان شهید تقی جمالی – خیابان شهید بکایی – پلاک 134 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلمحمدی بندبن بالنگامکانیکی موتور محمدی0466487886504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رحیم آباد – بالنگاه – کوچه شهید غلام حسین حسین زاده – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعلیحسین پورکرفستانیحسین پور0031540170504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کلدره سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – پلاک 182 – طبقه اول
گیلانرودسرمهدیرضائیرضائی0030663213504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – خیابان احمد آباد – خیابان شهدا – پلاک -346 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبعلی خواهتعمیرگاه موتور سیکلت حبیب046711902901342610283504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – پلاک 100 – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیقربانعلی زادهتعمیرگاه موتورسیکلت قربانعلی زاده046711903301342610720504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – پلاک -66 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادقربانی قاضی چاکمکانیکی مهرزاد0377667836504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )خیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 160 – طبقه همکف
گیلانرودسرجلیلعاشوری گسکری محلهمکانیکی امید046716392801342630162504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رودسر – گسکر محله – کوچه زندان – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشادمیرزائی کشایهتعمیرات موتورسیکلت046724614201342680000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 287 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیکهن سال اشکلکتعمیرگاه موتور علی046726865001342773450504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رحیم آباد – اشکلک – بلوار امام خمینی – خیابان شهید چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدکاظمشیرخانزادفردشیخانزاد046728767101342770000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چابکسر – شهدا – کوچه ((ولی اله رشیدی)) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدسمیعی روم دشتیتعمیرگاه046729117601342778180504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )فقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان املش به کلاچای – خیابان جاده رحیم آباد – پلاک 86 – طبقه اول
گیلانرودسررخسارهایوبی رضائیموتور سیکلت علی بابایی کلرود0467300732504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )واجارگاه – کنگا چرک – کوچه (محمد حبیب اله نیا) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرروح اللهبابائی کلرودتعمیرات موتور سیکلت روحی046735917101342600000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )واجارگاه – شبخوسکله – کوچه (گل سوسن) – بلوار دانشگاه – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدعلیزادتازه آبادیمحمد046735929801342600000504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )واجارگاه – شبخوسکله – بلوار دانشگاه – بن بست ((شهرام رضایی)) – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیمصطفی زاده اکبرآبادیموتورسیکلت نوین 0409771029504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کلانکلایه – روستای ماچیان – کوچه شهیدتقی مهری – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانرودسرهوشنگعلی گلی پورکلانکلایهمکانیکی علی046739180401342640312504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کلانکلایه – روستای ماچیان – کوچه شقایق – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهيميكتاكنارسريتعمیر گاه محسن 0467517995504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )هادی کیاشر – روستای ماچیان – کوچه ( پلرود ) – جاده اصلی هادی کیاشهر(1) – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیراسخمیکانیکی موتورسیکلت راسخ046752661301342622485504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رودسر – طالقانی(شهدا) – میدان طالقانی – خیابان طالقانی – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاعباس زادهتعمیرات موتور سیکلت یاران046753036401342646875504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه لاله 7 – بلوار امام رضا – پلاک 306 – طبقه همکف
گیلانرودسرصفرعلیامیرزاده چافجیریتعمیرات موتور سیکلت امیرزاده 0467530427504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )رودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسربهمنعبدالهی سیاهکلرودیتعمیر موتور سیکلت0409744248504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )باجیگوابر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان ( به طرف روستای سجیدان ) – خیابان جاده باجیگوابر – پلاک 313 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمهردادداوطلبخدمات کامپیوتر مهرداد046602788701342621035725020تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداریرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه اول
گیلانرودسرمحمدقاسم نژادرولنز003060271001426584966526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)کلاچای – کاشانی – کوچه شهید مهراب پور محمد – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرخشایاربزرگ ابراهیمیگالری ساعت برکه046602783101342662519526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)چابکسر ، بازار چه قدس ، خیابان شهدا ، کوچه بازارچه قدس (1) ، پلاک 20 ، طبقه همکف
گیلانرودسربهروزمنصوری مقدمگالری ساعت الماس زمان046629444801342614684526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)رودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسراحسان الهدهشدهش0031643745526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)رودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیموسی پورشاهیموسی پور0031646766526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)رودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -28 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودنصیری دوستکوهیتعمیرات و انواع ساعت نصیری046697407601342684378526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)کلاچای – امام خمینی – کوچه شهید کوشیار – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهحبیب نژادساعت سازی حبیب نژاد0467056081526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)رحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ حکیمی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیشعبان زاده سالومحلهسرما خزر029103430601426239435526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر-حسن سرا روبروی جاده گیلاکجان  0
گیلانرودسرمهدیرمضانی رودپشتهخدمات فني عماد003171531401426424115526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرحسینقربانی چنیجانی030107531201426227673526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر خ شهدا  0
گیلانرودسرعلیرضاشریفی030608533801420526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر گسکرمحله  0
گیلانرودسراسماعیلعلی پور030809211501420526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرعلیرضاشفق032701340001426585066526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرکلاچای خ کاشانی  0
گیلانرودسرمحمدرمضانی کلکاسرائیخدمات فنی قائم (عج )045088558701342615369526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان شهید درود ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرکیهانصادقیان گالشکلامیتعمیرگاه الکتریکی کیوان 046084869501342611284526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 12 – بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینطالبی اشکلکتعمرات یخچال0466144077526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررحیم آباد ، اشکلک ، خیابان شهید رجائی ، خیابان حافظ ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودقربانی مردابسریلوازم خانگی سردکننده046622734001342652116526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر ، چافجیر ، کوچه فرهنگ ، خیابان چافجیر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرمضانی هوشمندخدمات فنی هوشمند0031700921526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرچابکسر خ شهدا جنب خ شورا 0
گیلانرودسرسیداحمدغلامیغلامی0030660516526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر ، سر پل غربی ، خیابان هجرت ، خیابان طالقانی ، پلاک -181 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمیرزاآقاپوراشکیت0328117977526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – ساختمان علی پناه – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدرضاسیف رودسریسیف0363948062526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – رانکوه – خیابان فرهنگ – خیابان کشاورز – پلاک 201 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعباسسیدی گواسرائیخدمات فنی عباس0466625705526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – رانکوه – خیابان شهید نژادکریم – خیابان فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدحق پرست شیرایهموسسه فنی مجید 0466729375526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – سرپل شرقی – خیابان سر پلی زاده – بلوار ولیعصر – پلاک -215 – طبقه همکف
گیلانرودسرروح الهیوسفی رودسریتعمیرات یخچال یوسفی0374882919526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – شهرداری – میدان شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – پاساژ یوسفی – طبقه همکف – واحد 5
گیلانرودسرحمزهقاسمیان لشکاجانینمایندگی ال جی گلدیران0466791391526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – 72 تن – کوچه شهید میر بابائیان – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیصادقی ولنیندارد 0466832570526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرکلاچای – امام خمینی(کاشانی) – خیابان آیت اله کاشانی – کوچه شهیدنادر حسین نسب – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلقربان دوست بلالمیخدمات فنی اسماعیل046711723201342632456526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررحیم آباد – امام خمینی – خیابان ( آیت اله طلوعی گیلانی ) – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 284 – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادنخستین کلانکلایهموسسه فنی  و برودتی سجاد046712557901342630645526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرکلاچای – کاشانی – کوچه تربیت دوم – خیابان آیت اله کاشانی – پلاک -550 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنجوانروح علی آبادخدمات فنی محسن046724822301342213180526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – خیابان احمد آباد – بن بست (مهری) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینپورحسین لزرجانحسین0186885398526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان (ساحل ) – جاده اصلی رضا محله – پلاک 113.007 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادمرتضی زادهموسسه فنی فرهاد046731285501342770746526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهحسنپورموسسه فنی البرز046731760901342619689526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه ولیعصر – خیابان چافجیر – پلاک 42 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدبهزادی چنیجانیتعمیرگاه یخچال0467338340526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه دهیاری – بلوار امام رضا – پلاک 317 – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادمشهدی قربانی سیاهکلرودیتعمیر یخچال046738364801342680000526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمظلومهادویخدمات فنی دریا046741440101342687158526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرالماسی مقدمتعمیر لوازم خانگی الماسی0467424971526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – شهرک انصاری – خیابان شهید انصاری – خیابان نینوا – ساختمان پارادایس – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیپورعزیزیانپورعزیزیان0186851568526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدغنیموسوی سارسریتعمیرکار یخچال046746666601342680000526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرکلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – کوچه (تاج) – طبقه همکف
گیلانرودسرروح الهقربانی بلدسرخدمات فنی ایرانیان0467543057526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان شهید دکتر بهشتی – خیابان آیت الله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانرودسررستمپورشمسيانهیمالیا0031724853526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهمشهدی قربانی سیاهکلرودییخچال سازی046765415401342660000526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرچابکسر – لات محله – خیابان آیت الله روحانی – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسربهناممشهدی قربانی سیاهکلرودیخدمات فنی کاردانا046767007201311111111526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – شهرک بنیاد – خیابان باهنر – بلوار شهید ناصحی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاگل محمديخدمات فنی گل محمدی0467686709526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزررودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان توحیدغربی – میدان توحید – ساختمان کهنه – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراروزپیکررادیاتور علی046652668701342622297502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور رودسر – سرپل شرقی – کوچه کشتارگاه – خیابان فلسطین – پلاک 124 – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامحسناسمعیل زاده مبارک آبادیرادیاتورسازی سیروس046686210501342688862502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور واجارگاه – نوده – خیابان (نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسررضارضانژاد00046750987901342633970502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور رودسر – گسکر محله – کوچه کلاس محله – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرعشوری میان پشته003158635301420502055تعویض روغنرودسر خ طالقانی  0
گیلانرودسرفرامرزعباسی کلایهعباسي003168690701426587170502055تعویض روغنکلاچای روستای شیرمحله  0
گیلانرودسرحسیندلاور گنجیدلاور003064330901426588567502055تعویض روغنکلاچای گیل کلایه  0
گیلانرودسراسماعیلنعمتی030832733901420502055تعویض روغنکلاچای فقیه محله ماچیان  0
گیلانرودسرروح الهتسلیمی نودهی003150025401426587705502055تعویض روغنکلاچای نوده  0
گیلانرودسرفریباگلعلی زاده025136396801426298093502055تعویض روغنجاده لنگرود چینیجان  0
گیلانرودسرحسناحمد نژاد0033832734801426231205502055تعویض روغنبعثت اول جاده کلدره  0
گیلانرودسرخسرورحمتیتعویض روغنی رحمتی0031580419502055تعویض روغنرودسر ، خیابان ولیعصر ، قبل از میدان معلم ، روبروی آموزشگاه شاهین ، پلاک 34 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیروسکارپروررودسریتعویض روغنی کاسپین045812968401364426319502055تعویض روغنچینی جان ، بلوارامام ر ضا ، نبش کوچه یاسمن 6 ، روبروی پمپ بنزین ، پلاک 577 ، طبقه همکف
گیلانرودسربهمنرحمتیتعویض روغنی0031583440502055تعویض روغنرودسر ، سرپل شرقی ، خیابان بطرف کمربندی ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسررضارحمتیتعویض روغنی رحمت 0464637364502055تعویض روغنبی بالان ، کوچه دانش ، جنب نانوائی آقائی ، پلاک 238 ، طبقه همکف
گیلانرودسرذبیح الهامیریتعویض روغنی امیری046604977701342639417502055تعویض روغنحسن سرا ، خیابان ولیعصر ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 550 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهخالقی کلکاسرائیتعویض روغنی 046605598401342680000502055تعویض روغنشیرمحله ، – ، خیابان ساحل ، خیابان جاده رودسر ، پلاک 80 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده مرضیهعابدی علیکلایهتعویض روغنی و آپاراتی مهدی046606618901342639791502055تعویض روغنحسن سرا ، خیابان شهید روانخواه ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 547 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنرنجبراشکلکتعویض روغنی مرتضی رنجبر0466084734502055تعویض روغنرحیم آباد ، اشکلک ، کوچه معلم ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرارسلانهوشمندتعویض روغنی وحدت046610908301342608464502055تعویض روغنچایجان ، خیابان به سمت چایخانسر ، خیابان جاده چابکسر ، پلاک 115 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریممحمدیان روشنتعویض روغنی ایرانول0336737798502055تعویض روغنخیابان حسن سرا تازه آباد  –
گیلانرودسرسلیمانجانعلی زادهتعویض روغنی جانعلی زاده0466217856502055تعویض روغنبندبن بنکسر ، خیابان ( جاده روستای نیکسر ) ، خیابان ( جاده بندبن ) ، پلاک 357 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهفتحیاتوسرویس سجاد0466234909502055تعویض روغنبندبن بنکسر ، خیابان ( جاده روستای نیکسر ) ، خیابان ( جاده بندبن ) ، پلاک 333 ، طبقه همکف
گیلانرودسرتقیمحمد قلی نیا سرپلیپمپ بادی قلی نیا0466236749502055تعویض روغنرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه شهیدمنصور یاوری ، بلوار ولیعصر ، پلاک 200 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعابدی جیردهی تعویض روغنی حسام0466293360502055تعویض روغنچابکسر ، گیلان ده ، بلوار امام رضا ، بن بست دهقان ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدابراهیمیتعویض روغنی ابراهیمی046631895201342644383502055تعویض روغنرودسر – گیشاکجان – کوچه لاله 1 – خیابان شهید بکایی – ساختمان حبیب – پلاک 49 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرابراهیمدیانتیبارز0466361140502055تعویض روغنرودسر ، گسکر محله ، خیابان کلدره ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرنادرصفری بندبنیتعویض روغنی مطمئن0466449207502055تعویض روغنبندبن بنکسر ، خیابان ش علی مراد زاده ، خیابان ( جاده بندبن ) ، پلاک 71 ، طبقه همکف
گیلانرودسرشاپورمیرزازادهتعویض روغنی سجاد0466449214502055تعویض روغنرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان بندبن ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنصفری بندبنیتعویض روغنی برادران صفری0466449260502055تعویض روغنرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان امام حسین ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اعظمعسکرنیاتعویض روغنی عظیم0466449314502055تعویض روغنبندبن بنکسر ، خیابان ش علی مراد زاده ، خیابان ( جاده بندبن ) ، پلاک 31 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعادلصفرنیاتعویض روغنی عادل0466464152502055تعویض روغنرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان استقلال ، خیابان اشکور ، ساختمان محسن صفری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیپورربیع رودسریتعویض روغنی پورربیع046647779501342632388502055تعویض روغنرودسر – سرپل شرقی – خیابان سر پلی زاده – بلوار ولیعصر – پلاک -229 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهخجسته لاکلایهتعویض روغنی محبوبی046648019301342640621502055تعویض روغنرودسر – دریاوارسر – میدان معلم – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلعابدینی چافجیریتعویض روغنی عابدینی 0416274664502055تعویض روغنرودسر – شهرک ولی عصر – خیابان (اصلی شهرک ولی عصر) – بلوار ولیعصر – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلحسنیتعویض روغنی پل046651783101342632311502055تعویض روغنرودسر – سرپل شرقی – خیابان فلسطین 1 – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدرجبی سرکلهتعویض روغنی0466520865502055تعویض روغنروشن آبسربالا – روستای رضامحله – کوچه روشن – جاده اصلی روشن آبسر – پلاک 214 – طبقه همکف
گیلانرودسرافشینحسین پورسارسریدارد046657634301342770843502055تعویض روغنفقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده رحیم آباد – بن بست ( محمودی ) – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمقربانیتعویض روغنی0031585562502055تعویض روغنرودسر – گسکر محله – کوچه زندان – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرثریاجعفری بالنگاتعویض روغنی سینا046667458101342770000502055تعویض روغنرحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیفخرمحمدیانتعویض روغنی برلیان0359082992502055تعویض روغنپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – جاده اصلی پایین محله قاسم آباد – خیابان امام خمینی – پلاک 76 – طبقه دوم
گیلانرودسرعلیرجبی رضائیتعویض روغنی دریا0030615953502055تعویض روغنرضامحله – روستای بی بالان – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – پلاک 194 – طبقه همکف
گیلانرودسرایمانشکوریتعویض روغنی تک046672740101342617848502055تعویض روغنرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – پلاک 153 – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبمهدی پورخمیرمحلهاتو سرویس جعفر046676161701342679134502055تعویض روغنچابکسر – امام خمینی – بلوار شورای شرقی – خیابان (شورای شرقی1) – طبقه همکف
گیلانرودسریحییمصدقتعویض روغنی مهرگان046677358601342611721502055تعویض روغنرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاجعفری لاتتعویض روغنی0466780558502055تعویض روغنبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 41.003 – طبقه همکف
گیلانرودسررحیمبابازاده رودسریتعویض روغنی سالار046681049301342623081502055تعویض روغنچینی جان – روستای چینی جان – کوچه شقایق 3 – بلوار امام رضا – پلاک 91 – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلفروغیتعویض روغنی ایرانول0309095680502055تعویض روغنرودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – پلاک 336 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدهعلی زاده پیرپشتهعلیزاده 046683677201342671484502055تعویض روغنچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا – بن بست شهرک مهرکده ساحلی -بن مهر 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرج الهامیریامیری0030635092502055تعویض روغنهادی کیاشر – جاده (هادی کیاشهر) – جاده اصلی هادی کیاشهر(2) – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنقربان نیامیان پشتهتعویض روغنی امیرحسین046683929001342640000502055تعویض روغنرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمرضوانخواه گلسفیدیتعویض روغنی رضوانخواه046683975401342683515502055تعویض روغنکلاچای – گیل کلایه – کوچه شبنم – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه اول
گیلانرودسرمحبوبرنجبراشکلکتعویض روغنی حبیب0413416100502055تعویض روغنبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 289 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدجانی اسپلیتعویض روغن دوستان046714535501342646945502055تعویض روغنچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید اسماعیل زاده – خیابان انقلاب – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمداحمدی کمنیتعویض روغنی احمدی046714535701342627428502055تعویض روغنرودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان کشاورز – خیابان کمربندی رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینامیریاتوکارواش یاران0467151555502055تعویض روغنچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه جانبازان – بلوار امام رضا – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیشریفتعویض روغن ولیعصر0371110807502055تعویض روغنرودسر – سرچشمه – کوچه شهید دکتر چمران – میدان معلم – طبقه همکف
گیلانرودسرپگاهگل محمدیتعویض روغن پارس0467223120502055تعویض روغنچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دهقان – مجتمع صنعتی اتومبیل چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرهمتحسن زاده لپاسرتعویض روغنی حسن زاده0031717544502055تعویض روغنچابکسر – اوشیان – خیابان آزادگان – خیابان شهید بالواسه – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانرودسرافسانهاسماعیل پورکیائی تعویض روغنی046724779701342778018502055تعویض روغنماچیان – روستای ماچیان – کوچه شهیدغلامرضا آقاجانی – جاده اصلی ماچیان (2) – پلاک 94 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیداسماعیلمرتضوی عروس محلهتعویض روغنی سید0326076777502055تعویض روغنگیشاکجان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید بکایی – خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی – پلاک 235 – طبقه همکف
گیلانرودسرروح اللهحبیب پورتعویض روغن0365579840502055تعویض روغنرودسر – گسکر محله – خیابان بلالم – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرامقربانی بلدسرتعویض روغنی کاپیتان046727162001342774566502055تعویض روغنرحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان امام حسین – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیامیدی سیارستاقیتعویض روغنی امیدی046731163301342771285502055تعویض روغنرحیم آباد – گلدشت – خیابان دوگل سرا – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیملکی لیته رودیتعویض روغنی سعید046731799301342782659502055تعویض روغنطول لات – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ثاراله – خیابان جاده اشکورات – پلاک 275 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدهادیغظنفری داخلتعویض روغنی سید046731882201342696566502055تعویض روغناحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده (احمدآباد) – خیابان شهدای دانشجوی شهرستان رودسر – پلاک -6.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرآرشذولقدری خاناپشتانیتعویض روغنی0467332982502055تعویض روغنطول لات – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده هراتبر – خیابان جاده اشکورات – پلاک 42 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهامیریروغن0031586902502055تعویض روغنچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید اسماعیل زاده – خیابان انقلاب – پلاک 90 – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدآقابراری مازوکله پشتهتعویض روغنی046736502501342600000502055تعویض روغنواجارگاه – شبخوسکله – کوچه ((حسین پدر پور)) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرهرمزعبدالهي فشكل پشتهتعویض روغنی هرمز0421396786502055تعویض روغنواجارگاه – شبخوسکله – کوچه (گل سوسن) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرحجتنباتي كرفستانياتوسرویس نباتی0424300810502055تعویض روغنرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلي محمدباقرزاده گرمجانيسیقبلثقشبلش0319987853502055تعویض روغنرودسر – دریاوارسر – کوچه شعبانی – بلوار ولیعصر – پلاک 506 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاخیرالهی0046745865001342622222502055تعویض روغنرودسر – آبکنار – خیابان (اصلی آبکنار) – کوچه صادقی – طبقه همکف
گیلانرودسررحمتبرجی پورخرشتمیاتوسرویس شاهین046751792701342772260502055تعویض روغنرحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرحجتقدمي كلجاريتعویض روغنی0338215971502055تعویض روغنکلانکلایه – روستای ماچیان – جاده اصلی کلان کلایه1 – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 256 – طبقه همکف
گیلانرودسربهراممراديتعویض روغنی پیشرو0442212598502055تعویض روغنحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 490 – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعيلقربان نياتعویض روغنی قربان نیا0031586893502055تعویض روغنرودسر – میان پشته – خیابان شهدای میان پشته – خیابان کمربندی رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدذوقی6546540186854049502055تعویض روغنچابکسر – جیر اوشیان – بلوار امام رضا(ع) – بن بست شروین – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلرمضانيان چاخانسراتوسرویس رمضانیان0443931543502055تعویض روغنچایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده اصلی چایخانسر ( 1 ) – جاده اصلی چایخانسر – پلاک 179 – طبقه همکف
گیلانرودسرنورالدینقائمیتعویض روغنی قائمی0368609266502055تعویض روغنبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 147 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجيدباذوق ماچيانيتعویض روغنی باذوق0434233523502055تعویض روغنرحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعيلعلي پورعلیپور تعویض روغنی0337814882502055تعویض روغنرحیم آباد – حسین بکسرا – کوچه معلم – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمقربان پورتعویض روغنی ابراهیم046762610601342696376502055تعویض روغنناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید احمد عاقلی – خیابان شهید بکایی – پلاک 357 – طبقه همکف
گیلانرودسريدالهاميريتعویض روغنی امیری 0442995828502055تعویض روغنرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – پلاک 408 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرحمتيتعویض روغنی کاسپین0337167358502055تعویض روغنرودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلخموشی توتکلهتعویض روغنی046767417501342779118502055تعویض روغنحاجی آباد – روستای ماچیان – حاجی آیاد – خیابان اصلی حاجی آباد – خیابان کلاچای به املش – پلاک 48 – طبقه اول
گیلانرودسرحسنپي سپاربلالميتعویض روغنی پی سپار0442991683502055تعویض روغنداروگرمحله – روستای رضامحله – ندارد – خیابان داروگر شمالی – جاده اصلی داروگر محله – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینمحمدیدو سرویس سالار0467685619502055تعویض روغنرحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان امام حسین – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادطاهريتعویض روغنی جاوید0467692080502055تعویض روغنحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – جاده (حسن سرا) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 32 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدشیریاگزوز سازی میثاق 0452707016502052تعویض و تعمیر اگزوزرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان استقلال ، خیابان امام حسین ، طبقه همکف
گیلانرودسرعباسرضاپور سرمستاناگزوزسازی0031584447502052تعویض و تعمیر اگزوزامام بعثت  0
گیلانرودسرهرمزپورنوروزی لفمجانیتعمیرات اگزوز0378789331502052تعویض و تعمیر اگزوزواجارگاه – نوده – خیابان (نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرعطاءالهرستم نژاد0303948260014262281034749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر خ امام  0
گیلانرودسرامیرفرهمندپور030580554201420749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر خ امام  0 پاساژ پناهی
گیلانرودسراحسان الهحسن زاده سارمیعكاسي شيرين032046978801420749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرحیم اباد خ ایت اله معصومی  0
گیلانرودسرسیدابراهیمهاشمی032953881301426224023749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر خ انقلاب  0
گیلانرودسرمهرانغلامیعكاسي مهران033426465401426215546749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر میدان امام  0
گیلانرودسرلعیاعلی حسنی بی بالانیباغ جواهر031339524201426582803749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای خیابان امام – پاساژ خشنودی فر  0
گیلانرودسرمحمدعلیامیری گره گوابرعکاسی نوین0403265326749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریگرمابدشت ، جاده (گرمابدشت) ، جاده اصلی گرمابدشت ، پلاک 85 ، طبقه اول
گیلانرودسرمهدینوروزی زیدیعکاسی فلش بک046098661101342680671749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای – مسجد جامع – کوچه نماز – کوچه محراب – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدغلامی دافچاهیفیلم و عکس ماندگار 0465963106749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، پاساژ شهرداری ، طبقه همکف
گیلانرودسرموسیلطفی نیازاهدیعکاسی پگاه0465970659749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریچابکسر – امام خمینی – کوچه آزاده – خیابان شهید چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرمظفرفرج پورلکموجعکاسی عرفان046604736501342628749749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر ، امام خمینی ، خیابان تختی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، پاساژ صادق زاده ، طبقه اول
گیلانرودسربهمنرستم نژادرودسریعکاسی آذین046613772501342620743749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر ، شهرداری ، میدان شهرداری ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک -13 ، طبقه همکف
گیلانرودسرکاظماحمدی دزلیعکاسی و فیلمبرداری امیر0466144051749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان ابوعلی سینا ، خیابان امام خمینی ، پلاک 72 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدهاپرویزعکاسی046618813501342620000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر ، انقلاب ، خیابان انقلاب ، خیابان شهید مطهری ، پلاک 22 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیراحمدسرورپوررودسریعکاسی کیهان046620365801342623222749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر ، شهرداری ، خیابان امام خمینی (ره) ، میدان شهرداری ، طبقه اول
گیلانرودسرمحمدملکیعکاسی خاطره046628496801342660230749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلمه سرا ، جاده (لیمه سرا) ، جاده اصلی لیمه سرا ، پلاک 276 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمادوشاعکس و فیلم شبنم046636923101342619837749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر ، پیلو باغ ، کوچه ( اسدی ) ، خیابان شهدا ، پلاک 176 ، طبقه همکف
گیلانرودسرآتناحسنیعکس و فیلم کازابلانکا046639041001342610658749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه بوستان 7 ، خیابان چمران ، طبقه همکف
گیلانرودسرعارفباباخانی لشکانعکاسی046639629101342680000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای ، کاشانی ، کوچه شهید پور محمد ، کوچه شهید کوشیار ، طبقه همکف
گیلانرودسرصائمهغلامی سیاهکلرودیعکاسی046650029801342680000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای – امام خمینی – کوچه (علیزاده) – کوچه محراب – طبقه همکف
گیلانرودسرصدرالهنوری مازودرهعکاسی0466559809749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرحیم آباد – معصومی(بالنگاه،بوعلی سینا – کوچه (فلکرو ) – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه اول
گیلانرودسررضابابائی سرولاتعکاسی هنزا046667201801342660000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریچابکسر – امام خمینی(شهدا) – خیابان جمهوری – خیابان شورا غربی – طبقه دوم
گیلانرودسریزدانذوالقدری خاناپشتانیعکاسی و فیلمبرداری دنیای هنر0466718302749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرحیم آباد – گلدشت – کوچه نیلوفر – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرجاویدحسن نیالاتپیغام0341831528749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرحیم آباد – معصومی(بالنگاه،بوعلی سینا – خیابان امام خمینی – خیابان ابوعلی سینا – طبقه همکف
گیلانرودسراقبالاحمدی نیاعکاسی و فیلم برداری امین0316354979749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریواجارگاه – شبخوسکله – خیابان شهید رجائی[شبخوسکله] – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک -126 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضامحمدپوراشکلکعکاسی0406643224749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهدا – میدان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیراآقائیعکس و فیلم مهر0466817365749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه سوم
گیلانرودسرفاطمهشریفعکاسی و فیلم برداری بست046683460501342687789749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای – مومن آباد – کوچه علامه طباطبایی – بن بست (( اصغر سهامی )) – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسرحمیدمحمدی کمال الدین پشتهعکس و فیلم رنگینه0466889686749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 190 – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرتغلامی کندسریعکاسی پرهام0467046117749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریخراسان پشته – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان اتحاد – خیابان جاده خراسان پشته – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده مهدیهموسویعکاسی پارسا046706953701342623348749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – کوچه فجر – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرپویانپاک زادوان شات046708758701342621029749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهدا – خیابان 15 متری قاسمی – طبقه اول
گیلانرودسرحمیرارجب پورگرتمیعکاسی روژان046714477501342683189749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید آقاجانپور – بلوار امام خمینی غربی – طبقه دوم
گیلانرودسرزهراخیرخواه قاسم آبادیعکاسی ژوان046717184901342660000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریچابکسر – امام خمینی – خیابان (شهدا) – کوچه قیام1 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاپوررمضان چافجیریاستودیوپوررمضان0186814349749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریچابکسر – امام خمینی – کوچه بازارچه قدس – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهگرشاسبیعکاسی فتوشاپ0467236807749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای – امام خمینی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – خیابان ولی عصر[خ آیت اله مدرس] – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده زلیخاهاشمیعکاسی فرزاد0316994826749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر – شهرداری – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان شهرداری (1) – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهغلامی پورگل سفیدیژست0467276901749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای – پاسداران – کوچه شهیدرجائی – کوچه نماز – مجتمع آرامش – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیابوالقاسمی سرولاتماندگارفیلم0278195052749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – بن بست زیبا – طبقه منفی 1
گیلانرودسربهارهرفيعي چايجانعکاسی و فیلمبرداری سهند0467392099749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه اول – واحد 20
گیلانرودسرعلیجاناحمدی شاهراجیعکاسی046741438001342680000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای – کاشانی – کوچه ((جعفر باقرپور)) – کوچه (عسکری) – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرنورینوری0186872695749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر – هوسم – خیابان طالقانی – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک 172 – طبقه همکف
گیلانرودسراعظمنوروزیعکس باران0406276891749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکلاچای – پاسداران – کوچه قدس – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه اول – واحد غربی
گیلانرودسرمحمدرضافکری سرکلهاستودیو رخ046748404401342626145749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر – هوسم(رانکوه) – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه اول – 
گیلانرودسرسحرمژدهءرودسریمژده0467507830749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر – سرپل شرقی – کوچه جوراب چی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرزمردطهماسبی فیگجورعکاسی0467509548749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (مرکز بهداشت) – خیابان (شهدا) – پلاک -241 – طبقه اول – واحد 3
گیلانرودسرسیدمجیدهادیان طبرستانیآتلیه خاص046756697401342627560749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر – طالقانی(شهدا) – خیابان شاهدان جاوید – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیجسمانیعکاسی فرهنگ046761674701342774600749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرحیم آباد – بالنگاه – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرگانغلاميعکاسی اطلاعات 0432786600749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – میدان شهرداری – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه اول – واحد 6
گیلانرودسرآرمانرجب زاده چاخانسردفتر پشتیبانی adsl045681715101342600000729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید کوشیار ، بلوار امام خمینی شرقی ، پاساژ ساحلی خشنودفر ، طبقه همکف
گیلانرودسرافسانهابراهیمی قاسم آبادسفلیدفتر فناوری اطلاعات وارتباطات شبکه 046596540701342657227729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنقاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، کوچه شهید ابراهیم نجفی ، خیابان شهدا ، پلاک 177 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعین الدینفائزیدیجیتال نگار046614683801342628192729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنرودسر ، بازار روز ، خیابان انقلاب ، کوچه فجر2 ، پاساژ آروندی ، طبقه دوم
گیلانرودسرآتیهصادق محبوبخدمات کامپیوتر محبوب046623717201342776103729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنرحیم آباد ، امام خمینی ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی(ره) ، مجتمع ستاره شهر ، طبقه زیر زمین
گیلانرودسرسودابهسحری خرشتمیخدمات دانشجویی آراد046630694001342611865729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنرودسر ، بازار روز ، خیابان انقلاب ، کوچه فجر2 ، پاساژ آروندی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمعینسنجری پیرمحلهرایان استوک046641826001342623947729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنرودسر ، شهرداری ، خیابان بسیج مستضعفین ، کوچه فجر ، طبقه همکف
گیلانرودسرقربانعلیخیراندیشخدمات کامپیوتری پارس سیستم0466525760729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنرودسر – شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه فجر – طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهمحمدپورهادی کیاشریخدمات کامپیوتری0466661594729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه اول – واحد 31
گیلانرودسرحسینعبدی زاده سارمیکارگاه برنامه نویسی 0466998841729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه اول
گیلانرودسرسیدجلالسیدی سیاهکلهخدمات کامپیوتری خزر0467275603729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنکلاچای – مسجد جامع – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه نماز – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضابابائی سیاهکلرودیمحمدرضا046735908201342680000729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدنادر حسین نسب – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرحميدمحبوبي ماچيانيخدمات کامپیوتری سبز0409014294729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنرودسر – طالقانی(شهدا) – خیابان شاهدان جاوید – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمهدیطباطبائیقاليشوئي رفاه032160238401426211013930114خشک شویی ولباس شوییرودسر خ طالقانی  0
گیلانرودسرمکرمعلی اکبرزاده رودسریخشکشویی فرشید0453474782930114خشک شویی ولباس شوییرودسر ، سر پل غربی ، خیابان کمربندی رودسر ، خیابان طالقانی ، پلاک 132 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهتیماج سازمهربانخشکشویی سپهر046607417301342611111930114خشک شویی ولباس شوییرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه بوستان 13 ، خیابان چمران ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلی نژادچافجیریاتوشویی چاف046622740301342613834930114خشک شویی ولباس شوییرودسر ، شهدا ، خیابان شهدا ، کوچه گلزار شهدا ، پلاک -3 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحامدفلکیانخشکشویی اطلس0466263078930114خشک شویی ولباس شوییچابکسر ، شهدا ، خیابان جمهوری ، خیابان شورا غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیداسمعیلخرمیخشک شویی ساحل046646298801342621014930114خشک شویی ولباس شوییرودسر – رانکوه – خیابان کشاورز – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – پلاک 35 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرایمانقاسمی گوائیخشکشوئی اطلس0466537584930114خشک شویی ولباس شوییرحیم آباد – بلوار معصومی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – بن بست خیام – طبقه همکف
گیلانرودسرصادقعابدین پوریاسوریخشکشویی عابدین پور046662316401342772500930114خشک شویی ولباس شوییرحیم آباد – اشکلک (گلدشت،حسین بکسرا) – کوچه معلم – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراآقاجانیانخشکشوئی میثم046662875701342632426930114خشک شویی ولباس شوییرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – پلاک 196 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرفرجی لات محلهخشکشویی و سفید شویی یک – دو – سه 0466637449930114خشک شویی ولباس شوییرحیم آباد – امام خمینی – خیابان هفت تیر – خیابان ابوعلی سینا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحسنمیراحمدی شاهمرادمحلهخشکشویی پاک046664763401342683302930114خشک شویی ولباس شوییکلاچای – امام خمینی – خیابان سعدی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمپوررمضانخشکشویی لوکس0031639997930114خشک شویی ولباس شوییرودسر – آتش نشانی(72 تن) – خیابان شهید بازرگانی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاهمرازکلاچایهخشک شویی همراز0379964397930114خشک شویی ولباس شوییکلاچای – مفتح – کوچه پارک – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبررجبی حسن سرائیخشکشوئی046714099401342620000930114خشک شویی ولباس شوییرودسر – 72 تن – کوچه شهید میر احمدی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرفتح الهکاظمی کیاسراخشکشویی کاظمی046714319101342611980930114خشک شویی ولباس شوییرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان غفاری – پاساژ ملت – طبقه همکف
گیلانرودسرصادقمحافظت کارابدیخشکشویی046727853001342660000930114خشک شویی ولباس شوییقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – جاده (قاسم آبادسفلی) – خیابان شهید مجید محافظت کار – طبقه همکف
گیلانرودسرسحردربرجخشکشویی تشریفات046730722401342680031930114خشک شویی ولباس شوییکلاچای – مومن آباد – کوچه علامه طباطبایی – کوچه شهید سهراب پور محمد – طبقه همکف
گیلانرودسرجلالباقریخشکشوئی پانی0354405641930114خشک شویی ولباس شوییکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – کوچه آیت – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرافلکی قاضی محلهخشک شویی0467587680930114خشک شویی ولباس شوییرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان شهید دکتر بهشتی – خیابان آیت الله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانرودسرکورشقنبری کلاچایه032701126901420502031صافکاری و گلگیرسازیکلاچای نوده  0
گیلانرودسرایرجصفریصافکاری ایرج 045812756201342617414502031صافکاری و گلگیرسازیگیشاکجان ، خیابان شهید بکایی ، صافکاری ایرج ، پلاک 229 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحبیبی اقدمصافکاری محمد0416278152502031صافکاری و گلگیرسازیرودسر . حسن سرا
گیلانرودسرعلیقاسمی جیردهیصافکاری اتوموبیلهای مدرن به مدیریت علی بیرنگ0466019918502031صافکاری و گلگیرسازیچابکسر ، گیلان ده ، بلوار امام رضا ، بن بست دهقان ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرعلیزادهصافکاری علیزاده046602215501342646480502031صافکاری و گلگیرسازیرودسر ، سر پل غربی ، خیابان هجرت ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمازیارموسی پورکلدرهصافکاری مازیار0466053102502031صافکاری و گلگیرسازیرودسر ، گسکر محله ، خیابان بلالم ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودبیک زادهصافکاری ابوالفضل0466056668502031صافکاری و گلگیرسازیبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 69 – طبقه همکف
گیلانرودسرکامرانقنبری سالومحلهقنبری0031587144502031صافکاری و گلگیرسازیحسن سرا ، خیابان ولیعصر ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 536 ، طبقه همکف
گیلانرودسرخلیلنوروززاده رضامحلهصافکاری خلیل046620248201342636382502031صافکاری و گلگیرسازیرودسر ، گسکر محله ، کوچه (یوسف خواه ) ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادرهبرمبارک آبادیصافکاری میلاد046620279901342601239502031صافکاری و گلگیرسازیواجارگاه ، نوده ، خیابان (اصلی نوده) ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیظفری کوره تاشصافکاری هادی046642315301342680000502031صافکاری و گلگیرسازیکلاچای ، گیل کلایه ، کوچه شبنم ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرنصرتپروین نژادصافکاری نصرت0311658678502031صافکاری و گلگیرسازیرودسر – سر پل غربی – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – پلاک 0 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمنیازمندسویریصافکاری مدرن0466449378502031صافکاری و گلگیرسازیداروگرمحله ، خیابان داروگر جنوبی ، جاده اصلی داروگر محله ، پلاک 58 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمیرزائیصافکاری علی0466451351502031صافکاری و گلگیرسازیرودسر ، گسکر محله ، خیابان کلدره ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادمعین لشکاجانیصافکاری معین046652392701342630000502031صافکاری و گلگیرسازیرودسر – رامدشت – کوچه شهید مصطفی پی سپار 1 – خیابان دکتر شریعتی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیبخش پورصافکاری علی046652682401342630000502031صافکاری و گلگیرسازیحسن سرا – روستای رضامحله – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 431 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحمدزاده کشانیصافکاری محمد0466557715502031صافکاری و گلگیرسازیبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – خیابان ( جاده روستای نیکسر ) – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 387 – طبقه همکف
گیلانرودسریدالهصادقی ارکمیصافکاری نوین046657455201342680575502031صافکاری و گلگیرسازیواجارگاه – کنگا چرک – خیابان شهیدآیت اله طالقانی – خیابان شهید مفتح – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنکاظمی افرمجانیصافکاری کاظمی 0416289057502031صافکاری و گلگیرسازیکلدره سفلی – روستای رضامحله – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – پلاک 250 – طبقه اول
گیلانرودسرعیسیعوض زاده کاکرودیصافکاری0347801534502031صافکاری و گلگیرسازیچابکسر – تختی(گیلانده،شیخ زاهدمحله – بلوار امام رضا – بن بست دهقان – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمباعاطفه چافجیریصافکاری کاظم0031581642502031صافکاری و گلگیرسازیرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسررضایونسیصافکاری0466619862502031صافکاری و گلگیرسازیبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانرودسرفخرالدینحسینعلی زاده گزافرودیصافکاری فخرالدین046665514501342685837502031صافکاری و گلگیرسازیکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسربلورشیرودمهدیانصافکاری اتومبیل046666947901342660000502031صافکاری و گلگیرسازیچابکسر – تختی(گیلانده،شیخ زاهدمحله – بلوار امام رضا – بن بست دهقان – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدرحیم زاده لپاسرصافکاری0344995069502031صافکاری و گلگیرسازیچابکسر – تختی(گیلانده،شیخ زاهدمحله – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دهقان – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنرهبرمبارک آبادیصافکاری رهبر0319829502502031صافکاری و گلگیرسازیواجارگاه – بالا نوده – خیابان انتظام – بلوار دانشگاه – طبقه اول
گیلانرودسرکبریعلیزاده سزیرودصافکاری اقایی0466795972502031صافکاری و گلگیرسازیرحیم آباد – بلوار معصومی(بالنگاه) – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرهاشممعتمدمازوکله پشتهصافکاری هاشم046680372801342681111502031صافکاری و گلگیرسازیواجارگاه – نوده – خیابان (نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیممسلمی دوران محلهصافکاری ابراهیم 0466814017502031صافکاری و گلگیرسازیکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرفخرالدینلطیفی سیویریصافکاری مدرن046682593701342750027502031صافکاری و گلگیرسازیکلانکلایه – روستای ماچیان – جاده (کلان کلایه) – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 401 – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضااسماعیلی چافجیریصافکاری اسماعیلی0466861541502031صافکاری و گلگیرسازیرودسر – دریاوارسر(رامدشت) – بلوار ولیعصر – بن بست هدایتی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنشریفی چافجیریصافکاری0031584231502031صافکاری و گلگیرسازیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه جانبازان – بلوار امام رضا – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیعلی نژادصافکاری ایران تک0467033750502031صافکاری و گلگیرسازیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجپورنظری میان پشتهصافکاری ایرج0354525550502031صافکاری و گلگیرسازیچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دهقان – مجتمع صنعتی اتومبیل چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودخانیخانی0031588691502031صافکاری و گلگیرسازیرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادمعمائیصافکاری اتومبیل فرهاد0336885936502031صافکاری و گلگیرسازیحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – جاده (حسن سرا) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانرودسرداودتوکلی رضامحلهصافکاری داود0414910303502031صافکاری و گلگیرسازیکلدره سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – پلاک 231 – طبقه همکف
گیلانرودسرکیانوشپنجعلی زادهصافکاری046720327801342774153502031صافکاری و گلگیرسازیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان اشکور – بن بست (ایثار 1) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنرحمت نیاصافکاری046725479901342680000502031صافکاری و گلگیرسازیبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 293 – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدخدادوست فردصافکاری وحید046725511901342693767502031صافکاری و گلگیرسازیهادی کیاشر – روستای ماچیان – جاده اصلی هادی کیاشهر(1) – جاده اصلی هادی کیاشهر(2) – پلاک 16.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدمظفری فرصافکاری سعید046728343901342680000502031صافکاری و گلگیرسازیواجارگاه – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – خیابان (کمربندی) – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادغلامیجواد غلامی0186876300502031صافکاری و گلگیرسازیگیشاکجان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی – کوچه لاله 9 – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیربزرگی پیوندیصافکاری امیر046732687901341111111502031صافکاری و گلگیرسازیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شقایق 3 – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینخانجانی بلالمیصافکاری حسین046734205901342680000502031صافکاری و گلگیرسازیکلاچای – گیل کلایه – کوچه شبنم – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمظفرقلی طالبصافکاری نادر0411150374502031صافکاری و گلگیرسازیچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دهقان – مجتمع صنعتی اتومبیل چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالفضلمدبرنودهیصافکاری ابوالفضل046737205001342682870502031صافکاری و گلگیرسازیواجارگاه – نوده – خیابان (نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاارجمندپسندعلیصافکاری حمیدرضا046737208801342683485502031صافکاری و گلگیرسازیواجارگاه – نوده – خیابان (نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودقنبری سالومحله00046738244701342639160502031صافکاری و گلگیرسازیحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – بلوار امام رضا ( ع ) – کوچه الزهرا (س ) – پلاک 359 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیصادقعلی پورلشکاجانیصافکاری و گلگیرسازی046738556401342620000502031صافکاری و گلگیرسازیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه یاسمن 6 – بلوار امام رضا – پلاک 571 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرقنبری شیخ زاهدیتعمیرگاه البرز0421188244502031صافکاری و گلگیرسازیچابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – بلوار امام رضا(ع) – بن بست آیت اله غریب زاهدی – طبقه همکف
گیلانرودسرکامرانعشورنژاد526456+0186857511502031صافکاری و گلگیرسازیچابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرداودیعقوبی جیرکلنقاشی اتومبیل046765351501342774615502031صافکاری و گلگیرسازیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینرمضانی بندبن بالنگاهصافکاری046766417001342680498502031صافکاری و گلگیرسازیشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه فرهنگ – جاده اصلی شیرمحله – پلاک 604 – طبقه همکف
گیلانرودسرایمانحسینعلی زاده گزافرودیصافکاری و اگزوز سازی ایمان046768728701342682116502031صافکاری و گلگیرسازیواجارگاه – لزرجان – بلوار دانشگاه – جاده (چابکسر) – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمقاسمی سیارستاقیقالی شویی تمام مکانیزه اشکور0451644118930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)رحیم آباد ، اشکلک ، بلوار امام خمینی ، خیابان حافظ ، طبقه همکف
گیلانرودسررضااسمعیل زادهقالی شوئی046654317401342680000930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)کلاچای – نوده – خیابان بهار – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلسلمانیقالیشویی پاکان046700170401342606123930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)چایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه رمضانیان – بن بست معلم – پلاک 29.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرپروینعباسعلی پورچنیجانیقالی شویی کلین0373746365930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)مازندران محله – روستای چینی جان – ندارد – خیابان جاده مازندران محله – کوچه استقلال – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرهاجرقربانی لیمنجوبقالی شویی پانی046750448301342680000930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)کلاچای – مسجد جامع – کوچه آیت – کوچه محراب – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلپورمومن کنگاچرلوله كشي عادل029104834001426588108453111لوله کشی آب و فاضلابکلاچای خ امام شهیدجعفری 0 پاساژ حقیقت
گیلانرودسرعادلپورمومن کنگاه چر032977550201420453111لوله کشی آب و فاضلابکلاچای خ امام  0
گیلانرودسراسفندیارمنافیلوله کشی0315012157453111لوله کشی آب و فاضلابخیابان شهدا رویروی کوچه پاشاپور  –
گیلانرودسرعباساسمعیل پورهادی کیاشریلوله کشی اسماعیل پور046698827101342693503453111لوله کشی آب و فاضلابرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 11 – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمرتضیمیرمحمدزاده نودهیتاسیسات ارغوان046705964701342639003453111لوله کشی آب و فاضلابکلاچای – لطره نوده – خیابان ( لطره نوده ) – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرحسیننارئیلوله کشی046718751001342660000453111لوله کشی آب و فاضلابقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه معلم – خیابان شهدا – پلاک 530.001 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاحسین زاده قاسم آبادیمروارید سوز حسین زاده046608268001342653104453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزسیاهکلرود ، کوچه شهیدفرهادآقاجانی ، خیابان جواهردشت  ، پلاک 160 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفریدهعشوریلوله کشی گاز و نصب لوازم گاز سوز0466211147453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزبازنشین سفلی ، کوچه ش هوشنگ رمضانی ، خیابان دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورتراب زادهشرکت گازرسانی دنیای آتش گیلان046629804301342627514453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزرودسر ، انقلاب ، کوچه فرهنگ ، خیابان انقلاب ، پلاک 408 ، طبقه اول
گیلانرودسرسیدعلیجوانمردلوازم لوله کشی گاز و نصب لوازم گاز سوز 046648734201342621325453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزرودسر – طالقانی – میدان طالقانی – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیاحمدی فیگجورشرکت مشعل افروزان چابک خزر046660501301342670000453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزچابکسر – دوران محله – خیابان آقا سید احمد – خیابان شهیدبهشتی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودعلی اکبریشرکت راستان گاز شمال046662299701342632260453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزرودسر – سرپل شرقی – کوچه جوراب چی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرامیندوستی فرشرکت صنعت تاسیسات دوستی0466673999453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – بن بست (محمدیان) – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادذوقی میاندهآتش شعله چابک خزر046669088901342673827453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزچابکسر – جیر اوشیان(هلوکله،گل سرخ) – کوچه غزل 3 – جاده اصلی اوشیان – طبقه اول
گیلانرودسرامیرامینی سیاهکلرودیامین شعله خزر046669131501342682969453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزچایخانسر – روستای سیاهکلرود – خیابان امام خمینی – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 158 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقیان سلاکجانیتاسیساتی وخدمات به شرکتهای گازرسانی ایلیا گیل هوسم046669923301342698161453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزرودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهید محمود عابدینی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهعبدالهی قاسم آبادیانقاسم آباد گاز شعله046670409101342657520453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید حسین نصیری پور – بن بست ( امیری ) – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانرودسرشکوفهدرسنکی اسمعیل پورداریا مشعل سمام0466729983453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزواجارگاه – امام خمینی – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرصفیهابوالحسنی میرک محلهروان شعله فرزاد0466805244453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزکوشکوه – روستای رحیم آباد – خیابان شهید شاهنظری – بن بست شهدا – پلاک 243 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمکریمی قاسم آبادشرکت گاز رسانی آریا مضعل چابک046681240401342676435453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزچابکسر – اوشیان – خیابان لوله گاز – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیبهاریشعله فروزان بهاری0466937156453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزکندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – خیابان ( کندسر ) – کوچه ( لاله ها ) – پلاک 44 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهشهیریخوشنام046694072601342620000453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – کوچه گلستان – خیابان احمدآباد – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزانهجانعلی زاده شوکیلوله کشی گاز خانگی پاک شعله اشکور046718489301342753017453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزفقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده سجوسبر – خیابان کلاچای به املش – طبقه همکف
گیلانرودسرکیارحمتیفروزان شعله بی بالان 0467518012453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی بی بالان – پلاک 252 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرحيوسف نژادرودسريصنم گاز اطمینان هوسم0467645246453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزحسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان امام خمینی – جاده اصلی حسین آباد – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانرودسرمؤمنکشتگرتعويض روغني دليجاني027565390001426423484502014مکانیکی اتومبیل سبکچابکسر شاهمرادمحله  0
گیلانرودسررسولصادقیمکانيکي اتومبيل سبک030869492401426233389502014مکانیکی اتومبیل سبکخ امام بعثت  0
گیلانرودسرعلیرضاعلیزاده031460362501426584338502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای نوده  0
گیلانرودسرمرتضیفروتن031955456901420502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای روستای رضامحله  0
گیلانرودسرحسینآزاد032034159801420502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم اباد بندبن  0
گیلانرودسرهادیمفرنگ032034452001420502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم اباد گلدشت  0
گیلانرودسرعلی عسگرآقائی کلدرهخدمات اتومبیل032240753001426233713502014مکانیکی اتومبیل سبکحسن را جنب هتل اسارگاد  0
گیلانرودسرغلامرضابابایی روشن034132732301426374382502014مکانیکی اتومبیل سبکسه راه کلان کلایه –  –
گیلانرودسراحمدسازنده صفتتعمیرگاه سیروس045950981301342625722502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر ، سر پل غربی ، –                                                  ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحیدرنیارودسریتعمیرگاه مرکزی0463406865502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر ، دریاوارسر ، میدان معلم ، بلوار ولیعصر ، پلاک -596 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبیوسفیمکانیکی حبیب یوسفی0464208549502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد ، بالنگاه ، – ، خیابان اشکور ، طبقه اول
گیلانرودسرمختارآقائی دریاوارسریمکانیکی عارف0464983597502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر ، رامدشت ، خیابان شهید نیکوکار ، خیابان خیام ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینحیدری نودهیمکانیکی 046607244901342600000502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای ، شهرک بسیج ، خیابان ساحل ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرحامدمحمدی صحنه سرائیمکانیکی حامد046615363401342624954502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدعبداللهی لامشکنمکانیکی وحید0466167261502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان بندبن ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسررحمانسازنده صفتتعمیرات اتومبیل سیروس046616837601342620000502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر ، سر پل غربی ، خیابان هجرت ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاهاشم زاده نقدکندیمکانیکی رضا0466169078502014مکانیکی اتومبیل سبکسارسرماچیان ، سارسرماچیان ، خیابان کلاچای به املش ، بن بست (کارگاه ) ، پلاک 84 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدسعیدی ساعدیمکانیکی اتومبیل سعید0466212075502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر ، گسکر محله ، خیابان کلدره ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرانسیهشعبان زاده بلالمیمکانیکی کیوان0466249182502014مکانیکی اتومبیل سبکحسن سرا ، خیابان ساحلی 3 ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 21 ، طبقه همکف
گیلانرودسررامینعیسی زاده چایجانتعمیرگاه تخصصی حامد0466295082502014مکانیکی اتومبیل سبکگیلاکجان ، جاده ( گیلاکجان ) ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 72 ، طبقه همکف
گیلانرودسراسرافیلبزرگی گوابریکلینیک تخصصی دوستان 046630647801342600188502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر ، دریاوارسر ، میدان معلم ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودرمضانیاتومکانیک تخصصی مسعود046631897801342682342502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیحسن زاده فشکل پشتهمکانیکی 046633392701342680000502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای ، نوده ، خیابان صیاد ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسجادعلی پورمکانیکی سجاد046636002101342684338502014مکانیکی اتومبیل سبکواجارگاه ، شبخوسکله ، کوچه گل سوسن ، بلوار دانشگاه ، طبقه همکف
گیلانرودسربهروزکلاه دوزیتعمیر گاه اتومبیل بهرام 046636532701342672514502014مکانیکی اتومبیل سبکچابکسر ، دوران محله ، خیابان استقلال ، جاده اصلی اوشیان ، طبقه همکف
گیلانرودسرهوشنگخانعلی پورمکانیکی 046642602101342680000502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای ، مومن آباد ، خیابان شهیدباهنر ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانغلامی زاهدیاتوچکاب مهران0031720060502014مکانیکی اتومبیل سبکچابکسر-خ امام جنب خ امیری  0
گیلانرودسرسعیدپرسهمکانیکی0466449302502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان بندبن ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمزه علیصفری کندسریمکانیکی حمزه0466449332502014مکانیکی اتومبیل سبکبندبن بنکسر ، خیابان ش علی مراد زاده ، خیابان ( جاده بندبن ) ، پلاک 59 ، طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبآزادآزاربنیمکانیکی عدالت046644935701342770626502014مکانیکی اتومبیل سبکبندبن بنکسر ، خیابان ش علی مراد زاده ، خیابان ( جاده بندبن ) ، پلاک 77 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنحسین زادهمکانیکی حسین زاده046645412901342632448502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه شهیدمنصور یاوری ، بلوار ولیعصر ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانآینده رحیم آبادیاتومکانیک تخصصی آینده0466462824502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان استقلال ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسریوسفیوسف زاده کندسریمکانیکی عزیز0466492084502014مکانیکی اتومبیل سبکبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – خیابان ( جاده روستای نیکسر ) – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 355 – طبقه همکف
گیلانرودسرایوبعلیزادهمکانیکی ایوب0466493295502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد – بالنگاه – خیابان بندبن – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرکریمیوسفی میان لنگهتعمیرگاه کریم046651045701342776254502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد – بالنگاه – خیابان بندبن – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزمرحباکلدرهمکانیکی اتومبیل شمال046651762301342580774502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گسکر محله – کوچه زندان – بلوار ولیعصر – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانرودسرپژمانخسرودوست رودسریکلینیک تخصصی خودروهای برفش046652688601342630000502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گسکر محله – کوچه کلاس محله – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیغلامی رودسریمکانیکی مهدی046653479701342630000502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گسکر محله – خیابان دریا – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاحیدری قاسم آبادمکانیکی اتومبیل0466576192502014مکانیکی اتومبیل سبکبنکسر – روستای رحیم آباد – کوچه ( رضایی ) – خیابان جاده اشکور – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدکهن واجاریمکانیکی وحید046657658601342682179502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – نوده – کوچه پرورش – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسربشیررضائی مازوکله پشتهمکانیکی اتولوکس0319744573502014مکانیکی اتومبیل سبکرضامحله – روستای بی بالان – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – گاراژ رضائی فر – پلاک 272 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرعلیرضاباقرپسندمیکانیکی پژو0344505535502014مکانیکی اتومبیل سبکچینی جان – روستای چینی جان – کوچه شقایق 2 – بلوار امام رضا – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحسینی لیمنجوبیمکانیکی آچارطلایی046662339801342770000502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد – بالنگاه – خیابان بندبن – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیددیدورمکانیکی دیدور0186821658502014مکانیکی اتومبیل سبکچابکسر – دوران محله – کوچه ((امام زاده)) – خیابان آقا سید احمد – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودمحمدپورارباستانخدمات خودرویی محمود046666477901342689752502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – نوده – کوچه گل میخک – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرعارفقربانی گیلایهاتو مکانیکی تخصصی عارف0466679571502014مکانیکی اتومبیل سبکبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانرودسررضامعینی کلدرهمکانیکی رضا0031580311502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – بلوار ولیعصر – خیابان کلدره – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیباقی زادهعاملیت مجاز سایپا یدک0359376273502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – دریاوارسر(رامدشت) – خیابان خیام – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرخلیلرمضان نیامکانیکی رمضان نیا0466713026502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گسکر محله – کوچه شهیدان رمضان نیا – بلوار ولیعصر – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانعلی اکبریمکانیکی سلیمان046672604601342610250502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – خیابان 12 فروردین – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیزارع نودهیمکانیکی اتومبیل046676035001342680000502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – بن بست ((هوشنگ دلارام)) – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدآقابراری نعمت سراتعمیرگاه پدر و پسر046676157601342687403502014مکانیکی اتومبیل سبکواجارگاه – نوده – خیابان (نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصالحفتحی کلدره00369253238502014مکانیکی اتومبیل سبککلدره علیا – روستای رضامحله – خیابان شهید محمد فتحی – خیابان شهید حبیب هادی پور – پلاک 194 – طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومعزیزیمکانیکی موسی0466762403502014مکانیکی اتومبیل سبکچینی جان ، کوچه لاله 7 ، بلوار امام رضا ، پلاک 298 ، طبقه همکف
گیلانرودسرارسلانخوشگومردابسریمکانیکی مجتبی046677185301342620000502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمابراهیمی0365638814502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گسکر محله – خیابان دریا – بلوار ولیعصر – طبقه اول
گیلانرودسرابراهیمشریفی نعمت سراتعمیرگاه ابراهیم0466792938502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد – بلوار معصومی(بالنگاه) – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشاداکبری کلدرهمکانیکی فرشاد0466798685502014مکانیکی اتومبیل سبکحسن سرا – روستای رضامحله – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 435 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحبی سویریمیکانیک اتومبیل0335257673502014مکانیکی اتومبیل سبککلانکلایه – روستای ماچیان – کوچه شقایق – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانعلیموسی زاده گسکریمکانیکی رمضان0031623292502014مکانیکی اتومبیل سبکداروگرمحله – ندارد – خیابان داروگر جنوبی – جاده اصلی داروگر محله – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاشیرین زاده رودسریخدمات فنی خودرو جی ام046683802401342634397502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجمجددنالگیاشریمکانیکی مزدا046685964701342641111502014مکانیکی اتومبیل سبکچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شقایق 4 – بلوار امام رضا – پلاک 125.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنقربانی چابکیعاملیت سایپا یدک0186894289502014مکانیکی اتومبیل سبکچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرهانیرحیمی کیارمشمکانیکی هانی046697510601342770000502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرحمانیندارد046700567301342624262502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفعلی اکبریمکانیکی پراید0324708668502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گیشاکجان – خیابان اصلی گیشاکجان – خیابان شهید بکایی – پلاک -87 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرفرهنگصادق پوراشکلکیتعویض روغنی آداک046701341001342617449502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرعباستقی زاده چابکیمکانیکی عباس 046703587101342660000502014مکانیکی اتومبیل سبکچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دهقان – مجتمع صنعتی اتومبیل چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینیحیائیمکانیکی اتومبیل سبک0031587036502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرصالحصادقیاتومکانیک صالح0416879846502014مکانیکی اتومبیل سبکحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – کوچه یاس – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 533 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیشعبانیتعمیرات تخصصی مهدی شعبانی0382040494502014مکانیکی اتومبیل سبکولیسه – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید احمد عباسی – خیابان امام خمینی – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفپاکبازمکانیکی046715473901342680640502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنرئوف قاسم آبادیتعمیرگاه تخصصی نیسان0467172295502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – نوده – کوچه گل میخک – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرسبحانپنجعلی پورکلرودمکانیکی046718908901342680000502014مکانیکی اتومبیل سبکبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 299 – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضاخاکپورکالمرزیدارد046719066901342693799502014مکانیکی اتومبیل سبکشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه رسالت – جاده اصلی شیرمحله – پلاک 191 – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیرمضانی روفچاهیتعمیرگاه تخصصی مصطفی046719487201342688868502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – شهرک ساحلی شقایق – خیابان (لزرجان) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمرمضانی چنیجانیرمضانی0031558781502014مکانیکی اتومبیل سبکچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شقایق 3 – بلوار امام رضا – پلاک 89 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثماصغری اشکلکمکانیکی میثم046724604601342774926502014مکانیکی اتومبیل سبکبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 185 – طبقه اول
گیلانرودسرصفرآقائیمکانیکی صداقت0467256915502014مکانیکی اتومبیل سبکبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیمحبوبیمکانیکی مصطفی046726539901342720000502014مکانیکی اتومبیل سبکگواسرای سفلی بالامحله – روستای چینی جان – جاده ( گواسری سفلی بالامحله ) – جاده اصلی گواسرای سفلی بالامحله – پلاک 16.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاابوطالب پورمکانیکی ابوطالب پور 046726754001342620000502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گسکر محله(رامدشت) – خیابان ساحل گسکر محله – بلوار ولیعصر
گیلانرودسرحسنذوقی سرمستانیمکانیکی اتومبیل سبک0308693368502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گسکر محله – کوچه کلاس محله – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادیوسفی قاسم آبادسفلیدارد046733686701342681111502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرپویاحسنی دامانیبالانس  پویا046734205201342424059502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – کوچه ((مجید دلگشا)) – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرمؤمن پورهچرودیمکانیکی 046734205801342680000502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرسبحانشعبانیتعمیرات اوستا اکبر046737971601342774603502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرمضانیخدمات فنی رمضانی0416273549502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – میان پشته – خیابان شهدای میان پشته – خیابان کمربندی رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرافشینرضائی ریابیاتومکانیک افشین0425783795502014مکانیکی اتومبیل سبکحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 433 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنخوش سیرمکانیکی اتومبیل سبک0467401207502014مکانیکی اتومبیل سبکگیلاکجان – روستای رضامحله – ندارد – جاده ( گیلاکجان ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 188 – طبقه همکف
گیلانرودسربهزادمعتمدبهزاد046740185801342670000502014مکانیکی اتومبیل سبکرضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرنادری دیماجانکشیتعمیر اتومبیل046740527001342680000502014مکانیکی اتومبیل سبکفقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان املش به کلاچای – خیابان جاده رحیم آباد – پلاک 90 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضامعتمدمازوکله پشتهمکانیکی نیسان محمدرضا046741574001342600000502014مکانیکی اتومبیل سبکرضامحله – روستای بی بالان – ندارد – جاده اصلی رضا محله – بن بست بهارستان – پلاک 108 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالمجیدرجبیخدمات فنی خودرو بهکار0467417094502014مکانیکی اتومبیل سبکچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان انقلاب – بلوار امام رضا – پلاک 128 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباستسلیمی گرمجانیاتومکانیک عباس046743422101342620000502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودروهینامکانیکی کیوان 0435108107502014مکانیکی اتومبیل سبکگیلاکجان – روستای رضامحله – ندارد – جاده ( گیلاکجان ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنشاهنظری کرباسرائیتعمیرگاه شاهنظری0467457757502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان امام حسین – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادذاکری رودسریخدمات فنی خودرو راهکار046747640301342642409502014مکانیکی اتومبیل سبکچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه لاله 4 – بلوار امام رضا – پلاک 286 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمشاعریتعمیرگاه ساسان046750979901342629739502014مکانیکی اتومبیل سبکچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه یاسمن 6 – بلوار امام رضا – پلاک 573 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشيدمحمدي سارسريمکانیکی فرشید محمدی0467520005502014مکانیکی اتومبیل سبکبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 175 – طبقه همکف
گیلانرودسرپوریامحمدیان لشکانتعمیرگاه پوریا046752002301342680479502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – نوده – خیابان پاسداران – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفرجنگل نوردمکانیکی اتومبیل سبک0186862806502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گسکر محله – کوچه کلاس محله – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرداريوشاميني هادي كياشر00350802840502014مکانیکی اتومبیل سبکهادی کیاشر – روستای ماچیان – جاده (هادی کیاشهر) – جاده اصلی هادی کیاشهر(2) – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرعلیزاده دعویسرائیتعمیرگاه باران046753951601342693599502014مکانیکی اتومبیل سبکهادی کیاشر – روستای ماچیان – خیابان شهید احمدی – جاده اصلی هادی کیاشهر – پلاک 304 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادساكت رودسريمکانیکی سینا0442248019502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – گیشاکجان – خیابان اصلی گیشاکجان – خیابان شهید بکایی – پلاک -99 – طبقه همکف
گیلانرودسربهرامشكري سياهكلمدرن0439451335502014مکانیکی اتومبیل سبکرحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعلیآقاجانپورمیاندهمکانیکی آقاجانپور0467568722502014مکانیکی اتومبیل سبکچابکسر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (شورای شرقی1) – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشادزمان زادهاتو مکانیکی فرشاد0467595210502014مکانیکی اتومبیل سبکبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 141 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیکسرائیاتو مکانیک علی046759905401342670000502014مکانیکی اتومبیل سبکچابکسر – جیر اوشیان – کوچه نسیم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاایمانیتعمیرات و مکانیکی ماشین آقاجانی 046759905901342670000502014مکانیکی اتومبیل سبکچابکسر – شیخ زاهد محله – کوچه طبیعت – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدپاکیزهمکانیکی مجید0411210355502014مکانیکی اتومبیل سبکچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دهقان – مجتمع صنعتی اتومبیل چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسيدمحمدميرعباسيمیکانیکی تخصصی 0467647085502014مکانیکی اتومبیل سبکرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – پلاک 474 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنآقابراری مازوکله پشتهمکانیکی046765114201342680000502014مکانیکی اتومبیل سبککلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهديخودسوزکلینیک خودرو هوسم0442108962502014مکانیکی اتومبیل سبکگیلاکجان – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ساحلی 2 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانرودسراميرسعادتي لسبومحلهاتومکانیکی امیر 0467704629502014مکانیکی اتومبیل سبکحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – جاده (حسن سرا) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 106 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدالله کریمیدزدگيرسجاد029972828701427624867502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرورودسر رحیم اباد-اشکلک  0
گیلانرودسرهادیعلیپورناجي امين جامعه030658860901426434136502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرحسینبابانژادرضائی030757435401420502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرسیدعباسمعروفیاتوسیستم برمودا 2046618314201342662301502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیقاسمی نیاساش سیستم046630655601342626087502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرورودسر ، پمپ بنزین ، کوچه آذربهرام ، خیابان انقلاب ، پلاک 43 ، طبقه همکف
گیلانرودسرصابرمهرنژادسیستم پایونیر0466331450502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرورودسر ، سر پل غربی ، خیابان طالقانی ، بن بست استاد اکبر بوته ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهمحجوبدزدگیر مهران046639124201342630450502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرورودسر ، سرپل شرقی ، خیابان فلسطین 1 ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدباقرصفرینصب تجهیزات ایمنی الکترونیک046642990001342633500502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرورودسر ، سرپل شرقی ، خیابان 12 فروردین ، بلوار ولیعصر ، پلاک 103 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیحیدری شلمانیاسپرت علیرضا046646092001341512941502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروولیسه ، خیابان شهید حسین نیا ، خیابان امام خمینی ، پلاک 248 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمپنجعلی زاده مرسهحفاظ سیستم ثامن الحج046712255001342680000502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – ساختمان سلیمان معتمد – طبقه همکف
گیلانرودسرامینعبداله آبادیبرند سیستم0423409550502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرورودسر – پشت پمپ بنزین – خیابان صدف – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیسعیدی رادنصب سیستم خودرو سعیدی046728540201342625480502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرورودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیعباسی دامانیسیستم صوتی اتومبیل مجتبی046735470701342680000502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروکلاچای – مفتح – کوچه پارک – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرناصرنوروززاده گیل ملکپاورسیستم046735552601342688566502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروکلاچای – مومن آباد – کوچه شهید سهراب پور محمد – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادعلیزاده سی سرادزدگیر سجاد046736531901342680000502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروکلاچای – لطره نوده(کاشانی) – خیابان آیت اله کاشانی – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادقاسمی ارکمیتعمیرات ضبط یونیک046739887701342683249502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعوداحمدي فبيل سراخدمات حفاظتی مسعود0467546788502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروفبیل سرا – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان (بطرف نعمت سرا) – خیابان (جاده فبیل سرا) – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریغلام پورگیل کلایهتعمیرات صوتی تصویری046768688201342682089502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروکلاچای – ولی عصر(پارک شهر) – خیابان ولی عصر[آیت الله مدرس] – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضااميرپوركجيدياسپرت امیر حسین0449460445502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرورودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدفرزینخدمات تاسيسات سردوگرم فرزين029927077601427625946453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرحیم اباد گلدشت  0
گیلانرودسرمیرفتاحطاهریتاسیسات پاسارگاد045461274601342639513453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهحسن سرا ، خیابان اصلی حسن سرا ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 74 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدهانیموسوی جورکلایهموسوی045613497101342616121453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر ، دریاوارسر ، کوچه خوشدل ، بلوار ولیعصر ، پلاک 436 ، طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلگل محمدیسیستم های حرارتی و برودتی و تاسیسات0465967818453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید چمران ، خیابان بسیج مستضعفان ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیناصرحجتی رودسریتاسیسات حرارتی حجتی046597646201342620000453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر ، انقلاب ، کوچه شهیدمحجوب ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودنوروززاده مایستانینصب و تعمیر سیستمهای حرارتی و برودتی 046599613401342600000453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهکلاچای ، مفتح ، خیابان شهید مطهری شرقی ، خیابان مفتح شمالی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیکفش دوزرودسریرادیاتور046644019901342620000453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر ، باقر آباد ، خیابان کمربندی رودسر ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینباقرزادهدفتر تاسیساتی گیلان تهویه046644023401341610111453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر ، شهرک انصاری ، خیابان شهید انصاری ، بن بست شهیدمحمدتقی ناصحی ، ساختمان پانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیصفریخدمات فنی و مهندسی اطمینان سیستم هوسم0466446212453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر ، نواب صفوی ، خیابان شهید بازرگانی ، خیابان شهیدنواب صفوی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیباقرپورطوله لاتخدمات فنی  باقرپور046669073901342782024453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر – صیدر محله(سردارجنگل) – کوچه شهید اکبر زارع – خیابان نینوا – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبامیرپورنوآوران صنعت تاسیسات0377636919453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر – صیدر محله(شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرکیهانپدرپورواجارگاهنصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی046692620201342111111453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهواجارگاه – شبخوسکله – کوچه ( پدرپور ) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهصفریحرارتی برودتی سیدآقایی046702740001342620169453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبمهدی پورتوتکلهایران رادیاتور046708231301342617371453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدحسین پوررضامحلهنصب و تعمیر پکیج مانی046717254101342620129453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه ولیعصر – خیابان چافجیر – پلاک 404 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیصالحیتاسیسات  صالحی046725382101342634299453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر – دریاوارسر(رامدشت) – بلوار ولیعصر – بن بست (شعبانی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدشریفیموسسه فنی شریفی046726538701342650336453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرالهامپناهحرارتی و برودتی رمضانی046727302201342620000453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدابراهیمطاهریبانک پمپ046731722001342696481453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر – 72 تن – کوچه شهیدان ابوالحسنی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیمحمدی لیماخدمات فنی برفک0467537846453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرحیم آباد – گلدشت – کوچه بعثت – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانرودسرسيدحميدبني هاشميتصفیه آب آکواجوی0467578663453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهچابکسر – توسکا – کوچه ((جنوبی اول)) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهراننوربخشنمایندگی کولر046758350901342620000453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (سیدمحمدی ) – خیابان توحیدشرقی – طبقه همکف
گیلانرودسربهروزصفری کندسریفروشگاه ایران رادیاتور046759488701342770000453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرحیم آباد – بالنگاه – خیابان شهید ابراهیمی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرافتخارروحی فرموسسه فنی افتخار046762761801342617483453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضائی سارسریگروه حفاظت امنیتی تکنیک پالس046313229101342616922453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانرودسر ، خیابان شهدا ، کوچه گلزار شهدا ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصلواتیفروشگاه رد استار046596053001342664808453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانچابکسر ، امام خمینی ، کوچه صفری1 ، خیابان جمهوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرفیض الهحسین پورسجیداندیده بان 046599276701342600000453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانکلاچای ، مسجد جامع ، بلوار امام خمینی شرقی ، کوچه نماز ، پاساژ ذکریا کیااحمدی ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراگل محمدیسامانه حفاظتی ایمن ساز0466174025453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانچابکسر ، گل سرخ ، خیابان ساحل ، جاده اصلی اوشیان ، طبقه همکف
گیلانرودسرمدینهجمال دوستایمن گستر پارس046642985201342615357453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانرودسر ، شهدا ، کوچه شاهدان جاوید ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهجعفری کراتنصب و تغییر سیستم های مخابراتی وحفاظتی هشدار دهنده ساختمان 046663089601342670000453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیفتح آبادی بزچلوئیدیدگستر الکترونیک046673361401342629963453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانرودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – پلاک -334 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسبابانژادرضائینصب و تعمیر سیستم های مخابراتی و  حفاظتی ساختمان0466819728453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانکلاچای – امام خمینی – کوچه هویزه – خیابان  ولی عصر[خ آیت اله مدرس] – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودصفرنژادماه سایهدوربین مداربسته صفرنژاد0467325691453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانلسبومحله – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولی عصر – جاده اصلی لسبومحله – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینشریفزاده پودهصنعتی و حفاظتی شریف0467343319453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانکلاچای – نوده – کوچه نواب – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسناميرپورديلميفروش دروبین مداربسته ایمن سازان0372855473453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانرودسر – پشت پمپ بنزین – خیابان صدف – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعلی نژادتکاسینصب و تعمیر سیستمهای مخابراتی0467662508453212نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی – حفاظتی – هشداردهنده در ساختمانرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه (( امیرعلی رجبی )) – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرآقاجان زاده کیاسیشیشه اتومبیل عباس046611037101342660000502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلچابکسر ، امام خمینی ، کوچه بازارچه قدس ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاصمدیصمدی0031601707502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلرودسر خ ولیعصر  0
گیلانرودسرمرتضیباقی پورشیشه اتومبیل مرتضی0466316820502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلبندبن بنکسر ، خیابان ش علی مراد زاده ، خیابان ( جاده بندبن ) ، پلاک 179 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحمدی لسبوئیشیشه خم اتومبیل محمد0363765583502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلرودسر – دریاوارسر – کوچه یاس – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعارفشکوری کیاسهشیشه اتومبیل عارف0466718285502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحمدی بلکوتیشیشه اتومبیل محمد046672183301342686016502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلکلاچای – نوده – کوچه ارمغان – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرروح الهدرویشیشیشه اتومبیل شمیم0466907583502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه اول
گیلانرودسرحجتاکبریتعمیرقفل بالابر شیشه خم اتومبیل حجت 0429723019502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلرودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسربهرامآقائی ایرمحلهشسشه اتومبیل بهرام0467378072502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیخالقی لسبونصب و تعمیر046742492001342660000502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دهقان – مجتمع صنعتی اتومبیل چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرصداقتی رودبارکیطزربسشیبسبی0031594345502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدآقاجان نیاکندسریچشم سوم046699645201342619492319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیرودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – خیابان احمد آباد – بن بست (مهری) – طبقه همکف
گیلانرودسرصادقگل بابائیدوربین مداربسته آرام گستر046750816701342772835319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان الغدیر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدخجسته اشکلکخدمات رايانه اي خجسته029104239701427622340725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرحیم آباد-اشکلک ندارد میرعلی 0 مجتمع تجاری ولیعصر
گیلانرودسرمحمدتسلیمیرايانه سازان029103977301426586924725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهکلاچای-خ شهرداری خ شهرداری  76 پاساژکهنسال 2 76
گیلانرودسرحسینحسین پورچابکكميل رايانه003170127101426423332725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهچابکسر-خ امام خ امام  0
گیلانرودسرابوذرصفریخدمات كامپيوتري اريا نت019891278301426353689725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانرودسرفردینشمائی028895281501426227018725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهکرجه پشت کرجه پشت  0
گیلانرودسرعباسصدیقی چافجیریمدرن سیستم033814601901426229208725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهامام خمینی مهین پور  24 منجمی (محمدیه) 1
گیلانرودسرجاویدباقرنژادمرکز کامپیوتر و تعمیرات پالس045607311901342611814725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر ، شهرداری ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه ((کاظمی)) ، طبقه همکف
گیلانرودسرنجفعلیفرضی مقدمفروشگاه پرشیا0317052846725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر ، بازار روز ، خیابان انقلاب ، کوچه فجر2 ، پاساژ آروندی ، طبقه اول
گیلانرودسرحسینحسین پورخدمات کامپیوتری فرهنگ0466052675725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) ، میدان قائم ، مجتمع بازارچه شهرک انصاری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجوادفلاحدیجی سیستم046612036901342613678725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر ، شهرداری ، خیابان بسیج مستضعفین ، کوچه فجر ، طبقه همکف
گیلانرودسراصغرمرادیعصر دیجیتال046624349501342613866725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر ، 72 تن ، کوچه فجر ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدباقراحمدیاحمدی0031508535725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید آقاجانپور – بلوار امام خمینی غربی – پاساژ کیا – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدپورسلیم لفمجانیخدمات کامپیوتری سعید046652580201342613531725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر – بازار روز – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه اول
گیلانرودسرمهدیمقصودیفروشگاه کامپیوتر صفرویک046666262701342680362725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید کوشیار – بلوار امام خمینی شرقی – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینطاهری گرمجانیگیتاکامپیوتر0466719069725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه اول
گیلانرودسرمیثمشبرنگحامی سیستم0466746256725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر – شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه فجر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمهدینجفی کلدرهخدمات رایانه مانی046675800701342621792725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان طالقانی – خیابان شهید میرابراهیمی – طبقه همکف
گیلانرودسرحامداصیلکامپیوتر مبنا046684607801342613781725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه همکف
گیلانرودسرمیرعلینواده لنگرودینواده0276952687725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهکلاچای – شهرداری – میدان (امام خمینی(ره)) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیزاده تازه آبادیایران کامپیوتر046706579501342685858725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهکلاچای – کاشانی – کوچه دکتر بهادر – خیابان مفتح جنوبی – ساختمان سارگل – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیتقی پورصدف سیستم0434649924725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه اول
گیلانرودسرعلیسلیمانیآی تی سلیمانی046730989701342628284725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر – شهرداری – خیابان انقلاب – کوچه فجر1 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیهدایت زادههدایت رایانه0413607867725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – میدان شهرداری – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهراحت طلب بارکوسرائیخدمات کامپیوتری گرشاسبی046739891401342663345725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – پلاک -25 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادرمضانی اربوسراتعمیرات کامپیوتر046757484401342689363725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پاساژ کیا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاآرین فرتکنوسیستم046758189401342614042725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر – شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه فجر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضامافیخدمات کامپیوتری046761228601342620000725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجابررئوفی کلاچایهتعمیرات تخصصی لپتاپ و کامپوتر046764028801342688335725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 5
گیلانرودسرسيدمحمودمحمديمحمدی0467654962725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ صدیق – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسرمحمدرضائی پزانیتعمیرگاه عدل031460495601426231267502033نقاشی انواع خودرورودسر چنیجان  0
گیلانرودسرصفرشکری کلدره033476871601426231137502033نقاشی انواع خودروبعثت روبروی سالن ورزش انصاری  77
گیلانرودسرمحمدحسینشیخ مولایینقاشی مینیاتور شیخ مولائی0030693015502033نقاشی انواع خودرورودسر خ بعثت  0
گیلانرودسرمحمدحسنی عروس محلهنقاشی شالیزار0414908569502033نقاشی انواع خودروگیلان- رودسر- جاده کلدره
گیلانرودسرمحمدتقیهاشمی میکالنقاشی محمد0466144079502033نقاشی انواع خودروکلدره سفلی ، خیابان اصلی کلدره سفلی ، خیابان جاده کلان کلایه ، پلاک 180 ، طبقه اول
گیلانرودسررضامحمدزاده کراتینقاشی اتومبیل رازی046616696301342672041502033نقاشی انواع خودروچابکسر ، گیلان ده ، بلوار امام رضا ، بن بست دهقان ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیبرنجکارصحنه سرائینقاشی اتومبیل علی046636007501342631180502033نقاشی انواع خودرورودسر ، گسکر محله ، خیابان بلالم ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسررجبپروین نژادنقاشی رجب0031582433502033نقاشی انواع خودرورودسر ، سر پل غربی ، خیابان هجرت ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدپور رحمت بلالمینقاشی خودرو پوررحمت0320490311502033نقاشی انواع خودروبعثت روبروی سالن ورزشی شهید انصاری رامدشت  0
گیلانرودسررمضانعلیغلامی زاهدینقاشی غلامی0466458942502033نقاشی انواع خودروچابکسر ، شیخ زاهد محله ، کوچه شهید حسین غلامی ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانرودسرصفرهشیوارنقاشی اتومبیل صفر046650734201342639109502033نقاشی انواع خودروحسن سرا – روستای رضامحله – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 538 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرلطفی چابکینقاشی اتومبیل0343007295502033نقاشی انواع خودروچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دهقان – مجتمع صنعتی اتومبیل چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرداریوششکرزاده چایجانینقاشی مانی0030610261502033نقاشی انواع خودروچایجان – روستای سیاهکلرود – خیابان به سمت چایخانسر – خیابان جاده چابکسر – پلاک 117 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوطالبهادوینقاشی اتومبیل پاسارگاد0466769440502033نقاشی انواع خودروکلاچای – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – خیابان البرز – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینرمضانعلی پورنقاشی اتومبیل ساحل046684798701342683928502033نقاشی انواع خودروشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه فرهنگ – جاده اصلی شیرمحله – پلاک 606 – طبقه همکف
گیلانرودسرفروردینحسینعلی زاده گزافرودینمایندگی عیسی پور0417490446502033نقاشی انواع خودروواجارگاه – کنگا چرک – بلوار دانشگاه – بن بست حکمت – پلاک 117 – طبقه همکف
گیلانرودسراصغرشکری اشکرمیدانینقاشی اصغر046717246501342629475502033نقاشی انواع خودروگیشاکجان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید بکایی – خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی – پلاک 239 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضانظری میان پشتهنقاشی اتومبیل0031588151502033نقاشی انواع خودرورودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرخیرالهصادقیتعمیرگاه اتومبیل ایران ساحل046723641201342601577502033نقاشی انواع خودروواجارگاه – بالا نوده(لزرجان) – خیابان (کمربندی) – بلوار دانشگاه – پلاک 280 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینمفرنگ بالانینقاشی اتومبیل حمید0467265545502033نقاشی انواع خودروبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاخجستهنقاشی اتومبیل046732165401342775270502033نقاشی انواع خودرورحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهعلیجانی چاکلینقاشی اتومیبیل046740835401342660000502033نقاشی انواع خودروچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دهقان – مجتمع صنعتی اتومبیل چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیکهننقاشی اتومبیل حسینعلی کهن0425390436502033نقاشی انواع خودروچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دهقان – مجتمع صنعتی اتومبیل چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدغلامینقاشی اتومبیل درخشان0434439143502033نقاشی انواع خودرورودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرحسناسلامی پورنقاشی اتومبیل 046750118801342681111502033نقاشی انواع خودرورضامحله – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – گاراژ رضائی فر – پلاک 254 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرعلیرضاابراهیم پورلوکلایهنقاش اتومبیل رضا046750980001342643011502033نقاشی انواع خودروچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه لاله 7 – بلوار امام رضا – پلاک 308 – طبقه همکف

بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر   /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر   /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر

بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر   /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر   /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر

بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر   /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر   /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر

بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر   /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر   /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر

بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر   /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر   /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر  /  بانک اطلاعاتی اصناف رودسر

مهر 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *