فهرست اصناف رودسر خدماتی

فهرست اصناف خدماتی رودسر

فهرست اصناف رودسر خدماتی، شامل لیست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان رودسر در حوزه خدماتی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا فهرست اصناف مختلف از جمله فهرست اصناف خدماتی رودسر را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «فهرست اصناف خدماتی رودسر» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار فهرست اصناف خدماتی رودسر در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانرودسرحمیدجعفرزادهاتومبیل کرایه امیدکرجه پشت003058602501426232021602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کرجه پشت کرجه پشت  1 جعفرزاده
گیلانرودسرعبدالهشعبانیاتومبیل کرایه مهرگیشاکجان027792202501426225004602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)گیشاکجان شهیدبکائی  1 شعبانی
گیلانرودسرسید محمدرضامیرجعفریاتومبیل کرایه میثم میانده چابکسر003170340201426424030602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر خ شهدا  0
گیلانرودسرغلامرضاآسوده کاررودسریاتومبیل کرایه صدف رودسر02910086400142622004602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)انقلاب انقلاب  1 اسوده کار
گیلانرودسرفرهادمجلسی کلدرهاتومبیل کرایه خزررودسر003058275301426230343602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بعثت نرسیده به سه راهی کلدره  412 مجلسی
گیلانرودسرعلیجعفری سرایدشتیاتومبیل کرایه لشکاجان علیا029101282001342621588602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – لشکاجان علیا
گیلانرودسرسید محمد علیمیر حسینیاتومبیل کرایه قائم رحیم اباد030927186601427622800602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رحیم آباد خ آیت اله معصومی  0
گیلانرودسرمحمدحسینحبیبی کندیناتومبیل کرایه پرستوگلدشت003058814701420000000602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رحیم آباد گلدشت  0
گیلانرودسرمحمدشعبانی صحنه سرائیاتومبیل کرایه حافظ رودسر030974906501426227999602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بسیج مستضعفین 72 تن  1
گیلانرودسرفرهادعلیزاده سیاهکلرودیاتومبیل کرایه رضاسیاهکلرود003060954301426353347602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر سیاهکلرود  0
گیلانرودسرعلیرضامرادی واجارگاهاتومبیل کرایه پاییزان واجارگاه031707264201426461333602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)واجارگاه شهیدقاسمی روبه روی کارخانه چایسازی 1
گیلانرودسربابکاحمدپوراتومبیل کرایه بابک031707296601426570777602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای پلرود سه راهی هادیکیاشهر 4
گیلانرودسرداودعلیپوراتومبیل کرایه ارین بی بالان018686773301426581111602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای بی بالان کندسر 520
گیلانرودسرمیثمجوان تازه ابادیاتومبیل کرایه آنو تازه اباد کلاچای031894001101427626250602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای تازه اباد  16
گیلانرودسرقاسمذکریاتومبیل کرایه ارشادشکرکش محله032191284601427442550602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رانکوه روستای شکرکش محله  1
گیلانرودسرحمیدرضااصغریاتومبیل کرایه صحرااشکلک032213494401427625600602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رحیم اباد اشکلک  1
گیلانرودسرفرهادصادقی لیمنجوبیاتومبیل کرایه پیام کلاچای003150594601426582332602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای امام خمینی  1
گیلانرودسرشهریارخادم الفقراءاتومبیل کرایه خادم کلاچای018680366001426588080602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای امام خمینی  1 قربانعلی پور
گیلانرودسرامیداسماعیل پوراتومبیل کرایه فجرقاسم اباد00305882550142648602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر قاسم اباد سفلی  1
گیلانرودسرحسینحسین نیااتومبیل کرایه شقایق چایخانسر032217252201426336270602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر چایخانسر امام رضا(ع) 0
گیلانرودسرحمیدموسی زاده رضامحلهاتومبیل کرایه سایه رضامحله کلاچای032276211401426575469602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای روستای رضامحله  1
گیلانرودسرفیض الهمحمدیاتومبیل کرایه مهرواجارگاه003168153901426461466602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)واجارگاه بندبن خرمشهر 1
گیلانرودسرعلیقربانپوراتومبیل کرایه امیرچینیجان032388458101426297766602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چینیجان چینیجان  1
گیلانرودسرایرجابراهیمی تکامجانیاتومبیل کرایه پرستواوشیان032416723501426523131602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر اوشیان  0
گیلانرودسرفرزادرضوانی چینیجانیاتومبیل کرایه آرین چنیجان032146220301426296666602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چنیجان جاده املش  1
گیلانرودسرآریانرستم پورواجاریاتومبیل کرایه بلوارواجارگاه0409807466602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)واجارگاه – بلوارکشاورز-اتومبیل کرایه بلوارواجارگاه
گیلانرودسرکیوانرجبیسرویس مدارس شاهین0414517224602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – خیابان انقلاب – پاساژرضازاده
گیلانرودسریدالهداداشی جوردهیاتومبیل کرایه سمام واجارگاه0405489276602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)واجارگاه – میدان شهیدبهشتی
گیلانرودسرحسنسمعیی ماچیانیاتومبیل کرایه کوچ ماچیان0405488161602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای – ماجیان
گیلانرودسرخدیجهاکبرنیااتومبیل کرایه بانوان باران045166948901342699055602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)احمدآباد ، خیابان دانشگاه ، خیابان اتهم ، اتومبیل کرایه بانوان باران ، پلاک 52 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحجتعاشوری گواسرائیاتومبیل کرایه قائم ولیسه045166971401342514417602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)ولیسه ، خیابان شهید حسین نیا ، خیابان امام خمینی ، پلاک 256 ، طبقه همکف
گیلانرودسرنرگسکریمی ناصرسرائیاتومبیل کرایه نیک تاکسی045167054001342626868602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر ، رانکوه ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان کشاورز ، اتومبیل کرایه نیک تاکسی ، طبقه همکف
گیلانرودسرستارجعفری آزارکیاتومبیل کرایه یاران طول لات045305644001342782151602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)استان گیلان – شهرستان رودسر – بخش رحیم آباد – آبادي طول لات – خیابان جاده کوشکوه – خیابان جاده اشکورات – ساختمان   – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهمهمان نوازمیکالاتومبیل کرایه نادرکیه علیا003058476701342645020602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کویه علیا کویه علیا  1
گیلانرودسریدالهعبداله پورتومبیل کرایه خزرگیلاکجان003058498301342637151602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)گیلاکجان – تومبیل کرایه خزرگیلاکجان
گیلانرودسرمجتبیلامعاتومبیل کرایه لامع رودسر0458880152602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر ، گسکر محله ، خیابان دریا ، بلوار ولیعصر ، اتومبیل کرایه لامع ، طبقه همکف
گیلانرودسرکیومرثخادم زادهاتومبیل کرایه خادم کویه046145444101342643344602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کویه سفلی ، خیابان شهید بکایی ، بن بست مرغداری ، اتومبیل کرایه خادم کویه سفلی ، پلاک 223 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابوطالبحسن نژادمردابسریاتومبیل کرایه عرفان حسن سرا046381948001342639300602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)حسن سرا ، جاده (حسن سرا) ، بلوار امام رضا ( ع ) ، اتومبیل کرایه عرفان ، پلاک 114 ، طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهپیشکاررودسریاتومبیل کرایه بانوان ولیعصر040756143701342634744602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر ، پیش ساخته ، کوچه دانش ، کوچه  شهید مظفر عوضی ، اتومبیل کرایه بانوان ولیعصر ، پلاک 83 ، طبقه همکف
گیلانرودسرامین الهرحیمیاتومبیل کرایه امین رودسر046595936801342631000602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر ، سرپل شرقی ، خیابان سر پلی زاده ، بلوار ولیعصر ، اتومبیل کرایه امین رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبغیبیاتومبیل کرایه وحدت کرجه پشت046596944801342613131602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کرجه پشت ، کوچه لاله 5 ، خیابان مطهری ، اتومبیل کرایه وحدت کرجه پشت ، پلاک 244 ، طبقه همکف
گیلانرودسرامیرعلیاحمدی سارسراتومبیل کرایه قائم کلاچای046597526701342695640602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سارسر ، جاده ( سارسر ) ، خیابان امام خمینی ، اتومبیل کرایه قائم سارسرکلاچای ، پلاک 430 ، طبقه دوم
گیلانرودسرکامرانعاشوریان لشکاجانیاتومبیل کرایه مهرشاد046597526901342643097602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لشکاجان سفلی ، خیابان (لشکاجان سفلی) ، خیابان کشاورز ، اتومبیل کرایه مهرشاد ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبراکبریاتومبیل کرایه آواچابکسر046597529501342673047602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر ، دوران محله ، خیابان شهیدبهشتی ، خیابان شهید قاسمی ، اتومبیل کرایه آواچابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسن نیااتومبیل کرایه صالح رودسر046597529701342650440602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)احمدآباد ، خیابان بهروز مشفق ، خیابان اصلی احمدآباد ، اتومبیل کرایه صالح حسین آباد ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدولیذوقی میاندهاتومبیل کرایه فجرچابکسر046599029601342673999602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر ، دوران محله ، خیابان (اصلی دوران محله) ، خیابان شهیدبهشتی ، اتومبیل کرایه فجر ، طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزاشکوری شیرایهاتومبیل کرایه مهاجر046599030101342643838602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لشکاجان علیا ، خیابان شهید احمد نخستین ، کوچه شهیدجوادزینی ، اتومبیل کرایه مهاجرلشکاجان علیا ، پلاک 1 ، طبقه اول
گیلانرودسرمحمدعلی آقازاده رودسریاتومبیل کرایه سینالشکاجان046599030201342643399602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)لشکاجان سفلی ، خیابان (لشکاجان سفلی) ، جاده لشکاجان سفلی ، اتومبیل کرایه سینا ، پلاک 162 ، طبقه همکف
گیلانرودسرامیدشریف نژاداتومبیل کرایه نسیم روشنابسر046599030401342640364602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلانکلایه ، جاده (کلان کلایه) ، جاده اصلی کلان کلایه1 ، اتومبیل کرایه نسیم روشنابسر ، پلاک 160 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازشیخ حسیناتومبیل کرایه بانوان گیلانه046599114601342619666602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)ناصرسرا ، کوچه حافظ 11 ، خیابان شهید بکایی ، اتومبیل کرایه بانوان گیلانه ، پلاک 308 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنفلاح دریاوارسریاتومبیل کرایه امیررامدشت046601947101342633900602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر ، گسکر محله ، کوچه (یوسف خواه ) ، بلوار ولیعصر ، اتومبیل کرایه امیررامدشت ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجوادمیراکبری میان دهاتومبیل کرایه پارساچابکسر046602808501342664432602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر ، 22 بهمن ، کوچه تلاش ، خیابان 22 بهمن ، اتومبیل کرایه پارساچابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهقربانی گوانیاتومبیل کرایه همسایه سوگوابر003058981101342783366602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سوگوابر ، خیابان بالامحله ، کوچه گلدسته ابراهیمی ، اتومبیل کرایه همسایه ، طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهاسماعیلی گلسفیداتومبیل کرایه ساحل رودسر038054555501342623700602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه لاله 5 ، خیابان شهدا ، اتومبیل کرایه ساحل ، طبقه همکف
گیلانرودسررجبیوسف زاده چافجیریاتومبیل کرایه اتحادرودسر032598863101342624000602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر ، چافجیر ، کوچه شهید حجت اله جعفری ، خیابان چافجیر ، اتومبیل کرایه اتحاد ، طبقه همکف
گیلانرودسرکیوانولدخانیگلزار046607332601342623380602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر ، چافجیر ، کوچه ذاکری ، خیابان چافجیر ، اتومبیل کرایه گلزار ، پلاک 97 ، طبقه اول
گیلانرودسرحسینمقصودیاتومبیل کرایه همارودسر003059175201342624141602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر ، انقلاب ، کوچه فرهنگ ، خیابان انقلاب ، اتومبیل کرایه هما ، پلاک 414 ، طبقه همکف
گیلانرودسریوسفرنجبرعلیکلایهاتومبیل کرایه رسالت علیکلایه003058768001342653377602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)علی کلایه ، میان محله ، خیابان کشاورز ، کوچه شهیدان حسنی  ، اتومبیل کرایه رسالت ، پلاک 21 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینقلی زاده سرایدشتیاتومبیل کرایه امیداتحاد046607563801342631160602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر ، گسکر محله ، بلوار ولیعصر ، خیابان کلدره ، اتومبیل کرایه امیداتحاد ، پلاک ایستگاه مسافربری ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینحقانی لشکاجانیاتومبیل کرایه دریا046607563901342623311602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر ، شهدا ، خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] ، خیابان شهدا ، اتومبیل کرایه دریا ، پلاک 456 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیراخداشناسدفتر سرویس مدارس ارسین046645892901342664546602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر ، تازه آباد ، خیابان ( اصلی تازه آباد ) ، کوچه شهرک دریا ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادفتحی علیکلایهاتومبیل کرایه کالسکه046651152001342633838602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید کیوان فعال – خیابان فلسطین – اتومبیل کرایه کالسکه – طبقه همکف
گیلانرودسررستمملکیاتومبیل کرایه وحدت طول لات046651385801342782828602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)طول لات – روستای رحیم آباد – خیابان جاده اشکورات – خیابان امام خمینی – اتومبیل کرایه وحدت – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانرودسروهابصفری بندبنیاتومبیل کرایه شالیزاربنکسر045304128201342782030602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بنکسر – روستای رحیم آباد – خیابان جاده دولاب گوابر – خیابان جاده اشکور – اتومبیل کرایه شالیزار – پلاک 247 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدرحمتمرتضویاتومبیل کرایه رحمت آباد046651626601342628195602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)ناصرسرا – روستای چینی جان – جاده (ناصرسرا) – بن بست حافظ 15 – اتومبیل کرایه رحمت آباد – پلاک 605 – طبقه همکف
گیلانرودسرامینموسی زاده رضامحلهاتومبیل کرایه پایانه046651841401342695344602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رضامحله – روستای بی بالان – خیابان شهید یدالله مومن پور – خیابان گلستان – اتومبیل کرایه پایانه – پلاک 110 – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمحسن پوراتومبیل کرایه هجرت046651845001342633131602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید کیوان فعال – بلوار ولیعصر – اتومبیل کرایه هجرت – پلاک 411 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدهادیمقدسیاتومبیل کرایه امنیت046652123901342629295602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – کرجه پشت – کوچه گلستان 4 – خیابان اصلی کرجه پشت – اتومبیل کرایه امنیت – پلاک 139 – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیآقازاده کریشاهیاتومبیل کرایه فرهنگ046652127401342684545602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای – بالا نوده – بلوار امام خمینی شرقی – بن بست (رجب پور) – اتومبیل کرایه فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلخانی پوردرزی محلهاتومبیل کرایه ماهان ماچیان046652207101342779424602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سارسرماچیان – روستای ماچیان – سارسرماچیان – خیابان املش به کلاچای – خیابان بهار – اتومبیل کرایه ماهان – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهرمضان پوراتومبیل کرایه کوهپایه سیاهکلرود046652211801342606120602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)گل محله – روستای اوشیان – خیابان ( بطرف جاده کل محله 2 ) – خیابان ( جاده  کل محله ) – اتومبیل کرایه کوهپایه سیاهکلرود – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمهدیمیرموسی ئیسرویس مدارس – ادارات آرامش046652696801155260029602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر ، پایین محله میانده ، کوچه ( بابائی ) ، خیابان شهدا ، دفترسرویس مدارس – ادارات  ، طبقه همکف
گیلانرودسرشهلاشهبازی دوانیاتومبیل کرایه شایان سلاکجان046653614101342601500602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سلاکجان – روستای بی بالان – کوچه نیلوفر – خیابان رسالت – اتومبیل کرایه شایان – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادردابانیسرویس مدارس دوستی046607563001342652005602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رضامحله – روستای رضامحله – جاده ( رضامحله ) – جاده اصلی رضامحله مرکزی – سرویس مدارس دوستی – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادصفری کلاچایهاتومبیل کرایه ساحل کلاچای003069233201342682230602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای – امام خمینی – کوچه لادن – بلوار امام خمینی غربی – اتومبیل کرایه ساحل – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهکرفستانیتاکسی تلفنی پدر046654988401341515220602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)ولیسه – روستای چینی جان – خیابان شهید احمد عباسی – خیابان امام خمینی – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیبال افکندهاتومبیل کرایه ایران046656067001342650077602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)حسین آباد – روستای چینی جان – خیابان امام خمینی – جاده اصلی حسین آباد – اتومبیل کرایه ایران – پلاک 723 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریممحمدیاناتومبیل کرایه بانوان مارال046657338001342615328602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – احمد آباد – کوچه آزادگان [شهیدرجایی 17] – خیابان احمد آباد – اتومبیل کرایه بانوان مارال – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاغلامی سالومحلهسرویس مدارس آوا046659739801342613000602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلکاسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه نیلوفر – خیابان شهدا – ساختمان سید – پلاک 134 – طبقه اول – واحد سرویس مدارس آوا
گیلانرودسرابراهیمعاشوری گسکری محلهاتومبیل کرایه فرهنگ046660059301342602117602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)واجارگاه – امام خمینی(مطهری) – کوچه شهیدنواب صفوی – خیابان امام خمینی – اتومبیل کرایه فرهنگ – پلاک 39 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده آمنهعلویاتومبیل کرایه بانوان ثمین018689091801342614644602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – رانکوه – کوچه شهید حمزه علی عزیزی – خیابان فرهنگ – اتومبیل کرایه بانوان ثمین – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدآله بداشتی سیاهکلرودیاتومبیل کرایه آزاده046660192501342667210602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)خیاطمحله – روستای سیاهکلرود – خیابان ( جواهردشت ) – خیابان خزر – اتومبیل کرایه آزاده – پلاک 8 – طبقه اول
گیلانرودسرسیدمحمدکیانیاتومبیل کرایه سید046661023501342632183602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – پیش ساخته(سرپل شرقی،زاغوت – کوچه دانش – خیابان فلسطین – اتومبیل کرایه سید – طبقه همکف
گیلانرودسرشهروزاکبری کلانیاتومبیل کرایه تاپ تاکسی046606794001342639580602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)داروگرمحله – روستای رضامحله – خیابان داروگر جنوبی – جاده اصلی داروگر محله – اتومبیل کرایه تاپ تاکسی – پلاک 76 – طبقه همکف
گیلانرودسریزدانتوکلی جیرکلاتومبیل کرایه مهاجرگرمابدشت032310013701342781616602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)گرمابدشت – روستای اشکور سفلی – کوچه (مسجد) – کوچه (استخر ماهی ) – اتومبیل کرایه مهاجر – پلاک 154 – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرمهدی پوردرزی محلهاتومبیل کرایه شمال رودمیانه046662194701342773791602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودمیانه – روستای ماچیان – رودمیانه – خیابان اصلی رودمیانه – خیابان جاده رودمیانه – اتومبیل کرایه شمال – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرفیعحبیبی مجرداتومبیل کرایه میلاد رودسر046664308401342627676602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان مولوی – خیابان شهید درود – اتومبیل کرایه میلاد – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجوادعنبری گسکری محلهتاکسی تلفنی جوان046664646301342633666602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – گسکر محله – کوچه فضیلت – بلوار ولیعصر – پلاک 177 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمحمودی زاهداتومبیل کرایه رفاه چابکسر003170250301342672700602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شهید مطهری – خیابان پاسداران – اتومبیل کرایه رفاه – طبقه همکف
گیلانرودسرولی الهامانی بندبن بالنگااتومبیل کرایه ازادگان رحیم اباد046666865601342772900602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید زکی پور – خیابان امام خمینی – اتومبیل کرایه آزادگان – طبقه همکف
گیلانرودسرالههامیریان چایجاناتومبیل کرایه بانوان الزهراء چایجان046666867101342608300602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چایجان – روستای سیاهکلرود – کوچه نیلوفر – خیابان مخابرات – اتومبیل کرایه بانوان الزهراء – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرصادق نیااتومبیل کرایه سفیر046605885901342624151602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – صیدر محله(نواب صفوی) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیدمهین پور – اتومبیل کرایه سفیر – پلاک 111 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسجرارهاتومبیل کرایه ملت احمداباد046667767501342628886602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – احمد آباد – کوچه شهید سیدبهرام ساداتی – کوچه آزادگان [شهیدرجایی 17] – اتومبیل کرایه ملت – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضامحمدعلی زاده سارسراتومبیل کرایه همسفر0466685666602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رضامحله – روستای بی بالان – خیابان مسجد – خیابان شهید یدالله مومن پور – اتومبیل کرایه همسفر – پلاک 184 – طبقه همکف
گیلانرودسرامینرحمت زاده لپاسراتومبیل کرایه اوشیان چابکسر036465848901342676300602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر – اوشیان – جاده (قاسم آباد) – خیابان شهید بالواسه – اتومبیل کرایه اوشیان – پلاک 139 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیبابائی سجیراناتومبیل کرایه چهل سی046674635101342774030602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهید مطهری – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – اتومبیل کرایه 4030 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراخانجانی دوران محلهاتومبیل کرایه خزر046675294301342677070602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر – اوشیان – کوچه بوستان 3 – جاده (قاسم آباد) – اتومبیل کرایه خزر – پلاک 249 – طبقه همکف
گیلانرودسرفردادعلیزاده سیاهکلرودیایستگاه سمام سیاهکلرود046677611101342664266602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)سیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – کوچه (محمدیان ) – خیابان جواهردشت – ایستگاه سمام (سیاهکلرودبه جواهردشت وبلعکس) – پلاک 227 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیرعلینقیسنجریاتومبیل کرایه سپاهان رودسر018689070201342629600602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – رانکوه – خیابان فرهنگ – کوچه ترمینال 1 – اتومبیل کرایه سپاهان – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورهاشم زاده لپاسراتومبیل کرایه جانبازان اوشیان031401694601342676223602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر – اوشیان – خیابان شهید بالواسه – کوچه شاهد1 – اتومبیل کرایه جانبازان – پلاک 123 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرضاحسین زاده قاسم آبادیاناتومبیل کرایه ماهان قاسم ابادسفلی036502822901342673030602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)قاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ( اسد اللهی ) – خیابان شهدا – اتومبیل کرایه ماهان – پلاک 213 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدتقی پورشیرمحلهآژانس صبا046696884201342683636602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای – گیل کلایه – کوچه (شالیزار) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانرودسرهدیهمردان پورپینوندیاتومبیل کرایه میلاد کلاچای046697359201342683117602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای – گیل کلایه – خیابان ( گیل کلایه ) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – اتومبیل کرایه میلاد – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرمیرزائیاتومبیل کرایه معلم رودسر003059232701342630100602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – گسکر محله(رامدشت) – کوچه شهیدابراهیم سعیدی – خیابان ساحل گسکر محله – اتومبیل کرایه معلم – طبقه همکف
گیلانرودسرطوبیاسماعیل زاده سورکوهیحمل متوفیات کوثر041452183601342611939602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلکاسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهید امانی – خیابان شهدا – حمل متوفیات کوثر – پلاک 297 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده زهراحسینیاتومبیل کرایه بانوان لاله046710384501342646985602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – میان پشته – خیابان شهدای میان پشته – بن بست بعثت 2 – اتومبیل کرایه بانوان لاله – طبقه همکف
گیلانرودسرراضیهاصغری افرمجانیآژانس بانوان بهار046711800101342622465602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه ( بابایی) – کوچه بوستان 7 – اتومبیل کرایه بانوان بهار – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهنوروزخانی طیولااتومبیل کرایه بانوان ایرانا046712485501342696072602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)احمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان احمدآباد – بن بست (امیرحسین) – اتومبیل کرایه بانوان ایرانا – پلاک -111 – طبقه اول
گیلانرودسررضامهراداتومبیل کرایه مهرخیاط محله041814400101342667060602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)خیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان (مخابرات ) – خیابان ( جواهردشت ) – اتومبیل کرایه مهر – پلاک 226 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیپیشوای بازرگانیاتومبیل کرایه دهکده بازرگان محله041809827001342643273602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بازرگان محله – روستای رضامحله – ندارد – جاده ( بازرگان محله ) – جاده اصلی بازرگان محله – اتومبیل کرایه دهکده – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشیدحبیبی چالکسرائیاتومبیل کرایه مسافرکلان کلایه041547881501342640144602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلانکلایه – روستای ماچیان – کوچه شقایق – جاده اصلی کلان کلایه – اتومبیل کرایه مسافر – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلبهاریاتومبیل کرایه شقایق رودسر046720831701342621818602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان خزر – خیابان شهید محمود عابدینی – اتومبیل کرایه شقایق  – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجسلیمی لاهیجیحمل متوفیات جنت046721147601342610909602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – میدان قائم – مجتمع بازارچه شهرک انصاری – طبقه همکف – واحد حمل متوفیات جنت
گیلانرودسرفرزانهحیدرخانی خرشتمیاتومبیل کرایه فجرماچیان046723630601342772070602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)فقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده ماچیان – خیابان جاده رحیم آباد – اتومبیل کرایه فجر – پلاک 118 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدفلاحایستگاه شهدای رانکوه042573185901342628835602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – ایستگاه شهدای رانکوه – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعلیصفری چافجیریاتومبیل کرایه البرزچافجیر003058613301342626030602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه ولیعصر – خیابان چافجیر – اتومبیل کرایه  البرز – طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهحسینعلی زاده گزافرودیاتومبیل کرایه پیام بی بالان046725562201342691717602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – جاده اصلی بی بالان – بن بست ( کریمی ) – اتومبیل کرایه  پیام – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعابدینی چایجاناتومبیل کرایه رسالت چایجان046730632501342608330602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه سرو – خیابان شهدای چایجان – اتومبیل کرایه  رسالت – پلاک 182 – طبقه اول
گیلانرودسررحمانقلیپورآقائی قاسم آبادیاتومبیل کرایه کامران 046732163701342653381602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)پائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – جاده (پایین محله قاسم آباد) – جاده اصلی پایین محله قاسم آباد – اتومبیل کرایه کامران – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانرودسرجلالدوستی بازنشیناتومبیل کرایه پروازرحیم اباد030883871001342774700602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – اتومبیل کرایه پرواز – پلاک 70 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمپرکاناتومبیل کرایه کوهپایه بیجارگاه003063452601342779191602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بیجارگاه علیا – روستای ماچیان – جاده ( بیجارگاه علیا ) – خیابان امام خمینی – اتومبیل کرایه  کوهپایه – پلاک 133 – طبقه همکف
گیلانرودسرغفورباقری وشکیاتومبیل کرایه دهکده قدس بی بالان003055812901342681770602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)دهکده قدس – روستای بی بالان – ندارد – جاده ( دهکده قدس ) – جاده اصلی دهکده قدس – اتومبیل کرایه  دهکده قدس – پلاک 32.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریممؤمن زاده گرجانسواتومبیل کرایه بانوان ترنم046603923801342687789602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای – مومن آباد – کوچه شهید باهنر – کوچه (( محمد آقاجانپور )) – اتومبیل کرایه بانوان ترنم – طبقه همکف
گیلانرودسرعلي اصغرپورغني رودسرياتومبیل کرایه طلوع رودسر003059196801342623020602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – صیدر محله(نواب صفوی) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیدمهین پور – اتومبیل کرایه  طلوع – پلاک 117 – طبقه همکف
گیلانرودسریدالهعباس زاده کراتیاتومبیل کرایه دمکش هلوکله چابکسر018685650401342672050602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)هلوکله – روستای اوشیان – ندارد – خیابان استقلال – خیابان گلستان – اتومبیل کرایه دمکش – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمبابائیاتومبیل کرایه فرهنگ رحیم اباد042313159601342777000602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه وحدت 5 – خیابان شهیدرمضان شعبانی – اتومبیل کرایه فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسرفيروزعلياحمدي جيردهياتومبیل کرایه کاسپین چابکسر043151070901342673879602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کبوترآبکش – روستای اوشیان – ندارد – خیابان آیت الله طالقانی – بن بست ارکیده – اتومبیل کرایه کاسپین – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحسنمیرابراهیمیاتومبیل کرایه صبا رودسر003058566601342625050602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان جاده کلکاسرا – خیابان شهید میرابراهیمی – اتومبیل کرایه صبا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلياصغري المانياتومبیل کرایه شیخ زاهد003171664501342672512602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)چابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان پاسداران – کوچه ((مظفر رمضان زاده)) – اتومبیل کرایه شیخ زاهد – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفخانعلی نیااتومبیل کرایه رفاه ناصرسرا046747785401342629199602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)ناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید احمد عاقلی – خیابان شهید بکایی – اتومبیل کرایه رفاه – پلاک 417 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزانهاکبریاتومبیل کرایه دریا046751861401342623311602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – اتومبیل کرایه دریا – پلاک 456 – طبقه همکف
گیلانرودسرعليرضاصابركلكاسرائياتومبیل کرایه پیام رودسر018681758601342625000602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – اتومبیل کرایه پیام رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراميرهوشنگاصغري زركلامياتومبیل کرایه سیمرغ044181364001342652200602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رضامحله – روستای رضامحله – خیابان حافظ – خیابان سیدرضی جلالی – اتومبیل کرایه سیمرغ – پلاک 151 – طبقه همکف
گیلانرودسرروح اللهقربانی مازوکله پشتهایستگاه کلاچای – واجارگاه وبلعکس046759536301342689535602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلاچای – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – بن بست ( ایستگاه واجارگاه ) – ایستگاه کلاچای – واجارگاه وبلعکس – طبقه همکف
گیلانرودسرايرجفخرثاني حسني قاسم آبادياتومبیل کرایه ازادگان قاسم اباد019891325001342654300602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)بالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – خیابان امام خمینی – خیابان انقلاب – اتومبیل کرایه آزادگان – پلاک 107 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلي اكبراحمدياناتومبیل کرایه شقایق سیاهکلرود003172049201342673424602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)خیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – اتومبیل کرایه شقایق – پلاک 70 – طبقه همکف
گیلانرودسرليلاغلامي سالومحلهاتومبیل کرایه بانوان 3000003167232401342613000602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)کلکاسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه نیلوفر – خیابان شهدا – ساختمان سید – پلاک 128 – طبقه همکف – واحد اتومبیل کرایه بانوان 3000
گیلانرودسرعليرهبراتومبیل کرایه فرهنگ رودسر037481186101341627272602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه حسین خواه – خیابان انقلاب – اتومبیل کرایه فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسرحميدفرج زادهاتومبیل کرایه حمید044953244601342774069602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)تازه آباد – روستای بی بالان – ندارد – خیابان آزادی – بن بست انقلاب – اتومبیل کرایه حمید – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانآقابراری نعمت سرااتومبیل کرایه ملوان گلدشت046768257401342775000602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)رحیم آباد – گلدشت – خیابان شهید ابراهیم رحیمی – خیابان شهید حسین کشاورز – اتومبیل کرایه ملوان – طبقه همکف
گیلانرودسرمازیارخودکامهءآژانس ملت ناصرسرا046769258101342621441602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)ناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید بکایی – کوچه حافظ 9 – اتومبیل کرایه ملت ناصرسرا – پلاک 353 – طبقه همکف
گیلانرودسرسيده فاطمهرضوي درياكنارياتومبیل کرایه بانوان شیرین رودسر045833703801342612723602210اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)احمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده (احمدآباد) – خیابان شهدای دانشجوی شهرستان رودسر – اتومبیل کرایه بانوان شیرین – پلاک -26 – طبقه همکف
گیلانرودسرافروزآینه گردانتشریفات رها046670292501342616120749829/2ارائه خدمات سفره آراییرودسر – صیدر محله(شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهدا – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانرودسرصدیقهذوقینت0466810213749829/2ارائه خدمات سفره آراییچابکسر – امام خمینی – خیابان (شهدا) – کوچه قیام1 – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرعسکرمؤمن پورطیولامزون آترین046683819201342617153749829/2ارائه خدمات سفره آراییرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – کوچه شهید اصغر بزرگی نژاد – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبصمدپورکلکاسرائیتشریفات ژالان0467128791749829/2ارائه خدمات سفره آراییرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پلاک -50 – طبقه همکف
گیلانرودسرارسلاناکبریتشریفات جلوه0467435706749829/2ارائه خدمات سفره آراییرودسر – رانکوه – خیابان کشاورز – خیابان تختی – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانرودسرسپیدهمحمدنیازیرنگارنگ046745191901342660000749829/2ارائه خدمات سفره آراییچابکسر – امام خمینی – کوچه قیام – خیابان امام خمینی – پلاک 246 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراکاظمی جیرکلیخانه عقد و تشریفات آوا046770961301342778344749829/2ارائه خدمات سفره آراییفقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده ماچیان – خیابان جاده رحیم آباد – پلاک 200 – طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهزارع لشکاجان025311619201426223825552123آش و حلیم پزیشهدا شهدا  0
گیلانرودسرفرشتهنصراله زاده سالومحله00458210728552123آش و حلیم پزیرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه آزاده ، کوچه درخشان ، پلاک 66 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراشعبان خواهآش نوژا046675186501342636454552123آش و حلیم پزیرودسر – سردار جنگل – خیابان سردار جنگل – خیابان نینوا – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمقاسمیآموزشگاه رانندگی محمد046673649301342689353809042آموزش رانندگیکلاچای – گیل کلایه – کوچه شقایق – بلوار ( امام خمینی غربی ) – آموزشگاه رانندگی محمد – طبقه همکف
گیلانرودسرفریدهشاهانی رودسریآموزشگاه رانندگی ایران ما046674573801342631748809042آموزش رانندگیرودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه دوم
گیلانرودسرالهامسلیمانی رحیم آبادیآموزشگاه رانندگی امیر046678620001342772010809042آموزش رانندگیرحیم آباد – اشکلک (گلدشت،حسین بکسرا) – بلوار امام خمینی – بن بست معلم – آموزشگاه رانندگی امیر – طبقه اول
گیلانرودسرولی الهروغنچیان رودسریآموزشگاه رانندگی خزر046681981701342615696809042آموزش رانندگیرودسر – پشت پمپ بنزین – خیابان انقلاب – کوچه پمپ بنزین – طبقه اول – واحد شرقی
گیلانرودسرعلیمحمدیآموزشگاه رانندگی شاهین046689473901342633441809042آموزش رانندگیرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – خیابان 12 فروردین – بلوار ولیعصر – آموزشگاه رانندگی  شاهین – طبقه اول
گیلانرودسرشهربانومحمدعلی پورچایجانیآموزشگاه موتورسیکلت ایرانیان046715002101342630902809042آموزش رانندگیرودسر – گسکر محله(رامدشت) – خیابان ساحل گسکر محله – بلوار ولیعصر – آموزشگاه موتورسیکلت ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدرضاعبداله زاده کراتیآموزشگاه رانندگی سرو046739064801342674485809042آموزش رانندگیچابکسر – دوران محله – کوچه سلاله – خیابان استقلال – آموزشگاه رانندگی سرو – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودرهنماهرات بربیلیارد مسعود046651810901342676579924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایچابکسر – اوشیان – خیابان شهید لقمان خلج – خیابان شهیدبالوسه – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرنج کش رودسریندارد0466598400924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایرودسر – بازار روز – کوچه هوسمی – بلوار امام رضا – پاساژ هوسم – طبقه اول
گیلانرودسرصغریافتخاریخانه بازی الا تی تی046666353801342620862924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایرودسر – نواب صفوی(عادلی) – خیابان شهید بازرگانی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده مهدیهمیراکبری نودهیقصرشادی ترمه046680962101342686402924912بازی های  تفریحی غیر رایانه ایکلاچای – نوده – خیابان کشاورز – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیعسگری030822038401420924911بازی های تصویری و رایانه ایروستای رضا مهر روستای رضا مهر  0
گیلانرودسرجمالبدیع زادهبازیهای رایانه ای جمال045545477801342620883924911بازی های تصویری و رایانه ایرودسر ، بازار روز ، خیابان انقلاب ، کوچه فجر2 ، پاساژ آروندی ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادرحیمی کیارمشکلوپ بازی های رایانه ای ال کلاسکو0466257563924911بازی های تصویری و رایانه ایرحیم آباد ، حسین بکسرا ، خیابان شهید بهروز رحیمی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدفاضلیبازیهای رایانه ای پایتخت046630694901342620951924911بازی های تصویری و رایانه ایرودسر ، شهرک انصاری ، خیابان بسیج مستضعفین (72تن ) ، خیابان شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینسالاری گرکرودیکلوپ بازی تایتان 2046654790201342699181924911بازی های تصویری و رایانه ایرودسر – شهرک شهید انصاری – میدان قائم – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهاسفندی لشکاجانیبازهای رایانه ای 046667946401342676463924911بازی های تصویری و رایانه ایچابکسر – امام خمینی(22 بهمن) – خیابان 22 بهمن – کوچه شبنم – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیرحیم پسندکافه گیم046672015601342616245924911بازی های تصویری و رایانه ایکلکاسرا – روستای چینی جان – کوچه یاسمن – خیابان شهدا – ساختمان رضاکاظمی – پلاک 153 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرسیده زهراموسویگیم نت046674298201342610562924911بازی های تصویری و رایانه ایرودسر – احمد آباد – کوچه آزادگان [شهیدرجایی 17] – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرامیننبویبازی های رایانه ای نامبر وان046689572801342688098924911بازی های تصویری و رایانه ایکلاچای – امام خمینی – کوچه ((علی صادقی نسب)) – کوچه (حقیقت) – پلاک -848 – طبقه همکف
گیلانرودسرنوابمحمدیبازی های رایانه ای 0467077770924911بازی های تصویری و رایانه ایرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 3) – طبقه دوم – واحد 36
گیلانرودسرحمیدرضانادریگیم نت ولی عصر046709534101342600000924911بازی های تصویری و رایانه ایقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید حسین نصیری پور – خیابان شهدا – پلاک 386 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلاداحمدرضامقدمگیم نت سون046709535901342620577924911بازی های تصویری و رایانه ایکلکاسرا – روستای چینی جان – ندارد – خیابان فردوسی – خیابان شهدا – پلاک 318 – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمرضازاده اشکلککلوپ بازیهای رایانه ای آزوریته046717061301342773157924911بازی های تصویری و رایانه ایرحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسررضاپورحسین لزرجانیکلوپ ورزشی روزبه046718056801342683392924911بازی های تصویری و رایانه ایکلاچای – پاسداران – خیابان شهید مطهری شرقی – کوچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرکامرانعسکرزاده بلترکگیم نیت خلیج046721272801342683017924911بازی های تصویری و رایانه ایکلاچای – امام خمینی – کوچه ((علی صادقی نسب)) – کوچه (حقیقت) – پلاک 856 – طبقه همکف
گیلانرودسرکیومرثفریدی دریاکناریکلوپ046735466301342000000924911بازی های تصویری و رایانه ایرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیمحمدیبازی های رایانه ای 1046758167601342617998924911بازی های تصویری و رایانه ایرودسر – شهرک شهیدرجائی – کوچه شهیدرجایی 13 – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعبداله زاده کراتیبازی های رایانه ای حشمت046760802701342660000924911بازی های تصویری و رایانه ایچابکسر – اوشیان – خیابان (اوشیان) – خیابان آزادگان – پلاک 117 – طبقه همکف
گیلانرودسرهاشمداوطلبسرچشمه046658062901342639100630910باسکول داریداروگرمحله – روستای رضامحله – خیابان داروگر شمالی – جاده اصلی داروگر محله – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرعبدالهی سورجانیصنوبرستان بهشت گمشده046656057101342600000551231پلاژ و ویلای اجاره ایداروگرمحله – روستای رضامحله – جاده اصلی داروگر محله – کوچه ((دریا)) – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیمحمدیان چافجیریاستراحت گاه  رضا0341101898551231پلاژ و ویلای اجاره ایرودسر – شهدا – میدان سفیر امید – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیعلی خواه مقدم کلدرهپلاژ علیخواه046731179501342600000551231پلاژ و ویلای اجاره ایرودسر – رامدشت – خیابان موج – کوچه غزل – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرتعینی گورجیهتل اپادانا031998181101426231104552112تالار برگزاری جشن و مراسمرامدشت انتهای خیابان رامدشت  0 هتل اپادانا
گیلانرودسرسید رحمترحماتی030874792001426533181552112تالار برگزاری جشن و مراسمروستای کویه سفلی روستای کویه سفلی  0
گیلانرودسرطاهرطاهر پور گلسفیدیخدمات  و اجرای موسیقی در مجالس03228609691426221328552112تالار برگزاری جشن و مراسمدهستان رضا محله – روستای  کویه سفلی  0
گیلانرودسرنگارمحقق احمدی رودسریتالار کوثر046599398201342612889552112تالار برگزاری جشن و مراسمرودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان شهدا ، بلوار شهید ناصحی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودمعبودیتالار شادی0466263877552112تالار برگزاری جشن و مراسمرودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان چمران ، بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجوادشکیبائی رودسریتالار پذیرایی نور046653678801342623967552112تالار برگزاری جشن و مراسمحسن سرا – روستای رضامحله – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 401 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادرفیعیتلار فدک046670085101342771623552112تالار برگزاری جشن و مراسمرحیم آباد – ترشکوه – خیابان ترشکوه – بن بست ((تالار)) – طبقه همکف
گیلانرودسرتیمورنصیری میانرودیتالار آسیا0442549041552112تالار برگزاری جشن و مراسمکلاچای – کاشانی – خیابان مفتح جنوبی – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفرمحمدی سردهتالار پذیرایی وصال0424509883552112تالار برگزاری جشن و مراسمهراتبر – روستای رحیم آباد – ندارد – کوچه (فرعی دوم ) – خیابان جاده هراتبر – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانرودسرحجت الهتقوي گاوماستيتالار پذیرایی0372373554552112تالار برگزاری جشن و مراسمواجارگاه – علی آباد – خیابان شهیدمهندس فیض اله صفرپور – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسررضاموسی نژادتخلیه باررضا0415372219630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادررودسر – حسن سرا – جنب کابینت سازی نشاط
گیلانرودسریعقوبغلامی چابکتخلیه بار چابک0457279391630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرچابکسر ، توسکا ، خیابان (اصلی توسکا) ، کوچه خزر 3 ، تخلیه بارچابک ، طبقه همکف
گیلانرودسرملیحهحسین پورتخلیه بار046607550101342626068630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرکلکاسرا ، خیابان کمربندی رودسر ، خیابان شهدا ، تخلیه بارحسین پور ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرثریامحمدی پزانیتخلیه بارهدایت زاده 046651320401342623603630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادررودسر – سر پل غربی – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – تخلیه بارهدایت زاده – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنمؤذنتخلیه بار موذن046659519201342633868630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادررودسر – گسکر محله – خیابان دریا – بلوار ولیعصر – تخلیه وارسال بارمرکزی موذن – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریغلامحسنی چافجیریتخلیه بارباران ترابر046753118901341612494630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان انقلاب – بلوار امام رضا – تخلیه بار باران ترابر – پلاک 120 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهآهنگرتخلیه باردریا0467545035630112تخلیه و بارگیری بجز در بنادرکلکاسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه نیلوفر – خیابان شهدا – تخلیه باردریا – پلاک 96.001 – طبقه همکف
گیلانرودسررضوانهحسنی لسبومحلهتخلیه بارهدایت رودسر029101271201426223882630111تخلیه و بارگیری در بنادرطالقانی جنب اورژانس115  1
گیلانرودسرارسلانمحمدی چاخانسرتخلیه بارخزرکلاچای031037903001426589715630111تخلیه و بارگیری در بنادرکلاچای نوده  0
گیلانرودسرسیداسماعیلپراوندتخلیه بارسیدکلاچای031415452901426585517630111تخلیه و بارگیری در بنادرامام رضا جنب بخشداری  1
گیلانرودسرفرهادفخرائی شلمانیسپر سازی فخرائی0466526629502043تعمیر سپر اتومبیلرودسر – گسکر محله – کوچه (یوسف خواه ) – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهعلی جانیسپرسازی نوین0466795942502043تعمیر سپر اتومبیلرحیم آباد – بلوار معصومی(بالنگاه) – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجوادمؤمنیسپرسازی مؤمنی046707739401342626875502043تعمیر سپر اتومبیلحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 544 – طبقه همکف
گیلانرودسرفریبرزدروارسپر سازی0467317986502043تعمیر سپر اتومبیلرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – پلاک 452 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدقربانعلی پورقاضی محلهپارکینگ عمومی046665699601342615009930509/1توقفگاه (پارکینگ)رودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه حسین خواه – خیابان انقلاب – پارکینگ عمومی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسینموسویپارکینگ عمومی046684461801342674211930509/1توقفگاه (پارکینگ)چابکسر – امام خمینی – خیابان نیکان – خیابان جهاد – پارکینگ عمومی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهراندریاروجگرکی دریارو046500811101342673359552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)چابکسر ، تازه آباد ، خیابان ( اصلی تازه آباد ) ، خیابان جنکسرا ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعلی جانی شوکیجگرکی عمو حسن0466003289552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)هلوبن دره ، خیابان اصلی هلوبن دره ، کوچه علی سفیدی ، طبقه همکف
گیلانرودسریوسفعلیمجیدپورجگرکی مجید پور0307223185552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)کلاچای ، کاشانی ، کوچه ماهی فروشان 1 ، کوچه ماهی فروشان ، طبقه همکف
گیلانرودسرکامبوزیانوائی رودسریندارد046637150901342623612552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)رودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، پلاک -337 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیکوه نژاددعوی سراجگرکی یاران0466436701552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)رحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرفائزهمعتمدی فروغیجگرکی سید046648360801342625043552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)رودسر – انقلاب – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – پلاک -331 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعلیامیری لاتیجگرکی عموحمید0466671007552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)رحیم آباد – امام خمینی(ابوعلی سینا) – خیابان شورا – بن بست (اثنی عشری) – طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانقدمعلی پوردرگاهیجگرکی کاپیتان 046668337601342680000552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)کلاچای – مفتح – کوچه شهید باهنر – خیابان مفتح شمالی – طبقه همکف
گیلانرودسررامینمشفق قاسم آبادکبابی اوستا046669776701342660000552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)قاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – خیابان امام حسین ( ع ) – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – پلاک 597 – طبقه همکف
گیلانرودسرنرگسروحیغذاخوری پویا046673311101342647027552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)رودسر – میان پشته – خیابان شهدای میان پشته – خیابان کمربندی رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمنقدی بازنشینجگرکی0467013121552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)رحیم آباد – وادی رحیم آباد – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – بن بست خیام – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهمرادزاده بازنشینجگرکی جوان046718201101342782604552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شورا – پلاک 191 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرکسریضیائی پوررودسریجیگرکی کسری046727394801342616886552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)رودسر – امام خمینی(شهرداری) – خیابان شهرداری (1) – کوچه شهید نژاد کریم – پلاک 40 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدقاسمی زرکلامی0309033297552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)رودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – میدان طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعليعبدالهي گيلاكجانندارد 0440656239552420جگرکی (جگر، دل و قلوه)کلاچای – کاشانی – کوچه (ماهی فروشان1) – کوچه شهید حسن آقایی پور – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرستمعلی پور یاسوری030196714901426583925552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای خ شهرداری  0 پاساژ شهرداری
گیلانرودسرزینباکبری دوست خوشدلچايخانه خوشدل003064532301426583437552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای خ امام  0
گیلانرودسراقدسمحمدی نودهی030800393201426589909552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای لب دریا نوده  0
گیلانرودسرحسینرجب نیا خانسری030805353001426363046552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر قاسم آباد سفلی  0
گیلانرودسرمهرانعلائی جوردهی030833184301426423484552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر خ امام  0
گیلانرودسرزینباکبری دوست خوشدلقهوه خانه031004896201420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای بلوار امام رضا (ع)  0
گیلانرودسراقدسمحمدی نودهیقهوه خانه031005057901426589909552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای نوده 0 0
گیلانرودسرابوالقاسممجیدپور031695759801426582972552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای خ امام  0
گیلانرودسرابوذرمحمدی032058780001426211460552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر خ امام  0
گیلانرودسرابوطالبمهدوی مجدچشمه دمكش032159589501420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر اوشیان  0
گیلانرودسررضاعلی ابراهیمی پیشه گاهی032954514101420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر قاسم اباد سفلی  0
گیلانرودسرمحمدعلی خواه مقدم033524486201420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر خ بعثت  0
گیلانرودسرمنوچهررجبی چافجیری033528100101420552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر خ احمداباد-ساحل دریا1  0
گیلانرودسررمضانعلیسلمان نژاد031141720501426221924552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیابان 72 تن منبع شهرداری  0
گیلانرودسرغلامحسینصفری رودسری031280495801426226341552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیابان کشاورز خیابان کشاورز  0
گیلانرودسراردشیرخیرخواه رحیم آبادی031486737501421068646552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)امام خمینی ندارد  1
گیلانرودسرمحمدقاسمی دریاکناری031615421301426221649552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)شهدا کوچه 15 متری قاسمی – – –
گیلانرودسرایوبحسین زادهندارد032307924601427625622552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیابان امام خمینی(ره) صدیق  0
گیلانرودسرعلییگانه0033122630801426221821552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)انقلاب روبروی پمپ بنزین  0
گیلانرودسرعلی حسنمحمدی کیوانی0033824656401426239448552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)اول حسن سرا جنب پمپ بنزین  0
گیلانرودسرفرج اللهیوسفی قاسم آبادیگیشار0417242744552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر- توسکا محله
گیلانرودسرپروینعبدالکریمیکلبه شمالی0459038790552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرشادحسن زاده قاسم آبادسفرخانه و چای خانه نوین046595746301342657029552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)قاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، کوچه ( دل آرا ) ، خیابان شهدا ، پلاک 550 ، طبقه اول
گیلانرودسرغلامرضاعلیزاده سیاهکلرودیقهوه خانه سنتی046595746601342668422552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیاطمحله ، کوچه دانش ، خیابان خزر ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانرودسراردلانعابدین پورفتمه سریچایخانه 046598030201342600000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای ، امام خمینی ، کوچه مولوی ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرتیمورکیمیاگررودبارکیقهوه خانه تیمور 046600331501342660000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر ، بازار چه قدس ، کوچه بازارچه قدس ، کوچه بازارچه قدس ( 2 ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرحیدربشردوستکته کبابی بشردوست0466022273552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)گرمابدشت ، خیابان اصلی گرمابدشت ، خیابان کارگاه شهیدانصاری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمد تقیحلاج رودسریقهوه خانه حلاج046605073001342626950552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر ، امام خمینی ، خیابان تختی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، پاساژ صادق زاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدقربان پورکافه سنتی من و تو 046611465301342600000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای ، امام خمینی ، بلوار امام خمینی غربی ، خیابان شهدا ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیهمتیانکافه سنتی آچی رود046612719601342670000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر ، امام خمینی ، خیابان فرخی سیستانی ، خیابان شهید فهمیده ، طبقه همکف
گیلانرودسرسرورشیرخانزادکافه کلبه 046616304101342660216552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)لمه سرا ، خیابان اصلی لمه سرا ، کوچه شیرزاد ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنرنج کش چافجیریچای پزی رنج کش046617370901342619697552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر ، هوسم ، خیابان شهید مهدی قاسمی ، کوچه مسجد ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسهرابرهنماقهوه خانه آزادگان046617691901342698280552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر ، شهرک بنیاد ، کوچه رضائی ، بلوار شهید ناصحی ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرشیدملائیخانه قهوه من و تو046617992601342646249552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چینی جان ، کوچه شهید منتظر نظام ، بلوار امام رضا ، پلاک 177 ، طبقه همکف
گیلانرودسرکمیلمهرزادسلاکجانچای پزی046618838901342600000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بیجارپشته ، خیابان جاده سلاکجان ، خیابان جاده بیجارپشته ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینرضاپورسفره خانه باران046621198401342698165552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر ، شهدا ، خیابان اصلی شهدای رودسر ، خیابان ساحل ، طبقه همکف
گیلانرودسرصفرعلیزاده شلمانی0466241860552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)ولیسه ، خیابان شهید حسین نیا ، خیابان امام خمینی ، پلاک 288 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفریبامسلحچایپزی046625731201342680000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای ، مسجد جامع ، بلوار امام خمینی شرقی ، کوچه نماز ، پلاک 11 ، طبقه اول
گیلانرودسرترحمصفریچایخانه 046629605101342600000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – مسجد جامع – کوچه شهید باهنر – بن بست علیزاده – طبقه پنجم – واحد غربی
گیلانرودسریعقوبقاسم نژادکافه سنتی سرزمین سبز046633482301342664034552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)جنگسرا ، خیابان فرعی دوم ، خیابان جاده جنگ سرا ، پلاک 59 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجمشیدشریفی چابکقهوه خانه شریفی0186814241552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر ، امام خمینی ، میدان آزادگان ، خیابان چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمطالبیندارد0466371201552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر ، رانکوه ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان کشاورز ، پلاک 76 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسلمانصادقیکافه خزر046638679701342685078552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – امام خمینی – بلوار امام خمینی شرقی – کوچه (حقیقت) – ساختمان حقیقت – پلاک 906 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرامیرمحسنصفری کلاچایهکافه شاپرک046639248101342687196552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)داروگرمحله ، خیابان داروگر شمالی ، جاده اصلی داروگر محله ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحاتمصمدیچایخانه آذربایجان046639567901342611136552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – رانکوه – خیابان کشاورز – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه همکف – 
گیلانرودسرناصرشمسائیفست فود سون046639821001342617862552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر ، شهدا ، خیابان شهدای دانشجویی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهدریاروچایخانه دلچسب046645664001342671394552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر ، امام خمینی ، کوچه صفری1 ، خیابان جمهوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدهعابدین پورکرفستانی0309647154552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – شهرداری – خیابان شهرداری (1) – کوچه شهید نژاد کریم – پلاک -38 – طبقه همکف
گیلانرودسرکردعلیرجبی پوردیزی سرای رجبی0466536799552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ فرهمند – طبقه همکف
گیلانرودسررامینعبدالهی مبرهنسفره خانه آرامش046654122201342628189552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – شهدا – خیابان شهدا – خیابان دریا – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرت الهنوروزیان قاسم آبادسفلیکافه نصرتی0466547790552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)قاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، کوچه ( مختاری ) ، خیابان شهدا ، پلاک 234 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعلیشریف زاده شفیع آبادیکافه بلوار046655002801342773650552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهدا – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیامین صیقلانیسفره خانه دورهمی046657831901342684329552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – گیل کلایه – کوچه شبنم – بلوار امام خمینی غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرادریسعبدالهی فیکجورکافه شب های اوشیان046658686501342670000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر – جیر اوشیان – جاده اصلی اوشیان – کوچه (ساحل) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیکهنقهوه خانه سنتی آریا0325577589552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر – کنده سر(برتلو) – خیابان شهید حسینیان – بن بست ( سقفی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرآزادهضیائی پوررودسریکافه هیاهو0466649018552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – رامدشت – خیابان موج – کوچه آپادانا1 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریممعرفکافه سنتی دریا046665269801342679134552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر – گیلان ده – میدان آزادگان – کوچه دریا – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی رضاغلامیندارد0301469462552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر – سورخانی(تازه آباد) – خیابان امام خمینی – کوچه شهرک دریا – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادطریقی جلیسهچایخانه اهورا046665912501342773754552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهیدرمضان شعبانی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودرجبی حسن سرائیکافه کبابی آدینه046666970101342639048552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – گسکر محله – بلوار ولیعصر – خیابان دریا – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنفلکی قاضی محلهچای پزی فلکی0466669882552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – امام خمینی – خیابان آیت الله صدوقی – کوچه زند – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدنظرافکن رودسریسفره خانه سنتی تاج محل046667064101342626892552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – رامدشت – خیابان شهدای قائمی – کوچه آپادانا2 – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهآقاجان زاده کیاسکافه سید 046670057901342773738552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – بن بست (ترمینال) – طبقه همکف
گیلانرودسرمبیننوری فردکافه من و تو046673132501342660000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر – تختی(گیلانده،شیخ زاهدمحله – خیابان شهید حسین قاسمی – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسجادغلامیسفره خانه سنتی آنتراکت0358314543552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – شهدا – میدان سفیر امید – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرمحمدیکافه جوانان0381405206552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – شهرداری – کوچه ((پاساژ)) – کوچه کفش ملی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیدوران دیلمانیدیلمانی0466786776552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر – امام خمینی – کوچه بازارچه قدس – خیابان (امام خمینی) – پلاک 228 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیپورپیله آقاآبکنار0046680920701342631377552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – سرپل شرقی – کوچه جوراب چی – بلوار ولیعصر – پلاک 264 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراحسن زاده چایجانچای خوری و غذاخوری دوستان046686075301342683837552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – مفتح – بلوار (امام خمینی شرقی) – خیابان مفتح شمالی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمینائی رودسریچایخانه مینایی046686083301342620000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان برنج فروشان – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرزارع گزافرودیامیرزارع046689776801342600000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – شهرک ساحلی شقایق – خیابان (شقایق) – بن بست (شقایق نهم) – ساختمان مسکن مهر – طبقه اول – واحد 1
گیلانرودسرمحمدپورنظری میان پشتهچایخانه گیله مرد046691649601342620000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسراصغرگلچین دریاوارسری0277409469552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – میدان معلم – بلوار ولیعصر – پلاک 584 – طبقه همکف
گیلانرودسراسدالهصمدی جانبازمحلهعیاران 0409741983552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)جانبازمحله – روستای ماچیان – جانباز محله – کوچه ( به طرف روستای کندسر ) – کوچه ( محمدی ) – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیمحمدی گورجرستوران دلباخته0466966232552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – گسکر محله – کوچه زندان – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرانیساسمعیل پورآزاربنیچایخانه 0467013115552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسررضاجعفری آزارکیکافه آرامش0467013127552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بازنشین سفلی – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان به سمت ترشکوه – خیابان نسیم شمال – پلاک 389 – طبقه همکف
گیلانرودسربهمنحسن زاده سیاهکلرودیقهوه خانه و چایخانه سنتی بهمن حسن زاده 046701515601342668430552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه شهیداحمدپسند – کوچه شهیدمحمودپسند – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرحجتقاسمعلی پورنودهیچای پزی046703251301342681111552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرحکیم علیآقابراری ارکمیچای پزی046703693701342685048552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – کاشانی – کوچه (شهید کوشیار) – کوچه شهیدکوشیار موسوی – طبقه همکف
گیلانرودسرآذرغمگسارپس چپریکافه عمو حسن0467041305552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رحیم آباد – امام خمینی – کوچه شورا 1 – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدطاهرنیاسفره خانه سنتی یوتاب046705763301342617998552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – رامدشت – خیابان شهدای قائمی – کوچه آپادانا2 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیپاکچای پزی046707500301342680000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رضامحله – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ((موسی زاده )) – خیابان شهید یدالله مومن پور – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحب الهعبدلیچای پزی046709054601342682633552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – کوچه (تاج) – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعلیجوادی سیاهکلرودیرستوران سنتی نارون 046710103801342660000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)باجیگوابر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان ( به طرف روستای سجیدان ) – خیابان جاده باجیگوابر – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمقربان پورخشکلاتکافه جزیره 046710105201342680000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرنبی اللهاسماعیلی سلاکجانیچایخانه سبزکویه0377133216552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بزکویه – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی سوم ) – خیابان جاده بزکویه – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفامانی شلمانی0309877074552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)ولیسه – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید حسین نیا – خیابان امام خمینی – پلاک 252 – طبقه همکف
گیلانرودسرصابراحمدنژادقاضی محلهاسپرسو آرامش046713254501342688853552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – مفتح – بلوار (امام خمینی شرقی) – خیابان مفتح شمالی – طبقه همکف – واحد 5
گیلانرودسرشهلادرخشان سقاوازتشریفات خدمات مجالس درخشان046714003401342689269552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – طبقه منفی 1 – واحد 41
گیلانرودسریوسفاله بداشتی سیاهکلرودیقهوه خانه 0467145480552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)خیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان خزر – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاشیرعلی زاده روشنچای پزی046715393001342680000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلانکلایه – روستای ماچیان – کوچه شقایق – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرت الهربیع زاده قاسم آبادیانچایخانه ربیع زاده0467156316552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)قاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید عباس یوسفی – خیابان شهدا – پلاک 592 – طبقه همکف
گیلانرودسرراضیهواعظی رودسریچایخانه046716554401342660000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)قاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ایثار – خیابان شهدا – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدقاسمقیاسی لیمنجوبچای پزی046717681201342680000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیفتح الهی فگجورفتح الهی0030593874552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر – اوشیان – خیابان شهید بالواسه – خیابان آزادگان – پلاک 194 – طبقه همکف
گیلانرودسرفیروزهگلعلی پورچایخانه ماهی فروشان046719065601342620230552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان تختی – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانرودسرکامبیزحیدرپورسورکوهیکافه کامبیز046719092601342513065552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)علی آباد – روستای چینی جان – خیابان ( جاده چمنستان ) – خیابان ( جاده علی آباد ) – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسنعلیپورمیان پشتهقهوه خانه عمو حسن046719527801342612670552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرکیوانقربانی زاده لمنجوبچای پزی046720726501342680000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – امام خمینی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – خیابان ولی عصر[خ آیت اله مدرس] – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمامانی گورجیچایخانه امانی046720861101342615299552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – امام خمینی(هوسم) – کوچه مسجد – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک 39 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدقربانیانکافه اشکور046722153901342771715552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعینمحمدزاده جیرکلیچایخانه و قهوه خانه سنتی آهیل0467224728552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)سجیران – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان امام خمینی – خیابان سردارجنگل – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیمحرری هادی کیاشریچای پزی046728141001342620000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)هادی کیاشر – روستای ماچیان – جاده اصلی هادی کیاشهر(1) – جاده اصلی هادی کیاشهر(2) – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرخالق دوستکافه اکبر آباد0467296068552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بلالم – روستای رضامحله – ندارد – جاده (بلالم) – جاده اصلی بلالم(1) – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمخبازی رودسریچایخانه046733812201342620000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه شهیدمیراحمدعلی مرادی – کوچه شهیدمیراحمدعلی مرادی(1) – پلاک -271 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی رضاپرکاررضامحلهقوه خانه کناره046735603601342633164552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – خیابان 12 فروردین – بلوار ولیعصر – پلاک -65 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهمهریاری لیماگیلماز046736866601342600300552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 181 – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبعلیغلامی اسمعیل گاوریچایخانه046749543501342610000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیرمجتبیمیرراضی رودسریچایخانه0467501520552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرسجاد افراسیاب پور سیاهکلرودیکافه بارسلون046750154301342680000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)جورمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه ((حسن فتح پور)) – جاده اصلی جورمحله – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانرودسرصفرربیعی1341650031728449552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر – بازار چه قدس – کوچه بازارچه قدس – کوچه (بازارچه قدس 1) – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانرودسرفريدونشكراله زاده رودسريکافه فریدون0467512566552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرآتیهپیشگوقهوه خانه046755795901342111111552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – شهرداری – کوچه فجر1 – کوچه فجر2 – طبقه همکف
گیلانرودسرجلالشعباني حسن سرائيقهوه خانه0467561892552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)حسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهيمعلي محمدزاده گيل كلايهکافه سنتی گیل 0433445225552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – گیل کلایه – خیابان ( گیل کلایه ) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمریم بانوقربانی پس کلاسیکافه پرهام046756776401342660000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)جورمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده (جورمحله) – جاده اصلی جورمحله – پلاک -22 – طبقه همکف
گیلانرودسربتولامیدکافی شاپ046757545701342660000552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – ساختمان آی تن – طبقه همکف
گیلانرودسراحمديوسف نژادلزرجانيچای پزی0314800722552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)واجارگاه – لزرجان – خیابان شهید مفتح – بن بست شهید حسین آقایی پور – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمنجفی روشنچایخانه و قهوه خانه سنتی0467687060552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)جیرکل – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان ( امام زاده   ) – خیابان ( جاده جیرکل ) – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانرودسرکمالقشلاقی حسن کیادهقهوه خانه یاران046769591901342111111552312چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید کیوان فعال – بلوار ولیعصر – پلاک -379 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیددرستکاروانت بار ساحل رودسر032214631601426234515602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)گسکرمحله جنب مسجد  
گیلانرودسرسیدعلیفاطمی چینیجانیوانت بارمحمد003058634901426228080602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)امام خمینی شهیدمیهن پور  31
گیلانرودسراحمدسلیمیوانت بارایران رودسر003058656501342628990602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)رودسر – خیابان شهیدمهین پور – وانت بارایران
گیلانرودسرمحمدعلیعباسقلی پورپیرپشتهوانت بارخزررودسر046652219601342627700602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان مولوی – خیابان شهید درود – وانت تلفنی خزر – طبقه همکف
گیلانرودسرسبحانربیعیوانت بارساحل0466534001602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)طول لات – روستای رحیم آباد – خیابان جاده هراتبر – خیابان جاده اشکورات – وانت بارساحل – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبفرزاموانت بارهوسم رودسر003058724801342626363602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان طالقانی – خیابان شهید میرابراهیمی – وانت تلفنی هوسم – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدکرم پوروانت بارخزر کلاچای046683503401342684416602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)کلاچای – مفتح – بلوار (امام خمینی شرقی) – خیابان مفتح شمالی – وانت بارخزرکلاچای – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرکیانوشبزرگ ابراهیمی قاسم آبادیوانت باریاران کلاچای019891379001342686660602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)کلاچای – نیروگاه – کوچه یاس – بلوار امام خمینی شرقی – وانت باریاران – طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهپرنده سویریوانت بار بعثت046713589801342630556602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)کلدره سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان جاده کلان کلایه – خیابان سردار جنگل – وانت باربعثت – پلاک 150.004 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودشعبانی رحیم آبادیوانت بار گیل0467555353602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)رحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهیدرمضان شعبانی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – وانت بارگیل – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسغریب نوازوانت باراعتمادچابکسر018689227501342679112602313حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)چابکسر – امام خمینی – خیابان فرهنگ – خیابان امام خمینی – وانت باراعنماد – طبقه همکف
گیلانرودسرعظیملطفی گرکرودموسسه حمل متوفیات رضوان045626948901342750161602212خدمات آمبولانس خصوصیعلی کلایه ، میان محله ، خیابان کشاورز ، کوچه شهیدان حسنی  ، موسسه حمل متوفیات رضوان رودسر ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیمحمدتاباردوگلسرمصالح ساختمانی برادران تبار033878708001426420000602314خدمات باربری مصالح ساختمانیگلسرخ گلسرخ  44871
گیلانرودسرفاطمهرحیمی تمیزکارکوبیده ممتاز حاجی خانی045903835801342621151552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر ، شهدا ، خیابان شهدا ، خیابان سعدی ، پلاک 130 ، طبقه همکف
گیلانرودسرربابپی سپاربلالمیکبابی پی سپار 046239882501342639453552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسحسن سرا ، خیابان ولیعصر ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 574 ، طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهدیوبندآشپزخانه مهدی046598593301342613084552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر ، شهدا ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسربهنازحسن زادگانغذا خوری ارمیا046605702101342623194552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر ، شهدا ، خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمژگانشاکری صحنه سرائیزعفرون046613727701342628658552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 5 – بلوار قائم – طبقه همکف
گیلانرودسررخسارهقنبری شیخ زاهدمحلهاشپز خانه مرکزی الوغ046615656501342663486552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهعلی زاده زراکیباغ سنتی محسن0466251057552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان شهید فرخ ، خیابان امام خمینی(ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهذوالقدری خاناپشتانیمطبخ خانگی امیر خان0466252821552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستازه آباد ، جاده (تازه آباد) ، جاده اصلی تازه آباد ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهاجرپاکبازتملیآشپزخانه مرکزی نمونه0466270698552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچابکسر ، امام خمینی ، میدان آزادگان ، خیابان چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرسالاریوسف زاده چابکآشپزخانه مرکزی سالار046629633701342662826552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچابکسر ، امام خمینی ، کوچه ملت ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرشیلافتحی پورچنلودارد046629924901342688774552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسواجارگاه ، لزرجان ، خیابان شهید مفتح ، بلوار دانشگاه ، طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهرمضانیانآشپزخانه راتون046632689001342606456552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچایخانسر ، جاده اصلی چایخانسر ، بن بست وحدت ، پلاک 71 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسجادمیرهاشمی رودبارکیآشپزخانه مرکزی046634997601342680000552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسکلاچای ، فرهنگ ، خیابان اصلی فرهنگ ، میدان شهیدنواب صفوی ، طبقه همکف
گیلانرودسرنجمهگل دوست گوابریخدمات تهیه غذا0466399341552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر ، چافجیر ، کوچه ولیعصر ، خیابان چافجیر ، ساختمان امین ، طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلعابدیغذاسرای سنتی کوهستان046646590601342628781552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر ، شهدا ، خیابان شهید جنیدی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریممسگران کریمیاشپزخانه مرکزی سر آشپز046656965801342673827552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچابکسر – جیر اوشیان(هلوکله،گل سرخ) – کوچه غزل 3 – جاده اصلی اوشیان – طبقه همکف
گیلانرودسرصاحبهزالفی گرکرودیآشپزخانه گیل بانو046662872401342628501552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر – بازار روز – خیابان فرهنگ – بن بست اول – طبقه سوم – واحد جنوب غربی
گیلانرودسرربابهاحمدی نیاسانیآشپزخانه مرکزی بهارنارنج0466673971552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – کوچه شهید هادی بابائی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرهمت رضارضائی گرمجانیآشپزخانه مرکزی گیلان ما046668072001342614679552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر – صیدر محله(سردارجنگل) – خیابان نینوا – خیابان شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرایگانه چافجیریتهیه غذا بهار نارنج046673096101342693883552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر – شهرک بنیاد – خیابان شهدا – خیابان جوادالائمه – پلاک 40 – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریعلیزاده دعویسرائیآب و آتش046679442401342629229552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر – 72 تن – کوچه شهیدان ابوالحسنی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمروزمهآشپزخانه مرکزی ملوان046679668101342634087552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرماهرخقنبرزاده لپاسرآشپز خانه مرکزی دهاتی046684219801342660000552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانرودسرسحرعبداله زاده کراتیاشپزخانه مرکزی خوش طعم046691039701342676630552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچابکسر – اوشیان – خیابان (لوله گاز) – خیابان آزادگان – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیخاکبازغذاخوری مجید046698957001342620000552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – طبقه اول
گیلانرودسریعقوبمحمدصفت رودسریتهیه غذا بریانکده046699046001342630820552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – میدان معلم – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرزیباپورابوالقیسی آبدبوچالآشپزخانه مرکزی کلاسیک0467013139552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلارجبیاشپز خانه پرستو046704861401342660000552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچابکسر – گل سرخ – خیابان (گل سرخ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبهاحمدیباغ رستوران آلاتی تی046717454901342777320552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسبازنشین سفلی – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان نسیم شمال – کوچه لاله – پلاک 281 – طبقه همکف
گیلانرودسرزریبابائی زاهدیآشپزخانه زری بانو0467181986552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شهید مطهری – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرابیتااشپزخانه کدبانو0467221546552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – پلاک 536 – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویززارعغذا بیرون بر0467393600552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – طبقه همکف
گیلانرودسرژیلاکهن سال واجارگاهخدمات تهیه غذا0467495217552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسواجارگاه – شبخوسکله – خیابان پیروزی [اسلام آباد_سلاکجان] – خیابان شهید رجائی[شبخوسکله] – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراشمسی پورتهیه غذا امیرعباس046749541401341616308552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسرودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیآقاجانی لزرجانتهیه غذا046750636401342620000552111خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 365 – طبقه اول
گیلانرودسرعلیعسکری راددفتر خدمات ارتباطی ایرانسل046637839001342622371642910خدمات جنبی تلفن همراهرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهعلیزادهكافي نت ان لاين029103743501426586450642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای-خ امام جانبازان  95
گیلانرودسرمعصومهرضائی اشکلکآناليز030279302501426586179642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای خ شهرداری  0
گیلانرودسرنیمارمضانیان003168791401420642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای خ امام  0
گیلانرودسروحیدعسکری سرکلهکافی نت موج029979733101426222958642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)خیابان امام خیابان نژاد کریم  9
گیلانرودسرپروینفیض بخش رانکوهیکافی نت تک نت031225722301426227191642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)خیابان امام خیابان امام جنب بانک ملی مرکزی تیمچه حیدرپور 76
گیلانرودسرنیمارمضانیان سالومحلهکافی نت اسپیس031908333901426587196642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)خیابان امام پاساژ خشنودفر  0
گیلانرودسرنیلوفرمحمدنژادکافی نت046573277001342628650642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر ، شهرک انصاری ، بلوار غدیر غربی ، میدان غدیر ، مجتمع بهارنگار ، طبقه همکف
گیلانرودسرشیرینآقائی پورلیمنجوبیکافی نت 046596679701342600000642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای ، شیخ صدوقی ، کوچه نسترن  ، کوچه شهید پاکزاد ، پلاک 10 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراغلامی کرفستانیکافی نت هوسم046600327201342617616642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر ، امام خمینی ، خیابان تختی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، پاساژ صادق زاده ، طبقه اول
گیلانرودسرعلیشمسائی توتکلهکافی نت آنلاین046602654201342628562642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیداحمد زمانی ، ساختمان پاساژ فرج پور ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینعسگری سرخنیخدمات کامپیوتری قطعه 26046602795101342623137642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر ، امام خمینی ، کوچه ((پاساژ)) ، کوچه ((کاظمی)) ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهحسین نوری دلیجانیکافی نت 046611409901342600000642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای – نوده – کوچه پرورش – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه اول – واحد 1
گیلانرودسرابوالفضلموسوی زادهکافی نت دانشجو0466194773642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر ، رامدشت ، خیابان خیام ، بن بست حسنی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعارفهارشدیخدمات کامپیوتری کپیران0466235730642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر ، 72 تن ، کوچه شهید میر بابائیان ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسرپویانفرازدلکافی نت پاسارگاد0466307544642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر ، بازار روز ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان غفاری ، طبقه همکف
گیلانرودسرکوشیاررحیم زاده اشکلککافی نت به رایا046632493101342773195642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، کوچه زنده یاد صدیق ، طبقه اول
گیلانرودسرفاطمهسیاه کوهیکافی نت ثامن046639075701342619711642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر ، شهرداری ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه مسجد ، طبقه همکف
گیلانرودسرامینآقاعلی پورخدمات کامپیوتری امین0466437548642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر ، 72 تن ، خیابان شهید بازرگانی ، خیابان بسیج مستضعفین ، پلاک 62 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمابراهیمی فراگزایتینگ exciting046649547701342686670642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای – امام خمینی – کوچه شهید کوشیار – بلوار امام خمینی شرقی – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف
گیلانرودسرفریبانیک روش فیگجورکافی نت نیلوفر0466496550642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)چابکسر – کرات محله – کوچه شقایق – خیابان آزادگان – پلاک 207 – طبقه همکف
گیلانرودسرریحانهپرخوکافی نت ترافیک046662004301342680394642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – کوچه آیت – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانرودسرافسانهمرادی صمدآبادیکافی نت ایرانیان0348234655642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرنسیبهملکی فرکافی نت سما0466748304642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه منفی 1
گیلانرودسرمعصومهعلی نژادعصر رایانه0466748846642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه حسین خواه – خیابان انقلاب – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرقدرتتاوسهکافی نت برگ046675703001342636417642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرمنیرهافشاری نژادرودسریکافی نت افشار046689174001342688565642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای – شهرداری – کوچه شهید الیاس باقری – خیابان شهید مطهری غربی – پاساژ بهناد – طبقه همکف – واحد 8
گیلانرودسریاشارچرخچیکافی نت پارسیان0311248436642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – طبقه همکف
گیلانرودسربهروزنصوری چنیجانیکافی نت بهروز046707765601342626621642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان برنج فروشان – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک 143 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهنگگرشاسبیدفتر خدمات اینترنتی فرهنگ046709534601342664130642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)چابکسر – امام خمینی – کوچه بازارچه قدس – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدبابائیکافی نت دات کام046714046801342773125642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – پاساژ جعفرزاده – طبقه اول – واحد 25
گیلانرودسرمرضیهمژدهمژده046714687601342622970642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – امام خمینی(شهرداری) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه مسجد – طبقه همکف
گیلانرودسرنیرهملاحسنیدیانت0310364196642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – آتش نشانی(72 تن) – خیابان شهید بازرگانی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاعیسی پورخاناپشتانیکافی نت به روز0467204250642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف – واحد 7
گیلانرودسررضاقنبریکافی نت فر هنگ046727240901342625337642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودیعقوبی پورشلمانیکافی نت ماهان046727337001342686131642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای – امام خمینی – کوچه شهید کوشیار – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدعلی پورخانسرکافی نت موج نو046727337301342770523642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رحیم آباد – گلدشت – کوچه یاسمن 2 – خیابان شهید حسین کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمرحمتی حاجی آبادیمهرگان046730709201342615983642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراجعفرزادهکافی نت046732309701342773195642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهیدمصطفی درویش – بن بست ( شهید مصطفی دوست ) – پلاک 14 – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدمحمدزاده کوملهکافی نت محمدزاده046735115601342647164642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)چینی جان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان انقلاب – بلوار امام رضا – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاابراهیمی نودهیکافی نت دانشجو0375500729642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای – امام خمینی – بلوار (امام خمینی شرقی) – بن بست ((محمود نصیری)) – پلاک 958 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودامیری شمیلیکافی نت046737490601342770000642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – پاساژ جعفرزاده – طبقه اول – واحد 37
گیلانرودسرعلیرضاغنی پورسمامیکافی نت غنی پور046740608801342620431642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – انقلاب – خیابان شاهین – خیابان انقلاب – پاساژ ایساتیس – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیعصام رودسریکافی نت046741235301342627540642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – شهدا – خیابان 16متری – خیابان شهدای دانشجویی – طبقه همکف
گیلانرودسرعبداللهپورنعمت رودسريخدمات کامپیوترو اینترنت پل0311669691642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانرودسررحمت الهشعبانی کاکرودیکافینت کیان046742590701342688090642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف – واحد 45
گیلانرودسرفرزینافروشهکافی نت آریا0371359580642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه اول – واحد 21
گیلانرودسریگانهشیخ نصیریکافی نت لاوان046750825201342680409642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شیک – پلاک 36 – طبقه همکف – واحد 11 – 
گیلانرودسرناصرزمانی نعمت سراکافی نت 046752935801342688386642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای – امام خمینی(فرهنگ) – کوچه پائیزان – خیابان فرهنگ[نواب صفوی] – طبقه اول – واحد 3
گیلانرودسرمحمدرضاروستای فلاحکافی نت فلاح046754090401342621111642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – 72 تن – کوچه عباسپور – بن بست فلاح – پلاک 77 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجابرمعین لشکاجانیخدمات اینترنتی معین046754095401342622664642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرسید علیرضامحمدی حسینیکافی نت کاسپین046754524001342615552642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – امام خمینی(هوسم) – کوچه مسجد – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانيوسف پورلزرجانیوسف پور0030603609642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)کلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف – واحد 7
گیلانرودسرلالهامام گرمجانیکافی نت شهر046763507801342619721642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – شهرداری – میدان شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – پاساژ یوسفی – طبقه همکف – واحد 11
گیلانرودسرندارمضانيانخدمات کامپیوتری آرین 0467682476642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رودسر – رانکوه – خیابان تختی – کوچه شهید نژاد کریم – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعوداميدوارکافی نت دات کام گلدشت0368439598642112خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت(دفتر)رحیم آباد – گلدشت – خیابان (شهید حسین کشاورز) – بن بست یاسمن 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرنقیزاد نوروزیصنایع دستی نوروزی031351887301426585259713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیکلاچای صنایع دستی  1
گیلانرودسرکلثومفقیری رضامحلهندارد046717483301342620466713010خدمات عرضه محصولات فرهنگیرضامحله – روستای رضامحله – جاده ( رضامحله مرکزی ) – خیابان سعدی – پلاک 377 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اوسطاسمعیل پورخدمات کاریابی ساحل شمال031707310901426570287749110خدمات کاریابیکلاچای هادیکیاشهر شهیداحمدی 1
گیلانرودسرفرامرزرفیعی باجیگوابر031272395801426354231014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – کوچه شهیدنقی یاسوری – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانرودسرولی الهرضائیسبد فروشی03169398251426460000014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیواجارگاه بلوار کشاورز 0 0
گیلانرودسرفرهادنوروزی طیولاخدمات کشاورزی045421743701342627909014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیگیشاکجان ، خیابان شهید بکایی ، خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی ، پلاک 353 ، طبقه اول
گیلانرودسرفرزادرحیمی قاضی محلهکود فروشی0466120162014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیهادی کیاشر ، هادی کیاشهر ، کوچه شهیدنقی خدادوست ، خیابان کمربندی کلاچای ، پلاک 42 ، طبقه همکف
گیلانرودسرام لیلامحمدی ایلانیسرزمین سبز046626312801342652209014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیرضامحله ، خیابان سیدرضی جلالی ، جاده اصلی رضامحله ، پلاک 111 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمحساس رودسریحساس0030681751014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیامام –  0
گیلانرودسرمحمدپورشیرمحمدی رودسری0046631881301342632271014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه جوراب چی ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرسید حسنمنعمی چافجیریخدمات کشاورزی خزر0466434280014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیرودسر ، امام خمینی ، میدان برنج فروشان ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه دوم
گیلانرودسرمریم الساداتمیرحسینی رودبارکیخدمات کشاورزی046667341701342683682014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیکلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – کوچه (ارشاد) – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدآقازادهخدمات کشاورزی0030680960014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیرودسر – گسکر محله – بلوار ولیعصر – کوچه شهیدان رمضان نیا – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانرودسربابکمعتمدچابکیموسسه خدمات کشاورزی کشاورز0416800075014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیچابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسیناپورمقیمخوشه طلایی046736906701342660000014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – کوچه ادیب1 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلينقيحسينيان مقدم رودسريموسسه فنی خدمات کشاورزی و دامپروری مهندس حسینیان0467544238014011خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 118 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمرادزاده032044318501420452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیرحیم اباد روستای ترشکوه  0
گیلانرودسرفرهاداحمدی حسن کیادهداربست احمدی046637276201342620000452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیرودسر ، گسکر محله ، کوچه گلها ، کوچه واحدی ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادابوالقاسمی سرولاتداربست فلزی چابک046642914101342660000452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیچابکسر ، امام خمینی ، کوچه تلاش ، خیابان 22 بهمن ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحیدرخیرالهیایزوگام خیرالهی0466605655452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان قدس – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمهدیآمونداربست و ایزوگام سید046671081201342620449452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیرودسر – شهدا – خیابان 16متری – خیابان شهدای دانشجویی – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادمقدم خاوری رودسریداربست و ایزوگام فرزاد046689270401342613621452111خدمات نصب و اجاره داربست فلزیرودسر – کرجه پشت – کوچه گلستان 4 – خیابان اصلی کرجه پشت – پلاک 173 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنرحمتیخدمات اعتماد آفرین ایرانیان046669757601342611698723011خدمات ورود داد ها به رایانهرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه اول
گیلانرودسرحسینیکه طلب خانسریتابلوسازي پرنيان030883589601420921423خطاطیچابکسر قاسم اباد سفلی  0
گیلانرودسرابراهیمنوربخشتبلیغات نوربخش046605653801342626214921423خطاطیرودسر ، شهدا ، میدان طالقانی ، خیابان شهدا ، پلاک 161 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیروسمبرهن مهریمبرهن046636808501342621479921423خطاطیرودسر ، انقلاب ، خیابان نیلوفر ، خیابان انقلاب ، پلاک 247 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنفریدی دریاکناریهنرکده خط فریدی046646554101342614537921423خطاطیرودسر ، پیلو باغ ، کوچه ( اسدی ) ، خیابان شهدا ، پلاک 184 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحجت الهفرحناک رودسریفرحناک0306767267921423خطاطیرودسر – سرپل شرقی – بلوار ولیعصر – بن بست فرحناک – طبقه اول
گیلانرودسرصادقاحمدی سارسرخطاطی046727702801342680000921423خطاطیکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف – واحد 12
گیلانرودسرفرشیدحسن نیاچابکهنرسرای آویشن0186856495921423خطاطیچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرنعمت الهمحجوبقالی شویی رفاه046494235001342634363930116دفتر خدمات قالیشوییرودسر ، سرپل شرقی ، خیابان بطرف کمربندی ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرخلیلرجب پورچایجاننوبهار030147152001420552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچابکسر چایجان  0
گیلانرودسرمحمد رحیممهدی زادهمهدي زاده030726029601426584338552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکلاچای کمربندی  0
گیلانرودسرمحمدرضایوسفی طیولا032059333701427625979552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرحیم اباد خ امام  0
گیلانرودسرعبدالرسولاکبری نیاغذاسرای گل031186265201426222242552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریخیابان شهدا خیابان شهدا  0
گیلانرودسرگلنارخدادادیاسوریپامچال045838088301342666786552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکلاچای ، امام خمینی ، کوچه (صادقی نسب) ، کوچه (حقیقت) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاحلاج رودسریکته کبابی حلاج046334497801342623455552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرودسر ، امام خمینی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسربهزادقاسمی جیردهیرستوران تاج محل046612723601342673149552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچابکسر ، شیخ زاهد محله ، خیابان فلسطین ، بن بست شهید شعبانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیمهدی زادهرستوران گلستان 046614290201342600000552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکلاچای ، نوده ، خیابان البرز ، خیابان کمربندی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورهقلی خانیرستوران گلوبندک046616920701342664850552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شورا شرقی (1) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیحقی لشکاجانیچلوکبابی نمونه046623460101342633423552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرودسر ، شهرک ولی عصر ، میدان معلم ، بلوار ولیعصر ، پلاک -37 ، طبقه همکف
گیلانرودسررامیناکبری فردرستوران046630894301342685714552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکلاچای ، گیل کلایه ، خیابان ساحل ، کوچه (احمد علی پور) ، طبقه همکف
گیلانرودسرنادرذوقی میاندهسفره خانه سنتی گاردانیا046643662001342673687552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچابکسر ، گل سرخ ، کوچه غزل 3 ، جاده اصلی اوشیان ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاحسین نژاداشکلکرستوران عمو رضا0466449133552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه زنده یاد صدیق ، خیابان الغدیر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدلطفی پوررستوران تی تی 046648469701342660000552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلمه سرا – روستای اوشیان – جاده (لیمه سرا) – جاده اصلی لیمه سرا – پلاک 242 – طبقه اول
گیلانرودسرکتایونقاسم نیارستوران گیلوا046650371901342639850552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریداروگرمحله – روستای رضامحله – خیابان داروگر جنوبی – جاده اصلی داروگر محله – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاتقی پورجیردهیرستوران ماندگار046662926601342600504552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریواجارگاه – لزرجان(شیدا) – خیابان چابکسر – بن بست ( نظری ) – طبقه همکف
گیلانرودسرنیماخوشدل سلاکجانیرستوران تلار046664904201342629093552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرودسر – 72 تن – کوچه پارک – خیابان شهدای گمنام – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالخالققربان پورنگین شمال0289451238552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – بن بست ارغوان – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدکامکارکافه رستوران کامکار046665540201342627274552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ کامکار – طبقه دوم
گیلانرودسرفیض الهجوربنیانرستوران فیضی046665880801342660000552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلیه کلام – روستای اوشیان – جاده اصلی لیکلام – بن بست شاهد – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانرودسرسحرثباتیرستوران گیلار046667350001342660227552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریسرولات – روستای اوشیان – جاده (سرولات) – جاده اصلی سرولات – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانرودسرمژگانصعیدیرستوران کوکو پلاس046668443701342632169552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرودسر – بازار روز – کوچه هوسمی – بلوار امام رضا – پاساژ هوسم – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدنوروزیاکبر جوجه0466693836552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکلاچای – نوده – خیابان البرز – بلوار کمربندی – طبقه همکف
گیلانرودسرکیمیاءگل محمدیرستوران سنتی کیمیا046673117801342660000552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریجنگسرا – روستای اوشیان – خیابان اصلی جنگسرا – خیابان جاده جنگ سرا – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودنژادعباسیرستوران ماهان0186800855552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه دوم
گیلانرودسرطوبیحجام رضامحله0315754887552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریحسن سرا – روستای رضامحله – جاده (حسن سرا) – بلوار امام رضا ( ع ) – ساختمان تک ساحل – پلاک 4 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرعلیخلج کجیکباب سرای گلسرخ0466861920552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسینقی یاسوریامام رضا(ع)046699451001342667914552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریگیلاکجان – روستای رضامحله – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 73.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادخانیرستوران بابابزرگ0467004710552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرضامحله – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – گاراژ رضائی فر – پلاک 280 – طبقه همکف – 
گیلانرودسررحمتنصری گرمجانی00309573679552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرودسر – نواب صفوی(غفاری) – خیابان غفاری – خیابان شهیدمهین پور – طبقه همکف
گیلانرودسرخسروشارب چاخانسرچلوکبابی0186831232552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودصادقیکته کبابی046713253701342684149552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکلاچای – امام خمینی – خیابان آیت اله صدوقی – کوچه زند – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمقربانی پس کلاسیرستوران جنگلی دامان046721333201342660000552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریپلطکله سر – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده (پلط کله سر) – خیابان شهید هادی حسن زاده – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدینعمتی گواسرائیرستوران فلورا046729417701342620000552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه اول
گیلانرودسرسیدجعفرمیرشهیدی بلالمیکبابی046731592801311111111552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرودسر – گسکر محله – کوچه شهیدان رمضان نیا – بلوار ولیعصر – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهجعفرنژادسیاهکلرودیرستوران 046737524301342667071552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریسجیدان – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه گلستان 2 – خیابان ( اصلی سجیدان ) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنصفرزاده كندسريمن و تو0467411866552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریسفیدآب – روستای رحیم آباد – ندارد – جاده (سفید آب) – جاده اصلی سفید آب – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانرودسرخاورجوربنیانخاور خانم0331527330552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلمه سرا – روستای اوشیان – ندارد – کوچه ((عزیزباقرپورمقدم)) – جاده اصلی لیمه سرا – پلاک 107 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنمحمدپورچابكيسقلبثق0186855056552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریچابکسر – توسکا – کوچه خزر 2 – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرقمرامیربندهءرستورات ساحل046758770601342683970552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریکلاچای – نوده – خیابان بهار – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانعلیفرخ نژادرودسریسنت سامان(شانتای)046759987201342631926552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید مظفر عوضی – بلوار ولیعصر – طبقه اول
گیلانرودسرمظفرعباس زادهرستوران046765253501342621111552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریرودسر – کرجه پشت – خیابان اصلی کرجه پشت – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسلطفی پوررستوران دربند046766858401342660000552113رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوریلمه سرا – روستای اوشیان – ندارد – جاده (لیمه سرا) – جاده اصلی لیمه سرا – پلاک 238 – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهعبداله زاده میاندهساندويچي عبداله زاده029102619701426587116552211ساندویچ فروشیخ امام خمینی جانبازان  51
گیلانرودسرسهیلااسدپور030191888201420552211ساندویچ فروشیچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرسهیلااسدپورپاتوق031037061501426483213552211ساندویچ فروشیچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرمحسنحسن زاده کلاچایهساندویچی حسن زاده03200056950142658552211ساندویچ فروشیکلاچای خیابان امام  1
گیلانرودسرسیده فاطمهرسولی موسویکدبانو0465979167552211ساندویچ فروشیچابکسر ، شهدا ، خیابان جمهوری ، خیابان شورا غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضارمضان نژادچافجیریپیتزا گلزار046608716401342610599552211ساندویچ فروشیرودسر ، چافجیر ، کوچه (خدادادی) ، کوچه شهید مهدی زاده ، پلاک -231 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمدوستی فرساندویچ فروشی0466187109552211ساندویچ فروشیرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده 1 ، پاساژ جعفرزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدسنائیان رودسریساندویجی هامویج046618835801342629957552211ساندویچ فروشیاحمدآباد ، خیابان شهیدمحمودعابدینی  ، بن بست خزر6 ، پلاک 210 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادرمضانی اطاقوربهارنارنج0466213281552211ساندویچ فروشیسیاهکلرود ، کوچه (محمدیان ) ، خیابان جواهردشت  ، پلاک 177 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعظیمقربانی شیخ زاهدیاغذیه لی لی پوت046625284901342670000552211ساندویچ فروشیچابکسر ، امام خمینی ، خیابان 22 بهمن ، خیابان امام خمینی ، ساختمان الماس چابک ، طبقه همکف
گیلانرودسریاسرحسن پورله داربنساندویچی سیب0466267504552211ساندویچ فروشیرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه شهید خانجانی ، میدان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریموحدتساندویچی ترنج046629652101342629190552211ساندویچ فروشیرودسر ، شهرک شهید انصاری ، بلوار قائم ، خیابان امامت ، طبقه اول
گیلانرودسرشهنازفخرحسینیفست فود پارک ملت046633478901342623738552211ساندویچ فروشیرودسر ، 72 تن ، کوچه پارک ، خیابان شهدای گمنام ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیلاداسدی رادفست فود زاپاتا046638872701342627750552211ساندویچ فروشیرودسر – امام خمینی(پیلو باغ) – خیابان اصلی شهدا – کوچه ( اسدی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمریممحمدی آزادهساندویچی پاپاچینی046646406601342620000552211ساندویچ فروشیرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه لاله 8 ، بلوار شهید ناصحی ، طبقه چهارم ، واحد غربی
گیلانرودسرقاسماحسانپورساندویچی خلیج فارس0466506966552211ساندویچ فروشیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه زنده یاد صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلااحمدپورساندویچی پامادور046652012001342624115552211ساندویچ فروشیرودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرمهینملکی آزارکیفلافلی آبادان046663768501342612930552211ساندویچ فروشیرودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرایمانباطنی کتم جانیپیتزا و ساندویچ وشنا0363590664552211ساندویچ فروشیچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان 13 آبان جنوبی – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه همکف
گیلانرودسررحمت اللهحسن زاده کلاچایهندارد0186899333552211ساندویچ فروشیکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – خیابان آیت الله صدوقی – طبقه همکف
گیلانرودسرابوطالبصفرپورساندویچی شقایق046673771701342686912552211ساندویچ فروشیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید الیاس باقری – خیابان شهید مطهری غربی – طبقه چهارم
گیلانرودسرجوادرمضان پورساندویچی جواد0347550974552211ساندویچ فروشیکلاچای – کاشانی – کوچه دکتر بهادر – خیابان مفتح جنوبی – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانرودسررسولمظلوم بالنگاساندویچی آس برگر0466871041552211ساندویچ فروشیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید زکی پور – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهساقنبری دوستکوهیزود فود لبخند046687481601342616501552211ساندویچ فروشیرودسر – شهرداری – خیابان امام خمینی (ره) – میدان شهرداری – پلاک 44 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیکیان منشفست فود 550466927228552211ساندویچ فروشیرودسر – طالقانی(شهدا) – خیابان شهدا – میدان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسنی دیناچالیفست فود روما 0467015168552211ساندویچ فروشیقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ( مختاری ) – خیابان شهدا – پلاک 216.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرهوشنگپاک زادواجاریپیتزا ساندویچ پامچال0315855035552211ساندویچ فروشیواجارگاه – شبخوسکله – خیابان شهید رجائی[شبخوسکله] – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک -112 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلحسین تبارکراتیساندویجی باران0351911848552211ساندویچ فروشیقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ابریشم 2 – خیابان شهدا – پلاک 506 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدخدیوی بروجنیفست فود کوال046704786301342660000552211ساندویچ فروشیچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنغروی رودسریساندویچی دبش0467151339552211ساندویچ فروشیرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه (غلام پور) – بلوار شهید امیر رضا علیزاده شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرصالحی لشکاجانیمامان جون046735700401342620000552211ساندویچ فروشیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان طالقانی – میدان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرسيدجلالميركيائي تميجاني0310700692552211ساندویچ فروشیرودسر – 72 تن – بلوار شورا – کوچه عباسپور(1) – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانرودسراميرحسينمحبوبيپیتزا هات0443631744552211ساندویچ فروشیرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 9 – بلوار قائم – طبقه همکف
گیلانرودسرگيتاحقخواه رودسريزغالی برگر0467598981552211ساندویچ فروشیرودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهید محمود عابدینی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسررامینرحمتی رضائی029525010001426586001502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کلاچای نوده  0
گیلانرودسرکیوانشعبانی031459771101426584338502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کلاچای درزی محله  0
گیلانرودسرعباسدیده وركارواش شاهين033387591801420502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چابکسر خ امام  0
گیلانرودسرمحسنرضائی چنیجانیکارواش معراج0417117000502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)گیلان- رودسر- ولیسه
گیلانرودسرصادقایوبی رضائیاتو کارواش محمد امین 0451717342502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رضامحله ، کلاچای ، رضامحله ، جنب بستنی آقابزرگ ، پلاک – ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانزلفعلی پوربندبن بالنگاشست و شوی ماشین مهران0452559698502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رحیم آباد ، بلوار معصومی ، دوراهی مظلوم ، جنب پمپ بنزین ، طبقه همکف
گیلانرودسربتولمحمدی تکاسندارد0452719684502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)ماچیان ، ماچیان ، – ، خیابان اصلی فقیه محله به ماچیان ، پلاک 102 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدسیرتیکارواش رسول0466004121502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)لشکاجان سفلی ، کوچه شهیدمصفا ، جاده لشکاجان سفلی ، پلاک 103 ، طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهطاهری نیاکارواش تون آپ0466057058502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)داروگرمحله ، خیابان داروگر جنوبی ، جاده اصلی داروگر محله ، پلاک 116 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعابدی جیردهیکارواش حسام046616145001342673327502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چابکسر ، امام خمینی ، خیابان چابکسر ، بن بست میثم ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبراکبری بندبن بالنگاکارواش الماس0466312768502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان بندبن ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسرزرینمحمودیکارواش0466449268502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان استقلال ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسراحسانغروی رودسریکارواش نانو046645135801342618137502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چینی جان ، کوچه شقایق 3 ، بلوار امام رضا ، پلاک 87 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدصابری رضامحلهکارواش کربن046649052401342512963502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)ولیسه ، جاده (ولیسه) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازمحمدزادهکارواش بی قراران046651452701342622028502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)مردابسر – روستای رضامحله – خیابان اصلی مردابسر – خیابان جاده رضا محله به کلان کلایه – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانرودسرحجتصفری بندبنیکارواش0466557665502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)بندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 155 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیعباس پورقاسم آبادیعباس پور046663282601342671484502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چابکسر – اوشیان – خیابان شهید بهبودی – جاده اصلی اوشیان – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانرودسرمنورچشم خضرخلیج فارس046668157701342693833502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)شیرمحله – روستای ماچیان – کوچه فرهنگ – جاده اصلی شیرمحله – پلاک 612 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثممحمدی پاپکیادهکارواش046670140101342620000502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنقربان نیاکارواش محسن046674604101342696995502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رودسر – میان پشته – خیابان شهدای میان پشته – خیابان کمربندی رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهعلیزاده طوله لاتکارواش سیتروئن046675164701342782842502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)طول لات – روستای رحیم آباد – خیابان امام خمینی – خیابان جاده اشکورات – پلاک 167 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسامانمحسنی گورابیکارواش سامان 046676166001342660000502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چایخانسر – روستای سیاهکلرود – جاده اصلی چایخانسر – بن بست وحدت – پلاک 169 – طبقه اول
گیلانرودسرمریمپروین نژادکارواش معلم046685218801342641111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسریاسررضوانخواه گل سفیدیکارواش046704872101342681111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کلاچای – گیل کلایه – کوچه شبنم – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمهبانوبه روزی واجاریکارواش بخار046708752101342600495502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)گیلاکجان – روستای رضامحله – ندارد – جاده ( گیلاکجان ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 94 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرافروتن کل محلهکارواش046717222001342660000502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)شاهمرادمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( شاهمرادمحله ) – جاده اصلی شاهمرادمحله – پلاک 52.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمجیدمیرعباسیکارواش پردیس0419560225502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)ولیسه – روستای چینی جان – ندارد – جاده (ولیسه) – خیابان امام خمینی – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیراسماعیلی نیاسانکارواش H2O046733855201342669255502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چابکسر – سورخانی – خیابان (شورای شرقی1) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادمهدی پورگنجارودیکارواش0467388111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – میدان معلم – بلوار ولیعصر – پلاک 606 – طبقه همکف
گیلانرودسرکبرارضائی رضامحلهکارواش استار046745865401342625883502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)تمیجان – روستای چینی جان – ندارد – جاده ( تمیجان ) – خیابان ولیعصر – پلاک -153 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرمضان زاده اشکلککارواش استار046752335801342772613502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رحیم آباد – گلدشت – خیابان (گلدشت) – بلوار امام خمینی – پلاک -94 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیدقلی پورپینوندیکارواش امید046753951501342680000502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 271 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادحسنی لسبومحلهشستشوی اتومبیل046756173301311111111502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)دوستکوه – روستای رضامحله – ندارد – خیابان جاده رحیم آباد – کوچه شهید عبدالحمید رمضان نیا – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانرودسرآرشعباسیکارواش046759852201342680000502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)کلاچای – لیمنجوب(پایین گزافرود) – خیابان کمربندی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلنعمتيکارواش ولیعصر0368988439502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)ماچیان – روستای ماچیان – کوچه شهیدغلامرضا آقاجانی – جاده اصلی ماچیان (2) – پلاک 106 – طبقه همکف
گیلانرودسرشاهینعلیزاده کوشکوهیشستشو و خشکشویی کارواش0467643216502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)رحیم آباد – حسین بکسرا – کوچه معلم – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدحبیبی کندسرکارواش بزرگ سعید0467686254502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)بندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – کوچه ( حضرت عباس (ع) ) – خیابان ( جاده بندبن ) – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادرضائیکارواش جوان0467687709502053شستشو و خشکشویی اتومبیل(کارواش)چابکسر – امام خمینی – بلوار شورای شرقی – خیابان (شورای شرقی1) – طبقه همکف
گیلانرودسرعطاءالهپورجوادی رودسریمیدان0466371194552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)رودسر ، شهرداری ، خیابان بسیج مستضعفین ، میدان شهرداری ، طبقه همکف
گیلانرودسرروح الهاشکورکیائیکله پزی کیا0466372722552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)رودسر ، گسکر محله ، کوچه کلاس محله ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسررامیناکبری فردرستوران و چلوکبابی و کله پزی046754020501342680000552411طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)کلاچای – گیل کلایه – خیابان ساحل – کوچه ساحل غربی 1 – طبقه اول
گیلانرودسرمسعودنیک روان رودسرینیکروان046646402001342630397511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر ، شهرک ولی عصر ، بلوار ولیعصر ، میدان میدان بارمهدیه ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنپورنظری میان پشتهمیوه فروشی0466468389511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملولیعصر ولیعصر- میدان بار مهدیه  0
گیلانرودسرسیدحسنموسوی صحن سرائیاعتماد0466469518511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر ، شهرک ولی عصر ، بلوار ولیعصر ، میدان میدان بارمهدیه ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدقنبرزادهبارفروشی چهارفصل0466471985511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – میدان میوه و تره بار
گیلانرودسرهادیاسودیبارفروشی اسودی0466485057511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر ، شهرک ولی عصر ، بلوار ولیعصر ، میدان میدان بارمهدیه ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودشاکریحجره تره بار یاران046662007001342620000511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – بلوار ولیعصر – میدان میدان بارمهدیه – طبقه همکف
گیلانرودسربهشادقنبرزادهبهشاد 046668070401342671484511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – بلوار ولیعصر – میدان میدان بارمهدیه – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدحسینیانبارفروشی سعادت0466727271511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – شهرک انصاری – کوچه گلستان 6 – بلوار قائم – پلاک 28 – طبقه اول
گیلانرودسرمهدیحق پرستبارفروشی ایمان0466947124511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – بلوار ولیعصر – میدان میدان بارمهدیه – طبقه همکف
گیلانرودسرپدرامرفعت ماهبارفروشی عدالت046702009401342630482511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – بلوار ولیعصر – میدان میدان بارمهدیه – طبقه همکف
گیلانرودسررضاقنبرزاده رانکوهیعمده فروشی0467214398511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – بلوار ولیعصر – میدان میدان بارمهدیه – طبقه همکف
گیلانرودسرغفوربابائی سیاهکلرودیدارد046728350301342668300511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 148 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحمیدموسویحق العملکاری میوه و تره بار046732616401342630505511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – بلوار ولیعصر – میدان میدان بارمهدیه – طبقه همکف
گیلانرودسررضادباغي رودسريمیوه فروشی0467533561511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – بلوار ولیعصر – میدان میدان بارمهدیه – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدصادقحسین پورحق العمل کاری موفق046761148701342630194511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – شهرک بنیاد – کوچه رضائی – بلوار شهید ناصحی – پلاک -3 – طبقه اول
گیلانرودسرمجیدحسین پورحق العمل کاری موفق046761370801342630194511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – بلوار ولیعصر – میدان میدان بارمهدیه – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدحسینیانامانت فروشی سعادت046769507901342630512511013عمده فروشی میوه و تره بار ـ بصورت حق العملرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – بلوار ولیعصر – میدان میدان بارمهدیه – طبقه همکف
گیلانرودسرراحلهاخلاقی پسندپیتزا کاکوتی046596780101342663495552212فروش انواع پیتزاچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیداسدالهکریمی لیمنجوبیپیتزا بلوار 046604893101342680312552212فروش انواع پیتزاکلاچای ، مومن آباد ، خیابان دریا ، خیابان شهیدباهنر ، طبقه اول
گیلانرودسرماهرخعابدینی دهبنهپیتزا ساندویچ وارنا046612992901342686045552212فروش انواع پیتزاکلاچای ، امام خمینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، میدان امام خمینی(ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرداودکوچکیپیتزا چیکا046637632901342619559552212فروش انواع پیتزارودسر ، شهدا ، خیابان شهید جنیدی ، خیابان شهدا ، پلاک 93 ، طبقه اول
گیلانرودسروهابمؤمن پورطیولافودلند046641069101342698185552212فروش انواع پیتزارودسر ، آتش نشانی ، خیابان بسیج مستضعفین ، کوچه شهید اصغر بزرگی نژاد ، پلاک 33 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعادلآقاجان پورگزافرودیپیتزا لیمو 046645709601342680000552212فروش انواع پیتزاکلاچای ، مفتح ، خیابان شهید مطهری شرقی ، خیابان مفتح شمالی ، طبقه همکف
گیلانرودسرامیرمقدسی لشکاجانیپیتزا پازل046658956601342698691552212فروش انواع پیتزارودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – ساختمان ترنج – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزینبرزگری شیرایهکنتاکی ستاره طلایی046667051601342674454552212فروش انواع پیتزاچابکسر – امام خمینی – کوچه شهید هاشمی نژاد – خیابان سرولات – طبقه همکف
گیلانرودسرستارعلی نژادلیلمیپیتزا ساندویچ هزارو یک شب046707777601342771328552212فروش انواع پیتزارحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – خیابان الغدیر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرحیمی رحیم آبادیفست فود آبادان046727328501342622623552212فروش انواع پیتزارودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه اول
گیلانرودسرالههلطفی گرکرودیفست فود046731425201342772009552212فروش انواع پیتزارحیم آباد – امام خمینی – بلوار امام خمینی(ره) – میدان شهرداری – طبقه همکف
گیلانرودسریلداتقی زادهلیبن046739961701342631684552212فروش انواع پیتزارودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار غدیر شرقی – میدان غدیر – مجتمع شاین پلاس – طبقه دوم
گیلانرودسرفرشتهمحمدحسينيمی شف0431250718552212فروش انواع پیتزارودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – خیابان (اصلی شهرک ولی عصر) – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرفروغنصیری زادهپیتزا نوین046759898701342625113552212فروش انواع پیتزارودسر – طالقانی(شهدا) – خیابان شهدا – میدان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهشکری پینوندیفعالیتهای اداری سورن آسا046683842901342617890930508فعالیت های اداری مربوط به خدمات املاکرودسر – رانکوه – کوچه پارک مسافر – خیابان فرهنگ – فعالیتهای اداری مربوط به خدمات املاک – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیداسحق زادهکارشناسی رنگ خودرو046668143401342620000930504فعالیت های مربوط به خدمات اداری و مشاوره ای وسایل نقلیهرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیقنبرزاده لپاسرتشخیص رنگ خودرو046720745001342620000930504فعالیت های مربوط به خدمات اداری و مشاوره ای وسایل نقلیهحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 582 – طبقه همکف
گیلانرودسرباقرقاسمی اشکیتخدمات کاریابی گیلار046696232801342616373930507فعالیتهای مشاوره خدمات اداری بصورت حق العمل کاریرودسر – شهرداری – خیابان فرهنگ – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – خدمات کاریابی گیلار – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهشمس لاهیجانیخدمات کاریابی  شمس0467129129930507فعالیتهای مشاوره خدمات اداری بصورت حق العمل کاریکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – خدمات کاریابی شمس – طبقه اول – واحد 27
گیلانرودسربتولکامنیادفتر خدماتی آرامش خیال نیکوی جاوید046732160301342625429930507فعالیتهای مشاوره خدمات اداری بصورت حق العمل کاریرودسر – شهرداری – میدان شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – پاساژ یوسفی – طبقه اول – واحد خدمات اداری آرامش خیال
گیلانرودسربهزادمهدی پورخدمات اداری046736758401341610049930507فعالیتهای مشاوره خدمات اداری بصورت حق العمل کاریاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده (احمدآباد) – خیابان شهیدمحمودعابدینی – خدمات مشاوره ای اداری – پلاک -151.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهعليپورتمليخدمات کاریابی پاشا046754428601342680253930507فعالیتهای مشاوره خدمات اداری بصورت حق العمل کاریکلاچای – شیخ صدوق – خیابان شیخ صدوق – میدان (نواب صفوی) – خدمات کاریابی پاشا – طبقه همکف – واحد 4
گیلانرودسرنسیبهحمیدپناه اشکلکخدمات کاریابی مهرگستر0467544968930507فعالیتهای مشاوره خدمات اداری بصورت حق العمل کاریرحیم آباد – امام خمینی – کوچه هفت تیر – خیابان هادی رحیم آبادی – خدمات کاریابی مهرگستر – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلفکوری آزارکی032058970601420552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر خ امام  0
گیلانرودسرمعینقوامی کلکاسرائیکافی شاپ046646286901342620000552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر ، بازار روز ، کوچه هوسمی ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانرودسرامینصابرکافه اردیبهشت046674489801342617099552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – پلاک -206 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمقاسمی سبزه میدانیکافه باغ نارنج046681784701342620000552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – بازار روز – کوچه تعویض پلاک – کوچه (فرخنده دوست ) – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحمیدی آبکنارکافه دارکوب046681946801342625576552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه فجر – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدقاسمموسوی حقدوستکافه جیپ046684086001342619495552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – شهدا – خیابان آردو تجارت – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرفهیمهشاهانی رودسریکافه سکان046693951801342620099552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – سرپل غربی(طالقانی) – میدان طالقانی – خیابان طالقانی – مجتمع آرون – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمسلملیان لاتیانکافه تریا گردو046701426001342660000552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)سرولات – روستای اوشیان – خیابان شمشاد پشته – جاده اصلی سرولات – پلاک 174 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنپورنعمتیکافه کندو046707304401342620000552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – شهرک بنیاد(انصاری،شهدا) – خیابان دریا – خیابان ساحل – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرسدادیکافی شاپ ژوآن046714250701342620000552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – بن بست حبیب – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضارنج کش چافجیریکافه046717455901342620000552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)کلکاسرا – روستای چینی جان – ندارد – خیابان کمربندی رودسر – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومقوامی کلکاسرائیکافی شاپ بل046733907501342620000552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – پشت پمپ بنزین – خیابان صدف – خیابان انقلاب – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادوطن پرستکافه تریا046742593701342686074552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – مفتح – کوچه شهید باهنر – خیابان مفتح شمالی – طبقه اول
گیلانرودسرراضیهاقبالی کوهیکافه خزر046745326901342623674552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – پلاک 198 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدآصفمیرهاشمی رودبارکیکافی شاپ افرا046750123801342689219552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – آموزش و پرورش – خیابان معلم – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادپروانهقهوه فروشی046751062601342620000552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضامافیکافه تریا046755152401342680000552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)کلاچای – امام خمینی(کاشانی) – کوچه (شهیدآیت اله دستغیب) – خیابان مفتح جنوبی – طبقه همکف
گیلانرودسرصبوراداکانیکافه سعید046761152101342617998552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه (غلام پور) – بلوار شهید امیر رضا علیزاده شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدهوشمندچاپلین046763221901341616653552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار غدیر شرقی – میدان غدیر – مجتمع شاین پلاس – طبقه دوم
گیلانرودسرمحمدرضایوسف زاده چابککافه کیجامون 046764000201342670000552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)چابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شهید مطهری – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه اول
گیلانرودسرمهدیمیرزائیقهوه رومانو046769253001342630956552320کافه تریا (عرضه قلیان ممنوع است)رودسر – انقلاب – میدان مادر – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرراشیدحبیبی چناربنکبابی046538918101342639563552122کبابیرودسر ، گسکر محله ، خیابان ساحل ، کوچه کارخانه ، طبقه همکف
گیلانرودسررحیمآزادلزرجانیکبابی اهورا 0466021955552122کبابیرضامحله ، خیابان شهیدنظرزاده ، جاده اصلی رضا محله ، گاراژ رضائی فر ، پلاک 278 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهعلی زادهجگرگی نمونه046607721401342620812552122کبابیرودسر ، انقلاب ، کوچه هوسمی ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمحمدپورکبابی046613838501342600000552122کبابیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید آقاجانپور ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمعبداله پورچابکیکبابی سرچشمه046615898901342672813552122کبابیچابکسر ، شیخ زاهد محله ، کوچه 17 شهریور ، خیابان غزل چشمه ، طبقه همکف
گیلانرودسرهوشنگاکبری چوبهکبابی هوشنگ046630520501342664336552122کبابیچابکسر ، امام خمینی ، کوچه قیام ، کوچه قیام1 ، پلاک 18 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمؤمنمحمدیوسفی باغدشتیکبابی046631131601342680000552122کبابیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه (حقیقت) ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک 844 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمؤمن نیارانکوهیکبابی ترمینال046637648001342770724552122کبابیرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید هادی بابائی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیکشاورزکبابی آرین046644638701342606010552122کبابیچایخانسر ، خیابان امام رضا ( ع ) ، جاده اصلی چایخانسر ، پلاک 65 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهرعلیاخلاقی پسنداخلاقی0031694242552122کبابیکلاچای – ولی عصر – خیابان اصلی ولی عصر[خ مدرس] – کوچه علامه طباطبایی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرجبعلی پورکلاچایهکباب سرای نون و نمک 0466496543552122کبابیکلاچای – امام خمینی – میدان امام خمینی(ره) – بلوار امام خمینی غربی – طبقه همکف
گیلانرودسراحمداسلامی گیلانیکبابی صادق046657625401342612475552122کبابیرودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلشعبان خواه لشکاجانیکبابی کیهان046664902701342620000552122کبابیرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرخلیلیوسفیکبابی دایی خلیل 046671232001342673542552122کبابیچابکسر – تختی(گیلانده،شیخ زاهدمحله – خیابان ( اصلی امام خمینی ) – بلوار امام رضا – ساختمان یاس – طبقه همکف
گیلانرودسرآریاقاسمی لردهکته کبابی الف0466727452552122کبابیرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاتقی پورسرولاتکبابی046673124901342660000552122کبابیسرولات – روستای اوشیان – جاده اصلی سرولات – بن بست شهیدمحمدجوادملکی – پلاک 125 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمزارع چنیجانیکبابی شالیزار046673474401342646266552122کبابیچینی جان – روستای چینی جان – کوچه لاله 4 – بلوار امام رضا – پلاک 274 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسین علیشعبان زادهکبابی046700461001342620000552122کبابیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان شهید مهدی قاسمی – بن بست هاشمی – پلاک 107 – طبقه همکف
گیلانرودسرهوشنگحسن زادهکبابی گیله مرد0467013118552122کبابیبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان فردوسی – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 150 – طبقه همکف
گیلانرودسرجهانبخشذکریائی چایجانکبابی046701515001342660000552122کبابیچایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان فرهنگ – خیابان گلستان – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرحیمیجگرکی احمد046713318401342682270552122کبابیکلاچای – مسجد جامع – کوچه آیت – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک 731 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهصادقی حسین آبادکبابی 046747204101342687424552122کبابیکلاچای – مفتح – خیابان مفتح شمالی – خیابان شهید مطهری شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعسگریکبابی مهران046747271001342615234552122کبابیرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -202 – طبقه همکف
گیلانرودسرعزت الهعلیزاده نودهیکبابی046749806501342687048552122کبابیکلاچای – کاشانی – کوچه ((جعفر باقرپور)) – کوچه شهید حسن آقایی پور – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبادقنبرزاده رانکوهیپلاکباب کاکوشاه046752895401342620000552122کبابیرودسر – سرپل شرقی – بلوار امام رضا – کوچه آزاده – طبقه همکف
گیلانرودسرشباباقبالی فرکبابی شباب046753806801342620000552122کبابیگیلاکجان – روستای رضامحله – ندارد – جاده ( گیلاکجان ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 110 – طبقه همکف
گیلانرودسرسودابهزارع گسگری محلهکبابسرای دارک بلو046759965901342635133552122کبابیرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرليلاخانزاده اصلکبابی0466878394552122کبابیحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – جاده (حسن سرا) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 647 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسمقاسم خواهکبابی046767766601342620000552122کبابیرودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبحقی لشکاجانیکرایه ماشین آلات 046611920901342620000712200کرایه دادن ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی وعمرانی بدون رانندهرودسر – بازار روز – خیابان فرهنگ – بن بست اول – طبقه اول – واحد 2
گیلانرودسریزدانبرادران طوله لات آزارکیپیمانکاری ماشین آلات 046614266301342660000712200کرایه دادن ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی وعمرانی بدون رانندهچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید چمران ، خیابان بسیج مستضعفان ، طبقه همکف
گیلانرودسرحامدنشاط بهرامیدفتر خدمات ساختمانی046719088401342639018712200کرایه دادن ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی وعمرانی بدون رانندهحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 451 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده حوراسادات دیلمانیکرایه ماشین آلات046767329201342612393712200کرایه دادن ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی وعمرانی بدون رانندهرودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهدای دانشجویی – بن بست (لطیفی) – طبقه همکف
گیلانرودسرجهانرضائی فرکرایه ظروف مجالس031396446301426581110713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسکلاچای دوستای بی بالان  1
گیلانرودسرنساءقنبرزاده لپاسرظروف کرایه پیوند046644706901342660000713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسچابکسر ، اوشیان ، خیابان 22 بهمن ، خیابان شهید بالواسه ، پلاک 333 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابوالحسنپرکاوشظروف کرایه رضا0346279274713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسبیجارگاه علیا – روستای ماچیان – جاده ( بیجارگاه علیا ) – خیابان شهیدرجایی – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدبابائي ميان پشتهکرایه ظروف شادی0467638186713041کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسرودسر – میان پشته – خیابان شهدای میان پشته – خیابان کمربندی رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراغفاری بایبانوی شرقی0466430208713031کرایه لوازم عقد و عروسیرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، خیابان شهید مطهری ، کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدمحمدی چالکسرائیاتاق عقد پیوند046647715501342629788713031کرایه لوازم عقد و عروسیرودسر – رانکوه – خیابان کشاورز – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه اول – 
گیلانرودسرعباداللهحسن پورخدمات آنتیک0466541098713031کرایه لوازم عقد و عروسیکلاچای – امام خمینی – کوچه داروخانه – بن بست (بیک پور) – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدغریب نوازسفره عقد آناهیتا046667932001342679134713031کرایه لوازم عقد و عروسیچابکسر – امام خمینی(شهدا) – خیابان امام خمینی – کوچه قیام – پلاک -16 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمددرویش پورچنیجانیکافه دریا 046626839401342623069552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیرودسر ، شهدا ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، خیابان شهدا ، پلاک -335 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیاکبری دوست خوشدلندارد046638657701342683546552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیکلاچای ، ولی عصر ، کوچه علامه طباطبایی ، خیابان اصلی ولی عصر[خ مدرس] ، طبقه همکف
گیلانرودسرعمرانشمسی تواسانی0046645662201342631142552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیرودسر ، شهرک ولی عصر ، میدان معلم ، بلوار ولیعصر ، پلاک 35 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیحسن زاده دوستکوهی_0466491545552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیرودسر – گسکر محله – خیابان بلالم – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرفریبرزشمائی کلدرهکبابی المپیک 0406649482552606لوبیا- عدسی و باقالی پزیرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – پلاک 428 – طبقه اول
گیلانرودسرمرضیهرضائی لسبومحلهایرانیان046640951101342617883930423ماساژ آرام بخش زنانهرودسر ، ایران پیما ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، خیابان شهید بازرگانی ، طبقه اول
گیلانرودسرلیلاحلاج رضاپورقاسم آبادیماساژ نیاز046655868001342686834930423ماساژ آرام بخش زنانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه بنفشه ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، ساختمان مهرگان ، طبقه چهارم ، واحد جنوب شرقی
گیلانرودسرنسرینبی آلایش شیرمحلهخانه ماساژ آرامش046668075201342685936930423ماساژ آرام بخش زنانهکلاچای – شهرداری – خیابان شهید مطهری غربی – کوچه (اداره پست) – پاساژ بهناد – طبقه سوم – واحد شمالی
گیلانرودسرفرشتهنیک سرشت کوملهسالن ماساژ ایران آریا046704804601342627713930423ماساژ آرام بخش زنانهرودسر – طالقانی(شهدا) – کوچه شاهدان جاوید – خیابان شهدا – پلاک 146 – طبقه اول
گیلانرودسررضوانهرستمی شاهراجیآرامکده زنگ زندگی046754727701342680000930423ماساژ آرام بخش زنانهکلاچای – امام خمینی – خیابان سعدی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه سوم – واحد شمالی
گیلانرودسرمحمودرجبی تکاسیسالن ماساژ مردانه046714861201342628029930421ماساژ آرام بخش مردانهرودسر – احمد آباد – کوچه شهیدرجایی 12[شهیدباغ شیرین] – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرپژمانحسین پورهادی کیاشریسالن ماساژ حس برتر046738567801342680908930421ماساژ آرام بخش مردانهکلاچای – شهرداری – کوچه بنفشه – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – ساختمان پزشکان و وکلای رضایی – طبقه پنجم – واحد جنوب غربی
گیلانرودسرحامدروام بدقصر دریا0466580047551210مسافرخانه و مهمانپذیرکلدره سفلی – روستای رضامحله – کوچه شهید محمود فرسوده – بن بست فرسوده – پلاک 213 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرابراهیمی دریاکناریاملاک 148 رودسر026401349701426229856702010مشاوره املاک و مستغلاتشهداء شهیدقاسمی قاسمی 1 ابراهیمی 1
گیلانرودسربهمنملائیاملاک 89 رودسر029100695001426221999702010مشاوره املاک و مستغلاتشهرک شهیدانصاری شهید ناصحی  1 مارنتا
گیلانرودسرمصطفیجوزائیاملاک150 رودسر027160956301426228977702010مشاوره املاک و مستغلاتبسیج مستضعفین 72 تن  212 جوزائی
گیلانرودسرموسیطاهری کندسراملاک 74 چابکسر027355916401426423663702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر خ شهدا  0
گیلانرودسرقاسمخانیاملاک 90 رودسر029101306201342626045702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوارولیعصر روبه روی مسجدامام حسین  1 غروی
گیلانرودسرتقیرهبر نودهیاملاک 76 کلاچای029101158801426587145702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – خ امام نوده روبروی مسجد  0
گیلانرودسرموسیباانصاف چایجاناملاک 12 چابکسر003172161601426336636702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر-چایخانسر اتوبان کلاچای به چابکسر  0
گیلانرودسرعلیامیریان چایجاناملاک 75 کلاچای029101148001426586029702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – خ امام جنب بانک ملی  0 پاساژ خشنودفر  14
گیلانرودسرمریمملاظهیریاملاک 77 چابکسر028512017301426423484702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر چابکسر  0
گیلانرودسرمهردادحسین نژاددریاکناریاملاک 99 رودسر029232856301426210411702010مشاوره املاک و مستغلاتشهداء روبه روی دوراهی دادگستری  1 رنجکش
گیلانرودسروحیدمحمودی چابکاملاک 84 چابکسر029623789701426422469702010مشاوره املاک و مستغلاتامام خمینی جنب تعمیرگاه موتورسیکلت  1
گیلانرودسرقاسممشفق قاسم آباداملاک 49 چابکسر003055802101426364225702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر قاسم آباد علیا  0
گیلانرودسرغلامحسینفرد اصفهانیاملاک 82 چابکسر030312115001426432503702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر میدان آزادگان  0
گیلانرودسرمریمملا ظهیریاملاک 77 چابکسر030314530701420702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرمعصومهنصرالهی فکجوراملاک 76 چابکسر030314955101420702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر فکجور  0
گیلانرودسرعبدالعلیعلی نژاداملاک 3 چابکسر003171955801426432143702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرسلیمانمعصومیاملاک 56رودسر030874881901426239322702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا روبه روی هتل پاپیون  72 معصومی
گیلانرودسرمحمدمحسنی درگاهیاملاک 78 کلاچای030875133501426584683702010مشاوره املاک و مستغلاتامام خمینی دریا  1
گیلانرودسررحمتمحمدبیگیاملاک 41 رحیم اباد030884356401427625022702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم اباد خ امام  0
گیلانرودسرسید ناصرنوری اشکلکاملاک 4 رحیم اباد030887728601427626220702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد خ آیت اله معصومی  0
گیلانرودسرعابدینرجبیاملاک 93رودسر030897773201426212840702010مشاوره املاک و مستغلاتشهداء روبه روی سه راهی دانشگاه ازاد  1
گیلانرودسرتقیحبیب نژاداملاک 65رودسر0309748382014200702010مشاوره املاک و مستغلاتکلدره کلدره  1
گیلانرودسرالیاسامیرپوراملاک 79 کلاچای030975302901426570826702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرمحله کلاچای شیرمحله کلاچای  1
گیلانرودسرحسینباقی پورتکامجانیاملاک 85 چابکسر030975414401426523255702010مشاوره املاک و مستغلاتاوشیان خیابان ازادگان  1
گیلانرودسرحواتقی پورسرولاتاملاک 2 چابکسر031004594101426434946702010مشاوره املاک و مستغلاتسرولات چابکسر سرولات  1 غلامرضایی
گیلانرودسرمحمدولیقلی زادهاملاک 80کلاچای031006361501426581111702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان کلاچای روبه روی دهیاری  228
گیلانرودسرنعمتدلگشااملاک 17 واجارگاه031068725301426460780702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه خیابان انتظام  1 دلگشا
گیلانرودسرسید احمدمحسنیاملاک 47 چابکسر003055866901426484492702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر قاسم آباد سفلی-روبروی کافه کرامیج  0
گیلانرودسرحکیمهامانی جوردهیاملاک 75 چابکسر031133206001420702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر گل سرخ  0
گیلانرودسرعلیرضاموسی زاده کشایهاملاک 66 کلاچای031282878201426580773702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای بی بالان  0
گیلانرودسرمهدیبام نشیناملاک 81 چابکسر031372241501426523066702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر اوشیان  0
گیلانرودسرعمادصالح پوررودسریاملاک85 رودسر031395892601426211618702010مشاوره املاک و مستغلاتشهداء نبش کوچه اوینی  1 پرند
گیلانرودسرمجیدرنجکش چافجیریاملاک 157 رودسر031396155001426229452702010مشاوره املاک و مستغلاتشهداء نبش کوچه گلایل  1
گیلانرودسرسیدجعفرمیرشفیعیاملاک 82 کلاچای031621282801426589742702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای روستای لیمنجوب  1
گیلانرودسرعلیمحمدیاملاک 63 رودسر031707332501426234129702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوارولیعصر شهیدفعال  53735 محمدی
گیلانرودسرسکینهرنجکش چافجیریاملاک 161 رودسر031707354101426220117702010مشاوره املاک و مستغلاتشهداء احمداباد جنب ایستگاه حسین اباد 1
گیلانرودسرعظیمهحق شناساملاک 83 کلاچای031707476401426587128702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای کاشانی بازارماهی فروشان 1
گیلانرودسرعلیحسین زادهاملاک 31رحیم اباد031707498001427701862702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم اباد روستای سجیران  1
گیلانرودسرمجیدعبداله زاده کراتیاملاک 90 چابکسر031734253101420702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر اوشیان کرات محله 1
گیلانرودسرغلامرضاپورعلیجاناملاک 84 کلاچای031734702601427629262702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای امام خمینی شهیدزمانی 1
گیلانرودسرمرتضیجوادی سیاهکلرودیاملاک 85 کلاچای031734789001426584413702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای امام خمینی  830
گیلانرودسرحسینصحن سرائیاملاک 2 رودسر031735029801426216056702010مشاوره املاک و مستغلاتشهداء نبش کوچه قبادی  1
گیلانرودسرمحمودزیوریاملاک 155رودسر031785302901426226900702010مشاوره املاک و مستغلات72 تن روبه روی تعزیرات حکومتی  1
گیلانرودسرجوادآذیناملاک 87رودسر032006753801420702010مشاوره املاک و مستغلاتشهداأ شهیدعابدینی بلوار45 متری خزر 1
گیلانرودسرحسنملک زاده چافجیریاملاک 42 رودسر003058174601420702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – پلاک 0 – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیداداشی عین شیخاملاک 14 رودسر003058879501426213877702010مشاوره املاک و مستغلاتشهداء نبش کوچه گلایل  1 مرادی
گیلانرودسررضاباقی پور تکامجانیاملاک 85 چابکسر032216956501426523255702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر اوشیان  0
گیلانرودسرعیسیتقی پورسرولاتاملاک 83 چابکسر032217464401426433216702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر سرولات  0
گیلانرودسرحسنیوسف پوررضائیاملاک 11 چابکسر032217575901426432646702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر خ امام  0
گیلانرودسریوسفرستگارکنگاچرااملاک 18 واجارگاه032321248601426589959702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه ابتدای کمربندی جنب ایساکو 1
گیلانرودسرعلیرضازارع نودهیاملاک 62 کلاچای032363118701426584477702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای فرهنگ میدان نواب 1
گیلانرودسرسیدجلالنصیری سجیرانیاملاک 42 رحیم اباد032416622801427723512702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم اباد سجیران  1
گیلانرودسرپیمانرمضان پورترشکوهاملاک 43 رحیم اباد032485399201427626431702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم اباد-ایت اله خامنه ای ترشکوه  1
گیلانرودسرفرهادنیک کاراملاک 144 رودسر032518836601426296259702010مشاوره املاک و مستغلاتچینیجان بسمت تمیجان  1
گیلانرودسرعمادآبراری چماقستانیاملاک 86 کلاچای032704194401426580890702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای بی بالان دوراهی نعمت سرا 1
گیلانرودسرعبدالرضاعلیپورترشکوهاملاک 44 رحیم اباد032952735901427626370702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم اباد ترشکوه  1
گیلانرودسرعطااللهاکبریاملاک 164رودسر033023451201426227745702010مشاوره املاک و مستغلاتشهرک شهیدانصاری میدان الغدیر  1
گیلانرودسرالیاسرحیمی قاسم اباداملاک 95 چابکسر033023685001420702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر بلوارشهیدانصاری جنب رستوران مالاتا 1
گیلانرودسرافروزتوکلیاناملاک 90 کلاچای033024786301426585004702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای بالانوده کشاورز 1
گیلانرودسرابراهیمامیدیاملاک 163رودسر033069323701426224115702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمداباد نرسیده به میناسرنگ  1
گیلانرودسرامیدعاشوریاملاک 91کلاچای033100045101426588355702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای امام خمینی جنب بانک سپه 1
گیلانرودسرابراهیمخلیلی بیجارگاهیاملاک 129رودسر033127342501426213464702010مشاوره املاک و مستغلاتشهرک شهیدانصاری بوستان 3  1
گیلانرودسرپرویزکناردریاییاملاک 165رودسر033214362201426210754702010مشاوره املاک و مستغلاتشهرک شهیدانصاری جنب بوستان3  1
گیلانرودسربهمنقربانیاملاک 169رودسر033628287601426239506702010مشاوره املاک و مستغلاتگیلاکجان روبه روی هتل پاپیون  1
گیلانرودسررضاعاشوری گسکری محلهاملاک20واجارگاه026614219701426460520702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه بلوارکشاورز  1
گیلانرودسرکامرانصفریاملاک100چابکسر0266148572014209122576702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر گلسرخ ابتدای جاده امیری 1
گیلانرودسرکیامهرزاداملاک92کلاچای026615703101426589386702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه روستای بزکویه  1
گیلانرودسرآرزوعلی اسعدیاملاک22واجارگاه026692759301426460014702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه بندبن  1
گیلانرودسرمحسنروستااملاک176رودسر026868651601426211146702010مشاوره املاک و مستغلاتشهداء کوی وادی  1
گیلانرودسرعباسعباسی دوگلسرااملاک 45رحیم اباد026873558301427620215702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم اباد گلدشت  1
گیلانرودسریوسفرضانژاداملاک 96کلاچای031172812501426582401702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای امام خمینی آیت 41
گیلانرودسرحسینخیرخواه رحیم آبادیاملاک2واجارگاه03139059741426461838702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه بلوار گشاورز 0 0
گیلانرودسراحمدخوشدل واجاریاملاک21واجارگاه031474196401426462464702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه خیابان امام خمینی  0
گیلانرودسرناصرصادق پورواجاریاملاک16واجارگاه031523193701426461330702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه خیابان شهید رجائی جنب اداره مخابرات 0
گیلانرودسرقربانعلیعبداله زادگان قاسم ابادیاملاک 59چابکسر032062016201426434741702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر ابتدای جاده سرولات جنب هتل پاتریس 1
گیلانرودسراسماعیلموسی زادهاملاک 179رودسر032072150701426215227702010مشاوره املاک و مستغلاتصیدرمحله چهارراه نظرافکن  1
گیلانرودسرمحمدصالحمحمدیاملاک94کلاچای032076778901426581385702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای بی بالان  
گیلانرودسریاسرمحمدیاناملاک174رودسر032082899301420702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرداری – خیابان فرهنگ – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – املاک 174 رودسر – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینحسن زادهاملاک181رودسر032088838101426210971702010مشاوره املاک و مستغلاتفرهنگ روبه روی نفت پارس  1
گیلانرودسرفرخندهمحفوظیاملاک182رودسر032095401601426239090702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا تازه اباد  1
گیلانرودسرزیوررضازاده رودبنهاملاک149رودسر032909615301426223243702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – صیدر محله(شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهدا – پلاک 155 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرپژوهندهاملاک46رحیم اباد032918144101427623110702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم اباد آیت اله خامنه ای روبه روی سمام 0
گیلانرودسرمصطفیمحمدقلیهااملاک 95کلاچای033772488301426582518702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای امام غربی میدان شهداء 1
گیلانرودسرامیدخانعلی پور واجارگاهاملاک15واجارگاه033792972101426460000702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – واجارگاه.. – خیابان حجة اسلام حاج ابواقاسم دیان – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمرمضانی واجارگاهمشاور املاک033801452201426460000702010مشاوره املاک و مستغلاتبلوار کشاورز ندارد  0
گیلانرودسرمهدیعابدینی له داربنیاملاک60رودسر034324028001426213228702010مشاوره املاک و مستغلاتشهداء شهیدعابدینی  1
گیلانرودسرحسینقنبرزاده رانکوهیاملاک39رودسر0415520941702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – خیابان طالقانی
گیلانرودسرماهوارهآقائیاملاک86رودسر0415871561702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – لشکاجان سفلی
گیلانرودسرفریدونامیریاملاک 53چابکسر0416944681702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر- گلسرخ
گیلانرودسرسیدهاشمسادات پورگلسفیدیاملاک 271 رودسر045198783501342628280702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه بوستان 7 ، خیابان چمران ، املاک 271 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضایوسف نژادچابکاملاک 154 چابکسر045223384501342674740702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر ، امام خمینی ، کوچه شهید هاشمی نژاد ، خیابان سرولات ، املاک 154 چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرصادقجهانی مقدماملاک 132کلاچای0453044195702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای ، کاشانی ، خیابان آیت الله کاشانی ، بن بست (جهانی مقدم) ، املاک 132 کلاچای ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادبرنجکاراملاک 54رودسر045344354101342650346702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد ، خیابان (مسجد) ، خیابان ( اصلی حسین آباد) ، پلاک 725 ، طبقه همکف
گیلانرودسراسدالهکشت کارصحنه سرائیاملاک 272 رودسر045400507401342613074702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، انقلاب ، کوچه (غلام پور) ، بلوار شهید امیر رضا علیزاده شرقی ، املاک 272 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاعاشوری نژاداملاک 269رودسر045460766701342616273702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، چافجیر ، کوچه شهید مهدی زاده ، کوچه گلزار شهدا ، املاک 269 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیشیخاملاک 29 کلاچای045639638301342688217702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای ، نوده ، خیابان لوله گاز ، خیابان دامان محله ، املاک 29 کلاچای ، پلاک 257 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینثناگوی کلویراملاک 89 کلاچای045735154401342689093702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای ، فرهنگ ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، کوچه بنفشه ، املاک 89 کلاچای ، طبقه همکف
گیلانرودسرایرجملکی رضامحلهمشاور املاک خانه من 045821040401342698650702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، شهرک بنیاد ، کوچه شهید بنیاد 3 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرسبحانسحابیاملاک 60 رحیم اباد045821285001342771933702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد ، ترشکوه ، خیابان ترشکوه ، خیابان کانال آب ، املاک 60 رحیم آباد ، طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیاسمعیل پورچاخانسراملاک 155 چابکسر0459881487702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر ، اوشیان ، خیابان شهید بهبودی ، خیابان چابکسر ، املاک 155 چابکسر ، پلاک 29 ، طبقه همکف
گیلانرودسراسداللهمحبیاملاک9رودسر046105082501342621185702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، 72 تن ، خیابان شهید بازرگانی ، خیابان بسیج مستضعفین ، املاک کد9 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرصراحیغلامی فلاحاملاک 133 کلاچای046179739301342687057702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای ، امام خمینی ، کوچه داروخانه ، کوچه نانوایی ، املاک 133 کلاچای ، طبقه همکف
گیلانرودسرصفرعلیروحی پورمیکالاملاک170رودسر0338801751702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، چافجیر ، کوچه معلم ، خیابان چافجیر ، املاک 170 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرالله یارجوان قاسم آباداملاک121چابکسر0406842767702010مشاوره املاک و مستغلاتتوسکامحله ، جاده (توسکا محله) ، جاده اصلی توسکا محله ، املاک 121 چابکسر ، پلاک 90 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلینوروزی استخریاملاک کد 12 رودسر046254577501342627957702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، شهدا ، خیابان حافظ ، خیابان شهدا ، املاک کد12 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالوهابرضاییاملاک 68 رحیم آباد046326735801342774221702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد ، اشکلک ، کوچه (قاسمی) ، خیابان حافظ ، املاک کد 68 رحیم آباد ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعلینبی زادهاملاک 157 چابکسر046367771701342662802702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر ، سرولات ، کوچه سپیدار ، خیابان سرولات ، املاک کد 157 چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانداودیاملاک34 رودسر046370497401342613699702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – خیابان شهید بازرگانی – خیابان بسیج مستضعفین – پلاک 0 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدفدائیاملاک158 رودسر0463774692702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه لاله 12 ، بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی ، ساختمان ژیزمان ، طبقه همکف ، واحد املاک کد 158 رودسر
گیلانرودسرمحمدحسنحسن پوررحیم آباداملاک کد61 رحیم اباد046420844101342775151702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده 1 ، خیابان شهید مطهری ، املاک کد 61 رحیم آباد ، پلاک 103 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعادلعباس پورشاهمرادمحلهمشاور املاک عادل046440308301342667131702010مشاوره املاک و مستغلاتسیاهکلرود ، کوچه (محمدیان ) ، خیابان جواهردشت ، پاساژ رضا ، پلاک 229 ، طبقه همکف ، واحد املاک کد 159 چابکسر
گیلانرودسرسیدمرتضیدریاباراملالک کد 276 رودسر046453311501342622057702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – امام خمینی – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 0 – طبقه سوم
گیلانرودسرحسنمعینی کلدرهمسکن معین046464614701342614702702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، 72 تن ، کوچه طیاری ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسراردشیربرزگرخاناپشتانیاملاک کد 134 کلاچای046490869201342686355702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای ، کاشانی ، کوچه (عباسپور) ، کوچه تربیت دوم ، املاک کد 134 کلاچای ، طبقه همکف
گیلانرودسرجعفراسکندرزادهاملاک 122 چابکسر046565994301342657785702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، کوچه شهید حسین نصیری پور ، خیابان شهدا ، املاک کد122چابکسر ، پلاک 388 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمنبات پوردیلماناملاک کد277 رودسر0465957909702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد ، جاده (حسین آباد) ، جاده اصلی حسین آباد ، املاک کد 277 رودسر ، پلاک 414.008 ، طبقه همکف
گیلانرودسریدالهآفتابی رحیم آباداملاک کد 59 رحیم آباد046595935401342775706702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان آیت اله طلوعی گیلانی ، میدان انقلاب ، املاک کد 59 رحیم اباد ، طبقه همکف
گیلانرودسرسودابهمیرزائی کراتیاملاک 158 چابکسر046596105301342677207702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر ، اوشیان ، خیابان چابکسر ، خیابان شهید بهبودی ، املاک کد 158 چابکسر ، پلاک -32 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنفتوحی املاک255رودسر043121518001342743644702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه لاله 5 ، خیابان شهدا ، املاک کد 255 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهنقره ئی کراتیاملاک 148چابکسر043584928101342672512702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر ، شیخ زاهد محله ، خیابان شهید مطهری ، خیابان پاسداران ، املاک کد 148 چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمغلامی کیاسج محلهاملاک کد 273 رودسر046597526601342639138702010مشاوره املاک و مستغلاتگیلاکجان ، جاده ( گیلاکجان ) ، بلوار امام رضا ( ع ) ، املاک کد 273 رودسر ، پلاک 36 ، طبقه اول
گیلانرودسرسهیلفرزادفراملاک185رودسر034509412901342611920702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، انقلاب ، کوچه شهیدمحجوب ، خیابان انقلاب ، املاک 185 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمابراهیمیاملاک231رودسر040811933901342652868702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – خیابان بعثت – جنب سنگ فروشی فهیم – املاک231رودسر
گیلانرودسرمصطفیقنبریاملاک229رودسر040684096901342627062702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، شهرک شهید انصاری ، بلوارقائم ، املاک229 رودسر ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانرودسرکورشبی آلایشاملاک 48 کلاچای046600067301342683036702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرمحله ، جاده اصلی شیرمحله ، بن بست (دهیاری) ، املاک 48 کلاچای ، پلاک 66 ، طبقه اول
گیلانرودسرزینبجهاندیده رودپشتیاملاک67 رودسر046600368301342623317702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، 72 تن ، خیابان شهرک انصاری ، خیابان بسیج مستضعفین ، املاک 67 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلقربانی حسن سرائیاملاک 282 رودسر046600625701342639082702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا ، کوچه شهید محمد بابایی ، خیابان ولیعصر ، املاک 282 رودسر ، پلاک 402 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدغروی ناصرسرائیاملاک 32 رودسر046600625801342613447702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، 72 تن ، کوچه شهیداحمد معتمد فروغی ، خیابان بسیج مستضعفین ، املاک 32 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینشهبازی شوئیلیاملاک 63 رحیم آباد046600688501342626639702010مشاوره املاک و مستغلاتشوئیل ، خیابان ( جاده کیکاووس ) ، خیابان امام خمینی (ره ) ، املاک 63 رحیم آباد ، پلاک 39 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرضانعمت پوراملاک 62 رحیم اباد046600697001342776200702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه وحدت 5 ، خیابان شهیدرمضان شعبانی ، مجتمع فرهنگیان ، طبقه دوم ، واحد املاک 62 رحیم آباد
گیلانرودسرحسینعلیحسین نژاداملاک45رودسر046601951501342629098702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، رانکوه ، خیابان فرهنگ ، کوچه ترمینال 1 ، املاک 45 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیبابانژادواجارگاهاملاک 24 رودسر046602459901342623946702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه لاله 12 ، بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی ، املاک 24 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرلیلامحمدقلی نیاسرپلیاملاک 81 رودسر046602650001342633540702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، سرپل شرقی ، کوچه شهیدمنصور یاوری ، بلوار ولیعصر ، املاک 81 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاامینی چابکاملاک 160 چابکسر046602669301342672505702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید چمران ، خیابان بسیج مستضعفان ، املاک 160 چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرکیانوشغلامحسین زاده کلکاسرائیاملاک 280 رودسر046603041901342633366702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، سرپل شرقی ، کوچه شهیدمنصور یاوری ، بلوار ولیعصر ، پلاک -208 ، طبقه همکف ، واحد املاک 280 رودسر
گیلانرودسرمختارحسین زادهاملاک 135 کلاچای046603042301342773767702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاسرا ، کوچه وحدت ، جاده اصلی کیاسرا ، املاک 135 کلاچای ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانرودسرآیت اللهاکبرپوربازرگانیبنگاه  اکبرپور بازرگانی0466030540702010مشاوره املاک و مستغلاتبازرگان محله ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید رضا میرزایی ، پلاک 11 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادخدابخشی ویشکیاملاک 161 چابکسر046604457401342672556702010مشاوره املاک و مستغلاتهلوکله ، خیابان معلم ، خیابان استقلال ، املاک 161 چابکسر ، پلاک 450.003 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسجادعزیزی میان پشته ایاملاک 74 رودسر0466057612702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان شهید درود ، خیابان شهدا ، املاک 74 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانصفری نیای رودبنهاملاک 10 رودسر0030573862702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، سرپل شرقی ، کوچه جوراب چی ، بلوار ولیعصر ، املاک 10 رودسر ، پلاک 286 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیاسدی طویلااملاک226رودسر040321147501342625829702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد ، خیابان اصلی احمدآباد ، خیابان خزر ، املاک 226 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیسعادتی شرج آباداملاک 18 رودسر003059322601342621119702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، شهدا ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، خیابان شهدا ، املاک 18  رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیرسعیدعلی اکبرنژاداملاک 120 رودسر0466070641702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، 72 تن ، خیابان شهید بازرگانی ، خیابان بسیج مستضعفین ، املاک 120 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسررحمتعلیاسمعیلی کیاسرااملاک 5 رودسر046607333201342630666702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 1 – بلوار قائم – املاک 5 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهغلامی کیاسرااملاک 80 رودسر046607561201342631071702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، گسکر محله ، بلوار ولیعصر ، خیابان کلدره ، املاک 80 رودسر ، پلاک 372 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیقنبری میان پشتهاملاک 199 رودسر046607561801342646229702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – صیدر محله – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – کوچه شهیدمیراحمدعلی مرادی – املاک 199 رودسر – پلاک -159 – طبقه همکف
گیلانرودسرروح اللهسعادتیاملاک 44 رودسر046607562801342632296702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، گسکر محله ، خیابان ساحل گسکر محله ، بلوار ولیعصر ، املاک 44 رودسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرامینحاجی پورمقدماملاک 242 رودسر046607563701342612076702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، گسکر محله ، کوچه شهیدان رمضان نیا ، بلوار ولیعصر ، املاک 242 رودسر ، پلاک 114 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمهین پوراصلیاملاک مهین پور (سروش)046609277201342619606702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر ، صیدر محله ، خیابان شهید جنیدی ، خیابان شهیدمهین پور ، طبقه همکف
گیلانرودسرام کلثومباقری سلطانسرائیاملاک 156 کلاچای046650791201342693347702010مشاوره املاک و مستغلاتهادی کیاشر – روستای ماچیان – کوچه ( پلرود ) – جاده اصلی هادی کیاشهر(1) – املاک 156 کلاچای – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدامینرضائیاناملاک 39 رودسر046650793001342613917702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک بنیاد – کوچه رضائی – بلوار شهید ناصحی – املاک 39 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمهرزادسلاکجانیاملاک 33 واجارگاه046650935801342602723702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شبخوسکله – خیابان 22بهمن شبخوسکله – بلوار دانشگاه – املاک 33 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامحسینجوزائیاملاک کد 1 رودسر046651013401342625262702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه عباسپور(1) – خیابان بسیج مستضعفین – املاک کد 1 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیآمادهاملاک 143 کلاچای046651146601342686538702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مفتح – کوچه قدس – کوچه شهید باهنر – املاک 143 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالفضلجعفریاملاک 294 رودسر046651152301342619790702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – املاک 294 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعباسبنی هاشمیاملاک 155 کلاچای046651152701342686345702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید برادران حسینی – بلوار امام خمینی غربی – املاک 155 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرصبانوروزی نیااملاک 307 رودسر046651152801342632226702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان سعدی – خیابان شهدا – املاک 307 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرامیررضاحقیقیان رودسریاملاک 302 رودسر046651152901342628288702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان شهدا – بن بست گل رز – املاک 302 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفریدهعلی رضازاده چافجیریاملاک 103 رودسر046651153001342617440702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – املاک 103 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراصغربسطامی بندپیاملاک 306 رودسر046651153101342614082702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – خیابان شهدای گمنام – بلوار شورا – املاک سی اند بای کد306 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیدلگشااملاک 37 واجارگاه046651153201342603021702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – لزرجان – خیابان کمربندی – بلوار دانشگاه – ساختمان دریا – طبقه همکف – واحد املاک 37 واجارگاه
گیلانرودسرفاطمهرضائی کنگاچراملاک 297 رودسر046651153401342646666702010مشاوره املاک و مستغلاتچینی جان – روستای چینی جان – کوچه شهید عباسعلی پور – خیابان املش – املاک 297 رودسر – پلاک 141 – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیرحمتیاملاک 211 رودسر046651153501342612468702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – جاده (احمدآباد) – خیابان شهیدمحمودعابدینی – املاک 211 رودسر – پلاک 224 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیصابری فراملاک 148 کلاچای046651153601342695559702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – خیابان شهید یدالله مومن پور – جاده اصلی رضا محله – املاک 148 کلاچای – پلاک 308 – طبقه اول
گیلانرودسرحامدبخشی نژاداملاک 43 رودسر046651153701342628594702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سردار جنگل – خیابان نینوا – خیابان شهید انصاری – املاک 43 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرایوبیزدان پرست گرمجانیاملاک 301 رودسر046651186701342611515702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه عباسپور(1) – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 301 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزبخشعلی زاده برگامیاملاک 64 رحیم اباد046651388101342772499702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بالنگاه – خیابان شهید ابراهیمی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – املاک 64 رحیم اباد – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدابراهیمپورمقیماملاک 137 چابکسر0466513882702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان شورا شرقی – خیابان شورا شرقی (1) – املاک 137 چابکسر – طبقه اول
گیلانرودسرسعیدنصراله زاده سالومحلهاملاک 101 رودسر046651485301342639495702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا ، کوچه الزهرا(س)(1) ، بلوار امام رضا ( ع ) ، املاک 101 رودسر ، پلاک 329 ، طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهخلقی اشکلکاملاک 70 رحیم اباد046651615501342772758702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – اشکلک – کوچه (قاسمی) – خیابان حافظ – املاک 70 رحیم اباد – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهحبیبی جیردهیاملاک 40چابکسر046651616101342672295702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – میدان آزادگان – کوچه دریا – املاک 91 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیداحمدپورسیدلزرجانیاملاک 144 کلاچای0466516240702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – خیابان قائم – بلوار امام خمینی غربی – املاک 144 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرولی اللهدادوبرداملاک 38 واجارگاه046651626201342602295702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شبخوسکله – خیابان پیروزی سلاکجان – خیابان شهید رجایی – املاک 38 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمحمدزادچابکیاملاک 15 چابکسر003170876101342662698702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – کوچه شهید کاظمی – کوچه تلاش – املاک 15 چابکسر – پلاک 4 – طبقه اول
گیلانرودسرحمیدکیوانیاملاک 32 واجارگاه046651627301342600730702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شهید سرا – کوچه شهیدعزیزاله اسکندری – خیابان ولیعصر شهید سرا – املاک 32 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحاجی زاده چاخانسریاملاک 163 چابکسر046651628201342606668702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – دوران محله – کوچه معین – خیابان استقلال – املاک 163 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالفضلصباغ قاسم آبادیاملاک 162 چابکسر046651628401342654200702010مشاوره املاک و مستغلاتبالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – بلوار مشکاتی – خیابان امام خمینی – املاک 162 چابکسر – پلاک 200 – طبقه همکف
گیلانرودسرانسیهعباسی بلدسراملاک 65 رحیم اباد046651628801342774587702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید مرشی – بلوار امام خمینی – املاک 65 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرشریفی چابکیاملاک 33 چابکسر003060886001342679393702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – توسکا – کوچه شهید جمشید نارنجی – خیابان امام خمینی – املاک 33 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسگل دوستاملاک 300 رودسر046651820501342628647702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – کوچه گلزار شهدا – خیابان شهدا – املاک 300 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمقاسم شریفیاملاک 177 چابکسر046651829401342661064702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – بن بست پیام 2 – املاک 177 چابکسر – طبقه دوم
گیلانرودسرمهدینژادبزرگ قاسم آبادیاملاک 60 چابکسر046651890301342653108702010مشاوره املاک و مستغلاتچایجان – روستای سیاهکلرود – خیابان شهدای چایجان – خیابان جاده چابکسر – املاک 60 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمنصورکیائیاملاک 73 رحیم آباد046651892801155250363702010مشاوره املاک و مستغلاتهراتبر – روستای رحیم آباد – خیابان امام خمینی ( ره ) – خیابان جاده هراتبر – املاک 73 رحیم آباد – پلاک 57 – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدحسنعلی زادهاملاک 179 رودسر0466520659702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد – کوچه آزادگان [شهیدرجایی 17] – خیابان احمد آباد – املاک 179 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمودغیاثی لیمنجوبیاملاک 22رودسر046652112901342698420702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان شهید محمود عابدینی – خیابان شهدا – ساختمان ایساتیس – طبقه همکف – واحد املاک 22 رودسر
گیلانرودسرعلی اصغرشریف پورسویریاملاک 310 رودسر046652133101342627125702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – پلاک 56 – طبقه همکف – واحد املاک 310 رودسر
گیلانرودسرمحمدآرایشگرچافجیریاملاک 36 رودسر0456175894702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – چافجیر – کوچه فجر – خیابان چافجیر – املاک 36 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدنظافتیاملاک 22 چابکسر003061004501342674041702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – خیابان (اصلی گیلان ده) – بلوار امام رضا – املاک 22 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیفلاح دوستاملاک 305 رودسر046652204101342622105702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیشوکتی شکارسرائیاملاک 178 چابکسر046652205501342656789702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – میدان آزادگان – کوچه دریا – املاک 178 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانصفری کندسریاملاک 298 رودسر046652205901342625334702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 1 – بلوار قائم – املاک 298 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیف الهمحمدعلی زادهاملاک 5 رحیم آباد046652207001342773731702010مشاوره املاک و مستغلاتبازنشین سفلی – روستای رحیم آباد – کوچه علی مراد زاده – خیابان دکتر معین – املاک 5 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیاکبری لسبواملاک 205 رودسر046652207701342631862702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – گسکر محله – کوچه شهیدابراهیم سعیدی – خیابان ساحل گسکر محله – املاک 205 رودسر – طبقه دوم
گیلانرودسرابراهیمایوبی رضائیاملاک 154 کلاچای046652209101342695335702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – جاده اصلی رضا محله – بن بست شقایق – املاک 154 کلاچای – پلاک 204 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدغفارزادهاملاک 175 چابکسر046652209701342656768702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – خیابان امام حسین ( ع ) – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – املاک 175 چابکسر – پلاک 603 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرامیرزاآقاجانی سیاهکلرودیاملاک 176 چابکسر046652210701342606980702010مشاوره املاک و مستغلاتچایخانسر – روستای سیاهکلرود – خیابان امام خمینی – جاده اصلی چایخانسر ( 1 ) – املاک 176 چابکسر – پلاک 150 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودقربانیاملاک 288 رودسر046652211301342621380702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب – خیابان نیلو فر – خیابان انقلاب – املاک 288 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرناصرشعبانی چافجیریاملاک 304 رودسر046652211501342620314702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – چافجیر – کوچه شهیدحسن بامداد – خیابان چافجیر – املاک 304 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانگل محمدیاملاک 174 چابکسر0466522120702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – کوچه یاس – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیامیربندهءاملاک 147 کلاچای046652212201342690712702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – جاده اصلی بی بالان – کوچه شهید باهنر – املاک 147 کلاچای – پلاک 6 – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدعلی پورآسیابدریاملاک 183 رودسر046652212501342624835702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – کوچه الزهرا(س)(1) – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 183 رودسر – پلاک 321 – طبقه دوم
گیلانرودسرمجیدحسین زاده امیربندهاملاک 146 کلاچای046652212701342682233702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – خیابان بهار – بلوار معلم شرقی – ساختمان بهناد 2 – طبقه سوم – واحد املاک 146 کلاچای
گیلانرودسرمریمزینالی عرصه دوگاهاملاک 142 کلاچای046652213101342685820702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مطهری – کوچه شهید اشرفی اصفهانی – کوچه اسد آبادی – املاک 142 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمهبانودلمانیاناملاک 164 چابکسر046652215101342676559702010مشاوره املاک و مستغلاتفکجور – روستای اوشیان – جاده ( فکجور ) – خیابان فکجور – املاک 164 چابکسر – پلاک 157 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیامکاسماعیل نژاداملاک 190 رودسر046652215501342625797702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک انصاری – بلوار غدیر غربی – میدان غدیر – مجتمع بهارنگار – طبقه همکف – واحد املاک 190 رودسر
گیلانرودسراحسانامیری قاسم آباداملاک 165 چابکسر046652216001342657320702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید حسین نصیری پور – خیابان شهدا – املاک 165 چابکسر – پلاک 342 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیاحمدی لپاسراملاک 87 چابکسر046652217301342676411702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – خیابان شهیدبالوسه – بن بست شاهد2 – املاک 87 چابکسر – پلاک 176 – طبقه همکف
گیلانرودسررضافخرثانی قاسم آبادیاملاک 166 چابکسر046652217501342654272702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – جاده اصلی پایین محله قاسم آباد – خیابان امام خمینی – املاک 166 چابکسر – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانرودسراحسانامیرپوراملاک 34 واجارگاه046652217801342693826702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – لزرجان – بلوار دانشگاه – خیابان چابکسر – املاک 34 واجارگاه – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنآذیناملاک 195 رودسر046652218001342616618702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – جاده (احمدآباد) – خیابان شهیدمحمودعابدینی – املاک 295 رودسر – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانرودسرروح الهزمان زاده هراتبراملاک 170 چابکسر046652218601342676253702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – خیابان لوله گاز – خیابان شهید بهبودی – املاک 170 چابکسر – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیقاسمی جیردهیاملاک 172 چابکسر046652219001342677280702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گل سرخ – جاده اصلی اوشیان – بن بست شهرک کاج – املاک 172 چابکسر – طبقه دوم
گیلانرودسرفرهادنژادحسن رودسریاملاک 291 رودسر046652219301342617795702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 291 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداحمدی جیردهیاملاک 24 چابکسر046652462001342673334702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – املاک 24 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیآذین فراملاک 15 کلاچای003169604001342687772702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – پاسداران – کوچه قدس – بلوار امام خمینی شرقی – املاک 15 کلاچای – پلاک -709 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعشقی ماچیانیاملاک 83رودسر046652490901342698194702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک بنیاد – کوچه شهید باهنر 3 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیباتراملاک 153 کلاچای046652500301342602933702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – خیابان شهید یدالله مومن پور – جاده اصلی رضا محله – املاک 153 کلاچای – پلاک 310 – طبقه اول
گیلانرودسرعلیمحمدیاملاک 66 رحیم اباد046652693101342773426702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهیدرمضان شعبانی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – املاک 66 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعبدالهیان سورچانیاملاک 234 رودسر046652695901342619522702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 8 – بلوار شهید ناصحی – ساختمان ماراشکا – طبقه همکف – واحد املاک 234 رودسر
گیلانرودسرمحمدکاظمیاملاک 283 رودسر046652696501342623507702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 10 – خیابان چمران – املاک 283 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحشمتحسین پوراملاک 287 رودسر046652967601342625625702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – خیابان 10متری خزر – خیابان شهیدمحمودعابدینی – املاک 287 رودسر – پلاک 103 – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورصادقی ولنیاملاک 140 کلاچای046653120901342680324702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – کوچه پاسداران یکم – خیابان پاسداران – املاک 140 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمهریصادق پوراملاک 179چابکسر046653170501342606697702010مشاوره املاک و مستغلاتچایخانسر – روستای سیاهکلرود – خیابان امام خمینی – کوچه موسی رحیم زاده – املاک 179 چابکسر – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرمنیرهباقرزاده گرمجانیاملاک 227 رودسر046653227501342617515702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل شرقی – خیابان بطرف کمربندی – بلوار ولیعصر – املاک 227 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشادمحمدی شاهراجیاملاک 25 کلاچای046653238201342689607702010مشاوره املاک و مستغلاتداروگرمحله – روستای رضامحله – ندارد – خیابان داروگر شمالی – جاده اصلی داروگر محله – پلاک 61 – طبقه همکف
گیلانرودسرذبیح الهاحمدپورقاسم آباداملاک 180چابکسر046653240101342664445702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – سرولات – خیابان شهید مطهری – خیابان سرولات – املاک 180 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمختارعباسعلی زاده دوگل سرااملاک 9 کلاچای046653242701342683880702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید برادران حسینی – بلوار امام خمینی غربی – املاک 9 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرشعبانپورمحمدعلی کلاچایهاملاک 145 کلاچای046653449501342682941702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه گل مریم – خیابان قائم – املاک 145 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعباس آقارضائی فراملاک 8 کلاچای003169514101342687000702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – پاسداران – کوچه قدس – بلوار امام خمینی شرقی – املاک 8 کلاچای – پلاک 695 – طبقه همکف
گیلانرودسرصفرعلیمحمدعلی پوراملاک 19 کلاچای003169186901342683594702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – پمپ بنزین – بلوار امام خمینی غربی – کوچه گل مریم – املاک 19 کلاچای – پلاک 1,384 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیجعفرنژاداملاک 6 کلاچای046653610901342685252702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه نانوایی – کوچه محراب – املاک 6 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجعفرسیدحسنیاملاک 11 کلاچای046653613101342684355702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – خیابان کشاورز – بلوار امام خمینی شرقی – املاک 11 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرتقیابراهیمی لپاسراملاک 181 چابکسر046653614801342676195702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – خیابان 22 بهمن – خیابان شهید بالواسه – املاک 181 چابکسر – پلاک 339 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدسعیدمیرجعفریاملاک 10 چابکسر003170484101342664256702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – برتلو – خیابان بعثت – خیابان غزال غربی – املاک 10 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهقربان زادهاملاک 39 واجارگاه046653615401342600111702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – واجارگاه – کوچه شهیدسیدرضا سادات اشکوری – خیابان انقلاب – املاک 39 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدآقاجانی لزرجانیاملاک 24 کلاچای046653615701342688170702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – پاسداران – کوچه آیت – خیابان شهید مطهری شرقی – املاک 24 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراسیدی حسین آبادیاملاک 312 رودسر046653616301342640461702010مشاوره املاک و مستغلاتروشن آبسربالا – روستای رضامحله – کوچه روشن – جاده اصلی روشن آبسر – پلاک 218 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودمحمدی خاناپشتانیاملاک 2 کلاچای046653616801342690688702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – خیابان شهید انصاری – کوچه صداقت – املاک 2 کلاچای – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرفردیناصلان زادهاملاک 36 چابکسر003060921901342674327702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – سرولات – کوچه (باغ) – خیابان شهید باور نگین – املاک 36 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمهدی پورچایجاناملاک 88 رودسر003057947201342614424702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – خیابان شهید بازرگانی – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 88 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیممحمدی قاضی محلهاملاک 35 کلاچای046653816901342683813702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی(کوی وادی) – بلوار امام خمینی غربی – بن بست میثاق – املاک 35 کلاچای – پلاک 1,256 – طبقه اول
گیلانرودسرمریمصفرزاده لطرئیاملاک 139 کلاچای046654251201342695227702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – رضا محله – خیابان شهید نظرزاده – خیابان چابکسر – املاک 139 کلاچای – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدشعبانیاملاک 67 رحیم اباد046654251401342775968702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابائی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – املاک 67 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانهاشم زادهاملاک 182 چابکسر046654251901342677281702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – کوچه شاهد1 – خیابان شهید بالواسه – املاک 182 چابکسر – پلاک 57 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاعلیپورمشاوران املاک آریایی046654478301342771856702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید صدرا شکوری – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدنوریابراهیمی میان پشتهاملاک 317 رودسر046654479601342625363702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – املاک 317 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسارایوسفی قاسم آبادیاناملاک 172 رودسر0466545641702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – املاک 172 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسنهاشم پوررودسریاملاک 154 رودسر046654564201342621356702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان شهدای دانشجویی – خیابان 16متری – املاک 154 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمخیری خرشتمیاملاک 75 رحیم آباد046654566001342774209702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار معصومی(ابوعلی سینا) – خیابان شهید دکتر بهشتی – خیابان آیت الله خامنه ای – املاک 75 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهقاسمی جیردهیاملاک 88 چابکسر046654566901342676485702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – کرات محله – کوچه شهید عبدالله زاده – خیابان آزادگان – املاک 88 چابکسر – پلاک 219 – طبقه همکف
گیلانرودسرکورشموسی زادهاملاک 125 کلاچای046654567401342695158702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – خیابان ولی عصر – جاده اصلی رضا محله – املاک 125 کلاچای – پلاک 392 – طبقه همکف
گیلانرودسرمظاهرهمتیاناملاک 28 چابکسر003060975901342662600702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی(شهدا) – خیابان جمهوری – خیابان امام خمینی – املاک 28 چابکسر – پلاک 276 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدنقره علی پورقاسم آبادیاملاک 36 واجارگاه046654642401342601082702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شیدا – خیابان کمربندی – بلوار دانشگاه – املاک 36 واجارگاه – پلاک 290 – طبقه همکف
گیلانرودسرصدیقهقربان نژادشلمانیاملاک 57رودسر034471824801342624837702010مشاوره املاک و مستغلاتچینی جان – روستای چینی جان – کوچه گلستان – بلوار امام رضا – املاک 57 رودسر – پلاک 158 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینرضائی فراملاک 23 کلاچای046654754201342687500702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی(بهشتی) – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری(خ بهشتی) – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد املاک 23 کلاچای
گیلانرودسرداریوشاحمدخواه قاسم آبادیمشاور املاک 046655050201342662972702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – سرولات – خیابان سرولات – کوچه افرا – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیقربانعلی پوراملاک 235 رودسر046655178101342624388702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک انصاری – خیابان گلستان ها – خیابان مولوی – املاک 235 رودسر – طبقه اول
گیلانرودسرآسیهانصاری اردبیلقاملاک 285 رودسر046655720101342616715702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد – کوچه شهیدرجایی 8[ک جهاندار] – خیابان احمد آباد – ساختمان آروین3 – طبقه همکف – واحد املاک 285 رودسر
گیلانرودسرصادقجمشیدپوراملاک186رودسر034827850001342624818702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – میدان قائم – مجتمع بازارچه شهرک انصاری – طبقه همکف – واحد املاک 186 رودسر
گیلانرودسرمهردادکفاشی قاسم آبادیاملاک 157 کلاچای046655830401342685269702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مفتح – خیابان مفتح شمالی – بلوار امام خمینی شرقی – املاک 157 کلاچای – پلاک -671 – طبقه همکف
گیلانرودسرکیومرثرضازاده سیاهکلرودیاملاک 150 کلاچای046655908701342688810702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – آموزش و پرورش – کوچه یاس – بلوار امام خمینی شرقی – املاک 150 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصوراسلامی لشکاجانیاملاک 177 رودسر046654642301342643406702010مشاوره املاک و مستغلاتلشکاجان سفلی – روستای رضامحله – جاده لشکاجان سفلی – بن بست (حقی) – املاک 177 رودسر – پلاک 141 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیرمضان نیاگروه مهندسی ساختمانی معمار046655969701342680568702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – بلوار امام خمینی غربی – خیابان آیت الله صدوقی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسینساداتی گلسفیدیمشاور املاک سید046655970901342698013702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – ساختمان ترنج – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده سوگندهاشمی سیاهکلرودیاملاک 183 چابکسر046656044501342606199702010مشاوره املاک و مستغلاتخشکلات – روستای سیاهکلرود – خیابان سردارجنگل – جاده اصلی خشکلات – املاک 183 چابکسر – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحسنکریمی لیمنجوبیاملاک 158 کلاچای046656084801342680115702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – آموزش و پرورش – خیابان معلم – خیابان شهید بهشتی – املاک158 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعلینوروزی دریاکناریاملاک 319 رودسر046656157301342650326702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – خیابان برادران نوروزی – جاده اصلی احمدآباد – املاک 319 رودسر – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمجتبیرئوفی کلاچایهاملاک 97 کلاچای034472095401342685637702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار امام خمینی شرقی – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – واحد املاک 97 کلاچای
گیلانرودسرطاهرهپورابوالقیس آبدوچالاملاک 15 رحیم آباد046656333401342775775702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – کوچه شهید هادی بابائی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – املاک 15 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرصابرقنبرزادهاملاک 20 چابکسر046656618501342677166702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – کوچه شهید خانعلی پور – خیابان شهید بهبودی – املاک  20چابکسر – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرتقی پورکندسراملاک 4 چابکسر003170631501342673805702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله(سرولات) – کوچه سپیدار – خیابان سرولات – املاک 4 چابکسر – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمهدی زادهاملاک 160 کلاچای046656977701342683671702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مطهری – کوچه میرزارضا کرمانی – خیابان شهید مطهری غربی – املاک160 کلاچای – طبقه دوم
گیلانرودسرسلیمانخان جانی هراتبرمشاور املاک افق نو046657047301342774599702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – کوچه حسینیه – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانرودسرفریدنصیریاملاک111کلاچای046657119401342688551702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – آموزش و پرورش (نوده) – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری حضرت ولیعصر (عج ) – طبقه زیر زمین – واحد املاک 111 کلاچای
گیلانرودسررمضانباقری چلکیاملاک 281 رودسر046657192001342616379702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – جاده اصلی حسین آباد – خیابان شهید برزو مشفق – املاک 281 رودسر – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرجمشیدآقاجان زاده قاسم آبادسفلیاملاک 190 چابکسر046657201201342677342702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – خیابان شهید بالواسه – خیابان آزادگان – املاک 190 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجوادغیاث الحسینیاملاک 324رودسر046657668501342612965702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدانصاری(صیدرمحله) – کوچه (نوروزی) – خیابان سعدی – ساختمان فانوس – طبقه همکف – واحد املاک 324 رودسر
گیلانرودسرسجادقربانی پودهاملاک 21 چابکسر046657776201342674127702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – دهکده – خیابان ( اصلی امام خمینی ) – بلوار امام رضا – ساختمان یاس – طبقه همکف – واحد املاک 21 چابکسر
گیلانرودسرمحمدرضاآقائیاملاک 27 چابکسر046657798901342673736702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – تختی(گیلانده،شیخ زاهدمحله – بلوار امام رضا – خیابان تختی – املاک 27 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنسالاری کرکرودیاملاک 321رودسر046657835701342634547702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – املاک 321 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرآقاجانی فکجوراملاک 186چابکسر046657849901342670000702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – خیابان شهید بالواسه – خیابان آزادگان – املاک 186 چابکسر – پلاک 254 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوطالبقنبرپوراملاک 64 رودسر003057623501342611250702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهدا – بن بست گل رز – املاک 64 رودسر – طبقه سوم – واحد غربی
گیلانرودسرفرزادنوری دورانی مقدماملاک 86چابکسر046658472701342672228702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گل سرخ – خیابان ساحل – جاده اصلی اوشیان – املاک 86 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی مرادرمضان زاده کراتیمشاور املاک کوهپایه046658543201342676337702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – کرات محله – خیابان شهید لقمان خلج – خیابان پیروزی – پلاک -354 – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلامیریان چایجاناملاک 161 کلاچای0466585558702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مفتح – بلوار امام خمینی شرقی – خیابان مفتح شمالی – املاک 161 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادجوزائیاملاک  333رودسر046658559101342631177702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – خیابان 12 فروردین – بلوار ولیعصر – املاک 333 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرحمان پورتمی جانیاملاک  327 رودسر046658861201342642457702010مشاوره املاک و مستغلاتتمیجان – روستای چینی جان – کوچه شهیدنوروزی – خیابان ولیعصر – املاک 327 رودسر – پلاک 206 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمحبیاملاک 322رودسر046658870801342634486702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 3 – خیابان چمران – ساختمان مهرسا 2 – طبقه همکف – واحد املاک 322 رودسر
گیلانرودسرمحمدسفلائیاملاک 14 رحیم اباد030649414101342773529702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید حمید موسی پور – خیابان شهید مطهری – املاک 14 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمعینآمادهاملاک99کلاچای046658912801342691444702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – کوچه شهید محمد حسین پاکزاد – خیابان شهدا – املاک 99 کلاچای – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلنقره علی پورقاسم آبادیاملاک  79رحیم آباد046658913001342653254702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – میدان شهرداری – خیابان جامی – املاک 79 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبیوسفی قاسم آبادمشاور املاک ثامن046658964101342656551702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه (( استخر 2 )) – کوچه ابریشم 2 – پلاک 1 – طبقه اول
گیلانرودسرحسینصفری نژادامیرهندهاملاک 320رودسر046659126801342633244702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل شرقی – خیابان بطرف کمربندی – بلوار ولیعصر – املاک 320 رودسر – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرامقهرمانیاملاک 20 رودسر003058073901342628283702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – املاک کد20 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعاشوری ریابیاملاک کد8 رحیم آباد0466599182702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – کوچه حسینیه – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – املاک کد8 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیسلمی گرکرودیاملاک 323 رودسر046659943901342628501702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – کوچه ( غدیری ) – خیابان سعدی – املاک 323 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسریحییشریفیاملاک 162 کلاچای046659962501342693785702010مشاوره املاک و مستغلاتهادی کیاشر – روستای ماچیان – جاده اصلی هادی کیاشهر(2) – جاده اصلی هادی کیاشهر – املاک 162 کلاچای – پلاک 134 – طبقه اول
گیلانرودسرفردادشعبانی راداملاک 49 کلاچای046659962801342685403702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – آموزش و پرورش – خیابان شهید مطهری شرقی – کوچه مروارید – ساختمان امیر 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرگانپژوهشاملاک159 رودسر046659963001342628637702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل غربی(طالقانی) – میدان طالقانی – خیابان طالقانی – املاک 159 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرامیریاملاک 78رحیم آباد046659963301341616947702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی(بخشداری) – خیابان شهید امیرسرلشگر قنبر قنبرزاده – خیابان امام خمینی – ساختمان مهان – طبقه همکف – واحد املاک 78 رحیم آباد
گیلانرودسرحسنفکری سرکلهاملاک 292 رودسر046659963401342628987702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – ساختمان صدف 2 – طبقه همکف – واحد املاک 292رودسر
گیلانرودسرعلیرضایحیی پورزرگرزاهداملاک 194 چابکسر046660730101342672289702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله(سرولات) – کوچه 17 شهریور – خیابان پاسداران – املاک 194 چابکسر – پلاک -7 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرعلی نیای قاسم آبادیاملاک 187 چابکسر046660848901342668188702010مشاوره املاک و مستغلاتخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – املاک 187 چابکسر – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانرودسرمائدهامیرزاده واجارگاهاملاک  40 واجارگاه046660950301342601190702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – لزرجان – خیابان شهیدآیت اله طالقانی – بلوار دانشگاه – املاک 40 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرجابررهبرچافجیریاملاک 325 رودسر046660990001342621538702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – جاده (حسین آباد) – جاده اصلی حسین آباد – املاک 325 رودسر – پلاک 566 – طبقه همکف
گیلانرودسرحجتحجتی گیلاکجاناملاک 36 کلاچای046661075001342693003702010مشاوره املاک و مستغلاتهادی کیاشر – روستای ماچیان – جاده اصلی هادی کیاشهر(2) – جاده اصلی هادی کیاشهر – املاک 36 کلاچای – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیببابائیاملاک 26 رودسر046599030001342636423702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – املاک 26 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرصفربابائیاملاک 289رودسر046661151801342627053702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – خیابان شهیدمحمودعابدینی – بن بست خزر 2 – املاک 289 رودسر – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانرودسرفهیم الهحسین زاده هراتبراملاک 185 چابکسر046661411901342676261702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – کوچه شهید نصرت اله بنایی – خیابان آزادگان – املاک  185 چابکسر – پلاک 73 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاحسینی واجاریاملاک 14 کلاچای046661416401342685297702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مفتح – کوچه شهید باهنر – خیابان مفتح شمالی – املاک 14 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرشاپورشعبانیان خانسریاملاک 26 چابکسر046661442801342654160702010مشاوره املاک و مستغلاتخانسر – روستای اوشیان – خیابان جاده ملک میان – خیابان ولی عصر – املاک 26 چابکسر – پلاک 433 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجعفرقاسمی جیردهیاملاک 195چابکسر046661447101342673605702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – جاده اصلی اوشیان – املاک 195 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرکیومرثپورصادقاملاک98کلاچای046661552701342681483702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – کوچه نماز – املاک 98 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزاداکبریاملاک184رودسر046661552801342633184702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرچشمه – کوچه شهید دکتر چمران – میدان معلم – ساختمان آراد – طبقه همکف – واحد املاک 184 رودسر
گیلانرودسرخیرالهعبدالرحیمیاملاک 3 رودسر046661552901342612965702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 7 – خیابان چمران – املاک کد 3 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیصفری رودسریاملاک 328 رودسر046661613101342610274702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین (72تن ) – خیابان شهید انصاری – املاک 328 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاقربانیاملاک 17 رودسر003058343601342621283702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه شهیداحمد معتمد فروغی – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 17 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرایوبحسن پورطیولااملاک 10 رحیم اباد046661772701342771824702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه وحدت 4 – خیابان شهیدرمضان شعبانی – املاک 10 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحیدری دامانیاملاک کد1واجارگاه033247455401342602329702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – بالا نوده(کنگاچرک) – خیابان انتظام نوده – بن بست باران 3 – املاک 1 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورعلی اکبرزاده رودسریاملاک253رودسر046661775701342627781702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل غربی(طالقانی) – میدان طالقانی – خیابان طالقانی – املاک 253 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدعسکریان چایجاناملاک 45 چابکسر003055834501342673020702010مشاوره املاک و مستغلاتچایجان – روستای سیاهکلرود – کوچه مولانا – کوچه دانش – املاک 45 چابکسر – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدعسگریاملاک  329 رودسر046661928401342614765702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک بنیاد – کوچه شهید باهنر 3 – خیابان شهدا – املاک 329 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی محمدشکرزاده قاسم آباداملاک 38 چابکسر046662188201342673233702010مشاوره املاک و مستغلاتتوسکامحله – روستای اوشیان – خیابان دریا – جاده اصلی توسکا محله – املاک 38 چابکسر – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانرودسریدالهسلملیاناملاک 32 چابکسر046662190801342664712702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی(22 بهمن) – خیابان 22 بهمن – خیابان امام خمینی – املاک 32 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمظاهرمحمدعلی زادهاملاک 3 رحیم اباد046662191201342774569702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار معصومی(عباس آباد) – خیابان شهیدتیمور حبیبی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – املاک 3 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیجانمحمودی شبخوسکلهاملاک 37 کلاچای046662192801342689019702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – پاسداران – کوچه نماز – خیابان شهید مطهری شرقی – املاک 37 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالوهابدوستدارماچیانیاملاک  164 کلاچای046662194101342779187702010مشاوره املاک و مستغلاتحاجی آباد – روستای ماچیان – حاجی آیاد – خیابان امام خمینی ( ره ) – خیابان املش به کلاچای – املاک 164 کلاچای – پلاک 39 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالغفارربیعی رودسریاملاک 335 رودسر046662371401342622469702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – املاک 335 رودسر – پلاک -64 – طبقه همکف
گیلانرودسرعین الهمحمدی بالنگااملاک 6 رحیم اباد046662391901342773694702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه حجت الاسلام محدث – خیابان آیت اله طلوعی گیلانی – املاک 6 رحیم آباد – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیداسماعیل پورکیائیاملاک 163 کلاچای046662706801342640098702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاسرا – روستای ماچیان – جاده ( کیاسرا ) – جاده اصلی کیاسرا – املاک 163 کلاچای – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرامکفاشیاملاک  192 چابکسر046662803801342654030702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – خیابان امام خمینی – بن بست ایثار – املاک192 چابکسر – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانرودسرالماسفرخ رحیم آبادیاملاک 16 رحیم اباد003174813701342773622702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – معصومی(بالنگاه،بوعلی سینا – خیابان امام خمینی – خیابان ابوعلی سینا – املاک 16 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرکمیلاصغری زرکلامیاملاک 92رودسر036572625001342642200702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای رضامحله – خیابان حافظ – خیابان سیدرضی جلالی – پلاک 153 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنرستمی لیاسیاملاک 334  رودسر046663379801342612831702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – بلوار غدیر شرقی – املاک 334 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیدرویشیاملاک 15 رودسر003058131401342625575702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان غفاری – املاک 15 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدرضاهاشمی اشکلکاملاک 21 رحیم اباد046663931401342775220702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – اشکلک(اشکلک نوشهرک) – خیابان شهید رضا زاده – بن بست ( محمودی ) – املاک 21 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهعباسی دوگلسراملاک  44 چابکسر046663945501342674960702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – تختی(گیلان ده،سرولات) – میدان آزادگان – خیابان بسیج مستضعفین – ساختمان تورنگ – طبقه همکف – واحد املاک 44 چابکسر
گیلانرودسرام البنینمؤذن زادهاملاک 6 چابکسر003062786501342672880702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – سرولات – کوچه شهیدمحمدجوادملکی – خیابان سرولات – املاک 6 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامحسیناحمدی دریاکناریمشاور املاک ماهان046664503301342650110702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – جاده اصلی حسین آباد – بن بست گلستان 10 – پلاک 536 – طبقه همکف
گیلانرودسرپورانرهنماهراتبراملاک  191 چابکسر046664546801342674580702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – هلوکله(جیراوشیان) – کوچه معین 3 – خیابان استقلال – ساختمان کیوان – طبقه همکف – واحد املاک 191 چابکسر
گیلانرودسرمحمداحمدیاملاک  47کلاچای046664849701342770770702010مشاوره املاک و مستغلاتسارسرماچیان – روستای ماچیان – سارسرماچیان – خیابان فرهنگیان – کوچه آزادگان – املاک 47 کلاچای – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانرودسریاسرفتح پورسجیداناملاک 41 واجارگاه046664850401342667368702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شبخوسکله – کوچه گل سوسن – بلوار دانشگاه – املاک 41 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانعلوی دیلمیاملاک 330  رودسر046665179501342612754702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (جهانشیر) – خیابان شهید درود – املاک 330 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرآرماناسماعیلیاملاک 243 رودسر046665336001342625501702010مشاوره املاک و مستغلاتگیشاکجان – روستای چینی جان – کوچه لاله 14 – خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی – املاک 243 رودسر – پلاک 296 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیبرنجکارصحنه سرائیاملاک 84 رودسر046665362901342631180702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – جاده (حسین آباد) – جاده اصلی حسین آباد – املاک 84 رودسر – پلاک 418 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعلیملاحسنیاملاک 19 رودسر046665385701342627146702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه شهیدان فلاح پور – ساختمان صدف 1 – طبقه همکف – واحد املاک 19 رودسر
گیلانرودسرمهرداداکبرپوراملاک  167 کلاچای046665617701342640384702010مشاوره املاک و مستغلاتکلانکلایه – روستای ماچیان – کوچه شهیدتقی مهری – جاده اصلی کلان کلایه – املاک 167 کلاچای – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبداللهنصری رودسریاملاک 336 رودسر046665762501342621754702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – املاک 336 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدانتظاری رودسریاملاک 134 رودسر046665765601342621116702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – املاک 134 رودسر – پلاک -52 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادقلی پوراملاک  165 کلاچای046665766201342680055702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مفتح – کوچه قدس – کوچه شهید باهنر – املاک 165 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاخادم الفقراءکلاچایهاملاک  40 کلاچای046666413201342683235702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه زند – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – املاک 40 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمهدیصیادی رودسریاملاک 309 رودسر046666423901342611827702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – آبکنار – کوچه آقا سید محمد – خیابان شاهین – املاک 309 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهریکاشفی حسین آبادیاملاک  341 رودسر046666425801342616285702010مشاوره املاک و مستغلاتلله رود – روستای چینی جان – کوچه شهیدرحمت جهاندار – جاده اصلی لله رود – املاک 341 رودسر – پلاک 390 – طبقه همکف
گیلانرودسرراضیهتاریاملاک  331 رودسر046666430201342615371702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – کوچه شهید طاهری – خیابان مدرس – پاساژ رضا زاده – طبقه همکف – واحد املاک 331 رودسر
گیلانرودسرسیدرضاعلی اکبرنژاداملاک123رودسر046666863101342617160702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – صیدر محله(سردارجنگل) – کوچه شهید اکبر زارع – خیابان نینوا – املاک 123 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرنیک فرداملاک 3 کلاچای003055823701342687889702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – فرهنگ – کوچه ارشاد – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – املاک 3 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرنوروززاده گیل ملکاملاک 26 کلاچای046666868101342688650702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – ولی عصر(پارک شهر) – کوچه علامه طباطبایی – خیابان ولی عصر[آیت الله مدرس] – املاک26 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسراحسانعلیزاده طیولااملاک 343 رودسر046666914201342614817702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک انصاری – بلوار غدیر غربی – میدان غدیر – مجتمع بهارنگار – طبقه همکف – واحد املاک 343 رودسر
گیلانرودسرداریوشنقدیاملاک 82 رحیم آباد046667025001342776413702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان امام حسین – املاک 82 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینقدساملاک  339 رودسر046667053601341627828702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – صیدر محله(سردارجنگل) – خیابان نینوا – خیابان شهید انصاری – املاک 339 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرکیوانصدراشکوریاملاک49رحیم اباد046667286201342774216702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – میدان شهرداری – املاک 49 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرانوشرستم تبارقاسم آبادیاملاک  168 کلاچای046667290601342683427702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مفتح – بلوار (امام خمینی شرقی) – خیابان مفتح شمالی – املاک 168 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبنصیریاملاک  42 واجارگاه046667418601342605122702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – بالا نوده(لزرجان،شیدا) – خیابان نوده – خیابان کمربندی – املاک 42 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدخرمیاملاک 286 رودسر046667763501342624925702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – خیابان فرهنگ – خیابان کشاورز – املاک 286رودسر – پلاک 241 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرقنبری کلان کلایهاملاک  169 کلاچای046667763901342640712702010مشاوره املاک و مستغلاتکلانکلایه – روستای ماچیان – کوچه بهاران – جاده اصلی کلان کلایه – املاک 169کلاچای – پلاک 95 – طبقه اول
گیلانرودسرامینمؤمن پورهچیرودیاملاک 166 کلاچای046667765901342695667702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – خیابان ولی عصر – جاده اصلی رضا محله – املاک 166 کلاچای – پلاک 386 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلاقبالی روم دشتاملاک  308 رودسر046667768501342631045702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه شهیدان ابوالحسنی – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 308 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیاسدنیااملاک 57 کلاچای046667770001342683926702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – املاک 57 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعلیزاده تازه آبادیمشاور املاک تیراژه0466679452702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک انصاری – بلوار غدیر غربی – میدان غدیر – مجتمع بهارنگار – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلمشفق قاسم آباداملاک 39 چابکسر046668411501342656540702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – جاده (پایین محله قاسم آباد) – جاده اصلی پایین محله قاسم آباد – املاک 39 چابکسر – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمحسن زاده نودهیاملاک  171 کلاچای046668551401342686396702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – خیابان جانبازان[برق] – مجتمع سحر – طبقه همکف – واحد املاک 171 کلاچای
گیلانرودسرسیدجعفرمیرمحمدیان توتکلهاملاک  346 رودسر046668555801342627542702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه ( باقریان ) – کوچه بوستان 10 – املاک 346 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراصادقی لیاسیاملاک23واجارگاه0362088037702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – امام خمینی(بندبن) – خیابان (اصلی بندبن) – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنآقاجانیاملاک  133 رودسر046668634101342611839702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – طبقه اول
گیلانرودسرمحمودراسخی فراملاک 347  رودسر046668671501342698252702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک بنیاد – خیابان باهنر – بلوار شهید ناصحی – املاک 347 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمقصودی رحیم آبادیاملاک  348 رودسر046668732501342631643702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل شرقی – بلوار ولیعصر – خیابان فلسطین – املاک 348 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرربابهفروزان بی بالانیاملاک  18 کلاچای046668796401342686600702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید علی اکبر حسینی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 18 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرایمانمرادی بلالمیاملاک  172  کلاچای046668956801342688977702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی(فرهنگ) – کوچه پائیزان – خیابان فرهنگ[نواب صفوی] – املاک 172 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدصمدپورکلکاسرائیاملاک 345 رودسر046669064701342627871702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان شهید میرابراهیمی – خیابان طالقانی – املاک 345  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاحسین پوراملاک 55 رودسر003057925601342614346702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – املاک 55 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهمحمدعلیزاده بازنشیناملاک  84 رحیم آباد0466692902702010مشاوره املاک و مستغلاتبازنشین سفلی – روستای رحیم آباد – کوچه ش هوشنگ رمضانی – خیابان دکتر معین – املاک 84  رحیم اباد – طبقه همکف
گیلانرودسرحکیمحبیبی قاسم آباداملاک 201 چابکسر046669318901342674258702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شالیکار شرقی – خیابان پاسداران – املاک 201 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسراحسانجعفری رضامحلهاملاک 25 رودسر003057422101342626867702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – کوچه پارک مسافر – خیابان فرهنگ – املاک 25 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرخلیلمرحبااملاک 200 رودسر046669320201342630619702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – دریاوارسر(رامدشت) – خیابان خیام – بلوار ولیعصر – املاک 200 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیآرموناملاک  349 رودسر046669403801342616095702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – املاک 349 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسربهمنمقصودی ولنیاملاک  83 رحیم آباد0466694411702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – اشکلک (گلدشت،حسین بکسرا) – خیابان دانش – بلوار امام خمینی – املاک 83  رحیم اباد – طبقه همکف
گیلانرودسرامیناحمدیاملاک  344 رودسر046669468001341626651702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – جاده (احمدآباد) – خیابان شهیدمحمودعابدینی – املاک 344 رودسر – پلاک -18 – طبقه همکف
گیلانرودسرباقرزین العابدین ملک میاناملاک 202 چابکسر046669558001342653894702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گل سرخ – خیابان (گل سرخ) – بلوار امام رضا(ع) – املاک 202چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاآذرهوش شیرمحلهاملاک  7 کلاچای046669774101342699912702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه رسالت – جاده اصلی شیرمحله – املاک 7 کلاچای – پلاک 171 – طبقه همکف
گیلانرودسررضارمضانپوراملاک 351  رودسر046669854101342631974702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 12 – بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی – املاک 351 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمزکریائی چایجاناملاک 203 چابکسر046670497501342630520702010مشاوره املاک و مستغلاتچایخانسر – روستای سیاهکلرود – خیابان امام رضا ( ع ) – جاده اصلی چایخانسر – املاک 203چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمختاراصغرزاده کنگاچراملاک 5 کلاچای003063912901342684979702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – خیابان دکتر حسابی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 5 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورشعبانیاملاک18رحیم اباد032914789101342772755702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه محمدزاده – خیابان امام خمینی(ره) – املاک 18 رحیم آباد – پلاک 231 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهمیرزائیاملاک 170 کلاچای046670497801342686990702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – خیابان بهار – بلوار امام خمینی شرقی – املاک 170 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضادوستی بازنشیناملاک 27 رحیم اباد046670497901342773012702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهیدحسن نصراله زاده – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – املاک 27 رحیم آباد – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانرودسرعارفشعبان پورماسایهاملاک  354 رودسر0466705675702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 354 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراکبریوسفی سیاوزاناملاک 353  رودسر046670747001342617922702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شاهد – بلوار شهید ناصحی – املاک 353 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیمعتمدمازوکله پشتهاملاک   43 واجارگاه046670918701342601059702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – واجارگاه.. – خیابان شهید علی قاسمی – خیابان انقلاب – املاک 43 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدخدایارخبره فرشچیاملاک  355 رودسر046670937701342628850702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرداری – میدان شهرداری – خیابان انقلاب – املاک 355 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرنجاتحسین پورلشکاناملاک 32 کلاچای003165252801342687770702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – لطره نوده(کاشانی) – خیابان کمربندی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاجعفرنژادلنگرودیاملاک 173 کلاچای046671168601342680718702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه پائیزان – خیابان  ولی عصر[خ آیت اله مدرس] – املاک 173 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرطیبهامینی جلیسهاملاک 193رودسر0466715301702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید محمد برقزان – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضارستمی استادکلایهاملاک 356 رودسر046671625301342626852702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – ساختمان پاساژ فرج پور – طبقه همکف – واحد املاک 356 رودسر
گیلانرودسرعلیفرهادی فکجوراملاک106چابکسر034888975901342673646702010مشاوره املاک و مستغلاتهلوکله – روستای اوشیان – خیابان معلم – خیابان استقلال – املاک 106 چابکسر – پلاک 376 – طبقه همکف
گیلانرودسرذکریااحمدپوراملاک 34 کلاچای046672069101342692445702010مشاوره املاک و مستغلاتقاضی محله – روستای ماچیان – خیابان شهید احمدی نژاد – جاده اصلی قاضی محله – املاک 34 کلاچای – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریمسعودی لله رودیاملاک  337 رودسر046672162501342622996702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – جاده (حسین آباد) – جاده اصلی حسین آباد – املاک 337  رودسر – پلاک 892 – طبقه همکف
گیلانرودسرسهرابایزدی رودسریاملاک 357 رودسر046672162701342627375702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل غربی(طالقانی) – میدان طالقانی – خیابان طالقانی – املاک 357 رودسر – پلاک 129 – طبقه همکف
گیلانرودسرپوریاعشوریاملاک 290 رودسر0466722977702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – املاک 290 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراسفندیارجواهریاملاک 189 چابکسر046672328801342674271702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – املاک 189  چابکسر – طبقه اول – واحد 2
گیلانرودسرسعیدحیدریاملاک 359 رودسر046672340701342613034702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد – کوچه تجارت – خیابان احمد آباد – املاک 359  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسررضامهرزادسلاکجانیاملاک  30 کلاچای046672359001342600911702010مشاوره املاک و مستغلاتپرشو – روستای رحیم آباد – خیابان اصلی پرشو – کوچه مدرسه – املاک 30کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسریدالهمحمدی بازنشیناملاک 91 رحیم آباد046672416201342771466702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 144 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزانهحاجی زادهاملاک 209 چابکسر046672442001342606865702010مشاوره املاک و مستغلاتچایخانسر – روستای سیاهکلرود – خیابان امام خمینی – جاده اصلی چایخانسر ( 1 ) – املاک 209 چابکسر – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحمدعلی زاده اشکلکاملاک 86 رحیم آباد046672544601342773290702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ فرهمند – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرابکهن سال واجاریاملاک3واجارگاه031522563501342600087702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – واجارگاه.. – کوچه شهید مهندس خسرو کیایی – خیابان امام خمینی(ره) – املاک 3 واجارگاه – پلاک 133 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمرمضان زادکراتیاملاک105چابکسر034705846501342663482702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – میانده – خیابان بعثت – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرشاهینمحمدیاملاک  87 رحیم آباد046673011501342772705702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار معصومی(ابوعلی سینا) – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – املاک 87 رحیم اباد – طبقه همکف
گیلانرودسرارسلانعشوری لاتیاملاک  88 رحیم آباد046673194801342776654702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار معصومی(بالنگاه) – خیابان آزادی – خیابان استقلال – املاک 88 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسربابکعباسعلی پوراملاک 204 چابکسر046673413901342682271702010مشاوره املاک و مستغلاتتوسکامحله – روستای اوشیان – خیابان صدف – خیابان شهید عاطفی راد – املاک 204چابکسر – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهبانونقره کراتیاملاک 211 چابکسر046673467101342673797702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گل سرخ – خیابان ساحل – بلوار امام رضا(ع) – املاک 211 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعزیزرستمی روشناملاک  362 رودسر0466735077702010مشاوره املاک و مستغلاتروشن آبسربالا – روستای رضامحله – کوچه شهید حسین رستمی – جاده اصلی روشن آبسر – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیسلیمانیاملاک  89 رحیم آباد0466736722702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – گلدشت – کوچه (مسجد جامع) – بلوار امام خمینی – املاک 89 رحیم اباد – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهباقی زاده عسگرآباداملاک  176 کلاچای046673680401342695495702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – املاک 176 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادخسروی بلالمیاملاک 299 رودسر046660917501342630373702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – املاک 299 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرنادراسمعیل پورهادی کیاشریاملاک 175 کلاچای046674064901342684641702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – املاک 175 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدزاده علی چایجانیاملاک 177  کلاچای046674065101342608251702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – پاسداران – کوچه شهید باهنر – کوچه قدس – املاک 177 کلاچای – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودباستانیاملاک  44 واجارگاه046674290301342602557702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – کنگا چرک – خیابان 12 بهمن – بلوار دانشگاه – املاک 44 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلمقدسیاملاک  366 رودسر046674355001342652882702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – دریاوارسر – کوچه شعبانی – بلوار ولیعصر – املاک 366  رودسر – پلاک 510 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعلی حسینی چافجیریاملاک  107 رودسر046674358501342611676702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – پلاک -70 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینکاظمی دوگلسراملاک 19 چابکسر046674388901342664642702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – املاک 19 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضارحمت نیااملاک 156 رودسر046674451201342627698702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک بنیاد – خیابان شهدا – خیابان جوادالائمه – املاک 156 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهراندختمهرپوراملاک 369  رودسر046674463701342627256702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – املاک 369 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرغنیطاهریاملاک طاهری046674467501342613331702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهدا – خیابان شهید محمد برقزان – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسمسجیرانیاملاک 7 رحیم اباد046674510401342783387702010مشاوره املاک و مستغلاتسجیران – روستای اشکور سفلی – خیابان امام زاده آقاسیدحسین – خیابان امام خمینی – املاک 7 رحیم آباد – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنپولادخایاملاک 72 رودسر003057411301342633316702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید کیوان فعال – بلوار ولیعصر – املاک 72 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدباقرفخیمیاملاک  217 رودسر046674602901342623617702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه شهیداحمد معتمد فروغی – املاک 217 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادآقاجانی قاضی محلهاملاک 180 کلاچای046674639901342682594702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – میدان (شهدا) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 180 کلاچای – پلاک 985 – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیشعبان زاده بلالمیاملاک 370 رودسر046674842901342616454702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن(عادلی) – کوچه شهیدسیدجوادحسینی – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 370 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریعلی پرست لشکاجانیاملاک202رودسر046674846901342643455702010مشاوره املاک و مستغلاتکویه سفلی – روستای رضامحله – کوچه خادم – خیابان شهید بکایی – املاک 202 رودسر – پلاک 182 – طبقه همکف
گیلانرودسرمنوچهرحقجوتمیجانیاملاک  368 رودسر046674851601342610983702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – املاک 368  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمائدهلطفی پورچایجانیاملاک  212 چابکسر046674885201342667369702010مشاوره املاک و مستغلاتچایجان – روستای سیاهکلرود – خیابان به سمت چایخانسر – خیابان جاده چابکسر – املاک 212 چابکسر – پلاک 71 – طبقه اول
گیلانرودسرسیدعیسیحسینی پیرمحلهاملاک 178  کلاچای046675160701342694002702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرمحله – روستای ماچیان – جاده (شیرمحله) – جاده اصلی شیرمحله – ساختمان امیر – طبقه همکف – واحد املاک 178 کلاچای
گیلانرودسرابراهیمقنبریاملاک 373 رودسر046675243701342627733702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – املاک 373 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرافشینرضائی بندبنیاملاک  46 واجارگاه046675246201342601517702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – مریم دشت – خیابان شهدا – خیابان خرمشهر – املاک 46 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاآهنکارلنگرودیاملاک  374 رودسر046675357801342669480702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (جهانشیر) – خیابان شهید درود – املاک 374 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرفرخیاملاک 115 رودسر046675487101342611239702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – ساختمان بهار – طبقه همکف – واحد املاک 115 رودسر
گیلانرودسرسعیدطهماسبی فکجوراملاک 206 چابکسر046675499401342248155702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – خیابان بسیج مستضعفان – خیابان پاسداران – املاک 206چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیفکوری کلدرهاملاک  59 رودسر046675573501342631573702010مشاوره املاک و مستغلاتکلدره علیا – روستای رضامحله – جاده ( کلدره علیا ) – جاده اصلی کلدره علیا – املاک 59 رودسر – پلاک 400 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیجلیلی دیارجاناملاک 11 رودسر046605946401342629027702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه طیاری – املاک 11 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانقنبرزاده لپاسراملاک 101چابکسر046676103101342674220702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – املاک 101  چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهریرستمی طوله لات آزارکیاملاک 181  کلاچای046676103501342687803702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – پاسداران – کوچه شهید باهنر – کوچه نماز – املاک 181 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدشکرزاده چایجاناملاک 215 چابکسر046676150401342608341702010مشاوره املاک و مستغلاتچایجان – روستای سیاهکلرود – خیابان به سمت چابکسر – خیابان جاده چابکسر – املاک 215 چابکسر – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانرودسرعسکردوستیاملاک  381 رودسر046676330001342625030702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرنیرهحقیقیان رودسریاملاک  382 رودسر046676612101342622548702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – صیدر محله(نواب صفوی) – کوچه شهیدانصاری – خیابان شهیدنواب صفوی – املاک 382 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینباقری بازاردهاملاک  363 رودسر046676647501342615080702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه شهید میر بابائیان – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 363  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیاکرامی هیراملاک112چابکسر037764705901342674506702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه بوستان – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – املاک 112  چابکسر – پلاک 221 – طبقه همکف
گیلانرودسرعسگرمقامیاملاک 247رودسر046676797201342620420702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرداری – خیابان فرهنگ – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – املاک 247 رودسر – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادهدایتیاملاک 82 رودسر046677159401342620482702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – چافجیر – کوچه ذاکری – خیابان چافجیر – املاک 82  رودسر – پلاک 89 – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریمرتضوی گرکرودیاملاک  385 رودسر046677642101342633910702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – املاک 385 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعبدی پوررودسریاملاک  71  رودسر046677645501342627585702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – املاک 71 رودسر – پلاک 252 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیمؤمن نیارانکوهیاملاک 23 رودسر003058210501342632647702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید کیوان فعال – بلوار ولیعصر – املاک 23 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصالح پوررودسریاملاک 192رودسر035826770601342621334702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ نگین – طبقه همکف – واحد املاک 192 رودسر
گیلانرودسرولینبی پورچاکلیاملاک  10 واجارگاه046677668001342601187702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – سیاهکله – خیابان (سیاهکله) – جاده (سیاهکله) – طبقه اول
گیلانرودسرآزیتادریای لعلاملاک  293 رودسر046677670501342615646702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – املاک 293 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیعیسی زادهاملاک  217 چابکسر046677765101342674260702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شهید مطهری – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 217 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیفیروزپورکشایهاملاک 183  کلاچای046677909701342684910702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – شهرداری – کوچه شهید الیاس باقری – خیابان شهید مطهری غربی – پاساژ بهناد – طبقه همکف – واحد 7
گیلانرودسررضااسدیاملاک257رودسر046678048201342612932702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان شهدا – خیابان شهید محمود عابدینی – املاک 257 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجوادشریفزاده پودهاملاک93 رحیم اباد0466781129702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان ( امام خمینی ) – خیابان امام خمینی(ره) – املاک 93  رحیم اباد – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرمضان پورلپاسراملاک  214 چابکسر046678408901342679134702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – خیابان (اوشیان) – خیابان آزادگان – املاک 214  چابکسر – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیسلمانیاناملاک 197رودسر046678449501342698090702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید محمد برقزان – خیابان شهدا – املاک 197  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسریدالهجعفری تاشاملاک  390 رودسر046678451101342617750702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – جاده (احمدآباد) – خیابان شهیدمحمودعابدینی – املاک 390 رودسر – پلاک -137.009 – طبقه همکف
گیلانرودسرکوروشابراهیمی بنکسراملاک92 رحیم اباد046678456101342775415702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان امام حسین – املاک 92  رحیم اباد – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینشفقت رودسریاملاک  386  رودسر046678647901342623636702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – املاک 386 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضانصرتی گزافرودیاملاک 184 کلاچای046679574301342682759702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – کوچه بنفشه – املاک 184 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحامدمیرشفیعی لیمنجوبیاملاک 185 کلاچای046679586501342687342702010مشاوره املاک و مستغلاتدهکده قدس – روستای بی بالان – جاده ( دهکده قدس ) – بن بست شهیدباقری -بن آریا – املاک 185 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرپری زادپناهی شبلواملاک 186 کلاچای046679863001342687248702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – کوچه پرورش – بلوار امام خمینی شرقی – املاک 186 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیپاک نژاداملاک110کلاچای038275579501342688240702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – فرهنگ – میدان (نواب صفوی) – خیابان  شیخ صدوق – املاک 110 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحسین زاده شاهمرادمحلهاملاک 205 چابکسر046679947101342667473702010مشاوره املاک و مستغلاتشاهمرادمحله – روستای سیاهکلرود – خیابان (( گاز )) – جاده اصلی شاهمرادمحله – املاک 205چابکسر – پلاک 332 – طبقه همکف
گیلانرودسرارسلانمیرموریاملاک  375 رودسر046680205701342626613702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان شهدای دانشجویی – خیابان شهدا – املاک 375 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسمکریمیاملاک191رودسر035782399501342615430702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – صیدر محله(سردارجنگل) – خیابان نینوا – خیابان شهید انصاری – املاک 191  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبرمضانیاملاک   387 رودسر046680818801342698120702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی – کوچه شهیدرجایی 13 – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – املاک 387 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدافضلرضائی مهراملاک106کلاچای038116195501342680447702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – خیابان آیت اله کاشانی – املاک 106 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسررحمانحسن پوراملاک   391 رودسر046680877901342625295702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (صفری ) – خیابان شهید درود – املاک 391 رودسر – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلامیرزازاده احمدآبادیاملاک   393  رودسر046681050201342426242702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – املاک 393 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعابدقاسم زادهاملاک   388 رودسر046681494601342615011702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (جهانشیر) – خیابان شهید درود – املاک 388 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنجاویدبالانیاملاک 188  کلاچای046681504801342691320702010مشاوره املاک و مستغلاتکندسر بی بالان – روستای بی بالان – خیابان ( بطرف کندسر ) – خیابان ( کندسر ) – املاک 188 کلاچای – پلاک 10.003 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنپورقاسم سالوئیاملاک 53 رودسر003165612401342639666702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – خیابان ساحلی 2 – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 53 رودسر – پلاک 141 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاخانجانی هراتبراملاک  94 رحیم آباد0466820990702010مشاوره املاک و مستغلاتهراتبر – روستای رحیم آباد – خیابان (به طرف روستای طول لات ) – کوچه (فرعی اول ) – املاک 94 رحیم اباد – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسنرمضان نیااملاک 206رودسر0374520953702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – ساختمان کامکار7 – طبقه همکف
گیلانرودسرشهربانوتلاوتی قصابعلیسرائیاملاک 208 رودسر046682155801342698202702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک بنیاد(انصاری،شهدا) – خیابان شهدا – خیابان دریا – املاک 208 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیعیسی زادهاملاک 30 چابکسر046682174601342676970702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – کوچه سپیدار – خیابان بسیج مستضعفان – املاک  30 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلینجفی زاده رحیم آبادیاملاک50 رحیم اباد035441374101342771533702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید خانجانی – خیابان امام خمینی(ره) – املاک 50 رحیم اباد – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیب اللهحبیبی مقدماملاک  12 رحیم آباد046682458201342772324702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – گلدشت – کوچه شهید مسلم امیدوار – بلوار (امام خمینی) – املاک 12  رحیم اباد – پلاک -66 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیبابائیاملاک  398 رودسر046682575501342624363702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – کوچه فرهنگ[شهیدرجایی 6] – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلپایداراملاک   394  رودسر046682880701342687077702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 394 رودسر – پلاک 471 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسجاددقیقیاملاک   40 رودسر046683061001342616577702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک انصاری – خیابان امامت – بلوار قائم – املاک 40 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسربهرامپرخیدهاملاک  160 رودسر046683062601342615362702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – خیابان بسیج مستضعفین – خیابان شهید بازرگانی – املاک 160  رودسر – پلاک 128 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهبزرگی کوشالشاهیاملاک  218 چابکسر046683501801342606678702010مشاوره املاک و مستغلاتخشکلات – روستای سیاهکلرود – خیابان سردارجنگل – جاده اصلی خشکلات – املاک 218  چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرضائی لشکاجاناملاک  395 رودسر046683968801342643345702010مشاوره املاک و مستغلاتلشکاجان علیا – روستای رضامحله – خیابان شهدای معین – کوچه شهیدجوادزینی – املاک 395 رودسر – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجعلی پورپیجانیاملاک  399 رودسر046684089001342699596702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 12 – خیابان چمران – املاک 399 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمختارملکی رضامحلهاملاک 112  کلاچای0466843978702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – ندارد – خیابان آزاده – جاده اصلی رضا محله – املاک 112 کلاچای – پلاک 426 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیویشکی نژاداملاک  405 رودسر046684409301342630541702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرلقماننیکناماملاک   377 رودسر046684523801342628881702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه عباسپور(1) – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 377 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیباقرزاده گرمجانیاملاک220رودسر0400961861702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن(عادلی) – کوچه شهیدسیدجوادحسینی – خیابان بسیج مستضعفین – ساختمان کهرباء – طبقه همکف – واحد املاک 220 رودسر
گیلانرودسرمحمدجوادجوینده رودسریاملاک 112 رودسر018684224501342623252702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهدا – کوچه گلزار شهدا – املاک 112 رودسر – پلاک -17 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرواریدکهنموئیاملاک 114چابکسر037120843001342673683702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – کوچه سپیدار – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 114 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرالههدیده وراملاک  219 چابکسر0466857601702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گل سرخ – خیابان (گل سرخ) – بلوار امام رضا(ع) – املاک  219  چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمیناعلی پورقاسم آبادسفلیاملاک 171 چابکسر046685872801342657433702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – املاک 171  چابکسر – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرکبرییوسفی چایجاناملاک  221 چابکسر046685889701342679233702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – توسکا – خیابان توسکا – کوچه خزر 2 – املاک  221  چابکسر – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرهبرچافجیریاملاک  176 رودسر046685895101342612675702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک طالقانی(شهدا) – خیابان حافظ – خیابان شهدا – املاک 176 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاعلی آقازاده رودسریاملاک  383 رودسر046680678701342620601702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – میدان قائم – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – املاک 383 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرذوالفقارقنبریاملاک  90 رحیم آباد046686460301342771588702010مشاوره املاک و مستغلاتبازنشین سفلی – روستای رحیم آباد – کوچه ش هوشنگ رمضانی – خیابان دکتر معین – املاک 90 رحیم آباد – پلاک 206 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهعلیجانی چاکلیاملاک 100 رحیم آباد0466867113702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرگلیمحمدیان سیاهکلرودیاملاک  222 چابکسر046686826701342667334702010مشاوره املاک و مستغلاتسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان جواهردشت – خیابان سردارجنگل – املاک 222 چابکسر – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنخداپرست سویریاملاک  407 رودسر046686827001342645409702010مشاوره املاک و مستغلاتکویه علیا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید غلامحسین مراحمی – خیابان جاده کویه علیا – املاک 407 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعالمی نودهیاملاک 65  کلاچای046687894501342684347702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – خیابان بهار – بلوار معلم – ساختمان گلفام (1) – طبقه همکف – واحد املاک 65  کلاچای
گیلانرودسرسیده فاطمهمرتضویاملاک  380 رودسر046687895501342699457702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان 35 متری 1 – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – املاک 380  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراقاسم کلائیاملاک  216 چابکسر046688298501342673239702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – خیابان بسیج مستضعفان – بلوار امام رضا(ع) – املاک 216  چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسررحمتجانعلی زاده لامشکناملاک 48 رحیم آباد0360301694702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه حسینیه – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانرودسرحشمتحسن زاده لپاسراملاک 104چابکسر034166502401342672283702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گل سرخ – خیابان ساحل – بلوار امام رضا(ع) – املاک 104 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرهمامحمدی چایجاناملاک107کلاچای037809290101342688491702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه (نانوایی) – کوچه محراب – املاک 107 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرحامدشایان فراملاک  220 چابکسر046688565201342674205702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – بلوار امام رضا(ع) – املاک 220 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعسگرمیرزازاده احمدآبادیاملاک  61 رودسر0380077562702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی – خیابان شهدا – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنرمضانی علیکلایهاملاک  404 رودسر046689211601342617116702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرداری – کوچه ژاندارمری – بلوار شهید امیررضا علیزاده – املاک 404 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاده یودهاملاک  147 رودسر046689232301342614849702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه عباسپور(1) – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 147 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعباسحسینیاملاک 411 رودسر046689270201342623844702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان خزر – خیابان شهید محمود عابدینی – ساختمان صدف ( 3 ) – طبقه همکف – واحد املاک 411 رودسر
گیلانرودسرمیرمحمدحسینشفیعیاملاک  111 چابکسر046689491501342662276702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – املاک 111 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادشفیعی راداملاک 192 کلاچای046689641801342691527702010مشاوره املاک و مستغلاتدهکده قدس – روستای بی بالان – ندارد – جاده ( دهکده قدس ) – جاده اصلی دهکده قدس – املاک 192 کلاچای – پلاک 88.001 – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلحسین پوراملاک 21 رودسر003058153001342621873702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – املاک 21 رودسر – پلاک 294 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهجعفری آزارکیاملاک  408  رودسر046690666001341611977702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه گلستان 9 – کوچه گلستان 10 – ساختمان کاملیا – طبقه اول – واحد املاک 408 رودسر
گیلانرودسرمریمقنبری کلانکلایهاملاک114کلاچای0403488153702010مشاوره املاک و مستغلاتکلانکلایه – روستای ماچیان – جاده (کلان کلایه) – جاده اصلی کلان کلایه – املاک 114 کلاچای – پلاک 337 – طبقه همکف
گیلانرودسرحامدرجبعلی زادهاملاک 416 رودسر046691335901342617312702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – املاک 416 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحورابابائیاملاک228رودسر040348858501342646468702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – میان پشته – خیابان شهدای میان پشته – خیابان کمربندی رودسر – املاک 228 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحسین زاده افرمجانیاملاک 414 رودسر046691345701342699610702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 13 – میدان قائم – ساختمان رویا – طبقه همکف – واحد املاک 414رودسر
گیلانرودسرمحمدجوادخجسته رودسریاملاک 415 رودسر046691408601342613589702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – کرجه پشت – خیابان جوپشتان – خیابان اصلی کرجه پشت – املاک 415 رودسر – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویززاهدی ناوروداملاک 174 کلاچای046691423901342695315702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – املاک 174 کلاچای – پلاک 224 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیبخشی پوراملاک 190  کلاچای046691470901342606318702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – املاک 190 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرغفورخانه زراملاک 19 واجارگاه046691978401342602520702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – لزرجان – خیابان شهید مفتح – بلوار دانشگاه – املاک  19 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمهراننیک روشاملاک118چابکسر038371422801342676751702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – خیابان بسیج مستضعفان – خیابان پاسداران – املاک 118 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقصفریاملاک 412 رودسر046692317601342626971702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – ساختمان مجتمع تجاری مسعود – پلاک -49 – طبقه همکف – واحد املاک 412 رودسر
گیلانرودسرابوالقاسمعلی محمدی گیلاکجاناملاک 417 رودسر046692694601342684771702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 417 رودسر – پلاک 596 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینگیلانپورراداملاک 245  رودسر046693269001342623617702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه شهید میر بابائیان – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 245 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادشریفیاملاک 118 رودسر018684290201342630570702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – گسکر محله – بلوار ولیعصر – خیابان کلدره – املاک 118 رودسر – پلاک 368 – طبقه همکف
گیلانرودسرناصررجبی چافجیریاملاک  28 رودسر046693494101342625331702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – املاک 28 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسمهرزاداملاک 195 کلاچای046693502801342602723702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – بالا نوده(لزرجان) – خیابان (کمربندی) – بلوار دانشگاه – املاک 195 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیشریفی چافجیریاملاک 51 رودسر046654565601342612694702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – املاک 51 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمهدی زاده ترشکوهاملاک 97 رحیم آباد0466936586702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – ابوعلی سینا – خیابان آیت الله خامنه ای – خیابان شهید دکتر بهشتی – املاک 97 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرشادشارب چاخانسراملاک 198 کلاچای046693662301342688139702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – رضا محله – خیابان شهید نظرزاده – جاده (چابکسر) – املاک 198 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرفریبرزتقی نژادچایجاناملاک 191 کلاچای046693664601342688940702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – شیخ صدوق – کوچه شهید حجت یوسفی[مهتاب] – خیابان شیخ صدوق – املاک 191 کلاچای – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیپوربیدادیاناملاک 28 رحیم اباد003157375801342772434702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ صدیق – پلاک املاک 28 رحیم آباد – طبقه اول – واحد 11
گیلانرودسرنصراللهمحمدرضازادهاملاک 117 رودسر018684346801342627646702010مشاوره املاک و مستغلاتکویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – کوچه منصور فلاح – خیابان شهید بکایی – املاک 117 رودسر – پلاک 173 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیپی سپاربلالمینمایشکاه اتومبیل کد 68 رودسر046693880301342633939702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – خیابان 12 فروردین – بلوار ولیعصر – نمایشگاه اتومبیل کد 68 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیبابائی سرولاتاملاک 43 چابکسر003062675001342673960702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – مجتمع البرز – پلاک املاک  43 چابکسر – طبقه دوم – واحد 5
گیلانرودسرصدفحسن پورسورخانیاملاک 58 چابکسر018684289301342662935702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – سورخانی – کوچه صدف – خیابان (امام خمینی) – املاک 58  چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعبدالعلی زادهاملاک100کلاچای0362090851702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – شیخ صدوق – خیابان شیخ صدوق – میدان (نواب صفوی) – املاک 100 کلاچای – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسراحمدعلوی دیلمیاملاک 418 رودسر046695177001342698650702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک بنیاد – کوچه شهید بنیاد 3 – خیابان شهدا – املاک 418 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدقربانیاملاک  402 رودسر046695177601342615363702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه شهید میر بابائیان – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 402 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرضائیاملاک 350 رودسر046695177901342626336702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – املاک 350  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلینقیباذوق هادی کیاشریاملاک 197 کلاچای046695178801342693718702010مشاوره املاک و مستغلاتهادی کیاشر – روستای ماچیان – کوچه ساحل – جاده اصلی هادی کیاشهر(1) – املاک 197 کلاچای – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاعندلیب الشهدااملاک 227 چابکسر046695222201342673113702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 227 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرثریالطفی جانبازاملاک  432 رودسر046695251301342617813702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه (میرفندرسکی ) – کوچه (غلام پور) – طبقه اول
گیلانرودسربابکبحری چافجیریاملاک 422 رودسر046695253201342621286702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 8 – بلوار شهید ناصحی – املاک 422 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنقاسمی گیل کلایهاملاک 31 کلاچای003064633001342682817702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه لادن – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 31 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیسمامی ترشکوهیاملاک 199 کلاچای046695318801342686358702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – ساختمان پزشکان و وکلای رضایی – طبقه همکف – واحد املاک  199 کلاچای
گیلانرودسرمجیدعابدینی له داربنیاملاک 201رودسر037193211701342613228702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده (احمدآباد) – خیابان شهیدمحمودعابدینی – املاک 201 رودسر – پلاک -24.003 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسیناسکندریاملاک 423 رودسر046695320201342630355702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رامدشت – کوچه (اسکندری) – خیابان بوعلی – املاک 423 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراصغرحسین نژاداملاک 98رودسر046695542601342614320702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – آتش نشانی(72 تن) – خیابان شهید بازرگانی – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 98 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرکیومرثمبصریاملاک 420 رودسر046695885501342632442702010مشاوره املاک و مستغلاتلشکاجان علیا – روستای رضامحله – جاده ( لشکاجان علیا ) – خیابان شهدای معین – املاک 420 رودسر – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحسنمیرفصیحاملاک419 رودسر046695911601342629813702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک انصاری – خیابان نسترن – خیابان سعدی – املاک 419  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسریاسربابائی توسه چالکیاملاک 200 کلاچای046697359401342685715702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – فرهنگ – میدان (نواب صفوی) – خیابان شهید مطهری غربی – املاک 200 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعفتعلوی قزوینیاملاک 204 کلاچای046697360101342690593702010مشاوره املاک و مستغلاتکندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه بنفشه – خیابان ( کندسر ) – املاک 204 کلاچای – پلاک 614 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیمرادیاملاک  431 رودسر046697514501342615222702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 9 – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضااحمدیان میان دهاملاک116چابکسر038656839601342662023702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – برتلو – خیابان (شهدا) – خیابان رسالت – املاک 116 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرتقیدل افکاراملاک 202 کلاچای046697899001342683983702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – کوچه ((مجید دلگشا)) – املاک 202 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرحامدعلی زاده کوشکوهیاملاک 96 رحیم آباد046697899201342773151702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – خیابان جامی – املاک  96 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوب علیباباخانی لشکاناملاک 98 رحیم آباد046697899601342770893702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهیدرمضان شعبانی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینحاجی آقاپورفکجوراملاک 228 چابکسر0466985386702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – خیابان (اوشیان) – خیابان آزادگان – املاک 228 چابکسر – پلاک 197 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثماسدپورگرمجانی املاک 268رودسر046698613801342625972702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – صیدر محله(سردارجنگل) – خیابان نینوا – خیابان شهید انصاری – املاک 268 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیمعلائیاملاک 296 رودسر046698932501342624981702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه مسجد – خیابان شهرداری (1) – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیاسدیاملاک 229 چابکسر046701054001342662586702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – پایین محله میانده – کوچه ((حسن آقاجانپور)) – خیابان (شهدا) – املاک 229 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدفرزینموسویاناملاک 225 چابکسر046701286401342662334702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – کوچه بازارچه قدس – خیابان (امام خمینی) – املاک 225 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرشبنمبابائیاملاک  167 چابکسر046701417001342673646702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – املاک 167 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیخانعلی زاده امینیاملاک 68 چابکسر046701417901342664226702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – سورخانی – خیابان (شورای شرقی1) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمفلاحاملاک 79 چابکسر0467014182702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان هفده شهریور – خیابان قزل چشمه – املاک 79 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدنوربخشاملاک230رودسر040741453101342634796702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – گسکر محله – بلوار ولیعصر – خیابان ساحل گسکر محله – املاک 230 رودسر – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمصادقیاملاک  238 رودسر046701616001342699475702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 13 – خیابان چمران – املاک 238 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسعلی اکبریاملاک  389 رودسر046701874501342699108702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید کیوان فعال – بلوار ولیعصر – املاک 389 رودسر – پلاک 397 – طبقه همکف
گیلانرودسررامینحسنعلی زادهاملاک 426 رودسر046702571701342625085702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – کوچه (فلاح ) – خیابان کشاورز – املاک 426 رودسر – پلاک 135 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمپورمحمداملاک 434 رودسر046702574501342611502702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – املاک 434 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرتیمورنعمتیاملاک 129 چابکسر041177513601342653080702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – کوچه شهیدفخربابائی – خیابان امام خمینی – املاک 129 چابکسر – پلاک 39 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهزیوری لشگاجانیاملاک 231 چابکسر046702729601342606114702010مشاوره املاک و مستغلاتچایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان امام خمینی – جاده اصلی چایخانسر ( 1 ) – املاک 231 چابکسر – پلاک 166 – طبقه همکف
گیلانرودسرجمشیدغفاری درزی محلهاملاک 430 رودسر046702729901342615476702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد – کوچه تجارت – خیابان احمد آباد – ساختمان شاهد – طبقه همکف – واحد املاک 430 رودسر
گیلانرودسرآرشحسینیان رودسریاملاک 425 رودسر046703283701342629915702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه والفجر – خیابان شهید محمد برقزان – املاک 425 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریبخشی پوررودسریاملاک 444 رودسر046703431401342616557702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار غدیر شرقی – میدان غدیر – مجتمع شاین پلاس – طبقه اول – واحد املاک 444  رودسر
گیلانرودسرمحمدکریمی پوراملاک 56 چابکسر003159948801342663000702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – کوچه بازارچه قدس – خیابان (امام خمینی) – املاک 56 چابکسر – طبقه اول
گیلانرودسرراضیهباقرحسینیاملاک 230 چابکسر046703434901342670000702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان (شیخ زاهد محله) – خیابان امیردشت – املاک 230 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضااحمدی نیااملاک 203 کلاچای046703435501342688074702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه حکمت – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 203 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرداریوشگل محمدیاملاک 226 چابکسر046703559601342679134702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – کوچه یاس – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 226 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرجمشیدقاسمی بالانیاملاک 207 کلاچای046703670001342687930702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه حاج رضا – بلوار (امام خمینی شرقی) – املاک 207 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسآقاجان پورگزافرودیاملاک 208 کلاچای046703670401342686159702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مفتح – خیابان شهید مطهری شرقی – خیابان مفتح شمالی – املاک 208 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودغلامی وسمه جانیاملاک 201 کلاچای046703672201342680000702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – کمربندی – میدان امام رضا – خیابان آیت اله کاشانی – املاک 201 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمحیدری نژادشادسریاملاک 251 رودسر046703672601341611819702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه شهیدان ابوالحسنی – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 251 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرصالحرجبیاملاک152رودسر041251653301342615655702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – املاک 152 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدمیرجعفری میاندهاملاک 125 چابکسر046703737201342663149702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – کوچه سپیدار – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 125 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداعتمادی فراملاک  26 واجارگاه038307041701342601611702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شبخوسکله – کوچه شهید مختار صادقی – بلوار دانشگاه – املاک 26 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرصفیهکریمیاملاک 315 رودسر046652099201342625505702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – کوچه (فلاح ) – خیابان کشاورز – املاک 315 رودسر – پلاک 113 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیاحمدیاراملاک 96 رودسر046665352101342633849702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – گسکر محله – خیابان دریا – بلوار ولیعصر – املاک 96 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرامیردلکش رودسریاملاک 119 رودسر0466545634702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل شرقی – کوچه جوراب چی – بلوار ولیعصر – املاک 119 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرکرمی مقدماملاک 234 چابکسر0467047748702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان پاسداران – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 234 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعمادمیرهاشمی رودبارکیاملاک 205 کلاچای046704775101342682953702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – فرهنگ – کوچه ارشاد – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – املاک 205 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرجمشیدغلامرضائی دارسرااملاک 41 چابکسر003060853601342672233702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شهید مطهری – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 41 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادمرتضی زادهاملاک 77 رحیم آباد046704775601342776130702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – املاک 77 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداسمعیلموسی زاده رضامحلهاملاک 77 کلاچای0467050691702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهید یدالله مومن پور – جاده اصلی رضا محله – املاک 77 کلاچای – پلاک 334 – طبقه همکف
گیلانرودسرعنایت الهرمضان زاده کراتیاملاک 237 چابکسر046705630701342672721702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شالیکار شرقی – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانرودسررهامامانی رحیم آبادیاملاک 99 رحیم آباد046706019501342775484702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – بن بست (( رضا امانی )) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرفیعیاملاک 436 رودسر046706366601342627709702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – املاک 436 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرولی الهبابائی کلروداملاک 50 واجارگاه0467064237702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – کنگا چرک – کوچه (محمد حبیب اله نیا) – بلوار دانشگاه – املاک  50 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرالیاسعینعلی دلیجانیاملاک 232 چابکسر046706993001342667927702010مشاوره املاک و مستغلاتشاهمرادمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( شاهمرادمحله ) – جاده اصلی شاهمرادمحله – املاک 232 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضارحمتیاملاک 440 رودسر046707507801342698041702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهدا – بن بست گل میخک – املاک 440 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیکشت کاراملاک  437 رودسر046707723601342621844702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – ساختمان گلسار – طبقه همکف – واحد املاک 437 رودسر
گیلانرودسرساسانگلعلی پورسرولاتاملاک 233 چابکسر046707724101342676884702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – خیابان شهید بالواسه – خیابان آزادگان – املاک 233 چابکسر – پلاک 156 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرمهرابی لیمنجوباملاک  218 کلاچای046707732401342682259702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – کاشانی – کوچه سمیه – بلوار (امام خمینی شرقی) – ساختمان برزگر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرکرم زاده چاخانسراملاک  216 کلاچای046707838401342682503702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – کاشانی – کوچه تختی – کوچه تربیت دوم – املاک 216 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدآقاجانی لزرجاناملاک 214 کلاچای046707839501342695534702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – املاک 214 کلاچای – پلاک 302 – طبقه همکف
گیلانرودسرمنوچهرمحمدی صادقی بالنگااملاک 101 رحیم آباد0467079497702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودامیرزاده واجارکاهاملاک25واجارگاه0382283450702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – بالا نوده(لزرجان) – خیابان (کمربندی) – بلوار دانشگاه – مجتمع باران – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحمدی قاسم آبادیاملاک  223 چابکسر046707982801342656284702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – املاک 223 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرستم پورواجاریاملاک28واجارگاه046709455401342622587702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – واجارگاه.. – خیابان انقلاب – بلوار دانشگاه – املاک 28 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمامیدیاملاک 441 رودسر046709456101342633421702010مشاوره املاک و مستغلاتکلدره سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – املاک 441 رودسر – پلاک 218 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینعلی زادهاملاک  433 رودسر046709875501342622513702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان برادران نوروزی – خیابان احمدآباد – املاک 433 رودسر – پلاک -89.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرقدرت الهشمسائی توتکلهاملاک 443 رودسر046710054801342698414702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی – کوچه شهیدرجایی 7 – کوچه دانشگاه [ناصر عبدالهی قلی] – املاک 443 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیاسگندریاملاک  124 رودسر046710117301342626289702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – خیابان فرهنگ – خیابان کشاورز – املاک 124 رودسر – پلاک 213 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراگلچهرهاملاک 429 رودسر046710135401342616523702010مشاوره املاک و مستغلاتکلکاسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه فرهنگ – کوچه معلم – املاک 429 رودسر – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانرودسررضارستمی روشناملاک 448 رودسر046710246801342640052702010مشاوره املاک و مستغلاتروشن آبسربالا – روستای رضامحله – کوچه روشن – جاده اصلی روشن آبسر – املاک 448 رودسر – پلاک 176.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدغمخوارسرایدشتیاملاک 427 رودسر046710324601341626734702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – بلوار غدیر شرقی – املاک 427 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسریاسراخوین انصاری رودسریاملاک 447 رودسر046710333101342624322702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 7 – خیابان چمران – املاک 447 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعاشوری دعویسرائیاملاک  421 رودسر046710384001342638104702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده (احمدآباد) – خیابان شهیدمحمودعابدینی – املاک 421 رودسر – پلاک -38.008 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاادهمی صیادمحلهاملاک 73 کلاچای046710394101342684978702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه حکمت – کوچه هویزه – املاک 73 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضافلاح نژاداملاک 102 رودسر046710617601342620237702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – املاک 102 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدعلی پوراملاک 241 چابکسر0467106541702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – کوچه سپیدار – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلمحمدیاملاک  43 کلاچای046710965901342681776702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی بی بالان – املاک 43 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعزت الههادی پورپریزخانیاملاک 217 کلاچای046710987701342690821702010مشاوره املاک و مستغلاتکندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( نیلوفر1 ) – کوچه نیلوفر – املاک 217 کلاچای – پلاک 848 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسمحمدی بالانیاملاک 215 کلاچای046711227801342691007702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه پیروزی – خیابان شهید انصاری – املاک 215 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرشریفحسن زاده کلجاریاملاک  456 رودسر046711676101342616099702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک انصاری – کوچه گلستان 2 – خیابان گلستان ها – طبقه همکف
گیلانرودسرعظیمامینی فراملاک 446 رودسر046711753201342643366702010مشاوره املاک و مستغلاتکویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – کوچه خادم – خیابان شهید بکایی – املاک 446 رودسر – پلاک 210 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرضاحسنی حاجی آبادیاملاک 226 کلاچای046711791401342779112702010مشاوره املاک و مستغلاتخمیرمحله – روستای ماچیان – ندارد – خیابان اصلی خمیرمحله – خیابان کلاچای به املش – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاحکیمی نیااملاک 47 واجارگاه0467117997702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – لزرجان – بلوار دانشگاه – جاده (چابکسر) – املاک  47  واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرزریقنبری درویشانه بریاملاک 428 رودسر046711800501342615762702010مشاوره املاک و مستغلاتناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه حافظ 11 – خیابان شهید بکایی – املاک 428 رودسر – پلاک 306 – طبقه اول
گیلانرودسرمهدیپوررمضان چافجیریاملاک  439 رودسر046711800601341614229702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – املاک 439 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیراپورمحمدعلی چایجانیاملاک 51کلاچای046711800701342690956702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه رسالت – جاده اصلی شیرمحله – املاک 51 کلاچای – پلاک 177 – طبقه همکف
گیلانرودسرشایستهعبدی کلانکلایهاملاک 219 کلاچای046711821201342640657702010مشاوره املاک و مستغلاتکلانکلایه – روستای ماچیان – کوچه شهیدتقی مهری – جاده اصلی کلان کلایه – املاک 219 کلاچای – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنآزادآزاربنیاملاک 71 رحیم آباد046711855501342776353702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – وادی رحیم آباد – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – بن بست شهید عباس پوررضا – املاک 71 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدقربان پوراملاک 223 کلاچای046711895901342686412702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید علی اکبر حسینی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 223 کلاچای – پلاک -987 – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجصادق پورملک میاناملاک 242 چابکسر046711928001342675018702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شهید مطهری – خیابان بسیج مستضعفان – ساختمان افرا 2 – طبقه همکف – واحد املاک 242 چابکسر
گیلانرودسرعباسمرادزاده بازنشیناملاک 102 رحیم آباد046711999701342782604702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بالنگاه – خیابان آزادی 1 – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنقاسمی جیردهیاملاک 240 چابکسر046712145101342673150702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – خیابان بسیج مستضعفان – ساختمان شادمهر 431 – طبقه همکف – واحد املاک 240 چابکسر
گیلانرودسرطلعتبشردوست اطاقوراملاک 48 واجارگاه046712328201342602375702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شبخوسکله – خیابان شهید رجائی[شبخوسکله] – خیابان امام خمینی(ره) – املاک  48 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسربهنودرحیمیاملاک 221 کلاچای046712384201342659582702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – کوی وادی – کوچه مولوی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 221 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده حوریمیرعباسیان قاضی محلهاملاک 224 کلاچای046712453701342695437702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان ولی عصر – جاده اصلی رضا محله – املاک 224  کلاچای – پلاک 346 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیمینکریمی ملک میاناملاک 239 چابکسر046712688001342677236702010مشاوره املاک و مستغلاتملک میان – روستای اوشیان – ندارد – خیابان انقلاب – خیابان آزادی – املاک 239 چابکسر – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدصمدیاملاک 53 کلاچای030576010601342684126702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پاساژ کیا – طبقه همکف – واحد املاک  53 کلاچای
گیلانرودسرسیدروح اللهموسویاملاک 227 کلاچای046712936601342773436702010مشاوره املاک و مستغلاتسارسرماچیان – روستای ماچیان – سارسرماچیان –   – خیابان کلاچای به املش – املاک 227 کلاچای – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلاله بداشتی سیاهکلرودیاملاک 247 چابکسر046713001201342668154702010مشاوره املاک و مستغلاتخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینقربانیاملاک  438 رودسر046713017001342621031702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – آبکنار – بلوار شورا – خیابان شهدای گمنام – املاک 438 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرخیرالهامیری ابدبوچالیاملاک196رودسر036894067401342623179702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه طیاری – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 196 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهراناسدی کمنیاملاک 450 رودسر046713056801342699740702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 9 – بلوار قائم – املاک 450 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفرج الهنوروزی چاکلاملاک  45 واجارگاه0467131294702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – واجارگاه.. – خیابان ولیعصر(عج) – بلوار دانشگاه – املاک  45 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهبرجعلی زاده سجیراناملاک 103 رحیم آباد0467135892702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( شهیدحبیب یوسف زاده ) – کوچه شهید خانجانی – املاک  103 رحیم آباد – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادعینی دلیجانیاملاک 235 چابکسر046713618301342673858702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – کوچه سپیدار – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 235 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسررضاعباسی زاهداملاک 245 چابکسر046713638101342674219702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – خیابان شهید چمران – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 245 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرتقیپی سپاربلالمیاملاک 449 رودسر046713653901342639394702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 449 رودسر – پلاک 584 – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادمعتمدمازوکله پشتهاملاک 52 واجارگاه046713657801342620766702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – بالا نوده – خیابان انتظام – بلوار دانشگاه – املاک 52 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمسلملیان لاتیاناملاک 199 چابکسر046713704401342660107702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شهید مطهری – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 199 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمینارضائی بندبناملاک  51 واجارگاه046713736701342603124702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – مریم دشت – خیابان شهدا – خیابان خرمشهر – پلاک -14 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحبیبی پرشهاملاک 453 رودسر046713925801358534056702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد – کوچه آزادگان [شهیدرجایی 17] – خیابان احمد آباد – املاک 453 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرتعیسی پورخاناپشتانیاملاک 20 کلاچای046714084101342686881702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – آموزش و پرورش – خیابان شهید مطهری شرقی – کوچه مروارید – ساختمان امیر 10 – طبقه همکف – واحد املاک  20 کلاچای
گیلانرودسرعارفصادقی کلروداملاک  228 کلاچای046714185401342690868702010مشاوره املاک و مستغلاتکندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه رز – خیابان ( کندسر ) – پلاک 101 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدهیوسف پورلزرجانیاملاک 53 واجارگاه046714228801342600449702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شبخوسکله – کوچه شهید مختار صادقی – بلوار دانشگاه – املاک  53 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدتقوی شاهمرادمحلهاملاک 220 کلاچای046714472701342693320702010مشاوره املاک و مستغلاتکوگاه – روستای ماچیان – ندارد – کوچه ( نیک فلاح ) – خیابان املش به کلاچای – املاک 220 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسیداحمددقیقیاملاک 114 رودسر018684303601342616067702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 11 – بلوار قائم – املاک 114 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعباساسماعیلیاملاک 195 رودسر046714849801342616309702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – املاک 195 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اوسطاکبری درزی محلهاملاک 230 کلاچای046714890801342778285702010مشاوره املاک و مستغلاتفقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده فقیه محله – خیابان کلاچای به املش – املاک 230 کلاچای – پلاک 36 – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدمحمدنیااملاک 458 رودسر046714940501342627118702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده (حسین آباد) – خیابان (دریا) – املاک 458 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعظیمصمدیاملاک   400 رودسر046715027001342616582702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه شهید میر احمدی – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 400 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرپریبنائیاملاک  255 چابکسر046715060201342672747702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گل سرخ – بلوار امام رضا(ع) – خیابان ساحل – املاک 255 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنلطیفی سویریاملاک188رودسر035392074701342620960702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه طیاری – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 188  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیبهاریاملاک  233 کلاچای046715413601342690698702010مشاوره املاک و مستغلاتکندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – خیابان ( کندسر ) – کوچه ( لاله ها ) – املاک 233 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرجواداحمدی جیردهیاملاک 210 چابکسر046715420701342673879702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – املاک 210چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهحیدری کل محلهاملاک 188 چابکسر046715503401342606363702010مشاوره املاک و مستغلاتچایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان امام خمینی – جاده اصلی چایخانسر ( 1 ) – املاک 188  چابکسر – پلاک 76 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیفرزادفردهیراملاک فرزادفر046715642601342685247702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – پاسداران – کوچه آیت – خیابان شهید مطهری شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهگل محمدیاملاک 243 چابکسر046715724601342673256702010مشاوره املاک و مستغلاتسرولات – روستای اوشیان – ندارد – خیابان شمشاد پشته – جاده اصلی سرولات – املاک 243 چابکسر – پلاک 170 – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهکریمی مازوکله پشتهاملاک 54 واجارگاه046715735901342601873702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – واجارگاه.. – خیابان انقلاب – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرلالهرمی زادهاملاک  232 کلاچای046715774201342693429702010مشاوره املاک و مستغلاتقاضی محله – روستای ماچیان – جاده ( قاضی محله ) – خیابان شهید موسی زاده – املاک 232 کلاچای – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرشعبانخالق دوستاملاک52رودسر046715803601342639356702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – جاده (حسن سرا) – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 52 رودسر – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانرودسریاسرنیک بیناملاک 137رودسر046715857701342619728702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سردار جنگل – خیابان سردار جنگل – خیابان نینوا – املاک 137  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجابرجوادی شالکهاملاک 104 رحیم آباد046715893901342773904702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان شهید امیرسرلشگر قنبر قنبرزاده – طبقه همکف
گیلانرودسرجلالشریفی بازنشیناملاک 17رحیم آباد042835502701342770795702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه (( امیرعلی رجبی )) – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – املاک 17 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمنیکوکارخانسریاملاک  249 چابکسر046716282101342656423702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه معلم – خیابان شهدا – املاک 249 چابکسر – پلاک 516 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهیارحبیبی قاسم آبادیاناملاک 248 چابکسر046716385001342657600702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید ابراهیم نجفی – خیابان شهدا – املاک 248 چابکسر – پلاک 167 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینپدرپورواجارگاهاملاک 55 واجارگاه046716764301342600000702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شبخوسکله – خیابان 22بهمن شبخوسکله – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرایوبجمشیدپورپزانیاملاک  460 رودسر046716811901342627948702010مشاوره املاک و مستغلاتناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه حافظ 9 – خیابان شهید بکایی – املاک 460 رودسر – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدحسنعلی زاده حسین آبادیاملاک 468 رودسر046716969101342620000702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده (حسین آباد) – جاده اصلی حسین آباد – املاک 468 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسررامینمحمدپورکل محلهاملاک 463 رودسر046717018601342614270702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – املاک 463 رودسر – پلاک 498 – طبقه همکف
گیلانرودسرآزادهصادق پورملک میاناملاک 251 چابکسر046717106501342656362702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – املاک 251 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومکامیاب گواسرائیاملاک 455 رودسر046717461101342632210702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – دریاوارسر(رامدشت) – خیابان خیام – بلوار ولیعصر – املاک 455 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفیض الهمحمدی بندبنیاملاک 49 واجارگاه046717515201342603165702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – بندبن – خیابان (بندبن) – خیابان خرمشهر – املاک  49 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضارمضانیاملاک 131رودسر019891404101342615309702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – املاک 131 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدقنبرزاده لپاسراملاک 127 چابکسر040992658401342674770702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – املاک 127 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمقنبرزاده لپاسراملاک 26 چابکسر046717769201342677217702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – جیر اوشیان – خیابان (جیر اوشیان) – بلوار امام رضا(ع) – املاک 26 چابکسر – پلاک -42 – طبقه منفی 1
گیلانرودسرعلی اکبرخیراندیش رودسریاملاک 465 رودسر046717837801342611005702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 1 – خیابان چمران – ساختمان آوا – طبقه همکف – واحد املاک 465  رودسر
گیلانرودسرمریمرحیمی طارمیاملاک 105 رحیم آباد046717868301342772941702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه (مسجد جامع) – خیابان امام خمینی(ره) – املاک  105 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبجعفریاملاک 236 کلاچای046717945401342691568702010مشاوره املاک و مستغلاتکندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ارکیده – خیابان ( کندسر ) – املاک 236 کلاچای – پلاک 772 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدزینیاملاک 445 رودسر046717971501342699025702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 13 – خیابان چمران – املاک 445 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسررضافتح پورسجیداناملاک 253 چابکسر046717982801342667352702010مشاوره املاک و مستغلاتجورمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه ((حسن فتح پور)) – بن بست ((رقیه فتح پور)) – املاک 253 چابکسر – پلاک -17 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینرفیعی چایجاناملاک132چابکسر046718036901342608470702010مشاوره املاک و مستغلاتچایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه ( قربان زاده ) – کوچه سرو – املاک 132 چابکسر – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرالهامقنبرزاده لپاسراملاک 254 چابکسر046718083401342656498702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – املاک 254 چابکسر – پلاک 44 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیماءگل محمدیاملاک 250 چابکسر046718093001342656983702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید سیف الله حسین پور – خیابان شهدا – پلاک 409 – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامحسینقاسمی جیردهیاملاک120چابکسر040684323401342676485702010مشاوره املاک و مستغلاتکبوترآبکش – روستای اوشیان – ندارد – خیابان شهید رجایی – خیابان امام خمینی – املاک 120 چابکسر – پلاک 73 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاکاظمیاملاک  214 رودسر046718104601342698606702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – ساختمان کاج – طبقه همکف – واحد املاک 214 رودسر
گیلانرودسرعلیرمضانی شبخوس سرائیاملاک  459 رودسر046718114001342633654702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – میدان مادر – بلوار شهید امیر رضا علیزاده شرقی – املاک 459 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرپیمانتقی زادهاملاک136چابکسر041814925201342663231702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – دوران محله – کوچه ستایش 1 – بلوار امام رضا(ع) – املاک 136 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیقربانی علیکلایهاملاک 475 رودسر046718177001342613670702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان کشاورز – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – پلاک 47 – طبقه همکف – واحد املاک 475  رودسر
گیلانرودسرامنهحسین نژادچافجیریاملاک  471 رودسر046718286401342619689702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – صیدر محله(سردارجنگل) – خیابان نینوا – خیابان شهید انصاری – املاک 471 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمرمضان زادکراتیاملاک  134 چابکسر041330068601342676232702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – املاک 134 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدرضائیاملاک  472 رودسر046718400201342645307702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – کوچه عزیزی – کوچه شهید نژاد کریم – املاک 472 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرشاپورمظلوماملاک  236 رودسر046718483101342630058702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهدای دانشجوی شهرستان رودسر – خیابان 10متری خزر – املاک 236 رودسر – پلاک -52 – طبقه همکف
گیلانرودسرپیامحسن پوراملاک 244 چابکسر046718501101342674128702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – ساختمان یاس – طبقه همکف – واحد املاک 244 چابکسر
گیلانرودسرغلامرضاشعبانی گسکری محلهاملاک 457 رودسر046718680801342634022702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – گسکر محله – کوچه شهیدان رمضان نیا – بلوار ولیعصر – املاک 457 رودسر – پلاک 76 – طبقه همکف
گیلانرودسررجبعلیارجی رودسریاملاک 474 رودسر046718685101342633021702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – پیش ساخته(سرپل شرقی،زاغوت – کوچه شهید محمد ولی عسگرزاده – کوچه شهید مظفر عوضی – املاک 474 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدعلی پوراملاک 461 رودسر046718742601341618666702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه آزاده – بلوار امام رضا – املاک 461 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنفکوری آزارکیاملاک 210رودسر038099819401342612056702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهید محمود عابدینی – خیابان شهدا – املاک 210 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرخاطرهفلاحاملاک  462 رودسر046718809601342628137702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ بهنام – طبقه همکف – واحد املاک462  رودسر
گیلانرودسرزینبآقائیاملاک  503 رودسر046718853801342611070702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرسپیدهاحمدی قاسم آبادسفلیاملاک 256 چابکسر046718985101342656026702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه مخابرات – خیابان شهدا – املاک 256 چابکسر – پلاک 313 – طبقه همکف
گیلانرودسراله قلیعلیخانیاملاک 235 کلاچای046719202201342680000702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – املاک 235 کلاچای – پلاک 224.002 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاشکوهیاناملاک  476 رودسر046719282201342613459702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – املاک 476 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزینرضائی بندبنیاملاک 56 واجارگاه046719316901342602459702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – مریم دشت – خیابان شهدا – خیابان خرمشهر – املاک  56  واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهمرادی بازنشیناملاک 106 رحیم آباد0467193803702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – املاک  106 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرکریمقنبریان ثانی قاسم آبادیاملاک 40 چابکسر046719482401342662412702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان فرهنگ – خیابان امام خمینی – املاک 40 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدابوالحسنعمرانی سیگارودیاملاک 198رودسر046719500201342632335702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک بنیاد – کوچه شهید باهنر 3 – خیابان شهدا – املاک 198 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیموسی علیاملاک 237 کلاچای046719525801342680000702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – شیخ صدوق – خیابان شیخ صدوق – میدان (نواب صفوی) – املاک 237 کلاچای – طبقه همکف – واحد 3
گیلانرودسرعلی اکبرعلی پورقاسم آبادسفلیاملاک 257 چابکسر046719679101342656002702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ( دل آرا ) – خیابان شهدا – املاک 257 چابکسر – پلاک 574 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرقاسمی گورجیاملاک 477 رودسر046719745801342623933702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 3 – خیابان چمران – ساختمان مهرسا 2 – طبقه همکف – واحد املاک 477 رودسر
گیلانرودسریوسفحسن پناه خلیفه محلهاملاک  469 رودسر046719970901342620000702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – کوچه گلزار شهدا – خیابان شهدا – املاک 469 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسربی بیسلیمانی گیلاکجانیاملاک 209رودسر038231866401342639208702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – جاده (حسن سرا) – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 209 رودسر – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانرودسررجبعلیرمضانی لیمااملاک  480 رودسر046720033501342698019702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – املاک 480 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیشعبانی چافجیریاملاک 454 رودسر046720118501341628248702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان 16متری – خیابان شهدای دانشجویی – املاک 454 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیوهابی دریاکناریاملاک 473 رودسر046720122101342624262702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – چافجیر – کوچه فرهنگ – خیابان چافجیر – املاک 473 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحبیبی قاسم آبادیاناملاک 244 چابکسر046720229601342656742702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه بوستان – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – املاک 258 چابکسر – پلاک 265 – طبقه همکف
گیلانرودسرشکوفهیوسفیاملاک 109 رحیم آباد046720367901342775900702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( محمدزاده ) – کوچه شورا 1 – املاک  109 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرسامانغفاری احمدآبادیاملاک 478 رودسر046720418001342622402702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – املاک 478 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسربابکتبریزاملاک 152 کلاچای046720473901342691649702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه شهید محمد حسین پاکزاد – جاده اصلی بی بالان – املاک 152 کلاچای – پلاک 146 – طبقه همکف
گیلانرودسرمقدادخانجانی هراتبراملاک 108 رحیم آباد046720533901342773397702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهید مطهری – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – املاک  108 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرروزبهرحمتیاملاک 484 رودسر046720538901342612468702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان امام خمینی – جاده اصلی حسین آباد – املاک 484 رودسر – پلاک 663.001 – طبقه همکف
گیلانرودسررامینپورباقرلیلمیاملاک 107 رحیم آباد046720621901342783039702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان ولیعصر – خیابان الغدیر – املاک 107 رحیم آباد – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسن پورلیمااملاک 112 رحیم آباد046720781101342771689702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – میدان شهرداری – خیابان امام خمینی(ره) – املاک  112 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهمحمدی بندبنیاملاک 259 چابکسر046720792601342653240702010مشاوره املاک و مستغلاتبالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – کوچه فروتن – خیابان انقلاب – املاک 259 چابکسر – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثممحمدی بندبن بالنگااملاک 115 رحیم آباد046720859301342773483702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید خانجانی – خیابان امام خمینی(ره) – املاک 115 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنافشاراملاک115کلاچای046721065901342774068702010مشاوره املاک و مستغلاتدوگل سرا – روستای بی بالان – ندارد – جاده اصلی دوگلسرا 1 – بلوار شهید بابایی – املاک 115 کلاچای – پلاک 45.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرنقیصبح خیزرودسریاملاک  495 رودسر046721126501342641653702010مشاوره املاک و مستغلاتکویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – کوچه منصور فلاح – خیابان شهید بکایی – املاک 495 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصالحرستمی دوگلسرااملاک 239 کلاچای046721193101342614844702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مطهری – خیابان شهید مطهری غربی – میدان شهید نواب – املاک 239 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرغلام پوراملاک246رودسر042260462901342624824702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – املاک 246 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرآزادهمهرپورگزافرودیاملاک 482 رودسر046721314701342686507702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – جاده (حسن سرا) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 102 – طبقه اول – واحد شرقی
گیلانرودسرحسناسدیاملاک 467 رودسر046721329301342622664702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل شرقی – کوچه شهیدمنصور یاوری – بلوار ولیعصر – املاک 467 رودسر – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدجعفریملاک248رودسر042299728701342617610702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه عباسپور(1) – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 248 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیحسینعلی زاده چاخانسریاملاک 57 واجارگاه046721488301342606233702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – لزرجان – بلوار دانشگاه – جاده (چابکسر) – املاک  57 واجارگاه – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراحیدرنژادشادهسریاملاک 451 رودسر046721497701342743681702010مشاوره املاک و مستغلاتبالاگواسرا – روستای چینی جان – بالامحله گواسرا – خیابان اصلی بالامحله گواسرا – کوچه زاهدی – املاک 451 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودعارف پناهاملاک59کلاچای046721594501342686162702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – پلاک املاک 59 کلاچای – طبقه همکف – واحد 59
گیلانرودسرعلیعلیزادهاملاک 19 رحیم آباد046721614001342783111702010مشاوره املاک و مستغلاتنیلو – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان نیلو به رحیم آباد – خیابان شهید خانعلی زاده – املاک  19 رحیم آباد – پلاک 40 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمحمدیاملاک 52 چابکسر003157386601342663588702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – سورخانی – خیابان (سورخانی) – خیابان امام خمینی – املاک 52 چابکسر – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسرمحمودحسینی ویشکیاملاک 240 کلاچای046721799701342689579702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه فرهنگ – جاده اصلی بی بالان – پلاک 412 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیدهقانیاناملاک 171 رودسر046722017601342642250702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان سعدی – خیابان شهدا – املاک 171 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرگلدختدهشاملاک 483 رودسر046722172501342634723702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – گسکر محله(رامدشت) – کوچه (یوسف خواه ) – بلوار ولیعصر – املاک 483 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضینجفی دریاوارسریاملاک 311 رودسر0467227557702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – املاک 311 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرشریعتیاملاک 371  رودسر046722791201342640634702010مشاوره املاک و مستغلاتمردابسر – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید رضاصادق محبوب – خیابان جاده رضا محله به کلان کلایه – املاک 371 رودسر – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهامیرزادهاملاک7رودسر046722916901342618114702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (جهانشیر) – خیابان شهید درود – املاک 7  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرولیمنظری چنیجانیاملاک 491 رودسر046723255301342646665702010مشاوره املاک و مستغلاتچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه جانبازان – بلوار امام رضا – املاک 491 رودسر – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانرودسرذبیح الهابراهیمیاملاک 116 رحیم آباد046723443601342775662702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – املاک  116  رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرسیامکزرگریاملاک 262 چابکسر046723461301342674813702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دریا – املاک 262 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدپورحسین لزرجانیاملاک  222 رودسر0467234746702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مفتح – کوچه شهید باهنر – خیابان مفتح شمالی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیآقامحمدی گورجیاملاک 493 رودسر046723474701342628913702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – املاک 493 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفیاضحبیبیاملاک  496 رودسر046723499401342634286702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان شهید محمود عابدینی 2 – خیابان شهدا – ساختمان آپادانا – طبقه همکف – واحد املاک 496 رودسر
گیلانرودسرامیرپاکسرشت اسمعیلیاملاک 479 رودسر046723501001342622836702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 9 – بلوار قائم – املاک 479 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراسحقصفویاملاک167رودسر033181967701342623988702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 14 – خیابان چمران – املاک 167 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرایمانصالح فراملاک 263 رودسر046723510401342608243702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ( اسد اللهی ) – خیابان شهدا – املاک 263 چابکسر – پلاک 211 – طبقه همکف
گیلانرودسرشاپورولی پوراملاک 489 رودسر0467235410702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده (احمدآباد) – خیابان شهدای دانشجوی شهرستان رودسر – املاک 489 رودسر – پلاک -24.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرپارسافرداملاک 261 چابکسر046723594001342672370702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – املاک 261 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرنسیبهحسن زاده استخربیجاریاملاک 247 کلاچای046723603801342680803702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نیروگاه – کوچه یاس – بلوار امام خمینی شرقی – املاک 247 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسمحسین زادهاملاک 266 چابکسر046723644401342653150702010مشاوره املاک و مستغلاتبالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – کوچه فروتن – خیابان انقلاب – املاک 266 چابکسر – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرجانصالحیاملاک 242 کلاچای046723688701342686909702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان (ساحل ) – جاده اصلی رضا محله – املاک 242 کلاچای – پلاک 113.006 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیصادق دختاملاک 117 رحیم آباد046723711901342782469702010مشاوره املاک و مستغلاتهراتبر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان امام خمینی ( ره ) – خیابان جاده هراتبر – املاک  117  رحیم آباد – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهعلیزادهاملاک 248 کلاچای046723738401342771252702010مشاوره املاک و مستغلاتنعمت سرا – روستای بی بالان – ندارد – کوچه بهار – خیابان امام خمینی – املاک 248 کلاچای – پلاک 232 – طبقه اول – واحد 1
گیلانرودسرمرتضیباقری کوچتیاملاک 246 کلاچای046723803001342779117702010مشاوره املاک و مستغلاتخمیرمحله – روستای ماچیان – ندارد – کوچه زنده یاد رحمان گلعلی پور – خیابان املش به کلاچای – املاک 246 کلاچای – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودخیرخواه رحیم آبادیاملاک29واجارگاه046723809701342601683702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شبخوسکله – کوچه شالیزار – خیابان 22بهمن شبخوسکله – املاک  29 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرسهرابفکوری کلدرهاملاک 490 رودسر046723818001342631880702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – خیابان تختی – کوچه شهید نژاد کریم – املاک 490 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرشهریارروئین تن کشایهاملاک 60  واجارگاه046723823701342601990702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شبخوسکله – خیابان شهید رجائی[شبخوسکله] – خیابان امام خمینی(ره) – املاک 60 واجارگاه – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلشعبان خواه لشکاجانیاملاک 488 رودسر046723837801342623279702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – املاک 488 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسربشیریوسف زادهاملاک 118 رحیم آباد046723930701342773325702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه یزدانی – خیابان الغدیر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمحمدی بندبنیاملاک  59 واجارگاه046723999001342602054702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – مریم دشت – خیابان شهدا – خیابان خرمشهر – املاک 59 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهعزتی کلکاسرائیاملاک 494 رودسر046724007701342628100702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – املاک 494 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرنیماابراهیمی مهراملاک 265 چابکسر046724110601342663321702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شهدا – کوچه (مروارید2) – خیابان (شهدا) – املاک 265 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفرداداحمدی گاوماستیاملاک  243 کلاچای046724135801342687442702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی(کاشانی) – کوچه (شهیدآیت اله دستغیب) – خیابان مفتح جنوبی – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیکهناملاک138چابکسر0422115176702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شهدا – خیابان جمهوری اسلامی – کوچه (مروارید2) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسیننظری ثابتاملاک  138 رودسر046724185401342628291702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 8 – بلوار شهید ناصحی – املاک 138 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعاطفهحسنیاملاک 487 رودسر046724185801342615913702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهدا – خیابان شهدای دانشجویی – املاک 487 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفیروزسامع سیاهکلرودیاملاک 260 چابکسر046724217401342668143702010مشاوره املاک و مستغلاتشاهمرادمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( شاهمرادمحله ) – جاده اصلی شاهمرادمحله – املاک 260 چابکسر – پلاک 278.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیممیرزاجانیاملاک 497 رودسر046724325501342650107702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – کوچه بوستان شمالی – جاده اصلی حسین آباد – املاک 497 رودسر – پلاک 799 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلاسماعیل پوراملاک 189  کلاچای0467244541702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – خیابان سعدی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 189 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادرحیمی مشکلهاملاک 492 رودسر046724467701342617860702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه ( باقریان ) – کوچه بوستان 10 – املاک 492 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیداسماعیل زاده میان لنگهاملاک 501 رودسر046724521101342757239702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – کوچه فرهنگ[شهیدرجایی 6] – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – املاک 501  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرهوشنگنقره علی پورقاسم آبادیاملاک 268 چابکسر046724533801342771316702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – جاده (پایین محله قاسم آباد) – جاده اصلی پایین محله قاسم آباد – املاک 268 چابکسر – پلاک 117 – طبقه همکف
گیلانرودسرحجتعاشوری گواسرائیاملاک 500 رودسر046724630301342743691702010مشاوره املاک و مستغلاتگواسراعلیا – روستای چینی جان – جاده ( گواسرای علیا ) – خیابان شهید حسنعلی نژاد – املاک 500 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفریددفاعیاملاک 485 رودسر046724640401342610931702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 10 – بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی – املاک 485 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسیناحمدیاناملاک 271 چابکسر046724778001342662675702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – بازار چه قدس – خیابان (شهدا) – خیابان (امام خمینی) – املاک 271 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفپایاباملاک 114 رحیم آباد046724838801342775583702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید فرخ – خیابان امام خمینی(ره) – املاک  114  رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیدشتیاملاک  267 چابکسر046725022701342660000702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – املاک 267 چابکسر – پلاک 86.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیفاضلی لشکاناملاک 269 چابکسر046725103501342658979702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – خیابان امام حسین ( ع ) – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – املاک 269 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیشریفی چابکاملاک  270 چابکسر046725160101342672744702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گل سرخ – کوچه ساحل 2 – خیابان ساحل – املاک 270 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرامسعادتاملاک 264 چابکسر046725192301342662142702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دریا – املاک 264 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرکامرانمهرزاداملاک 10 کلاچای046725355001342691800702010مشاوره املاک و مستغلاتکندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( نیلوفر1 ) – کوچه نیلوفر – املاک 10 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرامعلی پورکلایهاملاک 252 کلاچای0467255132702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه شهید محمد حسین پاکزاد – جاده اصلی بی بالان – املاک 252 کلاچای – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمهوسمیاملاک 238 کلاچای046725552701342680415702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مطهری – کوچه اسد آبادی – خیابان شهید مطهری غربی – املاک 238 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرشاپورشریفیاملاک 498 رودسر046725554601342615675702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی – خیابان شهدا – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – ساختمان کارن – طبقه همکف – واحد املاک 498 رودسر
گیلانرودسرفرسامجعفری دامان محلهاملاک 251 کلاچای046725573701342685085702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – کاشانی – کوچه تختی – خیابان آیت اله کاشانی – املاک 251 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرهماپورعشوریاسوریاملاک 250 کلاچای046725579701342640411702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاسرا – روستای ماچیان – جاده ( کیاسرا ) – جاده اصلی کیاسرا – املاک 250 کلاچای – پلاک 60 – طبقه همکف
گیلانرودسرجاسمطاهری لشکانیاملاک 244 کلاچای046725583901342690535702010مشاوره املاک و مستغلاتکندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( نیلوفر1 ) – کوچه نیلوفر – املاک 244 کلاچای – پلاک 842 – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلپورعیسی چافجیریاملاک 507 رودسر046726058001342620000702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک بنیاد – کوچه شهید بنیاد 3 – خیابان شهدا – املاک 507 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعلیخجستهاملاک 504 رودسر046726058801342652243702010مشاوره املاک و مستغلاتدوستکوه – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی دوستکوه – خیابان جاده رحیم آباد – املاک 504 رودسر – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفبابانژادرضائیاملاک 255 کلاچای046726252301342680155702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – فرهنگ – میدان (نواب صفوی) – خیابان شیخ صدوق – مجتمع ساحل – طبقه همکف – واحد املاک  255 کلاچای
گیلانرودسرحسینباقرحسینیاملاک  128 چابکسر040995481301342660211702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – سرولات – خیابان بسیج مستضعفان – کوچه زرسر 2 – املاک 128  چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلدانادامان محلهاملاک 138 کلاچای046726558201342683327702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شبخوسکله – خیابان 22بهمن شبخوسکله – بلوار دانشگاه – املاک 138 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادنوربخشاملاک   392 رودسر046726638601342617836702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – میدان قائم – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – املاک 392 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمغلام نژادبارکوسرائیاملاک 509 رودسر046726749401342617262702010مشاوره املاک و مستغلاتگیشاکجان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید بکایی – خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی – املاک 509 رودسر – پلاک 399 – طبقه دوم
گیلانرودسرهادیاکبری گوابریاملاک232رودسر040993403601342626003702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – املاک 232 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرامیدپاک زاداملاک 253 کلاچای046727000501342691707702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – رضا محله – خیابان شهید نظرزاده – جاده (چابکسر) – املاک 253 کلاچای – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانرودسرایمانحسین زادهاملاک 119 رحیم آباد046727098001342772676702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرجابرسیدطالبیاملاک 272 چابکسر046727212901342660000702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – بلوار امام رضا(ع) – املاک 272 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفراحمدی ماچیانیاملاک 70 رودسر003057803301342610671702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – میدان قائم – مجتمع بازارچه شهرک انصاری – طبقه همکف – واحد املاک 70 رودسر
گیلانرودسرمرتضیطاهرپورگلسفیدیاملاک237رودسر041248815201342612870702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – املاک 237 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرشکوفهربیعی کوشکوهاملاک 512 رودسر046727398301342610749702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – میان پشته – خیابان شهدای میان پشته – خیابان کمربندی رودسر – املاک 512 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرنیکزادمحباملاک 277 چابکسر046727460901342674153702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 277 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسروهابجعفری چافجیریاملاک254رودسر0425763135702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرتندخیزرودسریاملاک 510 رودسر046727565601342617065702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – خیابان فرهنگ – خیابان کشاورز – املاک 510 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهاحمدنیاحلیمه جانیاملاک 516 رودسر046727605101333338348702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – بازار روز – کوچه هوسمی – بلوار امام رضا – پاساژ هوسم – طبقه اول – واحد املاک 516 رودسر
گیلانرودسرسجادرمضان زاده کراتیاملاک 275 چابکسر046727653701342676345702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – بلوار امام رضا(ع) – املاک 275 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمنصوبی املشیاملاک 515 رودسر046727731401342699534702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهدا – بن بست گل رز – طبقه چهارم
گیلانرودسرمجیدحسین نژاداملاک  278 چابکسر046728049501342662078702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان آیت اله غفاری – خیابان (شهدا) – املاک 278 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدروغنی ممقانیاملاک 256 کلاچای046728065201342689659702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – بلوار معلم – کوچه جمهوری – املاک 256 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعزیزجانی زادکرات محلهاملاک 236 چابکسر046728073401342676668702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – کرات محله – خیابان شهید عبدالله زاده – خیابان آزادگان – املاک 236 چابکسر – پلاک 219.005 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدعاشوری واجاریاملاک  61  واجارگاه046728110601342600466702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – امام خمینی – کوچه شهیدابوالفضل بابیزان – خیابان استقلال – املاک 61  واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسریاسینتابااملاک 481 رودسر046728161801342629815702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – ساختمان جام جم – طبقه همکف – واحد املاک 481 رودسر
گیلانرودسرمحمدغفاری درزی محلهاملاک 526 رودسر046728353601341616603702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان خزر – خیابان شهید محمود عابدینی – ساختمان صدف ( 3 ) – طبقه همکف – واحد املاک 526 رودسر
گیلانرودسرامینادیب رحیم آبادیاملاک 121 رحیم آباد046728411301342771689702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بالنگاه – خیابان امام خمینی – خیابان هادی رحیم آبادی – املاک 121 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضافرزادفراملاک 244 رودسر046728980201342699188702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – میدان قائم – مجتمع بازارچه شهرک انصاری – طبقه همکف – واحد املاک 244 رودسر
گیلانرودسرمنصورنوروزیاناملاک  281 چابکسر046729220601342660000702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان آیت اله غفاری – خیابان (شهدا) – املاک 281 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرجمالقنبرزاده لپاسراملاک 276 چابکسر046729236801342676715702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – املاک 276 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرخوش فکررودسریاملاک 524 رودسر046729484201342614525702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – میدان مادر – بلوار شهید امیر رضا علیزاده شرقی – املاک 524  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرپژمانعلیزادهاملاک 126 رحیم آباد046729645401342773283702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – ترشکوه – خیابان (ترشکوه) – خیابان آیت الله خامنه ای – املاک 126 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرنیمارحیمیاملاک  262 کلاچای046729988901342608634702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه محراب – کوچه نماز – املاک 262 کلاچای – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیریگانهاملاک 517 رودسر046730173501342612507702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان برادران نوروزی – خیابان احمدآباد – املاک 517 رودسر – پلاک -89.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرنسرینشعبانیاناملاک  282 چابکسر0467302646702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – اوشیان – خیابان (اوشیان) – خیابان آزادگان – املاک 282 چابکسر – پلاک 179 – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرامفروهریاملاک 259 کلاچای046730359201342691800702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – املاک 259 رودسر – پلاک 183 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدامیدواربی بالاناملاک  261 کلاچای046730537801342605885702010مشاوره املاک و مستغلاتاسلام آباد – روستای بی بالان – ندارد – جاده (اسلام آباد) – جاده اصلی اسلام آباد – املاک 261 کلاچای – پلاک 191 – طبقه همکف
گیلانرودسرغنیدلاراماملاک101کلاچای0363729587702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – شیخ صدوق – کوچه شهید صمد باقری – خیابان شیخ صدوق – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهابراهیمی نودهیاملاک 525 رودسر046730805301342620556702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – خیابان فرهنگ – خیابان کشاورز – املاک 525  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرباقری ویشکیاملاک 260 کلاچای046730877301342684797702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – املاک 260 کلاچای – پلاک 197 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیحاجی زادهاملاک 274 چابکسر046730881001342686879702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – جاده (پایین محله قاسم آباد) – جاده اصلی پایین محله قاسم آباد – املاک 274 چابکسر – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادعلی رضازاده چافجیریاملاک 511 رودسر046731361801342610650702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (جهانشیر) – خیابان شهید درود – املاک 511 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسحسینی چابکیاملاک 273 چابکسر046731410301342660000702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان (شهدا) – خیابان شورا غربی – املاک 273 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمصیببابائیاملاک  257 کلاچای046731617801342689203702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – طبقه همکف – واحد املاک 257 کلاچای
گیلانرودسرعلیصالحی نژادبالنگااملاک 128 رحیم آباد046731731901342770580702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – پاساژ صالحی نژاد – طبقه همکف – واحد املاک 128 رحیم آباد
گیلانرودسرسمیهپرستاراملاک 123 رحیم آباد046731769101342775529702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – گلدشت – کوچه شهید فرامرز ذوالقدری – خیابان سردار جنگل – املاک 123 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرصادقنوروزیاملاک520 رودسر046731814801342614774702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک انصاری – کوچه ( پوراسماعیل ) – خیابان امامت – املاک 520 رودسر – طبقه اول
گیلانرودسررحمننجفی حاجی آبادیاملاک143چابکسر042741968001342672185702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 143 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسررحمانشیرزادکرفستانیاملاک 130رودسر0328909269702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرداری – کوچه ژاندارمری – بلوار شهید امیررضا علیزاده – املاک 130 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهمحمدی اربوسرااملاک 22 رحیم آباد046731907501342773225702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – گلدشت – کوچه یاسمن 5 – خیابان (شهید حسین کشاورز) – املاک 22 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسریاسراسمعیل زادهاملاک 409 رودسر0467320340702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – میدان قائم – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرداودمحمدیاملاک 499 رودسر046732137901342610312702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – گیشاکجان – خیابان اصلی گیشاکجان – خیابان شهید بکایی – املاک 499  رودسر – پلاک -107 – طبقه همکف
گیلانرودسرصابرامیری آزارکیاملاک527 رودسر046732157201342636450702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 1 – خیابان چمران – ساختمان آوا – طبقه همکف – واحد املاک 527 رودسر
گیلانرودسرحسینقدیراملاک522 رودسر046732201301342621188702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 1 – بلوار قائم – املاک 522 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدکریمحسینیاملاک 508 رودسر046732218601342650428702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان امام خمینی – جاده اصلی حسین آباد – املاک 508  رودسر – پلاک 51 – طبقه اول
گیلانرودسرامیررحیمی کیارمشاملاک 124  رحیم آباد046732289201342775339702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – اشکلک – بلوار امام خمینی – خیابان حافظ – املاک 124 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرریحانهامیریان چافجیریاملاک519 رودسر046732335201342625401702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه ولیعصر – خیابان چافجیر – املاک 519  رودسر – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانرودسررضوانهعباسی دامانیاملاک  264 کلاچای046732389701342691673702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – جاده اصلی بی بالان – کوچه شهید باهنر – املاک 264 کلاچای – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرودسراسدالهشاهنظری کرباسرائیاملاک 122 رحیم آباد0467324355702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – ترشکوه – خیابان (کانال آب) – خیابان (ترشکوه) – املاک 122 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرامیداسدی دریاوارسریاملاک528 رودسر046732483901342628332702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه عباسپور(1) – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 528 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفاضلعلیزاده کوشکوهیاملاک 129  رحیم آباد0467326791702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – گلدشت – خیابان سردار جنگل – خیابان (شهید حسین کشاورز) – املاک 129 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینکرم پورچاخانسراملاک  283 چابکسر046732691201342606201702010مشاوره املاک و مستغلاتچایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان امام خمینی – بن بست باقری راد – املاک 283چابکسر – پلاک 6.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفرحمیدی مقدماملاک  265 کلاچای046732725401342680611702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – ولی عصر(پارک شهر) – خیابان ولی عصر[آیت الله مدرس] – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 265 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمهینعلیزاده سیاهکلرودیاملاک 64 چابکسر018681657901342656696702010مشاوره املاک و مستغلاتچایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان امام رضا ( ع ) – جاده اصلی چایخانسر – املاک 64 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهفتح پورسجیداناملاک  62  واجارگاه046733127501342601996702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – شبخوسکله – کوچه (گل سوسن) – بلوار دانشگاه – املاک 62 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیامیریاملاک  263 کلاچای046733134201342693200702010مشاوره املاک و مستغلاتهادی کیاشر – روستای ماچیان – جاده (هادی کیاشهر) – جاده اصلی هادی کیاشهر(2) – املاک 263 کلاچای – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینحسن نژادچافجیریاملاک529 رودسر0467332780702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – املاک 529 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدآقاجانیاملاک239رودسر0416649926702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرداری – خیابان شهرداری (1) – خیابان فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرعلیعباسیاملاک  266 کلاچای046733364301342680088702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – گیل کلایه – خیابان ( گیل کلایه ) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 266 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدبامحبتاملاک 532 رودسر046733602901342620264702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – چافجیر – کوچه ذاکری – خیابان چافجیر – املاک 532 رودسر – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیشیخاملاک  267 کلاچای046733606701342659678702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – شهرک ساحلی شقایق – کوچه شقایق چهارم – خیابان (شقایق) – املاک 267 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسررحمترمضانی سلاکجانیاملاک 530 رودسر046733798901342621250702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی – کوچه سعادت [شهید رجایی 22] – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – املاک 530 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدباقرفهیماملاک 518 رودسر046733859901342626578702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان خزر – خیابان شهید محمود عابدینی – املاک 518  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده زلیخاحبیبی علویاملاک  367 رودسر046734050801342614225702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – گیشاکجان – خیابان کمربندی رودسر – خیابان شهید بکایی – املاک 367 رودسر – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانرودسرنجمهمیرزازاده چاخانسریاملاک 281 کلاچای046734113901342606565702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – کوچه نماز – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسین نوری دلیجانیاملاک  265 کلاچای046734228201342673412702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – خیابان آیت اله کاشانی – کوچه زند – املاک 265 کلاچای – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاهدایت زادهاملاک521 رودسر046734389901342622490702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – املاک 521 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرزبیدهقربانی نعمت سرااملاک 125  رحیم آباد046734419501342776299702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – گلدشت – خیابان دوگل سرا – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – املاک 125 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرعذراطالبیاملاک 222رودسر043012450301342617825702010مشاوره املاک و مستغلاتناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه حافظ 9 – خیابان شهید بکایی – املاک 222 رودسر – پلاک 77 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمجتبیاصغری حسین آبادیاملاک 535 رودسر046734594301342650096702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – کوچه بوستان شمالی – جاده اصلی حسین آباد – املاک 535 رودسر – پلاک 753 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدنژادحسن قاضی محلهاملاک 533 رودسر0467346305702010مشاوره املاک و مستغلاتگیلاکجان – روستای رضامحله – ندارد – جاده ( گیلاکجان ) – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 533 رودسر – پلاک 212 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمهدیمیرعباسیاملاک  268 کلاچای046734651701342686336702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – کوی وادی – کوچه مولوی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 268 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسربهروزقهرمانی احمدآبادیاملاک 125رودسر046734836001342611393702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه والفجر – خیابان شهید آوینی – املاک 125 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهطلوعی گیلانیاملاک 162 رودسر046734849501342626182702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – خیابان تختی – کوچه شهید نژاد کریم – املاک 162 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرکامیاب گواسرائیاملاک 531 رودسر046734892101342617430702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی – کوچه شهیدرجایی 13 – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – املاک 531 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضایوسف پورچماقستانیاملاک  537 رودسر046735187101342618002702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (جهانشیر) – خیابان شهید درود – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدمهرزادسلاکجانیاملاک124کلاچای042993515701342602773702010مشاوره املاک و مستغلاتسلاکجان – روستای بی بالان – ندارد – خیابان به طرف روستای نعمت سرا – خیابان شهید ستار مهرزاد – املاک 124 کلاچای – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودشریفی کلدرهاملاک کد 256 رودسر046599029901342628566702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – امام خمینی(شهرداری) – خیابان شهرداری (1) – کوچه شهید نژاد کریم – املاک 256 رودسر – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجلالپاکدامن سالومحلهاملاک523 رودسر046735614201342637307702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 523 رودسر – پلاک 448 – طبقه همکف
گیلانرودسرسوریذبیحی رحیم آبادیاملاک 127  رحیم آباد046735710101342776399702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید مطهری – املاک 127 رحیم آباد – پلاک 138 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادنظری میان پشتهاملاک  396 رودسر046735740601342619701702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک انصاری – بلوار غدیر غربی – میدان غدیر – مجتمع بهارنگار – طبقه همکف – واحد املاک 396 رودسر
گیلانرودسرمحسنپورقاسمی قاسم آباداملاک  270 کلاچای046735930401342689252702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – لطره نوده(کاشانی) – خیابان کمربندی – خیابان آیت اله کاشانی – ساختمان نیما – طبقه همکف – واحد املاک 270 کلاچای
گیلانرودسرحسینرهنمااملاک120کلاچای046735990501342682850702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مسجد جامع – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه نماز – پاساژ حاج ذکریا کیااحمدی – طبقه همکف – واحد املاک  120 کلاچای
گیلانرودسرمحمودمحمدپورشیرمحلهاملاک 21 کلاچای003065006901342689240702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه بنفشه – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 21 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلامومن زاده گرجانسوئیاملاک 536 رودسر046736690201342616117702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه شهید میر بابائیان – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 536 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالحسینپرکاناملاک 87 کلاچای046736730401342779155702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجارگاه علیا – روستای ماچیان – جاده ( بیجارگاه علیا ) – خیابان امام خمینی – املاک 87 کلاچای – پلاک 127 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلامیدیاملاک 130  رحیم آباد046736838301342771275702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – گلدشت – خیابان شهید دادجو – بلوار (امام خمینی) – املاک 130 رحیم آباد – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضارجبی صحنه سرائیاملاک 401 رودسر046736857501342623475702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – املاک 401 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرامعلی گل پوراملاک  271 کلاچای046736902601342640249702010مشاوره املاک و مستغلاتکلانکلایه – روستای ماچیان – کوچه شقایق – جاده اصلی کلان کلایه – املاک 271 کلاچای – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانرودسرکشورقنبری مازوئیاملاک 211 کلاچای046737054501342779093702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجارگاه علیا – روستای ماچیان – خیابان شهیدرجایی – خیابان امام خمینی – املاک 211 کلاچای – پلاک 246 – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفحسین پورمیان رودیاملاک  272 کلاچای046737080301342689440702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – کاشانی – کوچه تختی – خیابان آیت اله کاشانی – املاک 272 کلاچای – پلاک -520 – طبقه همکف
گیلانرودسرحامدچاکانیاملاک 35 واجارگاه046737453201342603022702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – کنگا چرک – خیابان 12 بهمن – خیابان سردار جنگل – املاک  35  واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمسلیمان نژادنودهاملاک  274 کلاچای046737679401342686248702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – خیابان بهار – بلوار امام خمینی شرقی – املاک 274 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرامیناکبری فرداملاک  210 کلاچای046737979701342695128702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – املاک 210 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرکیانوشتوحیدی فراملاک 173 چابکسر046738113301342674057702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – خیابان شهید چمران – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 173چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیایمن طلباملاک  278 کلاچای046738224501342687652702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – پاسگاه – خیابان شهرداری – کوچه (شهیدرجائی) – املاک 278 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرآرزومهرنژاداملاک 49 رودسر046738383001342638043702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده (احمدآباد) – خیابان ( دریا ) – املاک 49 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانحقانی لشکاجانیاملاک 538 رودسر046738809501342629533702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد – کوچه آزادگان [شهیدرجایی 17] – خیابان احمد آباد – املاک 538 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراامین نژاداملاک 284 چابکسر046738936601342606605702010مشاوره املاک و مستغلاتگل محله – روستای اوشیان – خیابان ( ختار ) – خیابان ( جاده سیاهکلرود ) – املاک 284 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیبهنام پوراملاک 14 چابکسر003059513201342674748702010مشاوره املاک و مستغلاتملک میان – روستای اوشیان – ندارد – کوچه شهیداحمد مهدی پور – خیابان آزادی – املاک 14 چابکسر – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدعینی پوراملاک  276 کلاچای046739164801342686004702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – پلاک املاک 276 کلاچای – طبقه همکف – واحد 71
گیلانرودسرنريمانآقاجان پوركندسراملاک 52  رحیم آباد040741384801342772028702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید زکی پور – خیابان امام خمینی – املاک 52 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیآله بداشتی سیاهکلرودیاملاک 246 چابکسر046739284101342667288702010مشاوره املاک و مستغلاتسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه (محمدیان ) – خیابان جواهردشت – املاک 246 چابکسر – پلاک 179 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسیننجاری بلالمیاملاک250رودسر046739284401342630149702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – گسکر محله – کوچه شهیدان رمضان نیا – بلوار ولیعصر – املاک 250 رودسر – پلاک 118 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدابراهیممحمدی جیرکلیاملاک 23 رحیم اباد046739284501342783334702010مشاوره املاک و مستغلاتجیرکل – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان ( جاده جیرکل ) – کوچه (محمدی ) – املاک 23 رحیم آباد – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاافتاده بالانیاملاک 263 کلاچای046739355401342690838702010مشاوره املاک و مستغلاتبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه شهید احمد عابدی – خیابان شهید انصاری – املاک 273 کلاچای – پلاک 80.2 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمهرزادسلاکجانیاملاک  277 کلاچای046739549501342659536702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – لزرجان – خیابان شهید مفتح – بلوار دانشگاه – املاک 277 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلی پوراملاک 149 کلاچای046739590601342688004702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مطهری – کوچه شهید آیت اله مدنی – خیابان فرهنگ – ساختمان مهرسام – طبقه همکف – واحد املاک  149 کلاچای
گیلانرودسرسجادعاشوری فشکچهاملاک 539 رودسر046739732701342621400702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه عباسپور(1) – املاک 539  رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسربیژنقربانیان میان پشتهاملاک 62 رودسر046739751801342617646702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – میان پشته – خیابان شهدای میان پشته – خیابان کمربندی رودسر – املاک 62 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرغفاراحمدخواه قاسم آبادیاملاک  279 چابکسر0467399291702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – لات محله – خیابان آیت الله روحانی – خیابان (شهدا) – املاک 279 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشادمحمدیاناملاک  279 کلاچای046740171801342689434702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدنادر حسین نسب – خیابان آیت اله کاشانی – املاک 279 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضالطفی نژاددوگلسراملاک 145چابکسر042934578101342673280702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گل سرخ – بلوار امام رضا(ع) – بن بست (پرستو) – مجتمع پرستو – طبقه همکف – واحد املاک 145 چابکسر
گیلانرودسرسعیدنظافت رحیم آبادیاملاک 132  رحیم آباد046740221401342775998702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – املاک 132 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرجابرآقاجانی چاکلیاملاک 63 واجارگاه046740232601342600657702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – بندبن – خیابان (بندبن) – خیابان خرمشهر – املاک 63 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیزمردی فرداملاک 540 رودسر046740746601342628450702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرداری – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان شهرداری (1) – املاک 540 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسررامینقربانی شیخ زاهدیاملاک 285 چابکسر046740765201342669321702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دریا – املاک 285 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحسنمیرزازاده طباطبائیاملاک 541 رودسر046741142202133932873702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – میدان قائم – مجتمع بازارچه شهرک انصاری – پلاک املاک  541 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراميدحميدياملاک 194 کلاچای046690455901342682965702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – لزرجان – بلوار دانشگاه – جاده (چابکسر) – املاک 194 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرصفرگلبازچناربناملاک 13 رحیم اباد046741802101342775941702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – املاک 13 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریاسدنیا املاک27واجارگاه0467419368702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – واجارگاه.. – خیابان حجة اسلام حاج ابواقاسم دیان – خیابان امام خمینی(ره) – املاک  27 واجارگاه – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدبنائیاملاک 543 رودسر046742028001342623784702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – بلوار غدیر شرقی – املاک 543 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمکلاه دوزیاملاک 123 چابکسر040992201601342674832702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – دوران محله – کوچه معین – خیابان استقلال – املاک 123 چابکسر – طبقه دوم
گیلانرودسرسعیدرستم نژادرودسریاملاک 544 رودسر046742509601342616050702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرداری – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان شهرداری (1) – املاک 544 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلینوروزیاملاک 41 کلاچای046742538401342686704702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ کاسپین – پلاک املاک 41 کلاچای – طبقه همکف – واحد 24
گیلانرودسرنویدمهدی پوراملاک 542 رودسر046742830201342628369702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – خیابان هجرت – کوچه گلزار شهدا – ساختمان شاهکار – پلاک املاک  542 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحکیمهعلینژاددوگلسراملاک 286 چابکسر046742848501342674690702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – بلوار امام رضا(ع) – املاک 286 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرامینزحمت کش فشتمیاملاک 548 رودسر046743004501342615456702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – میدان قائم – مجتمع بازارچه شهرک انصاری – طبقه همکف – واحد املاک 548 رودسر
گیلانرودسرمیلادآذرمهراملاک 287 چابکسر046743017701342660000702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – توسکا – کوچه خزر 1 – خیابان امام خمینی – املاک 287 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرمحمدفلاح بوجیاملاک 168 چابکسر046743071701342668066702010مشاوره املاک و مستغلاتباجیگوابر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان اصلی باجی گوابر – خیابان جاده باجیگوابر – املاک 168 چابکسر – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیصابری فراملاک  280 کلاچای046743082501342685144702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مفتح – بلوار (امام خمینی شرقی) – خیابان مفتح شمالی – املاک 280 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهشعبان زاده خسادیاملاک 133  رحیم آباد0467432451702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان شهیدتیمور حبیبی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – املاک 133 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدقاسمیاملاک 546رودسر046743297801342639736702010مشاوره املاک و مستغلاتداروگرمحله – روستای رضامحله – ندارد – خیابان داروگر جنوبی – جاده اصلی داروگر محله – املاک 546 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهعباسیاملاک 134  رحیم آباد046743375401342772855702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – گلدشت – کوچه شهید فرامرز ذوالقدری – خیابان سردار جنگل – املاک 134 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادشريفي كلدرهاملاک  378 رودسر046743733601342632374702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – کوچه (فلاح ) – خیابان کشاورز – املاک 378 رودسر – پلاک 163 – طبقه همکف
گیلانرودسررحمت الهقربان زاده قاسم آبادسفلياملاک 252 چابکسر046743882301342653753702010مشاوره املاک و مستغلاتتوسکامحله – روستای اوشیان – ندارد – خیابان شاه شهیدان – خیابان تختی – املاک 252 چابکسر – پلاک 182.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسنلامعاملاک 289 چابکسر046743899301342637804702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گل سرخ – خیابان (گل سرخ) – بلوار امام رضا(ع) – املاک 289 چابکسر – طبقه اول
گیلانرودسرزینبنوروزیاملاک 131 رحیم آباد046743989501342774582702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان ( اشکوری ) – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – املاک  131 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسررضاگل محمدیاملاک  197 چابکسر046661319501342664133702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان (شهدا) – بلوار شورای شرقی – املاک 197 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمسيحفنايي اشكلكاملاک 74 رحیم اباد046654881301342773951702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – اشکلک – بلوار امام خمینی – بن بست یاس – املاک  74 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجوادشریفی چابکاملاک 295 چابکسر046744560401342672416702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – خیابان بسیج مستضعفان – بلوار امام رضا(ع) – املاک 295 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرغفورمؤذن قاسم آبادیاملاک 291 چابکسر046744562001342674960702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – خیابان تختی (4) – املاک 291 چابکسر – طبقه منفی 1
گیلانرودسرمحمدعلی پوراملاک 549 رودسر046744701601342614703702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه شهیدان ابوالحسنی – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 549 رودسر – پلاک -131 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعراجکاظمی سجیرانیاملاک 136  رحیم آباد046744987301342771403702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – ساختمان آرمیتا – طبقه همکف – واحد املاک 136 رحیم آباد
گیلانرودسرمحمدرضاعشوری دوران محلهاملاک 290 چابکسر046744988201342672149702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گل سرخ – خیابان (گل سرخ) – بلوار امام رضا(ع) – املاک 290 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسررحمتبابائی درزی محلهاملاک 550 رودسر046745013101342776134702010مشاوره املاک و مستغلاتسورجان محله – روستای رضامحله – ندارد – خیابان (بطرف لسیومحله) – خیابان (جاده سورچان محله) – املاک 550 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرخرامانخانعلی شیرزاداملاک 280 چابکسر046745050001342674333702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان (شیخ زاهد محله) – خیابان پاسداران – املاک 280 چابکسر – طبقه منفی 1
گیلانرودسرعبدالهچاکانیاملاک 175 رودسر046745132001342628378702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 175 رودسر – پلاک 423 – طبقه همکف
گیلانرودسرآرشطاهریاناملاک 547 رودسر046745643901342625304702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 12 – بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی – املاک 547 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسررحیمآرایشگر چافجیریاملاک 275 رودسر0465990298702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان چافجیر – خیابان هجرت – املاک 275 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرصابرآریامنشاملاک 135 رحیم آباد046745887201342774443702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه حسینیه – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – املاک  135 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجلالمحفوظی بلالمیاملاک 551 رودسر046746663501342630851702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – گسکر محله – خیابان رحیم آباد – بلوار ولیعصر – املاک 551 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدکریممیرصادقی میان پشتهاملاک33 رودسر046746668101342620521702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – املاک 33 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرهمتحسن پوراملاک 138 رحیم آباد046746716201342771982702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – اشکلک – خیابان حافظ – بلوار امام خمینی – املاک  138 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضاخردادپوراملاک 552 رودسر046746719801342610128702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهدا – خیابان احمد آباد – املاک 552 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراخانجانی وشکیاملاک 58  واجارگاه046746752001342684863702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – کنگا چرک – بلوار دانشگاه – خیابان سردار جنگل – املاک  58 واجارگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیاسماعیلی نژاداملاک109کلاچای0383369930702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – کوچه نواب – بلوار امام خمینی شرقی – ساختمان البرز – طبقه همکف – واحد املاک  109 کلاچای
گیلانرودسرفروغغنوی چاکانیاملاک 292 چابکسر046747020901342663482702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شهدا – بلوار شورای شرقی – خیابان (شهدا) – املاک 292 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدخانعلی پوراملاک 545 رودسر046747261301342652513702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای رضامحله – جاده ( رضامحله ) – جاده اصلی رضامحله مرکزی – املاک 545 رودسر – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانرودسرتیمورنجفی مرسهاملاک 296 چابکسر0467475361702010مشاوره املاک و مستغلاتخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان خزر – خیابان ( جواهردشت ) – املاک 296 چابکسر – پلاک 55.003 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنزارع شكرباغانياملاک 224 چابکسر046747544401342673719702010مشاوره املاک و مستغلاتتوسکامحله – روستای اوشیان – ندارد – خیابان صدف – خیابان شهید عاطفی راد – املاک 224 چابکسر – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدقربان زاداملاک 8 چابکسر046747584801342674334702010مشاوره املاک و مستغلاتخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه شهیدنقی یاسوری – خیابان ( جواهردشت ) – املاک 8 چابکسر – پلاک 49.003 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیاحمدزادهاملاک 288 چابکسر046747648001342660000702010مشاوره املاک و مستغلاتسرولات – روستای اوشیان – ندارد – جاده اصلی سرولات – خیابان شهیدنصراله تفاوت – املاک 288 چابکسر – پلاک 106 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسفرج پوراملاک 559 رودسر046747656501342619520702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 8 – بلوار شهید ناصحی – ساختمان ماراشکا – طبقه همکف – واحد املاک 559 رودسر
گیلانرودسراحمدخانی گوائیاملاک 111 رحیم آباد046747677601342771194702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – کوچه یزدانی – املاک 111 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمخاك باريكاملاک 207 چابکسر046670618301342656536702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ابریشم 1 – خیابان شهدا – املاک 207چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعباسی دوگلسراملاک 297 چابکسر046747779501342660000702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – کوچه سپیدار – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 297 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرشاهرخکرجالیان چایجانیاملاک 282 کلاچای046747821401342681004702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه نماز – بلوار (امام خمینی شرقی) – املاک 282 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبباقرحسینیاملاک 55 چابکسر046748247201342663944702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شهدا – کوچه شهید ظهیری – خیابان کشاورز – املاک 55 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفرحسن زاده شیخ زاهدیاملاک139چابکسر042514945901342672813702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – خیابان شهید چمران – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 139 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرروح الهقاسمعلی پورسلاکجاناملاک 283 کلاچای046748678901342689343702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – املاک283 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبعلیزاده لیته رودیاملاک  80 رحیم آباد046748909901342770857702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – اشکلک – خیابان حافظ – بلوار امام خمینی – املاک  80 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنبذرافشاناملاک 137 رحیم آباد046749027401342774144702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – املاک  137 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرصغراباقی پورگاوماستیاملاک 298 چابکسر046749073901342667130702010مشاوره املاک و مستغلاتسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه شهیدمحمودپسند – خیابان جواهردشت – املاک 298 چابکسر – پلاک 234 – طبقه همکف
گیلانرودسرمازیاربرادراناملاک 139 رحیم آباد046749197301342773086702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بالنگاه – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – خیابان امام خمینی – املاک 139 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلقاسمی گوابریاملاک 553 رودسر046749213101341615430702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – صیدر محله(سردارجنگل) – خیابان نینوا – خیابان شهید انصاری – املاک 553 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرنداکارگرواجارگاهاملاک 64 واجارگاه046749263201342602248702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – واجارگاه.. – کوچه شهید مهندس خسرو کیایی – خیابان امام خمینی(ره) – املاک 64 واجارگاه – پلاک 137 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینپرنیاناملاک 555 رودسر046749679501342620208702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 10 – خیابان چمران – املاک 555 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادعلیزادهاملاک 285 کلاچای046749701801342774048702010مشاوره املاک و مستغلاتدهکده قدس – روستای بی بالان – ندارد – جاده ( دهکده قدس ) – جاده اصلی دهکده قدس – املاک 285 کلاچای – پلاک 297.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرسانازمحمدی لزرجانیاملاک 38 کلاچای046749704101342685755702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – مفتح – کوچه پارک – بلوار (امام خمینی شرقی) – املاک 38 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیخانی گیل ملکاملاک 284 کلاچای0467497606702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نوده – کوچه ارمغان – بلوار امام خمینی شرقی – املاک 284 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجوادمظفرزاده رودسریاملاک 560 رودسر046749854001342612747702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ ملت – طبقه اول – واحد املاک 560 رودسر
گیلانرودسرمجیدقنبرزاده لپاسراملاک72چابکسر0467499864702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – املاک 72 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبینیک نامیاملاک 69 رحیم اباد046654567101342782693702010مشاوره املاک و مستغلاتطول لات – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان شهدا – خیابان جاده اشکورات – املاک  69 رحیم آباد – پلاک 247 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنجلالی فراملاک 299 چابکسر046750244801342672676702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دریا – ساختمان ارکیده – طبقه همکف – واحد املاک 299 چابکسر
گیلانرودسرسارامقدم زادهاملاک 150چابکسر043871109701342662797702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شهدا – خیابان شورا غربی – خیابان (شهدا) – ساختمان مروارید2 خزر – طبقه همکف – واحد املاک 150 چابکسر
گیلانرودسرابراهیمشهریاری چنیجانیاملاک 554 رودسر0467503011702010مشاوره املاک و مستغلاتچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهید حیدر پور – خیابان املش – املاک 554 رودسر – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسرهوشنگمصفالشکاجانیاملاک 565 رودسر046750315001342612048702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – کوچه پارک مسافر – خیابان کمربندی رودسر – ساختمان هلیا – طبقه همکف – واحد املاک 565 رودسر
گیلانرودسرموسیعبدالحسینیاملاک 534 رودسر046750500301342645525702010مشاوره املاک و مستغلاتبازکل – روستای رضامحله – ندارد – خیابان به سمت سه پروان – خیابان شهدا ء – املاک 534 رودسر – پلاک 235 – طبقه همکف
گیلانرودسرعليعاشوري گرمجانياملاک 466 رودسر046750602501341629012702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه (غلام پور) – بلوار شهید امیر رضا علیزاده شرقی – املاک 466 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراردشيرحسيني بيجارگاهاملاک 4 رودسر046750726701342698472702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار غدیر شرقی – میدان غدیر – مجتمع شاین پلاس – طبقه همکف – واحد املاک 4 رودسر
گیلانرودسرفاضلکاظمی مقدماملاک 301 رودسر046750903801342674975702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – املاک 301 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسليمانسليماني روشناملاک 37 رودسر003058411901342640466702010مشاوره املاک و مستغلاتلاکلایه – روستای رضامحله – جاده ( لاکلایه ) – جاده اصلی لاکلایه – املاک 37 رودسر – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادآشوبياملاک75 رودسر046751072601342610026702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – املاک 75 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرناصرپورامامعلياملاک121رودسر032159032001342616277702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – کوچه عباسپور(1) – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 121 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسربهادرمحمدی شاهراجیاملاک 33  کلاچای046751135201342682905702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه هویزه – خیابان فرهنگ[نواب صفوی] – املاک 33 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرانوشاسدپناه سورکوهیاملاک 561 رودسر046751230801341621408702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید روانخواه – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 561 رودسر – پلاک 557 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضائی فشکل پشتهاملاک121کلاچای041724644801342685130702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – کاشانی – کوچه (منبع آب) – کوچه (عسکری) – املاک 121 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضيعابديني لهداربنياملاک 263 رودسر0440981237702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده (احمدآباد) – خیابان شهیدمحمودعابدینی – پلاک -42 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمودصادقی قاسم آبادسفلیاملاک 303 چابکسر046751897701342676462702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – املاک 303 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسربهرامخیری خرشتمیاملاک 225  کلاچای046752023201342690821702010مشاوره املاک و مستغلاتکندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه نیلوفر – خیابان ( کندسر ) – املاک 225 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمآشوبیاملاک 562 رودسر046752221801342623254702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – املاک 562 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرعلیحافظی توت کلهاملاک 38رودسر003058487501342640680702010مشاوره املاک و مستغلاتروشن آبسربالا – روستای رضامحله – جاده ( روشن آبسر ) – جاده اصلی روشن آبسر – املاک 38 رودسر – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانرودسرناصررفیعی درسنگیاملاک 563 رودسر046752339301342630991702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – کوچه شهید حمزه علی عزیزی – خیابان فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسررسولحسن زادهاملاک  286کلاچای046752517801342680916702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – لطره نوده(امام خمینی) – بلوار (امام خمینی شرقی) – خیابان کشاورز – املاک 286 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازحسن زاده گان رودسریاملاک 293 چابکسر046752672001342673586702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – گیلان ده – خیابان بسیج مستضعفان – خیابان پاسداران – املاک 293 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسررضاصفرنژاداملاک 506 رودسر046752979701341627934702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 506 رودسر – پلاک 429 – طبقه همکف
گیلانرودسربهجتگل محمدیاملاک 302چابکسر046753466801342673686702010مشاوره املاک و مستغلاتهلوکله – روستای اوشیان – ندارد – خیابان استقلال – بن بست (شعبان باقرپور) – املاک 302 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضارضازاده چافجیریاملاک 46 رودسر032877280101342611234702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – میدان طالقانی – خیابان شهدا – املاک 46 رودسر – پلاک -171 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمرجب پوراملاک  397 رودسر046753899101342632600702010مشاوره املاک و مستغلاتداروگرمحله – روستای رضامحله – خیابان داروگر جنوبی – جاده اصلی داروگر محله – املاک 397 رودسر – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودشریفیاملاک 141 رحیم آباد0467539398702010مشاوره املاک و مستغلاتهلوبن دره – روستای اشکور سفلی – ندارد – جاده اصلی هلوبن دره – جاده اصلی هلوبن دره1 – پلاک -48 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهيمپوركاظم افرمجانياملاک 135 رودسر046753945601342611458702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرداری – خیابان شهرداری (1) – خیابان فرهنگ – املاک 135 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزقدیمیاملاک 566 رودسر046754020801342620389702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – چافجیر – کوچه گلزار شهدا – خیابان چافجیر – املاک 566 رودسر – پلاک -3 – طبقه همکف
گیلانرودسرفيروزنوري دوراني مقدماملاک 137 چابکسر042477759701342674788702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – املاک 137 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهعلی محمدی سارسراملاک  287 کلاچای046754116301342684710702010مشاوره املاک و مستغلاتبالاگزافرود – روستای بی بالان – جاده ( بالاگزافرود ) – جاده اصلی بالاگزافرود – املاک 287 کلاچای – پلاک 135 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدمحمدیاملاک 305 چابکسر0467541554702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – املاک 305 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسراحساناسمعیل نژادمیان پشتهاملاک 558 رودسر046754402101342626677702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – املاک 558 رودسر – پلاک -320 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدصادقی چافجیریاملاک 556 رودسر046754528101342612832702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهدا – خیابان شهدای دانشجویی – املاک 556 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورهادی پوراملاک116کلاچای040426612101342680258702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – املاک 116 کلاچای – طبقه همکف – واحد 13
گیلانرودسرفاطمهحسین نژاددریاوارسریاملاک 111 رودسر046754690001342611516702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – املاک 111 رودسر – پلاک 341 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرازادلاهیجی کلاچائیاملاک 294 چابکسر046754959401342606845702010مشاوره املاک و مستغلاتچایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان امام خمینی – جاده اصلی چایخانسر ( 1 ) – املاک 294 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمیرزائیاملاک29 رودسر046600199901342613761702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهدا – خیابان احمد آباد – املاک 29 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقی مرجانیاملاک 567 رودسر046755024101342613709702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – بازار روز – کوچه هوسمی – بلوار امام رضا – مجتمع هوسم – طبقه اول – واحد املاک 567 رودسر
گیلانرودسرجعفرمهدی زادهاملاک 289 کلاچای046755427401342680264702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه (نانوایی) – کوچه محراب – املاک289 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیممحمدقلی زادهاملاک 568 رودسر046755531701341617381702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک انصاری – خیابان شهید انصاری – خیابان نینوا – ساختمان پارادایس – طبقه همکف – واحد املاک 568 رودسر
گیلانرودسرهوشنگجانعلی زادهاملاک  290 کلاچای046755571901342682963702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه هویزه – خیابان ولی عصر[خ آیت اله مدرس] – املاک 290 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمپورمحمدی رودسریاملاک 128 رودسر046755721601342611058702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – املاک 128 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالفضلآقامحمدياملاک265 رودسر044068927801342625072702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان برادران نوروزی – خیابان احمدآباد – املاک 265 رودسر – پلاک -67.005 – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفرمحمدی سردهاملاک 142 رحیم آباد046755889601342770202702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – حسین بکسرا – کوچه معلم – بلوار امام خمینی – ساختمان ابرگان – طبقه همکف – واحد املاک 142 رحیم آباد
گیلانرودسرعليرضاصادقيان سلاكجانياملاک 187 رودسر046756029901342617151702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – املاک 187 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفخرمیاملاک 570 رودسر046756053701342614855702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – میدان غدیر – بلوار قائم – مجتمع شاین پلاس – طبقه همکف – واحد املاک 570 رودسر
گیلانرودسرعبدالهصفری سیاهکلرودیاملاک  298 کلاچای046756154801342695096702010مشاوره املاک و مستغلاترضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – املاک 298 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعيسيپوربابائي حسن سرائياملاک262رودسر046756246301342639861702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 262  رودسر – پلاک 430 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسن نیااملاک 557رودسر046756254201341613198702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید آوینی – خیابان شهدا – املاک 557 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبقنبرزاده کوره تاشاملاک 569 رودسر046756480001342610755702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – املاک 569 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسیننصری پوراملاک 304 چابکسر046756563401342660000702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید حسین نصیری پور – خیابان شهدا – املاک 304 چابکسر – پلاک 304 – طبقه همکف
گیلانرودسرکاوهابراهیمی چابکیاملاک 306 چابکسر046756712501342664358702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – سورخانی – خیابان (شورای شرقی1) – خیابان (امام خمینی) – املاک 306 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرعبداللهبابائی میاندهاملاک17چابکسر046756813101342663278702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – کوچه ادیب1 – املاک 17 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمظفرامیرپوراملاک 291 کلاچای046756815701342624996702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – گیل کلایه – کوچه (شالیزار) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک291 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده نسیبهسادات فراملاک 571 رودسر046757069101342638028702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک بنیاد – کوچه شهید باهنر 3 – خیابان شهدا – املاک 571 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرضاعلی اکبری دیلمیاملاک 564 رودسر046757592701342620000702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان شهید محمود عابدینی 2 – خیابان شهدا – ساختمان امیر – طبقه همکف – واحد املاک 564 رودسر
گیلانرودسرعلیمحمدیاملاک 308 چابکسر046757767701342654931702010مشاوره املاک و مستغلاتچایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان به سمت چابکسر – خیابان جاده چابکسر – املاک 308 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسلمانعبدالوهابی بهادرمحلهاملاک 572 رودسر046757960101342629144702010مشاوره املاک و مستغلاتبلالم – روستای رضامحله – ندارد – جاده (بلالم) – جاده اصلی بلالم(1) – املاک 572 رودسر – پلاک 66.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدغلامی سفید داریناملاک 54 چابکسر018681848501342674177702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – خیابان شهید چمران – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 54 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسربهروزحسن پوراملاک 269 کلاچای046758032201342684849702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – شیخ صدوق – کوچه شهید محمدحسین پاکزاد – خیابان شیخ صدوق – املاک269 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرکسراعشوری دوران محلهاملاک 307 چابکسر046758112801342673845702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – دوران محله – خیابان (دوران محله) – خیابان شهید قاسمی – املاک 307 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحبيب الهمحمدياملاک 37 رحیم اباد018689159201342623488702010مشاوره املاک و مستغلاتزیاز – روستای اشکور سفلی – ندارد – جاده اصلی زیاز1 – خیابان شهیدعسگرزاده – املاک  37 رحیم آباد – پلاک 106 – طبقه همکف
گیلانرودسرمطهرقنبري املاک264 رودسر046758579001342627822702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان 16متری – خیابان شهدای دانشجویی – املاک 264 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحمیدرضاره رواناملاک  292 کلاچای046758689601342693980702010مشاوره املاک و مستغلاتشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه پرستو – جاده اصلی شیرمحله – املاک 292 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرعليرضائياملاک 32 رحیم اباد046758695601342776790702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – پاساژ جعفرزاده – پلاک املاک  32 رحیم آباد – طبقه اول – واحد 34
گیلانرودسرنعیمهقربانیاناملاک  182 کلاچای046758764701342776730702010مشاوره املاک و مستغلاتجانبازمحله – روستای ماچیان – جانباز محله – خیابان ( بطرف روستای بزاستان ) – بن بست ( ابراهیمی ) – املاک 182 کلاچای – پلاک 55 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهترابیاملاک 110 رودسر046759078301342612093702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان احمدآباد – کوچه حاج حسین غلامحسنی – املاک 110 رودسر – پلاک -67 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاشعبانی گیل کلایهاملاک  74 کلاچای046759106701342689399702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – گیل کلایه – کوچه (شالیزار) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 74 کلاچای – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسرمهدیمحمدعلی زاده کلروداملاک  293 کلاچای046759158701342771118702010مشاوره املاک و مستغلاتدوگل سرا – روستای بی بالان – ندارد – بلوار شهید بابایی – بن بست دوگل 12 – املاک 293 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضانوروززادهاملاک  435 رودسر046705067001342611043702010مشاوره املاک و مستغلاتلسبومحله – روستای رضامحله – ندارد – جاده اصلی لسبومحله – کوچه ولی عصر2 – املاک 435 رودسر – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانرودسرافشينافتخارياملاک  130 کلاچای046759459401342690553702010مشاوره املاک و مستغلاتدهکده قدس – روستای بی بالان – ندارد – جاده اصلی دهکده قدس – بن بست میثاق-بن(امیری) – املاک 130 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیقاسمیاملاک 584 رودسر046759481301342646585702010مشاوره املاک و مستغلاتچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه یاسمن 5 – بلوار امام رضا – املاک 564 رودسر – پلاک 443 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحبوبهاحمدی ماچیانیاملاک 309 چابکسر046759617301342668150702010مشاوره املاک و مستغلاتسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه شهیدفرهادآقاجانی – خیابان جواهردشت – املاک 309 چابکسر – پلاک 150 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیناحسن نیاحسن سرائیاملاک 574 رودسر046759756301342639116702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – املاک 574 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیریاضتاملاک 143 رحیم آباد046759835601342770489702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – گلدشت – خیابان شهید ابراهیم رحیمی – خیابان شهید حسین کشاورز – املاک 143 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلشاکری بازارمحلهاملاک  294 کلاچای046759861701342688913702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه زند – خیابان آیت اله کاشانی – املاک 294 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسررحماناصلانياملاک 452 رودسر046760282601342620672702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – احمد آباد – کوچه آزادگان [شهیدرجایی 17] – خیابان احمد آباد – املاک 452 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفرج الهمجیدخواهاملاک  304 کلاچای046760415201342688862702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – شیخ صدوق – کوچه شهید صمد باقری – خیابان شیخ صدوق – املاک 304 کلاچای – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینشفقت رودسریاملاک 27 رودسر046760489001342616771702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – خیابان 16متری – خیابان شهدای دانشجویی – املاک 27 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهتجلی رانکوهیاملاک 580 رودسر046760493701342698311702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا – میدان سفیر امید – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرسيروسسليمان نژادنودهاملاک  128 کلاچای0443462759702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی(فرهنگ) – کوچه پائیزان – خیابان فرهنگ[نواب صفوی] – طبقه همکف – واحد 2
گیلانرودسرمحمدشكري گزافرودياملاک 42 کلاچای046760644801342689070702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – خیابان آیت اله کاشانی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – املاک 42 کلاچای – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدپایندهاملاک 93 کلاچای0467606480702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – خیابان آیت اله کاشانی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – املاک 93 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرصفیهرمضانعلی زادهاملاک 575 رودسر046760720101342641195702010مشاوره املاک و مستغلاتبازرگان محله – روستای رضامحله – ندارد – جاده ( بازرگان محله ) – جاده اصلی بازرگان محله – املاک 575 رودسر – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانرودسررحمت الهکاظم نژاد سورکوهیاملاک 278 رودسر046761032501342621751702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید محمد برقزان – خیابان شهدا – املاک 278 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمائدهتندخیزرودسریاملاک 577 رودسر046761071901342626676702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – املاک 577 رودسر – پلاک -42 – طبقه همکف
گیلانرودسرحامدمظلوم بالنگااملاک 144 رحیم آباد0467611950702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بالنگاه – خیابان آزادی 1 – خیابان استقلال – املاک 144 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیعلیزادهاملاک 33 رحیم اباد030837769301358531999702010مشاوره املاک و مستغلاتپلام – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان شهید اقاجانی – خیابان ازادگان – املاک  33 رحیم آباد – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاهمتی چنیجانیاملاک 464 رودسر046761705001342646353702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 11 – خیابان چمران – املاک 464 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرنادررضائي بالنگااملاک 2 رحیم آباد046761876401342775471702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه حجت الاسلام یحیی زاده – خیابان شهدا – املاک 2 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیآقابراری لسبواملاک 56 کلاچای046761891701342686355702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – کاشانی – خیابان (کاشانی) – خیابان آیت اله کاشانی – مجتمع تجاری زیتون – طبقه همکف – واحد املاک 56 کلاچای
گیلانرودسرامیرسماک امیناملاک 576 رودسر046761988301342625414702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن(عادلی) – کوچه شهیدسیدجوادحسینی – خیابان بسیج مستضعفین – ساختمان کهرباء – طبقه همکف – واحد املاک 576 رودسر
گیلانرودسرسیده صغریمیررضااملاک  295 کلاچای046762130001342680920702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – امام خمینی – کوچه حکمت – بلوار ( امام خمینی غربی ) – املاک 295 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیآقاجانیاملاک 108 رودسر046761439201342625280702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 12 – بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی – املاک 108 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسمعبداللهی مبرهناملاک 139 رودسر046762169201342698434702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهید محمود عابدینی – خیابان شهدا – املاک 139 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسيدهادينصيري سجيرانياملاک 38 رحیم اباد019891357401342774674702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – املاک  38 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهنیک روشاملاک 310 چابکسر046762551601342680806702010مشاوره املاک و مستغلاتپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – جاده (پایین محله قاسم آباد) – جاده اصلی پایین محله قاسم آباد – املاک 310 چابکسر – پلاک 49 – طبقه همکف
گیلانرودسراکرممیرزائیاملاک 573 رودسر046762899501342612432702010مشاوره املاک و مستغلاتاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – کوچه حاج حسین غلامحسنی – خیابان احمدآباد – املاک 573 رودسر – پلاک -3 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهيمحاجي خانياملاک 104رودسر046762925401342624460702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه شهیدان ابوالحسنی – املاک 104 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدباش زراملاک 312 چابکسر046762929101342671111702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شالیکار شرقی – خیابان پاسداران – املاک 312 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنشعبان خواهاملاک 365  رودسر046762938501342617767702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – رانکوه – کوچه (فلاح ) – خیابان کشاورز – املاک 365 رودسر – پلاک 119 – طبقه همکف
گیلانرودسراسدالهبرادران طوله لات آزارکیاملاک 146 رحیم آباد046763025001342623086702010مشاوره املاک و مستغلاتبنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – کوچه ( رضایی ) – خیابان جاده اشکور – املاک 146 رحیم آباد – پلاک 138 – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفرعابدینی گزافرودیاملاک  297 کلاچای046763101001342682048702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – لطره نوده(کاشانی) – خیابان آیت اله کاشانی – بلوار امام رضا(ع) – املاک 297 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهآقائیاملاک 145 رحیم آباد046763453101342770013702010مشاوره املاک و مستغلاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه حسینیه – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – املاک 145 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورثابت قدم مقدماملاک 578 رودسر046763453901342613964702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – هوسم – کوچه شهید یوسف خواه – خیابان شهید مهدی قاسمی – املاک 578 رودسر – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانرودسرعرفانمهرزادفراملاک 585 رودسر046763454101342625521702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – آتش نشانی(72 تن) – خیابان شهید بازرگانی – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 585 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرایمانحبیبی قاسم آبادیاناملاک 311 چابکسر046763755301342670000702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه مزرعه 1 – خیابان شهدا – املاک  311 چابکسر – پلاک 160 – طبقه همکف
گیلانرودسرزینتوسیلهاملاک 296 کلاچای046764036201342682897702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – نیروگاه – کوچه لاله 2 – خیابان جانبازان[برق] – املاک296 کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرسیروسشیرمحمدی نیلواملاک 140  رحیم آباد0467642133702010مشاوره املاک و مستغلاتنیلو – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان رحیم آباد به نیلو – خیابان امام خمینی (ره ) – املاک 140 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسحسين پورسارسرياملاک 127 کلاچای0441470851702010مشاوره املاک و مستغلاتفقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده ماچیان – خیابان جاده رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهيممحمدي واجارگاهياملاک 6 واجارگاه044360230101342601271702010مشاوره املاک و مستغلاتواجارگاه – امام خمینی – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی(ره) – املاک 6 واجارگاه – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانرودسرهوشنگرهبریاملاک 238 چابکسر046765033401342664546702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – سورخانی – کوچه مرجان1 – خیابان امام خمینی – املاک 238 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرگداعلياصلاحي تطفياملاک 133چابکسر046765617001342663169702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – املاک  133 چابکسر – پلاک 130 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحمدي سارسراملاک 46 کلاچای046765624001342683231702010مشاوره املاک و مستغلاتکلاچای – شهرداری – کوچه شهید الیاس باقری – خیابان شهید مطهری غربی – پاساژ بهناد – پلاک املاک 46 کلاچای – طبقه همکف – واحد 11
گیلانرودسراسماعیلاکبری کلان محلهاملاک 583 رودسر046765677701342696461702010مشاوره املاک و مستغلاتحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – املاک 583 رودسر – پلاک 584 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیناسماعیلیاملاک 314 چابکسر046765710101342657371702010مشاوره املاک و مستغلاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید حسین نصیری پور – بن بست ( زرگری ) – املاک  314 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهثناگوی کلویراملاک  65 واجارگاه046765717101342685443702010مشاوره املاک و مستغلاتبیجارپشته – روستای بی بالان – ندارد – خیابان جاده بیجارپشته – خیابان جاده سلاکجان – املاک 65 واجارگاه – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانرودسرآرمینتقوی میان پشتهاملاک  364 رودسر046765718801342614291702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – ساختمان کاج – طبقه همکف – واحد املاک 364 رودسر
گیلانرودسرپرویزنوروزی کیاسرااملاک 579 رودسر046765720301342640220702010مشاوره املاک و مستغلاتکیاسرا – روستای ماچیان – جاده ( کیاسرا ) – جاده اصلی کیاسرا – املاک 579 رودسر – پلاک 100 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالعلیصدیقی چافجیریاملاک 581 رودسر046765839301342628119702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان مولوی – خیابان شهید درود – املاک 581 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرجاويدباقري اسطلخ جانياملاک 442 رودسر046766475901342622069702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – املاک 442 رودسر – پلاک 106 – طبقه همکف
گیلانرودسرالیاسخیراندیشاملاک 270 رودسر0467664764702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – میدان قائم – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – ساختمان آرکی 2 – پلاک املاک 270 رودسر – طبقه اول – واحد غربی
گیلانرودسرعلي اكبرغلامرضائي سرولاتاملاک 62 چابکسر041711865501342673115702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شالیکار شرقی – خیابان پاسداران – املاک  62 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدپورعیسی چافجیریاملاک 586 رودسر046766949301342616984702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهدا – خیابان شهدای دانشجویی – املاک 586 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمناعليجانياملاک 184چابکسر046767521901342673584702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – کوچه شهید هاشمی نژاد – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 184 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلباقرپورمقدماملاک  50 چابکسر046768073001342672180702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شهید مطهری – خیابان بسیج مستضعفان – املاک 50 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهشرقی نوشنقاملاک 582 رودسر046768118101342624796702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان مولوی – خیابان شهید درود – املاک 582 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمعصومهسادات دیلمانیاملاک 360 رودسر046768161601342650101702010مشاوره املاک و مستغلاتحسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان امام خمینی – جاده اصلی حسین آباد – املاک 360 رودسر – طبقه همکف – واحد شمالی
گیلانرودسرمحمدعلیخورگامیاملاک 587 رودسر046768247401342641822702010مشاوره املاک و مستغلاتلشکاجان سفلی – روستای رضامحله – ندارد – کوچه (ابراهیمی) – جاده لشکاجان سفلی – املاک 587 رودسر – پلاک 205 – طبقه همکف
گیلانرودسربهمنرضاپورسرمستانیاملاک 589 رودسر046769284201342698538702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک بنیاد – خیابان باهنر – بلوار شهید ناصحی – املاک 589 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرنج کش رودسریاملاک 35رودسر046769452801342698394702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 10 – خیابان چمران – املاک 35 رودسر – طبقه پنجم
گیلانرودسرسيروسنقدي بازنشيناملاک 68 رودسر018686190701342616900702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – صیدر محله(سردارجنگل) – خیابان نینوا – خیابان شهید انصاری – املاک 68 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنپيشكاررودسرياملاک 142 رودسر027464578701342634506702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سرپل شرقی – خیابان سر پلی زاده – بلوار ولیعصر – املاک 142 رودسر – پلاک 207 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرداددانشوراملاک 147 رحیم آباد0467700955702010مشاوره املاک و مستغلاتنیلو – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان نیلو به رحیم آباد – خیابان امام رضا ( ع ) – املاک 147 رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهاداسدياملاک 105 رودسر003055877701342639592702010مشاوره املاک و مستغلاتداروگرمحله – روستای رضامحله – ندارد – خیابان داروگر شمالی – جاده اصلی داروگر محله – املاک 105 رودسر – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاآقاجانی ماچیانیاملاک 592 رودسر0467704968702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – املاک 592 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامپورتقیاملاک 594 رودسر046770658201342620765702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – املاک 594 رودسر – طبقه دوم
گیلانرودسرامیرمحمدرضازادهاملاک 249 رودسر046770665001342627646702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – شهرک شهیدرجائی – کوچه دانشگاه [ناصر عبدالهی قلی] – خیابان شهدا – املاک 249 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحمددوستاملاک 221 رودسر046770740801342633651702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – املاک 221 رودسر – پلاک -188 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودجانعلی پورآزاربنیاملاک 590 رودسر046770938101341629448702010مشاوره املاک و مستغلاترودسر – سردار جنگل – خیابان سردار جنگل – خیابان نینوا – املاک 590 رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرميترازلفي نژادخانسرياملاک 108چابکسر034152408701342672698702010مشاوره املاک و مستغلاتهلوکله – روستای اوشیان – ندارد – جاده ( هلوکه ) – خیابان گلستان – املاک 108 چابکسر – طبقه همکف
گیلانرودسرصادقبابائی چایجاناملاک 319 چابکسر046771187301342653246702010مشاوره املاک و مستغلاتچابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – املاک  319 چابکسر – طبقه همکف

فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر

فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر

فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر

فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر

فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر  /  فهرست اصناف خدماتی رودسر

تابستان 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *